Мақтарал ауданының қаржылық жағдайын жоспарлау және ұйымдастыру жолдары

Жоспары

Кіріспе.

I.Бөлім.Қаржыны жоспарлау және тиімді пайдалану.
1.1.Қаржының негізгі қағидалары мен элементтері.
1.2.Әлеуметтік экономикалық дамудағы жергілікті қаржыны тиімді пайдаланудың маңыздылығы.
1.3.Қаржылық жоспарлаудың міндеттері.

II.Бөлім.Мақтарал ауданында жергілікті қаржыны пайдалануды ұйымдастыру жолдарын жетілдіру.
2.1.Ауданның жергілікті бюджетінің түсімдерін талдау.
2.2.Ауданда бағдарламаға сәйкес қаржыландыру көздері.
2.3. Ауданда қаржы шығындарының тиімділігін талдау.

Қорытынды.

Пайдаланылған әдебиеттер.

Қосымшалар.
Кіріспе.

Жергілікті қаржы – ақша нысанындағы қоғамдық өнімнің бір бөлігін жергілікті басқару органдары өздеріне артылған функцияларға сәйкес жасау,бөлу, пайдалану процесіндегі қаржы қатынастарының жүйесі. Жергілікті қаржы мемлекеттің қаржы жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.Ол жергілікті бюджеттерді,арнаулы бюджеттен тыс қорларды және басқарудың жергілікті органдарының қарамағындағы шаруашылық жүргізуші субьектілердің кірістіреді.
Жергілікті қаржы отандық экономика үшін біршама жаңа ұғым. Бүкіл жергілікті бюджеттер елдің мемлекеттік бюджетінің бірінғай жүйесіне енгізілген 1938 жылдан бастап, жергілікті қаржы дербес катигория ретінде өзінің өмір сүруін тоқтатқан болатын.
Бүгінде, жұртқа мәлім,қоғамда экономикалық қатынастарды орталықсыздандыру мемлекеттің жалпы экономикалық саясатын жүзеге асыруда аймақтардың дербестігі мен ролін арттырып отыр.
Нарықтық қатынастардың қалыптасуы жағдайында жергілікті органдар қызметінің аясы кеңейе түсуде,олар әлеуметтік,экономикалық,экологиялық,демографиялық сипаттағы проблемаларды шешуде едәуін дербестікке ие бола бастады.
Жергілікті қаржының басты буындарының бірі- жергілікті бюджеттер егжей-тегжейлі қаралады,ал басқа буындарды- жергілікті шаруашылық жүргізуші субьектілердің қаржылары (корпоративтік қаржылар),сондай-ақ бюджеттен тыс қорлар жалпы ұлттық шаруашылықтың шаруашылық жүргізуші субьектілері мен мемлекеттік бюджеттен тыс қорларына тән біркелкі белгілері мен қасиеттері бар функциялық жағынан бір тектес ұғымдар ретінде оқулықтың тиісті тарауларында қаралған.
Жергілікті қаржының ролі,оның құрылымы мен бағыты бүтіндей билік пен басқарудың жергілікті органдарына жүктелінген функциялардың сипатымен, сондай-ақ мемлекеттің әкімшілік-аумақтық құрылысымен және оның саяси экономикалық бағыттылығымен анықталады.
Жергілікті бюджет- бұл ұлттық табысты аумақтық тұрғыда қайта бөлуге мүмкіндік жасайтын және билік пен басқарудың жергілікті органдарының қаржы базасын жасауды қамтамасыз ететін экономикалық қатынастардың жиынтығы.
Өркениетті батыс елдерінде жергілікті қаржы мемлекеттің қаржы ресурстарын қалыптастыру мен пайдалану процесінде едәуір рөл атқарады.Оның үстіне жергілікті бюджеттердің айтарлықтай дербестігі болады және батыс елдерінде олар мемлекеттік бюджеттің жалпы жүйесіне кірмейді.
Нарықтық экономикаға өту және тиісті экономикалық реформаларды жүргізу кезінде жергілікті әкімшілік органдары өздерінің құзыры мен дербестігін арттыруға обьективті түрде ұмтылады. Аймақтар Қазақстан Республикасының аумақтық субьектілері болып табылатындықтан биліктің жергілікті органдарыөз аймағының халқының толып жатқан экономикалық,әлеуметтік және мәдени мұқтаждары мен тілектеріне жауапты өздерінше іздестіруі тиіс.
Экономиканың дамуы көбінесе мемлекеттің қаржы жүйесінің жағдайына байланысты . Мемлекеттің дамуындағы қаржылық, несиелік , бюджеттік қарым- қатынастың ролі , орны мен мәні өте маңызды екені белгілі . Қазақстан Респуликасында экономикалық реформаларды жүзеге асыру үшін қазіргі кезеңге дейін нарықтық экономика аумағындағы жинақталған жалпы қаржы қарым- қатынасының , оның ішінде бюджеттік қарым қатынастың даму тәжірибелерін білу және дұрыс пайдалану қажет.
Қаржы қатынастарының теориясын зерделейтін қаржының мақсаты қаржы категорияларын, ұғымдарын, терминдерін ұғып алуда олардың сыныптамасын әлеуметтік экономикалық процестердегі маңызы мен формасын, орнын біліп алу теориялық және практикалық жағынан қамтамасыз ету; сонымен бірге қаржыны ұйымдастыру нысандарының өзара байланысы мен өзара іс әрекетін және оның қоғамның әлеуметтік экономикалық дамуының нақтылы жағдайларындағы қолданудың әдістерін түсінуге қол жеткізу міндеті болып табылады.
С.Құлпыбаев, Қ. Iлиясовтың “Қаржы” әдебиетiнде “Жергілікті ќаржылыќ билік пен басќарудыњ жергілікті органдарыныњ сан ќырлы ќызметініњ ќаржы базасы болып табылатын жергілікті бюджеттерге мањызды рол беріледі.” деп жазған. Сондықтан жергiлiктi бюджет каржы саласының басты базасы болып табылады.
Б. С. Өтебевтың “Мемлекеттік бюджет” әдебиетінде бюджеттік іс- әрекет жүргізу мемлекеттің орталықтандырылған ақша қаражаттары қорын қалыптастыру мен пайдалануына байланысты және ерекше экономикалық, ұйымдастырушылық формаларды қолдану негізінде жүргізіледі деп жазған.
Менің дипломдық жұмысымның тақырыбы: Мақтарал ауданының қаржылық жағдайын жоспарлау және болжау проблемалары.
Дипломдық жұмыс тақырыбының мақсаты - жергілікті қаржы бағдарламалардың тиімділігін бағалауды және жергiлiктi бюджеттерiнiң кiрiс- шығыстарына талдау жасау және нақты дұрыс жүргізілу бағыттарын анықтау болып табылады.
Бірінші бөлімде Қаржының негізгі қағидалары мен элементтері,әлеуметтік экономикалық дамудағы жергілікті қаржыны тиімді пайдаланудың маңыздылығы, қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен мақсаттары,бюджетті жоспарлау мен болжаудың ролі және мақсаттары , алымдар мен төлемдерді жоспарлау бойынша алымдар мен төлемдерді жоспарлауда салық кодексі бойынша жергілікті бюджетке түсетін алымдар мен төлемдерді белгілеген.
Екінші бөлімде ауданның жергілікті бюджетінің түсімдерін талдау,ауданда бағдарламаға сәйкес қаржыландыру көздері жоспарлау,ауданда қаржы шығындарының тиімділігін талдау, бюджет кірісінің және шығысының жіктемесі, әлеуметтік салаларға төленетін бюджеттік қаржыларды жоспарлау жан- жақты талданды және мақтаарал ауданының 2006 жылға арналған аудандық бюджет түсімдері мен шығыстарының талдауы орындалған.
Әлеуметтік салаға бөлінетін бюджеттік қаржыларды жоспарлау бойынша 2005 жылы әлеуметтік қамтамасыз ету бағдарламаларды қаржыландыру,халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі жәрдемақылар маңызы сипатталған.
Соңында қорытынды мен әдебиеттер тізімі көрсетілген.
Пайдаланылған әдебиеттер.
1. Азаматтық кодексі ҚР А 2003 ж.
2.Мақтаарал ауданының қаржы бөлімінің 2006 жылғы бюджет есебінің орындалуы.
3.Мақтаарал ауданың экономика және бюджетті жоспарлау бөлімінің 2007 жылға арналған бюджетінің жобасы.
4. Салық кодексі ҚР А 2002 ж.
5. Қазақстан Республиканың бюджет Кодексі 2005ж.
С.Т МыржақыповаБанктегі бухгалтер лік есеп
6. В.Д. Мельников, В.Д. Ли Қаржының жалпы курсы
7. В.Б. Ивашкевич.Бухгалтерський управленческий учет
8.Бухгалтерський учт в государственных учреждениях А. 2003.
9. В.Э. Каримов.Бухалтерских учет на проззвадктвенных предприятиях.
10. Энтони А. А Аткенсон Управленческсий учет.. М 2005 г.
12.Инструкция по учету операций Н.Б РК с ценным бумагами (ностовление сонета директаров от 12.06.97 №209;
13.Инструкция по учету доходов и расходов и их отражению по кодам 15.Бюджетной классификаций Н.Б. РК (П.С.Д. от 14.05.97 г №170)
16.Инструкция по учету операцій с таварно – мареиальными запасами, в том чесле молоценными и быстро – изномивающми педметами в подазденениях НБ РК (П.С.Д. от 12.06.97 г №201)
17.Собраник задоч по финонсвому аналіз 1997 г.
18.Ковалев В.В “Финонсоввый анализ” М 1998 г.
19.Абрюкина М.С., Грачев А.В. Аналіз финонсова – экономической деятельности предприятия учебно – пракческое пособие – М; изд. “Дело и сервиз”, 1998 г.
20.Назарбағв Н.А. Казахстан – 2030 Процветание, безопапсность и улчшение блогосостояние в сех казахстанцов Послание Президента страны народу Казахстана.
21.Ф.Б. Диполь, “Финансвый и управленческий аналіз” Масков 1998 г.
22.Қаржы қаражат. “Заңды тұлғалардың табыс салығының ерекшеліктері” 1996 жыл. №6 ;
23.Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы заң күші бар жарлығы.
24. Чериника;Налог – учебник под редакцией.
25. А.Б. Ермекбаев “Салықтар” – оқулық., Алмати 1995ж.
26.²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» ¸ëåóìåòòiê ýêîíîìèêàëûº äàìóû/ ²Ð-» ñòàòèñòèêà æ¼íiíäåãi Àãåíòòiãi 2003.
27. Қ.Қ. Iлиясов , С. Құлпыбаев “Қаржы” Алматы 2005ж
28. Өтебаев Н “Мемлекеттiк бюджет” Алматы 2005
        
        БЕКІТЕМІН
“Экономика”кафедрасының
менгерушісі______________
Қаржы мамандығы бойынша оқитын сыртқы бөлімінің 5-(бітіруші)
курстың студенті
Диплом жұмысының тақырыбы: Мақтарал ауданының қаржылық жағдайын
жоспарлау және ... ... ... және ... ... ... қағидалары мен элементтері.
1.2.Әлеуметтік экономикалық дамудағы жергілікті қаржыны тиімді пайдаланудың
маңыздылығы.
1.3.Қаржылық жоспарлаудың міндеттері.
II.Бөлім.Мақтарал ауданында жергілікті қаржыны пайдалануды ұйымдастыру
жолдарын жетілдіру.
2.1.Ауданның жергілікті бюджетінің түсімдерін ... ... ... ... көздері.
2.3. Ауданда қаржы шығындарының тиімділігін талдау.
Қорытынды.
Пайдаланылған әдебиеттер.
Қосымшалар.
Студенттің қолы_________________
Ғылыми жетекшінің қолы.________
Жазылған уақыты._______________
Кіріспе.
Жергілікті қаржы – ақша ... ... ... бір ... басқару органдары өздеріне артылған функцияларға сәйкес
жасау,бөлу, ... ... ... қатынастарының жүйесі. Жергілікті
қаржы мемлекеттің қаржы жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі болып ... ... ... тыс ... және ... органдарының қарамағындағы шаруашылық жүргізуші субьектілердің
кірістіреді.
Жергілікті қаржы отандық экономика үшін біршама жаңа ұғым. ... ... ... ... ... ... жүйесіне
енгізілген 1938 жылдан бастап, жергілікті қаржы дербес катигория ретінде
өзінің өмір сүруін тоқтатқан ... ... ... ... ... ... жалпы экономикалық саясатын жүзеге асыруда
аймақтардың дербестігі мен ролін арттырып отыр.
Нарықтық қатынастардың ... ... ... ... аясы ... ... сипаттағы проблемаларды
шешуде едәуін дербестікке ие бола ... ... ... буындарының бірі- жергілікті бюджеттер егжей-
тегжейлі қаралады,ал басқа ... ... ... жүргізуші
субьектілердің қаржылары (корпоративтік қаржылар),сондай-ақ бюджеттен тыс
қорлар жалпы ұлттық шаруашылықтың шаруашылық жүргізуші ... ... ... тыс қорларына тән біркелкі белгілері мен ... ... ... бір ... ұғымдар ретінде оқулықтың ... ... ... ... ... мен бағыты бүтіндей билік пен
басқарудың ... ... ... ... ... мемлекеттің әкімшілік-аумақтық құрылысымен және оның саяси
экономикалық бағыттылығымен ... ... бұл ... ... ... ... қайта
бөлуге мүмкіндік жасайтын және билік пен ... ... ... ... жасауды қамтамасыз ететін экономикалық қатынастардың
жиынтығы.
Өркениетті батыс елдерінде жергілікті ... ... ... ... мен пайдалану процесінде едәуір рөл атқарады.Оның
үстіне жергілікті бюджеттердің айтарлықтай ... ... және ... олар ... ... жалпы жүйесіне кірмейді.
Нарықтық экономикаға өту және тиісті экономикалық реформаларды
жүргізу кезінде ... ... ... өздерінің құзыры мен
дербестігін арттыруға обьективті түрде ұмтылады. Аймақтар ... ... ... ... ... биліктің
жергілікті органдарыөз ... ... ... ... және ... ... мен тілектеріне жауапты
өздерінше іздестіруі тиіс.
Экономиканың ... ... ... ... ... жағдайына
байланысты . Мемлекеттің дамуындағы қаржылық, несиелік , бюджеттік қарым-
қатынастың ролі , орны мен мәні өте ... ... ... . ... экономикалық реформаларды жүзеге асыру үшін қазіргі кезеңге
дейін нарықтық экономика аумағындағы жинақталған жалпы қаржы қарым-
қатынасының , оның ішінде ... ... ... даму ... және ... ... қажет.
Қаржы қатынастарының теориясын зерделейтін ... ... ... ... терминдерін ұғып алуда ... ... ... ... ... мен формасын, орнын біліп алу
теориялық және ... ... ... ету; ... ... ... ... өзара байланысы мен өзара іс әрекетін және оның
қоғамның әлеуметтік ... ... ... жағдайларындағы
қолданудың әдістерін түсінуге қол жеткізу міндеті болып табылады.
С.Құлпыбаев, Қ. ... ... ... ... ... пен ... ... органдарыныњ сан ќырлы ќызметініњ ќаржы
базасы болып табылатын жергілікті бюджеттерге мањызды рол ... ... ... ... ... ... ... басты базасы болып
табылады.
Б. С. Өтебевтың “Мемлекеттік бюджет” әдебиетінде бюджеттік іс- ... ... ... ақша қаражаттары қорын қалыптастыру
мен пайдалануына байланысты және ... ... ... ... ... ... деп жазған.
Менің дипломдық жұмысымның тақырыбы: Мақтарал ауданының қаржылық
жағдайын жоспарлау және ... ... ... ... ... - ... ... тиімділігін бағалауды және жергiлiктi бюджеттерiнiң кiрiс-
шығыстарына талдау жасау және ... ... ... ... ... ... ... Қаржының негізгі ... ... ... ... жергілікті қаржыны тиімді
пайдаланудың маңыздылығы, қаржылық ... ... ... ... мен ... ролі және ... , алымдар
мен төлемдерді жоспарлау бойынша алымдар мен төлемдерді жоспарлауда салық
кодексі бойынша ... ... ... ... мен ... бөлімде ауданның жергілікті ... ... ... ... ... ... жоспарлау,ауданда
қаржы шығындарының тиімділігін талдау, бюджет ... және ... ... салаларға төленетін бюджеттік қаржыларды жоспарлау
жан- жақты талданды және мақтаарал ауданының 2006 ... ... ... ... мен ... талдауы орындалған.
Әлеуметтік салаға бөлінетін бюджеттік қаржыларды жоспарлау бойынша
2005 жылы әлеуметтік қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... сипатталған.
Соңында қорытынды мен әдебиеттер тізімі көрсетілген.
I-Бөлім. Қаржыны жоспарлау және ... ... ... ... ... мен элементтері.
Басқару адам қызметінің барлық аясына, соның ішінде қаржы қызметіне
де тән ... Ол ... ... жету үшін ... ... ... ... тәсілдері мен әдістерінің жиынтығы.
Адамдардың сапалы, мақсатты қызметі ретіндегі басқару экономикалық
заңдардың объективті ... мен ... ... ... талаптарын танып білуге сүйене отырып және оларды пайдаланудың
нысандары мен әдістерін жасай отырып, мемлекеттік, шаруашылық және ... ... ... ... ... ... және тағы ... қоса,
өндірістік қатынастардың нысандарын саналы түрде басқарады.
Қаржыны басқару- бұл қаржыны және шектесуші ... және ... ... ... және дамыту мақсатымен ықпал жасау процесі және
қаржы қатынастарының бүкіл жиынтығының тиімді жұмыс істеуіне жетуді ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету жөніндегі
мемлекет (қаржы органдары арқылы) шараларының ... ... ... ... ... қаржы саясатына жетудің мақсаты; қаржы механизмі-бұл
мақсатқа жетудің құралы; қаржы саясаты-қаржыны басқарудың ... ... ... ... Бұл орайда қажетті нәтижеге жету үшін
объектіге мақсатты ықпал жасаудың әдістері мен ... ... ... оны ... ... аппарат ерекше тәсілдер мен әдістердің,
соның ішінде әр ... ... және ... ... ... басқарудың мақсаты макроэкономикалық теңгерілімдікте, бюджет
профицитінде, мемлекеттік борыштың азаюында, ұлттық валютаның ... ... пен ... ... ... ... ... (ұштасуында) көрінетін қаржының тұрақтылығы мен
қаржының тәуелсіздігі болып табылады.
Қаржыны басқарудың негізіне мына ... ... ... ... ... тәсілдеме (көзқарас);
басқарудағы экономикалық және әкімшілік әдістердің оңтайлы үйлесуі
(ұштасуы);
басқарудың ғылымилығы;
орталықтандырылған, салалық және аумақтық басқарудағы келісушілік;
басқарудағы ... ... ... [1,10-бет]
Қаржыны басқарудың екі аспектісін ажырата білген жөн: біріншіден, мемлекет
қаржыны, оның ... ... мен ... ... ... ... ретінде пайдаланады және сөйтіп, қоғамдық өндірістің бүкіл
процесіне ықпал жасайды; екіншіден, қаржының өзі басқарудың объектісі ... ... ... ... ақша ... ... аппараты,
яғни қаржы мекемелерінің жүйесі басқарылады.
Қаржыны басқаруға ғылыми көзқарас қаржы қатынастарының ... ... ... ... оны басқаруға көп жоспарлы сипат пен ... ... Заңи ... қаржылық болжамдар мен жоспарларда,
қаулыларда және басқаларда ресімделетін ... ... ... ... ... ... және заңи заңдардың талаптарын,
өткен шаруашылық кезеңнің ... ғана ... ... бірге
келешекті экономикалық талдаудың нәтижелерін, экономикалық-математикалық
әдістер мен қаржыны ... ... ... ... және ... ... ұтымды үйлесуін ескерген жөн.
Қаржыны ғылыми басқару іс-қимылға жаңа қаржы әдістері мен ... ... ... күшін жою жолымен келеңсіз құбылыстарды ... ... ... ... ... ... ... және уақтылы экономикалық ақпарат,
ғылыми негізделген көрсеткіштер, жоғары сапалы перспективалық және ағымдағы
қаржылық жоспарлау талап етіледі.
Қаржы қатынастырының ... ... мен ... ... басқару
субъектілері қаржыға мақсатты ықпал етудің өзіндік әдістері мен нысандарын
пайдаланады. Мәселен, қаржыны басқаруда ... ... ... ... ... элементтерді бөледі: ақпарат, жоспарлау (болжау),
ұйымдастыру, реттеу, бақылау. [1,12-бет]
Қаржылық ақпараттың ғылыми ... ... ... үшін де, сондай-
ақ бүкіл қаржы процесін оперативті басқару үшін де маңызы бар. Жоспарлау
процесіндегі басқару ... ... ... талдау жасау негізінде
қабылданады, ол осыған байланыста жеткілікті толық әрі ақиқат ... ... ... ... мен ... негізделген шешімдер қабылдауды
қамтамасыз етеді. Қаржылық ақпарат бухгалтерлік, статистикалық ... есеп ... ... ... ... ... ... маңызды орын алады. Бұл-
жоспарлы тапсырмаларды орындауға қажетті ақша ... ... ... ... ... орталықтандырылған және орталықтандырылмаған ... ... ... шаруашылықтың салалары мен әкімшілік –аумақтық
бірліктері арасында қаражаттарды бөлудің оңтайлы үйлесімін ... ... ... ... ... анықтау және т.б.
Ұйымдастыру – басқарудың барлық ... ... ... ... ақпаратының жоғары нәтижелігін, басқару қызметкерлерінің
жауапкершілігі мен тәртіптілігін білдіреді.
Қаржыны басқаруды дұрыс ұйымдастырудың ... зор. ... ... ... нәтижнсі қаржы субъектілерінің –қаржы органдарының,
салық комитеттері мен ... ... және ... ... қаржы бөлімдерінің толып жатқан аппаратының жұмысының қалай
ұйымдастырылып отырғанына ... ... ... аппаратының
ұйымдастырылуы дәрежесі жоғары болуы тиіс.
Бұл қаржы құрылымдарының барлық қызметкерлерінің біліктілігі мен ... ... ... ... ... – бұл ... тапсырмаларының орындалуы үшін қаржы
ресурстарын икемді, шебер жұмасу, белгіленген нәтижеден теріс ауытқулардың
барлық ... ... ... және ... бағытталған; мұның өзі резервтік
(сақтық) ... ... тыс ... ресурстары, пайдаланылмаған қаржылар
есебінен қызметтердің барлық түрлеріне арақатынас пен ... ... ... ... ... ... ... процесінде де, сонымен
бірге оперативтік басқару стадиясында да жүзеге асырылады. Ол ... ... ... ... ... ... мен
заңдылығын тексеру және қамтамасыз ету жөніндегі қаржы құқығының ... алып ... ... ... қызметін қамтиды. Бақылау қаржы
ресурстарын ... ... ... ... көрсеткіштермен
салыстыруға, қаржы ресурстарын өсірудің резервтерін ... ... ... жүргізудің жолдарын белгілеуге мүмкіндік
береді.
Қаржыны ... ... кез ... басқарылу жүйесіндегідей басқарудың
объектілері мен субъектілері ... ... ... қаржы
қатынастарының сан алуан түрлері бола алады, басқаруды ... ... ... субъектілер болып табылады. Қаржы қатынастарын олардың
сфераларына сәйкес объектілердің екі ... ... ... ... ... ... ... Оларға басқарудың мына
субъектілері сәйкес келеді: ... ... ... ... ... ... және салық органдары. Қаржыны басқаруды
жүзеге асыратын барлық ұйымдық құрылымдардың жиынтығы қаржы аппараты ... және ... ... ... ... ... ... және мекемелердің қаржы ... ... ... ... ... ... мен ведомствалардың
қаржы бөлімдері мен басқармалары жүзеге асырып отырады.[1,27бет]
Нарықтық экономиканың қалыптасып, дамуы жағдайындпағы қаржыны ... ... ... ... ... ... нашар пайдаланып
жүрген әдістері іске асыруды, басқару функцияларының –реттеудің, қаржы
рыногын ... ... бір ... ... ... ресурстарын
есебін тауып пайдалануды күшейтуді талап ... Бұл ... ... ... ... ... ... де, сонымен бірге әлеуметтік
жағынан бағдарланған нарықтық экономика жағдайында көп жылдар бойы ... ... ... ... де ... ... жөн.
Өткен кездің оңтайлы тәжірибесінде келеңсіз қарау қаржының дамуына, ... ... ... ... ... төлемдердің салық нысандары
жеткіліксіз пайдаланылады; бюджеткен төленетін субвенциялардан ... ... бас ... ... және т.б. Осы және ... ... ... рөлі төмендеді.
Экономиканы басқарудың қағидалы жаңа әдістеріне көшуді талап етті. Бұл
әдістер экономикаға қаржының реттеуші ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік саланы дамуға мүмкіндік
туғызуы тиіс.
Тәжірибе көрсетіп отырғандай, мемлекеттің ... ... ... ... ... кемшіліктері бар. Олардың бастыларына
мыналарды жатқызуға болады.
Біріншіден, ... ... ... ... еместігі. Қазіргі
кезде өкіметтік операциялардың едәуір бөлігі, биліктің аймақтық ... ... ... операциялары Қаржы министрлігі атарпынан
болатын тиімді бақылаудан тыс қалып қояды. Ең ... бұл ... ... тыс ... ... шетелдік субсидиялар мен нәтижелерді
пайдалану жөніндегі операцияларға, шетел ... ... ... ... өткен сыртқы берешекке қызмет ету
жөніндегі операцияларға, қатысты.
Қаржы министрлігі, ... және ... ... ... ... ... шеше алатыны, мемлекеттік басқарудың деңгейлері
арасында салықтық түсімдерді, шығыстарды түзету жүйесіндегі ... ... ... ... сөзсіз.
Үшіншіден, мемлекеттік бюджет тапшылығын қаржыландыру жүйесінің
кемшіліктері.
Бұрынғы КСРО-да ... ... ... ... көзі ұзақ ... бойы ... банктің пайызсыз кредиттері,
сондай-ақ Жинақ банктеріндегі халықтың салымдары болып келді. Қазіргі кезде
бұл көздерді ... қиын ... ... ... бюджет тапшылығын жабудың баламалы қаржы көзі ретінде
пайдалануға болатын ... ... ... шығару бүгінге дейін
кеңінен таралмай отыр.
Мұның экономикалық дағдарыстар мен ... ... ... ... тура келеді.
Шаруашылық жүргізуші субъектісінің
қаржысын басқару.
| ... ... ... қаржы бөлімі. ... ... және ... ... ... ... |
|бюросы ... ... | ... ... ... ... ... |оспарлау және|лық талдау |алушылар ... есеп |лап ... ... ... | |мен есеп ... | |
| | | ... | | |
| | | ... | | ... ... банктер, жеткізушілер, жоғарғы ұйымдар алдындағы
қаржылық міндеттемелерді ... ... ... өндірістік капитал мен күрделі жұмсалымды
тиімді пайдалануға жәрдемдесу; ... ... ... ... ... қаражаттарының сақталымдылығы мен ... ... ету және ... ... ... банк ... ... деңгей банктері кәсіпорындар мен ұйымдарға есеп айырысу-кассалық
қызмет көрсетуді жүзеге асырады, ақшаға ... ... ... ... нарықтық негізіне көшкеннен кейін кәсіпорын
басшыларының, акционерлік компаниялар ... ғана ... ... ... ... жағдайында болмашы рөл атқарған қаржы
службаларының да рөлі ... арта ... ... ... ... ... ресурстарын неғұрлым тиімді инвестициялар жасау және қаржы
менеджментінің басқа мәселелрі ... ... ... қаржы службаларының негізгі мәселелері болып отыр.
Мемлекеттің қаржысын басқару.
Қаржыны басқару стратегиялық, яғни қаржыны жалпы басқару ... ... ... ... ... басқару қаржы
ресурстарын келешекте ... ... ... ... бағдарламаларды
және басқаны іске асыруға арналған қаржы ресурстарының ... ... Оны ... ... ... биліктің және басқарудың жоғарғы
органдары –Президент аппараты, Парламент, Үкімет, ... ... және ... ... ... ... асырады.
Қазақстан Республикасы Президентіне көп ... ... ... ... ... ... өкілеттік берілген:
1) Республикалық бюджетті әзірлеу және оның атқарылуы туралы есеп беру
тәртібін айқындайды;
2) Республикалық бюджет ... ... ол ... қағиданы бекітеді,
оның құрамын айқындайды;
3) Қазақстан Республикасының аумағында төтенше мемлекеттік бюджет енгізу
туралы шешім қабылдайды және оны ... ... ... Мемлекеттегі жағдай мен республиканың ішкі және сыртқы ... ... ... ... ... жыл сайынғы жолдауда алдағы
жылға арналған Қазақстан Республикасының қаржы-кредит және бюджет
саясатының ... ... ... ... ... ... қорын басқару жөніндегі кеңес құрады
және ол туралы қағиданы бекітеді; Ұлттық ... ... ... ... арттыру жөнінде, сондай-ақ оны ... мен ... ... шешімдер қабылдайды. Ұлттық қорды
қалыптастыру және ... ... ... ... ... Республикасындағы төтенше немесе соғыс жағдайларында тиісті
қаржы жылының бірінші тоқсанына арналған республикалық қаржы жоспарын
бекітеді және ... ... ... ... өзге ... жүзеге асырады.
Қаржыны жалпы басқару Қазақстан Республикасының заң ... ... ... елдің ең жоғарғы өкілді органы – ... ... ... ... Парламент Үкімет пен
Рспубликалық ... ... ... жөніндегі есеп комитетінің
республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есептерін ... ... ... ... ... ... мен ... бекітеді, салықтар мен алымдарды белгілейді және оларды ... ... ... мен ... ... және өзге ... ... туралы мәселелерді шешеді.
Парламенттің құзырында қаржы проблемаларын шешу заңнамалық
актілерді-Қазақстан Республикасының заңдары мен ... ... және ... ... ... енгізу жөніндегі заңнамалық бастама
құқында жүзеге асырылады. Парламент аса ... ... ... ... ... ... ... мен нормаларды белгілейді,
олар; салық салуға, алымдар мен басқа да міндетті ... ... ... ... ... ... сақтауға және әлеуметтік
қамсыздандыруға, елдің қорғанысы мен ... ... ... ... мен ... ... органдарын ұйымдастыру мен
олардың қызметіне, айналадағы ортаны қорғауға, меншік режіміне және ... ... ... ... ... ... жергілікті қаржыны
тиімді пайдаланудың маңыздылығы.
Экономика мен әлеуметтік саланы ... ... ... ... туындап отырған жаңа мәселелерді ... ... ... ... ... нарықтық жолына өтуіне орай қаржыны
басқару саласында ... ... ... басқару
жүйесін одан әрі жетілдіру шаралары туралы” ... ... ... ... ... құрылған Қаржы министрлігі және
оның ... ... рөлі ... ... ... Қаржы
министрлігімен оған қосылған Мемлекеттік кіріс ... ... және ... ... ... ... функциялары
мен өкілеттіктері Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне
берілді. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылға ... № 962 ... ... ... Республикасының
қаржы министрлігі туралы қағидаға сәйкес Министрлік басшылықты, ... ... ... ... ... ... ... және
атқарылуын бақылау, мемлекеттік меншікті басқару, есепке алу және
пайдалануын бақылау, банкроттық рәсімдерінің және дәрменсіз ... ... тыс ... ... ... ... ... және қаржылық есептеме аудитін реттеу саласындағы салааралық
үйлестіруді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық ... ... ... [2,30-бет]
Министрліктің негізгі міндеттері мыналар болып табылады:республикалық
бюджеттің атқарылуын және ... ... ... кассалық
қызмет көрсетуді қамтамасыз ету; салықтардың, алымдардың және бюджетке
төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін және бюджке ... ... ... міндетті зейнетақы жарналарының толық және ... ... ... ... бюджтке түсетін түсімдер
бөлігінің Қазақстан ... ... ... ... ... ... және жергілікті бюджеттердің ... ... ... және ... ... ... ... өз құзыры шегінде республикалық және жергілікті ... ... және ... ... ... ... басқарудың тиімділігін арттыру; мемлекеттік салық саясатын
әзірлеуге және іске асыруға қатысу; ... ... ... және ... (қайта сақтандыру ұйымдарын қоспағанда),
сондай-ақ соттан тыс рәсімде дәрменсіз борышкерді таратуға мемлекеттік
бақылау және оған ... ... өзге де ... ... белгіленген тәртіппен мынадай негізгі
функцияларды жүзеге асырады:
Министрлік ... ... ... ... ... және өзге де ... ... Республикасының
стратегиялық жоспарларын және Қазақстан республикасының әлеуметтік-
экономикалық ... ... ... ... ... ... ... түсетін түсімдерді болжауға және мемлекеттік бюджетке
кірістердің түсуі ... ... ... ... ... ... ... өз құзыры шегінде мемлекеттің
қаржысын және мемлекеттік басқару саласындағы ... ... мен ... ... қатысу; мемлекет қаржысы,
фискалдық саясат және мемлекеттік меншік саласындағы ... ... ... және ... оны ... ... ұсыныстар
әзірлеу; ұтымды үкіметтік және мемлекет кепілділігімен қарыз алуды,
сонай-ақ ... ... ... ... ету; мемлекеттік
меншікті пайдалану мониторинг жүйесін жетілдіру; ... ... ... ... ... ... ... түсімдердің
бөлігін Қазақстан Республикасы Ұлттық қорына аудару; өз құзыры шегінде
бюджттің атқарылуы жөніндегі ... ... ... есеп пен ... ... ... және мемлекеттік
меншікті басқарудың жобаларын әзірлеу және дайындау (немесе қабылдау);
өз құзыры шегінде қосарланған салық ... ... ... халықаралық
салық келісімдері мәселелерінде уәкілетті органның функциялары; ... ... ... келісім шарттардың салық сараптамасы,
сондай-ақ келісім ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік есебін, сондай-ақ өз ... ... және ... ... ... ... ... және іске асыру тәртібін әзірлеу; жергілікті
бюджеттердің ... ... ... ... ... ... бойынша аударымдық операцияларды жүзеге асыру;
республикалық бюджетті қаржыландырудың жиынтық ... ... ... өзгерістер енгізу; ... ... ... және республикалық бюджетте көзделген соманың шегінде
кредит беру;
Ұлттық қордың қалыптасуы және ... ... ... ақпаратты қамти отырып, республикалық бюджеттің атқарлуы туралы
жылдық ... ... ... ... ... туралы
айлық, тоқсандық және жылдық ақпаратты жасау, срндай-ақ мемлекет
бойынша ... ... ... ... бюджеттен
қаржыландыратын мемлекеттік мекемелердің шығыстар сметасының дұроыс
жасалуын және бекітілуін, сондай-ақ республикалық бюджет қаражатының,
үкімет ... ... ... бар ... емес ... және ... ... қарыз алуға байланысты гранттардың
және мемлекеттік меншіктегі өзге де мүліктердің мақсатты пайдалануын
бақылау;
Республикалық ... ... ... ... атқарылуын бақылау және талдау;
Бухгалтерлік есеп пен аудит саласында, оның ішінде өз құзыры ... ... ... ... ... ... анықтау;
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкідегі қазынашылық комитетінің
тиісті шоттары арқылы мемлекеттік мекемелердің валюталық ... және ... алу, ... ... ... ... негізгі міндеттерін іске асыру және функцияларын
жүзеге асыру үшін заңдарда белгіленген ... ... өзге де ... және жеке ... ... функцияларды жүзеге асыру үшін ... ... және ... өз ... ... ... мен ... ұйымдардың бұйрықтарын, өзге де ұйымдардың
және тұлғалардың орындауы үшін міндетті нормативтік-құқықтық актілерді
шығаруға;
Министрліктің ... ... мен ... ... өзге де ... тоқтатуға немесе тоқтата тұруға;
Акционерлік қоғамдардағы мемлекеттік үлеске және республикалық басқа ... ... ... ... ... заңнамалық актілермен және
Үкімет белгіленген ... ... ... өз ... ... ... ұйымдармен ынтымақтастықты жүзеге асыруға; бірыңғай
қазынашылық шоттағы және ... ... ... ... комитеті, Кедендік бақылау комитеті, Қаржылық бақылау және
мемлекеттік сатып алу ... ... ... ... ... ... комитеті, Дәрменсіз борышкерлермен жұмыс жөніндегі комитет .
Қазынашылық комитетінің ұйымдық құрылымы Қаржы министрлігі құрамындағы
Қазынашылықтың ... ... және оған ... аймақтық
бөлімшелерден тұрады.[2,55 бет]
Қазынашылық органдары мынадай ... мен ... ... ... ұйымдастыру, оның кассалық атқарылуын жүзеге
асыру, жергілікті бюджеттерге есеп-қисаптық-кассалық қызмет көрсету ... ... ... ... бірлігі қағидатын негіздей отырып, қазынашылықтың шоттарындағы
ақша қаражаттарын басқару;
республикалық және жергілікті бюджеттер арасында өзара есеп ... және ... ... ... ... және басқа
міндетті төлемдерді бөлуді қамтамасыз ету және оларды түрлі деңгейлердің
бюджеттеріне ... ... ... операцияларын басқару және есепке
алу, оларды жүргізген ... ... ... ... ... қаржысының мән-жайы туралы ақпаратты жинау, өңдеу және талдау;
республикалық бюджеттің қолма-қол ақшасының ... ... ... ... және ... ... ... емес ішкі қарыздарды өтеу және қызмет көрсету ... ... ... ... есеп пен ... ... есептемені және қазынашылық
органдары жүйесіндегі ішкі ... ... және ... құзырына жататын мәселелер бойынша ... ... ... ... ... және ... ... қызметкерлерінің мемлекеттің қаражаттарын пайдаланатын
мемелкеттік кәсіпорындардың, мемлекеттік ... пен ... ... ... ... ... тексеруге құқы бар.
Олардың лауазымды адамдардан қаржы заңнамасын бұзуды жоюды талап етуге құқы
бар. Қазынашылық службаларына қазынашылық ... ... ... ... ... ... ... пайдалану фактілері анықталған
жағдайда оны қайтарып алуға және жұмсауға тиым ... ... ... ... ... ... құқық берілген, сонымен бірге қазынашылық
бюджет қаражаттарын ... ... ... ... ... ... комитеті бақылау саласындағы ұйымдық-әдіснамалық және
талдамалық жұмыстарды жүзеге ... Оның ... ... ... ... ... салаларының және көрсетілетін
қызметтер сферасының ұйымдарына, әлеуметтік сфера мен ... ... ... мен ... ... органдарына, қорғаныс
кәсіпорындары мен ... және ... ... ... тексеріс
жүргізеді. Олар сонымен қатар кредит және валюта ... ... ... бойынша заңнамалардың орындалуын бақылайды.
Мемлекеттің кірістерін жұмылдыру жөніндегі аса маңызды ... ... ... ... органдарына салық және бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдердің толық ... ... ... ... ... дер кезінде аударылуын қамтамасыз ету жөніндегі, сондай-ақ салық
төлеушілердің салықтық міндеттемелерін ... ... ... ... ... негізгі міндеттер жүктеледі.[2,54-бет]
Қаржы министрлігі жүйесінде ең көбі ... ... ... ол облыстық, қалалық, аудандық қаржы басқармалары мен бөлімдерін,
салық комитеттерін қамтиды. Олар басқару ... ... ... жергілікті бюджеттердің атқарылуымен, ішкі шаруашылық резервтерді
анықтаумен және шаруашылық кешенінің және ... ... ... ... үнемдеуді іздестірумен айналысады, шаруашылық
органдарды қаржыландыру жүзеге асырады және олардың ... ... ... ... және ... ... ... әкімшіліктің бағынышында
болады.
Жергілікті қаржы органдарының міндеттеріне мемлекеттік ... ... ... ... Осы мақсатпен олар шаруашылық органдары мен
мекемелері жасаған жоспарлар мен сметалардың ... мен ... ... ... ... ... есептері мен
баланстарын қарайды.
Салық заңнамасына сәйкес салық органдарына облыстарына облыстар,
республикалық маңызы бар ... ... ... ... ... аралық
салық комитеттері, аудандар, қалалар және қалалардағы аудандар бойынша
салық комитеттері жатады.
Салық ... ... ... ... ... органына төменнен жоғары
қарай тікелей бағынады және жергілікті атқарушы органдарға ... ... ... ... ... ... ... Республикасының Ұлттық банкі белгілі бір ... ... банк ... ... ... ақша ... реттегенде,
қаржы ресурстарын басқарғанда қаржы қатынастарына тікелей де, ... ... ... де ықпал жасайды; ол Қаржы министрлігімен бірлесіп мемлекеттік
валюта-қаржы қатынастарына, экономиканың қажеттіліктерін қаржыландыруға
арналған ... ... ... ... ... Ұлттық банктің
басқарушылық ықпалының тиімділігі ... ... ... ... ... ... жай-күйінде көрініп,
білінеді.[5.27-бет]
Қаржыны басқаруға Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі мен
Стратегиялық ... ... ... де ... Олар стратегиялық
жоспарлау, бюджеттік жоспарлау, мемлекеттің кірістерін жоспарлау ... ... ... ... асырумен және
үйлестірумен бірге бұл органдар республикалық және ... ... ... ... ... бірлесе отырып, республикалық
және жергілікті бюджеттердің өзара іс-әрекеттерінің механизмдерін әзірлейді
және реттеуге қатысады; Қаржы министрлігімен және ... ... ... мемлекеттің сыртқы берешегін талдап, оның лимитін белгілейді және
т.б.
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінде мына департаменттерді
бөліп көрсетуге ... ... ... және болжамдар департаменті;
1.3. Қаржылық жоспарлаудың мінедеттері.
Қаржылық жоспарлау мен болжау – бұл ... ... ... ... ... аса ... ... бірі және әлеуметтік-
экономикалық жоспарлаудың құрамды бөлігі.[1,22-бет]
Олар экономиканың үйлесімді және ... ... ... ... ... кешенінің барлық буындарының қызметін үйлестіруге,
қоғамдық ... ... ... қарқынын қамтамасыз етуге, ... ... ... ... ... ... ерекшелігі
сол, бұл жоспарлау өндірістің материалдық-заттай элементтері турасында,
ақшамен қоғамдық ұдайы өндіріске ... ... ... ... ... ... дербестігімен шарттасылған ақша нысанында
жүзеге асырылады.
Қаржының табысты іс-әрекет етуі және ... ... ... етуі ... ... ресурстарының қозғалысын, шаруашылықты
жүргізудің барлық деңгейлерінде ақша қорларын ... ... ... ... байланысты болады. Мұндай процесс тәртіпті (реттілікті)
анықтайтын өзара үйлесілген ... ... ... ... ақша ... ... ... нысандарын
қолдануды қажет етеді.
Қаржылық көрсеткіштерді, белгіленетін ... ... ... көптеген шаруашылық шешімдердің нәтижелілігі сияқты, қаржылық
жоспарлау мен ... ... қол ... Бұл өте ... ұғымдар
экономикалық әдебиет пен практикада жиі теңестіріледі. Іс ... ... ... алдында болуы және ... ... ... ... тиіс ... ... ... қаржы
ресурстарының басқарудың қозғалысын басарудың ... ... ... жоспарлаудың көмегімен белгіленетін болжамдар нақтыланады,
нақтылы жолдар, көрсеткіштер, өзара үйлесілген міндеттер, оларды іске
асырудың дәйектілігі, ... ... ... ... ... ... ... –бұл қаржы жоспарларын (тапсырмаларын) әзірлеу,
қаралған мерзімде оларды орындау, белгіленген ... ... ... Жоспарлау басқарудың элементі ретінде қаржы саясаты
құралдарының бірі ... ... Ол ірі ... ... байсалды
және елеусіз жасауға мүмкіндік туғызады.
Қаржылық жоспарлаудың объектісі шаруашылық жүргізуші субъектілері мен
мемлекеттің қаржылық қызметі, ал қортынды нәтижесі ... ... ... ... сметаларынан бастап мемлекеттің жиынтық қаржы жоспарына
дейінгі қаржы жоспарларын жасау болып ... ... ... белгілі бір
мерзімге белгіленген кірістер мен шығыстар, қаржы және кредит жүйелерінің
буындары мен байланыстары анықталады. ... ... ... ... саясатымен айқындалады. Бұл: ... ... ... ... көлемі мен олардың көздерін анықтау; кірістерді
өсірудің, шығыстарды үнемдеудің резервтерін анықтау; орталықтандырылған
және орталықтандырылмаған қорлар арасында ... ... ... белгілеу және басқалары.
Қаржылық жоспарлаудың әдістемелігі аса маңызды мына қағидаттарға
негізделеді:
Орталықтандырылған және ... ... ... ... ... жасағанда екі негіздің (бастаудың)-
орталықтандырылған қаржылық жоспарлаудың жергілікті ... ... ... етене ұштасуын білдіреді. Орталықтандырылған қаржылық
жоспарлау мемлекетке бірыңғай қаржы ... ... және ... мүмкіндік береді.
Қаржылық жоспарлаудағы децентрализм өндірістік бөліністер мен биліктің
жергілікті органдарының ... ... ... оларды орындаудағы,
өндірісті өркендеудің және оның ... ... ... ... белсенділігін дамытуға жәрдемдеседі.
Биліктің жергілікті органдары бюджеттерінің ... ... ... ... ... қызметінің нәтижесінде
тәуелділігін белгілейтін ұзақ мерзімді нормативтердің ... ... ... ... ... көшу ... ие ... келеді. Сонымен бір мезгілде жалпы ... ... ... ... ... бюджеттің кіріс бөлігінің
тұрақтылығын, қоғамдық өндіріс дамуының ... ... ... арттыруға оның рөлін арттыруға қажет;
бірлік қағидаты қаржылық жоспарлаудың ... және ... ... өзара байланысы мен өзара тәуелділігінде көрініп
білінеді. Қаржы жоспарларының ... ... және ... даму
жоспарлары мен болжамдарының көрсеткіштері жатыр.
Бұл жоспарлаудың жүйелік-түрлендірме әдісі –жоспарлау, бағдарламалау
және ... ... ... ... мен ... ... және
баяндауды кіріктіреді;
бағдарламалау деп мақсаттарға жету үшін пайдаланатын құралдардың ... ... және ... ... түсінеді;
бюджет жасау –жалпы көп жылдық бағдарламаларды қаржы жылдары ... ... ... тіліне аудару процесі. Бұл дәстүрлі топтастыру
бойынша сан ... ... ... бүкіл жиынтығын бөлу
процесі.
Қаржыны жоспарлау (болжау) белгілі әдістердің ... ... ... ... ... ең маңыздылары мыналар:
1. Экстраполяция (немесе коэффициент) әдісі. Оның ... ... ... ... ... негізінде анықтауда болады.
Есеп –қисаптар есепті кезеңнің ... және ... ... ... ... ... ... түзету негізінде жүргізіледі.
Мұндай тәртіптің айтарлықтай кемшіліктері бар:
мүмкін болатын ішкі ... ... ... ... ... және ақша ... пайдалануға теріс әсер етеді,
өйткені жоспарланатын кезеңде олардың көлемі қол ... ... ... ... ... сәйкес жоспарлы қаржылық көрсеткіштер белгіленген
нормалар мен нормативтердің негізінде есептеп шығарылады.
3. Математикалық ... ... ... ... құру және оны ... ... ... әдіс шығындардың оларды жабу көздерімен үйлесушілігін,
қаржы жоспарларының барлық бөлімдерінің, сонымен бірге ... ... ... және ... ... ... ... Қаржы балансының талаптарын сақтау кәсіпорынның, саланың,
бюджеттердің, бүкіл ұлттық шаруашылықтың шығындары мен ... ... ... ... ... ... дамытудың қажетті қарқындары мен үйлесімдерін анықтауға;
ішкі резервтерді жұмылдыруды ескере оларды жан-жақты негіздеуге мүмкіндік
береді.
5. ... ... ... ... ... жай-күйінің
параметрлерін анықтау үшін аса білікті ... ... ... ... ... жағдайында аумақтық және предметтік-мақсатты
қағидаттар кеңінен қолданылатын болады. Аумақтық қаржылық жоспарлау
әкімшілік*аумақтық бөліністердің ... ... ... ... ... ауқымын шаруашылық қызметтің нәтижелеріне тәуелді ғып
қоюға көмектеседі; объективті ... ... ... тапшылығы
жағдайында аймақтық қолайлы әлеуметтік дамуын қамтамасыз ету үшін оларды
орталықтандырылған қорлар арқылы дамуын ... ету үшін ... ... ... ... бөлу мүмкін.
Қазіргі кезде жиынтық қаржы жоспарлары жалпы мемлекеттік, салалық,
аумақтық жоспарларды кіріктіреді. ... ... ... ... ... жиынтық қаржы балансы, мемлекеттік бюджет, ... ... тыс ... ... ... деп орта мерзімді (бесжылдық) ... ... ... ... ... қаржылық бағдарламасын айтады. Оны
жасаумен Қаржы министрлігінің, Ұлттық бактің белсенді қатысумен ... ... ... ... ... Аймақтарда баланстың есеп-
қисаптарын аймақтық органдар жүргізуі тиіс. Жиынтық ... ... ... ... ... ... жүргізуші
субъектілерінің ақша қорларын қалыптастырудың құрамы мен көздері және ұдайы
өндіріс пен ... ... ... шараларға, қорғанысқа,
басқаруға) оларды пайдалану қамтып ... ... ... ... ... таза табыс, тұтынуға
салынатын салықтар (қосылған құнға салынатын салық, акциздер, ... ... ... ... ... ... түсетін
түсімдер, салықтар мен алымдар, қысқа мерзімді несиелендірудің ресурстары,
ұзақ ... ... ... бөлігінің аса маңызды көрсеткіштері: ... ... ... ... ... ... ... өсіміне жұмсалатын шығындар, мемлекеттік субвенциялар);
сыртқы экономикалық операциялар ... ... ... ... ... басқару мен қорғаныс шығыстары; қысқа
мерзімді кредит ... және ұзақ ... ... ... арналған
қаражаттардың өсімі.
Дамыған нарықтық экономикасы бар елдерде ... ... ... ... ... қамтамасыз ету, сондай-ақ барлық
бюджеттен тыс қорлардың бюджеттері түрінде басқа да ... ... ... Жұртқа мәлім, көптеген елдерде ... ... ... ... басқа арналымдардың маңызды шараларын
қаржыландырудың арнаулы көздері ... ... ... ... ... ... мемлекеттік қаржы жүйесінің дербес буыны болып
табылады, айрықша көздер есебінен ... және ... ... ... ... ... Сондықтан олардың қаржы
жоспарлары ағымдағы жылға түсетін барлық түсімдер мен шығындарды анықтайтын
құндық баланстар болып ... ... ... ... қаржы
жоспарлары смета деп аталады және негізінен олардың ... ... ... ... көздері болған жағдайда шаруашылық қызмет бойынша
барлық түсімдер мен ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық бірлестіктер және
сақтық компаниялары қаржы жоспарларын, мемлекеттің биліктің органдары түрлі
деңгейлердегі бюджеттерді жасайды. Коммерциялық (шаруашылық) ... ... ... мен ұйымдар қаржы жоспарларын ... ... ... балансы түрінде жасайтын. Бұл жоспарлардың құрылымы негізінен
кәсіпорындар үшін де, сондай-ақ ... үшін де ... ... ... ... табыстар мен қаражаттардың түсімі, ... ... ... ... ... ... ... Баланстың “Кәспорындардың
бюджпен өзара қарым-қатынастары” бөлігі (алғашқы екі бөлімді ... ... ... ... түсетін түсімдердің және бюджеттен
қаржыландыруды көрсететін.
Қаражаттарының айналымы үлкен емес шаруашылық ... ... ... ... мен ... ... қаржы кірістердің құрамына, ал
бюджетке төленетін төлемдер шығыстардың құрамына кіріктіріледі.
Кәсіпорынның кірістері мен шығыстары ... ... сол, ... –қаржы қызметінің түпкілікті нәтижелері қамтып көрсетіледі, ал
аралық нәтижелер-ақша қаражаттарының айналымдары болмайды.
Есептеулер мен ақша қаражаттарының айналымдарын ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады. “Түсімдер”
бөлімінде өнімді (жұмыстарды, қызметтер көрсетуді) өткізуден түскен табыс,
банктердің қысқа ... ... ... ... ... ... ақша ... басқадй түсімдері, кассадағы және
есеп айырысу шотындағы қалдық қамтып көрсетіледі. “Шығыстар” бөлімінде
тауар-материалдық ... ... ... ... ақыға, салықтарды
төлеуге, банк несиелер өтеуге, кредит үшін пайыздарды төлеуге жұмысалатын
шығындар, басқадай шығыстар ... ... ... төлем күнтізбесінің
көмегімен шаруашылық жүргізуші субъектілерде ... ... ... ... ... (бір ... бес ... дейін) оперативтік қаржылық
жоспарлау жүзеге асырылады. ... ... есеп ... ... мен олардың дәйектілігі жайында кірістер мен ... ... бұл ... ... ... ... өту ... кәсіпорын қызметін тиімді басқарудың шешуші ... ... ішкі ... ... да мәні арта ... Қазіргі кезде
көптеген фирмалар, акционерлік қоғамдар және басқа кәсіпорындар ... да ... ... ... стандарттарға көше бастады. ... ... ... ... ... ... ... орын
алатын бизнес-жоспар жасау туралы болып отыр. Осы мақсат пен ... ... ... ... –жоспар- бұл кәсіпкерлік қызметтің техникалық-экономикалық
негізіне ... ... ... Ол ... ... және ... ... жоспарларын қарағанда жекеше
кәсіпорындар қатынастарының барлық жақтарын ... ... ... ... ... қызметтер көрсетудің ерекшеліктерін, ... ... өтім ... ... ... ... маркетинг
стратегиясын, өндірістік, ұйымдық және заңдық жоспарларды, тәуекелдікті
бағалауды және сақтандыруды сипаттайтын ... ... ... ... ... мен ... өнім өткізудің
болжамын, табыстар мен шығыстардың кестесін, ақшалай шығыстар ... ... ... ... ... ... ... балансын және графигін (залалсыздыққа жетудің есеп-қисабын)
қосымша жасайды.
Сөйтіп, нарықтық ... ... ... ... жоғары сапалық
деңгейде асырылады және ғылыми әдістерді, қазіргі заманғы ... және ... ... ... пайдалана отырып бұл ... ... ... жаңа ... және ... молаяды.
2- Бөлім. Мақтаарал ауданында жергілікті қаржыны
пайдалануды ұйымдастыру жолдарын жетілдіру.
2.1. Ауданның жергілікті бюджетінің ... ... ... ... аудандық бюджеттің кірісі ... ... мың ... ... ... ... ... мың теңге, яғни
36776,0 мың теңгеге кем орындалып 99,1 пайызды ... Ал ... ... көздері жергілікті алымдар мен салықтар бойынша 753 млн.
810 мың теңге ... ... ... ... 761 млн. 176 мың ... 101 ... ... 7 млн. 366 мың теңгеге артығымен орындалды.
Республикалық және ... ... ... қаржыландырылатын ресми
трансферттерден түсетін түсімдер бойынша ... 3 ... 340 млн. ... ... ... ... ... 3 млрд. 308 млн. 238 мың теңгені құрап,
облыста өткізілген тендрлік комиссияның қортындысы бойынша үнемделген ... 545 мың ... кем ... 99,0 ... ... ... аудандық бюджеттен 1998-2003 жылдар аралығындағы кіші және ... ... ... ... ... ... ... 11
млн. 617 мың теңгенің небәрі 325 мың теңгесі қайтарылып, қалған 11 млн. 597
мың теңгесі бюджетке ... 2006 ... ... ... ... ... мен салықтар бойынша кіріс көздерінің ... ... ... ... ... салық бойынша
жоспарланған 350 млн. 251 мың ... ... 294 млн. 603 мың ... ... млн. 648 мың ... кем орындалған. Бұл салық түрінің орындалмау себебі
2006 жылы ... ... ... мен жүктілігі мен босануы бойынша
есептелінген әлеуметтік жәрдемақылардың (120,5 млн ... ... ... ... ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесіне 13
мемлекеттік мемлекетті қосылу ... ... ... ... аудан
әкімінің 4.01.2007 жылғы «Мемлекеттік мекемлерді қосу туралы» №3 ... «А. ... ... орта ... ... ... ... қослу жолымен қайта ұйымдастыру үшін аудан әкімінің 15.01.2007
жылғы «Мемлекеттік мекемелерді қосу туралы» №54 қаулысымен ... ... ... ... ... 37 ... ... серия
номірлерін алу үшін 16.01.2007 жылы №21 сұраныс хатын ... ... ... ... ... ... ... мөрлері мен бұрыштама штамптары) жоғалуына байланысты ... тану ... ... ... берілді. Хабарланыру
жарияланып, ОҚО әділет басқармасынан жауап хат алған соң «Мақтарал ауданның
қаржы ... мен ... ... орта ... мемлекеттік
мекемелерінің Ережелеріне өзгерістер енгізу үшін аудандық ... ... ... қажетті құжаттар тапсырылды.
Мақтарал ауданының қаржы бөілімі Экономика жєне бюджетті жоспарлау
бµлімімен бірлесе отырып облыс єкімініњ жергілікті бюджеттіњ кіріс
кµздерін ±лѓайтып ... ... ... жалаќысын µтеу маќсатында
2006 жылѓы наќтыланѓан бюджет жоспарыныњ коды 303101 «Жер участкелерін
сатудан т‰сетін т‰сімдердіњ» резервтерді іздестіріп, аталѓан салыќ т‰рін
18,0 млн тењгеге ... [2,57 ... ... ... бюджеттіњ шыѓыс кµздеріндегі ‰немделген
шыѓыстардыњ 16318,0 мыњ тењгесін оњтайландыра отырып, яѓни ... ... мыњ ... ... ... ... 2006 ... ќазан -ќараша
айларындаѓы айлыќ жалаќы ќарыздарын µтеуге 31318,0 мыњ тењге, жєне ... ... 18 ... ... балаларѓа берілетін мемлекеттік жєрдемаќыларѓа
баѓытталѓандыѓын хабардар етеміз.
2006 жылға арналаған аудандық бюджеттің ... ... ... шот ... ... ... 2007 жылдың 1-қаңтарына
аудандық бюджет есебінен қаржыландырылатын бюджеттік ... ... ... ... ... ... 5616,0 мың ... Атап айтқанда дебиторлық қарыздардың ... ... ... яғни ... 3021,0 мың ... ЖШС, ... ... 2004 жылдың қараша айынан бері 145-ерекшілігі бойынша
қатты отындырды яғни ... осы ... ... ... бере ... ... ... ЖШС-ке өткізілген тендердің талаптарына сай уақтылы көмірді
жеткізіп бере алмағандығыны байланысты ... ... ... ... ... беру мекемесінен тиісті шаралар көрінуде. ... ... мың ... АҚ ... ... мектептердің интернет желісіне
шықпағандықтан болса, ал 144-ерекшілігі бойынша «Оңтүстік Жарық» ... мың ... ... ала ... аударып бергендіктен болып отыр.
[2,59 бет]
2006 жылға ... ... ... ... ... 178-ші
бухгалтерлік шот бойынша мекемелер арасында 2007 жылдың ... ... 6319,0 мың ... ... ... Атап ... 464-003-
105 бюджеттік бағдарлама бойынша 141-ерекшелікте аудандық ауыз су ... суға ақы ... үшін 1996,0 мың ... қазан, қараша, желтоқсан
айларында қаралған қаржының міндеттемесін толық алып ... ... ГКП ... мың теңге, Ауыз-су-44,6 мың теңге, Жылы су-8,1,
Ел-су-400,7 мың теңге, Бейбарыс ЖШС-11,0 мың ... ... ... ... және СПК-Мақтарал 811,3 мың теңге ... ... ... Ал ... бойынша Қазтелекомға-166,0 мың теңге, 144-ерекшелікте-328,1 мың
теңге, 145 ерекшелікте ЮКУГХ-803,2 мың теңге, Ел-су ... 454,9 ... және ... ... мың ... ... болған, бұл қарыздар
мектептердің желтоқсан айына қаралған қаржы ... ... ... 1 ... 2006 ... ... ... жалақысы мен
әлеуметтік төлемдергеге кредиторлық қарыз 313873,0 мың ... ... ... ... жалақыға 222117,0 мың теңге болса, әлеуметтік
төлемдерге 91756,0 мың ... ... ... тапшылығына байланысты
2006 жылға арналған аудандық бюджеттің айлық жалақылар мен ... ... ... қордаланған.[2,61 бет]
2006 жылға арналған аудандық бюджеттің кірісінің орындалу
туралы ... ... |2006ж |2006ж ... ... |
| | ... |накты ... | |
| | ... ... ... | |
| |2006 ... ... ... |4075091,0 |99,1 |36776,0 |
| ... ... ... | | | |
| ... ... мен |753 млн. |761 млн. |101 |7 млн. |
| ... |810 мың |176 мың | |366 мың |
| ... және |3 ... |3 млрд. |99,0 |32 млн |
| ... ... ... |340 млн. |308 млн. | |545 мың |
| ... ... |783 мың |238 мың | | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... жылдар |11 млн. |325 мың |2,8 |11 млн. ... ... кіші және |617 мың | | |мың |
| ... ... қолдауға | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... салық |350 млн. |294 млн. 603 |84,1 |55 млн. ... | |251 мың |мың | |мың ... ... ... ... 2006 ... ... | |2005 ... ... |2006 ... ... |+,- ауытқуы |
| | ... ... |% ... ... |% | ... ... ... |632695 |600508 |94,9 |694282 |661008 |95,2 |+60500 ... ... |1643300 |1643300 |100,0 |1951980 |1951980 |100,0 |+308680 |
2. ... | |2005 ... ... |2006 ... 11-айы |+,- ... физ. |
| | | | ... ... в % |
| | | | | ... |
| | ... ... |% |
| | |2005 ж. ... |2006 ж. ... |+,- |2005 ж. ... ... ... өнім ... |16781,9 / 104,0 в |18937,7 106,4в |+2155,8 / в жив. |
| ... | ... ... |+532,3 ... |Ірі қара мал |Бас |71005 |74979 |+3974 |
| ... ... сиыр | |31602 |32170 |+568 ... |Қой мен ешкі |-*- |136499 |152977 |+16478 ... |Жылқы |-*- |7653 |8256 |+603 ... ... |-*- |1320 |1341 |+21 ... ... |-*- |2043 |2101 |+58 ... |Құс |-*- |94438 |100239 |+5801 |
| ... мал ... ... | | | | ... |Ет ... |10659,7 |11229,0 |+569,3 ... |Сүт |-*- |63762,7 |68774,8 |+5012,1 ... ... ... |9717,0 |10026,0 |+309,0 ... |Жүн ... |232,4 |290,2 |+57,8 ... ... |бас |29411 |31758 |+2347 ... |Қозы мен лақ |-*- |57769 |60114 |+2345 ... ... |-*- |2545 |2583 |+38 ... ... |-*- |226 |223 |-3 ... ... |-*- |3000 |3000 |- ... Құрылыс, көлік және байланыс
| | ... ... |2005 ... 11- |2006 ... 11- |+,- |
| | | |айы |айы | ... ... капиталға бағытталған |млн.теңге |1 618,545 |3 884,509 |+2 265,964 |
| ... ... | | | | ... ... ... ... және ... |мың.теңге |1 319 245 |3 166 189 |+1 846 944 |
| ... ... ... | | | | |
| ... ... : республикалық бюджеттен |-*- |530 513 / 530 513 |2 122 055 / 2 |+1 591 542 / +1 591 |
| | | | |122 055 |542 |
| | ... ... |100 598 / 100 598 |106 031 / 106 031|+5 433 / +5 433 |
| ... | | | | |
| ... мен ... өз |-*- |650 620 / 348 177 |1 484 311 / 765 |+833 691 / +417 814 |
| ... ... | | |991 | |
| ... ... |-*- |336 814 / 336 814 |172 112 / 172 112|-164 702 / -164 702 ... ... үй ... |м2 |32390 |52392 |+20002 |
| ... ... берілген учаске |саны |192 |333 |+141 |
| ... ... үй |-*- |277 |448 |+171 ... |Жолаушылар айналымы (пассажирооборот) |мың.ж.км |11631,2 |9526 |-2105,2 ... ... ... ... ... |511,8 |538 |+26,2 |
| ... | | | | ... ... ... ... ... ... |11320,5 |10313 |-1007,5 |
| ... | | | | ... ... ... жолаушы (расходы |мың.теңге |11212,7 |8645 |-2567,7 |
| ... | | | | ... |Жүк ... ... ... |2694,6 |1350 |-1344,6 ... |Тасылған жүк (перевезено грузов) ... |33,7 |8,3 |-25,4 ... ... жүк (доходы грузов)|мың.теңге |22507,2 |12424 ... ... ... жүк ... грузов)|мың.теңге |22667,2 |12875 |-9792,2 ... ... ... |239,895 |257,243 |+17,348 ... ... ... ... |12835 |13588 |+753 ... саны ... |49 |49 |- ... ... ... |42,667 |93,465 |+50,798 ... ... ... ... (обьем |мың. тенге |916557 |951387 |+34830 |
| |роз. ... | | | | ... ... айн. ... (обьем |мың ... |1072346 |1261079 |+188733 |
| ... ... | | | | ... ... ... ... |65239 |109342 |+44103 |
| |ус. Общ. ... | | | | ... ... ... ... |72463 |63192 |-9271 ... майы ... |220819 / 1414 |123696 / 917 |-97123 / -497 ... ... |мың ... |18 / 4 054 214 | | |
| ... ішінде: мерзімі өткен |-*- |- / - | | ... ... ... |19 / 10 449 724 | | |
| ... ... мерзімі өткен |-*- |2 / 31 004 | | ... ... ... |16306 |20016 |+3710 ... су ... |1457 |1546 |+89 ... Әлеуметтік сала 11-айы ... ... ... ... саны ... |263,5 |268,3 |+4,8 ... ... ... ... ... |64,5 |40,34 |-24,16 ... ... ... ... ... |1348 |1323 |-25 ... |Есепте тұрған жұмыс іздеушілер |-*- |1273 |1717 |+444 ... ... ... |-*- |916 |1527 |+611 ... ... ... ... орналасқаны |-*- |694 |580 |-114 ... ... ... ... ... |-*- |60 |65 |+5 ... ... ашылған жұмыс |-*- |68 / 1027 |272 / 1518 |+204 / +491 |
| ... | | | | ... ... ... алымдар-барлығы: |мың.теңге |32266,0 |38506,0 |+6240,0 |
| ... ... ... |-*- |25876,0 |31247,6 |+5371,6 |
| | | ... ... | ... берешек (Недоймка) |млн.теңге |173,048 |127,826 |-45,222 ... ... ... ... |Тұлғалар саны – барлығы: ... |18964 |19235 |+271 |
| ... ... ... ... |-*- |692 |716 |+24 |
| | жеке ... |-*- |18272 |18519 |+247 ... |Жұмысшылар саны – барлығы: |адам |75416 |76104 |+688 |
| ... ... ... ... |-*- |2668 |2803 |+135 |
| | жеке ... |-*- |72748 |73301 |+553 ... ... өнім ... – барлығы: |мың.теңге |16 951 168 |17 301 853 |+350 685 |
| ... ... ... ... |-*- |2 093 172 |2 107 626 |+14 454 |
| | жеке ... |-*- |14 857 996 |15 194 227 |+336 231 ... ... ...... |мың.теңге |298 968 |320 177 |+21 209 |
| ... ... ... ... |-*- |171 466 |183 415 |+11 949 |
| | жеке ... |-*- |127 502 |136 762 |+9 260 ... ... ... ... көздері.
Осы Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылу ережесі
(бұдан әрі - ... ... және ... бюджеттердің аткарылу
тәртібін анықтайды.
Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылу ... - ... олар ... ... ... ... актілеріне сәйкес бекітілген Республикалық және
жергілікті бюджеттердің атқарылуына
бағытталған мемлекеттік мекемелердің іс-әрекеті.
Жылдық қаржыландыру жоспары ... ... ... ... бюджет туралы заңға және
жергілікті бюджеттер туралы мәслихаттардың шешімдеріне, ... ... ... ... ... ... немесе тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет туралы мәслихат
шешімін іске асыру туралы Қазақстан
Республикасы Үкіметінің және ... ... ... ... сәйкес
әзірленеді және тиісті қаржы жылына
арналған Республикалық бюджет ... ... ... ... ... жылына
арналған жергілікті бюджет туралы мәслихат
шешімін іске асыру туралы Қазақстан ... ... ... атқарушы органның қаулысы
қабылданғаннан кейін бес күнтізбелік күн ішінде бекітіледі.[2, 5 бет]
Жылдық қаржыландыру жоспары бюджет ... ... ... ... ... түзету)
кезінде қабылданған шешімдерді ескере отырып, жетілдірілген бюджеттік
бағдарламалардың әкімшілерінің бюджеттік
өтінімдері қүрамында ... ... ... ... ... ... есебі негізінде
жасалады.
Тиісті қаржы жылына арналған бюджеттік бағдарламаларды жылдық
қаржыландыру жоспарын бюджеттік
жоспарлау жөніндегі ... ... ... және оны бюджетті атқару
жөніндегі орталык уәкілетті органға береді,
сондай-ақ оны бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне ... ... ... ... желтоксанынан
кешіктірмей жібереді.
Бюджетті атқару процесінде бюджетті атқару жөніндегі ... ... ... ... ... ... Республикасы Үкіметінің қаулысымен
немесе жергілікті атқарушы органның
шешімімен бөлінетін бюджеттік бағдарламалар бөлінген кезінде, сондай-ақ
экономикалық сипаттамасы бойынша бюджеттін
шығыстарын түзетуді ... ... ... да ... ... ... ... кезде осы Ережемен белгіленген
тәртіппен тиісті өзгерістер енгізу ... ... ... ... ... ... бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
қаржыландырудьщ жылдық көлеміне, түсімдер мен ... ... ... мен ... ... ... бағдарламалардың
(кіші бағдарламалардың) қаржыландыру
жоспарына өзгерістер енгізе алады. [2, 6 бет]
Бюджетті нақтылаған, түзеткен жағдайда, жылдық ... ... ... ... уәкілетті орган бекітеді және оны ... ... ... ... ... ... ... әкімшілеріне паспортгардың тиісті өзгерістерін Қазақстан
Республикасының Үкіметі немесе жергілікті
атқарушы орган ... ... бес ... күні ... ... ... ... жылдық қаржыландыру жоспарлары
ерекшеліктерінің мемлекеттік мекемелер өткізетін бюджеттік бағдарламалардың
паспорттарындағы іс-шараларда көрсетілген операциялардың түрлеріне сәйкес
келуін қамтамасыз етеді.
Міндеттемелер бойынша ... ... ... ... ай бойынша бөлу
паспортта көзделген әрбір бюджеттік бағдарлама және кіші бағдарлама бойынша
тиісті ... жылы ... ... іске ... ... ... ... мерзіміне сәйкес келуі қажет.
Төлемдер бойынша дербес қаржыландыру жоспары қаражаттардың көлемін
аныктайды, оньщ шегінде
мемлекеттік мекеме қабылданған міндеттемелер ... ... ... ... ... жоспардың жылдық сомасын ай бойынша бөлу
паспортта ... ... ... ... және кіші ... ... қаржы жылы ішінде іс-шараларды іске асыру мерзіміне сәйкес алынатын
тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша төлемдерді жүзеге ... ... ... ... қамсыздандыру және әлеуметтік көмек функционалдық тобі
бойынша ... ... 144140,0 мың ... ... орындалғаны 143807,0
мың теңге, яғни 99,8 ... ... ... ... 333 мың теңгеге
игерілмеген.
Осы функционалдық тобындағы қоғамдық ... ... ... ... ... оған 694 адам ақылы қоғамдық жұмысқа жіберіліп
толығымен игерілген. Жұмыссыздарды кәсіптік даярлау және ... ... 1699,0 мың ... қаржы қарастырып оған 60 адам кәсібей
білімін көтеруге жіберіліп бұл ... да ... ... ... ... ... сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ... ... отын ... алу бойынша әлеуметтік көмек көрсету
бағдарламасына 8000,0 мың ... ... оған 8179 ... 978
теңгеден юберіліп толығымен игерілді.
Аудан бойынша ай сайын орта ... 1594 ... 3634,0 мың ... ... ... ... көмек есептеліп беріліп ... ... ... көмекке 69500,0 мың теңге ... оған 1594 ... 8690 ... ... ... ... толығымен жұмсалды. Әлеуметтік қамсыздандыру саласы бойынша
жергілікті өкілетті органдардың ... ... ... ... ... көмек бағдарламасына қаралған қаржы 12019,0 мың
теңгенің есебінен 82 Ұлы Отан Соғысынаң ... ... ... ... материалдық көмек ретінде 2613 мың теңге, 746 Ұлы ... ... оған ... ... ... те гін жазылуға 934,0 мың теңге, мемлекеттік ... ... ... ... аз ... ... отбсыларына жеке қосалқы
шаруашылығымен жүргізуге 12 отбасына 500 мың теңгег ... ... 50 Ұлы Отан ... ардагерлері мен оған ... ... 400 мың ... 17 ... 425 ... те гін қол ... Ұлы жеңістің 60 жылдық мерей тойона байланысты Ұлы
Отан соғысы ардагерлеріне ... ... 244 ... ... ... және 5,0 мың ... ... еңбек еткендерге 1961 адамға
2,0 мың теңгеден 3922,0 мың теңге бір ... ... ... берілген.
Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен ... бір ... ... ... ... ... мәслихаттың 2005 жылғы 15 ақпандағы
№15-88-ІІІ санды шешімімен республиклық бюджет есеібінен Ұлы ... ... ... ... байланысты 7658,0 мың теңге қаржы ... Ұлы Отан ... ... 30,0 мың ... бір жолғы
материалдық көмек беріліп оның 7654,0 мың теңгесі ... 4,0 мың ... ... [3, 3 бет]
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы функционалдық тобы ... ... 176005 мың ... ... орындалғаны 174886 мың теңге,
яғни 99,4 ... ... ... Бұл ... ... тұрғын
үймен қамтамасыз ету бағдарламасына республика және облыстық ... ... ... ... 40575,0 мың теңге қаржы қарасытырылып
оған 3354 мың теңгеден 12 коммуналдық үй салынып толығымен ... ... ... ... ... ... үйлер салуға 88463,0 мың
теңге қаржы жоспарланып оған 30 үй ... ... ... Сумен
жабдықтау жүйесін дамытуға 1900,0 мың ... ... ... ... әр ... ... 11 дана су ... сатып аланып аул
округтеріне татарылып беріліп ... ... ... ... ... ... ... трансферттер
есебінен берілген 15700,0 мың ... 15215,0 мың ... ... ... ... 485,0 мың теңгесі облыстық бюджеттен кем
қаржыландырылған. Бұл ... ... ... 900,0 мың ... ... ... 1830,0 мың теңге, Ынтымақ селолық округіне
1550,0 мың туге, Қазыбек би селолық округіне 1740,0 мың ... ... ... 1550,0 мың ... ... селолық округіне 1830,0 мың
теңге, Үлгілі селолық округіне 2425,0 мың теңге қаржы су ... ... ... сметалық құжаттарын дайындауға берілді. Сумен жабдықтау
жүйесін және су бөлу ... ... туү ... ... ... туге ... қарасытырып бұл қаржы толығымен игерілді. Елді мекендерде
көшелерді жарықтандыруға 6250,0 мың теңге ... ... 5957,0 ... ... ... 293,0 мың ... кем ... Бұл қаржы
Жетісай қаласына 4900,0 мың туге Асық ата ... 600,0 мың ... ... 250,0 мың ... ... ... 500,0 мың ... жарықтандыруға қаржы қарастырылған. Елді мекендердің
санитариясын қамтамасыз ету ... ... ... 1150,0 ... 3 ... 150,0 мың теңгеден, селолық округтерге 70,0 ... ... ... 3000,0 мың теңге қаржы қарастырылып, оның 2844,0
мың ... ... 156,0 мың ... кем ... ... ... ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу бағдарламасына Жетісай
қаласына 420,0 мың ... 3 ... 40,0 мың ... ... 20,0 мың ... ... ... 672,0 мың теңге қаржы
қарастырылып, оның 591,0 мың ... ... 81,0 мың ... ... Елді мекендер абаттандыру мен көгалдандыру бағдарламасына
Жетісай қаласына 1250,0 мың ... 3 ... 200,0 мың ... ... 100,0 мың ... ... сомасы 3695,0 мың теңге
қаржы қарастырылып, оның 3593,0 мың теңгесі ... 102,0 мың ... ... ... ... Елді ... ... және көгалдандыру
бағдарламасына 5750,0 мың теңге жаоспарланған қаржы толығымен игерілген.
Дербес қаржыландыру жоспарларының ... ... ... ... айға ... бірінші басшысы немесе уәкілеттік берілген тұлға және олардын
жасалуына жауапты мемлекеттік мекеменін
құрылымдық ... ... қол ... ал ... ... ... жүктелген соңғы тұлға болмаған кезде онын ... және оны ... ... ... белгіленген
мерзімде бюджеттік
бағдарламалардың әкімшісіне береді. [3, 4 бет]
Дербес қаржыландыру ... ... ... ... ... ... бағдарламалардың әкімшісіне ұсынады.
Мемлекеттік мекеме дербес қаржыландыру жоспарлары жобаларынын жасалу
дүрыстығы мен олардың тиісті бюджеттік бағдарламалардьщ әкімшісіне уактылы
берілуін ... ... ... әкімшілерін қаржыландыру жоспарлары дербес
қаржыландыру жоспарларын
жинактау арқылы калыптастырылады.
Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша ... ... ... жоспарларының жылдық сомасы тиісті
қаржы жылына арналған Республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы
бюджет шығыстарынын ... ... ... ... және ... өтінім бөлінісінде, Қазақстан
Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органның ... ... ... ... арналған жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімімен
(бұдан әрі - Қазақстан Республикасы Үкіметінің және ... ... ... ... сомаға сәйкес келуі тиіс.
Бюджеттік бағдарламаларды әкімшілерін қаржыландыру жоспарлары ... ... ... ... бекітілген паспорттың бюджеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-
шаралар жоспарына сәйкес келу;
2) міндеттемелердің уакытылы кабылдануы мен ... ... ... кредиторлық және дебиторлык берешектердің пайда болуына жол бермеу;
4) бюджетке түсетін түсімдердін ... ... ... ... ... ... ... сактау.
Экономикалық сыныптамасынын ерекшеліктері бөлінісінде бюджеттік
бағдарламалар ... ... ... соманы ай бойынша бөлу кезінде мемлекеттік сатып алу ... ... ... рәсімдерді өткізудін мерзімі, бюджеттік
бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске ... ... ... ... ... ... ... мекемелердін
болжамдалған акы төлеу мерзімі ескеріледі.
Төлемдер бойынша бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерін қаржыландыру
жоспарларының жобалары
түсімдер мен ... ... ... ... ... ... бойынша
бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерін қаржыландыру жоспарларының
жобалары ... ... ... ... ... үшін пайдаланылады.
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі жылдық қаржыландыру ... ... ... ... ... органға жылдық қаржыландыру жоспарына сәйкес келетін
тиісті қаржы жылына арналған міндеттемелер
мен төлемдер ... ... ... ... ... ... ... есептерді және жоспарларды айға бөлу негіздемесін, сондай-ак дербес
қаржыландыру жоспарларының жобаларын
береді. [3, 5 бет]
Дамуға ... ... ... және ... ... ... бюджеттік кредиттер бойынша бюджеттік бағдарламалардын
әкімшілерін қаржыландыру жоспарларының жобаларын бюджеттік бағдарлама
бойынша түтастай болатындай ... ... ... ... ... ... бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға
береді.
Бюджеттік ... ... ... ... ... ... ... бюджетті атқару жөніндегі
орталык уәкілетті ... ... ... кағаз түрінде және магниттік
тасығыштармен, дербес қаржыландыру жоспарларынын жобалары - тек магниттік
тасығыштармен беріледі.
Бюджетті атқару ... ... ... ... ... ... Республикасының
Үкіметі және жергілікті атқарушы орган қаулы кабылдағаннан ... ... күні ... ... Республикалық манызы бар калалар, астана бюджеттерін атқару
жөніндегі уәкілетті органдар 25
желтоқсаннан кешіктірмейтін мерзімде бюджетті атқару жөніндегі ... ... ... ала айға ... ... ... түсімдердін жиынтық жоспарынын ... ... ... ... ... ... және ... атқарушы
органның қаулысымен бекітілген түсімдердін санаттары, сыныптары, ... және ... ... ... сәйкес келуі кажет және кірістердін түсімі, бюджеттік
кредиттерді өтеу, мемлекеттің қаржылык
активтерін сатудан және карыздар жоспарларынан түрады.
Республикалық бюджеттің ... ... ... тиісті
қаржы жылына арналған Республикалық
бюджет туралы заңды және ... ... іске ... ... ... ... ... кейін бес жұмыс күні ішінде 9-11 -қосымшаларға сәйкес
нысандар бойынша салык және ... ... да ... төлемдердің атқарылуын бакылауды қамтамасыз ететін
мемлекеттік органдар беретін кірістердің түсімдері
жоспарларынын ... ... ... Республикалық бюджетті атқару
жөніндегі ... ... ... түсімдерін, бюджеттік кредиттерді өтеуді, қаржылык
активтерді сатудан түскен түсімдерді және
карыздарды айға ... ... ... ... ... ... төленетін төлемдерді төлеудін
белгіленген мерзімдерін, өткен жылдарға бюджетке түсетін ... ... ... ... кірістілік
серпінін және бағалы кағаздар рыногіндегі сүраныстар мен үсыныстар денгейін
талдауды, жасалған кредиттік шарттар,
карыз ... ... ... ... ... ескере отырып,
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетгі орган
жүргізеді.
Жоғары тұрған ... ... ... бюджетке берілген бюджеттік
кредиттер бойынша, жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке берілген
бюджеттік кредиттерді өтеу ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі уәкілетті орган жасайды
және аталған түсімдердің коды бойынша ... және де ... ... ... ... жиынтық жоспарлары мынадай шарттарды ескере отырып
калыптасады:
қаржыландырудың жиынтық ... ... мен ... ... ... қаржыландырудың жиынтық жоспарына енгізу үшін бюджетті атқару
жөніндегі уәкілетті орган кабылдаған бюджеттік ... ... ... ... ... ... ... жиынтық жоспарларының бюджеттік бағдарламаларынын жөне
кіші бағдарламаларының жылдық сомасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің және
жергілікті атқарушы органның кабылдаған қаулысына, ал ... ... - ... қаржыландыру жоспарына сәйкес келуі тиіс;
жоғары тұрған бюджеттен төмен ... ... ... ... мен ... ... төмен тұрған бюджеттің түсімдер мен
міндеттемелердің жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша жиынтық жоспары
ретінде ... ... және сол ... ... тұрған бюджеттін
қаржыландыру жиынтық жоспарында ескеріледі;
ресми трансферттер, төмен тұрған бюджеттен ... ... ... ... ... ... және жоғары тұрған бюджеттен алынған
кредиттер бойынша төмен тұрған бюджетке сыйакылар (мүдделер) төлеу ... ... ... түсімдер бойынша жиынтық жоспарындағыдай ... және сол ... ... ... ... ... жиынтық
жоспарларында ескеріледі;
қаржы жылынын басынан басталған кезенге есу корытындысымен бюджетке
түсетін түсімдердін және қаржы ... ... ... ... ... ... бойынша бюджеттік бағдарламаларды ... ... ... және ... ... ... түсімдердің жиынтық жоспары мен төлемдер бойынша қаржыландырудың
жиынтық жоспарында теңгерімделуі кажет.
Облыстар, Республикалық маңызы бар калалар, астана ... ... ... ... ... ... ... Республикалық бюджетті бекіткеннен кейін бес жұмыс
күні ішінде төмен тұрған бюджеттерге
ресми ... мен ... ... ... ... ... әкімшілік ететін орталық
атқарушы органға ресми трансферттер сомасы мен бюджеттік кредиттер сомасын
оған тиісті қаржы жылына арналған
Республикалық бюджет туралы ... ... ай ... ... ... (облыстык мәні бар қалалардың) бюджеттерін ... ... ... ... ... кейін бес жұмыс күні ішінде ... ... ... ... мен ... бөлуге байланысты бюджеттік бағдарламаларға әкімшілік ... ... ... ... ... ... (облыстык мәні бар калалар) берілетін
ресми трансферттер мен бюджеттік кредиттер
сомасын ай бойынша бөлуді береді.
Түсімдер мен қаржыландырудың ... ... ... ... ... ... атқару жөніндегі уәкілетті органның басшысы бекітеді,
оның әзірленуіне жауапты ... ... ... және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органньщ мөртабанымен
расталады.
Бюджетгі атқару жөніндегі уәкілетті органның басшысы немесе уәкілеттік
берілген тұлға болмаған ... ... мен ... ... ... ... қаржыландырудьвд жиынтық жоспарын бүйрыкка
сәйкес олардын міндеттерщ орындаушы ... ... [3, 7 ... ... ... атқару жөніндегі уәкілетті орган түсімдер мен
қаржыландырудың жиынтық жоспары,
міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары ... ... ... күні ... ... ... тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке берілген ... ... ... бойынша сыйакылар
(мүдделер) сомасын ай бойынша бөлуді төмен тұрған бюджетті атқару жөніндегі
уәкілетті органға, қаржыландырудың
жиынтық жоспарларымен ... ... мен ... ... ... ... сомасын ай бойынша бөлуді - бюджеттік бағдарламалардын әкімшілеріне
жеткізеді.
Бюджетгік бағдарламалардын әкімшілері қаржыландырудың ... ... ... мен ... ... ... ... жылдық сомасын ай бойынша бөлуді алғаннан
кейін
үш жұмыс күні ішінде бюджеттік бағдарламалардын әкімшілерін қаржыландырудың
жоспарлары мен дербес қаржыландыру
жоспарларын бекітеді.
Бюджетгік бағдарламалардың ... ... ... ... ... ... ... бағдарламалар әкімшісінің
басшылары бекітеді.
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінін басшысы немесе уәкілеттік берілген
тұлға болмаған ... ... ... ... жоспарлары мен дербес қаржыландыру ... ... ... ... орындаушы тұлғалар бекітеді.
Бекітілген дербес қаржыландыру жоспарларын бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісі үш жұмыс күні ішінде мемлекетгік мекемелерге жеткізеді.
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі ... ... ... бағдарлама әкімшісінің ... орны ... ... бағыныстағы мемлекеттік мекемелер бойынша бекітілген дербес
қаржыландыру ... ... мен ... ... ... бойынша
қаржыландыру жоспары бекітілгеннен кейін үш ... күні ... ... ... ... ... ... бағдарламаның әкімшісі бекітілген дербес ... ... ... ... ... ... ... казынашылык органы бюджеттік бағдарламанын ... ... ... ... ... ... ... жұмыс
күні ішінде осы әкімшіге барлык ведомстволык ... ... ... ... ... міндеттемелері бойынша дербес қаржыландыру жоспарларының
сәйкес келуі;
ҚР ББС-нын ... ... кіші ... және ... ... ... ... жиынтық жоспарына
міндетгемелер бойынша қаржыландырудың барлык дербес жоспарларынын жоспарлы
максаттары сомасының сәйкес ... ... ... ... ... ... кезде дербес қаржыландыру жоспарлары
түзету үшін бюджеттік бағдарламаның әкімшісіне қайтарылады.
Мемлекеттік мекеме қаржыландырудың жиынтық жоспарлары бекітілгеннен
кейін он бір ... күні ... ... ... ... ... ... жоспарларын кағаз тасығыштармен береді.
Тиісті қаржы жылына арналған Республикалық бюджет туралы заңға ... ... ... ... ... ... туралы мәслихаттың шешіміне
өзгерістер мен толыктырулар енгізу аркылы ... ... ... ... ... қаржыландыру жоспарларын, бюджеттік
бағдарламалардын әкімшілері – бюджеттік ... ... ... ... ... ... ... - қаржыландырудың
жиынтық жоспарын, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық ... ... ... белгіленген тәртіппен оларға өзгерістер енгізу
аркылы нактылайды. [27, 133 бет]
Бюджеттік ... ... ... ... ... ... бес ... күні ішінде қосымша және өзгертілген бюджеттік
бағдарламалар ... ... ... жөніндегі уәкілетті органға жылдық
жоспарлы сома өзгертілген бюджеттік бағдарламалар ... ... ... ... ... ... үсьгаады.
Бюджеттік бағдарламалардын әкімшілері косымша бюджеттік бағдарламалар
(кіші бағдарламалар) бойынша бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға
осы Ереженін ... ... ... мен ... бойынша
бюджетгік бағдарламаларды қаржыландыру жоспарларынын жобаларын тапсырады.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... жылына арналған
Республикалық бюджет туралы занды іске асыру туралы ... ... ... ... ... ... ... немесе тиісті
қаржы жылына арналған жергілікті бюджетгі іске асыру ... ... ... мен ... ... ... бюджеттерді түзету
кезінде түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына, міндеттемелер
бойынша қаржыландырудың жиынтық ... ... пен ... осы
Ереженін 3-тарауында белгіленген тәртіппен бюджетті атқару ... ... ... ... менқаржыландырудың жиынтық
жоспарына, міндеттемелер ... ... ... ... ... ... анықтама аркылы жүзеге асырылады.
Бюджет каражаттарынын еркін калдыктарын ағымдағы қаржы жылында өткен
жылғы бюджетте онын бекітілген жылдық ... он ... ... ... ... ... ... қаржыландыруды аяктауға және
алынған карыздар бойынша негізгі борышты өтеуге жіберу кезінде түсімдердін
жиынтық ... ... ... ... ... ... ... осы Ереженін 3-тарауында белгіленген
тәртіппен Қазақстан Республикасы ... ... ... атқарушы
органның тиісті қаулысынын негізінде қалыптастырылған
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... жоғары тұрған бюджеттін резервінен қаражат бөлу ... ... ... ... осы ... ... белгіленген тәртіппен
Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе ... ... ... ... ... қалыптастырылған анықтамалармен түсімдер мен
қаржыландырудың жиынтық жоспарына, ... ... ... ... ... ... ... мәслихатта бюджетті
нактыламастан жергілікті атқарушы орган жүзеге асырады.
Бюджеттік ... ... ... ... ... ... міндеттемелер мен төлемдер ... ... ... бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларын өзгертуге
өтінім беруі тиісті қаржы жылына арналған Республикалық ... ... іске ... ... Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе
жергілікті атқарушы органның қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы Қазақстан ... ... ... ... атқарушы
органның қаулысы қабылданғаннан кейін бес ... күні ... ... мен ... ... жоспарына, міндеттемелер бойынша
қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер мен толыктырулар енгізуді
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті ... ... ... ... ... атқарушы органның қаулысына өзгерістер мен ... ... ... Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы
органның қаулысын қабылдағаннан ... екі апта ... ... ... ... 79 және 80-баптарынын 3-тармақтарына сәйкес
Қазақстан Республикасынын Президенті немесе жергілікті ... ... ... ... ... ... ... Республикалық немесе
жергілікті қаржы жоспары туралы жарлық немесе шешім шығарған кезде бюджетті
атқару жөніндегі уәкілетті ... осы ... ... ... және мерзімде алдағы қаржы жылына арналған бюджеттің
жобасыньш төрттен бір бөлігі көлемінде тиісті қаржы ... ... ... мен ... ... жоспарын, міндеттемелер
бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын жасайды.
2.3. Ауданда қаржы ... ... ... ... ... жергілікті органдардың қаржылық
жағдайын талдаудың ... өте зор. ... ... билік пен басқарудың
жергілікті органдарының сан қырлы қызметінің негізгі ... ... ... ... ... ... ведомстваға қарасты аумақтарда оларға инфрақұрылымды
дамытуға ,аумақтың экономикалық ... ... ... ашып ... мүмкіндік жасайды. [2 ]
Қаржылық жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... жағдай ’’ дегеніміз немесе , қаржылық ... ... не ... ... ... жөн . Соңғы жылдары шығарылған арнайы әдебиеттерде
бұл ұғым әр түрлі түсіндірілед.
Профессор А. Д . Шеремет ... ... ... ... ... және оны ... көздері мен сипатталады деп жазған.
Профессор К. А. Русак бұл ұғымды былайша анықтайды: ... ... ... ... ... тарату, пайдаланумен
сипатталады.’’ ... ... ... ... ... ... және ... да қызмет түрлері үшін қажетті қаржы
ресурстармен ... ... және ... ... сай , тиімді тарату
және пайдалану мен , сондай-ақ басқа ... ... ... ... ... болу, төлемқабілеттілігі және қаржылық
тұрақтылықпен сипатталады. Кәсіпорынның уақытылы ... ... ... ... ... ... К. И. ... “ Кәсіпорынның қаржылық жағдайы – бұл ... ... ... ... , ... ... мен
капиталды пайдалану , мемлекет алдында және ... ... ... өз ... орындау. Кәсіпорынның қаржылық
жағдайын талдаудың келесі түрлерін жүргізеді : табыс пен рентабельділік
, қаржылық ... , ... ... , ... ... ... ... өтеу’’ деп жазды.
Сондай-ақ кәсіпорынның қаржылық жағдайы бұл бірқатар көрсеткіштермен
сипатталатын оның ... мен өмір сүру ... ... түрде
бағалау. [2,9 бет]
Сонымен кәсіпорынның қаржылық жағдайы осы кәсіпорынның белгілі
бір ... ... ... және оның ... қызметін үздіксіз
жүргізуі мен өзінің қарыз міндеттемелерін уақытылы өтеу үшін ... ... ... ... ... ... жағдай,
кәсіпорынның бәсекелестік қабілетін және оның ... ... ... анықтайды, кәсіпорынның өзінің және ... ... және ... да ... ... қызығушылықтар қаншалықты дәрежеде кепілдендірілгенін
бағалайды.
Жергілікті қаржы органдарының ... ... ... дұрыс
бағасын алудың ең жақсы тәсілі , бұл ... ол ... даму ... оның ... ... ... ... баға беруге
мүмкіндік береді және осындай жолмен ... ... ... мен
кәсіпорынның өзінің өндірістік қызметін атқарады.
Дүние ... және ... ... ... ... бөліністерді абаттандыру мен олардың
санитарлық жағдайын жақсартудағы ,сондай-ақ ... ... ... ... ... ... дәлелдеп отыр.
2006 жылға арналған аудандық бюджеттің шығысы 4111876,0 мың теңге
болса, нақты 4065263,0 мың ... ... 46604,0 мың ... кем
игерілген. Республикалық және облыстық бюджет есебінен ... ... ... ... ... ... 3 млрд. 340
млн. 783 мың теңгенің орнына, нақты түскені 3 млрд. 308 млн. 238 ... ... ... ... тендрлік комиссияның қортындысы бойынша
үнемделген 32 млн 545 мың теңгеге кем ... 99,0 ... Атап ... ... ... ... ... 902827,0
мың теңге болса, нақты игерілгені 891919,0 мың теңгеге қаржыландырылып ... ... ... ... ... және ... кабинеттерге
берілген 10907,0 мың теңгесі тендір ... ... ... ... ... даму ... ... 325618,0 мың теңге
болса, 303981,0 мың ... ... 21637,0 мың ... кем ... ... ... ... су жүйесінің құрлысына берілген
20000,0 мың теңгеге ... ... ... ... 350 орын мектебінің
жобалық жұмыстарға сараптау ... ... ... 1637,0 мың теңге
тендрлік ... ... ... ... ... ... 2007 жылғы 1 қаңтардағы жағдай ... ... ... ... ... шотыда 9828,0 мың теңге ... Бұл ... ... себебі операциялар 29-шы желтоқсан ... ... ... мен ... ... ... желтоқсан
айының 28-і күні 13533,0 мың теңге, ал 29-ы күні 12910,0 мың теңге ... ... ... [2, 10 ... жылға арналған аудандық бюджеттің шығысының орындалу туралы мәлімет
тенге
| |Мазмұны |2006ж |2006ж ... ... |
| | ... |накты ... | |
| | ... ... ... | |
| |2006 ... ... ... |4065263,0 мың|98,8 |46604,0 мың|
| |аудандық бюджеттің шығысы|мың | | | |
| ... және |3 ... |3 ... 308 |99,0 |32 млн 545 |
| ... ... ... |340 млн. |млн. 238 мың | |мың |
| ... ресми |783 мың | | | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... нысаналы |902827,0 |891919,0 мың |98,8 |10907,0 мың|
| ... |мың | | | |
| ... даму ... ... мың |93,3 |21637,0 ... ... |мың | | | |
| | | | | | ... ... ... ... ... органдарына мемлекеттің
әлеуметтік бағдарламаларын жүзеге асыру жөнінде маңызды ... ... ... ... ... шараларды қаржыландыру
негізінен жергілікті ... ... ... ... асырылады. Әлеуметтік-
тұрмыстық ирфрақұрылымның салалары халыққа қызмет көрсетуді бюджет
қаражаттарынан ... ... ... ... қаржының рөлі мен маңызын арттырып отыр.Оның ... бір ... ... ... қаржының бүкіл теориялық
аспектілерін анық етіп ... ... ... бюджет құрылысының жалпы
мемлекеттік құрылысқа нақты сәйкестігіне байланысты болып келеді.
Жергілікті қаржының ... мәні ... ... ... жергілікті қаржының жай-күйі әрқашанда,
біріншіден, елдің жалпы экономикалық жағдайына,
екіншіден,тиісті ... ... ... пен ... жергілікті органдарының құқығы мен
міндеттерін белгілі бір дәрежеде ... ... ... ... ... ... органдары құзырының дәрежесіне байланысты
болады.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... реформа ауырпалығының салмағы шаруашылық ... ... ... ... орай ... ... үлкен өкілеттік беріліп,олардың жауапкершілігі арта түсуде.
Білім беру мен денсаулық ... ... ... жөніндегі іс шараларды және атаулы ... ... ... ең көбі ... қаржыландырудың жаңа тәртібіне
сәйкес жергілікті ... ... ... ... ... бюджеттерде
соңғы кездері бюджеттік бөлініс және әлеуметтік жеңілдіктердің орнына
қаржылай жәрдем ақы ... жаңа ... ... ... тапқан.
Жергілікті қаржыда билік пен басқарудың жергілікті ... ... ... ... ... ... ... жергілікті бюджеттерге
маңызды рөл беріледі.
Жергiлiктi бюджеттiң және ... ... ... ... ... есеп ... кассалық күтуін өрістету, және
бақылау, мемлекеттік бюджетті есеп айырысу-кассалық күтуін өрістету оның
ішінде ақылы қызмет көрсетуден депозиттік сомалардан және ... ... ... ... құралдар бойынша шоттарды, бюджет жүйесіндегі
бухгалтерлік пен есеп беруді және қаржылық органдар жүйесіндегі ішкі
аудитті дамыту мен жетілдіруге қатынасу, қаржыны дұыс ... ... ... ... ... ... ... және өз құзіреті
шегінде жергілікті бюджеттердің құралдарын тиімді және мақсатты
пайдалануды бақылауын қамтамасыз ету, ... ... ... ... қамтамасыз ету.
Жергілікті ќаржыныњ рµлі, оныњ ќ±рылымы мен баѓыты ... ... ... ... ... ... функциялардыњ сипатымен,
сондай-аќ мемлекеттіњ єкімшілік аумаќтыќ ќ±рылысымен жєне оныњ ... ... ... ... ... ... ... біріншіден, елдіњ жалпы экономикалыќ жаѓдайына, екіншіден,
тиісті ... ... ... ... ... пен ... органдарыныњ ќ±ќыѓы мен міндеттерін белгілі бір дєрежеде реттеп
отыратын мемлекеттік ... ... ... биліктіњ жергілікті
органдары ќ±зырыныњ дєрежесіне байланысты болады.
Жергілікті қаржы органдарының ... ... ... ... ... ең ... ... , бұл талдау, ол органдардың даму бағытын
бақылауға, оның ... ... ... ... баға беруге
мүмкіндік береді және осындай жолмен басқарушылық ... ... ... ... өндірістік қызметін атқарады.
Дүние жүзілік және отандық ... ... ... ... ... мен ... ... ... ,сондай-ақ әлеуметтік сфера мекемелерін
ұстаудағы жергілікті қаржының маңызын дәлелдеп отыр.
Қаржыландырудың жиынтық жоспарлары ... ... ... ... ... ... түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық
жоспарына, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына енгізу
үшін бюджетті атқару ... ... ... ... бюджеттік
бағдарламалардың әкімшілерін қаржыландыру жоспарлары жобаларын жиынтықтау
арқылы калыптастырылады;
қаржыландырудың жиынтық ... ... ... ... ... ... сомасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің және
жергілікті атқарушы органның кабылдаған қаулысына, ал экономикалық сипаты
бойынша - ... ... ... ... ... ... ... бюджеттен төмен тұрған бюджетке берілетін ... мен ... ... ... ... ... түсімдер мен
міндеттемелердің жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша ... ... ... ... және сол айларда жоғары тұрған ... ... ... ... ... ... ... ҚР А 2003 ж.
2.Мақтаарал ауданының қаржы бөлімінің 2006 жылғы бюджет есебінің
орындалуы.
3.Мақтаарал ... ... және ... ... ... ... ... бюджетінің жобасы.
4. Салық кодексі ҚР А 2002 ж.
5. Қазақстан Республиканың бюджет ... ... ... ... лік есеп
6. В.Д. Мельников, В.Д. Ли Қаржының жалпы курсы
7. В.Б. Ивашкевич.Бухгалтерський ... ... учт в ... ... А. 2003.
9. В.Э. Каримов.Бухалтерских учет на проззвадктвенных предприятиях.
10. Энтони А. А ... ... ... М 2005 ... по ... операций Н.Б РК с ценным бумагами (ностовление
сонета директаров от 12.06.97 ... по ... ... и ... и их отражению по кодам
15.Бюджетной классификаций Н.Б. РК ... от 14.05.97 г ... по ... ... с ... – мареиальными запасами, в том
чесле молоценными и быстро – изномивающми педметами в подазденениях ... ... от 12.06.97 г ... ... по ... ... 1997 г.
18.Ковалев В.В “Финонсоввый анализ” М 1998 г.
19.Абрюкина М.С., Грачев А.В. ... ... ... ... ... ... – пракческое пособие – М;
изд. “Дело и сервиз”, 1998 г.
20.Назарбағв Н.А. ... – 2030 ... ... ... ... в сех ... Послание Президента страны
народу Казахстана.
21.Ф.Б. Диполь, “Финансвый и управленческий аналіз” Масков 1998 г.
22.Қаржы қаражат. “Заңды ... ... ... ... ... №6 ;
23.Салық және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... ... бар жарлығы.
24. Чериника;Налог – учебник под редакцией.
25. А.Б. Ермекбаев “Салықтар” – ... ... ... Ðåñïóáëèêàñûíû» ¸ëåóìåòòiê ýêîíîìèêàëûº äàìóû/ ... ... ... 2003.
27. Қ.Қ. Iлиясов , С. Құлпыбаев “Қаржы” Алматы 2005ж
28. Өтебаев Н ... ... ... 2005

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 59 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мақта дақылы19 бет
Мақтарал ауданының сұлу табиғаты және экологиялық мәселелерін болдырмау жолдары13 бет
Нарықтық жағдайдағы Мақтарал ауданының қаржылық жағдайын жетілдіру жолдары93 бет
Оңтустік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы жағдайында қауын егісінде кездесетін негізгі зиянкестер мен аурулардың дамуының болжамы және күресу шаралары17 бет
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы жер ресурстарын тиімді пайдалану мәселелері70 бет
Мақтарал ауданының жергілікті бюджетін жоспарлау және болжауды ұйымдастыру70 бет
Мақтаарал ауданының географиясы мен экономикалық жағдайы125 бет
Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақтаарал ауданының экономикалық-географиялық сипттамасы61 бет
“Мақтаарал аудандық ауыз су жүйесі” кәсіпорнының нарықтық қатынастағы шаруашылық-қаржылық жағдайын талдау85 бет
"ОҚО Мақтарал ауданы Тоған ЖШС жер алқабын суғару жүйесін жетілдіру."99 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь