«Алекс» ЖШС ыдысқа құю бөліміне сапа менеджмент жүйесін әзірлеу және енгізу негізінде сапаны басқару процесін жетілдіру

КІРІСПЕ
1 «Алекс» ЖШС кәсіпорнына жалпы сипаттама
1.2 СМЖ.сін ендіру мақсаттары мен тиімділіктері
1.2.1 СМЖ.нің негізгі принциптері
1.3 «Алекс»ЖШС.нің сапа саласындағы саясаты мен мақсаты
1.3.1 «Алекс» ЖШС . нің сапа саласындағы саясаты
1.3.2 «Алекс» ЖШС . нің сапа саласындағы мақсаттары
1.4 Сапа бойынша басшылық
1.5 « Алекс» ЖШС.не Сапа менеджмент жүйесін әзірлеу мен ендіру
1.5.1 Сапа менеджмент жүйесінің құжаттамасы
1.5.2 «Алекс» ЖШС қызметкерлерін (басқаратын жұмысшылар мен мамандар) сапаның халықаралық жүйесі ИСО 9000 сериялы стандарттарын оқыту бағдарламасы
1.6 Сапа жүйесінің аудиті
1.7 Сапаны қамтамасыз ету
1.7.1 Судың сапалық көрсеткіштері
1.7.2 Өңдеп құюдың әдісі
1.7.3 Өнім сапасына әсер ететін факторлар
1.8 Сапа менеджмент жүйесінің сертификаттау
2 Бақылау және сынау жұмыстарын ұйымдастыру
2.1 Өнімді сынау үшін ішкі бақылауды жетілдіру
2.1.1 Статистикальқ бақылауды шығару
2.3 Сынақ зертханасының (СЗ) метрологиялық тұрғыдан қамтамасыз
2.4 Өлшеу және сынау қондырғылары
2.5 Сынау әдістері және процедуралары
3 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
3.1 Еңбек гигиенасы және өндірістік санитария
3.2 Техника қауіпсіздігі
3.3 Өрт қауіпсіздігі
4. Ыдысқа құйылатын ауыз су қауіпсіздігіне қойылатын талаптар
4 Экономикалық бөлім
4.1 «Алекс» ЖШС.нің технико . экономикалық көрсеткіштері
ақысының мөлшері:
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Нарықтық экономикаға өту кезінде кез келген кәсіпорынның немесе фирманың жетістігі шығарылатын тауардың бәсекелестігіне байланысты болуы себебінен өнімнің сапасы және оның әзірлену жолы өте өзекті болып табылады.
Ең жоғары деңгейдегі сапалы тауардың ғана рынокқа қажет болуы және өнім сапасын қамтамасыз етуге және басқаруға көп көңіл аударатын кәсіпорындар мен фирмалар ғана жұмыс істеуге, пайда табуға мүдделі болуы қажет. Қазіргі нарықтық экономика негізінде шығарылган өнімнің сапасына басқалай талап қояды. Бұл қазіргі дүниеде кез келген кәсіпорынның өміршендігі, оның тауарлар нарығындағы және қызмет көрсетудегі орнықты жағдайы бәсекеге жарамдылығын көрсетеді.
Қазіргі таңда тұтынушылардың минералды суға деген сұранысы артуына байланысты біз сұранысты қанағаттандыра алатын сапалы да сенімді, тиімді етіп дайындауға міндеттіміз. Яғни минералды табиғи ауыз суының сапасын басқарып, бақылаймыз.
Минералды табиғи ауыз суы - құрамында органикалық заттарды қоса биологиялық белсенді микрокомпоненттері және айрықша қасиеттері (радиобелсенділік, температура, шамасы рН) бар, негізгі ион-тұз және газ құрамымен негізделген, адамның ағзасына емдік немесе сауықтыру алдын алу әсер ететін, жер астында орналасқан табиғи көздерден немесе бұрғыланған скважиналардан алынған су.
Минералды судың сапасын жақсартуға әрдайым екі аспект қатысады- ішкі және сыртқы аспект. Су сапасын көтерудің ішкі аспектіне қалдық көлемі, қайта өңдеу және бақылауға кеткен шығындарды азайту жатады. Кәсіпорынның өнімді шығарудағы соңғы көрсеткіштерді жақсартуы, тұтынушы талабына максимальды жақындауын көрсетеді, осыған байланысты өндірістік қалдықтарды азайтуға болады.Ал сапаның сыртқы аспектілеріне жақсарту - бұл тұтынушы эксплуатациясындағы көрсетілген уақыт ішінде оның қасиеттерін қамтамасыз ету. Демек тапсырыс берушінің өтініші бойынша өнімді өндіруде тек түсі ғана емес сонымен қатар оның барлық қасиетін сақтау болып таблады.
Сапа менеджментінің жүйесін құру кезінде тұтынушылар, регламенттер және өзінің талаптарын орындай алу мүмкіндігін бағалау мақсатында, сертификаттау органдарын қоса, ішкі және сыртқы талаптармен пайдаланыла алады.
«Алекс» ЖШС ыдысқа құю бөліміне сапа менеджмент жүйесін енгізу кезінде ҚР СТ ИСО 9000-2007, ҚР СТ ИСО 9001-2009 және ҚР СТ ИСО 9004-2010 бекітілген сапа менеджментінің принцптері есепке алынуы тиіс.
1. Спицнадель В.Н. Системы качества. Учеб.пособие.-Санкт-Петербург: Изд дом “Бизнес пресса”, 2000-336с.
2. Окрепилов В.В. Управление качеством. Учеб.пособие-М.: Изд-во стандартов, 2000-696с.
3. Федюкин В.К. и др. Методы оценки и управления качеством промышленной продукции. Учебник.-М.: Изд-во “Филин”, 2000-328.
4. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация. Учебник. М.: Изд-во “Юрайт”, 2002-956с.
5. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции.-М.: Изд-во АМИ, 1998-956с.
6. Версан В.Г. и др. Интеграция производства и управления качеством продукции.-М.: Изд-во стандартов, 1995-350с.
7. ҚР СТ ИСО 9001 – 2009 Сапа менеджмент жүйесі. Талаптар;
8. ҚР СТ ИСО 9000 – 2007 Сапа менеджмент жүйесі. Негізігі ережелер және сөздік;
9. ҚР СТ ИСО 9004 – 2010 Ұйымның тұрақты жетістікке жетуі үшін менеджмент. Сапа менеджменті позициясынан тәсілдеме;
10. ҚР СТ 3.15.1 – 2006 Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы мемлекеттік жүйесі. Сапа менеджмент жүйесін сертификаттау. Негізгі талаптар;
11. ҚР СТ ГОСТ Р 50779.42 – 2003 Шухарт бақылау картасы. Статистикалық әдістер.
12. ҚР СТ 452 – 2002 Табиғи минералды ас суы. Жалпы техникалық талаптар.
13. ҚР СТ 1432 – 2005. Ас суы және табиғи минералды ас сулары. Жалпы техникалық талаптар.
        
        КІРІСПЕ
Нарықтық экономикаға өту кезінде кез келген ... ... ... ... тауардың бәсекелестігіне байланысты болуы
себебінен ... ... және оның ... жолы өте өзекті болып
табылады.
Ең жоғары деңгейдегі сапалы ... ғана ... ... ... ... сапасын қамтамасыз етуге және басқаруға көп ... ... мен ... ғана ... ... ... ... мүдделі болуы
қажет. Қазіргі нарықтық экономика негізінде шығарылган ... ... ... ... Бұл қазіргі дүниеде кез келген кәсіпорынның
өміршендігі, оның ... ... және ... ... ... бәсекеге жарамдылығын көрсетеді.
Қазіргі таңда тұтынушылардың минералды суға деген сұранысы артуына
байланысты біз сұранысты қанағаттандыра алатын сапалы да ... ... ... міндеттіміз. Яғни минералды табиғи ауыз ... ... ... ... ауыз суы - ... ... заттарды қоса
биологиялық белсенді ... және ... ... ... ... рН) бар, негізгі ион-тұз және газ
құрамымен негізделген, адамның ... ... ... ... ... ... ететін, жер астында орналасқан табиғи көздерден немесе бұрғыланған
скважиналардан алынған су.
Минералды судың сапасын жақсартуға әрдайым екі ... ... ... ... ... Су ... ... ішкі аспектіне қалдық көлемі,
қайта өңдеу және бақылауға кеткен шығындарды ... ... ... шығарудағы соңғы көрсеткіштерді жақсартуы, тұтынушы талабына
максимальды жақындауын ... ... ... өндірістік қалдықтарды
азайтуға болады.Ал сапаның сыртқы аспектілеріне ... - бұл ... ... ... ішінде оның қасиеттерін қамтамасыз
ету. Демек тапсырыс берушінің өтініші бойынша өнімді өндіруде тек түсі ғана
емес сонымен ... оның ... ... ... ... ... менеджментінің жүйесін құру кезінде ... ... ... талаптарын орындай алу мүмкіндігін ... ... ... ... ішкі және ... ... пайдаланыла
алады.
«Алекс» ЖШС ыдысқа құю бөліміне сапа менеджмент жүйесін енгізу кезінде
ҚР СТ ИСО ... ҚР СТ ИСО ... және ҚР СТ ИСО ... сапа ... принцптері есепке алынуы тиіс.
Негізінен ИСО 9000 сериялы ... ... ... ... мөлшердегі ұйымдарға көмектесу және сапа менеджменті жүйелерін ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін әзірленген:
- ҚР СТ ИСО 9000-2007 сапа менеджменті ... ... ... және сапа ... ... үшін ... ... СТ ИСО 9001-2009 тұтынушылар талаптарын ... ... ... ... ... ... алатын мүмкіндігін
көрсету үшін ұйымға керек болған жағдайда сапа менеджменті жүйелеріне
талаптарды анықтайды және тұтынушыларды қанағаттандыруды ... ҚР СТ ИСО ... сапа ... ... ... ... ... қарастыратын нұсқаулықтарға ие. ҚР СТ ИСО
9004-2010 стандарттың мақсаты ... ұйым ... ... ... мен ... қызығушы талаптарды қанағаттандыру болып
табылады;
- ИСО 19011 сапа менеджменті жүйелерін және ... ... ... ... ... ... ... бірге ұлттық және халықаралық саудада өзара түсіністікке
жеткізетін сапа ... ... ... ... ... ... ... – «Алекс» ЖШС ыдысқа құю бөліміне ... ... ... және ... негізінде сапаны басқару процесін
жетілдіру бойынша шараларды ... ... ЖШС ... ... сипаттама
Қазақстандағы ең бірінші жоғары сапалы минералды су шығарушы зауыттың
бірі ... ... ... «Алекс» ЖШС кәсіпорнындағы су 2000 метр
тереңдіктегі жер астынан шығатын минералды су. ... ... су ... ... ... ауданы, Ташкент артезиан бассейнінен шығады.
Сарыағаш - Келес артезиан ... ... 1948 жылы ... ... суы, ... ... суы. Шипалы-термальды су - сеноман
жікқабатында, 800-1170 м ... ... ... 150-200 ... ... тас, саз қабаттарында кездеседі. Суы - ... - 0,5 - 0,8 г/л, ... ... ... ... ... (30-40 ... фтор (1,5-4,4 мг/л) мөлшері көбірек
кездеседі. Суының температурасы 42 - 57°С. ... ... 5 л ... ... Осы суды ем үшін ... «Сарыағаш» курорты 1956
жылы ашылды. Курорт ұңғымалардан ... 84 м3, ... ... ... м3 су алады.
Бұл табиғи минералды суды ... ауыз су ... ... ... адам ағзасына тигізер пайдасы өте көп.Ол ... ... ... Табиғи минералды су тіс ауруына,бүйрек және ... ... ... т.б ... ... ... су
ретіндепайдаланылады.
Минералды судың
құрамында йод бар. Су құрамындағы йод мөлшері 100-300 мк г/дм. Йод ... үшін ... ... ... йод ... ... ... сулардың құрамында органикалық заттардың мөлшері аз сулы ерітінді
болып табылады. Міне осы қасиеті минералды суларды жасанды ... да ... ... ЖШС ... ... су ҚР СТ 452 – 2002 ... сәйкес дайындалған, осы ... ... су ... және ... сулардың қасиеттері мен көрсеткіштерін зерттеген,
оларды өнеркәсіптік құйған, сатқан және ... ... ... ... ... ... бұлақ көздерінен арнайы құрылғылармен
алынады. Минералды сулардың негізгі шикізаты болып тек жер ... таза ... су ... ... ... құрамында әртүрлі
минералды тұздардың ерітінділері және органикалық заттар, сондай – ақ ... ауыз суға ... ... ... адам ... ... етеді.
2. СМЖ-сін ендіру мақсаттары мен тиімділіктері
Сапа менеджмент ... ... ... қанағаттандыруын
жоғарылатуға септігін тигізе алады. ... ... ... күтулерін қанағаттандыратын ... ... ... мен ... ... дайындалған техникалық шарттарда беріледі.
Талаптар тұтынушымен шартта бекітілінуі немесе ұйымның өзімен ... Қай ... ... ... ... ақырын тұтынушы бекітеді.
Тұтынушының қажеттіліктері мен күтулері ауысып отыратындықтан, ал ұйымдар
талас және ... ... ... ... ... олар
өздерінің өнімдерімен өздерінің үрдістерін үнемі жетілдіріп отырулары
керек.
Сапа ... ... ... ... ... ... талдауға тұтынушыларға өнімдерді алуға көмектесетін үрдістерді
анықтауға, сонымен бірге осы үрдістермен басқарылатын жағдайда ұстап ... ... ... жүйесі тұтынушының басқа да қызығушы тараптардың
қанағаттандыруын ықтималды көтеру мақсатында үнемі жақсартуға негіз ... Ол ... ... ... толық сәйкес келетін тұтынушыларға
жеткізу мүмкіндігін береді.
«Алекс» ЖШС ыдысқа құю бөліміне сапа ... ... құру ... ... ... ... етіледі. «Алекс» ЖШС ыдысқа құю
бөліміне сапа менеджмент жүйесін енгізудің мақсаты:
- қызығушы ... ... ... ала ... ... мен ... үнемі жақсарту;
- кез келген жағдайда өнімнің сапалы шығуына ұмтылыс жасау;
- ... жыл ... ... ... минералды судың
деңгейін қадағалау;
- өнім шығаруда ұйымның нәтижелілігі мен тиімділігін үнемі жақсарту
үшін ... ... ... ... ... ... ... ендіру ұйымның тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға
үлкен септігін тигізеді. Себебі, тұтынушыларға олрдың қажеттіліктерін ... ... ... ... Бұл қажеттіліктерін өнімге
дайындалған техникалық шарттарда беріледі және тұтынушылар талаптары болып
есептелінеді. Талаптар ... ... ... ... өзі анықтау
мүмкін. Алайда, талаптардың бекітілуі екі жақтың да ... ... Қай ... ... ... ... ақыры тұтынушы
бекітеді. Тұтынушылардың қажеттеліктерінен ... ... ... ұйымдар техникалық прогреспен негізделген қысым көретіндіктен олар
өздерінің өнімдерінің және ... ... ... ... етулері қажет.
СМЖ-не жүйелі келісім ұйымға тұтынушылар талаптарын талдауға, ... ... ... үрдістерді анықтауға, сонымен бірге осы
үрдістерді басқаратын жағдайларда ұстап тұруға өз ... ... ... және ... да қызығушы ... ... ... ... ... ... ... негіз бола алады.
Ол ұйым өзінің талаптарына толық сәйкес келетін ... ... ... ... ҚР СТ ИСО 9000-2007 стандарттары топшалары
СМЖ талаптарын және ... ... ... ... ... СМЖ
талаптары ҚР СТ ИСО 9001-2009 стандарттарымен бекітілген. Олар ... ... ... ... ... қандайда болмасын
экономикалық секторларындағы ұйымдарға жалпы және ... ... ... ... ... тұтынушылар талаптарына немесе
нұсқаулық талаптарынан шығып, тұтынушылармен немесе ұйымдармен бекітілген.
Өнімдер барлық жағдайда ... ... ... ... өнім стандарттары, үрдіс ... ... ... ... ЖШС ... құю ... сапа ... жүйесін ендірудің
тиімділіктері:
– тұтынушылар ықыластылығы;
– қайталама іскерлік қарым - қатынастар мен үндеулер;
– кіріс және рыноктағы үлес сияқты ... ... ... ... ... және тез әсер ... ... нәтижелі және тиімді пайдалану арқылы ... ... ... әсер ... көмегімен қажет етілетін нәтижелер өте жақсы ... ... ... ... ЖШС ... жақсарту арқылы ... ... ... ЖШС ... мен міндеттеріне қатысты, сондай - ақ үнемі
жақсартуға қатысуға қызметкерлердің ... және ... ... ЖШС ... ... - ақ, ... негізінде қаржылық және
әлеуметтік пайдаларымен ... ... ... ... қызығушы тараптардың сенімділігі;
– шығындар мен ресурстарды оңтайландыру ... ... - ақ ... ... және ... әсер ету ... ұйым ... - ақ олардың жеткізушілері үшін құндылық құру мүмкіншілігі.
СМЖ-не ... ... ... тұтынушылар талаптарын талдауға, қолайлы
өнімдерді алуға көмектесетін үрдістерді анықтауға, ... ... ... ... ... ... тұруға өз септігін тигізеді. СМЖ
тұтынушыларының және ... да ... ... ... ықтималды көтеру мақсатында үнемі жақсартуға негіз бола ... ұйым ... ... ... сәйкес келетін тұтынушыларға жеткізу
мүмкіндігіне сенімділік береді. ИСО 9000 ... ... ... және ... ... арасында өзгешеліктерді көрсетеді. СМЖ
талаптары ҚР СТ ИСО 9001-2009 стандарттарымен бекітілген. Олар ... ... ... ... ... ... болмасын
экономикалық секторларындағы ұйымдарға жалпы және қолданылатын ... ... ... ... ... талаптарына немесе
нұсқаулық талаптарынан шығып, тұтынушылармен немесе ұйымдармен бекітілген.
Өнімдер барлық ... ... ... Мысалы, техникалық
шарттарда өнім стандарттары, үрдіс ... ... ... ... ЖШС ыдысқа құю бөліміне сапа менеджмент жүйесін әзірлеу ... ... ... ... және ... да ... ... тараптардың
қажеттіліктері мен күтулерін бекіту;
2) сапа саласында ұйымның саясаты мен мақсаттарын әзірлеу;
3) сапа саласындағы ... жету үшін ... ... ... ... ... қорды бекіту;
5) әрбір үрдістің нәтижелілігі мен тиімділігін анықтайтын әдістер;
6) осы анықтаулардың ... ... ... ... ... ... үшін ... сәйкессіздіктердің алдын алу және олардың себептерін жою;
8) СМЖ-н үнемі жақсарту үшін үрдісті әзірлеу және ... ЖШС ... құю ... сапа ... ... ... және
ендіру кезінде жұмыстарды жүргізу кезеңдері мынадай:
1- кезең. Сапа менеджмент жүйесінің құжаттарын дайындауға дайындық;
2- кезең. Сапа ... ... ... ... ... Сапа ... жүйесін енгізу және оның функцияналдау
тиімділігін бағалау;
4- кезең. Жоспарлық ішкі ... ... ... кезең. Сапа менеджмент жүйесін ... ... ... ... ... ... ... жақсарту мақсатында басшылық жетешілігіне алу үшін сапа
менеджментінің негізгі принциптері анықталған:
1-принцип. Тұтынушыға бейімделу. Ұйымдар өздерінің ... және ... ... ... және ... ... түсінуі
керек. Олардың талаптарын орындауға және олардың ойлағандарынан асып түсуге
ұмтылулары керек.
Бұл ... ... ... су өндіру кәсіпорынына, тұтынушылырының
талаптарын мүмкіндігінше қанағаттандыру. Өнімнің сапа деңгейін ... ... мен ... қарастыру және де өнімнің
бағасының қолжетімді болуын ескеру.
2-принцип. Басшылық ... ... ... ... ... ету бағыттарының бірлігін қамтамасыз етеді. Олар қызметкерлер ұйым
тапсырмаларын шешуге толықтай берілуіне ... ... ішкі ... ... ... ... су ... кәсіпорынына басшылықтың өндіріс басынан ... ... ... қызығушы, жауаптылық және жағдай жасау ... ... ... ... ... ... ең ... басшылық жоспарынан
басталады.
3-принцип. Қызметкерлерді қызықтыру. Барлық деңгейдегі қызметкерлер
ұйым ... ... және ... ... ... ұйымға олардың
мүмкіншіліктерін тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.
Сондықтан минералды су өндіру ... ... мен ... ... тұрған міндеттерін шешу мақсатында іске жұмылдыру,
мамандандыруларын арттыру үшін қолайлы жағдайлар туғызу және ... ... ... ең жоғары (максимал) пайда ... ... ... ... мүмкіндік береді.
4-принцип. Үрдістік келісім. Ойлағандай нәтижеге әрекет және тиісті
қорларды үрдіс ... ... ... ... жеткізіледі.
«Процестік тәсіл» кейбір өндірістік процестердін іске асырылуы
кезінде ғана емес, сонымен ... ... ... ... дер ... енгізіп, оның тиімділігін арттыруды көздейтін ... ... ... ... ... су ... ... орындалып жатқан әрбір
қызметті, мейлі ол құжаттама жүргізу ... ... ... ... ... оларды күрделі процесс түрінде зор ұқыптылықпен атқаратын болса,
сонда үлкен нәтижеге жетуге болады.
1.3 «Алекс»ЖШС-нің сапа ... ... мен ... ... ЖШС - нің сапа ... ... ЖШС кәсіпорны шығарылатын өнімді жобалау сатысында, оны
өндіріске ... ... ... сай құрал - жабдықтарды өндіріске орнату
және монтаждау, оны нарыққа шығаруда арнайы бағытқа салынған.
«Алекс» ЖШС сапа ... ... ... ... ... ... саясатының ажырамас бөлігі болып табылады, стратегиялық
маңызы бәсекеге қабілеттілігі мен ... ... ... ... өнім мен ... ... түрлерінің сапасын бағылау,
жоғарылату және ... ... ... жақсартуға негізделген.
«Алекс» ЖШС кәсіпорнының барлық іс - әрекеттері ИСО 9000 ... оның ... ҚР СТ ИСО 9000 – 2007, ҚР СТ ИСО 9004 - ... СТ ИСО 9001 -2009 ... ... сай өнімді қамтамасыз ету
жұмыстарымен айналысады.
«Алекс» ЖШС - нің сапа ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның жекеменшік және басты
бағалы құжаттарының бірі ... ... ... ... кәсіпорын жұмысшылары сапа ... ... ... және де ... ... ... ... және
қызметтің өнімділігін жоғары сатыға көтеруге қатысу, өз ой - ... ... ... Бұл үшін өнім сапасына әсер ететін адами фактор,
яғни қызметкерлер өз ісінің ... ... ИСО ... ... ... ... ... әрбір қызметкер іс - әрекетінің ... ИСО ... ... ... ... ... ... СТ ИСО 9000-2007 халықаралық стандартының 2.5 пунктінде сапа
саласындағы саясат және мақсаттар ... ... ... ... ... саясат және мақсаттар ұйым үшін бағдар болу үшін бекітеді. Олар
керекті нәтижелерді ... және осы ... жету үшін ... ... септігін тигізеді. Сапа саласындағы саясат, ... ... ... және ... үшін ... ... ... саласындағы мақсаттарды сапа саласындағы саясат және үнемі жақсартуға
қажеттілікпен келістіру қажет. Ал, нәтижелер өлшенетін болу ... ... ... жету – өнім ... ... тиімділігіне және қаржылық
көрсеткіштерін оң әсер ете алады және соның арқасында қызығушы тараптардың
қанағаттануына игі ... ... ҚР ИСО ИСО 8402 ... ... ... ...
жоғарығы басшылықпен ресми ... сапа ... ... мен ... ... ... ... берілген.
Сапа саласындағы саясат жалпы кәсіпорынның элементтері болып табылады
деп есептелінеді және жоғарғы ... ... ... ... қалыптастыруға әсер ететін негізгі
факторлар: өткізу ... ... ... ішкі ... ... мен персонал), кәсіпорынның ... және ... ... ... жалпы жағдайы және
инвестициялардың тартылуы, ғылыми-техникалық ... ... ... ... ... ... жұмыс жасау жағдайында сапа саясатындағы негізгі
бағыты болып сапа саласында бәсекелестерді басып озу екендігі белгілі.
Сапа саласындағы ... ... ... ... ... ... бағыттары және мақсаттары дұрыс анықталғандығына және
кәсіпорында қажетті сапалы өнім өндіруді ... ... ... ... нақты құралдар таңдап алынғандығына сендіру қажет. ИСО 9001- ... 5.3 ... ... ... келтірілген:
Жоғарғы басшылық сапа саласындағы саясатын:
- ұйым мақсаттарына сәйкес болуын;
- сапа менеджмент жүйесінің талаптарға сәйкес болуын және ... ... ... болуы;
- сапа саласындағы мақсаттарды қою және талдауға негіздерді құруды;
- ұйым қызметкерлеріне жеткізілуі және ... ... ... ... ... ... ... етуі қажет.
Кәсіпорында сапаға әсер етуін есепке алу үшін ... ... ... ... ... ... белсенді ізденіс және тапсырыс берушілер мен тұтынушылармен өзара
әрекет жасау;
- өнімді тұрақты жетілдіру үшін оны ... мен ... ... ... жасап дайындау, шығару және қызмет көрсету кезінде тапсырыс
берушілер мен ... ... ... ... ... ... ... және сапа жүйелерін жүргізу;
- еңбек ресурстарын, материалдар мен ... ... ... берушілерді таңдау;
- ғылыми-техникалық прогресс және бәсекелестердің жетістіктері туралы
ақпараттарды жинақтау және ... ... ... ... сапа ... ... заңнамаларды оқып зерттеу;
- қоғаммен байланыс сапа бойынша көрмелерге, семинарларға қатысу,
жарнамалық ... және ... ... ... жалпы саясаттан туындайды. Басқаша айтқанда сапа
саясаты – ... ... сапа ... қызмттерді бағыттауға
арналған бағыттар. Бұл ... ... ... ... түрінде дайындалады және кәсіпорын қызметкерлеріне дербес
құжат ретінде ұсынылады.
Сапа менеджмент жүйесін ендіру, кәсіпорында оны ... су ... ... ... ... өнім ... ... болатындығына үлкен сенімділігін ... ... ... ... ... ҚР СТ ИСО 9001 - 2009 ... ... отырады.
Ұйым сапа менеджмент жүйесін әзірлеуі, құжаттауы, енгізуі,
жұмысшы ... ... және осы ... ... ... ... ... жақсартып отыруы керек.
Ұйым :
сапа менеджментінің жүйесіне қажетті прцестерді және ... ... ... ... ... тізбектілігін және өзара әрекетін бекітуі;
жұмыстың, сондай - ақ осы ... ... ... ... мен ... ... демеу және осы процестерді бақылау үшін қажетті ресурстар мен
ақпараттардың болуын ... ... ... ... ... және талдауы;
жоспарланған нәтижелерге жету және осы ... ... ... ... ... қабылдауы керек.
Ұйым осы процестерді ҚР СТ ИСО 9001 - 2009 стандарт талаптарына сәйкес
басқарылуы ... Егер ұйым ... ... ... әсер ... ұйымға қандай да процестің ... ... ... ол осы
процестерге өз тарапынан бақылауды қамтамасыз етуі ... ... ... ... ... ... ... талаптар
Жалпы ережелер. Сапа менеджменті жүйесінің құжаттамасы:
сапа саласындағы саясат және ... ... ... ... ... ... стандартпен талап етілетін құжатталған процедуралардан;
жұмыс және оның процестерін басқаруды тиімді жоспарлауды қамтамасыз ... ... ... ... осы ... ... етілетін жазбалардан тұруы керек.
Сапа жөніндегі жетекшілік.Ұйым:
қандай да болмасын ... ... мен ... қосып сапа
менеджменті жүйесінің қолдану саласынан;
сапа менеджментінің жүйесі үшін әзірленген құжатталған ... ... ... ... жүйесіне енгізілген процестердің өзара әрекетіне
сипаттамадан тұратын сапа жөніндегі ... ... және ... ... ... басқару
Сапа менеджменті жүйесімен талап етілетін құжаттар басқарылуы керек.
Жазбалар ... ... түрі ... табылады және олар тармағында
келтірілген ... ... ... ... ... жабдықтарын анықтау үшін
құжаттардың шығарылғанына дейін барабарлығын бекітуді;
құжаттарға қажеттігі мен қайта бекітілуіне қарай талдау және ... ... және ... қайта қараудың қазіргі
заманғы мәртебесін қамтамасыз етуді;
пайдалану ... ... ... ... ... ... ... етуді;
құжаттардың таза және жеңіл сәйкестендірілген болып сақталуын қамтамасыз
етуді;
сырттан шығарылған құжаттардың сәйкестендірілуін және олардың ... ... ... ... ... емес ... алдын алу және қандай да
мақсаттар үшін қалдырылған құжаттарға ... ... ... ... ... керек.
Жазбаларды басқару
Сапа менеджменті жүйесінің талаптарға сәйкестігін және жұмысының
тиімділігіне күәліктерді бекіту үшін жазбалар жүргізілуі және жұмысшы
қалыпта ұсталуы қажет. Олар нақты, жеңіл ... ... ... ... ... ... сәйкестендіруге, сақтауға,
қорғауға, қалпына келтіруге, сақтау мерзіміне және алып тастауға қажетті
басқару құралын анықтау мақсатында құжатталған процедура әзірленуі
керек. ҚР СТ ... ... 5.3 ... ... ... ... сапа облысындағы өзінің саясатын анықтай алуы
керек. ҚР СТ 9001-2009 стандартының 5.3 бөлімі Сапа ... ... ... ... ... ... ... сапа саласындағы саясаттың
ұйым мақсаттарына сәйкес болуын ;
сапа менеджмент жүйесінің талаптарға сәйкес болуын және ... ... ... ... ... ... ... қою және талдауға негіздерді құруды ;
ұйым қызметкерлеріне жеткізілуі және оған ... ... ;
- ... қажеттілігіне ұдайы талдауын қамтамасыз етуі қажет.
Минералды су өндіру кәсіпорынның тұтынушыларының ... ... өнім ... ... ... Бұл үшін кәсіпорындағы әрбір
қызметкер сапаға жауап беретін және әрбір қызметкер сапаны жетілдіруге және
кәсіпорындағы өнімді шығаруда ... ... ... ... ... ЖШС - нің сапа ... мақсаттары
Алекс» ЖШС - нің сапа саласындағы мақсаттары:
1) ... ... ... ... де ... өнім ... ... кез келген жағдайда өнімнің сапалы шығуына ұмтылыс жасау ;
3) ... су ... сапа ... ... ... ... ... су өндірісінде минералды су сапасына ұдайы жақсартуды
қамтамасыз ету;
5) СМЖ - нің ішкі ... ... ... мамандарды оқыту ;
6) алдыңғы жыл көрсеткіштеріне қатынасы бойынша минералды ... ... ;
7) ... ... ... кері ... ... тұру ;
8) СМЖ - нің ұдайы жақсарту үшін жағдайларды қамтамасыз ету;
9)«Алекс» ЖШС - нің ... ... ҚР СТ ИСО ... ... ... жүргізу.
«Алекс» ЖШС әрекетінің негізгі принципі: сапа барлығынан да жоғары.
Бұл мақсатқа жету үшін кісіпорында ИСО 9000 сериялы ... ... ... ... ... өнімге сапаны қамтамасыз ету жүйесі
дайындалады.
Кәсіпорында сапа ... ... ... ... ... өнімге халықаралық сапа сертификатын алу және ... ... ... ... ... ... ... жүйесін
барлық деңгейде тиімдендіру кәсіпорында көптеген проблемаларды шешу жағы
сапалы деңгейге шығаруға мүмкіндік береді: өнім сапасы, ... ... ... ... ... ... су өндіру кәсіпорынның
өнімінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етеді.
«Алекс» ЖШС кәсіпорынның сапа саласындағы кез ... ... ... ... ... ... және ол минералды су өндіру
кәсіпорынның директорымен ... ... су ... ... ЖШС ... ... осы саясаттар мен мақсаттарды жүзеге
асыру үшін қызметтер мен қаржылар бөлінеді.
Минералды су өндіру ... ... ЖШС ИСО 9000 ... талаптарына сәйкес сапа саласындағы саясат және ... ... ... Сапа ... басшылық
Сапа бойынша басшылық - бұл ұйымның ерекшелігі туралы көрсетілім
беретін концептуальды құжат. Ұйымның ... ... ... және ... кірістіреді:
лицензиялауға жататын қызметтердің барлық түріне ұйымның лицензиялар
тізімі;
ұйымдық ... СМЖ - нің ... ... және оның ... жерлердегі
қолдану аймағы.
Сапа бойынша басшылық электронды, қағаз жүзінде немесе типографиялық
әдіспен алынған бірыңғай ... ... ... мүмкін. Бөлімдерді бекіту
кезінде оның элементтерінің ҚР СТ ИСО 9001-2009 стандарты негізіне ... ... ... Сапа бойынша басшылық ҚР СТ ИСО ... ... бірі ... ... объектісімен байланысты білім жиынтығының бір саласы сапаны
басқару болып ... ... ... деп ... ... ету ... ... процесіне ықпал етуді айтамыз. «Алекс» ЖШС кәсіпорнында ... ету үшін ... ... база және ... білікті
қызметкерлер ғана емес, сонымен бірге сапаны айқын басқару ... ... ... ... дамуы мен кең қолданылуы ғылыми пән және
қызметтердің бағыттары ... ... ... жету ... ... ... ие ... Бұл міндетті осыған сәйкес мамандарды даярлаусыз шешу
мүмкін еместігі айқын, оның мақсаты сапа саласы ... ... ... алу
және өнімдер мен қызметтерді тиімді басқаруды ұйымдастыруда кәсіпорынға
практикалық көмек беру болып табылады.
Сапаны басқару жүйелерін құру ... ... ... ... және өнім ... ... принциптерін зерделеуді талап етеді.
Өндіріс құралдары жеке ... ... ... ... ... ... ... экономика жағдайында бір елдің немесе
бір саланың және аймақтың деңгейінде өнім ... ... ... құру ... емес. Бірақ мұндай ... бір ... және ... ... ... қажет. Бұл кезде сапаны басқару әдістері
жүйесін және оның ... ... ... ... ... СТ ИСО 9001-2009 халқаралық стандартының 4.2.2 ... Сапа ... ... ... ... да ... ... түсініктемелер мен негіздемелерді
қоса сапа менеджменті жүйесінің қолданылу саласынан;
b) сапа менеджменті ... үшін ... ... ... ... ... сапа менеджменті жүйесі процестерінің өзара әрекетіне сипаттамадан
тұратын сапа жөніндегі жетекшілікті әзірлеуі және ... ... ... ... ... элементтерінің мазмұны. Сапа бойынша басшылық
келесіден тұрады:
1)мазмұны бөлімдердің ... орын ... ... ... ... ... бөлімдерінің тізімін құрады;
2)сапа аумағында саясат – сапа аумағындағы ұйым саясаты орнатылады;
3)тарату және ... ... сапа ... ... ... пайдаланушы
үшін және ұйым сапа бойынша ... ... және ... ... ... келтіреді;
4)кіріспе – сапа бойынша басшылықтың өнім ұйым ... ... ... ... ... – сапа ... ... сілтемелер берілетін
құжаттардың белгіленуі және тізімін құрайды;
6) анықтамалар және терминдер, шартты белгілену және қысқарту – шартты
белгіленуі және ... ... ... иен терминдер
келтіріледі;
7) органиграмма – СМЖ-ге органиграмма келтіріледі;
8) СМЖ – ... ... мен және ... ... ... ... көлемі және құрылысы шығару қажетін дәлелдеумен қоса
СМЖ көлемінің және әрекет аумағының жазбасы келтіріледі;
9) Жауапкершілік және ... ... ... процеске дейін оларды
күшейту және сапа ... ... ... ... және
жауапкершілігі өткізіледі;
10) СМЖ-нің процестерін қолдау және өңдеу жоғары басшылықтың ... ... ... мен ... ... талаптарын аяқтау
қажет болғанда сыртқы ұйымдармен байланыс;
11) Процестер – ... ... ... және ... ... Сапа
саласындағы мақсатты жоспарлауды басшылық жағынан анализ олардың құжаттарын
жазуына сілтеме және ... ... ... Процедуралар – қысқаша жазбаша және алты міндетті процедурасы
сілтеме және де басқа ... ... ... – кәсіпорын ұйымының құрылысын тіркейді, СМЖ-нің ұйымының
құрылысы кәсіпорында қызметінің құрылымдық ... Егер ... ... ... тізімді болмаса және СМЖ құжаттарының ... ... ... ЖШС ... ... ендіруде ең маңызды қызметкерлердің
бірі жауапты басшы болып саналады. ... ... іс, - ... ... алға ... ... оның ... және нарықтағы бәсекеге
қабілеттілгі айқын болады.
Жауапты басшының «Алекс» ЖШС ... СМЖ - ін ... ... :
Басшылық жауаптылығы
1 Басшылық міндеттері
Жоғарғы басшылық сапа ... ... ... және ... ... - ақ оның ... үнемі жақсартуды
ұйымға тұтынушы талаптарын, сондай - ақ ... және ... ... маңыздылығын жеткізу;
сапа саласында саясатты әзірлеу;
сапа саласында мақсаттарды әзірлеуді қамтамасыз ету;
басшылық тарапынан талдаулар жүргізу;
қажетті ресурстармен ... ету ... ... ... ... етуі керек.
2 Тұтынушыға бейімделу
Жоғарғы басшылық тұтынушылардың қанағаттандырылуын көтеру мақсатында
тұтынушылар талаптарының бекітілуін және орындалуын қамтамасыз етуі керек.
3 Сапа ... ... ... сапа ... ... ... ... болуын;
сапа менеджмент жүйесінің талаптарға сәйкес болуын және тиімділігін үнемі
жақсартуға міндеттердің болуын;
сапа саласында мақсаттарды қою және талдауға ... ... ... ... және оған ... ... ... ұдайы талдануын қамтамасыз етуі қажет.
4 Жоспарлау
4.1 Сапа ... ... ... сапа ... ... ... талаптардың
орындалуы үшін қажеттікті қосып ұйымның сәйкес ... және ... ... қамтамасыз етуі қажет. Сапа саласындағы мақсаттар
өлшене алатын және сапа саласындағы ... ... алуы ... Сапа ... ... ... басшылық
сапа саласында мақсаттарға жету үшін сапа менеджменті ... ... ... ... жоспарлау және өзгерістер ... ... ... тұтастығын сақталынуын қамтамасыз етілуі керек.
5 Жауаптылық, өкілеттік және ақпарат беру
5.1 ... және ... ... ... және ... анықталуын және ұйым
қызметкерлеріне жеткізілуін қамтамасыз етуі керек.
5.2 Басшылық өкілі
Жоғарғы басшылық өзінің өкілін ... ... оған ... ... менеджменті жүйесінің процестерін әзірлеу, енгізу және жұмысшы қалыпта
ұстауды қамтамасыз ету;
сапа менеджменті жүйесінің қызметі және жақсарту қажеттігі ... ... ... ... Ішкі ... ... басшылық ұйымда сапа менеджмент жүйесінің ... ... ... ақпар берудің процестерінің әзірленуін қамтамасыз
етуі қажет.
6 Басшылық тарапынан талдау
6.1 Жалпы ережелер
Жоғарғы басшылық жоспарланған ... ... ... ... және ... ... ету мақсатында ұйымның сапа
менеджментінің жүйесін талдауы керек. Талдау ұйымның сапа ... ... және ... ... сондай- ақ сапа саласындағы саясат
және мақсаттар үшін бағадан тұруы керек.
Басшылық тарапынан талдау туралы жазба ... ... ... ... үшін ... ... ... талдау үшін кіріс деректер
аудит (тексеріс) нәтижелері;
тұтынушылардан кері байланыс;
процестер қызметі және өнім ... және ... ... ... ... ... талдаудан шығатын кейінгі әрекеттер;
сапа менеджментінің жүйесіне әсер етуі ... ... ... ... сияқты тиісті ақпараттан тұруы керек.
6.3 Талдаудың шығыс деректері
Басшылық ... ... ... ... ... және оның ... ... жақсартуға;
тұтынушылар талаптарына сәйкес өнімді жақсартуға;
ресурстардың қажеттігіне ... ... ... мен ... ... « ... ... Сапа менеджмент жүйесін әзірлеу мен ендіру
«Алекс» ЖШС ... өнім мен ... ... ... ... мен ... ... бекіту, техникалық және
технологиялық нұсқауларды сақтау, өндірістік шығындарды төмендету бойынша
жоспарлы ... ... ... ... кәсіпорынның қаржылық
жағдайын жақсартады.
ИСО 9000 сериялы халықаралық стандарттар сапа ... ... мен ... ... ... басталуымен байланысты.
Бұйырамын:
1. «Алекс» ЖШС сапа менеджмент жүйесін ендіру бағдарламасын бекіту;
2. «Алекс» ЖШС бойынша сапа менеджмент жүйесі бойынша ... ... ... ... ... сапа ... ... тұлғалар туралы ережелерді бекіту;
4. Құрылымдық бөлімше жетекшілері ______ ... ... ... мен
қызметтердегі сапа бойынша жауапты тұлғалардың ... ... ... ... ... ережелерді дайындауға кірісу;
5. Берілген бұйрықтың орындалуын қадағалауды сапа менеджмент жүйесі
бойынша жетекшілік ... ... СМЖ ... ... ... ... ... дайындау мен енгізу
| | ... ... ... | ... |Шаралардың аталуы|далу |жауап беруші |жайында ... ... ... | ... |
| | | | ... | |
| | | | ... | |
| | | | ... | |
|1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |2 | | | | |
|1 ... 1. Сапа ... ... ... жасауға дайындық. |
|1.1|«Алекс» ЖШС – нің| | | ... ... ... | | | ... ... |
| ... ҚР СТ| ... | ... ... |
| |ИСО 9001- 2009 |2012ж ... бас ... ... |
| ... ... |директоры ... ... |
| ... ... | | | ... ... ЖШС-нің | | | ... ... ... | | | ... ... ... ... |«Алекс» | ... |
| ... |2012ж ... бас ... |басшылықтың |
| |құжаттарын ... ... ... ... |
| ... ... | | ... | ... ... | | | ... ... ... | | | ... ... ... ... | | | ... ... |
| ... ... ... | ... |
| |бұйрықпен | ... бас ... ... |
| |тағайындау | ... ... | |
| | | | ... | ... ... | | | ... ... |орындаушы | | | ... ... ... ҚР СТ | ... | ... ... |
| |ИСО 9000 |2012ж ... бас |Оқыту |басшылықтың |
| ... ... ... ... ... |
| |оқытуды ... | | | | |
| | | | | | ... ... | | ... | |
| ... | | ... | |
| ... | | ... ... | |
| ... және ... | | | ... ЖШС-нің | ... ... ... ... ... ... | ... сапа |жалпылама |бас директоры |
| ... | ... ... | |
| ... | ... | | |
| ... |2012ж ... | | |
| ... | ... | | |
| | | ... | | |
| ... ... | ... | | |
| ... | |ЖШС-нің сапа | ... ... ... ... | ... | |бас ... |
| |жауап |2012 ж ... ... | |
| ... | ... | | |
| ... | ... | | |
| ... және | ... | | |
| ... | | | | ... ... 2. Сапа ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... | | ... ... ... |сапа менеджмент | | ... |бас ... |
| ... ... |2012 ж |Кеңес беруші |(органиграмма| |
| | | ... |) | ... ... |2012 ж ... ... ... ЖШС-нің|
| |сапа менеджмент | ... сапа ... |бас ... |
| ... | ... ... |
| ... | ... |) | |
| ... ... |бойынша | | |
| ... | ... | | |
| | | ... | | ... СТ ИСО 9001- |2012 ж ... ... |«Алекс» ЖШС-нің|
| |2009 стандарт | ... | |бас ... |
| ... ... | ... | |
| ... ... | |ң | | |
| ... | ... | | |
| ... ... | | | | ... ЖШС |2012 ж |«Алекс» |Сапа ... ... ... | ... ... |бас ... |
| ... саласындағы | |бөлімшелеріні|мақсаттар | |
| ... ҚР СТ| |ң | | |
| |ИСО ... | ... | | |
| ... жасау | | | | ... ... |2012 ж ... ... ... ... |сұрау парағындағы| |ЖШС-нің сапа |бағдарламасы |бас директоры |
| ... | ... | | |
| ... сапа | ... | | |
| ... | ... | | |
| ... | ... | | |
| | | ... | | ... |2012 ж ... ... ... |жайындағы | ... ... ... ... ... ... | | | ... |
| | | | | | ... |2012ж ... ... ... ... ... |басшылықтары ... ... ... ... ... | | | ... ... |
| | | | | ... |
| | | | | |тың ... ... ... |2012 ж ... |«Алекс» ЖШС-нің|
| |жасау | ... ... ... менеджмент|
| | | | | ... ... |
| | | | | ... |
| | | | | |тың ... ... нұсқауын |2012 ж |Бөлімшелердің|Бақылау ... ... ... | ... ... |сапа менеджмент|
| | | | | ... ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... ... ... |2012 ж ... |«Алекс» ЖШС-нің|
|0 |сапа менеджмент | |секторы ... ... ... ... бойынша | | ... ... ... |
| ... | | ... қолы |басшылық- |
| |өкілімен | | | |тың ... |
| ... | | | | |
| ... ... | | | | ... ... |2012 ж ... |Қызметтік |«Алекс» ЖШС-нің|
|1 |басшылықтарымен | |лым ... ... ... ... ... | | ... |жүйесі бойынша |
| ... ... | | ... қолы |басшылық- |
| | | | | |тың ... ... ... |2012 ж |СМК ... ... ... ЖШС-нің|
|2 |сапа бойынша | ... ... |бас ... |
| ... | ... ... | |
| ... ... | | ... | ... ... |2012 ж ... |Сапа бойынша |«Алекс» ЖШС-нің|
|3 |басшылықта | ... бас ... ... |
| |қолданылатын | ... ... ... бойынша |
| |тізімін анықтау | | ... ... |
| | | | ... |тың ... |
|3 |Кезең 3. сапа менеджмент жүйесін енгізу және оның функциялдау |
| ... ... ... ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... ... | | | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | ... |2012 ж |«Алекс» |Енгізу ... ... ... ... | ... сапа ... |бас директоры |
| | | ... ... | |
| | | ... ... | |
| | | ... ... | |
| | | ... |регистракциял| |
| | | ... |ау | ... ... ж ... ... ... ЖШС-нің|
| |менеджмент | ... сапа ... |бас ... |
| ... | |менеджмент | | |
| ... және | ... | | |
| ... | ... | | |
| ... | ... | | |
| ... беру | ... | | ... ЖШС ... ... |Жұмысшы |«Алекс» ЖШС-нің|
| | | ... ... ... менеджмент|
| | | ... ... ... |
| | | ... бойынша | |басшылық |
| | | ... ... | |тың ... ... ... |2012 ж |«Алекс» |Протокол |«Алекс» ЖШС-нің|
| |қызметкерлеріне | ... сапа | |бас ... |
| ... ... | ... | | |
| ... | ... | | |
| ... | |бойынша | | |
| ... | ... | | |
| | | ... | | |
|4 ... 4. ... ішкі ... ... ... ... ... |Аудиторл|«Алекс» |Бағдарлама |«Алекс» ЖШС-нің|
| |өткізу үшін ... ... СМЖ | |бас ... |
| ... |дайындық|бойынша | | |
| ... ... ... | | |
| | | ... | | ... ... |2012 ж ... ... ... ... ... жоспарын | ... сапа | |бас ... |
| ... | ... | | |
| | | ... | | |
| | | ... | | |
| | | ... | | |
| | | ... | | ... |Кезең 5. Сапа менеджмент жүйесін халықаралық дәрежеде сертификаттауға |
| |дайындық. ... МС| ... ... ... ЖШС-нің|
| |ИСО 10011 | ... сапа ... |бас ... |
| ... сәйкес| |менеджмент | | |
| ... | ... | | |
| | | ... | | |
| | | ... | | |
| | | ... | | |
| ... | ... ... ... ... |бойынша органдар | ... бас ... |бас ... |
| |аудиттеріне | ... | | |
| ... | ... | | |
| ... | ... сапа | | |
| | | ... | | |
| | | ... | | |
| | | ... | | |
| | | ... | | |
| | | ... | | ... ... сапа ... ... ... басшылықтың өкілі (аты-|
|жөні) ... Сапа ... ... ... СТ ИСО ... ... ... 2.7 пунктінде Сапа
менеджмент жүйесінің құжаттамасы жайлы былай делінген:
1 Құжаттама
1.1 Құжаттама мағыналары
Құжаттама әрекеттер мәні мен ... ... ... береді.
Оны қолдану:
талаптары және сапаны жақсартуда сәйкестілікке жетуге;
сәйкес мамандарды дайындауды қамтамасыз етуге;
кайталанымпаздық және бірізділікті;
объективті куәліктермен қамтамасыз етілуі;
сапа ... ... ... және үнемі жарамдылығын бағалауға
әсер етеді. Құжаттаманы әзірлеу өзіндік мақсат ... ... ... ... Сапа менеджменті жүйелерінде келесі құжат түрлері қолданылады:
ішкі, сонымен бірге сыртқы қолдануға арналған ... сапа ... ... ... ... ... ... мұндай құжаттарға
сапа бойынша нұсқаулықтар жатады;
сапа менеджменті ... ... ... ... ... ... қалай
қолданылатынын суреттейтін құжаттар, мұндай құжаттарға сапа жоспарлары
жатады;
- ... ... ... ... ... ерекшеліктер
жатады;
кепілдемелер немесе ұсыныстар мазмұндайтын құжаттар, ... ... ... және үрдістерді қалай біртіндеп орындауды мазмұндайтын ақпараты
бар құжаттар; мұндай құжаттарға құжаттандырылған ... ... және ... ... ... ... немесе жеткен нәтижелерге объективті куәліктері бар
құжаттар; мұндай құжаттарға жазбалар жатады.
Әрбір ұйым керекті құжаттардың көлемдерін және ... ... Бұл ... ... ... түрі және көлемі;
үрдістердің күрделілігі және өзара әрекеттілігі;
өнім күрделілігі, тұтынушылар талаптары;
сәйкес міндетті талаптар;
көрсетілген қызметкерлер қабілеттері;
сонымен бірге сапа ... ... ... ... ... ... ... ҚР СТ ИСО 9001:2009 стандартының 4.2 пунктінде былай делінген:
2 Құжаттамаға талаптар
2.1 Жалпы ережелер
Сапа менеджментінің жүйесі құжаттамасы:
- сапа ... ... және ... ... құжаттамалы
рәсімделген өтініштерден;
- сапа жөнінен жетекшіліктен;
- стандартпен талапт етілетін құжатталған процедуралардан;
- тиімді жоспарлауды, ... ... ... және ... ... ету үшін ұйымға қажетті құжаттардан;
- стандартпен талап етілетін жазбалардан тұруы керек.
2.2 Сапа жөнінен жетекшілік. ... ... және ... ... ... қоса сапа
менеджменті жүйесінің қолданылу саласынан;
- сапа менеджменті жүйесіне ... ... ... ... ... ... сапа менеджменті жүйесі процестерінің өзара әрекетін суреттеуден
тұратын сапа жөнінен ... ... және ... ... ... Құжаттаманы басқару
Сапа менеджменті жүйесінің құжаттамалары басқарылуы керек. Жазбалар –
құжаттардың арнайы түрлері ... ... ... ... ... ... жарыққа шыққанға дейін құжаттардың барабарлығына тексеруді;
- құжаттарды ... ... ... ... мен ... етуді және
қайта бекітуді;
- құжаттарға өзгерістерді сәйкестендіруді және қайта қарау статусын
қамтамасыз етуді;
- қолдану жерлерінде құжаттардың сәйкес сандарының ... ... ... ... ... және ... сәйкестендірілуін қамтамасыз
етуді;
- сыртқа шыққан ... ... ... ... ... ... басқаруды;
- ескірген құжаттарды әдейі емес қолдануды алдын алуды және қандай ... ... ... ... құжаттарды сәйкес сәйкестендіруді
қолдануды қарастыратын құжатталған процедура әзірленуі керек.
2.4 Жазбаларды басқару
Жазбалар – сапа ... ... ... ... ... етуінің нәтижелілігін куәліктендіру үшін жүргізілуі және жұмысшы
қалыпта ұсталынуы керек. Олар ... ... ... және ... ... ... керек.
1-сурет . «Алекс» ЖШС функционалды-құрылымдық сұлбасы
1.5.2 «Алекс» ЖШС қызметкерлерін (басқаратын жұмысшылар мен мамандар)
сапаның халықаралық жүйесі ИСО 9000 ... ... ... ... ... ... ИСО 9000 сериялы стандарттарын оқыту бағдарламасы
СМЖ тиімді функциялау үшін қызметкерлерді мотивациялау және квалификациясын
жоғарылату, компетенттілігін ... ету мен ... ... ... ... болып табылады және дайындалған.
Бағдарлама мақсаты – ... ЖШС ... сапа ... жүйесін
дайындау, ендіру және тиімді функциялауда кәсіпорындағы мамандардың қатысуы
үшін оларды оқыту және дайындау.
ИСО ... ... ... үйренуі олардың сапа
саласындағы мақсаттарды орындау мен жетістікке жетуде қатысуы және ... ... ... ... ... |Тақырыптар ... ... ... кіріспе. «Алекс» ЖШС -дағы сапа |2 |
| ... ... ... ... жүйесі. Қазіргі | |
| ... сапа ... ... ... мен | |
| ... «Алекс» ЖШС-ына СМЖ-ін ендіру қажеттілігі. | ... ... ... ... ... Сапа |1 |
| ... ... пен мақсаттары. | ... ... ... ... ... |3 ... 9000 ... стандарттарының нормативтік құжаттары. |3 |
|5.|СМЖ-ін құру бойынша ... ... ... ЖШС |6 |
| |-ына ... ... ... | ... құжаттамасы. |3 ... ... ... |2 |
| ... |20 |
2. ... ... 1. ... бағдарламасына кіріспе. «Алекс» ЖШС -ындағы ... ... ҚР СТ ... ... ... ... реті.
Жалпы талаптар. Қолданылу саласы. Анықтамалар. Жалпы ережелер. ... ... реті мен ... ... ... ... ... Тағайындалуы. Негізгі ережелер. ҚР-дағы өнім
сәйкестігін бақылау туралы ҚР Үкіметінің 29 мамыр 2000ж. ... ... сапа ... ИСО ... сапа ... ... мен ... «Алекс» ЖШС -ына СМЖ-ін ендіру қажеттілігі мен
себептері. СМЖ-ін құру туралы кәсіпорын ... ... ... 2. ИСО ... ... ... таңдау. «Алекс» ЖШС
-ның сапа саласындағы саясаты пен мақсаттары. Құжаттың ... ... мен ... Сапаның мақсатты бағдарламалары.
Тақырып 3. Сапа менеджмент жүйесінің негізгі принциптері.
Тұтынушыға ... ... ... ... ... ... ... мерзімі, құны және т.б. талаптарға сапа бойынша
жетекшілік принципі, кәсіпорын саясаты мен ... ... ... ... ... механизмін ендіру.
Басшылық жетекшілігі. Қойылған мәселелер мен мақсаттарға жету ... ... ... ету және сапа ... дайындаудағы
басшылық рөлі. СМЖ нәтижелілігі бойынша ақпараттандыру процесін дайындауды
қамтамасыз етуде басшылық ... ... ... ... ... ... ... Принциптің практикалық қолданылуы. Адам
ресурсы менеджменті: қызметкерлерді алу, кадрларды ... ... ... ... ... және ынталандыру. Кәсіпорын
қызметкерлерінің жауапкершілігі.
Сапа менеджментіне жүйелік ыңғай. Үрдістік ... ... ... ... анықтау. Процестердің реттілігі және ... ... ... ... және ... ... және ... критерийлері. Әр процесс өзара ... ... жету үшін ... ... ету. Өнім ... ... үшін шешімдірді іздеу және анализдеу. Әдістемелік
нұсқаулар. Құжаттың тағайындалуы.
Ұдайы жақсарту. Проблема ... ... ... ... ... ... құру. Принципті іске асыру әдістері мен
құралдары.
Фактілерге негізделген шешімдер қабылдау. Ақпараттар мен ... ... ... ... мен берілгендер дәлдігі ... ... ету. ... ... ... берілгендер,
белгілеу орны, идентификация, сақтау, қолдану, сақтау мерзімі құрамы.
Жеткізіп берушілермен ... ... ... ... ... ... ... өзара әсері процесін анықтау. Жеткізіп берушілерді
таңдау және бағалау критерийлері. Сатып алынатын өнімді бақылау ... 4. ИСО 9000 ... ... ... ... ... қатысты терминдер: жүйе, менеджмент ... ... ... сапа ... ... сапа ... ... жоғарғы басшылық, сапа мнеджменті, жоспарлау,
басқару, сапаны қамтамасыз ету және ... ... ... ... ... қатысты терминдер: ұйым, ұйымдыққұрылым, инфрақұрылым,
тұтынушы, жеткізіп беруші.
3. Құжаттарға жалпы талаптар. ... ... ... 5. СМЖ-ін құру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру: «Алекс» ЖШС
-ына СМЖ-ін ендіру ... 1. СМЖ ... ... ... ... тағайындалуы. СМЖ
бойынша басшылық өкілі. ... ... ... мен ... Сапа
бойынша жауапты цехтардағы құрылымдық бөлімше басшысы, президентте кеңесті
өткізу туралы ереже. Сапа ... ... ... ... ... ... ... жұмысшы және қызметтік ... сапа ... ... ... ... ... 2. СМЖ құжаттарын өңдеу. СМЖ-ні басқарудың ұйымдық құрылымы.
Құжаттау үшін негізгі және қосымша процестердің ... ... ... ... ... ЖШС ... сапа бағдарламасы.
Бөлімшелер, қызметтік нұсқаулар, ... ... ... ... туралы
ережелерді дайындау. СМЖ құжаттарын дайындау бойынша жауапты ... ... ... және ... ... қадағалау.
Сапа бойынша башылық жобасын дайындау – келісу және бекіту.
Кезең 3. сапа ... ... ... және оның ... ... ... ендіру туралы бұйрықтар және ендіру актілері.
Бөлімшелер мен жұмыс орындар СМЖ міндетті ... ... ... ... ... 4. Ішкі ... ... жүргізу.
Аудиторларды оқыту, дайындау бағдарламасы. Ішкі аудитті жүргізу
жоспары. Ішкі аудитті жүргізу үшін ... ... ... ... ... 5. ... ... сертификаттауға СМЖ-ін дайындау.
Сертификаттау бойынша аккредиттелген органды ... ... ... ... ... СМЖ ... алдын-ала сараптау.
Сертификаттау бойынша орган аудиторларының кәсіпорынға келуі.
Тақырып 6. СМЖ құжаттамасы.
СМЖ құжаттамасының ... ... ... ... ... алмасу. ИСО құжаттарына талаптар: СМЖ құжаттарының
тізбесі – сапа саласындағы ... сапа ... ... ... ... ... ... бөлімшелер туралы ережелер. Жұмысты
жоспарлау тиімділігін қамтамасыз ету және сапа ... ... ... үшін ... ... міндетті құжатталатын үрдістері (6 түрі):
құжаттарды басқару, ішкі ... ... ... әрекетті толықтырушы
процестер, әрекетті алдын-ала ... ... ... ... 7. Сапа ... ... Құжаттың тағайындалуы. Кәсіпорын
сапа менеджмент жүйесін сипаттайтын ... ... ... ... ... ... ... ИСО стандарт талаптарына сәйкестік.
6. Сапа жүйесінің аудиті
Сапа жүйесінің аудиты қолданылып жүрген Сапа жүйесі элементтері сапа
жүйесіне сәйкес ... және ол ... ... және ИСО 9000 ... ... сай ... туралы объективті куаларды
алу үшін ... ... ... және ... бағалау болып табылады.
Өздерінде Сапа жүйесін құрылымдаумен айналысушы кәсіпорындар және Сапа
жүйесін енгізуші кәсіпорындар үшін аудиттердің екі түрі - сыртқы және ... ... ... ... және сыртқы аудит Сапа жүйесінің сертификаттарын ... ... және сапа ... ... ... бар ... сыртқы
сертификаттаушы ұйымдар аудиторларымен жүргізіледі.
«Алекс»ЖШС—де ішкі және сыртқы аудит үш негізгі сатыда жүреді:
- ИСО 9000 ... сай ... ... ... ұсынылған құжаттаманың сәйкестігіне ұйымның жүргізіліп отырған
Сапа жүйесін тексеру;
- сапа жүйесіне сертификатты дайындау және беру.
Ішкі ... ... ... Сапа ... ... не болмаса осы
жағдайда ішкі аудиторлар ролін атқарушы ... ... ... ... ... бірінші кезекте келесілер үшін жүргізіледі:
- ұйымдардың тәжірибелік ... Сапа ... ... қолда
бар құжаттамаларға сәйкестігін бағалау;
- қолда бар Сапа ... ... және ... ... ЖШС Сапа ... ішкі аудитын жүргізу бойынша қызметтер
көрсетеді.
«Алекс»ЖШС—де сапа жүйесінің ішкі ... ... ... ... ... ... ішкі ... жүрпгізуге дайындау;
- аудитты жүргізу және ИСО 9000 стандарты ... ... ... регламенттерден ұйым процестеріндегі
ауытқуларды айқындау;
- ауытқуларды бағалау және оларды аластату ... ... ішкі ... ... объекттер:
процестерді нәтижелі және тиімді енгізу;
ұдайы жақсартудың мүмкіндігі;
процестер мүмкіндігі;
статистикалық әдістерді нәтижелі және тиімді қолдану;
ақпараттық технологияларды пайдалану;
сапа жұмсалған шығындар туралы деректерді талдау;
ресурстарды ... және ... ... мен ... ... етуін күту және нәтижелері;
әрекетті өлшеудің барабарлығы және дәлдігі;
- ... ... ... ... ... - ... ішкі аудитты жүргізу барысында орындалатын негізгі
шаралар:
1. аудитты жүргізу жоспарын ... ұйым сапа ... ... ... ... ... ауытқуларды айқындау;
5. айқындалған ауытқуларды бағалау
6. аудиторлық қорытындыларды құрастыру.
Тапсырыс берушінің ... Сапа ... ... ... ... ... жүргізу жобасын таратудың негізгі кезеңдері 3-кестеде
көрсетілген.
3-кесте- Ішкі аудиторлық тексеру ... ... ... ... ... ... ... ... ішкі ... беруші |Аудитты жүргізу ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... | |
| ... су өндіру | |
| ... | ... ... толық |«Алекс» ЖШС Тапсырыс ... сапа ... ... ... ... Сапа ... туралы есеп |
|- Сапа жүйесінің құжат |қызметінің мамандары ... ... ... |
|тамаларының сертификация |қатысында ... ... ... нормаларға сәйкестігін | ... ... ала ... | ... ... |
|- ... ... | ... ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... ... ... |
|- ... ... және| | ... ... | | ... стандарттар | | ... ... | | ... ... ИСО | | ... ... | | ... ... | | ... жүйесі құжаттамаларына|«Алекс» ЖШС Тапсырыс |Құжаттамаларға түзе ... ... ... |беруші-Компаниясы Сапа |тулер жүргізу бойын |
|ұсыныстар дайындау. Ішкі |қызметінің мамандары |ша ... ... ... айқындалған|қатысында ... ... ішкі ... ... жою | ... ... бары ... ... ... | ... айқындалған |
|жасау. Кәсіпорынды | ... ... ... ... | |жою ... ... ... | ... ... ... | ... ... дау |
| | ... жасала тын |
| | ... ... ... сапа ... ішкі аудитын жүргізу мерзімдері жұмысшы
персоналдың санына ... ... ... ... ... кәсіпорында
100 дейінгі адам саны болса, аудит 2-3 күн көлемінде жүргізіледі, ал ... адам ... 6-8 күн ... бұл ... ... ... жағынан
бір орында орналасқан болса.
Ұйым сапа менеджменті жүйесі:
- жоспарланған іс-шаралар, осы халықаралық стандарт талаптарына ... ... сапа ... ... талаптарға сәйкес екенін;
- тиімді енгізілген және жұмысшы қалыпқа ұсталатынын бекіту ... ... ішкі ... ... ... ... ... (тексерулер) бағдарламасы аудитке жататын процестер мен
бөліктердің статусы мен ... ... ақ ... ... ... ... жоспарлануы керек;
- аудит критерилері, қолданылу саласы, ... және ... ... ... (сапа жүйесін сертификаттау жөніндегі сараптамашы)
таңдау және аудитті ... ... ... ... және ... етуі керек;
- аудиторлар өздерінің жұмыстарын тексермеуі керек;
- ... ... мен ... ... ... ... есепке
және жазбаларды жұмысшы қалыпта ұстауға жауаптылық пен талаптар ... ... ... ... ... жауапты басшылық, айқындалған
сәйкессіздіктерді және оларды туғызған себептерді ... ... ... ... қамтамасыз етуі керек. Кейінгі әрекеттер қабылданған
шараларды верификациялауды және нәтижелерді верификациялау ... ... ... ... сапа ... ... ... орындалу
деңгейін анықтау үшін қолданылады. Аудиттердің (тексерулердің) байқауы ... ... ... ... және ... үшін ... пайдаланылады.
Бірінші тараппен (ұйымның өзімен) жүргізілетін аудиттер (тексерулер)
немесе оның атынан ішкі мақсат үшін, ұйымның өзінің сәйкестігін ... ... ... ... ете ... ... жүргізілетін аудиттер (тексерулер) ... ... ... ... ... ... жүргізіле
алады.
Үшінші тараптармен жүргізілетін аудиттер (тексерулер) сыртқы ... ... ... ... ... ... ... талаптарға, мысалы ҚР СТ ИСО 9001 ... ... Ішкі ... ... Жоспарлық шараларға сәйкестік;
ИСО 9001:2008 стандарт талаптарына сәйкес;
СМЖ құжаттарын бағалау;
СМЖ- сін ендіру тиімділігі;
СМЖ- сін жұмысшы жағдайда ұстап тұру орнатулары;
шығарылатын өнім ... ... ... орнатылған талаптарды орындау;
бөлімше мен кәсіпорын бойынша жалпы сапа саласындағы орнатылған ... ішкі ... ... ... мынадай:
СМЖ- сі бойынша жетекшілік өкілі жыл сайын кәсіпорынның СМЖ- сін ... ... ... ... кәсіпорынның жетекшісі беріледі;
кәсіпорынның СМЖ- сі бойынша жетекшілік өкілі ішкі аудит бойынша комиисия
құрамымен бағдарламасын тексеру ... және ... ... ... ... түрде сапа бойынша менеджер маман болуы тиіс;
СМЖ- ң ішкі аудиті жылға ішкі аудитті жүргізу жоспарымен ... ... ... ... сі ... жетекшілік өкілі көмекшісі жылдық жоспар негізінде
кәсіпорынның СМЖ бойынша ... ... ... ... бір
бөлімшенің немесе бағдарламасы жасалады.
«Алекс»ЖШС—де аудитті жүргізу СМЖ-ң ішкі аудиттік жүргізу ... ... ... ... ішкі аудитті жүргізу кезінде анықталған ... ... ... ... ... ... қамамасыз ететін құжаттардың
жеткіліктігін тексеру;
шығарылатын өнім ... ... ... ... талаптарын сақтауын
тексеру;
кәсіпорынның бөлімшелерімен өнімді тұтынушылардан ... ... ... ... ... ... ... Сапаны қамтамасыз ету
Елімізде өнім сапасын арттыру ... ... ... ... ... келеді. Техникалық, ... және ... іс - ... ... - негізде өзара
байланысты жүйелі және кешенді жүргізу арқылы ғана өнім ... және ... ... тез және ... ... ... ... әсер ететін факторларды ірі үш бөлікке: өндірілетін өнім
сапасы ... ... мен ... адам ... және сыртқы
шарттарға байланысты бөлуге ... деп өнім ... ... ... бар нақты күшті айтамыз.
Олардың қатарына еңбек бұйымдары мен құралдары және еңбектің өзі ... ... ... қасиеттерін өзгерту нәтижесінде осы
қасиеттер белгілі бір қажеттілікті қамтамасыз етуге ... ... көп әсер ... ... ... негізгі факторлары мыналар:
өнім шығару және қызмет көрсету кезінде талаптары ескерілетін тұтынушылар
мен тапсырыс берушілер;
ғылыми - техникалық прогресс және ... ... ... ... ... көрсететін бәсекелестердің жетістігі;
кәсіпорында сапаға шешуші әсер ететін басты адам факторын ... ... ... ... ... ... сертификаттау, метрология, қоршаған ... ... ... денсаулығы, сонымен қатар тұтынушылар мен кәсіпорын қызметкерлерінің
құқығын қорғау саласында ережелер мен ... ... ... ... органдар және заңдар:
Кейбір кәсіпорындар үшін осылармен қатар халықаралық, саяси және
мәдени ... ... ... ... ... Май ... әсер
ететін факторлар:
сыртқы ортаның температурасы;
жабдықтардың санитарлық - гигиеналық таза болмауы;
- жұмысшылардың ... ... ... ... ... ... негізгі тапсырмасы-сыналатын өнім жағдайы
туралы мөлшерлік ақпарат алу және оның ... ... ... болып табылады. Осындай салыстырмалы анализ негізінде баға беріледі
және бөлек параметрлер немесе бүтіндей өнім ... ... ... ... бар ... ... әдістер көмегімен сапаны
талдай арқылы нақты және ауыстырылған ... ... ... анықтайды.
Өнімнің сапасы мен олардың қауіпсіздігі тікелей адам өмірі ... әсер ... ... ... өнім ... ... ... және
сапасы да жоғарылады. Өнімнің ассортименті мен олардың ... ... ... ... Оның ... қол жететіндей болуы тиіс. Өнім ... ... ... және ... ... ... талаптар арқылы анықталынады.
Өнімнің сапасы елеулі дәрежеде өнім қасиеттерінің қандай да белгілі
бір ... ... ... мен шарттарға байланысты болады.
Факторлар мен шарттар ... ... ... әсер ... және ... ... қоса адам ... ... ... мен ... жатады. Соның
ішінде машиналар мен құрылғылар сапасы негізгі ... бірі ... ... ... процестің мінездемесі, интенсивтілігі,
реттілігі, ұзақтылығы шарттарымен сипатталынады. Машина ... ... - ... ... ... Ал ... процестегі
машиналар, агрегаттар мен құрылғылардың заманауи дәрежеде болғаны өнім
сапасына үлкен әсер етеді.
Ал қызметкерлердің профессионалдығы, ... ... ... денсаулығы сапаға әсер ететін келесі ... ... ... құрылғылармен жұмыс істеу дәрежесінің жоғары
болуы.
Сапа дегеніміз сапа көрсеткіштерінің белгіленген талаптарға ... ... ... ... ... ... рет ... ГОСТ 11289-75 «Өнімнің сапасы. Терминдер» және 11289-75.
«Өнімнің сапасын басқару, негізгі ... ... және ... ... келтірілгенін атап өтуіміз қажет. Мұнда: «Өнімнің
сапасы дегеніміз өнімнің тағайындалуына сәйкес белгіленген ... ... ... қасиеттер жиынтығы».
Сапаны бақылауды жақсы бұйымнан жаман бұйымға ажырату әдістемесі деуге
болады. Шындығына келгенде бұйым ... ... ... ... кету ... электрлі өнеркәсіптік кәсіпорындарда ... ... ... жиі ... қайта өңдеу мүмкін емес. Сол
сияқты заманауи фирмалау ақаусыз шығаруға және өндірістік процесті мұқият
қадағалауды, ... ... ... ... өнім ... ... бір ... бірнеше
қасиеттерін сандық сипаттау.
1. Судың сапалық көрсеткіштері
Судың сапасы - зиянды заттардың, зияны жоқ жоғарғы концентрациясымен
сипатталады. Зияны жоқ ... ... - ол ұзақ ... ... ... судың құрамындағы химиялық заттардың немесе
қосылыстардың ешкандай ауру немесе ... ... ... ... иісі және дәмі 0 - 2 ... аспауы керек (4-
кесте). Егер бұған сәйкес келмесе, ол суларды ... ... ...... - судың иісі және дәмін ... және оны ... ... және ... дәмінің және |Судың дәміне сәйкес ... ... ... |иісінің деңгейі анықтау |келетін «балл» |
| ... | ... ... әдіс |0 |
| ... ... | ... ... сезіледі |Тек зертханалық жолдармен|1 |
| ... | ... ... ... ... ... |2 |
| ... | ... ... ... оңай |3 |
| ... ... | ... ... |Су ішуге ... |4 ... ... ... ... ішу ... емес |5 ... құрамындағы улы заттардың мөлшері шектеулі болуы тиіс.
Зиянды заттардың, зияны жоқ жоғарғы концентрациясының ауыз су үшін
мөлшері төменгі ... ... - 4 - ... ... ... ... зиянды зияны жоқ
жоғарғы концентрациясының мөлшері м г/л
|Элементтер ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... |
| | ... ... |
|Минералдану |1000 |1000 ... |6,0-9,0 |6,0-9,0 ... ... моль/л |7,0 |7,0 ... ... | | ... | | ... |350 |250 ... |500 |250 ... | | ... | |200 ... |200 |50 ... |45 |3 ... |3 |1,5 ... | |0,2 ... |0,5 |0,7 ... |0,1 | ... |0,0002 |1,5 ... |0,5 |0,3 ... |0,3 |0,003 ... |0,001 |0,5 ... |0,1 |1 ... |1 |0,07 ... |0,25 |0,01 ... |0,05 |0,02 ... |0,1 |0,001 ... |0,0005 |0,001 ... |0,03 |0,01 ... |0,01 |0,01 ... ... ... сапа ... ... топтарға
бөлуге болады:
техникалық тиімділік (тағайындау) көрсеткіші дегеніміз өнімді тағайындауына
байланысты және пайдалану ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіші, сенімділік дегеніміз объекті параметрінің
белгіленген шекті мәндерін барлық ... ... ... ... ... ... пайдалану көрсеткіштері дегеніміз өнімді жасау және
жұмысқа пайдалану кезіндегі ... ... ... ... ... ... адамдардың өнімді жұмысқа пайдалану
белсенділігі тұрғысынан қарағандағы өнім сапасын сипаттайтын көрсеткіш;
- эстетикадық көрсеткіш ... ... ... ... ... ... ... сипаттайтын
көрсеткіштер;
- экологиялық көрсеткіштер ... ... ... тұтіну кезіндегі.
Қазіргі уақытта асханалық минерал сулардың жүзден аса, жүз алпыс ... ... ... дайындалады.
Химиялық және газдың құрамына байланысты ішімдік ... ... ... ... ... ... көмір қышқылы және оңай ашымайтын құрауыштар жоқ ... ... ... ... бар және оңай ... ... жоқ ... гидросульфатты және гидросульфитті күкіртсутекті минералды сулар;
- құрамында сульфатты қалпына ... ... бар ... судың құрамы бойынша микроорганизмдердің дамуы үшін қолайлы
орта болып табылады. Сол себепті өндірісте минералды ... ... ... ... талап қатаң сақталынуы, жұмысшының жеке гигиенасының
сақталуы, жабдықтарды үнемі таза ... ... таза ... етуі ... ... ... емдік қасиеті үшін қолданады. Минералды
сулардың адам ағзасына ... ... ... ... емдік минерал сулар деп, ерекше физико-химиялық
қасиеттерін емдік үшін қолданатын және әр ... ... ... ... ... ... ... емдік деп айтуға болмайды. Емдік
үшін ішілетін бұл жерасты минерал сулары, ... ... ... ... ... ... ... алынатын сулар. Жерасты минерал сулары әр ... ... ... ... ... ... құрамына ие болады.
Тереңде жатқан жерасты минерал сулары жер бетіне шыққанша ауа суларымен
қосылып ... ... жаңа ... ... ... ... ... өзінің табиғи
орнынан жер бетіне шыққанша 10км тереңдікте тұрып ... ... ... ... жаңа ... ... өздеріндегі газдарды жоғалтады және
оның температурасы төмендейді.
Минерал сулардың негізгі ... ... ... ... ... құрамында әр түрлі мөлшерде суда еріген минерал
заттар болады. Минерал ... ... ... ... бір ... 1л-ге 1г және ... 1л-ге болуы мүмкін.
Минерал сулар ішімдік үшін осы заманғы класификацияға байланысты, мына
3 топқа бөлінеді:
а) әлсіз минералданған - құрамында 1-ден 5 г/л ... ... ... аз ... - құрамында 5-тен 10 г/л –дейін тұздар болатын;
с) орташа минералданған - құрамында 10-нан 15 г/л ... ... ... ... өте сирек қолданылады.
Минералды судың құрамында тез қышқылдануға алып ... ... ... ... ... көп болады. Сондықтан өңдеудің арнайы
технологиялық әдісін қолданбай, минералды суды ... ... ... ... құрамын сақтап қалу мүмкін емес.
2. Өңдеп құюдың әдісі
«Алекс» ЖШС мұндай жағдайды болдырмау үшін ... ... ... ... ... ... қолданады:
Минералды су скважинадан (1) өз күшімен және насос (2) ... ... (3) ... ... (4) ... ... ... көмегімен сақтау үшін келесі жинақ резервуарға ... ... соң ... ... оттық сүзгілерге (6)
сүзгілеуге жіберіледі. Сүзгілеуден кейінгі су ... ... су ... ... ... жинақтауышқа (8) түседі. Осы
өлшемді жинаққа (10) газификация орталығынан ... ... (9) ... ... су (11) ... ... ... аппаратқа құйылып, (12)
транспартер ... су ... ... қақпағын жабуға арналған
приборға (13) келіп түседі. Осыдан кейін таңбалайтын приборға (14) ... ... ... ... (15) ... ... өнім ... Өңдеп құю құрылғысы
Кәсіпорында минералды суды өндіріп және құю ... ... ...... суға ... жер асты
каптажының ... ... ... ... ... ... суды жер ... басқа
да сулармен араластырмай тартуға мүмкіндік береді. Каптажды скважина
фильтрден, насостан және ... ... ... – ақ
кондуктордан, павильоннан және ысырмадан, ... ... ... Н-13 ... ... ... суды тарту үшін арналған. ... ... ... ... және ... ... ... редуктор арқылы айналым алады.
Сақтандыратын ... және ... ... бұл өз ... реттеуге мүмкіндік береді.
Техникалық мінездеме
Өнімділігі, т/сағ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ... н/м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 1∙ ... ... ... мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . ... ... мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ... ... ... мм. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . ... ... ... саны . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ... ... мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ... кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ... ... (Резервуар). Құрылғының негізгі мақсаты скважинадан
тартылған ... ... бір ... ... ... ... Минералды
суды сақтау және жинау үшін арналған резервуады темірбетон немесе тот
баспайтын материалдан немесе эмальмен қапталған болаттан әзірлейді.
... ... ... «Алекс» ЖШС минералды суды сүзгілеу
барысында ФК-2М типті ...... ... Сүзгіш қалдықты
жоюға арналған краннан, болттардан, ... суды бұру үшін ... ... және ... ... ... – ақ суды сүзгілеуге
өткізуге арналған штуцерден тұрады.
Құрылғының өнімділігі, л/сағ дейін. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ... ... МПа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . ... ... ... дана. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . ... ... мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . ... мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ... мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . ... кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ... ... диоксидімен қанықтыру үшін арналған құрылғы. Кәсіпорын
өндіріп отырған минералды суды ... ... ... АСК-1 ... ... ... қолданады. Аталған
қондырғы цилиндрлі ыдыстан, суды тартуға арналған насостан және
воронкадан, ... – ақ ... ... ... Колонканың
жоғарғы бөлігі суды көміртек бөлігін қанықтыру үшін қызмет ... ... ... ... ... ал ... ... газдалған суды жинау үшін қолданады. Колонкада ауа ... ... үшін ... ... ... ... судың
деңгейін көрсететін прибор, су деңгейінің электрлі датчигі, суды
колонкаға қабылдау үшін потрубовтар және ... ... ... ... Минералды суды ыдысқа құюға арналған құрылғы – негізгі аппарат болып
табылады. «Алекс» ЖШС ... суды құю үшін Р2Г-6 ... ... осы ... ... ... суды құюдың
өнімділігі сағатына 600-2500 ыдыстқа артады. ... ... ... және ... суды ... ... тұрады.
Құрылғының негізгі бө
• бөлігі болып дөңгелек резервуардан тұратын ротор (1) табылады, (2)
стойкадан, ... ... (3) және ... ... (4) тұрады. Ротор
жылжымайтын станинаға (5) шарикті подшипникке (6) және екі ... (7) ... ... бос ыдысты орналастырып, ал толтырылған ыдысты
алып тастайтын турникет (8) бекітілген.
Қозғалыс электрқозғалтқыштан редуктор (9) арқылы және тіке ... ... ... ... ... ... біліктеріне
көтеру столдары (11) арқылы ... ... ... ... ... (1) ... ... бетіне клапантипті
толтырғыштар (12) бекітілген. Толтырғыштармен бірге дөңгелек столда (3)
ыдысты көтеретін ... ... ... су ... ... ... кіреді.
Резервуардағы судың тұрақты деңгейі және газдың қысымы клапанды –
қалытқылы жүйеде болады. ... ... ... ... ... және ... кран орналасқан.
Дөңгелек столға орнатылған (3) көтеретін столдар (11) ... ... 0,28 – 0,33 МПа ... ауа қысымымен қозғалады.
Р2Г-6 аппаратының техникалық мінездемесі:
Өнімділігі, сағ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ... ... кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . ... ... айналу жиілігі, айн/мин. . . . . . . . . 1440
Габариттік өлшемдері,мм
Ұзындығы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . ... ауа қысымы, МПа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ... ауа ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . ... Тығындаушы автомат. Минералды су толтырылған ыдысты пластмасса
материалдан жасалған қақапақтармен ... ... және К» ... су ... ... ... жабу үшін У6-А типті
автоматты қолданады.
Автоматта ... ... ... орындалады: ыдыстың мойнына
қақпақ жабылады, жоғарыдан қысыммен ол ыдыстың ... ... ... ... ... станина (1), ротор (2),
стол (3), жұлдызша (4), тығындайтын патрондардан (5), ... ... ... (7) бункер және қоректенуші тартпа (8). Жұмысшы органдарға
қозғалыс карданды валл (9) ... ... ... ... ... (11) ... редуктор (12) арқылы ... ... (2) ... ... ... ... ... беріліс (13),
кішкене білік (14), конустық тісті беріліс (15), және фрикциялық муфта (16)
арқылы қақпақ жабушылады (7) іске ... ... ... ... ... Құю ... ... су
толтырылған ыдыстар транспортер (17) транспортер арқылы тығындаушы
автоматтың столына (3) ... ... ... ... (18) ... ... ... жұлдызша тістеріне (4) жібереді. Аталаған тістер
ыдыстарды ... ... ... осы ... барысында тығындалу жүзеге
асады.
У6-А автоматының техникалық мінездемесі.
Өнімділігі, сағ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..
. .. . . . . . . . . ... ... ... мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . ... өлшемдері, мм
Ұзындығы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . ... кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ... ауа ... МПа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ... ауа шығыны, м3/сағ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . ... ... кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ... ... ... ... дайын өнімді таңбалау үшін Б-12 типті
автомат қолданады. Аталған автомат құрылысы бойынша қарапайым және
жоғары өнімділігімен, ... – ақ ... ... ... ... ... ... ортанғы бөлігіне этикетка жапыстыруға
арналған.
Негізгі жұмысшы орган болып – этикетканы беруші табылады. ... бір ... ... ... 1/8 шеңбер бұрылысында келесі
операцияларды орындайды:
позиция 1 – желімді ... ... ... 2 – ... ... ... 3 – этикеткаға датаны жазады;
позиция 4 – этикетканы ыдысқа жапыстырады.
Автоматтың техникалық сипаттамасы ... ... сағ ... ... ... айналу жиілігі, мин – 13,75, транспортердің
минималды жылдамдығы, м/с – 0,28, электрқозғалтқыш қуаты, кВт – 0,6, ... – 1410, ... ... ... ... кг – 290.
Табиғи минералды сулар химиялық және ... ... ... ... ... ... олар келесілер:
1- жеңілқышқылданған құрамдассыз көміртекті емес сулар;
2- ... ... ... ... ... ... бар ... сулар;
4- гидросульфитті және көміртекті - гидросульфитті – минералды сулар;
5- сульфатты қалпына келтіретін бактерия құрамдасты минералды сулар.
Сулардың ... тобы үшін ... және құю ... ... ... ... ... газдалмаған минералды суларды құюдың
технологиялық сұлбасы келтірілген. Құю процесінде ... ... және ... ... ... ... қайта өңдейді және қайта құяды.
Минералды суды ыдысқа құюдан ... ... ... ... жоғарылату үшін өңдеуден өткізеді.
«Алекс» ЖШС минералды суды құю процесіне дейін келесідегідей өңдеу
этаптарын өткізеді:
1 ...... суда ... ... және жұқа ... заттар болуы мүмкін. Бұл ... жою үшін ... ... сүзгіштерде сүзгілейді. Сүзгілеу үшін микробулағыш керамикадан
жасалған ФК-2М типті ультра – сүзгішті қолданады. Бұл ... ... және ... ... ... ... өндіріс қуаттылығы
2500 дм3/сағ, жұмыс қысымы 0,20 – 0,25 МПа, ... ... 75 ... ... ... өлшемі 1...2 мкм асатын ... ... ... ... ... суларды Т маркалы сүзгіш –
картон арқылы сүзгілейді.
Т маркалы сүзгіш – ... ... ... ... ... құрамында асбест (5...7 %), картон қалдығы (45 % ... ... ... ... су ... ... жалпы
минерализациясы 7...8 г/л дейін суларды микробулағыш ... ... ал ... 8 ... ... сулар үшін Т маркалы сүзгіш
– картон қолданылады. Сүзгіштің жұмыс ... ... ... ... ... ... ... әсерінен сүзгілеу процесінің
жылдамдығы төмендейді. Керамикалық сүзгіштің сүзгілеу қасиетін қалпына
келтіру үшін регенерацияға ... ФК-2М ... ... – сүзгішті 10 –
15 мин қарама – қарсы бағытта, 0,03 МПа қысым барысында су ... ... ...... су тасымалдау, сақтау және технологиялық
өңдеу барысында микроорганизмдермен толтырылады. ... ... үшін ... ... залалсыздандырады. Минералды сулардың
бактериалды тазалығын коли – титр ... ... Әр ... ... – титр 300 кем ... керек. Коли – титр көлемі 500 ... ... ... ... ... ... ... патогенді микроорганизмдерді жою болып табылады. Тиімді нәтижеге
қол жеткізу үшін суды ... ... ... ... ЖШС ... суды ... ... залалсыздандырады. Бұл
әдіс барысында тек патогенді микроорганизмдер ғана жойылып қоймай, сонымен
қатар исінің бұзылуына ... ... ... да ... әдіс ... және ... негізделген. Күміс тиімділігі
бойынша хлор және құрамында хлор бар залалсыздандыратын заттардан ... ... ... антибиотиктерге қарағанда жоғары ... ие ... ... ... әр ... мерзімде судың
бактериалды ластануының деңгейіне байланысты және ... ... ... ... араласуына байланысты орындалады. Практикалық қолдану үшін
күмістің 0,2 ... ... ... ... ... ... коли – ... өзгеруі
|Коли – титр |Экспозиция, сағ |
| |4 |24 |48 ... |+123 |-300 |-300 ... |+17 |-300 |-300 ... |+4 |-300 |-300 ... |+0,006 |+40 |-300 |
3 ...... диоксид көміртегінің еруі температураға тәуелді:
температураның төмендеуінен судағы көміртек ... еруі ... ... суды ... ... араластырудан алдын оны
белгілі температураға дейін салқындатады. Көбінесе минералды ... С ... ... салқындатады. Минералды суларды салқындату
үшін «Алекс» ЖШС – де ТПР ... ... ... ... 0,5Е; 0,3; 0,3П, 0,1П ... пластиналар
қолданылады. Әр пластинада екі жұмысшы орта болады бірі – салқындатса,
екіншісі – ... ... ... ...... ... көміртек
диоксидімен қанықтыруды дәмін ... үшін және ... ... үшін жүргізеді. Көміртек диоксидімен қанықтыра отырып минералды
судың құрамындағы кальцидің қышқыл тұздарын, магний және ... ... ... ... ... ... ... болдырмайды және
сақталу мерзімін артыруға болады. Қанықтыру алдында ... ... ... ... ... ... ... диоксидімен қанықтыруды АСК-1 ... ... ... ... сатурационды қондырғыда
минералды суды көміртек диоксидімен қанықтыру процесі былай ... су ... ... ... ... ... камерасына
бағытталады, осы жерде су тарақтың көмегімен ұсақ бөлшектерге майдаланып
және үлестірушіден берілген СО2 ... ... ... ... ойдағы
нәтижені бермесе, онда осыдан ... ... ... ... ... суды ... рет қанықтыру үшін (0,2 МПа) ... ... суды ... үшін арналған бакқа айдайды. Міне осы жерде
көміртек диоксидімен қанықтыру процесінің соңғы ... ... ЖШС ... ... суды көміртек диоксидімен қанықтыруды
талап етілген деңгейге жеткізу үшін АСК-1 ... ... ... ... ... ... ... қажет,
Су температурасы, 0 С 4...6 ... ... ... ... МПа 0,20 ... минералды судағы көміртек диоксидінің массалық үлесі ... % ... ... ... Өнім ... әсер ... факторлар
Осы факторларды ірі үш бөлікке: өндірілетін өнім ... ... мен ... адам ... және ... ... ... болады.
Факторлар деп өнім сапасын өзгерту мүмкіндігі бар нақты күшті айтамыз.
Олардың қатарына еңбек бұйымдары мен құралдары және еңбектің өзі ... ... ... ... өзгерту нәтижесінде осы
қасиеттер белгілі бір қажеттілікті қамтамасыз етуге қабілетті басады.
Сапаға көп әсер ... ... ... ... факторлары мыналар:
- өнім шығару және қызмет көрсету ... ... ... мен тапсырыс берушілер;
- ғылыми-техникалық процесс және сапаның қажетті деңгейін анықтау
кезінде бағыттар көрсететін бәсекелестердің жетістігі;
- кәсіпорында сапаға ... әсер ... ... адам факторын
қалыптастыруға көп байланысты еңбек беру ресурстарын қамтамасыз
етушілер;
- стандарттау, сертификаттау, метрология, қоршаған ортаны ... ... ... сонымен қатар тұтынушылар мен кәсіпорын
қызметкерлерінің құқығын қорғау саласында ... ... ... ... ... мемлекеттік
органдар және заңдар.
«Алекс» ЖШС үшін ... ... ... ... және ... ... маңызды болып табылады.
Минералды суға әсер ететін факторлар:
- сыртқы ортаның әсер ететін факторлар;
- жұмысшылардың жабдық параметрін дұрыс қадағаламауда;
- ... ... ... ... ... санитарлық таза еместігі;
- жұмысшылардың жеке гигиенасы;
- суды талау арқылы дайындау;
- шикізаттың көлемі дұрыс мөлшерде қоспауы.
Өнім сапасын ... ... ... ... ... ... ... әдістері:
- уақытша қатарлар;
- Паретто диограммасы;
- себептік-тергеулер диограммалары;
- бақылау ... ... ... шашырау диограммалары.
Осы әдістердің кей біреуіне тоқталып өтсек:
Себептік-тергеулер диограммасы барлық мүмкін себептер мен шарттарды
зерттеу және талдау үшін қолданылады, ... ... ... ... ... әсер ... ... мүмкін себептермен арадағы қатынастарды көрсету
мақсатында жасалып ... ... ... ... ... әжетте
сызбаның оң жағында белгіленеді, ал басты әсер ету (себептер) сызбаның сол
жағынжа орналасады (2-сурет).
Балықтың склетіне ұқсастығына байланысты ... ... тағы ... ... ... Исякова диограммасы (оны жасап дайындаған жапон
ғалымның құрметіне) деп ... ... құру реті ... ... тізбеде
жүргізіледі:
- таңдалған проблеманы жазбалау (оның ... ... ... ... ... тұрғызу үшін қажетті себептерді анықтау;
- диаграмманы тұрғызу.
Паретто диаграммасы проблемаларды шешу үшін ... ... ... ... ... мен ... ... көрсету қажет болған жағдайларда пайдаланылады. ... ... ... мен оларды шешу реті арқылы
анықталынатын тік бағаналық сызба ... ... ... құру ... ... ... ... салыстырылатын проблемаларды таңдау;
- өлшем бірліктерін өлшеуге арналған критерийлерді анықтау;
- оқып зерттеу үшін уақыт мерзімін таңдау;
- категориялар бойынша мәліметтерді ... және ... ... ... ... ... ... ретінде горизонталь ось бойынша солдан
оңға қарай категорияларды салу.
2-сурет. Паретто диаграммасы
8. Сапа менеджмент жүйесінің сертификаттау
Техникалық ... ... 176 және ... 207 бар ... ИСО 9000 сериясын қарастыру кезінде сапа менеджмент жүйесінің
аудиті және қоршаған орта менеджменті бойынша ... ... ... ... жүйесі және қоршаған ортаның аудиті бойынша ИСО ... ішкі және ... сапа ... ... және ... ... қолданады. Сапа менеджмент жүйесі (СМЖ) және қоршаған ортаның
сапа менеджменті (ҚОСМ) 4 стандартпен (ИСО 10011, ИСО 14010 - ИСО ... ... ... ... ... ... сертификаттау
жөніндегі акредиттелген органмен орнатылған ... сай ... ... ... ... ұйым жетекшілігінің мүмкіндіктерін
қабылдау болып табылады.
Ұйымның СМЖ - ін ... ... ... СМЖ - ін ... ... бойынша ішкі жобаны ашу;
- жұмысшы топты бекіту және жауапты жұмыс координаторын ... және ... ... ... ... ішкі ... жүргізу және СМЖ - сі процесінің және құжаттаманың
ИСО 9001:2008 стандарт ... ... ... ... ... ... ... келісім - шарт жасау;
- сертификаттау жөніндегі органмен бірге ұйымда сертификаттау
процесін жоспарлау;
- ... сапа ... ... ... ... ... ... жұмысшыларын дайындау және сертификаттау туралы
хабарландыру;
- қолдану кезінде СМЖ - сі ... ... ... көз ... ... ... ... сұрағына асықпай барлығын
толығымен еске түсіріп жауап беру керек.
Аудитор сұрақтарына жауап мынадай ... ... ... процедура немесе кәсіпорын стандарты (процедура немесе
стандарт сипаттамасын көрсету керек) бар;
осы жүмыстардың орындалуы ... ... ... жоспарланған;
барабар ресурстар жоспарланған және көрсетілген;
өнім өндіріс процесінің орындау мониторингі ... ... сай жоба ... ... ... ... талданады, қажет жағдайда түзетуші іс- әрекеттер
құжатталған процедурасы бойынша түзетуші іс -әрекеттер жүргізіледі;
- міндетті ... ... ... құжаттардың электорнды түрі немесе
айқын көшірмесі көрсетілуі қажет, және де ... ... ... білу ... ... ... ішкі ... еске түсіру және қандай
да бір нәрсенің жеткіліксіздігіне наразылық білдіру керек емес. Аудитормен
дауласудың қажеті жоқ, болып ... ... ... ... - ... ... оң ... шығарса, сертификаттау жөніндегі орган ... ... ИСО ... талабына сәйкес СМЖ - нің сертификатын
тапсыру туралы шешім шығарады. Сертификаттың жарамдылық мерзімі жыл ... ... ... үш жыл ... жарамды болып табылады.
Сертификаттың жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қайтадан ... ... ... ... сертификаттаудың негізгі мақсаттары:
- сапасы санатына сапа менеджменті жүйесінің сәйкессіздік ... ҚР СТ ИСО 9001 ... сапа ... ... ... ... ... тауар өндірушілер өнімдерінің ... ... ... ... ішінде өткізу нарығын игеру және кеңейту.
Сертификаттау саласына сәйкес сапа менеджменті жүйесін сертификаттауды
белгіленген тәртіпте ҚР СТ ... 62 ... ... ... ... ... сапа ... жүйесінің сәйкестігін растау органы
жүргізеді.
Сапа менеджменті жүйесінің аудитін ҚР СТ ИСО 19011 және ҚР СТ ... ... ... ... ... ... мүмкін:
- сапа менеджменті жүйесін қолдану және сертификаттау ... ... ... және ... ... ... өнім
сапасының сәйкестігі;
- сапа менеджменті жүйесінің құжаттарында ҚР СТ ИСО 9001-2009
талаптарын көрсету дәлдігі мен ... жүйе ... ... ... ... және оның нәтижелілігі
көз қарасынан сапа менеджменті жүйесінің қызметі ҚР СТ ИСО ... ... ... ... ... ... төмендегілер
болып табылады;
- сапа менеджменті жүйесінің сәйкестігін растау органдарымен Қазақстан
Республикасының мемлекеттік техникалық ... ... ... ... ... Республикасының мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің
Мемлекеттік Тізілімінде тіркелген сапа менеджменті жүйелерін ... ... ... ... ... ... органдарының басшыларымен келісім бойынша
тапсырушымен сертификаттау саласын анықтау;
- тексерілетін ұйым ... ... өнім ... және ... ... тұтынушылар талаптарын және/немесе заңды реттелетін
сала бөлігінде қосымша талаптарды ұсыну мүмкіндігі;
- өтінілген ... ... ... ... ... ... ... өкілдері) аудит тобы бойынша (аудит тобы мүшелерінің
өкілетісіз) жұмысқа тартылу мүмкіндігі.
Өтінішкер талабы бойынша ... ... ... ... осы ... қосымшаларының пішіні бойынша аудит материалдарын
рәсімдеп алдын ала ... ... ... ... ала аудит (алдын ала
бағалау) және сертификаттау аудитінде дайындау бойынша ұсыныстарды беру.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік техникалық ... ... ... ... сертификаттау келесі принциптерде негізделеді:
- еркінділік;
- кәсіби құзыреттілік;
- тәуелсіздік;
- ... ... және ... ... ... ... (айқындылық);
- құпиялылық.
Еркінділік.Сапа менеджменті жүйесін ... ... ... қалаған және сапа менеджменті жүйесінің сәйкестігін
растау ... ... ... ... Қазақстан Республикасының мемлекеттік
техникалық реттеу жүйесінде ... ... ... ... ... ... өтінішкерлерге қатысты жүзеге асырылады№
Сертификаттауға ешқандай қинау жоқ (мысалы, психологиялық ... ... ... және ... ... ... кезінде кәсіби құзыреттілік
сапа менеджменті жүйесін сертификаттау жөніндегі сарапшы-аудиторлармен
аттестатталған және ... ... ... техникалық сарапшылармен
қамтамасыз етіледі.
Тәуелсіздік.Тәуелсіздік кез келген коммерциялық, қаржылық, әкімшілік
немесе қабылданатын басқа ... әсер ... ... ... ... мүдделі сарапшыларға және тұлғаларға қатысты « принцпитері
бойынша») сапа менеджменті жүйесінің сәйкестігін растау ... ... ... ... ... орындалуын
қамтамасыз етіледі.
Кемсітушілік болдырмау және сертификаттау кезінде шешім ... ... ... ... ... ... ... және
талаптарын мойындайтын және өтінім берген кәсіпорындарды сертификаттаудың
бірыңғай критерийлерін сертификаттау кезінде қолданумен қамтамасыз ... ... және ... ... ... ... ... үшін ішкі бақылауды жетілдіру
«Алекс» ЖШС кәсіпорынының сынақ зертханасында (СЗ) өнімдерді сынау,
қатаң түрде технологиялық регламентке ... ... ... кәсіпорында технологиялық құжаттардың (ТҚ) негізгі түрі болып,
кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... білдіретін, технологиялық құжаттар табылады.
Судың сапасына сынақ жүргізуге арналған технологиялық регламент:
1. Сынаққа түскен барлық үлгілерге, ... ... ... ... ... ... Жасалу уақыты, түскен уақыты арнайы журналға
тіркеледі;
2. Үлгілерді ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін жағдайда орналастырады. Сынақ процесінде
үлгілердің сақталуына жауапты болып сынақты орындаушы ... ... ... ... ... ... ... Бұзылудан сақтану;
Сақтау процесі кезінде сынаманың тұтастығы мен сақталуы сынақ
жүргізуге арналған НК, ... ... ... ... ол үшін
қарастырылған:
1 қажетті температураны ұстап тұру;
2 ғимарат ішін өз уақытында тазарту жәнс желдету:
3 сынақ алдында персоналды оқыту және ... ... ... алу және ... ... ережелерді сақтау;
5 зертхана меңгерушісі мен орындаушылардың жеке жауапкершіліктері;
6 Сақтау.
Сараптауға түсетін ... ... және ... кейінгі судың сынамасы
мұздатқышта сақталынады. Сынақтан кейінгі су ... ... ... ... және ... ... дейін қарастырылады.
Сынамаларды жою сақтау уақыты аяқталғаннан кейін жүргізіледі. ... ... ... ҚР ЕР ... ... ... болуға тиіс.
Арбитраждық сынамалар, бұзылмайтын толық жағдайды қамтамасыз ететін
жағдайда сақталады.
Жоғарыда көрсетілгендей, сынақ зертханасының орталығында кәсіпорынның
аймағындағы ... ... ... және ... сулардың сапасын бағалау
нәтижелерінің дәлдігі қамтамасыз ету ... ішкі ... ... Ол ... ... өткізіледі. "Казводоканалсоюз"
Ассоциациясы шаруашылығының су құбыры - канал жүргізу кәсіпорыны, ішетін ... ... ... құрамындағы өлшеу сапасын бақылау ішкі ... ... ... РД 52.24.66 - 86 және ... 28.74-82 ... анықтау кезінде ішетін және табиғи сулардың сапасын
бақылау бойынша барлық ... үшін ішкі ... ... Бұл көрсеткіштер МЕМСТ 28.74-82, МЕМСТ 27.61-34 нормаланған. Егер
талдау ведомствалық лабораторияда ... ... онда СЭС ... ... ... ... ... енгізіледі.
Табиғи ішетін сулардың сапа көрсеткіштерін ішкі лабораториялық
бақылауға жатпайтындар, ... ... ... таза ... ... ... бояудың болуы және температурасы, рН, темір, ерітілген ... ... ... үшін ... 1 рет ... сәйкес
бақыланады. Ал, "Су ... ״ ... ... ... мыс, ... ... бериллий, селен. Басқа ведомствалық
лабораториялардың келісім шарттары бойынша талдаулар ішкі лабораториялық
талдауға жатпайды.
Ағымды ... ... 5% кем емес бұл ... ... және ... өлшеу салмағына байланысты графикке кіретін
көрсеткіштер үшін оқтын-оқтын ішкі ... ... ... және НТҚ ... ... ... дәлдіктерінің шындық мәніне
жету табиғи және ішетін сулардың химиялық құрамын ... ... ... ... ... Ол, ... ... жіктеу" Заңына негізделуі
қажет. 0,95 сену ықтималдығы - әр ... ... ... ... ... ... болуын сипаттау, кездейсоқ қателік ... ... ... мағынасын өлшеу нәтижелерінің ... ... ... ... ... ... жатады.
Дәлдікпен ішкі бақылау жүргізу технологиясы туралы жағдайлар. Ағымды
өлшеуді жүргізетін мамандар өлшеу бақылауларын жүргізеді.
Бақыланған сынама алумен жұмыс істейтін ... ... ... ... және ... ... бақыланған сынама алу белгіленбейді. МЕМСТ
8.15-78 реттелген және ... ... ... ... ... ... ... қоспа әдісін сынама алу жұмыстарынан алынған бақыланған
сынама алу бақылау жүйесіне ... ... ... ... ... мазмұнының ГСО және ОСО-дан жасалған жабдықтардың арасын сипаттау
қажет. Лабораторияда қолданған әр методика бойынша өлшенетін ... ״ ... ішкі ... журналына енгізіледі. Бұл журнал
лаборатория бастығында немесе инженер-химикте 3 ... ... ... ... ... ішкі ... ... 2 этаптан құралады: алдын-алу
жене кейінгі өндеу.
Статистиқалық талдау дәлдігінің әдістерін колдануды үсыну туралы ... ... ... ... ... ... ... бақылау
лабораториясында қолдану көрсетіледі.
2.1.1 Статистикальқ бақылауды шығару
Шешімдерді басқаруды қабылдау және ... ... ... ... ... барлық жиынтығының сапасын бағалау үшін
статистикалық талдау дәлдігіне ұсынылады.
Кездейсоқ қателікке өлшеу ... ... ... ... ... нәтижелерінің қосымша статистикалық бақылауды курстық жұмысқа
енгізу ұсынылады:
1. Стандарттық үлгі сынамасын арнайы ... ... ... ... ... ... болып табылады.
2. Бақылау жүйесінің саны 5-тен кем емес болуы керек және ... ... ... ... ... ... Бақылау жүйелерін 2 рет өлшеу арасындағы уақыты ұзақ болуы ... ... ... ... ... Кез-келген нәтижені өлшеуді бақылау 2 рет қайталану ... ... көп ... ... Λ1 -Х1 ) > 2,8σ ... жағдайда берілген жүйелерді өлшеу қайталап өткізіледі. ... ... ... ... келесі формуламен есептеледі, егер
абсолюттік формада берілген болса:
Егер, көрсеткіш белгіленген формада берілсе, онда:
мұндағы: S - ... ... ... ... ... Xj - ... 2 рет бақылау нәтижесі;
Егер, S < Кв шарты жасалу аралығында бақылау әр ... ... ... ... ағымдық нәтижелерді шығаруда беріледі, мұндағы Кв =ц
(/') ст (Д) статистикалық бақылау нормативі,
и (/') таңдау шегін белгілеу коэффициенті.
6-кесте - ... үшін ... F |?(f) |f |?(f) |
|5 |1,488 |13 |1,312 |
|6 |1,449 |14 |1,300 |
|7 |1,418 |15 |1,290 |
|8 |1,393 |16 |1,282 |
|9 |1,372 |17 |1,274 ... |1,353 |18 |1,266 ... |1,333 |19 |1,259 ... |1,325 |20 |1,251 |
| | | | ... С= 1,0 ... ... ... ... Бірінші анықтау
жүргізіледі және белгілі-бір уақыт өткен соң екіншісі. Осылардың ... ... ... - ... ... ... ... анықтама |(Аj- Хj)² |Аj- Хj/ Аj- |Аj- Хj | |
| ... |Хj | |Хj | | |
| |Аj | | | | | |
|1 |1,06 |1,08 |0,0004 ... |0,02 ... |
|2 |1,03 |1,05 |0,0004 |0,0096 |0,02 ... |
|3 |1,0 |1,02 |0,0004 |0,0099 |0,02 ... |
|4 |1,03 |1,055 ... ... |0,025 |0,0000143 |
|5 |1,0 |1,02 |0,0004 |0,0099 |0,02 ... |
|6 |1,0 |1,025 ... ... |0,025 | |
|7 |1,0 |1,02 |0,0004 |0,099 |0,02 | |
| | | ... | | ... абс = 1,148 0,15 мг/л =0,213мг/л
Кв ОТН = 1,148 15 % = 21,3 %
(7,, % = 15% ... 1-5 ... ... үшін ...
S кв 0,015 25 мг/л 0,213 ... ... ...... нәтижелер қанағаттанарлық деп қорытынды жасауға
болады, өйткені ағымдық өлшеуде алынған көрсеткіш статистикалық бақылау
нормативінен ... ... ... (СЗ) ... тұрғыдан қамтамасыз
етілуін бағалау
Өндірісті метрологиялық тұрғыдан қамтамасыз етудің негізгі жағдайлары,
яғни МҚ ... ... ТП ... ... өндірісті эффективті басқару,
сапасын жақсарту;
- ... ... ... эксперименттерінің,
сынақтарының эффективтілігін жақсарту;
- материалдық құндылықтарды қолдану эффекти втілігін жоғарылату және
сенімділігін тіркеуді қамтамасыз ету;
- еңбек ... ... және ... ... шараларды эффективті
жоғарылату;
- МҚ шешімдері;
- МҚ жағдайына талдау ... МҚ ... ... ... жүргізу және сенімділігін қамтамасыз ету, ... ... ... және ... ... рациональды
номенклатурасын белгілеу;
-өлшеуді жүргізудің стандартты методикаларын енгізу және ... және ... ... ... ... номенклатурасын
және өлшеу жүйелерін таңдау бойынша ұсыныстар белгілеу;
-кадрлардың квалификациясын жоғарылату ... ... ... ... бойынша сертификаттау объектісін дайындау
жұмыстарының жағдайына талдау жасалған.
2.4 Өлшеу және сынау қондырғылары
Сынақ зертханасының өлшеу және ... ... ... ... көрсетілген.
Қондырғының әрбір бірлігі бойынша келесі ақпараттар берілген:
-қондырғының аталуы және ... ... ... ... ... ... және ... қабылдау және қабылдау мерзімі;
-техникалық параметрлері;
-тексеру тәсілдерінің техникалық қызметін сипаттау.
МҚК Тараз Су КИП слесарьлар графиктеріне сәйкес, техникалық ... ... ... өлшеу және бақылау жүргізіледі. Техникалық қызмет
журналына техникалық тұрғыдан жөнделмейтін ... ... ... ... ... ... бастығы жауапты болып табылады. Егер
қондырғылар уақытша пайдаланылмайтын болса, онда Жөндеу табличкасы ілінеді.
2.5 Сынау әдістері және ... ... ... ... шарттар, мемлекеттік, мемлекетаралық
стандарттарға сәйкес ... ... ... ... ... ... табылады. НТҚ тізімі 7-ші кестеде
көрсетілген.
2. СЗ және тапсырыс беруші арасындағы ... ... ... ... ... ... ... және басқа да НТҚ-тар.
4. МҚК Тараз Су директоры және лаборатория бастығы ... ... ... және т.б ... ... ... ... сәйкестік тиімділігін қамтамасыз ету жылына ... ... ... өзгерістерді енгізу келесі нәтижелермен беріледі:
аккредиттеу аймағын ... ішкі ... ... бойынша
шараларды жүргізу, НТҚ-ға өзгерістер енгізу туралы ақпараттарды алу, ... ... ... ... ... ... және өндірістік санитария
«Алекс» ЖШС кәсіпорынында жұмысшылардың жұмыс істеуіне, денсаулығына
қауіпсіз еңбек ... ... ету ... оны ... ... орта,
бекітілген санитарлық-гигиеналық нормативтер құжатына сәйкес болуы шарт.
Осы нормативтер ... ... ... ... ... ... ... ие. Химиялық және метеореолониялық құрылымына қарай шаң
органикалық және неорганикалық, улы және улы емес ... ... шаң ... және ... тектес болады және әсер еткенде
бронхит, биссиниоз, аллергиялық аурулар тудыруы мүмкін.
Неорганикалық шаңдар минералды (әкті және ... да) ... ... егер олар улы емес ... ... Шаңның зияны оның минералдығы
және химиялық құрамына ғана байланысты емес, оның шаңдану ... ... ... ... ... қондырғыларды тасымалдау және жөндеу кезінде жарақат алу
қауіпсіздігін ескертетін және жұмысты орындау кезінде ыңғайлы болатын жұмыс
орны қамтамасыз етілуі тиіс. ... ... ... ... ... ... кең болуы тиіс, сонымен қатар, монтаждалатын
немесе жөнделетін ірі габариттік қондырғыларға және олардың элементтеріне
(сораптар, электроқозғалтқыштар) ... орын ... ... ... және ауа ылғалдығы түрлі приборлармен
өлшенеді. Өндіріс орындарында температура ... ... ... ... ... ... толық температурасы туралы мәліметтерді
жұмыс орындарының және ... ... ... ... Қажет жағдайда
белгілі уақыт аралығында температураны өлшеу үшін ... ... ... ... созылмалы желдеткіш жүйесі
ғимараттың ішкі канализациясы арқылы қарастырылады. Арнайы ... ... ... дюкерлерде, көретін құдықшаларда (диаметрі
400 мм-ден жоғары су ағыны жылдамдығы бірден ... ... және 1 ... ... ... ... ... қатар 50
л/с алмасуы есеп бойынша қабылданады. Бөлмелер ауасының зияндылық ... ... жоқ ... ... ағын ... келетін негізгі
өндірістің ведомствалық нормалар ... ауа ... ... ... ... ... ... орындарында қызмет етуші персоналдар
болған жағдайдайдағы температура 16С-тан кем ... ... ... жүйенің ауа температурасы 15С болады.
Жұмыс орны табиғи және жасанды түрде жарықталынады.Көп ... ... ... ... ... жарық жасанды
жарықпен толықтырылады .Өндірістің табиғи жарықталыну шеткі терезелер,
жоғары ... ... ... ... ... екі ... де бір
уақытта (комбинирленген жарықталу) орындалады. Жоғарғы және комбинирленген
табиғи жарықтандыру ерекшілігі бөлменің біртегіс ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ете алмайды.
Табиғи жарықтың тұрақсыздығы, аз ... ... ... ... ... ... көмегімен қалыптауға қажеттілікті туындатты.
Көру жұмыстарының сипаттамасына, оның разрядына және ең төменгі объектісіне
байланысты нормалар ҚН және Е ... ... ... ... ... ... табылады. Шу электроқозғалтқыштардың
ішінде статор үйкелісі нәтижесінде болады. Шу мен ... ... ... ... ... және ауа ... станцияларында, басқа да
технологиялық қондырғылар орналасқан құрылыстарды) болады.
Дірілдің әсерін нормалау үшін 3 ... ... ... және ... ... ету үшін (ол үшін ... жіберілетін
деңгейі болады). Шу өлшегіштермен шуды ... және ... ... ... жабдықтар қолданылады (деңгейлендіргіш, магнитафондар және
т.б.). өндірісте Ш71 шу өлшегішін және ВШВ-003 ... ... ... ... ... ШШВ-1 ... ... бөлмелер құрамына гардероб, душ, қол ... ... ... ... кіреді. Ауыз сумен қамтамасыз ету
орындары, ... ... ... арналған орындар, өңдеу, арнайы киімдерді
сақтау ... ... ... ... ... ... санитарлық
сипаттамасы бойынша 1 душты 5 адамның, ал 1 ... 20 ... ... Ашық ... ... ... ... ауа температурасы 10С
болуы ... ... ... ... және ... ... киімдерді жылыту және кептіру қарастырылған. Сорап
станцияларында ... ... ... ... ... құралдарымен
қамтамасыз етілген. Арнайы киім, арнайы аяқ киім және арнайы қорғану
құралдары ... ... ... яғни ... ... Техника қауіпсіздігі
Электрмен қоректендіргіш көздері сорап станциялары болып табылады.
Сорап және ауа ... ... ... қамтамасыз етілу
сенімділігінің категориясы әрекет сенімділігі бойынша сәйкестендіріледі.
Сорап ... ... ... ... ... ... шит
қондырғысы бар. Ол су тимеу, авария ... су ... үшін ... ... ... подстанциялар және басқару шиттері
қалыпты орта құрылысы үшін ... ... ... құрылыстарында
болады.
6-10 кВ подстанцияларда бөлшектеу қондырғысының құрылысын тазалап
қоректендіруге 35 немесе 110 кВ ... ... ... подстанцияларын
құрастыру кезінде тазалау ... мен ... ... бірге
орналастырылады.
Электр ток әсерінде жұмыс істейтін барлық қондырғылардың жер астына
енгізілетін контурлары ... ... ... ... ... жер асты ... ... кілемше және қолғаптармен
зерттеуге ... ... ... бар. Электрқондырғысының жер ... ... ... жер асты ... 0,8-1 Ом ... ... ... оны тасымалдау тәсіліне, ... ... ... байланысты адам жүретін орынның ені қажет жағдайда 1
метрден кем емес болып қабылданады, ... мен ... ... ... орындар ені 3,5 метрге ... ... ... мен ... түрлі заттармен бөгеуге рұқсат етілмейді. Өтетін орындар үнемі
тазалықта ұсталынады және олардың шекарасы ақ бояумен ... Өрт ... ...... шаруашылық ұйымының басшысының бұйрығымен
нысанды өртке қарсы сумен қамтамасыз етуге жауапты жұмысшы белгіленеді және
өз еркімен өртке қарсы ұйым ... Су ... ішкі ... өрт ... ... бөлмелерде пломбаланатын келісілген шкафтар мен
тіректермен жабдықталуы тиіс. Өрт жеңдері құрғақ, жақсы бүктелген және кран
мен тірекке ... ... ... ... Шкаф ... өрт ... тиіс:
-өрт кранының әріптік индексі;
-өрт кранының реттік нөмірі;
-жақын арадағы өрт бөлімінің телефон нөмірі.
Еден үстінен 0,8 метр биіктікке орналасқан ... ... ... ... ... арналған ауданы 0,6 ... кем ... мен ... 1 метр ... 0,1 метр ... бойынша қоршаланады.
Ұзындығы (диаметр) 18 метр болатын бөлмелердің төтенше жағдайда жұмысшылар
мен қызметкерлер шығатын екі ... ... ... ... электрқондырғылары бар немесе электр сымдары бар бөлмелерде
сүрту жұмыстары электрқондырғылары мен электр желілері өшірілгенде ... ... ... ... ... ... электр автоматикалық
құралдар подстанциясы, телемеханика талаптарға сәйкес ... мен ... ... ... ... ... ... қарсы
қабырғалары белгіленген құрылыстар мен ... ... ... ... ... бөлінеді. Ғимараттың өрт тұрақтылық ... ... өрт ... ... ... ... өрт тұрақтылығын жоғарылату мақсатында МЕМСТ 6266-81 бойынша
гипс картондық ... ... ... төбенің каркастары жанбайтын
материалдардан жасалынады, 1-ші және 3-ші ... ... ... ... және қиын ... заттар материалдары қолданылмайды.
Кез-келген этажда орналасқан бөлмелерден шығу есігі (тек подвалдан
басқа) екі эвакуациялық шығу есіктеріне әкеледі. Ең алыс ... ... ... ... 25 метрден аспайды және жұмыс істейтін ауысымдағы ең
көп жұмысшылар саны:
А, Б категориялы бөлмеде 5 ... ... ... 25 ... Д категориясында 50 адамнан көп болмауы тиіс.
Өртті су қоймаларының көрсеткіштерімен белгіленген, өрт ... ... ... ... және қар, мұз, иайдан тазартылған күйде
болуы тиіс. Қыс кезінде өрт гидраттары мен құдықшалар ... қалу ... ... ... ... ... ішкі өртке қарсы қолданылатын өрт крандары ... ... ... ... ... және жеңдермен
жабдықталады. Өрт жеңдері құрғақ, жақсы бүктелген және кран мен ... ... ... ... өрт ... ... барлық құралдары жөнделген
жағдайда және еркін алынатын, көрінетін орындарда орналастырылады. ... ... ... еңбек, өндірістік және ... ... ... ... ... емес ... ... етілмейді.
Өртке қарсы қондырғылардың жұмыс істеп тұруын тексеру және қарап шығу
су құбырлары-канализациялық шаруашылық ... ... ... комиссияның бекітілген тексеру графигіне сәйкес жүргізіледі. Қызмет
түрлерін бөлістіру және өрт ... ... ҚР ІІМ ... ... өрт ... ... сәйкес жүзеге асырылады. Өрт
сөндіргіштер еденнен 1,5 метр биіктікте және есіктің ашылуына қарай 1,2
метр ... ... ... ... ... енгізіліп зарядталған өрт сөндіргіштерді 15 метрден кем ... және ... ... ... бөлмелерде ішкі өртті сөндіру құбырлары бекітіліп, ал
суы ағызылып жіберіледі. Қыс мезгілінде ішкі өрт ... ... ... ашылу реті және орналасу орны туралы жазбалар болады.
Осы тәртіп ғимарат ішінде жұмыс ... ... ... және ... ... мен ... ... кезінде су
құбыры жүйесін ашық отта жылыту керек. ... үшін ... ... ... ... ... және оның жылжымалы
бөліктерін қолмен ... ... ... сүрту және басқа да тез
тұтанатын материалдар жабық жанбайтын жәшіктерде ... ... ... Тез тұтанатын және жанғыш сұйықтар мен ... ... ... керосин, органикалық майлар, пластмассалар және басқа да)
өрт ... ... ... ... конструкциялық бөлмелерде немесе
жер астына тереңдетілген және ... ... ... сақталады.
«Ыдыстарға құйылған ауыз судың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар»
техникалық регламенті
1. Қолданылу аясы
1. Осы «Ыдыстарға құйылған ауыз ... ... ... ... регламенті (бұдан әрі - Техникалық регламент)
Қазақстан ... ... ... ... 2002 жылғы 4 желтоқсандағы және «Техникалық реттеу
туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңдарына сәйкес әзірленген және ... ауыз ... ... және оның ... ... ... талаптарды белгілейді.
2. Техникалық регламенттің талаптары ... ... ... және ... ыдыстарға құйылған ауыз ... ... ... ... ... ... ... шығу орны белгіленген сулар;
4) асхана суы;
5) тазартылған сулар.
3. Осы Техникалық регламенттің талаптары ... ... ... ауыз суға ... ... ... минералды сулар;
2) бұлақ сулары;
3) үшінші елдердің аумағындағы жерасты сулары орналасқан ... және ... ... және ... ... ... ... заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік
техникалық реттеу жүйесімен танылған сулар.
4. Осы ... ... ... ... түрі және олардың
коды Қазақстан Республикасының Сыртқы ... ... ... ... ... 2201 ... ... келеді.
5. Техникалық регламент мыналарға:
1) табиғи минералды емдік және емдік-асханалық ауыз суларға;
2) термалдық немесе гидроминералдық ... ... ... ... пайдаланылатын табиғи минералды суларға;
3) қуатты ақпараттық және/немесе өзге де ... ... ... өңделген және емдік қасиеттері бар суларға;
4) дистилденген суларға;
5) ... ... оның ... ... ... хош иістендіргіштерді, бояғыштарды, қантты, ... ... ... қолдана отырып
дайындалған алкогольсіз сусындарға жататын суларға ... ... су ... ... ... ... дейін тіршілік циклінің
барлық кезеңінде, объектілердегі ауыз судың қауіпсіздігіне байланысты
ықтимал қауіп-қатерлерді талдау жүргізіледі.
Өндіруші ауыз ... ... ... ... ... сыни ... нүктелерін, тексеру мен реттеу рәсімдерін кезең-
кезеңімен қарайды, олардың ... ... ... ауыз ... ... байланысты қауіп-қатерлер туындауы
мүмкін нүктелерді сәйкестендіреді және ... ... ... реттеу рәсімдерін жүргізеді.Судың ... және ... ... ... ... ... бағалауға
мүмкіндік беретін әдістемеге негізделуі тиіс. Ыдыстарға құйылған ауыз ... ... ... ... және ... ... етуі ... Ыдыстарға құйылған ауыз су қауіпсіздігінің қауіп-қатерлерін бағалау
кезінде қолданыстағы ғылыми деректер, өңдеу және өндірудің (дайындаудың)
тиісті ... ... ... ... зертханалық зерттеу
әдістері, нақты аурулардың ... ... ... деректер пайдаланылуы
және аурулардан таза аймақтар болуы тиіс.
8. Бұл деректер ыдыстарға құйылған қауіпсіз ауыз суды ... ... ... және ... ... азайту, жою
немесе алдын алу үшін тиісті ... ... ... үшін ... ... Ыдысқа құйылатын ауыз су қауіпсіздігіне қойылатын талаптар
 
12. Ыдысқа құйылатын ауыз су тамақ ... ... ... ... ауыз су ... ауыз ... қауіпсіздігіне: химиялық
және тұздық құрамының көрсеткіштеріне, микробиологиялық, радиологиялық,
токсикологиялық көрсеткіштеріне, өндірісіне, тұтыну орамына ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етіледі.
Ыдысқа құйылатын ауыз су оны құю, тасымалдау, ... ... сол ... және ... саудада сатудың барлық рұқсат етілген мерзімінде
халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы Қазақстан
Республикасы ... ... ... ... ... Ыдысқа құйылған ауыз судың қасиеттері халықтың ... ... ... ... ... ... ... анықталады.
Ыдысқа құйылған ауыз суда әртүрлі көзге көрінетін қосындылардың, пленка
қабаттары мен тұнбалардың ... ... ... Ыдысқа құйылған ауыз судың қауіпсіздігі химиялық құрамы, негізгі
тұзды компоненттердің, уытты металдар мен ... емес ... ... ... ... ... саласындағы
Қазақстан Республикасының ... ... ... ауыз судың химиялық құрамының өңірлік ерекшеліктерін сипаттайтын
көрсеткіштері халықтың ... ... ... Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік
санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдары әрбір су көзі үшін ... осы ... ... ... ... ... және тұрмыстық химиялық заттардың болуы шаруашылық-ауыз су және
мәдени-тұрмыстық мақсаттағы су ... ... ... заттардың
шекті рұқсат етілген шоғырлануының белгіленген нормативтерінен аспауға
тиіс.
Қазақстан Республикасының аумағына белгіленген ... ... ... және бұлақ суларын ресми тану рәсімі ... ауыз ... ... ... ... қатысты түпкілікті мәні
ретінде суда нитраттар шоғырлануының мейлінше төмен көрсеткішін алуға тиіс.
15. Ыдысқа ... ауыз ... ... қауіпсіздігі қолданыстағы
халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы ... ... ... ... және бета- белсенділіктің
салмақтық жиынтық ... ... ... қауіпсіздік нормаларына
сәйкестігімен анықталады.
Ыдысқа құйылған суды жыл бойы тұтыну кезінде ... ... ... жиынтығы бір литрге 0,1 Беккерельден (БК/л)
аспауы, ал ... ... ... жиынтығы - бір литрге 1.0
Беккерельден (БК/л) аспауы тиіс.Суда ... ... ... ... ... сәулелендірудің тиімді дозасы жылына 0,1 микрозиветтен
(жылына/мЗв) аспауы ... ... ... қауіпсіздігінің мониторингі
кезінде анықталған альфа- және бета- белсенділіктің бір немесе ... ... ... ... ... санитарлық ережесі
мен нормаларының талаптарына сәйкестігін радионуклидтік талдау ... ... ... ауыз ... ... ... жағынан
халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы ... ... ... сәйкес микробиологиялық және паразитологиялық
көрсеткіштер бойынша анықталады.
17. Ыдысқа құйылатын ауыз су ... ... ... ... ... мемлекеттік орган
қолдануға рұқсат еткен реагенттерге рұқсат етіледі.
18. Ауыз судың ... және ... ... ... ... ... санитарлық-эпидемиологиялық
салауаттылығы саласындағы Қазақстан ... ... ... ... ... кесте- қысқаша және мерзімдік талдау кезіндегі өндірістік бақылау
көрсеткіштері
 
|Көрсеткіш атауы ... түрі |
| ... ... |
| ... ... ... |
| | ... кемінде |
| | |бір рет) ... ... ... |+ |  ... ... |+ |  ... |+ |  ... ... |+ |  ... |  |+ ... |  |+ ... ... ... ... |+ |  ... температурада КМАФАнМ |  |+ ... ... ... |+ |  ... ... |+ |  ... | | ... aeruginosa |  |+ ... ... ... ... ... |+ |   ... ... ... |+ |  ... |+ |  ... |+ |  ... |+ |  ... ... |+ |  |
4. ... ... «Алекс» ЖШС-нің технико - экономикалық көрсеткіштері
«Алекс» ЖШС-нің технико-экономикалық көрсеткіштері(8-кестеде): ... ... 2011 ... ... 2012 жылы 26 ... ... ... өсуіне байланысты сәйкесінше өнімді өткізу көлеміде артып
2009 жылы 31030,0 мың ... ... Адам саны ... ... ... ... 2012 жылы 592 ... көбейуіне байланысты еңбек ақы
қоры 2012 жылы 241,5 мың теңгеге артып 11971,5 мың теңгені ... ... ақы ... ... ... ... 2008 жылы 875,6 мың ... болған
болса, 2009 жылы 912,6 мың теңге болды. Өнімнің толық өзіндік құны 1230
мың теңгеге көбейді. ... 2012 жылы 2011 ... ... 30 мың
теңгеге көбейді. Өнімнің рентабельділігі керісінше 2011 жылы 2012 ... 0,4 ... ... ... көрсеткіші
|№ |Көрсеткіштер |Өлш |2008 ж |2009 ж ... |
| | ... | | | |
| | | | | | |
| | | | | |+/- |% |
|1 ... ... ... |9000 |12000 |+26 |104,4 |
| ... | | | | | |
|2 ... ... |Мың ... |31030,0 |+1260 |104,23 |
| ... | | | | | |
|3 ... саны ... |34 |34 |- |- |
|4 ... ақы қоры |мың |11730 |11971,5 |+ 241,5 |102,1 |
| | ... | | | | |
|5 |Бір ... ... | Мың |875,6 |912,6 |+37,0 |104,2 |
| ... ... | | | | |
|6 ... ... жалақы|теңге |28750 |29342 |+592 |103,1 |
|7 ... ... |Мың ... |27910,0 |+1230 |104,6 |
| ... құны | | | | | |
|8 |1 ... ... |89,6 |89,9 |+0,3 |100,3 |
| ... ӨӨҚ | | | | | |
|9 ... ... |Мың ... |9092,0 |+11 |101 ... |Қор ... |3,27 |3,4 |0,13 |103 |
| ... | | | | | ... ... |Мың ... |3120,0 |+30 |100,8 ... ... |% |11,58 |11,18 |-0,4 |96,54 |
| ... | | | | | ... электр энергиясымен қамтылған. Электр жарығына бір айда кететін
шығынды былай есептейміз:
ШЭ = А×Э×У×БЭ ’ 70×0,075×176×5 = 4 620 тг; ... А– ... ... ... бір ... ... бір ... кететін энергияның көлемі;
У– бір айда жағылатын жарық уақыты, сағат;
БЭ– электр энергиясының бағасы, 5 тг/кВт*сағат;
Суға және ... ... ... = Ж×НС×2×ККС ×БС ’ 7×20×2×266×1 = 74 480 тг; ... Ж– ... ... ... жұмысшыға судың нормасы, л;
ККс – бір жылдағы календарлық жұмыс күндер саны (266 күн);
БС– судың 1 м3 бағасы;
Бір айда жылуға кететін ... = ...... = 907,2 тг; ... V– бөлімдердің жалпы көлемі, м3;
Ш ’ 30 ккал- 1 м3 сағатына кететін жылудың мөлшері (СНиП);
БЖ ’ 2⋅10-4 тг– 1 ккал/сағат;
720 – бір ... ... саны ... ... кеткен жылу үшін шығындар:
ШВ = V×Ш1×БЖ×У ’ 210×15×2×10-4×720 = 453,6 тг; ... V – ... ... ... м3;
Ш1 ’ 15 ккал - 1 м3 желдетуге ... жылу ... ... жылыту үшін);
БЖ ’ 2⋅10-4 тг – 1 ккал/сағат;
У– бір айдағы ... ... ... сағат. Есептелген электр энергиясы,
жылыту, желдету, суға жұмсалатын шығындар 8.1-кестеде ұсынылған.
8.1-кесте - Энергияларға жұмсалатын шығындар
|№ ... ... ... ... |
|1 ... ... |55 440 |
|2 |Су және ... |74 480 ... ... |10 886,4 |
|4 |СЭС ... алу |553,00 |
|5 ... ... аттестаттау |2 670,00 |
|6 ... ... |9 000,00 |
| ... |266 051 ... ... ... ақыларын есептеу. Бөлімде 7 қызметкер,
оның біреуі бөлім басшысы. ... ... ... бойынша сағаттық тарифтік
еңбек ақысының мөлшері:
Еа = 53,97×3,53 = 190,5 тг;
Орынбасар жалақысы
ЕТК = N× TT ×CT = 850 ×0,42 ×190,5 = 66 390 ... ... ... ... тарифтік еңбек ақысының
мөлшері:
Еа = 53,97×2,93 = 158,1 тг
ЕТК = N× TT ×CT = 575 ×0,42 ×158,1 = 38 182 ... ЖШС сапа ... ... ... ... ... жалпы саясатының ажырамас бөлігі болып табылады, стратегиялық
маңызы бәсекеге қабілеттілігі мен өндірісті ... ... ... өнім мен ... ... ... сапасын бағылау,
жоғарылату және ұстап тұруды ... ... ... ЖШС ... ... іс - ... ИСО 9000 ... оның ішінде ҚР СТ ИСО 9000 – 2007, ҚР СТ ИСО 9004 - ... СТ ИСО 9001 -2009 ... ... сай өнімді қамтамасыз ету
жұмыстарымен айналысады.
«Алекс» ЖШС - нің сапа саласындағы ... ... ... ... жұмысшыларға дейінгі кәсіпорынның жекеменшік және басты
бағалы құжаттарының бірі болып табылады.
Алға қойылған мақсаттарға ... ... сапа үшін ... ... және де ... ... тауар шығарылымының және қызметтің
өнімділігін жоғары ... ... ... өз ой - ... ... ... Бұл үшін өнім сапасына әсер ететін адами фактор, яғни қызметкерлер
өз ісінің маманы болып, ИСО ... ... сай ... ... ... ... ... іс - әрекетінің сапасы ИСО сапа менеджментінің
негізгі принциптері негізінде басқарылып отырылады.
«Алекс» ЖШС шығарылатын өнім мен ... ... ... мамандар мен басшылар жауапкершілігін бекіту, техникалық және
технологиялық нұсқауларды сақтау, ... ... ... ... ... жүргізілуде, соңғы нәтижеде кәсіпорынның қаржылық
жағдайын жақсартады.
ИСО 9000 сериялы халықаралық ... сапа ... ... мен ендіру бойынша жұмыстардың басталуымен байланысты.
Бұйырамын:
1. «Алекс» ЖШС сапа менеджмент жүйесін ендіру бағдарламасын бекіту;
2. «Алекс» ЖШС бойынша сапа ... ... ... ... өкілі
туралы ережені бекіту;
3. Бөлімшелердегі сапа бойынша жауапты тұлғалар туралы ережелерді
бекіту;
4. Құрылымдық бөлімше жетекшілері ______ ... ... ... ... сапа ... ... ... тағайындалуы туралы
ұсыныстарды беру, бөлімшелер туралы ережелерді дайындауға кірісу;
5. Берілген бұйрықтың орындалуын ... сапа ... ... ... өкіліне жүктеймін.
СМЖ-не жүйелі келісім ұйымға тұтынушылар талаптарын талдауға, қолайлы
өнімдерді алуға ... ... ... сонымен бірге осы
үрдістерді ... ... ... ... өз ... ... СМЖ
тұтынушыларының және басқа да қызығушы ... ... ... көтеру мақсатында үнемі жақсартуға негіз бола алады.
Ол ұйым өзінің ... ... ... ... ... ... сенімділік береді. ИСО 9000 стандарттары топшалары ... және ... ... ... өзгешеліктерді көрсетеді. СМЖ
талаптары ҚР СТ ИСО 9001-2009 стандарттарымен бекітілген. Олар ... ... ... ... ... ... болмасын
экономикалық секторларындағы ұйымдарға жалпы және қолданылатын болып
табылады. Өндірістегі ... ... ... ... ... талаптарынан шығып, тұтынушылармен немесе ұйымдармен бекітілген.
Өнімдер барлық жағдайда ... ... ... ... өнім ... үрдіс стандарттары,келісм шарттар және
регламенттер ... ... ... ... В.Н. ... качества. Учеб.пособие.-Санкт-Петербург: Изд
дом “Бизнес пресса”, 2000-336с.
2. Окрепилов В.В. Управление качеством. ... ... ... ... В.К. и др. ... ... и ... качеством промышленной
продукции. Учебник.-М.: Изд-во “Филин”, 2000-328.
4. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и ... ... М.: ... “Юрайт”, 2002-956с.
5. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции.-М.: Изд-во АМИ,
1998-956с.
6. Версан В.Г. и др. ... ... и ... качеством
продукции.-М.: Изд-во стандартов, 1995-350с.
7. ҚР СТ ИСО 9001 – 2009 Сапа менеджмент жүйесі. Талаптар;
8. ҚР СТ ИСО 9000 – 2007 Сапа ... ... ... ... және
сөздік;
9. ҚР СТ ИСО 9004 – 2010 ... ... ... ... ... Сапа ... позициясынан тәсілдеме;
10. ҚР СТ 3.15.1 – 2006 Қазақстан Республикасының техникалық ... ... ... Сапа ... ... ... ... ҚР СТ ГОСТ Р 50779.42 – 2003 Шухарт ... ... ... ҚР СТ 452 – 2002 Табиғи минералды ас суы. Жалпы техникалық талаптар.
13. ҚР СТ 1432 – 2005. Ас суы және ... ... ас ... Жалпы
техникалық талаптар.
-----------------------
Ыдысқа құю
бөлімі
Сатып алу бөлімі
өнімді арту бөлімі
Кадрларды дайындау бөлімі
Кадрлар бөлімі
Технологиялық бөлім
Өндірісті дайындау бөлімі
Қаржы бөлімі
Экономика жөніндегі ... ... ... ... және ... алу жөніндегі директор
Маркетинг бөлімі
Заң бөлімі
Директор
Келісім-шарттар бөлімі
Сапаны басқару ... ... ... бөлім
Зауыт зертханасы
1. Бұйрық
2. «Алекс» ЖШС кәсіпорнының саясаты
3. Қызметкерлерді ... ... ... ... ... Сапа бойынша басқаруды өңдеу
6. Фирмалық стандарттарды өңдеу
9.Сапа жүесінің нор-мативті құжаттарына өзгерту енгізу
7. Сапа жүйесін тексеру
8. Түзету шараларын жүргізу
«Алекс» ЖШС ... ... ... ... Сапа ... ... Сапа ... енгізу
Ақаулардың жиынтық пайызы
(100%)
Ақаулар саны

Пән: Сертификаттау, стандарттау
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 70 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Хордалылар6 бет
Шымкент қорғасын зауытында қорғасын өндірісінің жалпы сипаттамсы7 бет
10 сынып оқушыларына ұлттық киім стиліндегі киім үлгісін дәстүрлі емес әдістер негізінде әзірлеуге үйрету68 бет
Excel-де жұмыс істеу. электронды кестелерді әзірлеу5 бет
Fastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу104 бет
POWERPOINT-та ЖҰМЫС ІСТЕУ. КӨРМЕЛЕРДІ ӘЗІРЛЕУ10 бет
Turbo Pascal - дағы енгізу және шығару операторлары26 бет
« сүтқышқыл өнімдерінің биотехнологиясын әзірлеу және зерттеу»18 бет
«инновация», «жаңа құбылыс», «жаңа енгізулер»10 бет
«Сауда фирмаларының тауар қозғалыстарын есепке алу» бағдарламасын әзірлеу65 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь