Бу қазанының беттері


Кіріспе 3
1 Бу қазандығы беті 4
2"Отын . ауа" қатынасыны байланысты бу қазандығы 4
3 Бу қазандығының барабанының су деңгейін реттеуі, басқаруы 5
Қорытынды 8
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 9
Технологиялық үрдістерде газдық ортаға және қалдықтарды жаққанда атмосфераға шығатын зиянды заттардың тәулік бойы үздіксіз мониторингі бірінші рет ұйымдастырылады. Жүйенің енуі жану үрдісін оптималдауға, отынның шығынын азайтуға, газдың зиянды қалдықтарын 10-15 %-ға дейін қысқартуға мүмкіндік берді. ТК-1 және ЭК-1 комплекстерінен тұратын жүйе, энергетиканың объектілері - ЖЭО, бойлерлерге және әртүрлі отынды жағуға байланысты технологиялық үрдістерге енгізіледі, атмосфераға тарайтын зиянды заттар айтарлықтай қысқарады. ТК-1 және ЭК-1 комплекстері қолданысында әртүрлі қуаттағы қазан агрегаттарының п.ә.к. жоғарылайды, эколого-технологиялық комплекстерінің және жөндеу жұмыстарының бағасы төмендейді, максималды энерго- ресурстарының сақталуы кепілдендіріледі, атмосфераға тарайтын зиянды заттар мөлшері азаяды. Сондықтан CO зиянды улы компоненттерді қоршаған ортаға тастауын азайту үрдісін тиімді автоматты басқару үшін бу қазандықта экологиялық мониторингтің екі деңгейлік жүйесі және жоғарғы сенсорлық технология саласында ең соңғы мен жаңа жетістіктерін қолдана отырып, жану үрдісін оптималдау және талдау жүргізілді.
1 Кабашев Р.А. ж. б. Жылу техникасы: Оқулық/ Р.А. Кабашев, А.К. Кадырбаев, A.M. Кекилбаев. -Алматы: «Бастау» баспаханасы, 2008. – 425б. Библиографиялы тізімі 17.
2 Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н. Котельные установки промышлен-ных предприятий. – М.: Энергия, 1988. – 528 с.
3 Панкратов Г.П. Сборник задач по теплотехнике. М.: «Высшая школа», 1986. – 248 с.
4 Жану нәтежесінде түзілетін газға және отынның жануына жұмсалған ауа көлемі қалыпты жағдайда // LITTERREF.RU URL: http://litterref.ru/merjgeqasmermermer.html (дата обращения: 17.09.2015).

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті

Инженерлік-технологиялық факультет
(факультеттің атауы)

Техникалық физика и жылуэнергетика кафедрасы
(кафедраның атауы)

СӨЖ
(жұмыстың аты)

Қазандық қондырғылары және бу генераторлары
(пән аты)

Бу қазанының беттері
(жұмыстың тақырыбы)

Орындаған: ТЭ-317 тобы студенті Тексерген: Тоимбаев А. Б.
(Оқытушының аты-жөні)
___________ Оразкенов. Б. Е.
(қолы) (Студенттің аты-жөні)
____________ ____________ _______ _____ ____________
(баға) (күні) (қолы) (күні)

Семей қ.
2015 ж.

Мазмұны

Кіріспе 3
1 Бу қазандығы беті 4
2"Отын - ауа" қатынасыны байланысты бу қазандығы 4
3 Бу қазандығының барабанының су деңгейін реттеуі, басқаруы 5
Қорытынды 8
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 9

Кіріспе

Технологиялық үрдістерде газдық ортаға және қалдықтарды жаққанда атмосфераға шығатын зиянды заттардың тәулік бойы үздіксіз мониторингі бірінші рет ұйымдастырылады. Жүйенің енуі жану үрдісін оптималдауға, отынның шығынын азайтуға, газдың зиянды қалдықтарын 10-15 %-ға дейін қысқартуға мүмкіндік берді. ТК-1 және ЭК-1 комплекстерінен тұратын жүйе, энергетиканың объектілері - ЖЭО, бойлерлерге және әртүрлі отынды жағуға байланысты технологиялық үрдістерге енгізіледі, атмосфераға тарайтын зиянды заттар айтарлықтай қысқарады. ТК-1 және ЭК-1 комплекстері қолданысында әртүрлі қуаттағы қазан агрегаттарының п.ә.к. жоғарылайды, эколого-технологиялық комплекстерінің және жөндеу жұмыстарының бағасы төмендейді, максималды энерго- ресурстарының сақталуы кепілдендіріледі, атмосфераға тарайтын зиянды заттар мөлшері азаяды. Сондықтан CO зиянды улы компоненттерді қоршаған ортаға тастауын азайту үрдісін тиімді автоматты басқару үшін бу қазандықта экологиялық мониторингтің екі деңгейлік жүйесі және жоғарғы сенсорлық технология саласында ең соңғы мен жаңа жетістіктерін қолдана отырып, жану үрдісін оптималдау және талдау жүргізілді.

1 Бу қазандығы беті

Бу қазандығы беті автоматты басқаруға күрделі объектілер қатарына жатады, басқару параметірлері мен басқару әсерлері көп болып келеді. Бу қазандығының ошағына отын мен ауа беріліп, түтін газдары сорылады, қазан барабанына қоректеуші су беріліп, қанаққан бу алынады. Бу қазандығының процестерінің басқаруын мынадай контурларға ықшамдауға болады: 1. Бу қазандығынан шыққан су буының қысымын реттеу. Уақыттың әр мезетінде бу қазандығының ошағында нақты көлемде бу қолданушыға керек мөлшерде пайда болу үшін жағылатын отын көлемі анықталып отыруы керек. Бұл шарттың орындалу көрсеткіші ретінде бу қазандығынан шыққан су буының нақты мөлшерде сақталуы болуы керек. Егер көрсетілген көлемнен отын бу қазандығына көп берілсе, жылу бу қазандығында жиналып су буының қысымының артуына кеп соғады. Сонымен қатар керісінше отын көлемі керек межерден төмен болса, су буы жылуды қазандықтан ала бастап, қазандық температурасын төмендетіп, сонымен қатар бу қысымын да жоғалта бастайды. Осы жолмен, бу қазандығына берілетін отын көлемі бу қазандығынан шыққан су буынының қысымы тұрақты болу үшін басқарылуы керек. Басқару әсері бу қазандығына берілетін отын көлемін реттейтін клапанның бекітпесінің орналасуын басқаратын, электр қозғалтышы бар клапан атқарады. [1]

2 Отын-ауа қатынасына байланысты бу қазандығы

Отын-ауа қатынасына байланысты бу қазандығының ошағына берілетін ауа көлемін реттеу. Отын шығынын экономикалық тиімді ету жолын бу қазандығының ошағына берілетін ауа көлемін реттеу үлкен мыңызы бар. Ауа көлемі керекті мөлшерден кем болған кезде отынның толық жанбау әрекеті орын алады, мұның салдарынан экологиялық зияны да арта түседі. Ауаның тым көп мөлшерінде отын толық көлемде жанғанымен, бу қазандығының ошағынан шыққан жану әрекетінің қалдықтарында адам ағзасына зиянды азот екі оксиді пайда болады.Сондықтан отын-ауа қатынасын оптималды шектерде ұстап тұру үшін бу қазандығының ошағына берілетін ауа көлемін реттеп отыру керек, бұл басқаруды желдеткіштің ошаққа берілетін ауа көлемін реттеумен жүзеге асыруға болады.
Бу қазандығының ошағындағы жоғарғы бөлігінде қалыптыдан төмен ауа қысымын бақылау, реттеу. Газ қысымының қалыптыдан төмендігі бу қазандығының ошағының жоғарғы жағында төменгі шетпен салыстырған кезде 0,1 кПа артық болады. Сондықтан отын жану камерасының жоғарғы жағында қалыпты көлемде ауа қысымының қалыптыдан төмен болуын қамтамасыз етеді. Егерде камерада жоғарғы бөлігінде ауа қысымы қалыптыдан төменділгі қамтамасыз етілмесе, от камераның төменгі жағына ысытылып камераның төменгі жағының оттануына және бу қазандық орнатылған бөлменің ыс пен түтінге толуына келіп соғуы мүмкін. Сонымен қатар ауа қысымының тым төмендеуі от жану камерасына көп көлемде ауа сорылуына, ал ол өз мезетінде жылу энергиясын жану реакциясы қалдықтарымен - q2 қоса артық мөлшерде жылу энегиясының шығынына әкеліп соғады. Қалыптыдан төмен қысымды реттеу үшін түтін сорғыш құрылғысының бағыттаушысы басқаруды жүзеге асырады. [2]

3 Бу қазандығының барабанының су деңгейін реттеуі, басқаруы

Су буының қазандықтан шығу мен судың қазандыққа келу мөлшерінің қатынасының көрсеткіші ретінде, қазандық барабанындағы су деңгейі болып табылады. Осы жолмен, ТГМЕ-464 қазандығы өндіріс қауіптілігі жоғары объект болып табылатындықтан, қазандықтың сенімді әрі экономикалық тиімді жұмысын қамтамасыз ету мақсатында жаңа автоматандыру жүйесінің қолданысқа енуін қамтамасыз ету керек. Құрастырылған автоматтандырылған жүйе "3-Энергоорталық"-тің өндірістік пайдаланылуына енгізілуі мүмкін, экологиялық мониторингтің екі деңгейлік жүйесі және жоғарғы сенсорлық технология саласында ең соңғы және жаңа жетістіктерін қолдана отырып жану процесін оптималдау және ақпаратты компьютерлік талдау. 1 суретте ТГМЕ-464 бу қазандығының автоматты басқару (АБЖ) схемасы келтірілген. Жылу станциясында ТГМЕ-464 үш бу қазандығы жұмыс жасайды, олар тәулік бойы және көп көлемде энерготасығыш (газ және мазут) қолданысында жұмыс жасайды. Осының арқасында қоршаған ортаға айтарлықтай көлемде зиянды заттар шығады: СО, SО2, NO, NО2, CnНm, шаң. Шкаф қазандық агрегатының сыртқы қабырғасына бекітіледі. Газ талдаушының жоғары температуралық зонды 151 ЭХ02 фланец арқылы қабырғаға енгізіледі. Зондтың қырында цирконды сенсор-датчик (ZiО2) орналасқан, ол жұмыс істеуге қабілетті және 600 °С жоғары температурада О2 мөлшерін өлшей алады. Құралдың конструктивті шешімі сынама алудың және сынама дайындаудың күрделі құрылғысын ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Бу қазанынын беттері жайында
"Бу қазанынын беттері"
Бу қазанының беттері жайлы мәлімет
Бу қазанының жұмысы кезіндегі бу шығындары және ПӘК
Бу түрлері
БКЗ-320-140 ҚАЗАНЫНЫҢ АВТОМАТИЗАЦИЯСЫ
АЭС-тердің бу генераторлары
Бу турбиналық АЭС-тер
«Батыс-2» кешеніндегі бу қазандығының автоматтандырылуын жобалау
Бу турбинасының жылулық есебі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь