Функционалды автоматтандыру сұлбалары

Технолгиялық, үрдістерді өнеркәсіп салаларына қазіргі заман деңгейіне автоматтандыру мен олардьң даму перспективалары автоматтандырудың экономикалық аспектілері. Өндіріс талаптарына сейкес анықталган технологиялық үрдістерді автоматтандыру аймағындағы мәселелер. Технологиялық үрдістерді автоматтандырудың дүние тану мәселелері
Автоматты баскару жүйелері (АБЖ) жөніндегі жалпы мағұлматтар. TY АБЖ мен ТАБЖ туралы түсініктемелер. Технологиялық үрдістерді баскару үшін микропроцессорларды, микроЭЕМ мен ЭЕМ тармактарын қолдану.
1. Технологиялық ақпараттарды қайта өңдеу.
Жалпы жағдайы. Технологияльқ үрдістердің басқарылуы. Технологиялық басқару объектісінен ақпарат алу. Технологиялық акпараттарды түрлендіру. Ақпараттар түpi мен формасы.
2. Типтік технологиялық үрдістер мен кешендерді автоматтандырудың
техникалық құралдары.
Автоматтандырудың техникалық құралдарының құрылымы туралы мәліметтер, технологиялық үрдістермен және кешендермен басқару. Технологиялық үрдістердің (бергіштер, қалыпты түрлендіргіштер, ақпараттарды өңдеудің интеллектуалды құрылғылары) өтyi туралы мәлімметтерді жинау құралдары. Ақпараттарды сақтау және кескіндеу құралдары. Командалық ақпараттарды (орындаушы мехнизімдер, куатты күшейткіштер) қолдану құралдары. ЕМБ нeriзгі түйіндерінің классификациясы және жалпы сипаттамасы. Басқарудыц технологиялық объектісі мен ЕМБ арасындағы байланысты ұйымдастыру. Объекімен байланыс құрылғылары (CAT, ACT).

3. Үздіксіз және дискретті технологиялық үрдістерді автоматтандыру.
Технологиялық үрдістерді басқару объектісінің ретінде талдау әдістемесі. Технологиялық үрдістердің басқару объектісі ретінде ерекшеліктері (шығу айнымалысының үлестіргіштері, тасмалдық кешігу, көп ^байланыстығы, стационарлы еместігі, бейсызықтылығы). Технологиялық айнымалыларды автоматты реттеудің автоматты схемалары (шығын, қысым, температура, деңгей, концентрация және т.б.)- Типтік технологиялық үрдістерді автоматтандыру схемалары. Күрделі технологиялық объектілерді автоматты реттеу схемалары.
Периодты және дискретті үрдістерді басқару объектісі ретінде басқару спецификасы. Үрдістерді басқару компьютерін қолдана отырып нақты уақытта басқару. Жағдайдың тізбектелуін басқару, бинарлы басқару. Анологты және сандық реттегіштердің негізгі қүрылымдары. Өлшеу ақпараттарының мультиплексиалды және анологты-сандық түрлендіргіші.
4. Күрделі жүйелерді басқаруға жүйелі жақындау.
Кіріспе. Күрделі жүйе туралы жалпы үғым. Жүйе, жүйелік, элемент. Күрделі жүйелердің құрылымы мен байланыстары. Күрделі жүйелер классификациясы. Күрделі жүйелерді зерттеудің негізгі міндеттері. Күрделі жүйелерді қүрылымы - технологиялық талдау.
1. Автоматическое управление в химической промышленности: Учебник для ВУЗов./Под ред. Е.Г. Дудникова, -М.: Химия, 1987. 1б8с, ил.
2. Стефани Е.П. Основы построение АСУ ТП: - М,: Энергия, 1982. 352с, ил.
3. Цирлин А.М. Оптимальное управление технологическими процессами. - М.:Энергоиздат, 1986.400с
4. Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. Компьютерные технологии вычислений в математическом моделировании: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 265с: ил.
5. Корытин А.И., Петров Н.К., Радимов С.Н., Шпарев Н.К. Автоматизация типовых технологических процессов и установок: Учебник для ВУЗов. - М.: Энергоатом и здат, 1988., ил.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Автоматтандыру және электротехника кафедрасы
СӨЖ
Тақырыбы: Функционалды автоматтандыру ... ... ... ... ... А.Б.
СЕМЕЙ 2015
Kipicпe
Технолгиялық, үрдістерді өнеркәсіп салаларына қазіргі заман деңгейіне автоматтандыру мен олардьң даму перспективалары автоматтандырудың ... ... ... ... ... анықталган технологиялық үрдістерді автоматтандыру аймағындағы мәселелер. Технологиялық үрдістерді автоматтандырудың дүние тану ... ... ... (АБЖ) жөніндегі жалпы мағұлматтар. TY АБЖ мен ТАБЖ туралы түсініктемелер. Технологиялық үрдістерді баскару үшін микропроцессорларды, микроЭЕМ мен ЭЕМ ... ... ... ... ... ... Технологияльқ үрдістердің басқарылуы. Технологиялық басқару объектісінен ақпарат алу. Технологиялық акпараттарды түрлендіру. ... түpi мен ... ... үрдістер мен кешендерді автоматтандырудыңтехникалық құралдары.
Автоматтандырудың техникалық құралдарының құрылымы туралы мәліметтер, технологиялық ... және ... ... ... ... ... қалыпты түрлендіргіштер, ақпараттарды өңдеудің интеллектуалды құрылғылары) өтyi туралы мәлімметтерді жинау құралдары. ... ... және ... құралдары. Командалық ақпараттарды (орындаушы мехнизімдер, куатты күшейткіштер) қолдану құралдары. ЕМБ ... ... ... және ... ... Басқарудыц технологиялық объектісі мен ЕМБ арасындағы байланысты ... ... ... ... (CAT, ... Үздіксіз және дискретті технологиялық үрдістерді автоматтандыру.
Технологиялық үрдістерді басқару объектісінің ретінде талдау әдістемесі. Технологиялық үрдістердің ... ... ... ... ... ... ... тасмалдық кешігу, көп ^байланыстығы, стационарлы еместігі, бейсызықтылығы). Технологиялық айнымалыларды автоматты реттеудің автоматты схемалары (шығын, қысым, ... ... ... және т.б.)- ... ... ... автоматтандыру схемалары. Күрделі технологиялық объектілерді автоматты реттеу схемалары.
Периодты және дискретті ... ... ... ... ... ... ... басқару компьютерін қолдана отырып нақты уақытта басқару. ... ... ... ... ... Анологты және сандық реттегіштердің негізгі қүрылымдары. Өлшеу ақпараттарының мультиплексиалды және анологты-сандық түрлендіргіші.
4. Күрделі жүйелерді басқаруға жүйелі ... ... жүйе ... жалпы үғым. Жүйе, жүйелік, элемент. Күрделі жүйелердің құрылымы мен байланыстары. Күрделі жүйелер классификациясы. Күрделі жүйелерді зерттеудің негізгі міндеттері. Күрделі ... ... - ... ... ... мен ... модельдеу.
Модельдеудің негізгі түсініктемелері. Негізгі модельдеу түрлері мен олардың қасиеттері. Модельдеу мақсаты. Негізгі ... ... ... ... ... ... негізгі шешу әдістері. Физико-химиялық және жылу үрдістерінің өнеркәсіп технологияларындағы математикалық түрде жазылу.
6. Технологиялық үрдістерді тиімді басқару тәсілдері мен ... ... ... ... ... тікелей экстремумды іздеу немесе
басқару объектісінің математикалық моделін қолдану арқылы тиімділеу ... Осы ... ... ... ... ... ... бойынша басқару объектісінің математикалық моделінің идентификациясының рекуррентті алгоритмдері. Объектінің технологиялық режимдерін ... ... ... ... үрдістерді, түсу режимі мен объект тоқталуын тиімді автоматты басқару тәсілдері мен ... ... ... автоматты басқару жүйелері.
ТҮ АБЖ қүрылымы. Қойылымы, мақсаты және ТҮАБЖ функциясы. Ақпаратты және басқарушы ТҮ АБЖ мысалдары. ТҮ АБЖ-нің ... ... ТҮ АБЖ ... ТҮ ... негізгі бөлшектерінің өзара әрекеттесу схемасы. ТҮ АБЖ-ның әртүрлі өнеркәсігі салаларындағы мысалдары. 8САБА бойынша әртүрлі өнеркәсіп саласында типтік түрде ... ... ... ... ... 85, 87 микроЭЕМ-ді қолдану.
Автоматтандырудың функционалдық сұлбасының сипаттамасыБақылау және басқару жүйесінің негізгі датчиктері газ шығыны, концентрация, температура, кысым датчиктері ... ... ... ... ... ... ... қысымын (сиреуін) өлшеу. Қысымның (сиретудің) таңдалған құрылғысынан (1а, 2а поз.) сигналдар ДМПК-ЮОА ... ... ... А 614-2 ... түрлендіргіш аркылы машинаға енгізіледі.2. Қысымдауыштың электрқозғалтқышы тоғының күшін аныктау. Сигнал Э8025 типті амперметрімен олшеніп, Е 842 ... ... ... ... ... және оның ... ... тоқ сигналы пайда болып сонан соң бірегей сигналдар машинаға ... ... ... топтық түрлендіргішке өтеді.3. Қысымдауыштағы және біркін ұстағыштан кейінғі ғаз ... ... ... ... диафрагмма көмегімен өлшенеді де метран дифманометр -- шығын өлшегіш арқылы машинаға енгізетін А 614-2 (Зв поз.) ... ... ... ... ... ... ... аз қысымын бақылау. Тарылту құрылғысының (5а-12а поз.) ... ... ... дифманометр метран (46, 136 поз.) арқылы өлшеніп, түрлендірілу үшін сигналдық ... ... ... де ... сигнал машинаға беріледі.5. Қысымдауышқа дейінгі және кейінгі газ температурасын ... ... ... ... ... сигналды машинаға енпзетін термопара ТКХ арқылы жүзеге ... (ІЗа, 14а, 4в ... ... ... қабаттары бойындағы газ температурасын бақылау сәйкесінше жүргізілетін (15а-22а поз.). 7. SО2 ... ... ... газ ... ... 24а поз.) ... ТКГ-4 газ талдауышына (146, 156 поз.) түседі, сонан соң жеке түрлендіргішке өтіп, ол ... ... А 614-7/4 ... ... (5в)арқылы машинаға енгізіледі.
* Қысымдауыш дроссельдері жағдайын бақылау. Сигнал потенциометрден басқару блогы (КМІ- КМЗ поз.) ... ... ... А 614-7/4 ... ... түседі де машинаға өтеді, басқару блогы арқылы ... ... ... да ... ... жағдайын басқару. Басқарушы сигнал ПБР-2М магнитті жүктеуіш арқылы дроссельдер жағдайын басқаратын МЭО орындаушы механизмге өтеді. Басқаруды таңдау үшін ... ... ... ... ... ПКЕ-112-243 батырмалы басқару бекетінен (КМ4-КМ6, 166- 186, 36-56 поз.) жүзеге ... ... ... ... в ... ... ... для ВУЗов./Под ред. Е.Г. Дудникова, -М.: Химия, 1987. 1б8с, ил.
2. Стефани Е.П. Основы ... АСУ ТП: - М,: ... 1982. 352с, ... ... А.М. ... ... ... процессами. - М.:Энергоиздат, 1986.400с
4. Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. ... ... ... в ... ... Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 265с: ... ... А.И., ... Н.К., ... С.Н., ... Н.К. ... типовых технологических процессов и установок: Учебник для ВУЗов. - М.: Энергоатом и здат, 1988., ил.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Уран өндірісін автоматтандыру73 бет
Fastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу104 бет
Монтажды автоматтандыру сұлбалары8 бет
«Білім беру» функционалдық тобының шығындары6 бет
«білім беру» функционалдық тобының шығындары туралы5 бет
«білім беру» функционалдық тобының шығындары туралы ақпарат4 бет
«Құс етінің негізінде функционалды ет өнімдерінің технологиясын өңдеу»19 бет
Арифметикалық және логикалық командалар . avr тегінденгі микроконтроллерларды пайдалану ерекшеліктері . Тактілі генераторлардың сыртқы элементтері . Интерфейстарды шешудің негізгі сұлбалары5 бет
Банктік тәуекел түрлері. функционалдық тәуекел: стратегиялық, технологиялық5 бет
Банктің ұйымдастырылу құрылымы және оның функционалдық қызметтері мен әдістері75 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь