Жеткіншектерге психологиялық қызмет көрсету


1. Жеткіншік жастағылардың психикалық даму ерекшеліктері.
2. Бастауыш сынып оқушыларына психологиялық қызмет көрсету міндеттері.
3. Жеткіншектерге психологиялық қызмет көрсету негіздері.
Жеткіншектің кезеңінің шектері шамамен балалардың орта мектептің V-VIII кластарында оқитын кезеңімен сәйкес келеді де, 11-12 жастан 14—15 жасқа дейінгі арлықты қамтиды, бірақ жеткіншектік жастың іс жүзінде басталуы V класқа өсумен тура келмей, бір жыл ерте не кеш болуы мүмкін. Жеткіншек кезенінің баланың дамуындағы ерекше орны оны «өтпелі, бетбұрыс, киын, сыналатын кезең деген атауларды бейнеленген. Бұл атауларды осы жастарда болатын, өмірдің бір дәуірден екіншісіне өтуімен байланысты даму процесінің күрделілігі мен маңыздылығы айтылған. Балалың жастан ересектікке өту осы кезеңдегі дене, акыл-ой, адамгершілік, әлеуметтік дамудың барлық жақтарынын негізгі мазмұны мен өзіне тән ерекшелігі болып табылады. Барлық бағыттарда сапалық. жаңа құрылымдар қалыптасады, организмнің сана-сезімінін, үлкендермен және жолдастарымен қарым-қатынасын, олармен әлеуметтік өзара іс-әрекет әдістерінін, мүдделердің, танымдық және оку іс әрекетінін, мінез-кұлыкқа, іс-әрекет пен қарым-катынасқа арқау болатын моральдық-этикалық нормалар мазмұнының кайта құрылуы нәтижесінде ересектік элементтері пайда болады.
1. Широкова Г. А., Жадько Е. Г. Практикум для детского психолога. Ростов н/ Д: Феникс, 2008.
2. Сластенин В.А. и др. Педагогика: уч. пособие. — Москва: Академия, 2004.
3. Айтмамбетова Б.Р, Бейсенбаева А.А. Жеке адамның дамуы, тәрбиесі. — Алматы: КазПИ,1991.
4. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В. В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 1999.
5. Скрипкина Т. П., Гульянц Э. К. Психологическая служба в детских дошкольных учреждениях разных типов. Ростов-на- Дону, 1993.
6. Клюева Н. В., Филиппова Ю. В. Общение. Дети 5-7 лет. Ярославль, 2001.
7. Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка.СПб., 2000.
8. Синягина М. Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений. М., 2001.

Пән: Психология
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министірлігі
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті

СӨЖ

Тақырыбы: Жеткіншектерге психологиялық қызмет көрсету.

Орындаған: Байдолдаева Б.
(ПХ-315)
Тексерген: Тезекбаева М.Ж.

Семей, 2015
Жоспар:
1. Жеткіншік жастағылардың психикалық даму ерекшеліктері.
2. Бастауыш сынып оқушыларына психологиялық қызмет көрсету міндеттері.
3. Жеткіншектерге психологиялық қызмет көрсету негіздері.

Жеткіншектің кезеңінің шектері шамамен балалардың орта мектептің V-VIII кластарында оқитын кезеңімен сәйкес келеді де, 11-12 жастан 14 -- 15 жасқа дейінгі арлықты қамтиды, бірақ жеткіншектік жастың іс жүзінде басталуы V класқа өсумен тура келмей, бір жыл ерте не кеш болуы мүмкін. Жеткіншек кезенінің баланың дамуындағы ерекше орны оны өтпелі, бетбұрыс, киын, сыналатын кезең деген атауларды бейнеленген. Бұл атауларды осы жастарда болатын, өмірдің бір дәуірден екіншісіне өтуімен байланысты даму процесінің күрделілігі мен маңыздылығы айтылған. Балалың жастан ересектікке өту осы кезеңдегі дене, акыл-ой, адамгершілік, әлеуметтік дамудың барлық жақтарынын негізгі мазмұны мен өзіне тән ерекшелігі болып табылады. Барлық бағыттарда сапалық. жаңа құрылымдар қалыптасады, организмнің сана-сезімінін, үлкендермен және жолдастарымен қарым-қатынасын, олармен әлеуметтік өзара іс-әрекет әдістерінін, мүдделердің, танымдық және оку іс әрекетінін, мінез-кұлыкқа, іс-әрекет пен қарым-катынасқа арқау болатын моральдық-этикалық нормалар мазмұнының кайта құрылуы нәтижесінде ересектік элементтері пайда болады.
Бастауыш сынып оқушыларына психологиялық қызмет көрсету міндеттері

Мектепке кабылданғай балалардың өмірі олардың балалық шақтан оқушы статусына ұштастыратын өтпелі кезеңдігімен сипатталады. Балалар өміріндегі бұл шақ көптен әлі көзі ашылмаған даму мүмкіңдіктеріне бай. Оларды дер кезінде байқап, қолдап отырғанда ғана балалардың жекелік психикалық касиеттері жан-жақты дамып, қажетті әрекеттерге айналады. Сондықтан мектеп психологі баланың мектеп талаптарын орындауға, биологиялық кемелденуі, ақыл-ой дамуы, жеке басының калыптасуы мен әлеуметтіқ даярлығы, ерік сапаларының қалыптасуы және көңіл-күйін менгеріп, өзін-өзі ұстау жағынан мағлұматтар алып оларды Мектеп табалдырығын аттаған күннен бастап бала оқшыға айналады. Оның өмірінде ойын әлі манызды рөл атқарады. Дегенмен бастауыш сынып оқушысының өмірінде оның танымдык әрекеті жетекші бола бастайды.Осы әрекеті мінез құлық мотивтерін өзгертіп, бар күшін интеллектуалды кабілетін, адамгершілік касиеттерін дамытуға бағыттауды кажет етеді. Әсіресе баланын мектеп өміріне енуі оның көптеген жағдайға икемделуін талап.етеді.

Балалардың кепшілігі бұған отбасыда немесе балабақшада арнайы психологиялык даярлықтан етеді. Мектепке бала үлкен куанышпен барады. Өйткені мектепті бала болашақ үлкен өмірге даярлықтын бір сатысы ретінде кабылдайды. Баланың бір ішкі позициясы оның мектеп өмірін калауы, сыныпта мінез-құлык ережелеріне, сыныпта жолдастарымең ерекше карым-қатынас нормаларын, күн тәртібін, мұғалімнің талаптарын жылдам кабылдап оны қиналмастан орындауы негіз болады. Бұл талаптарды бала орындамауға болмайтын кағида деп кабылдайды. Жаңа ережелер мен нормаларды сөзсіз орындауды талап ету кей кезде балалардың кырсықтық көрсетуіне немесе шамадан тыс шаршауына алып келуі мүмкін. Сондықтан психологтың алдында тұрған ең негізгі міндеті - балаларға мектеп талаптарын қабылдап алуға көмектесу. Мектеп қойып отырған жаңа талаптарды орындау үшін бала ерекше режим бойынша өмір сүреді. Олар уакытында оянып, сабақты жібермей катынасып, мұғалімнің сөзін жақсы тыңдап сабақта ұйымдастырылған жұмысты және үйге берген тапсырмаларды уакытында ережелерге сай орындап отыруы кажет. Баланың бұл міндетгерін толық орындауға негіз болатын тиісті дағдылары болмаса, ол әдеттен тыс шаршауы, сабақты жіберіп қоюы, үй тапсырмасын орындамауы сияқты режимді бұзу орын алуы мүмкін. Психологтың екінші міндеті - бірінші сыныпқа қабылданғандарды мектеп режиміне үйрету шараларын жүйелі түрде жүргізу.

Бірінші сынып оқушыларының басым көбі бастан кешіретін қиындыктарының ішінде олардың мұғалімдер мен және сыныптас жолдастарымен қарым - катынас жасауы болып табылады. Психологиялық қызмет көрсету барысында баланың қарым - катынас мәдениетін тәрбиелеу қалыптастыру психологтың келесі міндеті болып анықталады.

Баланың мектепке баруымен оның отбасындағы жағдайы өзгереді. Бала үй тапсырмасын орыйдайтын орны және уақыты болуы керек, ал ата-аналар өз тіршілігін оқушының күн тәртібімен санасып ұйымдастырады. Сондықтан бірінші сынып оқушыларының ата - аналарымен көптеген режимдік жұмыстар, балаларға үй тапсырмасын орындау тәртібін үүйрету, баланың жұмыс орнын ұйымдастыру т.с.с. мәселелер бойынша ағарту жұмыстарын жүргізу - осы жас кезеңіндегі балалармен жүргізетін психолог жұмысының келесі міндеті.

Қазіргі кезде көптеген мектептер гимназия, лицей мектептері статусын алуымен байланысты балалардың интелеггуалдық қабілетін анықтау психологқа жүктеледі. ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жеткіншектерге психологиялық көмек көрсету
Психологиялық қызмет көрсету
Жасөспірімдерге психологиялық қызмет көрсету
Білім беру жүйесіндегі психологиялық қызмет көрсету
Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесі
Мүдектерге әлеуметтік қызмет көрсету
Жеткіншекке психологиялық көмек көрсету
Туризмдегі қызмет көрсету мәдениеті
Қызмет көрсету саласындағы маркетинг
Өтелмелі қызмет көрсету
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь