Функционалды автоматтандыру сұлбалары


Технолгиялық, үрдістерді өнеркәсіп салаларына қазіргі заман деңгейіне автоматтандыру мен олардьң даму перспективалары автоматтандырудың экономикалық аспектілері. Өндіріс талаптарына сейкес анықталган технологиялық үрдістерді автоматтандыру аймағындағы мәселелер. Технологиялық үрдістерді автоматтандырудың дүние тану мәселелері
Автоматты баскару жүйелері (АБЖ) жөніндегі жалпы мағұлматтар. TY АБЖ мен ТАБЖ туралы түсініктемелер. Технологиялық үрдістерді баскару үшін микропроцессорларды, микроЭЕМ мен ЭЕМ тармактарын қолдану.
1. Технологиялық ақпараттарды қайта өңдеу.
Жалпы жағдайы. Технологияльқ үрдістердің басқарылуы. Технологиялық басқару объектісінен ақпарат алу. Технологиялық акпараттарды түрлендіру. Ақпараттар түpi мен формасы.
2. Типтік технологиялық үрдістер мен кешендерді автоматтандырудың
техникалық құралдары.
Автоматтандырудың техникалық құралдарының құрылымы туралы мәліметтер, технологиялық үрдістермен және кешендермен басқару. Технологиялық үрдістердің (бергіштер, қалыпты түрлендіргіштер, ақпараттарды өңдеудің интеллектуалды құрылғылары) өтyi туралы мәлімметтерді жинау құралдары. Ақпараттарды сақтау және кескіндеу құралдары. Командалық ақпараттарды (орындаушы мехнизімдер, куатты күшейткіштер) қолдану құралдары. ЕМБ нeriзгі түйіндерінің классификациясы және жалпы сипаттамасы. Басқарудыц технологиялық объектісі мен ЕМБ арасындағы байланысты ұйымдастыру. Объекімен байланыс құрылғылары (CAT, ACT).

3. Үздіксіз және дискретті технологиялық үрдістерді автоматтандыру.
Технологиялық үрдістерді басқару объектісінің ретінде талдау әдістемесі. Технологиялық үрдістердің басқару объектісі ретінде ерекшеліктері (шығу айнымалысының үлестіргіштері, тасмалдық кешігу, көп ^байланыстығы, стационарлы еместігі, бейсызықтылығы). Технологиялық айнымалыларды автоматты реттеудің автоматты схемалары (шығын, қысым, температура, деңгей, концентрация және т.б.)- Типтік технологиялық үрдістерді автоматтандыру схемалары. Күрделі технологиялық объектілерді автоматты реттеу схемалары.
Периодты және дискретті үрдістерді басқару объектісі ретінде басқару спецификасы. Үрдістерді басқару компьютерін қолдана отырып нақты уақытта басқару. Жағдайдың тізбектелуін басқару, бинарлы басқару. Анологты және сандық реттегіштердің негізгі қүрылымдары. Өлшеу ақпараттарының мультиплексиалды және анологты-сандық түрлендіргіші.
4. Күрделі жүйелерді басқаруға жүйелі жақындау.
Кіріспе. Күрделі жүйе туралы жалпы үғым. Жүйе, жүйелік, элемент. Күрделі жүйелердің құрылымы мен байланыстары. Күрделі жүйелер классификациясы. Күрделі жүйелерді зерттеудің негізгі міндеттері. Күрделі жүйелерді қүрылымы - технологиялық талдау.
1. Автоматическое управление в химической промышленности: Учебник для ВУЗов./Под ред. Е.Г. Дудникова, -М.: Химия, 1987. 1б8с, ил.
2. Стефани Е.П. Основы построение АСУ ТП: - М,: Энергия, 1982. 352с, ил.
3. Цирлин А.М. Оптимальное управление технологическими процессами. - М.:Энергоиздат, 1986.400с
4. Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. Компьютерные технологии вычислений в математическом моделировании: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 265с: ил.
5. Корытин А.И., Петров Н.К., Радимов С.Н., Шпарев Н.К. Автоматизация типовых технологических процессов и установок: Учебник для ВУЗов. - М.: Энергоатом и здат, 1988., ил.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Автоматтандыру және электротехника кафедрасы

СӨЖ
Тақырыбы: Функционалды автоматтандыру сұлбалары

Орындаған: Жумабекова Г.К.
Тобы: АУ-301с
Қабылдаған: Секербаева А.Б.

СЕМЕЙ 2015

Kipicпe
Технолгиялық, үрдістерді өнеркәсіп салаларына қазіргі заман деңгейіне автоматтандыру мен олардьң даму перспективалары автоматтандырудың экономикалық аспектілері. Өндіріс талаптарына сейкес анықталган технологиялық үрдістерді автоматтандыру аймағындағы мәселелер. Технологиялық үрдістерді автоматтандырудың дүние тану мәселелері
Автоматты баскару жүйелері (АБЖ) жөніндегі жалпы мағұлматтар. TY АБЖ мен ТАБЖ туралы түсініктемелер. Технологиялық үрдістерді баскару үшін микропроцессорларды, микроЭЕМ мен ЭЕМ тармактарын қолдану.
1. Технологиялық ақпараттарды қайта өңдеу.
Жалпы жағдайы. Технологияльқ үрдістердің басқарылуы. Технологиялық басқару объектісінен ақпарат алу. Технологиялық акпараттарды түрлендіру. Ақпараттар түpi мен формасы.
2. Типтік технологиялық үрдістер мен кешендерді автоматтандырудың
техникалық құралдары.
Автоматтандырудың техникалық құралдарының құрылымы туралы мәліметтер, технологиялық үрдістермен және кешендермен басқару. Технологиялық үрдістердің (бергіштер, қалыпты түрлендіргіштер, ақпараттарды өңдеудің интеллектуалды құрылғылары) өтyi туралы мәлімметтерді жинау құралдары. Ақпараттарды сақтау және кескіндеу құралдары. Командалық ақпараттарды (орындаушы мехнизімдер, куатты күшейткіштер) қолдану құралдары. ЕМБ нeriзгі түйіндерінің классификациясы және жалпы сипаттамасы. Басқарудыц технологиялық объектісі мен ЕМБ арасындағы байланысты ұйымдастыру. Объекімен байланыс құрылғылары (CAT, ACT).

3. Үздіксіз және дискретті технологиялық үрдістерді автоматтандыру.
Технологиялық үрдістерді басқару объектісінің ретінде талдау әдістемесі. Технологиялық үрдістердің басқару объектісі ретінде ерекшеліктері (шығу айнымалысының үлестіргіштері, тасмалдық кешігу, көп ^байланыстығы, стационарлы еместігі, бейсызықтылығы). Технологиялық айнымалыларды автоматты реттеудің автоматты схемалары (шығын, қысым, температура, деңгей, концентрация және т.б.)- Типтік технологиялық үрдістерді автоматтандыру схемалары. Күрделі технологиялық объектілерді автоматты реттеу схемалары.
Периодты және дискретті үрдістерді басқару объектісі ретінде басқару спецификасы. Үрдістерді басқару компьютерін қолдана отырып нақты уақытта басқару. Жағдайдың тізбектелуін басқару, бинарлы басқару. Анологты және сандық реттегіштердің негізгі қүрылымдары. Өлшеу ақпараттарының мультиплексиалды және анологты-сандық түрлендіргіші.
4. Күрделі жүйелерді басқаруға жүйелі жақындау.
Кіріспе. Күрделі жүйе туралы жалпы үғым. Жүйе, жүйелік, элемент. Күрделі жүйелердің құрылымы мен байланыстары. Күрделі жүйелер классификациясы. Күрделі жүйелерді зерттеудің негізгі міндеттері. Күрделі жүйелерді қүрылымы - технологиялық талдау.
5. Объектілір мен жүйелерді модельдеу.
Модельдеудің негізгі түсініктемелері. Негізгі модельдеу түрлері мен олардың қасиеттері. Модельдеу мақсаты. Негізгі модельдеу принциптері. Моделдеу технологиялары. Моделдеу есептерінің негізгі шешу әдістері. Физико-химиялық және жылу үрдістерінің өнеркәсіп технологияларындағы математикалық түрде жазылу.
6. Технологиялық үрдістерді тиімді басқару тәсілдері мен алгоритмдері. Статикалық режимдерді басқару объектісінде тікелей экстремумды іздеу немесе
басқару объектісінің математикалық моделін қолдану арқылы тиімділеу алгоритмдері. Осы алгоритмдердің салыстыру анализі. Берілген ағынды өлшемдерді бойынша басқару объектісінің математикалық моделінің идентификациясының рекуррентті алгоритмдері. Объектінің технологиялық режимдерін тиімді басқару алгоритмдеріне мысалдар.
Периодты үрдістерді, түсу режимі мен объект тоқталуын тиімді автоматты басқару тәсілдері мен алгоритмдері.
7. Технологиялық үрдістерді автоматты басқару жүйелері.
ТҮ АБЖ қүрылымы. Қойылымы, мақсаты және ТҮАБЖ функциясы. Ақпаратты және басқарушы ТҮ АБЖ ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Монтажды автоматтандыру сұлбалары
Функциональды тамақтану
Транзисторлар. Іске қосу сұлбалары
Сыртқы қосылыстар сұлбалары
Конвейер көлігін автоматтандыру
Өндiрiстi автоматтандыру туралы
Өндірісті автоматтандыру
Функционалды процессорларды ұйымдастыру
Канализациялық сорап стансасын автоматтандыру
Бу қондырғысын автоматтандыру
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь