Сынау және сертификаттау жөніндегі Еуропалық ұйымның функциялары


?азіргі кезде экономиканы интеграциялау?а, айма?ты? біріккен нары?тар ??ру?а бетб?рыс ай?ын бай?алады. Интеграцияны? ке? дамы?ан айма?ы - Еуропалы? Ода?ше?бері (ЕО). 1993 жылы Еуропаны? 15 елі бірігіп ??р?ан нары? осы елдерді? шамамен 400 млн. т?р?ындарын ?амтиды. Осы?ан байланысты ?лтты? кедергілерді жою ма?сатында айма?ты? стандарттар?а басты назар аударылып отыр. 1961 жылы стандарттау ж?ніндегі Еуропалы? коми- тет (СЕН ЭЛЕК) ??рылды. Б?л комитеттерді? ??рамын- да 239 техникалы? комитеттер бар. Біріккен нары? жа?дайына с?йкес ЕО "Еуропаны? жасыл кітабы" деп атал?ан (Еуропада техникалы? интеграцияныжеделдету ?шін еуропалы? стандарттарды дамыту) ба?дарлама жасалды. Б?л ба?дарламада Еуропада стандарттауды ?айтадан ??ру ж?не дамыту жоспа- ры ?арастырыл?ан. "Жасыл кітапта" к?рсетілгендей, еуростандарттар техника мен технологияны? е? со??ы жетістіктерін ?амтуы керек, ал директивалар - т?р?ындар мен ?орша?ан орта?а ?ауіпсіз емес немесе зиянды ?німдерді ?о?амдасты??а енгізбеу ?шін тиімді шараларды ?арастыру ?ажет. Осындай шаралар негізінде стандарттау ж?мыстарында к?птеген ілгерілеу жасалды. Мысалы, 1991 жылы ЕО 200 директива ж?не 1200 еуростандарттар бол?ан болса, 1993 жылы директивалар саны екі есе ?л?айтылып, еуростандарттар саны бірнеше мы??а жеткізілді. ?азіргі жа?дайда СЕН ж?н? СЕНЭЛЕК-ті? басты саясаты - ИСО/МЭК халы?аралы? стандарттарын айма?ты? ретінде ке?інен ?олдану. Осыны? н?тижесінде ЕО ше?берінде ?олданылатын нормативтік ??жаттарды? 45% -ын ИСО/МЭК шы?ар?ан халы?аралы? стандарттар.
ЕЭК ISO, МЭК ж?не бас?а халы?аралы? ?йымдарымен бірге "ЕЭК-ты? стандарттау ж?ніндегі тізімі" деген ??жатты дайындалып жарияланды. Б?л ??жатты? ма?саты - ЕЭК-?а кірген мемлекет ?кіметтеріне ?лтты? проблемаларын шешуге к?мек беру, халы?аралы? стандартауды? приоритеттік айма?ында тез арада дамыту ж?не барлы? ?лемдегі елдерді? стандарттау туралы ж?мыстарын ?йлестіру. ООН-ны? Азы?-т?лік ж?не ауылшаруашылы? ?йымы 1945 жылы ?кіметаралы? арнайы ?йымы ретінде ??рыл?ан. Оны? ішіне м?ше ретінде 160 мемлекет кіреді. Б?л ?йымны? Жар?ы?а сай ма?саты - жалпы?а бірдей жа?сы жа?дай жасау ж?не азы?-т?лік пен ауылшаруашылы? та?амдарын шы?ару ?ндірісін ж?не тарату ж?мыстарын тиімділігін жо?арылату ж?не ауыл хал?ыны? т?рмыс жа?дайын ?ркендету болып табылады. Б?кіл ?лемдік денсаулы? са?тау ?йымы (БДС?) ООН-ны? Экономикалы? ж?не ?леуметтік ке?есті? ?сынысы бойынша 1948 жылы ??рылды.

Пән: Сертификаттау, стандарттау
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 4 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Семей қаласы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

СӨЖ
Тақырыбы: Сынау және сертификаттау жөніндегі Еуропалық ұйымның функциялары

Орындаған: Туралыкова Г.Д
Тобы:СМ-305
Тексерген: Толеубекова С.С

2015ж.

Қазіргі кезде экономиканы интеграциялауға, аймақтық біріккен нарықтар құруға бетбұрыс айқын байқалады. Интеграцияның кең дамыған аймағы - Еуропалық Одақшеңбері (ЕО). 1993 жылы Еуропаның 15 елі бірігіп құрған нарық осы елдердің шамамен 400 млн. тұрғындарын қамтиды. Осыған байланысты ұлттық кедергілерді жою мақсатында аймақтық стандарттарға басты назар аударылып отыр. 1961 жылы стандарттау жөніндегі Еуропалық коми- тет (СЕН ЭЛЕК) құрылды. Бұл комитеттердің құрамын- да 239 техникалық комитеттер бар. Біріккен нарық жағдайына сәйкес ЕО Еуропаның жасыл кітабы деп аталған (Еуропада техникалық интеграцияныжеделдету үшін еуропалық стандарттарды дамыту) бағдарлама жасалды. Бұл бағдарламада Еуропада стандарттауды ңайтадан құру және дамыту жоспа- ры қарастырылған. Жасыл кітапта көрсетілгендей, еуростандарттар техника мен технологияның ең соңғы жетістіктерін қамтуы керек, ал директивалар - тұрғындар мен қоршаған ортаға қауіпсіз емес немесе зиянды өнімдерді Қоғамдастыққа енгізбеу үшін тиімді шараларды қарастыру қажет. Осындай шаралар негізінде стандарттау жұмыстарында көптеген ілгерілеу жасалды. Мысалы, 1991 жылы ЕО 200 директива және 1200 еуростандарттар болған болса, 1993 жылы директивалар саны екі есе үлғайтылып, еуростандарттар саны бірнеше мыңға жеткізілді. Қазіргі жағдайда СЕН жәнө СЕНЭЛЕК-тің басты саясаты - ИСОМЭК халықаралық стандарттарын аймақтық ретінде кеңінен қолдану. Осының нәтижесінде ЕО шеңберінде қолданылатын нормативтік құжаттардың 45% -ын ИСОМЭК шығарған халықаралық стандарттар.
ЕЭК ISO, МЭК және басқа халықаралық ұйымдарымен бірге "ЕЭК-тың стандарттау жөніндегі тізімі" деген құжатты дайындалып жарияланды. Бұл құжаттың мақсаты - ЕЭК-қа кірген мемлекет үкіметтеріне ұлттық проблемаларын шешуге көмек беру, халықаралық стандартаудың приоритеттік аймағында тез арада дамыту және барлық әлемдегі елдердің стандарттау туралы жұмыстарын үйлестіру. ООН-ның Азық-түлік және ауылшаруашылық ұйымы 1945 жылы үкіметаралық арнайы ұйымы ретінде құрылған. Оның ішіне мүше ретінде 160 мемлекет кіреді. Бұл ұйымның Жарғыға сай мақсаты - жалпыға бірдей жақсы жағдай жасау және азық - түлік пен ауылшаруашылық тағамдарын шығару өндірісін және тарату жұмыстарын тиімділігін жоғарылату және ауыл халқының тұрмыс жағдайын өркендету болып табылады. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы (БДСҰ) ООН-ның Экономикалық және әлеуметтік кеңестің ұсынысы бойынша 1948 жылы құрылды.
БДСҰ-ның мақсаты - барлық дүние жүзіндегі халықтардың денсаулығын ең жоғары деңгейге жеткізу. БДСҰ-ның мүшелері болып 180 мемлекет кіреді олардың ішінде Қазақстанда бар. Көптеген проблемалармен айналысатын БДСҰ келесі қызметтерді дамытуды көздейді: денсаулық сақтау қызметтерін дамыту; аурулардың алдын алу және емдеу; денсаулық сақтау кадрларын көбейту және олардың сапасын жоғарылату; қоршаған ортаны жақсарту; денсаулық сақтау бөлімдерін; фармокология және токсикология бөлімдерін нығайту. БДСҰ ISO-да консультативті беделі бар және 40-тан аса техникалық комитеттердің жұмыстарына қатысады. "Алиментариус Кодексі" деген комиссия азық-түлік өнімдерге қатысты халықаралық стандарттарды әзірлейді. Бұл комиссия БҰҰ-ның Азық-түлік және ауылшаруашылық ұйымының ұсынысы бойынша құрылған және олардың құрамында ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Стандарттау, метрология және сәйкестікті растау жұмыстарын жүргізуде негізге алынатын техникалық заңнамалар
Сапаны басқару және бақылау
Сапа менеджмент жүйесін сертификаттау
Шай өнімдерін сертификаттау және сапасын бағалау
Қазақстанда нарықтық экономиканы дамыту
Импорттағы өнім сапасын көтерудегі аккредиттеудің рөлі. Аккредиттеу облысындағы халықаралық тәжірибе
Өңірлік келісімдерге қатысатын аккредиттеу жөніндегі органдар
Аккредиттеу тәртібі
Халықаралық стандарттар
Сапа жүйесін сертификаттау, оның мақсаты мен принциптері. Сертификаттау объектісі
Пәндер