Жылудинамиканың бірінші және екінші заңы туралы ақпарат


КІРІСПЕ
1.ЖЫЛУДИНАМИКАСЫ 4
1.1Тарихы 4
1.2 Iшкi энергия туралы түсiнiк. Жылудинамикадағы жұмыс. 5
1.3 Жылу мөлшерi. Жылу балансының теңдеуi 6
1.4 Идеал газдың iшкi энергиясы. 7
1.5 Жылудинамиканың бiрiншi заңы. 8
1.6 Жылудинамиканың бiрiншi заңын изопроцестерге қолдану 8
1.7 Жылудинамиканың екiншi заңы. 9
2. АЙНАЛМАЛЫ ПРОЦЕСС 11
ҚОРЫТЫНДЫ 13
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР: 14
Термодинамика - энергияның трансформация реттейтін заңдар ғылым.
Термодинамиканың негіздері қаланды XIX ғасырда қашан дамуына байланысты жылу қозғалтқыштары REQ пайда трансформация заңдарын зерттеуге арналған. Жылудинамикасының негізін, тәжірибемен анықталған екі заңы құрайды - жылудинамикасының бірінші және екінші заңдары, олар техникалық жылудинамикасында жылу мен жұмыстық жеке күйінде қолданылады.Демек, бұл топтағы жұмыстар өздігінен жүрмейді және оларды еріксіз жүргізілетін жұмыстар дейді екен. Екінші топқа өздігінен жүретін жұмыстар жатады. Мұндағы жұмыс нәти-жесінде сыртқы күшке қарсы жұмыс алынбайды. Оларға ешбір кедергісіздік жағдайларындағы горизонталь жазықтықтың үстін-де кішкене шардың дөңгелей қозғалуы, сағат маятнигінің тербел-мелі қозғалуы мысал. Ал үшінші топтағы жұмыстарға өздігінен, емін-еркін жүретін процестер жатады немесе мұндағы жұмыс нә-тижесінде пайда болатын өзгеріске, оған пропорционалды түрде сырттан күш жүмсалмайды. Оған көтерілген жүктің төмен түсуі, тастың құлауы, күшті қышқыл мен күшті негіздің өзара бірін-бірі нейтралдауы, жұмыс істеп түрған гальваникалық злементтегі кез келген химиялық реакциялар^ көмір, жанар май, газ сияқты отын-дардың жануы, қопарылғыш заттардың жарылуы, ылғалды атмос-ферадағы металдың (темірдің) тотықтануы сияқты өмір мен өнді-рісте жиі кездесетін құбылыстар мен процестер мысал. Үшінші топтағылар оң, ал бірінші топтағы, өздерінің жүруі үшін тыстан күш қажет ететіндер теріс жұмыс делінеді, екінші топтағыда жұмыс жоқ.
Денелердің жиынтықтағы, өзара әрекетте болуын, жүйелер деп атайды. Осы денелердің арасында, жұмыстық дене, ерекше бөлектенеді, ол жылу мен жұмыстың өзара алмасу процессін жүргізеді. Қалғаны - қоршаған орта көздері (немесе жылу сіңіргіштері). Жұмыстық дене есебіне газдар мен булар жатады. Сұйықтармен салыстырғанда, газдар және булар, қыздыру және салқындату кезінде, қысымы мен көлемін едәуір өзгертеді. Техникалық жылудинамикасының әдістері үшін негізгі өзгешелігі жылудинамикалық процесстері мен жүйелерінің идеализацияда болуынан, процесстегі жұмыс жүйелерінің көбейуіне келтіреді.  
1.Бахмачевский Б.И. и др. «Теплотехника». - М.: Металлургиздат., 1969. - б.3-20
2.Нащокин В.В. «Техническая термодинамика и теплопередача». - М.: Высшая школа, 1980. - б.3-15
3.Лариков Н.Н. «Теплотехника» - Стройиздат., 1985. – б.4-16
4.Баскаков Б.В., Берг О.К., Витт и др. «Теплотехника» - М.: Энергоатомиздат., 1991. – б. 4-11, б. 40-41
5.Кабашев Р.А. ж. б. Жылу техникасы: Оқулық/ Р.А. Кабашев, А.К. Қадырбаев, A.M. Кекилбаев. -Алматы: «Бастау» баспаханасы, 2008. -425 б
7.Ә. Нысанбаев – Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 жыл;
8.Балалар энциклопедиясы 6 том;

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Инженерлік-технологиялық факультеті
(факультет атауы)

Техникалық физика және жылуэнергетикакафедрасы
(кафедра атауы)

Мамандыққа кіріспе
(пән атауы)

СӨЖ
(жұмыс түрі)

Жылудинамиканың бірінші және екінші заңы
(жұмыстың тақырыбы)

Орындаған: Шайдархан А.У
Топ: ТЭ-517
Тексерген: Сейсенбаева М.К.

Семей-2015

МАЗМҰНЫ:
КІРІСПЕ
1.ЖЫЛУДИНАМИКАСЫ 4
1.1Тарихы 4
1.2 Iшкi энергия туралы түсiнiк. Жылудинамикадағы жұмыс. 5
1.3 Жылу мөлшерi. Жылу балансының теңдеуi 6
1.4 Идеал газдың iшкi энергиясы. 7
1.5 Жылудинамиканың бiрiншi заңы. 8
1.6 Жылудинамиканың бiрiншi заңын изопроцестерге қолдану 8
1.7 Жылудинамиканың екiншi заңы. 9
2. АЙНАЛМАЛЫ ПРОЦЕСС 11
ҚОРЫТЫНДЫ 13
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР: 14

КІРІСПЕ

Термодинамика - энергияның трансформация реттейтін заңдар ғылым.
Термодинамиканың негіздері қаланды XIX ғасырда қашан дамуына байланысты жылу қозғалтқыштары REQ пайда трансформация заңдарын зерттеуге арналған. Жылудинамикасының негізін, тәжірибемен анықталған екі заңы құрайды - жылудинамикасының бірінші және екінші заңдары, олар техникалық жылудинамикасында жылу мен жұмыстық жеке күйінде қолданылады.Демек, бұл топтағы жұмыстар өздігінен жүрмейді және оларды еріксіз жүргізілетін жұмыстар дейді екен. Екінші топқа өздігінен жүретін жұмыстар жатады. Мұндағы жұмыс нәти-жесінде сыртқы күшке қарсы жұмыс алынбайды. Оларға ешбір кедергісіздік жағдайларындағы горизонталь жазықтықтың үстін-де кішкене шардың дөңгелей қозғалуы, сағат маятнигінің тербел-мелі қозғалуы мысал. Ал үшінші топтағы жұмыстарға өздігінен, емін-еркін жүретін процестер жатады немесе мұндағы жұмыс нә-тижесінде пайда болатын өзгеріске, оған пропорционалды түрде сырттан күш жүмсалмайды. Оған көтерілген жүктің төмен түсуі, тастың құлауы, күшті қышқыл мен күшті негіздің өзара бірін-бірі нейтралдауы, жұмыс істеп түрған гальваникалық злементтегі кез келген химиялық реакциялар^ көмір, жанар май, газ сияқты отын-дардың жануы, қопарылғыш заттардың жарылуы, ылғалды атмос-ферадағы металдың (темірдің) тотықтануы сияқты өмір мен өнді-рісте жиі кездесетін құбылыстар мен процестер мысал. Үшінші топтағылар оң, ал бірінші топтағы, өздерінің жүруі үшін тыстан күш қажет ететіндер теріс жұмыс делінеді, екінші топтағыда жұмыс жоқ.
Денелердің жиынтықтағы, өзара әрекетте болуын, жүйелер деп атайды. Осы денелердің арасында, жұмыстық дене, ерекше бөлектенеді, ол жылу мен жұмыстың өзара алмасу процессін жүргізеді. Қалғаны - қоршаған орта көздері (немесе жылу сіңіргіштері). Жұмыстық дене есебіне газдар мен булар жатады. Сұйықтармен салыстырғанда, газдар және булар, қыздыру және салқындату кезінде, қысымы мен көлемін едәуір өзгертеді. Техникалық жылудинамикасының әдістері үшін негізгі өзгешелігі жылудинамикалық процесстері мен жүйелерінің идеализацияда болуынан, процесстегі жұмыс жүйелерінің көбейуіне келтіреді.

Жылу динамикасының бірінші заңы

Жылу динамикасының бірінші заңы М.В. Ломоносов ашқан энергияның сақталу және айналу заңының газға арналған бір түрі болып саналады. Бұл заң материяның, қозғалыстың және күштік жойылмайтының оның бір түрден екінші түрге айналатынын көрсетеді.
Жылу динамикасының бірінші заңы механикалық және жылу энергиясының өзара айналуының ара қатнасын көрсетеді:

Q=L (1)

мұндағы, Q - жұмысқа айналатын жылу мөлшері;L - Q жылу мөлшерінен алынатын жұмыс.СИ жүйесінде Q мен L бір өлшеммен Дж алынады.Энергияның өлшем бірліктері мына қатнаста болады.

1 Дж 0,102 кгс·м 0,24 кал
1 Кал 4,18 Дж 0,43 кгс·м
1 Дж 2,39 10-4 ккал 2,78 10-7 кВт ·сағ 0,74 ft lbg

Қуат 1 Вт 0,102 кгс·мс 0,24 калс 1,36 10-3 а.к.1 ат. күші 736 Вт 75 кгс·мс 175,5 калс 542,5 ft lbg
Жылу динамикасының бірінші заңын қолдана отырып жылу қоңдырғысының ПӘК табуға болады.ПӘК - жылудың жұмысқа айналуының жетілу дәрежесін көрсетеді.Егер 1 кВт сағ кететін отын мөлшелері белгілі болса, онда ПӘК-ті мұндағы, b - отынның меншікті мөлшері, кг кВт·сағ Qт - жылудан алынған жылулық мөлшері, кДжкгКезкелген денеге арналған жылу динамикасының бірінші заңының дифференциалдық түрде алынған аналитикалық кескіні.
dQ = dU + dL (2)

мұндағы, dQ - массасы М, кг жұмысшы денеге сырттан жіберілген жылу мөлшері;dU - Жұмысшы дененің ішкі энергия өзгерісі;dL - сыртқы қысымды жеңуге кетірген жұмысшы дененің атқаратын жұмысы (ұлғаю процесінің сыртқы жұмысы)
1 кг кезкелген газдың күйінің өзгерісіне арналған түрі мынадай:

dq = dU + dL (3)

мұндағы dq = pdV онда dq = dU + pdV.
Процестің толық өзгерісін сипаттайтын теңдеу:

Q = U + L (4)

Кезкелген процесс үшін (1кг) газ күйінің кішкентай өзгерісін көрсететін идеал газдың ішкі энергия өзгерісін арналған теңдеу:

dU = Cv · dt (5)

Жылу техникасының есебінде көбіне ішкі энергия өзгерісі пайдаланылады. Соңдықтан оның абсолюттік шамасы қарастырылмайды. Сонымен осы ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жылудинамиканың бірінші және екінші заңы жайлы ақпарат
Жылудинамиканың бірінші және екінші заңы
Жылудинамиканың бірінші және екінші заңы туралы мәлімет
Жылудинамиканың бірінші және екінші заңы туралы
Жылудинамиканың бірінші және екінші заңы жайлы мәлімет
Жылудинамиканың бірінші мен екінші заңы жайлы мәлімет
Жылу динамиканың бірінші және екінші заңы
Жылудинамиканың 3-ші заңы
Термодинамиканың екінші заңы
Жылудинамикасының бірінші және екінші заңдары
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь