Жылуэнергетикалық қондырғылардың атқарушы механизмдері және реттеу құралдары жайлы


Кіріспе 2
1 Бу қазандық агрегаттардың негізгі элементтері 4
2 Жылуэнергетикалық қондырғылар 5
3 Булы қазандықтардағы сулы жылутасымалдағыштың қозғалысының түрлері және сипаттамалары. 6
4 Бу турбиналы ЖЭО.ның отынның абсолютті және меншікті үнемділігі 8
5 Жылу электр орталығының отын түрлері 9
Қорытынды 11
Пайдаланылған әдебиеттер 12
Электр энергиясының өндiрулерiн технологиялық тiркесте сонымен бiрге сәйкесiнше (ЭС ) жылулық және атом электр станциялары ЖЭС және негiзгi жабдық болатын АЭС бумен турбиналар қолданылады. Түрге байланысты iстеп шығарылатын энергиялар (электр энергиясының өндiрiсi үшiн) конденсациялық және (электр және жылулық энергияның өндiрiсi үшiн) теплофикация бу турбина электр станциялары танып бiледi. (КЭС ) алғашқы олардың iшiнен ГРЭС деп аталуға қабылдалған - Мемлекеттiк аудан электр станциялары, екiншi - ЖЭО - жылу электр орталықтар. Барлығы негiзiнде (ПГУ ) бу газды қоюлар қалыптасатын бу газды технология қолдану кеңiрек табады. Бумен турбиналармен оларда қатар газды энергетикалық турбиналар да қолданылады. Бұдан басқа, электр энергиясын электр станцияларының келесi түрлерiн iстеп шығарады: СЭС - гидравликалығы; ГФЭС - су жинағыш; ВЭС - жел күшiмен қимылдаушы; СЭС - күн; ПЭС - келу; ГеоТЭС – геотермалдi.Қазiргi энергетиканың негiзi, ол энергияның өзгеруiн технология әр түрлi табиғи көз құрайды. Әлемде дәл қазiр (мұнай отыны, көмiр және газ) органикалық тек көз негiзделетiн теплоэнергетика өте кең елестеткен. Соңғы он жылдықтарда белсене ВВЕР және РБМК (энергияның алғашқы көзi - ядролық отын) РБМКтiң түрлердiң жылулық нейтрондарына атом энергетикасы реакторларды қолданып та дамыды.
Мiне осылай жылу энергиясы өндiрiледi. Ал электр энергиясын өндiргенде қыздырылған аралық дене жұмыс өндiргiш ретiнде қозғалтқыштарға жiберiлiп, механикалық жұмыс атқарылып болған соң шыққан жүйесiне қайтып келедi. Қозғалтқыштарға тiркелген электр генераторларына аралық дене атқарған механикалық энергия – электр энергиясына айналады.
1 Рихтер Л.Д., Елизаров Д.П., Лавыгин В.М, Вспомогательное оборудование тепловых электростанций.-М.: Энергоатомиздат, 1987.-216 с.
2 Малюшееко В.В., Михайлов А.К. Энергетические насосы: Справочное пособие. -М.: Энергоизднт, 1981. - 200 с.
3 Малюшенко В.В., Михайлов А.К. Насосное оборудование тепловых электростанций. -М.: Энергия, 1975.-280 с.
4 Аэродинамический расчёт котельных установок (нормативный метод).-Л.: Энергия, 1977.-256 с.
5 Ядерные энергетические установки. Под общ. ред. Н. А. Доллежаля. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 629 с.
6 Марцинковекий В.А., Борона П.Н. Насосы атомных электростанций, -М.: Энергоатомиздат, 1987.-256 с.
7 Митенков Ф-М., Новинский Э.Г., Будов В.М. Главные циркуляционные насосы АЭС. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 320 с.

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ

"Техникалық физика және жылуэнергетика" кафедрасы

" Электрстанцияны автоматты басқару жүйелері" пәнінен
ОӨЖ
Тақырыбы: Жылуэнергетикалық қондырғылардың атқарушы механизмдері және реттеу құралдары.

Орындаған: Қалиева Қымбат
Оқу тобы: ТЭ-215
Тексерген: аға оқытушы Сейсенбаева М.К

Семей 2015ж

Мазмұны

Кіріспе 2
1 Бу қазандық агрегаттардың негізгі элементтері 4
2 Жылуэнергетикалық қондырғылар 5
3 Булы қазандықтардағы сулы жылутасымалдағыштың қозғалысының түрлері және сипаттамалары. 6
4 Бу турбиналы ЖЭО-ның отынның абсолютті және меншікті үнемділігі 8
5 Жылу электр орталығының отын түрлері 9
Қорытынды 11
Пайдаланылған әдебиеттер 12

Кіріспе

Электр энергиясының өндiрулерiн технологиялық тiркесте сонымен бiрге сәйкесiнше (ЭС ) жылулық және атом электр станциялары ЖЭС және негiзгi жабдық болатын АЭС бумен турбиналар қолданылады. Түрге байланысты iстеп шығарылатын энергиялар (электр энергиясының өндiрiсi үшiн) конденсациялық және (электр және жылулық энергияның өндiрiсi үшiн) теплофикация бу турбина электр станциялары танып бiледi. (КЭС ) алғашқы олардың iшiнен ГРЭС деп аталуға қабылдалған - Мемлекеттiк аудан электр станциялары, екiншi - ЖЭО - жылу электр орталықтар. Барлығы негiзiнде (ПГУ ) бу газды қоюлар қалыптасатын бу газды технология қолдану кеңiрек табады. Бумен турбиналармен оларда қатар газды энергетикалық турбиналар да қолданылады. Бұдан басқа, электр энергиясын электр станцияларының келесi түрлерiн iстеп шығарады: СЭС - гидравликалығы; ГФЭС - су жинағыш; ВЭС - жел күшiмен қимылдаушы; СЭС - күн; ПЭС - келу; ГеоТЭС - геотермалдi.Қазiргi энергетиканың негiзi, ол энергияның өзгеруiн технология әр түрлi табиғи көз құрайды. Әлемде дәл қазiр (мұнай отыны, көмiр және газ) органикалық тек көз негiзделетiн теплоэнергетика өте кең елестеткен. Соңғы он жылдықтарда белсене ВВЕР және РБМК (энергияның алғашқы көзi - ядролық отын) РБМКтiң түрлердiң жылулық нейтрондарына атом энергетикасы реакторларды қолданып та дамыды.
Мiне осылай жылу энергиясы өндiрiледi. Ал электр энергиясын өндiргенде қыздырылған аралық дене жұмыс өндiргiш ретiнде қозғалтқыштарға жiберiлiп, механикалық жұмыс атқарылып болған соң шыққан жүйесiне қайтып келедi. Қозғалтқыштарға тiркелген электр генераторларына аралық дене атқарған механикалық энергия - электр энергиясына айналады.

1 Бу қазандық агрегаттардың негізгі элементтері

Бу қыздырушы - оған түсетін қаныққан буды берілген температураға дейін қыздыруға арналған. Қазіргі кездегі, қазандық агрегаттардың бу қыздырғыштары бірден бір жауапты элементтері болып есептеледі, себебі бу қыздырғыштардың бетін қыздыру өте ауыр жағдайда болуда. Оларды жасау, бір жағынан бу - қыздырғыштарды газдардың жоғарғы температура (800...1100°С) облысында орналастырудағы мақсаты, оның қыздыру бетін кеміту, ал басқа жағынан кемшілігі - қабырғасынан буға жылу беру коэффициентінің аздығы.
Бу қыздырғыштың болып көрінуі, ішкі кіші диаметрлі (20... 40 мм) болат құбырлы, жылан түтіктердің параллелді (қос-қостан) қосылу жүйесін, түтінді газдармен, оның сыртынан жұғыса ағуы. Жылан түтіктердің ұштарын, дөңгелек қималы коллекторға пісіреді. Тұтастығын арттыру үшін және қос жылан түтіктегі қажетті жылдамдығын қамтамасыздандыру үшін, екі қатарлы және үш қатарлы түрінде жасайды.
Бу мен газдың ағыс қозғалысының бағытына байланысты - тік ағынды жылан түтікшелісі, жеңілденген температуралық режимде жұмыс орындайды, бірақ, ең үлкен қыздыру бетінің ауданын қажет етеді. Қарама - қарсы ағынды сүлбеде, ең үлкен температуралы тегеурінді алуға мүмкін болады және қыздыру бетінің ең кіші ауданына сәйкес келеді, бірақ, оны, будың қыздырылуы көп емес кезіндегісіне (375...400°С дейінгі), қолдануға болады және газдың бастапқы температурасы 800...900°С жоғары болмағандығысына қолданады. Будың қыздырылуының өте жоғарғы температура жағдайына, аралас сүлбені қолданады. Су үнемдегіштері - ұшпалы газдардың жылуымен, сумен қатамасыздандырушыны, жылытуға арналған құрылғы. Үнемдегішті қондырғы 5... 12 % дейін, отынды үнемдеуге мүмкіндік береді.
Суды жылыту дәрежесіне байланысты, үнемдегіштер қайнамайтын және қайнайтын болып бөлінеді. Қайнамайтынында - судың шығар жеріндегі қанығу температурасынан, 30...50°С төмен ұсталып тұрады. Қайнаушы үнемдегіштерде - қазандықтағы берілген қысым кезіндегі, қайнау температурасына дейінгі, судың қыздырылуы өтеді. Жасалу материалдары бойынша, үнемдегіштер, құйылған шойынды және болат жыланды түтікше болып бөлінеді. Шойынды үнемдегіштердің қондырғыдағы қысымы 2,8 МПа артпауы тиіс.
Қазандықтың, аз қуаттылығына арналған, шойынды үнемдегіштерінің негізгі типтері болып, ВТИ жүйесіндегі қатпарлы үнемдегіштер жатады. Оның жиналыстырылуы, шойынды горизонталды құбыр 1, диаметрі - 6076 мм көлденең квадратты қатпарлы, құбыр бойымен орналасқан.
Құбырларды бір бірімен бұйық (калач) 2 көмегімен жалғастырады. Суды, сұйық сорғышпен төменгі қатардың, соңғы құбырына айдамалайды және үнемдегіштердің барлық құбырларымен кезектесе ағып өтеді. Шойынды үнемдегіштер, қайнамайтын типіне жатады; үнемдегіштің құбырында булы көпіршіктің суға айналуы кезіндегі, құбырда гидравликалық соққы құбылысының пайда болуынан сақтау үшін, онда бу пайда болуына жол бермейді.
Ауа жылытқыш. Қазандық агрегаттың ауа жылытқышынын жылулық балансындағы мағынасы, елеулі түрде, сулы үнемдегіштегі жылытудан айырмашылығы бар. Үнемдегішті қамтамасыздандыратын судың, ұшпалы газ жылуын қабылдауынан, ыстық су ретінде тікелей қазандық барабанға құйылады да, оның азаю салдары есебінен, будың пайда болуынан қазандықтың ПӘК артады.
Қолданылған ауа жылытқыштағы, ұшпалы газ жылуын, ауаны жылыту үшін, оттыққа кіргізеді. Осының арқасында, оттықтағы температура артады және отынның химиялық және механикалык түгел жанбауындағы, жылу шығыны кемиді. Ылғалды отынды жағу кезіндегі, ауа жылытқыштың маңызы өте ерекше зор, ал сонымен қатар, көмірдің ұшпалы заттарының аз шығуы да әсерін тигізеді.
Беттегі күлді, өзі үрлеуін қамтамасыз ету үшін, газдың жылдамдығы 14... 18 мс, ауа жылдамдығы 6...8 мс болуы тиіс.
Регенеративті ауа жылытқыштағы жылу алмасуы, кезектесіп қыздыру және газбен салқындатылуымен және жай айналушы роторға бекітілген, тік гоприрланған пластинамен 1, ауа ағысы нәтижесінде өтеді. Сол кезде, жылудың пластинамен шоғырлануынан, ыстық газбен жұғыса ағады да, одан кейін, ауа ағыны арқылы пластинадан өткен кезде, ауа беріледі. Регенеративті ауа жылытқышты ірі қондырғыларда қолданады.
Ауа жылытқышты құбырларының, сыртқы тотықтануын болдырмаудың, бірнеше тәсілдері бар. Оның біреуі - ауаны рециркуляциялау, яғни жылытылған ауа бөлігін, желдеткіштің сорушы потрубкасына қайтадан енгізу. Өте ылғалды отынды жағу кезінде, өте ұтымды пайдалану болып, ауа жылытқыштың алдында орналасқан, колориферден пайдаланылған бумен, ауаны жылыту тәсілі.
2 Жылуэнергетикалық қондырғылар

Жылуэнергетикалық қондырғылар суды жылыту дәрежесіне байланысты, үнемдегіштер қайнамайтын және қайнайтын болып бөлінеді. Қайнамайтынында - судың шығар жеріндегі қанығу температурасынан, 30...50°С төмен ұсталып тұрады. Қайнаушы үнемдегіштерде - қазандықтағы берілген қысым кезіндегі, қайнау температурасына дейінгі, судың қыздырылуы өтеді. Жасалу материалдары бойынша, үнемдегіштер, құйылған шойынды және болат жыланды түтікше болып бөлінеді. Шойынды үнемдегіштердің қондырғыдағы қысымы 2,8 МПа артпауы тиіс.
Қазандықтың, аз қуаттылығына арналған, шойынды үнемдегіштерінің негізгі типтері болып, ВТИ жүйесіндегі қатпарлы үнемдегіштер жатады. Оның жиналыстырылуы, шойынды горизонталды құбыр 1, диаметрі - 6076 мм көлденең квадратты қатпарлы, құбыр бойымен орналасқан.
Құбырларды бір бірімен бұйық (калач) 2 көмегімен жалғастырады. Суды, сұйық сорғышпен төменгі қатардың, соңғы құбырына айдамалайды және үнемдегіштердің барлық құбырларымен кезектесе ағып өтеді. Шойынды үнемдегіштер, қайнамайтын типіне жатады; үнемдегіштің құбырында булы көпіршіктің суға айналуы кезіндегі, құбырда гидравликалық соққы құбылысының пайда болуынан сақтау үшін, онда бу пайда болуына жол бермейді.
Шойынды үнемдегіштердің артықшылығы - құнының арзандығы және тотығуға тұрақтылығы.
Болаттан жасалған жылан түтікшелерді, үнемдегішітердің орташа және жоғарғы қысымды қазандықтарына орнатады. Диаметрі 30...40 мм тұтас созылған және пісірілген құбырдан жасайды.
Болаттан жасалынған, газдың үлкен жылдамдығымен жыланлы түтікшелі үнемдегішітердің жылу беру коэффициенті, жылдамлығымен, қатты құбырлар шоғыры арқасында шойындыға қарағанда 3...4 есе жоғары.
Отынды жағу кезінде, күкірт құрамының көптігінен, үнемдегіш құбырының бетіне, қабырға бетінің температурасы шық түсу нүктесінен кем болғандықтан, яғни су буының конденсациялану температурасы, түтінді газдың болуынан - күкірт қышқылынын құралуы өтеді де, металда тотықтану процессі жүреді. Тотықтануды болдырмау үшін, қыздыру бетінің температурасы, шық нүктесінен 10... 15°С жоғары болуы тиіс. Сондықтан, сумен қамтамасыздандыру кезінде, түтінді газдың, шық нүктесінен төмен температурасындағысын, міндетті түрде, үнемдегішке кірерінде жылыту қажет. Осы мақсатқа жету үшін, пайдаланылғаннан кейінгі, буды қолданады.

3 Булы қазандықтардағы сулы жылутасымалдағыштың қозғалысының түрлері және сипаттамалары.

Судың, су аралас будың және будың қозғалыс сипатына қарасты бу қазандары дағыралы өзіндік айналымы бар, дағыралы бірнеше рет еріксіз айналымы бар және тура ағынды болып жіктеледі.
Өзіндік айналымы бар дағыралы қазандарда бу аралас су қоспасының 6 құбырмен жоғары қарай қозғалуы және 4 қызатын құбыр бойымен судың төмен қарай еркін қозғалу себебі - олардың тығыздықтарының әртүрлі болуында. Судың тығыздығын , су аралас будың тығыздығын белгілеп, өзіндік айналымға жеткілікті тегеурінді анықтауға болады
Бірнеше рет еріксіз айналымы бар қазанда су мен су аралас будың қозғалысы айналымдық сорғының көмегімен іске асады. Тура ағынды қазанда айналымдық тізбек жоқ, су бірнеше рет айналым жасамайды, алдымен қоректік су 1 сорғы арқылы бір-бірімен тізбектей жалғанған су үнемдегіштен, қызатын беттерден, бу қыздырғыштан өтеді де , буға айналып қолданушыға барады. Жану өнімдерінің және судың қозғалыстарына байланысты (құбырлары ыстыққа төзімді және ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жылуэнергетикалық қондырғылардың атқарушы механизмдері және реттеу құралдары
Жылуэнергетикалық қондырғылардың атқарушы механизмдері мен реттеу құралдары
Жылуэнергетикалық қондырғылардың атқарушы механизмдері мен реттеу құралдары жайлы ақпарат
Жылуэнергетикалық қондырғылардың автоматты қорғанысы
Экономикалық реттеу әдістері мен құралдары
Жергілікті атқарушы органдардың діни бірлестіктермен қарым-қатынасын реттеу туралы
Атқарушы билік
Экономиканы мемлекеттік реттеу жайлы мәлімет
ҚР жергілікті атқарушы билік
Жүзбелі қондырғылардың класстары және түрлері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь