1.Қазіргі қазақ тілі фонетикасы пәнінің зерттелу жайы.2.Фонема туралы ілімнің алғашқы негізін салушылар 3.Фонетика ғылымын зерттеуде қолданылатын әдістер.4. Дауысты жане дауыссыз фонемалар

1.Қазіргі қазақ тілі фонетикасы пәнінің зерттелу жайы.
2.Фонема туралы ілімнің алғашқы негізін салушылар
3.Фонетика ғылымын зерттеуде қолданылатын әдістер.
4. Дауысты жане дауыссыз фонемалар
1.Фонетика- гректің фоне деген сөзі негізінде қолданысқа еніп қалыптасқан. Фонеманың мағынасы – дыбыс, үн, дауыс. Фонетика – тіл ғылымының, тілдердің дыбыстық жүйесін зерттейтін саласы. Ол тіл дыбыстарын, олардың құрамын, тілдегі дыбыстардың өзгеру заңдылықтарын зерттейді.
Фонетиканың зерттейтіндері – тілдің барлық жағдайларында және қызметінде көрінетін дыбыстық құрамдары мен тәсілдері және тілдің дыбысталу түрі мен жазба түрінің арасындағы байланыстар.
2. Фонетика ғылым ретінде жалпы фонетика және жеке фонетика (нақтылы тілдің фонетикасы) болып бөлінеді.
«Жалпы фонетика тіл дыбыстарының тіл жүйесінде өмір сүру жағдайларын зерттеуден басқа, оларды сөйлеудің түйдегінде зерттейді, басқаша айтқанда, ол бірінші жағынан, фонетикалық құбылыстардың бір-бірімен байланыстарын және екінші жағынан фонетикалық құбылыстар мен фонетикадан тыс құбылыстардың себепті байланыстарын қарастыра отырып, тіл дыбыстарының динамикасын зерттейді.»
Жеке фонетика белгілі бір тілдің дыбыстық құрамын, ондағы дыбыс заңдарын зерттейді. Ол зерттеудің мақсатына қарай сипаттама (синхрониялық, статикалық) фонетика және тарихи (диахрониялық) фонетика болып бөлінеді.
Сипаттамалы фонетика тілдің өмір сүріп тұрған дәуіріндегі дыбыстық құрамын қарастырады да, ондағы фонемалар жүйесін және фонемалардың ішкі өзара байланыстарын белгілеп айқындайды. Тарихи фонетика белгілі бір тілдің даму тарихының әр түрлі дәуірлерінде оның дыбыстық құрамының өзгеруін және өзгерудің себептерін зерттеп айқындауды мақсат етеді. :
Туыстығы жоқ, құрылымы бөлек тілдердің дыбыстық жүйесін салыстыра зерттеу салғастырмалы фонетиканың үлесіне тиеді. М. Қазақ – орыс, қазақ – ағылшын т.б.
Қазақ тілінің дыбыс жүйесі жөнінде алғашқы мәліметті Н.И. Ильминскийдің 1860 жылы Қазан қаласында шыққан «Материалы к изучению киргизского наречия» («Ученые записки Казанского университета») деген еңбегінен кездестіре аламыз. Одан соң М.Терентьев жазған «Гармматикада» [1] қазақ фонетикасы жөнінен айтарлықтай жаңалық байқалмайды. Онда кейбір дыбыстардың айтылуы мен комбинаторлық түрде алмасуы жайында азын-аулақ мәлімет береді.Түркі тілдерінің фонетика мәселесін зерттеу жайында В.В. Радловтың сіңірген еңбегі аса зор. П.М. Мелиоранский екі бөлімнен құралатын қазақ тілінің грамматикасын жазып, оның алғашқы бөлімін фоне¬тика мен морфология мәселесіне арнаған болатын. Октябрь революциясына дейін казақ тілі жайында жазылған еңбектерден - В. Катаринскийдің. «Грамматика кир¬гизского языка» (Фонетика, этимология и синтаксис. Орен¬бург, 1897), И. Лаптевтың «Материалы по казах-киргизско-му языку» (Москва, 1900) және Н. Созонтовтың «Записки по грамматике киргизского языка» (Ташкент, 1912) деген кітаптарын атап өтуге болар еді.
Аталған еңбектердің фонети¬ка тарауында айтарлықтай жаңалық жоқ, көбіне, бұрынғы айтылған мәселелерді қайталап отырады.
Г. В. Архангельский жазған «Грамматикада» қазақ тілі дыбыстарының жіктелуі, дыбыстардың өз ара алмасуы, кейде дыбыстардың сөзде айтылмай түсіп қалуы (редукциясы), үндестік заң мен екпін мәселесі қысқаша түрде сөз болады.Қазақ тілі фонетикасының ғылыми негізі А.Байтұрсынов еңбектерінде ойып орын алады. Қазақ фонетика мәселелерін арнаулы жүйеге салып зерт¬теу кезеңі проф. Құдайберген Жұбановтан басталады. Проф. Қ. Жұбанов қазақ лингвистикасының ірге тасын қалаушылардың бірі болды. Ол қазақ фонетикасының бір топ мәселелері (атап айтқанда — тіл дыбыстарының фонологиясы мен жіктелуі, дыбыстардың өзгеру құбылысы, үндестік заң, сөздің буын құрылысы және акцентуация саласы) жөнінде зерттеу жүргізіп, олар туралы белгілі шешімге келеді.
1.Аханов К. Тіл білімінің негіздері. -А.,1973,1977,1993, 2002
2.Кеңесбаев І, Мұсабаев Ғ. Қазіргі қазақ тілі.- А.,1962
3.Байтұрсынов А. Шығармалары. Үшінші бөлім. –А., 1989
4. Кеңесбаев І., Мұсабаев Г. Қазіргі қазақ тілі. Лексика, фонетика.- А.,1975.
5.Жүнісбеков Ә. Акустика-артикуляционного характеристики гласных казахского языка. Фонетика казахского ызыка. І-часть. А., 1969. 160 б.
6.Жунісбеков Ә.Гласные казахского языка. А., 1972. 92 б.
    
    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ  ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК ... ... тілі ... пәнінің зерттелу жайы.2.Фонема туралы ілімнің алғашқы негізін салушылар 3.Фонетика ғылымын зерттеуде қолданылатын әдістер.4. Дауысты жане дауыссыз фонемалар
Орындаған: Қалиакбаров Ж.Б. ... ... ... ... ... ... гректің фоне деген сөзі негізінде қолданысқа еніп қалыптасқан. Фонеманың мағынасы - дыбыс, үн, ... ... - тіл ... тілдердің дыбыстық жүйесін зерттейтін саласы. Ол тіл дыбыстарын, олардың ... ... ... ... заңдылықтарын зерттейді.
Фонетиканың зерттейтіндері - тілдің барлық жағдайларында және қызметінде көрінетін дыбыстық құрамдары мен тәсілдері және тілдің ... түрі мен ... ... ... ...
2. ... ... ретінде жалпы фонетика және жеке фонетика (нақтылы тілдің фонетикасы) болып бөлінеді.

Жеке фонетика белгілі бір тілдің дыбыстық ... ... ... ... зерттейді. Ол зерттеудің мақсатына қарай сипаттама (синхрониялық, статикалық) фонетика және тарихи (диахрониялық) фонетика болып ... ... ... өмір сүріп тұрған дәуіріндегі дыбыстық құрамын қарастырады да, ондағы фонемалар жүйесін және фонемалардың ішкі өзара байланыстарын белгілеп айқындайды. ... ... ... бір тілдің даму тарихының әр түрлі дәуірлерінде оның дыбыстық құрамының өзгеруін және ... ... ... ... мақсат етеді. :
Туыстығы жоқ, құрылымы ... ... ... ... ... зерттеу салғастырмалы фонетиканың үлесіне тиеді. М. Қазақ - орыс, қазақ - ағылшын т.б.
Қазақ тілінің ... ... ... ... мәліметті Н.И. Ильминскийдің 1860 жылы Қазан қаласында шыққан () деген еңбегінен кездестіре аламыз. Одан соң ... ... [1] ... фонетикасы жөнінен айтарлықтай жаңалық байқалмайды. Онда кейбір дыбыстардың айтылуы мен комбинаторлық түрде алмасуы жайында азын-аулақ мәлімет береді.Түркі ... ... ... ... ... В.В. ... ... еңбегі аса зор. П.М. Мелиоранский екі бөлімнен құралатын қазақ тілінің грамматикасын жазып, оның алғашқы ... фоне - тика мен ... ... ... ... ... ... дейін казақ тілі жайында жазылған еңбектерден - В. Катаринскийдің. (Фонетика, этимология и ... Орен - ... 1897), И. ... ... 1900) және Н. ... ... 1912) деген кітаптарын атап өтуге болар еді.
Аталған еңбектердің фонети - ка тарауында айтарлықтай жаңалық жоқ, ... ... ... ... ... ...
Г. В. ... жазған қазақ тілі дыбыстарының жіктелуі, дыбыстардың өз ара ... ... ... ... ... ... ... (редукциясы), үндестік заң мен екпін мәселесі қысқаша түрде сөз болады.Қазақ тілі фонетикасының ғылыми негізі А.Байтұрсынов еңбектерінде ойып орын ... ... ... ... ... ... салып зерт - теу кезеңі проф. Құдайберген ... ... ... Қ. ... ... ... ірге тасын қалаушылардың бірі болды. Ол қазақ фонетикасының бір топ мәселелері (атап ... -- тіл ... ... мен ... ... ... құбылысы, үндестік заң, сөздің буын құрылысы және акцентуация саласы) жөнінде зерттеу жүргізіп, олар туралы белгілі шешімге келеді.
2. ... ... ... мен ... ... ... ... мағына және форма жағынан айыруға септігі бар тілдің тілдің ең кішкене функциялық бөлшегі.
Тілде, әдетте, біз ойлағаннан әлдеқайда көп әртүрлі ... бар, олар ... жеке ... ... ... мен ... ... алатындай санаулы ғана дыбыстар типіне топтастырылады. Мәселен, ат, ет, от, өт деген сөздерде ... ... ... ... ... ... ... дыбыстардың әсерімен ол бірде жуан(ат, от), ... ... өт), ... ... ... ... ет) болып, біршама ауытқу, ерекшеліктермен немесе әртүрлі реңмен айтылады да, қызметіне ... ... ... деп ... Бір дыбыстың айтылуындағы мұндай ауытқу, рең тіл білімінде аллофон(гр.allos-басқа)деп аталады. ... сөз ... ... ... ... десе де ... сондай-ақ морфема туралы ілімнің алғаш(1870) негізін салған-орыс және ... ... ... ... де Куртенэ. Фонеманың көршілес келген әр түрлі фонемалардың тигізген әсеріне пайда болған реңкі к о м б и н а т о р л ы р е ң к деп ... Тіл ... ... ... ... ... тән ... бар.Фонема туралы ілім орыс лингвистикасында өткен ғасырдын жетпісінші жылдарында пайда болған.Фонема теориясының алғаш негізін қалаған лингвист - орыс ... и. ... де ... ... Оның ... - ... жұмыстарының әр дәуірінде фнема туралы түсінік өзгеріп отырды.Мысалы, ... де ... ... ... ... - ... құбылыс деп қараса,кейінгі кездерде фонемаға психологиялық анықтама береді.Бодуен де ... ... ... ... ары қарай дамытқан оның шәкірті акад. Л.В. Щерба болды.Л.В. Щерба сөздер және формаларды ... ... ... деп ... ... туралы түсінік. Тілдегі сөздер бір-бірімен мағыналары мен дыбысталуы жағынан ажыратылады. ... ... ... тас пен тес, тоз - тез деген сөздердің әр ... ... ... олардың мағынасы мен дыбыстарының әр басқа болуына қарап ажыратамыз. Мағына мен дыбысталуының әр басқа болуы сөздердің формаларында морфемаларды да ... Тіл ... ... осы ... орай ... ... ұғым ... болды. . Фонемаларды зерттейтін ілім фонология деп аталады. Тілдердің дыбыс жүйесі әр түрлі болады. Олардағы дыбыстың сапасы да ... ... ... ... олардың ерекшеліктерінің бір тіл үшін мәні айрықша боса,екінші бір тіл үшін оның ... мәні ... ... ... ... ... не созылыңқы айтылуының сөз мағынасын ажыратуға әсері яғни ... ... ... ... оның ... ... болмайды.Фонема дегенімізде тіл дыбыстары,бірақ ол тіл дыбысы болғанда сөздің жігін өзгертіп,морфемалардың жігін ажырататын дыбыс.Фонологияда дыбысты ... ... да екі ... пән ... ... ... бір бүтін саласының екі жағы. Түркі тілдерде дауыссыздардың жуан және жіңішке болуы дыбыстарға байланысты болады. Сөз ... ... жуан ... ... ... ... дауыссыз да жуан түрде айтылады. Керісінше, дауысты жіңішке болса, оған тетелес ... да ... ... келеді. Мысалы: сан - сән, сол - сөл, ар - әр т.б. Бірақ түркі тілдерде ... ... ... ... жоқ.
Ал орыс тіліндегі дауыссыздардың қасиеті түркі тілдердегі дауыссыздардан басқаша болып келеді. Орыс ... ... ... ... жуан ... ... ... сөз мағынасын ажырататын қасиеті бар. Қатаң мен ұяң ... да ... ... ... ... айтылуы мен жазылуы бірдей емес. Көзбен көріп отырған яғни жазылған тілді - сөзді ... жазу және ... етіп оқу, ... ... ... де, ... Ал ... сөйлеу, айту - жазудан көрі маңыздырақ. Басқасын былай қойғанда, кез ... адам ... ... ... ... де, содан кейін барып жазуды үйренеді. Сөз дыбыстардан құралады. Бірақ дыбыс болған жердің бәрі де сөз болып қалыптаса бермейді. Сөзді ... ... ғана ... Сөз бен ... ... ... бірлік бар. Бұл заңдылық дәстүрлік принципке сүйенеді. Сөз бен дыбыстың бірлігі мынада: 1. сөз болмаған жерде дыбыс жүйесі жоқ. 2. ... сөз жоқ. ... - ... материалы. Тілдегі сөйлеудің ең кіші бөлшегі - сөз болып табылады. Ал дыбысқа келсек, ол ... ... ... ... ... ... мағынаға ие бола алмайды. Бірақ дыбыс сөздің мағынасын ажыратуға ... ... Әріп - ... ... ... ... қазақ жазуындағы әрбір әріптің өзінше пішіні формасы бар. Сөз ішінде әрбір ... ... ... жігі ... ... Әріп ... жеке ... сәйкес келсе, кейде бір әріп - бірнеше ... (ю, я) ... Ал ... әріптердің (ь,ъ)дыбыстық мәні болмайды. Әріп пен дыбыстың ... ... ... бар: 1. әріп ... тек ... ... таңбалаумен бірге, қағаз бетіне, не жазуға келетін басқа затқа түсіретін белгі болғандықтан, оған дыбыс мүшелерінің қатысы жоқ, сондықтан ол ... ... тек ... ... ... 2. әріп ... емес. Үнемі бір белгімен таңбаланады, бірақ ол шартты белгі екенін есте ұстау керек.
Тіл дыбыстары сөздер мен ... ... ... ... болса, бұл - фонеманың да негізгі қызметінен саналады. Тілімізде сөздердің ... мен ... ... ... ... тобы - ... бар. Мысалы ат, ет, от, өт секілді сөздерде бірыңғай т дыбысы бар. Дауысты дыбыстардың ... т ... ... ... ... ... бірде еріндік, бірде езулікболып біршама ауытқушылықпен, ерекшеліктермен ... да, ... ... бір ғана ... деп танылады. Бір дыбыстың айтылуындағы мұндай ауытқушылық аллофон делінеді. Демек сөз - ... ... ... ...
Қазақ тілінде дыбыстардың айтылуындағы ауытқулардың сөздің мағынасы мен ... ... жоқ ... ... Сондықтан дыбыс пен фонема бірінің орнына бірі синоним ретінде қолданыла береді.
3. Дыбыстық тіл күрделі болып табылатындықтан ерекше зерттеу әдістерін ... ... ... ... ... мен ... ... акустикалық (физикалық) аспекті тұрғысынан акустикамен, белгілі бір дене мүшелерінің дыбыстарды жасауға қатысы тұрғысынан физиологиямен (анатомия) байланысты болып ... ... ... ... ... аталған ғылымдарда пайдаланылатын әдістері қолданылады.
Экспериментті әдіс дыбыстардың акустикалық мінездемесін - ... ... ... зерттейді. Сонымен қатар дыбыстардың артикуляциялық табиғатын, яғни қандай мүшелердің қатысуымен қалай жасалып тұрғанын нақты білу үшін қабылдау арқылы ... қою ... оны ... ... ... ... керек.
Экспериментті-фонетикалық әдіс арқылы қалыптасқанэкспериментті(грекше - байқау, тәжірибе) фонетикада ... ... ... мен физиология саласында пайдаланылатын аппараттарды пайдалану арқылы зерттеуде қолданылады.
Экспериментті-фонетикалық әдіс екі топқа бөлінеді:
1) акустикалық әдісарқылысөйлеу дыбыстары, олардың акустикалық қасиеттері қарастырылады;
2) ... әдіс ... ... ... қандай дене мүшелердің қатысы арқылы жасалып тұрғанын, оның ... ... ... ... ... ... 2) осциллографтық әдіс; 3) спектрографиялық әдітерге іштей ... әдіс 1) ... ... 2) ... ... 3) ... түсіру әдісі болып үшке бөлінеді.
Экспериментті фонетика қазіргі қазақ тіл білімінде де кең қолданылуда. Адамның қарапайым мүмкіндіктері сезіне алмайтын ... ... ... ... ... ... ... болып, фонетиканың ғылым ретінде одан әрі дамуына зор ықпалын тигізіп отыр.
Фонетика саласында ... ... ... ... ... ... қарапайым әдістер де қолданылады. Қазақ тілінде дыбыстардың қалыптасқан орны, үндесу заңдылықтары және т.б. ерекшеліктер ұзақ уақыт бойы жете ... ... ... ... ... қатаң дыбыстардан кейін қатаңдар келеді деген заңдылықты сақтауға бейімделген. Осындай көптеген тұжырымдар жасау байқау мен қабылдауға, қарапайым тәжірибеге негізделген.
4.Тілдің ... да тіл ... екі ... ... .Дауыстылар мен дауыссыздар.Физиологиялық тұрғыдан алып қарағанда дауыстыларды айту үстінде фонациялық ауа (сөйлеп тұрғанда шыққан ауа): 1) ... ... ... ... ... 2) ... ... күш түспей, оның қалпы жайдары болады; 3)фонациялық ауа баяу (лепсіз) ... Ал ... ... ... ... болады. Дауыссыздарды айтқанда, фонациялық ауа: 1) кедергіге ұшырап, тосқауылмен айтылады; 2) тосқауылдан өту кезінде дыбыстау мүшелеріне күш ... 3) ... ... шығу ... ... ... бір тілде болсын, дауысты дыбыстарға қарағанда, дауыссыз дыбыстар көп. Дауыстылармен салыстырғанда, дауыссыздардың классификациясы әлдеқайда күрделі. Дауыссыздардың кейбіреулері дауыстың қатысуымен ... ... ... ... ... ... ... дауыссыздар екі топқа бөлінеді: оның бірі - қатаң дауыссыздар, екіншісі - ұяң ... ... ... деп дауыстың қатысынсыз жасалған дауыссыздарды айтамыз да, ұяң дауыссыздар деп ... ... ... ... ... ... айтқанда, дауыс шымылдығы жиырылып қысылмаса және дауыстың қатысы болмаса, онда қатаң дыбыстар жасалады. Мысалы: қ, к, т, п, с және т.б. Егер ... ... ... ... үн шығарарлық қалыпта болса, онда ұяң дыбыстар жасалады. Мысалы: ғ, г, д, б, з және ... ... мен ұяң ... ... тілдерде дауыстың қатысу немесе қатыспауы жағынан ажыратылады да, өз ара ... ... Тіл - ... қатаң дауыссыздардың ұяң сыңарлары, керісінше, ұяң дауыссыздардың ... ... бар. ... к-г, п-б, т-д, с-з, ф-в және ... дауыссыздарда салдыр басым болады. Осыған орай, ұяңдарға қарағанда, қатаң дауыссыздарда ауаның ... ... ... ... да, ... дауыссыздар кейде, қарқынды немесе күшті дауыссыздар деп те ... Ал ұяң ... ... ... ... ... дауыссыздарға қарағанда, баяу болады. Осымен байланысты, ұяңдар әлсіз дауыссыздар деп аталады.
Дауыссыздар жұмсақ таңдайдың ... ... ауыз ... және ... ... ... ... екі топқа бөлінеді. Егер жұмсақ таңдай жоғары ... ... ... ... ... кіре ... ... жауып тұрса, онда ауа ауыз қуысымен өтеді де, осының нәтижесінде ауыз жолды деп аталатын жауыссыздар (мыс:б,д және т.б.) ... Егер ... ... ... ... ... ... қуысынан өтсе, онда осының нәтижесінде мұрын жолды деп аталатын дауыссыздар жасалады.(мыс: м,н...).
Артикуляциялық жолына қарай салдыр ... мен ... ... ... және ызың ... ... екі ... бөлінеді.
Шұғыл дауыссыздарды айтқанда, дыбыстау мүшелері бір-біріне жабысады да, бірден кілт ... ... ... ... ауа ... ... шығады. Шұғыл дауыссыздардың осы қасиеті ескеріліп, олар эксплозив дауыссыздар деп те аталады. Шұғыл дауыссыздар мыналар:п, б, т, д, к, г, ... ... ... ... ... емес, тек өз ара жуысуынан, соның нәтижесінде, ауаның сүзіліп шығуынан жасалады. Ызың дауыссыздар кейде фрикатив дауыссыздар деп те ... Олар ... в, ф, ғ, с, ш, х, з, ж, ... - ... ызың ... мен ... ... ерекшеліктерін бірдей қамтыған дауыссыз дыбыстар да кездеседі. Мұндай ... ... ... деп ... ... (ц, ч...) ... ... дыбыстың элементінен басталып, ызың дауыссыз дыбыстың элементімен аяқталады. Тіл білімінде дауыссыз дыбыстар жүйесі консонантизм деп те ... - ... ... дыбыстар саны жағынан да, сапасы жағынан да түрлі - түрлі болып келеді. Кейбір тілдерде дауыстылардың саны көп те, ... аз. ... ... ... ... ... дыбыс болса (а, е, ы, і, ә, о, ө, ұ, ү), орыс ... ... ... (а, э, и, ы, о, у) ... ... мүшелерінің негізгі үш түрінің қатысы мен қалпына ... атап ... 1) ... ... 2) ... ... 3) жақтың ашылу қалпына қарай топтастырылады.
1.Тілдің артқы таңдайға қарай жиырылып, бүктеліңкіреп ... жуан ... (а, ы, о, ұ) ... оның ... ... жағына жуықтап айтылуынан жіңішке дауыстылар (ә, е, і, ө, ү) жасалады.
2.Ерін қатысына қарай ... ... және ... ... екі топқа бөлінеді. Еріндік дауыстылар еріннің алға ... ... (о, ө, ұ, ү...), ... ... ... ... ... езудің жиырылуынан жасалады.(ы, і, е...).
3. Жақтың ашылу қалпына қарай дауысты дыбыстар ашық дауыстылар және қысаң дауыстылар болып екі топқа ... Ашық ... ... кең ... ... ... ... жасалса (ә, а...), қысаң дауыстылар жақтың болар-болмас ашылуынан жасалады (ұ, ү, ы, і...). Ашық дауыстылар мен ... ... ... ... - о,ө,е ...
Пайдаланған әдебиеттер:
1.Аханов К. Тіл білімінің негіздері. -А.,1973,1977,1993, 2002
2.Кеңесбаев І, Мұсабаев Ғ. Қазіргі қазақ тілі.- А.,1962
3.Байтұрсынов А. Шығармалары. Үшінші бөлім. - А., ... ... І., ... Г. ... ... тілі. Лексика, фонетика.- А.,1975.
5.Жүнісбеков Ә. Акустика-артикуляционного характеристики гласных казахского языка. Фонетика казахского ызыка. ... А., 1969. 160 б. ... ... ... ... А., 1972. 92 б.

Пән: Тілтану, Филология
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазіргі қазақ тілі фонетикасы және фонема8 бет
Қазіргі қазақ тілі фонетикасы пәнінің зерттелу жайы3 бет
Стилистика және оның проблемасы туралы4 бет
Қазіргі қазақ фонетикасы жайлы5 бет
"Ғылыми зерттеу әдістері" пәнінің лекциялары16 бет
"Қазақ тілінің фонетикасы" дәрістер48 бет
"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ПРОКУРОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ" ОҚУ ПӘНІНІҢ МӘНІ МЕН ЖҮЙЕСІ152 бет
6М070100 «Биотехнология »мамандығының «Тағам өнімдерінің биотехнологиясы» пәнінің тәжірибелік сабақтары бойынша ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР12 бет
8 – сынып оқушыларын химия пәнінің оқу-әдістемелік кешен арқылы оқыту72 бет
«Адам өмірі қауіпсіздігі негіздері» пәнінің оқу-әдістемелік кешені12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь