Несиелік операцияларды басқарудың ақпараттық жүйесін тұрғызу

КІРІСПЕ 3
1 НЕСИЕЛІК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ТҰРҒЫЗУДЫ НЕГІЗДЕУ 5
1.1 КР банк жүйесінің жалпы сипаттамасы 5
1.2 Банк қызметі 6
1.3 ААҚ “АТФ.Банк ” сипаттамасы 23
1.4Несиелік операцияларды басқарудағы ақпараттық жүйесінің тағайындалуы және мақсаты 26
1.5 Несиелік операцияларды басқарудың ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар 28
1.6 Концептуалды схема 35
2 НЕСИЕЛІК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ 36
2.1 Есеп койылымы 36
2.2 Ақпараттық жүйедегі есептің орны 37
2.2.1 Кіріс ақпараты 38
2.2.2 Шығыс ақпараты 39
2.3 Ақпараттық база 41
2.4 Есептің математикалық қамтамасыз етілуі 44
2.5 Программалық қамтамасыз ету 45
2.5.1 Есеп кешенін жүзеге асыруда қолданылатын программалық құралдар жабдығын сипаттау 46
3 АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУЫ МҮМКІН БОЛАТЫН САЛА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
3.1 Несиелік операцияларды жүргізудің ақпараттық жүйесін тұрғызуға кететін шығынын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
3.2 Ақпараттық өнімді коммерциялық сатуға берілетін кеңестер және нәтижесін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...54

ҚОРЫТЫНДЫ 56
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 57
ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .60
Қазіргі кезеңнің ерекшелігі, үлкен көлемдегі материалдық және шикізаттық қорларға негізделген индустриалды экономикадан ақпараттың негізгі қоры болып есептелетін "ақпараттық экономикаға" ауысу болып отыр. Осы айтылып отырған ақпараттың қоғамда алатын орнының зор екендігін ақпарат мамандары растауда. Бұған дәлел ретінде Республика Парламентінің "Қазақстан Республикасының ақпараттандыру заңын" қабылдағанын жатқызуға болады.
Кез келген қоғамның ақпараттандыру деңгейі ақпараттық қызметтің даму дәрежесімен және онымен айналысып қызмет көрсететін мамандардың санымен, біліктілігімен анықталады. Сондай-ақ ақпараттандыру, қазіргі ақпараттық технологияларды көп мөлшерде шығарумен оларды соңғы уақыттарда жиі пайдаланып жүрген телекоммуникациялы жүйелерге қосу мәселелерін шешуді қарастырады және де оның алдағы уақыттарда дамуын болжайды. Әрине, бұл жағдайларда ақпарат жүйелері экономикадағы басқарудың қажетті таптырмас құралына айналады. Қазіргі уақыттарда ақпарат жүйелері есептеу техникасынсыз қолмен жасалатын ақпарат жүйелері және автоматтандырылған ақпарат жүйелері болып жіктеледі.
Ақпараттық жүйе (АЖ) - Экономикалық объектіні басқаруға қажетті ақпаратты жинау, сақтау, жаңарту, өңдеу және шығарып беру жүйесі.
АЖ - ақпараттық жүйе жобасы мен ақпаратты есептеу жүйесінен (АЕЖ) тұратын күрделі жүйе. Ақпараттық жүйе жобасы деп - ақпараттық жүйе тұрғызу мен жұмыс істету шешімдерін сипаттап жазылған техникалық құжат, ал ақпаратты есептеу жүйесі АЖ жобасын жұмыс істетуге бағытталған ұйымдастыру техникалық кешен деп түсінуге болады. АЕЖ мәліметтерді жинауды, өткізіп беруді, өңдеуді, сақтауды, жинақтап толтыруды және шығарып беруді АЖ жобасындағы шешімдерге сәйкес қамтамасыз етеді.
Нарықтық экономиканың функционалды құрылымының ақпарат жүйесіне негізінен экономикадағы ақпарат жүйесі кіреді - бұл экономика бағытындағы қызметкерлерді, техникалық және программалық жабдықтарды, мәліметтерді өңдеу амалдары мен әдістерді, сондай-ақ нақты бір саладағы ақпараттық жүйені қосатын жоғарғы деңгейде арнайы тұрғызылған ақпарат жүйесі. Экономикадағы ақпарат жүйелерінің кіріс құжаттарына ішкі және сыртқы ақпарат жатса, ал шығыс құжаттарына басқару шешімдерін қабылдауға арналған ақпарат жатады.
Нарықтық қатынасқа көшудегі қаржы және банктік механизмдегі қайта құрулар осы банктік және қаржы ұйымдарының ақпараттық жүйе қызметтерінің бөлімдеріне айтарлықтай әсер етті. Банктік мекемелердің ақпараттық жүйесін құру принципі банктік органдардың иерархиялық құрылымын құрудан көрінеді.
Сонымен қазіргі түсінікте «коммерциялық банк — бұл ерекше өнім шығарумен айналысатын кәсіпорын немесе қолма-қол және қолма-қолсыз ақшада төлем айналысын реттеуді жүзеге асыратын акша-несие институты болып табылады.
1. Қазақстан – 2030 Н.А.Назарбаев. Қазақстандықтар жағдайының өркендеуі, қауіпсіздігі және жақсаруы. Президенттің Қазақстан халқына жолдауы – Егеменді Қазақстан,11 қазан 1997жыл.
2. “ Қазақстан Республикасының Конституциясы – Алматы,1995.
3. «Қазақстан Республикасының ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз етудің мемлекеттік бағдарлымасы туралы» 14 наурыз 2000 жылдың №359 Қазақстан Республикасының Президентінің /Указ/.
4. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности. Под ред. Титоренко Г.А.,-М.:Финстатинформ, 1997.
5. Банки и банковское дело. Под ред. Д.э.н. профессора И.Т. Балабанова.-СПб:Питер,2001-304б
6. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем. Учебник, М: Финансы и статистика,2000-352б
7. «Банковское дело» Лаврушина О.И. ФиС, 1998.
8. «Банковское дело» Платонов В.И. Хиггнис М. Москва: Консалт Банкир, 1998
9. «Банковское дело» под ред. Сейткасымова Г.С. Алматы: Қаржы-қаражат, 1998ж
10. Кондрашов Ю.Н. Введение в проектирование автоматизированных банковских систем, учебное пособие,-М.: Финансы и статистика,1996.
11. Е.Г.Неверова Ақпарат жүйелеріндегі мәліметтер базасын құрудағы проблемаларды зерттеу/ “Экономикадағы ақпарат жүйелері” мақалалар жинағы. Алматы: Экономика.
12. Коммерциялық банктер операциялары. Мақыш С.Б. Алматы: Издат маркет, 2004
13. Н.Б.Бралиева, Л.А. Байбулекова, А.И.Тилегенов Бизнестегі ақпарат жүйелері. – Алматы: Экономика Баспасы, 1998.
14. Н.Л.Гагарина. Банк ақпарат жүйесін өндіру/ “Экономикадағы ақпарат жүйелері” мақалалар жинағы. Алматы: Экономика.
15. С.Б. Мақыш, А.Ә.Ілияс Банк ісі: оқу құралы – Алматы: Қазақ университеті, 2004.
16. Экономикадағы автоматтандырылған ақпараттық технологиялар: Оқулық. Трибулина И.Т. – М: ФиС, 2000 – 416 бет.
17. Липаев В.В., Потапов А.М. Оценка затрат на разработку программных средств. – М:Финансы и статистика,1998-180б.
18. Ольшаный А.И. Банковское кредитование (российский и зарубежный опыт) –М: ИНИТИ, 1998.
19. Смирнова Г.Н. и др. Проектирование экономических информационных систем. М: Финансы и статистика, 2000-352б.
20. Солянкин А.А. Компьютеризация финансового анализа и прогнозирования в банке. М:Финстатинформ,1998.
21. Фаронов В.В. Delphi 4. Учебный курс.-М: “Нолидж”,1998.
22. Финансово-кредитный словарь, т. 1-3.
23. Гринберг А.С., Горбачев Н.Н. Информационные технологий управления. Учебное пособие – Москва.: Юнити - Дана, 2004г.
24. Банковское дело/под. ред. Сейткасымова Г.С. – Алматы:Қаржы-қаражат, 1998ж.
25. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем
Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2005
26. Данилин А., Слюсаренко А. Архитектура и стратегия. "Инь" и "янь" информационных технологий. Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2005
27. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем. М: «Финансы и статистика», 2000
28. Колтунова Е. Требования к информационной системе и модели жизненного цикла
29. Автоматизированные Системы Стадии создания. ГОСТ 34.601-90. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. ИПК издательство стандартов. 1997
30. Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя: Пер. с англ. М.: ДМК, 2000
31. Thiele D. Life cycle management using life cycle process standards. Abstract.
32. Козленко Л. Проектирование информационных систем.
33. Clegg, Dai and Richard Barker. Case Method Fast-track: A RAD Approach
Adison-Wesley, 1994.
34. Смирнова Г.Н., Сорокин А.А., Тельнов Ю.Ф. Проектирование экономических информационных систем. М.: Финансы и статистика, 2002
35. Построение и совершенствование систем управления. Елиферов В.Г., Репин В.В.
Бизнес-процессы: регламентация и управление. М.: ИНФРА-М, 2004
36. Основы организационного бизнеса (01.2002, Эмитент. Существенные факторы, события, действия)
37. Кондратьев В.В., Краснова В.Б. Модульная программа для менеджеров. Реструктуризация управления компанией. М.: Инфра-М, 2000
38. Калянов Г.Н. Теория и практика реорганизации бизнес-процессов
М.: СИНТЕГ, 2000
39. Калянов Г.Н. Структурный системный анализ. М.: Лори, 1996
40. Калянов Г.Н. Структурный системный анализ. М.: Лори, 1997
41. Марка Д.А., МакГоуэн К. SADT — методология структурного анализа и проектирования. М.: Метатехнология, 1993
42. Маклаков С.В. Создание информационных систем с AllFusion Modelling Suite
М.: Диалог-МИФИ, 2003
43. Черемных С.В., Ручкин В.С., Семенов И.О. Структурный анализ систем. IDEF-технологии. М.: Финансы и статистика, 2001
44. Буч Г. Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения М.: Конкорд, 1992
45. Нейбург Э. Д., Максимчук Р.А. Проектирование баз данных с помощью UML
М.: Издательский дом «Вильямс», 2002
46. Маклаков С.В. BPwіn, Erwіn. Case -средства разработки информационных систем. М.: Диалог - Михи, 2000
47. Неверова Е.Г. Технология проектирования баз данных и знаний. - Алматы, Институт развития Казахстана, 2000
48. Мишенин А.И. * Теория экономических систем./ учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2000.
49. Морозов В.К. * Основы теории информационных систем./уч.пособие- М.: ВШ, 1994.
        
        Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті
«Инженерлік-экономикалық»
факультеті
«Қолданбалы информатика» кафедрасы
Дипломдық жұмыс
Несиелік операцияларды басқарудың ақпараттық жүйесін тұрғызу
(АҚСБ АҚ материалдары негізінде)»
Орындады:
4 курс ... ... 091341 ... ... ... Булатович
Ғылыми жетекшісі:
«Қолданбалы информатика» кафедрасының
аға оқытушысы Қайнарбаева Г.Б.
Дипломдық жұмыс қорғауға ... ... ... ғ.к., ... ... Н.С.
Алматы, 2007 ж.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 3
1 НЕСИЕЛІК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ... ... ... КР банк ... жалпы сипаттамасы 5
1.2 Банк қызметі ... ААҚ ...... ... ... ... ақпараттық жүйесінің тағайындалуы
және мақсаты 26
1.5 Несиелік операцияларды басқарудың ақпараттық ... ... ... ... ... 35
2 ... ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ 36
2.1 Есеп ... ... ... ... ... орны 37
2.2.1 Кіріс ақпараты 38
2.2.2 Шығыс ақпараты 39
2.3 Ақпараттық база ... ... ... қамтамасыз етілуі 44
2.5 Программалық ... ету ... Есеп ... ... ... ... программалық құралдар
жабдығын сипаттау 46
3 Ақпараттық жүйе ... ... және ... ... ... ... ... жүргізудің ақпараттық жүйесін тұрғызуға кететін
шығынын
есептеу...................................................................
.............49
3.2 Ақпараттық өнімді коммерциялық сатуға берілетін кеңестер және нәтижесін
талдау......................................................................
.............................54
ҚОРЫТЫНДЫ 56
ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... ... ... ... ... ... материалдық және
шикізаттық қорларға ... ... ... ... қоры ... ... "ақпараттық экономикаға" ауысу болып ... ... ... ақпараттың қоғамда алатын орнының зор екендігін ақпарат
мамандары растауда. Бұған дәлел ретінде Республика Парламентінің ... ... ... ... жатқызуға болады.
Кез келген қоғамның ақпараттандыру деңгейі ақпараттық қызметтің даму
дәрежесімен және онымен айналысып қызмет ... ... ... анықталады. Сондай-ақ ақпараттандыру, қазіргі ақпараттық
технологияларды көп ... ... ... ... уақыттарда жиі
пайдаланып жүрген телекоммуникациялы жүйелерге қосу ... ... және де оның ... ... ... ... ... бұл
жағдайларда ақпарат жүйелері экономикадағы басқарудың ... ... ... Қазіргі уақыттарда ақпарат ... ... ... ... ... ... және автоматтандырылған
ақпарат жүйелері болып жіктеледі.
Ақпараттық жүйе (АЖ) - ... ... ... ... ... сақтау, жаңарту, өңдеу және шығарып беру жүйесі.
АЖ - ... жүйе ... мен ... ... ... ... күрделі жүйе. Ақпараттық жүйе жобасы деп - ақпараттық жүйе ... ... ... ... ... ... ... құжат, ал
ақпаратты есептеу ... АЖ ... ... ... бағытталған ұйымдастыру
техникалық кешен деп түсінуге болады. АЕЖ ... ... ... ... сақтауды, жинақтап толтыруды және шығарып беруді ... ... ... ... етеді.
Нарықтық экономиканың функционалды құрылымының ақпарат ... ... ... ... ... - бұл экономика бағытындағы
қызметкерлерді, ... және ... ... ... ... мен әдістерді, сондай-ақ нақты бір ... ... ... ... ... ... тұрғызылған ақпарат жүйесі.
Экономикадағы ақпарат жүйелерінің ... ... ішкі және ... ... ал ... құжаттарына басқару шешімдерін қабылдауға арналған
ақпарат жатады.
Нарықтық ... ... ... және ... механизмдегі қайта
құрулар осы банктік және қаржы ұйымдарының ақпараттық жүйе қызметтерінің
бөлімдеріне айтарлықтай әсер ... ... ... ... ... ... банктік органдардың иерархиялық құрылымын құрудан көрінеді.
Сонымен қазіргі түсінікте «коммерциялық банк — бұл ... ... ... кәсіпорын немесе қолма-қол және қолма-қолсыз ақшада
төлем айналысын ... ... ... ... институты болып
табылады.
«ҚР-дағы банктер және банктік қызмет туралы» заңның 1-бабына сәйкес,
«банк — осы ... сай ... ... ... асыруға құқылы коммерциялық
ұйым болып табылатын заңды тұлға».
Ұсынылып отырған дипломдық жұмыстың мақсаты – ... ... беру ... ... ... ... ... оның
элементтері және нақты операциялары мен келісім шарттарының ... ... ... міндетті ақпарат негізінде іс-жүзіндегі
шараларды өңдеуге негізделген.
Диплом жұмысының мақсаты «АТФБанк» мысалында банк ... ... ... ... ... ... ... жұмысы кіріспеден, теориялық бөлімнен, негізгі бөлімнен,
қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан ... ... ... берудегі қызметін басқарудың ақпараттық
жүйесін негіздеу бөлімінде пәндік сала, банк ... ... ... қамтамасыз ету талаптары анықталған және қарыз
алушының төлем ... банк ... ... беру ақпараттық
жүйесінің концептуалды схемасы көрсетілген, ... ... ... ... бөлімінде банктің қызметтерінің ішінде несие берудегі қызмет
көрсету бұл клиенттердің несие алу ... аса ... және ... қажет етеді. Сондықтан несие беру кезіндегі банктің – ... ... ... ... бөлінген. Қарыз алушының төлем
қабілеттілігін, ... ... ... ... ... ... оны ... ала болжап, ақпараттық база және барлық есептер кешенін
жүзеге асыруда қолданылатын ... ... ... ... ... қамтамасыз етілуі және оның құрылымы берілген.
Диплом жұмысын жазу нәтижесінде «АТФБанк» қызметіне сипаттама берілді,
соның ішінде ... беру ... ... жұмысын жеңілдеті
мақсатында банктік ақпараттық ... ... ... ... ... АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ТҰРҒЫЗУДЫ НЕГІЗДЕУ
1.1 КР банк жүйесінің ... ... ... ... ... ... ҚР-ғы банк жүйесі екі
деңгейден тұрады.
ҚР Ұлттық банкі — мемлекеттік орталық банк ретінде бірінші деңгейді
білдіреді.
Өзге ... ... ... даму ... ... - ... сипаттайды, сондықтан да оларды іс-жүзінде ... ... деп ... ... Қазақстанда қызмет ететін банктік жүйенің не бары он үш
жылдық тарихы бар. Бұл ... ... ... ыдырауының нәтижесінде
еліміздің өз тәуелсіздігін алуының себеп болғандығын айта кету ... ... банк ... ... реформалау жалғасуда. Ондағы мақсат - отандық
банктеріміздің қызметін халықаралық стандартқа өткізу болып отырғандығы да
жасырын емес. Бүл талаптарға ... ... ... ... банктерге
қосылу не банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ... ... ... ... Республикасындағы соңғы жылдардағы банк ... ... ... ... |12.2000 |12.2001 |12.2002 |06.2003 ... | | | | ... | | | | ... |48 |44 |38 |35 ... | | | | ... ... | | | | ... ... | | | | ... |1 |2 |2 |2 ... ... |1 |1 | | ... капиталының |16 |16 |17 |16 ... оның | | | | ... 100%/50% ... |9/6 |9/6 |10/4 ... оның ішінде | | | | ... ... |12 |11 |11 |10 ... ... ... ... мәліметтер кезеңнің соңына
Сандық мәліметтер ҚҰБ-нің статистикалық бюлетінінен алынған N6 (103)
2003 маусым.
1- кестеден көріп отырғанымыздай , ... саны ... ... 90- шы ... ... ... саны ... асты, сөйтіп банк
жүйесін реформалау нәтижесінде олардың саны 35-ке ... ... ... ... ... ... саны – 2. ... банктік
секторында шетел капиталының қатысуы кеңейе түсуде, олардың саны -16, яғни
жалпы ... ... ... ... ... Банк ... ... аясындағы банктің өнеркәсіптік кәсіпорындардың
ерекшелігі оның ... ... ... Оның негізгі өнімі «несие»
болғандықтан, банкті «несиелік мекеме» деп атаған.
Сондай-ақ банк өнеркәсіптік кәсіпорындардан өзінің ... ... ... ... Ол тек қана ... мен ... да бағалы
қағаздар шығарып қоймайды, сол сияқты басқа эмитенттердің бағалы қағаздарын
есепке алу және ... ... ... ... ... ... ... десе болады. Жалпы банктің саудамен
ұқсас болуы ... ... ... да, ... де ресурстарды сатып
алып, оларды ... ... ... да өз кезегінде банкке ұқсайды, яғни ол да ... ... ... ... ірі ... ... да ... белгілі мөлшерде ақшалай немесе заттай несие беруі ... ... ... ... айырмашылығын оның негізінен байқауға болады.
Банктің негізі деп оның басты өнімі — несие ісі мен түсіндіріледі.
Банктік қызмет — бүл ... ... ... асырумен байланысты
қызметті білдіреді Аталған заңның 30-бабына сәйкес банктік операцияларға
мыналар жатады:
заңды ... ... ... ... ... ашу және ... түлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу және жүргізу;
банктердің және банктік операциялардың жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың ... ... ашу ... және жеке ... ... ... ашу және жүргізу;
кассалық операциялар: банкнота мен монетаны қабылдау, беру, қайта санау,
айырбастау, ұсату, сорттау, қаптау және ... ... ... және жеке ... ... ... тапсырмаларын орындау;
есепке алу операциялары: заңды және жеке тұлғалардың вексельдерін және өзге
борыштық міндеттемелерін есепке алу ... ... ақы ... ... ... және қайтару шартымен
ақшалай формада несиелер беру;
заңды және жеке ... оның ... ... банктердің
тапсырмаларына байланысты, олардың банктік шоттары бойынша есеп айырысу
операцияларын ... ... ... ... ... ... бойынша және оның
мүддесіне сай ақшасын, құйма бағалы металын және бағалы қағаздарын басқару;
клирингтік операциялар: төлемдерді жинау, ... және ... ... ... ... ... алу операцияларын жүргізу және клирингке
қатысушылардың таза ... ... ... ... ... формада
шығарылған бағалы қағаздарын, құжаттарын және бағалы зат-
тарын сақтау қызметін ... ... ... ... және ... жалға беру;
ломбардтық операциялар: тез іске асатын бағалы қағаз-
дар мен жылжитын мүліктерді кепілге алып, қысқа ... ... ... ... мен ... және бағалы заттарды инкассациялау және жөнелту.
— шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру;
төлем құжаттарын инкассоға қабылдау;
чек кітапшаларын шығару;
бағалы қағаздар нарығындағы ... ... ашу, ... және ол ... ... ... ... орындалуды көздейтін банктік кепілхаттарды беру;
үшінші тұлғаның атынан ... ... ... көздейтін банктік
кепілдеме беру.
Банк қызметін реттеу ... ... ... деңгейдегі банктердің қызметін реттеу
механизмінің ... ... ... екінші деңгейдегі банктердің қызметін
реттеу және қадағалау бойынша нормативтік қүқықтық актілермен анықталады.
1995 жылы 31 ... ... ... жәнс ... ... ... заңының 41-бабына сәйкес, ҚР Ұлтгық банк екінші деңгейдегі ... ... ... ету, ... ... мүдделерін
қорғау, сондай-ақ республикадағы ақша-несие жүйесінің тұрақтылығын қолдап
отыру мақсатында аталған банктердің қызметін ... ... ... ... нормативтер белгілеу;
банктердің орындауына міндетті нормативтік құқықтық актілер шығару;
банктердің ... ... ... ... ... ... ұсыныстар беру;
банктерге ықпал ететін шектеу шараларын қолдану;
банктерге немесе олардың лауазымды тұлгаларына ... ... банк ... ... ... ... пруденциялық
нормативтер мен орындауға міндетті басқа да нормалар мен лимиттерді
белгілеуге ... Ол, ... ... ... ... нормативтерді
және орындауға міндетті басқа да нормалар мен міндеттерді бұзғаны үшін
жауапкершілікті белгілейді.
Қойылған ... ... ... ... ... ... шешу ... Ұлттық банк белгілі ... ... ... ... ... нормативтер немесе орындауға міндетті басқа да нормалар
мен лимиттердің ... ... мен ... ... белгіленген
күнге банктің капиталының көлемін, ашық валюта позициясының лимиттерін және
оларды ... ... ... ... ... және оларды есептеу
әдісін, есеп берудің сәйкес формаларымен, оны тапсыру мерзімін Ұлттық банк
белгілейді.
Банктік ... ... ... байланысты шығындарды табу
мақсатында ... ... қор ... ... ... ... ... төлеуге дейінгі табысының есебінен
құрылады. ... ... ... ... ... ... жүргізетін операцияларының түрлері мен
көлеміне байланысты өздерінің қызметінің сенімділігіне
бақылауды қамтамасыз ету үшін олар ... ... ... ... ... ... Банк ... күмәнді және үмітсіз қарыздарға қарсы арнайы провизиялар ... ... ... мен ... да ... ... ... қызметін реттеу шараларының ішіндсгі ең маңыздысы пруденциялық
нормативтер. 2002 жылы 3 ... ... банк ...... бекітілген "Екінші деңгейдегі банктерге арналган пруденциялық
нормативтер туралы" ережеге сәйкес оларға мыналар жатады:
жарғылық қордың ең ... ... ... жеткілікті коэффициенті;
бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің ең жоғары мөлшері;
өтімділік коэффициенті;
ашық валюталық позиция лимиті;
негізгі қорларға және ... ... емес ... ... банк
инвестициясының ең жоғары мөлшерінің коэффициенті.
1. Банктің жарғылық капиталының ең ... ... ... капиталының ең төменгі мөлшерін Ұлттық банк
Басқармасы ... Банк ... ... акцияларын номиналдық
бағадан төменгі деңгейде ғана, сондай-ақ ондай сатып алу кез- ... ... мен ... міндетті басқа да нормалар және
лимиттерді бұзбаған жағдайда ғана сатып ала алады.
2. Меншікті ... ... ... ... (К) — бұл I ... ... мен ... капитал (I деңгейлі капиталдан аспайтын мөлшерде) қосындысынан
банктің инвестицияларын шегеру арқылы есептеледі.
Банк ...... ... капиталда
қатысу үлесі) және еншілес ұйымдардың, сондай-ақ басқа
заңды ұйымдардың субординирленген қарызына
жұмсалымдар сомасы.
Ұйымдардың субординирленген қарызына жұмсалымдар мынадай ... ... ... ... аталған заңды тұлғалардың қаржылық есебі халықаралық ... ... және ... ... ... ... аталған заңды тұлғалардың акциялары Қазақстан қор биржасының ... "А" ... ... тиіс;
жоғары аталған заңды түлғалардың қарыз рейтингі Standard & Рооrs және басқа
халықаралык рейтингтік агенттіктердің "А" рейтингінен төмен болмауға тиіс.
Бірінші деңгейлі ... (К1) ... ... ... ... капитал;
- өткен жылдардағы бөлінбеген таза табыс (өткен
жылдардағы таза табыс есебінен құрылған қорлар, резервтер шегерілген)
- материалдық емес ... ... ... ... ... ... банктің негізгі
кызметінің мақсатына алынған лицензияланған бағдарла-
малық қамсыздандыру);
өткен жылдардағы зиян;
ағымдық жылдағы шығыстардың ағымдық ... ... ... сомасы.
Екінші деңгейлі капитал мыиалардан қүралады:
ағымдық жылдағы табыстардан ағымдық жылдағы шығыстардың ... ... ... мен ... ... ... ... мөлшері;
тәуекелді есепке алып өлшенген активтср сомасының 1,25%-нан аспайтын
сомадағы жалпы резервтер (провизиядар) мөлшері;
- бірінші деңгейлі капитал сомасының 50%-ңан ... ... ... ... субординарлық қарызы — бұл мынадай талаптарға ... ... ... ... міндеттемесі:
депозит немесе міндеттеме болып табылмауға тиіс;
банктің немесе онымен байланысты аффилиирленген тұлғалар талаптары бойынша
кепілдік ретінде қамтамасыз етілуге тиіс;
алдын ала ... ... ... ... ... ... барысында соңғы кезекте қанағаттандырылуға тиіс
(акционерлер арасында қалған мүлікті болу ... ... ... - бастапқы қайтару мерзімі 5 жылдан жоғары
болып келетін, меншікті капиталға жататын субординарлық қарыз.
Облигация субординарлық қарызға және меншікті ... ... ... ол ... заңдылықтарына сәйкес шығарылса.
Банктің субординарлық қарызы меншікті капитал ... ... ... бес жыл ішіиде мынадай мөлшерде қалып, қалғаны қайтарылады:
1.-ші жылы - субординарлық қарыздың 80% сомасы;
2-ші жылы - субординарлық ... 60% ... жылы - ... қарыздың 40% сомасы;
4-ші жылы - субординарлық қарыздың 20% сомасы;
5-ші жылы - субординарлық ... 0% ... ... ... ... ... ... коэффиценттің көмегімен есептеледі:
Банктің бірінші деңгейлі капиталының барлык активтер сомасына қатынасы
0,06 —дан кем болмауға тиіс
К I - ИК
к 1 ... I — ... ... ... ... ИК - банктің акцияға
жұмсаған инвестициялары және басқа да ... ... ...... жиынтық балансына сәйкес барлық активтерінің сомасы.
Банктің меншік капиталының ... ... ... ... ... 0,12 -ден кем болмауы тиіс.
К
к2 = ... - ...... ... ... – тәуекел дәрежесіне қарай топтасқан активтер және ... ... ... ... ... байланысты өлшенген активтерді
есепке алу барысында кастодиандык келісім-шарт негізінде банкке қабылданған
ақшалар есепке алынбайды;
Пс - арнайы резервтер (күмәнді және ... ... ... ... ... ... ... қосылмаған құрылған ... ... ... ... дәрежесіне қарай топтасқан активтер
сомасының 1,25, % асатын сомасында).
3. Бір қарыз алушыға ... ... ... ... Бір қарыз
алушы - ҚР-ның заңдарында немесе жасалған келісім-шартта көзделген негізде
қарыз алушы немесе ... бір ... ... ... 2 ... ... ... мерзімге несиелік тәуекелгс баратын банк тарапынан туындайтын
талаптары бар әрбір жеке және занды тұлға.
Бір ... ... ... ... ... ... ... балансында есепкс алынатын, қарыз алушыға қатысты банк талабы;
соңғы бес жыл ішіндс банк ... ... ... алушыға қатысты банк
талаптары;
3) ҚР заңдарында немесе жасалған келісім-шартта көзделген негізде қарыз
алушы немесе үшінші бір тұлғаның алдында алдағы 2 айдың ... не ... ... ... ... банк ... ... (несиелік
тәуекелмен байланысты) талаптар;
(-) шегерілген,
қарыз алушының міндеттемелері бойынша ... ету ... ... банк ... ... ... ақшасы, ҚР Үкіметі және Ұлттық
банктің шығарған мемлекеттік бағалы ... ... ... ... & ... және ... халықаралық рейтингтік агенттіктердің "А"
рейтингін иелснетін банк кепіл-хаттары;
-ҚР Үкіметі және ... ... ... ... & Рооrs және ... халықаралық рейтингтік агенттіктердің
"ВВВ" рейтингінен төмен емес ... ... ... ... ... корреспонденттік шотарына қатысты талаптары.
Бір қарыз алушыға келетін тәуекел мөлшері қарыз алушының міндетгемелері
бойынша тәуекел ... (Т) ... ... ... (К) ... есептеледі:
Т
кЗ =
к
мұнда,
Т - тәуекел мөлшері (несие лимиті);
К - банктің меншік капиталы.
кЗ ... мәні ... екі ... ... ерекше қарым-қатынастағы қарыз алушылар үшін, - 0,10-ден ... да ... ... үшін — 0,25-ден аспауы тиіс (соның ішіндс 0,10 —
баланстан тыс міндеттемелермен ... ... ... ... ... ... ... тіркелгсн Қазақстан .Республикасының
бейрезиденттерге берілген несиелер бойынша).
4. Ағымдағы өтімділік коэффициенті.
Өтімділікті бақылап отыру мақсатында банктер ... ... ... ... ... екі ... көмегімен
анықталады:
банктің ағымдағы өтімділік коэффициенті (к4.1);
банктің қысқа ... ... ... ... ... ең ... мәнін Ұлттық банктің
басқармасы бекітеді.
Ағымдағы өтімділік коэффициенті (к4) өтімділін ... ... ... ... талап етілетін міндеттемелердің орташа ... ... ... ... ... ... (к4.2) төмендегідей түрде есептеледі:
Аор
к4.1= ,
Мор
мұндағы,
Аор- өтімді акгивтердің орташа айлық шамасы; Мор - ... ... ... ... шамасы;
К4 — ағымдағы өтімділік коэффициенті.
Өтімділігі жоғары активтерді есептеуге мыналар жатады:
қолма-қол ... ... ... және ... ипотекалық компаниясының
борыштық бағалы қағаздары, сондай-ақ өтімділігі жоғары ... да ... ... ... ... банктегі Standard & Poors және басқа рейтингтік ... ... емес ұзақ ... ... бар ... ... ... депозиттер;
Standard & Poors және басқа рейтингтік агенттіктердің "А" төмен емес ұзақ
мерзімді рейтингі бар ҚР банктерге ... ... ... ... ... ... мыналар есептеледі:
клиенттердің және банк-корреспонденттердің талап етуге ... ... ... ... ... ... басқа да талап етуге дейінгі
міндеттемелер.
Банктердің қысқа мерзімді өтімділік коэффициенті (к5) үш ай ... ... ... бар активтердің орташа айлық шамасының үш ... ... ... ... ... ... орташа айлық
шамасына қатынасы арқылы есептеледі:
Аор
к4.2 =
Мор
мұндағы,
Аор- өтелу ... үш ... ... ... орташа айлық шамасы;
Мор — үш ай мерзімге ... ... ... ... ... ... шамасы;
к5 — қысқа мерзімді өтімділік коэффициенті.
Өтімділік коэффициентін есептеуде ... ... ... ... активтерден басқа активтер;
сенім туралы келісім-шартына сәйкес және кастодиандық келісімшарт негізінде
банктің сақтауға қабылдаған инвестицияланбаған қаражат қалдықтары;
Ұлттық банктің ... ... ... ... ... аймақта тұратын
бейрезиденттерге қатысты талаптар.
Есептік мерзім ішіндс банкте кредиторлар мен депозиторлар алдында
мерзімі өткен ... ... ... нормативі орындалмаған болып
саналады.
Банктср ағымдағы өтімділік коэффициентін есебімен ... ... ... мерзімдері бойынша салыстыру кестесімде беруге міндетті.
Аталған активтер мен міндеттемелерді мерзімдеріне қарай салыстыру кестесін
толтырғанда әрбір активтер (міндеттемелер) үшін ең аз ... ... сол ... ... банк ... мен корреспонденттерінің
міндеттемелерді орындауын талап етуге құқы бар. Бұл ... ... ... ... ... ... арналған резервтерді (провизияларды)
шегермей-ақ қамтиды.
Несиелеу механизімі және несиелік процесі
Несиелеу механизімін кеңес экономистері ... ... ... ... ... бөліп қарастырады.
Несиелеу механизімі-несиенің берілу және қайтарылу әдіс-тәсілдерін және
несиелеу процесін, сондай-ақ несиенің ... ... ... ... құрамдас бөлігі.
Басқаша айтқанда, несиелеу механизімі бұл несиені пайдалану механизімін
білдіреді. Несиелеу механизімі бұл несиені ғылыми тұрғыда тану механизімін
сипаттайды. Бұл ... ... ... ... ... ... ... бар механизім. Несиелеу механизімі өзінің мәні жағынан
несиелік процесс ... ... ... ... кезеңдерді қамтиды:
•несие деген өтінішті қарау;
• несие қабілетін талдау ;
•несиелік келісім-шарт ... ... ... ... ... ... кезең. Банкке келіп түскен несиеге деген өтінішті қарау.
Кез келген несиелік оперциялар осыдан ... ... ... ... мен ... ... туралы негізгі мәлметтер: мақсаты, мөлшері,
түрі, мерзімі, мүмкін болар қамтамасыз ету мүлкі көрсетіледі.
Банктің қоятын талаптарына дайланысты өтінішке қосымша, яғни ... ... ... ... ... ... әр ... үшін әр түрлі құжаттар пакеті әзірленуі мүмкін. Мысал ретіндегі
құжаттар пакетінің құрамына ... ... ... ... жалға алу шартының, тіркелген
куәліктерінің немесе патентерінің; нотариалды түрде куәландырылған жерді
пайдалану құқығын куәландыратын құжаттар; азаматтардың төл ... ... ... алуға құқығын растайтын басқа да құжатардың көшірмелері;
2) соңғы екі жылдық қарыз алушының баланысы және оған ... ... ... ... ... ... және оның ... сипаттайтын техникалық – экономикалық есебі;
4) несиеленетін мәмілелерді ... ... ... ... және ... ... ... құндылықтар шотының көшірмелері және т.с.с.),
5) басқа банктерден алған несиелер туралы мәліметтер (шоттар ... ... ету ... ... берілген мүлікке қарыз алушының
меншік құқығын растайтын құжаттар;
7) несиені қайтаруға байланысты ... ... ... ... ... ... яғни қаржылық есептер және басқа да
құжаттары жоқ кәсіпорынның ... ... ... банк ... ... ... ... қамтамасыз
ететін басқа да қүжаттар мен мәліметтерді ... ете ... ... ... ... ... қатынаста болатын қарыз алушылар үшін кейбір
құжаттар тізімі ... ... ... ... ... несие алуға өтініш
жасаған уақытта, банк несиелеудегі толтыруы ... ... ... ... мен қарыз алушының аты-жөні;
• қызметі және меншік түрі;
• клиенттің заңды ... ... және ... шот ашқан банктің аты және реквизиттары;
• негізгі ... ол ... ... ... сомасы есептік күнге берілген
баланс құрылымы және ... да ... ... оқып ... барысында банк қарыз алушының алған
ссудасын қайтару қабілетін бағалаудың шешім қабылдау үшін аса маңызы бар.
Бағалау техникалық-экоромикалық есеп ... ... ... ... ... ... қабілетін талдау кезеңі.
Қарыз алушының несиелік қабілеті-қарыз алушының алған ссудасы ... ... және ... ... ... қабілетін бағалаумен
сипатталады. Несиені қайтара алмау тәуекелі көптеген факторлардың әсерінен
болуы мүнкін, сондықтан да, банк клиентке ... ... ... ... оның несиелік қабілетін талдайды. Бұл көрсеткіш банктің өтімділігіне
ықпал етеді.
Қарыз алушының несиелік қабілетіне ... ... ... ... есепке алынады:
1) Судаға қатысты қабілеттілігі. Қарыз алушыға ссуданы бере отырып,
қарыз алушының атынан шығатын тұлғаның құқықтық қуатын ... ... ... танысуға тиіс;
2) Қарыз алушының іскерлік беделі. Несиелік мәмілеге тиісті беделі деп
қарыз алушының қарызды қайтаруға дайындығын ғана ... ... ... ... ... ... түсіндіріледі.
3) Табыс алу қабілеті. Банк қарыз алушының ссуданы қайтаруға ... табу ... баға ... қажет.
Қарыз алушының табыс алу қабілетін анықтау барысында сату көлеміне,
баға шындарына, шығыстарға әсер ететін ... ... ... Бұл
факторларға: қарыз алушы кәсіпорынның орналасқан жері, оның тауарлары мен
қызметтерінің сапасы, шикізат құны, қызметкерлерінің ... ... ... ... бұл ... қоса жарнамалау
тиімділігі, бәсеке сияқты факторлар ескеріледі.
ІІІ кезең. Несиелік және кепіл туралы келісім-шарт ... ... ... ... ... банк қарыз алушының несиелік қабілетін
тексеріп болғаннан кейін, несиелік шарт жасасу үшін несиелеу субьектісімен
қатынасқа түседі. Несиелеуге байланыты барлық ... банк пен ... ... ... шешеді.
Несиелік келісім-шарт екі жақтың өзара ... ... ... Онда ... көрсетіледі:
- несиелеу мақсаты және обьектісі;
- несиенің мөлшері;
- ссуданы беру мерзімі және қайтару шарттары;
- несиені қамтамасыз ету формасы;
- ... үшін ... ... мөлшерлемесі;
- несиенің қозғалысын және клиенттің қаржылық ... ... ... ... беретін құжаттарының тізімі;
- несиелеу процесіндегі банктің бақылау ... ... ... ... ... ... анықтайды.
Несиелік қатынастарды ұйымдастыру тәжірбиесінде кепіл туралы ... орны ... ... ... шарт ... ... байланысты ажыратылады.
Кепіл затына: заттар, бағалы қағаздар, басқа да мүліктер және мүліктік
құқықтар жатады.
Материлдық-заттық мазмұнына ... ... ... ... ... ... ... кепілі:
• тауарлы-материалдық құндылықтар кепілі:
• шикізаттар, материалдар, жартылай өнімдер кепілі;
• уарлар және дайын өнімдер кепілі;
... ... ... ... ... ... бұйымдар
кепілі;
• басқа да тауарлы-материалдық құндылықтар кепілі;
• бағалы қағаздар (вексельдер) кепілі;
• сол банктегі депозиттер кепілі;
• жылжымайтын ... ... ... Мүліктік құқықтар кепілі:
• жалгерлік құқық кепілі;
• авторлық құқық кепілі;
• жерге құқық кепілі;
3.Кепіл туралы келісім-шартқа мынадай мәселелер қарастырылады:
... ... ... ... мәлметтер;
• Келісім-шарт заты;
• Кепіл берушінің ... мен ... ... ету құқықтары;
• Кепілге қойған мүліктің бұзылуына байланысты тәуекел жағдайлары
мен кепіл затын ауыстыру;
• тараптардың ... ... ... ... ... ... ... Кепіл туралы келісім-шарт жасаушылардың заңды мекен-жайы мен өзге де
мәліметтері.
ІV кезең. Несие беру кезеңі. Бұл кезең ағымдық шот ашу, ... ... ... (қосымша құжаттар толтыралуы мүмкін), ссуданы беру
тәсілін анықтайтын несиелеуді ұйыдастыру және техникалық шарттарын қамтиды.
Несиенің көлеміне ... әр түлі ... ... ... - ... клиенттің шотына толығымен аударылып, қажет болған
жағдайларда жұмсалынады.
Екіншісі – несие алуға құқығы қосымша қаражаттарға ... ... ... ... іске ... – белгілі бір соманы алуға клиеттің құқығы бола отырып, ол
оны алудан бас тартады (мысалға, ... ... ... ... мөлшері оны беру барысында несиелеу ережелеріне сәйкес
анықталады.
V кезең. Несиені ... және оған ... ... ... ...
несиелік операцияның маңызды кезеңі. Ссудалар бойынша қарызды қайтару
тәсілі банк ... ... ... және ... төлем
айналымын құраудағы рөліне байланысты.
Несиенің берілуі сияқты несиені қайтарудың ... ... ... ... ... ... ... төмендегідей көптеген варйанттары болады:
1) мерзімді міндеттемелер негізінде эпизодтық қайтару;
2) меншікті қаражаттардың жинақталуының және несиеге деген есеп айырысу
шотына қажеттіліктің азаю ... ... ... ... ... ... ... қарызды жабуға есептеу;
5) несиенің қайтарылу мерзімін созу;
6) мерзімі ... ... ... өткен несиелер ”шотына аудару;
7) банк резерві есебінен мерзімі өткен ссудаларды шегеру.
Ссудалық қарызды ... ... ... ... бұл ... ... ... жіктейді:
Қайтаруына қарай:
1) несиені толық қайтару;
2) несиені жартылай қайтару;
Қайтару жиілігіне ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылу уақытына қарай:
1) несиені жүйелі түрде қайтару;
2) несиені эпизодтық қайтару.
Қайтару мерзімдеріне қарай:
1) несиені ... ... ... ... ... ... ... мерзімін өткізіп барып қайтару;
4) несиені мерзімімен бұрын қайтару;
Қайтару көздеріне қарай:
1) клиенттің меншікті қаражаттары;
2) жаңа несиені пайдалану;
3) кепіл берушінің шотынан ... ... ... шотынан түскен қаражаттар;
5) бюджеттік түсім және т.б.
Несиенің қайтарылуын ... ... ... ... да, ... ... ... қайтарылуын негіздейтін құжатттарға: клиенттің жазбаша
үкімі, банктің өзінің үкімі, соттың бұйрықтары жатады. Клиенттің ... ... ... ... туралы берген үкімі жазбаша да және
ауызша да болады. Несиенің қайтарылуы қағазсыз, яғни ... ... да ... ... ... ... жасау үшін банкте ссудалар бойынша
мерзімді міндеттемелердің ... ... Банк ... ... ... жеткен ссудаларды қарай отырып, қарыз
алушының есеп ... ... ... ... үкім-ордерін
береді. Жартылай қайтаруға байланысты төлемдер ... ... ... міндеттеменің келесі бетіне тиісті ... ... ... ... алушының ағымдық шоты басқа банкте ашылған болса, ссуда
бойынша ... және ... ... ... ... төлем
тапсырмасы негізінде жүргізіледі. Жекелеген ... ... ... ... ... ... байланысты банк
қайтару ... ... ... ... етуі ... ... ... жоғарғы сыйақымен құжатталады.
Сыйақы мөлшері оны ... ... және ... ... ... ... несиелік келісім-шартта анықталады. Сыйақы ай
сайын, тоқсан сайын және т.б. ... және ... ... ... ... есептеу барысында шартты түрде айдағы күндер ... ... ... ... несиелік келісім-шарттың орындалуына, қарыз алушының алған
несиені пайдалануына және оны ... ... ... ... Осы
мақсатта қарыз алушының шаруашылық қызметіне, оның ... ... ... қажет болған жағдайларда, ... ... есеп ... ... ... ... ... тексереді. Осы жерде ... ... ... ... ақпараттар түрлері мен басқа да ақпараттар, ... ... ... пайдаланылады. Әрбір банктің өзінің клиенттің несиелік
ісін ... ... ... ... байланысты өз міндеттемелерін орындамаған қарыз
алушыларға қатысты, банк: қарыз алушыға әрі ... ... ... ... ... ... шартында қарастырылғандай, беруді тоқтатуға құқы
бар. Қарыз ... ... ... ... жүйелі түрде орындамаған
жағдайда банк несиені ... ... ... ... ... ... процесіне жасалатын бақылау ... ... ... ... ... отырумен де толықтырылады. Өйткені, банктің
несиелік портфелі оның табыс көзі және ... ... ... ... көзі болып табылады.
Ұзақ мерзімді несие бойынша банк ... ... орын ... ... өзгерістердің талдауы
мынадай тұжырым ... ... ... және салым
әдістерімен орталықтандырылған капитал салымдарының азайтылғанына ... ... ... ... ... ... инвестицияның және олардың ...... ... ... ... ... ... өткір күйінде қалып
отыр. Бұл мыналарға байланысты:
1) ... ... ... ... ... жүргізудің бірқатар ... ... ... ... ... ... ... инфрақұрылымды
инвестициялаудағы рәлі артты;
2) “инвестициялық тастандының ” есебінен құнды ... ... ...... ... ... ... мамандандырылған қаржы – несие институттарының, инвестициялық
банктердің және капитал ... ... ... ... ... ... ... ... ... ақша – ... ... ... тетігі жататын
экономиканы басқарудың нарықтық тетіктері қолданысқа енді.
Ұзақ мерзімді несиелерді бөлумен ҚР территориясынды несие қағаздармен
операцияларды шектеудің және ... ... ... коммерциялық
банктердің кқтер денгейі жоғары активтерін (ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... шектейтін белгіленген экономикалық
нормативтерден көрініс тапқан.
Салыстырмалы түрде аса ірі жарғылық капиталға не коммерциялық банктер
ұзақ әрі ... ... ... ... ... ... әзірлеу барысында маңызды фактор ретінде болатын
активтердің пайдалылығы ескеріледі.
Ұзақ мерзімді банк ... ... ... ... үшін ... ұйымдар және құрылыс бойынша ... ... ... ... ... ұзақ ... банк ... және әлеуметтік – тұрмыстық тағайындаудағы объектілерді қайта
құруға және оны техникалық жағынан қайта ... ... ... ... және ... ... үй – ғимарат пен құрылғыларды ... ... ... ... ... құруға, ғылыми – техникалық
өнімдерді, интеллектуалдық құндылықтарды және өзге де ... ... ... ... ... ... ... ірі қарыз алушылар, әдетте,
қаражатты пайдаланбастан бұрын жоспарлап қояды. Кәсіпорындыр мен ... ... ... банк әр ... ... ... ... несиенің
ықтимал сұранысын анықтайды, өзге ссуда бойынша мерзімдерді және талап
етілген ресурстардың ... ... ... өтінімі ресурстардың шегінен
асып түсетін болса, банк мыналардың бірін таңдауына тура келеді: несиенің
бір бөлігін өз ... ... ... ... ... пайдалы
келісімшартқа отыру немесе банк өзіне аса қажетті клиенттен бас тарту.
Бұл онымен (клиентпен), банктің өзара ...... ... ... ... беру ... банктердің кәсіпорындармен,
ұйымдармен және азаматтармен құратын негізіне несие қатынасының ... ... ұзақ ... ... ... несие келісімшартының ресімделуі
техникалық – экономикалық ... ... ... ... ... қандай мақсат үшін сұралғаны рет-ретімен көрсетіледі, ең сыйымды
баптарды (материалдық шығындар, еңбекақы және т.б.), ... ... ... ... ... шығындардың (сметаның) есеп айырысуы
жүргізіледі.
Шикізаттың, несиеленетін шараны жүзеге асыруға қажетті материалдардың,
жиынтықтаушы бұйымдардың, құрал – жабдықтың және ... ... ... ... ... ... ... көрсететін
жеткізушімен жасалған тиісті ... ... ... ... жеткізуді, жұмыс өндірісін, қызмет көрсетуді жүзеге асыратын
олардың кепілдемесімен) нығайтылуы керек.
Есеп ... мен ... ... бағаға сілтеме
(прейскуранттық келісімшартты және т.б.) жасалуы керек.
Табыстың есеп айырысуын ... ... да және таза ... ... ... ... салықты және ... ... ... ... ... ... ... барлық жоспарлы
кезеңіне жасау қажет.
Клиент сатып алушылармен жасасқан келісімшарттың деңгейінде ... ... мен ... көрсету арқылы олардың өтінімі деңгейінде
несиеленген шаралардың (өнім, жұмыс, қызмет көрсету) ... ... бір ... ... ... де ... ... мәлімет ссуданың қаншалықты тиімді болатындығың анықтаудың және
оның өтелетін нақты мерзімін ... ... ... ... ... ... залалды, пайдалылығы төмен, коммерциялық емес немесе нақты
әлеуметтік бағыты жоқ жобаларды несиелемейді.
Несиенің өтелуі мен қайтарылуын ... ... ... ... түсетін клиенттің табысы арқылы орны толтырылатын бағдарламалар
ғана несиеленуі мүмкін. ... бұл ... банк ... ... мен бағдарламасына қайшы келмеу керек.
Егер жоба қандай да бір мүліктің ... ... жаңа ... байланысты болатын болса, банкке, сонымен ... ... ... көшірмесін және осы мақсат үшін ... жер ... ... ... ... органының шешімін ұсынуы қажет.
Несие есебін жүзеге асырылатын аса ірі инвестициялық бағдарламамен
байланысты жобалар алдын ала ... ... ... ... ... ... проценттік мөлшерлемесі,
комиссиялық сыйақысы және ... да ... ... ... ... тұрақты әрі өзгермелі болуы мүмкін.
Тұрақты мөлшерлеме ссуданың барлық мерзімінде өзгеріссіз қалады, ал,
өзгермелісі ... ... ... ... ақша) бойынша проценттің
өзгерісіне, ресми жарияланған инфляция ... және өзге ... ... ... ... ... сайын(3-6 айда бір рет)
өзгертіледі.
Ұзақ мерзімді ... ... ... ... мына ... ... Қаражатты тартудың шығыны;
- Қатер деңгейі;
- Ссуданы өтеудің мерзімі, ... ... өтей ... ... ... ... кезең сайын тексеру,
төлем индексациясы және т.б ) және ... ... ... ... ... ... ... банк пен қарыз алушының арасындағы
қарым-қатынастың сипаты;
- өзге активтерді инвестициялау ... ... ... ... ... ұсақ ... бойынша ... ... ... ... ету ... ... аса ірі ссуда туралы келісім ... ... ... ... үшін ... ... ... ссуданы беру барысында бір ... ... ... ... ... ... оны ... алушы несие
келісімшартымен анықталған мерзімге олардың есептелуі бойынша төлеуі
мүмкін.
Жекелеген ... ... ... ... үшін ... ... алынбауы мүмкін, оның сомасы аталмыш құрылысқа
берілген ссуда ... ... ... ... ... әрі ... ... алғашқы төлем барысында өтеледі.
Банк жекелеген қарыз алушыларға ... ... ... ... ... жүзеге ... ... оған ... жүзеге асыруға несиені тарту жөнінде шешім ... ... ... ... ... төлеу туралы мәселе
алдын-ала шешіледі.
Ұзақ мерзімді ссуда жеткізушілер мен ... ... ... ... ... есеп ... ... төлем қаражатын
аудару жолымен ... ... ... ...... жұмысының
орындалуына қарай кезең бойынша немесе бір мезгілде берілуі мүмкін,
ал ... ... жеке ... алушыларға олардың
азаматтармен есеп ... үшін ... ... – қол ... ... ... нақты формалары несие келісімшартында
қарастырылады.
Берілген ұзақ ... ... ... ... ... ... шара айақталғаннан кейін ... ... ... ... ... ... ... және кооперативтерге берілетін ұзақ
мерзімді несиені өтеудің ... ... мен ... қарыз
алушының қаржылық жағдайына, төлем ... ... ... қатеріне, сондай-ақ, қосымша қаржыландыру ... ... ... ... ... ... жасасқан келісімшарты бойынша анықталады.
Ішінары алғанда, жер ... ... ... және өзге ... ... ... ... ... банк беретін ... ... мен ... ... ... ... ... сертификаттары секілді
қосымша қаржыландырудың ... де ұзақ ... ... ... және ... өз әсерін тигізуі мүмкін.
Оған жаңа ... ... ... ... берумен мерзімі
ұзартылған қолда бар жылжымайтын ... ... алу ... ... фирмалар арқылы контрактыны бекету жаңа ... ... ... ... ... ... есебінен
қаржыландыруға мүмкіндік береді.
Бұл жүйе құрылыстағы ... ... ... ... ... ... ... ААҚ “АТФ-Банк ” сипаттамасы
Ұлттық банкінің басқару құрылымы мен қызметін ұйымдастырудың басқа
да ... ... ... ... ... ... заңы және
«Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... банк өзінің қызметтерін орындауы үшін басқарма, директорат, бас
аумақтық және ... ... ... ... да жергілікті құрылымдық
бөлімшелері бар.
Ұлттық банкінің ең жоғарығы ... ... ... банк ... ... ... табылады. Басқарма тоғыз адамнан тұрады. Оның
құрамына – Ұлттық банк ... оның төрт ... ... ... ... ... және ... Министрлер Кабинетінің екі өкілі
кіреді. Басқарма мүшелері ҚР Президентімен бекітіледі. Басқарма мынадай
сұрақтарды шешеді:
... ... ... ... Ұлттық банкі шығарған, банктер ісіне қатысты нормативтік актілерді
бекітеді;
• Парламент бекіткен ... ... ... мен ... ... және ... пішінін бекітеді;
• Ұлттық банкінің банктермен және Қазақстан Республикасының бюджетімен
операциялар бойынша пайыздық мөлшерлемесін ... ... ... ... ... ... анықтау тәртібін
белгілейді;
• сыртқы резервтерде сақтауға алатын сыртқы активтер типтерін бекітеді;
• Ұлттық банкінің жұмысы ... есеп ... ... ... балансты
қарастырады;
• Ұлттық банк туралы ережені, Ұлттық банк құрылымын бекітеді және Ұлттық
банк департаменттерінің директорларын ... ... және ... ... үшін экономикалық нормативтерін
бекітеді.
ААҚ “АТФ-Банктің” ұйымдастыру құрылымы
Банктің ұйымдастыру құрылымы және ... ... ... дәрежесі, бірінші кезекте жалпылама түрде анықталады.
Сондықтан да ... ... ... ... ... онда ... ... асыруы тиімді. Кез келген ... да ... ... ... ... ... ... өйткені шешім қабылдау барысында
кешігу, бас кеңсе мен бөлімше арасында ақпараттық үзіліс болмауға тиіс.
Банктің ұйымдастыру құрылымы басты екі әдіспен ... - ... ... және оның ... ... мен ... органдарын тағайындаудың мақсаты – банктің негізгі қызметін
іске асыру мақсатында, банктің ... ... ... ... және
жедел жетекшілік етуді қамтамасыз ету.
Банктің ұйымдастырылуына, ондағы жетекші мен бағыныштыларының қарым-
қатынасына оның барлық қызметі тәуелді.
Банкті ... ... ... ... ... ... олардың банк операцияларын жүзеге ... ... және ... байланысын бекітуді алдын ала қарастырады.
Банкті басқарудың ... ... мен ... ... заңдар арқылы
белгіленеді, бірақ, ... ... ... ... ... ... ... түрде шешуге құқығы бар.
Коммерциялық банктің басқару құрылымына оның жарғылық қорының қалай
құрылуы (біртұтас, пайлық және ... ... оның ... ... ... даму ... ... ықпал етеді.
Қазіргі уақытта коммерциялық банктер көбіне акционерлік қоғам
формасында ... да, ... ... ... ... ... банктің ең жоғарғы басқару органы банк акционерлерінің
жалпы жиналысы ... ... Ол ... ... пен ... ... саясаттың бағыты мен мақсатын анықтайды, басқарма ... ... ... ... ... ... ... сайлайды және
т.б.. , яғни банктің стратегиялық міндеттерін шешеді. Акционерлер жиналысы
жылына бір рет , жылдық есепті, ... ... ... кейін бір айдан
кешікпей шақырылады.
Банк жұмысына жалпы жетекшілік ету ... ... ... ... ... ... ... және бақылау жасау үшін акционерлер
жиналысы басқарманы немесе банк ... ... ... ... - банк ... , оның акционерлерінің
өкілетті органы және олардың мүддесін қорғайды.
Басқарманың ең ... ... ... ... ... пайда
деңгейімен қамтамасыз ету. Сонымен қатар, кеңес клиенттерінің мүддесін
қорғау туралы да жұмыс жасауға тиіс.
Басқарманың ... ... ... ... ... анықтау және оның саясатын жасау. Ірі
банкте мекеменің мақсаты мен ... және оған ... ... ... ... ... мен басқару жетекшілері бірлескен
түрде дайындалған ... ... ... Жетекші орынға адам таңдау. Осы заманғы банк-күрделі және біршама
тәуекел кәсіпорын болғандықтан да, оны білгір, ... ... ... бар ... басқаруы тиіс.
• Комитет құру.
• Қарыздық және инвестициялық операцияларға бақылау жасау.
• Банк қызметін мерзімді тексеру.
Ірі банктер, әдетте, функционалдық белгісі бойынша құрылатын ... ... ... ... ... бұл ... ... жұмыс
істеуін қамтамасыз етеді. Басқарма бастықтары және олардың орынбасарлары
бөлім мен ... ... ... ... ... мен ... мақсаттарын айқындайды. Сонымен қатар, жұмыстарын
бағалайды және ... ... Олар ... ... ... соңғы
нәтижелеріне аударады.
Бөлімдер мен клиентке қызмет көрсету жұмыстары банк операцияларының
қандай да бір бөлігіне ... ғана ... ... ... кәсіби
мамандардан тұрады.
ААҚ “АТФ-Банктің” клиентерге несие беру қызметімен қамтамасыз ететін
органдары
Банкті басқаруды қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... ... Кеңесі;
• Басқарма;
• Активтер мен пассивтер бойынша комитет;
• Несиелік комитеттер (Басты Банктің, Банк филиалдарының);
• Проблемалы ... ... ... Тарифтік комитеттер (Басты Банктің, Банк филиалдарының);
• Ақпараттандыру ... ... ... ... Кеңесі Банктің ішкі құжаттарындағы тәуекелдікті
басқару бойынша ақпараттарды Банктің жалпы Акционерлер жиналысына
ұсынады.
Директорлар ... ... ... жүзеге асырады:
Банктің ішкі құжаттарын бекітеді:
а) операцияларды жүргізуде шарттарды анықтайтын жалпы ережелер;
б) келесі мәселелерді қамтитын саясат жүргізу:
• активтер мен ... ... ... ... мен қауіпсіздігін, құқықтық тәртібін сақтау
негізінде Банк операцияларын ... ... беру ... тексерістер жүргізу және лимиттер қою;
• адам ресурстарын басқару;
• теңбе-тең (адекватты) капитал;
• ұзақ мерзімді және үлестік инвестицияларды анықтау;
• бухгалтерлік ... ... ... ішкі ... ... ... валюталарының операцияларын жүргізу;
• банктің электронды қызметтері мен мәліметтерін ... Банк ... ... ... ... мен мәліметтерді
қамтитын құжаттар;
г) Конфеденциалды ақпараттардан тұратын құжаттар;
д) ... ... ішкі ... ... ... ... комитет,
ақпараттандыру бойынша комитет) анықтайтын және сол ... ... ... ... ... ... ішкі құжаттарының құрамды бөлігі болып:
• банк қызметімен байланысты тәуекелдікті шектеу ... ... ... ... Банк ... ... ААҚ “АТФ-Банк ” ... ... ... ... АТФ-Банк Казахстан]
1. 4 Несиелік операцияларды басқарудағы ақпараттық жүйесінің тағайындалуы
және мақсаты
Қандай болмасын ақпараттық жүйенің мақсаты ақпаратты ... ... ... ... байланыс ұстап тұратын ақпараттарына, қолдану
саласына байланыссыз кез келген уақытта нақты, толық ақпарат ұсыну болып
табылады. Банктің ... ... ... ... ... ... ... - клиенттің несие алуын ... яғни ... ... қабілетін талдау, қарыз алушының қаржылық жағдайын анықтау,
қарыз ... ... ... ... ... ... ... қажетті
ақпараттарды беру, жинау, сақтау, іздеу болып табылады.
Экономикалық ақпараттар жүйесінің ... ... ... ... ... ... ... алушының төлем қабілеті мен қаржылық ... ... ... және ... ... ... ақпараттар ағымының тиімділігін және оның айқындылығын арттыру;
- ұсынылатын мәліметтердің нақты және дәл болуын қамтамасыз ... ... ... және ... ... ... ... ету;
- қызметкерлердің жұмыс туралы беретін ақпараттарының жеделдігін арттыру;
- қызметтік процедуралардың жүзеге асуының бақылауын жақсарту.
Банктің клиентерге ... беру ... ... ... ... ... шарты қарыз алушының төлем қабілеті мен рейтинг
беру жұмысын ... ... ... ... ... ... ... қосуға және болашақта одан әрі қарай дамыту үшін
ашық болуы тиіс. Компьютерде ... ... үшін "DOS ... " ... жүйе қолдануда қарапайым болуы керек, ол тәуекелдікті алдын ала
болжап, банктің барынша зиян шекпеуін қадағалайды.
АЖ тұрғызудың негізгі ... - ... ... ... жүйесін
қазіргі заманғы есептеу техникасы жабдықтары мен экономика - ... ... ... ... ... ... ... объектіні
басқару фукциясының көптеу бөлігін немесе барлығын құрап ... ... ... ... болып табылады. АЖ-ны жобалау әр түрлі
мамандардың қатысуымен жүзеге асырылатын күрделі де, ұзақ ... көп ... ... ... кезеңінің барлығы бөлек сатыларға ... ... ... ... ... және АЖ-ны тұрғызу кезінде тізбектеліп
орындалатын бөліктің бірі. Тұрғызу кезеңі - бұл жұмысты ұтымды ... ... ... ... ... ... ... бір бөлігі.
Басқарма АЖ-сі ақша құралдарын тиімді бақылау үшін, сонымен қатар тұтынушы
сұранысына байланысты ақпаратты ... ... ... ... және ұсыну үшін
арналған. Кез-келген АЖ оның ... ... ... ... және дұрыс
ақпаратты ұсынады.
Жүйенің функционалды, ақпаратық құрылымы әрі қарай даму үшін және қосымша
есеп кешенін қосу үшін ашық болу ... құру ... - ... ... ... ... табылады.
Бұл басқарма қызметкерлердің жұмысын жеңілдетеді, себебі келісім-шарт,
анықтама-қағаз, сертификат және ... ... ... ... бойынша ақпаратын өңдеуге уақыт жұмсалмайды.
АЖ ендірілгенде ақпаратты ... ... ... ... жоғарылату талабы қойылады.
Жүйені ендірудің негізгі мақсаты:
1. Есеп беруді жинау, сақтау, өңдеу, іздеу және бөлуді айналым ведомосты
түрінде автоматтандыру;
2. ... ... және ... ... ... ... ... уақыттағы Басқарманың қаржы-несие шаруашылығын толық талдау;
4. Алынған дұрыс ақпаратты басқару шешімдерін қабылдау үшін қолдану;
5. Есеп беруді автоматтандырылған түрде алу;
6. Бірегей МБ ... ... ... ... ... ... ... жеделділігі;
9. Ұсынылған мәліметтердің дұрыстылығы;
10. Қағазбен жұмыс көлемінің азаюы.
Автоматтандырылған жұмыс орны (АЖО) – ... ... ... ... және ... жиыннан, функционалды басқаруды
өндейтін нақты қолдану саласы кешенінен ... ... ... ... ... ... ... тікелей
қолданумен байланысты.
Автоматтандырылған жұмыс орнын анықтаудың екі ... бар: ... ... ... ақпарат жүйесі құрамында процессор, монитор,
клавиатура, тышқан, ... және ... ... ... ... ... ... компьютер (РС/ПК) физикалық модуль анықталады. Сонымен
қатар физикалық модульқұрамына қажет программалық құралдар ... ... ... ... ... сервисті программалар және т.б.
қатынасы мен жұмысын қамтамасыздандырады.
Басқарма ақпараттық жүйесі клиенттерге ... ... ... ... ... автоматтандыру үшін арналған профессионалды-
бағытталған кіші есептеуіш жүйе деп ... ... ... ... есеп ... ... ... өңдеуді
қамтамасыз ету керек.
Банктің ақпараттық жүйесін құру. Қазіргі ... ... ... жүйе құру және ... ... ... болды. Банктің
ақпараттық жүйелерде Informix, Ingres, Oracle және т.б мәліметтер базасын
басқару ... ... ... ... ... ... жүйесін
құрғанда оған жүйелі позиция тұрғысынан келу керек. Мәліметтерді өңдеудің
орталықтанған формасы автоматтандырылған жұмыс ... ... ... Бұл ... және ... ... жүйе құруға және ЭЕМ -ді
қолданушының қатынасын рационалды ... ... ... әр ... ... жүйе ... оның желі ... қол жеткізуін қамтамасыз
етеді. Мұндағы ... ... орны - ... жүйе мен ... ... ... құралы болып табылады.
1.5 Несиелік операцияларды басқарудың ақпараттық жүйесіне қойылатын
талаптар
Ақпараттық жүйе – жеке бөлім мен ... ... ... ... жүйе. Толық жүйеге істей алмайтын нәрсені жеке элементтерге бөліп
істей алуға болады. Жүйе элементтері мен ... ... ... әрі ... бөлім қатынасы анық болса, соғұрлым жүйені функциялау мен ... ... ... жүйені құраушы элементтер, өзінің алатын орнына қарай
функционалдық және жабдықтайтын ... ... ... ... ... – ішкі жүйе мен ... ... және басқарудың маңызды бөлімін
құрайтын ... ... ... ... бөлім ішкі жүйе
қамтылған кешен жиынынан тұратын функционалды ішкі жүйе ... ... ішкі жүйе – ... ... ... ... ... тәуелсіз бөлігі.
Әрбір кіші жүйе кешен жиынына бөлінуі мүмкін. Кіші жүйе – ... ... жеке жүйе ... ... ...... белгі бойынша
топталған жиын [Бралиева, 46-50бет].
Ақпарат жүйесінің негізгі талаптары қызметкерлер орындайтын жұмыс
кешенін ... ... ... құрылымы – ішкі ортамен байланысын анықтайтын ішкі ... ... ... ... ... ... және жеке жүйе
астары элементтерімен байланысты.
Ақпараттық ресурстар ... - бір ... ... ... ... ... табылатын мәліметтер жиынтығын айтамыз. ... ... ... ... және ... мәліметтер массиві мен кіру
құжаттары жатады.
Несиелік операцияларды басқарудағы ... ... ... 2 - кестеде көрсетілген және онда есеп ... ... ... ... кіріс және шығым мәліметтері қарастырылған.
| | | | | |
| | |
| ... 2 |
| ... жүйе ... қойылатын талаптар |
| | | | | |
| | | | | ... ... ... атауы |Есептің қолданылуы|Мәліметтер | |
| | | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| ... ... ... ... |Қарыз алу- |Банктің |
| | ... | | |
| баға беру |ның ... ... баға ... ... |несиелеу |
| | |қа- | | ... ... ... |тысты ақпараттарды|толық ақпа- |бөлімінің қо- |
... ... ... ... ... шыға ...... |  |руы ... |  |  |  |  ... ... ... ... ак- ... |
| | ... | |жа ... ... ... ... ... ... және |
| ... | | | ... ... |ликвидтілік, |мерзімді мін- |жеке айналым |
| |не- ... | | ... ... есеп ... жеке ... ... |капиталдары- |
| ... | | | ... ... ... ауқат-|шығындар мен |ның коэффици- |
|  |  ... ... ... ... |  |  ...... ... алушы- |Макроэкономикалық |Қажетті |төлем |
| | | | ... ... |ның ... ... ... ... |нің ... |анықтау ...... |
| | ... | | ...... ... |  |қарыз алушы- ...... ... |ның ... ...... ...... ...... |  |  ... |  |  |  |  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |рейтинг беру. |
| | ... | | ... ... |пен ... ......... ... |  |  ...... |  |  |
| | ... | | ... |  |  |  |  ... ... ... ... талаптар
Техникалық қамтамасыз ету-автоматтандырылған ақпараттық жүйенің
жұмысын қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ету келесі талаптарды қанағаттандыруы тис:
• ақпараттық жүйенің ақпараттық есептерінің өнімділігін, берілген
сесептің автоматты ... ... ... қамтамасыз етуін орындау
қажет;
• жаңа ақпараттандыру объектілерін ЭЕМ және автоматтандырылған ... ... жүйе ... ... ... ... ақпараттың диалогты режимде өнделуін қамтамасыз ету;
• есептеуіш техника құралдарының құрамына бір ... ... ... ... керек, өйткені мұндай құралдар техниканың
қызмет көрсетуін және программалық қамтамасыз етуді өндеуде ... және ... ... құрамы келесі міндеттерді
атқаруы тиіс: еркін түрде мәліметтерге қол ... ... ... ... автоматтандыру, техникалық құралдар кешенің істен
шығып қалғанда ақпараттарды қайта орнына келтіру және сақтауды қамтамасыз
ету,сонымен қатар ... ... ... ... ... ... VGA видеоадаптері;
• процессор жиілігі 100МГЦ кем болмауы тиіс (200МГЦ жоғары жиілік болуы
ұсынылады);
• жедел жады 32МБ кем ... ... ... ... ... диск ... 7МБ ... кем дегенде 3МБ бос болуы тиіс;
• дисплейдің экраны 800*600 ... ... ... ... ... 107 пернелі пернелер тақтайшасы болуы керек;
• 100 ... ... ... ... принтер(laser Jet1100).
• Техникалық құралдар кешені ақпараттың ауысуының негізгі ... сай ... тиіс және ... қызмет етуі үрдісі кезінде
құралдар -жабдықтар кешені максималды ... ... ... ... ... ... мінездемесі
|Техникалық құрал атауы |Физикалық модуль |Мінездеме ... – Intel Pentium 4 ... ... |ATX Pentium 4 |
| ... |Intel, 1800 MHz |
| |ОЗУ |256 Mb |
| |Video card |64 Mb |
| ... |SVGA, 1280x1024 |
| ... |102 ... |
| ... |2 ... ... ... |HP LaserJet 1100 ... ... |HP Sсan Jet 3200 C ... ... ... ... талаптар
Программалық қамтамасыз ету- ақпараттық жүйенің техникалық құралдар
жабдығының қызмет көрсетуін,есептердің жүзеге асу ... ... ... ... ... ... ету ... талаптарды қанағаттандыруы тиіс:
Мәліметтер базасындағы мәліметтердің құрамын кеңейту мүмкіндігі;
Мәліметтер базасы ... ... үшін жаңа ... ... формаларын
өзгерту, өндеу мүмкіндігі;
Несие функцияларының орындалуы несие функцияларын жоспарлау;
Жүйедегі формаларды шығу мәліметтерін, іздеу әдісін анықтау;
Мәліметтер қорынының құрамын және ... ... ... максималды түрде ыңғайлы болу үшін келесі мүмкіндіктер
қарастырылуы ... ... ... яғни ... ... ... болуы;
-абсолютті түсінікті болуы;
-қолданудағы қарапайымдылығы;
-үйренуге жеңіл болуы;
-жұмыс үзілгенен кейін жұмысты қайта жалғастыру мүмкінділігі;
-жұмыс істеу кезінде қажет кезде сәйкес келетін ... ... жеке ... ғана қол ... ... ету, яғни тиісті
дәрежеде ақпаратты қорғау;
Программалық қамтамасыз етуді өндеу кезінде үндемеу бойынша қоланылатын
қағидаларын есекеру, яғни олар ... ... және ... жүйедегі айналыста болатын ақапараттың көлемінің үлкен болуына
байланысты программалық қамтамасыз ету келесі ... ... ... тиіс:
Mіcrosoft Wіndows 98 операциондық жүйесі, Mіcrosoft Wіndows NT Server 4.0
Mіcrosoft Wіndows NT Worstatіon 4.0; өндеу ... ... ... ... ... ... |
|Жалпы программалық ... ... жүйе ... Windows NT ... ... көп |
| |Server 4.0 ... сенімді |
| | ... ОЖ, ... | ... ... |
| | ... |
| ... Windows NT ... ЭЕМ үшін ... |
| ... 4.0 ... көп ... |
| |MS Office XP ... серверлері ОЖ, |
| | |ЛЕЖ ... ... ... Windows 2000 ... ЛЕЖ үшін ... |
| | ... ОЖ, ЭЕМ ... ... Access 2003 | ... ... ... ... |Delphi 7 ... және ... |
| | ... ... |
| | ... арнайы |
| | ... ... |
| |Paradox 7 ... база Paradox 7 |
| | ... ... кестелер |
| | ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... ... ... ... ... бақылайды. ... ... |МБ ... ену ... ... ... ... ... ... талаптар
Математикалық қамтамасыз ету бұл- ақпаратты ... ... және ... ... ... “Клиенттерге несие берудегі
қызмет көрсетудің” ақпараттық ... ... ... ... ... шешілетін есептердің дұрыс өнделуі, есептеуіш
машиналарда ... ... ... ... ... ... ... етуге қойылатын талаптар:
• Ақпаратты жинау және өндеу алгоритмін,сонымен қатар ЭЕМ мәліметтерді
енгізу дұрыстығын ... ... ... ... ... принтерге басып шығару
алгоритмдерің құрастыру;
• Қолданылатын математикалық әдістер техникалық және ... ... ... ... ... ... ... кесте, блок-схемалар, жазу және ... ... ... ... етудің алгоритмін құруына қойылатын талаптар:
• Қарапайым блоктарды декомпозициялау;
• Қолданбалы программалар пакетеріне және ... ... ... ... және есептеу процедураларын максималды
түрде пайдалану;
... ... және ... ... ... ... ... және программалық құрал жабдықтарын бұзуға, заңды емес
қол жеткізуге қойылатын талаптар
Ақпаратты қорғау деп мәліметтер жүйесінде сақталатын, программалардағы
қол ... ... ... әдістер және қабылдау жиынтығы.
Жүйе мыналардан қорғану керек:
1. іштен ақпарат жүйесіне заңсыз кіруден;
2. авариялық жағдай кезінде ақпараттың бұзылуынан;
3. ... ... ... ... ... мәнін заңсыз
жою;
4. операторлардың механикалық қателерінен.
1.6 Концептуалды схема
Концептуалды схема ... ... ... ... ... ізденістерін көрстеді.Схемалардың жиынтығы иерархия және
сызықты байланысты құрылымды көрсетеді. ... ... ... ... ... ... графикалық интерпритация маңызды орын
алады, мысалы, ақпараттық үлгілер, алгоритмдердің блок схемалары, ақпаратты
өндеудің технологиялық үрдісі, ... ... ... ... ... концептуалды жүйесінің біртұтастылықының құрылуы ақпараттық жүйе
әдістемелерімен аспектілерінің тұтастай және негізгі ... ... ... ... ... ... жүйе ... қызметін
көрсетеді. Кез-келген ақпараттық жүйе 2 бөлімнен тұратын жүйе ... және ... ... ... - ... ... және ... қозғалысы
бойынша графикалық түрдегі ақпараттық және ... ... ... ... ... ... ... тұрады:
-техникалық базадан;
-программалық құралдардан;
-есептеуіш желінің түрінен;
Кесте 5
Ақпараттық жүйені қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... МБ ... |
| ... ... ... типі ... ... ... |Классификациялаудың фасеті жүйесі |
| ... ... ... ... ... |
| ... әдіс |
| ... ... ... ... ... |
| ... қалпына келтіру мүмкіншілігі, |
| |АЖ ... ... ... ... |
| ... |
2 ... ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ БАСҚАРУДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕНІ ЖОБАЛАУ
2.1 Есеп койылымы
Жобаны тұрғызуда тиімді әдістер мен ... ... ... ... ... ... – құрастыру жұмысының шығыны мен
мерзімін азайтып, ... ... ... ... береді.
АЖ-ны жобалау әдісі дегеніміз сәйкес жобалау жабдықтарын ... ... ... ... Мұндағы жобалау жабдықтарына – типтік жобалау
шешімдері, Қолданбалы программалар ... ... ... ... ... ... ... амалдық жүйелер жабдығы,
программа генераторы жатады.
Жобалаудың барлық ... ... ... ... ... түп нұсқалы ... ... ... ... ... ... бөлінеді. Түп нұсқалы жобалау АЖ-
ны тұрғызудың бастапқы ... ... ... Бұл ... ... ... еңбек сіңіруді, әрі жобалау мерзімінің ұзақтығын қажет етуі ... ... ... ... ... жаңа ... ... бейімделуі
болып табылады.
Типтік жобалау әдісі – АЖ-ны жобалауда оған аз ... ... ... ... болатындай, тұрғызылатын жүйенің көптеген құрамды
бөліктерге бөлшектенуін және ... ... ... ... шешімін
құрастыруды шамалайды.
АЖ-ны тұрғызудың жаңа бағытына автоматтандырылған жобалау жатады.
Автоматтандырылған ... ... ... кейбір АЖ-да объектіні
басқарудың ақпараттық үлгісін құрастырумен сүйемелдеуді ұсынады, ... әдіс ... ... деп те ... Бұл әдіс АЖ -ны жобалаудың барлық
сатыларында қолданылады, және оның ... ... ... өз ... ... басқару үлгілерінің өңделуі, әр сатыда қолданылуы, жобалау
құжаттарының құрастырылуы, ... ... ... ... ... ... табылады. Ал кемшілігі ... ... ... түрлері: АЖ-ны тұрғызу мен функционирлеудегі
жинақталған тәжірибелер мен ... ... ... қарай өзгешелеу.
Сондықтан осының барлығы жүйелердің әр түрлі топтарының пайда болуына әсер
етті.
АЖ төмендегідей болып ... ... ... ... ... ... қабылдау кезеңдері мен байланыстың үдетілуі,
басқару деңгейі, орталықтану дәрежесі.
Қазіргі уақыттағы АЖ-ның ... ... ... – анықтама
жүйелер секілді жұмыс істейді, яғни ол нақты ... ... ... әлсіз байланысқан.
Экономикалық басқару деңгейіне байланысты АЖ-ны республикалық,
акционерлік қоғамдық, ... ... деп ... ... ... ... АЖ - орталықтандырылған және
орталықтандырылмаған деп бөлінеді. Сондай-ақ, ... екі ... ... ... олар: кез келген автоматтандырылған басқарушы жүйелерге
кіретін жүйелер және жеке ... ... мен ... ... жүйелер.
2.2 Ақпараттық жүйедегі есептің орны
Есеп – бұл кіріс және шығыс нәтижелерін ... бір ... ... функцияның бір бөлігі.
Құрылып отырған ақпараттық жүйеде мәселе кешен – қарыз алушының
рейтингін анықтау ... ... Бұл ... ... ... ... Қарыз алушының төлем қабілетін талдау
• Несие беруді есептеу
Есептердің өзара байланысының сызбасы 1-суретте келтірілген.
Есептердің ... ... ... ... ... қабілетін анықтайтын негізгі ... баға бере ... ... ... жүргізу негізінде оның
тәуекеліне жалпы көрсеткіш орнатуға ... яғни оған ... ... ... ... ... және ... рейтингін анықтауда
төменгілерді ескеру қажет:
• несие беруге шешім қабылдауда;
• несиенің бағасын анықтауда;
• несие мониторингі (несиелік рейтингтің төмендеуі дефольт ... және оған ... шара ... хабарлайды) нәтижесі бойынша
шешім қабылдауда.
Бұл әдіс тек кәсіпкерлік қызметпен айналысатын тұлғалар үшін ... ... ... ... ...... ... қызметтері орындалуы үшін
пернелерден сигналдар, құжаттар ... ... ... мен ... ... өз ... ... файлдар негізінде жедел болып бөлінеді,
ол кәсіпорынның қаржы-шаруашылық фактілерін, ... ... және ... да нормалар мен нормативтер, сонымен қатар
анықтамалық – ... ... ... ... ... өтуі ... сондай-ақ программалық бақылау да қарастырылуы тиіс.
Есептің кіріс құжаттарына:
▪ қарыз алуға өтініш;
▪ қарыз алушының ... ... ... ... ... бар ... ... анықтама;
▪ кепілші тұлға;
▪ банк талаптарына сай бизнес-жоспар;
▪ уставтар;
▪ кепіл бойынша құжат.
Кіріс құжаттарының тізімі 6-кестеде көрсетілген.
Кесте 6
Кіріс ... ... | ... ... түсу ... ... |Аты ... |кезектілігі | ... | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... қағаз |құжат |күнделікті |Қарыз алушы ... ... ... ... ... ... алушы |
| |ның ... | | | ... ... ... ... анкетасы”, “кепілхатқа отыру” кіріс
құжаттарының сипаттамасы төменде келтірілген (7 ... ... ... ... ... ... |Zayavka ... ... ... ... ... ... |
|номері |Num |9(4) ... ... аты |Z_Name |A(30) ... ... |Srok |9(4) ... ... |Summa |9(4) ... |RNN |9(12) ... |SIK |9(9) ... түрі ... |А(30) ... аты ... |А(30) ... ... ... ... анкетасы |Anketa ... ... ... ... ... ұзындығы ... |Num |9(4) ... ... аты |Z_Name |A(30) ... |RNN |9(12) ... түрі ... |A(30) ... алушының адресі |Adress |A(20) ... шоты |R_schet |9(6) ... шоты |V_schet |9(6) ... ... |Dohod |9(6) ... Шығыс ақпараты
Шығыс ақпараты – ақпараттық жүйенің қызметінің ... ... ... ... ... ... да басқару жүйесіне мәліметтер
және сигналдар түрінде берілетін ақпарат болып табылады.
Берілген есептің шығыс құжаттары:
▪ Қарыз ... ... ... ... беру ... ... Қарызды өтеу графигі
Шығыс құжатының сипаттамасы 8-кестеде көрсетілген.
Кесте 8
Қарыз алушыға өтеу графігі
|Атауы ... ... ... отеу ... ... ... ... ... белгіленуі |Реквизит ұзындығы |
|номері |Num |9(4) ... ... аты |FIO |A(30) ... |RNN |9(12) ... |SIK |9(9) ... ... |Srok |9(4) ... |Summa |9(4) ... түрі ... |A(20) ... аты ... |A(20) ... |K1 |9(4) ... |K2 |9(4) ... |K3 |9(4) ... |K4 |9(40 ... |Result |A(30) ... |K5 |9(4) ... |K6 |9(4) ... |K7 |9(4) ... |Result |A(30) ... |Result ... отыру |Dogovor ... ... ... белгіленуі |Реквизит ... ... |Num |9(4) ... ... аты |Z_Name |A(30) ... ... аты |P_Name |A(30) ... ... |Summa |9(4) ... мерзімі |Srok |9(4) ... түрі ... |A(20) ... |Bank |A(20) ... ... база
Ақпараттық база - бұл басқару есептерін шешу үшін ... ... ... ... оны ... ... ... ақпарат
массивтерінің бірігуі. қазіргі уақытта ақпарат базасын тұрғызудың екі
ыңғайы қалыптасқан: жеке ... ... ... арналған
массивтердің бірігуі секілді қойманы тұрғызу, ол АЖ-ны тұрғызудың бастапқы
кезеңдеріне тән; саны көп ... үшін ... ... ... база келесілерден тұрады:
- ақпаратты кодтау жүйесінен;
- ақпараттық массивтен, яғни ақпараттық ... ... ... ... база машина ішіндегі және машинадан тыс болып бөлінеді.
Машинадан тыс ақпараттық база келесілерден тұрады:
- жедел ... ... ... ... ... ... тыс ... база - ақпараттық базаның бөлігі, ол
ақпараттық жүйенің қалыпта (формада) қызмет етуінде ... ... ... адамдардың есептегіш құралдарынсыз қабылданатын
мәліметтердің бірлігінен тұрады. ... тыс ... база ... ... ... нормативті құжаттардан, жедел
ақпараттардан тұрады. ... ... ... мәліметтерді бір
мәнде жазу, ақпараттық есептегіш жүйелердің жадысында идентификациялау ... ... үшін ... ... - ... құжаттар шартты -
тұрақты ақпараттар категориясына жатады және әр ... ... ... ... олар ұзақ ... бойы ... қолданылады.
Ал машина ішіндегі ақпараттық базасына - ақпараттық жүйе кіреді.
Машина ішіндегі ақпараттық база - ... бір ... ... ... ... қолданылатын АЖ-ның мәліметтер жиынтығынан
тұратын ... ... ... ... дәл сол мерзімдегі объектінің жай күйін бейнелейді,
яғни ол өңделмеген бірінші ... ... ... ... ... - ... ... кішігірім қалпында ұсыну, ол құжатта мәліметтерді
машиналық тасығыштарға жазғанда ... ... да ... ... Әт үрлі ... ... негізгі классификациялануы
мәліметтер базасындағы ақпаратты іздеуге, оны өңдеуге, жеңілдетуге қажетті
классификация болып көп объектілерді бөлу жүйесі ... ... ... ... белгілі немесе әр түрлі белгілері бойынша жіктеу.
Классификациялау объектісі болып ... ... ... нәтижесінде алынған классификациялаудың тобы ... ... ... ... ... дегеніміз - жиынды жиын
астарынан бөлу ережелерін айтады. Классификациялау жүйесі иерархиялы және
фасетті болып бөлінеді. ... ... ... - жиын
объектілерінің кезектілікпен бағыныңқылы классификациялық топтарға бөлінуін
айтады. ... ... ... – көп жиын ... ... ... байланыссыз ... ... ... ... ... ... ... ақпарат
бірліктерін кодтайды. Кодтау дегеніміз – символды белгілерді теңестіру
үрдісі, ол объектілерді ... ... ... ... пайдаланады.
Кодтау жүйесі дегеніміз – классификацияланатын ... ... ... ... бірлігі. Код – ол белгілі ережеге сәйкес
барлық номенклатураға белгіленуі ортақ теңестіруді ... ... ... әр кодты анықтауға болады.
код ұзындығы (кодты белгілеудің саны);
код разряды( ... ... ... ... ... ( ... белгілеуде қолданылатын белгілер, олар сандық,
әріптік, әріптік-сандық болуы ... ... ... ... белгілердің орналасу тәртібі).
Кодты қолдану ақпаратты өңдеудің сыйымдылығын азайту мүмкіндігін
береді, мәліметтерді топтастыруды ... ... ... ... жылдамдатады.
Экономикалық ақпараттың жіктегіштері мен шартты белгілерін жобалау –
АЖ-ны ақпаратпен жабдықтау бөлімін құрастырудың ... ... ... ... ... мағынасына қарай жіктеу – бұл
мәліметтер қоймасынан ақпаратты іздеу мен өңдеуді жеңілдету үшін ... ... ... шартты белгілеу – бұл мәліметтерді алфавиттік түрде
бейнелеудің жоғарғы үлес салмағына, логикалық ... көп ... ... ... ... ... ... – есептеу
желістеріне байланыс арналары бойынша өткізіп беруге жататын мәліметтер
көлемінің өсуіне байланысты ... ... ... ... ...
экономикалық ақпаратты тығыз, ыңғайлы түрде көрсету. Демек, ... ... ... ... жазу үшін ... мен ... ... қолданылады.
Көлемі бойынша үлкен емес, тұрақты номенклатуралар үшін “тіркейтін”
шартты белгілер қолданылады. Олар бір объектіні басқасынан ... ... ... яғни ... ... ... ... белгілеу деп – жіктеу объектілерін ... ... ... ... ... ... барысы. Сондай-ақ, бұл жіктеу
объектілері мен жіктелген топтарды белгілеу ережелерінің бірігуі. ... ... ... ... және ... ... ... бар.
Жоғарыда айтылған классификациялаудың иерархиялық жүйесіне сәйкес
төменде тұрған топтың кодына жоғарыда ... ... ... қосу
арқылы қалыптасады, мұндай жүйе жоғары ақпараттылыққа ие ... Ал ... әр ... ... ... ... пайдаланады, олар біркелкі
бір-біріне байланысты болуымен және жеке ... ... ... болуымен, кодтаудың әр түрлі қағидаларының үйлесуімен сипатталады.
Ақпараттық жүйе ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық база АЖ-да қолданатын мәліметтердің
жиынтығы. Ол машина тасығыштарында ... ал ... ... ... ЭЕМ-ға, ДЭЕМ-ға автоматты түрде енгізу үшін
қолданылатын,оларға қатты магнитті дискілер, ... ... ... ... ... ... фотохромды тасығыштар,
микрофильмдер, перфокарталар, перфоленталар және т.б. тасығыштар жатады.
Қазіргі кезде икемді ... ... кең ... ... Ішкі ... ... жүйе құрылымы функционалдық тағайындалуы бойынша
анықталады. Ақпараттық жүйенің функционалдық ... ... ... талаптарына және ұсынылатын техникалық мүмкіндіктеріне сәйкес
болуы қажет.
Ақпарат ...... ... аталған және ұйымдастырылып өзара
мәндік түрде байланысқан мәліметтердің ... ... ... ол оның ... құрылымын, яғни әрбір ақпарат массиві үшін
реквизиттердің тізімін, ұзындығын, орналасу тізбегін табу. ... ... ... ... ... ... және ішкі ... болып бөлінеді;
кіретін ақпарат массиві – объектіні басқару есебін шешу үшін сұранысты және
жедел ... ... ... ... ішкі массивтер тұрақты, сақталатын,
жедел, қызметтік болып бөлінеді. ... ... ... ... ... алынады, олар мәліметтердің ... ... және ... ... ... шешуде қолданады. Анықтамалық-
нормативті ақпараттар массивінің ... ... ... ... ... ... ... бір-бірімен өзара байланысты
есептерді шешуде қолданылады; шығатын ақпарат массиві баспа құрылғысына
(принтерге) басылып шығатын ... ... Осы ... ... ... ... ... яғни осы ақпаратты қолданады. Жедел
массивтер жедел құжаттардың негізінде құрылады, яғни ... ... ол ... жиналады, сондықтан жедел массивтердің мәні өңдеу
циклында өзгеріп отырады. Жедел ақпарат – ол ... ... осы ... ... яғни бастапқы, өңделмеген ақпарат. Жедел ... және ... есеп ... ... ... массивтер
қызметтік ақпараттардан тұрады, ол массивтерді ... ... үшін ... ... ... ... байланысты ақпараттық
массивтерден тұрады, олар тікелей қол жеткізуге болатын есте ... ... ... ... ... ... ... Мәліметтер базасын құрудың мақсаты – мәліметтерді өңдеу уақытын
қысқарту, сақталатын ... ... ... бір-біріне қайшы келетін
мәліметтерді жою, кез келген қолданушыға мәліметтерді кең ... ... ... ... шығару программасына мәліметтердің тәуелсіз болуы,
мәліметтердің ... ... ... және ... ... математикалық қамтамасыз етілуі
Математикалық қамсыздандыру – ақпаратты ... ... мен ... ... ... алушының төлем қабілетін зерттеу - негізгі ... ... ... ... ... негізгі қаржылық көрсеткіштердің есептеулері:
ЖТ=(НҚ ДБ/ДБ)(365*100/Т)
Мұндағы:
ЖТ – жылдық табыс, %-пен;
НҚ- МҚМ-ның номиналды құны;
ДБ-МҚМ-ның дисконталған бағасы;
Т-МҚМ-ның айналым кезеңі, ... ... = ... ... + ... ... ... / қысқа мерзімді міндеттемелер;
Пайызды есептеудің жай формуласы:
I=iPn/360*100%
Мұнда:
i-пайыздық жылдық мөлшерлемесі;
P-несиенің бастапқы соммасы;
I- барлық мерзімі үшін есептелген ... ... ... ... ... күндер саны.
Пайызды есептеудің күрделі формуласы:
I=P[(1+i/1200)n -1].
Мұнда:
i-пайыздық жылдық мөлшерлемесі;
P-несиенің бастапқы соммасы;
I- барлық ... үшін ... ... ... бір ... ... ақшаларының ұзақтығы.
Тәуелсіз коэффициенті = меншік қаражаты
заемдық ... ... ... ауқаттылық коэффициенті =
меншік айналым қаражаты
қаржы айналымы
Сатудың рентабельділік коэффициенті = ... ... ... ... ... ... = ... шамасы
өткізуден түскен ақша.
2.5 Программалық қамтамасыз ету
ЭЕМ-ді программалық жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... программалардан, машина
ресурстарын басқарудан, ... ... және ... ... ... ... ... екі бөлімнен тұрады: жалпы программалық
жабдықтау, арнаулы программалық ... ... ... – бұл ... кең ... ... және ақпаратты өңдеу есебінде жиі кездесетін,
есептеу кезеңінің ... ... ... ... ... бейнелейтін АЖ-ны программалық жабдықтаудың
бөлімі. Бұл бөлім үшке бөлінеді: амалдық жүйе, программалық ... ... ... арналған программалар.
Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық ... ... ... ... ... ... негізінде жалпы жүйелік қамсыздандыру;
Жұмыс істеу барысында негізгі операциялардың ... ... ... ... ... ... жиынтығы, яғни функционалды
қамсыздандыру;
Қолданушы мен операционды жүйе арасындағы интерфейс пен мәліметтер базасын
қамтамасыз ететін Delphi ... ... ... ... ... ... жазуға мүмкіндік
береді.
2.5.1 Есеп кешенін жүзеге асыруда қолданылатын программалық құралдар
жабдығын сипаттау
Қолданбалы программаларды өңдеу үшін ... ... ... ... ... Осы мақсаттарға байланысты Delphi-Borland, ... т.б. ... ... ... осы ... ... өздерінің
ерекшеліктері бар, осыған байланысты олар негізгі программалау құралы
ретінде ... ... ... ... ... деңгейдегі
тілдер трансляторы ғана емес, сонымен қатар Ассемблер, компоновщиктер және
т.б. жүйелік программалар ... ... ... ... ... жаңа ... жабдықтары да, операциялық жүйелер де
қарастырылады. Бұл ... ... ету түрі ... ... ... босатып, аппаратура ортасымен басқаруды қамтамасыз
етеді, яғни ... ... ... істетуге дайындайды. Жүйелік қамтамасыз ету
операциялық жүйелерден, МББЖ-дан, МБ-ның дистанциондық өңдеуінен тұрады.
Жүйелік қамтамасыз ету ... ... ... ... ... программалар кейбір есептерді шешу тұрғысынан
қарастырғанда тиімді болып ... ... ... ЭЕМ ... ... есептегіш жүйеге емес жұмыстың пәндік жағына ... ДЭЕМ ... ... ету ... ... функционалдық
мүмкіндігі бар әр түрлі коммерциялық МББЖ және ... ... ... ... әр ... болғандықтан кез келген қолданушының, білікті маман
сұраныстарын қанағаттандырады. Көптеген коммерциялық программалар ЭЕМ-ге
арналған Cobol-e, Pascal, C++, Borland Pascal 7.0, FoxPro 2.0 ... ... ... ... мен ... технологияларының дамуы Borland
фирмасының жаңа ... Delphi ... алып ... Delphi - бұл
Windows-та ... ... ... ... тез ... ... Development - RAD) интегрирленген орта ... ... ... ... визуалды дизайнерлер және мәліметтер базасын жүргізу
құралдарының және ... ... ... ... үйренуге
қарапайымдылығымен сипатталады. Delphi негізінде ... ... және ... ... ... бар. Delphi-
дің бірінші версиясы, Windows 3.1 ортасында ... ... Windows ... ... Borland 16 разрядты Delphi екінші версиясын шығарды. Одан
кейін 32 разрядты Delphi-дің үшіншісі шықты. Delphi программасында ... ... Object Pascal тілі ... оның ... ... ... тіл алынған.
Келесі Delphi 5.0-дің үш версиясы бар:
Standard – мәліметтер базасын ... ... жеке ... ...... ... ... құруға арналған;
Client-Server Suit – корпоративті қосымшаларды өңдеуге ... ... ... үшін компьютерге Windows98, Windows NT немесе
толығымен сәйкес ... ... жүйе ... Delphi Client-Server Suit-
8 Мб кем емес жедел жады, ал Delphi-ді ... ... үшін 170 Мб ... ... ... ... ... Pentium, жедел жады көлемі 8-16 Мб,
дисплейі VGA ... ... ... ... ... ... ... » АЖ –ң
программалық жабдықтауының құрылымы
Сурет -2. АЖ –ң программалық жабдықтауының құрылымы
«Несиелік операциялар» есептер кешенін шешудегі мәліметтерді өңдеудің
технологиялық процессі
Заңды тұлға
Клиент
құжаттары ... ... ... ... ... ... ... технологиялық процессі
3 Ақпараттық жүйе деңгейін бағалау және қолдануы мүмкін болатын сала
3.1 Ақпарат ... ... ... ... ... ... ... шығаруға кететін шығындарды бағалау жүйені
жасаудың нәтижелерін шығаруда маңызды критерий ... ... ... деректері 9-кестеде көрсетіліп, анықтамалар берілген.
Кесте 9
Есептеуге арналған алғашқы мәліметтер
|№ |Көрсеткіштер атауы ... ... | |і ... |ң мәні |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| ... ... ... |Кп |Мың тг |35,8 |
|1 ... ... және |Кп1 |Мың тг |10,0 |
| ... шығындары. | | | |
| ... ... алу | | | |
| ... |Кп2 | |25,8 |
|2 ... ... ... |Мың тг |108,0 |
| |дің (ДК) құны | | | |
|3 ... ... ... |Зэ | |21,6 |
|4 ... ... ... |Ч |адам |5 |
| ... саны | | | |
|5 ... ... |З |тг |0,85 |
| ... мөлшерлемесі | | | |
|6 ... ... ... |G | | |
| ... | | | |
| ... ... ... |Кп |Мың тг |35,8 |
| ... ақы ... |С | |0,14 |
| |ына ... ... | | | |
| ... | | | |
9 ... ... |2 |3 |4 |5 |6 |
|8 ... ... |Н | |0,33 | |
| ... ... | | | | |
|9 |ДК –ді ... |V | |0,0875 | |
| ... | | | | ... |ДК-ға берілетін ал |Р |% |75,0 | |
| ... ... ... | | | | |
| |нен ... ... | | | | |
| ... | | | | ... ... ... уақы тының|Тэвм |сағат |2214,0 ... |
| ... қоры | | | ... ... ... ... уақыты |Тшығ |сағат |30,0 ... ала |
| | | | | ... ... |Енгізілетін ақпарат |Овв |Мың | ... |
| ... | ... | ... ... |Өңделетін ақпарат |Ообр |Мың | ... |
| ... | ... | ... ... ... ... |Овых |Мың | ... |
| ... | ... | ... ... ... ... |Фвр |сағат |11022,0 ... |
| ... ... қоры | | | ... ... |Әр ... шы- |Енп |сағат |0,11 | |
| ... ... ... | | | | |
| |ына ... | | | | |
| ... | | | | ... анықтама
Сатып алуға кететін шығындарды құрушы есептейді және ол техникалық
тапсырма, техникалық жұмыс ... ... ... ... соммасы
болып табылады. Жобаны енгізуге кететін шығындар ... ... ... ... ... ескерумен есептеледі. Байланыстыру
шығындары жобаны енгізу шығындарына ұқсас жасалынады:
- дербес компьютерлердің құны ... ... ... ... ... ... ... );
- берілген есептеумен шұғылданатын жұмысшылар саны;
- жұмысшылардың орташа жылдық мөлшерлемесі;
- жобаны енгізілетін кәсіпорынның бухгалтериясы есептейді;
- дербес компьютерді пайдалану коэффициенті ... ... ... ... ... ... компьютерге берілетін жұмыстардың алғашқы көлемінен пайыз
ескеретін коэффициенті автоматты түрде есептелетін есептер
көлемінің пайыз ... ... ... ... жылдық жұмыс уақытының қоры
10-кестеде есептелінген;
Кесте 10
Дербес компьютердің жылдық ... ... ... |1 ... ... |Жылдық жұмыс |ДК-дің |
|компьютер |ғы жұмыс ... ... саны ... ... |сағатының саны | | ... ... |8.2 |1 |270 |2214 |
| | | | | |
- ... шығарылу уақыты эмприкалық түрде өңделетін формалар
санын ескерумен ... ... ... ... әрбір енгізілген форма бойынша
ақпарат көлемінің қосындысы ретінде есептелінеді. Бір форма
бойынша ... ... ... ... бір ... белгілер саны бір құжаттағы жылдың санына және бір
жылдағы ... саны ... ... ... ... көлемі енгізілетін ақпарат көлемі
мен есептер кешенін шешу үшін ... ... ... ақпарат көлемінің соммасы болып табылады. Өңделетін
ақпарат көлемін Кбайтқа айналдыру үшін ... ... ... 8-ге бөлу ... ... ... көлемі әрбір форма бойынша шығатын ... ... ... ... ... ... бойынша ақпарат
көлемі келесідей анықталады: бір жолдағы белгілер саны құжаттағы
жолдар санына көбейтіледі.
Кесте 11
Бір жұмысшының жылдық жұмыс уақытын есептеу
|Көрсеткіштер ... ... ... |
|1 |2 |3 ... ... |Күн |366 ... ... |Күн |53 ... ... |Күн |8 ... ... |Күн |305 ... ... |Күн | ... демалысы |Күн |24 ... ... |Күн |11 ... ... |Күн |0 ... ... жұмыс |Күн |270 ... саны | | ... ... |Күн |7 ... | | ... ... ... ... |2204,4 ... қоры | | ... = ... ... ... ... саны – ... алды ... саны) *
8,2 – мейрам алды күндерінің саны 7= (270-8)8,2+8*7= 2204,4 сағат.
Жұмысшылардың жобаны енгізбестен бұрын істейтін жұмыстарының ... (До) ... ... ... = Ч * Фбр ... Ч – ... саны, адам
Фбр – бір жұмысшының жылдық жұмыс уақытының қоры, сағат
Яғңи, До = 5 * 2204,4 = 11022,0 ... ... ... ... жасайтын жұмыстар құны (Со), келесі
формуламен анықталады:
Со = До * З [(1+д) * (1+с) + н] ... До – жоба ... ... ... жұмыстарының еңбек
сыйымдылығы;
З – бір жұмысшының орташа ... ... Д ... ... ... ... – зейнетақы қорларына аударымдарды ескеретін
коэффициент;
Н – қосымша шығындарды ... ... = 11022,0 * 0,85 * [(1+0,7) * (1+0,14) + 0,33] = ... = 21,25 мың
тг. Ақпаратты автоматты түрде өңдеу жағдайында ... ... ... ... жұмыстардан және ДЭЕМ пайдаланудан тұрады.
Жобаны енгізуден кейін жұмысшыларға қалған жұмыстардың жылдық ... ... ... ... ... = До * (1 – р / 100) ... До – ... автоматты жұмыс орнын енгізуден бұрын
жұмыстарының жылдық еңбек сыйымдылығы, сағат;
Р – ... ... ... ... ... ... ... = 11022,0 * (- - 75 / 100) = 2755,5 ... ... ... ... ... құны ... келесі формуламен
септелінеді:
Сост = Дост * 3 * [(1 + д) * (1 + с) + н] ... = 2755,5 * 0,85 * [(1+1,7) * (1+1,14) + 0,33] = ... тг ... мың ... ... ... ... 12-кестеде келтірілген.
Кесте 12
ДЭЕМ-ның жылдық пайдалану шығындары
|№ |Шығын баптарының атауы ... (мың тг) |
|1 ... және ... ала жөндеудегі |5,4 |
| ... | |
| ... ... ... 5%) |12,96 |
|2 ... ... ... ... 12%) |2,16 |
|3 ... ... ... |0,54 |
|4 ... ... | |
| ... ... шығындары |21,06 ... ... орны ... ... ... байланысты жылдық
пайдалану шығындарының үлесі (Свц) келесі формула бойынша есептелінеді:
Свц = Р реш * Т реш * Зэ / Тэем ... Р реш – жыл ... ... ... периоды;
Зэ – жылдық пайдалану шығындары, мың тг;
Тэем – ДК жылдық жұмыс уақытының қоры, сағат;
Т реш – есепті шешу уақыты.
Егер ... ... шешу ... әртүрлі болса, онда ол екі қосылғыштың
қосындысы болып табылады, яғни:
Свц = Свц1 + Свц2
Свц1 = (60 * 15 * 21,060) / 2214 = 8,5609 мың ... = (17 * 15 * 21,060) 2214 = 2,4256 мың ... = 8,5609 + 2,4256 = 10,9856 мың ... ... ... ақпаратты өңдеуге шығатын жылдық ... ... ... ... = Свц + Сост ... Свц – ... енгізу жағдайында ақпаратты өңдеудің пайдалану
шығындары, мың тг;
Савт = 10,9856 +5,3 = 16,2865 мың тг
Автоматтандырылған жұмыс ... ... ... ... үнем (Сажо):
Сажо = Со – Савт ... Со – ... ... ... ... ... өңдеу шығындары, мың тг;
Савт – автоматтандырылған жұмыс ... ... ... ... ... мың ... = 21,25 – 16,2865 = 4,9635 мың тг
2. Ақпараттық өнімді коммерциялық сатуға берілетін кеңестер және
нәтижесін талдау
Тестілеу нәтижесінде жүйе ... ... ... деп ... ... ... негізінде ақпаратты енгізудің басты талаптары, онымен жұмыс
істеуі , керекті ... ... ... ... ... көру, ақпаратты ЭЕМ енгізу және оны ... ... ... ... ... бөлімдерде жетіспеушіліктер
анықталмаған.
Ақпараттық жүйесінің тиімділігі ретінде оның тағайындалуына сәйкестік
дәрежесі мен жақсы икемділікті ... ету ... ... және
сұраныстарды қалыптастыру үрдістерін ұйымдастыруының ... ... ... және ... ... және ... ... түсініледі.
Ақпараттық жүйенің тиімділігі кезінде ... ... ... өнімділік, нақтылық, сенімділік, ... ... ... ... жұмыс істей алуы және т.б.
Ақпаратты іздеу жүйесінің жұмыс істеу жағдайлары үздіксіз ... ... бұл ... ... яғни ... ... өңдейтін
ақпарат көлемі, сондай-ақ олардың мазмұнына қарасты ... ... Бұл ... ... ... ... жүйесі оның элементтері
арасында есептеу көлемін жедел түрде қайта бөлу қасиетін қамтамасыз етуге
едәуір икемді, сондай-ақ жаңа ... ... ... ... ... ақпараттық жүйенің тақырыптық ауданының мазмұнын өзгертуге
қабілетін атап айту керек. Оны ... ... ... мен ... ... ... сапалық құрамы мен ақпарат көлемінен тәуелсіз
пайдалануға болады. Мәліметтер ... ... ... пайдалану кезі мен
активті күйде тез сақталуын қамтамасыз етеді. Ақпаратты қамтамасыз етудің
кешені жүйеге түсетін ... ... ... ... ... ... келтіреді.
Осы ақпараттық жүйенің сенімділігі жұмыс кезінде өз ... ... ... ... сипатталады. Барлық ақпараттық жүйе бір ғана мақсатқа
бағындырылған – сатып алушының қажеттілігін барынша зерттеу мен өндірістің
жоғарғы ... ... ету. ... ... құрылуы оның
логикалық байланысын және жалпы стратегиялық бағытталуын кеңейту мен ... ... ... оптималдылығына байланысты.
ҚОРЫТЫНДЫ
Диплом ... ... «АТФ ... ... банк клиенттеріне несие
берудің ақпараттық жуйесін тұрғызу болып табылады.
Диплом жұмысы кіріспеден, ... ... ... ... ... ... ... және қосымшадан тұрады.
Банктің клиенттерге несие берудегі қызметін басқарудың ақпараттық
жүйесін негіздеу бөлімінде ... ... банк ... ... математикалық қамтамасыз ету талаптары анықталған және қарыз
алушының төлем қабілеттілігін, банк ... ... беру ... ... ... ... ... объектісінің
ұйымдастырушылық құрылымы берілген.
Негізгі бөлімінде банктің қызметтерінің ішінде несие берудегі ... бұл ... ... ... алып ... ... Сондықтан несие
беру кезіндегі банктің – несие алушыға көрсететін қызметіне көңіл бөлінген.
Қарыз ... ... ... ... ... ... ... тәуекелдіні анықтап, оны алдын ала болжап, тәуекелдіні ең ... ... ... үшін ... база және ... есептер кешенін
жүзеге асыруда қолданылатын программалық ... ... ... ... қамтамасыз етілуі және оның құрылымы берілген.
Диплом жұмысын жазу нәтижесінде «АТФ банк» қызметіне ... ... ... ... беру ... ... жұмысын
жеңілдеті мақсатында банктік ақпараттық жүйесі тұрғызылды.
Диплом ... ... ... қамтылып, коммерциялық банкте
несиелік операцияларды жүргізуді ақпарат жүйесін қолдану арқылы ... ... ... ... ... теориялық бөлімнен, негізгі ... ... ... ... ақпараттық жүйесінің деңгейін
бағалаудан, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан
тұрады.
Дипломдық жұмыста басқару ... ... ... ... – құлқы
және басқару жүйесі көрсетілген. Олардың иерархиясы анықталған, басқару
жүйелері элементтердің ... ... ... ... ... сенімділіктің, қайта құрудың, жұмысқа қабілеттіліктің және
құнның үйлесімді талаптары негізделген.
Қойылған мақсат толығымен жүзеге асырылған, мақсатқа сәйкес ... ... ... ... ақпараттық жүйесін ұсынады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Қазақстан – 2030 Н.А.Назарбаев. Қазақстандықтар жағдайының өркендеуі,
қауіпсіздігі және ... ... ... ... жолдауы –
Егеменді Қазақстан,11 қазан 1997жыл.
2. “ Қазақстан ... ...... ... Республикасының ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз етудің
мемлекеттік бағдарлымасы туралы» 14 наурыз 2000 жылдың №359 Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... технологии в банковской
деятельности. Под ред. Титоренко Г.А.,-М.:Финстатинформ, 1997.
5. ... и ... ... Под ред. ... профессора И.Т. Балабанова.-
СПб:Питер,2001-304б
6. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических
информационных систем. Учебник, М: Финансы и ... ... ... ... О.И. ФиС, 1998.
8. «Банковское дело» Платонов В.И. Хиггнис М. Москва: Консалт Банкир,
1998
9. «Банковское ... под ред. ... Г.С. ... ... Кондрашов Ю.Н. Введение в проектирование автоматизированных банковских
систем, учебное ... ... и ... ... ... ... мәліметтер базасын құрудағы
проблемаларды зерттеу/ “Экономикадағы ақпарат жүйелері” мақалалар
жинағы. Алматы: ... ... ... ... ... С.Б. ... Издат маркет,
2004
13. Н.Б.Бралиева, Л.А. Байбулекова, А.И.Тилегенов ... ...... Экономика Баспасы, 1998.
14. Н.Л.Гагарина. Банк ақпарат жүйесін ... ... ... ... ... Алматы: Экономика.
15. С.Б. Мақыш, А.Ә.Ілияс Банк ісі: оқу ...... ... ... ... автоматтандырылған ақпараттық технологиялар: Оқулық.
Трибулина И.Т. – М: ФиС, 2000 – 416 бет.
17. Липаев В.В., ... А.М. ... ... на ... ...... и ... Ольшаный А.И. Банковское кредитование (российский и зарубежный опыт)
–М: ИНИТИ, 1998.
19. Смирнова Г.Н. и др. ... ... ... М: ... и статистика, 2000-352б.
20. Солянкин А.А. Компьютеризация финансового анализа и прогнозирования ... ... ... В.В. Delphi 4. ... ... ... ... словарь, т. 1-3.
23. Гринберг А.С., Горбачев Н.Н. Информационные ... ... ...... ... - Дана, 2004г.
24. Банковское дело/под. ред. Сейткасымова Г.С. – Алматы:Қаржы-қаражат,
1998ж.
25. Грекул В.И., ... Г.Н., ... Н.Л. ... ... ... технологий - ИНТУИТ.ру, 2005
26. Данилин А., Слюсаренко А. Архитектура и стратегия. "Инь" и "янь"
информационных ... ... ... - ИНТУИТ.ру, 2005
27. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических
информационных систем. М: «Финансы и статистика», ... ... Е. ... к информационной системе и модели жизненного
цикла
29. Автоматизированные Системы Стадии создания. ГОСТ ... ... на ... ... ИПК ... ... Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя:
Пер. с англ. М.: ДМК, 2000
31. Thiele D. Life cycle ... using life cycle process ... ... Л. ... ... ... Clegg, Dai and Richard Barker. Case Method ... A RAD Approach
Adison-Wesley, 1994.
34. Смирнова Г.Н., Сорокин А.А., Тельнов Ю.Ф. Проектирование экономических
информационных систем. М.: ... и ... ... Построение и совершенствование систем управления. Елиферов В.Г., Репин
В.В.
Бизнес-процессы: регламентация и управление. М.: ИНФРА-М, 2004
36. ... ... ... ... Эмитент. Существенные
факторы, события, действия)
37. Кондратьев В.В., Краснова В.Б. Модульная программа для ... ... ... М.: ... ... ... Г.Н. ... и практика реорганизации бизнес-процессов
М.: СИНТЕГ, 2000
39. Калянов Г.Н. Структурный системный анализ. М.: Лори, 1996
40. ... Г.Н. ... ... ... М.: Лори, 1997
41. Марка Д.А., МакГоуэн К. SADT — методология структурного анализа и
проектирования. М.: ... ... ... С.В. ... ... ... с ... Modelling
Suite
М.: Диалог-МИФИ, 2003
43. Черемных С.В., Ручкин В.С., Семенов И.О. Структурный анализ ... М.: ... и ... ... Буч Г. ... ... с примерами применения
М.: Конкорд, 1992
45. Нейбург Э. Д., Максимчук Р.А. Проектирование баз ... с ... ... ... дом ... 2002
46. Маклаков С.В. BPwіn, Erwіn. Case -средства разработки информационных
систем. М.: Диалог - Михи, 2000
47. Неверова Е.Г. ... ... баз ... и ... - ... ... ... 2000
48. Мишенин А.И. * Теория экономических систем./ учебное ... - ... и ... ... ... В.К. * Основы теории информационных систем./уч.пособие- М.:
ВШ, 1994.
ҚОСЫМШАЛАР
|Жүйе ... ... |ААЖ ... ... ... ... желі ... ... ... ... жүйе ... ... ... ... ... тур.
Кіріс
анықтама;
құжаты
кепілдеме хат.
Макроэкономи- Келісімшарт № ; ...... ... ... ... ... ... аты; Банктің аты;
ментін талдау; ... ... ... алушының
Қарыз алушының аты – ... аты – ... ... Несие соммасы; ... ... ... ... ... ... ... РНН, ... ... ... ... Екі жақтың құқықтары аты-жөні қолы;
мен ... ... ... ... ... ... ... операцияларды басқарудың» АЖ-нің концептуалды сызбасы
«АТФ Банк» құрылымы
unit Unitzal;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, ... ... ... ... ... DB, DBTables, Grids, DBGrids,
Mask, DBCtrls, Buttons;
type
TForm1 = class(TForm)
DataSource1: TDataSource;
Table1: TTable;
Table1Vci: TStringField;
Table1Kod: ... ... ... TTable;
Table2Id: TAutoIncField;
Table2Vl: TStringField;
Table2Num: TFloatField;
Table2Data: TStringField;
Table2Pz: TStringField;
DataSource3: TDataSource;
Table3: TTable;
Table3Kod: TAutoIncField;
Table3Par: TStringField;
Table3Zn: TStringField;
PageControl1: TPageControl;
TabSheet1: TTabSheet;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
Label7: TLabel;
Label8: ... ... ... ... ... ... ... TComboBox;
Button2: TButton;
Edit7: TEdit;
Edit8: TEdit;
Edit9: TEdit;
ComboBox2: TComboBox;
ComboBox3: TComboBox;
DBGrid1: ... ... ... ... ... ... ... TPageControl;
TabSheet7: TTabSheet;
DBGrid3: TDBGrid;
TabSheet8: TTabSheet;
TabSheet9: TTabSheet;
TabSheet10: TTabSheet;
DBGrid2: TDBGrid;
TabSheet3: TTabSheet;
TabSheet4: TTabSheet;
TabSheet5: TTabSheet;
TabSheet6: ... ... ... ... TComboBox;
Table4: TTable;
Table4Dogn: TStringField;
Label4: TLabel;
DBEdit1: TDBEdit;
DataSource4: TDataSource;
Edit1: TEdit;
BitBtn1: TBitBtn;
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: ... ... ... ... ... ... TObject);
begin
TFormzydul.Create(Self);
end;
end.
unit Unitzydul;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, StdCtrls, DBCtrls, Mask, DB, ... RpCon, RpConDS, ... = ... ... ... TStringField;
Table1Ex: TBooleanField;
Table1A1: TMemoField;
Table1A2: TMemoField;
Table1Ozd: TStringField;
Table1Oz: TStringField;
Table1Bc: TFloatField;
Table1Bci: TFloatField;
Table1Dop: TBooleanField;
Table1Dy: TMemoField;
Table1Cog: TMemoField;
Table1Ocn: TMemoField;
Table1Tel: ... ... ... ... ... ... TLabel;
DBEdit3: TDBEdit;
Label4: TLabel;
DBEdit4: TDBEdit;
Label5: TLabel;
DBEdit5: TDBEdit;
Label6: TLabel;
DBEdit6: TDBEdit;
DBCheckBox2: TDBCheckBox;
Label7: ... ... ... ... ... ... TCheckBox;
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Label10: TLabel;
DBEdit7: TDBEdit;
RvProject1: TRvProject;
RvDataSetConnection1: TRvDataSetConnection;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: ... ... ... Private ... }
public
{ Public declarations }
end;
var
Formzydul: TFormzydul;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TFormzydul.Button1Click(Sender: ... ... ... TFormzydul.CheckBox1Click(Sender: TObject);
begin
RvProject1.Execute;
end;
end.
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, ExtCtrls,unit2, jpeg;
type
TForm1 = class(TForm)
Image1: TImage;
Timer1: TTimer;
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public ... ... ... ... ... ... ... then
Form1.AlphaBlendValue:=AlphaBlendValue+3
else begin
close;
timer1.Enabled:=false;
end;
end;
end.
unit Unit2;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, ImgList, ComCtrls, ToolWin, Menus, DB, ... ... = ... ... ... ... ... TMenuItem;
dfhdf2: TMenuItem;
ToolBar1: TToolBar;
ToolButton1: TToolButton;
ToolButton2: TToolButton;
ToolButton3: TToolButton;
ToolButton4: TToolButton;
ToolButton5: TToolButton;
ToolButton6: TToolButton;
ImageList1: TImageList;
StatusBar1: TStatusBar;
DateTimePicker1: TDateTimePicker;
Table1: TTable;
DataSource1: ... ... ... ... ... ... ... FormCreate(Sender: TObject);
procedure ToolButton6Click(Sender: TObject);
procedure FileSaveAs1BeforeExecute(Sender: TObject);
procedure ToolButton1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form2: TForm2;
implementation
uses Unit1, Unit3, Unit4;
{$R ... ... ... TForm2.FormCreate(Sender: TObject);
begin
StatusBar1.Panels[0].Text:=DateToStr(DateTimePicker1.Date);
end;
procedure TForm2.ToolButton6Click(Sender: TObject);
begin
Form3.QuickRep1.Preview;
end;
procedure TForm2.FileSaveAs1BeforeExecute(Sender: TObject);
begin
if SaveDialog1.Execute then
begin
end;
end;
procedure TForm2.ToolButton1Click(Sender: TObject);
begin
PasswordDlg.ShowModal;
end;
end.
unit ... ... ... ... Classes, ... Controls,
Forms,
Dialogs, QuickRpt, QRCtrls, ExtCtrls;
type
TForm3 = class(TForm)
QuickRep1: TQuickRep;
QRBand1: TQRBand;
QRLabel1: TQRLabel;
QRLabel2: TQRLabel;
QRLabel3: TQRLabel;
QRLabel4: TQRLabel;
QRSysData1: TQRSysData;
private
{ Private declarations }
public
{ Public ... ... ... Unit1, ... ... Unit4;
interface
uses Windows, SysUtils, Classes, Graphics, Forms, Controls, StdCtrls,
Buttons;
type
TPasswordDlg = class(TForm)
Label1: TLabel;
Password: TEdit;
OKBtn: TButton;
CancelBtn: TButton;
procedure OKBtnClick(Sender: ... Private ... ... Public ... }
end;
var
PasswordDlg: TPasswordDlg;
implementation
uses Unit2, Unit1;
{$R *.dfm}
procedure TPasswordDlg.OKBtnClick(Sender: TObject);
begin
if Password.Text='1' then begin
form2.ToolButton6.Enabled:=true;
close;
end;
end;
end.
-----------------------
Қарыз алушының төлем қабілетін анықтау
Несиелік сарапшы
Экономист
Несиелік комитет
Несие беруді есептеу
Несиелеу бөлімі
Басқарма төрағасының ... ... ... ... ... ... ... есепті басқару бойынша
Басқарма төрағасының орынбасары
Несиелеу саясатын басқару бойынша
Басқарма төрағасының орынбасары
Х/а саясатты басқару бойынша
Басқарма төрағасы
Заңды басқару бөлімі
Қауіпті басқару бөлімі
Басқарма
Персоналды ... ... ... бөлімі
Директорлар Кеңесі
Ішкі бақылау департаменті
Маркетинг бөлімі
Акционерлердің жалпы жиналысы
Несиелеу
бөлімі
МҚ
АҚ
Құқықтық жабдықтау
Лингвистикалық жабдықтау
Техникалық жабдықтау
Программалық жабдықтау
Матем. жабдықтау
Ақпараттық жабдықтау
Жабдықтаушы бөлім
Атқарушы бөлім
Несиелік операцияларды басқарудың АЖ
Өңделуі
Несие ... ... ... ... ... анықтау
Қарыз алушымен келісім-шартка отыру
Несие беру туралы бұйрық
Қарызды өтеу графигі
Клиенттердің тізімінің есеп беруі
«Несиелік операцияларды басқарудың » АЖ ... ... ... ... ПЖ
Excel кестелік редакторы
«Несиелік операциялар» АЖ
Windows XP ОЖ
Delphi 7 ... ... ... ... ... для анализа
МБ –ға мәліметтерді енгізу
ОП
ОП
Өңдеу
Принтерге шығару
ОП
Ақпаратты сақтау
DD
Құжаттарды офиске жіберу

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 59 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Несие операцияларын басқарудың ақпараттық жүйесін тұрғызу ( казкоммерцбанк материалдары негізінде )54 бет
17 ғасырдың музыкалық мәдениеті19 бет
Linux жүйесі28 бет
Linux операциялық жүйесі10 бет
Linux операциялық жүйесіндегі wait()функциясы20 бет
MS DOS операциялық жүйесі туралы мағлұмат6 бет
Norton Сommander сипаттамасы8 бет
Windows жүйедегі жұмыс істеу негіздері3 бет
Windows 8 ОЖ жұмыс режимдері20 бет
WINDOWS XP ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛЫ32 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь