Психологиялық-педагогикалық зерттеуді жүргізудің әдістемесі жайында


Психологиялық-педагогикалық зерттеуді жүргізудің әдістемесі, ол теориялық пән болып табылады. Теориялық пән ретінде психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізуадамның ішкі дүниесін сипаттайтын тұрақты және тұрақсыз шамалармен жұмыс істейді. Бұл шамаларды анықтап,сипаттап, тіркеу үшін фактілерді қорытындылап, анализдің теориялық жұмысы жүргізіледі. Осы фактілер арнаулы әдістерімен тексерілетін теориялық құрылымдары мен гипотезалардың негізін құрайды. Сондықтан психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізубір жағынан теориялық құрылымдарын тексеру әдісі , екінші жағынан абстрактық теориядан жылжу әдісі болып табылады. Мысалы, жеке тұлғаны зерттеу барысында тұлғаның қорғау механизмдері деген ұғымға көп жүгінген. Теориялық диагностикамен айналысатын психологиялық - педагогика үшін мына сұрақтар қызықтыруы мүмкін.
1. Қорғау механизмдері адамның іс - қимылдары фактілерінің деңгейінде
қалай көрінеді.
2. Қалай, қандай әдістермен оларды тіркеу керек.
Теориялық психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізужалпы педагогиканың мәліметтерін пайдаланады.( оның салаларының, психометриканың, психологиялық білімді пайдаланып практиканың мәліметтерін ) т.б.
Психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізу педагогиканың негізгі әдістеріне сүенеді:
1. Кескіндеу принципі ( қоршаған дүниенің адекваттық кескіндеу адамға оның іс қимылдарының тиімді регуляциясын қамтамасыз етеді).
2. Даму принципі (психикалық құбылыстардың пайда болу жағдайын зерттеуге бағытталған жобалау(ориентация), олардың өзгеруінің тенденциясы,сол өзгеруінің сапалық және сандық мінездемелерінің тенденциялары).
3. Құбылыс пен мәннің диалектикалық байланысының принципі ( осы философиялық категориялардың өзара қамтамасыз етілуі )
4. Іс-қимылдарының және сананың бірлік принципі (сана мен психика адам іс-қимылдарында қалыптасады).
Психологтың осы салада жинаған нәтижесі психологиялық информацияны алудың әдістері болып табылады. Ол әдістерді өзінің әріптестеріне беру мүмкіншілігі бар.
Психологиялық - педагогика диагностиканың методикасы – шешілген психологиялық-педагогикалық есеп. Бұл есепте психологиялық-педагогикалық информацияны алудың әдістері бар , әртүрлі варианттары , сол варианттардың мәні. Педагогикада көптеген әдістер өзінің авторларының есімімен аталған – Роршахтың тесті, Розенцвейгтің тесті , Вартеннің тесті , Косстың кубиктері , Равенттің тесті және т.б.
1.Немов Р.С. Психология. Учеб. Для. студ. пед. вузов: В 3 кн. - 3-е изд.- М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.-кн.3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. 157-163; 220-223 с.
2.Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе: Учеб.пособие для студ. высш. пед.учеб. заведений. - М.: изд.центр. «Академия», 2002.-272 с.
3. Ишанов П.З., Г.Б. Бейсенбекова. Психологиялық-психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізунегіздері. Оқу құралы. Қарағанды. «САНАТ - Полиграфия», 2006.

Пән: Психология
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Қазақстан Республикасының Ғылым және Білім Министірлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті

СӨЖ
Тақырыбы: Психологиялық-педагогикалық зерттеуді жүргізудің әдістемесі

Тексерген: Адильжанова Қ.С
Орындаған: Биназарова Ж.Б
Пх-215

Семей - 2015 ж
Психологиялық-педагогикалық зерттеуді жүргізудің әдістемесі, ол теориялық пән болып табылады. Теориялық пән ретінде психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізуадамның ішкі дүниесін сипаттайтын тұрақты және тұрақсыз шамалармен жұмыс істейді. Бұл шамаларды анықтап,сипаттап, тіркеу үшін фактілерді қорытындылап, анализдің теориялық жұмысы жүргізіледі. Осы фактілер арнаулы әдістерімен тексерілетін теориялық құрылымдары мен гипотезалардың негізін құрайды. Сондықтан психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізубір жағынан теориялық құрылымдарын тексеру әдісі , екінші жағынан абстрактық теориядан жылжу әдісі болып табылады. Мысалы, жеке тұлғаны зерттеу барысында тұлғаның қорғау механизмдері деген ұғымға көп жүгінген. Теориялық диагностикамен айналысатын психологиялық - педагогика үшін мына сұрақтар қызықтыруы мүмкін.
1. Қорғау механизмдері адамның іс - қимылдары фактілерінің деңгейінде
қалай көрінеді.
2. Қалай, қандай әдістермен оларды тіркеу керек.
Теориялық психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізужалпы педагогиканың мәліметтерін пайдаланады.( оның салаларының, психометриканың, психологиялық білімді пайдаланып практиканың мәліметтерін ) т.б.
Психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізу педагогиканың негізгі әдістеріне сүенеді:
1. Кескіндеу принципі ( қоршаған дүниенің адекваттық кескіндеу адамға оның іс қимылдарының тиімді регуляциясын қамтамасыз етеді).
2. Даму принципі (психикалық құбылыстардың пайда болу жағдайын зерттеуге бағытталған жобалау(ориентация), олардың өзгеруінің тенденциясы,сол өзгеруінің сапалық және сандық мінездемелерінің тенденциялары).
3. Құбылыс пен мәннің диалектикалық байланысының принципі ( осы философиялық категориялардың өзара қамтамасыз етілуі )
4. Іс-қимылдарының және сананың бірлік принципі (сана мен психика адам іс-қимылдарында қалыптасады).
Психологтың осы салада жинаған нәтижесі психологиялық информацияны алудың әдістері болып табылады. Ол әдістерді өзінің әріптестеріне беру мүмкіншілігі бар.
Психологиялық - педагогика диагностиканың методикасы - шешілген психологиялық-педагогикалық есеп. Бұл есепте психологиялық-педагогикалық информацияны алудың әдістері бар , әртүрлі варианттары , сол варианттардың мәні. Педагогикада көптеген әдістер өзінің авторларының есімімен аталған - Роршахтың тесті, Розенцвейгтің тесті , Вартеннің тесті , Косстың кубиктері , Равенттің тесті және т.б.
Компьютерлік психологиялық - педагогика диагностика.
Экспериментальды психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізуәдістердің дамуында психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізу хабар алудың стимуляциясын тіркеуде және өңдеуде техникалық құралдар негізгі орын алады. Компьютерді қолдану практикалық психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізутұрғысынан қарағанда бірнеше тиімділіктерге қол жеткізеді:
1. Дәстүрлі психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізуэксперименттің ескішіл тәсілдерін жеделдету (автоматизациялау). Оларға зерттелетін адамның жауаптарын тіркеу , хаттама жүргізу , нәтижелерді шығарып беру және т.б. жатады. Мұндай жеделдетудің арқасында педагогикалық диагностиканың стандарттық деңгейі жоғарылайды , диагностика мәліметтерді алудың жылдамдығы мен нақтылығы жоғарылайды.
2. Көпшілік психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізузерттеуде қысқа мерзімде өткізу.
3. Психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізузерттеулердің жаңа түрлерін реализациялау :
жаңа стимулдарды генерирация өткізу мүмкіншілігі;
стимулдық жүйелікті ұйымдастыру;
зерттелетіндердің реакция параметрлерін тіркеу;
психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізуәдістемелерін копьютер ойындары ретінде бейнелеу;
статикалық стимулдарды (мәтіндерді, суреттерді) жылжымалы динамикалық объектілерге өзгерту және т.б.
4. Педагогикалық диагностикадағы жаңа бейнелерді ажырата білу, алгоритімдердің жаңа түрін шығару, жасанды интелекттердің әдістерін шығару.
Жоғарыда аталған тиімділіктер тек қана компьютерлік технологияларды қолданғанда пайда болады. Компьютерлік зерттеулерді барлық жағынан жақсы деп айтуға болмайды. Зерттелетін адамда компьютермен жұмыс істегенде психологиялық тосқауыл эффекті пайда болуы мүмкін. Сондықтан психологиялық зерттеулердің жеделдетілген жүйесі ресстандартизациядан өту керек.
Компьютерлік педагогикалық диагностиканың дамуының үш негізгі бағытын анықтауға болады.
1. Психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізумәліметтердің даму базасын құру;
2. Психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізуинформация анализінің тиімді әдістерін құру;
3. Интеллектуалдық психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізужүйесін құру;
Психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізумәліметтердің базасы:
Мәліметтер базасының негізгі мақсаты информацияны қайталауды эою және әртүрлі информацияның ішкі түсінігін информациялау болып табылады. Біріншіден, мәліметтер базалары шексіз информацияны және мәліметтерді жинап, сақтауды мүмкіншілік береді. Екіншіден, мәліметтер базалары зерттелетін контингенттердің статистикалық мінездемелерінің оперативті анықтауларды жүргізуге мүмкіншілік береді.
Психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізумәліметтердің анализінің компьютерлік әдістері.
Мәліметтердің компьютерлік анализі информацияны шығарудың әдістерінің жиынтығынан тұратын кең сала.
Қазіргі заманның компьютерлері психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізуинформацияның күрделі құрылымын толық есепке алады.
Интеллектуалдық психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізужүйелер.
Қазіргі компьютерлер бағдарламашылардың негізгі еңбегін өздері атқарып, басқа салаларды да тиімдін. Бұл бағыт жасанды интеллектті зерттеу негізінде 80-жылдары пайда болған. Бұл бағыттың аты интеллектуалдық жүйелердің өндірісі. Интеллектуалдық жүйелер интеллектуалдық есептерді шешуге арналған. Олар мәтінді түсініп құрастыру есептерін табиғи түрде шешіп тіл түсінуімен синтезі, бейнелеудің анализі, синтезі және өңдеуі болып табылады.
Мысалы отандық нұсқау 17ЛФ интеллектуалдық психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізужүйе. Ол алдыңғы 16РҒ Р.Кеттелдің тестінен көптеген модернизациялауымен көзге түседі. Мұнда :
1. Оригиналдық әдістің пункттері нақтыланған.
2. Тесттің толық психометриялық бейімделуі атқарылған.
3. Шкалалардың мықтылығы жоғарылаған.
4. Кері байланыстың көмегімен зерттелетіннің стратегиясын меңгеру әдістері қолданылады.
Қорытынды.
Психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізуіс жүзінде қолданатын психология ғылымы ретінде әдістемелік қамтамасыз етілуден басқа педагогикалық диагносттың зерттелетін адаммен әр түрлі психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізужағдайларда қарым-қатынас жасайды, зерттеулердің нәтижелерін тіркеу технологиясын, зерттеулер негізінде диагностикалық қорытынды жасалады. Клиентке нәтижелер туралы кері байланыс туғызады, диагностқа деген талаппен мамандық-этикалық стандарттар көрсетіледі. Сонымен мамандықты жете білуді, мамандық құпиясын сақтау және мамандар еместерді психологиялық - педагогика зерттеуді жүргізуәдістерге жолатпау, алынған мәліметтерді құпия түрде сақтау талап етіледі.
Соңғы кездегі психодиагностикадағы өзгерістер бұл білім саласын қайтадан жаңартуға негіз болды. Психодиагностиканың даму тенденциясы адамдарды психологиялық белгілері бойынша жіктеп, тәрбиелеумен айналысатын психологияның саласы гуманизациялану мен адамның ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Психологиялық-педагогикалық зерттеуді жүргізудің әдістемесі
Ғылыми–педагогикалық зерттеуді ұйымдастырудың әдістері
"Ғылыми педагогикалық зерттеуді ұйымдастырудың әдістемесі мен әдіснамасы" пәні бойынша дәрістер
Психологиялық-педагогикалық зерттеулер
Сыныптағы оқшауланған балалармен жұмыс жүргізудің психологиялық ерекшеліктері
Психологиялық-педагогикалық жеке адам диагностикасы
Оқудың педагогикалық технологиялары жайында
Педагогикалық және психологиялық диагностика
Әл-Фарабидің педагогикалық-психологиялық көзқарастары
Баланы мектепке психологиялық даярлаудың әдістемесі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь