"бруцеллез"

I.Кіріспе
II.Негізгі бөлім
1. Бруцеллез
2.Індеттік ерекшіліктері
3. Патологоанатомиялық өзгерістер
III.Қорытынды.
IV.Пайдаланылған әдебиеттер.
Конопаткин А.А-ның /1984 / мәліметіне сүйенсек бруцеллез /brucellosis/-аналықтардыңіштастауымен, шу түспеуімен, эндометриттермен, еркектерініңжиірексимптомсызөтетінорхиттарыменсипатталатынмалдардыңсозылмалыауруы.
Бруцеллез жершарыныңкөптегенелдеріндетаралған, бірақсиреккездесетін Африка, ОрталықжәнеОңтустікАмерикада. Азия мен Европаныңкейелдерінде.
Қоздырғышы.Brucelloтусының 6 турі бар: 9 биоварианты бар Br.abortus, Br.melitensiz-3, Br.suis-4, Br. Neotomac, Br. OvisжәнеBr. Canis. Барлықбруцеллаларполиморфты, /0,6-1,5*0,5-0,7 мкм/. Микробтарқозғалмайды, анимендібояуларменжақсыбоялады, грам-теріс. Кейбірштамдар капсула түзеді.
Бруцеллалардың физикалық жэне химиялық факторларға төзімділігі жоғары емес. 60 С-да 30 минутта70 С-да 5-10 минутта, 90-100 С-та бірденөледі. Ашылғанжәнесалқынсутте, қаймақта микроб 4-7 кунгедейінсақталады, киімде – 14 кун, ірімшік,май, тұздалгантеріде – 67 кун, тұздалғанетте – 3 айғадейінсақталады. Топырақта, суда, іріазықта – 4 айғадейінөміршендігінсақтайалады. Шірігенматериалда микроб тез жойылабастайды. Тікетускен кун саулесі 3-4 сағатта, креомин, фенол, формацильдегид (1%) ерітінділерібірсағатта, 5%-к жанасөндірілгенәк – 2 сағаттаөлтіреді.
1. Жумабеков Х.С., Дербышев К.Ю. Жануарлардың патологиялық
анатомиясы. Алматы, 2011. 364б.
2. Қожабеков З.К. Мал аурулары. Алматы, Қайнар,1989ж. 384 б.
3. Қаракөбенов Н.Н. Соттық медициналық сараптама. Алматы 1998ж.
4. Жумабеков Х.С. Патологоанатомическая диагностика инвазионных
болезней домашных животных и птиц. Алматы, 2001.
5. Кожабеков З.К., Отенов А.М. Малдың патологиялық физилогиясы.
Оқулық, Алматы. «Ана тілі», 1992ж. 285б.
6. Жумабеков Х.С. Патоморфология гельминтозов. Алматы, 2007, 174 с.
        
        Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министірлігі Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті
СӨЖ
Тақырыбы: Бруцеллез
Орындаған : Қанатова Б.
Тобы: ВМ-201
Тексерген : ... ... 2015 ... ... ... ерекшіліктері
3. Патологоанатомиялық өзгерістер
III.Қорытынды.
IV.Пайдаланылған әдебиеттер.
Конопаткин А.А-ның /1984 / мәліметіне сүйенсек ... ... шу ... ... еркектерініңжиірексимптомсызөтетінорхиттарыменсипатталатынмалдардыңсозылмалыауруы.
Бруцеллез жершарыныңкөптегенелдеріндетаралған, бірақсиреккездесетін Африка, ОрталықжәнеОңтустікАмерикада. Азия мен Европаныңкейелдерінде.
Қоздырғышы.Brucelloтусының 6 турі бар: 9 ... бар ... ... ... Br. ... Br. OvisжәнеBr. Canis. Барлықбруцеллаларполиморфты, /0,6-1,5*0,5-0,7 мкм/. Микробтарқозғалмайды, анимендібояуларменжақсыбоялады, грам-теріс. Кейбірштамдар капсула түзеді.
Бруцеллалардың физикалық жэне химиялық ... ... ... ... 60 С-да 30 ... С-да 5-10 ... 90-100 С-та бірденөледі. Ашылғанжәнесалқынсутте, қаймақта микроб 4-7 кунгедейінсақталады, ... - 14 кун, ... ... - 67 кун, тұздалғанетте - 3 айғадейінсақталады. Топырақта, суда, іріазықта - 4 ... ... ... тез жойылабастайды. Тікетускен кун саулесі 3-4 сағатта, ... ... ... (1%) ... 5%-к ... - 2 сағаттаөлтіреді.
Індеттікерекшіліктері. (Сайдулдин Т. 1999) мәліметібойыншабұлаурудыңтабиғиошағыболмайды.
Инфекция қыздырушысыныңбастауынабруцеллезбенауырғанмалдаржатады, әсіресеоларклиникалықбелгілеріайқынбілінгенкездеөтеқаупті. Ондайжануарлар марана мен, ... ... ауру ... аса мол ... ... ... шәуетпен, нәжіспенжәнежесеппенбіргебөлінеді. Сиырдыңжеміндебруцеллалар 7-9 жыл, ал қойда 2-3 ... ... ауру ... мал ... ауру жәнесаумалдардыбіргежайганда, бірсуаттансуарганда, біржолменайдағандатаралады. Ауру қоздырушысын мал қарағаит пен кемірушілер де әкеледі. Әсіресеоларбруцеллезгешолдыққанмалдардыңшуымен не тастандытөлемінжанасканжағдайда микроб ... ... Бас ... мал ... ал кейінжаппайіштастауымумкін. 2-3 жылөткенсоң аборт байкалмайды, ал шеттен мал коскандаіндеттенуөршіп, жаңаәкелінгенжәнебұрынаурғанмалдардықосақамтып, тастауқайтаданқаулауымумкін. Малдыаралстыруіндеттіөршетіп, ... ... ... ... уақытылы шумен тастандытөлдіжинамау, көңдітазаламау, дезинфекцияныреттітурдежасамаубруцеллездіңшығуынажағдайтудырады.
И.А. Тарасовтың (1937) мәліметібойыншаBr. Melitensis - жоғары вируленттіштамының 50 мыңбруцелласының 10-ы қойларда тек лимфа ... ал 100 мың ... ... ... ... ... мен теріарқылызарарлануыүшінбруцеллалардыңкөпмөлшерікерек.
ЕлеміздіңәртүрлімекемелеріндебруцеллалардыңвирулентіштаммдарынтитрлегенкездеBr.melitensisштаммынынконъюктиваішілікжәнетеріастынаегіпжұктырудағысалыстырмалышамаменорташакөрсеткішінің 25 тен 100 мың микроб денесіекенінанықтады (М.М. Иванов, Е.С. Орлов) Бұлжағдайдабелгіліуақыттанкейінқандаспецификалықантиденетудыратын, аз уакыттыбактерияныжәнежануарағзасыныңбөлекоргандары мен ... да Br. ... бар. ... 10 нан 100 млн. ... (М.М. Иванов,Е.С. Орлов жәнебасқалары). Қолданзарарлағанкезде қоздырғышдозасыменинкубациялықкезеңніңұзақтығыанықталады. Бірақолүшінгруппадағыжануарлардыңмассасы мен ... ... ... органдарынзарарламауы, адам мен жануарлардыңәртүрліинфекциялықауруларыныңбілінуқалпыекенінестеншығармауқажет.
(А.Зильбер, 1958)
А.Триленко (1956),Плане (Plomet, 1971) жәнебасқаавторларкөрсетуінше, инфекция көзіболыпқалыптыбұзалаукезіндегібруцеллабөлетінсиырлар да жатады.
Бұданшығатынқорытынды, бруцеллаинфекциясыныңеңкішкене аз дегенкөзініңөзіқауіпті, себебібұлошақтанжануаранасынаәлсін-әлсінеңминимальдыдозасыныңенуініңөзі инфекция активизациясынажәнеклиникалықбруцеллезгеәкеліпсоғуымүмкін. (Трипенко ... ... ... ... ас ... және ... ... жыныс жолдарының кілегейлі қабықтарынан және көз конъюнктивасынан тоқтаусыз өтіп, сөл жүйесіне түседі де, одан маңайында орналасқан сөл ... ... ... ... сөл ... және үлпершек ағзаларға енеді.
Бруцеллез инфекциясының өрбуін з кезіге бөледі: бастапқы латенция, генерализация және ... ... ... ( ... ) ... ... ... белгілі бір ұлпаға қалыптаса бастайды да, аурудың клиникалық белгілері біліне ... Бұл ... сөл ... ... ... басталып, үлпершек ағзаларда лимфоциттер мен гистоциттердентұратын микрогранулалар түзіліп, ... ... ... ... ... байқалады. Бұл кезең әсіресе жас төлдерде ұзаққа созылады. Жалпы алғанда ьұл құбылыстар инфекцияға ... ... ... алғы ... ... ... Сондықтан жас малдың организмі бруцеллезге төзімді болып келеді. Бұл кезең ересек сақа жануарларда қысқа болады және бір ерекшелігі ... түзу баяу ... де, ... ... ... дәрежеде болады.
Генерализация кезеңі буаздықтың, төзімділіктің төмендеуі, күтімнің нашарлауы нәтижесінде байқалады. Буаздықтың екінші жартысы кезінде ... ... ... ... ... көмірсулары бруцеллалардың өсуін жеделдетеді деп есептейді. Бұл кезең бактериямен және айқын клиникалық белгілерімен ерекшеленеді. Жануарлардың денесінде әр түрлі ... мен ... ... ... процесстері өрбіп, оның нәтижесінде орхит , бурсит, вагинит сияқты бруцеллездің негізгі белгілері пайда болады. ... ... ... ... ... және ... ... салдарынан буаз жануарлар іш тастайды. Генерализация кезеңінде антидене түзілуінің күшеюіне байланысты серологиялық ... оң ... ... ... ... ... қанға көп мөлшерде түскен бруцеллалардың антигендері антиденелерді ыдыратып, серологиялық реакциялардың нәтижесі теріс болуы мүмкін.
Генерализациядан кейін байқалатын екінші латенция ... ... ... ... өше бастағанымен денеден ұзақ уақыт бойы микроб бөлініп шығады. Бұл кезеіде организмде осы ауруға тән өзгеше аллергиялық құбылыстар ... ... мен ... ... ... ауру жұққаннан серологиялық немесе аллергиялық реакциялар оң нәтиже бергенге дейін, 2 - 4 аптаға созылады. Егер ауру жұққан ... ... ... ... ... ... ... Онда шалдыққан малдарды серологиялық немесе аллергиялық тексеру арқылы ғана анықтауға болады.
Жануарлардың барлық түрінде ... ... ... - ... ... ... байқалатын іш тастау. Сиыр негізінен 5 - 8 айлығында, қой мен ешкі 3 - 5 ... ... кез - ... ... ит 4 0- 50 күн ... іш тастайды. Сиыр мен қой әдетте екінші ... іш ... ал ... ол ... рет ... мүмкін. Іш тастар алдында буаз малдың емшек үрпі сызданып, сыртқы жыныс мүшелері толықсып, сарпайынан қызғылт - қоңыр ... сора ... Іг ... ... ... шуы ... бастапқыда кілегей - іріңді, соңынан іріңді - фибринді эндометрит байқалады. Кейбір жануарларда ... ... ... ... безі және фаллопий түтікшелері қабынады. Дерт асқына келе дененің ыстығы ... ... сүті ... ... ... ... ... зақымдануы жануардың жыныстық қабілетін нашарлатып, соңы бедеулікке ... ... ...
Жекелеген жануарларда бруцеллез кезінде бурсит, гигрома, артрит, ... ал ... ... ... және ... байқалып, ені ісініп, кейді шектен тыс ұлғайып, салбырап жүреді. Әсіресе , жұқпалы эпидидемитке шалдыққан қошқардың ені ісініп, ... ... ... ... ... ... түтік тәрізденіп қолға білініп тұрады.
Жыныс мүшелерімен қатар басқа ағзалар да ... ... тері ... шел мен ішкі ... ... пайда болып, аяқ бұлшықеттері салданады. Жылқының желкесі мен шоқтығында бурсит кездеседі. Қазіргі кезде ... ... ... ... ... байланысты, аурудың клиникалық белгілері білінбей, микроб алып жүруші ретінде, симптомсыз өтеді.
Патологоанатомиялық өзгерістер. Іш тастаған малдың қағанағы ... оның ... ... ... мен ірің ... да, ... бүйректері көкбауыры ісінеді, бауырында абцесса болуы мүмкін. Еркек малда іріңдеген өліеттенген орхит, ал ұрғашы малда мастит, ... ... ... кездеседі. Кейбір жануарда шорбуын, бурсит байқалады.
Тастанды төлдің тері асты шелі ... ... ... кетеді. Көкірек және құрсақ қуыстарында фибрин ірміктері бар қызыл - қоңыр түсті сұйық жиналып, сірі және ... ... ... Ішек - ... ... ... мен ... сыздана қабынып, ал бауырында өліеттеніп қабыну процестері байқалады.
Гистологиялық тексеру кезінде әр түрлі мүшелер мен ағзаларда өліеттенген ошақтар бабылады. ... ... ... элементтері мен гистоициттерден құралған микрогранулемалар және бөлікше аралық ұлпада полиморфтық торшалардан ... ... ... ... Бруцеллезге диагноз кешенді түрде індеттанулық, клиникалық аллергиялық және зертханалық тексерудің нәтижесінде ... ... ... ... ... ... ... болғаны - болмағаны, өткен жылдардағы бруцеллезге тексерудің қортындылары еске ... ... ... ... мәселе - шеттен әкелінген мал және оны карантиндеу ретінің ... ... ... ... төлдің санына, аналық малдық іш тастауы мен қысыр қалуына және оның ... ... ... ... клиникалық тексеру кезінде бурсит, еркек малда орхит, ұрғашы малда эндометрит, іш тастау, шуы түспеу сияқты ... баса ... ... ... тексеру арқылы енін, еннің шылауын сипап қошқардың жлұқпалы эпидимитіне түпкілікті диагноз қоюға болады.
Буаз мал іш ... ... ... ... ... ... Ол үшін ... зерттеуге тастанды төлді ұрық қабымен немесе төлдің қарнын екі ... буып ... ... мен ... ... енін ... жатырдың өзгеріске ұшыраған тұстарынан кесінді және сөл түйіндерін алады. Аталған материалдарды ауырған малдың әрқайсысынан жеке - жеке ... ... іш ... ... сойған кезде алып, лабораторияға консервіленбеген күйі жеткізеді. Егер патматериалды тексеруге бір тәулік ішінде жеткізу мүмкін болмаса, оны ... 30 % ... ... ... ... ... лабораторияға серологиялық тексеруге сол малдың сүтін, қанын немесе қанның сарысуын жібереді.
Бактериологиялық диагноз үшін жағындыларды микроскоппен ... ауру ... ... ... теңіз тышқанына биологиялық сынама қояды.
Серологиялық реакциялар бруцеллезге малды ... ... үшін ... ... ... ... ең танымал әдістер: АР, КБР, КҰБР, ККБР, СР ... ... ... бруцеллездің соңғы кезеңдерінде нәтижелі деп есептеледі. Бұл үшін бруциллин аллергені пайдаланылады. Оны тері ішіне және тері астына жібереді. ... ... ... ... ... ... ...
Бруцеллезді анықтау үшін оны басқа аурулардан ажыратып балау ... ... ... іш ... әкеп ... ... ... лептоспироз, жыныс мүшелерін зақымдайтын жұқпайтын аурулардан ажырату керек.
Емі. бруцеллезбен ауырған мал емделмейді, лезде сойылады.
Иммунитет. Бруцеллезбен ... ... ... ... ... Оның ұзақтығы сиырда 4 - 5 жыл, ... 2 жыл. ... ... иммуниттеттің ерекшелігі, ол бастапқы кезеңде стерильді емес, яғни организмде қоздырушы микроб сақталады, ал соңынан иммунитеттің стерильді кезеңі басталып, ... ... ... ... ... ... ... ұзақ сақталуы себепті ауруға шалдыққан мал, клиникалық тұрғыдан жазылып кетсе де, басқа жануарлар үшін қауіпті, инфекция қоздырушысының бастауы болып ... ... ... иммуниттет жасушалық факторға негізделген, ал антиденелердің қорғаныс қабілеті онша емес, олар тек жануардың ауруға шалдыққанының белгісі ... ғана ... ... бір ... ... иммунитет, бұл микробтың басқа түрлерінен де қорғайды. ... 1906 ж қой мен ... ... ... ... ... тірі және ... өсіндісін егіп, өлі микробтың иммундық қасиетінің төмен ... ... ... ... J. Buck 1930 жылы ұзақ ... ... ... өсіру арқылы уыттылығы төмен B. abortus 19 - ... ... оны ... ... ... Бұл бруцеллезге қарсы қолданылған вакциналардың ішінде дүние жүзінде еі көп қолданылады. Оның артықшылықтары - қасиеттерінің ... және ... ... ... ... ... -9 ... жануардың организмінде антидене ұзақ уақыт сақталады да, серологиялық әдіспен тексергенде нағыз аурудан ажырату мүмкін болмайды, бруцеллезге қарсы иммунитет аурудың жұғуынан ... ... ... ... ... да ... - оқтын тексеріп, ауруға шалдыққан ... ... ... тура ... және ... ... Бруцеллездің алдын алу үшін еі басты шара - аурудан сау шаруашылықты сырттан ... ... ... ... ... ... - ... талаптарды орындау. Мал табындарын тек қана аурудан таза шаруашылықтарда өсірілген сау жануарлардан құрайды және жайылымда, ... ... бір - ... араласуына жол бермеу. Жоспарлы түрде жануарларды бруцеллезге тексеріп тұрады. Өсіру үшін шаруашылыққа әкелігшен малдарды 30 күн карантинге ұстап, бұл ... ... ... және комплемент байланыстыру реакциялары реакциялары арқылы тексеріп, нәтижелері теріс болғанда ғана жалпы табынға қосады. Мал іш тастаса, оның қанын және ... ... ... ... жібереді. Бруцеллезге қарсы ірі қараны 19 - және 82 - ... ... ... ал қойды 19 - штамм және Rev - 1 ... ... ... ... ... ... ... карантин қойылып, сауықтыру шаралары жүргізіледі. Сауықтырудың ең тиімді әдісі ауру ... ... ... ... ... ... ... жаңадан сау мал әкелу. Әрине, бұлай еті аурудың байқалған сәтінде уақтылы ... ... ... ... ... ғана ... болады. уақыт өтіп кетіп, ауру кең тарағанда мұндай мүмкіндік болмайды да, ауруға шалдыққан малдарды дүркін - ... ... ... ... түгелдей бөліп алуға болады.
Ауру шыққан сиыр фермасын карантиндік ренттілікке ұстап, барлық малды 15 - 30 күн ... ... ... ... ... оң ... берген жануарларды жедел бөліп алып, сояды да, қораны дезинфекциялайды. Осылайща тексеруді бүкіл ... ... ... екі рет ... ... ... ... жүргізеді. Екі рет теріс нәтиже алған соң табынды 3 - 6 айға ... ... бұл ... 2 рет ... ... ... теріс нәтиже берсе табын сауықтырылды деп есептеп, қорытынды дезинфекция жасаған соң карантинді алады.
Қолданған әдебиеттер
1. Жумабеков Х.С., Дербышев К.Ю. Жануарлардың патологиялық
анатомиясы. ... 2011. ... ... З.К. Мал ... Алматы, Қайнар,1989ж. 384 б.
3. Қаракөбенов Н.Н. Соттық медициналық сараптама. Алматы 1998ж.
4. Жумабеков Х.С. ... ... ... ... ... и ... ... 2001.
5. Кожабеков З.К., Отенов А.М. Малдың патологиялық физилогиясы.
Оқулық, Алматы. , 1992ж. 285б.
6. Жумабеков Х.С. Патоморфология гельминтозов. Алматы, 2007, 174 с.

Пән: Медицина
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«ОҚО Сайрам ауданы бойынша ауылшаруашылығы малдарының «бруцеллез (сарып)» ауруынан алдын алу және онымен күресу шаралары64 бет
Ірі қара бруцеллезі25 бет
Бруцеллез54 бет
Бруцеллез ауруы3 бет
Бруцеллез ауруы туралы ақпарат4 бет
Бруцеллез ауруына қарсы жүргізілетін күнтізбелік жоспар10 бет
Бруцеллез балау әдістері3 бет
Бруцеллезді балау әдістері9 бет
Бруцеллезді балау әдістері туралы7 бет
Бруцеллезді серологиялық анықтау5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь