Картаның номенклатурасы

I) Кіріспе
Картаның номенклатурасы
II) Негізгі бөлім:
a) Карталар масштабы
b) Топография
c) Карталар номенклатурасы
III) Қорытынды
Жер бетінің немесе оның жеке бөлшектерінің кішірейтіліп, арнаулы деректері толық көрсетіліп, жазықтық бетке кескінделуін карта дейді. Ал, шағын аймақтың дәл осындай кескінін, яғни ірі масштабтағы картаны план деп атайды. План мен карталардың біздің халық шаруашылығымыздың қай саласында болсын атқаратын рөлі зор. Жерге байланысты ғылыми және практикалық жұмыстар ең алдымен карта арқылы сол территорияны жете зерттеу яғни зерттеу объектісін белгілеп, жұретін маршруттарды, солдарды, т.б. кағаз бетіне (планға) түсіру керек. Жергілікті жердің территориясын зерттеп, көптеген жаңалықтар енгізіліп, бұрынғы карта мен план толықтырылады.
Карталар масштабы. Карталар масштабы (Масштаб карты) — картадағы ұзындық сызығының жергілікті жердегі сәйкес сызықтын ұзындығына қатынасы. Топографиялық картаның көмегімен орындалатын тапсырмалардың әр тұрлі болуына орай масштабтары әр түрлі карталар қажет болады: 1:10000 — он мыңдық, 1:25000 — жиырма бес мындық, 1:50000 — елу мыңдық, 1:100000 жүз мындық, 1:200000 екі жүз мындық, 1:500000 — бес жүз мындық, 1:1000000 — миллиондық. Жергілікті жердің картографиялық бейнелену мөлшері мен картаның толықтығы, өлшеулер дәлдігі карта масштабына байланысты болады. Карта масштабы кішірейтудің төменгі дәрежесінде аса ірі болады. Ол жергілікті жерді толықтай бейнелеуге мүмкіндік жасайды. Карта масштабының кішірейтілуімен бірге оған салынатын жергілікті жер бөлшектерінің саны да кішірейтіледі. Аумақтың картада бейнеленген кішірейту дәрежесі неғұрлым көп болса, карта масштабын соғырлым ұсақ деп атайды. Карта жақтауының оңтүстік (төменгі) жағында сандык және сызықтық масштабы, масштаб көлемі корсетіледі.
1. Игильманов А. " Инженерлік геодезия "
2. Нүрпейісова М.Б. «Геодезия», оқу-құралы. ГИК, 1993ж. 118б.
3. Топография с основами геодезии: Учеб. для студентов географических спец. ун-тов / А.П. Божок, К.И. Дрич, СА. Евти-феев и др. / Под ред. А.С. Харченко и А.П. Божок. – М.: Высш. шк., 1986. – 304 с.
4. Южанинов B.C. Картография с основами топографии. Учеб. пособие. – М: Высш. шк., 2001. – 302 с.
5. Левицкий И.Ю., Евглевская Я.В. Решение задач по географическим картам. – М.: Просвещение, 1996. – 159 с.
6. Берлянт A.M. Образ пространства: Карта и информация. – М.: Мысль, 1986. – 240 с.
7. Картография с основами топографии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «География» / Г.Ю. Грюн-берг, Н.А. Лапкина, Н.В. Малахов, Е.С. Фельдман / Под ред. Г.Ю. Грюнберга. – М.: Просвещение, 1991. – 368 с.
8. Қазақстан - спортшылар елі. Энциклопедиялық анықтамалық. - Алматы: "Сөздік-Словарь". ISBN 9965-822-57-3
9. Нүрпейісова М.Б. Геодезия - Оқулық. Алматы: «ЭВЕРО» баспаханасы, 2005.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
кафедрасы
СӨЖ
Тақырыбы: .
Орындаған: Жолдыбаев ... ... С.М. ... ... -2015 ж.
Жоспар
* Кіріспе
Картаның номенклатурасы
* Негізгі бөлім:
+ Карталар масштабы
+ Топография
+ Карталар номенклатурасы
* Қорытынды
Картаның номенклатурасы
Жер бетінің немесе оның жеке ... ... ... ... толық көрсетіліп, жазықтық бетке кескінделуін карта дейді. Ал, шағын аймақтың дәл ... ... яғни ірі ... ... план деп атайды. План мен карталардың біздің халық шаруашылығымыздың қай ... ... ... рөлі зор. Жерге байланысты ғылыми және практикалық жұмыстар ең алдымен карта арқылы сол территорияны жете зерттеу яғни зерттеу объектісін ... ... ... солдарды, т.б. кағаз бетіне (планға) түсіру керек. Жергілікті жердің территориясын зерттеп, көптеген жаңалықтар енгізіліп, бұрынғы карта мен план ... ... ... ... масштабы (Масштаб карты) -- картадағы ұзындық ... ... ... ... ... ұзындығына қатынасы. Топографиялық картаның көмегімен орындалатын тапсырмалардың әр тұрлі болуына орай ... әр ... ... ... ... 1:10000 -- он ... 1:25000 -- жиырма бес мындық, 1:50000 -- елу мыңдық, 1:100000 жүз ... 1:200000 екі жүз ... 1:500000 -- бес жүз ... 1:1000000 -- миллиондық. Жергілікті жердің картографиялық бейнелену мөлшері мен картаның толықтығы, өлшеулер дәлдігі ... ... ... ... Карта масштабы кішірейтудің төменгі дәрежесінде аса ірі болады. Ол жергілікті жерді толықтай бейнелеуге мүмкіндік жасайды. ... ... ... бірге оған салынатын жергілікті жер бөлшектерінің саны да кішірейтіледі. Аумақтың картада бейнеленген кішірейту дәрежесі неғұрлым көп ... ... ... ... ұсақ деп ... Карта жақтауының оңтүстік (төменгі) жағында сандык және сызықтық масштабы, масштаб көлемі корсетіледі.
Топография - жер ... әуе және ... ... ... ... және ірі масштабты картаға түсіру, әрі бейнелеу әдістерін зерттейтін ғылым. ... ... ... ... өлшеу, мензульдық, тахеометриялық немесе алыстан өлшеу сьемкалары ... ... ... ... ... ... жер ... зерттеуде физика және экономика, географияға, ал жер бетін ... ... ... ... ... ... мен картография ғылымдарына сүйенеді. Топографиялық картаның мазмұнының толықтығы ең алдымен планның немесе картаның масштабына байланысты болады.
Масштабы кішірейген сайын картаның жер беті ... ... және ... ... ... Мұндай жағдайда картаға географиялық тұрғысынан маңызды деп есептелінетін жер беті элементтерін мүмкіндігінше көбірек қамту көзделеді. Картаны ... етіп ... ... ... белгілер жүйесі де маңызды рөл атқарады. Әскери істегі Топография - ... және ... ... үшін ... ... ерекшеліктерін зерттейтін әскери ғылым саласы. Кейінгі кезде жерді план не картаға түсірерде аэросьемка немесе ... деп ... ... ... ... ... ... карталардың номенклатурасы (Номенклатура карт) - көп парақты географиялық карталардың әр парағының орналасқан жерін немесе оның картаның басқа парақтарына қатысты орналасу ... ... ... ... ... Карталар номенклатурасы карталарға сызықтар салумен тығыз байланысты, әскерлерді картамен жабдықтауды ұйымдастыруда пайдаланылады. Карталар номенклатурасы кестелік (карталардың жинақ кестесіне немесе каталогына ... ... әр ... ... ... ... әріптік-сандық белгімен белгіленеді), координаталық (картадың әр парағы оның нүктелерінің бірінің ... ... ... ... -- ... белгіленеді), сандық немесе әріптік-сандық (әрбір параққа сандық, немесе әріптік-сандық код беріледі) болуы ... ... ... ... ... ... олар ... беттен тұрады. Картаның бетке бөлінуін жол сызық, ал беттің белгісін ... деп ... ... ... ... беті ... ... табылады оған номенклатура беріледі. Карта бетінің номенклатурасы рамканың солтүстік қабырғасының үстінде орналасқан.
Картаның номенклатурасы негізінен 1:1000 000 ... ... ... оның рамкасының өлшемі бойлықта 6°, ал ендікте 4°. Осы ... ... ... ... ... латын алфавитінің бас әрпінен және реттік нөмірін ... ... ... ... ретінде N-36-54-Г-а карта бетінің номенклатурасының 1:1000 000 масштабтан бастап рет-ретімен құрастыруды қарастырамыз. N-36 бет 1:100 000 ... 144 ... ... олар 1,2,3 ..., 144 ... белгіленеді. Осы масштабтың 54 нөмірлі бетінің номенклатурасы N-36-54 болады.
1:100000 масштабтағы N-36-54 картасының беті 1:50 000 ... ... ... 4 ... ... ... олар А, Б, В және Г ... белгіленді. Осы масштабтың екінші номенклатурасы N-36-54-Г болады.
Осы бетті 4-ке ... 1:25000 ... ... 4 ... алады. Бұл беттер а, б, в, г әріптерімен ... Осы ... ... ең ... ... номенклатурасы N-36-54-Г-а болады.
1:5000 масштабтағы картаның номенклатурасының негізі болып, 1:10000 масштабтағы картаның беті саналады, ал ол болса 1:5000 масштабтағы картаның 256 ... ... 1:5000 ... ... ең соңғы бетінің номенклатурасы N -41-60-(256) болады.
1:2000 масштабтағы картаның номенклатурасын алу үшін 1:5000 масштабтағы ... беті 9 ... ... ... орыс алфавитінің кіші әріптерімен белгілейді. Сонымен 1:2000 масштабтағы картанаң ақырғы бетінің номенклатурасы N ... ... ... ... ... ... әр ... орналасқан жерін немесе оның картаның басқа парақтарына қатысты орналасу ретін ... ... ... ... К.н. ... ... ... тығыз байланысты, әскерлерді картамен жабдықтауды ұйымдастыруда пайдаланылады. К.н. кестелік ... ... ... ... каталогына сәйкес картаның әр парағы әріптік, сандық немесе әріптік-сандық белгімен белгіленеді), ... ... әр ... оның нүктелерінің бірінің немесе парақтың ортаңғы нүктесінің -- координатасымен белгіленеді), сандық немесе әріптік-сандық (әрбір параққа ... ... ... код беріледі) болуы мүмкін.
Қолданылған әдебиеттер:
* Игильманов А. " Инженерлік геодезия "
* Нүрпейісова М.Б. , оқу-құралы. ГИК, 1993ж. 118б.
* ... с ... ... ... для ... географических спец. ун-тов / А.П. Божок, К.И. Дрич, СА. Евти-феев и др. / Под ред. А.С. Харченко и А.П. Божок. - М.: ... шк., 1986. - 304 с.
* ... B.C. ... с ... ... ... ... - М: Высш. шк., 2001. - 302 с.
* ... И.Ю., ... Я.В. ... ... по ... ... - М.: ... 1996. - 159 с.
* Берлянт A.M. Образ пространства: ... и ... - М.: ... 1986. - 240 с.
* ... с ... ... ... пособие для студентов пед. ин-тов по спец. / Г.Ю. ... Н.А. ... Н.В. ... Е.С. ... / Под ред. Г.Ю. Грюнберга. - М.: Просвещение, 1991. - 368 с.
* ... - ... елі. ... ... - ... "Сөздік-Словарь". ISBN 9965-822-57-3
* Нүрпейісова М.Б. Геодезия - ... ... ... 2005.

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Картаның номенклатурасы жайлы ақпарат4 бет
Картаның номенклатурасы жайлы мәлімет5 бет
Жарық және радио қашықтық өлшеуiштер9 бет
Карта номенклатурасы5 бет
Топографиялық карталардың жол-жол сызығы және номенклатурасы4 бет
MoneyОnСards программасы4 бет
Іс қағаздарын жүргізу негіздері220 бет
Географиялык карта туралы жалпы мәліметтер9 бет
Тахеометр.Электронды тахеометрлер14 бет
Вирустардың жіктелі принциптері.Олардың номенклатурасы.Вирустардың көбеюінін биогенетикалық ерекшеліктері және көбею сатылары12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь