«Алматы экстертиза» ЖШС жағдайында өнім сапасын талдау

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1 ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫ ӘЗІРЛЕУГЕ БАСТАПҚЫ АҚПАРАТ ... ...
1.1 Негізгі құжаттамалық мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2 КӘСІПОРЫН ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША МӘЛІМЕТТЕР ... ... ... ... ... .
2.1 Кәсіпорынның нарықта қалыптасу тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Кәсіпорынның ішкі құрылымы және қызметкерлік аймағы ... ... ... ... .
3 ӨНІМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.1 Өнім жіктелуі, қолданылу аймағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4 ӨНІМ САПАСЫН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.1 Өнім сапасы туралы жалпы мағлұматтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.2 Сапа көрсеткіштерінің атау тізімін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.3 Өнімнің сапа деңгейін бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.4 Өнімді дайындаудың сапа деңгейін техникалық регламент
cәйкестігіне талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.4.1 Балаларға арналған өнімдер мен бұйымдарды өндіру
кезіндегі қауіпсіздікке қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.4.2 Балаларға арналған өнімдер мен бұйымдарды тасымалдау
және сақтау кезінде қауіпсіздік талаптарын талдау ... ... ... ... ... ... ... ..
4.4.3 Ойыншықтардың қауіпсіздік талаптарын талдау ... ... ... ... ... ... ..
4.4.3.1 Балалар арбасына, велосипедтер қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.4.4 Ойыншықтардың жалпы қауіпсіздігіне қойылатын талаптарды
талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.4.5 Ойыншы қтардың механикалық қауіпсіздік талаптарын
талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.4.6 Ойыншықтардың химиялық қауіпсіздік талаптарын талдау ... ... ...
4.4.7 ойыншықтардың биологиялық қауіпсіздік талаптарын талдау ... ... ...
5 СЕРТИФИКАТТАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.1 Сертификаттау туралы жалпы түсінік ... ... ... ... ... ... ...
5.2 Өнімнің Техникалық регламент талаптарына міндетті түрде Cәйкестігін растау сұлбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6 «БАЛАЛАР ОЙЫНШЫҒЫН» СЫНАУ ЗЕРТХАНАСЫНЫҢ
КҮЙІН БАҒАЛАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6.1 Сынау орталығының құрамы және құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ..
6.2 Сынау зертханасында сапаның басқарылу күйі ... ... ... ... ... ... ... ..
6.3 Зертханада жүзеге асырылатын сынау әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6.4Жабдықпен қамтылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
6.5 «Балалар велосипедін» сынауға таңдама жасау ... ... ... ... ... .

6.6 Өлшеулерді қадағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.7 Сынау нәтижелерінің сапасын қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... .
6.8 Нәтижелерді рәсімдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
А ҚОСЫМШАСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ә ҚОСЫМШАСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Б ҚОСЫМШАСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Бүгінгі таңда САПА тұтынушылардың басты ұранына айналып отыр. Сапалы өнім тұтыну әрбір сатып алушының басты арманы. Ал елімізде бүгінгі таңда отандық өнімдердің аз болуы сонымен қатар шетелден келген сапасыз өнімдердің нарықты жаулауы негізгі проблемаға айналып отыр. Оның ішінде әсірісе айта кетерлігі еліміздің болашағы саналатын балалар денсаулығына, психологиясына, өсіп жетілуіне тікелей әсер ететін негізгі құрал ойыншықтар бұл күнде елімізде өте аз шығарылады. Базардағы ойыншықтар түгелдей дерлік қытайдан әкелінген, олардың саны мен түрі де өте көп .ал сапасына келер болсық бояуы тез шығады, бөтен йістері бар, бала денсаулығына тікелей қауіпті. Сондықтан отандық өнімдердың санын да сапасында арттыру бүгінігі күннің басты мәселесі болып табылады. Сонымен қатар елімізде өндірілген отандық өнімдерды сынау лабараториялары аз әрі өнімдерді сынайтын сынақ құрылғылары, орталықтар, мамандар жетіспейді.
Бұл дипломдық жұмыста зерттелген негізгі өнім балалар ойыншығы, оның ішінде Қарағандыдағы «Металл бұйымдары зауыты» ЖШС шығаратын «Балдырған» балалар велосипедінің сапасын талдау, ұйымлық құрылымын зерттеу , сынақ лабараториясында өнімнің сапасын анықтау, өнімды сынау әдістері, негізгі сынақ түрлері, сынау құрылғыларының түріне талдау, қауіпсіздік талаптары , өнім сапасының әр түрлі қасиеттер бойынша анықталулары қарастырылады. үгінгі таңда осы баладар велосипедіне сұраныс өте аз болып отыр, негізі 1970 жылдан бастап шығарылған бұл балалар велосипеді дүниеге келе сала Қазақстан көлемінде, кеңестік лагерь елдері – РСФСР, Өзбекстан, Түрікменстан тарапында керемет сұранысқа ие болғаны да бар, сонымен қатар «Балдырған» өндірістен шыққан жылы бірден экспортқа жол тартып, Мексикада өткен халықаралық байқауда үздік сапасы үшін «Бриллиант жұлдыз» иегері атанды. «Балдырғанның» ең көп тұтынушысы Венгрия және Мексика болды. Осы кезде айына орта есеппен 20 мың велосипед шығарылып тұрды. Қазір айына 5-8 мың велосипед шығарылады. Зауыттан шығатын кездегі құны – 2300 теңге. Қазіргі «Балдырғанның» бүгінгі нұсқасы алғаш дүниеге келген кездегіден еш өзгере қоймаған. Керісінше, құрылымдық сапасы, темірінің тегі нашарлай түскен. Шынтуайтында, кеңестік шайтанарбалардың салмағы да зіл батпан, темір ұстыны да шомбал көрінетін. Салмағы жеті келіге дейін басатын. Сол дәуірдегі конструкторлар шағын велосипедтің доңғалағын темір қаңқасынан гөрі салмақтырақ етіп жасайтын. Салмақ төменгі жақта басымдау болған соң, арба да орнықты болуы шарт. Ал қазіргі шайтанарбаның доңғалағының ені бармақ елі, өзінің жалпы салмағы бес келіге дейін ғана басады. Тізгін темірі доңғалақтарынан гөрі ауырлау. Доңғалақ бекіген біліктері де нәшекі, әлсіз. Осы мәселелерді қарастыра отырып , «Балдырған» велосипедінің сапасын зерттеу, халық назарын өзіміздің елімізден шығатын отандық өнімдерге аударып, балаларымыздың өз өнімдерімізді қауіпсіз пайдалануға алғы шарт әзірлеу ол дипломдық жұмыстың негізігі мақсаты болып табылды.
Кітаптар мен монографиялар:
1 Аскаров Е.С. «Управление качеством», Учебное пособие. / - Алматы: 2005.
2 Крылова Г.Д. «Метрология, стандартизация және сертификация негіздері». - Москва.: 2003.
3 Якушев А. И., Воронцов Л. Н., Федотов Н. М. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. М.: Машиностроение, 1986.
4 В.А Никитин, В.В Фиолончева Управление качеством на базе
стандартов ИСО 9000-2000, Питер 2004г
5 Катарев А.А «Гигиена труда и промышленная санитария», Москва: Медицина, 1975г.

Нормативтік-құқықтық актілер:
6 СТ РК ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

7 ҚР СТ 1.0. ҚР МСЖ. Негізгі жағдайлар
8 ҚР СТ 1.2. ҚР МСЖ. Мемлекеттік стандарттарды өндіру тәртібі
9 ҚР СТ 1.5. ҚР МСЖ. Стандарттарды құруға, ұсынуға, рәсімдеуге және құрылымына жалпы талаптар
10 ҚР СТ 1.7 ҚР МСЖ. Стандарттау бойынша жұмыстарды жоспарлау реті
11 ҚР СТ ИСО 9000-2008 Сапа менеджментінің жүйесі. Негізгі жағдайлар мен сөздік
12 ҚР СТ ИСО 9001-2008 Сапа менеджментінің жүйесі. Талаптар
13 ҚР СТ ГОСТ Р 51555-2008 Ойыншықтар қауіпсіздіктің жалпы
талаптпры және сынау әдістері
14 ҚР СТ ИСО 8124-3-2008 Ойыншықтар қауіпсіздіктің жалпы талаптпры және сынау әдістері (Баланың денсаулығы үшін зиянды заттардың бөлінуі)
15 ГОСТ 25243-89
16"Балаларға арналған өнімдер мен бұйымдардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламент

Интернет-сілтемелер:
17 http://www.memst.kz
18 www.pcc.kz
19 http://www.karcci.kz/
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Физика-техникалық факультеті
Жылуфизика және техникалық физика. Стандарттау,сертификаттау және
метрология ... ... ... жшс жағдайында өнім сапасын талдау
050732- стандарттау,сертификаттау және метрология мамандығы
Орындаушы
4курс студенті _________________________________Айыпхан Ш.
(қолы,күні)
Ғылыми жетекші
т.ғ.к., доцент _________________________________ Бектібай ... ... ... ... ... ... стандарттау
және метрология кафедрасының
меңгерушісі, доцент___________________________ Бөлегенова С.Ә.
(қолы,күні)
Алматы, 2012
реферат
Бітіру жұмысы: 65 беттен, кіріспеден, 6 ... ... және ... ... ... ... ... балалар велосипеді
Негізгі сипаттаушы сөздер: сынау, сертификаттау, сапасын талдау,
стандарттау, ... ӨҚ, СЖ, НҚ, ... ... ... ... ... сапасын талдау, сынау
зертханаларында өнімді сынау, халық назарын өзіміздің елімізден шығатын
отандық өнімдерге аударып, балаларымыздың өз өнімдерімізді қауіпсіз
пайдалануға мүмкіндік ... Өнім ... ... және ... нарықта өз
беделін нығайту.
Бітіру жұмысының міндеті: «Балдырған» балалар велосипедінің ... ... ... ... , ... ... ... сапасын
анықтау, өнімды сынау әдістері, негізгі сынақ түрлері, сынау құрылғыларының
түріне ... ... ... , өнім ... әр түрлі қасиеттер
бойынша анықталулары қарастырылады.
Алматы 2012
глоссарий
СЭҚТА(ТН ВЭД коды)- сыртқыэкономикалық қызметкерліктің тауарлық
атау тізімі.
TQM – өнімнің қажетті ... жету үшін ... ... ... ... ... ... тотальдық менеджмент сапасы.
Мемлекеттiк стандарт - ... ... ... ... қалың көпшiлiгiне қолжетiмдi стандарт;
Стандарттау- нақты қойылып отырған және ... ... ... ... көп ... және ... ... үшiн ережелер белгiлеу
арқылы өнiмге, көрсетiлетiн қызметке және процестерге қойылатын талаптарды
ретке келтiрудiң оңтайлы ... қол ... ... ... сапасы- өнімнің сатып алушының белгілі бір қажеттерін
қанағаттандыруға жарамдылығын сипаттайтын ... ... ... ... ... белгіленген қажеттілік немесе күту,әдетте болжанады немесе
міндетті болып ... ... бар ... белгілі талаптарға
сәйкесетін деңгей;
Сапа көрсеткіші-бұйым сапасының сандық сипаттамасы;
Сынау-әртүрлі әсер ету жағдайында жұмыс ... ... ... жүзінде анықтау;
Сынақ зертханасы-зерттеулердi, сынақтарды жүзеге асыратын заңды
тұлға немесе оның құрылымдық бөлiмшесi;
Сертификаттау-сәйкестiктi ... ... ... ... ... белгiленген талаптарға сәйкестiгiн ... ... ... сертификатталған ... ... ... ... ... жөнiндегi аккредиттелген органның ... ... ... ... тексеруi;
Техникалық регламент-өнiмдерге және (немесе) олардың өмiрлiк
циклiнiң процестерiне қойылатын мiндеттi талаптарды белгiлейтiн, ... ... ... ... ... ... ... қолданылатын нормативтiк құқықтық акт;
Тежеуіш (гр. tormos )-Велосипедтің жүрісін бәсеңдетуге немесе
тоқтатуға арналған құрылғы;
қысқартылған сөздер
ҰлтОртЭкС- ... ... мен ... ... құралдары;
СЖ-сынау жабдығы;
НҚ- Нормативті құжаттамалар;
СО-Сынау орталықтары;
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ……………………………………………………………………..4
1 ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫ ӘЗІРЛЕУГЕ ... ... ... құжаттамалық мәліметтер…………………………………………..
2 КӘСІПОРЫН ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША МӘЛІМЕТТЕР…………………
2.1 Кәсіпорынның нарықта қалыптасу тарихы………………………………
2.2 Кәсіпорынның ішкі ... және ... ... ӨНІМ ... ... ... Өнім ... қолданылу аймағы…………………………………………
4 ӨНІМ САПАСЫН ТАЛДАУ………………………………………………..
4.1 Өнім сапасы туралы жалпы мағлұматтар…………………………………
4.2 Сапа көрсеткіштерінің атау тізімін анықтау……………………………
4.3 ... сапа ... ... ... дайындаудың сапа деңгейін техникалық регламент
cәйкестігіне талдау………………………………………………………………
4.4.1 Балаларға арналған өнімдер мен бұйымдарды өндіру
кезіндегі қауіпсіздікке ... ... ... ... ... мен бұйымдарды тасымалдау
және сақтау кезінде қауіпсіздік талаптарын талдау…………………………
4.4.3 Ойыншықтардың қауіпсіздік талаптарын талдау……………………..
4.4.3.1 Балалар арбасына, велосипедтер қауіпсіздігіне ... ... ... ... қойылатын талаптарды
талдау……………………………………………………………………..
4.4.5 Ойыншы қтардың механикалық қауіпсіздік талаптарын
талдау………………………………………………………………………….
4.4.6 ... ... ... талаптарын талдау………..
4.4.7 ойыншықтардың биологиялық қауіпсіздік талаптарын талдау………..
5 СЕРТИФИКАТТАУ……………………………………………………………..
5.1 Сертификаттау туралы жалпы түсінік………………………
5.2 Өнімнің Техникалық регламент талаптарына міндетті ... ... ... «БАЛАЛАР ОЙЫНШЫҒЫН» СЫНАУ ЗЕРТХАНАСЫНЫҢ
КҮЙІН БАҒАЛАУ…………………………………………………………
6.1 Сынау орталығының құрамы және ... ... ... ... ... күйі…………………………
6.3 Зертханада жүзеге асырылатын сынау әдістері…………………………….
6.4Жабдықпен қамтылуы………………………………………………………..
6.5 «Балалар велосипедін» сынауға ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету……………………………
6.8 Нәтижелерді рәсімдеу……………………………………………
ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………….
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ………………………………….
ҚОСЫМШАЛАР……………………………………………………………
А ҚОСЫМШАСЫ……………………………………………………….
Ә ҚОСЫМШАСЫ…………………………………………………….
Б ҚОСЫМШАСЫ………………………………………………………..
КІРІСПЕ
Бүгінгі таңда САПА тұтынушылардың ... ... ... ... ... ... әрбір сатып алушының басты арманы. Ал елімізде ... ... ... аз ... сонымен қатар шетелден ... ... ... ... ... ... айналып отыр. Оның ішінде
әсірісе айта кетерлігі еліміздің болашағы саналатын балалар ... өсіп ... ... әсер ететін негізгі құрал ойыншықтар
бұл күнде елімізде өте аз ... ... ... түгелдей дерлік
қытайдан әкелінген, олардың саны мен түрі де өте көп .ал ... ... ... тез ... ... йістері бар, бала денсаулығына тікелей
қауіпті. Сондықтан отандық өнімдердың санын да ... ... ... ... ... ... табылады. Сонымен қатар елімізде өндірілген
отандық өнімдерды сынау лабараториялары аз әрі өнімдерді ... ... ... ... ... ... ... зерттелген негізгі өнім балалар ойыншығы, оның
ішінде Қарағандыдағы «Металл ... ... ЖШС ... ... велосипедінің сапасын талдау, ұйымлық құрылымын зерттеу , сынақ
лабараториясында өнімнің сапасын ... ... ... ... негізгі
сынақ түрлері, сынау құрылғыларының түріне талдау, қауіпсіздік талаптары ,
өнім сапасының әр ... ... ... ... ... таңда осы баладар велосипедіне сұраныс өте аз ... ... ... ... бастап шығарылған бұл балалар велосипеді дүниеге келе ... ... ... ... ... – РСФСР, Өзбекстан,
Түрікменстан тарапында керемет сұранысқа ие болғаны да бар, ... ... ... ... жылы ... ... жол ... Мексикада
өткен халықаралық байқауда үздік сапасы үшін «Бриллиант жұлдыз» ... ... ең көп ... Венгрия және Мексика болды. Осы
кезде ... орта ... 20 мың ... ... ... ... айына 5-8
мың велосипед шығарылады. Зауыттан шығатын кездегі құны – 2300 ... ... ... ... ... дүниеге келген кездегіден еш
өзгере қоймаған. Керісінше, құрылымдық сапасы, темірінің тегі ... ... ... ... ... да зіл ... ... да шомбал көрінетін. Салмағы жеті келіге дейін ... ... ... ... ... доңғалағын темір қаңқасынан
гөрі салмақтырақ етіп жасайтын. Салмақ төменгі жақта ... ... ... да ... ... ... Ал ... шайтанарбаның доңғалағының ені
бармақ елі, өзінің жалпы салмағы бес ... ... ғана ... ... ... гөрі ... ... бекіген біліктері де нәшекі,
әлсіз. Осы мәселелерді қарастыра отырып , ... ... ... ... ... ... елімізден шығатын отандық өнімдерге
аударып, балаларымыздың өз өнімдерімізді қауіпсіз пайдалануға алғы ... ол ... ... негізігі мақсаты болып табылды.
Өнім сапасын жоғарлату мақсатында кәсіпорында уақытпен қатар
сапаны басқару, ... емес өнім ... ... мақсатында өзгерістер,
жаңартулар енгізілуі мүмкін. Соның ішінде біздің таңдап отырған кәсіпорын –
«Карағанды металл өнімдер зауыты» ... ... ... ... ... ... басты құралдарын атап ... ... ... іске ... процедуралар, басқару құралдары, Исикавы
диаграммасы, Парето диаграммасы және т.б. ... өнім ... ... және ... ... өз ... нығайту
мақсатында жаңа сынау зертханасын аккредиттеу ұсынылып отыр. Болашақ ... ... ... ... айта ... ... ... саласындағы сынау зертханасы біздің республикамызда аз, бірақ
өндірістің өзі жоғарғы ... ... ТМД ... ... аз болуы ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың өзі осы ... ... ... айта ... ... кепілдік болмақ.
сәйкестікті бағалаудың ресми танылған ... ... ... ... кызметтің қауіпсіздігі мен
сапасы мәселелерінде тұтынушылардың мүдделерін қорғау;
- ... ... ... ... ... ... бағалаудың сапасы мен дәйектілігін арттыру;
- саудадағы техникалық кедергілерді жою;
- ... ... ... ... ... және Қазақстан
Республикасының аккредиттеу ... ... ... ... және шет елдердің тануына жағдайлар ... ... ... ... ... ... саласындағы
аккредиттеу туралы Заң сәйкестікті растау жөніндегі органдарды, сынақ,
салыстырып тексеру, ... ... ... өлшемдерді
орындау әдістемелерін метрологиялық аттестаттауды жүзеге асыратын заңды
тұлғаларды аккредиттеу саласындағы ... ... ... ... ... ... байланысты өзге де қатынастарды
реттейді.
Бір нәрсені түсінген дұрыс, қазіргі сапаны басқару ...... ... тек қана ... ... ғана емес, соған қоса
мемлекеттік және муниципалдық басқаруларда, ... ... және ... да ... жетуге мүмкіндік беретін, қызметкерліктің кез келген
мақсатты ... ... ... ... ... БАСТАПҚЫ АҚПАРАТ
1.1 Негізгі құжаттамалық мәліметтер
Бұл дипломдық ... ... үшін ... ... ... 1кестесінде көрсетілген.
1кесте .Жетекші нормативтік құжаттама
|№ |Нормативті құжат |Нормативті-әдістемелік құжат атауы |
| ... | |
|1 |ҚР СТ 1.0-2006 |ҚР МСЖ. ... ... |
|2 |ҚР СТ 1.2-2002 |ҚР МСЖ. ... ... өндіру тәртібі |
|3 |ҚР СТ 1.5-2008 |ҚР МСЖ. Стандарттарды құруға, ұсынуға, рәсімдеуге |
| | ... ... ... ... |
|4 |ҚР СТ 1.7-2003 |ҚР МСЖ. ... бойынша жұмыстарды жоспарлау |
| | ... |
|5 |ҚР СТ ИСО 9000 – ... ... жүйесі. Негізгі жағдайлар мен |
| |2008 ... |
|6 |ҚР СТ ИСО 9001- ... ... ... ... |
| |2008 | ... ... мен өнім ... ... ... ... тізімі 2 кестесінде келтірілген.
2 кесте Базалық нормативтік құжаттама
|Сілтеме берілген НТҚ-тың белгіленуі |Бөлім, ... ... ... 9.014-78 |3.5.1 ... 1760-86 |3.5.5 ... 8273-75 |3.5.5 ... 9569-79 |3.5.5 ... 9840-74 |3.5.5 ... 14192-77 |3.4.3 ... 15150-69 |6.1, 6.3 ... 15151-69 |3.2.2 ... 15156-84 |3.2.1 ... 16711-84 |3.5.5 ... 25243-89 |2 ... 26964-86 |4.11 |
2 ... ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША МӘЛІМЕТТЕР
2.1 Кәсіпорынның нарықта қалыптасу тарихы
«Қарағанды Металлбөлшек Зауыты» ЖШС-нің құрылу және даму ... ... ... ... мына ... бойынша орналасқан:
100020 Қарағанды қ., ... көш. 2Б, ... ... ... ЖШС ... аумақта 1954 жылдың 12
қыркүйегінен шабадан (чемодан), гребешки, сүйек пен ... қ ... ... ... ... ... ... болатын.
1959 жылы «Галантерея» Артелі таратылып, оның территориясын өндірістік
кооперати жүйесіндегі «Метталист» Артелі құрылды. Бұл ... ... ... ... ... бұйымдар, соның ішінде шелектер, қоршаулар
және т.б. табылады.
1963 жылы «Металлист» Артелінің атауы ... ... ... ... арбасы шығаратын мекеме П/Я 18 болып ауыстырылды.
1967 жылы П/Я 18 мекекмесінің таратылуынан кейін ... ... ... арналған 154/18, кейіннен қатаң режимді еңбек колониясы
болып қайта құрылды. Жақын ... ... ... арызынан
кейін 1968 жылы мекеме таратылып, оның ... ... ... ... Қазақ ССР-нің Жергілікті өндіріс Министрлігіне берілді.
Бірінші жетекшісі Черепанов ... ... ... ... бастап мекеме негізінен балалар ассортиментінің өнімдерін:
бала лар велосипеді, серуендеуге арналған ... ... ... сондай-ақ әртүрлі жүк арабаларын шығара ... ... ... ... ... тек ... ғана емес, Ресейде,
Өзбекстанда, Түркменстанда үлкен сұранысқа ие болды. Зауыт коллективімен
шығарылатын өнім ... 1 айда 20 мың ... ... ... Бұл велосипедтер
экспортқа Венгрияға және Мексикаға жіберілді.
Бүкілодақтық әлеуметтік сайыс нәтижесі бойынша 1973 жылы Красное Знамя
ВЦСПС және ЦК КПСС, ... және ЦК ... ... ... ... ... ... Халықаралық нарықта
мойындауы табылады. «Балдырған» балалар велосипедіне ... ... ... және ... сапа ... берілді.
1992 жылы 24 желтосанда зауыт атауы «Темір Зат» Ашық ... ... ... ... ал 1998 ... 15 ... ... Зат» АТАҚ-
нан «Металлбөлшектер зауыты» ААҚ заңды тұлғасы болып бөлініп шықты. Қайта
құрылған шаруашылық субъекттің президенті Паршина ... ... ... осы ... дейін мекемені басқаруда. Қазақстан Республикасының
Тәуелсіздігінің он жылдығына орай Паршина Галина Васильевна медальмен
марапатталды. ... ... ... тұрақты режимде жұмыс істеуде және
тұрақты дамуда. Әртүрлі «Балдырған» балдалар велосипедин, ... ... жүк ... өндіре жалғасуда. Жаңа өнімдерді: балалар
манежі, жинақталатын балалар және ... ... ... ... ... балабақшаларға және аулаларға арналған шағын
архитектуралық формалар өндіру енгізілді.
| ... | |  | |  | |  | |  |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1 ... ... ... Зауыты» ЖШС шығаратын өнімдер[18]
Қазіргі таңда шығарылатын өнім көлемі жылына 145 млн. ... асып ... ... саны ... ... «Қарағанды Металлбөлшек Зауыты»
ЖШС-ның құрамында бес цех бар. «Қарағанды Металлбөлшек Зауыты» ... ... ... 3,48 га. ЖШС ... ... ... Кәсіпорынның ішкі құрылымы және қызметкерлік аймағы
Компанияның басты профилі болып балалар оншығы өнімі ... СМЖ ... ... ... іске ... Ішкі ... ... Ұйым құжаттамасы;
- Қызметтік құжаттама;
- Сыртқы құжаттар;
- Архив;
- Жазбаларды басқару;
- Басшылық ... ... ... ... ... ... ... күту;
- Автокөлік құралдарын күту;
- Еңбек қорғау және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
- Негізгі жұмысшыларды дайындау;
- ... ... ... алулар;
- Бақылау өлшеу аспаптары;
- Өндірісті жоспарлау;
- Жаңа ... ... ... ... өнім ... Шыны ... ... Орталық қойманы басқару;
- Жеткізіп қоюды басқару;
- ... Ішкі ... ... және ... алу ... Сапаны бақылау және сәйкес емес өнімді басқару.
- Сапаны бақылау және сәйкес емес ... ... ... ... ... ... ... және сәйкес емес өнімді басқаруға
бағытталған жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу ретін орнатады.
Өнім ... ... және ... конструкторлық, технологиялық және
басқа да нормативті-техникалық құжаттама ... ... ... ... ... көрсетілген бірнеше ... ... ... ... – өнімнің сәйкестік деңгейінің
орнатылған талаптарға сәйкестік деңгейін анықтау.
Жоғарыда көрсетілген процедура талаптары мына ... ... ... ... сапасын бақылау;
- технологиялық және операцияаралық процестерді бақылау;
- ... өнім ... ... ;
- жаңа өнім ... ... сапаны бақылау.
Кәсіпорында енгізілген СМЖ негізінде енгізілген рәсімдеу құжаттарымен
сәйкес өнім сапасы мен процесс сапасын бақылау екі басты кезеңнен ... ӨНІМ ... ... ... Өнім ... ... аймағы
Бірегей кедендік тариф – кедендік одақтың сыртқы экономикалық
қызметінің бірегей ... ... (КО СЭҚ ТН) ... ... елдерден бірегей кедендік аймаққа ... ... ... ... ... ... ... экономикалық қызметінің Тауарлық
номенклатурасындағы тауарлардың классификациясы ... ... ... ... Тараулардың, топтар мен кіші топтардың атаулары КО СЭҚ ... ... ... үшін ... ... ... КО СЭҚ ТН
тауарлардың классификациясы тауарлық бағыттардың ... мен ... ... ... сәйкес ескертулерге қатысты жүзеге асырылады,
егер аталмыш мәтіндерде мынадай ... ... өзге ... ... да бір ... ... ... атауына кез келген
сілтеме осындай түрдегі толығымен жабдықталмаған ... ... ... да ... ... тиіс, егер жабдықталмаған немесе аяқталмаған
түрінде осы тауардың аталған жабдықталған немесе аяқталған түрдегі ... ... ие ... ... ... ... немесе бөлшектелген
түрдегі аяқталған немесе жабдықталған сілтеме ретінде қарастырылуы тиіс;
б) қандай да бір материалға немесе ... ... ... кез ... сілтеме осы материалдың қоспасына немесе ерітідісіне
сілтеме ретінде қарастырылуы тиіс. ... бір ... ... ... ... кез ... сілтеме осы материалдан немесе заттан
толығымен немесе ішінара жасалынған ... ... ... ... ... көп ... ... заттан жасалынған тауарлардың
классификациясы 3 ереженің қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.
Жіктелуі, негізгі параметрлері және ... ТС (КБ ... ... ... ... ...... Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей
Федерациясы ... ... ... ... (БКТ) ... ... үш ... 27.11.2009ж. бекітілген және 2010 жыллың 1-қаңтарынан іске
қосылған.
СЭҚТА он ... ... ... төрт ... ... ... 5, 6 сан – субпозициясын; 7, 8, 9 белгілер – ... ...... бөлшектенуін.
СЭҚКА кодтарында тауарларды белгілі бір топқа жатқызу ... ... ... ... ... ... және оның классификациясы
(жіктелуі) ставка анықтағанда, режім, ... мен ... ... ... рөл ... талаптарын орындау қажетті ойыншықтар тізімі 3 кестеде
келтірілген. Қолданылатын материалдарына, бұйымның ... ... ... ... ТН ВЭД коды бес ... кем ... біртекті топ және ойыншық идентификациясы құрылады.
3 кесте. Біртекті ойыншықтардың Тн ВЭД кодталуы
|өнімнің топтық ... |ТН ВЭД коды ... , ... ... |950100 ... ойыншықтар | ... ... |950330 ... ... |950349 ... ... ... |950341 ... ... |950390 ... және ... ... |950390 ... | ... ... ... |950210 ... ... ... | ... ойыншықтар(музыкалық, |950350 ... ... ... | ... ... ... |950390 ... | ... ... ТН ВЭД ... ... |ТН ВЭД коды ... | |
| |96 9240 ... | |
| |45 2990 |
4 ӨНІМ ... ТАЛДАУ
4.1 Өнім сапасы туралы жалпы мағлұматтар
Сапа, қызметкерліктің барлық жақтарының (өндіру стратегиясы, өндірісті
ұйымдастыру, маркетинг және т.б.) ... ... ... Өнім сапасы сапа жүйесінің түгелімен басты ... ... ... ... және ... сапа түсінігінің түрлі
баяндалуы бар. Стандарттау бойынша халықаралық ұйым ... (ИСО – ... өнім ... қызметтің келістірілген және болжанған
қажеттіліктерді қанағаттандыру ... ... өнім ... ... мен ... ... ... қарастырады. Бұл стандарт
«сапаны қамтамасыз ету», «сапаны ... ... ... ... Халықаралық деңгейде сапаға талаптар 9000 сериялы ИСО стандартымен
анықталады.
9000 сериялы ИСО стандарттары сапа жүесін ... ... ... әлеммен расталған, біртұтас ыңғайын орнатты және өндірушілер мен
өнімді тұтынушылар арасында қатынастарды реттеді. Басқа ... ...... ... ...... ... сапасына жету үшін барлық жұмыстың ... ... ... ... тотальдық менеджмент сапасы. Бәрінен
бұрын, бұл көрсетілген еңбек шарттарын, өндірістің жоғары ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... Жұмыс сапасына
қолданылатын басқару шешімдерінің, жоспарлау жүйесінің дәлелдігі кіреді.
Шығарылатын ... ... ... ... ... ерекше мәнге ие
(технологиялық үрдістердің сапасын ... ... ... ... ... ... өсуіне әкелді.
Ауырлық центрі бұйымның функциональдық қасиеттерінің жиынтығын тексеруге
жылжыған. Массалық өндіріс шарттарында сапа жеке ... ... ... ... ... ... сапа ... позициясынан
қарастырылады.
Ғылыми-техникалық прогресстің дамуымен күрделі құрылғыларды және басқа
жүйелерді басқару үшін, автоматты жабдық пайда ... ... ... ... сапа түсінігі әрдайым дамып, ... ... ... ... ... сапа ... ақпаратты жинау, өңдеу және
талдау әдістері ... ... ... ... ... ... және ... үрдістіренде сапаны
қадағалаужы ұйымдастыруға тырысты. Ақаулардың алдын алу үшін ... ... ... мен ... ... өзара байланысты.
Өндіруші өндірілетін өнімді пайдаланудың барлық ... ... ... ... ... алу ... ... басқа ол сатудан кейін қажетті
қызмет етумен қамтамасыз ету ... Бұл ... ... ... ... үшін, өнім бағдарламасы үшін маңызды.
Әдебиетте сапа түсінігі әртүрлі ... ... ... ... ... оның ... және нарықтық
экономика шарттарында түсініктері арасында жатыр. ... сапа ... ... ... Нарықтық экономикада сапа
тұтынушы позициясынан қарастырылады.[3]
Бұйым сапасы тұтыну ... ... ... пайыз сапаны қамтамсыз ететін саясат, негізінде, сапаны қамтамсыз
етумен байланысты шығындардың белгілі қатынасы бар: ... ... ал ... кейін пайдалануға жобалаудан әрбір жылжу кезеңіне
қажетті ... ... ... егер ... сатысында қатені алдын алу және
жою 2000 тг ... онда ... ... ол 20000 тг ... ... ... тапсырушыға берсең ол 200 мың тг шығындалады, ал пайдалану
кезінде ол 2 ... ... ... егер ... ... ... ... көрсеткіш мәндерінің орнатылуымен барлық мүмкін
мемлекеттік жоспарлар және бағдарламалар жобалы – ... ... ... ... ... жоспарлары келісім
шарт міндеткерліктеріне құраушы бөлік болып кіре алады.
Сапа көрсеткіштері тауар биржаларында және тауар ... ... ... шарттарында ескеріледі.
Сапаға талаптар нормативті және нормативті-техникалық құжаттарда
орнатылады және ... ... ... ... ... техникалық шарттарда, бұйымды жобалауға немесе
жаңартуға ... ... ... ... карталарда
және технологиялық регламенттерде, сапаны бақылау карталарында және т.с.с.
Бұл тізімді жалғастыруға болады.
Өнім сапасының ... ... ... ... сай
жаманырақ жаққа байқалады және жалпы, жеке көрінулері бар.
Өнімнің ... және ... ... ... және ... ... жоғалтуы.
Өнім сапасының тұрақсыздығы, өзгеруі тек физикалық және ... ... ... ғана байқалады. Орнатылған талаптардан жеке
ауытқулар да болады. Олар әртүрлі және ... ... ... ал ... ... ... ... шарттары мен ережелерінің
бұзылуы, өндірушілер мен дайындаушылар қателері, өндіріс ... ... ... және ... жабдықтардың акаулары.
Берілген парметрлердің жеке ... ... ... ... ... ... Олардың байқалуын тек ықтималдықтың белгілі
бір дәрежесімен анықтауға болады.
Сапаны бағалау тұрақсыздығына әсер ... тағы бір ... ... тұрақсыздығы мен өзгеруі. Өнім параметрлері нормативті
және техникалық құжаттамаларға қатаң ... ... ... ... ... ... және сапа ... парметрлерде төмендейді және тіптен
жоғалады.
Өнім сапасы әрдайым қозғалыста екенін айта ... ... ... ... ... ... Бұл объективті шындық және онымен ... ... тура ... ... жалпы қызметкерлікте сапа қасиеттерінің
жойылуын іздейді және осы өзгерістерді ... ... ... ... ... ... ... көрсету және жүріп жатқан жөндеу
бойынша түрлі профилактикалық шаралар қолданылады.
Егер сапа төмендеуі жіберілетін ... ... ... ... ... – бұл, ... ең ... адалдық кепілдемесі, шет ел
өндірушілермен бәсекелестік біздің ең күшті ... ... және ... және ... ... ... ... жалғыз тәсілі.
Өнім сапасының тұтынушы талаптарына сәйкестігі позициясынан түсінігі
нарықтық экономика шарттарында ... ... ... ... ... голландтық ғалымдар Дж. Ван Этингеру және
Дж. Ситтигу ойлап ... ... ... ... ... ... ... сапа көрсеткіштерін өлшеу және квантификациялау
тәсілдері туралы ғылым. Квалиметрия ... ... ... ... беруге мүмкіндік береді. Квалиметрия сапаның қарастырып жатқан өнімнің
көп қасиетіне ... ... ... Өнім сапасын бағалау үшін,
оның қасиеттері ... ... ... өнім ... шарттарды
ескеру қажет. Дж. Ван Этингер мен Дж. Ситтигтің ойы бойынша ... ... ... маңыздылығы бойынша топтастыра білсе, сандық мәндермен
берілуі мүмкін. Олар, сапа – өлшенетін шама деп санаған, сондықтан ... ... ... ... бір тұрақты шамамен берілуі
мүмкін.[4]
4.2 Сапа көрсеткіштерінің атау тізімін ... ... ... мен ... ГОСТ 25243 бойынша
белгіленеді.[15] Сипаттамалары(2, 3 сурет)[А қосымшасы 5,6 кесте ]
2 сурет 1-балалар велосипедінің ... ... А ... ... ]*
3 ... 2-балалар велосипедінің негізгі мәкеті[А қосымшасы 6кесте ]*
Велосипедтер осы стандарттың, нақты ... ... ... ... ... белгіленген тәртіпте
бекітілген үлгі-эталон және жұмысшы ... ... ... ... ... жұмыс істеу мерзімі – 3 жылдан кем емес.
Бекітілген жұмыс істеу ... ... ... ... күй ... 3-бөлімде
келтірілген параметрлерінің сақталуы қаңқасы ауыстыруды талап ететін
велосипед күйін алады.
Қозғалмалы ... ... ... ... ... ... велосипедтерде жұлдызшаның тістер төбесіне ... ... ... ... ... ... алдыңғы дөңгелегінің тоғынының бүйір жақ
беттерінің ығысуы артқы дөңгелекке қатысты 7 ... ... ... ... дөңгелекті және аралас велосипедтердің артқы дөңгелегі ... ... ... симметрия жазықтығына қатысты 2º-
тан жоғары болмауы керек.
Бұлғақтың, қосиіннің,жартылай қосиіннің 180º ... ... ... ... көп емес ... ... тежегішпен жабдықталған велосипедтер дөңгелегінің тоғындарының
радиалды және бүйір жағынан ауытқымасы 2 мм-ден үлкен болмауы ... ... – 4 ... ... ... шинасы мен қаңқаның кез келген бөлшегі немесе алдыңғы
ашасының арасындағы саңылау 2 мм-ден кіші ... ... ... ... сол ... жартылай қосиін мен қаңқа арасындағы саңылау 2
мм-ден кем емес.
Велосипед дөңгелекке ... ... ... ... аунақша мен
базалық бет арасындағы саңылау 25 мм-ден үлкен болмауы керек.
Велосипедтің симметрия жазықтығы мен аунақшаның ішкі бүйір жақ ... ... ... ... 175 мм-ден кіші өлшемді құрауы
керек.[15]
Тізбекті берілісті велосипедтермынадай ... ... ... ... (тежеуішсіз және тежеуішті төлкелер болған жағдайда);
- Тізбек қорғауышы немесе қорғаушы диск (екідөңгелекті велосипедтер
үшін);
Арқанды жетекті ... ... ... ... қаңқаға
немесе жетек бөлшектерін бекітуге арналған бұрандамалар сәйкес тоқтатқыш
құрылғылармен жабдықталуы керек (серіппе шайбаларымен, ... ... ... сомындармен жабдықталады). Тежеуіш жүйесі тоқтаусыз
жұмыс істеуі қажет. Арқанның тартпалы бұрандамасы арқанның сымдарын кесіп
кетпеуі қажет.
Қол ... ... ... ... кезінде қалыптар тоғын немесе
дөңгелек шинасының тежегіш бетіне жанасып тұруы қажет. ... ... ... ... және ... ... орнына келуі
қамтамасыз етілуі қажет.
Аяқ ... ... ... ... ... ... қажет.
Аяқпен тежелетін велосипедтерде шатундардың велосипедтің артқа қарай
қозғалысының басынан тежеудің басына дейінгі бұрылу ... ... ... Бұрыштарды өлшеу бұлғаққа оның шеткі жағында 14Н·м ... ... ... тежелетін велосипедтерде тежеу күші тұтқаға берілген күштің
ұлғаюына сәйкес 45-тен 90Н-ға біртіндеп өсуі ... және ... 90Н ... ... ... ... ... тежелетін велосипедтерде артқы дөңгелекке берілетін тежеу күші
басқышқа берілетін күштің ... ... ... ... ... ... Басқышқа берілетін күштің тежеу күшіне қатынасы 2:1 аспауы қажет.
46,3Н тежеу күші 10км/сағ жылдамдық және 30кг ... мен ... ... ... ... кем емес ... тежегіш жолына сәйкес
келуі қажет.
Биіктік ... ... рөл ... ... ... 40мм
арақашықтықта рөлдің ашадан ... ... ... ... белгі берілуі қажет. Көрсетілген белгі рөл өзегінің беріктігіне
әсер етпеуі қажет.
Алдыңғы аша 60º-тан кем емес және ... көп емес ... ... және ... бұрылуы қажет(жетегі алдыңғы дөңгелегінде болатын үш
дөңгелекті велосипедтерден басқа). Бұрышты өлшеу велосипедтің ... екі ... ... түзусызықты қозғалыс бағытында жүргізілуі
қажет.
Рөл түтігінің ұштары 70Н тарту күшіне шыдайтын тұтқалармен ... мен рөл ... орта ... осьтеріне параллель жазықтықта
30Н·м моментте айналатын биіктік бойынша ... рөл ... ... рөл ... ... 45º ... ... кезінде алға қарай
бағытталған және рөл өзегінің түтікпен байланысқан нүктесіне ... ... ... ... ... және өзектің қалған деформациясы оның 100мм
ұзындығының ... кем емес ... ... ... екі жағынан әрқайсысы 130Н болатын екі күшті бір уақытта
беру кезінде ол зекке қатысты орын ауыстыруы қажет. Күштер түтік ... көп емес ... ... пен өзектің байланысында айналу
моментінің ең үлкен мәнін қамтамасыз ететін нүктелер мен бағыттарда ... ... ... жазықтықтағы айналу моментінің биіктігі
бойынша реттелетін рөл ... 15Н·м күш ... ... ... ... ... қатысты орын ауыстыруы қажет.
Ершік ұстағышқа құлыппен біріктірілген ершікке тік бағытта 300Н күш ... ... ... ... ... кез ... ... орын ауыстырмауы
қажет.
Биіктік бойынша реттелетін ершікке көлденең бағытта 100Н күш ... ... ... ... ... орын ... ... ершіктің алдыңғы немесе артқы ұштарынан 25мм қашықтықта беріледі.
Ерікті жағдайда бекітілген ершік ұстағыштың төменгі ұшының ... ... оны ... ... ... максималды шақталған қозғалысын
көрсететін шектік белгі салынуы қажет. Көрсетілген ... ... ... әсер ... ... және ... ... түрлері мен
қалыңдықтары нормативтік-техникалық құжаттама бойынша белгіленеді.
Шикізатқа, материалдарға, ... ... ... ... ... металл байланыстары консистентті маймен майлануы
қажет. Қозғалмалы байланыстардың жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ... да ... ... болады. Тропикалық климатты ... ... ... ... – ГОСТ 15156 ... жүзеге
асырылады. Тропикалық ... ... ... ... дайындау материалдарға қойылатын талаптар – ГОСТ 15151
бойынша жүзеге асырылады.[12]
Құрамалылығы.Велосипед құрамасына мыналар кіруі қажет:
- ... ... ... бар ... үшін);
- Инструмент (реттелетін құраушы бөліктерден тұратын велосипедтер
үшін);
- Эксплуатациялау бойынша басшылығы немесе ... ... ... ... кәсіпорын мен ішкі
экономикалық ұйым ... ... ... ... ... ... дайындаушы-кәсіпорынның сауда белгісі бекітілуі
немесе салынуы қажет. Экспортқа арналған ... ... мен ... ұйым ... ... ... сәйкес орыс тілінде немесе
шетел тілінде «КСРО-да жасалған» деген жазу салынуы қажет.
Велосипедтің ... ... жеке ... ... ... – ГОСТ 14192 бойынша жүзеге асырылады. Маркалауға мыналар ... ... ... немесе дайындаушы-кәсіпорын атауы;
- Велосипедтің моделі;
- Велосипедтің ... ... ... ... ... саны және ... бұйымдардың тізімі мен
саны;
- Қаптау күні,
- Жеке қаптаудағы бұйымның бағасы.
Қаптау. Велосипедтердің және құрама бұйымдардың ... ... ... ГОСТ 9.014 ... консервіленуі қажет. Тұтынушының
келісімі бойынша консервацияны жасамауға болады.
Велосипедтерді тормен қаптау кезінде бөлшектердің боялған ... және ... ... ... ... қамтамасыз ету мақсатында
қағазбен оралуы қажет.
Велосипедтерді тарамен қаптау ... рөл мен ... ... ... ... ... ... ал құраушы бұйымдарды картон
қорапшада ... ... ... оларды транспорттау кезінде сақталуын
қамтамасыз ету шартымен велосипедке бекітуге ... ... ... ... ... ... ... түрде
қаптауға рұқсат етілген.
Құраушы бұйымдарды велосипедтерден бөлек қаптауға рұқсат ... ... олар ГОСТ 1760, ГОСТ 9569, ГОСТ 16711, ГОСТ 9840 ... ... және ішіне су өткізбейтін қағаз салынған ағаш жәшіктерге,
бүктеленген картоннан жасалған жәшіктерге, картон ... ... ... ... келісімі бойынша бұйымның құраушы бөліктерін ГОСТ ... ... ... ... ... бұзылулардан сақтайтын басқа
қағаздар қолдануға болады.
Эксплуатациялық құжаттама су өткізбейтін пакетке салынып, велосипедке
бекітіллуі ... ... ... ... ... ... салынуы қажет.
Тұтынушының келісімі бойынша жеке қаптау кезінде эксплуатациялық
құжаттаманы су өткізбейтін пакетке ... ... ... ... ... ... тараның түрін нақты модельдегі велосипедтің нормативтік-
техникалық құжаттамасында бекітеді. Экспортқа ... ... ... мен ішкі ... ұйым ... ... ... жүзеге асырылады.[6]
4.3 Өнімнің сапа деңгейін бағалау
Өнім сапасын бақылау бүгін көптеген ... ... ... ... тұтынушыға жеткенше, кәсіпорындардың бір қатарында өндірілетін
сыра өндірісінің барлық сатыларында мұқият ... өту ... ... ... ... ... ... шыныпакет
дайындауда қолданылатын су сапасы, ауаның арнайы сынамасы және ... ... ... ... ... ... ... – барлығы қатаң
бақылану керек. Өндірістік процесті автоматтандыру шикізаттың ... ... ... ... ... ... ... көңіл
бөлінеді, ол бірнеше сатылы стерилдеуден өтеді.
Өнім сапасын бағалау бойынша жүйелі шараларды қолдану өнім ... ... ... ... бірі ... ... Сапа дәрежесі
сапа өлшемі болып келеді.[3]
Өнім сапасының МЕСТ 15467-79-ға сәйкес дәрежесі деп өнімнің ... ... оның сапа ... ... ... ... салыстырмалы сипаттамасын айтады.
Сапа дәрежесін салыстырмалы бағалауды жүргізу үшін сапа көрсеткіштері
базалық болып есептелетін эталонды үлгілерді ... ... ... одақтық және шетелдік ең жақсы үлгілерді таңдайды, ал базалық
көрсеткіштер бірлікті, комплексті және ... бола ... ... ... нақты бұйыммен;
- стандартпен;
- ... ... ... ... бағалау бойынша шаралар бірізділігі
келесідей:
- өнім сапасының дәрежесін бағалау ... ... сапа ... ... және оларды анықтау;
- сапа көрсеткіштерін анықтау;
- ... ... ... сапа дәрежесін бағалау әдісін таңдау;
- сапа ... ... ... бағалау бір текті өнім бойынша да (бір ... ... ... бұйымдар), кәсіпорындардың белгілі бір тобымен немесе
жеке кәсіпорынмен, немесе саламен шығарылатын әртүрлі өнім ... ... өнім ... дәрежесін бағалау үшін дифференциалды, кешенді
немесе аралас әдістер қолданылады.
4.4 Өнімді дайындаудың сапа деңгейін техникалық ... ... ... арналған бұйымдар мен өнімдерді жобалау кезінде жобаның
осы Техникалық регламент талаптарына сәйкестігін ... ету ... ... ... мен ... ... кезінде балалардың
өмірлік цикліндегі механикалық, ... ... ... өрт ... ... ... ... керек.
Балаларға арналған өнімдер мен бұйымдарды тәуекелділікке бағалауды ... ... ... ... өмірлік циклінің барлық сатыларында
қауіп-қатерді жол берілетін ... ... ... ... ... ... жөнінде шаралар жиынтығын анықтау қажет.
Балаларға арналған өнімдер мен ... ... ... ... дайындалуы қажет. ... ... ... техникалық
сипаттамасынан, балаларға арналған ... мен ... ... пайдалану сипаттамаларымнан, пайдалану шарттары мен өзге де
қажетті ... ... 4. 1 ... ... ... мен ... ... кезіндегі
қауіпсіздікке қойылатын талаптар
Өндіру кезінде балаларға арналған өнімдер мен бұйымдарды дайындау
процессін Техникалық ... пен ... ... ... ... ету ... ... өнімдер мен бұйымдарды өндіру кезінде өндіруші жобалық
құжаттамада анықталған қауіпсіздікті ... ету ... ... ... құжаттамада қарастырылған балаларға арналған
өнімдердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету анализі ... ... ... ... ... ... ... мекеменің
сапа менеджменті жүйесін ескере отырып жүргізілуі қажет.
Өндіру кезінде қауіпсіздікке әсер ... ... ... ... бақылау мүмкіндігі қамтамасыз етілуі керек.
 
4.4.2 Балаларға арналған өнімдер мен бұйымдарды тасымалдау және
сақтау кезінде ... ... ... бұйымдар мен өнімдерді тасымалдау және ... ... ... ... ... сәйкес
қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жағдайда орындалуы керек.
4.4.3 Ойыншықтардың қауіпсіздік талаптарын талдау
Балалардың өмірі мен ... ... ... нұқсанның алдын
алу үшін ойыншықтар өнім түріне сай ... ... ... өрт қауіпсіздігі, электрлік, термиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету керек.
Ойыншықтар ... және ... ... ... керек.
Ойыншықтың психолого-педагогикалық талаптарға сай келмеуі туралы негіз
ретінде психолого-педагогикалық сараптаманың қорытындысы.
Ойыншықтар қауіпсіздікті қамтамасыз ету көрсеткіштері ... ... ... 2 қосымшасында көрсетілген талаптарға сәйкес келуі
керек.[16]
4.4.3.1 Балалар арбасына, велосипедтер қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар
 
Коляскалар мен ... ... оны ... ... ... ... ... керек.
Коляскалар, велосипедтер қауіпсіздігі бойынша осы Техникалық
регламенттің 5 қосымшасында көрсетілген талаптарға сәйкес келуі ... ... ... ... ... және ... тегіс беті (бұрышынан 100) берік,
пайдаланған кезде сенімді болуы тиіс.
 
- ... ... ... ... бөлшектерінің өткір
жиектері, қуыстары болмауы тиіс. Баланың саусақтарына зақым келмеуі үшін
ашық саңылауларының, ... ... 5 мм көп және 12 мм ... ... Ашық балалар арбасының баланың құлап қалмауына ... ... ... тұру ... және т.б.) болуға тиіс,
балалар арбасының арқалығы нық ... ... ... ... тежегіш, тұйықтау жүйесіне баланың қолы жетпеуге тиіс
немесе ... ... бір ... екі қолмен, немесе арнайы
аспаптарды ... ... ... ... тиіс. Жылжымалы (жиналмалы
тұтқалар) және (шанақтың) алмалы-салмалы бөлшектерді жұмыс жағдайынан өз
бетімен алуға жол берілмейді.
- Бұйымның ... ... ... ... тиіс, эталонның сұр шәкілі
бойынша кемінде 3 балл ... өңі ... ... ... керек. Балалар
арбасының жабық шанағының сыртқы қаптамасы су өтпейтіндей ... ... ... ... тиіс.
- Тасымалдауға арналған тұтқалар, белдіктер, ... мен ... 30 кг ... ... ... ... Реттегіштер мен құлыпты
қосқанда, қауіпсіздік ... ... ... 15 даН ... ... ... қарай бұйымның химиялық ... ... ... ... ... Бұйымында бұйым арналған баланың жасы ... ... ... бұйымды құрастыру, орнату, реттеу және сақтау жөніндегі
нұсқаулығы, ... ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігіне қойылатын талаптар [16]
Осы талап ершіктің биіктігі ... 635 мм ... ... ... арналған велосипедтерге; ершігі 635 мм биіктікте реттелетін
мектеп жасындағы балаларға және ... ... ... ... Велосипедтің бөлшектері мен тораптарының ... ... және осы ... ... ... ... ... етуге тиіс. Шынжырмен жүретін велосипед тежегіш жүйемен немесе
тежегіш жүйелерімен жабдықталуға тиіс. Жұлдызша ... ... ... және ... ... ... жол ... Мініп жүру процесінде баланың денесі тиетін бұйымның шығып тұрған
бөлшектерінің айналасы ... ... ... ... 8 ... ... ... дөңгеленген болуға тиіс. Раманың үстіңгі ... ... ... ... ... ... ... балаларға арналған тежегіші қолмен басылатын
велосипедте тежегіштің тұтқасына 90 Н күш түсіргенде ... ... 90 Н ... тиіс. Аяқпен тежелетін велосипедте басқышқа
түсетін күштің тежегіш күшіне арақатысы 2:1 аспауға тиіс.
- ... ... ... арналған велосипедті массасы 70 кг,
мектеп оқушыларынікін - 60 ... жүк тиеп ... ... ... ... ... ... тиіс. Дөңгелектерді толық бөгеуге
рұқсат ... ... ... ... босатқан кезде тежегіш
жүйесінің барлық элементтері бастапқы ... ... ... ... ... ... нық әрі сенімді басқаруды қамтамасыз етуге
тиіс. Рульдің шеттері кемінде 70 Н тарту күшіне шыдайтын тұтқалармен
немесе ... ... ... Рульмен басқару мектепке дейінгі балалар үшін екі жағынан да
кемінде 600 және 750-ден аспайтын бұрышта дөңгелектің ... ... ... тиіс (алдыңғы дөңгелекке қосылатын үш дөңгелекті
велоспиедтен ... ... ... мен жасөсіпірімдерге арналған
велосипедтің басқышы мен дөңгелектің (немесе ... ... ... ... 89 мм ... тиіс.
      "Руль - алдыңғы айыр" ... ... ... ... арналған велосипедте көзге көрінетін жарықтар болмауға,
руль ... ... ... Қалдық деформация дөңгеленген сәтте 500 Н -
статикалық жүк, 30 Н.м. тең күш ... 20 ... 100 ... ... ... екі жағынан 130 Н-тан жүк салғанда өзекке қатысты руль
алынбауы тиіс.
      Велосипедтің "руль - ... ... ... сынаған кезде көзге
көрінетін жарықтар ... ... ... оқушыларына арналған
велосипедтерді кемінде 13,5 кг ... келе ... ... ... және ... ... 130 Н күш түсіргенде; жасөспірімдерге
арналған ... ... 22,5 кг ... ... ... ... н күш түсірген кезде - айыр мен раманың ұшы арасындағы өлшенетін
тораптың қалдық ... 40 ... ... ... ... ... мектеп оқушыларының велосипедін сынаған кезде
кемінде 50 Н м, жасөспірімдерге арналған велосипедте кемінде 108 Н ... ... ... күш ... сынбауға тиіс. 150 Н м мектеп
оқушыларының велосипедін, кемінде 25 Н м ... ... ... ... ... ... - ... айыр" торабына
айналған сәтте күш түсіргенде жарықтарға, сынықтарға және 4 ... ... ... ... жол ... Ершік пен ершікті ұстағыш велосипедке нық орнатылуға тиіс. Мектеп
жасына дейінгі ... ... ... ... төменге
бағытталған 300 Н тең салмақ түскен кезде ершікті ұстағышқа қатысты
айналып ... ... ... ... ... 100 Н тең ... кезде рамаға қатысты ершік ұстағыш айналып кетпеуге тиіс.
Мектеп жасындағы ... ... ... ... ... ершікке кемінде 600 Н және 700 Н ... ... және 150 ... 200 Н ... салмақ түсірген кезде ершік ұстағышқа қатысты ершік
және ершікке қатысты ершікті ұстағыш айналып кетпеуге тиіс.
- "Рама-айыр" торабы берік болуға тиіс. ... ... ... ... велосипедтерді 50 мм биіктіктен салмағы 22,5 кг түсіп келе
жатқан жүкпен және салмағы 30 кг жүкпен ... ... ... ... кезде - көзге көрінетін жарық болмауға тиіс, айырдың
аяқ жағы мен ... ... ... тораптың қалдық деформациясы
20мм-ден аспауға тиіс.
     
- "Басқыш-шатун" торабы динамикалық жүктемелерге шыдамды болуға тиіс.
Динамикалық сынақ кезінде басқыштың немесе ... ... ... және көзге көрінетін жарықтар болмауға тиіс. Велосипедтің
сымы басқышқа тігінен кемінде 600 Н ... ... ... ... ... 1500 Н ... арналған
велосипедтерде) күш түсірген кезде жұмыс істеуге тиіс.
- ... ... ... ... ... ... ... -
200, мектеп жасындағы балаларға арналған велосипедте - 250 тік ... ... ... ... ... ... ... тиіс.
      Велосипед шынжырдың негізгі жұлдызшамен қосылатын сыртқы ... ... ... ... ... [16]
4 Сурет шынжырлардың қорғауыш құрылғылары
- Дңгелектің айырдан өз бетімен түсіп ... жол ... ... арналған велосипедтердің радиалды және ... 4,0 ... ... ... ... - ... тиіс.
- Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған ... ... ... ... ... 30 кг ... тігінен қойғанда 25 ... ... ... ... 15 ... ... ... тиіс.
Велосипед пен әрбір роликтің ішкі тік беті симметриясының жазықтығы
арасындағы көлденең ... ... 175 мм ... ... ... ... беру ... жүргізген кезде электр сымы қозғалатын
бөліктен немесе өткір жиектен басқа жағына ... ... ... 10 Н тартылыс күшіне шыдауға тиіс.
- Қолша тежегіштің, иінтіректің B нүктесінен бастап ... d ... ... қашықтығы,60 мм. ден аспауы керек. ... ... L 80мм. Ден кем ... ... ... ... ... ауқымы осы талаптың орындалуын
қамтамасыз етуі міндетті.
- Велосипед тежегіштің ... ... ... ... ... 5 ... ... жерге ауыстырылмауы керек.
- Еркін жүрісті ойыншық велосипедтер, біреуі алдыңғы дөңгелекке, ... ... ... ететін, біріне бірі байланысты ... ... ... ... тиіс.
- Әрбір велосипедте мынадай ақпаратты:
  жинау және күтіп ұстау жөніндегі ... ... ... ... шаралары туралы нұсқаулықты қамтитын нұсқаулық
болуға тиіс. бойынша осы Техникалық ... 5 ... ... ... келуі керек.[16]
5 Сурет қол тежегіштің мөлшерлері
4.4.4 Ойыншықтардың жалпы қауіпсіздігіне қойылатын талаптарды талдау
Ойыншықтар мен материалдар оларды дайындау үшін ... түрі ... ... тат ... сақталған және басқа ұқсас
ақаулықтар таза болуы қажет. Материалдың сыртқы бетінің ... ... ... ... және ... қаптаулардың қабаттануы
болмауы керек.
3 жасқа толмаған балаларға ... ... жүн, ... ... ... ... қолдануға болмайды.
Ойыншықтардың барлық түрінде келесі материалдарды пайдалануға жол
берілмейді: полимерлі дублирленбеген қалыңдығы 0,038 ... ... ... немесе бұтақтары бар ағаштар, 3 жастан асқан ... егер ол ... өз ... ... ... ... ... 3мм және одан да шағын толтырылатын ішкі қаптамасыз
қолданылатын ... ... ... ... ... ... үшкір заттардан (шегелер, инелер, ... ... ... ... ... ... және т.б.) тұратын толтырылмалы
материалдар, жанғыш газдар мен жанғыш ... ... ... ... ... ... ойыншықтан келетін мүмкін зардап туралы, және оның ... ... ... алуы ... ... ... инструкция нақты
ойыншық түріне қатысты ескертетін ақпараттардан тұруы қажет.
Кіріс ... ... 380 ... ... ... ... арналған пакеттер қалыңдығы 0,038 ... кем ... ... бау немесе лента арқылы жабылмауы қажет. [14]
4.4.5 Ойыншықтардың механикалық қауіпсіздік талаптарын талдау
- ойыншықтар мен ... ... ... жағдайында олардың тірегінің пайдаланған кезде өздеріне
түсетін ... ... ... ... мен ... ... ойыншықтардың ... ... ... ... арналған жарақтары, оларды қолдану
нәтижесінде дене ... алу ... ... ... ... ... ойыншықтардың бөлшектерінің қозғалысы салдарынан туындауы
мүмкін дене ... ... ... ... ... үш жасқа толмаған балалардың пайдалануына арналған ойыншықтар мен
олардың құрамдас бөліктері, сондай-ақ ойыншықтардың басқа да бөлініп
алынатын бөлшектері ... ... ... ... ... ... ... тежеуіш жүйесі болу ... оны ... ... дене ... алу ... ойыншықтың нысаны мен композициясы, сондай-ақ кинетикалық энергиясы
пайдаланушыны немесе үшінші адамдарды дене ... ... ... ... ... талаптары 7 кестеде
көрсетілген.
Бала денесінің салмағын қоспағанда массасы 5 кг-нан асатын ... ... ... ... ... ... керек.
Бетті жабатын барлық қатты материалдардың (қорғаныш көзілдірік,
дулыға, бетперделер және т.б.) ... ... ... ... және ... сынағаннан кейін үшкір ұштықтары немесе көзге түсіп
кетуі мүмкін бекітілмеген бөлшектері болмауы керек.[18]
7 кесте
Ойыншықтардың жалпы механикалық ... ... ... |Өнімге қойылатын талап ... | |
|1 |2 ... ... ... |1. Қолжетімді жиектер өткір болмауы қажет; ... ... ... ... ... ... ... |
| |2. ... ... ... және |
| ... ... ... қапталған |
| ... ... ... ... |
| |3. Суық ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... және жиектері болмау керек. |
| |4. ... ... жол ... |
| ... жасалған ойыншықтардың немесе оның |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... |5. ... әйнектен жасалған бөлшектерінің |
| ... ... ... ... |
| ... болу ... ... арналған |
| ... және ... ... өзгесі) |
|2. Саңылау |1. 0,7 ... ... ... ... |
| |2. 0,7 ... асатын жиктердің қолжетімділігі |
| |мен ... ... ... ... |
| |3. 2 ... тұратын бір-бірімен түйін |
| ... ... ... үшін – 5 ... |
| ... ... 12 мм-ден асатын есіктің |
| ... ... ... ... |
| |4. Іске ... кілт ... тұтқа мен ойыншық |
| ... ... ... 5 ... ... |
| ... 12 мм-ден асатын болады. |
|3. ... ... |1. ... ... ... керек ... |2. ... ... ... ... |
| |жол ... |
| |3. ... ... ... ... ... сыртқы қабатына шығып тұрмауы |
| ... |
| ... мен ... бұрандамалары 3 |
| ... ... ... және 0,5 ... |
| ... етіп бекітілуі керек ( |
| ... ... ... ... |1. Өткір ұштары қолжетімсіз болуы керек. ... мен ... |2. ... ... ... ... ... ұштары ... ... ... қорғалған, |
| ... ... ... болу ... |
| ... ... ... |
| |5. 3 ... ... ... ... |
| ... ... ... өткір |
| ... ... ... ... Сымтемір мен сымдардың | Сымтемір мен сымдар берік әрі майысқақ болуы |
|беріктігі мен майысқақтығы|керек ... ... ... ... корпус, жұмсақ ойыншықтардың жіптері |
|беріктігі ... ... ... ... ... бөлшектер |1. Қатты бөлшектерде қорғаныс құрылғыларының |
|(құбырлар, бруски, ... ... ... мен ... |2. ... ... ... ойыншық корпусымен |
|қорғау ... ... ... ... ... ... 12 мм кем емес. |
|жабдықтардағы ... ... және ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... керек. |
|9. Жетекші механизмнің | 3 ... ... ... үшін күш 4,5 ... ... кезінде қарсы әрекет |аспауы керек (1,5 мм-де аспайтын жетек бауын |
|күші ... ... ... ... ... ... ... балалар үшін қолжетімсіз |
|қолжетімділігі: тісті |болуы қажет ... ... | ... іске қосатын | ... мен ... | ... ... ... ... ... | ... ... іске | ... ... | ... ... | ... бала ... | ... ... тиіс | ... ... | ... Қолжетімді серіппеде |Келесі жағдайлар да қорғалуы тиіс: ... ... |1. ... ... жүк ... спираль |
| ... әр орам ... 3 ... |
| ... саңылау болуы керек. |
| |2. 40 Н күш ... ... ... және |
| ... алып тастағаннан кейін бастапқы |
| ... ... ... әр орамының |
| ... 3 ... кем ... ... |
| ... ... ... кезінде әр орам |
| ... 3 ... ... ... ... |
| ... ... ... кезінде 40 Н немесе |
| ... да көп ... ... ... ... арналған |Тесік өлшемі – қылыштың (шпага) немесе ... ... ... |диаметрінен аспауы қажет. ... | ... мен ... мен ... пайканы 10 |
|моделдердегі пайка ... ... ... ... жол |
| ... ... жасқа дейінгі балалар ойыншығына қойылатын арнайы механикалық
қауіпсіздік талаптары 8 ... ... ... 3 жасқа дейінгі балалар ойыншығына қойылатын арнайы механикалық
қауіпсіздік талаптары
|Қауіпсіздік көрсеткішінің |Өнімге қойылатын талап ... | |
|1 |2 ... ... ... ... ... өлшемдерді анықтауға |
|өлшемі ... Ø 31,7 мм ... ... тиіс |
| ... ... ... ... шаблондар |
| ... асып ... ... |
|1.1. Алынбайтын ... ... ... ... ... ала ... ... алу |алмайтындай берік орналасуы керек, немесе |
|мүмкіндігі ... нық ... ... ... ... ... бөлшектерде ойыншықтан ажырап |
|бөлшектердің ... ... ... ... ... немесе ұштар |
|беріктігі ... ... және 1 ... ... ... |
| ... керек. ... ... бала ... |1. ... ... (сондай-ақ, эластикалық, 25|
|немесе бабалар арбасына |Н күш арқылы тартылатын) ... ... ... ... ... |ал түйін периметрінің ұзындығы 350 ... ... ... ... ... ... |2. Бала ... ... ... ... |
| ... ... ... (25 Н кұш арқылы|
| ... ... 750 ... ... керек, |
| ... ... ... бау ... бос |
| ... бау ... 40%-дан көп ұзын |
| ... ... ... ... буын немесе |Өзінен кейін тартып жүретін ойыншықтардағы |
|түйіннің ... ... ... ... немеес түйіндер болмау |
| ... ... 3 ... ... |2 ... кем ... керек және ұшында ... ... ... цилиндр түріндегі тұтқасы болу керек|
|диаметрі | ... ... ... ... ... анықтауға арналған өлшемі |
|баланың ауызымен контакт |Ø31,7 мм ... ... ... ... ... ... ... арқылы 10 кПа қысыммен ауаны үрлеу ... ... сору ... ... ... ... |
| ... ... ... ... (емшектегі балалар) арналған ойыншықтар ... ... | 100 ... көп емес ... ... ... |Жол берілмейді ... жіне ... | ... ... ... ... ... болуы керек ... ... |Жол ... ... ... | ... ... | ... ... салып қоюға мүмкіндік беретін ойыншықтардың қауіпсіздіне
қойылатын арнайы талаптар 9 ... ... ... ... ішіне салып қоюға мүмкіндік беретін ойыншықтардың
қауіпсіздіне қойылатын арнайы талаптар
|Қауіпсіздік ... ... ... ... ... | ... есіктердің,|1. Ойыншықтар ашылуы керек және есіктері, |
|қақпақтардың немесе ұқсас ... ... ... ... ... ... болуы |вентеляция жүйесімен қамтамасыз етілуі тиіс |
| |2. ... ... ... жол |
| ... ... Есікті, қақпақты және |Сыртқа ашу үшін жұмсалатын күш шамасы 50 Н-нан|
|соған ұқсас жабдықтарды |аспауы ... ... ... күш | ... ... немесе электржетек арқылы іске қосылатын және өзінде
бала денесінің массасын алып жүретін ойыншықтар – самокаттар, ... ... ... ... және т.б. ... ... ... 10 кестеде көрсетілген. [17]
10 кесте
бала денесінің массасын алып жүретін ойыншықтар арнайы механикалық талаптар
|Қауіпсіздік ... ... ... ... ... | |
|1 |2 ... Беріктігі және |Берік әрі ... болу ... ... | ... ... ... ... ... ... |1. ... ... ... керек, ойыншық |
|немесе электр көмегімне |(50±2) Н күш ... ... 5 см ... ... қосылатын дөңгелегі |қашықтыққа жылжымауы керек. ... ... ... |2. ... қолы ... аяғы арқылы немесе |
|жылдамдықтар қорабы ... ... ... ... дөңгелекке|
|бейтарап орналасыт |берілетін ... және ... ... үшін |жылдамдықты 1 м/с-қа дейін арттыра алатын |
| ... ... бар, ... 300 ... ... ... және ... бос ... мүмкіндік |
| ... ... ... ... болуы|
| ... емес ... ... жетегі бар |Сөндіргіші болуы тиіс, ток автоматты түрде |
|ойыншықтар үшін ... ... және осы ... ... ... |
| ... ... ... ... ... Бала аяғының шынжырға тиіп |
|ойыншықтарда ... ... ... (жетекші жұлдыздан |
|қалқаншалардың болуы |жүретінге дейін), ал басқа жағынан ... – |
| ... ... жауып тұратындай болуы керек.|
| | |
| |2. ... ... ... ғана |
| ... етіп бекітілуі қажет |
|4.Дөңгелек түрі ... ... іске ... ойыншықтың |
| ... ... ... және ... ... |
| ... өлшемі 5мм-ден аспауы керек ... ... пен ... ... пен ... ... ойыншық |
|немесе ойыншық ... ... ... ... ... ... ... жағдайында 5 аспайтын |
|арақашықтық ... 12 ... кем емес ... керек |
| | ... ... ... ... ... аяқтың тайып кетуінен |
|беттері ... ... болу ... ... Руль бағанының құрылымы|Түзусызықты қозғалыстан алдыңғы дөңгелектің |
| |екі ... да (90 ± ... ... ... |
| ... ету ... ... ... 2.1 |8 ... ... керек ... ... | ... ... | ... максималды | ... ... | ... бала массасын алып жүретін және жүруге арналмаған ойыншықтар:
тербеткіш ат, бала ... және т.с.с ... ... ... қауіпсіздік талаптары 11 кестеде көрсетілген.
 
11 кесте
Өзінде бала массасын алып ... ... ... ... ... ... ... қойылатын талаптар ... ... | ... ... ... болуы керек. ... ... ... ... тұрақты болуы керек ... ... | ... ... | ... – доп, ... | ... ... | ... Конструкция | ... ... ... мүмкіндік беруі |
| ... ... ... ... арнайы механикалық талаптар 12 кестеде
көрсетілген. [16]
12 кесте
Ілінетін алтыбақанға қойылатын арнайы механикалық талаптар
|Қауіпсіздік ... ... ... ... ... | ... ... шынжырдың | 10 мм-ден кем емес ... және ... ені | ... ... ... ... 5 мм-ден аспауы керек ... ... ... | ... ... немес серіппелі ілгешектері |
|ілмек ... ... ... ... орындығының |3 жасқа дейінгші балаларға арналған |
|бекітілуі ... ... ... ... |
| ... байлауға болатын белдік |
| ... 5 ... ... ... ... |
| ... ... 300 ... ... ... |
| ... ... төрт жерден бала құлап |
| ... етіп ... ... ... бар ... ... ... ... ... ... механикалық қауіпсіздік талаптары 13 кестеде берілген.
13 кесте
Снарядтары бар ауада еркін ұшыруға арналған ойыншықтарға ... ... ... ... |Өнімге қойылатын талап ... ... | |
|1 |2 ... ... ... ... ... снарядтар |Ұшы радиусы 2 мм-ден кем болмайтындай етіп |
| ... тиіс ... ... ... ... 20 ... кем емес бейметалл |
| ... болу ... ... ... ... ... керек ... ... | ... | ... Кинетикалық энергиясын бала хабарлайтын снарятты ойыншықтар ... Ұшы оқ жебе |1. ... ... ... 3 см2 емес эластикалық|
|түріндегі снарядтар |материалмен қапталуы қажет. |
| |2. ... ... ... ... ... ауданы 3 |
| |см2 ... ... ... ... |
| | ... ... ... бетін қоршайтын сақинамен жабдықталуы |
|ұқсас механизмнің |тиіс ... ... | ... | ... ... ... ... өзі хабарлайтын снарядтары бар |
|ойыншықтар ... ... |1. 0, 08 дж ... - ... снаряд үшiн |
|кинетикалық энергиясы |серпiмдi екпiндi бетсiз |
| |2. 0, 5 дж ... - ... ... |
| ... үшiн ... серпiмдi екпiндi бетте 3 |
| ... үшін ... ... 0, 08 Дж |1. ... ... ... ... |
|артық максимал |қабаты болуы керек ... |2. ... ... ... 0,16 ... ие болатын|Дж/см2 аспауы керек ... ... | ... | ... Ойыншықтардың химиялық қауіпсіздік талаптарын талдау
Ойыншықтардың химиялық ... ... ету ... ... ... оларды пайдаланған кезде адамның ағзасына химиялық заттардың
әсер етуi салдарынан оның өмiрi мен ... зиян ... ... етiп жобалануға және дайындалуға тиiс;[15]
- ойыншықтардан денсаулыққа ... ... ... ... ... ... ... кезiнде адам ағзасында ... ... ... ... ... жол ... деңгейден аспауға тиiс.
- Денсаулыққа зиянды химиялық ... ... ... 15, 16-кестелерде
белгіленген нормалардан аспауы қажет. Бақылауға ... ... ... (заттардың) тізбесі ойыншықтар материалдарының
химиялық құрамына байланысты белгіленеді.
      Сулы ортадағы ойыншықтардың уыттылығының индексі (сүзіп тазартылған
су) 70 %-120 %, ауа ... 80 %-120 % ... ... Шылдырлауықтардың бетін бояуға және жазу жазуға болмайды.
 - Үстел үстіне қойып ойналатын баспа ойындарындағы қағазға және ... ... жол ... ... ... ... ... қорғайтын жабындылары
сілекейдің, тердің және ылғалға төзімді болуы керек. ... ... ... ... сырнай және де басқа өнімдер) ... жол ... .[Ә ... 14 ... ... ... элементтің ең көп мөлшері    [Бқосымшасы 15
кесте] ... мен ... ... ... ... бөлшек сауда үшін
салынатын орамасында буынып қалу қатері барынша аз болуға тиіс.
4.4.7 Ойыншықтардың биологиялық ... ... ... ... ... үшiн оның ... ... қамтамасыз
ету мақсатында таза күйiнде де, қосындылар немесе қоспалар түрiнде де
пайдаланылуға ... ... ... жоқ таза және инфекция түспеген
шикiзат пен ... ... тиiс. ... ... ... санитарлық-эпидемиологиялық бақылауды жүзеге асыратын
мемлекеттiк органдардың оң санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы ... ... ... туралы жалпы түсінік
Сертификаттау – сәйкестікті растау бойынша ... ... ... ... ... ... ... куәландыратын
процедура.
Сертификаттаудың негізгі мақсаты – адамның өмірі мен денсаулығын,
қоршаған ... ... ... ... өнім мен оған ... сапасын бағалап, тұтынушының мүддесін қорғау болып табылады.
Сәйкестік ...... ... көрсетудің техникалық
регламентте, стандарттар ережелерінде немесе өзге құжаттарда белгіленген
талаптарға сәйкестігін куәландыратын ... ... ... өнім ... және ... ... ... көптеген елдерінің сыртқы сауда қызметтерінде өзіндік орны бар.
Қазақстан Республикасының заңы ... ... ... ... ... сапа ... сай ... тиіс және сол себепті
сертификаттауға жатқызылады.
Сертификаттау процесінен өткен және сәйкестік сертификатын ... ... ... ресімдеу кезінде ешқандай қиындық келтірмейді.
Өнімді сертификаттау қажеттілігін мойындамайтын ... ... өз ... ... ... бір өнім ... сертификат алу техникалық регламентпен,
техникалық ... ... ... ... «Техникалық
реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2004-жылғы 9-қарашадағы № 603-ІІ
ЗРК (17.07.2009-ж. бойынша ... және ... ... ... өнім ... ... растау туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005-жылғы 20-сәуірдегі № ... ... ... және ... регламенттелген;
Сәйкестік сертификатын ресімдеу мерзімі сертификаттаудың осы
саласында бұрынырақ ... ... ... өнім ... ... ... ... сериялық өндірісі) және оның өзіндік
ерекшеліктеріне байланысты. Барлық ұсынылған құжаттарды ... ... ... ... ... ... жүргізу уақытын белгілейді.
Сериялық өндіріске 3 жылға дейінгі мерзімге сәйкестік сертификатын
аккредиттеу аттестаты бар сәйкестікті растау ... ... бере ... ... ... ... қазақстандық нарыққа өнімді
жабдықтаушы-кәсіпорынға берілуі мүмкін.
Өнімнің өндірістік процесін және ... ... ... соң ... ... ... орган сериялық
өндіріске сәйкестік сертификатын беру туралы шешім ... ... ... ... сапа ... сертификаты бар болса, шешім қабылдау жылдам жүзеге асырылады
және бұл ... ... ... ... ... ... өнімінің сәйкестігін растау үшін төмендегілер
ұсынылады: өндіруші туралы деректер, өтінім беруші туралы деректер, ... ... ... туралы куәлік, өтінім берушінің кәсіпорнының
реквизиттері, сертификатталатын өнімнің нақты атауы, ... ... ... типтері мен партия ауқымын, ... ... ... ... ... сынақ хаттамаларын (болғаны дұрыс)
қоса алғанда, өндірушінің (өтінім берушінің) кепілхаты.
Өнім партиясының ... ... үшін ... ... ... туралы деректер, өтінім беруші туралы деректер,
өтінім берушінің кәсіпорнын ... ... ... ... ... ... ... өнімнің нақты атауы, ... ... ... ... ... алынған сертификаттары
немесе сынақ хаттамаларын қоса алғанда, партия санын көрсету, өнім ... ... ... ... және ... түрлері[10]
Міндетті сертификаттау – өнімнің заңдарда белгіленген мінедтті
талаптарға сәйкестігін уәкілетті органның растауы. Тауар ... ... ... ... ... сиысымдылық және өзара
алмасымдылық жатады.
Міндетті сертификаттауда сәйкестік сертификаттары және ... ... ... ... ... ... туралы» Заңына сәйкес ерікті сертификаттау өтініш
берушінің (дайындаушылардың, ... ... ... ... ... ... ... көрстеулердің өтініш
беруші айқындайтын нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін растау
мақсаттарында жүргізіледі. Ерікті ... ... ... ... ... және ерікті сертификаттаудың салыстырмалы
сипаттамасы келесі кестеде ... ... ... Республикасында міндетті сертификаттау, ал
шет елдерде – ерікті сертификаттау басым. Кемелденген нарықтық ... ... ... ... ... техникалық кедергілерді
жою шарты ретінде қалыптасып келеді, өйткені бәсекелесу мүмкіндігін ... ... ... орын алуға мүмікндік береді. Мысалы, ерікті
сертификаттау Францияда осы елдің «NF» стандарттарына сәйкестіктк растайды
және оның ... өнім NF ... ие ... ... белгісі жоқ
өнімдерге сұраныс жоқ. Осы себепті француз фирмаларының 75% ... ... ... ... ... ... ... бақылауды Сертификат берген Орган жүзеге асырады.
Сертификатталған өнімнің инспекциялық бақылауын (егер бұл ... ... ... ... әрекет мерзімі ішінде, жылына
бір реттен кем емес аралықта өткізеді. ... ... - ... жатқан өнімнің сертификаттау кезінде расталған, орнатылған
талаптарға ... ... ... ... үшін ... ... ... және басқа да ... ... ... және
жоспардан тыс тексерулер түрінде жүргізіледі. Инспекциялық бақылау жиілігін
Сертификат берген Орган анықтайды. Жоспардан тыс тексерулер, ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
тексеруді жүзеге асыратын Органдар тарапынан өнім сапасына ... ... ... ... ... өткізілуі мүмкін.
Өнімнің мүмкін қауіптілігінің дәрежесі, ... ... ... сапа ... ... ... ... жүргізу
құны - инспекциялық бақылау көлемі мен жиілігін анықтау ... ... ... ... ... мен ... тәртібі берілген
өнімнің нормативтік құжаттарында белгіленеді.
Инспекциялық бақылау, әдетте, келесі жұмыс түрлерінен тұрады:
1) сертификатталған өнім туралы түсіп жатқан ақпараттарды талдау;
2) ... ... өнім ... ... ... сақталуын
тексеру;
3) өнім сынауларын жүргізу және оның нәтижелерін талдау;
4) бақылау нәтижелерін рәсімдеу және шешім қабылдау.
Нақты өнімнің сапа менеджменті жүйесіне ... ... ... оның ... бақылауының оң нәтижелері болған жағдайда, тұрақты
сапалы өнім шығаруға қажетті шарттардың талдауы жүргізілмейді.[10]
Инспекциялық бақылау ... ... ... ... онда ... сынау және басқа да тексеру нәтижелеріне ... ... өнім ... жағдайы туралы, берілген
Сертификат күшін сақтау мүмкіндігі туралы қорытынды жасалады.
Акт Органда үш жылдан кем емес ... ... ал оның ... ... ... ... және ... бақылауға қатысқан
ұйымдарға жіберіледі.
Инспекциялық бақылау нәтижелері бойынша, сертификатталған өнімнің
нормативтік құжаттар талаптарына сәйкессіздігі анықталған жағдайда, ... ... ... тұруы немесе мүлдем тоқтатуы мүмкін. Мұндай
жағдайлар:
1) инспекциялық бақылау кезіндегі өнім сынауларының теріс нәтижелері;
2) Органға сәйкес ... ... ... ... ... әдісінің өзгеруі;
3) Органға сәйкес хабарлануынсыз өнім конструкциясының (құрамының),
жинақтылығының, өндірістің ұйымдастырылуының және ... ... ... ... ... талаптарының өзгеруі (орындалмауы);
5) Органмен келісілмей, сапа менеджментінің, сынау және бақылау
әдістерінің өзгеруі (орындалмауы).
Сертификат ... ... тұру ... ... ... ... ... органмен келісілген түзету шараларын қолдану ... ... ... ... және ... инспекциялық бақылау
өткізу кезінде, ... ... ... ... ... нормативтік құжаттарға сәйкестігін растап ... ... ... ... ... өнім ... ... байланысты
немесе басқа себептермен, Орган мен өтінім ... ... ... бойынша тоқтата тұрылуы немесе тоқтатылуы мүмкін.
Сертификат әрекетін тоқтату келесі жағдайларда болуы мүмкін:
1) егер ... өнім ... ... ... егер ... ... өзінің Органға қатысты қаржылық міндеттемелерін
орындамайтын болса;
3) егер ... ... ... ... ... ... тұру
мерзімінде сәйкес шаралар қабылдамаған ... егер ... ... ... ... ... ... келмесе;
5) егер өнім өндірісі тоқтатылған (басқа өндіріске берілген) немесе
кәсіпорын жойылған болса.
Сертификат әрекетін тоқтата тұру немесе тоқтату ... ... ... ... ... ... тұтынушылар, техникалық реттеу саласындағы
уәкілетті орган және басқа да мүдделі тұлғалар назарына жеткізіледі.
Орган ... ... ... тұру ... тоқтату туралы
техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган мен өтінім берушіні жазбаша
хабардар етеді, ... ... ... ... қатысушылары мен
тұтынушыларға хабарлайды.
Сертификаты тоқтатылған өнімді, өтінім беруші, инспекциялық бақылау
кезінде анықталған қателіктерді жоюға ... ... ... ... ... сертификаттауға ұсынуына болады.Бұл жағдайда
сертификаттау бойынша жұмыстар берілген ... ... ... ... ... ... ... Өнімнің Техникалық регламент талаптарына міндетті түрде сәйкестігін
растау сұлбасы
Балаларға ... ... ... сәйкестігін растау 16
кестеде көрсетілген сұлбалардың біреуі ... ... ... ... ... ... сәйкестігін растау
сұлбалары[9]
|Сұлбаның |Сұлбаның мазмұны ... ... ... ... | | |
|1 |2 |3 ... ... сұлбасы ... ... ... |1. ... өз ... ... |
| ... сәйкестiгi |регламенттiң талаптарына өнiмнiң |
| ... ... ... бағалауды өткiзуге |
| ... ... ... ... ... материалдар |
| |негiзiнде қабылдануы |қалыптастырады |
| | |2. ... ... ... |
| | ... ... |
| | |3. ... ... қарату |
| | ... ... ... ... ... ... |1. ... сынау зертханасындағы |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... |2. ... берушісәйкестік туралы |
| ... ... ... ... |
| ... |3. Өтінім берушінарықта қарату |
| ... ... ... ... ... |
| ... зертханасы) | ... ... |1. Сапа ... жүйесін |
| ... ... ... |
| ... ... ... |2. ... үлгіні сынау |
| |бар ... |3. ... ... ... |
| ... өнiмiнiң |декларация қабылдайды |
| ... ... |4. ... ... ... |
| ... ... өнімді таңбалайды |
| ... ... ... ... |
| | ... ... ... ... ... |1. ... ... ... |
| ... ... ... партиясының бiр типтегі |
| ... ... ... |
| ... декларацияның |2. Өтінім беруші сәйкестік туралы |
| ... ... ... ... |
| ... ... |3. ... беруші нарықта қарату |
| | ... ... ... ... ... ... ... |Келiсiм шарт бойынша |1.Өтінім беруші ... ... |
| ... ... ... сертификаттау органына өтінім |
| ... ... ... |
| ... |2. ... сынау зертханасында |
| | ... бiр ... ... |
| | ... |
| | |3. ... ... ... |
| | ... оң ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... |
| | |4. ... ... ... қарату |
| | ... ... ... ... ... шарт бойынша |1. Өтінім беруші сертификаттау |
| ... ... ... ... өнiм |
| ... ... |сертификациясының өткiзуiне өтінім |
| ... ... |
| | |2. ... сынау зертханасының |
| | ... бiр ... ... |
| | ... |
| | |3. ... ... ... |
| | ... ... ... ... жүргiзедi |
| | |4. ... ... ... |
| | ... оң ... ... |
| | ... сертификатын өтінім берушіге |
| | ... және ... ... ... |
| | ... сынауы) бақылауды iске |
| | ... |
| | |5. ... ... ... ... |
| | ... ... ... ... ... өндіріс |1. Өтінім берушi сертификаттау органына|
| ... ... ... ... ... мә |
| | ... |
| | |2. ... ... ... |
| | ... бiр ... ... |
| | ... |
| | |3. ... ... ... |
| | ... оң ... ... |
| | ... ... ... ... |
| | ... |
| | |4. ... ... нарықта қарату |
| | ... ... ... |
| | |5. ... ... орган |
| | ... ... 1 ... |
| | ... өткізеді ... ... ... |1. ... ... ... органына|
| |өнімін сертификаттау |өнiмді сертификаттаудан өткiзуiне |
| | ... ... |
| | |2. ... сынау зертханасының |
| | ... бiр ... ... |
| | ... |
| | |3. ... ... ... |
| | ... оң сынау нәтижелерiнде, |
| | ... ... ... ... |
| | ... |
| | |4. ... беруші нарықта қарату |
| | ... ... ... |
| | |5. ... жөнiндегi орган |
| | ... ... 1 рет ... |
| | ... ... ... ... ... |1. Өтінім беруші сертификаттау ... ... бар ... ... ... |
| ... өндiрiстiң |өтінім береді |
| ... ... ... сапа ... |
| ... ... бар ... |
| | ... |
| | |3. ... ... ... |
| | ... бiр ... үлгiлерiнiң |
| | ... |
| | |4. ... ... ... |
| | ... оң ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... |
| | |5. ... ... нарықта қарату |
| | ... ... ... |
| | |6. ... ... ... |
| | ... жылына 1 рет инспекциялық |
| | ... ... ... ... ... |1. ... беруші сертификаттау органына|
| ... ... ... өткiзуiне |
| | ... ... |
| | |2. ... сынау зертханасының |
| | ... бiр ... ... |
| | ... |
| | |3. ... ... жөнiндегi |
| | ... оң ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... |
| | |4. ... ... ... ... |
| | ... ... таңбалайды |
|  | |  | |  |
  ... ... ... мен ... ... ... ... Техникалық регламент талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету керек.
Балаларға арналған ... мен ... ... ... ... цикліндегі механикалық, химиялық, радиациялық, биологиялық,
электрлік, өрт ... ... ... ... ... ... ... мен бұйымдарды тәуекелділікке бағалауды ескере
отырып, балаларға арналған өнімдердің өмірлік циклінің барлық сатыларында
қауіп-қатерді жол ... ... ... ... ... ... ... жөнінде шаралар жиынтығын анықтау қажет.
Балаларға арналған өнімдер мен бұйымдарды жобалау ... ... ... ... ... ... ... техникалық
сипаттамасынан, балаларға арналған өнімдер мен бұйымдардың ... ... ... пайдалану шарттары мен өзге де
қажетті құжаттардан тұрады. [10]
6 «БАЛАЛАР ОЙЫНШЫҒЫН» СЫНАУ ... ... ... ... ... ... және ... зертхана бастығымен басқарылады. Оны жұмысқа тағайындау мен
босату орнатылған заңдастырылулы ретте ... СЗ ... ... заводы» ЖШС директорына бағынады.
СЗ өз қызметкерлігінде Қазақстан ... іске ... ... ... өнім және ... қауіпсіздігін
қамтамасыз ету аймағындағы басқа уәкілетті ... ... және ... ... ... реттеу және метрология
бойынша Комитетінің ұйымдастыру және нормативтік құжаттарын, Жалпы Жағдайды
қолданады.
Сынауларды ұйымдастыру мен ... ... ... ... ... СЗ ... ... штаты сәйкес білімі, мамандық бойынша дайындығы, квалификациясы
және сынаулар жүргізу тәжірибесі бар ... ... ... мен ... ... мен жауапкершіліктері сәйкес
нұсқаулармен орнатылады.
СЗ қызметркелері ... ... ... ... ЖШС
директоры бүйрығымен, арнайы аттестацияланған орталықтарда оқу ... ... ... ... ... ... ... реттеу
жүйесінде квалификацияны жоғарлату институттарында мамандар квалификациясын
жоғарлату курстары мен ұқсас жұмыс ... ... (СО) ... өту, ... ... ... ... арқылы жүзеге асырылады.
СЗ халықаралық және мемлекеттік стандарттардың ... ... ... реттеу жүйесінің нормативті құжаттарының талаптарына
сәйкестікке өнімді сынауды жүргізеді.[15]
6.2 Сынау зертханасында сапаның басқарылу күйі
Сынау орталығының әрбір қызметкері, ... ... ... ... ... жеке ... ... етіледі.
Қызметкерлердің жеке істері.
Сынау орталыында кадрлар құрамын, ... ... ... және ... ... ... шараларды
бақылау жүргізіледі.
Сынау орталығының басшысы кадрларды қою мен тағайындауды, барлық
кадрлар ... ... мен ... ... ... етеді.
Жұмыстардың орындалуын қажетті бақылауды қамтамасыз ету үшін ... ... ... өнім ... ... өтпелі бақылауды
ұйымдастырады және ол сынау жетекшісімен орындалады.
Қызметкерлер квалификациясын жоғарлату:
- ... ... ... ... ... ... орталықтарында тәжірибе өту және тәюірибе алмасу;
- семинарларға, конференцияларға қатысу және т.б.
Сынау орталығының міндеттері мен құқықтарын жауапкершілігі әрбір ... үшін жеке ... ... ... ... аккредиттеу органына сынау орталығын инспекциялық бақылау жүргізу
үшін қажетті жағдайлар жасауға;[5]
- ҚР СТ ИСО/МЭК ... ... және ... ... ... ... ҚР СТ ИСО/МЭК 17021-2008 «Сәйкестікті
бағалау. Сапа ... ... ... мен ... ... ... стандарттармен орнатылған талаптарға сәйкестікті
тұрақты ұстануға;
- сынау нәтижелерінің ... ... және ... қамтамасыз етуге;
- сертификаттау мақсаты үшін сынауға дайындаушы (жеткізіп қоюшы)
сертификатталатын өнімінің ... ... ... ... ... ... орталығының аккредиттеу аймағына сәйкес келетін сынауларды
ғана жүргізуге;
- сынауды ... ... және ... мерзімді сақтауға;
- сынау нәтижелері бойынша барлық келіспеушілктерді есепке алуға;
- нормативтік құжаттар қорын енгізу және дәйектемелеуге;
- сынау орталығына инспекциялы ... ... ... ... қамтамасыз ету, оларға қажетті құжаттаманы беру және оларды сынау
орталығымен жүргізілген ... ... ... сынау жабдықтарын және өлшеу құралдарын жұмыс күйінде сақтауға;
- сынауды жүргізу үшін қажетті құжаттамаға ие болуға;
- сыналатын ... және ... ... ... ... ... ережелер, сынау әдістемелері) қол астында
ұстауға;
- қолданылатын ... ... ... ие ... ... ... қадағалауға;
- сынау орталығының қызметін көрсеткенін қалайтын кәсіпорындар мен
ұйымдарға сынай ұйымымен және оның ... ... ... ... ... ... ... сақтауға, және барлық
жұмыстарды тіркеуді жүргізуге.
Сынау орталығының құқықтары:
- сынау үшін ... ... ... ... ... көрсетілген бар өнімге нормативті құжаттарды
жасау;
- аккредиттеген сынау орталығы ... ... ... немесе құжаттарда сілтенуге, өз қызметкерлігін аккредиттеген
Сынау Орталығы сапасында жарнамалау.
Сынау орталығының ... ... оның ... ... орталығына жүктелген
мәндеткерліктер мен функцияларды орындауға жауапты болады, ... ... ... ... және ... ... дәлдігі және
сенімділігі;
- сынау жүргізудің келістірілген және орнатылған мерзімдерін сақтау;
- есеп беруді ұйымдастыру және сынау нәтижелерін ... ... ... ... ... сынау жабдық мен тексерілген
өлшеу құралдарын қолдану;
- жүргізілген сынау туралы есеп берулер мен хаттамаларды 6 жыл ... ... ... ... ... сақтау.
6.3 Зертханада жүзеге асырылатын сынау әдістері
Зертхана халықаралық және ұлттық стандарттардың әдістерін қолданады.
Зертхана өз қызметкерлігінде жеке қолдану үшін ... ... ... ... ... ... жүргізу әдістемесі болады.
Зертханада жабдықты орнату мен басқару бойынша нұсқау жасалған.
Зертхана өзіндік ... тек ... ... ... ... ... бойынша жұмысшы құрылым жасалған.
Сыналатын өнімге және сынау әдістеріне нормативтік құжаттар ... ... қоса ... ... ... ... реттеу
жүйесінде өлшеулерді жүргізу ... ... ... ... және ... сілтемелерді тез табуға мүмкіндік береді.
Зертхана халықаралық және ұлттық стандарттарда келтірілген сынау
әдістерін ... және ... ... кезінде талаптарды қатаң
сақтайды.
Зертхана таңдалған әдістерді бағалауды жүрізеді, анықсыздықты ... ... ... ... және ... келтірілген
дәлдіктің рұқсат етілген мәндерімен салыстыруды жүргізеді.
Стандартты әдістердің дұрыс ... ... ... ... ... периодтысапа бақылануын жүргізіп тұрады.
Стандартты емес әдістерді қолдану қажеттілігін, егер алдын ... ... ... Бұл ... емес әдіс ... ... ала қарастырылу керек. Зертхана тапсырыс ... ... ... ... бақылаушы даналары СЗ тапсырыс берушісінде болады, жұмысшы ... ... ... ... НҚ жазбасы сынау әдістеріне СЗ Паспорында
көрсетілген.
Сынау қолданылатын ... ... ... ... ... сынау кезінде стандартты үлгілерді қолдану;
- басқа әдістермен алынған ... ... ... қосулар.
6.4Жабдықпен қамтылуы
Зертханалық сынау жабдығының (СЖ) және өлшеу құралдарының (ӨҚ) ... ... мен СЖ ... қызмет ету мен жөндеу «ҰлтОртЭкС» АҚ, Алматы
филиалы күштерімен жүргізеді.
Жабдықты жүктен босатылған ... ... ... оны ... емес
пайдалануға жол жіберілмейді. Бұл үшін СЖ және ӨҚ дуликаттары мен ... ... ... ... қате ... ... ... тек тәжірибесі бар адамды жіберуге рұқсат етілген.
Тексеруге дайындалған СЖ және ӨҚ идентификациялау және ... ... ... және ӨҚ ... алу ... ... Тіркеу кезінде типті, марканы, түрін, зауыт ... ... ... ... және ... нұсқаумен сәйкес
ақпаратты көрсетеді.
ӨҚ тексеру мемлекеттік өлшеу бірізділігін қамтамасыз ету ... ... ... «Ұлттық Экспертиза мен сертификаттау орталығы» АҚ Аалматы
филиалымен орындалады. Мұндай ӨҚ мен СЖ пайдалануға ... ... ... ... ... (ӨҚ) және ... қолдануға тек бекітілген тізім
немесе бұйрық бойынша құзыретті тұлғалар жіберіледі (Ф KSS 704-01-09).
Жаңа ӨҚ қолдану кезінде ... жаңа ... ... жауаптылар
келгенде (ӨҚЖ) ПРО KSS 601-09 ... ... ... ... ... ... бойынша бақылауға Компания бөлімшелерінде ӨҚЖ жауап
береді.
ӨҚ ӨҚЖ орындаушысына берген ... ... ... ... және ... ... талаптармен таныстыру;
- ӨҚ техникалық құжаттамасында орнатылған ... ... ... ... ... құралдарына қажетті тіркеу құжаттарын қамтамасыз ету.
Жауапты орындаушы ӨҚ пайдалану, тасымалдау және ... ... ... міндетті.
Жұмысты бастар алдында олардың жағдайын бағалау үшін ӨҚ пайдалану
поверкасы ... ... ... ... ... ... ... формалары сәйкес нормалар бойынша анықталады.
ӨҚ қолдану шұғыл тоқтатылады:
- пайдалану поверкісі кезінде сәйкес емес нәтижелерді алған жағдайда;
- пайдалану, тасымалдау және ... ... ... ... ашық ... ... ... статусының өзгеруінде (пломбаның, мөрлердің бұзылуы,
және т.б.);
- жүргізілген өлшеулердің ... ... ... ... ... мемлекеттік органдардың күмәні туындағанда.
Сәйкес емес ӨҚ ыңғайлы жағдайлардың бірімен орындалады:
- арнайы оқшауланған орында орналастыру;
- сақтандыру плакаттарын ілу: ... тиым ... ... ... ... электронды парольдерін алмастыру және т.б.
ӨҚ ашық алаңдық жерлерде жөндеу жүргізуге рұқсат етілмейді. Жарамайтын
ӨҚ Ұйымға беріледі және ӨҚЖ ... үшін ... ... ... ... кепілдік бойынша – жабдық жеткізіп тұрушысымен;
- сәйкес ... бар ... ... ... ... кейін жоғарыда орнатылған талаптар бойынша қайта
поверкілеу мен калибрлеу жүргізіледі.
ӨҚ сәйкестігі ... ... ... ... ... келесі
шаралар орындалады:
- өлшеулер журналында сәйкес емес ӨҚ-мен ... ... ... ... ... және ... ... деректерді соңғы
деректермен салыстыру жүзеге асырылады;
- үлкен сәйкессіздіктер анықталған кезде жұмыстар шұғыл тоқтатылып,
Компания басшылығына мен ... ... ... ... жою үшін ... ... қоса, қызықтырылған
тұлғалармен келістірілген келісімшартқа сәйкес түзетуші және ... ... ... ... ӨҚ алынып тасталуы қажет.
6.5 «Балалар велосипедін» сынауға таңдама жасау
Велосипедтерді осы стандарттың талаптарына сәйкестігін тексеру үшін
қабылдау бақылауы мен ... ... ... ... ... ... тәсілі бойынша немесе әрбір
партия бойынша жүзеге асырылады.
Үлгі-эталондар бөлімінде тұтқалар мен бұқтырмалардың болуы сыртқы түрі
талаптарға ... ... ... ... үшін жүргізу қажет.
Талаптарына сәйкестігін «Поток» әдісі бойынша ... ... ... ... бір велосипедке және ағымдағы 100-200 велосипедтің біреуіне
жүргізіледі.
Әрбір ... ... ... ... велосипед моделі үшін
нормативтік-техникалық құжаттамада бекітіледі.
Егер бірыңғай бақылауға ... ... ... ... белгіленсе, онда велосипед қабылданбайды.
Егер таңдамалық бақылауға жататын талаптардың біреуіне велосипедтің
сәйкессіздігі белгіленсе, онда ... ... сол ... осы ... ... еселенген санына бақылау жүргізеді.
Егер бірде-бір велосипедте тексерілетін талап бойынша стандартқа
сәйкессіздігі ... ... ... ... ... ... дұрыс деп есептеледі.
Егер велосипедтердің еселенген санына бақылау жүргізу кезінде
тексеруші талап ... ... ... ... ... ... жою үшін осы талап бойынша бірыңғай бақылау жүргізіледі.
Велосипедтерге периодты сынауды жабын ... ... ... бір рет ... ... ... бақылауынан өткен әрбір модельден екі
велосипедке жүргізіледі.
Егер периодты сынаулар ... ... ... ... ... келмесе, онда сынау тоқтатылады.
Реттеу арқылы жойылған бекітілген талаптардан ауытқулар ... ... ... ... болған жағдайда ГОСТ
26964 стандартына сәйкес ұсынымдық, қабылдау-тапсыру, периодты және ... ... ... ... ... ... көлемінде жүргізіледі.
Велосипедті тұтынушының қабылдауы. Қажет болған жағдайда тұтынушы
талаптарына велосипедтердің сәйкестігін ... үшін ... ... ... ... ... ... 5℅ көлемде жетекші құжаттың бірі
бойынша алынған велосипед партиясынан кездейсоқ таңдамалары әдісімен ... ... бес ... ... ... ... таңдамада ақаулы велосипедтер анықталмаса, велосипедтер
партиясы қабылданады. Бірінші ... ... ... ... екінші таңдама іріктеуін жүзеге асырады.
Екінші таңдамада тексерілген велосипедтер саны бірінші таңдама
кезіндегі тексерілген велосипедтердің ... ... тең ... ... ... ... ... кезінде ақаулы велосипедтер саны бірден
көп болса, онда партияны сынаққа шыдамаған деп есептейді.
Талабына ... ... ... ... ... ... ... және модернизация кезінде жүргізіледі. Бақылаулар
мен ... ... ... ... ... ... ... өлшеулердің қадағалануын қамтамасыз ету үшін шикізат құрамының
стандартты ... ... ... олар ӨҚ тексеру, калибрлеу үшін,
өлшеулерді жүргізу ... ... ... үшін ... ... ... іске қосылған сәйкес НҚ қамтамасыз етілген
(типті бекіту туралы сертификат, паспорт, куәлік).
Калибрлеу нәтижелері және өлшеулерді ... ... ... ... ... СЗ ... журналында жазбамен рәсімделеді.
Стандарт үлгілер ыдыстар мен этикеткалардың толықтығын, материал
біртұтастығын қамтамасыз ететін шарттарда сақталады.
6.7 Сынау ... ... ... ету
Заттардың (материалдардың) үлгілерін сынау нәтижелерінің сапасын
қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... зертханаіші статистикалық ... және ... ... ... қоса Қазақстан Республикасының индустрия және
сауда Министрлігінің техникалық реттеу және ... ... ... ... ... ... ... ету сынау әдістемелеріне
сәйкес ұқсастық және өнімділік көрсеткіштерімен, ... ... ... ... ... тіркеледі. Талдау нәтижелерін
зертханаіші статистикалық бақылауды жүргізу нұсқаумен сәйкес ... үшін ... ... ... ... шешу және ... мен
бақылау сынау нәтижелерінің қосу жүргізіледі.
«Қарағанды металлөнімдері заводы» ЖШС ... ... ... ... ... нәтижелерді бақылау орндалады. Бақылау ... ... шешу және ... мен ... ... ... ... СО сынау нәтижелерінің сапасын тексеру үшін сонымен ... ... ... ... бақылау да жүргізіледі.
«Қарағанды металлөнімдері заводы» ЖШС сынау нәтижелерін метрологиялық
сыртқы бақылау үшін ұқсас зертханалармен ... ... ... ... ... ... аккредиттеу органымен және онымен аккредиттелген
«ҰАО» ЖШС, соған қоса «Қарағанды металлөнімдері заводы» ЖШС ... ... ... ... рәсімдеу
Сынау зертханасында жүргізілетін барлық сынау нәтижелері, ауытқулары,
рәсімдеудегі өзгертулер, сынау нәтижесінде цехтің өндірісті ... ... ... ... ... ... ... Сынау
нәтижелері сынау хаттамасына толтырылады. Сынау хаттамасы нәтижесінде ... ... ... ... ... ... іс-әрекеті, соңғы шешімі
жазылады. Барлық сынау ... ... мен ... ... ... бас жетекшісімен расталады (бекітіледі).
Жұмысшы журналдан сертификаттау сынауларының нәтижелері ... ... ... және ... сынауларының хаттамаларында
жазылады. Бақылау сұлбаларында және басқа тапсырыстарда көрсетілген ... ... ... ... және сынау хаттамаларында тіркеледі.
Сертификаттау сынауларының хаттамасына қол ... СЗ ... ... ... ... қол ... құқылы тұлғалар және сәйкестікті
растау бойынша органның өкілі. Сынаудың басқа хаттамаларына СЗ ... қоса ... ... ... қол ... құқыы адамдар қол қояды.
Талдаулар нәтижелерін ... ... қате ... ... қте ... бір ... ... қасында дрыс нәтиже ... ... адам қол ... ... ... жіберілген сынау
хаттамасында қателер анықталса, бұл жақ басқа жаққа ... Осы ... ... ... ... ол ... журналда тіркеледі және
қасында қайтарылған хаттама нөмірі жақшаға жазылады. Жаңа хаттама тапсырыс
берушіге қате жазбамен хаттаманы қайтару ... ... Осы ... ... ... ... ... нөмірімен «жойылған.»
(жойылған) жазбасы және жаңа хаттаманың жасалған күні ... ... ... ... ... ... нәтижелері бар журналдар СЗ бөлімшемінде нұсқаумен
сәйкес сақталады. ... ... ... емес ... ... ... СЗ ... үшін жұмысшы нұсқауларда және қызметкерлік
нұсқауларда сипатталған ... ... ... ... Сынау
сапасына әсер етуі мүмкін қайсыбір сәйкессіздік анықталса, келесі ... ... ... бағалау жүргізіледі; түзету
және алдын алу әрекеттері қолданылады; ішкі тексерулер ... ... ... айтылады (қажет жағдайда).
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазіргі заманғы өндіріс – жоғары сапалы өнімнің өндірісі. Ал
сапа мәселесі өте ... ... ... онла көптеген әлеуметтік-
экономикалық, инженерлі-технологиялық, экологиялық, халықаралық сияқты
түрлі ... ... ... ... ... ... ... экономикалық іс-әрекетті іске асыруға,
өндірістің ... мен ... ... ... ... ... ... шығу мерзімін тездетуге және заманға сай
өндіріс әдістемесін енгізуге шығындарды ... ... АҚ ... ... өнім ... ... ... жұмысында балалар ойыншығы өнімнің сапасына және СМЖ ... ... ... талдау жасалған. ... ... ... ... теориясы, балалар ойыншығының сапа параметрлері,
техникалық регламент талаптарына қауіпсіздігі және ... ... ... жатқан Халықаралық Стандартары (ХС), яғни ... ... ... әзірлеу мен енгізуге ... ... ... бір ... – ХС ISO ... ... менеджменті
жүйесі. Талаптар» қарастырылды.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... мен ... ... Е.С. ... ... ... пособие. / - Алматы:
2005.
2 Крылова Г.Д. «Метрология, ... және ... - ... 2003.
3 Якушев А. И., Воронцов Л. Н., Федотов Н. М. ... и ... ... М.: ... 1986.
4 В.А Никитин, В.В Фиолончева Управление качеством на ... ИСО ... ... ... ... А.А «Гигиена труда и промышленная санитария», Москва: Медицина,
1975г.
Нормативтік-құқықтық актілер:
6 СТ РК ИСО/МЭК 17025 ... ... к ... ... и
калибровочных лабораторий»
7 ҚР СТ 1.0. ҚР МСЖ. Негізгі жағдайлар
8 ҚР СТ 1.2. ҚР МСЖ. ... ... ... ... ҚР СТ 1.5. ҚР МСЖ. ... құруға, ұсынуға, рәсімдеуге ... ... ... ҚР СТ 1.7 ҚР МСЖ. Стандарттау бойынша жұмыстарды жоспарлау реті
11 ҚР СТ ИСО ... Сапа ... ... ... ... ... ҚР СТ ИСО 9001-2008 Сапа менеджментінің жүйесі. Талаптар
13 ҚР СТ ГОСТ Р ... ... ... ... және ... ... ҚР СТ ИСО ... Ойыншықтар қауіпсіздіктің жалпы талаптпры және
сынау әдістері (Баланың денсаулығы үшін зиянды заттардың бөлінуі)
15 ГОСТ ... ... ... мен ... ... ... техникалық регламент
Интернет-сілтемелер:
17 http://www.memst.kz
18 www.pcc.kz
19 http://www.karcci.kz/
А ҚОСЫМШАСЫ
5 кесте
1-велосидедтің стандарттық размерлері
6 кесте
2-велосидедтің негізгі параметрлері мен ... Бұл ... ... ... мен ... ... бойынша белгілен
Ә ҚОСЫМШАСЫ
 14 кесте
Балалар ойыншықтарындағы зиянды заттардың ... ... ... ... |Ауа ... ... заттардың | ... |
| ... | | |
| | ... |Нормативі |
| | ... 3 , |мг/м 3 , |
| | ... ... |
|1 |2 |3 |4 ... ... |0,1 |0,04 ... | | | ... | | | ... | | | |
| ... |0,02 |0,03 |
| ... |0,003 |0,04 |
| ... |0,01 |0,1 |
| ... |0,05 |0,2 |
| ... ... | | |
| ... |0,01 |0,002 |
| ... |0,5 |0,6 |
| ... |0,01 |0,02 ... және ... |0,02 |0,03 ... сополимерлері | | | |
| ... |0,2 |0,01 |
| ... |0,1 |0,35 |
| ... |0,003 |0,04 |
| ... |0,01 |0,1 |
| ... |0,050 |1,0 |
| ... |0,05 |0,2 |
| ... қоспасы) | | |
| ... |0,1 |0,014 |
| ... | | |
| ... |0,25 |0,01 |
| ... ... |0,5 |0,1 |
| ... ... |0,2 |0,5 |
| ... |0,01 |0,002 |
| ... |0,5 |0,6 |
| ... |0,1 |0,003 |
| ... |0,01 |0,02 ... ... |0,2 |0,01 ... | | | ... | | | |
| ... |0,1 |0,35 |
| ... |0,1 |- |
| ... |- |0,085 |
| ... |- |0,065 |
| ... спирті |0,1 |0,6 |
| ... ... |0,5 |0,1 |
| ... ... |0,5 |0,1 |
| ... ... |0,2 |0,5 |
| ... спирті |0,1 |0,3 |
| ... |0,1 |0,003 |
| ... |0,1 |0,1 ... |Ацетальдегид |0,2 |0,01 ... | | | ... | | | |
| ... |0,2 |0,15 |
| ... |0,1 |- |
| ... |0,1 |- |
| ... |0,1 |0,003 ... ... |0,2 |0,01 |
| ... |0,1 |0,35 |
| ... |0,01 |0,1 |
| ... |0,01 |0,01 |
| ... ... ... |
| | ... |етілмейді |
| ... |1,5 |0,05 |
| ... |0,3 |0,007 |
| ... |2,0 |0,02 |
| ... |3,0 |0,01 |
| ... ... |0,5 |0,1 |
| ... ... |0,5 |0,1 |
| ... ... |0,1 |0,6 |
| ... спирті |0,2 |0,5 |
| ... ... |0,1 |0,3 |
| ... |0,5 |0,6 |
| ... |0,05 |0,003 |
| ... |1,0 |- |
| ... |2,0 |- ... |ацетальдегид |0,2 |0,01 |
| ... |0,1 |0,35 |
| ... |0,01 |0,1 |
| ... |0,1 |0,1 |
| ... ... |0,1 |0,6 |
| ... ... |0,2 |0,5 |
| ... ... |0,1 |0,3 |
| ... |0,5 |0,6 |
| ... |0,1 |0,003 |
| ... |0,1 |0,1 |
| ... |1,0 |1,0 ... ... |0,01 |0,1 |
| ... |0,01 |0,001 |
| ... |0,5 |0,06 |
| ... ... |0,2 |0,5 |
| ... |0,05 |0,003 ... ... |0,02 |0,03 |
| ... |0,01 |0,0075 |
| ... |0,1 |- |
| ... |0,25 |0,01 ... |Ацетальдегид |0,2 |0,01 ... | | | ... | | | |
| ... |0,1 |0,35 |
| ... |0,1 |0,07 |
| ... ... |0,2 |0,5 |
| ... ... |0,1 |0,3 |
| ... |0,05 |0,003 |
| ... |0,1 |0,003 ... ... |0,2 |0,01 ... ... және | | | ... қышқыл | | | ... | | | ... | | | |
| ... |0,1 |0,35 |
| ... |1,5 |0,05 |
| ... спирті |0,5 |0,1 |
| ... ... |0,5 |0,1 |
| ... ... |0,2 |0,5 |
| ... |0,1 |0,003 |
| ... |1,0 |1,0 ... ... |0,01 |0,04 |
| ... |7,5 |- |
| ... |0,05 |0,003 |
| ... |0,02 |0,1 ... және ... |0,2 |0,01 ... | | | |
| ... |0,05 |0,003 |
| ... |0,1 |0,003 ... ... ... |0,2 |0,01 ... полимерлік | | | ... | | | |
| ... |0,01 |0,04 |
| ... |0,05 |0,003 |
| ... |0,1 |0,003 |
| ... |0,1 |0,2 ... және ... |0,2 |0,01 ... | | | |
| ... |0,1 |0,35 |
| ... ... ... |
| ... |0,1 |- |
| ... |0,1 |- |
| ... ... |0,5 |0,1 |
| ... ... |0,2 |0,5 |
| ... |0,5 |0,6 |
| ... |0,1 |0,003 ... |агидол 2 |2,0 |- ... | | | |
| ... 40 |1,0 |- |
| ... |0,02 |0,03 |
| ... |0,4 |- |
| ... |0,1 |0,003 |
| ... |рұқсат етілмейді |
| ... ... |1,0 |- |
| ... | | |
| ... | | |
| ... |0,6 |- |
| ... | | |
| ... ... | | |
| ... |0,5 |- |
| ... | | |
| ... ... | | |
| ... |0,3 |0,007 |
| ... |0,2 |0,05 |
| ... |2,0 |0,02 ... ... |3,0 |0,01 ... | | | |
| ... |1,5 |0,05 |
| ... |0,5 |- |
| ... (2- |0,01 |0,5 |
| ... | | |
| ... (2 мер- |0,4 |- |
| ... | | |
| ... |0,01 |0,002 |
| ... | | |
| ... Ц |0,4 |- |
| ... | | |
| ... | | |
| ... Д |0,5 |- |
| ... | | |
| ... | | |
| ... Е | |- |
| ... |0,5 |- |
| ... | | |
| ... |1,0 |- ... ... |0,2 |0,01 |
| ... |0,01 |0,1 |
| ... спирті |0,5 |0,1 |
| ... ... |0,2 |0,5 |
| ... |0,05 |0,003 |
| ... ... ... |
| ... |0,1 |0,003 ... ... ... |0,2 |0,01 |
| ... |0,1 |0,35 |
| ... |0,01 |0,1 |
| ... |0,1 |0,1 |
| ... |0,05 |0,2 |
| ... ... | | |
| ... ... |0,5 |0,1 |
| ... ... |0,5 |0,1 |
| ... ... |0,2 |0,5 |
| ... спирті |0,1 |0,6 |
| ... |0,5 |0,6 |
| ... |0,1 |0,003 |
| ... |0,1 |0,1 |
| ... |1,0 |- ... ... |0,2 |0,01 |
| ... ... |0,5 |0,1 |
| ... ... |0,5 |0,1 |
| ... спирті |0,2 |0,5 |
| ... ... |0,1 |0,6 |
| ... |0,05 |0,003 |
| ... |0,1 |0,003 ... шыны |алюминий |0,5 |- |
| |бор |0,5 |- |
| ... |1,0 |- |
| ... |0,1 |- ... және тоқыма |акрилонитрил |0,02 |0,03 |
| ... |0,1 |0,35 |
| ... |0,01 |0,1 |
| ... |0,2 |0,15 |
| ... ... |0,2 |0,5 |
| ... |0,5 |0,6 |
| ... |0,05 |0,003 |
| ... |50 ... |0,003 ... |фенол |0,05 |0,003 ... | | | ... ... | | | ... және т.б. | | | |
Б ... ... г ... ... ... көп ... |1 г материалдан бөлінетін элементтің ... ... |ең көп саны мг. ... ... ... |кад-
мий |хром |қор-
ғасын ... ... | ... ... үшін
істелінетін
массалар мен
жағылатын
бояулардан
басқа
материалдар |60 |25 |1000 |75 |60 |90 |60 |500 | ... ... ... ... |60 |25 |250 |50 |25 |90 |25 |500 | ...

Пән: Сертификаттау, стандарттау
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 66 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Алматы облысы , Жамбыл ауданы жағдайында қиярдың аурулары, арамшөптері және зиянкестерімен кешенді күресу тәсілдерін жүргізу22 бет
Инфляция жағдайындағы меншікті капитал131 бет
Қонақ үйде қызмет көрсету сапасын көтеру82 бет
«Діни –экстремизм XXI ғасырдағы ғаламдық мәселе»11 бет
«ПЛП Жанафарм» ЖШС базасында дәрілік Қырмызыгүл гүлдерінің және батпақты Иір тамырсабақтарының көмірқышқылды экстрактар негізінде алынатын таблеткалар өндірісін ұйымдастыру52 бет
«Хизб- ут-Тахри Аль-Ислами» -діни экстремистік ұйым болып қалыптасуы42 бет
Аймақтық және әлемдік діни экстремизммен күрес45 бет
Діни экстремизм11 бет
Діни экстремизм мен терроризм 10 бет
Діни экстремизм – бейбітшілік пен тұрақтылыққа төнген қауіп27 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь