Мерзімді басылым - журнал өнімін шығаратын баспахана

МАЗМҰНЫ

АҢДАТПА

АННОТАЦИЯ

КІРІСПЕ

1 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Басылымның техникалық сипаттамасы
1.1.1 Басу түрін таңдау
1.1.2 Баспахананың жылдық жүктемесін есептеу
1.2 Формалық бөлімше
1.2.1 Негізгі жабдықтарды таңдау
1.2.2 Негізгі материалдарды таңдау
1.2.3 Формалық бөлімшенің жылдық жүктемесін есептеу
1.3 Басу бөлімшесі
1.3.1 Технологиялық процесті таңдау және негіздеу
1.3.2 Негізгі материалдарды таңдау
1.3.3 Негізгі жабдықтарды таңдау
1.3.4 Басу бөлімшесінің жылдық жүктемесін есептеу
1.4 Кітапшалап.түптеу бөлімшесі
1.4.1 Технологиялық процесті таңдау және негіздеу
1.4.2 Негізгі жабдықты таңдау
1.4.3 Кітапшалап.түптеу бөлімшесінің жылдық жүктемесін есептеу
1.5 Зауытты басқару
1.6 Қосалқы бөлімшелер
1.6.1 Өндірістің тұрмыстық қоймасы
1.7 Механикалық.жөндеу цехы
1.8 Өндіріс зертханасы
1.9 Өндірістегі тасымалдау құрылғылары

2 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
2.1 Еңбек жағдайы
2.2 Жобаланатын объектідегі жағымсыз және қауіпті факторларының анализі
2.3 Техникалық шаралар
2.4 Техникалық қауіпсіздік шаралары
2.5 Ұйымдастыру шаралары
2.6 Сақтандыру шараларын жасау кезіндегі инженерлік шешімдер
2.6.1 Өндірістік санитария
2.7 Ауа тазалығы және микроклимат
2.8 Жарықтандыру
2.8.1 Өндірістің жарықтануын есептеу
2.9 Ауаны тазарту және желдету
2.9.1 Желдетуді есептеу
2.10 Жылу беру
2.11 Қауіпсіздік шаралары
2.11.1 Технологиялық өндірістің қауіпсіздігін ұйымдастыру
2.11.2 Жұмыс орнын ұйымдастыру
2.11.3 Қысымда жұмыс істейтіндердің жұмыс қауіпсіздігін ұйымдастыру
2.11.4 Адам организміне электр тогының әсері
2.11.5 Ауыр заттарды қозғалту кезіндегі қауіпсіздік шаралары
2.11.6 Өрт қауіпсіздігі
2.12 Қоршаған ортаны қорғау

3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
3.1 Жобаның экономикалық бөлімінің мазмұны
3.2 Негізгі қорларды анықтау
3.3 Жобаланатын өндірістегі өнімнің өзіндік құнын анықтау
3.4 Экономикалық есептеулер
3.4.1 Күрделі шығындар
3.4.2 Ағынды үлесімдер
3.5 Өндірістің техника.экономикалық көрсеткішті

ҚОРЫТЫНДЫ

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ

Полиграфия - әлемдегі ең ірі және қарқынды түрде дамып келе жатқан салалардың бірі. Қазіргі кезде өзінің полиграфиялық кәсібі болмайтын ел жоқ.
Бүгінгі таңда полиграфия нарығы полиграфия өндірісіне қатаң талаптар қойып отыр және әрбір өзін құрметтейтін компания осы талаптармен санасуы қажет. Тапсырысты орындауда өнімнің сапасы және өнімділігі жоғары болуы үшін тек жақсы мамандар ғана емес, сонымен бірге жақсы жабдықтарды да қажет етді. Полиграфия саласында жаңа технологиялармен бағдарламаларды қолдану осы өнімнің полиграфиялық қызмет көрсету нарығында мықты бәсекелес болуына жол ашады.
Осы дипломдық жобаның мақсаты баспахананы жобалау және мерзімді журнал өнімін жасаудың технологиялық процесі. Өндірістік процестің негізгі бөлігі, оның құрамына кіретін басуға дейінгі, басу және басудан кейінгі технологиялық процестер. Осы процестерді орындау үшін бағыты, автоматизациясы, технологиялық мүмкіндігі және өнімділігі жағынан түрлі жабдықтар қолданылады.
СТР технологиясын енгізудің мынадай ерекшеліктері бар: тиімділігі жоғары,басу формасы сапасының жоғарылығы, материал шығынының және жұмыс күшінің аз жұмсалуы және өндірістік процестің қысқаруы мен жылдамдығы. Сондықтан осы дипломды жобалау барысында осы технологияны таңдадым.
Полиграфиялық өнімді дайындау кезіндегі ең басты және негізгі процесс-басу процесі. Басу процесінің негізгі міндеті, басу формасындағы бейнені, мүмкіндігінше анық беру. Жобаланған өнімді шығару үшін жазық басу әдісі таңдалды. Дипломдық жобада мерзімді журналдарды басу үшін Үндістанның Manudraph Machinery фирмасы шығаратын Shiva сериялы машиналары алынады.
Manudraph Machinery фирмасының басу техникасы- бұл көптеген баспахананың табысты өркендеуінің негізгі, ол өзінің эргономикалығының, қолданудағы ыңғайлылығымен және жұмыс тұрақтылығымен полиграфистердің сенімінен шығып отыр Manudraph Machinery машиналарында неше түрлі жұмыстар жасауға болады: күнтізбелерді кітаптарды, бүклеттерді басудан бастап толық түсті журналдарды, этикеткаларды және жарнамалық өнімдерді де басуға болады.
Таралым басылғаннан кейін өнім қосымша өңдеуді қажет етеді. Басылған таңбадан дайын полиграфиялық өнім алу үшін, бұл жағдайда- бұл мерзімді жоғарыкөркемді журнал, бірнеше түптеп-өңдеу процестерін жүргізу керек. Мұндай операцияларға- парақтарды кесу, бүктемелеу, биговка, сыммен тігу немесе терможеліммен (ТЖБ) бекіту, пресстеу, үш жағын кесу, соңынан орап-буу.
Кітапшалау-түптеу операцияларын 50 жылдай тәжірибесі бар әлемдегі ең ірі басудан кейінгі жабдықтарды шағаратын жапонияның Horison жабдықтарында орындалады. Бұл жабдықтар осы жобаның барлық талаптарына жауап береді.
Кітапшалап-түптеу процесін формалық ерекшелігі мұндағы технологиялық процестің ұзақ және күрделілігі.
Дипломдық жобада технологиялық процестен басқа: электрмен қамту, жабдықты жөндеу, зертханал, зауыт пен цех ішіндегі материалдар мен өнімдердің қорғалысы, олардың цехтер мен қоймаларда сақталады.
Бұл дипломдық жобаға экономикалық бөлім де кіреді. Экономикалық бөлімде есептеу жүйесібүкіл өндіріс бойынша жеке-жеке цехтар бойынша жүргізіледі.
Еңбекті және қоршаған ортаны қорғауғағ да көп көңіл бөлінген. Жұмысшыларға қауіпті өндірістік факторлардың әсер етуінің алдын алатын техникалық қауіпсіздік шаралары қарастырылған қауіпсіз және зияны жоқ жаңа технологиялық процесстерді енгізу және т.б.
Дипломдық жобаның соңғы бөлімінде бүкіл өндірісті жақсарту жөніндегі мәселелер қаралған, журнал өнімін шығару кезіндегі еңбек қиындығын төмендету, қолмен істелетін және физикалық ауыр операциялардың санын азайту.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Воробьев Д.В. Брошюровочно-переплетные процессы. М.: Книга, 1989.
2. Справочник технолога-полиграфиста. Часть 6. М.: Книга, 1986.
3. Загаринская Л.А., Гудкова П.М. Полиграфические материалы. М.: Книга, 1982.
4. Рязанов В.М. Офсетная печать М.М: Книга, 1983.
5. Аникина К.А. Организация полиграфического производства. М.: Книга, 1981.
6. Единые нормы времени и выработки на процессы полиграфического производства. М.: Книга, 1975.
7. Пергамент Д.А. Брошюровочно-переплетное оборудование. М.: Издательства МПИ, 1990.
8. Петров К.Е. Справочник по процессам полиграфии. М.: Кору, 1998.
9. Технология изображения 1-6, 2004.
10. Полиграфия: №1-12. М., 2002-2005.
11. Продукт-каталог Гейдельберг СНГ 2000.
12. Каталог полиграфических оборудований. 2005.
13. Левин Ю.С., Матвеев П.А., Маудрих К.Д. Производственные процессы в полиграфии, проектирование и расчет. М.: Книга, 1983.
14. Раскин А.Н. Технология печатных процессов, М.: Книга, 1989.
15. Солдатов А.А. Печатнику-офсетчику. Словарь-справочник. М.: Книга, 1984.
16. Нормы расхода материалов на полиграфических предприятиях. М.: 1974.
17. Положение о техническом обслуживании и ремонте оборудования полиграфических предприятий. М.: Книжная палата, 1980.
18. Чижевский С.С. Охрана труда в полиграфии. М.: Книга, 1990.
19. Единые нормы времени и выработки на процессы полиграфического производства. М.: Книга, 1975
20. Гельмут Кипхан. Энциклопедия по печатным средствам информации. М: МГУП, 2003
21. Темірғалиев С.Ж. Дипломдық жобаның экономикалық бөлімі, 2000
        
        Мерзімді басылым – журнал өнімін шығаратын баспахана
МАЗМҰНЫ
АҢДАТПА
АННОТАЦИЯ
КІРІСПЕ
1 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Басылымның техникалық сипаттамасы
1.1.1 Басу түрін ... ... ... ... ... ... ... Негізгі жабдықтарды таңдау
1.2.2 Негізгі материалдарды таңдау
1.2.3 Формалық бөлімшенің ... ... ... Басу ... ... ... ... және негіздеу
1.3.2 Негізгі материалдарды таңдау
1.3.3 Негізгі жабдықтарды таңдау
1.3.4 Басу бөлімшесінің ... ... ... ... бөлімшесі
1.4.1 Технологиялық процесті таңдау және негіздеу
1.4.2 Негізгі жабдықты таңдау
1.4.3 Кітапшалап-түптеу бөлімшесінің жылдық ... ... ... ... Қосалқы бөлімшелер
1.6.1 Өндірістің тұрмыстық қоймасы
1.7 Механикалық-жөндеу цехы
1.8 Өндіріс зертханасы
1.9 ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
2.1 Еңбек жағдайы
2.2 Жобаланатын объектідегі жағымсыз және қауіпті факторларының
анализі
2.3 Техникалық шаралар
2.4 ... ... ... ... шаралары
2.6 Сақтандыру шараларын жасау кезіндегі инженерлік ... ... ... Ауа тазалығы және микроклимат
2.8 Жарықтандыру
2.8.1 Өндірістің жарықтануын есептеу
2.9 Ауаны тазарту және желдету
2.9.1 Желдетуді ... Жылу ... ... ... Технологиялық өндірістің қауіпсіздігін ұйымдастыру
2.11.2 Жұмыс орнын ұйымдастыру
2.11.3 Қысымда жұмыс істейтіндердің жұмыс қауіпсіздігін ұйымдастыру
2.11.4 Адам организміне электр тогының әсері
2.11.5 Ауыр заттарды ... ... ... ... Өрт қауіпсіздігі
2.12 Қоршаған ортаны қорғау
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
3.1 Жобаның экономикалық ... ... ... ... анықтау
3.3 Жобаланатын өндірістегі өнімнің өзіндік құнын анықтау
3.4 Экономикалық есептеулер
3.4.1 Күрделі шығындар
3.4.2 ... ... ... ... ... ... ... жобада мерзімді басылым – ... ... ... ... ... баспахана шығарылатын бұл өнім ... ... ... және ... қызмет көрсету нарығында
бәсекеге сай.
Бұл жобаланған баспахананың ерекшелігі, ... ... ... ... ... ... және ... жоғары
сапалылығы. Бұл тапсырыс беруші үшін өте маңызды.
Дипломдық жобаға мыналар ... ... ... ... ... және ... ... қорғау;
- экономикалық бөлім.
Технологиялық бөлімге басуға дейінгі, басу және басудан кейінгі –
кітапшалау-түптеу ... ... ... ... ... қажетті жабдық санының есептеулері, материалдар, өндірістік
бөлмелер және жұмысшылар саны кестелерде көрсетілген.
Еңбекті қорғау бөлімінде жұмысшылардың еңбек ... ... ... ... ... шешу ... қарастырылған.
Дипломдық жобаның эконоикалық бөлімінде жаңа ... ... ... ... ... ... ... бөлімі сызулармен көрсетілген:
- баспахана ішінің жобасы;
- баспахана орналасқан ғимараттың бас жоспары;
- эвакуация жобасы;
- жүк ағыны;
- мерзімді ... ... ... ... ... ... данном дипломном проекте разрабатывается баспахана по выпуску
периодических изданий – журналов. Выпускаемая продукция проектируемой
типографии соответствует всем технологическим требованиям и ... ... на ... ... ... ... разрабатываемой типографии относится ряд современных
технологических процессов6 заключающихся в быстром исполнении заказов и
высоком качестве продукции6 что немаловажно для ... и ... ... продукции потребителей.
В дипломный проект входит: технологическая часть; охрана труда и
окружающей среды; экономическая часть.
В технологической ... ... ... ... и после
печатные – брошюровочные процессы. Приведены таблицы расчетов годовой
загрузки ... ... ... ... ... ... помещений и численности рабочих.
В разделе охраны труда рассмотрены проблемы здоровья и безопасности
условий ... ... ... а ... их ... ... окружающей среды рассмотрены проблемы очистки сточных вод и
очистки выбрасываемого воздуха.
В экономической части дипломного ... ... ... ... ... ... технологий.
Графическая часть дипломного проекта предаставлена чертежами:
плонировка ... ... ... ... в котором размешена
баспахана; план эвакуации; грузапотоки; технологическая схема изготовления
периодических изданий; экономические покозатели.
Пояснительная записка состоит из ... в ... ... - ... ең ірі және ... ... дамып келе жатқан
салалардың бірі. Қазіргі кезде ... ... ... болмайтын ел
жоқ.
Бүгінгі таңда полиграфия нарығы полиграфия өндірісіне қатаң талаптар
қойып отыр және әрбір өзін ... ... осы ... санасуы
қажет. Тапсырысты орындауда өнімнің сапасы және өнімділігі ... ... тек ... мамандар ғана емес, сонымен бірге жақсы жабдықтарды да
қажет етді. ... ... жаңа ... ... осы ... полиграфиялық қызмет көрсету нарығында мықты бәсекелес
болуына жол ашады.
Осы дипломдық жобаның мақсаты баспахананы ... және ... ... ... технологиялық процесі. Өндірістік процестің
негізгі бөлігі, оның құрамына кіретін басуға ... басу және ... ... ... Осы ... ... үшін ... технологиялық мүмкіндігі және өнімділігі жағынан түрлі
жабдықтар қолданылады.
СТР технологиясын енгізудің ... ... бар: ... ... ... жоғарылығы, материал шығынының және жұмыс
күшінің аз жұмсалуы және ... ... ... мен ... осы ... жобалау барысында осы технологияны таңдадым.
Полиграфиялық өнімді дайындау кезіндегі ең басты және негізгі процесс-
басу процесі. Басу процесінің негізгі міндеті, басу ... ... анық ... ... өнімді шығару үшін жазық басу әдісі
таңдалды. Дипломдық ... ... ... басу үшін ... ... фирмасы шығаратын Shiva сериялы машиналары алынады.
Manudraph Machinery фирмасының басу ... бұл ... ... ... негізгі, ол өзінің эргономикалығының,
қолданудағы ыңғайлылығымен және ... ... ... ... отыр Manudraph Machinery машиналарында неше түрлі жұмыстар
жасауға болады: күнтізбелерді кітаптарды, бүклеттерді басудан ... ... ... ... және ... ... де ... басылғаннан кейін өнім қосымша өңдеуді қажет етеді. Басылған
таңбадан дайын полиграфиялық өнім алу үшін, бұл ... бұл ... ... ... ... процестерін жүргізу керек.
Мұндай операцияларға- парақтарды кесу, бүктемелеу, биговка, ... ... ... (ТЖБ) ... ... үш ... кесу, соңынан орап-
буу.
Кітапшалау-түптеу операцияларын 50 жылдай тәжірибесі бар әлемдегі ең
ірі басудан кейінгі жабдықтарды шағаратын жапонияның Horison ... Бұл ... осы ... ... ... ... береді.
Кітапшалап-түптеу процесін формалық ерекшелігі мұндағы технологиялық
процестің ұзақ және күрделілігі.
Дипломдық жобада технологиялық процестен басқа: ... ... ... ... ... пен цех ... материалдар мен
өнімдердің қорғалысы, олардың цехтер мен қоймаларда ... ... ... ... ... де кіреді. Экономикалық
бөлімде есептеу жүйесібүкіл өндіріс бойынша жеке-жеке цехтар ... және ... ... ... да көп ... ... ... өндірістік факторлардың әсер етуінің алдын алатын
техникалық қауіпсіздік шаралары қарастырылған қауіпсіз және зияны жоқ ... ... ... және т.б.
Дипломдық жобаның соңғы бөлімінде бүкіл өндірісті жақсарту жөніндегі
мәселелер қаралған, журнал өнімін шығару ... ... ... ... ... және физикалық ауыр ... ... ... ... ... ... ... дипломдық жобада мерзімді басылым ... ... ... жобаланған. Бұл жағары сапалы борланған қағазда ... ... ... ... ... ... қапталған
жоғарыкөркемді өнім.
Бұл кәсіпорынның өнімі кең көлемді оқырмандарға ... ... ... денсаулық, спорт, табиғат, саясат,атақты адамдардың өмірі және т.б
көптеген ... ... ... ... ... ... өнімді ала отырып өздеріне
жақсы көңіл күй, сонымен бірге қызықты және ... ... ... ... ... тиімді пайдалана отырып бұл өнімнің сұранысын арттырады.
1 – кесте. Жобаланатын №1 өнімнің техникалық көрсеткіштері
|№ ... ... ... |
|1 |2 |3 |
|1 ... ... ... |
|2 ... ... және ... ... |
|3 ... ... мм | |
| ... ... |185(300 |
| ... ... |180(290 |
|4 ... ... | |
| ... баспа табақ |6 |
| ... ... |3 |
| ... саны |48 |
|5 ... мың дана |30 |
|6 ... түрі ... ... ... |
|7 |Блокты ... ... ... бірін кигізіп |
| | ... тігу |
|8 ... ... г/м2 ... 70 |
|9 ... түрі |үш ... ... |Дәптердегі беттер саны |16 ... ... саны |3 ... ... |4(4 ... ... саны |15 ... |Мерзімділігі |12 |
2. – ... ... №2 ... ... ... |Көрсеткіштердің атауы ... |
|1 |2 |3 |
|1 ... ... ... |
|2 ... ... және бөлшегі |60(841/8 |
|3 ... ... | |
| ... ... |185(300 |
| ... ... |180(290 |
|4 ... көлемі | |
| ... ... ... |14 |
| ... табақта |7 |
| ... саны |112 |
|5 ... ... ... | |
| ... баспа табақта |0.5 |
|6 ... мың дана |10 |
|7 ... түрі ... ... ... ... | ... |
|8 ... ... ... ... ... |
|9 ... ... г/м2 ... |
|10 |Мұқаба ... ... ... ... түрі |үш ... |
|12 ... ... саны |16 ... ... саны |6 ... ... |4(4 ... ... саны |10 ... ... |6 ... құрылымы
Негізгі цехтар ... ... ... бөлімше ... ... цехы ... ... ... цехы ... ... қоймасы
(
Операциялық қойма
(
Дайын өнім қоймасы
1 – сурет. Баспахананың негізгі және қосымша цехтары
Өнімді дайындаудың технологиялық ... ... ... ... басу ... дайындау – СТР
(Prosetter 74(
(
Таралымды басу
(Shiva 74(
(
Басылған негізгі мәтін парақтарын басу
(Horizon AFC-744AKT(
( ... ... ... ... ... кесу ... StitchlLiner( (Senator E-Laine 78(
(HorizonVAC-100(
(
Блокқа түптеу қабын
терможелім арқылы ... BQ ... ... ... ... ... бақылау және орамалау (СТ-100(
(
Дайын ...... ... ... цех ... жүруі
1. Басу әдісін таңдау
Полиграфияда негізгі басу әдісі жазық басу әдісі болып табылады. Осы
дипломдық жобада жобаланып ... ... да ... осы ... басу ...... әдістердің бірі. Ол өзінің жоғары
сапалылығы, тиімділігі және өнімділігі жағынан ең ... әдіс ... ... ... басу ... өнімнің жоғары сапалы болуын, ... де анық ... ... ... ... ... жұмыс принципі мыналардан тұрады: бейне белгілі бір әдіспен
өңделген пластинаға, сосын қосымша офсетті ... ... ... ... ... әдіс ... толықтүсті бейне алу негізгі
төрт түстің бір-біріне жағылуының ... ... көк, ... және ... Қосымша лак жағылуы да мүмкін.
Біздің жобалап отырған баспахана жазық басу ... ... ... шығарады. Бейнелі журнал өнімін біз дәл осы жазық басу әдісі арқылы
шығарамыз, себебі ... ... ... ... тек осы әдіс ... ... аламыз. Басуға – борланған қағаз қолданамыз. Бұл тек өнімнің
эстетикалық жақсарту үшін ғана емес, сонымен бірге жоғарысапалы ... басу үшін ... ... ... талапқа байланысты
таңдалып отыр.
Жазық басу әдісі, қазіргі кездің өзінде ... ... ... ... әдістердің бірі: газеттер, журналдар, ... ... ... ... ... акциденттік өнімдер.
Ұлыбританиядағы PIRA (Printing Information Research ... ... ... ... 2010 жылы ... ... жазық басу әдісінің нарықтық мөлшері 40% көрсетеді (1 сур(. ... ... ... мұнда бәсекелес бола алатын тек ойыңқы басу ... ... басу ... мен ... ... 2 ... ... көрсетілген, мұнда орта және үлкен таралымдарға арналған
жағары сапа деңгейі толығымен жазық басу ... ... ... тұр. ... ... аз ... арналған деңгейін сандық басу ... ... ал ... ... және өте ... жылдамдық деңгейі – ойыңқы ... ... 2010 ... басу әдістерінің нарықтағы деңгейі
4- сурет. Түрлі әдістердің сапасы мен таралым көрсеткіштері
Басқа әдістермен салыстырғанда, ... басу ... ... ... қағаз сорттарында жоғары сапалы өнімді кіші, ... ... ... тиімді түрде басып шығару.
Басу формасын сандық және ... ... ... әрі ... ... ... ... автоматтандырылуымен стандартталуынаң
жоғары дәрежеде болуы.
Жазық басу әдісі осыдан 100 жыл ... ... ... мен
немістік К.Герман арқылы пайда болды. Жазық басу ... ... ... ... Тура басу ... рулон қағазы берілетін басу цилиндріне
резиналы мата кигізілген, себебі қағаз бен ... ... ... ... ... үшін. Қағаз кешігіп берілгендіктен таңба резиналы
матаға басылып ... ... ... оған ... ... ... резиналы матадан түскен анық бейне алынған. Сөйтіп жазық басу әдісі
пайда болған, мұнда бояу басу ... ... ... ... ... ... ... беріледі, сосын одан барып басылатын материалға
беріледі.
1. Формалық ... басу ... ... ... ... ... жылдары
біраз өзгеріске ұшыраған басу ... ... ... Ақпаратты формалық
материалға көшіру арқылы емес, жол бойымен жазу арқылы, алдымен материалдық
түпнұсқадан, сосын барып сандық массивтерден ... жазу ... ... бұран белгілі болған болған, бірақ аны іске асыру жақында ғана қолға
алынды. Бұл процесске бірден өту мүмкін ... ... бұл ... ... ... ... және өндірушілердің кепілдемелері бар. Лазермен
жазуға арналған ... ... ... көп ... ... пластиналар да бар.
CtP технологиясына қосымша CtcP (Computer-to-conventional Plate –
компьютерден ... ... ... ... барлығы полиграфиялық
өндірісте жұмыстың жеңілдігін қамтамассыз етеді.
Қазіргі ... әлем ... ... ... ... ... бар: ... BASF, Lastra, Polychrome, Presstek,
Fujifilm, DuPont, Mitsubishi, Kodak және т.б..
Баспаханалар ... ... ... ... (таралымды
төмендету, өнім ассортиментін көбейту және тапсырысты орындау уақытын
азайту( бір таралымнан ... ... өту ... ... жылдам
жөндеу және бір ауысымда көптеген басу формаларын жасау ... ... ... ... ... ... талап та қатаң болады,
бұл көбіне форманың ... ... ... бұл ... сандық
ағынды (work flow( қолданудың қажеттілігін айтады.
CtP технологиясы өндіріс циклонынан фотопленканы ... ... және ... рамасында офсетті пластинаны көшіру операцияларын
қажет етпейді. Бұл ... ... ... ... ... ... болады, басқаруға жеңіл және автоматтандырылған. Сонымен ... ... ... ... баспахана жұмысы тиімді болды.
CtP технологиясын енгізудің тиімділігін анықтайтын негізгі
аспектілер:
1. ... ... ... ... кететін шығын азаяды
және форма жасау өндірісіндегі жұмыс күші азаяды.
2. Өндіріс циклын қысқарту және жылдамдату, сонымен қатар ... ... ... ... ... және беру, басуға дейінгі
процестің уақытын біршама қысқартады. Тапсырысты алғаннан ... ... ... ... өндіріс циклының жылдам айналымы,
баспахананың бәсекеге сай болуына ... ... ... ... ... ... деңгейі. WorkFlow кезінде оператордың
квалификациясын, өнім сапасын анықтауын тоқтатады, бұл ... ... ... ... көрсетеді.
4. Ақпараттарды беру мүмкіндігін кеңейтеді. Егер ақпараттарды дайындау
(дизаин,сканерлеу,беттеу( баспаханада орындалмаса және аймақтағы
репроцентр өшірілген ... онда ... ... ... диск ... торап арқылы беріледі. Сандық технологияға геграфиялық
арақашықтық кедергі ... ... ... ... PDF – ... қолдана отырып торап арқылы ақпараттарды
жіберу процесін біршама жеңілдете түседі.
5. Жаңа ... ... ... ... тез ... ... және ... сапалылығы
қызықтырад. Мұндай артықшылықтар баспахананың ... ... ... ... ... ... ... келтіру жүйесінің дәлдігі басу машинасының жылдамдығын
арттырады. CTP ... ... ... ... ... ... ... таңбаның келтірілуі жылдам орындалады.
Сәйкесінше келтіруге кететін қағаз бен бояу шығыны қысқарады.
7. Пластинадағы ... ... ... ... ... дайындау
уақытын азайтады. Дәстүрлі пластинадан тікелей жазу технологиясы
бойынша дайындалған басу пластиналарының ... олар ... ... ... 175 ... дюим ... 1-2%өлшемде
шығарады және береді.
8. Өндіріске енгізудің жоғары тиімділігі. Мұнда сол әдеттегі басу
машиналары, ... ... ... ... ... бұл CTP ... енгізудегі тиімділік, ол басу процесіне
ешқандай қосымша ... іске ... ... CtP жүйесінің «термальді» технологиясы бойынша
жұмыс істеп жүргенбаспаханаларға ... ... Бұл ... нарықта 4
жыл болуымен қатар, өзінің сапалы және сенімді екенін дәлелдеп ... ... ... ... ... ... ... құны өте жоғары,
сондықтан осы күнге дейін CtP технологиясын тек үлкен баспаханалар ... ... және ... ... да осы CtP технологиясына көшуге
құлықты, бірақ олардың жаңа технологияға салатын қаражаттың жоқтығы кедергі
болып отыр.
1.2.1 Негізгі ... ... 74 ... CtP жүйесі баспаханаға басуға дейінгі процесті
дайын формалық пластина шығарумен аяқтауға мүмкіндік ... ... ... ... ... мен ... басудың басталуы
арасындағы уақыттың азаюын қамтамассыз етеді, қолмен монтаж ... және ... ... ... келтіру сапасын жақсартады,
нәтижесінде дайын өнім сапасының артуына және ... ... ... ... ... ... бар ... қабаты бар алюмини
пластинаға жазуға арналған. Heidelberg фирмасының Prosetter 74 құрылысы
ішкі барабанды фототеру ... ... ... құрастырылған. Көшіру
процесі кезінде пластина ваккум көмегімен белгіленеді, ал жазу толқын
ұзындығы 410 нм ... ... ... іске ... ... ... ... жоғары сезімталдығының арқасында жазуға қуаты 5 мВт ... ... ... ... ... бұл CtP ... ... құрылысын айтарлықтай жеңілдетеді және арзандатады. ... ... ... ... ... сапаның жоғарылылығын қамтамассыз
ететін, ... ... және жазу ... ... және ... ... процесінің қарапайымдылығы
қамтамассыз еткен бірден бір тиімді шешім.
Егер аппараттың ... ... және ... ... ... бұл кішігірім баспаханаға дұрыс шешім болары
сөзсіз.
Heidelberg фирмасы Prosetter 74 ... CtP ... ... ... іске асырды. Пленкаға жазуға арналған (He
Quasar Primesetter) ішкі барабанды ФТА дайындауда 10 жылдық тәжірбиесі ... ... ... рет ... формалық пластинаға жазуды осы Prosetter ... іске ... 74 ... істеген кезде ол сары жарықты қажет етеді, бірақ
операторға бұл жағдай күндізгі ... ... ... ... ... - те сәуле көзі ретінде қолданылатын күлгін диодтың ұзаққа шыдайтынын
ескерген жөн.
Күлгін лазер базасы ... ... ... ... ... да қоса кету ... Бұл технологияның одан да басқа
артықшылығын айта кеткен жөн. Күмісқұрамды ... ... ... басу ... ешқандай арнайы жөндеулер мен дайындықтың қажеті
жоқ. Осы формалармен басу кезінде дәстүрлі формамен басу ... бояу ... ... ... ... ... Тек бір жағдай – бұл
пластиналарда УК – бояуларын қолданбаған жөн.
Prosetter 74 ... CtP ... ... ... ... ... 74 тек ... фирмасының шығару құрылғыларына
тән ерекшеліктерге ие. ... ... ... келтіру жүйесі
Келтіру дәлдігі – түсті басылымның сапасын қамтамассыз ететін негізгі
параметрлерді ... 74-те ... төрт ... ... ... дейін
қоюға болады, ол барлық басу машиналарымен сәйкес келуін ... ... ... ... салғаннан кейін ол ваккум көмегімен
барабанға жазылып, штифті ... ... ... ... басу ... ... ... түрде орындалады. Нәтижесінде – басу ... ... ... дәл ... Ол басу ... келтірудің іске
асуын және таралымды басуға машинаны дайындау уақытын азайтуға ... ... ... егер бір ... ... жасау қажет болып
қалса, ал сол кездегі фотоформаның толығымен шығу ... ... ... ... ... біраз өзгерген болса, онда нәтижесі дұрыс
болмайды. Prosetter 74 те тұрақты жағдайды ішкі барабанның ... және ... ... түзеп тұру арқылы ұстап отырады.
Ақпараттардың сандық ағыны
Heidelberg Prosetter –ге арналған түгелдей сандық ... ... ... ... ... отар.
Мұнда растрлы процессор ретінде Heidelberg-Meta Dimension жаңа ұсыныс
ұсынып отыр. Бұл RIP Post Script сияқты жұмыс істейді, сонымен бірге ... tickets ... ... ... Prosetter 74 моделі Heidelberg – ің
жұмыс ағынына негізделген.
1. – кесте. Prosetter 74 ... ... ... | ... мм |670(750 ... мм |370(323 ... макс. форматы, мм |655(750 ... ... ... |16 ... ... түріне де байланысты | ... | ... ... ... ... |405-410 нм ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... дейін |
| ... ... сары |
| ... қажет етеді ... ... |0.15 – 0.30 ... түрі ... ... диоды,405 нм,5 мВт |
|Қабілеті ... dpi ... |4 ... ... бейнеге 5мкм |
| |23(С штиф ... және 60% ... |
| ... ... шарт ... шамасы 21 ден 25(С,ылғалдылық |
| ... 45 тен 80% ... ... |1.2 кВт ... |550 кг ... ... сай келу |GS,UL,GOST/CE,FCC,CDRH,ACN ... ... ... ... ... ... – ға арналған қазіргі пластиналар келесі белгілері бойынша
бөлінеді:
( жазу қабатының спектрлі сезімталдылығының диапазоны;
( жазу қабатының құрамы(ақпаратты тіркеу процесіндегі ... ... ... кейін қосымша өңдеудің қажеттілігі;
( басу процесі кезінде ылғалдаудың қажеттілігі;
Қазіргі формалық пластиналардың жазу қабаттары түрлі спектр аймағында
максималды ... ... ие ... ... ... ... жартылайөткізгішті лазермен экспонирленеді);
( көгілдірмен (аргонды лазермен экспонирленеді); ()
( жасылмен (қатты заттармен Fd: YAG – ... ... ... (гелии-неонды немесе қызыл жартылайөткізгішті лазермен
экспонирленеді);
( инфрақызыл (инфрақызыл жартылай өткізгіш ... ... YAG – ... ... ... ... ал ... термосезгіштерге
жатады.
Пластиналардың тіркеу қабаттарының құрамы позитивті және негативті
болып бөлінеді. Көшіру кезінде ... ... ... басу ... ... жоғалтады, ал негативті керісінше осы қабілетке
ие ... ... ... ... ... істеу кезінде көшіруге
пластинаның болашақ форманың ашық элементтеріне сәйкес келетін бөлігі ... ... ... және ... ... ... ... тіркеу қабаты фотографиялық эмульсия
түрінде ... ... ... ... ... ... ... қолданылады.
Термальді пластиналарда тіркеу қабаты термиялы ыдырататын полимер
немесе өзінің фазалық күйін ИК-сәулелену ... ... ... ... ... маркаларының көбісін көшіргеннен кейін айқындау қажет.
Ылғалды ... ... ... ... айқындау процесі кезінде
форманың ашық элементтерінің жамылғы қабатын механикалық, ... ... ... ... ... ... жазық басуға арналған
пластиналарда форманың басу элементтерінен ... ... ... ... ... ... форманың басу элементтеріне
механикалық мықтылық беру үшін термоөңдеуді қажет етеді
Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... процесі жоқ – ол экспонирлеу процесінің уақытымен
қосылып кетеді немесе басу машинасында орындалады. CtP-ге ... ... ... ... ... жоғары сезімталды болуы керек.
ол жазудың қажетті мүмкіндігін және таралымға төзімділігін қамтамассыз ету
керек.
Осыған сәйкес ... ... ... ... қабатының мах спектрлі сезімталдығының диопозоны;
- экспонирлеу энергиясының қажетті мөлшері;
- мүмкіндігі;
- таралымға төзімділігі.
Пластинаның тіркеу қабатының ... ... ... ... ... мөлшерін анықтайды: соңғысы аз болған сайын,
жазу жылдамдығы үлкен болады.
Пластинаның қабілеті формадағы басу элементтерінің өлшемдерінің ... ... ... яғни ... ұсақ ... анық ... төзімділігі таралымды басуда ... ... ... ... басу және ашық ... ... ... ... ... ... ... өндіріс,
сезімталдығы жоғары күмісқұрамды пластинаны таңдады. CtP ... 74 ... ... ақпараттарды жазу үшін қуаты 5 мВт болатын
лазерлі диод қолданылады, ол CtP ... ... ... ... және арзандатады. Сөйтіп CtP ... ... ... жоғары болуын қамтамассыз ететін, форма дайындаудың
және жазу ... ... ... ... анық және ... ... ... қарапайымдалығын қамтамассыз еткен тиімді шешім.
Пластиналар – алюминді пластиналар, 405-410 нм ... ... ... 10м/см2 дейін, жартылайавтоматты салу сары жарықты
қажет етеді. Пластиналардың қалыңдығы 0,15-0,30 мм. [10]
Формалық процестерді бақылау
X – Rite Basic ... ... ... ... ... ... бір
бөлігі. Соңғы кездерде үйреншікті ФТА мен көшіру рамаларының орнына СТР
технологиясы енді, дипломдық жобада осы ... ... ... ... ... СТР ... ... үшін жаңа құрылғылар немесе
осы жаңа пластинадағы ... ... ескі ... опция қажет.
X – Rite Dot Dot %, D – ны ... Бұл ... ... ... ... болады, сонымен бірге растр линиатурасы мен ... ... ... ... ... ... пластиналармен жұмыс істей алады,
аналогты немесе сандық түстексерумен, пленкалармен,басылым таңбаларымен.
14000 dpi прецизионды ... ... ... ... және ... ... ... болады. Бұл құрылғының тағы бір ерекшелігі – үш
жарық көзі және ... ... ... ... бар. Осындай технология
көмегімен дәл қорытынды алуға болады.[20]
1.2.3 Формалық бөлімшенің жылдық жүктемесін есептеу
4 – кесте. ... ... ... ... |Мерзімді|Атау |Қағаздың |Физ.бас. |Таралымы |Бояулылығы ... ... ... ... ... |мың дана | |
| | | |мен ... | | |
| | | ... | | | |
| | | |см | | | ... |12 |15 |60(74/8 |6 |30 |4+4 ... | | | | | | ... |12 |20 |60(74/8 |14 |20 |4+4 ... | | | | | | ... ші |12 |20 |60(84/8 |0,125 |20 |4+4 ... | | | | | ... | | | | | | ... |10 |6 |60(84/8 |0,125 |30 |4+4 ... | | | | | ... | | | | | | |
5 – ... Басу ... ... бөлімшесінің жүктемесін есептеу
|Басылым |Басылым |Өтетін қағаз |Қағаздағы |Басу формасынаң ... ... см ... см ... саны|жылдық мөлшері |
| | | | ... |
| | | | |ң | ... 1 |60(84/8 |60(84 |1 |24 |4320 ... 2 |60(84/8 |60(84 |1 |56 |13440 ... |60(84/8 |60(84 |8 |0,5 |960 ... | | | | | ... | | | | | ... |60(84/8 |60(84 |8 |0,5 |30 ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | |18750 ... 1 ( ... ( ... 2 ( 14(4(20(12 ( 13440
Мұқаба1 ( 4(20(12 ( 960
Мұқаба 2(10(6(4( 0,125(30
6 – кесте. Формалық ... ... ... ... ... ... фор |Бір ... |Жабдықтың |
|маркасы |уақытының |масының |сағаттағы |есептелген |қабылданған|
| ... ... ... ... ... |
| ... Fжаб ... N ... | | |
| | | |n | | ... |18077 |12 |0.6 |1 |
|4 | | | | | ... ( Fр- ... tтех+ tнег ( ( 2398 сағ
Nр( N/ Fжаб( n ( ...... ... ... ... есептеу
|Жабдықтың |Разряды |Жабдықтың |Жабдықтың |Жұмысшы |Қабылданған |
|маркасы мен| ... ... ... ... ... | ... ... қоры ... | |
| | |Np |Fжаб ... | |
| | | | ... ... |
| | | | |Fn | ... |6 |0.6 |2398 |2184 |1 ... | | | | | ... | | | | | ... Fp- (488+24(8+7(8( ( 2920 - (424+64+192+56( ( 2184сағ
Rтіз ... Np/ ... ... ... ... ... алып жатқан ауданы 4 м2
2. Формалық цехқа арналған түзеу коэфиценті (5,3(
4 ( 5,3 ( 21м2
3. Қабырға қалыңдығына, ... ... және ... ... ( 0,25 ( ... Формалық бөлімшенің жалпы ауданы
5 + 21 ( 26 м2
5. Кубатура
26м2( 4,2м ( 109м3
6. 1м2 бағасы – 25 мың ... 25мың тг ( 620 мың ... ... ... өндірістік бөлмелерді жөндеуге 3(
620 ( 0,03 ( 19,5 мың тг
8. 620 + 19,5 ( 640 мың тг
1.3 Басу ... ... ... ... және ... ... ... негізгі бөлігі болып табылады және ... ... бояу ... ... ... ... да материалға
берілуінен бірнеше рет бірдей бейне алу ... Басу ... ... ... ... дәл анық етіп шығару.
Дипломдық жобада журнал өнімін басу үшін монометалды ... ... ... ... басу ... ... ... полиграфиялық өнімдердің көптеген
түрін басады: ... ... ... ... ... ... ... Қанша перспектиавсы жоқ деп
айтқанымен қазір ол ... орын алып ... ... ... ... ... 2010 жылға қарай жазық басу әдісінің
нарықтағы ... 40 % ... деп ... ол ... ... ... көп ... сөз. Жазық басу әдісінің артықшылығы оның ... өте тез ... ... ... ... Бұл ... құны аз ... үлкен мөлшердегі өнімдерді басуға өте қолайлы.
[13].
Жобаланған басылым парақты басу машинасында басылады. Бұл ... ... да және ... ... да ... басу ... ... машиналарға қарағанда бірқатар
артықшылықтарға ие: әртүрлі форматтағы және әртүрлі қалыңдақтағы қағаздарды
баса береді, көпбояулы басуда ... дәл ... ... ... ... және ... қажеттіліктері аз.
Сапасын арттыруда технологиялық факторлардың ішіндегісі, ол жоғары
қабілеті бар монометалды басу ... айта кету ... ... ... көп ... ... ... эмульсиялануын және қағаздың
созылуын азайтады.
|Басу машинасын ... ... ... ... ... аппаратын дайындау|
|Қағазберу жүйесін дайындау |
|Қағаз өткізу жүйесін |
|дайындау ... ... ... басу |
5- ... ... ... технологиялық сұлбасы
Таралымды басуға машинаны дайындау
Жазық басу машинасын таралымды басуға дайындаудың ... ... ... көп ... бар. ... ... да жазық басу
машинасын дайындаудың өз ерекшеліктері бар.
Жазық басу ... ... ... ... ... сәйкестендіру
деп аталады және келесі операциялардан тұрады:
- басу аппаратын дайындау;
- бояу және ... ... ... ... және ...... алу құрылғыларын дайындау;
- келтіру;
- кептіру және басқа да ... ... мен ... ... ... мына операциялардан тұрады:
- резинаматалы пластинаны және төсенішті қондыру;
- басу формасын және қысымды реттеуді ... ... ... ... ... берумен қатар декль
қызметін де атқарады. Сондықтан оның қалыңдығы, бетінің тегістігі ... ... өнім ... әсер ... төсеніші бар резинаматалы пластинаны тегістеп жазық цилиндрге
кигізеді.
Соңғы кезде құрамы күрделікеуекті қабатты резинаматалы пластиналар
қолданылып жүр.Бұл көп ... ... ... келеді.
Басу формаларын тексергеннен кейін тапсырыс картасы және сынама
таңбамен бірге басу ... ... ... ... Басу ... ... ... біртегіс кигізіліп, дұрыс
орналасуы қажет.
Басу секциясындағы ... ... ... ... ... және ... ... кезінде қойылады. Оның ... ... ... мен ... ... ... цилиндр диаметрлерінің
орнатылуында.
Ылғалдау аппаратын дайындаудың өз ... ... бар. ... ... оны ... беру және жағу
білікшелерінің орналасуын реттеуден, ылғалдағыш ерітіндісін құюдан және
оның ... ... ... ала ... ... ... ... күйіне және олардың басу ... ... ... ... ... мән ... ... құрамы мен оның ... ашық ... ... үшін РН = 6,6( ... ... ... алады.
Ерітінді ашық элементтерге жұқа, тегіс қабат болып жағылуы ... ... ... ... және басу ... тұрақтылығын
қамтамассыз етуі қажет.
Бояу аппараттарын дайындау мыналардан тұрады:
- бояу аппараттарын жуу;
- бояумен толтыру;
- реттеу.
Ол формаға бояу ... ... ... ... ... тұруы
қажет. Егер бояуды ауыстыру қажет ... онда оны ... ... ... ... құрылғы арқылы жуып тастайды. Содан кейін барып
бояу жәшігіне қажетті ... ... ... дайындау.
Таралымды баспас бұрын баспагер бояу аппаратының таза болуын ... ... ... ... бояу ... ... ... бояулардан жуатын
паста көмегімен жуылады. Пастамен жуу білікшелер қысылып тұрғанда 15-20 мин
жуылады. Білікшелерде ... ... ескі ... ... ... ... ... тазалап, білікшелерді ветошьпен кепкенше
сүртеді. Бояу басу аппаратының бояу ... оңай ... ... біртегіс болып беріліп, одан айналдыру және жағу білікшелеріне,
одан барып басу формасына, одан кейін резина ... ... ... ... бояу ... ... толтырмас бұрын ыдыстағы бояу бетіне
антиқабаттүзгішке малынған пергаментті ... алып бояу ... ... Егер
бояу бетінде қабат болса, онда баспагер оны ... ... ... ... бояу ... ... Бояу ... бояу құйылғаннан
кейін, шаң-тозаң түспес үшін жауып қою керек. ыдыста қалған бояу ... ... ... қойған жөн.
Қолданысқа дайын бояу паспортта көрсетілген талаптарға сай ... ... ... жағдайда зертханаларда немесе ... ... ... ... тексереді: үйкелісін; бояу
күшін; қағазға бояудың берілу уақытын; ... және ... ... Басу ... бояу қажетті таңба сапасын алуға және барлық
таралым бойы тұрақты интенсивтілігін, бейненің анықтылығын ... ... ... ... анық ... үшін ... тұрақтылығы
болады. Ылғалдау ерітіндісіне тиген кезде, бояу қоюланбауы керек.
Бояудың алғашқы жағылу жылдамдығы ... ... ... жағылу жылдамдығы таңбаны одан әрі өңдеу үшін тез кеуіп кетпеуі
керек.
Осы талаптардың бәріне ... ... сай бола ... ... ... ... ... болғандықтан, ол бояудың жалпы
шығынының аазаюын және бейненің анықтылығын қамтамассыз етеді.
Полиграфиялық бояулармен және ... ... ... істеу
барысында поиграфия өндірісінде еңбекті қорғау ережелерін сақтау керек.
Полиграфиялық бояулармен қосымша материалдар жабық бөлмеде, өртке
қауіпсіз, жауын-шашынға ... күн ... ... ... ... және сақталу мерзіміне дейін - 30ºС тан ... емес және ... кіші емес ... ... керек.
Қағаз беру және қабылдап алу құрылғыларын дайындау
Қағаз беру және қабылдап алу ... ... ... басу
аппаратына үзіліссіз қажетті дәлдікпен қағаздың берілуін және басылған
өнімді жеке ... ... ... ... етуі ... ... ... таралым қағазы парақтарының топтамасымен немесе
жартылайөнімдер қойылады. Биіктігі 80-100см. Самонаклад пен қабылдап-шығару
құрылғыларынаң механизмін қағаздаң форматы мен массасына ... ... ... ... ... кезінде келтіру операциясының
элементтерін де орындайды.
Келтіру – бұл ... ... ... ... ... ... ... Келтіру нәтижесінде таңба алаңының дұрыс өлшемін,
көпбояулы басылым кезінде бояулардың дәл беттесуін ... ... ... өнім ... анықтайтын негізгі операциялардың бірі.
Келтіру дәлдігін ең алдымен машинаның қағазберу ... ... ... ... яғни ... ... басу ... сәйкес
етіп орналастыру. Соған қоса, беттеудің дұрыстығына, басу ... ... ... фотоформалардың, басу формаларының сызықты
дәлдігіне байланысты болады.
Жазық басуда ... ... ... ... ... және ... ... түрлі құрылғыларын бақылаумен аяқталады:
кептіру, қоюлану және т.б..
Жазық басуда машина түріне қарамастан сәйкестендіру ... ... ... ... жеңілдетіп, уақытты үнемдеуге себін тигізеді.
Таралымды басу
Машинаны дайындап болғаннан кейін формаға берілетін қажетті алғал мен
бояуды реттеп, сынама тңбаны басады.
Басылым түріне қарай ... мен ... ... ... ... ... элементтерінің дұрыс берілгендігін, бояудың реңі ... ... ... ... ... ... ... өлшемін және
дұрыс бүктелуінтексеру белгілерінің бар-жоқтығын және дұрыстығын тексереді.
Егер бәрі нормаға сай ... онда ... ... одан әрі ... ... деп қол қойылады. таралымдағы барлық таңбаның бірдей болуы
үшін басу ... ... ... ... ... ... Ол ылғалдау
ерітіндісімен бояудың формаға аз берілуінен болады. [4]
1.3.2 Негізгі материалдарды таңдау
Қағаз – бұл арнайы өңдеуден ... ... ... ... ... ... үшін ... ағаш массасы және т.б. талшықты
материалдар қолданылады. Қағаздардың салмағының массасы 7 ден 150 ... ... ... ... оны ... дайындау және сақталу жағдайының
дұрыс болуы өнім сапасына тікелей әсер етеді. Баспагер үшін ... ... ... дұрыс, жақсы болған сайын, басылған өнім эстетикалық жағынан
соғұрлым әдемі ... ... ... ... ... ... ... өтуі керек.
Қағаз таңба басуға арналған материал болғандықтан, ол біріншіден
барлық талаптарға сай болуы ... ... ... басу ... ... ... болмауы керек.
Жазық басу әдісіне арналған қағаз көпбояулы өнімдерді басу үшін ... ... ... РН ... көрсеткішінің мөлшері үлкен роль атқарады. Жақсы
таңба алу үшін қағаздың РН көрсеткіші 6-ға тең болуы керек. ... РН ... ... ... А мапкалы N – 1 жазық басылым қағазын ... мен ...... ... ... ... Оның массасы 60-
160 г/м2, ақтығы 78-83 %, ... 8-150С, ... 5-7%, РН = ... ... ... мм, күлділігі 10-14 (.
Басылымға қағаз таңдау
Жазық басуға арналған ГОСТ 9094,21444,6742,2083 бойынша шығарылған
маркаларынан басқа техникалық жағдайларға байланысты ... ... ... ... ... өндірістерде шет елден алынған түрлі
қағаздар да қолданылады.
Басылымға арналған ... ... ... үшін келесі ақпараттарды білу
керек:
Басу және басылатын өнім түріне арналған қағаздардың қолданылуы:
- 1 м2 ғы ... ... ... ... ... ... ағаш ... болмауы;
- Борлы жамылғының болмауы;
- Жамылғысы жоқ қағаз бетін өңдеу ... ... ... ... Жамылғысы бар қағаз бетін өңдеу түрі; (жылтыр немесе күңгірт);
( Басылымға арналған қағазды таңдау факторлары:
- басылым ... ... ... басу ... ... мен ... қиындық сатысы;
- коммерциялық сәйкестігі.
Басылым дизайны қағаздың форматын, оның массасын, ... және ... ... дұрыс таңдауға мүмкіндік береді.
Рулонды машиналарда басу кезінде 80 г/м2 ... ... ... ал парақты машиналарда массасы 60 г/2 кем емес қағаздарды
қолданған дұрыс. Сапасына қатаң талап ... ... ... ... ... жамылғысы бар қағаздарды қолданған (борланған)
жөн.
Ұзақ мерзімге қолданылатын басылымдарды, таза целлюлозалы ... ... ... ... форматы мен бөлшегіне байланысты таңдайды.
Осы дипломдық жобада журналды ... ... біз ... ... екі жағы да ... ... 60 г/м2 LWC ... мұқабаны басуға
70 г/м2 қағазын таңдадық. Бұл қағаз жоғарыда айтылған барлық талаптар мен
технологияларға ... ... ... дайындау
Қағазды аклиматизациялау
Орамадағы рулонды және парақты қағаздарды басудан және кесуден бұрын
қажет болған жағдайда температуралық ... ... ... ... ... мезгілдерінде қыста, көктемнің басында немесе
күздің аяғында қажет ... ... ... ... ... жасайды.
Оларды белгілі бір уақытқа басу цехының температурасына жақын температуралы
бөлмеде ұстайды.
Қағаз жылы бөлмелерде сақталса, оларға ... ... ... ... ... қағазды аклиматизациялауды басу
цехында немесе қағаз ... ... ... ... ... ... бумасын ілу арқылы жүргізеді.
өлшенген буманың қалыңдығы қағаз ... ... ... және
қағазды ауамен үрлеу жағдайына байланысты болады. Әдетте буманың ... ... ... ... ... 3-5 мм-ден артық емес;
- аздап үрлеген кезде 7-10 мм-ден артық емес.
Қағазды үрлеусіз аклиматизация ... ... ... 7-8 ... ... ... аклиматизация уақыты 2-3 сағат қысқарады. Ылғалды
аклиматизация жасау режимі оның ... және қай ... ... ... ... ... ... келген парақты қағаздарды аклиматизация жасап болғаннан
кейін, оны басу машинасының ... ... ... да ... ... қағаздармен таңбаларды бояуөткізу мен беті мен ... ... ... ... ... ... қаптап сақтау керек.
Басу бояуларын дайындау
Басу бояулары – негізінен ... ... ... мен
байланыстырғыштардан құралған тұрақты коллойдты қоспа. Одан басқа ... ... ... ... ... ... ... тұрады.
Басу бояуларын полиграфия өндірістерінде ... бояу ... ... ... ... басу ... басу үшін ... офсетті
бояулар немесе барлық басылымдарға жарайтын әмбебеп бояулар қолданылады.
Төтбояулы ... ... ... ... ... сары және қара. Бұл түстермен қажетті түс пен ... ... ... ... ... бояулардың куәлігі ... ал егер бояу ... ... ... балаларға
араналған болса гигиеналық сертификатя болу керек.
Бояуларды аклиматизациялау
Қоймадан алынған бояулар, қажетті жағдайда ... ... ... 24 ... ... қажет. Цех ішінде аклиматизация
дұрыс болуы үшін климаттық жағдай әрқашан тұрақты болуы керек, яғни ... ... 45-55 %, ... 50-60 %, ауа ... ... ... 19-20ºС. Егер температура осы көрсеткіштерден 15ºС – ға ... онда ... ... 10-18 % ... ... кетеді.
Көрсетілген нормадан ауа темиературасы жоғарылап кетсе, онда машина
жүйесіндегі бояудың тез кеуіп ... жағу ... ... дұрыс
бөлінбеуіне және таңбадағы бояудың ұзақ уақыт кебуіне әкеп ... ... ... ... 10(-ға ... кетсе, онда
бояудың жағылуы төмендеп кетеді және ... бояу ... ... ... есе төмендетіп жібереді.Бояу жәшігіне ... ... ... әкеп ... болмайды.
Басылымға бояуды таңдау
Қазақстан нарығында "Siegverg", "Hoartmann", "Huber", "Sicpa", "BasF"
фирмаларының полиграфиялық бояулары мен ... ... бар. Біз ... ... "Sicpa" ... ... ... таңдауды жөн көрдік.
Бұл фирма 1927 ж Лозанна (Шаейцария) қаласында ... және ... ... ірі кәсіпорынның бірі. Бұл жазық басу бояуларының ішіне ТЕМПО-МАХ
үштік әмбебап бояуы да ... Бұл ... ... олар суды ... ... ... ... қанықтылығы, интенсивтілігі күшті
болады және таңбаға бояу жақсы бекітіледі.
Сары 80 А 10
Қызылқошқыл 80 А 11
Көгілдір 80 А 12
Қара 80 А ... L 80 А ... ... одан ... ... ... ... шығарады. Лактар
майлы және сулы қоспалы болады. Майлы лактарды бояу ретінде ... ... ... ... ... болады. [3]
Бояудың техникалық-басу құрамын реттеу
"Sicpa" фирмасы бояуының барлық артықшылығын толығымен қолдану үшін,
осы фирманың қосымша заттарын да ... ... "Powder Paste" ... пастасы – басу машиналарына арналған. Бояудың
қатып қалуынан қорғайды, ол бояудың реңі мен құрамына еш ... Бұл ... ... ... қалуынан ғана емес, сонымен
бірге өзінің құрамының ерекше болуына байланысты ... ... ... ... етеді, соның нәтижесінде таңбалар
анық, қанықты болып басылады. Бұл паста өте ... – 1 ... кг ... жетеді.
2. "Take it oH" гелі – басу резинасымен білікшелерді тазалау үшін
қолданылады.
3. SM 93 ... ... ... 5...6 ... РН ... ... және ... тот басуға қарсы заттар бар.
Басу сапасы бояумен бірге ылғалдауыш ... де ... ... Негізгі жабдықты таңдау
Shiva 74 парақты басу машинасын Индияның Manugrph Mahinery фирмасы
шығарған. Бұл машина осы ... ... ... сай ... ... 74 ... ... принциппен құрастырылған. Оның басу
секциясы диамертлері бірдей үш цилиндрден ... ... және ... ... ... ... сағатына 15 мың парақ болады.
Басылатын материал форматы 600×740 мм-ден 210×280 мм ... ... ... 0,04-0,6 мм диопозан аралығында болғандықтан түрлі
материалдармен ... ... ... болады.
Машина жоғары стапельді самонакладпен жабдықталған. Беру және шығару
жүйелері автоматтандырылған болғандықтан басылған материалмен таңбаларды
машинаны ... – ақ ... ... Бұл ... ... ... уақытын
айтарлықтай тиімді етеді.
Ылғалдауыш аппараттың құрылымы ерітіндінің түріне – спиртті ... ... ... ... 74 ... ... яғни ... басқарылады.
Бояудың және ылғалдауыш ерітіндінің берілуін келтірудің орындалуы, бояудың
берілуінің ... ... ... ... жазу мен ... басу
процесінің жүруі туралы ақпараттың мониторға шығуы МРС ... ... ... ... басу ... негізгі түйіндерін жөндеуде
уақытты үнемді пайдалануға және мүмкіндіктерін арттыруға мүмкіндік береді.
өнімді дайындау кезінде ... және ... ... алдын-ала
қарастырылады.
Лактау құрылғысы машинаның басу секциясына жайлы етіп орнатылады. Лак
формаға анилокисті білікше арқылы жағылады да ... ... ... ... Мұндай құрылым басу секциясын басу және лактау
құрылғысы ... ... ... ... ... қолдану кезінде
машинаға кептіру құрылғысын орнатады. Қолданылатын лак түріне қарай кептіру
құрылғысы ИҚ және УК ... қоса ... 74 ... көпбояулы журналдарды, акцидентті өнімдерді,
көпбояулы балалар ... ... ... ... ... және т.б. өнімдерді басуға болады.
Басу аппараттары
Shiva 74 ... ... ... бақылау сақиналарымен
жабдықталған. Ол ... ... ... ... деформациясын
бақылайды.
Басу аппаратының цилиндрлерінің арасындағы ... ... ... ... байланысы сәйкес болуын қадағалаған, әйтпесе жетекті
шестерндерінің арасында пайда ... ... ... ... ... әкеп соғады.
Басу цилиндрі қозғалмайтын қатты тірекке, ал формалық цилиндр офсетті
цилиндр мен ... ... ... басу аймағындағы тірекке
орнатылған. Офсетті цилиндрлердің подшипниктері қосарланған ... ... бірі ... басу ... ... тығыздықты
реттейді, ал екіншісі тығыздықты қосады.
Басылатын материалдың қалыңдығының өзгеруіне бвйланысты ... ... үшін ... ... Басу ... ... басу машинасының қызмет көрсету жағында орналасқан.
Формалық цилиндрге штифті тетіктері бар басу формасы кигізіледі. Басу
формасының астарымен ... ... ... 0,42 мм. ... ... ... ... бейне ұзындығын түпнұсқадағы
ұзындыққа сәйкес реттеу керек.
Басу формасының орналасуын реттеуге арналған ... ... ... ... ... қамтамассыз етеді. Бұл құрылғы басу және
формалық цилиндрлердің ось бойымен және шеңбер бойымен қозғалу мүмкіндігін
тудырады.көпбояулы бейнелердің ... ... ... ... формалық цилиндрін қозғалту арқылы іске асады. ... ... ... басу ... екі ... орнатылған маховик арқылы
орындалады. Машинаның қызмет көрсету жағында ... ... ... ... ал келтіру жағында – шеңбер ... ... ... ... ... 2 мм ... ... бойымен 4 мм -
0.01мм дәлдікпен реттеледі.
Офсеттік ... ... ... 2,1 мм, яғни машинада қатты декель
қолданылады. ... мата ... ... ... ... ... ... мөлшеріне әсер етуі мүмкін. Формалық және
офсетті ... ... ... ... 0,1 – 0,15 мм қысылу
деформациясына сәйкес келу крек. [11]
Ылғалдауыш және бояу аппараттары
Shiva 74 ... ... ... ... дуктрлы йилиндрлі,
дозалау білікшесі, жағу білікшесі және аралық білікшелері бар спиртті
ылғалдағыш ... ... ... ... ... реттеу дуктрлы
цилиндрдің айналу жылдамдығын және дуктрлы цилиндр мен дозалау білікшесінің
арақашықтығын өзгертудің арқасында орындалады.
"Су-бояу" ... тез ... ... ... ... бояу ... бірінші жағу білікшесінқосатын аралық білікше
қамтамассыз етеді.
Дозалау білікшесінің хромдалған ... ... бар. ... ... бар ... бояудың сіңуін болдырмайды.
Бояу аппаратында бояудың берілуін реттеу үшін ... ... ... ... ... ... жаймалау тобы жкті цилиндрден және төртбілікшеден,
ал жағу тобы үшбілікшеден тұрады.
Қағаз ... ... ... ... бірмезетте қағазды тасымалдау
және бөлу қызметін атқаратын қос присоспен жабдықталған. ... ... ... ... ... ... ... тасымалдауыш арқылы өтеді.
Қағаз алдыңғы ... ... ... ... үшін оның ... азайтады.
Қағаздың өту механизмін түзету басу формасына сәйкес дұрыс бағыт
жасау үшін және ... ... ... кезінде бояулардың бірінің үстіне
бірінің дұрыс түсуін қамтамассыз етуі үшін ... ... ... – бұл ... ... ... ... түзетілген қағаздардың өтуін жылдамдатып, оны басу цилиндріне береді.
Қағазқабылдау жүйесі қағаздардың берілуін, олардың жантайған ... ... ... ... ... ... датчик
қосарланған қағаздардың өтіп кетпеуі бақылайды, ал ... ... ... ... және ... ... бақылайды.
Қағазөткізу жүйесі қағаздардың машинаның ... ... ... ... ... және де қағаздардың қозғалып кетпеуін,
деформацияланбауын, сондай-ақ қағаз шеттерінің ... ... ... технологиялық жүктемесі азғантай, ... ... ... ... Қағазайналдыру құрылғысымен жұмыс істеген
кезде басылатын материалдың ... ... 0,04-0,3 мм ... өнімнің машинаның қабылдау ... ... ... ... ... және ... құрылғылары арқылы орындалады.
Шығару құрылғысы ... ... ... ... ... жүйесінің дұрыс жұмыс істеуі үшін машинаға қажетті
жылу алмасуды, су мен ауаның берілуін және шығарылуын, ... ... ... лактың бекітілу температурасын реттеп отыратын қосымша ... ... ... ... ... ... форматы бойынша кептіру құрылғыларын реттеу;
- сәулелендіру қуатын реттеу және басқару;
- сору құрылғысындағы ауа ағынын, ... ... ... ... ... басқару.
Қабылдау столындағы қағаз топтамасының дұрыс ... үшін ... және ... ... ... желдеткіштер қолданылады. Ол
қағаздың қабылдау стапеліне жылдам және дұрыс түсуіне жағдай ... ... ... өте ... ... және ... тиімді. Тәжірибе
жүзінде Shiva 74 машинасы өнімнің өзіндік құнының аз ... ... ... ... ... көрсетіп отыр.
12 – кесте. Shiva 74 басу машинасының техникалық сипаттамасы
|Басылатын материал сипаттамасы ... ... ... ... |0,03 – 0,6 мм ... ... форматы |600 ( 740 мм ... ... ... ... |210 ( 280 мм ... ... ... ... |300 ( 280 мм ... ... бет |510 ( 740 мм ... шеті |8 – 10 мм ... ... ... ( ені |705 ( 845 мм ... |0,25 ( 0,30 мм ... ... ... |0,15 мм ... ... ... шеті мен басуға дейінгі |59,5 мм ... ... | ... цилиндр ... |2,3 мм ... ... ... ( ені |700 ( 800 мм ... ... ... |3,2 мм ... ... ... ( ені |705 ( 845 мм ... матасының ұзындығы ( ені |700 ( 800 мм ... ... ... шеті мен ... дейінгі |47,6 мм ... ... | ... ... беті |610 ( 740 мм ... ... ... |1060 мм ... ... |1160 мм ... 74 ... мысал ... ... саны |4 ... |7,76 м ... |3,22 м ... |1,87 м |
14 – ... Басу бөлімшесіндегі жабдық санын есептеу
|Жабдық ... ... ...... ... ... |ң |ың |
| | |ң ... |жылдамдығы|есептелг|қабылда|
| | ... |мың, |, |ен саны ... |
| | ... |N |n | ... |
| | |Fжаб | | | | ... 74 |2 |2293 |199632 |12000 |3.4 |3 ... | | | | | |3 ... Fр - ( tжөн – tтех - tнег ( ( 2432 - ... ( 2293 ... N/ Fжаб( n ( ... ... ... есептеу
1. Жабдықтың алып жатқан ауданы 82,5 м2
2. Басу цехының түзету коэфиценті (4(
82,5(4 ( 330 ... ... ... ... және ... ... 25%
330(0,25 ( 82,5 м2
4. Басу цехының жалпы ауданы
330+82,5 ( 400 ... ... ( 1680 ... 1 м2 ... 25 мың ... ( 10000 мың тг
7. Жалпы сомадан өндірістік бөлмелерді жөндеуге 3%
10 000(0,03 ( 300 мың ... ... ... ( 10 300 мың ... бөлімшесіндегі негізгі материалдарды есептеу.
Басылатын қағаз мөлшерін мына формуламен анықтаймыз:
Q ( a(в(q(V(T(K(H(b/2;мұндағы
Q – қағаз мөлшері, кг;
а және в – ... ... ... – 1 м2 қағаздың салмағы, гр;
T – басылымның таралымы, мың дана;
V – физ.б.т көлемі
K – техникалық жарақтарға қажетті қағаз қалдығының ... ...... ...... ( (0,60(0,84((0,07(3(30(0,6(15(12/2 ( 5400 кг ( 5,40 т.
Q2 ( (0,60(0,84((0,09(7(10(0,6(10(6/2 ( 1800 кг ( 1,80 ... ... = 3,42 ... ( ... ... ( 866 ... 11т 486 кг қағаз
1 тонна қағаз құны 350 мың тг.
11486кг(350 ( 4020,1 мың ...... Басу ... ... қуаты
|Жабдық маркасы ... |Бір ... ... ... | ... ... ... 74 төрт бояулы |3 |50 |150 ... басу ... | | | ... | | |150 |
1 кВт – ың бір ... құны 5.6 ... ... ( 779 620 ( 779,6 мың ... Кітапшалау-түптеу бөлімшесі
1.4.1 Жобаланатын технологиялық процесті таңдау және жобалау
Журнал блоктарын жинақтау, бекіту және кесу ... ... ... ... ... бұл дипломдық жобада
тізбекті өндіріс қолданылды – ол жинақтау-тігу-кесу агрегаты және ... ... ... типті мұқабалы басылымды 2 ... ... ... ... ... ... бірін кигізіп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... бақылау
(
орап-буу
6-сурет. Кітапшалау ... ... ... ... кейін өнімді одан әрі өңдеу процесі бүктемелеуден
басталады, онда үлкен форматты парақтар ... он алты ... отыз ... ... ... Бүктемелеу буклеттер үшін –параллельді, кітап-
журналды өнімдерде перпендикулярлы немесе аралас болады.
Бір-біріне сәйкес келетін перпендикулярлы ... ... ... ... ... ... әдетте бір модуль
бірнеше паралельді бүгілім жасай алады., ... ... ... ... ... орналасуының арқасында, олардың әрқайсысы бір-біріне
перпендикуляр опрналасқан, бір қағаз ... ... ... ... болады.
Бүктемелеу машиналары пышақты, кассеталы немесе аралас түрінде
болады. Құрылысы жағынан ... ... ... ... қағаз
бүктемелеу білікшесі арқылы алдыға қарай итеріледі. Оның алдыңғы шеті
тірекке ... ... ол ... белгісі бар жерінде бүктеледі. Екі
механизмде де бүгілім жағдайы тіректі қозғалту ... ал ... ... ... ... қысу ... ара қашықтықтарын
өзгерту арқылы іске асырылады.
Пышақты машинаның құрылысы бүгілімнің дәлдігін және ... ... ... ... Бұл ... ... ... бұдан бұрын бірнеше рет
бүктелген қағазбен жұмыс іселінуі мүмкін.
Бұл машинаның құрылысы қымбат және массивті, сонымен бірге өнімділігі
жағынан аз. Бұл ... ... ... ... бар механизм жұмыс
істейді, сондықтан әр қағазға бүгілуге дейін тоқтап тұруға тура ... ... ... ... ... ... ... шығып
бара жатыр. Қазіргі кезде көбіне толығымен кассеталы бүктемелеу машиналары
немесе бірінші кассеталы одан кейін ... ... ... ... ... ... ... Бұл машиналарды таңдаудың себебі
өнімділігінің жоғары болуынан басқа бүктемелеу түрлерінің көптігі, ... және ... ... ... бүктеуге болатындығы.
Бүктемелеуге келесі негізгі ... ... ... дұрыс
тізбектеліп орналасуы, бүгілім дәлдігі, қатпарлардың болмауы ... ... ... ... жинақтауға және тігуге ыңғайлы
болуы. Парақтың бүгілім сызбасы мен спуск полосы ... ... ... кейін, бүктелген парақтар одан әрі өңделу үшін жинақтау-
тігу-кесу агрегатына және желіммен бекіту аппаратына жіберіледі.
Жинақтау-тігу-кесу агрегаты (Stitchliner) ... ... ... ... ... және үш ... кеседі. [11]
Stitcliner – ің басқа қағазжинақтау комплекстерімен салыстырғандағы
артықшылықтары.
- журналдардағы беттер санының ... ... ... ... ... жүргізудің және түбінің бірнеше рет қысылуының арқасында өнімнің
престелу коэфиценті жоғары болады. Бұл қалыңдығы 10 мм бола ... өнім ... ... ... ... ... ғана емес дәптерлермен де жұмыс істейді. Үщ жағынан
кесу машинасы артық бүгілімдерді алып тастайды және ... өнім ... өнім ... ... ... Қағаздардың сапалы түзетілуі, биговкасы,
бірнеше этапты бүктемеленуі және үш жағынан кесуі брошюра ... ... ... Жоғары өнімділігі. Ресейдегі эксплуотация тәжірбиесі көрсетіп отырғандай,
Stitcliner машиналары тәуліктік режимде сағатына 5000 цикл жылдамдықпен
жұмыс істей ... ... ... таңдау
Horizon Stitliner
Stitchliner 5500 машинасы жапонның Horizon ... 2003 ... ... ... ... ... мен журналдарды
шығаратын жаңа технологиямен жұмыс істейді. Бұл машинада ... және ... ... агрегаттары біріккен.
7- сурет. SL 5500
Horison VAC – 100 пневматикалық қағазжинақтау станциясы, жинақтайтын
биговкалап-бүктемелейтін AFC – 30 модулі, ... ... ... SPF – ... және HTS – 30 үш ... кесу ... SL брошюралық комплекстің
негізгі бөлігі болып табылады.
Бұл ... ... ... 8 ... ... ... VAC –
100 жинақтау станциясының лотоктарына қағаздарды немесе ... ... ... ... ... жұмыс режимін, форматын, таралыман
және ... да ... ... ... ... ... ... столы
арқылы ACF – 30 модуліне келіп түседі. Мұнда ... ... ... де SPF – 30 ... қабылдап – жинағыш блогына келіп түседі.
Егер біздің журнал 40 беттен асса онда журналдар ол жерде ... ... ... ... ... ...... – 100 вертикалды парақ жинақтау машинасының ... ... Ол ... ... ... ... жарақталған және оның
жылдамдығы үлкен. VAC – 100 ... ... ... ... ... дейін болады және ол бір уақытта 60 параққа дейін жинай ... ... (20 ... ... ... ... VAC – 100 ің жылдамдығы
сағатына 5500 циклға децін болады. Жалпы VAC – 100 ... ... 9500 цикл ... ... ... ... бір-бірінен ажырауының
тиімділігі түрлі бағыттағы ... ... ... ... да ... жағдай жасайды. Қағаздың берілуін
және өтуін бақылыу жүйесі арқылы қадағалаймыз: пропуск датчиктері, парақтың
қысылып қалуын, ... ... бос ... ... өтуін.
9- сурет. VAC – 100
VAC – 100 ің энергияға тәуелсіз есте сақтау ... ... ... реттеп отыратын 9 жұмыс бағдарламасына дейін сақтай ... ... ... ... лотоктардың саны, әр лотоктағы датчиктердің
сезімталдығын.
Машина қазіргі заманғы пультпен басқарылатын түсті басқару жүйесімен
жабдықталған. Машинаның орталық компьютері машинаның ... ... ... ... ... ... ... операторға қағаздардың қысылып
қалғанын, парақтардың қосарланып қалғанын, ... ... ... ... ... хабарлап тұрады. VAC – 100 ... ... ... және ... ... басқару үшін компьютерге қосуға
болады. [11]
ACF- 30
ACF – 30 модулінің қызметі: парақтарды түзетіп жинақтау, ... ... ... ... арқылы биговка жүргізу, воронкалы құрылғыда ... және ... ... п.б. ... түбін қысу (10 сурет).
Бұл модуль брошюралаудың түрлі екі ... ... ... ... Бұл ... бір ... ... жинақтау мұнарасы бар, екінші
жағында тасымалдағышы бар ... ... ... ... ... және үш ... ... құрылғысы бар. 12 суретте ACF –
30 ың негізгі түйіндері көрсетілген: парақтарды ... ... ... және дистанционды басқару ... ... ... ... ... ... ... журналдың көлемі беттер санымен емес,
басылымның қалыңдығымен (мах 10мм) шектеледі.
10- сурет. ACF – 30 11- ... ... ... ... ACF – 30 ... ... – 30
Stitchliner комплексінің келесі модулі ... 10 мм ... мен ... ... тігуге арналған. SPF – 30 модулінің
кіреберіс бөлігінде алдыңғы ... жеке ... ... ... аккумуляциялық түйін орналасқан. Одан ... ... ... ... тігу ... ... Мұнда түбі
тағы роликті механизм арқылы қысылады. Тігу түйіні 2 немесе 4 ... ... ... ... Ол ... 0,4 мм ден 0,8 мм ... түрлі
сымдармен жұмыс істей береді (13 сурет). ... ... ... ... ... ... ... тігу головкаларын
орнатуға да болады. 4 головкамен жұмыс істеген кезде кішіформатты ... бір ... ... ... ... болады. Бұл операция да орталық
басқаруда қадағаланып басқарылады.
13-сурет. SPF – ... ... SPF ... ...... ... ... HTS – 30 үш пышақты кесу ... ... ... ... ... 16 ... ... сурет.HTS – 30 16- ... HTS ... ... – 30 үшпышақты кесу автоматы өнімді екі позицияда бір-бірден
кеседі: алдымен ... ... ... ... екі ... ... үстіңгі жағы мен алдыңғы жағын кеседі. Егер тігілген ... ... онда екі ... ... ... тағы да қосымша
пышақ орнатылады да қосарланған ... ... ... ... ... ... брошюраны немесе журналды кесу процесі кезінде мықтап
қысып тұрады. Пневматикалық жүйесі қағаздың ... ... ... ... ... мен ... ленталы конвейерге түседі.
HTS – 30 машинасын жаңа таралымға дайындау және форматын ауыстыру
автоматты ... ... ... ... ... ... 1-2 минут
аралығында орындалады.
Үшпышақты кесу машинасының ... ... ... ... ... мен ... ... жұмыс істей
алатындығында.
Stitchliner - ді басқару
Stitchliner комплексінің басқару пультінің негізін иерархиялық
жүйемен ... ... ... ... құрайды. Барлық негізгі басқару
командалары барлық елдің аператорларына түсінікті болу үшін ... ... ... ... ... жұмыстары мен өзіндік
диагностикасын өз ... ... ... ... таралымға дайындау үшін
оператордың сандық клавиатурадан ... кіру және шығу ... ... кесуге кететін алаңын, скрепкалардың саны мен олардың ара қашықтығын
теруі керек. осы операциялардың ... ... ... ... ... жаңа басқару жүйесі жоғарыөнімділікті қамтамассыз еетеді.
Осындай артықшылықтарының арқасында Horizon ... ... ... ... деп атауға болады, ... ... сай ... ... ... ... Бұл машина орташа және
кіші таралымдармен жұмыс істеуге өте ... ... ... ... ... ... ... қағаз форматы 148×210 – 350×500 мм;
- дайын брошюра форматы 120×85 - 350×260 ... блок ... 5 мм ге ... ... ... 60г/м2 тан ... дейін;
- максималды жылдамдығы сағатына 5500 цикл;
- салмағы 2000 кг.
Horizon AFC-744 AKT ... ... AKT Horizon ... ... ... ... бүктемелеуге арналған. Бұл қазіргі заманғы талаптарға сай
компьютерлік басқару ... ... ... жаңа ... ... төрт ... үш көлденең (бір пышақты, екі кассеталы)
және ... бір ... ... ... жасай алады. Биік
самонаклад столы (750 мм) пневматикалық жылжыту барабанымен және ... шеті ... ... ... жасалған бүктемелеу кассеталары кассеталық
тіректердің қисықтығын және ... ... ... ... жүйемен
жарақталған. Бүктемелеу білікшелері сегменттелген және беті полиуретанды
және болатты болып ... ... ... бөліктерден тұрады.
Полиуретанды сақиналарды ескіруіне байланысты ... ... ... ... секциясы сағатына 24000 парақ жылдамдықпен жұмыс
істей алады.
AFC-744 AKT ... ... ... ... ... ... сай ... бірі.
Horizon AFC-744 AKT перфорациялау-биговкалау құрылғыларымен де
жабдықталған. Жұмыс ... 20 ... ... пышақ бар. Олар ... ... және үш ... ... ... ... AFC-744 AKT ... жетекші өндірістерінде қазіргі
заманғы жабдықтарды қолдана отырып жасаған және ол сапаның ең ... ... - ... Horizon AFC-744 AKT ... сипаттамасы
|Параметрлер ... ... ... ... нан 740×1100 мм -ге дейін |
|Бүгілім саны |4 ... және 2 |
| ... ... түрі ... ... ... қағаздардың диопозоны |35 тен 220 г/м2 қа дейін ... ... А 4 ... 43000 парақ |
|Бүгілім ұзындығы |30 мм ... |1600 кг ... ... ... |
| ... мм ... |3,8 кВт ... |380 В, 50Гц ... – BQ 270 – ... ... ... ... Horizon фирмасының BQ 270 желіммен бекіту машинасы жоғары
дәрежелі автоматты машина. ... ... ... ... ... монитор көмегімен іске асырылады.
Операторға тек үш өлшемді ғана блок ... ... ... ... ... ... ... өзі таңдайды.
19- сурет. Horizon BQ 270
Бәсекелес басқа модельдерден ерекшелігі BQ 270-ің әрбір параметрлері
өз алдына ерекше және оны түзеткеннен ... ... ... құрылымдарына
ешқандай өзгерістер қажет емес. ... ... ... ... ... ... және оған қате ... енгізуге жол бермейді.
Машинаны механикалық реттеу арнайы ... ... ... болады, оларға
жататындар: биговканы алып тастау, ... ... ... ... ... губкалардың параллельділігін өзгертеді. Әлемде BQ 270 –ке
дейін автоматтандырылған біркареталы ТЖБ ... ... ... ... ... 270-ің мах ... сағатына 500 цикл, блокты ... ... ... 270-ің ... ... ол ... ең ... және қазірше
жалғыз ғана төртбеттік биговка механизімімен ... ... ... ... ТЖБ. ... арнайы құрылғысы бар
ТЖБ машиналары жоқ баспаханалар ... ... ... жасайды. Ал
мұнда екі операция бірден орындалып отыр.
Жаңа ТЖБ машинасын технико-экономикалық параметрлері мен шығаратын
өнімінің ... ... оны ... ... ... болады. Оның негізгі қызметі: алдын-ала бүктелген дәптерлерді
(түбі ... ... ... ... ... ... ... және басқа да аз және орташа таралымды
өнімдерді терможеліммен бекіту.
Торшонирлеу және фрезерлеу секциясы
BQ 270 – ің ... және ... ... ... 150 мм
болатын қуатты фрезамен жарақталған. ... ... ... ... ... төрт тесік бар. Штатты түрде машина екі ... ... ... адымын өзгерту қажет болса, онда бір ғана
торшонирлеу тісімен шектелуге немесе керісінше барлық төрт ... ... ... ... және оның ... (1,1.5,2 және ... дискретті реттеу ыңғайлы механикалық қысқышпен орындалады.
Horizon – ың ерекшелігі ... ... ... ... ... ... ... болат планкасын қолдану болып табылады. Бұл планканың
жағдайын ... ... ... ... ... блок қалыңдығы
берілгеннен кейін автоматты түрде реттеледі. Бұл планка кесу машинасындағы
сияқты ... ... ... ... және ... мен парақтарды фрезерлеу
мен торшонирлеу кезінде олардың қозғалып ... жол ... ... ... ... ... ... шаңының түсіп кетпеуі үшін қуатты
сорғыш механизмі қолданылады.
Желім ваннасы
Желім секциясы блок түбіне желім жағылуға арналған бір-біріне ... ... екі ... білікшемен, кітап түбінің жанына ... ... екі ... және ... ... бесінші білікшемен
жабдықталған. Ваннанң сиымдылығы үш литр. Оның түбінде орналасқан қыздыру
элементтері желімнің 120 дан 180ºС ... ... ... ... қамтамассыз етеді. Температураны оператор термометр
шкаласы арқылы бақылап отырады.
Мұқаба самонаклады
BQ 270 – ің ... ... ... 70 мм ... жететін қағаз
топтамасын қоюға болады, ол мұқабамен ... ету үшін ... аз ... ... үстіңгі қағаздардың ұсталуы мен бір-бірінен
ажырауының тиімділігінің арқасында 100г/м2 ... ... ... ... ... 0,5 ... ... болатын қатырмаларды
және де лакталған және ламинацияланған қағаздарды да алуына мүмкіндік ... ... ... ең ... ... да ... қисайып
кетпеуіне және отмарывания болмауына негізделіп жасалған.
Senator E – Line 78 бірпышақты кесу машинасы
Берілген ... ... ... ... жағынан Senator E –
Line 78 бірпышақты кесу ... ... ... Бұл ... ... ... ... кесу машинасы тоқтаусыз жұмыс істеуге есептелген.
Бұл болат станинадан жасалған. [11]
Senator E – Line сериялы бұл машина MSc ... ... ... ... ... ... болаттан жасалған 2
запас пышағы, 5 марзан, қысатын пластина және керекті жабдықтар. Пышақтарды
ауыстыру оңай және ... ... – Line ... ... ... ... барьерімен
жабдықталған. Қауіпсіздікті бақылау жүйесі ... ... ... отырады. Гидравликалық қысқыш біркелкі қысуды және қисайып кетуін
болдырмауды қамтамассыз ететін орталық екі ... ... ... Қысу уақыты клавиатура арқылы іске ... Қысу ... ... ИҚ – қорғаныс барьері қиылысқан кезде 30 кПа – ға ... ... ... ... ... сұйықкристалды
дисплейде бағдарламаланады. Оның жылжуы 0 ден 300 мм/с – ге ... ... ... ... ... ... ... еденге де бекітуге бола
- құйылған жоғарысапалы чугунді станина;
- ... ... ... ... ... ... интерфейсі;
- басқару клавишасының аздығы;
- жұмыстың жоғарысапалылығын қамтамассыз ететін ... ... пен ... ... аз тұтынуы;
- шу деңгейінің төмендігі.
18. – кесте. Senаtor E-Line 78 ... ... ... |780мм ... топтама биіктігі |120мм ... ... 50 цикл ... ... |780мм ... ... ... ... ... гц ... ... |3 кВт ... ... ... ... ... НТ – 70 ... кесу ... HT – 70 ... кесу ... ... блоктарын,
брошюраларды, журналдарды, жекелеген көшірмелерді, форматы стандартты емес
өнімдерді үш жағынан кесуге арналған. Блоктарды беру ... ... және ... үш пышақты кесу машинасының автоматтану дәрежесі
жоғары. Horizon фирмасының ең ... ... ... ... жұмыс
столының беті ескіруге шыдамды құймамен жабылған. Дайындамаларды салу мен
дайын өнімді шығару жартылайавтоматтандырылған. Машина ... 50 ... ... ... да кесе ... қысу ... әсер ... қысымды реттеуді қамтамассыз
етеді. Пневматикалық жүйе қағаз қиындыларын арнайы лотокқа итереді. Арнайы
ленталы конвейер оператордың жұмыс ... ... болу үшін ... ... ... ... ... жағу жүйесі.
НТ – 70 жаңа таралымға оперативті ... ... ... ... мен форматын ауыстыру 10 минуттан да аз уақыт ты алады. Ол ... ... ... ... ... ... ... толығымен
электронды, түсінікті және қарапайым интерфейсті ... ... ... ... ... хабарламалар сұйықкристалды түсті дисплей
мониторында көрсетіледі.
19. – ... НТ – 70 ... кесу ... ... ... ... мм ден 330×330 дейін ... ... |51 мм |
| Затл ... ... |0,5 мм ... ... ... |Гидравликалық ... ... ... кг ... ... 1000 цикл ... ... мм ... |1530 кг ... |380 В, 50 Гц, 3 кВт ... – 100 ... орап – ... ... – 100 машинасында түрлі орап – байлау материалдары қолданылады.
Бұл пышақты композициялы эластикалы полиэтилен ... ... ... ... ... орап ... арналған.
Машина келесі ерекшеліктермен ерекшеленеді:
- ораманың өлшемі автоматты түрде орындалады;
- бір орамаға кететін ... 2 ... ... ... және өте ... машинаның эргономикалық дәрежесі жоғары, ол материалмен жұмысшының
жұмысын экономдайды.
20. ... СТ-100 ... ... ... ... ... өлшемі, мм макс./мин. |800×1000/160×200 ... ... ... мм |350 ... ... |25 ... қуаты, кВт |0,37 ... мм ... ... кг |30 ... ... ... жылдық жүктемесін есептеу
21. – кесте. Түптеу цехы жабдықтарының санын есептеу
|Жабдық маркасы|Жабдықтың |Жылдық |Бір ... ... |
| ... |жүктеме, |сағаттағы ... ... ... қоры |мың дана ... ... ... |
| |Fжаб |N |n | | ... |2398 |2400 |1500 |0,7 |1 ... ... | | | | | ... ... |2398 |4800 |1500 |1,3 |1 ... машинасы | | | | | ... |2398 |99600 |40000 |1 |1 ... | | | | | ... |2398 |5400 |10000 |0,49 |1 ... |2398 |4800 |2900 |0,7 |1 ... | | | | | ... |2398 |4800 |1500 |1,3 |1 ... ТЖБ | | | | | ... |2398 |348 |250 |0,9 |1 ... = Fр- ... tтех+ tнег) = 2398
Nр = N/Fжаб × n
Түптеу цехының ауданын есептеу
1. жабдықтың алып жатқан ауданы 47 м2
2. түзету ... ... 47×4,9 = 230 ... ... ... және ... бөлмелерге 25%
230 × 25% = 57,5 м2
4. ... ... × 57,5 = 287 ... кубатура
287 × 4 = 1148 м3
6. 1м2 бөлменің құны – 25 мың тг.
287 × 25 = 7025 мың ... ... ... 3 % ... бөлмелердің жөндеулері үшін
7025 × 0,03 = 211 мың тг.
8. жалпы сома
7025 + 211 = 7236 мың ... ... ... есептеу
ЖТКА (ВШРА) арналған сым
Тігу кезінде сым қалдығын 1,5 % ... ала ... бір ... кеткен
шығын
31,4 мм;
1 кг сым бағасы 1000 тг.
М = Т × д × n × m ... – сым ... ...... таралым
д – сым ұзындығы
n – бір өнімге кететін сым мөлшері
m – 1000м – гі сым салмағы
М = 5 400 000 × 0,0314 × 2 × 2,6/1000 = 882 ... = 882 × 1000 = ... ≈ 882 мың ... ... ... мөлшерін есептеу
Шығын нормасы бойынша 1000 журналға 1,2 кг желім кетеді;
Журналдың жылдық мөлшері 600 000 дана
600 000 / 1000 × 1,2 = 720 ... кг ... ... 900 ... = 720 × 900 = 648000 тг.≈ 648 мың ... ... ... ... құны = 648 + 882 = 1530 мың ... ... ... – кеңселік бөлмелердің құрамына өндірістің ... ... ... мен ... ... және цех ... – техникалық жұмысшылармен қызметкерлердің құрамы мен саны
полиграфиялық өндірісті басқару аппаратының типтік ... мен ... ... ... бөлмелерінің аудандарын құрылыс нормалары ... ... ... ... үшін бір ... 4,0 ... бөлмеге 6м2 бір сызу столына; кабинеттерге басқару немесе
конструкторлық бюродағы қызметкерлердің санына байланысты. Кабинет жанынан
қабылдау ... ... ... оның ауданы осы кабинет ауданының
ішінде болуы қажет. Кабинет жанындағы қабылдау бөлмелерінің ауданы 9 м2 кем
болмауы және 18 м2 ... ... ... ... мен гардеробтар үшін бір
адамға - 0,27 м2; жиналыс залындағы бір ... - 0,9 м2; ... ... ... үшін бір ...... ... байланысты осы нормалармен өндірістерде
техникалық қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... зертханалар мен кабинеттер, кітапханалар және т.б.
қарастырылуы ... ... ... мен ... ... ... бір
ауысымда жұмыс істейді.
Басқарудың орналасатын жерінің жобасы адамдардың жұмыс жағдайының
жақсы ... ... ... ... ... ... ... сәйкес зауыт
ішінде түрлі қызмет көрсетулер жобаланады. Оларды екі топқа бөлуге болады:
1 топ – ... ... ... оған ... уақыты қорымен
есептелетін күнделікті көп қолданылатын құрылғылар жатады( санузел, темекі
шегу және жуынатын орындар ). Бұл ... ... ... ... ... 75 м кем ... керек;
2 топ – жұмыстан тыс уақытта күнделікті ... ... ... бар немесе цехаралық ... ... душ, ... ...... ... мен қызметкерлер штаты
|Бөлімшелердің құрылымдық |Саны ... ... ... ... ... | ... мың тг. |қоры, мың тг. ... | | | ... |1 |70 |840 ... бас ... |1 |40 |480 ... ... |1 |25 |300 ... бөлімше: | | | ... ... |1 |40 |480 ... |1 |50 |600 ... ... пен | | | ... ... | | | ... ... |1 |40 |480 ... және ... |1 |40 |480 ... ... | | | ... және ... | | | ... | | | ... |1 |60 |720 ... ... |2 |50 |600 ... ... |2 |30 |360 ... |12 | |5340 мың тг. ... адамға 3 м2 тиесіліл болғандықтан (12×3=36 м2) әкімшілік
басқармасының ауданы 36м2.
6. Қосымша ... ... ... үзіліссіз және тиімді ... ... ... ... ұйымдастырылуына байланысты. Сондықтан жобада
қағаздарды, бояуларды, ... және ... ... ... ... ... жағдай қарастыру керек. жөндеу шеберханалары ... және ... ... және ... ... үзіліссіз жүруін қамтамассыз етуі қажет.
1. Өндірістің қоймалық мүлкі
Плиграфиялық ... ... ... Гипронииполиграф жобалау-
зерттеу институтында жасалған ... ... ОНТП – З – ... ... ... ... келтірілген бойынша түрлеріне қарай қоймалар мына ... ... және ... ... ... қоймасы;
3) дайын өнім қоймасы;
4) материалдар қоймасы;
5) тез жанаты сұйықтықтар қоймасы.
Қағаз және қатырма қоймасы келесі құрамда ұйымдастырылады:
1. қағаз және ... ... ... оған ... ... ... рулонды қағаздарды сақтау, парақтық қағаздар мен ... ... ... ... өндіріске қағаз бен қатырманы дайындау бөлімшесі, онда мына жұмыстар
атқарылады: рулонды қағаздарды парақтарға ... ... ... ... ... ... ... парақтарын қажетті форматтарға бөлу; брак
қағаздарды санау және ... ... ... ... аклиматизациялау үшін қозғалатын траспартермен қағазды беріп
отыратын арнайы камералар жобалануы ... ... ... ... ... ... ... керек.
Қағаз қоймасының жанында қалдықтарды өңдеу және престеу бөлімшелері
жобаланады. Қалдықтарды өңдеу бөлімшесіне ... ... ... оның ... ... ... ... бланкалық өнімдерді басуға
және тұрмыстық бағытта қолданылатын өнімдерді ... ... ... ... цехындағы қағаз қиындылары, басу ... ... ... өңдеу бөлімшесінен қалған қағаз қалдықтары
келіп түседі.
Жартылайшикі заттар ... ... ... жататын негізгі жартылайфабрикаттарға
жататындар: жазық алдын-ала өңделген пластиналар, терілген ... ... ... дәптерлер.
Дайын өнім қоймасы
Дайын өнім қоймасында оралған дайын өнімдер сақталады. Қойма ауданы
өндіріс өнімінің он ... ... ... ... ... ... ... алу және жөнелту үшін оперативті ... ... ... ... ... ... шикізат пен
иатериалдардың түріне қарай ұйымдастырылады.
Материалдарды сақтауға арналған ... ... және ... ... ... ... ... ішінде қышқыл запасы мен
жанатын заттардан асқа ... бәрі ... ... заттар
қоймасы арнайы нориалармен жасалады.
Шикізат пен ... ... ... ... факторларға
байланысты болады: қойма ішінің биіктігі, жүкті жинау әдісі, қойма ішінде
жүктің ... ... ... ... ... ... ... жүк қойылатын поддондардың орналасатын ярусының саны.
1.6.2 Қойма мүлігінің жылдық жүктемесі
24 – кесте. Қойма мүлкі жабдықтары санын есептеу
|Жабдық ... ... ... мың тг. |
| | ... ... |
|Тауарларға арналған |1 |10 |10 ... | | | ... ... бар |1 |300 |300 ... | | | ... |6 |70 |420 ... – 500 таразысы |1 |20 |20 ... ... |1 |10 |10 ... | | |760 ... ... ... есептеу
Қойма бөлмелерінің шығын нармасынан 20 % ды жалпы өндірістік цехтар
ауданынан ... = 123 ... м2 құны – 25 мың ... ×25 = 3075 мың ... % ...... ... = 73,8 мың тг
Жалпы құны
3075+73,8 = 3149 мың тг.
7. Жөндеу-механикалық ... ... ... қызметі – технологиялық және
тасымалдау жабдықтарының, инженерлік құрылыстың өндірістік ... ... ... ... ... мен инвентарлардың жұмыс істеп
тұруын қамтамассыз ету. Бұл өндіріс өте үлкен ... ... ... басу ... ... ... бөлімше түрінде болады.
Жөндеу-механикалық цехының жұмыс сиымдылығына байланысты негізгі
жұмысшы технологиялық және басқа да жабдықтардың ... ... ... ең ... ... ... ... болып табылады.
Жабдықтарды жөндеу мен профилактикалықтексеру ЖАЖ (жоспарлап алдын-
алып жөндеулері) жүйесі бойынша жүргізіледі.
Өнім ... және ... ... ... цехы
мынадай болып жобаланады: құралдар мен ... ... бар ... ... ... электрожөндеу; электропісіру;жөндеу-
тұрғызу; санитарлы-техникалық бөлімшелер.
Жеңіл-желпі жөндеулер мен капиталды жөндеулер аралығында техникалық
тексерулер болып тұрады. Оған жататындар:
- ... ... оған ... жабдықты сыртынан тексеру, майлау
және тазалау, майда ақауларды жөндеу, жекелеген механизмдерді реттеу,
техникалық ... ... ... ... бір рет ... ... жүргізу және жабдықты тазалау.
- Үш айда бір рет ... ... ... ... және ... Ж өндеу-механикалық цехының жылдық жүктемесін есептеу
25 – кесте. ... ... ... ... ... атауы |Маркасы |Саны |Жөндеу циклы |Жөндеу еңбек |
| | | | ... | | | |т |
| | | | ... |
| | | | |ң | ... ... 74 |1 |6 |32 |32 |
|4 ... |Shiva 74 |1 |6 |424 |848 ... басу | | | | | ... | | | | | ... |Senator |1 |8 |192 |192 ... ... | | | | ... ... |Horizon HT-70|1 |8 |192 |192 ... машинасы| | | | | ... |MBO R |1 |6 |72 |72 ... ... | | | | ... | |1 |6 |300 |300 ... ... |Horizon |1 |6 |400 |400 ... |HAC-120/3 | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... |Horizon BQ |1 |7 |344 |344 ... |270 | | | | ... | |1 |2 |162 |162 ... | |9 | | |2542 |
26 – ... ... ... ... және ... жөндеулерінің
еңбексиымдылығын есептеу
|Жабдық атауы |Саны |Жеңіл-желпі ... ... |
| | ... ... ... | ... ... |ағ |
| | ... ... ... ... ... |1 |16 |15 |4 |4 |
|4 ... ... |1 |112 |224 |16 |32 ... машинасы | | | | | ... ... |1 |48 |48 |8 |8 ... ... | | | | | ... ... ... |24 |24 |6 |6 ... | | | | | ... |1 |32 |32 |8 |8 ... | | | | | ... |1 |180 |180 |10 |10 ... |1 |24 |24 |8 |8 ... | | | | | ... |1 |200 |200 |30 |30 ... | | | | | ... |1 |8 |8 |2 |2 ... |9 | |755 | |116 |
27 – ... ... түріне қарай еңбексыймдылықты бөлу
|Жөндеу |Барлығы ... ... ... ... ... | | | ... | | | | |
| | |% ... |% |
| ... |% ... |% ... ... |400 |200 |2580 |3,2 |3 ... |800 |400 |2580 |0,1 |1 ... |1200 |600 |2580 |0,3 |1 ... | | | | |5 ... ... ... ЖМЦ ... кесу ... саны ... ... мұндағы
Кз – резерв коэфиценті(1,3) полиграфиялық жабдықтарының
модернизациясының көлемін есептегенде қолданады;
SТст – барлық стоноктардың ... ...... ... ... ... - норма коэфиценті(1,1)
1. токарлық стонок:
Кст = 1,3×1107/1791×1,1 = 0,7 = 1
2. фрезерлеу станогы:
Кст= 1,3×503/1791×1,1 = 0,3 = 1
3. ... ... = ... = 0,1 = 1
4. ... ... = ... = 0,1= 1
5. ... = 1,3×40/1970 = 0,2 =1
30 – кесте. ЖМЦ жабдықтарының келтірілген тізімі
|Жабдықтардың |Маркасы |Саны ... ... ... ... тг. |
|атауы | | | ... | |
| | | | ... |
| | | | |нің |
| | | ... | |
| | | |нің |ның | ... |4 |1 |40 |40 |480 ... ... | |2 |15 |30 |360 ... | |3 | | |840 ... ... ... алып жатқан ауданы: 8 м2
Зертхананың түзеу коэффиценті – 3
8×3 = 24 м2
25% қабырға қалыңдығына, баспалдаққа
24×0,25 = 6 м2
Зертхананың жалпы ... = 30 ... = 120 ... ... ... құны – 25 мың ... = 750 мың ... бағасынан 3% өндіріс бөлмесінің жөндеуіне
750×0,03 = 23 мың тг
Жалпы ... = 723 мың ...... ... ... ... маркасы |Саны ... |
| | ... ... ... ... |1 |1,1 |1,1 ... пеш |1 |2,6 |2,6 ... |1 |1,85 |1,85 ... |1 |1,0 |1,0 ... |4 | |6,55 ... = ... = 53 мың тг
8. Өндірістегі тасымалдау құралдары
Басылым өнімін жасаудың өндірістік ... ... ... ... ... ... болады.
өндіріс процесі кезінде формалық цехта терілім, стереотиптер, жазық
басылым цилиндрлері, офсетті пластиналар тасымалданады. ... ... ... және ... кері ... Формаларды тасымалдаудағы жүк
ағыны өндіріс ішінде іске асады.
Кәсіпорынның негізгі жүкағыны қағаздардың, қатырмалардың, түптеу
маталарының, жартылайфабрикаттардың және дайын өнім өнімдерінің
қозғалысымен ... Осы ... ... ... басу ... ... қоймаларда іске асады.
Жүкағыны мен тасымалдау операцияларын қысқарту жобаланатын жабдықтың
сипаты мен жобаның үйлесуінің арқасында болады.
Полиграфиялық кәсіпорындарды парақтық қағаздар, жартылайфабрикаттар
және дайын ... ... ... ... ... ... ... тасымалдау үшін көтеретін рамалы электроарбалар, ашалы
электротасымалдағыштар, арнайы қол ... ... ... ... ... басқа тельферлермен, транспортерлармен де
тасымалдауға болады.
Терілімді кітап-журналдық ротацияға арналған стереотиптерді, ... ... үшін ... қол ... ал ... пластикалық немесе рольді транспортерлар пайдаланылады.
Ойыңқы басу формалары ... және ... ... арбалармен тасымалданады.
Түптеу цехындағы жартылайфабрикаттарды тасымалдауда ленталы
транспортерлар, жеңіл аспалы конвейерлер,кішкентай аспалы кареткалар
кеңінен қолданылады. Вертикалды тасымал үшін жүк лифтілерінен
басқа,элеваторлар қолданылады.
Кәсіпорындардағы тасымалдау ... ... ... сай ... ... ... ... құрылысы жобалау кезінде жасалған. Бұл
стандартқа сай емес жабдықтар тасымалдау кезінде ыңғайлы, уақытты үнемді
пайдалануы керек, оның құрылысы ... ... сай ... ... ... ... ... Еңбек шарты
Мемлекеттің негізгі тапсырмаларының бірі – жұмысшылардың
денсаулығын сақтау, жеңілдету, емдеу және ... ... ... ... ... қолайлы жағдай жасау олардың денсаулығына, еңбекке
ынтасын арттыруға жақсы ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігі мен адамдардың денсаулық жағдайлары
өндіріс ғимараттарын жобалау, жасау кезінде ойластырылуы қажет және ... ... мен ... таңдау кезінде. [18]
Машиналардың, станоктардың және басқа да өндірістік ... ... ... мен ... ... сай ... ... статьяда көрсетілгендей ((ҚР еңбек заңдары(( бірде бір кәсіпорын, цех,
бөлімше, өндіріс жұмыс істей алмайды, егер онда ... ... ... (СанПжН № 1.01.001 – 94(.
Еңбекті қорғауда жұмысшылар мен қызметкерлерді қауіпті өндірістік
факторлар әсерінен қорғайтын ... ... роль ... Осы ... ... денсаулыққа қауіпті жерлерде жұмыс істейтіндерге
арнайы киімдер, аяқ-киімдер және ... да ... ... тегін беріледі.
ҚР Еңбек заңының 10-шы тарауындағы (әйел еңбегі( бөлімінде әйелдердің
еңбегін қорғайтын арнайы ... ... ... ... ... ... қорғау туралы құқықтық ережелер, сонымен қатар
жастардың жұмасқа орналасуы туралы ережелер де көрсетілген.
Полиграфиялық кәсіпорындарда ... және ... басу ... ... әсері бар жерлерде еңбек етуіне тиім салынған.
2. ... ... ... және ... факторларына талдау жасау.
Технологиялық процестер мен қосымша жұмыстарды орындау барысында
өндірістік қауіптілік – ... ... және ... ... әсер етуі мүмкін.
Қауіпті өндірістік фактор – ол, жұмысшының жарақаттануына алып
келетін факторлар. Ол ... ... ... ... сымдардан және электрожабдықтардан, ерітілген
құймалардан, активті химиялық ... ... ... ... жарақат – бұл жұмысшылардың өндірісте алған ... ... ... ... ... ... ... жұмыстарды орындау
кезінде түрлі қауіпті және зиянды жағдайлар болуы мүмкін. Зиянды өндіріске
жататындар: жазық басылымның суретті басу ... ... ... ... ... ... жұмысшыларға улы және зиянды химиялық
заттар әсер етеді, сонымен қатар ... және ... ... ... ... де кері ... тигізеді.
Фотомеханикалық өндірісте қараңғы бөлмелерде ұзақ уақыт ... ... әкеп ... ... және ... шамдар өте күшті және
жарық болғандақтан көзге кері әсерін тигізеді. Бақытсыз жағдайлардың ... ... ... (50 %(. ... басу ... ... бояу аппаратының білікшелері, қағазды шығарып алу және
қабылдап алу ... көп ... ... ... ... ... арналған ВШРА және ТЖБ,
бірпышақты және үшпышақты кесу машиналары қауіп тудырады. [18]
3. Техникалық іс – ... ... ... ... гигиеналық және
санитарлы-техникалық шаралар жатады және ... ... ... ... ... ... ыңғайлы микроклимат жасау, желдету,
ауаны тазалау, жылуизоляциясы, технологиялық жабдық пен ... ... ... мен заттарды залалсыздандыру, қауіпті процесстерді
герметизациялау, шу деңгейін және ... ... ... ... ... ... пен еңбекті қамтамассыз ету.
4. Техникалық қауіпсіздік шаралары
Жұмысшыларға әсер ететін қауіпті ... ... ... ... ... шаралары қарастырылған: қауіпсіз жабдықтарды жасау
және ... ... ... ... механикаландыру және
автоматтандыру, сақтандыру ... мен ... ... жабдықтарды басқару
құрылғыларының дұрыстығы, автоматтандырылған реттеу жүйесін, ... ... және ... жаңа ... және ... технологиялық
процестерді жасау және енгізу.
2.5 Ұйымдастыру шаралары
Жұмысты дұрыс ұйымдастыру ол – ... ... ... ... ... ... ережелерін сақтау, еңбекті ғылыми
ұйымдастыру мен қауіпсіз әдістерді ... ... ... туралы
агитациялар, лекциялар, жиналыстар өткізу т.б.
Полиграфиядағы ғылыми-техникалық прогресс ол - ... ... ... ... аз ... процестерді енгізу, мысалы, ЭЕМ
көмегімен теру, түске ... ... ... ... және ... басу формасын
дайындау, офсетті басу формасын дайындаудағы ... ... Бұл ... ... жағдайын түбегейлі өзгертеді және өндірістік
жарақат алу мен ... ... ... ... ... ... жасау кезіндегі инженерлік шешімдер
2.6.1 Өндірістік санитария
Өндірістік санитария – ... әсер ... ... ... алдын алатын, санитарлы-техникалық және гигиеналық шаралардың
ұйымдасқан жүйесі.
Өндірістің жоғарымәдениеттілігін, еңбектің қауіпсіздігі мен ... ... ... кәсіпорынның санитарлы жағдайы маңызды роль
атқарады.
1. кәсіпорынды тұрғызу кезіндегі құрылыс алаңына қойылатын талаптар:
- құрылыс алаңы ... және ... ... ... алаң ... жақын орналасуы тиіс. Жақын маңдағы тұрғындарды
зиянды ... ... үшін ... ... ... Өндіріс территориясына қойылатын талаптар.
Баспахананың территориясы тегіс, су көздерімен қамтылған, жолдары тас
жол болуы керек. адам жүретін жолдардың ені 1,5 м кіші ... ... ... тиіс.
3. Өндірістік бөлмелерге қойылатын талаптар.
өндірістік бөлмелердің көлемі 1 адамға 15м3 кем ... ал ... ... керек. Цех ішіндегі негізгі жолдардың ені 1,5 м. Полиграфиялық
өндірістердің едендері ескіруге төзімді, мықты, жылы (6 ... ... ... тегіс, тез жуылатын, өртке, ылғалға төзімді болуы тиіс.
4. Қосымша бөлмелер
Қосымша бөлмелерге жататындар:
Тұрмыстық ... ... ... жеке ... т.б(; ... асхана; административті бөлмелер. Душ бөлмесіне
3 – 15 адам, бір душ сеткасына жуынатынға, бір ... 7-20 ... ... 0,65 м. ... ... бір адамға 0,2 м2, 18 м2 кем болмауы ... ... ... ... қауіпсіздігін, жалығуын болдырмайтын факторлардың бірі
бөлме ішінің түсі, жабдықтары және т.б..
Жылы ... ... ... ... ... қызылқошқыл, және
олардың реңдері(.
Суық түстер (жасыл, көк, көгілдір-жасыл, күлгін-жүйке ... Ауа ... ... және ... бөлмелерінің микроклиматы деп – ауа ... ... ... ... ауа ... мен ... сәулесі (инфрақызыл(.
Бұл жағдайлар адам ағзасының терморегуляциясына, ... орта мен ... жылу ... әсер ... ... сәйкес өндіріс бөлімі жылы – жылу бөлінуі 1м3/сағ
– на 20 Дж.
Адам ... ауыр ... ... ... ... қоршаған ортаның микроклимат жағдайы ауысқан кезде ... ... ... ... ... ... ... ережелерге сай жобаланады. Мұндағы жасанды жарықтандыру жабдықтың
өндіріс интерьері мен жиһаздарының түсіне үйлесуі ... Ұл ең ... ... ... еңбек өнімділігінің артуына ... ... ... ... ... жобалау барысында жұмыс бөлмесі мен дәліздердің
жарықтануларында үлкен айырмашылық ... ... ... ... мен ... ... дақ түсіп қалмайтындай болып орналасуы
керек.
Люменисцентті шамдарды ... ... ... ... ... ... ... кезде жарықтандыруды қайта орнатуды қажет
етпейді.
Жалпы және жергілікті ... үшін ... ... ... ... ... басу және ... цехтар(, түрлі шамдарды қолдану бояу реңінің
дұрыс қабылданбай қалуына және ... өнім ... кері ... ... ... ... жарықтың машина талеріне, басу
аппаратына, самонакладқа жарықтың жақсы түсетініндей етіп ... ... ... ... ... күндізгі жарыққа ұқсас болуы тиіс.
Жергілікті жарықтандырумен теру,кесу,басу және басқа да ... ... ... формалық цехтың ... ... ... ... жарықтандыру қуаты 100 – 150 лк
болатын сары немесе актинді емес түстермен боялған болғаны дұрыс. ... ... ... ... ... жарықтандыруды есептеу.
Жарық көзіне байланысты өндірістік ... үш ... ... ... және аралас.
Басу цехында жасанды жарық қолданылады.
Полиграфиялық кәсіпорындардағы басу ... ... (60(18( ... ... ретінде ЛБ типті люминисцентті шам қолданылады. Көру
жұмысының разряды ІІІв, яғни Ен( 400 лк жарықтандыруын жасау керек.
1. Формула ... ... ... табамыз:
І ( А(В/Нр(А+В( мұндағы
А мен В – бөлменің ені мен ұзындығы,м
Нр – есептелген төбедегі жарықтандырғыштың ілінген биіктігі
І ( ... ... үш ... етіп ... ... ... ... әр қатардағы шамдардың жарық ағынының қажетті
мөлшерін анықтаймыз:
Фжар(Ен(S(Z(К/ Nр((, мұндағы
Ен – ... ... ... ... – жарықтандырылатын беттің ауданы,м2
К – шам үшін запас коэфиценті, К ( 1,5-1,8
Z – ең кіші ... ... ... (1,1( ... - 54( жарық ағынының қолдану коэфиценті
Фжар ( 300(302(1,1(1,5/4(0,54 ( 20,1/2,2 ( ... Егер ... ... 40 Ватт олатын және жарық ағыны Фл (
3740 лк болатын екі ... ... бір ... ... ... мына ... ... болады:
N ( Фжар/2(Фл
N ( 9/2(3740(16 жарықтандырғыш
5. басу цехында барлығы 3 ... ... 16 ... 3 ке ... ... 48 ... ... басу цехында бір-біріне параллель орналасқан үш қатар
жарықтандырғыштың әр қайсысында 2 шамнан. Бұл ... ЕҚ ... және ... ... ... ... ... және желдету
Барлық өндірістік және қосымша бөлмелердегі ауа ортасының ... ... ... үшін ... ... ... ... және аралас(.
Жұмыс орнын қажетті ауа ортасымен қамтамассыз ету үшін қажетті ауа
мөлшерін анықтайтын факторлар:
А. Жылу бөлетін ... – жылу ... Жылу және ... ... ...... ... жылу, ылғал
таусылғанда;
В. Газ бөлінетін бөлмелерде – жұмыс ... ... ... ... ... ... басу және ... цехтардың
ауасын желдетуді жобалап отыр.
Ауны желдетудің технологиялық қажеттілігіне байланысты ... ... ... ... ... ... ... ауаның температурасымен
салыстырмалы ылғалдылығы тұрақты деңгейде, ал жекелеген ... ... ... ... ... қана ... болады.
Полиграфиялық кәсіпорындардағы ауаны желдету кең қолданыс табуы
керек, себебі жаңа ... ... ... басу ... ... ... ... басқа полиграфиялық өндірістің технологиялық
процесі түрлі жылу және ... ... ... Ол тұрақты
микроклиматтың түрлі комбинациясын ... ... ... ... ... температура мен салыстырмалы
ылғалдылық өлшемдеріне қойылатын технологиялық талаптар жан-жақты ... ... ... ал ... ... ... мүмкіндігінше
қарапайым және тиімді болуы қажет.
Желдету жүйесін, сонымен ... ... ... алмасуын орнату
барысында қиысатын және соратын каналдардың ... ... мән ... көп ... ... ... мен жылу ... жарық зонасымен жұмыс
орындарында сору жүйелерін орнату керек.
1. Ауаны желдету мен тазартуды ... ... және ... да осы ... ... ... минималды берілуін ауа алмасудың еселігімен анықтаймыз.
Ауа алмасудың еселігі деп – желдетілген ауа ... L м3 ... ішкі ... Vn(м3( қатынасын айтады, яғни
n ( L/Vn ( 300м3/2400м3 ( 0,125м3/сағ
ауа алмасу еселігі берілген бөлмедегі барлық ауа мөлшері бір ... рет ... ... бұл ... ауа ... ... әсер
етеді. Ауа алмасу еселігін ауаның келуі мен ... ... ... ( ... желдетуді есептеу мына формуламен есептеледі:
Зв ( V(Ш(У(Ц, мұндағы
Ш – 0,15 ккал
У – ... ... (3 ... ( 3456(0,15(3(2(10-3 ( 3 мың тг
1 жылда желдетуге кететін шығын мөлшері
3 ( 12 ( 36 мың тг
9. Жылыту
Жылдың суық ... ... ... ауа температурасымен сыртқы
ауаның температурасының үлкен айырмашылығының нәтижесінде, жылытылатын
бөлме мен оны ... ... ... ... ... едендер,
есіктер, төбелер( арқылы жылу жойылады.
Ғимараттың ... ... ... жазықтығы арқылы жылудың
жойылуы, ішкі және ... ... ... ... тұратын
құрылыстардың өлшемдері мен аудандарына байланысты болады.
Жылу беру формула бойынша анықталады:
Зт ( V(Ш(Ц(720, мұндағы
V - өндірістің жалпы ... – 30 ... – 1 ккал ... 2 ( 10-3
V ( 864(4 ( 3456 м2
Зт ( 3456(30(2(10-3 (720 ( 149299 ( 149 мың ... ... ... ( 12 ( 1788 мың ... ... техникасы
1. Қауіпсіз технологиялық процестерді ұйымдастыру
Қауіпсіздік техникасы бұл – жұмысшыларға әсер ететін ... ... ... ... мен ... ... ... жүйесі.
Полиграфиядағы өндірістік жарақатпен түрлі ауруларға ұшыраудың
себебін тексере келе, еңбектің ... мен зиян ... ... мен ... процесстердің сипатымен байланысты екенін
көрсетіп отыр.
Полиграфиялық өндіріске түгелімен формалық, басу және ... ... мен ... ... және ... жаңа
заттар мен материалдарды қолдану, жұмыс ... ... ... ... ... апаттардың, жарылыстардың, өрттің, жарақаттану ... ... ... ... ... ... ... полиграфиялық кәсіпорында барлық операциялар
автоматтандырылғандықтан шикізаттарды, жартылай фабрикаттарды, ... ... ... алу болмайды.
2. Жұмыс орнын ұйымдастыру
Жұмыс орнын ұйымдастыру мен жабдықтарды жылжыту ... ... ... ... ... ... ... етуі керек.
Сонымен қатар жұмыстың өнімділігін, ... мен ... ... ... қамтамассыз етуі керек.
Жұмыс алаңындағы бос орынның механикалық жабдық пен ара ... мм ден кем ... ... ал ... емес ... 600 мм ден кем ... ... мүмкін болса барлық жұмыстарды отырып істеуді
қарастыру керек. отыру жағдайы мен ... ... ... істеуіне
ыңғайлы болуы керек. отыру адам денесіне жақсы тірек, бұлшықеттерінің дұрыс
дамуына қолайлы болуы керек.
3. Адам ағзасына электр тогының ... ... ... ... ... өлімге дейін әкелетін
бақытсыз жағдайлардың 20 - 40( осы ... ... ... ... ... тогы, адам денесінен өткенде, оған темиялық (дененің ішкі және
сыртқы бөлігін күйдіреді, қанды қыздырады(, электрлік ( ... және ... ... ... ... және биологиялық (тірі жасушаларды
қоздырады және тітіркендіреді( әсер етеді. ... ... ... ... екі түрлі зақымдану болады. Оның екі түрі бар: ішкі ... және ... (күю, ... ... ... ... Ауыр ... қозғалту кезіндегі қауіпсіздік
Жобаланған полиграфиялық кәсіпорында ... және ... ... тасымалдауға арналған түрлі
цехтардың және цех ішінің тасымалдау құрылғылары бар. Рельссіз ... ... ... ... және т.б( еңбек
жағдайының қауіпсіздігін қамтамассыз етуі қажет.
Баспаханаларда қолданылатын қол арбалар ауыр ... тасу ... ... ... жеңілдетеді. Арбаларға салынатын өнімнің көлемі
арба өлшемінен үлкен болмауы керек және жұмысшының ... ... ... ... қол арбалардың жүру жылдамдығы 0,5 – 0,8 м/сек.
Сирек кездесетін заттардың ыдысын арнайы ... ... екі адам екі ... бар ... алып жүреді. Баспаханаларда
сынбайтын, жеңіл,мықты және қышқылға, ... ... және ... ... бөтелкелер мен бидондар қолданылады.
Бұл жобаланған баспаханада электрокаралар кең қолданыс тауып ... ... ... ... ... ... істеуде де,
басқаруда да өте қарапайым және өртке ... иіс пен ... ... ... платформасы және жүк ... ... жүк ... ... және ... цех ... негізгі жолмен жүру жылдамдығы 5км/сағ.
5. Көтеріп-тасымалдау құралдарымен жұмыс істеу ... ... ... ... ... ... кранбалкалар және жүк көтергіштер кең қолданыс тауып отыр.
өндірістегі ... ... ... ... ету ... көтеріп-тасымалдау құралдары жиі-жиі
тексеріліп тұрады. Сонымен қатар жұмысшылар да осы құралдарда ... ... ... Өрт ... ... өрт ... көп ... - өртпен дұрыс
жұмыс ... ... ... ... ... бұзылуынан, электрогазды пісіру жұмыстары ... ... ... ... және т.б ... ... ... барысында олардың өрт қауіпсіздігінің
қандай категориясына жататындығын ескеру керек. СНжП 21-01-97 ... ... ... сипатына және мөлшеріне қарай, бөлмелер өрт
және жарылыс қауіптіліктеріне қарай А,Б,В,Г категорияларына бөлінеді.
Полиграфия ... өрт ... ... қарай В
категориясына ... ... ... ... кәсіпорынның
өндірістік процесінде қатты жану заттары,қағаз, ... ... ... ... ... ... полиграфиялық кәсіпорында өрттің алдын алу үшін
өртке шыдамдылығы 0,75 сағ болатын перегародкалар және 0,6 сағ ... ... ... ... ... ... ... қауіпсіз жабдықтар
және өрт сөндірудің автоматтандырылған жүйесі қарастырылған.
Өрт сөндіру машиналары кіру үшін ... екі ... ашық ... Жол ... мен ... ара ... 25 м- ен артық болмауы
керек.
11. Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс деңгейін көтеру мақсатында ... ... ... ... әсерін болдырмас үшін әрбір кәсіпорында ... ... ... ... ... ... ... алаңының аэродинамикалық сипаты
есебімен таңдау керек. тұрғындарды өндірістік зиянды заттардан қорғау үшін
кәсіпорын мен ... ... ... ... ... ... ... тиіс бес зона қарастырылған ... м. ... ... ... таза ... тиіс.
Полиграфиялық кәсіпорынның ағынды сулары ластану құрамына қарай
қышқылды, сілтілі, бірнемесе бірнеше ... ... ... ... ... ... сонымен бірге мұнай қалдықтары немесе басқа да заттармен
ластанулар. Сондықтан осыларды ... ... ... ... ... тазалау үшін түрлі әдістер қолданылады.
Ағынды суды реагенді тазалау – химиялық тазарту, оған нейтралдау және
тұндыру жатады. Ағынды суларды тазартудың ... ... ол ... ... су ... NaOH( ... ... 8-9 ға дейін
көтерсе ... ... ... ... ... айналады. Нейтралдау
станциясының негізгі жабдықтары резервуарлар-орталандыру-реакторлар, қышқыл-
сілтілік ағынды суларды тұндырғыштар. Ағынды суларды мұнай қалдықтарынан
және ... ... ... ... ... ... іске ... ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
3.1 Жобаның экономикалық бөлімінің мазмұны
Цехтың және өндірістің ... ... ... екі ... ... ... ... және негізді;
2. туынды және салыстырмалы.
Негізгі және обсолютті ... ... ... ... ... ... және технологиялық және басқа да инженерлік
есептеулер бойынша жасалады.бұлар ... ... ... ... ... қорының мөлшерін, өнімнің
өзіндік құнын және ... да ... ... ... ... ... ... көрсеткіштері абсолютті негізде шығарылады және
жобаланған өндірісті немесе цехты ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Жобаланған өндірістің тиімділігін бағалайтын негізгі көрсеткіштер
пайда, ренабельділік,капиталқорының өз құнын ... өз ... ... ... ... Пайданы басылған өнімге кеткен ... ... ... ... ... ... немесе баспаға кеткен
шығындардың есебінен көруге болады.
Бірөнімді жазық,ойыңқы немесе ... ... ... ... ... ... ... мөлшері әр түрлі болады. Баспахана өте қымбат әдіспен
баса ... көп ... таба ... ... мұндағы сату бағасымен өзіндік
бағасының ... ... та ... ... экономикалық тиімділігін келесі іс-шаралардың
арқасында көтеруге болады:
1. басу аппаратының қолданыс коэфицентін көтеру;
2. өндірістік ... ... ... ... ... ... ... тиімді және нақты пайдалану;
4. өндірісте ғылым мен техниканың жаңа ... ... және ... ... ... ... материалдарды
арзан материалдармен алмастыру, мықты материалдарды қолдану арқылы;
5. өөнімді ... ... ... ... өндірісті ұйымдастыру,
технология мен техниканы жобалау;
6. өндіріске еңбекті ғылыми ұйымдастыруды енгізу.
Екі сатылы ... ... ... ... ... ... ... Мұнда жобаның барлық бөлімдерінің қорытындылары
көрсетіліп, ... ... ... ... береді.
Экономикалық бөлімде өндірістің есептеу жүйелері тұтас және жеке-жеке
цехтар бойынша көрсетіледі.
Дипломдық жобада экономикалық бөлім технологиялық бөлім технологиялық
жобаның бөлімі ... ... ... ... жұмыс істеу кезінде өнімнің өз бағасы
мен сату бағасының технологиялық, құрылыстық, техникалық-санитарлы және
басқа да инженерлік ... ... ... ... Полиграфиялық өндірістің негізгі қорын анықтау
Полиграфия өндірісінің негізгі қоры барлық бағалы мүліктің құнымен
анықталады.
Негізгі құралдар мына ... ... ... және ... өндірістік және қосымша жабдық;
в( өндірістік жиһаздар мен жабдықтар;
г( жекелеген цехтар бойынша басқа да шығындар.
Ғимарат пен құрылыс ... ... ... су
құбырларының,канализацияның жылудың, желдеткіштің және т.б ... және ... ... ... технологиялық
жабдықтардың барлық түрлері,құралдары,монтаждық жұмыстар және т.б. кіреді.
3. Жобаланатын өндірістегі өнімнің ... ... ... ... ... анықтау үшін тауарлық өнімнің өзіндік
құнын толығымен ... ... ... ... ... ... [21]
а( Жалақының жылдық қорын анықтау.
Өндірісте 33 адам жұмыс істейді – бұлар негізгі өндірістегі ... ... ... ... – техникалық жұмысшылар, басқа да
жұмыстарды істейтін қосымша жұмысшылар және административті ... ... ... ... ... қоры өндірістік және қосымша
жұмысшылардың, инженер – ... ... ... ... ... сақтандыруға жалақыдан 20% алынады.
Жалақы шығыны негізгі және ... ... ... ... Материалдардың шығыны.
Полиграфиялық өндірісте журнал өнімін дайындау үшін негізгі және
қосымша материалдар ... ... ... ... жуу ... майлар,жуу және сүртү материалдары,офсетті резина және декель,
жабдықты жөндеу материалдары.
Материалдарға кететін шығындар цехтың көрсеткіштерінде ... ... ... ... және жарықтандыруға кететін ... ... ... ... ... кВт / сағ – 5,6 теңге
г( Аммортизациялық шығын.
Бөлмелердің және ... ... ... ... инженерлік құрылыстардың, өндірістегі жабдықтардың бағасымен
анықталады.
Жабдықтың аммортизациялық шығыны ... ... ... ... аммортизациялық шығыны бөлмеге кеткен шығын бағасының 8%-
мен анықталады.
4. Экономикалық есептер
1. ... (бір ... ) ... ... ... ... ... құрылыстар,
жабдықтарды сатып алу, оларды орнына қою (монтаж), оларды реттеу (наладка).
А. Кәсіпорынның шын ... ... үшін ... ... ... шешілуі керек
34 – кесте. Қажетті жалақы
|Жобалаушы |Саны ... ... ... ... | ... тг ... ... тг ... |1 |30 |2 |60 ... |1 |35 |2 |70 ... |3 |25 |1 |75 ... |1 |30 |2 |60 ... |6 | | |265 ... Жж = 265 ... ... ... – 17 % барлық жалақы қорынан (жзк)
жеке зейнеткерлер қоры 10 %
265×0,1 = 26,5
(265-26,5)×0,17% = 40,545 мың ... ... ... ... 3%
265×0,03 = 7,95 мың тг
3) жобаға басқа кеткен үлестірімдер ... 5% ... ... болады)
265×0,05 = 13,25 мың тг
4) жобаның жалпы үлестірім (шығындары) 1-5 баптардың қорытындысы
265+26,5+40,545+7,95+13,25 = 353,245 ≈ 353 мың ... ... ... үйді ... алу үшін ... шығындар. өндіріс алып жатқан
орынның әр м2 – ын 25000 тг – ге ... ... = 1728 м2 × 25000 = 43200 мың ... ... ... ... жиһаздарды сатып алу
35 – кесте. Басуға дейінгі процесстер үшін қажетті жабдықтар
|Жабдық, жиһаз |Саны ... мың тг. ... ... мың ... | | |тг. ... ... 74 |1 |33000 |33000 ... |1 |7 |7 ... |1 |2 |2 ... |1 |8 |8 ... |4 | |33017 |
36 – ... Басу және кітапшалау-түптеу цехына қажетті жабдықтар
|Жабдық, жиһаз ... ... мың тг. ... ... | | |мың тг ... басу |3 |24000 |72000 ... | | | |
|1 ... кесу |1 |1000 |1000 ... | | | ... ... |1 |10000 |10000 ... |1 |2000 |2000 ... (КБС) |1 |15000 |15000 ... жинақтау |1 |7000 |7000 ... |13 |10 |130 ... |25 |2 |50 ... |15 |8 |120 ... |1 |900 |900 ... | | | ... | | | ... |51 | ... |
37 – ... ... ... жиһаз |Саны ... мың тг ... ... | | |мың тг ... |3 |7 |21 ... |1 |20 |20 ... |1 |22 |22 ... |1 |8 |8 ... |3 |8 |24 ... |1 |1,5 |1,5 ... |10 | |96,5 ... кеткен барлық шығын: 33017 + 104182,5 + 96,5 = 137296 ... ... ...... ... ... қатысатын адамдардың саны, жалақысы
|Жабдықты ... ... ... ... ... ... |
|орналастырушы | |мың тг ... ай |мың тг ... | | | | ... |1 |30 |1 |30 ... |1 |35 |1 |35 ... |1 |20 |1 |20 ... |5 |15 |1 |75 ... |8 | | |160 ... 160 мың тг.
2) әлеуметтік салық (17% барлық жалақы қорынан алынған ЖЗҚ) ... 10% ... ... 16 мың ... × 0,17 = 25,5 мың ... ... ... есептеулер 3%
160 × 0,03 =4,8 мың тг.
4) монтажға қажет материалдар ( сым -, құбырлар, кабельдер, бақылау-
өлшеу құралдары) және ... ... ... ... ... × 0,05 = 8 мың тг.
Монтаждық жұмыстар үшін жалпы үлестірімдер
160 + 5 = 165 мың ... ... ... ... ... ... ... мамандығы, жұмыс
мерзімі бекітіліп, жалақы есептелінеді.
39–кесте. Реттеу жұмысына қатысатын адамның саны, жалақысы
|Реттеуге ... ... ... ... ... жалақы, |
|қатысатын | |мың тг ... |мың тг. ... | | ... | ... |30 |1 |30 ... | | | | ... |15 |1 |15 ... | | | | ... |15 |1 |15 ... | | | | ... |5 |10 |1 |50 ... | | | |120 ... 120 мың ... ... ... ( 17% барлық жалақы қорынан алынған ЖЗҚ) ЖЗҚ ... = 12 мың ... - 9)×0,17 =118,47 мың ... міндетті әлеуметтік есептеулер 3%
120×0,03 = 3,6 мың тг.
3) 120+5 = 125 мың тг.
Е) бір реттік жалпы үлестірім – күрделі шығындар ... ... – Н ... ... ... қосындысы
353+43200+137200+165+125 = 181043 мың тг.
Күрделі шығындарды төлеу үшін банктен 5 ... 10% ... ... үшін ай сайын пайыздық төлемді төлеу керек. бұл тағынды шығындардың
бір тармағы. Несиені пайдадан екінші жылдан ... төрт ... ... ... ... ... ... шығындар)
40 – кесте.Жобаланған басылымды дайындау үшін ... ... ... ... ... ... ... |Бағасы,мың тг |Айлық ... |
| | | ... ... тг ... | | | | ... | |250 |3175 |739,750 ... | | | | ... | |250 |18,9 |4,7 ... |Кг | | | ... | |280 |3175 |889 ... | | | | ... | |280 |8,66 |2,4 ... | | | | ... |Кг |2000 |807 |1,614 ... |Кг |900 |60 |54 ... |Кг |1000 |73,5 |73,5 ... ... |Дана |1400 |1562 |2,187 ... | | | |25305,6 ... 14% ... құн ... ... × 0,14 = 3543 мың тг
Материалдарға кететін жалпы шығын
25306 + 3543 = 28849 мың тг
41–кесте. ... ... ... ... |Бір ... ... |Барлығы, мың |Қосымша жалақы|
| | ... мың тг. |тг |40%, |
| | | | |мың тг ... |1 |70 |70 |28 ... бухгалтер |1 |60 |60 |24 ... – |1 |50 |50 |20 ... | | | | ... |1 |40 |40 |16 ... ... |45 |45 |18 ... операторы |1 |50 |50 |20 ... |4 |50 |200 |80 ... |2 |40 |80 |32 ... ... |3 |40 |120 |48 ... |2 |35 |70 |28 ... операторы|2 |40 |80 |32 ... ... |2 |40 |80 |32 ... |2 |35 |70 |28 ... |2 |35 |70 |28 ... |1 |30 |30 |12 ... |1 |25 |25 |10 ... |2 |25 |50 |20 ... |2 |15 |30 |12 ... |25 | |1230 |488 |
| | | | 1718 |
1) ... ... ... ... ... қосу керек, оны 7 – 8 %
жалақыдан алуға болады.
1718× 0,07 = 120,26 мың тг
2. ... ... ... Мұны 1,5% ... ақыдан алады.
1718 × 0,015 = 25,77 мың тг.
3. ... ... (17% ... ...... × 0,1= 171,8 мың ... – 171,8)× 0,17 = 263 мың тг
4. Міндетті ... ... ... × 0,03 = 51,54 мың ... ... ... және инженерлік торлардың амортизациясы.
S = 1728 м2 × 25000 = 43200 мың тг.
Амортизацияға 3% жылдық айналымдар.
(43200×0,03) / 12 = 108 мың ... ...... ... ... = 10984/12 = 915 мың тг.
4. Электроэнергия шығындары
10. есте – Жабдықтарға қажет энергия шығыны
б) ... үшін ... ... шығындар.
Ш = А×Э×У×Б
Ш = 1728×0,025×400×0,0056 = 97 мың ...... ... – 1 ... ... қажет электроэнергия
У – жарық жанатын уақыт
Б – электроэнергия бағасы
6) ... ... ... ... ... = ... = 31353 мың ... V – цехтың жалпы көлемі,биіктігі 4,2 м;
Ш – 30 ккал текше метрге сағатына ... ... ... 720 – ... ... ... Б – ... бағасы 2 х 10-4 тг бір ккал/сағ үшін.
7) Вентиляцияға кететін жылудың шығыны
Шв=V×Ш×У×Б
Шв=7257×0,15×720×0,0002 = 156 ... - ... ... жалпы көлемі, м.
Ш – 0,15 ккал бір текше метрді желдету үшін ... ... ...... уақыты.
Б – жылудың бағасы.
8) Ыстық суға және буға ... ... = ... / 1000 = 1764 тг
9) Суық суға және канализацияға кететін шығындар
Шс = 21×25×30×112/1000 = 236 тг
Канализацияға Шк = 236 ... Шж = ... = 2,5 мың ... ... ... айлық үлестірім
Жылғы мөлшері швмвмен 8% жабдықтардың және 4% ... ... ... ... ... 1/12 ... сомадан.
131669×0,08 = 10534 мың тг
24300 × 0,04 = 972 мың тг
972+10534 = 11506 мың ... = 958 мың ... ... ... үшін ... % негізгі қордан
181043×0,001 = 181 мың тг
12) Салықтар
Салықтардың 1/12 бөлімі ағынды шығындарға кіреді. Мүлік үшін ... 1
% ... ... ... ... жіберу керек.
181043×0,01 = 1810,43 мың тг
Жер салығы 40 тг/м2. жер ауданын бас жоспардан алады.
S = 48×36 = 1728 м2
Ж = 2700×40 = 108 мың ... = 1810 + 108 = 1918 мың ... = 159 мың тг1 айда ... ... үшін ... ... 5 жылға.
181043×0,1 = 18104,3/12 = 1508,7 мың тг
14) Мүлікті сақтау үшін шығын
0,2% негізгі қордан алуға болады
181043×0,002 = 362 мың ... ... ... мың тг
Бұл дипломдық жобада шығарылатын журналдар екі ... ... осы ... ... % - ға бөлу ... өз құнын шығарамын: сыммен тігілетін журналға осы шығынның 80
% кетеді, ал желіммен бекітілетін журналға 20 % ... ... ... ... (80%) – 35545 × 0,8 = 28436 мың ... ... бекітілетін журнал (20%) – 35545 × 0,2 = 7109 мың ... ... ... қорытындыдын 10% алады
28436×0,1 = 2843 мың тг
7109×0,1 = 711мың тг
17) Қорытынды
28436+2843 = 31280 мың тг
7109+711= 7820 мың тг
18) Қосымша ... ... ... аппаратына, кеңселік жұмыстарға, аудитке
т.б шығындар кіреді. Оларды шамамен 18-20 % алады.
31280×0,2 = 6256 мың ... = 1564 мың ... ... ... ... ... +6256 = 37536 мың тг
7820 + 1564 = ... Бір ... өз ... = 83 тг.
9384/50 = 187 тг
21) Айлық айналма қаржы
Ш – амортизация
37536 × 0,8 = 30028 мың ... × 0,8 = 7507 мың ... ... 83×0,35 = 29,05 ... +29,05 = 112 ... × 0,14 = 15,68 ... + 112 = 127 тг
2) 187 × 0,35 = 65,45 тг
187 + 65,45 = 252 ... × 0,14 = 35 ... + 35 = 287 ... Келтірілген шығындар
Мұндағы Шө - жылғы ағынды шығындар
Н – негізгі қор
37536 + 9384 = 46920 мың тг
Шк = Шө + 0,12 ... = 46920 × 12 = 563040 мың ... = 563040 + 0,12 × 46920 = 568670 мың ... ... басқа нұсқаның немесе кәсіпорындағы шығындармен
салыстыру керек. жобадағы ... ... ... ... шығындары
минималды болуы керек.
3. Жылғы кіріс
К = 5400 × 127 = 685800 мың тг
К = 600 × 287 = 172200 мың ... = 685800 + 172200 = 858000 мың ... ... ... пайда
Сол үшін жалпы кірістен ағынды шығындарды шегеру керек:
П = К – Шө
Мұндағы К – жалпы ... - ... өз ... = 858000 – 568670 = 289330 мың ... Таза ... ... ... салықты шегеру керек. Қазір заңды тұлғалардың
табыстық салығы 30%, яғни
Ст = 0,3 × 289330 = 86799 мың ... ... таза ... = П – Ст = 0,7 × ... = 289330 – 86799 = 202531 мың ... ... Капиталдың тиімділігі
Тк =Пт/Шө
Бұл көрсеткіш 0,12 ден жоғары болу керек
Тк = 202531/568670 = 0,35
0,35×100 = ... Өз ... ... = ... өтеу ... = 100/35=2,8 жыл
4. Техника-экономикалық көрсеткіштер
42 – кесте. Техника-экономикалық көрсеткіштер
| ... | ... ... |
| ... | ... ... өлшемдері, | м |36х48 ... | |4,2 ... ... | м2 |1728 ... ... | м2 |1382 ... ауданы | м2 |2600 ... ... саны | |10 ... ... |млн. тг. |181 ... ... ... |млн. тг. |137 ... ... ... |млн. тг. |37 ... ... ... ... |6 ... ... саны ... |31 ... ... саны ... |27 ... ... ... өнімділігі |млн. тг. |27,6 ... ... өз құны |млн. тг. |568 ... ... өз құны | | ... 1 |тг. |83 ... 2 | |187 ... және ... ... ... |мың тг. |181 ... кеткен шығындар | | ... ... |млн. тг. |858 ... ... |млн. тг. |289 ... таза ... |млн. тг. |202,5 ... |% |35 ... өтеу ... |жыл |2,8 ... ... дайындаудағы күрделі мәселелердің перспективті шешімі,
ол басылымның шығарылу мерзімін қысқарту, оның полиграфиялық орындалуының
сапасын және көркемдік-техникалық ... ... ... ... ... азайту, қағаз ресурсын экономдау, сонымен ... ... ... ... және ... ... азайту.
Осы мәселелерді шешудің негізгі жолы, ол форманы дайындаудан бастап,
өнімді орап-буғанға дейін жаңа ... мен ... ... ... басу ... материал шығынының, жұмыс күшінің аз
жұмсалуына қарамастан ... ... ... ... анықтайтын
негізгі фактор.
Қазіргі заианға басу техникаларын қолдану өнім сапасының ... және ... ... ... ... ... Бұл полиграфиялық
қызмет көрсету нарығында күшті бәсекелес болуына себін тигізеді.
Басудан кейінгі процесстерді автоматтандыру – ... ... ... кепілі. Мұнда журнал өнімін шығарудың ... ... 45-50 % ... және ауыр ... ... саны азаяды.
Өндірістің негізгі бағыты – жаңа технологияны енгізу, ... ... ... өнім сапасын арттыру.
Берілген дипломдық жобаны қорыта келгенде жобаланған баспахана
экономикалық ... ... ... және ... ... ... ішінде – 1,5 жылда капиталсалымын қайтарып
алуға болады және одан әрі өндіріс пайдасының көбеюіне мүмкіндік ... ... ... ... Д.В. ... процессы. М.: Книга,
1989.
2. Справочник ... ... 6. М.: ... ... ... Л.А., ... П.М. Полиграфические материалы. М.:
Книга, 1982.
4. Рязанов В.М. Офсетная печать М.М: ... ... ... К.А. ... ... ... М.:
Книга, 1981.
6. Единые нормы времени и выработки на процессы полиграфического
производства. М.: ... ... ... Д.А. ... ... М.:
Издательства МПИ, 1990.
8. Петров К.Е. Справочник по процессам полиграфии. М.: Кору, ... ... ... 1-6, ... ... №1-12. М., ... ... Гейдельберг СНГ 2000.
12. Каталог полиграфических оборудований. 2005.
13. Левин Ю.С., Матвеев П.А., Маудрих К.Д. ... ... ... ... и расчет. М.: Книга, 1983.
14. Раскин А.Н. Технология печатных процессов, М.: Книга, 1989.
15. Солдатов А.А. Печатнику-офсетчику. Словарь-справочник. М.: ... ... ... материалов на полиграфических предприятиях. М.:
1974.
17. ... о ... ... и ... оборудования
полиграфических предприятий. М.: Книжная палата, 1980.
18. Чижевский С.С. Охрана труда в полиграфии. М.: ... ... ... ... ... и ... на ... полиграфического
производства. М.: Книга, 1975
20. Гельмут Кипхан. ... по ... ... информации. М:
МГУП, 2003
21. Темірғалиев С.Ж. Дипломдық жобаның экономикалық бөлімі, 2000
-----------------------
Бояуды ... ...

Пән: Полиграфия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 102 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Баспахананың жалпы сипаттамасы9 бет
Республиканың мәдени өміріндегі өзгерістер14 бет
Statistic analytic system (SAS) бағдарламалық өнімін қолдана отырып әр бақылау бекетіндегі уақыттың әр түрлі кезеңіндегі (тәулік, ай, жыл), қала кескініндегі (ауданында) атмосфералық ауаны ластайтын заттардың орта шоғырын есептеу бойынша бағдарламалық қамтама өңдеу43 бет
Web беттерін құрудағы JavaScript-ің мүмкіндіктері және электрондық басылымдарды жасау технологиясы74 бет
XX ғасырдың 20-30- жылдарындағы қазақ тіліндегі мерзімді баспасөзі: шығу тарихы мен деректік маңызы50 бет
«Айқап» журналы8 бет
«Айқап» журналына 100 жыл8 бет
«Айқап» журналындағы оқу-тәрбие туралы ойларды зерделеу7 бет
«Айқын» басылымы: тақырып және талғам49 бет
«Алатау» ЖШС өнімінің бәсеке қабілеттілігіне баға беру33 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь