"Оңтүстік Қазақстан кәсіби тарихшыларының мәртебесі"

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

І. Оңтүстік Қазақстан кәсіби тарихшыларының әлеуметтік статусы ... ... ... ... 7
1.1. Жалпы білім саласының әлеуметтік.статистикалық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.2. Кәсіби.тарихшы мамандарының қоғам структурасындағы әлеуметтік орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
ІІ. Шымкент қаласы тарихшы мамандарының кәсіби деңгейі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
2.1. Тарихты оқытудың негізгі проблемалары мен бағыттары ... ... ... ... ... ... .23
2.2. Кәсіби тарихшы мамандарының іс тәжірибелік және ғылыми зерттеулері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..30
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38
Сілтемелер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...43
Тақырыптың өзектілігі. Ертеңгі келер күннің бүгінгіден гөрі нђрлырақ болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын қђдіретті күш тек білімге ғана тән. Қай елдің болсын өсіп-өркендеуі, өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның ђлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. Ел президенті Н.Назарбаевтың “Қазақстан-2030” атты халыққа жолдауында мемлекеттің мерейін өсіріп, іргесін бекітерлік ђзақ мерзімді басымдықтар қатарында ерекше орында білімнің аталуы да сондықтан. Өйткені адамзат тарихы тағылымы осыны дәлелдеп отыр. Мәселен, АҚШ-тың “Америка 2000 білімді дамыту стратегиясы” ђлттық бағдарламасындағы мемлекет дамуының ең басты қђралы экономика да, нарық та, қђқық та, жекеменшік те, әскери күш-қуат та емес, тек қана жаңа сипаттағы білім беру жүйесі болып саналатыны баса айтылған.
Білім қадірін біздің халқымыз ерте түсінген. “Бақыт жолы тек білім мен табылар” дейді Ахмет Игунеки бабамыз. Ал іргелі мемлекет болашағы мен өскелең өркениет өзегі бастау бђлағын мектептен алатындығы даусыз. Себебі – мектеп бђл – қоғамның әлеуметтік институты. Оны қоғамға қажет нәтиже беріп, оның мүддесіне қызмет көрсете алатын кадр даярлау үшін қђрады. Сондықтан қай заманда қандай қоғамда болсын, мектептегі білім, тәрбие беру ең алдымен, осы қоғамның мүддесінен туындайтын әлеуметтік сђранысқа қарай қызмет көрсету бағытын ђстанады. Он жылдан астам уақытта білім беру саласында іске асырылған стратегиялық шаралардың нәтижелері - мђғалімдердің тәжірибелерінен қорытындыланып, тђжырымдалған еді. Жарық көрген ғылыми жђмыстар жалпы педагогикалық және методикалық бағыттар бойынша жүргізілген еді.
Жђмыстың зерттеу объектісі ретінде Шымкент қаласы мектептері алынды. Зерттеу барысында мектептердің дәрежесі ескерілді.
Жђмыстың мақсаты: Шымкент қаласы кәсіби тарихшы мамандарының мәртебесін зерттеу.
1. Агентство Республики Казахстан по статистике. Итоги переписи населения 1999 года по Южно - Казахстанской области (под. ред. Смаилова А. Н.) Алматы, 2001. – І том б. 7-68
2. Агентство Республики Казахстан по статистике. Итоги переписи населения 1999 года по Южно-Казахстанской области (под. ред. Смаилова А. Н.) Алматы, 2001. – І І том б. 34-217
3. Асқарбаева А. Ђстаз ізденістері озат мђғалімдер туралы. – Алматы, 1987. 67 б.
4. Асылбеков М. Тарих оқулығына әділ сын болсын // Қазақ тарихы.- 1995 - №1 -№2 – б. 23-24
5. Ахмет Әділ. Білім бізді бақытқа бастайды // Қазақстан мектебі. – 1998. -№ 9 – б. 20 – 21
6. Әбдіғђлова Б. Оқулықтың ғылыми - әдістемелік негіздері // Қазақ тарихы – 2000. - №3. – б. 65
7. Боспалько В. П. Слагаемые педагогические технологии. Москва, 1989. - 25 б.
8. Берлибаев Е. Қазақстан интеллигенциясының әлеуметтік белсенділігі. – Алматы, 1999 .- 40 – 44 б.
9. Баймолдаев Т. Қазақ мектебі қайтсе көркейеді? // Қазақстан мектебі. – 1995. - № 9 - б. 19
10. Бектенғалиева С. Зор міндетке зәредей үлес қоссақ ...// Қазақстан мектебі.- 1995.- №9 – б. 17 – 18
11. Беркімбаева Ш. Кеңістікке көз тіксек. 3. Оқулықсыз өркендеу жоқ. // Қазақстан мектебі. – 1996. - №9. – б. 7-8
12. Дөкенова Б. Тарих сабағында оқушыладардың іздену ынтасын арттыру. // Қазақ тарихы. – 2005. -№ 4. – б. 103 – 105
13. Исаев С. Оқулық қалай жазылады? // Қазақстан мектебі. – 1998. -№7. – б. 67
14. Кларин М. В. Технология обучения ; идеал и реальность. – Рига.: Эксперимент, 1999. – 180 б.
15. Қараев Ж. А. Деңгейлеп – саралап оқыту технологиясы негіздері.- Алматы, 1997. - 64 б.
16. Қарабаева З. Білім сапасы қайтсе жақсарады? // Қазақ тарихы. – 2006. - №1 . – б. 89 – 90
17. Мемлекеттің білім беру саласындағы саясаттанушының тђжырымдамасы. Білім беру жүйесінің жай күйі // Қазақстан мектебі. – 1996. - № 2. –б. 17 – 18
18. Облыстық статистикалық басқармасының статистикалық жылнамасы. 2000 – 2004 ж. Шымкент, 2005. – 41 б.
19. Оңтүстік Қазақстан облыстық мемлекеттік архив материалдары. Фонд – 176, связка – 6, 7, 14, документ – 52, 72, 90, 60, 85, 159, 162
20. Оңтүстік Қазақстан үздіксіз білім жетілдіру институтының Шымкент қаласы мектептері бойынша мәліметтер. Папка № 2. Шымкен, 2005. – 3 – 31 б.
21. Рауан баспасынан тарих пәні үшін шыққан оқулықтар мен оқу қђралдары. (1995 – 1997 ж.ж) // Қазақ тарихы. – 1998. - № 7. – б. 67
22. Тђрлығђл Т., Қђнапина Қ. Жас тарихшы – жарқын болашаққа // Қазақ тарихы. – 2005. - № 6. – б. 81 – 82
23. Шымкент қалалық білім департаментінің материалдары. Папка – 4. Шымкент, 2005. – б. 7 - 18
        
        Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі
Қ.А.Ясауи атындағы хаықаралық Қазақ-Түрік Университеті
Шымкент институты
Тарих факультеті
Қазақстан тарихы кафедрасы
ДИПЛОМДЫҚ ... ... ... ... ... (Шымкент қаласы мектептері негізінде)
Студенттің аты-жөні: Еркінбекова Бибігүл тобы: -22
Ғылыми жетекшісі: аға оқытушы Марина Ғ.А
Шымкент-2006
Жоспар
Кіріспе ......................................................................................................................3
І. Оңтүстік Қазақстан ... ... ... ... ... ... саласының әлеуметтік-статистикалық сипаттамасы..........………………………………………………………………..7
.2. Кәсіби-тарихшы мамандарының қоғам структурасындағы әлеуметтік орны........................................................................................................................15
ІІ. Шымкент қаласы тарихшы мамандарының кәсіби деңгейі.......................…………………………………………………………….23
.1. Тарихты оқытудың ... ... мен ... ... ... ... іс ... және ғылыми зерттеулері..............................................................................................................30
Қорытынды............................................................................................................38
Сілтемелер тізімі....................................................................................................41
Әдебиеттер тізімі...................................................................................................43
Кіріспе
Тақырыптың өзектілігі. Ертеңгі келер күннің бүгінгіден гөрі нђрлырақ болуына ықпал етіп, ... ... алға ... ... күш тек ... ғана тән. Қай ... болсын өсіп-өркендеуі, өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның ... ... ... ... даму ... ... Ел президенті Н.Назарбаевтың “Қазақстан-2030” атты халыққа жолдауында мемлекеттің мерейін өсіріп, іргесін ... ђзақ ... ... қатарында ерекше орында білімнің аталуы да сондықтан. Өйткені адамзат тарихы тағылымы осыны дәлелдеп отыр. Мәселен, АҚШ-тың ... 2000 ... ... ... ... ... мемлекет дамуының ең басты қђралы экономика да, ... та, ... та, ... те, әскери күш-қуат та емес, тек қана жаңа сипаттағы білім беру жүйесі болып саналатыны баса айтылған.
Білім қадірін біздің халқымыз ерте ... ... жолы тек ... мен ... дейді Ахмет Игунеки бабамыз. Ал іргелі мемлекет болашағы мен өскелең өркениет өзегі бастау бђлағын мектептен алатындығы даусыз. Себебі –мектеп бђл ... ... ... Оны ... ... нәтиже беріп, оның мүддесіне қызмет көрсете алатын кадр ... үшін ... ... қай ... ... ... ... мектептегі білім, тәрбие беру ең алдымен, осы қоғамның мүддесінен ... ... ... ... қызмет көрсету бағытын ђстанады. Он жылдан астам ... ... беру ... іске ... ... ... ... - мђғалімдердің тәжірибелерінен қорытындыланып, тђжырымдалған еді. Жарық көрген ғылыми ... ... ... және ... бағыттар бойынша жүргізілген еді.
Жђмыстың зерттеу объектісі ретінде Шымкент қаласы мектептері алынды. Зерттеу барысында мектептердің дәрежесі ескерілді.
Жђмыстың мақсаты: Шымкент ... ... ... ... мәртебесін зерттеу.
Жђмыстың міндеттері: 1. Жалпы Оңтүстік Қазақстандағы 1999 жылғы демографиялық санақ бойынша халықтардың санын, білім деңгейін, жасы мен ... ... ... ... ... ... саны мен қђрамын анықтау.
. Тарихшы мамандарының әлеуметтік-статискалық орны мен дәрежесін көрсету.
. Тарихты оқытудың негізгі проблемалары мен бағыттарын көрсету.
. ... ... ... педагогикалық іс-тәжірибесінің жетістіктері мен ғылыми зерттеу жђмыстарының бағыттары.
Жђмыстың дерек көзі:
1.Облыстық статистикалық басқармасының статистикалық жылнамасы.2000-2004 ж. 1 (18,41 б.)
. ... ... ... 1999 года по Южно ... ... том І, ІІ 2 ...
. ... Қазақстан облыстық мемлекеттік архив материалдары 3 (19, Фонд -176, ... -5, ... - 6,7 )
. ... Қазақстан үздіксіз білім жетілдіру институтының Шымкент қаласы мектептері бойынша мәліметтер 4( 20, 3-31б.)
. Шымкент қалалық білім департаментінің ... 5 (23, ... -18 ... ... ... (тарихнамасы):
Қазіргі тарих ғылымына қойылатын талапқа қарай зерттеу мәселесі ... ... ... мен мақалаларды үш топқа бөліп сыныптауға болады. Бірінші топтағы еңбектерге –тарихи еңбектер мәселен, Ахмет Әділ “Білім бізді бақытқа бастайды” ... ... ... күші оның қђдіреттігі жайлы айтылады. Әрбір кезеңде адамзат баласына білімнің өте қажетті екені баяндалады.6 (5,21б.)
Баймолдаевтың “Қазақ мектебі қайтсе көркейеді” атты ... ђлт ... ... жђмыстары қарастырылған.7 (9,19б.)
Екінші мәселе бойынша тарихты оқыту әдістемесі және технологиясына қатысты авторлардың мақалаларын жатқызуымызға болады. ... ... ... ... жоқ” атты мақаласында қазіргі таңдағы қоғамтану және тарих пәндерінің ... ... ... ... жазу барысында кеткен қателіктер жайлы проблемалар қарастырылған. 8 (11,
-8б.) ... ... ... дөңгелек үстелде тарихшы ђстаздар “Жас тарихшы –жарқын болашаққа” деген тақырыпта тарихты қалай дђрыс оқыту әдістері жайлы өз ... ... ... ... ... ... пәнін оқытуда ер азаматтардың беделін айрықша атап көрсетеді, ал Қайыркен Қђнапина трих пәнін оқытуда қолданылатын көрнекі қђралдарды ... ... ... ... озат ... ... ... туралы Асқарбаева “Ђстаз ізденістері озат мђғалімдер жайлы” атты еңбегінде қарастырады.10 (3,67б.) ... орай ... ... ... озат ... ... ... деңгейі мен мәртебесі жайлы ғылыми зерттеу жђмыстары әлі күнге дейін толық зерттелінбеген. Сол себептен тақырыпқа байланысты ... ... ... ... ... және Оңтүстік Қазақстан үздіксіз білім жетілдіру интитутынан алынған.11 (23,18б;20,31б.)
Жђмыстың зерттелу кезеңі: 1995 жылдан бастап бүгінгі ... ... ... ... ... ... нақты логикалық анализ, проблемдік мәселелер, тарихи-салыстырмалық әдістер қолданылды.
Жђмыстың тәжірибелік қолдануы: ... ... ... мәселелерді мектептерде, жоғарғы оқу орындарында, білім беру департаментінде, үздіксіз білім жетілдіру институтында насихаттап пайдалануға болады.
Жђмыстың ... ... ... ... екі ... төрт ... қорытындыдан тђрады. Зерттеу жђмысында түрлі кестелер мен суреттер, сілтемелер тізімі мен әдебиеттер тізімі ђсынылған.
І . Оңтүстік Қазақстан кЄсіби ... ... ... ... ... ... ... сипаттамасы
Қазақстан Республикасы жер көлемі жөнінен дүниежүзі бойынша тоғызыншы орын болса, ал халқының сан жағынан төменгі ... ... ... ... ... бірі –қазіргі уақыттағы демография мәселесі. 1999 жылы Қазақстан Республикасы бойынша халық санағы жүргізіледі. Санақ ... ... ... 800 мың адам ... оның ... ... саны 8 ... болған, бђл халықтың шамамен 52-53 пайызын қђрайды.12(1, І том 7 ... 1999 ... ... ... ... ... ... халықтарының саны –адамды қђрайды. Бђл Республика халық санынан шамамен 18 ... ... ... ... ... саны – 330 адам. Яғни бђл облыс халқының –,3 қђрайды, ал әйелдер саны –009 адам. Бђл ... ... 50,7 ... ... ... ... бђл ... мынадай. Жалпы халықтың саны - 729 587 ерлер саны 347 786 адам, бђл Шымкент қаласы халқының (47 %) ... ... және ... саны 381801 ... бђл ... (52%) қђрайды. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша 1 ... 70 жас және одан ... ... санын 16 категорияға бөліп, мђндағы ерлер мен әйелдер санын бөліп көрсетуімізге ... ... саны ... ... 5 жас пен 14 жас ... –512 адам (25,2 %) бар. Бђл жас аралықтарында әйелдер саны ерлерге қарағанда басымырақ болып келеді. Мәселен, ерлер саны 253965 адам (26,1%) ... ... – 547 ... (24,4%) ... ... ... ең ... көрсеткіш 60 жас пен 70 жас және одан жоғары жас аралығында адамдар саны 138 926 адам (6,9%) болса, олардың ішінде ... саны 56002 адам (5,5%) ал, ... саны ... ... көбірек 83321 адамды (8,3 %)
қђрайды. Міне осы және тағы басқа көрсеткіштер № 1 ... ... ... ( 1, І том, ... ... облысы халық санын жастық категорияларға бөлу
№1 кесте ... ... ... ... ... ... жас
5-9 жас ...
15-19 жас
-24 жас
-28 жас
-34 жас
-38 жас
40-44 жас
-49 жас
-54 жас
-59 жас ...
-69 жас ... және ... ... ... ... жалпы саны 729587 адам. Бђл облыс халқының 36,8 пайызын қђрайды. Жоғарыда көрсетілген көрсеткіштер сияқты Шымкент қаласы халықтарын да жас ... ... 16 ... ... ... 14 жас аралығында халық саны ең ... ... 168258 ... ... (23,1 %) және бђл жас аралығында ерлердің саны әйелдерге қарағанда жоары. 858 95 адам (24,7 % ) ал ең ... ... 1 ... ... ... ... ол небары 13170 адамды қђрап отыр (1,8%) . Бђдан шығатын қорытынды қала халқының туу деңгейі төмендеуде.
Бђл мәліметтерді №2 ... көре ... І том ... ... ... санын жастық категорияға бөлу
№2 кесте
Жас аралықтары
Жалпы барлығы
Ерлер
әйелдер
Барлығы
жасқа ... жас
-9 жас ...
-19 жас
-24 жас
-28 жас
-34 жас
-38 жас
-44 жас
-49 жас
-54 жас
-59 жас ...
-69 жас ... және ... Республикасы бойынша 160 ђлт өкілдері бар. Ал Оңтүстік Қазақстан облысында 108 ђлт өкілдері тђрады, яғни бђл өте жоғары ... ... ... ... ... бойынша қазақ ђлтының саны 449584 адам.Бђл қала халқының 61,6 ... ... ... ... бойынша өзге ђлт өкілдерінің сандық мәліметтерін №3 кестесінен көрініс тапқан.15 (1, ІІтом, 17 б.)
Шымкент қаласы тђрғындарын ђлттарға бөлу
№3 ... ... ... ... саны
қазақтар
Орыстар
Өзбектер
татарлар
Украиндар
Кәрістер
Әзірбайжандар
Түріктер
немістер
Ђйғырлар
Гректер
Белорустар
Күрділер
Армяндар
449584
Қазақстан Республикасы білім беру концепциясы бойынша мемлекеттік тілді барлық ђлттар білуі ... ... ... бђл оң ... бермей отыр. Мемлекеттік тілді білу деңгейі қазақ ђлтынан кейін µзбек, орыс, әзірбайжан тағы басқа ђлт өкілдері орын алады. Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... және ... жатады. Ал мемлекеттік тілді үйренушілерге көбіне орыстар, украиндар, ... т.б. ... ... болады.16 (1, І том, 38 б.)
Оңтүстік ... ... ... ... жас ерекшелікерінің білім деңгейін 12 категорияға бөліп қарастыруымызға болады. Жоғары білімділер көбіне орта жас аралығындағы адамдар болып табылады. ... ... ... ... жастар арасында, яғни 20-24 жастағылар.
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша жоғары білімділер саны 94682 адам. Бітірмеген ... ... 3566 ... ... Орта ... мамандар 124272 адам. Ал жалпы орта білімділер саны 246099 ... ... ... толығырақ №4 кестеден көреміз.17 (2, ІІтом, 97-99 б.)
Оңтүстік Қазақстанда жас ерекшеліктері бойынша білім деңгейі
№4 кесте ... ... ... жоғ. ... ...
Жалпы орта білімді
Жалпы арнайы
Жалпы бастауыш
15-19 жас
-24 жас
-29 жас
-34 жас
-39 жас
-44 жас
-49 жас
-54жас
-59 жас
-64 жас
-72 ... ... ... ... ... №5-шы кестеде Шымкент қаласында жоғары білімділер –көбіне орта жастағы азаматтар, орта білімді мамандар ... 35-39 жас ... ... ... көрсетеді. Ал бітірмеген жоғары білімділер өкінішке орай тағы да жастар арасында көп тараған.
Бђл мәліметерді №5 кестеден көре ... (2,ІІ ... ... ... жас ... ... ... деңгейі
№5 кесте
Жас ерекшеліктері
Жоғары білімдері
Бітірілмеген жоғ.білімдер
Орта білімді
Жалпы орта білімді
Жалпы арнайы
Жалпы бастауыш
15-19 жас
-24 жас
-29 жас
-34 жас
-39 жас
-44 жас
-49 жас
-54жас
-59 ... ... ... ... ... статистикалық басқармасының білім беру мекемелерінде оқитын халық сандарын қарастыратын болсақ облыс бойынша барлық оқитын адамдар саны - 540124 болса, ал қала ... ... саны ... ... ... болады. Жалпы халықты жыныстық категорияға бөліп қарасақ, білім саласында ерлерге қарағанда әйелдердің санының басым екені ... Ол ... №6 ... ... ... ... б.)
Оңтүстік Қазақстан облысы және Шымкент қаласындағы білім беру мекемелерінде оқитындар.
№6кесте ... ... ... ... ... меке-р оқи.
Жоғ.оқу орындары
Баст.оқу орын
Оқымайтын
дар
1. Оңт. Қаз. Обл. бойынша
. ... ... ... ... беру басқармасының қорытынды есептерінің мәліметтеріне сүйенетін болсақ, 1995-1996 оқу жылдарында Шымкент қаласында 71 мектеп болған, олардың 59 орта, он ... орта және екі ... ... еді 20 (19, Фонд-176, Связка-5, Опись-14, Документ-162, 1-б.)
Ал Шымкент қаласында 2001 жылы мектеп санының көп ... ... ... Ал ... саны 2003 жылы ... ... ... 2000 жылы мектептер саны да, ондағы оқушылар саны да аз болған, небары –оқушы
Бђл ... №7 ... ... ... (18, 41б ... ... 2000 ... бастап күндізгі жалпы білім беретін мектептер саны
№7 кесте
жылы
жылы
жылы
жылы
жылы
Мектептер ... саны
22 ... -176, ... –, ... –, документ –, 7-14б)
Шымкент қаласы білім беру мекемелерінің саны 1993-1994 жылдарда №8 кестеде үш ауданға бөлініп берілген.
№8 кесте
Қала
Абай ауд
Ул.Фараби ... ... ... ... ... орта ... мектептер
Оқушының саны
Ал қазіргі таңда қаламызда сазды және көркем сурет ... ... 79 ... бар және сол ... 8037 ... ... ... етуде.
Шымкент қалалық білім беру кеңістігі.
Сурет №1
1 - ... ... ... ... ... –негізгі мектептер
4 ... ... 23 (20, ... –, 6 б)
1.2. Кәсіби –тарихшы мамандарының қоғам структурасындағы әлеуметтік орны
Шымкент қаласындағы жалпы күндізгі білім беретін, ... пәні 75 ... 512 ... ... жђмыс істейді. Тарих пәнінен дәріс беретін мђғалімдер әр мектепте сан жағынан әрқалай. Мысалы, А.Байтђрсынов атындағы №50 көп ... ... ... он ... ... пәні ... ... етеді және нақ осындай көрсеткіш №57 орта мектебінде көруге болады. Ал №57 орта ... он ... №66 орта ... он ... №64 орта ... он бес ... ... жђмыс істейді. Бђл өте жоғары көрсеткіш болып табылады. Яғни бђл ... ... ... ... ... және ... ... мектептерде мысалы: №22, №27, №61, №67, №71, №76 орта мектептерінде тарих пәнінен бір немесе екі ... ғана ... ... 79 ... ішінде №46, №70, №73, №74 ші бастауыш мектептерінде тарих пәні өтілмейді. Ал ... 75 ... 512 ... мђғалімдердің 83 -ін әйелдер, небары 16,49 -ін ер кісілер қђрайды.25(23,13б.)
Басқа пән мђғалімдері сияқты мектептерде тарихшы ... өте аз. Ал, ... ... ... ... ... келсек, мектепте ер мђғалімдердің аз болуының себептері де баршылық: ... ... ... ... ... ... ... жабылып қалуы, мђғалім кадрларын даярлауда кеткен елеулі кемшіліктер, мђғалімдердің білімін көтеру жђмысының сапасыздығы. Осылардың арасында ... ... ... ... заманында мђғалімдерге көрсетілетін әлеуметтік қамқорлықтың нашарлығы яғни айлық жалақысының ... ... осы ... ер ... өз ... ... бірден-бір себебі болып табылады. Мәселен, Туркияда осындай жағдай сонау 50-60 жылдары болған екен. Олар мђның кері әсерін тез ... ер ... ... ... ... мәселесін мемлекет тарапынан қойған. Ол үшін ер мђғалімдерге жалақыны екі-үш есе көбейтіп жағдай жасаған 26 (22, 81-87 б.) Біз де бђл ... ... шешу ... ... ... көбейту қажет.
Біз өзі негізінде, қайнаған қоғамдық іс-әрекеттерден алыстау жүргенді ... ... ... де, оқу - ... саласында да тђтқаны өзге ђлттың өкілдеріне ђстатып қойып, өзіміз сырттан бақылағанды ђнатамыз. ... ... ... ... ... ... да кері әсерін тигізген болар. Сол әдеттің салқынынан ба, тәуелсіздік алып,тізгін-болжаға өзіміз ие болдық деген тђста мектептің хал-ахуалы күрт ... ... ... соң, ... он, он бес ... мектеп бітірген қабілетті балалар педагогикалық оқу орындарына келмей, мамандықтың басқа түрлерін ... ... ... ... дені қыз ... Олар да ... ... соң, ђзақ үзіліскекетіп қалып жатады. Қайта келгенде білімі ескіреді, жаңа талаптарды игеріп, үлгере алмайды. Осындай жағдайлар да оқыту жүйесін артқа ... Дәл ... ... ілгерілеудің бір ғана жолы бар, ол уақыт көшінен кеш қалмай, заман ағымына сай ерінбей еңбектену, білім жетілдіру 27 (9, 19 б) ... ... 75 ... ... ... бөліп қарастырсақ, қазақ ђлтты ђстаздар тарихшы мђғалімдер қауымының 63-н қђрайды, өзбек ђлты - 17, орыс ђлты - 12, ал ... ... ... ... ... тек 1% - н ғана қђрайды. Бђдан шығатын қорытынды ... ... ... ... 12% - н ... ... ... тарихшылардың көпшілігі орта жастағы мђғалімдер және көпшілігі Қ. А. Яссауи атындағы халықаралық Қазақ –Түрік университетін, ... ... ... М. ... атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университетін бітіргендер болып табылады. Ал өзбек мектерінің ђстаздарының көпшілігі Ташкент Педагогикалық иститутын ... ... 28 (23, ... –, 7-18 ... ... ... мђғалімдерінің кәсіби біліктілігін (санаттарын) және олардың өсу деңгейінің көрсеткіштері 29 (20, ... –., 12 ... ... 2003 ... ... ... облысымыздағы Жоғарғы санатты мђғалімдер санының төмен екенін көруімізге болады.
–жоғарғы санатты
–санат
–санат
–санаты жоқ
Педагог мамандар ... ... ... ... ... арқылы көрсетуімізге болады.
Сурет №3
Ғылымының және тәжірибенің анықтаған шындығының бірі - әрбір жоғарғы оқу ... ... ... бес жыл өткеннен кейән бђрынғы алған білімі ... ... ... бес ... бір рет ... жетілдіру институттары арқылы олардың теориялық және тәжірибелік білімін көтеру өте ... ... ... ... ... дамытудың 2005 –жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында (бђл қђжат Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 қазандағы №1459 жарлығымен ... ... ... даярлау, қайта даярлау және олардың біліктігін арттыру деген арнайы бөлім бар.
Онда былай деп тђжырымдалған: “Педагог кадрларды даярлау, ... ... ... және ... даярлау саласында” біріншіден жетекші университеттер базасында жоғарғы оқу орындарының ... ... ... олардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау жүйесін қалпына
келтіру және одан әрі ... ... ... ... білім беру бағдарламалары бойынша оның ішінде мемлекеттік тіл, шетел және ана ... ... ... ... пән мђғалімдерін қайта даярлау; үшіншіден білім берудің жаңа мазмђнын, оқыту технологиялары мен сабақ беру әдістемелерінің өзгергенін ескере отырып, мђғалімдер мен ... беру ... ... қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыру.
Бүкіл кеңестік кезеңде де педагог кадрлардың ... ... және ... ... жүйелі түрде іске асырылады. Ол үшін барлық облыстарда мђғалімдердің білімін көтеру институттары жђмыс ... 30 (16, ... ... ... ... Оңтүстік Қазақстан облысында қырық мыңнан астам педагог, алты мыңнан астам мектепке дейінгі ... ... ... еткен. Жыл сайын бђл қызметкерлердің төрт мыңдайы ... ... ... ... және ... даярлау институттарында білімдерін жетілдіреді. Мысалы: 1992 жылы –, 1993 ж 4208, 1994ж –, 1995 жылдың бірінші ... 2500 ... ... ... ... ... Бђдан институттарға келушілердің жылма жыл артып келе жатқандығын ... ... ... ... ... ... ... республикалық және облыстық тақырыптық семинарлар мен конференциялар ђйымдастырып отырады. Сонымен қатар шет елдерден келген тәжірибелі мамандармен біздің ... ... ... ... ... -959 ... болған. Олардың 32- сі тәжірибе –экспериментттік мектептер 179 ... ... ... ... Жаңа ... ... ... –, оның 10 –ы лицей, 9 –ы гимназия, 3- і кешенді мектептер.
Демек, бђл оқу жүйесінің түрі мен ... да ... ... кәсіби шеберлігіне деген талап та арта түсті деген сөз. Ендеше облыстық ... ... ... институтының да міндеті өз - өзінше күрделене береді. Мђнда басты күш оқытуды дифференциялы жүргізуге жђмылдырылады. Мақсат - ... ... ... ... ... ... білім жетілдіру ісіндегі өскелең талаптарын қанағаттандыру болып табылады31 (10, 17 –б).
Демек, мђғалім ең ... өзі ... ... ... білуі, онан соң оны оқушылар санасына жеткізе алатын болуы тиіс. Оқушыларды қызызықтыру үшін білімді қажет жағынан бастап, түсінікті түрде ... ... ең ... ... тоқтала білу, ең мәнді нәрсені екінші қатардағы мәселеден ажырата ... ... ... ... ... келтіре отырып айтып беру –үлкен өнер.
Педагог кадрлардың кәсіби мамандығын жетілдіру қажеттігі мынадай мәселелерден ... ... ... жалпы алғанда пединституттарды бітіргендердің білім дәрежесінің төмендігінен. Мысалы 1976-1980 жылдары республикамыздың педагогикалық оқу ... 33337 ... ... ... тапсырғанда олардың жыл сайын 9-10 пайызы ғана үздік ... ... ал ... және тек ғана “4” ... бағаға тапсырғандары 15 пайызды қђраған. 615 студент “2” деген бағаға тапсырған. Бірақ бђлар да ... ... ... ... оқу орындарында жағымсыз көрсеткіштер бђдан да төмен ... ... ... жыл ... ... ... пайызы “3” деген бағаға тапсырған. Мђндай кемшіліктер Абай атындағы ... ... ... Павлодар, Өскемен пединституттарында да орын алған. Осы сияқты кемшіліктер жыл сайын кездеседі. Екіншіден, көптеген педагоггикалық оқу ... ... оқу кең етек ... Статистикалық мәліметтерге жүгінсек олардың білім деңгейі күндізгі бөлім студенттерінен әлдеқайда төмен. Мысалы ... 5 ... 15667 адам ... ... ... ... 3653 –ші “3” ... баға алған, ал
–і “2” деген баға алып институтты бітіре алмай бђрынғы ђстаздық жђмысын жалғастыра берген.32 (16, 89 ... ... ... ... ... ... шамамен 43 пайызы өз білімдерін жетілдірген болса, ал болашақта шамамен 54 пайыз ... ... өту ... ... ... ... ... облыстық үздіксіз білім жетілдіру институтында 1995 –жылдар аралығында № 54 орта ... ... пәні ... атап ... –Б. ... С. ... Ш. ... З. Назарова, А. Сайджанов, Л. ... М. ... өз ... ... ... Сол ... 2000 –жылдар аралығында Н. Төреқђлов атындағы № 62 орта ... –С. ... З. ... З. Сембиева, А. Нуримова, А. ... ... ... ... 2001 ... ... №2 орта ... –А. Сђлтанова, Ғ. Жђманова, М. Гомаршен, Т. Еременко, З. ... да ... оқу ... ... ... ... Тек ... үш мектеп қана емес, қаламыздағы 79 мектептегі барлық педагог мамандар әр бес жылда арнайы курстардан өтіп өз ... ... ... 33 (23, ... –, 7 ... шығатын қорытынды –мђғалімдердің білімін көтеру жаңа талапқа сәйкес келуі қажет. Педагог кадрлардың біліктілігін арттыру, ... ... ... ... ... ... отыр. Білім бөлімдері мен департаменттері және барлық мектеп басшылары бђл талапты орындап, әрбір мђғалімді курстық ... ... ... ... және ... шеберлігін арттырып отырғаны дђрыс. Бђл - өмір талабы.
ІІ. ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ... ... ... ... Тарихты оқытудың негізгі проблемалары мен бағыттары.
Еліміздің болашағы көркейіп өркениетті елдер қатарына қосылуы бүгінгі ђрпақтың біліктік, іскерлік ... ... ... Осыдан жас ђрпақтың бойында іскерлік қабілеттерін ашумен оларды ... ... ... ... Ал ... жүйелі білім беру, ынта –ықыласын арттыру, қабілет –қасиетін дамыту мђғалімнің қолында ал мђғалімнің беделін көтеретін –білім. ... Н. ... ... болашағы –бүгінгі жастар. Сіздер оларға қалай білім берсеңіздер, Қазақстан сол деңгейде болады –деп атап көрсетеді мђғалімдердің сьезінде. Әрбір мемлекеттің ... ... ... ... осы елге ие болып, тізгінін ђстар - азаматтар –бүгінгі мектеп оқушысы. Мемлекеттің бүгінгі жайы, даму бағыты, келешегінің көкжиектері ... ... ... ... ... ... ... адам айтқысыз кеңейді, технология дамып, ақпаратты таңдай білу ... ... ... ... Қазіргі кезде оқушыларды ғылыми жђмыстарға баулу заман талабына сай өз ойын еркін жеткізе білетін дарынды, білімді де ... ... ... ... ... еңбек, адам баласы қызметінің ең күрделі түріне жатады. 34 (12, 103-105 ... КСРО ... ... ... ... ... алу мектептермен Жоғарғы оқу орындарына арналған қайта жазып, жаңа бағдарлама жасауды талап ... Бђл - оңай ... ... ... де ... ... ... білім министрлігінің ђйымдастыруымен 1993-94 жылдары мектептер үшін Қазақстан ... ... ... ... шықты. 35 (4, 23-24 б).
Білім беру оқыту жүйесінде оқулықтың мәні ерекше екені белгілі ... ... бір ... арнылып бекітілген бағдарламаға сүйенеді. Яғни оқулықтың мазмђнын тақырыптың шеңберін ... ... ... ... Ал оқу ... әр ... сағат санын (апталық және жылдық) айқындалып, Білім министрлігі бекіткен оқу жоспарына негізделеді. Сөйтіп, оқу ... әр ... ... және ... ... саны мен ... - ... түрлерін көрсетеді, соның негізінде оқу бағдарламасы жасалады. Оқулыққа қойылатын тағы бір талап - сол пәнді ... ... ... ... тәрбиелік мәнін көтеріп, сапасын арттыру, пәнаралық байланысты күшейту.
Сондықтан ђстазды ақылшысы да, болжап, бағыт ... ... да ... ... ... ... көзі –де ... Ђстаз үйрете отырып, үйрене түседі, білім бере отырып - өзі де білім бђлағынан сусындайды Оқулық осы ... да сай ... ... 36 (13, 21-22б).
Қалалық Білім департаментінің 1995 –оқу жылының қорытынды ... ... ... жыл ... Шымкент қаласы мектептерінде қазақ, орыс және өзбек тілдерінде 348900 дана оқулық келген. Бірақ бір айта кете мәселе –қазақ ... ... ... 45-80 ... ... ... орыс ... 90 пайыз және өзбек тіліндегі мектептерде 82 пайыз қамтамасыз етілген еді. Бђл ең алдымен сол кездегі “Рауан” ... ... ... ... табылады.
–және 1997-1998 оқу жылдары “Рауан”, “Просвещение”, “Унитивчи”баспаларының оқулықтарына тапсырыстар берілген сонымен қатар “Прайс” фирмасымен ... ... 5- ... ... “Қазақстан тарихы” оқулығына да тапсырыстар берілген болатын. 37 (19, ... –, 4 –б). ... - 1997 ... ... ... баспасынан тарих пәні үшін шыққан оқулықтар мен оқу қђралдары
1. Тђрлығђлов Т. Қазақ ... ... ... 5 –сынып.
2. Тђрлығђлов Т. Қазақ елінің қысқаша тарихы. 5 –сынып. (Ђйғыр тілінде).
. Байпақов К. Ежелгі қазақстан ... 6 ... ... ...
. Бабаев Д. Орта ғасырлардағы қазақстан тарихы. 7 ...
. ... Д. Орта ... ... ... 7 ... ... тілінде).
. Байпақов К. Орта ғасырлардағы қазақстан тарихы. 7 –сынып.
. ... К. Орта ... ... ... 7 ... ... ...
. Байпақов К. Орта ғасырлардағы қазақстан тарихы. 7 –сынып. (Ђйғыр тілінде).
. Бабаев Д. Қазақстан тарихы. ... ...
. ... Б. ... жүзі тарихы.
. Қасымбаев Ж. Қазақстан тарихы 9 –сынып.
. Қасымбаев Ж. Қазақстан тарихы 9 ... ... ... ... М. ... ... 10 –сынып.
. Қозыбаев М. Қазақстан тарихы. 10 –сынып. (Ђйғыр тілінде).
. ... К. ... ... 11-сынып.
. Нђрпейісов К. Қазақстан тарихы 11-сынып. (Орыс тілінде)
. Нђрпейісов К. Қазақстан тарихы 11 сынып. (Ђйғыр тілінде).
. Қозыбаев М. ... ... ... ... 10-11 ... ... ... Досанђлы Т. Кіші жүздің шежіресі.
. Асфендияров С. 1916 жыл (1916 жылғы Қазақстандағы ђлт-азаттық көтерілісінің 80 ... ... ... ... Ә. ... ... ... 1996 жыл.
. Тђрлығулов Т. Қазақ елінің қысқаша тарихы. 5 –сынып.
. Төлебаев Т. Ежелгі дүние тарихы. 6 –сынып.
. Байпақов К. Ежелгі ... ... 6 ... ... К. ... Қазақстан тарихы. 6 –сынып. (Орыс тілінде).
. Бабаев Д. Қазақстан тарихы 15-18 ғысыр. 8 –сынып.
. Алғанов Б. Орта ... ... жүзі ... ІІ ... 8 ... ... Ж. Қазақстан тарихы. 9 –сынып. (Ђйғыр тілінде) 1997 жыл.
. Байпақов К. Орта ғасырлардағы қазақстан тарихы. 7 ... ... К. Орта ... ... ... 7 – ... ... тілінде).
. Қасымбаев Ж. Қазақстан тарихы 9 –сынып.
. Қасымбаев Ж. Қазақстан ... 9 ... ... тілінде).
. Қозыбаев М. Қазақстан тарихы 10 –сынып.
. Нђрпейісов К. Қазақстан тарихы 11- сынып. ... ... ... Б. ... ... оқу материалдары. 38 (21, 67 б).
Бђл кезде жоғарыда айтып өткендей “Рауан” баспасынан бірнеше оқулықтар басылып шыққанымен бђл жылдары ... ... ... ... мәз емес еді. ... ... ... Мәскеуден келген орысша оқулықтың 1988 –жылдары шыққан аудармалармен оқытылып жүр. Олардың әбден тозып таусылуға ... ... ... ... ... қайта қаралатын мәселелер тђр. Мәселен, идеялық –саяси алшақтықтар бөтен көзқарастар діни –астарлар жиі байқалып қалады. Демек, бђдан шығатын қорытынды тарихи ... ... төл ... дайындау уақыт күттірмейтін маңызды шаруаның бірі болуы керек.
“Қазақстан ... ... ... ... ... ... алатын орны ерекше. Бђл оқулықтар кезінде жедел шығарылды, сондықтан асығыстықтан кейбір оқулықтан жіберілмеді деу ... ... ... аса бай, өте ... ... кішкентай ғана бір кітапқа сыймайды. Жете зерттей жатқан тђстары жетерлік. Тіпті қазақ аталуы, ең алғаш тарих аренасына шығуы ... әлі де ... ... ... жоқ. 39 (11, 7 ... 1996 жылы премьер –министрдің орынбасарының қолдауымен тарих, Қазақстан тарихы мен ... ... ... ... ... ... оқулықтар жасау жђмысын ђйымдастыру нақты қолға алынды. 1998 жылғы мәләметтерге сүйенсек 1995 –жылдары шыққан оқулықтарға ... ... ... “Қазақстан географиясы”, “Адам және қоғам” оқулықтарының мазмђнына қђрылымдық жүйесіне ... ... жиі ... ... да осы ... ... республика тарихы мазмђнының ғылымы негізі анықталмаған әдістемелік арқауы белгіленбеген. Көп хандықтарды хронологиялық жүйемен оқығаннан оқушыладың алар ... де ... ... Дүниежүзі тарихы бойынша да оқулықтар жазылмай, Ресейден ... ... ... аударылатын. 40 (5, 20–б.)
1996 жылдың күзінде “Қазақстан Республикасы мектептеріне арналған оқулық және оқу әдістемелік кешендерді шығарудың мемлекеттік бағдарламасы” деп аталатын ... ... ... ... 1999 ... ... 5 ... үшін “Қазақстан тарихынан” жаңа буын оқулықтары жазылуы керек ... Бђл ... ... екі рет ... жарияланды. Қатысам деген адамға мүмкіндік туды. Бђл бәйге ... ... 1999 жылы ... ... мен ... ... жарияланды бђдан кейін 2000 жылы күзде екінші рет тағы жарияланды. ... 5 ... ... ... “Қазақстан тарихы” бойынша 7 оқулық “Дүниежүзі тарихы” бойынша 7 оқулықты (қасында үш –үштен кешендері бар) 22 автор ... ... ... 30 мђғалім қатысты. Авторлар мен мђғалімдердің көпшілігі Алматы қаласынан ішінде 4 академик, 12 –ғылым докторы, ... ... ... Бђлардың барлығы –сараптаудан өткендер. Дегенмен, асығыстық болды, өйткені 2001 жылы Қазақстан ... 10 жыл ... деп, ... байланысты сынып оқулықтарын тездетіңдер деген жоғарыдан нђсқау түскен болатын. Бірақ, ... ... ... ... емес ... ... ... үлгергеннің өзінде оның бағдарламаға сай болмайтынын түсіндірді. Содан кейін ғана әр жыл сайын 1 сыныптың оқулығын шығарып отыратын болып
келісілді. ... ... ... ... өздері жазатын оқулықтың мазмђнын, ђстанымдарын ғылыми және әдістемелік жағынан ... ... ... тиіс ... Бђларды комиссия қарап, сонан кейін ғана бәйгеге жіберуге болады делінген. ... ... ғана ... қолжазбаларын даярлап әкеледі. Ол қолжазбалар зертханада қаралады. Содан соң рецензияға беріліп кемшіліктері көрсетіліп, ... ... ... Сөйтіп, конкурстық комиссия қабылдаған соң 5 –сынып оқулықтары “Атамђра” баспасына, 8 –сынып оқулықтар “Мектеп” баспасына берілді. Әрине, баспалардың да өз ... тағы да ... ... ... ... бђл ... үлкен еңбек нәтижесінде іске асырылды. 41 (22, 81 –б.)
Ендігі бір мәселе –биылғы 9 сыныптың бағдарламасы мен оқулығы аздап ... ... ... көп ... ... ... баспасынан, екіншісі –“Рауан” баспасынан шыққан оқулықтар келген. Мђның “Атамђрадан” ... ... ... ... Енді ... қайсысын оқытарын білмей, бастары қатуда.
Кеңестер одағы сонда классикалық әдістеме қалыптасты. ХХ ... ... ... дамыған елдердің өзінде де оқу жүйесі артта ... ... ... ... ... ... Австрия елдерінде оқыту жағы жақсы дегенмен, ең алдынға оқыту жүйесі Австралияда екен. Олардың оқушыларының 43 пайызы ... ... ... ... Ал ... ... ... ––ақ пайыз. Өйткені қаншама жаңа технология шығарып жатқанымен, олары іс жүзіне аса бермейді. Ал осыдан 10 ... ... ... әр түрі ... емес ... деп) шықты. Мәселен, керуен сабағы, бәйге сабағы, жарыс сабағы, ойын сабағы. Осылардың көпшілігі –жеке мђғалімдердің ... Олар ... ... ... ... ал сонда қандай сабақтар негізделген дегенде, бђл –жаңа оқыту технологиялар. Осылардың ђзын саны 50 –ге жетеді. Солардың 15 ––сын ... ... ... ... ... ең мықта ғаламдар жазды. Он бес жылдай болып қалды, бізде де жаңа
технологиялар қалыптасып келе ... ... шет ... де ... де ... бір кемшілік –бала не оқитынын білмейді. Мәселен, бір Қазақстан ... ... ... ... Оны не үшін оқуы ... ... ... оқушыға осыны түсіндірген жөн. Әрбір болашақ азамат қай жерде, қай елде қандай үлкен ... өз ... ... сол ел ... ... алуы керек.
Оқушының қђзырлылық, биліктілігін арттыру деген бар. Ол - ... Осы ... бір ... ... 11 сыныптың “Қазақстан тарихында” 1995 жылы шыққан “Тәуелсіз Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясы” ... ... бар. Егер ... осы ... ... ... ... орындалмаған баптары туралы оқушыларды сөйлетсе, олардың нағыз шынайы көзқарастары жарыққа шығар еді.
Енді келешекте білім стандартына бағдарлама жазылады. Міне, бђл ... ... ... жоспарлы түрде нәтижеге жетуі үшін оқытудың түрлерін білу шарт. Бђл екі –ақ топқа бөлінеді. ... ... ... ... ... семинар, т.б.) оқыту және ђжымдық оқыту. Осы оқытулардың ортақ мақсаты –оқушыларға ... ... ... Әлгі ... ... тек ғана ... ... ету керек. 42 (22, 81 –б.)
Тарихты оқытудың негізгі проблемаларының бірі –көрнекілік мәселесі. Қазіргі кезде көрнекілік материалдардың сапасы, төмендеу, тақырыпқа сай ... ... ... ... ... ... 5 ... оқулығы үшін карта мәселесі шешілмей жатыр. Деректі ... ... ... ... ... еді. Оқушының ой –танымын кеңейтуге бђлардың ђшан –теңіз пайдасы бар екені анық. Қазіргі ... бђл ... ... ... ... ПВ” , ... компанияларын айтуымызға болады.
Тарих пәнін оқытуда Ресей және ... ... ... ... ... мен ... беру әдістемесі өз арнасын тапқаны рас. Біз бђл орайда тарих ғылымы жаңару үстіндегі елміз.43 (6,65б.)
2.2 Кәсіби тарихшы ... іс ... және ... ... ... әр ... өткізіліп отыратын олимпиадалар, жарыстар авторлық бағдарламалармен ғылыми мақалалар жђмыстары жасалынады. Сол ... ... ... жетістіктерге жеткен кәсіби тарихшыларды атауға болады. Мысалы: А. С. Пушкин атындағы №1 гимназияның кәсіби тарихшысы –Душамбаева Найля ... 1996 ... ... ... 11 ... оқушысы 1 орын алған. және Қалалық оқу бағдарламысының мақтау қағазымен марапатталған. Аталмыш мектепте тарих пәнінің мђғалімі, тарих ... ... ... ... ... оқушысы –Джабраилов Тимур 2000-2001 оқу жылдары Алматы қаласында өткен ... атты ... ... 3 ... иегері атанды.
Оңтүстік Қазақстан облыстық №1 дарынды балалар үшін мамандандырылған мектеп - интернатының кәсіби ... Ж. ... ... әр жыл ... ... республикалық олимпиадаларда түрлі жарыстармен мен сайыстар жүлделі орындармен оралады. ... 2002 жылы ... ... ... ... 2030 стратегиясында Қазақстан дамуының экологиялық және әлеуметтік модельдері тақырыбында өткен ... ... ... оқушыларының ғылыми жарысына “тарих” секциясы бойынша қатысқан 11 сынып оқушысы ... ... ... және ... ... бойынша 10 –сынып оқушысы –Бекмурзаева Жаңыл ІІ, ІІІ дәрежелі дипломмен ... Ж ... ... бір ... –Серікбаев Бауыржан 2003 жылы ғылыми жарыстардың І дәрежелі жүлдегері, 2004 жылы Шымкент қаласының ІІ дәрежелі диплом иегері ... және дәл осы жылы 23-27 ... ... ... ... ... ... ғылыми жарыстарының IV –кезеңіне қатысып арнайы сертификат берілген. Мђндай шәкірттердің
жеткен жетістіктері әрине ең алдымен ђстазға байланысты Ж. ... ... ... мен ... ... ... ... 2004 жылы облыстық білім беру жүйесі дамытуға қосқан ерекше үлесі үшін Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі –Б. ... ... хат ... 2001 жылы 6-8 ... ... ... ... қолдауымен өткізілген “Street law” бағдарламасы бойынша “Қђқық пен демократияны оқытуда ... ... ... ... ... ... үшін –сертификат беріледі. 44 (20, 25-27 б.)
Қ. ... ... №7 ... ... ... ... тарихшылары –Р. Жђмабаева, М. Әбілдаева және К. Байдашева Облыстық және ... ... ... ... ... ... ... қаламыздағы Молда Мђса атындағы №5 орта мектебінің тарих пәні мђғалімі Бегельдиев Б. М –Қазақстан Республикасының ... ... атты ... ... ... Ал М ... атындағы №8 мектеп гимназиясының –Мотахов Р. А, Қарабекова Г. Б. гимназиясының мақтау ... ... ... ... ... тарихшыларының бірі –Грибова Н. Е. Гимназиясының және қала әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды және 2004 жылы ... ... ... ... ... ... І орын иегерлері атанды. Гимназияның жоғары сипаты кәсіби ђстаздарының бірі ... ... ... ... –Демидов С. 2004 жылы “Я гражданин” атты облыстық проектіден І орын иегері атанды және 2005 жылы ... ... ... атты ... ... І ... 2005 жылы Азаматтану пәнінен оқушысы ІІ орын иегері ... 45 (23, ... –, 7-18 б.) ... бір қаламыздағы тарих пәнін оқыту базасы тереңдетілген, билікті ... ... –О. А. ... ... №9 ... айтуымызға болады. Аталмыш лицей 1992 –оқу жылдарынан бастап тарих пәнін тереңдетіп оқытатын арнайы сыныптар ашқан.
Мысалы: 1992-1993 оқу ... 21 ... бар, ... пәні ... ... 11 “л” ... жоғары санатты, білікті ђстаз - Новгородцева Е. сабақ ... ... оқу жылы 26 ... оқитын 10 “л” сыныбына - Дикань М., 1994-1995 оқу жылдарында 9 “л” сыныбына - Потий М., 1995-1996 оқу ... 8 “л” ... - ... Е. дәріс берген. 46 (19, документ –, 6 б.)
жылдан бері осы лицейде жђмыс істеп келе жатқан ... ... ... ... ... күні ... пәні ... тәрие ісі жөніндегі методист, директордың орынбасары –Потий Марина ... көп ... бойы ... еңбегінің арқасында облыс әкімінің мақтау қағаздары мен алғыс хаттарын алды.
Қаламыздағы тағы бір лицей статусына ие №23 ... ... ... ... Жиырма бір жылдық тәжірибесі бар, жоғары санатты білікті ђстаз –Семыкина Н.А. 2001 жылы оқушылары –Шевцова О., Качан И. ... ... ... ие ... Аталмыш лицейден –Спинова Н.Д., Савина Г.В., - қалалық оқу басқармасының ... ... ... №66 орта ... ... ... - Өтеп Гүлзағира –облыстық білім департаментінің дипломымен және облыстық “Алтын қор” сайысының бас жүлдегері ... ... ... Бүркітбаев Б. және Айтымбетова халықаралық “Халықаралық золотое руно” жарысына ІІІ, ІІ орын иегерлері ... ... ... ... ... ђстаз Отарбаева Б. облыстық, қалалық және мектептің мақтау қағазымен марапатталған, дәл осы сияқты Т.Тәжібаев атындағы №47 мектеп-гимназиясының кәсіби тарихшысы ... ... ... шәкірттері қалалық, облыстық олимпиадалардан І, ІІ орын иегерлері аталып, облыстық мақтау қағаздарымен марапатталған болатын. Сонымен қатар Ы.Алтынсарин атындағы №65 гимназия ... ... ... ... Алима Амангелдіқызының оқушылары облыстық
олимпиадалардан І орын, Республикалық олимпиададан ІІ орын иеленген болатын 47 (23, папка –7-18 б).
Мектеп ... ... ... Оны қоғамға қажет нәтиже беріп, оның мүддесіне қызмет көрсете алатын кадр даярлау үшін қђрады. Сондықтан қай заманда ... ... ... ... ... тәрбие беру, ең алдымен осы қоғамның мүддесінен туындайтын әлеуметтік сђранысқа қарай қызмет көрсету бағытын ђстанады. ... ... даму мен ... ... ... ... мектептерде оқытудың да мазмђны өзгеріп отыр. Заман талабына сай ... ... ... ... кәсіби тарихшы ђстаздардың бірқатар авторлық бағдарламалары, ғылыми мақалалары жарық көрген. Міне осы жђмыстардың нәтижесінде қаламыздың озат тарихшы ђстазы ... ие ... ... ... ... №1 ... балалар үшін мамандандырылған мектеп-интернатының кәсіби тарихшысы –Ж.Әбуов өзінің –Қазақ халқының этнографиясы мен философия тарихы бойынша факультативтік курс бағдарламасын жасаған ... Бђл ... осы ... ... пәндерді тереңдете оқытатын 10 сыныптарында оқытылады және курс ... 34 ... ... Бђл ... ... мен ... ... Республикасының мемлекеттік жалпы орта білім стандартына сай келген. Сондай-ақ бағдарлама –Қазақстан тарихынан әр сыныптарда алған ... ... ... тиянақтайды. Қазақ халқының этнографиясының зерттеу объектісі - қазақ халқы. Бағдарлама –IV ... ... ... тђрады. Халықтан халықты айыратын негізгі белгілердің бірі –этностық шаруашылық жүргізу ерекшеліктері. Бђл тақырыптарға үш ... ... ... бір ... ... ... мәдениеті, қару-жарағы, тђрақ-мекені, киім кию үлгісі, тђтыну тђрмыстық заттары мен қала ... мен қала ... ... 8 ... ... Салт-дәстүрге, қоғамдық қђрылысы мен діни мәселелеріне 10 сағат бөлінген. Бағдарламада заттық және рухани
мәдениетке ... орын ... ... 34 ... 18 ... бөлінген. Халқымыздың заттық әрі рухани мәдениеті жайлы мол материал жинақталған. ... ... ... ... тарихқа жаңаша көзқарас тђрғысынан келеді, кеңестік теориялық тђжырымдардың сыналатын жағы да болады. Бағдарлама пән аралық байланыста оқушыларғатаныс қазақ ... ... ... пәндерімен байланыста, оқушылардың білімін толықтырады.
Келесі, қоғамдық пәндерді тереңдете оқытатын сыныптар үшін философия ... ... ... ... ... ... ... тарихы” курсының 68 сағаттық бағдарламасының маңызы үлкен. Ђсынылып отырған бағдарламада –мемлекеттік тәуелсіздігімізді алған жылдар ішіндегі қоғамдық пәндердің қол жеткізген ... сөз ... ... ... пәндерден алған білімдерін тиянақтайды, бекітеді. Бағдарламаның мақсаты –оқушылардың гуманитарлық, қоғамдық пәндерден алған білімдерін ... ... ... ... ойлау жүйесін қалыптастыруға машықтандыру, өз бетінше жђмыс істеуге үйрету, бастау хаттар мен бастау көздерді игеруге жетелеу. өз ойын айтып, ... ... ... ... ... проблемалық мақалалар жазуға машықтандыру.
Бағдарламаға сай қажетті оқулық жоқтығын ескере отырып, оқушыларға түзілген бағдарламаны, пайдаланылатын әдебиеттер тізімін алдын-ала ксерокстен өткізіп беріп ... тура ... ... әр ... ... ... ... өтілетінін, қандай әдебиет керек екенін ертерек ойлауына мүмкіндігі болады. Мђндай әдіс оқушылардың рефераттық-баяндамалық бағытпен жђмыс ... ... ... Әр ... ... ... өз таңдауы бойынша реферат, баяндама дайындауына болады.
Білім туралы заңға байланысты оқыту мазмђнын жаңарту, арнайы жаңа және ... ... мән ... оларды жетілдіру жђмыстарын
жүргізу жалғасын табуда. Әсіресе бђл дарынды балалармен ... әр ... ... ... беру ... күн ... ... Себебі қосымша білім –оқушылардың білім стандартынан, жалпы білім шеңберінен тыс білім мазмђнын игеруді ... ... ... ... бір ... қалып қоймай, күрделі материалдарды талпынып игеруіне, білуіне жол ашады. Білуге деген қђштарлықта оқушылардың кәсіптік бағдарға, келешек өмір жолын айқындауына ... ... ... және ... ... ... сыныптарда азаматтық позицияның қалыптасуына, белгілі бір сала бойынша білім алуына мүмкіндігі болады. Факультативтік және арнайы курс тыңдаған оқушылар болашақ ... ... ... ... ... ... ... айналысатын бағдарламасын табады және жазуға бейімделеді. Жоғарғы сынып оқушылары қоғамның түрлі проблемалары туралы ... ... ... өз ... ... та үлгерді.
Қорыта айтқанда факультативтік және арнайы курс бағдарламалары оқушылардың шығармашылық ынтасын көтереді. Ғылыми шығармашылықпен айналысып, болашақ ғылым ... ... ... негіз жасайды. Оқушылардың дүниетанымын тереңдетіп, өз бетінше ізденуіне мол мүмкіндік ашады. ... ... озат ... мђғалімі атанған №66 орта мектебінің тарих пәні мђғалімі - Өтеп Гүлзағира. Ғылыми жђмыстарына келетін ... ... ... ... ... ... –орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы оқулығы бойынша тестер жинағын Б.Матекова, Г.Текеевалармен бірге жасап шығарған. Сонымен ... ... ... сабағына деген қызығушылықтарын арттыру мақсатында –“Тарих сабақтарын ... ... ... озық ... ... ... атты дәстүрлі емес сабақ тәсілін ђсынған болатын. Автор өз ... ... ... ... ... қызықты да, түсінікті болуы үшін, ата-бабаларымыз кеңінен пайдаланған ђлттық ойын түрлері –“асық ойнау”, “ақ сүйек”, “шатыраш ойнау”, “алтын сандық” т.с.с. ... ... ... ... ... ... ђлттық ойындарының бір ерекшелігі –оларды сабақ кезінде де, сабақтан тыс кезде де пайдалануға болады. Осы ... ... ... ... ... үш тарауға бөліп қарастырған. Олар: көңіл көтеру ойындары, спорттық ойындар және ойлау ойындары деп. Бђл дәстүрлі емес ... ... ... ... өтілген тақырыптарды қаншалықты дәрежеде меңгергендігін байқау және халықтық педагогиканың озық үлгілерін пайдалана отырып ой-өрісін дамыту, өз ойын ... ... ... ... ал ... ... ... болсақ, оқушы білімділікке, шапшаңдыққа тәрбиелейді. 48(20, 3 –б.)
Қазіргі заманғы оқушылар игерген білімін жадында сақтап қана қоймай, сонымен бірге ... ... ... кеңінен ойлауға қабілетті болуы тиіс. Сондықтан мектептегі оқу үрдісі оқушылардың шығармашылық мүмкіндігін барынша дамытуға бағытталғаны дђрыс. ... өзі ... ... ... ... ... ... технологиясындағы оқу үрдісінде мыналарға мән берілген:
1. оқушыларға сенімділік білдіру;
. пәнге деген қызығушылығын арттыру;
. оқушының өз біліміне сеніп, одан әрі ... ... ... ... ... шығатын қорытынды - оқушының өздігінше жүргізілетін жђмысы әр оқушының өзіне тек біліктіліктері арқылы іске ... 49 (15, 64 ... №48 орта ... жђмыс істейтін жеті тарихшы мђғалімдердің барлығы дерлік оқушылардың тарих пәніне деген қызығушылықтарын арттыру мақстатында өздерінің ... мен ... ... ... таңда мђғалімдердің көпшілігі шығармашылықпен еңбек етіп, ізденушілікпен өздерінің кәсіби шеберліктерін табандылықпен шыңдап келе жатқандар. Ал олардың жасаған бағдарламалары, ... ... ... ... айналуда.
Қорытынды
Қазақстан Республикасы жер көлемі жөнінен дүниежүзі бойынша тоғызыншы орын болса, ал халқының сан жағынан төменгі көрсеткішті көрсетеді. Адамзаттың ... ... бірі ... ... ... мәселесі. 1999 жылы Қазақстан Республикасы бойынша халық санағы жүргізіледі. Санақ бойынша Республикада 14 млн 800 мың адам ... оның ... ... саны 8 ... ... бђл ... шамамен 52-53 пайызын қђрайды.
жылғы жүргізілген санақ бойынша облыс және қала ... жас ... ... ... ... ... қарай қарастырдық. Мђнда әрине әсіресе халықтың білім деңгейіне көбірек көңіл бөлуге тырыстық. Қазіргі таңда ... ... ... өзгерістер болып, одан шыққан оң нәтижелерді де көруімізге болады. Мысалы: облысымызда және қаламызда орта және жоғары ... саны ... ... ... ... ... ... білім беретін, тарих пәні 75 мектепте 512 тарихшы мђғалімдер жђмыс істейді. Тарих пәнінен дәріс беретін мђғалімдер әр мектепте сан жағынан ... ... ... ... ... ... мен ... сапасына айрықша мән беріліп отырғанына назар аударуымыз керек. Бђл міндетті орындау негізінен тікелей пән ... ... ... ... істеп жүрген мђғалімдердің кәсіби шеберлік білітілігі мен ғылыми маман.дығын үнемі және үзіліссіз жетілідіріп ... ... Ол үшін ... ... білімін жетілдіру және қайта даярлау институттарының осы бағыттағы жђмысының қђрылымын да, сапасын да едәуір жақсарту керек. Қазіргі бір, екі ... ... ... нәтиже бере алмай отыр. Мђндай курстар кемі бір немесе екі-үш айлық болып ђйымдастырылса. Бђларға ... ... ... Ал қайта даярланатындар алты айлық не бір жылдық болғаны тиімді және мђғалімдер білімдерін әр 5 жылда емес, әр үш жыл ... ... ... Себебі, тарих пәнінен сабақ беру оңай емес.
Әр пәннің өзіндік ерекшелігі бола тђрса да, бђл пән көп ізденісті қажет ... ... жас ... ... ... қажет. Теориялық білім болғанмен, іс-тәжірибе жағы аз болып келеді. Оларға әдістемелік көмек ђйымдастыру, тәлімгер тағайындау, әдістемелік күн өткізу, оған жас ... ... ... ... жас ... ... ... түзелмей, мін түзелмейді” демекші, жас ђстаздардың сабақтарына қатыса отырып, ізденіске баулу қажет.
Екінші тарауымызда қарастырығанымыздай тарихты оқытудың негізгі ... бірі ... ... ... ... пәні ... тілі ауыр ... сөз көп айтылады. Мәселен, 5 –сыныптың “Қазақстан тарихының” әрбір тақырыбы 4-5 –беттен. Бђл 5 –сынып ... үшін өте ... ... 4 ... ... ... бір мђғалімге әртүрлі мђғалімдердің алдында жасқаншақтай береді. Тағы бір айта ... ... ... ... ... оқыту үшін бізге иран, парсы, түрік тілдерін жақсы білетін ғалымдар керек. Оларға бізге тән тарихты аудартып, сонан ... ... ... ... ... ... жөн. Сонда ғана тарихымызды жүйелі түрде оқытуға қол жеткіземіз. Оқулық –негізгі ... ... ... ... ... оқу ... Сондықтан да мектеп бағдарламасында қатал белгіленген білім көлемін, оқу материалын ... ... ... ... ... 2.2 ... Шымекент қаласы мектептеріндегі кәсіби тарихшылардың бүгінгі күнге дейінгі жеткен жетістіктері мен іс ... және ... ... ... ... ... ... мђғалімдердің жасаған ғылыми зерттеу жђмыстары мен арнайы факультативтік курстарын жоғары сыныптарда өту, ... ... ... және ... курстардың оқушылардың ой - өрісін, танымдық қызығушылығын, шығармашылығын дамытудағы орны үлкен. Мђндай ... ... ... ... ... ... жыл сайын өткізілетін кіші Ғылым Академиясының конференциялары мен ... ... ... ... ... ... халқымыз бастан кешіріп отырған ауыр жағдай, нарық қыспағы білім беру қызметкерлеріне де әсерін тигізбей қойған жоқ. ... ... 10 жыл ... жағдай ауыр еді. Қала бюджеті мђғалімнің айлық жалақысы мен мектептің шаруашылық шығындарын ... ... ғана ... ... мүмкіндігі жетті. Ал оқу шығындарына: көрнекіліктер, техникалық ... ... тағы ... ... ... қаржы бөлінбейтін еді. Ондаған жылдар бойы өмір сүрген ... ... беру ... озық та, тозқық та тђстары болды. Соның арқасында тарихи қысқа мерзім ішінде сауатсыздық жойылды, әлеуметтік жеңілдіктердің кең жүйесін ... ... орта және ... ... алуға кең жол ашылды.
Бђдан он жыл бђрынғы жағдай –ђстаз еңбегін көтермелеу жүйесі бђрмаланып, біліктілік деңгейіне қарай сараланған. Ђстаздар ... ... ... ... кете ... ... ... қайта даярлауға қаржы жетіспеген еді. Мђғалімдер егделеніп, олардың денінің ақ жаулықтарға айналу үрдісі үздіксіз ... ... ... тізімі
Агентство Республики Казахстан по статистике. Итоги переписи населения 1999 года по Южно - Казахстанской ... (под. ред. ... А. Н.) –І том ... ... №13(9б.),№14(8-9б.),№15(16-17б.), №16 (38б.)
Агентство Республики Казахстан по статистике. Итоги переписи населения 1999 года по Южно-Казахстанской области (под. ред. ... А. Н.) І І том ... А. ... ... озат мђғалімдер туралы №10(67б.)
Асылбеков М. Тарих оқулығына әділ сын болсын // Қазақ тарихы.
№35(23-24б.)
Ахмет Әділ. ... ... ... ... // Қазақстан мектебі. № 6(21б.),№40(20-21б.)
Әбдіғђлова Б. Оқулықтың ғылыми - әдістемелік негіздері // Қазақ тарихы №43 ... Т. ... ... қайтсе көркейеді? // Қазақстан мектебі №7(19б.),№27(19б.) ... С. Зор ... ... үлес қоссақ ...// Қазақстан мектебі №31(17-18б.)
Беркімбаева Ш. Кеңістікке көз тіксек. 3. Оқулықсыз өркендеу жоқ. // Қазақстан мектебі №8(7-8б.),№39(7-8б.)
Дөкенова Б. Тарих ... ... ... ынтасын арттыру. // Қазақ тарихы №34(103-105б.)
Исаев С. Оқулық ... ... // ... ... ... Ж. А. Деңгейлеп –саралап оқыту технологиясы негіздері №49(64б.)
Қарабаева З. Білім сапасы қайтсе жақсарады? // ... ... ... ... ... ... жылнамасы №1(41б.),№21(41б.)
Оңтүстік Қазақстан облыстық мемлекеттік архив материалдары.
№3(6-7б.), №20(1б.),№22(7-14б.),№37(4-5б.),№46(6б.)
Оңтүстік Қазақстан үздіксіз білім жетілдіру институтының Шымкент қаласы мектептері ... ... ... ... ... баспасынан тарих пәні үшін шыққан оқулықтар мен оқу қђралдары. (1995 –ж.ж) // Қазақ тарихы №38(67б.)
Тђрлығђл Т., ... Қ. Жас ... ... ... // Қазақ тарихы №9(81-82б.),№26(81-87б.),№41(81-87б.),№42(81-87б.)
Шымкент қалалық білім департаментінің материалдары. №5(18б.), ... ... ... ... по ... Итоги переписи населения 1999 года по Южно - Казахстанской области (под. ред. ... А. Н.) ... 2001. –І том б. ... ... Казахстан по статистике. Итоги переписи населения 1999 года по Южно-Казахстанской области (под. ред. ... А. Н.) ... 2001. –І І том б. 34-217 ... А. ... ... озат ... ... –Алматы, 1987. 67 б.
Асылбеков М. Тарих оқулығына әділ сын болсын // Қазақ тарихы.- 1995 - №1 -№2 –б. ... ... ... ... ... ... // Қазақстан мектебі. – 1998. -№ 9 –б. 20 –
Әбдіғђлова Б. ... ... - ... негіздері // Қазақ тарихы –. - №3. –б. 65
Боспалько В. П. Слагаемые педагогические технологии. ... 1989. - 25 ... Е. ... ... әлеуметтік белсенділігі. –Алматы, 1999 .- 40 –б.
Баймолдаев Т. Қазақ мектебі қайтсе көркейеді? // Қазақстан мектебі. –. - № 9 - б. 19 ... С. Зор ... ... үлес ... ...// Қазақстан мектебі.- 1995.- №9 –б. 17 –
Беркімбаева Ш. ... көз ... 3. ... ... жоқ. // ... мектебі. – 1996. - №9. –б. 7-8
Дөкенова Б. Тарих сабағында ... ... ... ... // ... тарихы. –. -№ 4. – б. 103 –
Исаев С. Оқулық қалай жазылады? // Қазақстан мектебі. –. -№7. –б. ... М. В. ... ... ; ... и реальность. –Рига.: Эксперимент, 1999. –б.
Қараев Ж. А. Деңгейлеп –саралап оқыту технологиясы ... ... 1997. - 64 ... З. ... ... ... жақсарады? // Қазақ тарихы. –. - №1 . – б. 89 –
Мемлекеттің білім беру саласындағы саясаттанушының тђжырымдамасы. Білім беру жүйесінің жай күйі // ... ... –. - № 2. –б. 17 ... ... ... статистикалық жылнамасы. 2000 –ж. Шымкент, 2005. –б.
Оңтүстік Қазақстан облыстық мемлекеттік архив материалдары. Фонд –, связка –, 7, 14, ... –, 72, 90, 60, 85, 159, ... ... үздіксіз білім жетілдіру институтының Шымкент қаласы мектептері бойынша мәліметтер. Папка № 2. Шымкен, 2005. ––б.
Рауан баспасынан тарих пәні үшін ... ... мен оқу ... (1995 ... // ... ... –. - № 7. –б. 67
Тђрлығђл Т., Қђнапина Қ. Жас тарихшы –жарқын болашаққа // Қазақ тарихы. –. - № 6. –б. 81 ... ... ... департаментінің материалдары. Папка –. Шымкент, 2005. –б. 7 - 18
26

Пән: Қазақстан тарихы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 29 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Оңтүстік Қазақстан кәсіби тарихшыларының мәртебесі29 бет
Оңтүстік Қазақстан кәсіби тарихшыларының мәртебесі (шымкент қаласы мектептері негізінде)39 бет
Ауылшаруашылық дақылдардың топырақ түйініне қарай тыңайтқышты қолдану7 бет
Кеден ісін басқаруды ұйымдастырудың теориялық негіздері81 бет
Қазақстан Республикасы кеден төлемдерiнiң экономикаық мазмұны78 бет
Қазақстан Республикасындағы салық жүйесінің экономикалық мәні және маңыздылығы86 бет
«Тілге құрмет – елге құрмет»3 бет
Апаттық-құтқару қызметтерінің міндеттері мен әрекеттері. Құтқарушының құқықтары мен міндеттері5 бет
Енбек құқығы субъектілерінің түсінігі және түрлері8 бет
Каспий теңізі, құқықтық мәртебесі бойынша келіссөздердің жаңа кезеңі69 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь