Өндірістік эстетика. Еңбекті қауіпсіз жүргізу үшін нұсқамалар түрлері

1.Өндірістік эстетика.
2.Еңбекті қауіпсіз жүргізу үшін нұсқамалар түрлері.
Техникалық құрал – жабдықтарының дұрыс немесе ыңғайлы орналастыруы, санитарлық гигиенасы, қызметкерге жұмыс істеу мүмкіндігі, жарықтығы, бояулары т.б.
Техникалы эстетика — қозғалыстың ғылыми-әдістемелік негізін жасайтын және пәндік ортанын калыптасуының әлеуметтік, эстетикалық, функциональдық, эргономикалық, техникалық аспек тілерін зерттейтін гылыми пэн. Техникалык эстетиканың әлеуметтік-мэдени рөлі адмдардың еңбек, демалыс жэне тұрмысының қолайлы жагдайларын жасау болып табылады.
Өндірістік эстетика-техникалык эстетиканың бөлігі бола отырып, өндіріс мәдениетін көтеру, еңбектің қолайлы жағдайларын жасау мақсатында өндірістік кәсіпорындардың заттық ортасын эстетикалык жетілдіруін қалыптастырудың негізгі ережелерін, принциптерін, әдістерін әзірлейді.
Техникалык эстетика еңбек процестеріне көркем бастау енгізеді, бұл еңбек рухын көтереді, өндіріс жағдайында адамға оң сезімдік эсер етудің тэсілдерін эзірлейді.
Техникалық эстетика еңбек процесінде ағза қызметіне зиянды эсерлерді азайтады жэне жұйке шаршауын төмендетеді, себебі ол техникалык пәндерге, экономикага, эргономикаға, сэулетке, көркем өнерге сүйене отырып, адамды ыңгайлы, жетілген жэне эсем гехникамен қоршайды.
Техникада барлык жағдайда колданылатын эсемдік формалар жоқ, эр жұмыс орнының, эр машинаның мазмұнға сэйкес түрі бар. Құрамдалатын кез келген нысан эсемдік танытуы кажет. Бұл тек механикалык тетіктер емес, бүл «адам-машина» жүйесінің өзара қатынастары.
Бірақ эстетика мазмұнындағы басты нэрсе - еңбек. Еңбекті эстеттеудің үш турі бар:
- еңбек процесін эстеттеу;
- жұмыс ортасын эстеттеу;
- еңбек өнімін эстеттеу.
Жұмыс процесін эстетгеу өндіріс мэдениетін жэне еңбек мэселелерін қамтиды. Өндіріс мэдениетінін талаптары өндірістің өз процесімен, бүйымдардың сыртқы безендірілуін қоса отырып, өндірістің көп түрлі технологиясымен аяқтай отырыпдехникалык құжаттаманың жобалануы жэне қойылуынан бастап өз процесімен канағаттандырылуы қажет.
1. Конституция РК;
2. Трудовой Кодекс РК, Алматы, 2007;
3. Кутузов, Б.Н. Методы ведения взрывных работ. Ч.1. Разрушение горных пород взрывом М. 2007
        
        Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
СРО ... ... ... ... қауіпсіз жүргізу үшін нұсқамалар түрлері ... ... ... ... Жуманова Г. Т.
Семей 2015
Жоспар:
1.Өндірістік эстетика.
2.Еңбекті қауіпсіз жүргізу үшін нұсқамалар түрлері.
Өндірістік эстетика.
Техникалық құрал - ... ... ... ... орналастыруы, санитарлық гигиенасы, қызметкерге жұмыс істеу мүмкіндігі, жарықтығы, бояулары т.б.
Техникалы ... -- ... ... ... ... және ... ... калыптасуының әлеуметтік, эстетикалық, функциональдық, эргономикалық, техникалық аспек тілерін зерттейтін гылыми пэн. Техникалык эстетиканың ... рөлі ... ... ... жэне ... ... жагдайларын жасау болып табылады.
Өндірістік эстетика-техникалык эстетиканың бөлігі бола отырып, өндіріс мәдениетін көтеру, еңбектің қолайлы жағдайларын ... ... ... ... ... ... эстетикалык жетілдіруін қалыптастырудың негізгі ережелерін, принциптерін, әдістерін әзірлейді.
Техникалык эстетика еңбек процестеріне көркем бастау енгізеді, бұл еңбек ... ... ... ... ... оң сезімдік эсер етудің тэсілдерін эзірлейді.
Техникалық эстетика еңбек процесінде ағза қызметіне зиянды эсерлерді азайтады жэне жұйке ... ... ... ол ... пәндерге, экономикага, эргономикаға, сэулетке, көркем өнерге сүйене отырып, адамды ыңгайлы, ... жэне эсем ... ... ... жағдайда колданылатын эсемдік формалар жоқ, эр жұмыс орнының, эр машинаның мазмұнға сэйкес түрі бар. Құрамдалатын кез келген нысан эсемдік танытуы ... Бұл тек ... ... ... бүл ... ... ... эстетика мазмұнындағы басты нэрсе - еңбек. Еңбекті эстеттеудің үш турі бар:
- ... ... ... ... ... эстеттеу;
- еңбек өнімін эстеттеу.
Жұмыс процесін эстетгеу өндіріс мэдениетін жэне ... ... ... ... ... ... өндірістің өз процесімен, бүйымдардың сыртқы безендірілуін қоса отырып, өндірістің көп түрлі ... ... ... ... ... жэне қойылуынан бастап өз процесімен канағаттандырылуы қажет.
Еңбек өнімін эстеттеу көркем безендендіруге негізделеді. Еңбок өнімі тек ... ... және ... эсем ... ... оның ... ... машинага, бөлшекке, затка, кұралға айналуы да әдеиі болуы қажет. Еңбек өнімін эстетикалық маңызды әдістерінің бірі оның көркем дизайны болып ... ... - адам ... ... оның ... адамның материалдык және рухани қажеттіліктерін толығырақ канағаттандыратын үйлесімді зат ортасын жасау; бұл процесс тұтастай мазмүн мен сапаның диалектикалық озара ... ... ... ... және өнеркәсіп бүйымыныц ең оңтайлы формасын іздестіру болып табылады.
Көркем құрастыруда композиция, көлемдік - кеңістіктік кұрылым ... ... ... ... ... пен ... ... негізгі құралдар пропорциялар, масштаб, ыргақ, қарсылықты түстер жэне реңк,симметрия, асимметрия болып саналады.
Пропорциялар формалардың түтас және оз ... ... ... ... ... ... форманы үйлестіру кұралы болады.
Масштабтылық -- белгіленген ... ... ... шамасының белгіленген катынасы. Масштаб - бұл бір заттың екінші затқа немесе бірнеше затқа олармен салыстыргандағы өлшемі.
Ырғақ - элементтерді қайталау, кезектестіру, ... ... ... ... және ... ... ететін композициялық күрал. Қарсылықты түстер - элементгерді карама-қарсы көлемі, түсі жэне т.б. көрсету үшін пайдаланылатын композиция құралы. Ол ... ... ... жэне ... ... белсендірек керсетуге көмектеседі.
Реңк (нюанс) - элементтердің формасы, молшері, түсі жэне т.б. бойынша контрастқа қарама-қарсы композиция ... - ... ... ... ... ... ... принципі, асимметрия - бұрыс орналастыру. Машина формасы оператордың назарын кажетсіз аудармауы үшін басы артык акпарат көзі болмауы кажет. ... ... ... ... егер олар ... технологиясына жатпаса.
Машиналардың негізгі көлемдері қарапайым болғаны дурыс. Басы артық конфигурациялар еріксіз адам назарын тартады. Масштабтылық ... ... бір ... тутаска катынасынан түрады, тұтастың бөлікіерге, сондай-ак адам мөлшерлеріне қатынасыиаи түрады. ... ... осы ... ... ... гана ... ... орыны мен уакыты бойынша алыс тұрғанда да бола береді. Бұл жагдайда салыстыру жад ... ... адам ойша ... ... ... зат кішкене чаттардыц ішінде басты болып кабылданады. ... ... залы ... ... ... басқа да сипатты ансамбльдер болуы мүмкін. Мысалы, үлкен және кіші мөлшерлі ... ... ... ... ірі ... цехы. Цехгың аяққы жағында қабыргадан алые емес бес ... ... ... ақ десе де ... ... ... тұр, ол адам бойынан биік, жогарысында ашық көк түсті күнкагары бар. Цех ішіндегі жабдықтың көбі ... ... ... ... да, ... мүнда ең басты нәрсе екенін айгактап тұр.
Цех ансамбліндегі басқару пультінің мэнділігі, байкалуы көптеген факіорлармен дәлелденген. Мұндагы басты ... ... ... процестегі басты рөлде болуы және оның ерекше түсі мен ... - ... көру ... аса ... емес ... ... Бірак оның тагы бір маңызды сапасы кұрастырылуында, ^оган байланысты ол өндірісте жетекші орынга ие болып тұр. Бүл ... ... ... жэне ... ... Бет ... ... үлкен шэкілдері мен циферблаггары, тұтас, біркелкі боялган каптамасы, ... үзын ... ... ... ... ... ... жайлы люминесцентті шамдары, осыиыц бэрі пульгаукымын ерекшелендіріп тұрады.
Өндірістегі түс. Өндірісті эстетикалауда деп ... ... мәні ... - бөлмедегі түстің косындысына қойылатын.
Еңбекті қауіпсіз жүргізу үшін нұсқамалар түрлері.
Қызметкердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті ... ... ... ... ... және еңбекті қорғау жөніндегі нормалардың, ережелер мен нұсқаулардың талаптарын және жұмыс берушінің ... ... ... ... ... ... сақтауға
- арнаулы киімді және жеке ұжымдық сақтану құралдарын өз мақсатына ... ... ... әр жазатайым оқиға туралы, кәсіби аурудың белгілері туралы, адамдардың ... мен ... ... ... ... ... ... тікелей басшысына хабарлауға міндетті
-ҚР заңдарында көзделген жағдайларда және еңбек жағдайын өзгерте отырып, ... ... ... не ... аурудың белгісі пайда болғанда жұмыс берушінің қаражаты есебінен міндетті түрде алдын ала, мерзімдік, медицина ... және ... ... медициналық куаландырудан өтуі міндетті
Цех бастығының міндеті:
- белгілі бір ... ... ... ... ... ... қадағалайды;
- барлық жұмысшыларды қауіпсіздікті қалай сақтау керектігін, өндірісте автоматтандыру, ... және ... ... ... ... қорғануын ұйымдастыру;
- жұмысшыларды жұмыс киімдерімен, құрал жабдықтарымен және қорғаныс бұйымдарымен қамтамасыз ету.
Өндірісте еңбекті қорғау шараларының орындалуын ... ... ... бас ... ... Ал бас инженер өндірісте бөлімше, бюро немесе еңбекті қорғау инспекторын тағайындайды.
Еңбекті қорғау инспекторының міндеті:
-Жоғарғы үкімет ... ... ... және инструкцияларының орындалуын қамтамасыз етеді;
-Еңбекті қорғау қабілеттерін арттыруға және түрлі жарнамаларды ұйымдастырады;
- Өндірістік жарақаттарды тексеру комиссия мүшесінің құрамына кіреді;
-Жұмысқа қабылданған ... бір ... ... ... ... ... қауіпсіздік техникасы жөнінде нұсқаулық береді;
-Өндірісте бақытсыз жағдайға душар болған жұмысшыларды ... ... ... ... ... - ... нұсқау. Жұмысқа жаңадан алынатын барлық адамдармен жүргізіледі. Бұл нұсқауды арнайы программа бойынша еңбек ... ... ... басқа бір техникалық қызметкер жүргізеді. Нұсқауды жүргізу барысында жұмысшылар мынандай жайлармен ... ... ... ... пен зияндылықтың көздері, еңбек қорғау заңдарының негіздері, қауіпсіздік техникасы мен өрт ... ... жеке ... ... ... ... бірінші (жедел) медициналық көмек көрсету әдістері тағы басқа ... ... ... ... ... тексеріліп, нұсқау өткендігі жөнінде арнайы журналға тіркелінеді.кіріспе нұсқауды еңбекті қорғау инспекторы немесе қауіпсіздік техникасының инспекторы жүргізеді. Ол: 1) ... ... ... 2) ... қауіпті және зиянды заттар бөлетін бөлмелермен таныстырады; 3) өндірістің жұмыс тәртібімен таныстырады; 4) жеке басының ... ... ... - ... ... барлық адамдармен немесе бір бөлімшеден екінші бөлімшеге ауысқанда және командировкамен келген ... ... Бұл ... ... ... басқа жұмыс басшыларының біреуі жүргізеді. Ол әр жұмысшыны жеке тікелей жұмыс орнында еңбектің қауіпсіз әдістері мен тәсілдеріне үйретеді. Мұнда жұмысшылар ... ... ... ... ... қауіпсіздендіру жолдарымен, жұмысқа кірісуге дайындық ретімен, қорғану құралдарын пайдалану ережелерімен, өрт және электр қауіпсіздік шараларымен тағы ... ... ... ... кейін жұмысшылардың білімі сыналып, олар 2-3 ауысым бойынша ... ... ... ... ... ... соң оларға өз бетімен жұмыс істеуге рұқсат беріледі. Бұл нұсқаудың ... ... ... ... цех немесе бөлім бастығы кейде мастер жүргізеді. Ол: 1) ... ... ... 2) ... ... ... түрімен таныстырады; 3) жұмыс орнының дұрыс және қәуіпсізідік түрін ұйымдастыруды үйретеді; 4) цехтағы немесе сол бөлімдегі қәуіпсізідік ... ... ... ... нұсқау - мамандақ дәрежесі мен еңбек стажына қарамай барлық жұмысшылармен өткізіледі. ... ... ... бұл ... ... 3-6 айда жүргізілуі керек. Бұл нұсқаудың мақсаты - жұмысшылардың ... ... ... білімдерін тексеру және оны жоғарлату болады. Нұсқау ... ... ... ... ... қайталама нұсқауды цех бастығы немесе еңбекті қорғау инспекторы әр 3 немесе 6 айда жүргізеді. Барлық ... және ... ... ... керек.
4.Кезектен тыс нұсқау - еңбек қорғау ережелері ... ... ... ... ... ... талаптарын бұзған жағдайларда, жұмыста үлкен үзіліс (30-60 күн) болғанда өткізіледі. Бұл нұсқау да журналға тіркелінеді.1) егер өндірісте ... ... ... ... ... бір жабдықтан, екінші жабдыққа ауыстырған кезде жүргізіледі; 2) егер берілген нұсқаулар жеткіліксіз болып, өндірісте төтенше жағдай болған ... ... ... 3) егер ... ... ... ... бұзылса, осы кезде кезектен тыс нұсқау жүргізіледі.
5.Арнайы нұсқау - жұмыстың бір-ақ түрін орындайтын ... ... ... ... РК;
2. Трудовой Кодекс РК, Алматы, 2007;
3. Кутузов, Б.Н. Методы ведения взрывных работ. Ч.1. Разрушение горных пород ... М. 2007

Пән: ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности)
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Өндірістік эстетика.Еңбекті қауіпсіз жүргізу үшін нұсқамалар түрлері16 бет
Өндірістік эстетика.Еңбекті қауіпсіз жүргізу үшін нұсқамалар түрлері туралы мәлімет3 бет
Азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымының пәні мен жүйесі59 бет
Азаматтық іс жүргізу құқығы қағидаларының түсінігі16 бет
Азаматтық іс жүргізу құқығының пәні, әдісі, жүйесі139 бет
Азаматтық істерді сырттай іс жүргізу тәртібімен қараудың сот тәжірибесіне шолу9 бет
Кылмыстық іс жүргізу туралы56 бет
Қазақстан Республикасының әкімшілік - іс жүргізу заңнамасы: жағдайы мен мәселелері204 бет
Қылмыстық іс жүргізу құқығы ұғымы мен оның құқық жүйесіндегі орны29 бет
Қылмыстық іс жүргізудегі тергеушінің процесуалдық жағдайы7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь