Өнімділігі 250 тн/жыл жүзім өңдейтін шағын шарап цехының технологиясын жасау

КIРIСПЕ 8.9
1. ҒЫЛЫМИ.ЗЕРТТЕУ БӨЛIМI 10
1.1. Шарап өндiрiсiнiң қазiргi жағдайына әдебиетке шолу 10
1.2. Шарап өндiрiсiне патенттiк шолу 12
1.3. Дипломдық жұмыстың мақсаты мен мәселелерi 15
1.4. Шараптың жаңа түрiн шығару бойынша
Ұсынылған рекомендациясын жасау 16
2. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛIМ 17
2.1. Шарап өндiрiсiнiң технологиялық құрылымын
Таңдау және оған тоқталу 17
2.2. Қосымша материалдар мен шикiзатқа сипаттама 24
2.3. Дайын өнiмге сипаттама 27
2.4. Өндiрiстiң технохимиялық бақылауы 31
3. ЕСЕПТІК . ГРАФИКАЛЫҚ БӨЛІМ 36
3.1. Өнімдік есептеме 36
3.2. Технологиялық құрал.жабдықтарды сұрыптау мен есептеу 38
3.3. Технологиялық желіні үйлестіру 40
3.4. Өндірістік корпустың көлемін жоспарлау шешімі 42
3.5. Энергетикалық есептеулер 43
4. ТIРШIЛIК ҚАУIПСIЗДIГI 47
5. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 61
6. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛIМ 65
7. БИЗНЕС.ЖОСПАР 82
ҚОРЫТЫНДЫ 91
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТIЗIМI 92
XX ғасырдың соңғы он жылдарындағы әлемдік тарихқа қоғамдық әлем танудың терең спалы кезеңі жатады. Нарықтық экономикалық қатыныстар халықаралық дәрежесін нығайтуға өзінің өзінің моделдерін дамыған елдерге шығаруға демократиялық түрге өту үшін материалдық базасын құруға жағдай жасайды.
Экономиканы құру алдындағы негізгі тапсырмаға нарықтық негізді жетілдіру өзіндік қатынасты айналдыруға, нарықтық құрылымды түрлендіру, финанс және банк жүйелерін қайта құру, барлық деңгейде басқарудың принципиалды жүйесін туғызу жатады.
Барлық экономикалық реформалардың тармақтарына аграрлы аумақтар қатысады. Аграрлы аумақтың бір бөлігін жүзім өсіру және шарап жасау саласы республикамыздың экономикасында үлкен орынға ие. Жүзім өсіру және шарап жасау саласы Орта Азияда ертеден дамыған. XX ғасырдың екінші жартысында Қазақстанның Оңтүстік аймақтарында тамақ өндірісінде қолданды, олар ректификатталған спирт шығарды.
Жүзімнен шарап жасау жылдан жалға өсті. Сонымен бірге жүзім алаңдары да үлкейді, құрғақ, күшті, десертті шарап түрлерін өндіруді және топ жинақты шараптарды шығарды.
Қазіргі уақытта осы өндірістерді отыз мың топ жинақты шөлмек түрлері бар.
70 Жылдары республикамызда 20-22 млн дал шарап материалдары өндірілді. Шарап материалдарының негізгі бөліктері шет елдеоге сатылуда, сөйтіп шараптарды 12-13 млн дал көлемге өсті.
Қазақстан республикасының алдына қойған комплексті бағдарламасы шарап жасау өндірісін әрі қарай дамыту керек.
Аурулар мен зақымданған жүзімдіктердің ауданын қайта қалпына келтіру. Асханалық сорттардың ауданын жоғарылату. Ерте, орташа, кеш пісетін жүзім сорттарының жетілу мерзімдерінің құрылысын жақсарту.
Жүзімдіктердің құрылысын өзгерту, асханалық жүзім сорттарының өндірісін жоғарылатумен есептеледі. Жаңа жүзімдіктерді қолдану жүзім сорттарының жоғары егінділігі мен сапасы мен төменгі температураға тұрақтылығы, ауруларға төзімділігі ескертіледі.
Жүзімдіктерді 5-6 ауға дейін жаңа күйінде сақталып тұруымен қамтамасыз етуі. Ұзақ мерзімге сақталатын жүзімдіктердің көлемін жоғарылату.
Салқындатқыш камераларды кеңейту. Темір жол мен автокөлік жолдарын көбейту. Технология мен механикаландыру деңгейін жоғарылату.
Қазіргі уақытта төмендегідей шарап өндірісінің саласы функцияланады.
Тағамдық спирт өндірісі бойынша: Жамбыл спирт зауыты, Қазақ химия өндірісі Шымкент АҚ «Химфарм».
2000 жылға дейін Қазақстанда шарап жасау өндірісінің комплексті дамуында төмендегідей бағдарламалар қарастырылған.
[2] А.С. СССР № 646977 «Способ получения диффузионного сока из плодово – ягодной или виноградной выжимки»/ Москаленко Р. Н., Макштям И. А., Макштялене З. Б. Б. И. № 231188 от 06.01.76.
1. [5] А. С. СССР № 591175 «Способ утилизации отходов виноделия — виноградных семян» / Мониава И. Ш., Ликашвили Э. И. Б. И. № 23244025 от 04.02.76.
2. [7] А. С. СССР № 1606004 «Устройство для укладки и сушки гроздей винограда» / Байдюк П. В., Юсупов А. М., Искандаров З. С., Жаникулов Ш., Рахматов О. Б. И. № 4615751 от 06.12.88.
3. [9] А. С. УССР № 7150611 « Устройство для срезания почек виноградной лозы» / Бирюков Ю. В., Думай Л. Б., Василенко П. И. Және Смеленский Н. Л. Б. И. № 205881 от 11.09.74.
4. [11] С. СССР № 1588326 « Устройство для обрезки виноградной лозы» / Рыцев Б. П., Григорьев В. Н., Рыцев В. Б. Б. И. № 4286513 от 20.07.87.
5. [13] С. СССР № 1573023 « Способ созревания алкогольных напитков» / Сачаво М. С. Б. И. № 3885876 от 16.04.85.
6. [15] П. С. СССР № 740216 « Способ производства хлебного кваса из концентрата квасного сусла» / Рудольф В. В., Иванов В. С., Ермаков А. А., Якубович Ф. Ф. Б. И. № 2570742 от 13.01.78.
7. 8. [17] П. С. СССР № 7333624 « способ производства хлебного кваса» / Дерканосов Н. И., Маркина Н. С. Б. И. № 2541371 от 09.11.77.
8. 9. [19] П. С. СССР № 605601 « Способ производства концентрата квасного сусла» / Кацева С. А., Аринкина А. И., Сачева Л. Ф., Химичев В. В. Б. И. № 2412167 от 12.10.76.
9. 10. [21] П. С. УССР № 651775 « Способ конвективной сушки винограда» / Кремнев О. А., Боровский В.Р., Мишнаевский Л. М., Грабов Л. Н., Поповский В. Г., Силич А. А., Д. А. Николаева Б. И. № 2450939 от 03.02.77.
10. 11. [23] А. С. СССР № 625680 « Способ получения кормового продукта из отходов винодельческого производства» / Троицкий А. С., Разуваев Н. Н. Б.И. № 2309948 от 04.01.76.
11. 12. [25] А. С. СССР № 614784 « Способ получения белковитаминных добавок из отходов ацетонобутилового и спиртового производства» / Бабаков Ф.П., Пухилевич Ф. М., Клименко Я. А. Б. И. № 1458370 от 17.07.07.
12. [27] А. С. СССР № 620258 « Безалкогольный напиток» / Мехузла Н. А., Шайтуро А. А., Шайтуро Л. Ф. Б. И. № 2455118 от 17.02.77.
13. 14. [29] П. С. КССР № 634731 « Безалкогольный тонизирующий напиток «Сары арка»» / Троицкая В. А., Орехова Н. И., Красавиндер С. П. Б. И. № 2508990 от 22. 07.77.
14. 15. [3]. А.С. № 1717078 Способ получения полисадового экстракта. / Иванов В.С., Гуркова Л.В., Денисов М.А., Качалай Д.П., Любенко П.Х., Токарева В.И., Чкуба Н.И., Исакян Л.А., Хищенво И.И., Овсяникова Л.И., Тилипчук Л.Р., Лугина Л.Н. Б.И. № 4724791 от 27.07.89.
15. 16. [5]. А.С.СССР. № 1717079. Способ производства напитков брожения из хлебного сырья. / Каданер Я.Д., Вадачкария., Михелаливили Я.И., Маркевич П.И. Б.И. №4733515 от 17.07.89.
16. 17. [7]. А.С.СССР. № 1717081 Способ получения полуфабриката хлебного кваса. / Хорошая Э.И. Бейненсон И.Э., Секей Е.З., Рысин А.П., Ильин Е.А., Федосимов В.И. Б.И. № 479 48 24 от 16.11. 89.
17. 18.[9]. А.С.СССР. № 1644878. Способ получения корма из отходов винодельческой промышленности – винной дрожжевой барды. / Параска П.И., Батанов В.М., Цыган Ф.М., Осовский В.А., Труфанова Р.П., Морозан Г.В., Чохля С.В. Б.И. № 4674851 от 05.04.89
18. 19. С.Ф. Родина. Особенности производства и экспертизы красных натуральных вин. / Виноделие и виноградарство, 2003 № 6 ст. 16-19.
19. 20. С.Ф.Родина Элитные красные вина России и стран ближнего зарубежье. / Виноделие и виноградарство, 2004 № 2 ст. 30-32.
20. 21. Гержикова В.Г. Загоруйко В.А. Методы контроля качества винодельческой продукции. / Виноделие и виноградарство, 2003 №5 ст. 24-26.
21. 22. Панасюк А.Л., Кузьмина Е.И., Линецкая А.Е., Станкевич О.С. Использование ферментных препаратов для повышения экстрактивности красных десертных вин. / Виноделие и виноградарство, 2004 № 1 ст. 28-29.
22. Герасимов М. А. «Технология вина» — Москва: Пищепромиздат. 1964, 639 бб.
23. Валуйко Г. Г. «Виноградные вина» — Москва: Пищевая ромышленность. 1978, 254 бб.
24. Анохин И. М., Меожаниан А. А. «Физические процессы виноделия» — Москва: Пищевая промышленность. 1976, 375 бб.
25. «Справочник по виноделию», под редакцией Малтабара В. М., Шырицмана Э. М. — Москва: Пищевая промышленность. 1973, 480 бб.
26. Кишковский З. Н., Скурихин И. М. « Химия вина» — Москва: Пищевая промышленность. 1976, 312 бб.
27. Нилов В. И., Тюрин С. Т. « Созревание и хранение виноматериалов в крупных резервуарах» — Москва: Пищевая промышленнолть. 1967, 187 бб.
28. «Нормы технологического проектирования, технико-экономические показателивинодельчиских заводов по переработке винограда» — Москва: Пищевая промышленность. 1976, 811 бб.
29. «Нормы технологического проектирования и технико-экономические показатели заводов по розливу вин.» — Москва: Пищевая промышленность. 1976, 52 бб.
30. Паперко Г. А., Домекевич Т. Н. «Справочное пособие по плодово-ягодному виноделию» — Минск: Урожай. 1968, 104 бб.
31. «Сборник технологических инструкций, правил и нормативных материалов по винодельческой промышленности», под редакцией Валуйко Г. Г. — Москва: Пищевая промышленность, 1973, 629 бб.
32. «Сборник технологических инструкций, правил и нормативных материалов» — Москва: Пищевая промышленность. 1978, 559 бб.
33. «Химико-технологический контроль по виноделию» под редакцией Агабальянца Г. Г. — Москва: Пищевая промышленность. 1969, 612 бб
34. Лабораторный практикум по курсу «Технология вина» Мержаниан А. А., Монастырский В. Ф., Платонов И. Б. И другие под редакцией Мержаниан А. А. — Москва: Лесная пищевая промышленность. 1981, 216 бб.
35. Охроменко Н. С., Тюрин С. Т., Ярославцева Т. А., Николаев П. И. « Вспомогательные материалы в виноделии» — Москва: Пищевая промышленность. 1977, 160 бб.
36. Кишковский З. Н. « Технология вина» — Москва: Издатель литератур и п/п. 1984.
37. Взвасбен В. « Автоматизация процесса приема винограда на заводах первичного виноделия» — Москва: Пищепромиздат. 1975, 245 бб.
38. Емельянов В. Д. « Охрана труда и пожара безопасность в винодельческой промышленности» — Москва: Издатель литератур и п/п. 1984.
39. Зарубин В. А. « Технология и техно-химический контроль виноделия» — Москва: Пищевая промышленность. 1966.
40. Периодический журнал «Виноделие и виноградство» — Москва.
        
        Аннотация
Дипломдық жұмыстың мезгіліне 250 т жүзімді асханалық иістендірілген
«Кагор» шарабтарына өңдейтін кішігірім шарап зауытының жобасы.
Өнімдерді ... ... ... ... ... ... ... автоматтандыру деңгейі техникалық-экономикалық
көрсеткіштердің өсуіне ықпал етеді.
Аннотация
Целью дипломной работы является разработать винзавод перерабатывающего
в сезон 250 т ... в ... ... в ... ... ... продуктового расчета, технологического оборудования и уровня
автоматизаций к повышению ... ... ... рентабельность работы.
The sammaru
The purpoze of the dergee progekt is designig mini jf 250 t ... propsbng in a seazon on dning ruume ni ... and floverd ... Akoptid in digre projekt .Bu ... promote to of tehnikol ... paroveners that confeens propitabiliti of the projekt.
Анықтама
Шарап дегеніміз – жүзімдіктерден ашу процесінің ... ... ... тән ... ... хош иісі бар ... ... дегеніміз – таңдамалы шараптарды алу үшін шарап материалдарының түрлі
сорттарын араластыру.
Спирт-ректификат – ректификатты ... ... ... ... ...... ... материалдарын араластыру.
Жабыстыру – шарапқа органикалық немесе бейорганикалық сорбенттерін кіргізу
процесі, мақтаның ... мен ... ... ... ... ... – биологиялық катализаторда үлкен роль атқаратын арнайы
ақуыздар.
Асханалық шараптар – жаңа жүзім ... ... ... ... алынған
шараптар.
Күшті шараптар – жүзім шырынын толық емес ... және ... ... ... ... ... ... шараптар.
Ароматтандырылған шараптар – жүзім, жүзім материалының, ректификаттық
спирттің және кешенді ... мен ... ... ... шараптар.
Ординарлы шараптар – шарапты ... ... 3 ай ... ... ...... ең жақсы сорттарынан жасалған, 1,5-4 жыл ұстап
тұрылған шараптар.
Нормативтік көрсеткіштер
МЕСТ – 18963 – 73
МЕСТ – 12963 – ... – 13962 – ... – 19963 – ... МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
Л – литр;
Кг – килограмм;
Г – грамм;
Сағ – сағат;
Мин – минут;
Т – тонна;
М – метр;
мкм – ......... – мега ...... - пайыздық үлес;
ºС – градус Цельсия;
Вт – Ватт;
КВт – киловатт;
МАЗМҰНЫ
| |КIРIСПЕ |8-9 ... ... ... |10 ... ... өндiрiсiнiң қазiргi жағдайына әдебиетке шолу |10 ... ... ... ... шолу |12 ... ... ... ... мен ... |15 ... ... жаңа ... ... ... |16 |
| ... рекомендациясын жасау | ... ... ... |17 ... ... ... технологиялық құрылымын |17 |
| ... және оған ... | ... ... ... мен ... сипаттама |24 ... ... ... ... |27 ... ... технохимиялық бақылауы |31 ... ...... БөЛІМ |36 ... ... ... |36 ... ... құрал-жабдықтарды сұрыптау мен есептеу |38 ... ... ... ... |40 ... ... ... көлемін жоспарлау шешімі |42 ... ... ... |43 ... ... ... |47 ... |Қоршаған ортаны қорғау |61 ... ... ... |65 ... ... |82 |
| ... |91 |
| ... ... ... |92 ... ... ... он ... ... ... ... әлем
танудың терең спалы кезеңі ... ... ... ... ... ... ... өзінің моделдерін дамыған елдерге
шығаруға демократиялық түрге өту үшін материалдық базасын ... ... құру ... негізгі тапсырмаға нарықтық негізді
жетілдіру өзіндік ... ... ... ... ... және банк жүйелерін қайта құру, барлық ... ... ... ... ... ... реформалардың тармақтарына аграрлы аумақтар
қатысады. Аграрлы аумақтың бір ... ... ... және шарап жасау саласы
республикамыздың экономикасында үлкен орынға ие. ... ... және ... саласы Орта Азияда ертеден дамыған. XX ғасырдың екінші жартысында
Қазақстанның ... ... ... өндірісінде қолданды, олар
ректификатталған спирт шығарды.
Жүзімнен шарап жасау жылдан жалға өсті. Сонымен бірге жүзім ... ... ... ... ... шарап түрлерін өндіруді және топ
жинақты шараптарды шығарды.
Қазіргі уақытта осы өндірістерді отыз мың топ жинақты ... ... ... ... 20-22 млн дал ... ... ... материалдарының негізгі бөліктері шет елдеоге
сатылуда, ... ... 12-13 млн дал ... ... республикасының алдына қойған комплексті бағдарламасы шарап
жасау өндірісін әрі қарай дамыту керек.
Аурулар мен ... ... ... қайта қалпына келтіру.
Асханалық сорттардың ауданын жоғарылату. Ерте, орташа, кеш пісетін жүзім
сорттарының жетілу мерзімдерінің ... ... ... өзгерту, асханалық жүзім ... ... ... Жаңа ... ... жүзім
сорттарының жоғары егінділігі мен сапасы мен төменгі ... ... ... ... 5-6 ауға ... жаңа ... сақталып тұруымен қамтамасыз
етуі. Ұзақ мерзімге сақталатын жүзімдіктердің көлемін жоғарылату.
Салқындатқыш камераларды кеңейту. Темір жол мен автокөлік ... ... мен ... ... ... ... төмендегідей шарап өндірісінің саласы функцияланады.
Тағамдық спирт өндірісі бойынша: Жамбыл спирт зауыты, Қазақ ... ... АҚ ... ... ... ... шарап жасау өндірісінің комплексті
дамуында төмендегідей бағдарламалар қарастырылған.
Техникалық спирттер мен ... ... ... ... маркалы
және коллекционды шарап өндірісін 250 мың ... ... ... ... және 7-10 ... ... құру мен өндіріс көлемін 7.2 млн ... жылы ... ... 10 млн далға жеткізу, арақты 7.5 млн далға,
коньякты 150 мың далға, шампан 10 млн дал жылына жеткізу керек.
Коньяк спиртінің ... ... ... ... 20 млн дал ... ... 40 млн шөлмекке сақтау, қуаттылығын көбейту керек.
Дайындау формасын мамандықтарды оқытуды шет ел ... ... ... ... жарнамаларын көбейту.
Республикада полимер жәшік ыдыстарын және буып тию материалдарын
қосымша материалдар мен ... ... ... ... ... ... және ... шара мүмкіншіліктерінің ... ... туып ... ... ... ... ... халықтарының негізгі табысы
болып табылады. Оңтүстік Қазақстан ... ... ... және ... ... басқарманың жоспары бойынша алкогольді
өнімдердің сапасын және санын көбейту, ең негізгі мәселе.
1. ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ БӨЛIМI
1. Шарап өндiрiсiнiң қазiргi жағдайына ... ... ... ... ... ... және өндірістегі
қажеттілігі.
Жүзімді болжарлы линияда қайта өңдеу кезінде, жемісінен ... ... ... Жүзімді қайта өңдегенде мезгаға езілгіш ... ... ... ... ... қосады, осыдан кейін
сульфиттерді және ферментті ... ... ... ... әсер
ету үшін жылы мезгажылытқышта 40-600С –та мезганы тазалайды.
Қызылшарап өнімдерінің сапасын көтеру мақсатында оларды тазалап және
ұзақ уақыт ұстайды, ... ... ... ... қалу үшін және ... қамтамасыз етеді. Шараптың түсі жүзімнің сортынан оларды алу
тәсіліне және ... ... ... ... болады. Қызыл шараптың
түсін сақтап қалу үшін арнайы қолданылатын технологиялық өңдеу әдістеріне
байланысты.
Шараптың тұнық ... ...... ... ... көмегімен: микроағзалы ашытқылар; ... ... ... ... ... ... ... қосылыстары, майда дисперсті
суспензалар немесе тұрақты коллоидты қоспалар жатады.
С.Ф. Родина. Россиядағы және ТМД елдеріндегі элиталық ... ... ... ... ... ... ... табиғи
шараптың отаны болып табылады. Оның айырмашылығы анар түстес болып келеді.
Хош иістілігі Каберн сияқты. Оны 3 ... ... ... ... ... Одесса шарап зауытында Каберн Савиньон сортты жүзімді
классикалық технологиямен өңдеу арқылы ... ... ... шарап ашады.
Молдова шарабы. Бұл ел жүзім шарабының қайнар көзі болып табылады
және де ... ... ... Бұл елді мекен Каберне сортынан
құрғақ жоғары сапалы қызыл шарап ... ... ... ... СССР – де ... ... қызыл түсті
шараптан алған. Саперави сортынан өте күшті қызыл шарап ... ... емді ... ... ... және де ... ... Ұзақ ... ... ... ... жұмсақтық
пен хош иістілік байқалады.
Армения шарабы. Өз ... ...... ... ... ... ... шарап өндірісінде көптеген сапалы өнім ... В.А. ... ... ... ... ... ... бірі болып шарап өнімдерінің сапасы – қайта
өңдеу өндірісіне келіп түскен ... ... ... сапаның
көрсеткіштері болып титрленген қышқыл немесе концентратты қалыптар болып
табылады.
Қазіргі ... ... ... ... ... базаларда
органалептикасын физика – химиялық және биохимиялық бағалығын, шарап ... мен ... ... Мықты шараптың ... ... ... ... ... деп құралады,
химиялық реакция немесе қатты кемістердің бір ... ... ... ... ... ... кезінде өтетін классикалық
тоқтамы арнайы ыдыстар немесе жылулық өңдеу уақытымен бірге болады.
Осыдан келе, шарап өнімдерінің ... ... ... ... қадағалап және идентифицирлейді.
А.Л.Панасюк, Е.И.Кузьмина, А.Е. Линецкая, О.С. Станкевич.
Десертті қызыл шарап эктрактісін жоғарылатуға ... ... ... ... ... ферментті препарат қосып қолдана
отырып, олардың эктрактивті эоғары ... және де ... ... ... ... ... ... анықтығы байланысты болып отыр.
Ең бастысы ол жүзім жемісі қабығының әсерінен, шараптың қызыл түсі
антоциннің негізінен құралған. ... ... ... ... ... түрде термоөңдеуден өткізу қажет.
Қызыл шарап жасайтын ... ... ... рун ... ...... ... позитивті түрде өзгеруіне әкеп
соғады.
В.С.Иванов.,Л.В.Гуркова.,М.А.Денисов., ... ... ... Л.А. Иссакен., И.И.Хищенко., Л.М. Овсяникова.,
Л.Р. Тилипчук., Л.Н.Лугина. ... ... ... алу ... ... ... емдік – профилактикалық және
органалептикалық құрамының жақсаруына байланысты, ... ... 65 мас % ... ... ... ... ... де өсімдік өнімдерінен алынған сулы экстрактпен араластырады, құрғақ
заттар 74 мас % ... ... ғана оның ... тұрақталады, мұндай
жағдайда өсімдік өнімдерінен ... сулы ... алу үшін 1 ... 140 мл ... ... ... 2 %-ті сулы
экстрактысын немесе 1 кг экстрактқа 190 мл мөлшерде ... 5 % ... ... ... ... 1 кг ... 70 мл ... жапондық
софордың 2 % -ті сулы экстрактысын немесе зверобойдың 1,6 % -ті ... және де 1 кг ... 1410 мл ... 1: 8 : 2 : 1 : ... көк ... араластырып алу болады [3].
Я.Д.Каданер, В.З.Вадачкорил., ... П.И. ... нан ... ... ... ... алу әдісі.
Дайын сусындардың салмағын көтеру мақсатында қолданады және олардың
тұрақтылығының жоғарылығы, квасты ашытқыға өнеркәсіптік ... ... ... және ... ... ... бір ... 5
– 15 % және 1 -5 % ... ... ... фильтрлемей тұрып
ашытылу арқылы алынған сусынды ашытқыларын бөліп алу үшін сепараторда
өңдейді, сусынды ... ... ... ... ... фильтрлейді,
ал осыдан кейін ашытылу арқылы алынған сусынды 1 ... бойы ... ... 10С ... ... ... осы
температурада 25-35 минут бойы ұстап, оны ... ... ... ... ... ... А.П.Рисин., Е.А.Ильин.,
В.И.Федосимов. Жартылай өнімді нан квасынан алу ... ... ... ... ... ... 600-800 кг/м3 ... 25-350С –та көбіршектену өткізіледі, 1-2 мм жуандық қабатында
кептіру кондуктивті ... іске ... және ... ... ... –қа ... қыздырылады да, ал салқындатуды 20-300С
кондуктивті қолданады. [7].
П.И.Параско., В.М.Батанов., Ф.м:Цыган., ... ... ... С.В. ... ... ... ... шыққан
жемді шарап ашытқысының құлмақты тәсілмен алу.
Жылышығымен төмендету және ... ... ... ... оның ... ... ... барып құлмақты
қоюландырады, крахмалды – болжыр өндірісінде қалдықтардан алынған құлмақты
қоюландырады. Глютенді – сулы ... ... ... 20-300С ... ал ... ... аралығында өтеді [9].
2. Шарап өндірісіне патенттік шолу
Москаленко Р. Н., Макштям И. А., Макштялене З. Б. ... ... ... ... ... ... шығару жолдары
қарастырылған, мұның басқадан айырмашылығы, Дайын өнімнің сапалығына ... ... ... ... ... ... өндірісінде
экстрагент ретінде винасс деген қалдықты қолданады. [2]
Мониава И. Ш., Ликашвили Э. И. ... ... ... ... ... ... тәсілін қарастырған мұның басқадан айырмашылығы,
Жүзім тұқымын толығымен қолдана ... ... ... мен май ... ... ... оны кептіріп, бейорганикалық ... ... ... ... ... ... осыдан шыққан экстрактты
фильтрлеп одан ақуызды сүзіп алады. [5]
Байдюк П. В., Юсупов А. М., Искандаров З. С., ... Ш. ... О. Бір шоқ ... ... оны ... арналған қондырғыны
қарастыра отырып, мұның басқадан айырмашылығы, Бір шоқ жүзімнің ... ... ... ... жолында жүзімнің кебу кезіндегі
сапасы жақсарады, ... ... ... ... ... керілген
сымдардың көмегімен жүзім шоқтарын ыңғайлы етіп орналастырып, олардың бір
бірімен орналасу ... 40-50 мм, ал ... ... 0.36-1.05 мм тең
болады. [7]
Бирюков Ю. В., Думай Л. Б., Василенко П. И. Және ... Н. ... ... арналған қондырғыны» қарастыра отырып, мұның ... ... ... ... және олардың арасындағы құрамына
картоп ... ... ... және де олар механизмді басқарумен
тығыз байланысты болады, ... және ... ... ... жүзімнің басындағысын арнайы пышақтармен кесіп тұратын механизммен
тығыз байланысқан. [9]
Рыцев Б. П., Григорьев В. Н., Рыцев В. Б. ... ... ... ... ... мұның басқадан айырмашылығы, ... ... бұл ... ... ... ... қосымша жалпақ көлденең серіппелі қондырғы орналасқан, бұлардың
бұрылу секторының өсі сабақ тасымалдағыштың радиус ара ... ... ... М. С. «Алкогольді сусындардың пісіп жетілу тәсілін» қарастыра
отырып, мұның басқалардан айырмашылығы, Процесстерді тездету арқылы өнімнің
сапалығын ... ... ... ... ... сусындардың
газды ортада атмосфералық қысымы төмен болады. [13]
Рудольф В. В., Иванов В. С., Ермаков А. А., Якубович Ф. Ф. ... ... ... сыра ... ... ... ... қарастыра
отырып, мұның басқалардан айырмашылығы, Дайын өнімнің сапалығын көтеру
және интенсификациялық процесс ... ... сыра ... ... ... ... ... 7.8-8.1 г/100г сыра ашытқысы 30-35°С кезінде 14-
16 сағат аралығында біркелкі болады, ал ашытылған сыра ... ... ... ... ... 5-6°С ... ... суытып, осы ашыту
процесінен шыққан 1:2 қатынасқа тең, ал 1 дал ... ... ... бактериясына диастикалық ұнтақталған қара бидай уытын 30-50 ... ... және де ... да ... араластырады. [15]
Дерканосов Н. И., Маркина Н. С. ... ... ... ... қарастырылған, басқадан айырмашылығы, Квас сыра ... ... ... ... дайын өнімнің
сапасын жақсарту үшін қант шығынының төмендетілуі, су мен концентрлі квас
сыра ашытқысын қосып, одан сыра ... ... бір ... ... ... оған ... мальтозаны және де басқа ашытқы заттарын ... α- ... ... ашытқыларды наубайханаларда қолданады ол 120-150
мин тең, 100 дал сыра ... ... кг ... болады, осыған орай
концентрлі квас ашытқысының мөлшері — сыра ашытқысына және қанттың 100 дал
сыра ашытқысында ... ... ... ... ... ... кезінде
құралады. [17]
Кацева С. А., Аринкина А. И., Сачева Л. Ф., Химичев В. В. ... квас сыра ... ... ... ... ... Берілген бір мақсатқа сүйене отырып, сыра ... ... ... ... және ... ... ... шығуы қарқынды көтерілді, қара бидай ұнын араластыра
отырып, майдаланған арпа уытын және су ... оған ... ... майдаланған уытты қосады да осыдан концентрат пайда ... ... ... ретінде ксилаваморин П10 мөлшерін 0.3-0.05 % шыққан
өнімнің салмағына қарай болады. [19]
Кремнев О. А., Боровский В.Р., ... Л. М., ... Л. ... В. Г., ... А. А., Д. А. ... ... кептірудің
конвективті тәсілі» қарастырылған, басқалардан айырмашылығы, Кептірудің
интенсификациялық ... ... ... ... ... ... ... екі кезеңнен тұрады, біріншісінде жүзімді 85-90°С
ауаны жібереді, ал оның ылғалдылығы 60-80 г/кг 3-4 сағ бойы ... ... ... ... ... ... ылғалдылығы 20-30% дейін
болады, ал екіншісі кезеңде 1-2 сағ аралығында ауаның ... ... ... ... ... ... 10-12% болса, құрғақ ауаның
ылғалдылығы 5-15 г/кг болады. [21]
Троицкий А. С., Разуваев Н. Н. ... ... ... ... алу әдісі» қарастырылған, басқадан айырмашылығы, Бұл алға ... бірі ... ... ... толығымен қолдануға
мүмкіншілік туындап отыр, шыққан өнімнің сапасы жақсы болу үшін ... ... ... ... ... ... шарап өнеркәсібінде
басқа бөлек шыққан езінділерді және қоспаларды гидролиздеу арқылы басқа да
өнімдерді алуға болады. [23]
Бабаков Ф.П., ... Ф. М., ... Я. А. ... және
ацетонобутилді өндірісте қалдықтардан алынған ақуыз дәруменді ... ... ... ... ... мұны ... алынған қоспалардың сапасы мен өнім шығысының өсуі ... ... ... ... ... алдын-ала оны деканттайды,
алынған тұнбаны арнайы жемдік негіздермен бірге кептіреді, ал одан ... ... ... атап ... оны ... де оны арнайы
жабдықта булағаннан кейін бражка ашытқысы ... ... ... ... мақсаты мен мәселелерi
Шарап жасау өнеркәсіптерінің дамуы бірнеше жаңа мәселелер қойып отыр.
Ол технология және ... ... ... процестерді
автоматтандырумен байланысқан. Осыған, ... ... ... ... ... аппараттар мен ... ... ... ... және ... өнімнің сапасын
технологиялық процесстің әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... өнімді үнемді және тиімді пайдалану, сонымен қатар
дайын өнімнің сапасын жоғарылату, экономикалық ... ... ... ... және ... сапасын жылдам және толық бақылау тек қана
автоматтандырылған аспаптар мен ... ... ... ... жаңа ... ... ... ұсынылған рекомендациясын
жасау
Шараптың жаңа түрiн шығару бойынша ұсынылған рекомендациясын жасау.
Мехузла Н. А., ... А. А., ... Л. Ф. ... ... ... ... ... биологиялық бағалығын көтеру мақсатында
және де органолептикалық құрамының жақсаруы ... ... ол ... ... ... сулы – спиртті экстрактан құралған, олардың ара –
қатынасының ингредиенттерінің салмағы, %:
▪ Жүзім ... ... Қант ... Лимон қышқылы 0.16-0.405
▪ Жүзім сығындысынан алынған сулы – спиртті экстракт 3.0-5.0
▪ Көмір қышқылы ... Су ... ... В. А., ... Н. И., ... С. П. «Алкогольсіз,
сергітетін «Сары арқа» сусыны» дайын өнімнің биологиялық бағалығын көтеру
және де ... ... ... ... ... ... бұл сусында қосымша түймедақтың сулы – ... ... және ... ... осылардың компоненттеріне мыналар жатса, г/л:
▪ Қант 70.0-90.0
▪ Лимон ... ... Сулы – ... түймедақ тұнбасы 3.5-4.5
▪ Сулы – спиртті полынь тұнбасы 0.5-1.5
▪ Сулы –спиртті мыңжылдық жапырағының ... ... ... «Ф» ... ... 21-25
▪ Су барлығында [29]
2.ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛIМ
2.1. Шарап өндiрiсiнiң ... ... ... оған ... ... ... ... шарап зауытындағы жұмыстарының
нәтижесінде жоғарылатып шығарылатын өнімнің ... ... ... ... ... сызбалардың 4 маркасы шығарылады, олар: ВПЛ-10К,
ВПЛ-20К, ВПЛ-20МЗ және ВПЛ-30ЕЗ, ВПЛ-50. Олардың өнімділіктері 10, 20, ... ... ... ВПЛ-30ЕЗ және ВПЛ-50 ортадан тепкіш ... ... ал ... және ... ... білікті уатқыш-сабақ
айырғыштарымен жабдықталған.
Жүзімді технологиялық инструкцияларға байланысты өңдейді.
Жоғары сапалы ақ асханалық және шампан материалдарын дайындау үшін ... ... ... шараптарды дайындау үшін ВПКС-10А, күшті және десертті
шараптарды дайындау үшін ... ... ақ ... ... ... үшін ... ВПЛ-10МЗ, ВПЛ-30ЕЗ және ВПЛ-50 ағынды
сызбаларын қолданады.
Асханадық шараптардың түрлері өте көп, бірақ ... ... ... ... ... ... емес, сонымен қатар ақ
асханалық және хош иісті шараптар ... ... ... ... ... ... хош иістілік және толықтығы мен түріне
сәйкестігі өте төмен. Осы топтағы шараптардың ... ... ... ... ... ... ... шарап өнеркәсіп орындарындағы
негізгі мәселе.
Асханалық және хош иісті шараптардың құрамына ... ... ... және ... ... әсер ... органолептикалық
көрсеткіштердің айырмашылығы бар өте көп заттар кіреді. Осы ... ... ... ... және ... ... шараптың дәмін және хош иісін
көрсетеді.
Ақ асханалық және хош ... ... ... ... ... экстрактылығы спиртпен тепе-теңді болып экстракт
құрастыратын ... ... осы ... ... ... және хош ... негізгі көрсеткіш болып табылады.
Асханалақ және хош иісті шараптардың ерекшелігі- жіңішке жеңіл дәмі.
Осындай жеңіл дәмді шарап алу ... ... ... ... ... ... негізделген. Осы сызба уатуды жұмсақ режимде
жүргізуге мүмкіншілік беріп, ... ... ... ... ... қанықтырмайды. Ақ асханалық және хош иісті
шараптар өндірісінде келесі негізгі ... ... ... ... ... 18% кем болмау керек;
• Жүзімді білікті уатқыш-сабақ ... ... және хош ... ... ... ... ... спирттік, экстрактілік, эфир майларының, органикалық
қышқылдардың, ... ... ... ... ... ... және тағы ... заттардың үйлесімді мөлшері.
Жүзімді шырынға өңдегенде оның қанттылығы 18-20% және ... 7-9 г/л болу ... ... ... ... 9-12% ... ... алынады. Осындай шараптар микробиологиялық ауруларға тұраұты
және дәмінде үйлесімділік байқалады. ... ... ... ... ... ... ... глицерин және янтарь қышқылының ... ... ... ... ... және ... әсер ... қышқылы таза және тұздар түрлерінде шараптың хош иіс пен ... ... және хош ... ... дәміне үйлесімді қышқылдылық
негізгі әсерін тигізеді.
Шараптағы органикалық қышқылдардың сапалық ... да ... ... ... дәм беру үшін ... ... қышқылдар болу керек-
шарап, алма, сүт және янтарь.
Шарап қышқылы- шарапқа сүйкімді қышқылдылық беріп оның рн ... әр ... ... микробиологиялық процесстердің дамуын ескертеді.
Шарап қышқылының мөлшері 2-3 г/л болу керек.
Алма қышқылы да дәмнің ... ... ... ... ... ... алма ... алма-сүт ашыту бактерияларына қоректік ... ... ... ... өте көп ... ... жас қышқылды дәм
береді. Сондықтан алма қышқылының мөлшері 1-1.5 г/л шектеулі болу керек.
Сүт қышқылы шарапқа ... және ... дәм ... Оның мөлшері 2-3 г/л
болғаншы жақсы. Сүт қышқылы өте аз мөлшерде (1 г/л дейін ) ... ... ... ... сүт ашу ... ... қышқылдардың өзара қатынастығы жүзімнің пісу шарасына және
дәрежесіне байланысты.
Ақ асханалық шараптағы экстракттың мөлшері оның ... ... ... ... ... ... сыртқы және ішкі сауда жүргізуде ең
негізгі қажетті көрсеткіші болып табылады.
Біздің мемлекетте экстрактты тек қоспа ... ... ... анықтайды.
Жүзімді өңдейтін жоғарғы өнімділікті ... ... ... ... мен ... ... қатынасу уақыты қысқартылды, сондықтан
ақ асханалық және хош ... ... ... ... ... және хош ... ... экстракттың үйлесімді мөлшері 18-20 г/л
болу керек, бірақ 16 г/л кем болмау қажет, ал ағынды ... ... г/л ... ... ... ... ... Экстракттың мөлшерін
жоғарылату үшін мезгада тұндыру және мезганың жарты ... ... ... ... Осы операцияларды жүргізу үшін ВЭКД-5 экстрактор-
вининдикаторын қолданады.
Сонымен жоғарыда ... ... ақ ... ... ағынды
сызбалардың техникалық сипаттамасы келесі.
Ағынды сызбалардың техникалық сипаттамасы
2.1 ... ... ... ... ... ... |
|1. Өнімділігі, |10 |20 |20 |30 |50 ... ... | | | | | ... | | | | | ... ... сусло|2 |2 |2 |2 |2 ... | | | | | ... | | | | | ... 1 т жүзімнен |75 |75 |75 |76 |76 ... ... | | | | ... | | | | | ... Сығындының |56 |56 |56 |56 |56 ... % | | | | | ... емес | | | | | ... ақ ... және хош ... ... дайындау үшін өңдеудің
негізгі технологиялық ерекшеліктерінің бірі ... ... ... ... ... ... ... деңгейде ұстау.
Ауаның оттегімен өте қаныққанда тотығу-тотықсыздану ... 350-400 ... ... ... ... қатар шарап үйлесімделігін жоғалтып, дәмінде
дөрекілік және тегістік байқалады. Хинондар, альдегидтер, ... ... б. ... ... шығарылғанына байланысты тотыққан түрі дамиды,
осындай қасиетке ақ ... және хош ... ... иемденбеу керек. Осы
құбылыстарды тигізбеу үшін немесе ... үшін ... ... ... ... ... суслоның немесе шараптың ауамен
қатынасу уақытын төмендету.
Барлық ағынды сызбаларда уату және сабақ айыру, ... ... және ... ... ... сығымдағышта екінші және соңғы үлесті
шырындарды алу процесстері жүргізіледі.
ВПЛ-10К ағынды сызба құрамында қабылдағыш ... ... ... ... ... сабақ айырғыш, ВССШ-10 ағызғышы, ВСАУ күкірттегіш
қондырғы, ... ... ... мезга және шырын сорғыштар, уатқыштан
сабақты шығаратын тасымалдағыш кіреді.
ВПЛ-20К сызбасы жоғарыда айтылған жабдықтармен жабдықталған, ... 2 есе ... ... ... бункерді, ВДГ-20 немесе ВСА-20
ағызғыш, ВПО-20А сығымдағыш, ВПМН-20 сорғыш жабдықтар.
ВПЛ-20МЗ сызбасына келесі ... ... ... ... ... бункер, ЦДГ-20М ортадан тепкіш уатқыш-сабақайырғыш, ВССШ-20Д шнекті
ағызғыш, ВПО-20 шнекті сығымдағыш, ВПМН-20 немесе А-21Ф ... ... және ... ... ... келесі жабдықтар кіреді: ВБШ-30Д шнекті қоректі
бункер, ЦДГ-30А ортадан ... ... ... ... шнекті сығымдағыш, ПМН-28 поршенді мезга сорғыш, ВПМН-20, ... ... ... шырын сорғыштары, сабақ және сығымды тасымалдағыштар.
ВПЛ-50 сызбасы қазіргі уақытта ең өнімді сызба болып саналады. Осы
сызбаға ... ... ... ... ЦДГ-50 ортадан тепкіш уатқыш-
сабағынан ... ... ... ... ... ... ВНТ-50
мезгасорғыш, ВЦН-40 және ВПМН-20 шырын ... ... және ... Осы ... негізгі ерекшелігі- автоматтандыру
жүйелерімен ... ... ... уатқыш-сабақ айырғышты қолданғанда шырындағы о-
дифенолоксидазаның белсенділігі қолмен ... ... 40%, ... ... ... уатқыш-сабағынан айырғыш ... 160%, ... ... ... ... ... 40 және ... Нәтижесінді, ЦДГ-20 түрлі ортадан тепкіш ... ... ... ақ ... шарап материалының білікті
уатқышымен салыстырғанда, тотығуға және қоңырлануға тұрақтылығы төмен.
Білікті ... ... ... ... ... ... Шырынның сапасы жоғары;
• Сабақ айырғышын тоқтатып сабақты мезгада қалдыруға болады.
Ортадан тепкіш уатқышты қолданғанда жүзім өте ұсақ майдаланады.
Жүзімді жидегінен ... алу ... ... ... ... ... және жоғарғы қысымдарда шырын алу процесі аяқталмайды. Осындай
әдіспен алынған шырынның сапасы, жүзім жидегін сығымдаған сайын, ... және ... ... ... ... ... әр бір ... кемінде 50 дал шырын алуға
мүмкіндік беруі тиіс. Сонымен қатар осы ... ... ... 80 ... ... ... ... 0.2 г/л жоғары болмау керек. Шырын өздігінен
аққанда аз тотығып мезга үйкеленбеу ... Осы ... ... ... технологиялық талаптар тұдырады. 0.1 мпа қысымда осы
процессті жүргізгенде мезгадан ... ... ең ... жылдамдықта
жүреді, осындай шартта бірнеше минут аралығында мезгадан бос ... 90-95% ... ... ... ... ... 1.5-2 мин ... мезгадан 90% бос шырын алуға
болады, нәтижесінде шырындағы қоспалардың мөлшері 10-11% ... ... және ... ... қанықпайды, ал оттегінің мөлшері 2-3 есе
төмендейді. Бірақ мезганы вакуумдағанда ... ... хош ... ... ... майдаланбаған мезга жүйенің байланыстарын оңай бұзады, өте
ұсақталған- оның құрылымының жылдам ... әсер ... осы ... ... ... көрсеткіштері жақсы, бірақ өздігінен аққан
шырынның шығымы төмен (34-40 ... ... алу ... ... ... ... шарап зауыттарында үздіксіз шнекті ағызғыштар ... ... ... ... жоғары, шырынның сапасы
төмен болғанымен.
Үздіксіз ағызғыштар арасындағы ең жақсылары ВССШ-10, ВССШ-20Д, ВССШ-
20/30 және ВСН-20.
ВСН-20 ағызғышында әр бір ... ... оның ... және ... ... 51-57 дал ... ... алуға болады. Бірақ
ВССШ-20/30 ағызғышында өздігінен аққан шырындағы қоспаның мөлшері 50-75 г/л
және фенолды заттардың ... ... ... және бірінші үлесті суслоны ... соң ... ... ... ... ... 25-30 дал, сығындының
ылғалдылығы 55-56% болу керек. Ақ ... және хош ... ... ... ... сығымдалады.
Сығымдалған мезгадан шырынның үйлесімді мөлшері шығу, сабақтар, дәндер
және қабық аз ... ... ... ... аз қатынасу керек.
Мезганың үйкелу дәрежесін және шырынның тазалығын сығымды шырындағы
қоспалардың және фенолды ... ... ... ... ... мөлшері шырынның сығымды үлесінде 150 г/л және фенолды заттардың
мөлшері 1.5 г/л жоғары болмау керек.
Қазіргі уақытта ... ... ... ... ... ... ... техниканың қазіргі деңгейіне сәйкес екі шнекті
ПНД-5 және ВПНД-5 түрлі сығымдағыштар ... 5 ... ... ... ВПО-30 және ВПО-30А, ВПО-50 (өнімділіктері 10, 20, 30 және 50
т/сағ).
Кейбір ... ... ... ... сығымдағыш қолдануға
болады, бірақ олардың өнімділігі төменделіп алынатын шырынның сапасы
нашарлайды.
ВПНД-5, ВПО-10, ... ... және ... ... бір ... және жұмыс істеу ... ... Осы ... 2 шнек ... ... ... ... араласады, яғни
шырынның толық шығуына мүмкіншілік береді. Екі ... ... ... өте аз ... ... ... шырын мезгамен аз уақыт қатынасып
қоспа және фенолды заттардың мөлшері ... ... жіне ... ... ... қоспалардың мөлшері өте
жоғары. Ашыту процесі нормалды жүру үшін ... ... ... алу үшін)
шырынды мөлдірлету керек. Сондықтан шырынды ... ... ... мөлдірлеу процесін жылдамдату және ... үшін ... және т. Б. ... ... ... ... және ... қалу үшін оны 12-14° С салқындатып, күкірт тотығын енгізеді.
«Магарач» ниивив ... ... ... ... Осы ... ... ... шырынға бентониттен өңдеп,
танин және инлатинмен жапсырып, жылытып ... ... ... ... ... препараттармен өңдеп, мөлдірлетуге болады.
Шырындағы қоспалар алкогольды және алма-сүт ашуды жылдамдатады. ... ... ... ... ... толық босатқан жағдайда
алкогольды ашу ... ... өте жай ... Сондықтан мөлдірлетуді
пайдаланудың бірнеше дәрежесіне дейін жүргізеді. Ақ асханалық және хош
иісті шараптар ... ... ... ... 1-2% ... ... керек.
Шырынды бентонитпен өңдегенде мөлдірленуімен бірге азотты ... ... осы ... ... ... лайлануына қарсы тұрақтығын
жоғарылатады. Шырынды және шарапты бентонитпен ... ... ... ... және ... бос ... ... ауысады.
Шараптағы және шырындағы азотты ... ... ... ... ... оның ... жүзімнің сортына және азотты
заттардың алғашқы мөлшеріне байланысты.
Рн төмен болғанда ақуызды ... ... ... ... 20% ... ... мөлдірлегенде) немесе 5%
және 10%(ультрадыбыспен өңдегенде) су суспензиялары түрінде қосады. Екінші
жағдайда, түйіршіктердің диаметрі 15.4 - 6.1 мм ... ... ... ... ... белсенділігіне бейімделеді. Сонымен қатар
енгізілетін суспензияның мөлшері және өңдеу мерзімі қсқартылуы мүмкін.
Кейбір жағдайларда шет ... ... ... ... бентонит
қолданылады, ол шырынға енгізіліп, тұндырусыз және тұнбадан босатылмай,
ашытуды бентонитпен бірге жүргізеді. ... ... ... ... ... ... және ... хош иісі сақталады. Кейінгі
операцияларда осы шарап материалдарын ... ... ... Осы әдістің кемшілігі- бентониті бар ашытқы тұнбасын қайта
пайдалану күрделі.
Шырынды бентониттің үйлесімді ... ... ... ... қолданғанда, ашытқы сүт қышқыл және сірке қышқыл бактериялары
бентониттің дисперсті ... ... ... ... ауысады.
Сонымен қатар бентонитпен шырынды өңдегенде ашытуды ескерту ... SO2 ... ... ... 2 г/л ... қолданған 60
мг/л SO2 100 мг/л SO2 тең.
Жүзім қатты шіруге ұшыраған ... ... ақ ... және хош иісті
шараптарда қараюды және оксидазды касеты тудыратын оксидазаның мөлшері
жоғары) ... ... ... шырынды 1 г/л мөлшерде бентонитпен өңдегенде жалпы азоттың
мөлшері әжептеуір ... (13.5 - 24.6%). ... ... ... жалпы азоттың төмендеуіне әсер етпеді.
Бентонит оксидазаларды адсорбциялайды және тұнып өзімен бірге тұнбаға
ауыстырады. Бірақ оксидазаның белсенділігі ... Егер ... ... ... онда ... ... ... адсорбцияланған
ферменттер шырынның жоғарғы қабатында ауамен қатынасып шырын оттегімен
қанығады. Сондықтан тұндыру сатысында ... ... ... керек және
мөлдірленген соң шырынды бентонит тұнбасынан жылдам босатады.
Ферменттерден бөлек бентонит кейбір витаминдерді адсорбциялайды. ... ... ... ... В1 витамині шырыннан толық босатылады,
В6 – 75-80%, ... ... 50%, ... ... 20%. ... ... В2 витамині (рибофлавин ) бентонит топырағымен жүзім
шырынын өңдегенде 50% ғана ... ... ... диатамитпен сүзгенде
жүзім шырынындағы рибофлавиннің мөлшері төмендейді. Тәжірибе ... ... ... ... ашиды. Ашыту процесінде ақуызды заттарды
бентонит өзінің бойына ... ... ... ... ... өте ... ... уақытында жалпы және ақуызды азоттың мөлшері ... ... ... ... химиялық құрамын өзгертетін
ферментативтік процесстер өтеді.
Шырынның тез мөлдірленуіне әр түрлі флокулянттарды (полиакриламид,
полиоксид, ... ... және т. Б. ) ... және ... ... ... (ПАА) өте ... флокулит болып саналады. Шарап жасауда
А маркалы тамақ полиакриламидті қолданады (акриламид мономерінің мөлшері
ПАА 0.2% ... ... ... ПАА ... ... бентонитпен бірге қолданғанда мөлдірлеу процесі қысқартылады,
тұнбаның құрылымын жақсартып, ... ... ПАА ... ... ... ... ... 2-10 мг/л мөлшерінде қолданады.
Құрамдас өңдеу тәсілін қолданғанда шарапқа бірінші бентонитті қосып,
ұқыпты ... ... ПАА ... ... ... ... әсері
бірдей енгізгенімен салыстырғанда нәтижелі. Сары қан тұзын полиакриламидпен
бірге қолданғанда өңдеу уақыты қысқарады.
ВЛЦ-600 ағымды ... ... ... сары қан ... және ПАА
мен өңдеуді ағынды мөлдірлегіште жүргізеді.
ПАА шырынды тұндыруда қолданғанда SO2 мөлшері 50-75% мг/л ... Аз ... ... ашу процесі қолайлы өтеді.
ПАА үйлесімді мөлшері келесі:
Өздігінен аққан ... 10-30 мг/л ... ... ... ... шірікке малдыққан жүзімдерге бентонит және ПАА ... ... ... ... ... ... бар ... флокулянттардың (КФ-4, КФ-6, КФС-5, КФ-8 )
нәтижесі бентонит және ПАА ... ... ... КФ-6
қолданғанда бентониттің мөлшері төмендейді, мөлдірлеу ... өтіп ... ... ... КФ-6 ... ... ... жөн, яғни
антоциандарды адсорбцияламайтын ұлпа ... ... ... ПОЭ) ... қолданып этилен тотығын
полимеризациялап алады, осыған байланысты ... ... ... мыңнан бірнеше миллион бірлігіне дейін болуы ... ПОЭ 25% ... ... тікелей әсері бар флокулянт түрінде қолданады. Тұндыруды
шырынды мөлдірлеу үшін осы ... ... ... 7-15 ... 20-60 мин ірі тығыз ... ... ... Осы ... ... бөлігінен жеңіл босатылады, ал шырынның шығымы 80-
85%. ПОЭ шырынның коллоидты бөлігімен қатынасады, пектин заттарды, ... ... ... босатады. ПОЭ токсикалық әсері жоқ.
Барлық флокулянттар арасынан ең нәтижелі полиоксиэтилен. ... ... емес ... ... ... ... ... катионды флокулянттар жоғарғы молекулалы үлестерді ... ... ... ... ... ... ... ақуызды
үлестердің мөлшерін төмендетеді.
2.2. Қосымша материалдар мен шикiзатқа сипаттама
Жоғары айтылғандардан қорытынды шарабына шырын алудың келесі тәсімін
қабылдаймыз.
1 ... ... ... ... ... жүзімнің санын және
жиналатын жүзімнің көлемін ... Осы ... ... ... сорт бойынша жинаудың жоспарын ... ... ... ... ... графигін құрастырады. Жүзімді өңдеудің бекітілген
жоспары бойынша технологиялық, жалпы зауыттық және ... ... ... ... ... ... ... аяқтайды.
Негізгі назарды технологиялық жабдықтардың ... және ... ... және ... ауданның қажетті қуаттылығына аударады.
Жоғарғы мекеме ... ... ... ... ... ... өңдеу науқанына дайындауын аяқтайды.
Негізгі назарды технологиялық жабдықтардың ... және ... ... және ... ... ... ... аударады.
Жоғарғы мекеме тағайындаған арнайы құрылтайшы актісімен ... ... ... ... дайындығын 10 тамызға дейін дәлелденеді.
«Семиречинское» шарабына жүзімді ... пісу ... ... ... ... ... «Қайықшадағы»
жүзімнің қабаты 60 см аспау қажет. Жоғарғы биіктікте жүзім жидектері қатты
езіледі, ... ... ... жаңбырдан және шаңнан сақтау қажет.
Қабықшаның «ішкі» жіне ... ... күн ... ... және ... қажетті жағдайда соде ерітіндісімен жуады.
Жиналған жүзімді 4 сағ аралығында шарап зауытына ... ... ... ... ... шырын оңай ашиды.
Оңдеуге жүзімді тәулігіне 10 сағ аралығында қабылдайды. Шарап ... ... ... және ... ... қабылдайды.
Зауытқа келген жүзімнің әр партиясының салмағын ... ... ... таразында (2 ) анықтайды. Осы таразыдағы сан көрсеткіші
автоматты түрде жүзімнің салмағын және өлшеудің рет санын ... ... ... ... ... қанты және титрленетін қышқылдығы бойынша анықтау
үшін, өлшеу алдында, арнайы ... ... ... (СПВ1М) (1)
анықтайды. Сынама анықтағыш негізгі авто таразының жоғарғы ... ... ... ... ... қабатынан сынама алынатын
және алынған ... ... алу ... бар. Сынама анықтағыш ... 3 ... ... ... ... ... рефрактометр қанттың
мөлшерін және титрометр титрленетін қышқылдылығын анықтайды. Алынған ... ... ... ... ... ... зауыттың
зертханасында химимялық әдістермен талдайды. Ал автоматты сынама анықтағыш
негізгі қажетті мәліметтерді жылдам ... осы ... ... ... және ... ... жүзімді өңдеуге қабылдап
тасымалдағыш құралдардан («қайықша») тасымалдағыш шнекпен жабдықталған
темірбетонды ... ... ... шнекпен қоректі бункерден жүзім тікелей білікті ВДГ-20
(4) уатқыш-сабақайырғышына беріледі. Жидектерді уатудың негізгі ... ... ... және ... ... «Семиречинское» шарап
өндірісінде уатуды интенсивтілігі төменгі механикалық режимде, яғни
жидектердің ... ... аз ... ... үшін және ... экстрактты заттардың өтуін ... үшін ... ... ... ... реттеп, дәнді уатпауға тырысады.
«Семиречинское» шарабын дайындағанда жүзімнің жидектерін сабақтарынан
айыру негізгі және ... ... ... ... Көк ... сүйкімсіз шөп дәмін (сабақ дәмі), беретін заттар және шарапқа
дөрекілік беретін дубильді заттар (полифенолдар) ... ... ... ... ... екі ... өнім алады: мезга және
сабақтар. Уату процесінде жүзім сабақтары шырынмен қанығады. Сабақтармен
бірге 2% ... ... ... ... 15% ), яғни әр бір ... 2-3 дал ... шырынын алуға болады. Сондықтан уатқыштан шыққан
сабақтарды ленталы тасымалдағышпен (7) ленталы ЛТМ-1М түрлі ... ... ... ... үздіксіз бункерге (9) жібереді.
Уатқышта пайдаланған мезганы ВПМН-20 ... (10) ... ... (12) ... ВСН-20 ағызғышында алынатын өздігінен аққан
шырындағы қоспаның мөлшері 50-75 г/л және ... ... ... ... ... ... ... оңай және ыңғайлы.
Мезганы ағызғышқа жіберер алдында ВСЛУ түрлі күкірттегіште (11) 40-50
мг/л мөлшерге дейін күкірттеледі.
Жүзім мезгасында 80% ... бар. Осы ... ... ... ... ... және шығымы 51-57 дал. «Семиречинское» ... ... ... ... шырын өзінің химиялық құрамы және
технологиялық қасиеті ең қымбатты шырын үлесі болып ... ... ... қоспаның мөлшері 50-75%.
Ағызғыштан шығатын мезга аққан деп аталады. Осы мезгадағы сұйық
фазаның ... 28-30% ... ... шырын алу үшін сығымдауды қолданады.
Ағызғыштан шыққан мезга үздіксіз түрде ВПО-20 сығымдағышқа (13) беріледі.
Сығымдау барысында 1, 2 және 3 ... ... ... және ... ... ... шырын бір қалыпты шықпайды. Алғашқы сатыда
процесс жылдам өтеді, кейін жылдамдық бірден ... және ... ... ... ... Жүзімнің әр бір тоннасынан: 1 қысымды ... ... 2-11%, 3-4%. ... шырынның химиялық құрамы және технологиялық
қасиеті, өздігінен аққан шырынмен ... ... ... ... ... ал ... және ... заттардың мөлшері жоғары. 1 қысымды
және өздігінен аққан шырындарды біріктіріп жалпы көлемі 60 дал жоғары емес
шарап ... үшін ... ... ... ... ... ... астында орналасқан темірбетонды
жинақта (14), ал 2 қысымды шырын сығымдағыштың астында орналасқан және ... ... ... (15) ... ... Ал 3 қысымды ... ... (16) ... ... сығымды қабықтан және дәннен құралады және әр
бір тонна ... 13-15% ... ... ... ... ... (17) ЛТМ-1М таразыға (8) беріледі, кейін қайта пайдалануға
жіберіледі.
Шараптың түріне байланысты ... ... ... ВЦН-20
сорғышымен (18) жіберіледі. Мөлдірлеу алдында шырынды 80 мг/дм3 мөлшерге
дейін ВСАУ күкірттегішінде (11) SO2 ... ... ... мөлдірлену
процесі жылдам өту үшін шырынды 10-12°С пластиналы жылу алмастырғышта ... ... ... құрастырылған шырынды жылдамдатып
мөлдірлеу қондырғысында жүргіземіз.
ВЦН-20 (18) ... ... ... құбырлармен эмальданған,
сыйымдылығы 1500 дал тұндыру ыдыстарына (23) беріледі. ... ... ... ... (20, 21, 22) ... ... ... 0.02% (шырынның көлеміне шаққанда) бентониттің мөлшері
1-2 г/дм3, фермент препараттарының мөлшері 0.005%.
Флокулянт ретінде полиоксиэтилен (ПОЭ) қолданамыз.
Фермент препараттарын 1% ... ... ... ... ... қоспаларды бөлшектеп, олардың бентонит және флокулянт
бетіне адсорбциялауға жақсы әсер етеді. Нәтижесінде шырындағы ... ... ... ... ... ауа ... ... төмендету үшін
тұндырғыштарға СО2 ... ... ... ... беріледі.
Тұндырғыштар коллекторлармен толық және мекем жабдықталған. Тұнба арнайы
құбыр арқылы ... ... (24) ... Мұнда тұнба қайтадан
салқындатылып, флокулянтпен, ... және ... ... ... ... Осы ... мөлдірленген шырынды ашыту өте тиімді.
2.3. Дайын өнiмге сипаттама
Уату-сабақайыру аппарттарының сипаттамасы. Жүзімдерді өңдеу ... ... ... ... ... ... Өңдейтін
құрал-жабдықты таңдау берілген өнім түріне ... ... ... ... ... ... ... болжырынан сабағы, шырынынан дәні тез
ажыратылуы керек. Қызыл шарап өндірісінде тек қана ... ... ... сабағы болжырда қалады.
Жүзімдарді уату кезінде жеміс- жидектердің ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді. Уату дәрежесі технологиялық талаппен
шырын сапасына байланысты. Ұсақталу дәрежесі ... ... ... ... ... оның жылдамдығына әсер етеді.
Жүзімдерді ұсақтап езу уату-сабақайыру ... ... ... ... орындарында жоғарғы өнімділікті білікті және
ортадан тепкіш машина түрлері қолданады.
Білікті уатқыштарда жұмысшы ... ... ... орналасқан білік
жатады. Біліктер бірдей жиілікте қарама-қарсы айналады. Біліктер арасында
жүзім қуыс аралығына түсіп, үйкеліп ... ... ... ... ... ... келеді. Бұл қалыпты жұмыс
режимін орнатуды қиындатады. Жоғары өнімділікті аз энергия шығынымен ... өнім ... ... ... ... қондырғыда жүзімдерді уату машинаның
жұмысшы ... ... ... ұру ... ... ... машина білікті уатқышқа қарағанда өнімділігі жоғары, ... аз, 1 т ... 2-2.5 есе ... энергия аз жұмсалады.
Кемшілігі— былжыр тез аэрацияланады және суслода құрамы жоғарылайды.
Ортадан тепкіш сабақайырғыш машинаны қызыл шарап пен ... ... ... төмендегідей сапалық көрсеткіштерімен өңдейді:
• Жидектерді өңдеу дәрежесі;
• Суслодағы құрамы;
• Суслодағы ... ... ... ... мен ... шығу мөлшері;
• Сусло мен сабақ қатынасы;
• Суслоға темір мен дубильді заттардың өтуі.
Ортадан тепкіш ... ... 4 ... тік ... Сыртқы цилиндр корпус, ол фундаментке бекітілген.
7)
Қалақтары перфоланған (8) цилиндрде орналасқан және (6) цилиндр бар.
(8) цилиндр түбіне түскен жидектер, (7 ... мен ... ... (11) ... арқылы шығарылады. (10) люк корпустың жанында ... ... ... ... санитарлы өңдейміз және қарау үшін (5) қабылдау
бункері, ... ... бар. ... ... ... (8) ... бар.
Мұнын қабырғасында екі бақылау терезесі орналасқан. Оның ішінде үшінші
цилиндр бар, оның ішінде ... ... ... ... ... ... оған (12) ... оның төменінде (14) крестовина бар.
Жүзім бункерге түсіп, одан ішкі цилиндрге (8) және (12) ... ... ... (16) реттеледі. Жүзімдер машина ... ... ... ... беріледі. Цилиндрде
қалақтардың ұру әсерінен қабырғаға ұрылады. ... ... ... ... ... ... сабағы мен дәнінен ажыратылады. Езілген былжыр
перфорландырылған түпке беріледі, жинағышқа жиналады, сабағы крестовинаға
жеткізіледі. Қалақшаларының ... ... түрі ... ... машина
қуысынан сыртқа шығады.
Жүзімдердің сорты мен өіделуіне байланысты және ... ... әр ... ... айналу жиілігін қолданамыз.
Уатқышты қосудан алдын біліктің айналу ... ... ... ... ... міндетті түрде тексереді. Машинаның жүзім мен ... ... ... ... ... ... немесе
қорғаныс бөгеттерінен тұрады.
Білікті уатқыш- сабақайырғыш машинасы уатқыш және сабақайырғыш
қондырғысы мен ... ... ... (9) ... ... ... (8) қалақты эластикалық тағамдық резиналы біліктен жасалған.
Олар қарама-қарсы бағытта 60 ... ... ... ... ... ... апаттар болған жағдайда немесе
оларға қатты заттардың түсуімен сақтау механизмдері қорғайды. ... ... ... ... ... ... қондырғысы (3) перфорирленген цилиндр мен мезга өтетін
қуыстан, ол 10 айн/мин жылдамдықпен айналады. (3) ... ... ... ... олар мин ... жасайды.
Уатылған мезга перфорирленген бет арқылы (6) мезгажинаққа және (7)
шнекке түседі, одан (8) шығу ... ... ... ... шығу ... ... ... де мезгада сабақтарын қалдыру керек болса, сабақ айырғышты
өшіреді. Уатылған мезгалар (6) ... ... ... ... ... өндірісінің технохимиялық бақылауы дайын өнімнің сапасын
көтеруге арналған негізгі шара.
Шырын алу ... ... ... ... ... ... ... аққан 1, 2 және 3 ... ... ... ... көмекші
материалдар (бентонит, полиоксиэтилен, күкірт тотығы), технологиялық
процесстер, шығым, қалдықтар, ыдыстар технологиялық ... ... ... ... өндірісте технохимиялық бақылауды зауыт
зертханасы жүргізеді.
Зертхананың негізгі міндеттері:
• Өндіріске түсетін шикізатты, негізгі және көмекші материалдарды
бақылау;
• Технологиялық ... және ... ... Бекітілген шарт және сыртқы бұйымдар бойынша дайын ... ... ... ... және ... ... Өндірістік бөлімшелердің және ыдыстардың, жабдықтардың санитарлы
қалпын бақылау.
МЕСТ талптарына сәйкес келмейтін ... ... ... ... ... акт ... бақылаудың нәтижесі арнайы ... ... Осы ... көмірленіп, шифрленіп және зертхана мекемесінің
мөрімен басылуы тиіс.
МЕСТ талаптарына сәйкес дайын өнімге зертхана меңгерушісі сертификат
жүргізеді, мұнда шараптың ... ... ... ... ... ) шараптың сатылған көлемі жазылады.
Жүзімнің пісуін бақылау үшін екі апта жинау алдында зертхана ... ... 2-3 күн ... ... ... жүзімдіктің әр аудандарынан жүзімнің
орташа сынамасын талдайды. Жүзімнің техникалық ... ... ... ... қант және ... ... болып
саналады.
Орташа сынамасын талдау үшін жүзімді лабораториялық ... ... жоқ ... ... ... ... ... қапқа
орналастырып қолмен сығады. ... ... ... ... ... ... анықтайды, ал титрленетін қышқылдықты
сілті ... ... ... ... ... ... ... мүмкін. Ашытуды ескерту үшін шырынға ... ... ... ... Талдау нәтижелерін және жүзімнің сипаттамасын арнайы
жүзімнің пісуін бақылау журналына белгілейді, ол жүзімнің ... ... ... ... ... жүзімнің сапасын, пісу дәрежесінін және
түрін бақылайды. Жүзімді ... ... ... ... ... ұзақ ... ... бақылау қажет. Өңдеуге
берілетін жүзім 4 сағат аралығында өңделу қажет.
Жүзімді өңдегенде уатқыш-сабақайырғыштардың, ағызғыштардың ... ... және ... ... қысымды шырындардың шығмын
зертхана анықтайды.
Шырынның әр үлесі бойынша қанттылығы және қышқылдылығы анықталады.
Талдауға нәтижелерін журналға ... ал ... ... ... ... ... және бригадир қатысуларымен актқа түсіріледі.
Сығымдаудан кейін зертхана мезганың уақыттылы шығарылуын ... ... ... ... ... тұндырылған дәрежесін, ыдыстың тазалығын, шырының
химиялық ... еске ала ... ... ... сапасы өндірушіні және тұтынушыны қанағаттандыратын
негізгі материалдық (баланс) негіз болып саналады, осымен ... ... және ... ... ... Неғұрлы өнімнің сапасы жоғары
болса, соғұрлым елдің байлығы мол және прогресстің ... ... ... ... ... ... негізгі рөл атқарады.
Нарықтық қатынаста халықтың жағдайының жақсаруына, шикізаттың және
көмекші материалдардың үнемдеуіне, ... ... және ... рөл ... ... ... ... және
стандарттаумен қамтамасыз етпей басқару мүмкін емес.
Үілесімді нормативті ... ... ... ... ... және метрология айналысады.
Стандарттау дегеніміз— бекітілген талаптарды бірқалыпты ... ... үшін ... ғылыми- техникалық әрекет.
Стандарттаудың негізгі нәтижесі өнімнің сапасын жоғарылату, функциялық
тағайындалуына ... ... ... бартерді жою және ғылыми-
техникалық байланысқа көмек көрсету.
Шырын алудың технохимиялық бақылаудың әдістері және құралдары
К
е
с
т
е
2
.
2
.
| ... |Не ... ... |Анықтау әдісі |МЕСТ бойынша |Ескерту ... ... | | | ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... ... |1. ... ... пісу |Қанттылық |Ареометрлі | | |
| ... ... ... ... | | |
| | | ... ... | | |
| | | | ... | | |
| |2. ... ... ... |Органолептикалық|Аурусыз, піскен,|Жіберуші |
| ... ... ... ... ... ... | ... ... |
| ... ... ... иісі | | ... керек |
| | ... | | | | |
| | ... ... | | | | |
| | ... | | | | ... ... |1. ... ... |Санитарлы және | ... ... ... |
| ... және |гигиеналық |технологиялық | ... зең ... |
| ... ... |инструкциялардың| ... ... ... |
| ... мен ... ... | | | |
| ... |болуы, ... ... | | | |
| | ... ... | | | | |
| | ... | | | | |
| |2. ... ... пісу ... ... | | |
| ... ... ... |титрлеу | | |
| | | ... | | | |
| |3. ... ... ... ... ... | |
| ... алу ... | ... ... | |
| | ... ... ... |құжатында | |
| | ... ... | | ... | |
| | ... | | ... | |
| | ... және | | ... | |
| | ... ... | | | | |
| | ... | | | | ... ... |1. ... ... ... ... | 100 см3 17 г | |
| ... |микрофлорасы |Титрленетін |титрлеу |кем емес | |
| ... | ... ық | | | |
| | ... ... ... шырын|Микроскопп ен |Заңдар болмау | |
| | | ... ... ... ... ... | |
| | | | | ... | |
| | ... ... ... ... |1 дм3 150 мг кем| |
| | ... ... ... ... | |
| | ... ... ... |1 дм3 1-12 г кем| |
| | ... ... | ... | |
| | ... |1 ... мг кем | |
| | ...... | ... | |
| | ... ... ... ... |Зең иісі болмау | |
| | | | | ... | |
| | ... ... ... |10-12°С 17 г кем| |
| | | ... ... ... | |
| | | | ... | | |
| | ... ... ... ... |6 г кем емес | |
| | | ... | | | |
| | |1. ... |Уақыт |Сағат |20-24 ... | |
| | ... | | | | |
| | |2. ... ... ... ... ірі | |
| | ... | | ... | ... ... ... арқылы өнімнің қойылған талаптарға
сәйкестігін көрсететін құжат, үшінші жақтын әсері болып ... және ... ... бір ... ... ... айналысады. Ол өлшемдерді бір әдіске және құралдарға ... ... ... ... бірнеше талаптарға сәйкестігін көрсететін
өнімнің қасиеттері оның ... ... ... ... сапасын жоғарылату
әр бір өндірушінің мақсаты.
Бір өлшемнің бұзылуы, олардың дәлсіздігі, өлшемнің жоспарсыз ұйымдасуы
физикалық сандары, техникалық параметрлерді, процесстерді және ... мен ... ... өнімді бақылап есептегенде көп шығын
көрсетеді.
Бекітілген нормативтік құжаттар (МЕСТ, ССТ және ТШ) ... ... ... және ... ... ... құралдарымен
талданады.
Алғашқы шикізат— жаңа терілген жүзім зауытқа күші бар стандарттар
бойынша қабылданады және ... ... ... және ... ... ... ... құрғақ заттардың массалық үлесі 14.4%
қанттың ... ... г/100 см3 ... 25.4% ... ... ... ... массалық мөлшері 25 г/100 см3. Яғни, өнімнің сапасын
жоғарылату үшін өлшеудің рөлі өте ... ... ... ... және ... ... ... жоғарылатуға болады.
3. Есептік-графикалық бөлім
3.1. Өнімдік есептеме
Южно-Казахстанский Государственный университет
Им.М.Ауезова
2.ПЕРЕРАБОТКА ВИНОГРАДА НА СУСЛО ПО ... ... ... ... ... Д.А. ... ТИ-03-6к1 Кафедра: тппихт Дата:
26.05.2007
ШЫМКЕНТ-2007
ВВОД ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
Сортимент винограда и концентрации сахара по сортам % 60.0 ... ... ... по ... 4.5 0.0 У нас ... ... % 17.0 16.7
0.0
Выходы не осветленного сусла, дал/т 75.4 76.1 0.0
Выходы сусла самотека, дал/т 54.3 55.1 ... ... ... ... ... ... ... сусла высокого давления, дал/т 0.0 0.0 0.0
Содержания взвеси в сусла, г/л 56 61 0
Количество перерабатываемого сырья, кг ... ... ... ... ... на ... % ... потери при дроблении сырья и при осветлении сусла, % 0.6 ... ... при 20С. ... ... ... ... ... сырь
Усредненное содержания сахара (%) С=18.360 Усредненное содержание гребней
(%) Гр=4.080 Усредненный унос сусла гребнями (%) Угр=16.880 Усредненный
выход не ... ... ... Угр= 75.680 Усредненный выход сусла
самотека (дал/т) Усс=54.620
Усредненный выход сусла низкого давления (дал/т) Уснд=21.060 Усредненное
содержание взвесей в сусле (%)Взв=58.000
Расчет переработки ... на ... ... при дроблении Мпдр=42.000 кг
Масса сырья, прошедщее дробление Мвдр=6958000 кг
Масса гребней ... ... ... ... ... ... ... при осветлении сусла Мпос=35000.0 кг
Выход сладкой выжимки Мсв=874553.4 кг
Выход сусла высокого давления Мсвд=0.000 кг
Выход ... гущи ... ... ... гущи ... ... сусло декантацией Усдк=4328795.6 л
Массамсдк=4671203.2 кг
Объем фугата сусла Уфс=1029842.4 л
Масса ... ... ... ... ... ... ... осветленного сусла Мос=5782506.4 кг
Объем Уос=5358638.3 л
МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС
Переработки сырья на осветленное сусло для белых виноматериалов.
Таблица 3.1.
|Поступление |Кг |Л ... |
| ... ... ... |
| ... әрекетті |3,0 т/сағ сығынды | 3,5 ... ... | ... | | ... | | ... | | ... | | ... ... |15,2 ... ... |7,6 ... | | ... ... ... мен ... тазарту.
Кесте 5.
|Газ |Газ шаң|Бөлінетін |Газ |Шаң | |МДВ ... ... ... ... ... | |латын |қоқыста|
|шаң |рының ... | |і | | ... ... | | | | | ... | | | | | | ... ... | | | | | ... ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... | |
| | CO2 | | 0,83 |- ... |- |
| |SO3 | |0,37 |- ... |Фильтр |- |
|Қазан |NO2 | |0,2 |- |- | | |- |
| |SO2 | |0,8 |- ... ... |- ... ... ... ... ... құбырларынан тасталынатын
зиянды газдар концентрациясының шашырауын есептейміз.
Шар формадағы трубадан ... ... газ ... бір ... ... ... қону ... = A*M*F*m*n*n/H2* 3V1*OT
Бұл жерде А=200,Мso3=3,7г/с,Мсо2=8,3г/с
F=1, H=110м, Т2=1200C, Ta=200C, W=2,5м/с,
Д=1,2м
V1=П*Д2/4*W
V1=3,14*1,22/4*2,5=2,83м3/с
M және n ... ... мына ... ... ... ... 2,5*1,2/110=0,035
Fc=800(Wm)3=800(0,035)3=0,03 m коэффициенті f-ке байланысты мына
формуламен анықталады:
M=1/0,67/0,f+0,343f; f≤100кем болса
M=1/0,67+0,1 0,006+0,343 0,006=1,35
N коэффициенті, егер f

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 92 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Құю цехы68 бет
Жамбыл облысындағы спирт өндірісінің пайдасы мен зияны туралы4 бет
Цехтың технологиялық өңдеу бөлімшелерін жобалау47 бет
Кондитер цехында ұн өнімдерінен жасалған кондитерлік бұйымдардың жұмысын ұйымдастыруды сипаттай отырып, кондитер цехының құрылымы мен құрал жабдықтарының тиімділігін талдау36 бет
Кәсіпкерлік құпия6 бет
Көмекші өндіріс15 бет
Сүректі механикалық өңдеу тәсілі8 бет
Топырақ өңдейтін агрегаттар санын есептеу4 бет
100 орынды дәмхананың салқын цехының жобасы11 бет
150 орынды асхананың ет - балық цехының есебі22 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь