Бизнес этикасының ерекшеліктері

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1 Бизнес этикасының қазіргі заман концепциялары ... ... ... .5
2 Кәсіпкердің этикалық заңдар жинағы. Кәсіпкердің
қоғамдық санасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
3 Этиканың заңдар жинағы мен сапалы іскерліктердің
концепциясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
4 Іскерлі қатынастардың этикасы ... ... ... ... ... ... ... ... ...11
5 Корпоративтік этика ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17
6 Әкімшілік (басқармалы) этика ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21
7 Кәсіби этика ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
8 Микро және макроэтика ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .44
Әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...49
Бизнес этикасы - бұл қарым-қатынас түрiн жазатын тәртiп кодексi. Кәсiпкерлердiң өз мiндеттерiн осы немесе басқа салада орындаулары олардың көзқарасы бойынша ең жақсы болып көрсетiледi. Әдеп ортасында мораль тұр, немесе өнегелiк қарым-қатынас жүйесi, әрекет мотивтерi, сезiм және ақыл-ой.Бұл жүйелер адамдардың ұжымдағы қарым-қатынастарын және қылықтарын қарым-қатынас шектерiн анықтайды.
Бизнес этикасы экономистер мен менеджерлердi дайындауда ажырағысыз бөлiгi болуы керек.
Келешекке қызмет ететiн кәсiпкерлерге олар өздерi және олардың серiктестерi мораль нормаларын ұстану туралы ойлану қажет. Оқытудың мақсаты - болашақ мамандарға этика бизнесiнiң саласында теориялық және тәжiрбиелiк дағды бiлiмдерiн беру.
Курстың негiзгi мiндетi болып - дәстүрлер мен ережелер арқылы бекiтiлген нарықтық заңдылыққа байланысты берiлген сөзге нәтижелi, әдiл ашық түрде қызмет ететiн бизнес әдебiнiң сұрақтарын iскер әдеп ретiнде қарастыру болып табылады. Сонымен қоса, курстың мiндетiне өндiрiстiк iс әрекеттiң әдептiлiк мәнiн ашу жатады, мұнда келесi сұрақтар қарастырылады: қазiргi бизнес әдебiнiң тұжырымдамасы, әдептiлiк кодекс түсiнiгi, бизнестегi мораль және жауапкершiлiк түсiнiктерi, басқару әдебiнiң ерекшелiгiн оқып үйрену, iскер байланыс әдебi, сонымен қатар бизнестiң қоғам алдындағы әлеуметтiк жауапкершiлiгi, әдеп пен әдептiлiктiң өндiрiстiк iс әрекеттi нәтижелi орындауға әсер етедi.
Студент курс алғаннан кейiн бiлуi қажет:
- бизнес этикасы әртүрлi тұжырымдамалар арқылы бизнестiң өзара тәртiп мәселелерi және әдеп ережелерiмен нормаларының салыстырмалы жас ғылым екенiң бiлу керек;
1 Веснин В.Р. Основы менеджмента: учебник. – М. : Изд-во «Триада Лтд», 1996. – 185 с.
2 Виханский О.С. Менеджмент: учебник / под ред. А.И.Наумова – 3-е изд. – М. : Фирма Гардарика, 1998. – 120 с.
3 Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник /Для экон. спец. вузов – 3-е изд. – М. : Банки и биржи, 1998. – 210 с.
4 Глухов В.В. Основы менеджмента: учебник. – СПб. : Специальная литература, 1995. – 175 с.
5 Де Джордж Р.Т. Настольная книга бизнесмена. Деловая этика. – М. : Рипол Классик, 2000. – 310 с.
6 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: учебник для вузов. – Минск : БГЭУ, 1996. – 186 с.
7 Кузнецов Ю.В., Подлесных В.И. Основы менеджмента: учеб.пособие. – М. : ОЛБИС, 1997. – 126 с.
8 Менеджмент организации: учеб.пособие / под ред. З.П.Румянцевой, Н.А.Саломатина. – М. : ИНФРА-М., 1996. – 255 с.
9 Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ.ст. Л.И.Евенко. – М. : Дело, 1996. – 125 с.
10 Нуруллина Г. Исламская этика бизнеса. – М. : ИД УММА, 2001. – 150 с.
11 Основы менеджмента: учеб.пособие / гл.ред. А.А. Радгин. – М. : Центр, 1997. – 120 с.
12 Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса: уч. пос. – Изд. 3-е, перераб., доп. – М. : Дело, 2004. – 325 с.
13 Смирнов Г.Н. Этика бизнеса, деловых и общественных отношений. – М. : УРАО, 2001. - 180 с.
14 Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол: учебное пособие. – М. : Ось-89, 2000. – 220 с.
        
        Бизнес этикасының ерекшеліктері
Бизнес этикасы - бұл ... ... ... ... ... ... өз ... осы немесе басқа салада орындаулары олардың көзқарасы бойынша ең жақсы болып көрсетiледi. Әдеп ортасында мораль тұр, ... ... ... ... ... ... сезiм және ақыл-ой.Бұл жүйелер адамдардың ұжымдағы қарым-қатынастарын және қылықтарын қарым-қатынас шектерiн анықтайды.
Бизнес ... ... мен ... дайындауда ажырағысыз бөлiгi болуы керек.
Келешекке қызмет ететiн кәсiпкерлерге олар ... және ... ... ... ... ... ... ойлану қажет. Оқытудың мақсаты - болашақ мамандарға этика бизнесiнiң ... ... және ... ... ... ... негiзгi мiндетi болып - дәстүрлер мен ережелер арқылы бекiтiлген нарықтық заңдылыққа байланысты берiлген сөзге нәтижелi, әдiл ашық түрде ... ... ... ... ... ... әдеп ... қарастыру болып табылады. Сонымен қоса, курстың мiндетiне өндiрiстiк iс әрекеттiң әдептiлiк мәнiн ашу жатады, мұнда келесi ... ... ... ... әдебiнiң тұжырымдамасы, әдептiлiк кодекс түсiнiгi, бизнестегi мораль және жауапкершiлiк түсiнiктерi, басқару әдебiнiң ерекшелiгiн оқып үйрену, iскер байланыс ... ... ... ... ... алдындағы әлеуметтiк жауапкершiлiгi, әдеп пен әдептiлiктiң өндiрiстiк iс әрекеттi нәтижелi орындауға әсер ... курс ... ... бiлуi ... ... этикасы әртүрлi тұжырымдамалар арқылы бизнестiң өзара тәртiп мәселелерi және әдеп ережелерiмен ... ... жас ... екенiң бiлу керек;
* Бизнес этикасының қазіргі заман концепциялары
Бизнес әдебiнiң мазмұны және ... ... ... ... - ... ... ... өмiрiнде адамның экономикалық iс әрекетiне дiннiң, моральдiң, мәдениеттiң әсер етуi.
Құрама Штаттар мен Батыс Европада ... ... ... тәртiп ретiнде бұрыннан өмiр сүредi, менеджмент, экономика, стратегиялық жоспар, қаржы, ... ... ... ... ... ... этикасы бiлiм саласының қолданбасы ретiнде Құрама Штат және Батыс Европада ХХ ғасырда 1970 жылдары құрылды.
Ғылыми қауымдастық және ... әлем ... ... ... ... ... сондай-ақ, , қажеттiгiн жетiлдiру туралы ... ... 1980 ... ... ... ... мектебiнiң көпшiлiгi сонымен бiрге кейбiр университеттер өздерiнiң оқу бағдарламасында әдеп ... ... ... ... ... ... ... 3 негiзгi әдiсi бар. Үш негiзгi жолдамаға тiрелетiн утилитаризм, деонтикалық әдеп, және . Америка ғалымдары М. Валаскес, Дж. ... Л. Нэш ... ... ... ... ... ... курсына Ресей және Қазақстан оқу орындарының кейбiр оқу жоспарына кiредi. ... ... ең ... ... бiрi болып утилитаризм тұжырымдамасы табылады. Моральды ақталған болып соңында ең аз пайдалы тиiмдiлiкке әкелетiн әрекет ... ... ... ... ... негiзiнде табыс пен шығын түрiнде жағымды не ... ... ... ... ... оның ... ... оның iшiнде әрбiр жалған нәтижелерiн теориялық утилитаризм ережесiн қолдану ... ... ... оның ... ең ... ... ... қажеттiлiгi. Кейбiр жағдайда табыс пен шығын өлшемге берiлмейдi. Көп жағдайда ... пен ... ... болжау, сондай-ақ оларды сан жағынан бағалау мүмкiндiгi болмайды.
Сонымен өте белгiлi фундаментальдi ғылыми зерттеулердiң табысы мен шығысын анықтау мүмкiн ... ... ... ... ... ... көрсетуге болады:
1) әдеп көз қарасы жағынан қандай болмасын акция заңды, тек қана мораль нормаларының ... ... ... ... ... ... түзу тек ... онымен жүретiн табыс, альтернативтi норманы қадағалау нәтижесiндегi жалпы табысынан гөрi жоғары көрсеткiштi ... ... ... ... ... қарау деонтикалық әдептi және борыштық әдептi ұсынады. Осы тұрғыда түсiнiк орталығы құқық болып табылады. Бұл түсiнiктi кез-келген ... ... ... ... ... нәрсеге қарым-қатынаста моральдi түрде қолдануы. Индивид кез-келген адаммен немесе нақты бейнемен ... - ... ... ... да бiр ... ... құқықтың 3 ерекшклiгi бар. Олар: жауапкершiлiкпен, автономды және тең құқықты мүмкiндiктi қамтамасыз ... ... ... ... және ... жасаудың немесе басқа адамдарға көмектесумен байланысты.
Утилитарлық тұрғы және ... ... ... ... арасындағы басты екi айырмашылықты бөлiп қарауға болады. Моральдiк құқық моральдiк талаптардың бейнесi болып табылады, ал утилитарлық ... ... мәнi ... ұжымдық болып табылады да, онда нормативтiк базалар ... ... және ... ... ретiнде бейнеленедi.
Бизнес этикасы келесi категориялық императивтi құрастырады: Кант өз ... ... ... этикалық шешiмдердi барлық адамдарға тән рационалистiк этиканы қалыптастыра отырып қарастырған. Iскерлiк өмiрдiң мәселелерiн 3 тұрғыдан қарастырғанда ... ... ... ... ... ... ... Утилитаризм этикасы және деонтикалық этиканың арасындағы айырмашылық қолданумен айрықшаланады.
Соңғысы ... ... ... қарым - қатынас негiзiнде қарастырады, мысалы корпорациялар ... ... қоса ... стандарттары моральдiк құқықтан жоғары тұрмайды. Әдiлдiктiң өзi индивидтiң моральдiк құқығына негiзделедi.
Дж. Ролз ... ... ... ... ... ... ... құрастырған:
1) әрбiр адам бостандыққа, басқа адамдармен бейбiт өмiр сүруге тең құқықты;
2) әлеуметтiк экономикалық теңсiздiк параметрлерi ... ... ... ... ... мөлшерде қамтамасыз ету;
б) билiктi ... ... және ... ... тең ... ... керек.
Бизнес этикасы
Утилитаризм
Деонтикалық этикасы
Әділеттілік этикасы
Норм-утилитаризм
1 сурет - Бизнес этикасының қазіргі ... ... ... өмірдің әдеп мәселелері.
2 Бизнес әдебінің ғылым ғылым ретінде қалыптасуы.
3 Бизнес әдебінің құрылымы.
4 Мораль және әдеп. Мораль және ... ... ... ... ... ...
* ... этикалық заңдар жинағы. Кәсіпкердің қоғамдық санасы
Әдеп кодексi. Бизнестегi мораль нормалары түсiнiгi. ... ... ... ... ... ету. ... ... моральдi-этикалық кодексi.
Мораль - адамдардың қоғамдағы iс-әрекетiн нормативтi бағыттайтын ең ... ... бiрi. ... ... және және қоғамдық қатынастардың ерекше формасы. ... ... ... ... - этитикалық кодексi бизнесменнiң моральдi және әдiл, адал кәсiпкер ретiнде ... ... ... ... ... ... ... кәсiпкерлiк iстiң келесi принцптерiн өндеп шығарған:
1) билiктi құрметте;
2) әдiл және шынайы бол;
3) жеке меншiктi құқықты құрметте;
4) сөзiне сенiмдi бол;
5) адамды сүй және құрметте;
6) қаражат ... өмiр ... ... ... ... ... ... өзiнiң еңбегiне өзi үшiн ғана емес, қоғам, мемлекет, басқа адамдар үшiн пайдалы болу сенiммен қарау керек;
2) қоршаған ... ... ... ... ... ... ... түсiнiк қалыптастыру керек;
3) бизнеске сену, оны бизнеске деген қарым-қатынастық қол өнер ... ... ... ... ... ... ... қажеттiлiк ретiнде мойындау;
5) өзiндi және басқа тұлғаны силау-өзiңдi сияқты;
6) кез келген меншiктi, мемлекеттiк билiктi, ... ... ... ... ... силау;
7) басқа адамдарға сенiм бiлдiру, кәсiптiлiктi және басқа адамдардың бiлiктiлiгiн силау;
8) бiлiм, ғылым, мәдениеттiң құндылығын мойындау;
9) экологияны қорғау;
10) ... ... ... - нақты қоғамның, қарым-қатынастың өзгерiсiне бағытталған әлеуметтiк iс әрекеттi ... ... ... ... қақтығыстар адамдардың қарым-қатынасы, бiр-бiрiмен iс әрекет жасауы, көрiнетiн көз қарастары мен ... ... ... ... олар қалыптаспайды. Сондықтан әлеуметтiк құндылықтардың орнына саяси технология деңгейiндегi либералды қүндылықтар енгiзiлдi.
Егер ... жүйе ... ... ... ... саяси қолданбалы сипатында болады. Кез келген қала, қауымдастық оркениет, идеясыз қызмет етпейдi. Ойсыз жолшылық болады. Ұлттық идея - бұл ... ... ... ... ... құндылықтар жүйесi.
Кәсiпкердiң идеологиясы - патриотизмге, жаналыққа ұмтылуға, әлеуметтiк бостандықты материалдық приоритеттiн табысты көзi ретiнде қарастырылады.
Кәсiпкердiң идеологиясы оның элемдi ... ... ол ... ... және оның ... ... ... болатын оның суретiмен бейнеленедi - нақты идея кәсiпкердiң тәжiрiбиелiк iс әрекетiне күштi әсер етедi
Әдебиеттер
1 Веснин В.Р. Основы ... ... - М. : ... , 1996. - 185 ... Виханский О.С. Менеджмент: учебник / под ред. А.И.Наумова - 3-е изд. - М. : ... ... 1998. - 120 ... ... И.Н. ... ... /Для ... спец. вузов - 3-е изд. - М. : Банки и биржи, 1998. - 210 с.
4 ... В.В. ... ... ... - СПб. : Специальная литература, 1995. - 175 с.
5 Де ... Р.Т. ... ... ... ... ... - М. : Рипол Классик, 2000. - 310 с.
6 Кабушкин Н.И. ... ... ... для ... - ... : ... 1996. - 186 ... Кузнецов Ю.В., Подлесных В.И. Основы менеджмента: учеб.пособие. - М. : ... 1997. - 126 ... ... ... ... / под ред. З.П.Румянцевой, Н.А.Саломатина. - М. : ИНФРА-М., 1996. - 255 с.
9 ... М., ... М., ... Ф. ... ... Пер. с ... / Общ. ред. и ... Л.И.Евенко. - М. : Дело, 1996. - 125 с.
10 ... Г. ... ... ... - М. : ИД ... 2001. - 150 ... ... менеджмента: учеб.пособие / гл.ред. А.А. Радгин. - М. : Центр, 1997. - 120 с.
12 ... Ю.Ю., ... В.К. ... ... уч. пос. - Изд. 3-е, ... доп. - М. : Дело, 2004. - 325 с.
13 Смирнов Г.Н. Этика ... ... и ... ... - М. : ... 2001. - 180 ... ... Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол: учебное пособие. - М. : ... 2000. - 220 ... ... Бизнес этикасының қазіргі заман концепциялары.............5
2 Кәсіпкердің этикалық ... ... ...
қоғамдық санасы......................................................7
3 Этиканың заңдар жинағы мен сапалы іскерліктердің
концепциясы...........................................................9
4 Іскерлі қатынастардың этикасы...................................11
5 Корпоративтік этика...........................................................17
6 Әкімшілік (басқармалы) этика...............................................21
7 Кәсіби этика.............................................................................38
8 Микро және ...

Пән: Бизнесті бағалау
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бизнес этикасының ерекшелігі5 бет
Бизнес этикасының қазіргі заман концепциялары46 бет
Адвокатураның мақсаттары мен қызметінің нысандары туралы84 бет
Антик философия. Софистер4 бет
Аудиттің стандарттары және аудит жүргізудің дәйектілігі мен сапасын бақылау10 бет
Аудиттің стандарттары мен теория элементтері15 бет
БАҚ саласындағы этикалық нормалар20 бет
Бизнес этикасы пәні48 бет
Діни-этикалық құндылықтар және исламдық қаржы жүйесі53 бет
Ерлі – зайыптылардың жеке құқықтары мен міндеттері8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь