Турбина сатысындағы жоғалтулар және пайдалы әсер коэффиценті


Кіріспе 3
Турбина сатысындағы жоғалтулар. Турбина сатысының пайдалы әсер коэффициенттері 4
Қорытынды 13
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 14
Өздік жұмыста мен турбина сатысындағы жоғалтулар және турбина сатысының пайдалы әсер коэффициенттерін қарастыратын боламын, қысқаша мәлімет бере кетсем: Бу немесе газ турбинасы будың немесе газдың потенциалды энергиясы кинетикалық, ал кинетикалық энергиясы иіннің бұрылуның механикалық энергиясына айналатын қозғалтқыш болып табылады.
Жұмыс қалақшалар әсер бойынша турбиналық сатылар буы екіге бөлінеді активті және реактивті. Активті турбиналық сатыда кеңейтілу буы қозғалмайтын түтікте жұмыс қалақшаларға түскен кезде пайда болады.Реактивті турбиналық сатыда кеңейтілу буы қозғалмайтын түтікте ғана емес, сонымен қатар жұмыс қалақшалардың канал арасында пайда болады.
1. Вейнберг А., Вигнер Е. Физическая теория ядерных реакторов. ИЛ, М. 1961.
2. Галанин Д.Ф. Теория ядерных реакторов на тепловых нейтронах. Атомиздат., М., 1981.
3. Гордеев И.В., Кардашев Д.А., Малышев А.В. Ядерно-физические константы. Справочник. Атомиздат., М., 1963.
4. Кап Ф. Физика и техника ядерных реакторов. ИЛ, М., 1960.
5. Ривкин С.Л., Александров А.А. Теплофизические свойства воды и водяного пара. «Энергия», М., 1980.

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СӨЖ

Тақырыбы: Турбина сатысындағы жоғалтулар және пайдалы әсер коэффиценті

Орындаған: Оразғалиев Н. А.
Топ: ТФ-205
Тексерген: Нургалиев Д. Н.

Семей 2015
Мазмұны

Кіріспе 3
Турбина сатысындағы жоғалтулар. Турбина сатысының пайдалы әсер коэффициенттері 4
Қорытынды 13
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 14

Кіріспе

Өздік жұмыста мен турбина сатысындағы жоғалтулар және турбина сатысының пайдалы әсер коэффициенттерін қарастыратын боламын, қысқаша мәлімет бере кетсем: Бу немесе газ турбинасы будың немесе газдың потенциалды энергиясы кинетикалық, ал кинетикалық энергиясы иіннің бұрылуның механикалық энергиясына айналатын қозғалтқыш болып табылады.
Жұмыс қалақшалар әсер бойынша турбиналық сатылар буы екіге бөлінеді активті және реактивті. Активті турбиналық сатыда кеңейтілу буы қозғалмайтын түтікте жұмыс қалақшаларға түскен кезде пайда болады. Реактивті турбиналық сатыда кеңейтілу буы қозғалмайтын түтікте ғана емес, сонымен қатар жұмыс қалақшалардың канал арасында пайда болады.

Турбина сатысындағы жоғалтулар. Турбина сатысының пайдалы әсер коэффициенттері
Бу немесе газ турбинасы будың немесе газдың потенциалды энергиясы кинетикалық, ал кинетикалық энергиясы иіннің бұрылуның механикалық энергиясына айналатын қозғалтқыш болып табылады.
Бу турбиналарын келесі белгілері бойынша топтастыруға болады:
1) Сатылар санына қарай: бір сатылы және көп сатылы.
2) Бу ағының қозғалысына қарай: осьтік және радиалдық.
3) Қорап санына қарай: бір қорапты, екі қорапты және көп қорапты.
4) Будың үлестіру принципі бойынша:
а) дроссельді (таза бу параллельді түрде бір немесе бірнеше реттеуші қақпақша арқылы түрбинаның шүмегіне (сопло) үдейді);
б) буы тізбектеліп ашылатын шүмек қатары арқылы үдейтін шүмекті бу үлестіруі;
в) таза будың бірінші сатылы шүмекке әкелуінен басқа келесі сатыларға суландыруға әкелінетін сулы бу үлестіру.
5) Будың қозғалу принципі бойынша: активті және реактивті.
6) Жылулық процестің сипаты бойынша:
а) регенерациялы конденсациялық турбиналар. Бұл турбиналарда басты бу ағыны конденсаторға бағытталады және бу ондірісіндегі қолданылатын жасырын бу түзілу жылулығы жоғалатындықтан, осы жоғалтуды турбинаның аралық сатысынан төмендету үшін жартылай реттелмеген регенеративті бу сұрыптау жүзеге асады;
б) өндірістік немесе жылыту қажеттіліктері үшін аралық сатыдағы бір немесе екі реттеуші бу іріктеуі бар конденсациялық турбиналар;
в) Қарсықысымды турбиналар. Атқарылған будың барлық мөлшерінің жылулығы өндірістік немесе жылыту мақсатына жұмсалады. Бұндай турбиналардың конденсаторы болмайды, және ақырғысатыдан шыға берістегі қысым конденсациялық турбинаның соңғы қысымынан жоғары болады;
7) Таза будың параметрлері бойынша:
а) орташы қысымды (р0 = 34,3 бар);
б) жоғарылатынған қысым (р0 = 88 бар, t0 = 535 0C);
в) жоғары қысым (р0 =127,5 бар, t0 = 565 [0]C);
г) аса қауіпті параметрлері (р0 =127,5 бар, t0 = 565 [0]C).
Жұмыс қалақшалар әсер бойынша турбиналық сатылар буы екіге бөлінеді активті және реактивті. Активті турбиналық сатыда кеңейтілу буы қозғалмайтын түтікте жұмыс қалақшаларға түскен кезде пайда болады.
Реактивті турбиналық сатыда кеңейтілу буы қозғалмайтын түтікте ғана емес, сонымен қатар жұмыс қалақшалардың канал арасында пайда болады.
Түтіктегі ағымның ағу жылдамдығы мына формула бойынша анықталады:

c1=44,7φi0-i11-ρ+c022000,

мұндағы φ = (0,93 0,98) - түтіктің жылдамдық коэффициенті;
i0, i1 - түтіктегі бу энальпиясының кіруі және шығуы, кДжкг;
р - реактивті сатының дәрежесі;
с0-түтік алдыңдағы будың бастапқы жылдамдығы;
Егер түтік (с0) алдындағы бастапқы жылдамдығы үлкен емес болса, оны ескермеуге болады, онда түтіктегі ағымның (мс) ағу жылдамдығы:

c1=44.7φi0-i11-ρ.

Орташа қалақшадағы (мс) айналу жиілігі:

u=PIdn60,

мұндағы d - сатының орташа диаметрі, м;
n - турбинаның білігінің айналу жиілігі

Қалақшадағы кіру буының салыстырмалы жылдамдығы:

ω1=c12+u2-2c1ucosα1,

мұндағы, α1 - түтікпен диск жазықтығы арасындағы бұрылу бұрышы немесе с1 жылдамдық векторы және дисктің жазықтығы.арасындағы бұрышы.
Жұмыс қалақшалары арасындағы каналдан реактивті және активті сатыларда бу шығуының салыстырмалы жылдамдығы. р болса, онда формула:

ω2=ψω1,

мұндағы ψ = (0,86 0,95) - қалақшалардың жылдамдық коэффициенті.

Жұмыс қалақшалардың арасындағы каналдан реактивті және активті сатыларда бу шығуының абсолютті жылдамдығы р 0 болса, онда формула:

Жұмыс қалақшаларының канал арасындағы абсолют жылдамдықтың шығу буы
c2=ω22+u2-2c2ω2cosα2,

мұндағы жұмыс қалақшаларынан шығу буының бұрышы, оны мына бойынша анықтайды:

β2=β1-20100.

Будың жұмыс қалақшасына кірісіндегі β1 - бұрышты жылдамдықтар үшбұрышынан шығатын қатынас арқылы анықтауға болады

tanβ1=c1sinα1cosα1-u

Будың жұмысшы қалақшалар арасындағы каналдардан шығысындағы абсолюттік жылдамдықтың еністік α2 бұрышын жылдамдықтар үшбұрышынан шығатын қатынас арқылы анықтауға болады

cosα2=(cosβ2-u)c2.

Саты қалақшаларындағы 1 кг будың жұмысы:

L=uc1cosα1+c2cosα2=uω1cosβ1+ω2cosβ2 .

Лавальдің белсенді түрдегі бір сатылы бу турбинасы

Бір сатылы белсенді турбинасы келесі бөліктерден тұрады: 1 - білік; 2 - диск; 3 - жұмыс дөңгелегі; 4 - шүмектер; 5 - қорабы; 6 - шығару келте құбыры.
1 сурет - Бір сатылы белсенді турбинаның сұлбаның қимасы

Білік сапталған диск жіне жұмыс қалақшаларымен бірге турбинаның маңызды бөлігін құрайды - ротор. Ротор турбина қорабында құрылған (5). Біліктің мойындары мойынтірікте жатыр.
Бу бастапқы қысымнан р сонғы қысымға р2 дейін суны шүмекте немесе шүмектер табында ұлғаяды. Қысымның төмендеуі әнтальпия мен температураның азаюымен бірге жүреді, яғни шүмекте бу ағысының кинетикалық энергиясына айналатын жылылың энергиясы іске асады. Будың шүмектегі ұлғаю процессі кезінде жылдамдығы с0 - дан с1 дейін өседі ал жұмыс қалақшаларының арналарында с1 - ден с2 қалақшаларына әсер етіп, турбина роторы айналу иінінің механикалық ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Турбина сатысындағы жоғалтулар. Турбина сатысының пайдалы әсер коэффициенттері
Гидравликалық турбина
Турбина жылулығын есептеу
Топырақ адсорбциясы коэффиценті
Турбина маркасы: к-500-240 хтз (цвд)
Қадағалау сатысындағы іс жүргізу мәселелері
Пайдалы өсімдіктер
Пайдалы ресурстар
Математиканың білім мазмұнындағы мектептің бастауыш және орта сатысындағы сабақтастығы
Пайдалы өсімдіктердің зерттелуі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь