Оңтүстік Қазақстан кәсіби тарихшыларының мәртебесі (шымкент қаласы мектептері негізінде)

Жоспар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

І. Оңтүстік Қазақстан кәсіби тарихшыларының әлеуметтік статусы ... ... ... ... .6
1.1. Жалпы білім саласының әлеуметтік.статистикалық сипаттамасы ... ... ... .6
1.2. Кәсіби.тарихшы мамандарының қоғам структурасындағы әлеуметтік орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13

ІІ. Шымкент қаласы тарихшы мамандарының кәсіби деңгейі ... ... ... ... ... ... ..22
2.1. Тарихты оқытудың негізгі проблемалары мен бағыттары ... ... ... ... ... ... .22
2.2. Кәсіби тарихшы мамандарының іс тәжірибелік және ғылыми зерттеулері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37

Сілтемелер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Кіріспе
Тақырыптың өзектілігі. Ертеңгі келер күннің бүгінгіден гөрі нұрлырақ болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын құдіретті күш тек білімге ғана тән. Қай елдің болсын өсіп-өркендеуі, өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. Ел президенті Н.Назарбаевтың «Қазақстан-2030» атты халыққа жолдауында мемлекеттің мерейін өсіріп, іргесін бекітерлік ұзақ мерзімді басымдықтар қатарында ерекше орында білімнің аталуы да сондықтан. Өйткені адамзат тарихы тағылымы осыны дәлелдеп отыр. Мәселен, АҚШ-тың «Америка 2000 білімді дамыту стратегиясы» ұлттық бағдарламасынғы мемлекет дамуының ең басты құралы экономика да, нарық та, құқық та, жекеменшік те, әскери күш-қуат та емес, тек қана жаңа сипаттары білім беру жүйесі болып саналатыны баса айтылған.
Білім қадірін біздің халқымыз ерте түсінген. «Бахыт жолы тек білім мен табылар» дейді Ахмет Игунеки бабамыз. Ал іргелі мемлекет болашағы мен өскелең өркениет өзегі бастау бұлағын мектептен алатындығы даусыз. Себебі – мектеп бұл – қоғамның әлеуметтік институты. Оны қоғамға қажет нәтиже беріп, оның мүддесіне қызмет көрсете алатын кадр даярлау үшін құрады. Сондықтан қай заманда қандай қоғамда болсын, мектептегі білім, тәрбие беру ең алдымен, осы қоғамның мүддесінен туындайтын әлеуметтік сұранысқа қарай қызмет көрсету бағытын ұстанады. Он жылданастам уақытта білім беру саласында іске асырылған стратегиялық шаралардың нәтижелері - мұғалімдердің тәжірибелерінен қорытындыланып, тұжырымдалған еді. Жарық көрген ғылыми жұмыстар жалпы педагогикалық және методикалық бағыттар бойынша жүргізілген еді.
Жұмыстың зерттеу объектісі ретінде Шымкент қаласы мектептері алынды. Зерттеу барысында мектептердің дәрежесі ескерілді.
Жұмыстың мақсаты: Шымкент қаласы кәсіби тарихшы мамандарының мәртебесін зерттеу.
Жұмыстың міндеттері: 1. Жалпы Оңтүстік Қазақстандағы 1999 жылғы демографиялық санақ бойынша халықтардың санын, білім деңгейін, жасы мен жыныс жағынан зерттеу.
2. Шымкент қаласы мектептерінің саны мен құрамын анықтау.
3. Тарихшы мамандарының әлеуметтік-статискалық орны мен дәрежесін көрсету.
4. Тарихты оқытудың негізгі проблемалары мен бағыттарын көрсету.
5. Кәсіби тарихшы мамандарының педагогикалық іс-тәжірибесінің жетістіктері мен ғылыми зерттеу жұмыстарының бағыттары.
Жұмыстың дерек көзі:
1.Облыстық статистикалық басқармасының статистикалық жылнамасы.2000-2004 ж. 1 (18,41 б.)
2. Итоги переписи население 1999 года по Южно -Казахстанской области том І, ІІ 2 (1,21б.)
3. Оңтүстік Қазақстан облыстық мемлекеттік архив материалдары 3 (19, Фонд -176, опись -5, Связка - 6,7 )
4. Оңтүстік Қазақстан үздіксіз білім жетілдіру институтының Шымкент қаласы мектептері бойынша мәліметтер 4( 20, 3-31б.)
5. Шымкент қалалық білім департаментінің материалдары 5 (23, Папка-4,7 -18 б.)
Тақырыптың зерттеліну деңгейі (тарихнамасы):
Қазіргі тарих ғылымына қойылатын талапқа қарай зерттеу мәселесі бойынша тарихнамалық еңбектер мен мақалаларды үш топқа бөліп сыныптауға болады. Бірінші топтағы еңбектерге – тарихи еңбектер мәселен, Ахмет Әділ «Білім бізді бақытқа бастайды» деген мақаласында білімнің күші оның құдіреттігі жайлы айтылады. Әрбір кезеңде адамзат баласына білімнің өте қажетті екені баяндалады.6 (5,21б.)
Баймолдаевтың «Қазақ мектебі қайтсе көркейеді» атты мақаласында ұлт мектептерін дамыту жұмыстары қарастырылған.7 (9,19б.)
Екінші мәселе бойынша тарихты оқыту әдістемесі және технологиясына қатысты авторлардың мақалаларын жатқызуымызға болады. Шәмші Беркімбаева «Оқулықсыз өркендеу жоқ» атты мақаласында қазіргі таңдағы қоғамтану және тарих пәндерінің жағдайы сипатталған. Мектеп оқулықтарын жазу барысында кеткен қателіктер жайлы проблемалар қарастырылған. 8 (11,
7-8б.)
Алматы қаласында өткен дөңгелек үстелде тарихшы ұстаздар «Жас тарихшы – жарқын болашаққа» деген тақырыпта тарих қалай дұрыс оқыту әдістері жайлы өз ойларын ортаға салды. Тотай Тұрлығұл тарих пәнін оқытуда ер азаматтардың беделін айрықша атап көрсетеді, ал Қайыркен Құнапина трих пәнін оқытуда қолданылатын көрнекі құралдарды сынайды.9 (22,81-82б.)
Үшінші мәселе бойынша озат тарихшы мұғалімдердің тәжірибесі туралы Асқарбаева «Ұстаз ізденістері озат мұғалімдер жайлы» атты еңбегінде қарастырады.10 (3,67б.)
Өкінішке орай Шымкент қаласындағы мектептердің озат тарихшы мұғалімдердің кәсіби деңгейі мен мәртебесі жайлы ғылыми зерттеу жұмыстары әлі күнге дейін толық зерттелінбеген. Сол себептен тақырыпқа байланысты мәліметтер Шымкент қалалық білім департаментінен және Оңтүстік Қазақстан үздіксіз білім жетілдіру интитутынан алынған.11 (23,18б;20,31б.)
Жұмыстың зерттелу кезеңі: 1995 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін.
Қолданылған зерттеу тәсілдері: Жұмыс статистикалық, нақты логикалық анализ, проблемдік мәселелер, тарихи-салыстырмалық әдістер қолданылды.
Жұмыстың тәжірибелік қолдануы: Зерттеу барысында қарастырылған мәселелерді мектептерде, жоғарғы оқу орындарында, білім беру департаментінде, үздіксіз білім жетілдіру институтында насихаттап пайдалануға болады.
Жұмыстың құрылымы: Диплом жұмысы кіріспеден, екі тараудан, төрт тақырыпшадан, қорытындыдан тұрады. Зерттеу жұмысында түрлі кестелер мен суреттер, сілтемелер тізімі мен әдебиеттер тізімі ұсынылған.
Әдебиеттер тізімі

1. Агентство Республики Казахстан по статистике. Итоги переписи населения 1999 года по Южно - казахстанской области (под. ред. Смаилова А. Н.) Алматы, 2001. – І том б. 5-38
2. Агентство Республики Казахстан по статистике. Итоги переписи населения 1999 года по Южно-Казахстанской области (под. ред. Смаилова А. Н.) Алматы, 2001. – І І том б. 34-217
3. Асқарбаева А. Ұстаз ізденістері озат мұғалімдер туралы. – Алматы, 1987. 67 б.
4. Асылбеков М. Тарих оқулығына әділ сын болсын // Қазақ тарихы.- 1995 - №1 -№2 – б. 23-24
5. Ахмет Әділ. Білім бізді бақытқа бастайды // Қазақстан мектебі. – 1998. -№ 9 – б. 20 – 21
6. Әбдіғұлова Б. Оқулықтың ғылыми - әдістемелік негіздері // Қазақ тарихы – 2000. - №3. – б. 65
7. Боспалько В. П. Слагаемые педагогические технологии. Москва, 1989. - 25 б.
8. Берлибаев Е. Қазақстан интеллигенциясының әлеуметтік белсенділігі. – Алматы, 1999 .- 40 – 44 б.
9. Баймолдаев Т. Қазақ мектебі қайтсе көркейеді? // Қазақстан мектебі. – 1995. - № 9 - б. 19
10. Бектенғалиева С. Зор міндетке зәредей үлес қоссақ ...// Қазақстан мектебі.- 1995.- №9 – б. 17 – 18
11. Беркімбаева Ш. Кеңістікке көз тіксек. 3. Оқулықсыз өркендеу жоқ. // Қазақстан мектебі. – 1996. - №9. – б. 7-8
12. Дөкенова Б. Тарих сабағында оқушылдардың іздену ынтасын арттыру. // Қазақ тарихы. – 2005. -№ 4. – б. 103 – 105
13. Исаев С. Оқулық қалай жазылады? // Қазақстан мектебі. – 1998. -№7. – б. 67
14. Кларин М. В. Технология обучения ; идеал и реальность. – Рига.: Эксперимент, 1999. – 180 б.
15. Қараев Ж. А. Деңгейлеп – саралап оқыту технологиясы негіздері.- Алматы, 1997. - 64 б.
16. Қарабаева З. Білім сапасы қайтсе жақсарады? // Қазақ тарихы. – 2006. - №1 . – б. 89 – 90
17. Мемлекеттің білім беру саласындағы саясаттанушының тұжырымдамасы. Білім беру жүйесінің жай күйі // Қазақстан мектебі. – 1996. - № 2. –б. 17 – 18
18. Облыстық статистикалық басқармасының статистикалық жылнамасы. 2000 – 2004 ж. Шымкент, 2005. – 41 б.
19. Оңтүстік Қазақстан облыстық мемлекеттік архив материалдары. Фонд – 176, связка – 6, 7, 14, документ – 52, 72, 90, 60, 85, 159, 162
20. Оңтүстік Қазақстан үздіксіз білім жетілдіру институтының Шымкент қаласы мектептері бойынша мәліметтер. Папка № 2. Шымкен, 2005. – 3 – 31 б.
21. Рауан баспасынан тарих пәні үшін шыққан оқулықтар мен оқу құралдары. (1995 – 1997 ж.ж) // Қазақ тарихы. – 1998. - № 7. – б. 67
22. Тұрлығұл Т., Қанапина Қ. Жас тарихшы – жарқын болашаққа // Қазақ таризхы. – 2005. - № 6. – б. 81 – 82
Шымкент қалалық білім департаментінің материалдары. Папка – 4. Шымкент, 2005. – б. 7 - 18
        
        Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі
Тарих факультеті
Қазақстан тарихы кафедрасы
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Оңтүстік Қазақстан кәсіби тарихшыларының мәртебесі (Шымкент ... ... ... жетекшісі:
Жоспар
Кіріспе
............................................................................
..........................................3
І. Оңтүстік ... ... ... ... Жалпы ... ... ... Кәсіби-тарихшы мамандарының қоғам структурасындағы әлеуметтік
орны........................................................................
................................................13
ІІ. ... ... ... ... ... ... оқытудың ... ... ... ... ... ... іс ... және ғылыми
зерттеулері.................................................................
.............................................29
Қорытынды...................................................................
.........................................37
Сілтемелер
тізімі......................................................................
.............................
Әдебиеттер
тізімі......................................................................
..............................
Кіріспе
Тақырыптың өзектілігі. Ертеңгі келер күннің бүгінгіден ... ... ... етіп, адамзат қоғамын алға апаратын құдіретті ... ... ғана тән. Қай ... ... өсіп-өркендеуі, өркениетті дүниеде
өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесінің ... даму ... Ел ... Н.Назарбаевтың «Қазақстан-2030» атты ... ... ... ... ... бекітерлік ұзақ мерзімді
басымдықтар қатарында ерекше орында білімнің аталуы да ... ... ... ... осыны дәлелдеп отыр. Мәселен, АҚШ-тың «Америка
2000 ... ... ... ұлттық бағдарламасынғы мемлекет дамуының
ең басты құралы ... да, ... та, ... та, ... те, әскери күш-
қуат та емес, тек қана жаңа ... ... беру ... ... ... айтылған.
Білім қадірін біздің халқымыз ерте түсінген. «Бахыт жолы тек білім мен
табылар» дейді Ахмет Игунеки ... Ал ... ... ... мен
өскелең өркениет өзегі бастау бұлағын мектептен алатындығы даусыз. ... ... бұл – ... ... ... Оны ... қажет нәтиже беріп,
оның мүддесіне қызмет көрсете алатын кадр даярлау үшін ... ... ... ... ... болсын, мектептегі білім, тәрбие беру ең
алдымен, осы қоғамның мүддесінен ... ... ... ... ... ... ... Он жылданастам уақытта білім ... іске ... ... шаралардың нәтижелері - мұғалімдердің
тәжірибелерінен қорытындыланып, тұжырымдалған еді. Жарық көрген ғылыми
жұмыстар жалпы педагогикалық және ... ... ... жүргізілген
еді.
Жұмыстың зерттеу объектісі ретінде Шымкент қаласы мектептері алынды.
Зерттеу барысында мектептердің дәрежесі ескерілді.
Жұмыстың ... ... ... кәсіби тарихшы мамандарының
мәртебесін зерттеу.
Жұмыстың міндеттері: 1. Жалпы ... ... ... ... санақ бойынша халықтардың санын, білім деңгейін, жасы
мен жыныс жағынан зерттеу.
2. Шымкент ... ... саны мен ... анықтау.
3. Тарихшы мамандарының әлеуметтік-статискалық орны мен дәрежесін көрсету.
4. Тарихты оқытудың негізгі проблемалары мен бағыттарын көрсету.
5. Кәсіби тарихшы ... ... ... ... ... ... жұмыстарының бағыттары.
Жұмыстың дерек көзі:
1.Облыстық статистикалық басқармасының статистикалық жылнамасы.2000-2004 ... (18,41 ... ... ... население 1999 года по Южно -Казахстанской области ... ІІ 2 ... ... ... ... ... ... материалдары 3 (19, Фонд
-176, опись -5, Связка - 6,7 )
4. Оңтүстік Қазақстан үздіксіз білім жетілдіру институтының ... ... ... ... 4( 20, ... ... ... білім департаментінің материалдары 5 (23, Папка-4,7 ... ... ... ... ... ғылымына қойылатын талапқа қарай зерттеу мәселесі
бойынша тарихнамалық еңбектер мен ... үш ... ... ... Бірінші топтағы еңбектерге – тарихи еңбектер мәселен, Ахмет ... ... ... ... деген мақаласында білімнің күші оның
құдіреттігі жайлы айтылады. ... ... ... ... ... ... екені баяндалады.6 (5,21б.)
Баймолдаевтың «Қазақ мектебі қайтсе көркейеді» атты мақаласында ... ... ... ... ... мәселе бойынша тарихты оқыту әдістемесі және ... ... ... ... ... Шәмші Беркімбаева
«Оқулықсыз өркендеу жоқ» атты мақаласында қазіргі таңдағы қоғамтану және
тарих пәндерінің жағдайы ... ... ... жазу ... ... ... проблемалар қарастырылған. 8 (11,
7-8б.)
Алматы қаласында өткен дөңгелек үстелде тарихшы ұстаздар ...... ... ... ... тарих қалай дұрыс оқыту
әдістері ... өз ... ... ... ... ... тарих пәнін оқытуда
ер азаматтардың беделін айрықша атап көрсетеді, ал Қайыркен ... ... ... ... ... ... сынайды.9 (22,81-82б.)
Үшінші мәселе бойынша озат тарихшы мұғалімдердің ... ... ... ... озат ... жайлы» атты ... ... орай ... ... ... озат ... кәсіби деңгейі мен мәртебесі жайлы ғылыми ... ... ... ... ... зерттелінбеген. Сол себептен тақырыпқа байланысты
мәліметтер Шымкент ... ... ... және ... ... білім жетілдіру интитутынан алынған.11 (23,18б;20,31б.)
Жұмыстың зерттелу кезеңі: 1995 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін.
Қолданылған зерттеу тәсілдері: Жұмыс статистикалық, ... ... ... ... ... ... ... тәжірибелік қолдануы: Зерттеу барысында қарастырылған
мәселелерді мектептерде, жоғарғы оқу ... ... ... ... ... ... институтында насихаттап
пайдалануға болады.
Жұмыстың құрылымы: Диплом жұмысы кіріспеден, екі ... ... ... ... ... ... түрлі кестелер мен
суреттер, сілтемелер тізімі мен әдебиеттер тізімі ұсынылған.
І . ... ... ... ... ... мәртебесі.
1. Жалпы білім саласының әлеуметтік статистикалық сипаттамасы
Қазақстан ... жер ... ... ... ... ... болса, ал халқының сан жағынан төменгі ... ... ... ... бірі – ... уақыттағы демография
мәселесі. 1999 жылы ... ... ... ... ... ... бойынша Республикада 14 млн 800 мың адам тіркелді, ... ... саны 8 ... ... бұл ... шамамен 52-53 пайызын
құрайды.12
Жалпы 1999 жылғы санақ бойынша Оңтүстік ... ... саны – 1978339 ... ... Бұл ... ... ... құрайды. Соның ішінде ерлердің саны – 975 330 адам. Яғни ... ... – 49,3 ( ... ал әйелдер саны – 1003 009 адам. Бұл ... 50,7( ... ... ... бойынша бұл көрсеткіш мынадай. Жалпы
халықтың саны - 729 587 ерлер саны 347 786 ... бұл ... ... (47 %) ... отыр, және әйелдер саны 381801 адам, бұл шамамен
(52%) құрайды. ... ... ... ... 1 ... 70 жас және одан
жоғары халықтардың санын 16 ... ... ... ... мен әйелдер
санын бөліп көрсетуімізге болады. Халықтың саны жағынан көрсеткіш 5 жас пен
14 жас аралығында – 498 512 адам (25,2 %) бар. Бұл жас ... саны ... ... басымырақ болып келеді. Мәселен, ерлер саны
253965 адам (26,1%) болса, әйелдер – 249 547 ... (24,4%) ... ... ең ... көрсеткіш 60 жас пен 70 жас және одан ... ... ... саны 138 926 адам (6,9%) ... ... ... ... 56002 адам (5,5%) ал, әйелдер саны ерлерге қарағанда көбірек 83321
адамды (8,3 %) құрайды. Міне осы және тағы ... ...... ... ... ... жастық категорияларға бөлу кестесінде көрініс
алған.13
Оңтүстік Қазақстан облысы халық санын жастық категорияларға бөлу
№1 кесте 12 (1, І том, ... ... ... |( ... |( ... |( |
| ... | | | | | ... |1978339 |100 |975330 |100 |1003009 |100 |
|1 ... ... |44536 |2,3 |22966 |2,4 |21570 |2,2 ... жас ... |9,5 |95449 |9,8 |91691 |9,1 ... жас ... |12,8 |129323 |13,3 |123985 |12,4 ... ... |12,4 |124642 |12,8 |1200562 |12,0 ... жас |196845 |10,0 |99178 |10,2 |97667 |9,7 ... |171944 |8,7 |85775 |8,8 |86169 |8,6 ... жас |155579 |7,9 |78517 |8,1 |77062 |7,7 ... |141972 |7,2 |70822 |7,3 |71150 |7,1 ... жас |139824 |7,1 |68434 |7,0 |71390 |7,1 ... |111181 |5,6 |54250 |5,6 |56931 |5,7 ... жас |86603 |4,4 |41268 |4,2 |45335 |4,5 ... |52314 |2,6 |24658 |2,5 |27656 |2,8 ... жас |52566 |2,6 |24046 |2,5 |28570 |2,8 ... |49895 |2,4 |22765 |2,2 |27130 |1,7 ... жас |30842 |1,5 |13311 |1,3 |17531 |2,7 ... |58586 |3,0 |19926 |2,0 |38660 |3,9 ... жас | | | | | | ... | | | | | | ... жас | | | | | | ... | | | | | | ... жас | | | | | | ... | | | | | | ... ... | | | | | ... жас | | | | | | ... | | | | | | ... және | | | | | | ... | | | | | | ... 5-9 жас ... ең көп ... бұл ... 12,8( ... 10-14 жас ... бұл халықтың 12,4( құрайды. Ал 65-69 жас аралығы ең
төменгі көрсеткіш бұл жалпы ... 1,5( ғана ... ... ... ... ... категорияларға бөлу
№2 кесте 13 (1, Ітом 8 – 9 ... ... ... |( ... |( ... |( |
| ... | | | | | ... |729587 |100 |347786 |100 |381801 |100 |
|1 ... ... |13170 |1,8 |6845 |2.0 |6325 |1.7 ... жас ... |7,8 |29165 |8.4 |28055 |7.3 ... жас аралығы|83686 |11,5 |42798 |12.3 |40888 |10.7 ... ... |11,6 |43097 |12.4 |41475 |10.9 ... жас |69596 |9,5 |34171 |9.8 |35425 |9.3 ... |59738 |8,2 |27930 |8.0 |31808 |8.3 ... жас |57281 |7,9 |27103 |7.8 |30178 |7.9 ... |56135 |7,7 |26546 |7.6 |29589 |7.7 ... жас |58418 |8,0 |27596 |7.9 |30822 |8.1 ... |47907 |6,6 |22725 |6.5 |25182 |6.6 ... жас |37321 |5,1 |17201 |4.9 |20120 |5.3 ... |22359 |3,1 |10308 |3.0 |12051 |3.2 ... жас |20709 |2,8 |9075 |2.6 |11634 |3.0 ... |21977 |3,0 |9332 |2.7 |12645 |3.3 ... жас |14465 |2,0 |6005 |1.7 |8460 |2.2 ... |25033 |3,4 |7889 |2.3 |17144 |4.5 ... жас | | | | | | ... | | | | | | ... жас | | | | | | ... | | | | | | ... жас | | | | | | ... | | | | | | ... ара-ғы| | | | | | ... жас | | | | | | ... | | | | | | ... және | | | | | | ... | | | | | | ... қаласы бойынша 10-14 жас аралығында қала халқының саны жоғары
екенін байқауымызға болады. Облыспен салыстырғанда бір ... ... ... ... көрсеткішті көрсетеді. Яғни бұл қалада туу ... ... ... ... ... ... ... және 15-19 жас
аралықтарында әйелдерге қарағанда ерлердің ... ... ... ... 25 ... ... ... қайтадан ерлердің сандары азаяды.
Шымкент қаласы тұрғындарын ұлттарға бөлу
№3 кесте 14 (1, ІІ том, 17 б ... ... ... саны ... |449584 ... |132327 ... |85577 ... |18100 ... |9891 ... |8469 ... |6231 ... |3483 ... |3341 ... |1840 ... |1410 ... |1063 ... |775 ... |473 ... ... ... ... ... 108 ұлт өкілдері бар. Бұл
республикадағы ең жоғарғы көрсеткіш болып табылады. Берілген №3 ... саны ... көп ... ... 14 ұлт ... ... тұратын 14 ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілді білу
деңгейі.
№4 кесте 15 (1, І том, ... ... ... ... ... |
| ... ... | | |
| ... | | | ... ... |449557 |17 |27 |109 ... ... |36769 |26684 |95558 |36644 ... ... |75986 |14037 |10191 |9233 ... ... |13821 |4062 |4279 |3254 ... Украиндар |2946 |2069 |6945 |2128 ... ... |3189 |1835 |5280 |2489 ... |973 |1192 |7 ... ... |3031 |510 |452 |384 ... ... |1028 |669 |2313 |1009 ... ... |1555 |214 |285 |143 ... ... |496 |282 |914 |330 ... ... |288 |181 |775 |186 ... ... |582 |106 |193 |109 ... ... |197 |116 |276 |120 ... ... білу ... қазақ ұлтынан кейін, көршілес өзбек ұлты,
одан кейінгі орыстар, әзірбайжандар т.б. ұлт ... ... ... ... ... ... ... кәрістер
және армияндықтарға жатады. Ал мемлекеттік тілді үйренушілерге көбіне –
орыстар, украиндар, кәрістер т.б. ... ... ... ... жас ... бойынша білім деңгейі
№5 кесте 16 ( 2, ІІтом ... ... ... ... ... |Жалпы |
|ерекшеліктер|білімдері|н жоғ. ... ... ... ... ... | ... | ... | | ... жас |- |146 |1783 |20208 |3672 |49 ... жас |6323 |1482 |14594 |43304 |5681 |138 ... жас |13129 |677 |20168 |42899 |5543 |152 ... жас |15554 |457 |22091 |38817 |5161 |232 ... жас |18417 |316 |23090 |37018 |5301 |245 ... жас |15676 |215 |18847 |28902 |4544 |378 ... жас |13079 |141 |13885 |19828 |3782 |556 ... |7186 |73 |6068 |8667 |2177 |501 ... жас |3771 |42 |2845 |5066 |1726 |668 ... жас |1316 |18 |749 |1127 |550 |326 ... жас |215 |2 |136 |240 |104 |134 ... ... |- |16 |23 |22 |72 ... ... жастық категорияларынан шығатын қорытынды жоғары
білімділер көбіне орта жас ... ... ... ... ... ... ... көбіне жастардың арасынан яғни 20-24
жас аралығындағылар болып табылады.
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша жалпы жоғары білімділер саны 94682,
бітірмеген жоғарғы ... 3566 ... орта ... ... 124272 адам,
жалпы орта білімділер саны – 246099 адам, жалпы арнайы – 38263 адам, жалпы
бастауыш – 3451 адам ... ... жас ... ... білім деңгейі
№6 кесте 17 (2, ІІ том, 97-99бб)
|Жас ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | ... ... | | |
| | |р | | | | ... жас |- |54 |651 |2377 |576 |2 ... жас |3171 |689 |5624 |5777 |1273 |7 ... жас |6679 |366 |8232 |6933 |1441 |38 ... жас |8068 |258 |9032 |7205 |1380 |45 ... жас |9265 |182 |10039 |7707 |1582 |38 ... жас |8213 |138 |8378 |6484 |1414 |75 ... жас |6655 |87 |6346 |4830 |1200 |94 ... |3747 |52 |2969 |2167 |775 |94 ... жас |1801 |23 |1058 |862 |452 |121 ... жас |610 |10 |310 |202 |158 |68 ... жас |123 |2 |73 |58 |22 |21 ... ... |- |4 |8 |5 |11 ... ... ... ... ... ... ... жоғары
білімділер – көбіне орта жастағы азаматтар, орта білімді мамандар көбіне
35-39 жас ... ... ... көрсетеді. Ал бітірмеген жоғары
білімділер өкінішке орай тағы да жастар ... көп ... ... ... және ... қаласындағы білім беру
мекемелерінде оқитындар.
№7кесте 18 ( 2, ІІ том, 34б)
| ... ... ... ... |Баст.оқу |Оқымайтын |
| ... ... ... |орындары |орын |дар |
| | ... ... | | | |
| | | |оқи. | | | ... Оңт. Қаз. | | | | | | ... ... |540124 |49766 |10462 |29288 |2461 |1154901 |
| |100 ( |92,0( |1,9( |5,4( |0,5( |- |
|( |109402 |88270 |4197 |15475 |875 |264980 ... ... қ. |100( |80,7( |3,8( |14,1( |0,8( |- |
|( |54688 |44811 |2243 |6904 |491 |119148 ... ... |100( |81,9( |4,1( |12,6( |0,9( |- |
|( |54714 |43459 |1954 |8524 |384 |145832 ... Әйелдер |100( |79,4( |3,6( |15,7( |0,7( |- |
|( | | | | | | ... ... ... ... білім саласындағы облыс бойынша барлық
оқитын адамдар саны - 540124 болса, ал қала бойынша олардың саны – ... ... ... болады. Жалпы халықты жыныстық категрия бөліп
қарасақ,білім саласында ерлерге ... ... ... басым екені
байқалды.
Білім беру басқармасының қорытынды ... ... ... 1995-1996 оқу жылдарында Шымкент қаласында 71 мектеп
болған, олардың 59-ы орта, он жартылай орта және екі ... ... ... (19, ... ... ... ... 1-б)
Шымкент қаласында 2000 жылдан бастап күндізгі жалпы білім беретін
мектептер саны
№8 ... 20 (18, 41б )
| |2000 жылы |2001 жылы |2002 жылы |2003 жылы |2004 жылы ... |92 |100 |98 |99 |98 ... | | | | | ... |97702 |99969 |105879 |107110 |105374 ... | | | | | ... ... 2001 жылы ... ... көп ... байқауымызға
болады. Ал оқушылар саны 2003 жылы жоғары болғандығын көреміз. 2000 жылы
мектептер саны да, ... ... саны да аз ... небары – 97702 оқушы
Ал 1993-94 оқу жылдарындағы Шымкент қаласы білім саласының әлеуметтік-
экономикалық дамуы архив құжаттары негізінде
№9 21 (19,Фонд -176, ... – 5, ... – 7, ... – 72, ... ... ... ауд |Ул.Фараби |Еңбекші ауд |
| | | ... | ... | | | | ... саны|70 |26 |20 |24 ... |4 |1 |1 |2 ... |9 |7 |1 |1 ... орта |57 |18 |18 |21 ... |72140 |22925 |21597 |27618 ... ... | | | ... саны | | | | ... ... ... әрине қазіргі таңдағы көрсеткіштерден
төмен. Себебі – бұл жылдары еліміз тәуелсіздігін ... ... ... ... ... ... ... жатқан еді.
Ал қазіргі таңда қаламызда сазды және ... ... ... 79 ... бар және сол ... 8037 ... ... қызмет
етуде.
1.2. Кәсіби – тарихшы мамандарының қоғам структурасындағы әлеуметтік орны
Шымкент қаласындағы жалпы ... ... ... ... пәні ... 512 тарихшы мұғалімдер жұмыс істейді. Тарих пәнінен дәріс беретін
мұғалімдер әр мектепте сан жағынан әрқалай. Мысалы, А.Байтұрсынов ... көп ... ... ... он сегіз тарих пәні мұғалімдері қызмет
етеді және нақ осындай көрсеткіш №57 орта ... ... ... Ал ... ... он ... №66 орта ... он алты, №64 орта мектебінде
он бес тарихшы ұстаздар жұмыс істейді. Бұл өте ... ... ... Яғни бұл ... ... ... қажет етпейді және
керісінше кейбір мектептерде ... №22, №27, №61, №67, №71, №76 ... ... пәнінен бір немесе екі мұғалімдерден ғана бар.
Қаламыздағы 79 мектептің ... №46, №70, №73, №74 ші ... ... пәні ... Ал ... 75 ... 512 тарихшы
мұғалімдердің 83 (-ін әйелдер, небары 16,49 (-ін ер ... ... пән ... ... ... тарихшы мұғалімдер өте аз.
Ал, жұртшылық ... ...... тұрғыдан келсек, мектепте ер
мұғалімдердің аз болуының себептері де ... ... ... қамқорлықтың төмендегі бірқатар институттардың жабылып қалуы,
мұғалім ... ... ... елеулі кемшіліктер, мұғалімдердің
білімін көтеру жұмысының сапасыздығы. Осылардың арасында әсіресе, қазіргі
нарық қыспағы заманында ... ... ... ... яғни ... ... төмендігі, міне, осы мәселелер ... өз ... ... ... ... ... табылады.
Мәселен, Туркияда осындай жағдай сонау 50-60 ... ... ... Олар
мұның кері әсерін тез түсініп, ер мұғалімдерді мектепте ... ... ... ... ... Ол үшін ер ... ... екі-
үш есе көбейтіп жағдай жасаған 22 (22, 81-87 б.) Біз де бұл ... ... ... ... жалақыны көбейту қажет.
Біз өзі негізінде, қайнаған қоғамдық іс-әрекеттерден алыстау жүргенді
қалайтын халықпыз. Өндірісте де, оқу - ағарту ... да ... ... ... ... ... ... сырттан бақылағанды ұнатамыз.
Әрине, ондай мінез-құлықтың қалыптасуына кеңестік идеология да кері ... ... Сол ... салқынынан ба, тәуелсіздік алып,тізгін-болжаға
өзіміз ие болдық деген тұста мектептің хал-ахуалы күрт төмендеп кетті.
Одан соң, кейінгі он, он бес ... ... ... оқу ... ... ... ... жағалады. Сондықтан қазіргі
мұғалімдердің дені қыз ... Олар да ... ... соң, ... ... ... Қайта келгенде білімі ескіреді, жаңа талаптарды
игеріп, үлгере алмайды. Осындай жағдайлар да ... ... ... ... қазіргі кезеңде ілгерілеудің бір ғана жолы бар, ол ... ... ... заман ағымына сай ерінбей еңбектелу, білім жетілдіру 23 (9, 19 ... ... 75 ... ... ... ... ... ұлтты ұстаздар тарихшы мұғалімдер қауымының 63(-н құрайды, өзбек ұлты
- 17(, орыс ұлты - 12(, ал ... ... ... ... тек 1% - ге ғана ... ... шығатын қорытынды Шымкент
қаласындағы қазақ ұлттарының 12% - ге мектеп тарихшылары ... ... орта ... ... және ... Қ. ... атындағы халықаралық ...... ... ... ... М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік
университетін бітіргендер болып табылады. Ал өзбек ... ... ... ... ... ... екен. 24 (23, папка –
4, 7-18 б)
Оңтүстік Қазақстан облысы мұғалімдерінің ... ... және ... өсу ... ... 25 (20, ... – 2.,
12 б)
Сурет №1
Бұл 2003 – 2004 жылдардағы мәліметтер бойынша ... ... ... санының төмен екенін көруімізге болады.
1. – жоғарғы санатты
2. – 1 ... – 2 ...... ... ... ... ... көрсеткіштерін төмендегідей диаграмма
арқылы көрсетуімізге болады.
Сурет №2
Шымкент қалалық білім беру кеңістігі.
Сурет ... - ... ... ... – орта ...... мектептер
4 – ... ... 26 (20, ... – 2, 6 ... және ... ... ... бірі - әрбір жоғарғы
оқу орнын ... ... бес жыл ... ... бұрынғы алған білімі
ескіре бастайды. Сондықтан бес жылда бір рет білім жетілдіру ... ... ... және ... білімін көтеру өте қажет.
Қазақстан Республикасында ... ... ... 2005 – 2010 ... ... ... (бұл құжат Қазақстан Республикасы
Президентінің 2004 жылғы 11 ... №1459 ... ... ... ... ... даярлау және олардың біліктігін арттыру деген
арнайы бөлім бар.
Онда ... деп ... ... ... ... ... ... және қайта адярлау саласында»
1. жетекші университеттер базасында ... оқу ... ... ... ... ... ... және қайта даярлау
жүйесін қалпына келтіру және одан әрі дамыту;
2 екінші мамандықтың қысқартылған білім беру ... ... ... мемлекеттік тіл, шетел және ана ... ... ... пән ... ... ... ... берудің жаңа мазмұнын, оқыту технологиялары мен ... ... ... ... ... мұғалімдер мен білі беру
ұйымдарының басшыларын қайта даярлауды және олардың ... ... ... ... ... де педагог және қайта даярлау жүйелі түрде ... Ол үшін ... ... ... ... ... жұмыс істеді. 27 (16, 89.-90б)
1995 жылғы мәліметтер ... ... ... ... қырық
мыңнан астам педагог алты мыңнан астам мектепке дейінгі мекеме ... ... Жыл ... бұл ... төрт ... ... кадрлардың
біліктілігін арттыру және қайта даярлау ... ... 1992 жылы – 4138 1993 ж 4208, 1994ж - 4277 1995 ... ... 2500 маман біліктілігін арттыру ... ... ... ... жылма жыл артып келе жатқандығын көруге болады.
Мұнымен қатар институт – білім департаментімен бірігіп, республикалық
және облыстық ... ... мен ... ... ... ... шет елдерден келген тәжірибелі мамандармен біздің
педагог мамандар тәжірибе бөліседі.
1995 жылы ... -959 ... ... ... 32- сі ... ... мектептер 179 мектепте пәндер тереңдетіліп оқытылады. Жаңа
типті лицензияланған мектептер – 22 оның 10 –ы лицей, 9 – ы ... 3- ... ... бұл оқу ... түрі мен ... да тереңдеп мұғалімдердің
кәсіби шеберлігіне ... ... та арта ... ... сөз. Ендеше облыстық
мұғалімдер біліктілігін арттыру институтының да міндеті өз - ... ... ... ... күш ... ... ... Мақсат - әрбір мұғалімнің шығармашылық потенциялын ашып,
олардың ... ... ... ... талаптарын қанағаттандыру болып
табылады28 (10, 17 – 18 б).
Демек, мұғалім ең алдымен өзі ... ... ... ... онан соң оны
оқушылар санасына жеткізе алатын болуы ... ... ... ... ... ... ... түсінікті түрде айтып жеткізу ең басты
мәселеге тоқтала білу, ең мәнді ... ... ... мәселеден ажырата
білу, осының бәрін нақты, мысалдар келтіре отырып айтып беру – ... ... ... ... ... ... қажеттігі мынадай
мәселелерден туындап отыр. Біріншіден, жалпы ... ... ... ... ... ... ... жылдары
республикамыздың педагогикалық оқу орындарында 33337 студент мемлекеттік
емтихан тапсырғанда олардың жыл сайын 9-10 пайызы ғана ... ... ... «5,4» және тек ғана «4» деген бағаға тапсырғандары 15 пайызды құраған.
615 студент «2» деген бағаға ... ... ... да ... ... кейбір оқу орындарында жағымсыз көрсеткіштер бұдан да төмен болған.
Қарағанды пединститутында жыл ... ... ... ... ... ... ... Мұндай кемшіліктер Абай атындағы ... ... ... ... ... да орын ... ... кемшіліктер жыл сайын кездеседі. Екіншіден, көптеген педагоггикалық
оқу орындарында сырттан оқу кең етек алған. ... ... ... ... ... күндізгі бөлім студенттерінен әлдеқайда
төмен. Мысалы аталған 5 жылдықта 15667 адам ... ... ... 3653 – ші «3» ... баға алған, ал 642 –і «2» деген баға алып
институтты ... ... ... ұстаздық жұмысын жалғастыра берген.29 (16,
89 – 90 ... ... ... мектептердегі тарихшы мұғалімдердің шамамен 43
пайызды өз білімдерін ... ... ал ... ... 54 ... курстан өту жұмыстары жоспарланған. ... ... ... ... ... ... институтында 1995 – 2005 ... № 54 орта ... жеті ... пәні ... атап ...... С. Мырзахамадамова, Ш. Пайзахметова, З. Назарова, А. Сайджанов,
Л. ... М. ... өз ... ... Сол ... 2000 – 2003 ... аралығында Н. Төреқұлов атындағы №
62 орта мектептен – С. Қожахметова, З. Алтаева, З. Сембиева, А. ... ... ... ... ... 2001 – 2005 ... №2 орта ... – А. Сұлтанова, Ғ. Жұманова, М. Гомаршен, Т.
Еременко, З. ... да ... оқу ... ... ... Тек аталмыш үш мектеп қана емес, ... ... ... ... ... әр бес ... арнайы курстардан өтіп өз
білімдерін жетілдіріп отырады. 30 (23, папка – 4, 7 – 18б)
Жоғарыдағылардан шығатын ...... ... ... ... ... ... қажет. Педагог кадрлардың біліктілігін арттыру, оларды
қайта даярлау ... ... ... ... ... ... мен
департаменттері және барлық мектеп ... бұл ... ... әрбір
мұғалімді курстық оқуға жіберіп олардың ... және ... ... ... ... Бұл - өмір ... Шымкент қаласы тарихшы мамандарының кәсіби деңгейі.
2.1. Тарихты оқытудың негізгі проблемалары мен бағыттары.
Еліміздің болашағы көркейіп өркениетті ... ... ... ... ... ... ... тікелей тәуелді. Осыдан жас
ұрпақтың бойында іскерлік қабілеттерін ашумен оларды шығармашылыққа баулу
мәселесі ... Ал ... ... ... ... ынта – ықыласын арттыру,
қабілет – қасиетін дамыту мұғалімнің қолында ал ... ...... елбасы Н. Назарбаев Қазақстанның ...... ... ... қалай білім берсеңіздер, қазақстан сол деңгейде
болады – деп атап ... ... ... ... ... мектебінде шыңдалады. Ертең осы елге ие болып, тізгінін ұстар -
азаматтар – бүгінгі ... ... ... ... ... даму бағыты,
келешегінің көкжиектері бүкіл қоғамның, мемлекеттің назарында.
Қазіргі кезде білім ... адам ... ... ... ... ... білу ... алдыңғы қатарға шықты. Қазіргі кезде
оқушыларды ғылыми жұмыстарға баулу заман талабына сай өз ойын ... ... ... ... де ... ... қалыптастыру жолындағы
жасампаз еңбек адам ... ... ең ... ... жатады. 31 (12,
103-105 б).
Бұрынғы КСРО мемлекетінде болған өзгерістер Қазақстанның тәуелсіздігін
алу ... ... оқу ... ... қайта жазып, жаңа
бағдарлама жасауды талап етті. Бұл - оң ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыруымен 1993-94 жылдары
мектептер үшін Қазақстан Тарихының бірнеше оқулықтары баслып шықты. 32 ... ... беру ... ... оқулықтың мәні ерекше екені белгілі оқулық
белгілі бір ... ... ... ... ... Яғни ... тақырыптың шеңберін айқындайтын құжат – оқу бағдарламысы. Ал ... әр ... ... санын (апталық және жылдық) айқындалып, Білім
министрлігі бекіткен оқу жоспарына негізделеді. Сөйтіп, оқу ... ... ... және ... ... саны мен бақылау - сынақ түрлерін
көрсетеді, соның негізінде оқу бағдарламасы жасалады. ... ... бір ... - сол ... ... мен бірге жалпы білімдік, тәрбиелік мәнін
көтеріп, сапасын арттыру, пәнаралық байланысты күшейту.
Енді ... ... өлер ... ... ... ... да, болжап,
бағыт сілтеп бағдарламасы да қайта – қайта сусындап білім көзін – ... үй рете ... ... ... бере отырып - өзіде білім бұлағынан
сусындайды оқулық осы талапқа да сай ... ... 33 (13, ... Білім департаментінің 1995 – 1996 оқу жылының қорытынды есебі
бойынша – бір жыл ... ... орыс және ... ... 348900 ... ... ... бір айта кете мәселе – қазақ тілінде мектепте ... ... ... орыс ... ... 90 ... және ... мектепте 82 пайыз қамтамасыз етілген болатын. Бұл ең ... ... ... баспасына шығатын оқулықтар болып табылады.
1996 – 1997 және 1997-1998 оқу жылдары ... ... ... ... берілген сонымен қатар «Прайс»
фирмасымен ... ... 5- ... арналған «Қазақстан тарихы»
оқулығына да ... ... ... ... 34 (19, ... ... 4 – 5 ... - 1997 жылдар аралығындағы «Рауан» баспасынан тарих пәні үшін
шыққан оқулықтар мен оқу құралдары
1. Тұрлығұлов Т. ... ... ... тарихы. 5 – сынып.
2. Тұрлығұлов Т. Қазақ елінің ... ... 5 – ... ... ... К. ... ... тарихы. 6 – сынып (Орыс тілінде).
4. Бабаев Д. Орта ғасырлардағы қазақстан ... 7 – ... ... Д. Орта ... ... тарихы. 7 – сынып. (Ұйғыр
тілінде).
6. Байпақов К. Орта ғасырлардағы қазақстан ... 7 – ... ... К. Орта ... қазақстан тарихы. 7 – сынып. (Орыс
тілінде).
8. Байпақов К. Орта ... ... ... 7 – ... ... Бабаев Д. Қазақстан тарихы. (Ұйғыр тілінде).
10. Аяғанов Б. Дүние жүзі тарихы.
11. Қасымбаев Ж. Қазақстан ... 9 – ... ... Ж. ... ... 9 – сынып. (Орыс тілінде).
13. Қозыбаев М. ... ... 10 – ... ... М. ... ... 10 – сынып. (Ұйғыр тілінде).
15. Нұрпейісов К. Қазақстан тарихы 11-сынып.
16. Нұрпейісов К. Қазақстан тарихы 11-сынып. (Орыс тілінде)
17. Нұрпейісов К. ... ... 11 ... (Ұйғыр тілінде).
18. Қозыбаев М. Қазақстан тарихының құжаттар жинағы. 10-11 сыныптар.
(Орыс тілінде).
19. Т. Досанұлы. Кіші ... ... ... С. 1916 жыл (1916 ... ... ... 80 жылдығына). (Орыс тілінде).
21. Дербісәлиев Ә. Қазақ даласының жұлдыздары 1996 жыл.
22. Тұрлығулов Т. Қазақ елінің қысқаша тарихы. 5 – ... ... Т. ... ... тарихы. 6 – сынып.
24. Байпақов К. Ежелгі ... ... 6 – ... ... К. ... Қазақстан тарихы. 6 – сынып. (Орыс тілінде).
26. Бабаев Д. Қазақстан тарихы 15-18 ғысыр. 8 – сынып.
27. Алғанов Б. Орта ... ... жүзі ... ІІ ... 8 ... ... Ж. қазақстан тарихы. 9 – сынып. (Ұйғыр тілінде) 1997 жыл.
29. ... К. Орта ... ... ... 7 – ... ... К. Орта ғасырлардағы қазақстан тарихы. 7 – 8 сыныптар.
(Орыс ... ... Ж. ... ... 9 – ... Қасымбаев Ж. Қазақстан тарихы 9 – сынып. (Орыс тілінде).
33. Қозыбаев М. Қазақстан тарихы 10 – сынып.
34. ... К. ... ... 11- ... ... тілінде).
35. Әбдіғұлова Б. Қазақстан тарихынан оқу материалдары. 35 (21, 67 ... ... ... ... ... ... баспасынан бірнеше оқулықтар
басылып шыққанымен бұл жылдары – ... ... ... ... мәз
емес еді.
6 – 11 сыныптардағы дүниежүзі тарихы Мәскеуден келген орысша оқулықтың
1988 – 1990 ... ... ... ... жүр. ... ... тозып
таусылуға айналғанын айтпағанның өзінде, мазмұнында қаншама қайта қаралатын
мәселелер тұр. Мәселен, идеялық – саяси ... ... ... діни
– астарлар жиі байқалып қалады. Демек, бұдан шығатын қорытынды тарихи –
қоғамдық ... тхөл ... ... ... күттірмейтін маңызды
шаруаның бірі болуы керек.
«Қазақстан тарихы» оқулығының қазақ мектебінің білім мазмұнында алатын
орны ерекше. Бұл оқулықтар ... ... ... ... ... ... жіберілмеді деу қиын. Қазақ халқының аса бай, жөте күрделі
тарихы кішкентай ғана бір кітапқа сыймайды. Жете ... ... ... Тіпті қазақ аталуы, ең алғаш тарих арасында шығуы туралы әліде
ғылыми ... ... жоқ. 36 (11, 7 – 8 ... 1996 жылы премьер – министрдің орынбасарының қолдауымен тарих,
Қазақстан тарихы мен әдебиет, ... ... ... ... оқулықтар жасау жұмысын ұйымдастыру нақты қолға алынды.
1998 жылғы мәләметтерге сүйенсек 1995 – 1997 жылдары шыққан оқулықтарға
әсіресе, «Қазақстан тарихы», ... ... ... және ... мапзмұнына құрылымдық жүйесіне ескертпе сындар жиі жазылған.
Шынында да осы ... ... ... тарихы мазмұнының ғылымы негізі
анықталмаған әдістемелік ... ... Көп ... жүйемен оқығаннан оқушыладың алар әсері де шамалы болады.
Дүниежүзі ... ... да ... ... ... ... алынып,
қазақшаға аударылатын. 37 (5, 21– 22бет)
1996 жылдың күзінде ... ... ... ... және оқу ... кешендерді шығарудың мемлекеттік бағдарламасы»
деп ... ... ... ... ... 1999 – 2005 ... 5 – 9 ... үшін «Қазақстан тарихынан» жаңа буын оқулықтары
жазылуы керек болды. Бұл оқулықтарды жазуға екі рет ... ... ... ... ... ... Бұл ... туралы әуелі 1999 жылы
«Қазақстан ... мен ... ... жарияланды бұдан кейін 2000
жылы күзде екінші рет тағы жарияланды. Сонымен, 5 ... ... ... тарихы» бойынша 7 оқулық «Дүниежүзі тарихы» бойынша 7 оқулықты
(қасында үш – үштен кешендері бар) 22 ... ... ... жазуға 30
мұғалім қатысты. Авторлар мен ... ... ... қаласынан
ішінде 4 академик, 12 – 13 ғылым докторы, қалғаны ... ... ...... ... ... асығыстық болды, өйткені
2001 жылы Қазақстан Республикасына 10 жыл ... деп, ... ... оқулықтарын тездетіңдер деген жоғарыдан нұсқау түскен болатын. Бірақ,
Білім академиясындағы, мұның ... емес ... ... шығарып үлгергеннің
өзінде оның бағдарламаға сай болмайтынын түсіндірді. Содан кейін ғана ... ... 1 ... ... шығарып отыратын бол ып келісілді. Бәйгеге
қатысатын авторлар алдымен өздері ... ... ... ... және ... жагғынынан ерекшеліктерін көрсетіп ... ... ... ... ... ... ... ғана бәйгеге жіберуге болады
делінген. Сонан кейін ғана ... ... ... әкеледі. Ол
қолжазбалар зертханада қаралады. Содан соң рецензияға беріліп ... ... ... ... ... ... ... соң 5 – 7 сынып оқулықтары «Атамұра» баспасына, 8 – 9 ... ... ... ... ... ... да өз
редакторлары тағы да ... ... ... ... бұл ... үлкен
еңбек нәтижесінде іске асырылды. 38 (22, 81 – 87 бет)
Ендігі мәселе – ... 9 ... ... ... аздап сәйкес
келмейді. Қаламыздағы көп мектептерге біреуі – ... ...... бас ... шыққан оқулықтар келген. Мұның «Атамұрадан»
шыққаны бағдарламаға сәйкес келмейді. Енді ... ... ... ... ... ... сонда классикалық әдістеме ... ХХ ... ... дамыған елдердің өзінде де оқу жүйесі артта ... ... ... ... ... ... ... оқыту жағы жақсы
дегенмен, ең алдынға оқыту жүйесі ... ... ... ... пайызы мектепке қызығушылықпен барады екен. Ал Ресейде мұндай оқушылар
– 12 – ақ ... ... ... жаңа ... ... жатқанымен, олары
іс жүзіне аса бермейді. Ал осыдан 10 – 15 жыл ... ... әр ... емес ... деп) ... ... ... сабағы, бәйге сабағы,
жарыс ... ойын ... ... ... – жеке ... Олар ғылыми – теориялық жағынан негізделмеген, ал ... ... ... дегенде, бұл – жаңа оқыту технологиялар. ... саны 50 – ге ... ... 15 – 20 – сын қазіргі кезде қолдануға
болады. Оларды ең ... ... ... 15 жылда болып қалды, бізде де жаңа
технологиялар қалыптасып келе жатыр. Дегенмен, шет ... де ... ... бір ... – бала не ... білмейді. Мәселен, бір Қазақстан
тарихх ында қаншама нәубет болды. Оны не үшін оқуы ... ... ... ... ... жөн. ... ... азамат қай жерде, қай ... ... ... өз елінің тарихын сол ел тарихымен сәйкестендіре
алуы керек.
Оқушыың құзырлылық, биліктілігін арттыру деген бар. Ол - ... ... бір ... келтірейік, 11 сыныптың «Қазақстан тарихында» 1995 жылы
шыққан «Тәуелсіз Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясы» ... бар. Егер ... осы ... оқытқанда Конституцияның орындалған,
орындалмаған баптары ... ... ... олардың нағыз шынайы
көзқарастары жарыққа шығар еді.
Енді келешекте білім стандартына бағдарлама жазылады. ... бұл ... ... жоспарлы түрде нәтижеге жетуі үшін оһқытудың
түрлерін білу шарт. Бұл екі – ақ ... ... ... – тарихт ы оқытудың
түрлері (Сабақ, семинар, т.б.) оқыту және ... ... Осы ... ... – оқушыларға нәтижелі білім беру. Әлгі түрлер, тәсілдер тек
ғана ... ... ету ... 39 (22, 81 – 87 бет)
Тарихты оқытудың негізгі проблемаларының бірі – көрнекілік мәселесі.
Қаз\іргі ... ... ... ... ... ... сай
келмейді, карталардың сапасын көтеру керек. Әсіресе, 5 – 9 сыныптар оқулығы
үшін карта мәселесі шешілмей жатыр. Деректі ... ... ... ... еді. Оқушының ой – танымын кеңейтуге бұлардың ұшан – ... бар ... ... ... ... бұл ... ... жүрген
«Арман ПВ» , «Абди» комп онияларын ... ... ... ... ... іс – ... және ... зерттеулері.
Жыл сайын әр пәндерден өткізіліп ... ... ... ... ғылыми мақалалар жұмыстары жасалынады. Сол
сайыстардың ... ... ... жеткен ... ... ... ... А. С. ... ... №1 гимназияның
кәсіби тарихшысы – Душамбаева Найля Жолдасқызы 1996 – 1997 жылдары қаланың
олимпиадасынан 11 ... ... 1 орын ... және ... ... ... ... марапатталған. Аталмыш мектепте тарих
пәнінің мұғалімі, тарих ғы лымының магистрі – Спинова Елена Владимиовнаның
оқушысы – ... ... ... оқу ... ... ... ... атты ғылыми проектіде 3 – орын иегері атанды.
Оңтүстік Қазақстан облыстық №1 ... ... үшін ... - ... ... ... Ж. Әбуовтың оқушылары әр жыл сайын
облыстық, республикалық ... ... ... мен ... орындармен оралады. Мәселен, 2002 жылы Шымкент ... ... 2030 ... Қазақстан дамуының экологиялық ... ... ... өткен Оңтүстік Қазақстан облысы
оқушыларының ғылыми ... ... ... ... ... 11 сынып
оқушысы – ... ... ... және ... ... 10 – ... ... – Бекмурзаева Жаңыл ІІ, ІІІ дәрежелі дипломмен
марапатталды. Ж Әбуовтың келесі бір шәкірті – ... ... 2003 ... жарыстардың І дәрежелі жүлдегері, 2004 жылы ... ... ... ... иегері атанған және дәл осы жылы 23-27 ақпан аралығында
Алматы қаласында ... ... ... ... IV ... қатысып арнайы сертификат берілген. Мұндай шәкірттердің жеткен
жетістіктері әрине ең алдымен ... ... Ж. ... ... мен ... ... ... болсақ, 2004 жылы облыстық
білім беру ... ... ... ... үлесі үшін Оңтүстік Қазақстан
облысының әкімі – Б. Жылқышиевтен алғыс хат алады. 2001 жылы 6-8 ... ... ... ... ... «Street ... ... «Құқық пен демократияны оқытуда интерактивті әдістерді
қолдану» семинар тренингінен өткені үшін – сертификат беріледі. 40 (20, ... ... ... ... №7 ... ... мектебінің кәсіби тарихшылары
– Р. Жұмабаева, М. Әбілдаева және К. Байдашева Облыстық және қалалық білім
департаментінің мақтау ... ... ған. ... ... Мұса ... №5 орта ... тарих пәні мұғалімі Бегельдиев Б. М
– Қазақстан Республикасының білім үздігі атты ... ... ... Ал М
Дулати атындағы №8 мектеп гимназиясының – Мотахов Р. А, ... Г. ... ... ... ... ... гимназияның кәсіби
тарихшыларының бірі – Грибова Н. Е. Гимназиясының және қала әкімінің алғыс
хаттарымен марапатталды және 2004 жылы ... ... ... ... ... І орын ... ... Гимназияның жоғары
сипаты кәсіби ұстаздарының бірі – Пах ... ... ...... 2004 жылы «Я гражданин» атты облыстық проектіден І орын ... ... 2005 жылы ... ... ... атты творчествалық
проектісінен І орын, 2005 жылы Азаттану пәнінен оқушысы ІІ орын ... 41 (23, ... – 4, 7-18 ... бір ... тарих пәнін оқыту базасы тереңдетілген, билікті
ұстаздары жетерлік – О. А. Жолдасбекова атындағы №9 ... ... ... ... 1992 – 1993 оқу жылдарынан бастап тарих пәнін
тереңдетіп ... ... ... ... 1992-1993 оқу жылдарында 21 ... бар, ... ... ... 11 «л» ... ... санатты, білікті ұстаз -
Новгородцева Е. сабақ берсе, 1993-1994 оқу жылы 26 ... ... 10 ... - ... М., ... оқу жылдарында 9 «л» сыныбына - Потий М.,
1995-1996 оқу ... 8 «л» ... - ... Е. дәріс берген.
42 (19, документ – 159, 6 б.)
1994 жылдан бері осы ... ... ... келе жатқан жоғары санатты
кәсіби тарихшы бүгінгі күні – тарих пәні мұғалімі, тәрие ісі ... ... ...... ... ... көп жылдар бойы
атқарған еңбегінің арқасында ... ... ... ... мен ... ... тағы бір ... статусына ие №23 мектеп ... ... ... бір ... тәжірибесі бар, жоғары санатты білікті ұстаз –
Семыкина Н.А. 2001 жылы оқушылары – ... О., ... И. ... ... ие ... ... лицейден – Спинова Н.Д., Савина ... ... оқу ... мақтау қағаздарымен марапатталған. №66 орта
мектебінің кәсіби тарихшысы - Өтеп ...... ... ... және ... ... қор» ... бас жүлдегері
аталған. 8-сынып оқушылары ... Б. және ... ... ... ... жарысына ІІІ, ІІ орын иегерлері атанған.
№40 мектептен кәсіби тарихшы ұстаз Отарбаева Б. облыстық, қалалық және
мектептің ... ... ... дәл осы ... Т.Тәжібаев
атындағы №47 мектеп-гимназиясының кәсіби тарихшысы ... ... ... ... ... олимпиадалардан І, ІІ орын
иегерлері ... ... ... ... ... болатын.
Сонымен қатар Ы.Алтынсарин атындағы №65 ... ... ... ... ... Амангелдіқызының оқушылары облыстық олимпиадалардан
І орын, Республикалық олимпиададан ІІ орын иеленген болатын 43 (23, папка
– 4 7-18 ...... ... институты. Оны қоғамға қажет нәтиже
беріп, оның ... ... ... алатын кадр даярлау үшін ... қай ... ... қоғамда болсын, мектептегі білім, тәрбие беру,
ең ... осы ... ... ... ... сұранысқа қарай
қызмет көрсету бағытын ұстанады. Қазіргі қоғамдағы даму мен әлеуметтік,
экономикалық жағдайларға ... ... ... да мазмұны
өзгеріп отыр. Заман талабына сай қаламыздағы ... ... ... ... ... авторлық бағдармламалары, ғылыми мақалалары
жарық көрген. Міне осы жұмыстардың ... ... озат ... ... ие болған – Оңтүстік Қазақстан облыстық №1 ... үшін ... ... ... ... ... ... – Қазақ халқының этнографиясы мен философия тарихы ... курс ... ... ... Бұл ... ... ... пәндерді тереңдете оқытатын 10 сыныптарында
оқытылады және курс бағдарламасы 34 сағатқа есептелген. Бұл ... мен ...... ... ... ... ... стандартына сай келген. Сондай-ақ бағдарлама – Қазақстан тарихынан әр
сыныптарда алған білімін жан-жақты ... ... ... ... зерттеу объектісі - қазақ халқы. Бағдарлама – IV ... ... ... ... ... ... ... бірі – этностық шаруашлық ... ... ... ... берілген. Этностың бір ерекшелігі тұтынатын заттың
мәдениеті, қару-жарағы, тұрақ-мекені, киім кию ... ... ... мен қала тұрмысы мен қала құрылысы мәселелеріне 8 сағат бөлінген.
Салт-дәстүрге, қоғамдық құрылысы мен діни ... 10 ... ... заттық және рухани мәдениетке үлкен орын ... ... ... 18 сағаты бөлінген. Халқымыздың заттық әрі рухани мәдениеті жайлы
мол материал жинақталған.
Пәнді оқыту арқылы автор тарихқа ... ... ... ... ... ... ... жағы да болады. Бағдарлама пән
аралық байланыста оқушыларғатаныс қазақ әдебиеті, ... ... ... ... білімін толықтырады. Келесі, қоғамдық
пәндерді ... ... ... үшін ... ілімінің негізін
қалауға септігі тиетін «Қазақ философиясының тарихы» курсының 68 сағаттық
бағдарламасының ... ... ... отырған бағдарламада – мемлекеттік
тәуелсіздігімізді алған жылдар ішіндегі қоғамдық пәндердің қол жеткізген
жетістіктері сөз ... ... ... ... ... ... бекітеді. Бағдарламаның мақсаты – оқушылардың
гуманитарлық, қоғамдық пәндерден алған білімдерін ... ... ... ... жүйесін қалыптастыруға машықтандыру, өз бетінше жұмыс
істеуге үйрету, бастау ... мен ... ... ... ... өз ... жазып жеткізуге, бұқаралық ақпарат беттерінде проблемалық ... ... сай ... ... ... ... ... оқушыларға
түзілген бағдарламаны, пайдаланылатын ... ... ... өткізіп беріп қоюға тура келеді. Себебі, әр оқушы қандай
тақырып, қашан ... ... ... ... ... ... ... болады. Мұндай әдіс оқушылардың рефераттық-баяндамалық бағытпен
жұмыс істеуге мүмкіндік ... Әр ... ... ... өз таңдауы
бойынша реферат, баяндама дайындауына болады.
Білім туралы заңға байланысты оқыту мазмұнын жаңарту, арнайы жаңа және
факультативтік ... мән ... ... ... ... ... ... Әсіресе бұл дарынды балалармен жұмыста, әр оқушыға жекелей
жұмыс беру мәселесінде күн ... ... ... қосымша білім –
оқушылардың білім стандартынан, жалпы білім шеңберінен тыс білім ... ... ... ...... бір деңгейде қалып қоймай,
күрделі материалдарды талпынып игеруіне, білуіне жол ашады. ... ... ... ... бағдарға, келешек өмір жолын айқындауына
мүмкіндігі болады. Факуьтативтік және арнайы ... ... ... ... ... ... бір сала ... білім алуына
мүмкіндігі болады. Факультативтік және арнайы курс тыңдаған ... ... ... ... ... тудырады. Кейбірі болашақта
айналысатын бағдарламасын табады және жазуға бейімделеді. Жоғрғы сынып
оқушылары ... ... ... ... ... ақпарат беттерінде
өз мақалаларынжариялап та үлгерді.
Қорыта айтқанда факультативтік және ... курс ... ... ... көтереді. Ғылыми шығармашыықпен айналысып,
болашақ ғылым элитасының корпусын қалыптасуға негіз жасайды. ... ... өз ... ... молл мүмкіндік ашады.
Келесі қаламыздағы озат тарихшы мұғалімі атанған №66 орта мектебінің
тарих пәні мұғалімі - Өтеп Гүлзағира. ... ... ... ... 7-
сынып оқушыларына көмекші құрал ретінде – орта ғасырлардағы Қазақстан
тарихы ... ... ... ... ... ... бірге
жасап шығарған. Сонымен қатар оқушылардың ... ... ... ... ...... ... оқытуда халықтық
педагогиканың озық үлгілерін тиімді пайдалану» атты дәстүрлі емес ... ... ... Автор өз тәжірибесінде сабақ өткізу барысыныда
сабақ қызықты да, түсінікті ... ... ... ... ... ойын ... – «асық ойнау», «ақ сүйек», «шатыраш ойнау», ... ... ... ... ... пайдалана білген.
Қазақтың ұлттық ойындарының бір ерекшелігі – оларды сабақ кезінде де,
сабақтан тыс кезде де ... ... Осы ... қарай автор
оларды үлкен үш тарауға бөліп қарастырған. ... ... ... ойындары,
спорттық ойындар және ойлау ойындары деп. Бұл дәстүрлі емес ... ...... ... ... ... дәрежеде
меңгергендігін байқау және халықтық педагогиканың озық ... ... ... дамыту, өз ойын еркін жеткізе білуге ... ... ... ... болсақ, оқушы білімділікке, ... 44(20, 3 – 13 ... ... оқушылар игерген білімін жадында сақтап қана қоймай,
сонымен бірге ... ... ... ... ... ... тиіс. Сондықтан мектептегі оқу үрдісі оқушылардың шығармашылық
мүмкіндігін барынша дамытуға бағытталғаны ... ... өзі ... сапасының
деңгейін көтеруге жағдай жасайды.
Ж.Қараевтың технологиясындағы оқу үрдісінде мыналарға мән берілген:
1. оқушыларға сенімділік білдіру;
2. пәнге деген қызығушылығын ... ... өз ... сеніп, одан әрі дамытуы;
4. өзіндік шығармашылық деңгейге көтеру:
Бұдан шығатын қорытынды - оқушының өздігінше ... ... ... ... тек біліктілітері арқылы іске асырылады. 45 (15, 64 б.)
Қаламыздағы №48 орта мектебінде жұмыс ... жеті ... ... ... ... тарих пәніне деген
қызығушылықтарын арттыру мақстаныда өздерінің ... мен ... ... ... таңда мұғалімдердің көпшілігі шығармашылықпен еңбек етіп,
ізденушілікпен өздерінің кәсіби шеберліктерін табандылықпен ... ... Ал ... ... ... оқу-әдістемелік құралдары
көпшілігінің игілігіне айналуда.
Қорытынды
Бірінші тарауымыздың 1.1 мәселесінде 1999 ... ... ... ... және қала ... жас ... ... білім деңгейлеріне қарай қарастырдық. Мұнда әрине әсіресе
халықтың ... ... ... ... бөлуге тырыстық. Қазіргі таңда білім
саласында көптеген өзгерістер болып, одан ... оң ... ... ... ... облысымызда және қаламызда орта және жоғары
білімділер саны жылдан-жылға өсуде. Мәселен, 2004 ... ... ... ... тестке қатысқан ауыл және қала ... ... ... – қала ... бітірушілер 28,3 %, ал ауыл
мектебін бітірушілер 71,7% құрайды. Яғни қала ... ... ... ... ауыл ... ... ... – 49,2 ұпайды құрайды.
Келесі, 2005 жылдың нәтижесін қарайтын болсақ, қала мектебін бітірушілер
39,4 % - 59,2 ... ... ... Бұдан шығатын қорытынды ауыл жастары
болсын, қала жастары ... ... ... өтіп ... оқу орындарына
түскен соң, көбіне 20-29 жас аралығында түрлі ... ... ... ... 46 (20, 15-17 ... ... бастан кешіріп отырған ауыр жағдай, нарық қыспағы білім
беру қызметкерлеріне де әсерін тигізбей қойған жоқ. Әсіресе ... 10 ... ... ауыр еді. Оның ... ең ... ... тапшылығы болды.
Қала бюджеті мұғалімнің ... ... мен ... ... ... ... ғана қамтамасыз етуге мүмкіндігі жетті. Ал оқу
шығындарына: көрнекіліктер, техникалық құралдар, жиһаз тағы ... ... ... ... еді.
Ондаған жылдар бойы өмір сүрген кеңестік білім беру жүйесінің озық та,
тозқық та ... ... ... арқасында тарихи қысқа мерзім ішінде
сауатсыздық жойылды, әлеуметтік жеңілдіктердің кең жүйесін ... ... және ... білім алуға кең жол ашылды. ... біз ... ... беру ... ... ... ретінде:
1. бұл жүйенің әлемдік тәжірибеден оқшаулығын және оған деген ... ... және ... ... ... ... ... және әдістемелік жағынан тиісінше қамтамасыз етілмегендігін;
4. тек дайын білімді алумен ғана шектеліп отырғанын атауға ... ... он жыл ... ...... еңбегін көтермелеу жүйесі
бұрмаланып, біліктілік деңгейіне қарай ... ... ... ... дегендері кете бастады. Педагог кадрларды қайта даярлауға
қаржы жетіспеген еді. Мұғалімдер егделеніп, олардың денінің ақ жаулықтарға
айналу ... ... ... ... 47 (17, 17-18 б.).
Жұмыста қарастырылғандай мектептердегі кәсіби-тарихшылардың ... ... ... және ... ... яғни ... Мұнда байқағанымыздай жоғары санатты ... ... ... ... ... және ... ...
гимназияларда, лицейлерде, дарынды балалар үшін ... ... ... ... ... Ал ... ... статустары жоқ
мектептерде жоғары санатты, білікті ұстаздар саны аз, ... ... ... елеіміз мектептеріндегі оқушылардың білімі мен ... ... мән ... ... назар аударуымыз керек. Бұл
міндетті орындау негізінен тікелей пән ... ... ... ... жүрген мұғалімдердің кәсіби шеберлік ... мен ... ... және үзіліссіз жетілідіріп отыру қажет. Ол үшін педагог
кадрлардың ... ... және ... ... институттарының осы
бағыттағы жұмысының құрылымын да, сапасын да едәуір жақсарту керек. ... екі ... ... айтарлықтай нәтиже бере алмай отыр. Мұндай курстар
кемі бір немесе ... ... ... ... ... білімін
жетілдіретіндер шақырылады. Ал қайта даярланатындар алты айлық не бір
жылдық болғаны тиімді және ... ... әр 5 ... ... әр үш ... жетілдіріп отырса. Себебі, тарих пәнінен сабақ беру оңай емес. Әр
пәннің ... ... бола ... да, бұл пән көп ... ... ... жас маманға үлкен қамқорлық қажет. Теориялық білім болғанмен, іс-
тәжірибе жағы аз болып ... ... ... ... ... тағайындау, әдістемелік күн өткізу, оған жас мамандарды қатыстыру,
талдауға үйрету жас мамандарды шыңдайды. «Сын түзелмей, мін ... жас ... ... ... ... ... баулу қажет.
Бұл орайда жоғарғы педагогикалық оқу ... ... ... ... ... ... тарихты оқытудың негізгі
проблемаларының бірі – бұл оқулық мәселесі.
Қазіргі тарих пәні оқулықтарының тілі ауыр ... сөз көп ... 5 – ... ... тарихының» әрбір тақырыбы 4-5 – беттен.
Бұл 5 – сынып оқушылары үшін өте ... ... 4 – ... ... бір ... әртүрлі мұғалімдердің алдында жасқаншақтай береді.
Тағы бір айта кететін мәселе, тарих пәнін дұрыс оқыту үшін ... ... ... ... ... ... ғалымдар керек. Оларға бізге тән
тарихты аудартып, сонан кейін арнайы кітап ... ... ... ... ғана ... ... ... оқытуға қол жеткіземіз.
Оқулық – негізгі білім көзі, білім мазмұнын ... оқу ... да ... ... қатал белгіленген білім көлемін, оқу
материалын оқушының меңгеруіне көмектесуі қажет.
ІІ тараудың 2.2 мәселесінде ... ... ... ... бүгінгі күнге дейінгі жеткен ... мен іс ... және ... зерттеулері жайлы айтылған болатын.
Кәсіби тарихшы мұғалімдердің жасаған ғылыми зерттеу жұмыстары мен
арнайы факультативтік курстарын ... ... өту, ... ... және ... курстардың оқушылардың ой - өрісін,
танымдық ... ... ... орны үлкен. Мұндай
қорытынды кәсіби тарихшы мұғалімдерінің еңбектерінің нәтижесінде жыл сайын
өткізілетін кіші Ғылым ... ... мен ... ... ... жетістіктерінен шығады.
Әдебиеттер тізімі
1. Агентство Республики Казахстан по ... ... ... 1999 года по Южно - ... области (под. ред.
Смаилова А. Н.) Алматы, 2001. – І том б. 5-38
2. ... ... ... по ... ... переписи
населения 1999 года по Южно-Казахстанской области (под. ред.
Смаилова А. Н.) ... 2001. – І І том б. ... ... А. ... ... озат ... туралы. – Алматы,
1987. 67 б.
4. ... М. ... ... әділ сын болсын // Қазақ тарихы.- 1995
- №1 -№2 – б. ... ... ... ... ... ... бастайды // Қазақстан мектебі. –
1998. -№ 9 – б. 20 – 21
6. Әбдіғұлова Б. Оқулықтың ғылыми - ... ... // ... – 2000. - №3. – б. ... ... В. П. Слагаемые педагогические технологии. Москва, 1989.
- 25 б.
8. Берлибаев Е. Қазақстан интеллигенциясының әлеуметтік белсенділігі. –
Алматы, 1999 .- 40 – 44 ... ... Т. ... ... ... көркейеді? // Қазақстан мектебі.
– 1995. - № 9 - б. 19
10. Бектенғалиева С. Зор ... ... үлес ... ...// Қазақстан
мектебі.- 1995.- №9 – б. 17 – 18
11. ... Ш. ... көз ... 3. ... ... жоқ. ... ... – 1996. - №9. – б. 7-8
12. ... Б. ... ... ... ... ынтасын арттыру. //
Қазақ тарихы. – 2005. -№ 4. – б. 103 – 105
13. Исаев С. ... ... ... // ... ... – 1998. ... б. ... Кларин М. В. Технология обучения ; идеал и реальность. – ... 1999. – 180 ... ... Ж. А. ...... оқыту технологиясы негіздері.-
Алматы, 1997. - 64 б.
16. Қарабаева З. Білім сапасы қайтсе жақсарады? // Қазақ ...... №1 . – б. 89 – ... ... білім беру саласындағы саясаттанушының тұжырымдамасы.
Білім беру ... жай күйі // ... ... – 1996. - № ... 17 – ... ... ... басқармасының статистикалық жылнамасы. 2000
– 2004 ж. Шымкент, 2005. – 41 ... ... ... ... ... ... ... Фонд –
176, связка – 6, 7, 14, документ – 52, 72, 90, 60, 85, 159, ... ... ... ... ... ... институтының Шымкент
қаласы мектептері бойынша мәліметтер. ... № 2. ... 2005. – 3 ... ... ... ... ... пәні үшін шыққан оқулықтар мен оқу құралдары.
(1995 – 1997 ж.ж) // ... ... – 1998. - № 7. – б. ... ... Т., Қанапина Қ. Жас тарихшы – жарқын болашаққа // ... – 2005. - № 6. – б. 81 – ... ... қалалық білім департаментінің материалдары. Папка – 4.
Шымкент, 2005. – б. 7 - 18

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 39 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Оңтүстік Қазақстан кәсіби тарихшыларының мәртебесі"29 бет
Оңтүстік Қазақстан кәсіби тарихшыларының мәртебесі29 бет
Испиджаб-сайрам және яссы-түркістан27 бет
Шымкент8 бет
Ауыл-село мұғалімдерінің өсу жолдары, олардың құрамындағы сандық және сапалық өзгерістер13 бет
Ағарту ісінің басты бағыттары9 бет
Білім беру көпаспектілі феномен ретінде. Оқыту психологиясының негіздері6 бет
Менеджменттің қалыптасуы9 бет
Ы. Алтынсариннің ағартушылық қызметі29 бет
Қазақ елінің қоғамдық ой-санасының даму сипаты17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь