Несие операцияларын басқарудың ақпараттық жүйесін тұрғызу ( казкоммерцбанк материалдары негізінде )

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .2

1 Несие операцияларын басқарудың АЖ.сін негіздеу ... ... ... ... ... ... ... 4
1.1 Қолдану саласын талдау .АЖ.нің экономикалық мағынасы ... ... ... ... ..4
1.2 «Казкоммерцбанк» АҚ құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
1.3 Несие операцияларын басқарудың АЖ.сін тұрғызу мақсаты ... ... ... ..13
1.4 Несие операцияларын басқарудың АЖ.сіна қойылатын талаптар ... ...13
1.5 Несие операцияларын басқарудың АЖ.сін тұрғызудың ... ... ... ... ... ... 25
концептуалды схемасы

2 Несие операцияларын басқарудың АЖ.сін жобалау ... ... ... ... ... ... .28
2.1 Несие операцияларын басқарудың АЖ.сіндегі тапсырма орны ... ... ... 28.
2.2 Несие операцияларын басқарудағы мәселе қойылымы ... ... ... ... ... ... ..29
2.3 Кіріс ақпараттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
2.4 Шығыс ақпараттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34
2.5 Ақпараттық база ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..36
2.6 Математикалық жабдықталуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...39
2.7 Программалық жабдықталуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40
2.8 Программалық жабдықтаудың құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...42

3 Ақпараттық жүйе деңгейін бағалау және қолдануы мүмкін болатын сала
3.1 АЖ.ні құруға кеткен шығындарды бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...49
3.2 Ақпараттық өнімді коммерциалық сатуға берілетін кеңестер және
нәтижесін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...53

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .56

Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...58
Кіріспе


Банк жүйесі нарықтық экономиканың ең маңызды әрі динамикалық құрылымы болып табылады. Банктер ақшалай есеп айырысуды жүргізіп, экономиканы несиелеп, капиталдың қайта бөлінуінде делдал ретінде өндірістің жалпы тиімділігін арттырады әрі елдің қорлануына өз ықпалын тигізеді. Бүгінгі таңда, яғни осы заманғы жағдайда банк жүйесінің құрылымы күрделене түсті. Қаржы мекемелерінің жаңа түрлері, жаңа несие құралдары және клиентке қызмет көрсетудің жаңа әдістері пайда болып үлгерді. Пайда алуға, коммерциялық жетістікке бағдарланған, әр түрлі меншік формаларына негізделген серпінді әрі икемді несие жүйесіне өту қолға алынды.
Несие жүйесінің институционалдық құрылымының оңтайлы формалары, капитал нарығында тиімді жұмыс істейтін тетіктер, коммерциялық құрылымдардың жаңаша қызмет көрсету әдістері ұдайы іздестіріледі. Тұрақты әрі тиімді банк жүйесін құру – Қазақстан экономикасын реформалауда маңызды міндеттердің бірі. Ішкі банк секторының барлық қатынас жүйесін, Ұлттық банк тарапынан басқарудың және қадағалаудың сипатын, банктердің өзара қарым-қатынасын және олардың клиенттерімен арадағы қатынасын, мемлекеттік бюджетпен есеп айырысуды түбегейлі өзгерту қажет. Банкирдің психологиясын өзгерту, жан-жақты білімі бар, жаңашылдыққа бейім, тәуекешіл банк қызметкерін тәрбиелеу – алда тұрған көп міндеттің бірі.
Жаңа банк тетігін халықаралық іс-тәжірибеде қабылданған әрі нарықтық қаржы құрылымының тәжірибесіне сүйенетін ұтымды принциптерді несие мекемелеріне енгізу жолымен ғана құруға болады. Бұл жағынан алғанда, халықаралық іс-тәжірибені, ақшалай ресурстарды шоғырландырудың, несиелеудің және есеп айырысудың тәсілдері мен формаларын терең оқып-білудің маңызы зор.
Банк ісінің осы заманғы әдістерін жақсы меңгерген банктер ғана қатаң бәсекелестік жағдайында жетістікке жете алады.
Банк жүйесінде ақпарат маңызды орын алады. Керекті және толық ақпарат ішкі (банк басқармасы) және сыртқы (тұтынушылар, бәсекелестер) қолданушылар үшін де баға жеткісіз қымбат.Сенімді ақпараттың қолда болуы әрқашан да банк мәселесін уақтылы шешуге және оны болдырмауға әсер етеді. Сондықтанда талданатын ақпараттың толық, айқын және сенімді болғаны өте маңызды.
Несие операциялары - қазіргі заманғы коммерциялық банк қызметтерінің негізгі аспектісі. Несие операциялары – бұл несие алушының несие берушінің уақытша ақшасын пайдаланып, төлемін кейінге қалдыруы. Осы жерден банк қызметкерлерінің жұмыстарының жиынтығы
Несиелік операцияларға байланысты коммерциялық банктердің негізгі мақсаттары:
• Қызмет көрсетуді күшейту және оның тиімділігін арттыру;
• Қағаз түріндегі документтердің санын азайту;
• Тапсырыс берушілердің санын арттыру;

Несиелік процесс – сапалы және жоғары табысты, несиелік қаржыны құруда банк жұмысы.
Несиелік процестің дұрыс ұйымдастыру несиелік тәуекелділігінің минималдануына әкеп соқтырады.
Несиелік процесс 2 сатыдан тұрады. Бірінші сатыда несиелік арыз терең талдаудан өтеді. Несие берілгеннен кейін несие процесінің екінші сатысы – несие қоржының мониторингісі жалғасады. Оның мәні арыз берушінің қызметіне бақылау жасап отыру. Несие процесінің бірінші сатысының жауапкершілігі мол, өйткені осы сатыда несиелік тәукелділіктің алдын алуға болады. Қарыз алушыны талдауда банкир үшін ақпараттың негізгі көзі болып оның бухгалтерлік есебі саналады.
Осы тапсырмаларды тиімді шешу үшін негізгі операцияларды автоматтандыру қажет, яғни несие операцияларын басқарудың АЖ-сін тұрғызу қажет.
Дипломдық жұмыстың зерттеу объектісі «Казкоммерцбанк» АҚ болып табылады.«Казкоммерцбанк» АҚ негізгі ұстанымы – кәсіпорынның барлық түрлеріне және халыққа жоғары сапалы банк сервисін ұсыну.
Банктің несие саясаты несие ресурстарындағы тексерілген және сенімді қарыз алушылардың талаптарын орындау, кәсіпкерлікті дамыту, тиімді дамып жатқан нарық құрылымдарын ұйымдастыруға бағытталған.
Дипломдық жұмыстың мақсаты үлкен көлемдегі ақпараттар ағымын өңдейтін, талдайтын және соның нәтижесінде бір дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік беретін несие операцияларын басқарудың АЖ-сін тұрғызу.
Жүйенің тағайындалуы – қарыз алушының өтінішін, шартқа сәйкес несиені өтеу қабілетін талдау және қарыз алушының несие тарихын енгізу.
Қолданыс аймағы – несие мекемелері.
Дипломдық жұмыс кіріспе, негізгі бөлім, АЖ-ң деңгейін бағалау және оны қолданудың мүмкін салалары, қорытынды, қолданылған әдебиеттер және қосымшалардан тұрады.
Теориялық бөлімде қолдану саласын талдау, АЖ-нің экономикалық мағынасы, «Казкоммерцбанк» АҚ құрылымы, несие операцияларын басқарудың АЖ-сін тұрғызу мақсаты, ақпараттық технологияларды талдау несие операцияларын басқарудың АЖ-сіна қойылатын талаптары анықталған.
Негізгі бөлімде несие операцияларын басқарудың АЖ-сін жобалау, несие операцияларын басқарудың АЖ-сіндегі тапсырма орны, мәселе қойылымы, математикалық жабдықталуы, тапсырманың алгоритмдік сипаттамасы, программалық жабдықталуы, программалық жабдықтаудың құрылымы жасалған.
Дипломдық жұмыстың үшінші бөлімінде АЖ деңгейін бағалау және қолдану саласын талдау мүмкіндіктері, АЖ-ні құруға кеткен шығындарды бағалау, нәтижелерін талдау көрсетілген.
Қолданылған әдебиет тізімі

1. Қазақстан – 2030 Н.А.Назарбаев. Қазақстандықтар жағдайының өркендеуі, қауіпсіздігі және жақсаруы. Президенттің Қазақстан халқына жолдауы – Егеменді Қазақстан,11 қазан 1997жыл.
2. “Методические рекомендации по организации систем корпоративного управления и управления рисками в банках второго уровня, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан” 20 сәуір 2001ж. № 116.
3. Қазақстан Республикасының Конституциясы – Алматы,1995.
4. «Қазақстан Республикасының ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз етудің мемлекеттік бағдарлымасы туралы» 14 наурыз 2000 жылдың №359 Қазақстан Республикасының Президентінің /Указ/.
5. Принципы управления кредитным риском. Методические рекомендации Базельского Комитета по банковскому надзору, Базель, 2000.
6. Велисава Т., Севрук А. Банковские риски, М.,1995.
7. Вольравен К.Д. Управление рисками в коммерческих банках, М., 1997.
8. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности. Под ред. Титоренко Г.А.,-М.:Финстатинформ, 1997.
9. Банки и банковское дело. Под ред. Д.э.н. профессора И.Т. Балабанова.-СПб:Питер,2001-304б
10. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем. Учебник, М: Финансы и статистика,2000-352б
11. Управление финансовыми рисками. Учебное пособие для подготовки к сдаче международного экзамена Financial Risk Manager (FRM), Москва, исследовательская группа “РЭА – Риск- Менеджмент” 2003-283б
12. «Банковское дело» Лаврушина О.И. ФиС, 1998.
13. «Банковское дело» Платонов В.И. Хиггнис М. Москва: Консалт Банкир, 1998
14. «Банковское дело» под ред. Сейткасымова Г.С. Алматы: Қаржы-қаражат, 1998ж
15. Кондрашов Ю.Н. Введение в проектирование автоматизированных банковских систем, учебное пособие,-М.: Финансы и статистика,1996.
16. Кураков Л.П. и др. Современные банковские системы. Учебное пособие. 3-е издание. Переработанное и дополненное. М:Гелиос АРВ,2000-320б.
17. Е.Г.Неверова Ақпарат жүйелеріндегі мәліметтер базасын құрудағы проблемаларды зерттеу/ “Экономикадағы ақпарат жүйелері” мақалалар жинағы. Алматы: Экономика.
18. Коммерциялық банктер операциялары. Мақыш С.Б. Алматы: Издат маркет, 2004
19. Н.Б.Бралиева, Л.А. Байбулекова, А.И.Тилегенов Бизнестегі ақпарат жүйелері. – Алматы: Экономика Баспасы, 1998.
20. Н.Л.Гагарина. Банк ақпарат жүйесін өндіру/ “Экономикадағы ақпарат жүйелері” мақалалар жинағы. Алматы: Экономика.
21. С.Б. Мақыш, А.Ә.Ілияс Банк ісі: оқу құралы – Алматы: Қазақ университеті, 2004.
22. Э.М.Бенецкий, Л.А.Морозов. Қосымша программа пакеті қоймасына автоматтандыралған басқару жүйесін ендіру. – М, Статистика.
23. Экономикадағы автоматтандырылған ақпараттық технологиялар: Оқулық. Трибулина И.Т. – М: ФиС, 2000 – 416 бет.
24. Липаев В.В., Потапов А.М. Оценка затрат на разработку программных средств. – М:Финансы и статистика,1998-180б.
25. Ольшаный А.И. Банковское кредитование (российский и зарубежный опыт) –М: ИНИТИ, 1998.
26. Смирнова Г.Н. и др. Проектирование экономических информационных систем. М: Финансы и статистика, 2000-352б.
27. Солянкин А.А. Компьютеризация финансового анализа и прогнозирования в банке. М:Финстатинформ,1998.
28. Фаронов В.В. Delphi 4. Учебный курс.-М: “Нолидж”,1998.
29. Финансово-кредитный словарь, т. 1-3.
30.www.kkb.kz.
        
        «Инженерлі- экономикалық»  факультеті
«Қолданбалы информатика» кафедрасы
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: Несие операцияларын басқарудың ақпараттық ... ... ... ... Несие ... ... ... ... ... ... ... экономикалық
мағынасы..................4
1.2 ... ... ... ... ... ... ... мақсаты..............13
1.4 Несие операцияларын басқарудың АЖ-сіна қойылатын талаптар.......13
1.5 ... ... ... ... ... ... операцияларын басқарудың АЖ-сін жобалау.........................28
2.1 Несие операцияларын басқарудың АЖ-сіндегі тапсырма орны............28.
2.2 Несие ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... жүйе деңгейін бағалау және қолдануы мүмкін болатын сала
3.1 ... ... ... ... Ақпараттық өнімді коммерциалық сатуға берілетін кеңестер және
нәтижесін
талдау......................................................................
.....................53
Қорытынды...................................................................
.....................................55
Пайдаланылған
әдебиеттер..................................................................
...........56
Қосымшалар..................................................................
.....................................58
Кіріспе
Банк жүйесі нарықтық экономиканың ең ... әрі ... ... ... Банктер ақшалай есеп айырысуды жүргізіп, ... ... ... ... делдал ретінде өндірістің жалпы
тиімділігін арттырады әрі елдің қорлануына өз ... ... ... яғни осы ... жағдайда банк жүйесінің құрылымы күрделене түсті.
Қаржы мекемелерінің жаңа түрлері, жаңа несие құралдары және ... ... жаңа ... ... ... үлгерді. Пайда алуға, коммерциялық
жетістікке бағдарланған, әр түрлі меншік формаларына негізделген серпінді
әрі икемді несие ... өту ... ... ... ... ... оңтайлы формалары,
капитал нарығында тиімді ... ... ... ... жаңаша қызмет көрсету әдістері ұдайы іздестіріледі. Тұрақты
әрі тиімді банк жүйесін құру – Қазақстан экономикасын ... ... ... Ішкі банк ... барлық қатынас жүйесін, Ұлттық банк
тарапынан басқарудың және қадағалаудың ... ... ... ... және ... клиенттерімен арадағы қатынасын, ... есеп ... ... ... ... ... психологиясын
өзгерту, жан-жақты білімі бар, жаңашылдыққа бейім, ... ... ... – алда ... көп міндеттің бірі.
Жаңа банк тетігін халықаралық іс-тәжірибеде қабылданған әрі ... ... ... ... ұтымды принциптерді ... ... ... ғана ... ... Бұл ... ... іс-тәжірибені, ақшалай ресурстарды шоғырландырудың, несиелеудің
және есеп айырысудың тәсілдері мен формаларын ... ... ... ... осы заманғы әдістерін жақсы меңгерген банктер ғана қатаң
бәсекелестік жағдайында жетістікке жете ... ... ... ... орын ... Керекті және толық ақпарат
ішкі (банк басқармасы) және сыртқы ... ... ... де баға ... ... ақпараттың қолда болуы әрқашан да банк
мәселесін уақтылы ... және оны ... әсер ... ... ... толық, айқын және сенімді болғаны өте маңызды.
Несие операциялары - қазіргі заманғы коммерциялық банк ... ... ... ... – бұл ... ... ... берушінің
уақытша ақшасын пайдаланып, төлемін кейінге қалдыруы. Осы жерден банк
қызметкерлерінің жұмыстарының жиынтығы
Несиелік ... ... ... ... ... Қызмет көрсетуді күшейту және оның тиімділігін арттыру;
• Қағаз түріндегі документтердің санын азайту;
• Тапсырыс берушілердің санын арттыру;
Несиелік процесс – ... және ... ... ... ... банк ... процестің дұрыс ұйымдастыру несиелік тәуекелділігінің
минималдануына әкеп ... ... 2 ... тұрады. Бірінші сатыда несиелік арыз
терең ... ... ... ... ... несие процесінің екінші
сатысы – несие қоржының мониторингісі жалғасады. Оның мәні арыз берушінің
қызметіне ... ... ... ... процесінің бірінші сатысының
жауапкершілігі мол, өйткені осы сатыда несиелік ... ... ... ... ... талдауда банкир үшін ақпараттың негізгі көзі болып
оның бухгалтерлік есебі саналады.
Осы ... ... шешу үшін ... ... ... яғни ... ... басқарудың АЖ-сін тұрғызу
қажет.
Дипломдық жұмыстың зерттеу объектісі ... АҚ ... АҚ ... ...... барлық
түрлеріне және халыққа жоғары сапалы банк сервисін ұсыну.
Банктің несие саясаты несие ресурстарындағы тексерілген және ... ... ... ... кәсіпкерлікті дамыту, тиімді дамып
жатқан нарық құрылымдарын ұйымдастыруға бағытталған.
Дипломдық жұмыстың мақсаты үлкен ... ... ... ... және ... ... бір дұрыс шешім қабылдауға
мүмкіндік беретін несие операцияларын басқарудың АЖ-сін тұрғызу.
Жүйенің тағайындалуы – қарыз алушының өтінішін, ... ... ... қабілетін талдау және қарыз алушының несие тарихын ... ...... ... ... ... негізгі бөлім, АЖ-ң деңгейін бағалау және оны
қолданудың мүмкін салалары, қорытынды, ... ... ... ... ... қолдану саласын талдау, АЖ-нің экономикалық
мағынасы, «Казкоммерцбанк» АҚ құрылымы, несие ... ... ... тұрғызу мақсаты, ... ... ... несие
операцияларын басқарудың АЖ-сіна қойылатын талаптары анықталған.
Негізгі бөлімде несие операцияларын басқарудың АЖ-сін ... ... ... ... ... ... мәселе қойылымы,
математикалық ... ... ... ... ... ... ... құрылымы жасалған.
Дипломдық жұмыстың үшінші бөлімінде АЖ деңгейін бағалау және қолдану
саласын талдау мүмкіндіктері, АЖ-ні ... ... ... ... ... көрсетілген.
1 Несие операцияларын басқарудың АЖ-сін негіздеу
1.1 Қолдану ... ... ... ... ... ... ақпараттық жүйелер (АЖ) ... ... яғни ... ... және мәліметтерді
өңдеу құралының, жоспарлаудың, басқарудың дербес бір ... ... ... ... - бұл ... бір маманға бағдарланған программалық
қамсыздандыру, техникалық құралдар жиынтығы және мамандандырылған жүйе.
АЖ негізінен ... ... ... арнайы білімі жоқ
қолданушыларға бағдарланған. Ақпараттық жүйелердің негізгі ...... ... мен ... компьютерлердің желілік жүйелерге
бір мезгілде кіру мүмкіндігінде ... ... ... ... жұмыс орындарының орталықсыздандырылған ақпараттарын өңдеуді
алуға болады. Ақпараттық ... ... ... ақша ресурстарын
қолдану барысында, кертартпалық операциялардан ... және ... ... ... ... қолдану мүмкіншілігі, қабылданатын шешімнің жарамдылығы
мен тиімділігі сенімді бақылауға алынады.
Осы дипломдық ... ... ... басқарудың АЖ-сін
автоматтандырады. Талдаулар жүргізу ... ... ... ішкі және ... ... ... ... береді.
Экономикалық тиімділік тек уақыттық ... ... ... ... ... ғана емес, сонымен қатар
мәліметтерді автоматты өңдеу нәтижелері арқасында да үлкен жетістіктерге ие
болады. ... банк ... және банк ... ... қарым – қатынастар
жүйелерінде бүкіл банктік технологиялардың барлық спектрлері бір ... ... ... ... сарапшының жұмыстарына қолдану ақпараттарды жылдам
қолдануға ... ... ... ... ... ең ... ... – мәліметтерді жылдам өңдеу және
есептілікті құру, ақпараттарды енгізу, оны ... ... және ... беру ... ... өңдеудің құрамында құжаттарды алғашқы қалпынан баспаға
беруге дейінгі бақылау және тексеру жүйесі бар.
Бұл ... ... ... операцияларын басқарудың АЖ-сін тұрғызу
түсінігі қарастырылады.
Банктердің басты экономикалық функциясы – ... ... ... жеке ... және ... мекемелердің қаржы
салымы және оларды ... ... ... ... ... ... табылады. Банктік несиелер жаңа кәсіпорындар жұмыс
орындарының ... ... және ... экономикалық тіршілік
қабілеттілігінің пайда болуына ... ... ... ... қаншалықты жақсы жүзеге асыратыны көбінесе олардың ... ... ... ... ... болады.
Банктік несиелер аймағындағы несиелік қатыныстардың субъектісі болып
кәсіпорын, мекеме, халық, мемлекет және банктің өзі табылады. Несие беруші
және ... ... ... ... ... ... ... беруші – бұл несие алушыға өзінің бос ... ... ... тұлғалар (заңды және жеке).
Несие алушы – бұл пайдалануға (несиеге) қаражат ... ... жағы және оны ... ... ... міндетті.
Несие алушының несиені өтеу ... ол ... ... ... ... алу мүмкіндігі мен шарттары жайындағы сұрақтарды
шешуге қажетті сапалық сипаттамасы. Несиені өтеу қабілеттілігі – бұл ... ... ... ... өтей алу ... анықталған соң,
несие мен оның шекаралық соммасын ... ... және ... ... ... ... ... өтеу қабілеттілігі
клиенттің моральдық қасиеттері және оның ... өтей алу ... ... ... өтеу ... ... ... кешендік міндері жатады және ол компоненттер бағасын, басшылықтың
тәжірибесін, несие алушының несиелік тарихын, қаржылық қызметін және ... ... ... операцияларын басқарудың негізгі мақсаты несие беру үшін
қажетті ақпараттарды алу болып табылады.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... қазан айының 27 жұлдызындағы №26 хаттамасы бойынша бекітілген несие
операцияларын басқарудың АЖ-сін тұрғызудың ... ... ... ... ... ... ... несие алушының несиені өтей алу қабілеттілігі;
• несие беру, кайтару және оған ... ... ... ... өтінішін талдау –несие алушының жұмысының тиімділігін
бағалауға, мүмкіндік беретін қаржылық-шаруашылық қызметін ... ... ... өтеу қабілеттілігін талдау несиелерді төлеу
дерек көздерін талдаудан басталады. Бұл талдау клиентке несие ... ... ... ... оны ... ... алдын ала шешімдер қабылдауға
мүмкіндік береді. Оң шешімдер қабылданған жағдайда клиенттің ... ... және ... ... шарттар болашақта да жалғасады.
Несие алушының барлық қызметтері ... ... даму ... талданады. Несие алушы бағасының негізі әртүрлі көрсеткіштер
көмегімен жинақталады. ... ... өте ... ... ... ... ... олар талдауларды алмастыра алмайды. Олардың ішінде
«К» қосу бір «З» екі ... ... ... ... капитал,
несиелік қуатты көрсетуге болады. Бұған қосымша бұл үш сипаттауышқа және
сызықтарды жалғастыратын және ... ... ... екі ... ал ... ... ... рейтинг, капитал, несиелік
қуат, қаржылық құралдардың ... ... ... ... жиыны
басқаларынан маңыздырақ, оларды әдетте «несие сапасының бес ... ... ... ... ... жалпы сипаттамасы, кәсіпорынның бәсекелестік
жағдайы, қаржылық шарттары, басқару қасиеттері және салық сапасы. Сонымен
қатар «бес си ... ... ... ... ... ... «си»
әріпінен басталатын сөздерімен белгіленген:
• character (несие алушының сипаты);
• capital (капитал);
• capacity (қаржылық ... ... ... conditions (жалпы экономикалық шарттар).
«Несие алушының сипатына» оның ... ... ... өтеуге даярлығы және ықыласы жатады. Банк несие алушымен жеке
сұхбат жүргізу, өзге банктер және ... ... алу ... және өзге
де ақпараттарды пайдалана отырып несие алушының несиелік тарихын анықтауға,
психологиялық бейнесін алуға тырысады.
Несие алушының қаржылық ... оның ... өтей алу ... шығындары мен кірістерін мұқият талдау көмегімен анықталады.
Қазіргі таңда несие берудің екі ... ... ... ... ... жеке қарастырады, тез берілетін несиелерде әрбір ... ... және ... ... дейін қолдануға беріледі. ... ... ... деп ... ... несиелерді айналымдық қаржыларға байланысты кәсіпорынға
барлық борыштарын төлеу жолымен келісілген ... ... ... ... беру ... Бұл тәсілді несиелік желілер деп атайды.
Несиелік желі – бұл ... ... ... ... ... белгіленген мерзімге келісілген сомманы беру үшін заңды ... ... ... ... ... ... мен ... алушы арасындағы
ұзақ мерзімді тығыз ынтымақтастықтың бар екенін көрсетеді. Несиелік желінің
ерекшеліктері келесі белгілерден айқын ... ... ... ... бағыттағы несиелік ұжымдар және банктердің қызметін
болжау мүмкіндігін;
• қауіпті төмендету үшін ... ... ... ... ... ақпарат
алу.
Несие алушы үшін:
• несие алушының өкімінде тұрған ... ... ... ... ... ... ... мен несиелік келісім шарттарға кететін уақытты
үнемдеу.
Несие берудің алғашқы кезеңі – ... ... ... және ... оны өтей алу ... ... және ... келісім шартқа отыру.
Несиелік өтініш несие алуға қажетті талаптар туралы мағлұматтан тұрады,
яғни мақсаты, несиенің өлшемі, ... ... және ... ... ... несие алушымен алдын ала жүргізген
сұхбаты өте маңызды болып келеді. Бұл сұхбат тек несиелік өтініштің ... ... ... беріп қана қоймайды, сонымен қатар несие
алушының психологиялық бейнесін де құрастырады, ... ... ... ... ... ... алушымен болашақтағы
қызметтестіктерін жалғастыруға септігін тигізеді. Егер ... ... ... соң банк клиентпен болашақта жұмыс ... ... онда ... ... болып кәсіпорынның несиені өтей алу
қабілеттілігін талдау болып табылады.
Несие алушының оны өтей алу ... ... өз ... ... ... толық өтеу міндеттері жатады.
Несиені өтеу қабілеттілігін бағалау үшін күрделі көрсеткіштер жүйесі
қолданылады. Ол несие алушының ... ... ... (үлкен
компания, шағын кәсіпорын, қызмет түрі, өнімнің бәсекеге ... т.б.). ... ... ... коэффиценті, беделдік және тиімділік
коэффиценттері, қаржылық ... ... ... ... айналым құралдарына қатысты қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді
несие бойынша қарыздары), ... ... ... пайда
коэффиценттері секілді қаржылық көрсеткіштерді қолданады. Несиелеудің ... ... деп ... ... өзіндік қаражаттармен қамтамасыз ету және орнын
толтыру коэффиценттері секілді көрсеткіштер қолданылады.
Өтімділік коэффициенті несие алушының ... ... ... шығару және қарыздарын өтеу мүмкіндіктерін бағалау үшін ... ... ... ... мен несиелік қаражаттардың байланысы
ретінде анықталады. Жылдам өндірілетін айналымдар құрамына: ақшалай заттар
(есептеуіш ... және ... өзге де есеп ... ... ... ... жылына бір рет дивиденттері ... ... ... ... өндірілетін талаптар (өтеу мерзімі әлі келмеген ... ... ... ... дебиторлар, шағын мерзімді сипаттағы
кәсіпорындарға уақытша қаржылай көмек, қысқа мерзімді несиелер ... ... ... ... ... клиенттің несие алу ... ... ... Ол ... ... ... ... несиелік
қаражаттарға қатынасын ұсынады, яғни нарықта ... ... ... ... ... аяқталмаған өндірістер) тауарлық-
материалдық қорлардың жеке ... ... ... және т.б ... ... ... ... қамтамасыз ету көрсеткіштері несиені өтеу
қабілеттілігінің негізгі көрсеткіштерінің қатарына енгізілген. Клиенттің ... ... ... ... ол өз қарыздарынан өз мерзімінде
құтылу мүмкіндігі жоғары болады. Қамсыздандырылу ... ... ... ... ... балансы қорлар, шығындар, есептеулер
мен ақшалай түрлері бойынша деректер ... ... ... коэффиценттерінің шамасына байланысты несиені ... үш ... ... ... ... ... ... емес.
Әрбір коммерциялық банк көптеген факторларды ескере отырып оларды өздігімен
шешеді, ең алдымен кәсіпорынның салалық жабдықтарын ескереді.
Өтімділік ... I тап үшін – 0,40 кем ... тап үшін –0,20 кем ... тап үшін – 0,07 кем ... ... ... I тап үшін – 1,5 кем ... тап үшін – 1,2 кем
емес;
III тап үшін – ... ... ... ( % ... I тап үшін –25 кем емес ;
II тап үшін – 18 кем ... тап ... 10 кем ... өтеу ... ... несие алу үшін банкке
хабарласатын кәсіпорынның қаржылық – шаруашылығы ... ... ... Мекеменің болашақтағы мүмкіндіктері туралы толық
мағлұматтарды мекеменің тапсырыс берушілерімен ... ... ... ... ... сұраныс және олардың баға деңгейі,
бизнес жоспары арқылы алуға болады.
Әрбір тапқа жататын ... ... өтеу ... банктер несиелік қарым – қатынасты әр түрлі ұйымдастырады. ... ... ... ... ... ... алушыларға коммерциялық
банктер несиелік желіні ашулары немесе кез келген жағдай үшін ... ... ... ... Екінші таптағы несие алушыларға несие
алушылар міндетті түрде сақтандырылған ... ғана ... ... ... ... жататын несие алушыларға несие бергенде банк өте сақ болуы
қажет.
Банк ... ... өтей алу ... ... ... ... келісім шартты банк мүддесіне қарай талқылауға кіріседі. Бұл
шарттар клиенттің ... ... ... ... ... ... нәтижесінде екі жақта өз шарттарына байланысты бір тұжырымға
келеді. Содан кейін ... ... ... ... ... ... келісім шартқа отырады:
1. Жалпы ережелер;
2. Несие алушының құқықтары мен ... ... ... мен ... Екі ... ... Дауларды шешу тәртібі,
6. Келісім шарттың жарамдылық мерзімі;
7. Екі жақтың заңды мекен ... өтеу ... ... өзге де ... бар, ... несие алу үшін келген кәсіпорынның айналымдағы қаражатын сипаттайтын
нақты көрсеткіштерді қолдану арқылы ақша қаражатының ағынын талдау.
Қаражат ағынын талдау ... ... ... ... ... несие алушының қаражаттарының ... ... ... ... Несиені бір жылға
бергенде қаражат ағынын талдау жылдық ... ал 90 ... ... ... ... аттарымен жасалады. Сәйкес мерзімдегі қаражаттар
ағынынының ... ... ... осы ... ... пайда;
мерзімінен бұрын есептелген өтелімдер; қаражаттарды қордан, дебиторлық
қарыздардан, негізгі қордан босату; несиелік ... ... өзге ... ... ... ... ... жаңа несиелер алу.
Қаражаттар шығыстауының(отток) элементтері ретінде ... ... атап ... ... ... ... ... айыппұл, төлемақы өсімін
төлеу; қаражаттарды қорға, ... ... ... ... ... ... ... қысқарту; өзге де пассивтерді азайту; акционерлік
капиталдарды шығыстау(отток), несиені өтеу.
Шығыс пен ... ... ... ... ... ... ... шығыстан көп болуы кәсіпорынның қаржылық орнықтылығы
мен несиені өтеу қабілеттілігінің жоғарылығын көрсетеді.
Жеке тұлғаның ... өтеу ... ... жүйе ... ... Балдық жүйелерді қолдану бұл шешімдер қабылдаудың әділ
және ... ... ... ... АҚ құрылымы
Банк Қазақ Кеңестік Социалистік ... ... ... ... 12 ... ... ... АҚ («Медеу банкі»)  деген ... ... ... ... құрылды. Банкті құру мақсаты банктік
секторда түрлі қызмет түрлерін ... ... ... ... ... кейін, Медеу банкі  басқаша атаумен – «Қазкоммерцбанк» АҚ  болып
қайта тіркеуден өтті және  банктік операциялар ... ... 1991 ... ... №48 ... ... ... Әділет министрлігі берген  №4466-1910-
АҚ  тіркеу туралы  куәлігі бар.
Банк, сондай-ақ оның бас офисі  мына мекен-жай бойынша ... д-лы, 135 ж., ... 480060, ... ... ... ... +
7 3272 585-670 және 585-185, факс + 7 3272 585-229. ... ... ... жылы ... ... қазіргі уақытта активі, несие
қоржыны және пайда ... ... ірі ... ... ... ... ... 2005 жылғы 31 желтоқсандағы қаржылық есеп-қисаптың
халықаралық стандарттары бойынша есептелген банк ... 1,195 ... (8,9 ... ... Ал осы ... 60%-н (5,4 ... $) ... алады. 2005 жылы банк 20,563 миллиард теңге мөлшерінде (154,7
млн. $) пайда тапты. Бұл бір акцияға ... 51,17 ... ... Ал
банктің меншік капиталы 2005 жылы 87,4 миллиард теңгеге ... (652,1 ... ... негізгі қызметі дәстүрлі депозиттер қабылдау, теңге мен шетел
валютасында қарыз бен несие беру ... ... Банк ... ... дебеттік және кредиттік карточка, ... ... ... бөлшек сауда банкингі сияқты ағымдағы шоттарына
қызмет ... ... ... кең ... ... 2006 ж. ... жай-күйі бойынша, Банк бас офистен басқа, Қазақстандағы ... ... және 69 ... ... ... ... (ОБ ұғымы
бұрынғы КЕБ пен БҚО-ны біріктірді).
Банктік ... ... ... ... көзі болып қала
береді. Олар жалпы қорландыру көлемінің шамамен үштен бір бөлігін құрайды.
2005 жылдың ... ... ... ... ... ... бір
жарым есеге өсіп, 303,4 миллиард теңгеге (2,3 млрд. $) жетті. ... ... ... 652 млн. $-дан асып ... ... ... 2005 жылдың өзінде ғана 65,6 мыңнан 73 мыңға дейін ... ... ... ... ... ... бар.
2006 жылдың 1 наурызында банкоматтар саны - 399, сауда/қызмет ... ... ... саны – 2364-і құрады, ал қолма-
қол ақша беруге арналған ... саны – 162. ... ... өз ... қаржылық порталдар арқылы оқшауланған банктік
қызметтер көрсету бойынша жетекші банк болып табылады: ...... ... ...... ... ... орташа және ірі қазақстандық және Қазақстанда өз қызметін
жүзеге ... ... ... ... өнім мен ... ... ... қаржыландыру, инвестжобаларды қаржыландыру,
активтерді басқару, сондай-ақ, қысқа мерзімді ... мен ... да ... ... қосқанда. Банк өз саясатына сәйкес, жоғары өтімділік
деңгейін қолдау мақсатында, әдетте, корпоративтік ... үшін 18 ... ... ... ... ... қазіргі уақытта ресурстарына
байланысты ұзақ мерзімді қаржыландыру ұсынады. Банк Қазақстандағы өзінің
негізгі клиенттері үшін ... ... ... несиелер
ұйымдастырады және Ресей мен Қырғызстанның ірі корпоративтік ... ... ... Банк өзге де ... ... ... ... қағаздар мен валюта нарығының негізгі қатысушысы ... ол ... ... операцияларын, ақша
нарығындағы операцияларды, ... ... ... қосқанда,
компанияларға ақша ресурстарын басқару жөніндегі қызметін ұсынады. Банктің
бас лицензиясына ... ... ... ... ... және ... мәміле (сату, сатып алу және сақтау) жасауға құқы бар. 2001
жылдан Банк ... ... және ... ... ... ақша
қаражаты мен активтерді басқаратын сенімгерлік қызметтерін ұсынады.
Банктің ұйымдастырылу құрылымы ... екі ... ...... ... және оның ... ... мен қызметтерінің
құрылымы. Басқару органын тағайындаудың мақсаты – ... ... ... ... мақсатында, банктің коммерциялық қызметіне тиімді, үнемді ... ... ... ... ету. ... ұйымдастырылуына, ондағы
жетекші мен бағыныштыларының қарым – қатынасына оның барлық ... ... ... ... - өкілетті және онда өзінің кворумы бар деп
есептеледі.
Акция иелерінің жалпы ... ... сол ... ... ... ... шығарылады. Жалпы жиналысы Директорлар
кеңесінің эмитент ішкі қызметіне қатысты әр шешімді орындамауға құқылы.
Банк иеленушілері банк ... ... ... Әр акцияның иесі
жиналысқа өзі қатысуға немесе өз өкілін жіберуге құқылы. Жалпы негіздемеде
сатып алынған акцияларын басқалардың ... ... ... құқылы. Әр
қарапайым акция өз иесіне акционерлер жиналысында бір дауыс ... ... ... ... ... ... иегерлеріне таратылып беріледі.
Акционерлердің төтенше жиналысы бас директордың ұсынысымен 10% акционер
иесі ғана арыз ... ... ... қызметін жүзеге асыратын ... - ... ... ... ... ... иелерінің жалпы жиналысында
анықталады және үш мүшеден аз ... ... ... ... ... ... шешіледі.
Директорлар кеңесінің мүшелерінің кеңесі мен басқару мүшелерінің
басты мақсаты ААҚ ... ... ... ... ... міндеттері акционерлердің бірінші жиналысына дейін кәсіпорын
басшысына жүктеледі.
Банк атқарушы құрымы болып - банк басқармасы болып ... ... ... өз ... ... ... Банк басқармасы банк
қызметіне қатысты барлық сұрақтар бойынша шешім шығарады. Тек қана ... ... ... және ... кеңесі құзіретіндегі сұраққа қатысы
жоқ.
Банктық тексеріс комиссиясы үш мүшеден тұрады. Комиссияның өкілеттік
мерзімі - 5 жыл. ... ... ... ... немесе маманды
аудиторлардан қалыптастырылады. Тексеріс ... банк ... ... ... ... бөлімінің өз басшысы орынбасары анықталған мөлшердегі штаты
бар. Оған заңды және жеке тұлғалармен жұмыс істейтін ... және ... ... ... ... ... кіреді. Сонымен
қатар несиелік бөлімде машықтанушылар және практиканттар ... ... ... ... бөлімінде көмек көрсетеді. Несиелік бөлімінің
шағын және орта бизнесті және ірі ... мен ... ... ... АҚ ... ... құрылымы 1-
суретте көрсетілген.
1-сұлба. «Казкоммерцбанк» АҚ ... ... ... ... ... АЖ-сін тұрғызу мақсаты
Бұл тапсырма несие ... ... ... ... ... көп ... алатын көптеген қағаз жұмыстарымен байланысты.
Несие операцияларын басқарудың АЖ-сы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу,
іздеу, талдау және ... ... ... ... ... ... ... несие тарихын енгізу, есеп беру және жинау, сақтау,
өңдеу, іздеу, талдауды автоматтандыру несие операцияларын басқарудың АЖ-сын
тұрғызудың ... ... ... ... ... ... ... ЭЕМ-дағы
ақпараттың пайда болу және қолдану орындарына ... ... ... бақылауға және ақпаратты беруге кеткен қосымша
шығындарды азайтуға мүмкіндік береді, нәтижесінде:
• Несие бөлімінің және банк мекемесінің басқада ... ... ... ... өңдейтін жұмысшылардың еңбек
өнімділігінің жоғарылауы;
• Тұтынушыларға қызмет көрсетудің сапасының жоғарылауы;
• Біліксіз, керітартпа ... ... ... ... ... операцияларын басқару жүйесін жалпы ... ... ... ... ... ... артықшылығы – есеп қисап жүргізгендегі оралымыдылықтың
жоғарылауы және мәліметтерді өңдеу жылдамдығы.
Мәліметтеғрді өңдеу – алғашқы құжаттарды ... және ... ... дейінгі үлгісін кіргізетін жүйе.
Жүйенің функционалды және ақпараттық құрылымы болашақта дамуға және
қосымша тапсырмаларды кіргізуге бейім және ашық ... ... ... басқарудың АЖ-сында ақпараттық жүйеге қойлған
қосымша талаптарды пайдалану ... ... ... ... жүйе модернизациясы
қарастырылуы керек.
Көрсетілген талдау негізіне ... ... ... операцияларын
басқарудың АЖ-сын құру банк қызметкерлерінің белгілі бір ... ... ... келісімдерді толтыруға, анықтама және ... ... ... ... ... ... бойынша
тұтынушыларға тез және сапалы ... ... ... ... Несие операцияларын басқарудың АЖ-сіна қойылатын талаптар
АЖ құрылымы – сыртқы ортамен ... ... және ... ... тағайындалуын анықтайтын элементтері мен оның бөлек қосалқы
жүйелер арасындағы қатынасын және ішкі ... ... ... реті. Қолданбалы тұтынушы көзқарасы бойынша несие
операцияларын басқаруға қойылатын негізгі талап банктің ... ... ... ... ... ... операцияларының автоматтандырылған технологияларымен жүзеге
асырылатын функциялар реті екі ... ... ... және ... ... ... банк ... несие бөлімінде
орындалатын негізгі еңбекті көп ... ... жүйе ... ... және ... бөлімінің қызметкерін анықтайтын, ағымдағы күнді
қоюды ... ... ... ... жүйе ... ... банк ... өтелуін бақылау;
• Операциялық бір күнде істелінген жұмыс ... ... және ... ... ... Банк ... бойынша орындалатын операциялар;
• Қарыз алушының несиені өтеу қабілетін бағалау;
• Рейтингті анықтау;
Жобаланатын АЖ-ның басты ерекшелігі болып – дайындық ... ... ... ... ... пайдаланушы жүйесімен достық интерфейс
құру.
Несие операцияларын басқарудағы ... ... 1 ... ... ... ... ... негізгі түрлер:
ақпараттық, техникалық, математикалық, программалық, технологиялық, ұйымдық-
құқықтық, лингвистикалық және эргономикалық.
Операцияның өзіндік ерекшеліктерінен шыға отырып, ... ... ... ... көрсетілуі тиіс.
1. ЭАЖ функционалды мүмкіндіктері маманмен өндірілетін негізгі
операцияларды автоматтандырылған ... ... ... ... ... ... ... ету енгізу/шығару,
оқу, жазу, баспаға шығару сияқты үлкен көлемдегі ... ... ... ... істеуге мүмкіндік болуы керек;
3. Базалық программалық құралдар ешбір кедергісіз ... ... жаңа ... тұғырнамаларға ауысуы
қажет;
4. Қолданбалы ... ... ету, ... ... диапазоннан басқа, ағымдағы операциялық күнге
жұмыс технологиясына сәйкес жүйе құру мүмкіндігін жасау ... ... ... ... мәліметтер базасымен өзара
байланысын қамтамассыз етуі ... ЭАЖ – ды ... өте ... ... ... ал ... жұмыс
істегенде жіберілген қателіктер санын азайтуы тиіс;
7. Жүйенің аппараттық жүзеге асырылуы жеткілікті деңгейде қарапайым
болуы тиіс.
Жоғарыда ... ... ... ... асуы, еңбек өндірісін
жоғарылататын, несие бөлімдерінің ... беру ... ... ... ... ... ... қарапайым және тиімді
автоматтандырылған жүйе құруға алып ... ... ... ... ... ... |Тапсырма аты |Тапсырманың |Көрсеткіштер ... | ... | |
| | | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 ... |Қарыз алушы ның |Қарыз ... мен ... ... ... ... ... ... және |сұралатын несие |қатысты барлық|бөлімінің және|
| ... ... ... ... ... ... да |
| ... ... | ... |
| ... |жинау, өңдеу және| ... |
| ... ... | | |
| | | ... және | |
| | ... ... ... | |
| ... ... ... |есеп-қисап ... |
| ... ... ... ... ... |
| | | | ... |
| | | ... | |
| ... және ... ... ... | |
| ... ... ... ... ... | |
| ... ... ... |Несиелік және |
| ... ... ... ... ... |
| | ... | ... |
| | ... ... | | |
| | ... ... | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... ... | | |
| | |мен өзге де | | |
| | ... | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ... шот ашу, |Қарыз алушының|Ағымдық шот, |
| | ... ... ... |
| | ... |қасиеттерін |беруді |
| ... беру ... , ... ... |
| | ... беру ... ... |
| | ... | ... |
| | ... | ... |
| | ... | ... |
| | ... | ... |
| | | | | |
| | ... түсімді|Несиелік және | |
| | ... ... ... ... ... | ... |келісім-шарт |несиені өтеу |
| | ... ... ... |
| ... кайтару |есептеу; | | |
| ... оған ... ... | | |
| ... ... |қарызды | | |
| ... ... ... ... | | |
| | ... ... | | |
| | ... банк | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... өткен | | |
| | ... | | |
| | ... | | ... |Бір ... жұмыс |Күнделікті |Несие беру |Несие келісім |
|құжаттарды ... ... ... ... ... шығару|есеп-қисап |басып шығару |қорытындысы | |
| ... ... тез | | |
| ... баспаға |қалыптастыру ... | |
| ... ... ... | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ... | | |
| | ... ... |Несие беру |Несие келісім |
| ... ... ... тез ... |шарттары |
| ... ... ... | |
| ... және ... ... | | |
| ... ... | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ... ... | | |
| | ... | | |
| | ... барлық|Несие беру |Несие келісім |
| ... ... ... |өтініштерінің |шарттары |
| ... ... және ... | |
| ... енгізу |уақытылы құжаттау| | |
| | | | | ... ... ЭАЖ ... ... ... ... оларға
кіретіндер:
• Есептеуіш техника құралдары;
• Телекомуникация және байланыс құралдары;
• ЛВС құралдары;
• Әртүрлі банк қызметтерін ... ... ... сауда жүйелерінің терминалдары,пластикалық карталар;
• Қолма – қол ақша ... ... ... түрлі деңгейде құрылып жатқан ЭАЖ мүмкіндіктері белгілі бір деңгейде
техникалық ... ... ... мен ... байланысты болады.Сондықтанда ЭАЖ ... ... ... ... ... ... сақтау өңдеу,
шығарудың анықталған техникалық құралдар ... ... ... ... үшін АЖ-ның техникалық
қамтамассыз етілуі келесі талаптарды қанағаттандыруы қажет:
• АЖ-ның өнімділігі, сенімділігі және ... ... ... жұмыс істеу қызметін өзгертпеген түрде ақпараттандырудың жаңа
объектілерінің есебінен жүйе конфигурациясына өзгертулер ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету.
• Конфигурацияның ауқымдалуы үшін жүйе ... ... ... ... ... қажет.
• Техникалық қызмет көрсету және программалық қамтамасыз етуді ықшамдау
үшін есептеуіш техника құралдарына қондырғылар ... ... ... ... ... ... шығарылатын және біртипті.
Несие операцияларын басқарудың АЖ-сын тұрғызудың техникалық
жарақтануында ... ... тиіс ... төмендегідей факторлар
кіреді:
• Нақты уақытта жұмыс;
• Параметрлер қатары бойынша жүйені күнделікті құру.
... ... бар ... ... сонымен қатар сәйкес орындарда
керекті мәләметтерді баспаға шығару.
• өңделетін ақпараттың салыстырмалы кішігірім көлемі.
• Жүйеде сақталған ... ... ... ... құпиялылығы .
Мәліметтерді өңдеу үшін тапсырмалар кешенінің техникалық қамтамассыз
етілуі ... ... ... асырылуына жеткілікті болуы тиіс.
Несие операцияларын басқарудың барлық ақпаратты өңдейтін техникалық
құралдар кешені 2 ... ... ... ... ... ... – ең озық есептеу техникасының көмегімен
кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың ақпараттарын өңдеу және ... ... ... ... ... мен ... Математикалық жабдықтау экономикалық моделін, блок-схемасын,
алгоритмін құрып программалау жобасын ... ... ... операцияларын
басқарудың АЖ-сін математикалық жабдықтау белгілі бір нақты міндеттерді
шешуді қамтамасыз ету керек және ... шешу ... ... ... ... басқарып, оның орындалуын бақылап отырады.
АЖ-нің математикалық қамтамасыздандыруына қойылатын жалпы талаптар
болып мыналар табылады:
• аса тәжірибелі математикалық әдістермен ... ... ... ... ... ... ... әдістерді,
алгоритмдерді, модельдер мен мүмкіндіктерді максималды пайдалану;
• пайдаланылатын математикалық ... ... ... ... мүмкіндіктерін ескеруі қажет, орын
алатын жадының көлемі мен шешу уақыты бойынша минималды
мәндерге ие ... ... ... ... кез ... ... рұқсат етіледі:
формулалық, кестелік, блок-схема, сөздік бейнелеу және ... ... ... келесі талаптар қойылады:
1. қолайлы математикалық әдістер мен алгоритмдерді пайдалану;
2. қосымша программалар пакеті беретін үлгі әдістермен алгоритмдерді
максималды пайдарану;
3. алгоритмнің кез ... түрі ... ... ... және ... жабдықтау келесі жалпы талаптарға сай келу қажет:
• ақпаратты іздеу нақты кілттерінің мәні жоқ болу ... ... ... ... ... ... стандартты
іздеу және есептеу процедураларын максималды пайдалану;
• программаның орындалу жолын бақылауды қамтамасыз ету;
2-Кесте.Техникалық құралдар кешені
|Техникалық құрал атауы |Физикалық модуль ... ... – Intel Pentium 4 ... ... |ATX Pentium 4 |
| ... |Intel, 1800 MHz |
| |ОЗУ |256 Mb |
| |Video card |64 Mb |
| ... |SVGA, ... |
| ... |102 ... |
| ... |2 ... ... ... |HP LaserJet 1100 ... бесперебойного |Блок бесперебойного |АРС 220W ... ... | ... ... |HP Sсan Jet 3200 C ... ... |US Robotics 56K ... жабдықтау алгоритмі келесідей жалпы талаптарға сай болуы
қажет:
... ... ... ... ... ... керек;
• Ақпаратты іздеу кілтінің нақты белгілері ысырылуы тиіс;
• Стандартты іздеу және есептеуіш процедураларын максималды қолдану;
• Өз сипаттауында ... ... ... ... ... ... ... қамтамассыз ету.
Бағдарламалық қамтамасыздандыру (БҚ) – АЖ-нің техникалық құралдар
кешенінің әрекет етуін қамтамасыз ететін, ... мен ... ... үшін ... ... ... жалпы талаптар мына түрде қалыптасады:
• түрлі есте сақтаушы ... мен ... ... ұйымдастырудың дамыған құралдарын пайдаланудың
мүмкіндіктері;
• қажеттіктің мөлшері ... ... ... тіл ... ... ... ыңғайлы және жылдам қол жеткізуді ... ... ... бір ... ... ... барлық бөлімшелер жөніндегі ақпараттың
үлкен көлемдерінің ... ... ... ... ... ... қанағаттандыруы тиіс.
Пакетті пайдалануды ыңғайластыру ... ... ... ... ... ... режимі (меню, сұраулар);
• Сұхбаттың икемділігі;
• Анықтылық;
• Қолданудағы қарапайымдылығы;
• Үйретудегі қарапайымдылық;
• Сенімділік;
• Үзілістен кейін жұмыстың ... ... ... ... ... ... жұмыс істеу барысында сәйкес анықтамалардың шығуы;
• Пайдаланушыдан келіп түскен ақпаратты ... ... ... Ақпараттарды сақтау, яғни ауытқулардан кейін қалпына келтіру
мүмкіндігі;
• Т апсырылған ... ... ... ... ... жалпы талаптар мына түрде қалыптасады:
• түрлі есте сақтаушы ... мен ... ... ... ... ... пайдаланудың
мүмкіндіктері;
• қажеттіктің мөлшері бойынша қызметкерлердің ЭЕМ-мен тіл ... ... ... ... және ... қол ... ... Ақпаратты кодтаудың бір мәнділігі.
Ақпараттық жүйеде айналатын, барлық бөлімшелер ... ... ... ... ... ... ... 3
кестедегі талаптарды қанағаттандыруы тиіс.
3-Кесте. Бағдарламалық қамтамасыздандыру
Программалық жабдықталуына қойылатын талаптар:
|1 |Жалпы жүйелік ... ... 2000, NT, XP |
| ... | |
|2 ... ... |Office 2002 |
|3 ... программалық ортасы |Delphi 7 программалық ортасы |
|4 |МББЖ ... Oracle, Database Desktop |
|5 ... ... ... ... |
| | ... редакторлар |
Ақпараттық жүйені құрудың және қалыптастырудың маңызды шарты ... ... ... ... жабдықтау – ақпараттық жүйенің қызметкерлерінің
қызметін оның қызмет ету ... ... ... бар ... ... және
оның тиімділігін өсірудің бағыттарын қалыптастыру. Ұйымдастырумен ...... ... мен жұмыс істеуге арналған ... ... ... ... Ол ... тұрғызу мен қолдануға қатысты ең
көлемді ... ... және ... ... ... әрекетін, ұйымдастыру құрылымын анықтайды, сондай ақ жүйе ... ... ... ... ... АЖ-ны тиімді жұмыс істеу үшін өте қажет. ... ... ... басқарудағы экономикалық негізге сүйенген
шешімдердің сапасын және жеделдігін арттыру үшін ... мен ... ... ... ... техникасын, жаңа ақпараттық
технологияларды қолдану өте маңызды екенін білдіреді. Жалпы ұйымдастырумен
жабдықтаудың ... ... ... мен әрі қарайғы қолданудың ұйымдастыру-
құқықтық негізін қалыптастыру. Оған АЖ-ның функционалдық және ... ... ... ... мен ... ... жобалау
жұмыстарының жүргізілуін, оның ендірілуін, таңдауды анықтайтын әдістер мен
жабдықтар және құжаттар жатады.
Белгілі ережелерге бағындыру құжаттары ... ... ... ... ... ... ... жағдайға сәйкестендірудің) барлық
деңгейлерінде – мемлекеттік басқару ұйымдары және ... ... мен ... ... (өңдеуші) арасындағы өзара қатынасты
белгілі ережелерге ... ... ... ... ... ... мен ... істеу мақсаттары, экономикадағы нарықтық
қатынастардың әсерінен және ТЖЖ-ның сапалық және ... өсу ... ... ... ... ... ... қолданушыларды қамтамасыз етуге
байланысты тереңдетіле түсуде. Осының барлығы АЖ-ны ... мен ... ... ... және ұйымдастыру-әдістемелік
шешімдеріндегі ұйымдастырумен жабдықтау есептерінің өзгеруіне әкеледі.
Ұйымдастырумен жабдықтау ішінде ... ... ... ... ... қызметін реттемелейтін құжаттар жиынтығы болуы
тиіс:
• басқарудың ұйымдық құрылымы;
• міндетті және ... ... ... ... және ... ... ... сипаттау.
Тапсырманы шешу кешенінің ұйымдастырушылық қамтамасыз ... ... ... және ... шешу кезіндегі
өзара іс-әрекетін қатамасыз ету үшін жеткілікті болуы тиіс.
Тапсырмалар кешені ... ... ... үшін ... ... келесідей шешімдердің жүзеге асуын қарастыру қажет:
• тапсырмалау кешенін ... ... және ... ... ... ... ... тағайындау;
• тапсырмалар кешенінің жұмыс істеуін жүзеге асыратын қызметкерлерді
үйретуді ұйымдастыру;
• әртүрлі қате және ... мен ... емес ... ... қатар беймезгіл ұсынылған ақпараттарға жауаптыны анықтау;
• техникалық мінездемелердің барлық талаптарын сақтау;
• ұйымдық қамтамассыз етуде қарастырылған ... ... ... тапсырмалар кешеніне тек рұқсат берілген ... ғана ... ... ету;
Ақпараттық қорғауға қойылатын талаптар. Ақпарат бұрмаланудан және рұқсат
етілмеген түрлендірулерді есепке алудан сақтандырылған болуы керек.
Басты мақсат – ... ... ... ... ... қолдануды болдырмау.
Барлық ақпаратты қорғау жүйлерінде болуы тиіс мінездемелер реті бар:
• қауіпсіздік (мәліметтерді ... ... ... ... қорғау);
• түпнұсқалылық (көрсетілген идентификатордың сол объект өкіліне
керектігін тексеру);
...... ... және ... қорғау деңгейін
анықтайтын;
• құпиялық – ақпаратты жабық және қатысты жақтарға ғана ... ... ... – сол және ... ... ... жүргізуге деген құқық.
Қорғау құралдары өте қарапайым болуы мүмкін және ол ... ... ... ашу алдындағы пароль, бұл пакетке кірушілерге шек қояды.
Қорғау ... ... ... жүзеге асырылады;
• қолданбалы программалар ішіндегі қосалқы программалар;
• МББЖ арналған арнайы қосалқы программа;
• ОЖ блоктау құралдарында болуы мүмкін.
Ақпаратты және ... ... ... ... ... ... ... Пайдаланушыларға сапалы құжаттар ұсыну;
• Жетілген құралдарды пайдалану;
• Программалық құралдарды тестілеу және ... ... ... ... ... ... – экономикалық ақпаратты кодтаудың және ... ... ... ... ... ... массиві және құжаттаманың сәйкестендірілген жүйесі.
Ақпараттық қамсыздандырудың негізгі ... ... ... ... ... ... ... енгізу басқарма шешімдерін қабылдауға
қажетті шығыс ақпараттарын беру.
Ақпараттық қамсыздандыруды ұйымдастырудың құрылымы және ... ... ... ... ... ... ... элементтеріне еркін кіру;
• Алгоритмнің функционалдық міндетінен ... ... ... ... ... барлық функцияларының жүзеге асыруға қажетті
ақпараттар саны;
Ақпараттық қамсыздандырудың өзіндік ерекшеліктері бар, олар:
• Машинаға ... ... ... және ... бір
белгіде көрсетілген болуы тиіс;
• Машинаға енгізілетін ... ... ... программа
құралдарына дұрыс қабылдануы тиіс;
Ақпараттық қамтамасыздандыру құрамындағы машина ішіндей және машина
сыртындағы ... ... ... сыртындағы ақпараттық қор-бұл АЖ-мен жұмыс істеу барысындағы
есептеуіш техникасы (ЕТ) құралдарын ... ... ... ... ... ... ... қордың бір бөлігі машина сыртындағы
ақпараттық қойма ақпараттар ... ... ... ... ... ... ... номинклатуралардың негізіне онық жіктелімі жатады.
Классификация деп сәйкесінше қолайлы немесе ... ... ... ... ... ... ... түсініктер)
ішкі көпмүшеліктерге тарату жүйесін айтамыз.
Классификация объектісі деп классификацияланатын ... ... ... ... (нышаны) деп классификацияда құрылатын
объектілердің қасиеттері мен сипаттамаларын айтамыз.
Топтастырулар ... ... ... нәтижесіде
алынған объектілер жиыны.
Классификациялар жүйесі деп – жиындарды ішкі ... ... ... ... Классификациялар жүйесін иерархиялық және
фасеттік деп ... ... ... иерархиялық жүйесі
объектілер жиынын тәуелді классификацияланған топтарға тізбектеп бөлуді; ал
фасеттік жүйе – объектілер жиынын ... ... ... ... жүзеге асырады.
Классификациядан соң таңдалған кодтау жүйесіне сәйкес келетін
ақпараттық бірліктерді ... ... деп ... ... ... түрде көрсету
мақсатында символдық ... ... ... қолдану процессін
айтамыз.
АЖ ақпараттық қамтамасыздандыру негізіне ақпараттар классификаторы,
яғни атаулардың жиынын ... және ... ... классификациялық топтардың кодтары жатады.
Классификаторларды жобалау және экономикалық ақпараттар коды ... ... ... негізгі сұрақтарының бірі болып
табылады.
Кодтау жүйесі деп классификациялар объектісіне кодтық белгілеулерді
қолдану ережелерінің жиынын ... бұл ... ... ... ... ... белгілерді иемдену
номенклатура және құрылым жүйелері үшін ... ... ... ... ... код үшін ... ... кодтың ұзынтығы – кодтық белгілеулердегі белгілер саны;
• кодтың разряды – ... ... ... ... ... алфабиті – кодтық белгілеудегі белгілер, олар цифрлік әріптік
және әріпті – цифрлік болуы ... ... ... – кодтың кодтық белгілеудегі белгілердің ... ... ... ... ... ... азайтады;
мәліметтер тобын ықшамдайды; машиналық тасмалдаушыларға ақпараттарды жазу
жылдамдығын арттырады.
Кодтау жүйсінің реттік, сериялық – ... ... ... ... және тағыда басқа жүйе түрлері бар.
Реттік жүйе – қарапайым, тұрақты, және бірбелгілік номенклатураларды
кодтау үшін қолданылады.
Ол ... ... ... ... ... ... ... ретінен енгізуді қарастырады. Бұл жүйенің ең үлкен
жетістігі – кодтар құрудың қарапайымдылығы, аз ... ... ... ... реттік кодтар объектілерді белгілері бойынша
топтастыруды қарастырмайды, ал жаңа объектілер ... ... ... ... ... ... ... жүйені классификацияның иеррахиялық жүйесіне
сәйкес келеді. Әрбір төменде орналасқан кодтар жоғарыда тұрған кодтарға
қосымшалар ... ... ... ... жүйе ... ... ... ең негізгі кемшілігі кодтарының өте
ұзын болуы.
Жүйе жеке ... ... ... ... бір ... ... ... ...... үшін қолданылад. Бұл жүйе кодтау қағидасының әр
түрлі байланыстарында негізделеді.
Нормативті – анықтаалық құжаттар шартты ... ... ... және ұзақ ... бойы ... өзгеріссіз қолданылатын және
келесі талаптарға жаап беруге ... ... ... және ... ... ... құрылысы бойынша барлық нормативті – ... ... ... міндетті;
• керекті мәліметтерді бірмәнді көрсету; тағайындалатын бөліктердегі
• мәліметтер ... ... жол ...... құжаттардың нұсқаулар әр бір формасында
Толтыруы, кіріспесі, технологиялық тізбек бойынша жүретін құжаттардың ... ... НАҚ ... және түзетілуі бойынша зерттелуі керек.
Нақты объектінің ... ... ... ... ҚПП ... Функционалды ҚПП деп, параметрлік икемділігі бар
және басқару шешімін қабылдауға қажетті ақпаратты алуға бағытталған, ... ... ... айтылады. Нақты басқару объектісінің
әрбір АЖ-сында осы АЖ-ның қызметін жүзеге асыратын, өзінің ... ... ... ... ... ... ... АЖ-ны
тұрғызудағы оның қызметін жүзеге асыру үшін құрастырылатын жеке есептердің
шешілу программалары және функционалдық ҚПП-ның бірігуі жатады.
1.5 ... ... ... АЖ-сін тұрғызудың концептуалдық схемасы.
Ақпараттық жүйе – бұл жүйе жинау, сақтау, жаңарту, ... ... ... ... ... ... ... ақпараттандыру туралы заңында ақпараттық жүйенің келесідей ... ... жүйе – бұл ... ... жиынтығы,
ақпараттық желілер және құралдар, олардың бағдарламалық ... ... ... ... орындалуына арналған.
Концептуалдық схема бас әдістемелер кезінде ақпараттық ... ... және оның ... ... ... ... схемалардың жиынтығын көрсетеді, бұлардың
құрамына иерархиялық және ұзындық тәуелді ішкі ... ... ... ... ... құжаттарының өңделуі
кезінде жүйенің әр түрлі ... ... ... маңызды
орынға ие болады, мысалы ақпараттық ... ... ... ... технологиялық процестердің, айналым
қүжаттарының, ақпараттардың көптігі және т.б.
Тұтас ақпараттық ... ... ... схемасы бүтіндей
жүйені құрудың методологиялық аспектілерін көрсетеді және негізгі аспатық
құралдарды анықтайды, сонымен қатар функционалдық ішкі ... ... ... Ал функционалдық ішкі жүйелерінің ролінде ЛЕЖ ... ... ... ... ... ... схемасы
төмендегі суретте көрсетілген. Ол 2 бөлімнен тұрады: жабдықтау бөлімі және
функционалды бөлім.
Ақпараттың ... ... ... ... ... ... ... Олар бөлек кестелерде берілген.Ақпараттық
жүйенің функционалдық бөлімде мәліметтер базасынан несие ... және ... ... алынған ақпаратты қалай өңделетін және
қандай құжаттар керек екендігі көрсетілген.
2-сурет. Концептуалды ... ... ... | ... |ААЖ ... ... ... |ЛВС ... ... ... ... ... ... ... |
2. ... ... басқарудың АЖ-сін жобалау
1. Несие операцияларын басқарудың АЖ-сіндегі тапсырма ... ... ... АЖ ... ... ... тапсырмалар шешіледі:
• Қарыз алушы ның өтінішін және несиені төлеуге деген ... ... ... ... талдау
• Несиелік және кепіл туралы келісім-шарт жасау
• Несие беру, кайтару және оған сыйақы ... ... ... Бір күндік жұмыс нәтижелерін есеп-қисап үлгісінде дайындау және
баспаға жіберу
• Қатаң есеп-қисап анықтамаларын рәсімдеу және баспаға шығару
... ... ... ... ... Кесте. Тапсырмалардың өзара байланысының АЖ-сі.
2.2 Несие операцияларын басқарудағы мәселе қойылымы
Тапсырмалар кешені несие операцияларын басқаруға және банк ... және ... ... ... ... ... ... несие операцияларын жүргізуге қажетті
ақпаратты ... ... ... үш тапсырманы қамтиды:
• Қарыз алушының өтінішін және ... ... ... ... Несиені төлеу көздерін талдау;
• Несие беру, кайтару және оған ... ... ... ... ... операцияларын басқару қарыз алушының өтінішін және ... ... ... ... ... талдау қарыз алушының
өтінішін қабылдауға немесе кері ... ... ... ... береді.Шешім дұрыс қабылданған жағдайда операция жалғастырылады.
Несие операциялары көптеген көрсеткіштер ... ... ... қаржылық есеп – қисабы негізгі ақпарат ... ... ... үшін ... ... пайдаланылады.
Қаржылық көрсеткіштерін талдаудан кейін , банк қызметкерлері қарыз алушының
құжаттамасын ... ... ... жүйе ... ... ... ... шешетін объект болып ... ... ... ... Жүйе құрумен ақпараттық бөлім маманы
айналысады. Ақпараттық модель бұл ... ... ... шешімінің ақпараттық модельі 3 суретте, мұнда кіріс құжаттарының
шығыс құжаттарына айналуы және мәліметтер базасының қалыптасуы көрсетілген.
3-Сұлба. Тапсырма шешімінің ... ... ... ақпараттары
Кіріс құжаты – бұл пернетақтадан түскен сигналдар, мәліметтер,
құжаттар ... ... ... және ақпараттық жүйелердің функцияларын
орындау үшін қажет.
Кіріс құжаттары және олардың негізінде алынған файлдар өз кезегінде
шапшаң және шартты – ... ... ... бұл жерде материалдық,
еңбектік, технологиялық және ... да ... мен ... және барлық
керекті мәліметтер көрсетілген.
Қайта өңдеуге түсетін ақпарат бақылаудан өтуі ... Ең аз ... ... ... ... бақылауы болып табылады, сонымен
қатар ақпаратты пакетке енгізу кезінде ... ... ... шешу ... ... әдістер мен бақылау формалары
қарастырылуы қажет.
Несие бөлім қызметінің өзіндік ... ... ҚР ... ... ... ... ұйымдастыру туралы» ережесі бойынша қатаң
регламенттелуі жүреді.
Осы ... ... және ... ... ... және ... операцияларын жүргізу барысындағы кіріс құжаттары болып :
• - Несие алу туралы өтініш
(А қосымша);
• Қарыз алушының анкетасы (Б ... ... ... ... ... Несие қарызының бар-жоғы туралы анықтама;
• Банк талаптарына сәйкес бизнес-жоспар;
• Жарғы;
• Кепілге қойылатын мүлікті тіркеу туралы ... ... ... ... ақпарат міндетті түрде тексеруден өтуі қажет.Қолданушының
жеке тексеруі және программаға енгізілмес бұрын қарастырылуы ... ... ... ... ... шешу ... тексерудің
қосымша әдістері мен ... ... ... 5 кестеде кіріс
құжаттарының тізімі көрсетілген.
5-Кесте.Кіріс құжаттарының тізімі
|Құжат ... ... ... |
| ... |уақыты | ... | | | ... | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... алу ... өтініш |Құжат | | |
| | | ... |
| | | |і ... ... |Қарыз алушының анкетасы |Құжат | | |
| | | ... |
| | | |і ... ... хат ... ... |
| | | |ті ... ... алу туралы өтініш», «Қарыз алушының анкетасы», «Табыс және шығын
туралы есептеме», «Кепілді хат» ... ... ... ... ... (6,7,8,9 ... алу туралы өтініш» массивінің сипаттамасы
|Қатынас атауы ... ... алу ... ... |Zayavka ... ... |Қойылу ... ... ... |
|Номер |Num |9(4) ... ... аты ... |A(25) ... соммасы |Sum_kr |9(6) ... ... |Srok_kr |9(2) ... ... |Nazn_kr |A(30) ... хат» массивінің сипаттамасы
|Қатынас атауы ... ... хат ... ... ... |Қойылу белгісі ... ... |
|1 |2 |3 ... |Num |9(4) ... |Date |9(8) |
| 7 ... ... |
|1 |2 |3 ... мекен-жайы ... |А(30) ... ... ... |Name_zaim |А(25) ... аты ... |А(20) ... ... |Ad_Bank |А(30) ... ... анкетасы» массивінің сипаттамасы
|Қатынас атауы ... ... ... ... ... |
|Реквизиттер ... ... ... ... ... ... |Num |9(4) ... ... ... ... |A(25) ... |RNN |9(12) ... ... ... |A(3) ... түрі |Vid_sob |A(15) ... ... ... |Adr_zaim |A(30) ... ... шоты |R_acc |9(6) ... шоты |V_acc |9(6) ... ... |Ob_doh |9(6) ... ... ... ... – бұл басқару объектісіне, қызметшіге ... ... ... ... құжаттар, мәліметтер және сигналдар түрінде
берілетін және ақпараттық жүйелер функцияларын орындау нәтижесінде алынған
ақпарат.
Кіріс құжаттар құрамы мынадай :
... ... ... ... ... ... әрбір несие берілген кезде толтырылады. Берілген
келісім шартта қарыз алушы туралы толық ақпаратан, кепіл ... екі ... және ... ... Толтырылған келісім шарттар қарыз
алушыға беріледі. Шығу үлгілері мен тізімі 10 ... ... Шығу ... мен ... ... ... |Қолданушы |
| ... ... | ... | | | ... | | | | ... ... ... ... | |Қарыз алушы,|
| | | ... ... | | |і | ... ... келісім шарты |Құжат | ... ... | | ... ... | | |і | ... құжаттамасы», «Несие келісім шарты» сияқты ... ... ... ... (11, 12 кестеде).
10-кесте.«Несие келісім шарты» массивінің сипаттамасы
|Қатынас ... ... ... ... |Dogovor ... ... |Қойылу белгісі ... ... шарт ... |ND |9(4) ... |D |9(6) ... ... |NB |A (15) ... аты-жөні |FIOR |A (25) ... ... ... |NZ |A (30) ... ... |SK |9(6) ... алушы қызметі |Delo |А(60) |
| ... ... |Kr_ist |А(50) ... реквизиттері |BR |9(12) ... |Sr |9(2) ... ... |US |A (80) ... ... ... құжаттамасы» массивінің сипаттамасы
|Қатынас атауы ... ... ... |doce ... ... ... белгісі |Реквизиттер ұзындығы|
|Номер |Num |9(4) ... ... |Cln |А(25) ... соммасы |Sum_kr |9(6) ... ... |Srok_kr |9(2) ... |Pr_kr |9(2) ... мақсаты |Cel |А(20) ... |Obes |А(60) ... |Res |А(50) ... |Date |9(6) ... Ақпараттық база
Ақпарат базасы – бұл АЖ-ні ... ... ... реттелген
ақпараттың бірігуі. Ақпарат базасы машинадан тыс ... ... ... ... ... ... ... тұрады.Машинадан тыс ақпарат
базасы – АЖ-ні жұмыс істетуде құжаттар мен ... ... ... ... ... техникасынсыз (ЕТ) адамға
түсінікті болатын ... ... ... ... тыс ... базасына
жіктеу мен шартты белгілеу жүйелері, мөлшерлік ... ... ... ... ... мен ... ... жүйелері мәліметтерді бірмәнді
жазып, ақпаратты есептеу желісінің жадында тиімді ... және ... ... Ал ... ... ... (МАҚ) – ... ақпарат
қатарына жатады және ұзақ уақыт бойы есеп айырысуда өзгеріссіз қолданылатын
әр түрлі тәртіптегіш мөлшерлеулерді, мөлшерлерді және басқа да ... ... ... – ол ... ... осы ... сәтінде
бейнелейтін, яғни бастапқы, өңделмеген ақпарат. Жедел ақпаратқа әдетте
бухгалтерлік және жедел есеп мәліметтері ... ... ... ... – бұл ... ... ... қолданылатын, машиналық тасығыштарды
мәліметтер массивінің бірігуін бейнелейтін ақпарат қорының бөлігі. Мұндағы
машиналық тасығыш – ... ... ... ... ... материалдық объект. Оған қатты магниттік табақшалар, иілгіш
магниттік табақшалар, магниттік барабандар, ... ... ... ... және басқа да тасығыш түрі жатады.
Ақпарат массиві – нақты тәсілмен аталған және ұйымдастырылып ... ... ... ... ... ... ... дегеніміз – бұл оның құрамын, құрылымын, яғни әрбір ақпарат
массиві үшін реквизиттердің ... және ... ... ... ... табу. Ақпарт массиві қолданылу белгісіне ... ... және ішкі ... ... ... массив, объектіні басқару есебін
шешу үшін сұранысты және жедел немесе алғашқы ақпаратты қамтиды. Шығатын
массивтер, ... ...... ... ... ... Осы ... негізінде, қолданушылар керекті шешім қабылдайды, яғни
осы ақпаратты қолданады.
Машина ішіндегі ақпарат ... ... ... ... ... ... ... келеді. Тұрақты ақпарат массиві мөлшерлік құжаттар
мен ... ... ... ... дейін қалыптасады және ол
АЖ есептерін шешуде пайдаланылады. Тұрақты ақпарат массивіне ... ... ... ... ... ... ... байланысқан басқа есептерді шешу үшін
қолданылатын ақпаратты жазады. ... ... есеп ... алу ... осы
кварталға кіретін айлардағы ақпаратты жинау қажет.
Жедел массивтер жедел құжаттар ... ... яғни ... ... ... құрайды. Сондықтан, жедел массивтер әр өңдеу
аралықтарында өзгеріп отырады.
Қызмет көрсететін массивтер, массивтерді ... ... ... көрсету ақпаратын құрайды.
Машина ішіндегі ақпарат базасы жергілікті есепке, немесе есептер
жиынтығына бағыталған ... ... ... ... мәліметтер
базасына массивтерді қалыптастыру жолының тәсілімен ұйымдастырылады.
Мәліметтер ... (12- ... ол ... ... ... ... сақтағыш құрылғыларда ... ... ... ... ... бейнелеп және АЖ-нің басқару фукциясының жүзеге
асырылуын қамтамасыз ... ... ... ...... ... уақытын
қысқарту, сақтаулы мәліметтердің артықшылығын ... ... және ... жою, ... шешу ... кең ... ... бірігіп қолдануы, есептерді шешу
программасынан мәліметтердің ... ... ... ... ... жәнге т.б. жатады.
Мәліметтер базасын қолдану, ондағы мәліметтерді ... ... бар ... ... ... Оны ... базасын басқару жүйесі
(МББЖ) деп атайды.
МББЖ – бұл АЖ-ны қолданушылардың ... ... ... ... ... ақпарат массивтеріне кіру-шығу, оны тиеу, жөндеу үшін
қажетті жалпы жүйелік программалар жиынтығы. ... ... ... ... банкісі деп атайды. Мәліметтер банкісінің құрамы –
мәліметтер қоймасы мен ... ... түрі ... ... ... ... алушы |S_Zaem ... ... ... ... |анықтамасы | ... ... ... ... |KZ_opr ... ... ... құжаттар |төлем қабілетін | ... ... |
| ... | ... |
| ... алушының |Fin_pribyl |Табысы мен шығыны |
|Жинақтау ... мен ... ... ... |
| ... | ... ... ... , ... және ... ... сипаттамасы 12,13,14 кестелерде келтірілген.
12-кесте.Қарыз алушы анықтамасының сипаттамасы
|Массив түрі ... ... ... ... |
| ... |Num |4 |
| ... ... аты |Z_Name |30 ... ... |РНН |RNN |12 ... ... түрі |Vid_delo |20 |
| ... ... ... |Adress |20 |
| ... шоты |R_schet |6 |
| ... шоты |V_schet |6 |
| ... ... |Ssel |15 ... ... ... ... ... түрі ... ... |Идентификатор |Ұзындығы |
| ... |Num |4 |
| ... ... аты |Z_Name |30 ... ... ... ... |Srok |6 ... ... ... ... |Summa |6 ... ... алушының қызметі |Vid_Delo |20 |
| ... ... | | |
| | |History |20 ... ... табысы мен шығынын анықтау
|Массив түрі |Ресурстардың атауы |Идентификатор ... |
| ... |Num |4 |
| ... түскен табыс |Dohod_rel |8 ... ... ... ... ... |8 ... мен ... шығын ... |6 ... ... ... ... |6 |
| ... да ... |Rashod_pr |6 |
| ... ... |Dohod |8 ... Математикалық жабдықталуы
Математикалық қамтамасыз ету – бұл ... ... ... ... пішіндерінің бірлестігі.
Негізгі есептеулер алғашқы ақпараттарды енгізу сатысында жүргізіледі
және алынған мәліметтер тіркеу ... ... ... ... мен ... алу үшін ... келесі формулаларды
қарастырайық.
Фриманың несиеге қабілеттілігін анықтау үшін ... ... ... ... және осы ... ... талдаулар жүргізіледі.
Келесі негізгі қаржылық көрсеткіштерді есептейді:
Орнын толтыру коэффиценті = (айналымдағы капитал - сақтаулы қорлар)/қысқа
мерзімді ... ... ... = ... ...... ... /
активтердің жалпы соммасы;
2) Барлық активтердің айналымдылығы = таза ... / таза ... ... ... ... = таза ... / таза ... Сақтаулы қорлардың айналымдылығы = өткізілген өнімнің өзіндік құны/
сақтаулы қор;
5) Активтер табысының нормасы = таза ... / ... ... ... ... табыстар нормасы = (таза табыс – ... ... ... / ... акциялар саны. Бұл
көрсеткіштердің ... соң ... ... қабілеттілік табы
анықталады. Несиені өтеушінің қабілеттілік ... ... ... критерилік деңгейі жатады. Коэффиценттердің ... ... ... ... ... өтеу ... бойынша 3
тапқа бөлінеді. Несие алушылардың таптарға шартты бөлінісі жоғарыда ... ҚРХБ ... ... ... коэффиценттерге негізделуі мүмкін.
Орта шама деңгейіндегі коэффициенттер мен көрсеткіштер несие ... ... ... ... ал орта шамадан жоғарғысы несие алушының 1
тапқа, орта ... ... ... ... 3 тапқа жататынын көрсетеді.
Несие елішының несиені өтеу қабілеттілігін бағалау үшін сонымен қатар
қосымша көрсеткіштер ... ... ... табыс нормасы = баланстық табыс / (өнімдерді өндірудің ақшалай
түсімі – НДС);
2) таза табыс номасы = ... пен ... ... ... ... өндірудің ақшалай түсімі – НДС);
3) активтердің айналым коэффиценті = ... ... ... түсімі
– НДС) / инвестициялық капитал;
4) Негізгі құрал жабдықтардың айналым коэффиценті ... ... ... – НДС) / ... құрал жабдықтар;
5) айналымдағы құрал жабдықтардың айналымы = жылдық өнімдерді өндірудің
ақшалай түсімі / жылдық орта ... ... ... ... айналымы = есептеу кезеңі бойынша өндірілген
өнімдердің ақшалай түсімі / ... ... ... орта ... ... ... мәліметтер көрсеткішін қолдану үшін олардың динамикалық
деңгейін(2-3 жылүшін) анықтау қажет.
Несиені өтеу қабілеттілігін бағалауда, ... ... ... ... де ... бұл ... ... алушының потенциалдық балдарынан
түскен ақшаны есептеу келесі коэффиценттер арқылы ерекшеленеді :
Жас шамасы: 20 жастан жоғары ... 1 жыл үшін 0,01 бал ...... ... мекен жайда тұру мерзімі: әрбір тұрған жыл үшін 0,042 бал
(максимум 0,42 бал).
2. Мамандығы: өте қатерлі мамандық үшін - 0,55 бал және ... үшін - 0,16 ... ... ... саласы: мемлекеттік мекемелер, банктер және брокерлік
фирмалар, транспорттық, қоғамдық тамақтану кәсіпорындары және өзге
де кейбір кәсіпорындар үшін - 0,21 ... ... бір ... ... ... әрбір жыл үшін - 0,059
бал (максимум 0,59 балла).
5-8. Қаржылық көрсеткіштері: ... ... ... үшін - 0,45 ... ... ... үшін - 0,35 бал; ... сақтандыру куәлігі
барлар үшін - 0,19 бал.
Қорытындылай келе ... ... ... беру шегі ...... 1,25 балдан жоғары бал жинаған несие алушы несиені өтеуге ... ... ... ... құжаттарды зерттегеннен соң банктің
несие беруші қызметкерлері ... ... ... өтеу ... ... Клиенттің несиені өтеу қабілеттілігі оның қарыздарын
өтеуімен қорытындыланады.
2.7 Программалық жабдықталуы
Несие операцияларын басқарудың ЭАЖ-сінің программалық жабдықталуы:
... ... ... ... ОЖ Windows’ ХР;
• Функционалдық (қолданбалы) жабдықталуы, оның ішінде негізгі несие
сарапшысынан ... ... ... ... ... орындалуын қамтамасыз ететін программа
модульдерінің жинағы.
• Қолданушы мен операционды жүйе ... ... ... ... ... ететін Delphi ортасында
программалау;
Delphi программалау ортасы ... ... ... ... программаларды өңдеу үшін программалау тілдері және
программалау жүйесі қажет. Осы мақсаттарға байланысты ... ... т.б. ... кеңінен тараған, осы аталған тілдердің ... бар, ... ... олар ... ... ... ... Құралдар жабдығының категориясына жоғарғы деңгейдегі
тілдер трансляторы ғана ... ... ... ... компоновщиктер және
т.б. жүйелік программалар жатады. Құралдар жабдығының ... ... жаңа ... ... да, операциялық жүйелер ... Бұл ... ... ету түрі ... ... басқарудан босатып, аппаратура ортасымен басқаруды қамтамасыз
етеді, яғни ДЭЕМ-де нақты жұмыс ... ... ... ... ... ... МББЖ-дан, МБ-ның дистанциондық өңдеуінен тұрады.
Жүйелік қамтамасыз ету ... ... ... ... Қолданбалы программалар кейбір есептерді шешу тұрғысынан
қарастырғанда тиімді болып ... ... ... ЭЕМ ... ... есептегіш жүйеге емес жұмыстың пәндік жағына ... ДЭЕМ ... ... ету ... ... функционалдық
мүмкіндігі бар әр түрлі коммерциялық МББЖ және программалау тілдері бар.
Осы құралдар әр түрлі ... кез ... ... ... ... ... ... коммерциялық программалар ЭЕМ-ге
арналған Cobol-e, Pascal, C++, Borland Pascal 7.0, FoxPro 2.0 ... ... ... ... мен программалау технологияларының дамуы Borland
фирмасының жаңа ... Delphi ... алып ... Delphi - ... ... ... программаларды, қосымшаларды тез өңдейтін (Rapid
Application Development - RAD) интегрирленген орта болып ... ... ... визуалды дизайнерлер және мәліметтер базасын жүргізу
құралдарының және ... ... ... ... ... ... Delphi негізінде ... ... және ... ... әдісі бар. Delphi-
дің бірінші версиясы, Windows 3.1 ортасында жұмыс ... Windows ... ... Borland 16 ... Delphi ... ... шығарды. Одан
кейін 32 разрядты Delphi-дің үшіншісі шықты. Delphi программасында Borland-
пен өңделген Object Pascal тілі қолданды, оның ... ... ... тіл ... ... жабдықтаудың құрылымы
Программалық қамтамасыз етудің құрылымы ортақ жүйелі және арнайы
программалық қамтамасыз етуден тұрады. ... ... ... ... - программалар бірлігінен тұратын кең қолданушылар көлеміне
бағытталған ... ... және ... өңдеуге арналған
программалық қамтамасыз ету бірлігі. Операционды жүйе есептеріне ... ... ... ... ... ... жүйе ... аппарат құралдарының ақпараттық қабықшасының ең ... ... ... ... ... архитектуралары,
мүмкіндіктері әр түрлі операциондық жүйе ресурстары ... ... ... және қолдану үшін ұсынылатын қызметтер әр түрлі болады,
яғни ... жүйе ... ... ... программалар көмегімен
жүзеге асады. Осы программалар көмегімен дискінің бастапқы белгіленуі, диск
құрылғыларының параметрлерін орнату, жедел ... ... ... да ... ... ... ... локальды желілермен
байланыс орнатуды жүзеге асырады. Осылай операциондық жүйе ... ... ... ... ... ... ... 2000 Professional операциондық жүйесінің сипаттамасы:
Windows тек қана файлдар мен операция үшін ыңғайлы интерфейспен ... ... ... Windows ... ... істейтін программалар үшін
жаңа мүмкіндіктер береді. Программалар мүмкіндіктерін қолдану үшін Windows
талаптарына ... ... ... ... ... Windows ... Windows ... деп атайды.
Windows DOS– та өңделген қарапайым программаларды орындайды, бірақ мұндай
программалар Windows-тың басымдылықтарын қолданбайды, ... ... ... ... ... ... ... мен игеру өте қарапайым;
өнімділік өте жоғары;
желілік құрылғыларымен жұмыс істейтін әмбебап желілік ... ... ... жүйе ... ... ... электрондық
пошта, мультимедиа құралдары бар. Windows 2000 операциондық ... ... ... Office деп ... ... ... оған ... программалар кіреді:
Microsoft Word мәтіндік редакторы;
Microsoft Excel электрондық кесте;
Microsoft Power Point презентация редакторы;
Microsoft Acces мәліметтер базасын басқару жүйесі;
Microsoft Schendule ... ... 2000 ... ... қолданған кезде қойылатын талаптар:
486DX және одан жоғары процессор;
6 Мб кем емес жедел жады;
сәйкес келетін VGA видеоадаптері;
Windows 2000 ... ... үшін ... ... көлемі 70 Мб болуы керек.
Арнайы программалы қамтамасыз ету – ... ... ... және оның ... ... ... үшін ... программалар
бірлігі. Программалық қамтамасыз ету құрылымы 4 суретте көрсетілген ... ... ... басқарудағы» АЖ-нің ПҚ
Қолданушыларға нұсқау.
Несие операцияларын басқарудағы ... ... ... әрі ... ... ... Қолданушыға онымен жұмыс істеу үшін
көп үйрену мен машықтану қажет ... ... меню мен ... ... ... оған
деректерді енгізу, қарыз алушының төлем қабілетін анықтау кіреді.
Бір терезеден екінші терезеге өту үшін экранда ... ... ... ... асады.
Терезенің оң жағында қарыз алушының аты-жөнін, туған жылын, РНН, СИК,
қызметін, несие түрін, соммасын және Банк атын толтыруға мүмкіндік береді.
Ал ... сол жақ ... екі ... ... басу ... ... ... талдаулар жүргізуге болады:
• Қарыз алушының анкетасы
• Несиені есептеу
• Қарыз алушылар туралы ... ... ... Төлем көрсеткіштері
Төмендегі “Далее” батырмасын басу арқылы толтырылған ... ... ... Оған кіру үшін ... ... ... міндетті
түрде сақтау қажет.
Қарыз алушы туралы ақпараттыкөруде қосымша терезе ашу арқылы жүзеге асады.
Төмендегі ... ... ... басу арқылы есептемелерін көруге
болады.Ол үшін ... ... теру ... ... ... ... ... көру үшін қосымша терезе ашу арқылы
жүзеге асады.
3 Ақпараттық жүйе деңгейін бағалау және қолдануы ... ... ... ... ... басқарудың ақпараттық жүйесін тұрғызуға кететін
шығынды есептеу
Автоматтандыру дегеніміз ол автоматтандырылған басқару жүйесін және
техника саймандар ... ... және ... ... ... өзге ... салыстырғанда көп шығынды талап ететін басқаруларды жүзеге асыру
әдістерінің бірі ... ... ... АЖ құру мақсатына ... шешу ... ... ... жүйелерді енгізу кезінде алынуы
мүмкін болатын ... ... ... ... ... ... ... экономикалық тиімділікті
есептеу АЖ-нің экономикалық ... ... ... ... ... ... табылуы және ол бағалар жүйелердің
программалық және тәжірибелік ... ... ... ... ... ... экономикалық тиімділіктің негізі болып келесі
мәселелер табылады.
... ... мен ... ... ... ... ... мен жеделдігінің жоғарылауы;
• Алғашқы ақпараттардың автоматты тіркелуі, жинақталуы және сақталуы;
• ЭЕМ-ларды қолдану арқылы құжаттарды өңдеуге кететін уақытты үнемдеу;
Есептеу әдісі.Өңдеу мен ... ... ... ... ... ... Салг – ... өңдеуге кеткен шығын;
Сктс- техникалық жабдықтар кешенін алуға кеткен шығын;
Свн- енгізуге кеткен ... ... мен ... ... ... ... ... шығын келесі формуламен өрнектеледі:
Салг=ЗПразраб*В (4.2)
Мұндағы: ЗПразраб-өңдеушінің еңбек ақысы;
В-өңдуге жұмсалған ... ... ... ... ... жүйелердің жұмыс істеуі
үшін қажетті принтерлер мен ДЭЕМ – ның бағасына тәуелді болады.
Жүйелердің орнтау үшін ... ... ... ... ... ... = Kвн + ЗПвн (4.3)
Мұндағы: - орнату уақытына ... ... ... ... ... ... ... үшін алатын еңбек ақысы.
Машиналық уақыттың бағасы келесі түрде анықталады:
Квн = K*ЗПвн – программистің еңбек ақысы.
Машиналық уақыттың бағасы келесі түрде ... = ... – ДЭЕМ бір ... ... ... ... – ДЭЕМ-ның жұмыс істеуге кететін күндер саны.
q – машиналық уақыт сағатының бағасы.
Программистің еңбек ақысы келесі ... ... = Qвн ... Qвн – программистің орнату жұмысымен шұғылданғаны үшін
алатын еңбек ақы мөлшері.
D – бір айдағы (демалыс күндерін қосқандағы) жұмыс
күндерінің саны.
Программаны жазу мен ... ... ... ... ... = Kотл + ... Котл – программаны жөндеуге жұмсалған машиналық уақыттың
бағасы.
Кзп - программистің программаларды жөндеу мен ... ... ақы қоры ... ... ... = Kм ... ... Kм - жөндеуге кеткен айлар саны.
Qразраб - 30 % -і ... ... ... үнемдеуге.Программалық кешендерді орнатудан аламыз. Ол келесі
өрнекпен анықталады:
Э = Затр(з/пл) - Затр(з/пл1)
(4.8)
Мұндағы: Затр(з/пл) – жалақы бойынша енгізу кешеніне дейінгі шығындар о
Затр(з/пл1) - ... ... ... ... ... дейінгі шығындар келесі өрнекпен анықталады:
Затр(з/пл) = Затр(окл) + Затр(пр) + Затр(код) + Затр(выс)
(4.9)
Мұндағы:Затр(пр) – жалақының 40 % ... ... ... ... ... ... ... - жалақының 20 % үстемақы мөлшері
бойынша орнату
жүйесіне дейінгі шығындарға кетеді.
Затр(выс) - жалақының 27,5% көп ... ... ... ... ақы ... ... орнату
түйісіне дейінгі
шығындарға кетеді.
Орнату жүйесінен кейінгі шығындар келесі ... ... = ... + ... + ... + ... ... тиімділік келесі формуламен анықталады.
Эф10д = Э-Ек*С
(4.11)
Мұндағы: Э – шығындардың жылдық үнемділігі
Ек – ақша қаражатын жұмсау тиімділігінің ... - ... және ... ... ... ... Техникалық құралдар кешеніне жүргізейік:
2004 ж мамыр айында Pentium Д.К бағасы 540$ болды. (1$=137 ... ... ... бағасы =73980 теңге.Hewlett Paskard Laser Ted ... ... 270$, яғни 369990 ... ... шығын келесі формуламен анықталады:
Сктс =73980+36990=110970
Енді орнату жүйесін өңдеу жүргізейік (4.2) формуланы қолдану ... ... ... ... ... Егер ... ... мөлшері орта шамамен 20000 теңге болса, ал оған кеткен ... күн ... яғни 24 ... ... 0,584-ке тең болды, онда ... ... ... ... жұмыс істеуге 4 сағат кетеді. Программаны енгізуге 20 ... ал ... ... бір ... 500 ... ... олай болса
программаны енгізуге кеткен уақыт мөлшерінің машиналық уақыттың бағасы
(4.4) формула ... ... ... жалақысы 28000 теңге, онда (4.5) ... ... ... ... ... ... ... кеткен шығынды (4.3) формуламен анықтаймыз:
Квн=40000+23334=63334
Күніне 4 сағаттан 18 күн жұмсалды, олай ... ... (4.4) ... ... ... ... ай қажет болады. Онда (4.7) формула ... ... ... жалақысының қоры:
Кзп=1*28000+8400=36400 тең болады.
Бұдан (4.6) формула бойынша
Сотл=36000+36400=72400
Осылайша (4.1) формула бойынша жүйелерді орнатуды өңдеуге кеткен шығын:
С=11680+110970+63334+72400=258384
Ақпараттық ... ... ... несиелік бөлімде ... 1 ... ... ... ... ... ... мөлшерді құрайды:
Есепші-30000теңге
Сарапшы -20000 теңге
Онда:
Затр(окл) =130000
Затр(пр) = 52000
Затр(код) =26000
Затр(выс) =35750
Соңында, орнатуға дейінгі жалақы ... (4.9) ... ... мынаған тең.
Затр=243750
Жүйелерді орнатқан соң 2 несиелік ... (4.10) ... ... ... кейінгі шығын
Затр(окл1) =90000
Затр(пр1) = 36000
Затр(код1) = 18000
Затр(выс1) =24750
Затр1=168750
ке тең.
Олай болса (4.8) ... ... 1 ... ... ... ... үнемдік
есебі
Э=243750-16850=75000
Шығындарды үнемдеудің бір жылдың мөлшері =900000. олай болса (4.11) формула
бойынша жылдық экономикалың тиімділігі келесідей болды.
ЭФгод=900000-0,42*58384=791480.
Қорытынды: жоғарыда келтірілген есетеулерге ... ... ... ... ... ... Жүйелерді орнату экономикаға тиімді
болып келеді.
Орнатулар жүргізу нәтижесінде жалақымен байланысты ... ... ... – 791480 теңге құрайды. Бірақ жалақымен байланысты
шығынның темендеуімен келесі тұжырымға ... яғни ... ... ... ... отыр. Егер 5 ... ... 20 ... ... ... (1 ... 1 кредитті 1 апта өңдейді) онда
ақпараттың жүйесін орнатқаннан кейін бір несиені өңдеуге аз ... ... күн). Бұл ... ... ... ... және 3 несиелік
жұмысын ... ... ... және ... ... ... жүйелердің жұмыстарына, яғни таңдап ... ... ... ... жүйе ... ... қамтамасыз ету;
- Қолданушылардың бір-бірінен тәуелсіздігін орнату;
- Банктің ақпараттарды өңдеу жылдамдығының жоғарылығы;
- Мәліметтерді өңдеу алгоритімінің ашықтығы;
- ... ... ... және қатаң бақыланатындығы
Ақпараттық жүйелерді ... ... яғни ... өңделетін ақпараттардың көлемі, сонымен ... ... мен ... ... ... өзгеріп отыруы мүмкін. Мұндай
жағдайда берілген ... жүйе ... ... ... көлемінің жедел таралу мүмкіншілігін ... етуі ... ... ... ... жаңа мәселелерді кең таралған Paradox-мәліметтер құрын
таңдаумен байланысты мәліметтер құрында жиналған ... ... жол ... беру 4 ... ... яғни бұл ... ... әмбебептылығын және жылдам ... ... ... ... кезінде мәліметтерді сақтауда олардың
қауіпсіздігін мен зарарсыздығы ... ... ... сенімділігі ұзақ уақыт бойы берілген шарттарды орындау
барысында өзінің ... ... ... ... ... ... белгілеулерді және логикалық байланыстарды
бұзбай оның жеке ... ... ... мен ... қолданушы үшін жүйесін, достың пайдалану негізінде қолданушының
деңгейінде басқарылатын болып ... ... ... ... ... ... ... жүйе мәліметтерді өңдеу азаюына мүмкіндік береді.Жүйеде
жинақталған ... ... ... қолданушының
бойынша артық ақпараттарды ... ... жүйе ... ... ... ... ... анықтамасын енгізу жедел түрде орындалады.
Ақпараттық жүйе еңбек, материалды және қаржылық ресурстарды үнемдеуге
мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... және нәтижесін
талдау
“Несие операцияларын басқарудың” ақпараттық жүйесінің тиімділігі
ретінде оның ... ... ... мен жақсы икемділікті
қамтамасыз ету ... ... және ... ... үрдістерін
ұйымдастыруының дұрыс тағайындалуы, оның ... және ... және ... ... ... ... ... тиімділігі кезінде келесі көрсеткіштердің
анықтамасын ... ... ... ... ... ... ... режимде жұмыс істей алуы және т.б.
Ақпаратты іздеу жүйесінің жұмыс ... ... ... ... ... бұл ... аймақ, яғни нақты қосымшалар, өңдейтін
ақпарат ... ... ... мазмұнына қарасты шешілетін есептер
тізімі. Бұл ... ... ... ... ... оның ... есептеу көлемін жедел түрде қайта бөлу қасиетін қамтамасыз ... ... ... жаңа ... ... ... ... табылады.
Сондай-ақ ақпараттық жүйенің тақырыптық ауданының мазмұнын ... атап айту ... Оны ... ... өңдеу мен сақтау үшін
мәліметтер қорында сапалық құрамы мен ... ... ... болады. Мәліметтер қорының бүтіндігі оларды пайдалану кезі мен
активті күйде тез сақталуын қамтамасыз етеді. Ақпаратты ... ... ... ... ... унификациялауға мүмкіндік беріп, өңдеуді
ыңғайлы түрде келтіреді.
Осы ақпараттық ... ... ... ... өз қасиеттерін ұзақ
уақыт сақтай алуымен сипатталады. Барлық ақпараттық жүйе бір ғана ...... ... төлемқабілетін жедел, үздіксіз және сенімді
жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Жүйенің ... ... оның ... және ... ... ... ... мен жеке
бөліктерінің жұмыс істеуінің ... ... ... дипломдық жұмыс несие операцияларын
автоматтандырды.Несие ... ... ... ... ... ... және ... шешім қабылдау, қарыз алушылар жайлы
есептемелерді алу.
Берілген ақпараттық жүйе икемді және сенімді ... ... АҚ ... ... жүргізілген талдау жұмыстары жүйені
қолдану барысында оның тиімді екенін көрсетті.
Қолданбалы шешімдер – «Несие операцияларын ... ... Delphi ... өнім ... ... Delphi 7 ... өнімі ашық,
құралдар құрамының өте кең жинағына ие. Соның нәтижесінде жаңа функцияларды
тез құра алады және қолданбалы ақпараттық ... ... ... ... ... ... құжатталады және жеңіл түсіндіріледі.
Әмбебаптылығы, үнемділігі, максималды сервисі, қолданушылар үшін ... және ... ... ... ... ... ... ұсыныстар берілген, сонымен бірге есеп ... ... ары ... ... мүмкіндіктері қарастырылды. Ақпараттық
жүйені құру мен енгізудегі барлық шығындар есептелінді.
Берілген өнімнің ... ... мен ... ... объект бойынша
басқару алгоритмін тұрғызуға, есептің тізбесін қалыптастыруға, олардың
сатысын анықтауға, ... ... ... ... ... ... осы ... оптималды талабын негіздеуге,
сенімділігін, жұмыс істеу қабілеттілігін және ... ... ... ... ... ... берілген жобаның экономикалық
мағынасы, «Казкомммерцбанк» АҚ ... ... ... ... ... ... мақсаты мен тағайындалуы сипатталған, несие
операцияларын басқарудың ... ... ... ... ... басқарудың АЖ-нің екінші бөлімінде – АЖ-гі тапсырма
орнын және оның басқа ... ... ... ... ... ... құжаттарының тізімі және сипаттамасы, реквизитттік құрамы
көрсетілген. Ақпараттық база ... ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар программалық
жабдықталуы және оның ... ... ... ... нұсқау
және бақылау мысалдары берілген.
Дипломдық жұмыстың үшінші бөлімінде - АЖ-ні құруға кеткен шығындарды
бағалау, ... ... ... ... ... кеңестер және
нәтижесін талдау және қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... тізімі
1. Қазақстан – 2030 Н.А.Назарбаев. Қазақстандықтар жағдайының өркендеуі,
қауіпсіздігі және жақсаруы. Президенттің Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... рекомендации по организации систем ... и ... ... в ... ... уровня, утвержденные
постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан” 20
сәуір 2001ж. № 116.
3. Қазақстан Республикасының ...... ... ... ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз етудің
мемлекеттік бағдарлымасы туралы» 14 наурыз 2000 жылдың №359 Қазақстан
Республикасының Президентінің ... ... ... кредитным риском. Методические рекомендации
Базельского Комитета по банковскому надзору, Базель, 2000.
6. Велисава Т., Севрук А. ... ... ... ... К.Д. ... ... в ... банках, М., 1997.
8. Автоматизированные информационные технологии в ... Под ред. ... ... ... ... и ... ... Под ред. Д.э.н. профессора И.Т. Балабанова.-
СПб:Питер,2001-304б
10. ... А.М. ... ... ... экономических
информационных систем. Учебник, М: Финансы и статистика,2000-352б
11. Управление финансовыми ... ... ... для ... к ... ... ... Risk Manager (FRM), ... ... ... – Риск- Менеджмент” 2003-283б
12. «Банковское дело» Лаврушина О.И. ФиС, 1998.
13. «Банковское дело» Платонов В.И. Хиггнис М. ... ... ... ... дело» под ред. Сейткасымова Г.С. Алматы: Қаржы-қаражат,
1998ж
15. Кондрашов Ю.Н. Введение в проектирование автоматизированных банковских
систем, учебное пособие,-М.: ... и ... ... Л.П. и др. ... банковские системы. Учебное пособие. 3-
е издание. Переработанное и дополненное. М:Гелиос АРВ,2000-320б.
17. Е.Г.Неверова ... ... ... ... ... зерттеу/ “Экономикадағы ақпарат жүйелері” мақалалар
жинағы. Алматы: Экономика.
18. Коммерциялық банктер операциялары. Мақыш С.Б. Алматы: ... ... ... Л.А. ... А.И.Тилегенов Бизнестегі ақпарат
жүйелері. – Алматы: Экономика Баспасы, 1998.
20. Н.Л.Гагарина. Банк ақпарат ... ... ... ... ... ... ... Экономика.
21. С.Б. Мақыш, А.Ә.Ілияс Банк ісі: оқу ...... ... 2004.
22. Э.М.Бенецкий, Л.А.Морозов. Қосымша программа пакеті қоймасына
автоматтандыралған басқару жүйесін ... – М, ... ... ... ақпараттық технологиялар: Оқулық.
Трибулина И.Т. – М: ФиС, 2000 – 416 ... ... В.В., ... А.М. ... ... на разработку программных
средств. – М:Финансы и ... ... А.И. ... ... (российский и зарубежный опыт)
–М: ИНИТИ, 1998.
26. Смирнова Г.Н. и др. Проектирование экономических ... М: ... и ... ... Солянкин А.А. Компьютеризация финансового анализа и прогнозирования в
банке. М:Финстатинформ,1998.
28. Фаронов В.В. Delphi 4. Учебный курс.-М: “Нолидж”,1998.
29. Финансово-кредитный словарь, т. ... ... ... ... кеңесі
Басқарма
Басқарма төрағасы
Департаменттер
Басқару
Басқару бөлімдері
Қызметтер
Несие операцияларын басқарудың АЖ-сі
Жабдықтау бөлімі
Функционалдық бөлім
Техникалық ... ... ... ... ... ... анкетасы;
Табыс декларациясы; кепіл хаты;
Математикалық жабдықтау
КАА
ША
А
келісім шарт№;, мерзімі, банктің аты, қарыз алушының аты-жөні, несие
соммасы,қарыз ... ... СТН; Р/С; ... ... ... берушінің
шарты, екіжақ құқықтары, несиенің қызмет көрсету мерзімі ... ... ... келісім шарт заты, қарыз алушының аты-жөні, ... ... ... ... ... ... жабдықталуы, шешім, қолтаңбалар
Несие құжаттамасы (Кредитная досье)
Керекті құжаттарды баспаға шығару
Қарыз алушы-
ның несие құ-
жаттамасы
Несие келісім шарты
Несиені төлеу көздерін талдау
Қарыз алушының өтінішін және ... ... ... ... ... және кепіл туралы келісім- шарт жасау
Несие беру, қайтару және оған сыйақы төлеуіне ... ... ... дайындау және баспаға жіберу
Анықтамаларды рәсімдеу және баспаға шығару
Күнделікті несие операцияларының тізілімін енгізу
Қарыз алушы
ША
Банктік қарыз келісім шарты
Несие келісім шарты
Өңдеу
OKZ
КАА
Несие алу ... ... ... ... декларациясы;
Кіріс және шығыс туралы есептеме
Несие сарапшысы
АБ
Жүйелік программалық қамтамасыз ету
МҚ
Заң департаменті
Несиелік тәуекелдер
басқармасы
Бухесеп және есеп беру басқармасы
«Несие операцияларын басқарудағы» ... ... меню ... ... қамтамасыз ету
Delphi программалау ортасы
Windows ХР операцион
ық жүйесі
Несиені
есептеу
Қарыз алушының рейтингін анықтау
Төлем көрсеткіштері
Есептемелерді шығару
Қарыз алушылар туралы ... ... ... ... ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 54 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Коммерциялық банктің активті операциялары»36 бет
Қазақстан Республикасының коммерциялық банктері41 бет
Қазкоммерцбанк» акционерлік қоғамына жалпы сипаттама51 бет
Ағымдағы шоттағы шетел валютадағы ақша қаражаттарының есебі43 бет
Бухгалтерлік есеп бойынша есептер жинағы21 бет
Валюта нарығы және валюталық реттеу туралы жалпы түсінік43 бет
Қазақстан Республикасында валюта нарығын реттеу сараптамасы27 бет
"Қазкоммерцбанк" АҚ-ның несиелік портфелінің сапасын талдау31 бет
5 қабатты тұрғын үйдің іргетас құрылысына технологияық карта тұрғызу21 бет
Excel ортасында графиктер мен диаграммаларды тұрғызу7 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь