Файлдарды архивтеуАқпаратты қорғау құралдарының бірі-резервтік көшір-мелерді магниттік тасушыларда сақтау болып табылады, яғни файлдарды дискеттерге көшірудің дұрыс болатыны. Егер файл жадтың көп көлемін алып,дискетке сыймайтын болса не істеу керек?Мұндай жағдайларда ақпаратты бүлдірмей сығуға мүмкіндік беретін арнайы программалар қолданылады.Мұндай сығылған файлдарды тек дискетте сақтап қана қоймай,компьютерлік желілерде байланыс арналары арқылы жіберуге де болады.
Ақпаратты сығу-файлда жадтың сақтау көлемін кіші-рейтетің ақпаратты түрлендіру процесі.
Файлда ақпаратты сығу процесі деректерді архивтеу терминімен аталады.
Архивтеу файл алып тұратын кеңістік көлемін едәуір кішірейтуге мүмкіндік береді,оларды бір компьютерден басқа компьютерге ауыстыруды айтарлықтай жеңңілдетеді,
файлдарды дискілерге көшіру уақытын қысқартады, ақпа-ратқа бөгде адамдардың рұқсатсыз шығуын парольмен қорғайды және бұдан басқа

Тақырыбы: Файлдарды архивтеу.

Ақпаратты қорғау құралдарының бірі-резервтік көшір-мелерді магниттік
тасушыларда сақтау болып табылады, яғни файлдарды дискеттерге көшірудің
дұрыс болатыны. Егер файл жадтың көп көлемін алып,дискетке сыймайтын болса
не істеу керек?Мұндай жағдайларда ақпаратты бүлдірмей сығуға мүмкіндік
беретін арнайы программалар қолданылады.Мұндай сығылған файлдарды тек
дискетте сақтап қана қоймай,компьютерлік желілерде байланыс арналары арқылы
жіберуге де болады.
Ақпаратты сығу-файлда жадтың сақтау көлемін кіші-рейтетің ақпаратты
түрлендіру процесі.
Файлда ақпаратты сығу процесі деректерді архивтеу терминімен аталады.
Архивтеу файл алып тұратын кеңістік көлемін едәуір кішірейтуге
мүмкіндік береді,оларды бір компьютерден басқа компьютерге ауыстыруды
айтарлықтай жеңңілдетеді,
файлдарды дискілерге көшіру уақытын қысқартады, ақпа-ратқа бөгде адамдардың
рұқсатсыз шығуын парольмен қорғайды және бұдан басқа файлдарды компьютерлік
вирустардың бұзуынан жартылай қорғайды.
Архивтеу мәні әдеттегі файлдарды немесе қапшықтарды арнайы архивтік
файлға ретпен қаттаудан және орналас-тырудан тұрады.
Архивтік файл-арнайы әдіспен ұйымдастырылған файл,
оның ішінде бір немесе бірнеше файл немесе сығылған қапшық,сондай-ақ
файлдардың аты,оларды жасау немесе өзгерту күні мен уақыты,өлшемі т.б.
туралы қызметтік ақпараттар болуы мүмкін.
Архивторлардың (немесе архивтеушілер) жұмысының принципі файлда "артық"
("асып төгілген") ақпарат іздеуге және содан кейін ең кіші (минимал)
көлемге келтіру үшін
оны кодтауға негізделген.Файлдарды архивтеудің ең кең тараған әдісі –бірдей
символдар тізбегін сығу.Мысалы,файлдардың ішінде жиі қайталанатын байттар
тізбегі бар делік.Әрбір байтты сақтаудың орнына қайталанатын символдардың
саны және олардың орны бел-гіленеді.Көрнекілік үшін келесі мысалды
келтірейік.
Қаттайтын файл 15 байт орын алады және символдардың келесі тізбегінен
тұрады:
ВВВВВВLLLLLAAAAA
Оналтылық жүйеде
42 42 42 42 42 4С 4С 4С 4С 4С 41 41 41 41 41
Архивтеуші бұл файлды мына түрде ұсына алады(онал-тылық):
01 05 42 06 05 4С ОА О5 41
Бұл тізбектерді былай түсіндіруге болады: бірінші пози-циядан бастап В
белгісі 6 рет қайталанады алтыншы пози-циядан бастап L белгісі 5 рет
қайталанады және он бірінші позициядан бастап А белгісі 4 рет қайталанады.
Шынында,бұл архивтеу алгоритмін көрсетудің ең қара-пайым жолы.Бұл
файлды соңғы түрде сақтау үшін тек 9 байт керек,бірінші түріне қарағанда 6
байт кем.
Сипатталған әдіс файлдарды сығудың қарапайым және ең тиімді жолы болып
табылады.Дегенмен,егер өңделетін мә-тінде қайталанатын символдар
тізбектерінің саны аз болса,
бұл әдіс көп көлем үнемдеуді қамтамасыз етпейді.Іс жүзінде кез келген
архивтеуші,қандай түрінде болсын,пайдаланатын деректерді сығудың жетілген
әдісі-бұл тиімді префкстік код деп аталатын,және атап айтқанда Хаффманның
алгоритмі немесе ұзындығы айнымалы символдармен кодтау.Ұзын-дығы айнымалы
код жиі кездесетін кодтау.Ұзындығы айнымалы код жиі кездесетін символдар
мен сөйлемдерді (сөз тіркестерің) тек бірнеше биттермен ғана жазуға
мүмкіндік береді, ал бұл кезде сирек кездесетің символдар мен сөйлемдер
ұзынырақ бит жолымен жазылатын болады.
Мысалы, кез келген ағылшын тіліндегі мәтінді талдай отырып,Е әрпі Z әрпіне
қарағанда,жиірек кездесетінін,
ал X пен Q әріптері сирек кездесетін әріптерге жататынын анықтауға
болады. Сонымен,әдеттегі кодтауларда кез келген символға ұзындығы
бекітілген биттік тізбек (ережедегідей байтқа еселі) сәйкес болса да,арнайы
сәйкестік кестесін пайдалана отырып, сиректеу кездесетің ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Файлдарды архивтеу. архиватор бағдарламалар
Дербес компьютерлердің қызметші бағдарламалары
Сервистік бағдарламалар
Файлдарды архивтеудің қажеттілігі
Архивтік файл
Информатиктерге архивтеу туралы аздаған жаңалықтар
Сығу утилиттері
SFX архивінде сығылған файылдарды архивтен шығару
Архиваторлар
Архиваторлар. Компьютерлiк қауіпсіздік
Пәндер