Жобалаудың жалпы сұрақтары


1. Курстық және дипломдық жобалау
2. Жалпы жағдай, КЖ және ДЖ орындау және рәсімдеу
3. AutoCAD және КОМПАС.3D бағдарламаларымен жұмыс жасауды үйрену
Курстық және дипломдық жобалау – инженер-технологты дайындауда оқу процессінің маңызды бөлігі. Бұл жұмыстар студенттің өзіндік жұмысы болып табылады, онда олар техникалық тапсырмалардың бір-бірімен байланысты кешенін шешеді.
Жобамен жұмыс істеу жүйеленуге, негізгі дисциплиналар бойынша теориялық білім мен тәжірибелік жұмытарды тереңдетіп жақсартуға, техникалық кругозорды дамытады, жалпы білім беретін сабақтар, базалық және профилдеуші дисциплина білімдерді қолдану арқылы өндірістік-техникалық тапырмаларды өздік жұмысында дамытады, шығармашылық ойлауға үйретеді және т.б.
Өңдеу өндірісінің негізгі мақсаты шығарылатын өнімнің сапасын жақсарту болып табылады, себебі өңдеу өндірісі жоғары сапалы өнімге сұранысы көп азық-түлік тағамдарын шығаруға негізделген. Осыған байланыты курстық және дипломдық жобалардың тарауларында жобада жоспарланған өнімнің сапасын арттыруға арналған жағдайларды қарастыру қажет. Диплом алдындағы тәжірибеде өндірісті оқу барысында, студент өндірітік процесстің кейбір этаптары өнім сапасына әсер ететініне назар аудару қажет, яғни өндіріті оқып және өндірітің барлық этаптырының жұмысын бақылау қажет.
Берілген методикалық нұсқауда курстық және дипломдық жобаны орындау кезінде керек теоретикалық материалдар жүйеленген. Оқулық студентке өзіндік жұмы барысында әдістемелік және техникалық көмек көрсете алады.
Оқу құралы курстық және дипломдық жобаның орындауына бойынша нұсқау сияқты жасалған және студенттермен жобаның үстiнде жұмыс iстегенде кездесе алған теориялық және жаттығу сипатының барлық сұрақтарын қамти алмайды.
Оқулық әрбір тарау бойынша керекті материалдар көлемін дұрыс анықтауға және жобаны ғимараттың шарттарына сәйкес дұрыс орындауға мүмкіндік береді.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі
Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университет

СӨЖ
Тақырып: Жобалаудың жалпы сұрақтары

Орындаған: Баймұханбетова А.Е.
Топ: ТК-223
Тексерген: Бауыржанова А.З.

Семей қ. 2015 жыл
Жоспар:
1. Курстық және дипломдық жобалау
2. Жалпы жағдай, КЖ және ДЖ орындау және рәсімдеу

3. AutoCAD және КОМПАС-3D бағдарламаларымен жұмыс жасауды үйрену

Курстық және дипломдық жобалау
Курстық және дипломдық жобалау – инженер-технологты дайындауда оқу
процессінің маңызды бөлігі. Бұл жұмыстар студенттің өзіндік жұмысы болып
табылады, онда олар техникалық тапсырмалардың бір-бірімен байланысты
кешенін шешеді.
Жобамен жұмыс істеу жүйеленуге, негізгі дисциплиналар бойынша
теориялық білім мен тәжірибелік жұмытарды тереңдетіп жақсартуға, техникалық
кругозорды дамытады, жалпы білім беретін сабақтар, базалық және профилдеуші
дисциплина білімдерді қолдану арқылы өндірістік-техникалық тапырмаларды
өздік жұмысында дамытады, шығармашылық ойлауға үйретеді және т.б.
Өңдеу өндірісінің негізгі мақсаты шығарылатын өнімнің сапасын
жақсарту болып табылады, себебі өңдеу өндірісі жоғары сапалы өнімге
сұранысы көп азық-түлік тағамдарын шығаруға негізделген. Осыған байланыты
курстық және дипломдық жобалардың тарауларында жобада жоспарланған өнімнің
сапасын арттыруға арналған жағдайларды қарастыру қажет. Диплом алдындағы
тәжірибеде өндірісті оқу барысында, студент өндірітік процесстің кейбір
этаптары өнім сапасына әсер ететініне назар аудару қажет, яғни өндіріті
оқып және өндірітің барлық этаптырының жұмысын бақылау қажет.
Берілген методикалық нұсқауда курстық және дипломдық жобаны орындау
кезінде керек теоретикалық материалдар жүйеленген. Оқулық студентке өзіндік
жұмы барысында әдістемелік және техникалық көмек көрсете алады.
Оқу құралы курстық және дипломдық жобаның орындауына бойынша нұсқау
сияқты жасалған және студенттермен жобаның үстiнде жұмыс iстегенде кездесе
алған теориялық және жаттығу сипатының барлық сұрақтарын қамти алмайды.
Оқулық әрбір тарау бойынша керекті материалдар көлемін дұрыс
анықтауға және жобаны ғимараттың шарттарына сәйкес дұрыс орындауға
мүмкіндік береді.
Курстық және дипломдық жобаға тапсырма кафедрада беріледі. Студент
өзінің тақырыбын да ұсына алады. Сырттай оқитын студентер студенттің жұмыс
істеу орнына байланысты тақырыптарда курстық жобаны орындайды.
Курстық және дипломдық жобаның тақырыптары цехтарды қайта құру,
жұмыс істеп тұрған кәсіпорынның техникалық жаңарту болуы мүмкін.
Шығарылатын өнімнің ассортименті 3-тен кем болмау керек.
Курстық жобалардың тақырыптары кафедра отырысында, ал дипломдық
жобаның тақырыптары жоғары оқу орнының ректорының бұйрығымен бекітіледі.
Жалпы жағдай, КЖ және ДЖ орындау және рәсімдеу

Былғары және үлбір зауыттарын жобалау мәселесі халық шаруашылығының
және өндірістің дамуына байланысты шешіледі.
Оларды құрылыс бойынша негізгі белгіл шарттар бойынша жобалайды,
монтаж, қауіпсіздік және санитарлық техникасы, өртке қарсы шаралар және
т.б. бойынша жобалайды. Типтік және жекелендірілген жобалар болып бөлінеді.

Курстық және дипломдық жобалаудың негізгі шартты былғары және үлбір
зауыттарынының қуаттылығы және орны белгілі ғимараттар немесе тек
қуаттылығы не тек орны белгілі ғимараттар болып табылады.
Дипломдық жобаларға жаңа кәсіпорынның құрылыс жобасы, сондай-ақ екі
кәсіпорындардың жобаларын қайта құру жобалары жатады.
Дипломдық жұмыстың түсіндірме хаттамасында тақырыптың негізі, оның
өзектілігі баяндалуы керек. Түсіндірме хаттамада өндірісті құру мәселесі
туралы тарау болу керек.
Курстық және дипломдық жобалар үшін материалдар тәжірибе кезінде
жинаған материалдар бола алады.
Студенттерге курстық және дипломдық жобалар орындау кезіндегі
ұсынылатын әдебиеттердің барлығын келесі топтарға бөлуге болады:
- мемлекеттік стандарттар;
- құрылыстық нормалар мен ережелер (СНиП);
- технологиялық жабалаудың;
- Жоғары оқу орнындағы дипломдық жұмысқа (жобаға) қойылатын талаптар;

- инструкциялар мен нұсқаулар, сондай-ақ техникалық ережелер;
- оқулықтар;
- жабдықтар мен машиналардың альбомдары;
- анықтама әдебиеттер;
- ақпаратттық әдебиеттер;
Дипломдық және курстық жобалар түсіндірмелік хаттамадан және
графикалық бөлімнен тұруы керек. Түсіндірме хаттаманың көлемі тапсырмаға
байланысты және келесідегідей болуы керек:
- курстық жоба – 25 бет және одан көп;
- дипломдық жоба – 60 бет және одан көп;
Оқу жоспары бойынша дипломдық жұмысты орындау 4 курста 15 аптаның
ішінде орындау қарастырылған. Уақыттың бөлінуі мен дипломдық жобаның әрбір
бөлімін орындаудың кезектілігі келесідей:
Технологиялық бөлім (есептеу) - жалпы көлемнен 22 %.
Компоновтық шешімнің таңдалуы - жалпы көлемнен 18-22 %.
Архитектурлық-құрылыстық бөлім - 4 %.
Өндірістік санитария - 10 %.
Жылутехникалық бөлімі - 4 %.
Технологиялық үрдісті автоматтау - 2%.
Электротехникалық бөлім - 4 %.
Өмір қауіпсіздігі - 3%.
Экономикалық бөлім - 8 %.

Жобаны безендіру - 10 %.
Графикалық бөлімді безендіру - 11-15 %
Бітірілген дипломдық жобаны студент кеңесшілер мен жетекшілерге қол
қойғызады, жетекшіден дипломдық жобамен жұмыс істегені туралы пікір алады,
кафедраға көрсетіп қорғау үшін рұқсат алады, жобаны рецензирлеу үшін бағыт
және оны МЕК қорғауға жіберіледі.
Түсіндірме хаттама келесіден тұру керек:
1. Кіріспе.
2. Кәсіпорын құрылысының негізі және ауданның мінездемесі.
3. Технологиялық бөлім:
- өңдеуге кететін дәннің сапалы мінездемесі;
- ұн тарту париясының құрамын анықтау;
- дәнді ұнға тарту схемасының негізі мен таңдауы;
- дайындау бөлімінің жабдықтарын таңдау және есептеу;
- қалдықтарды бақылау схемасын таңдау, жабдықтарды таңдау және
есептеу;
- дәнді тарту схемасының негізі және оны таңдау;
- ұн тарту бөлімінің жабдықтарын таңдау және есептеу;
- дайын өнім цехының жабдықтарын таңдау және оны есептеу, дайын
өнімге ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жалпы әлеуметану пәні бойынша тест сұрақтары
Ішкі аурулар пропедевтикасы пәнінің жалпы сұрақтары
Педагогикалық технологияны жобалаудың әдіснамасы
Әлеуметтік жобалаудың мәні
Инвестициялық жобалаудың негізгі ережелері
Жерге орналастыруды жобалаудың теориялық негізі
Информатика пәнінің сұрақтары
«Қазақстан тарихынан» мемлекеттік емтихан сұрақтары
Бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалаудың әдістері.
Зейнетақы жүйесі қалыптасуының теориялық сұрақтары
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь