Компьютерлік графика және дизайнГрафикалық режимде экран жекелеген жарқырауық нүктелерге бөлінген,олардын саны монитордын мүмкіндігімен айқындалады да,онын типі мен режіміне тәуелді (мысалды,VGA типті экран үшін 16 түсті болғанда, көлденеңінен-640; тігінен-480 нүкте,ал 256 түсті болғанда,
көлденеңінен -320;тігінен-200 нүкте) болады.
Бірқатар мониторлардың базалық түсінің түрлері 16 стан-дартты түсті болады және ол келесідей 4 элеметпен: түстің үш құраушысы: қызыл,жасыл,көк,жарықтанудың мүмкін екі денгейінін бірімен анықталады. Төрт құраушысынын әрқайсысынын бар болуы 0 немесе 1 цифрлары ақпараты-мен көрсетіледі. Мысалы,егер компьютрлерінде ЕGA мониторы болса, онда экрандағы кескін жадтын 110Кбай-тын алады,мұны былай есептеуге болады:640 пен 350-ды экран мүмкіндігін айқындайтын әрбір нүктенін түсін сипаттайтын 4 битке көбейту керек: 640•350•4 = 112000 (байт)≈ 110(Кбайт).
Компьютер графикалық ақпаратпен,мысалы, суретпен жұмыс істегенде,сандар жиыны мен жұмыс істеген сияқты болады, мұнда әрбір сан немесе сандар тобы кескін элементін сипаттайды.Бұл былай

Тақырыбы: Компьютерлік графика.

Графикалық режимде экран жекелеген жарқырауық нүктелерге
бөлінген,олардын саны монитордын мүмкіндігімен айқындалады да,онын типі мен
режіміне тәуелді (мысалды,VGA типті экран үшін 16 түсті болғанда,
көлденеңінен-640; тігінен-480 нүкте,ал 256 түсті болғанда,
көлденеңінен -320;тігінен-200 нүкте) болады.
Бірқатар мониторлардың базалық түсінің түрлері 16 стан-дартты түсті
болады және ол келесідей 4 элеметпен: түстің үш құраушысы:
қызыл,жасыл,көк,жарықтанудың мүмкін екі денгейінін бірімен анықталады. Төрт
құраушысынын әрқайсысынын бар болуы 0 немесе 1 цифрлары ақпараты-мен
көрсетіледі. Мысалы,егер компьютрлерінде ЕGA мониторы болса, онда экрандағы
кескін жадтын 110Кбай-тын алады,мұны былай есептеуге болады:640 пен 350-ды
экран мүмкіндігін айқындайтын әрбір нүктенін түсін сипаттайтын 4 битке
көбейту керек: 640•350•4 = 112000 (байт)≈ 110(Кбайт).
Компьютер графикалық ақпаратпен,мысалы, суретпен жұмыс
істегенде,сандар жиыны мен жұмыс істеген сияқты болады, мұнда әрбір сан
немесе сандар тобы кескін элементін сипаттайды.Бұл былай
түсіндіріледі:сендерде ақ-қара фотосурет болсын.Оны сандар жиыны түрінде
ұсыну ("цифрландыру")үшін оған тікбұрышты тор салынуы керек.
Тор түйіндерінің қарайған жерлерне түскен түйіндерін 0-мен
белгілейміз.Сонда сендер нөлдер мен бірліктерден құралған тікбұрышты кесте
аласындар.Енді осы кестені компьютерге енгізсек,компьютер 1-дің орнына қара
нүкте қойып,оны экранға шығарса онда біз экраннан ізделініп отырған
кескінді көреміз.Әрине,жақындатылған түрде.Тор қаншалықты жие болса,кескің
де соншалықты нақты болып шығады.Осылай ұсынылған фотосуреттін ақпараттық
көлемінің қандай екекенің есептеуге де болады. Мысалы, егер сендерде 480 х
640 тор болса,онда сендер 307200 нөл-дер мен бірліктерден,яғни екілік
белгілерден тұратын кесте аласындар немесе,басқаша айтқанда онын ақпараттық
көлемі 307200 бит = 38400 байт ≈ 37,5Кбайтқа тең болады.
Графикалық кескінді сақтаған жағдайда жадқа еңгізілетін элементтер
саны экраннын графикалық кескін алып тұрған нүктелерінің санына сәйкес
болады.
Мұндай типті кескіндер арнайы растрлық графикалық редакторларды
пайдаланылып салынады.Windows –та бұл Paint графикалық редакторынын
программасы, мұнда расторлық кескіндер қолмен сурет салғандағыдай-"қыл-
қалам","қарындаш","бүріккіш"сияқты" құралдардың" көме-гімен салынады.
Кәсіптік деңгейдегі графикада CorelPhoto, PhotoFinish, ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Модель және модельдеу ұғымдары
Компьютерлік графика негіздері
Картографиялық дизайн
Полиграфиядағы дизайн элективтік курсын оқытудың әдістемелік негіздері
Компьютерлік анимация
Графиктік редакторлар
ГРАФИКА ӨНЕРІНІҢ ТАРИХЫ
Компьютерлік графиканың маңызы
Қазіргі замандағы Интернет-технологиялар
WEB бет дизайны
Пәндер