Прогресс-см жауапкершілігі шектеулі серіктестестігінің кәсіпкерлік-шаруашылық қызметін талдау

МАЗМҰНЫ:

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7

Бөлім.І Шағын кәсіпкерлік және оның Қазақстан Республикасында даму деңгейі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
1.1 Шағын кәсіпкерліктің экономикалық мәні және оның экономикадағы алатын орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
1.2 Қазақстан Респуликасында шағын кәсіпкерлікті мемлекет тарапынан қолдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18
1.3 Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпкерліктің қазіргі кездегі даму тенденциясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29

Бөлім.ІІ «Прогресс.СМ» жауапкершілігі шектеулі серіктестестігінің кәсіпкерлік.шаруашылық қызметін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34
2.1 «Прогресс.СМ» ЖШС.ң кәсіпкерлік.ұйымдастырушылық қызметін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..34
2.2 «Прогресс.СМ» ЖШС.ң экономикалық әлеуетін бағалау ... ... ... ... ... ... 47
2.3 Кәсіпорынның қаржы.шаруашылық қызметін талдау ... ... ... ... ... ... ... ...67

Бөлім.ІІІ Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерліктің дамуын жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..76
3.1 Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерліктің болашақ даму мәселелері және оны шет ел тәжірибелерін қолдана отырып шешу жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..76
3.2 Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігін басқару жүйесі кәсіпкерлік қызметтің тиімділігінің негізгі факторы ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 95

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..101

Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...105
Кіріспе

Мемлекеттің Қазақстан 2030 ұзақ мерзімді стратегиясына және Қазақстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы «2005 жылға арналған ішкі және сыртқы саясаттың негізгі бағыттары» үндеуіне сәйкес экономика аймағындағы басты міндет ретінде экономикалық өсудің жоғарғы қарқынына қол жеткізу қойылған. Бұл мақсатты іске асыру көбіне шағын кәсіпкерліктің даму деңгейіне байланысты. Себебі ол нарық конъюнктурасының өзгеруіне тез сезіну, айналым қаржыларын жоғары айналымдылығы, халықтың қаржы ресурстарын шоғырландыру прогрессивті жаңа идеяларды жүзеге асыру, мөлшері жағынан аз ғана алғашқы капиталды пайдалану, бәсекелестік ортаны құру тұтынушыларға жақын орналасу және жұмыспен қамту проблемаларын шешуге, ғылыми – техникалық прогресстің дамуына ықпал етуге, өнімді өндіруді және бюджетке түсетін төлемдерді ұлғайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар шағын кәсіпкерлік қазіргі қоғамның саяси тұрақтылықтың негізі – орташа топтың пайда болуына әлеуметтік экономикалық алғышарттар құрады.
Шағын кәсіпкерліктің артықшылықтары және Республикамызда оның дамуының жетілмегендігі диплом жұмысының тақырыбының өзектілігін ашады. Республика бойынша, соның ішінде жеке салаларда шағын кәсіпкерліктің дамуын қамтамасыз ететін тиімді механизмінің болмауы оның қызметін тежеді. Бұл механизм басқару, салық, қаржы – несиелік саясатты, кеден заңдарын, инфрақұрылым және т.б. мәселелерді қамтиды. Еліміздің экономикасы шағын кәсіпкерлік дамуының жетілдіру жолдарын қажет етеді.
Зерттеу объектiсi боп “Прогресс- СС” ЖШС таңдалды. “Прогресс-СМ” ЖШС Алматы облысы Үштөбе қаласында орналасқан. Ол “РМЗ” АҚ сегменттелуi нәтижесiнде құрылған.Шағын кәсiпкерлiк субъектiсi болып табылады.

Дипломның жазу мақсаты – Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерліктің даму мәселелерін анықтау және оны “Прогресс-См” ЖШС кәсіпорын мысалында жетілдіру жолдарын ұсыну.
Міндеттері:
- шағын кәсіпкерліктің даму проблемаларын анықтау;
- Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерліктің даму тенденциясын қарастыру;
- шағын кәсіпкерліктің қызмет етуінің шетелдік тәжірибесін қорыту және оны Қазақстан Республикасының экономикалық жағдайында қолдану мүмкіндіктерін анықтау;
- кәсiпорын қызметiн талдау және оның қызметін жетілдіру үшін ұсыныстар беру.
Дипломдық жұмысты жазу барысында теориялық және тәжірибелік негіздеме ретінде оқулықтар, заңдар, бюллетендер, Салық кодексі, интернет т.б. ақпарат көздері, Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі Агенттігінің мәлеметтері, «Прогресс – СМ» ЖШС –ң мәліметтері, баяндамалары қолданылды.
Дипломдық жұмыс 108 беттен, соның ішінде кіріспеден, үш тараудан, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер көздерінен, қосымша мәліметтерден тұрады.
Дипломдық жұмыстың бірінші тарауында шағын кәсіпкерліктің экономикалық мәні және нарық жағдайындағы алатын орны, мемлекет тарапынан қолдау саясаты, Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпкерліктің қазіргі кездегі даму тенденциясы қарастырылған. Екінші тарауда шағын кәсіпкерлік қызметті «Прогресс – СМ» ЖШС – ң мысалында талдау берілген. Үшінші тарауда шағын кәсіпкерлік қызметті шетел тәжірибесін қолдана отырып жетілдіру жолдары және кәсіпорын (Прогресс – СМ ЖШС қызметінің тиімділігіне, оның бәсеке қабілеттілігін арттыруға қол жеткізу үшін қандай шараларды жүзеге асыру керектігі жайлы ұсыныстар берілген.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

1. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы Астана, 2005 жылғы 18 ақпан.//Егемен Қазақстан, 2005 ж. 18 ақпан. 1-3 бет.
2. Қазақстан Республикасының Заңы. „2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы” 2004 ж. 2 желтоқсан №3-111// Егемен Қазақстан, 2004ж. 8 желтоқсан.
3. Қазақстан Республика Үкіметінің. Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті дамытудың және қолдаудың 2004-2006ж.ж.арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асару жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы: 2004ж., 6 ақпан, № 149 //Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республика Үкіметінің Актілер жинағы. 2004, № 6.
4. Сейфолла Шайынғазы, Сұңғат Әліпбай. „Кәсіпкерлік–кемел келешек кепілдігі” // Егемен Қазақстан, 2005ж.,26 наурыз.
5. Қазақстан Республикасы Президентініңің Қазақстан халқына Жолдауы, Астана 2004ж.19 наурыз
6. Тоқтап тұрған кәсіпорындарды және тиімділігі шамалы өндірістерді саралаудың, кейіннен оларды белгіленген тәртіппен шағын кәсіпкерлік субъектілеріне берудің 2001-2005ж.ж. арналған салалық бағдарламасын бекіту туралы: 2001ж. 17 шілдедегі № 969 Қаулысы // Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің Актілер жинағы.- 2001ж. - № 26.
7. Абсалянова Н. Индустриально-инновационная перестройка экономики. //Байтерек, 2003, № 1.
8. Қазақстан Республикасы мен оның өңірінің әлеуметті – экономикалық көрсеткіштері, Алматы, 2005, ҚР Статистика жөніндегі Агенттігі.
9. Қазақстан Республикасының Заңы „Шағын кәсіпкерлікті мемелекеттік қолдау туралы” Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы // Егемен Қазақстан.- 2002. – 10 шілде.
10. Статистический ежегодник, Алматы, 2004//Статистическое Агентство.
11. Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне мемлекеттік меншіктің пайдаланатын объектілерін кейіннен меншікке өтеусіз беру құқығымен мүліктік жалға алуға (жалға беруге) немесе сенімгерлік басқаруға беру ережесі. //Егемен Қазақстан.-2003.-17 сәуір.
12. Стратегический план развития в РК до 2010г.: Собрания актов Президента РК и Правительства РК, 2001г., № 43, 44. стр. 240,244, 250.
13. Сагадиев К. Кластерные формы не для проформы. //Казахстанская правда- 2004-3 июля.
14. Соколенко С. Креативные кластеры в креативной индустрии //Промышленность Казахстана – 2004-№4. –С30-34.
15. Актуальная проблема развития экономики Казахстана в третьем тысячилетии: Сборник научных трактатов – Алматы: Экономика, 2000г.
16. На Казахстанском рынке отмечается спрос на готовые предприятия малого бизнеса// Панорама, 2004, апрель(№14) С12
17. Реали и перспективы высшего экономического образования Казахстана на стыке эпох: Материалы международного науч. – практ. конф.: сб. науч.тракт. – Алматы : Экономика, 2000
18. Анализ и аудит в системе управления предпринимательской деятельностью: Учебно-практ. Пособие/ Под ред. Т.А. Тасмаганбетова. – Алматы: Юнчи, 1999г.
19. Блинов А.О. „Малое предпринимательство организационные и правовые основы деятельности” М.: 1998г.
20. Блинов А.О., Шанин И.Н.: Предпринимательство на пороге ІІІ тысячилетия, М.: 2000
В.А. Рубе. Малый бизнес история, теория, практика
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
____________________________________________ кафедрасы
ҚОРҒАУҒА ЖІБЕРІЛДІ
Кафедра меңгерушісімен
______________________
(ғылыми жәрежесі)
_____________
«___» ____________20___ж.
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы ______________________________________________
____________________________________________________
Рецензент: ... ... ... ... дәрежесі
____________ ... ... «___» ... ... кеңесші ... ... ... ... кәсіпкерлік және оның Қазақстан Республикасында даму
деңгейі..............................................................
...............................................9
1.1 Шағын кәсіпкерліктің экономикалық мәні және оның экономикадағы алатын
орны...................................................................
....................................9
1.2 Қазақстан Респуликасында шағын кәсіпкерлікті мемлекет ... ... ... ... ... ... кездегі даму
тенденциясы
.......................................................................
.............................29
Бөлім-ІІ «Прогресс-СМ» жауапкершілігі шектеулі серіктестестігінің
кәсіпкерлік-шаруашылық қызметін
талдау.............................................34
2.1 «Прогресс-СМ» ... ... ... ... ... ... ... бағалау
........................47
2.3 Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін
талдау...............................67
Бөлім-ІІІ Қазақстан Республикасында шағын ... ... ... ... Республикасында шағын кәсіпкерліктің болашақ даму
мәселелері және оны шет ел тәжірибелерін қолдана ... ... ... ... ... ... жүйесі кәсіпкерлік
қызметтің тиімділігінің негізгі факторы
ретінде........................................95
Қорытынды
............................................................................
..................................101
Пайдаланған әдебиеттер
тізімі......................................................................
.........105
Кіріспе
Мемлекеттің Қазақстан 2030 ұзақ ... ... ... ... ... жыл сайынғы «2005 ... ішкі және ... ... ... бағыттары» үндеуіне
сәйкес экономика аймағындағы басты ... ... ... жоғарғы қарқынына қол жеткізу қойылған. Бұл ... ... ... ... ... даму ... ... Себебі
ол нарық конъюнктурасының ... тез ... ... ... ... халықтың қаржы ... ... жаңа ... ... ... ... ... аз ғана
алғашқы капиталды пайдалану, ... ... құру ... ... және ... қамту проблемаларын шешуге, ғылыми ... ... ... ... ... ... ... және
бюджетке түсетін төлемдерді ... ... ... ... ... ... қазіргі қоғамның саяси тұрақтылықтың негізі
– орташа топтың ... ... ... ... алғышарттар
құрады.
Шағын кәсіпкерліктің артықшылықтары және Республикамызда оның
дамуының ... ... ... ... ... ... бойынша, соның ішінде жеке ... ... ... ... ... тиімді механизмінің болмауы
оның қызметін тежеді. Бұл ... ... ... ...... ... ... инфрақұрылым және т.б. мәселелерді қамтиды.
Еліміздің экономикасы шағын ... ... ... ... ... объектiсi боп “Прогресс- СС” ЖШС ... ... ЖШС ... ... ... ... орналасқан. Ол “РМЗ” АҚ
сегменттелуi нәтижесiнде құрылған.Шағын кәсiпкерлiк ... ... жазу ...... ... ... даму ... анықтау және оны ... ... ... ... ... ... шағын кәсіпкерліктің даму проблемаларын анықтау;
- Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... қызмет етуінің ... ... және оны ... Республикасының экономикалық
жағдайында қолдану мүмкіндіктерін анықтау;
- кәсiпорын ... ... және оның ... ... ... беру.
Дипломдық жұмысты жазу барысында ... және ... ... ... ... бюллетендер, Салық ... т.б. ... ... ... Республикасының Статистика
жөніндегі Агенттігінің мәлеметтері, ... – СМ» ЖШС ... ... ... ... 108 беттен, соның ... ... ... қорытындыдан, қолданылған ... ... ... ... ... бірінші тарауында шағын ... мәні және ... ... ... ... ... қолдау саясаты, Қазақстан Республикасындағы ... ... ... даму ... қарастырылған. Екінші
тарауда шағын кәсіпкерлік қызметті «Прогресс – СМ» ЖШС – ң ... ... ... ... шағын кәсіпкерлік қызметті шетел
тәжірибесін қолдана ... ... ... және ... – СМ ЖШС ... ... оның ... арттыруға қол жеткізу үшін ... ... ... ... ... ... ... Шағын кәсіпкерлік және оның Қазақстан Республикасындағы даму
деңгейі
1. Шағын кәсіпкерліктің экономикалық мәні және оның ... ... ... ... ... өту ... ... формаларын ұйымдастыруда оның ең маңызды бөлiгi шағын
кәсiпкерлiк ... ... Ел ... дамытуда, нарықты
қалыптастыруда, ірі өндірушілер ... ... және ... ... және ... ... қанағаттандыруда, жұмыссыздық
мәселесiн тежеуде және жаңа технологияларды енгiзуде шағын және орта бизнес-
маңызды роль ... ... ол ... алѓа жылжуының бiрден-бiр
тетігі болып табылатыны сөзсiз. Шағын ... iрi ... ... нарыққа
тез бейiмдi, өзгермелi жағдайларға байланысты икемдi, жаңадан жұмыс істеп
тұрған өндiрiс секторларында жұмыс ... ... ... Н.Ә. ... ... ... елде жеке ... ... ... ... ... және ірі ... ... өңделген сандық және ... ... ... ... ... соңына дейін ойластырылған
ұғымдық ақпаратының жоқтығын атап ... Және ... ... ... ... «кәсіпкерліктің» негізгі түсінігін ... ... ... ғана ... ... ... ... керек, деді.
Кәсіпкерлік теориясы ғасырлар бойы ... оған ... ... ... ... ... және қазіргі заманғы экономикалық ілімдерге негізделген
әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... рет VIII ғасырдағы атақты ағылшын ... ... ... ... ... - ... ... мен сату
болашағын болжауға ... ... ... ... алу мен сату
процесстеріне қатысатын, бірақ кірістерінің ... ... ... ... Ең ... ... – тәуекелділік» - деген.
Кәсіпкерлік ұғымын зертеуге тұңғыш ден ... ... ... ретінде қалыптасуының іргесін қалаған физиократия
мектебінің ... ... ... Ф. Кенэ ... Ол ... : «Жерді жалға алып, ауыл ... ... ... ... ... ... ... роль атқарады».
ХХ ғасырдың басындағы капиталистік ... ... ... ... ғасырдың отызыншы, жетпісінші жылдардағы әлемдік ... ... жаңа ... ... ... ... ... экономист Йозеф Шумпетерді атап өту ... ... ... деп әр ... ... ... ... адамдарды атады. Оның пікірі бойынша,
кәсіпкерлік ... ... ... ... ол оның ... байланысты..
А.Смит шағын кәсіпкерлік пен ... ... ... ... «... ол тек өзінің жеке қызығушылығын, өзінің ... ғана ... және де ... қол ... жоспарланбаған
мақсаттарына жетеді. Қоғамға қызмет ... деп ... ... ... жеке ... ойлаған кезде, қоғамға көбірек пайда алып
келеді.
Осылайша ғасырлар бойы ... ... ... ... ... ... қорытынды жасауға болады: «Кәсіпкерлік
– бұл, ... алу ... ... барлық факторларын
қозғалысқа ... және ... ... ... ... және ... ... үлесімен жанасатын,
шаруашылық жүргізуші субъектілердің ынталы, инновациялық қызметіне
негізделген өзін - өзі ... және өзін - өзі ... ... ... ... ... ... экономикалық
және инвестициялық дағдарыстармен; білікті мамандардың ... - ... ... ... ... ... – коммерциялық қызметпен, тұрақты қауіппен; капиталдық
тапшылығымен; ... ... ... моральды және
табиғи тозған материалдық ... ... қиын ... ... ... Республикасында заңдылық
негіздері 1990 жылдардан құрала ... Бұл ... ... ... қабылданды, сонымен қатар заңдылық және ... да ... ... ... іске ... ... ... кәсіпкерліктің
дамуы дамуы туралы түрлі сұрақтар ... ол: ... ... ... қоғам; тұлғалық кәсіпкерлік;
лицензиялау, заңды ... ... ... ... айналысатын азаматтар мен заңды тұлғалардың құқығын қорғау
және т.б.
Қазіргі кезде ... ... ... көптеген
түрде дамуда. Қызметтің туындауына қарай - өндірістік, ... ... ... ... – жеке ... ... ұйымдастыру
нысаны бойынша – тұлғалық, ұжымдық (серіктестік, АҚ); ... ... – ірі, орта және ... ... бөлінеді.
Кәсіпкерлік түрлері 1 суретте берілген.
Өндірістік кәсіпкерлікке – ... ... ... ... өнім ... ... жүргізу және қызмет көрсету, жинау, өңдеу және
ақпарат ... ... ... ... т.б. ... қызметтер жатады.
Коммерциялық кәсіпкерлікке – қызмет түрін сипаттайтын, ... ... ... ... ақша ... ... айырбастау
операциялары жатады.
Қаржылық кәсіпкерлік – коммерциялық ... бір ... оның ... алу, сату ... – ақшалар, валюта, құнды
қағаздар (акциялар, облигациялар, вексельдер, кепілдіктер және т.б.) ... ... сату ... ... ... ... жүргізіледі.
Мемлекеттік кәсіпкерлікті, әсіресе шағын ... ... ... түрі кең ... ... ... әр түрлі аймақтарын жеңіп алу және ... ... ... ... ... ... осы ... шаруашылық жүргізуші ... ... ... ... ұлттық экономикадағы ролі мен
орнын анықтауда қызығушылық туғызады.
Шағын кәсіпкерліктің ... ... ... орны ... ... ... ... еңбегі сіңген ... Рубе ... ... ... ... ... ... басқаруға қатынасымен, оның персоналмен қарым – ... ... ... ... Және оның пікірі бойынша, шағын
кәсіпкер бір ... ... иесі және ... сонымен бірге
өндіріс процессінің тікелей қатысушы, әрі ... ... ... ... Бұл пікір мен келісуге ... ... ... ... кәсіпорындарды
шағын кәсіпкерлік субъектілеріне ... ... саны ... асады. Соның ішінде көп ...... ... ... ... ... активтер шамасы. Бірақ барлық дамыған
елдерде негізгі көрсеткіш ретінде ... ... саны ... ... ... ... ... кіретін
халықаралық экономикалық байланыс және даму ... ... саны 19 ... ... – «өте ... 99 – ға ...... ретінде, 100 ден 499
адамға дейін – ... және 500 – ден аса – ... ... ... ... «шағын кәсіпкерлікті ... ... ... ... Заңды тұлға құрмайтын жеке ... ... ... жылдық саны 50 адамнан ... ... саны ... мың еселенген ... ... ... ... болып табылады. Яғни шағын
кәсіпкерлік ... 2 ... ... анықталады: жұмыскерлердің
орташа саны және ... ... ... тұлға құрмайтын жеке кәсіпкерлер, сондай- ақ мынадай
ұйымдық- құқықтық ... ... ... шағын кәсіпкерлік
субъектілері болуы мүмкін:
- толық серіктестік;
- ... ... ... шектеулі серіктестігі;
- қосымша жауапкершілігі бар серіктестік;
- өндірістік ... ... 2 ... ... өсу үшін ... бар ... ... иесіне қолайлы өмір
деңгейін ... ... ... ... ... ... гүл дүкендері, пиццериялар жатады.
2) жаңа тез ... ... ... ... ... ... ... шығу. Олар: құрылыс, медициналық
қызмет, ... ... жеке ... ... ... ... берушілер, гүл дүкендері, пиццериялар жатады.
4) жаңа тез ... ... ... ... ... аясынан тезірек шығу. ... ... ... экологиямен, клиенттерге жеке ... ... ... 1.1 - ... ... кеңес берушілер, гүл дүкендері, пиццериялар жатады.
6) жаңа тез ... ... ... ... ... ... ... шығу. Олар: құрылыс, ... ... ... жеке ... ... фирмалар.
Нарықтық жағдайда шағын ... орны ... ірі ... шағын кәсіпкерлік жетекшілігіне ... ... ... 3 ... байқалуда:
1) Компъютерлер мен электронды техникалық енгізілуі ... ірі ... ... жұмыс жасауға мүмкіндік
берді;
2) Қызметкерлердің көбі ірі фирмаларды ... өз ... ... ... ... ... үлкен ағымы.
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, шағын кәсіпкерлік әр елдің,
соның ... ... ... экономикасында да елеулі роль
атқарады. Себебі оған тән ... ... ... ... жағдайларына тез бейімделу;
- шағын кәсіпкерлік субъектілерінің істі жүргізу ... ... ... және ... шешудегі иілімділік пен
оперативтілік;
- қызметін іске асыруда шығындардың ... ... ... ... ... ... идеяларын іске асырудағы, қабілеттілігін ... адам үшін ... ... бар ... алғашқы капиталға төмен қажеттілік және ... ... сай ... және ... ... тез өзгеріс
енгізу қабілеттілігі;
- меншік капиталының ... ... ... еңбек бюросының баяндамасында былай
деп берілген: шағын кәсіпорвндар ірі ... ... ... ... ... иеленеді, 1 жұмыскерге
есептегенде аз капитал салымдарын ... ... ... ... ... ... кең қолданады.
Шағын кәсіпорындар иелері қор жинауға және ... ... ... ... ... ... үнемі жеке ынталандыру,
басқаша айтқанда, жеке мотивация ... ... ... ... субъектілері жергілікті нарықтағы сұраныс деңгейін ... ... ... ... ... ... ... жиі кездеседі, жалдамалы ... ... ... мүмкіндік береді. Ең ... ... ... ... ... тән. ... ... пестицидтер, тік
ұшақтар, кондиционерлер, ... ... ... ... ... жаңалықтарды бірінші болып ... ... және ... ... ... ... Н. А. ... Қазақстан халқына арналған соңғы «Қазақстан экономикалық,
әлеуметтік және ... ... ... ... жолдауында да атап
өтті. Онда ... ... ... кәсіпорындар мен
мегахолдингтердің, ең ... ірі ... ... ... ... ... міндеттерін шағын және орта
бизнеске беру жөніндегі жұмысты ... сәт ... Сол ... ... тың ... ашамыз».
Яғни шағын кәсіпкерлік – бұл ... ... ... экономикалық жауапкершілігіне, ынталы,
инновациялық ... ... ... ... ... жұмыс істейтін қауіппен және тәуеклділікпен жанасатын,
табыс алу мақсатында ... ... ... ... ... ... өндіріс пен басқару процесіне және ... ... өзін - өзі ... және өзін - өзі ... ... кәсіпкерліктің рөлі туралы айтатын болсақ, шет ел
тәжірибесіне ... ... ... ... ... келесі
мәселелерді сәтті шешудің маңызды факторы болып ... ... ... ... қызметке) деген
қажеттілігін
жақсы қамтамасыз етілуіне әсерін тигізетін ... ... ... ... ассортиментті кеңейту мен тауарлар, жұмыстар, қызметтер
сапасын ... ... ... қанағаттандыруға
талпына отырып, шағын кәсіпкерлік тауарлар сапасының ... ... ... ... ... ... тауарлар өндіру мен қызмет ... ... ... ... құрылымдық қайта құрылуына себеп болу, шағын
кәсіпкерлік ... ... ... моневрлік сипат
береді;
- өндірісті дамытуға тұрғындардың өз ... ... ... ... ірі ... ... іске
үлкен қызығушылықпен салады;
- қосымша жұмыс орындарын құру, ... ... ... ірі ... ... ... қоятын тұрғындардың бөлек
топтарын, атап ... ... ... ... үйде ... ... еңбекке жұмылдыру;
- ғылыми – техникалық прогресті ... ... ... ... мен ірі ... қалдықтарын игеру
және пайдалану;
- ірі кәсіпорындар қызметіне ... ... ... мен ... және ... ... өндірістер құруға
көмектесу;
- мемлекетті рентабельділігі төмен және ... ... ... алу мен ... алу ... бастау.
Шағын кәсіпкерліктің осы және тағы ... ... ... оның ... мемлекеттің маңызды мәселелері
қатарына қояды.
Қазіргі кезде ... ... ... ... ... ... ірі ... серіктері
болды. Бұл инновациялық ұғым – кластерге тән. Сонымен ... ... ... ... кәсіпкерліктің дамуын қолдау мен
ынталандыруда.
Экономикасы дамыған және ... ... ... ... ... ... маңызды сфераларының бірі, ал ... ... ... ... дамуы, орташа және ... ... ... ... ... Үкіметі, әр түрлі
формаларда және ... ... ... ... ... қолдау көрсетеді. Елде отандық кәсіпкерліктің тиімді дамуы
үшін инновациялық қызметті ... мен, өнім ... ... ... ... ... ... түрін әрі қарай дамыту
және кейбір жағдайларды іске ... ... құру ... ... ... субмердігерлік және ... ... үшін ... ... ... ... қолдаудың
нәтижесінде шағын ... ... ... ... ... бастайды.
2. Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті мемлекет ... ... ... ... ... ... – олардың
әлеуметтік – экономикалық қызметін ... ... ... өмір сүру ... ... ... ... ету.
Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау ... ... ... ... ... аймақтық;
- жергілікті. .
Біздің мемлекетімізде, кәсіпкерліктің, шағын бизнестің ролі күннен-
күнге арта ... ... ... ... ... шешу ... аймақтағы шикізат түрлерін қолдана отырып, аса маңызды капитал
салымын үлкейтпей-ақ қызмет, тұтыну тауар өндірісін кеңейту;
- аса ірі ... ... ... ... ... жұмыс
орнын құру;
- ғылыми-техникалық прогрессті жылдамдату;
- қылмысты бизнес түрлеріне және т.б. оңды альтернатива құру.
Кәсіпкерлік өз қызметінде ... ... ... ... ... экономикасының қазіргі кезеңіндегі қандай маңыздылығын
ескере отырып, басшылық құрылымы кәсіпкерлікті қолдамауға бара алмайды.
1997 жылы „Мемлекет тарапынан шағын ... ... ... ... Заң ... ... экономикалық дамуына
маңызды бастапқы қадам болды.
Кәсіпкерлік келесідей кепілдіктер алды:
- кәсіпкердің шаруашылық қызметіне мемлекеттік органның ... ... ... ... ... ... казақстан Республикасының заңында басқа жағы қарастырылмаса, ... ... ... ... ... ... бір ... көп тексерілмейді.
Заң қазақстандағы өндірістің, кәсіпкерліктің дамуына ыңғайлы жағдай
құрумен қатар, ХХІ ғасырда технологиялық дамудың негізін құрайды.
Шағын кәсіпкерлікті ... ... ... ... ... шағын кәсіпкерлік субъектілеріне мамандандырылған кадр жүйесін
дайындау, қайта дайындауды ... ... ... кәсіпкерлік субъектілеріне мемлекеттік қаржы, статистикалық,
материалды-техникалық және ақпарат құралдары, сонымен қатар ғылыми-
техникалық, технология қолдануда жеңілдіктер жасау;
- шағын ... ... ... ... ... өнімдерін куәліктендіруді жеңілдете түрде орнату;
- салық жүйесін, кеден салымдарына жеңілдік салу;
- ... ... ... инвестиция, шетел инвестицияларын
тарту жүйесін құра отырып оны ... ... ... ... ... ... экономикалық қызметін
қолдау, сонымен қатар оның сауда, ғылыми-техникалық, ... ... да ... ... байланысын қолдау;
- қаржы көздерін анықтай отырып шағын кәсіпкерлік субъектілерді
арнайы программасын құру.
Шағын ... ... ... ұйымының комиссиясы Қазақстан
Республикасының Үкіметі және жергілікті атқарушы органдары кіреді. .
Кәсіпкерлікті қолдаудың және ... бес ... ... 1994-1996ж.ж.ж, 1999-2000ж.ж.ж, 2001-2002ж.ж., 2004-
2006ж.ж.) жасалды. Оларды іске ... ... ... ... және ... оң әсер ... ... Тауарлар мен
қызметтер көрсетудің ... ... ... және ... кәсіпкерлікті
қоладудың және дамытудың институционалдық шаралары айқындалды.
Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті дамытудың және қолдаудың
2004-2006 ... ... ... бағдарламасы (бұдан әрі ... ... ... 2003 ... ... ... арналған
Даму стратегиясын және „Шағын кәсіпкерлікті ... ... ... ... ... және ... Республикасының Индустриялық-
инновациялық дамуының 2003-2005 жылдарға арналған стратегиясын, Қазақстан
Республикасы ... 2003 ... 31 ... ... 11-форумында берген тапсырмаларын іске асару ... ... ... ... ... жылдарға арналған
бағдарламасы шағын бизнесті мемлекеттік қолдаудың нысандары мен әдістерін
жетілдіру жөнінде одан әрі ... ... ... ... ... ... ... бизнестің тиімділігіне кедергілерді жою үшін
атқарушы органдар қабылдайтын шешімдірдің әсерін бағалау және осы процесске
кәсіпкерлермен олардың ... ... ... ... ... ету
болжанған болатын.
Кәсіпкерлердің қоғамдық бірлестіктерінің мемлекеттік ... және ... ... ... шешімдерді әзірлеуіне барынша
қатысу үшін Үкіметтің 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес
шағын ... ... мен ... ... жөніндегі сарапшы
кеңестердің қызметі жандандыруды көздеген болатын. ... ... ... ... тік ... ... әзірлеу мен ұсынымдар
дайындау мемлекеттің экономикалық саясатты барынша ... ... ... ... ... көп ... құны бар жоғары ... ... ... ... ... ... ... орташа топты қалыптастыруға бағытталған ... ... ... ... ... ... жету үшін мынадай міндеттерді шешу қажет:
- шағын кәсіпкерлікке салық әкімшілігін ... ... ... ... кәсіпкерліктің несие ресурстарына қол жетімділігін жеңілдету;
- шағын кәсіпкерлікті қолдаудың ... және ... ... ... арттыру;
- кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеуді оңтайландыру;
- шағын кәсіпкелікті қолдаудың бірыңғай білім беру және кәсіпкерлікті
тиімді ақпараттық-әдістемелік ... ... ... ... ... бойынша норматив тік ... ... ... ... мен оң іске ... ... шағын кәсіпкерлікке салық-әкімшілігін жүргізу жүйесін жетілдіру.
2) шағын кәсіпкерлікті қаржы-несиелік және инвестициялық қолдау жүйесін
дамыту.
3) шағын кәсіпкерліктің инфроқұрылымын дамыту.
4) шағын ... ... ... ... ету және насихаттау.
5) кәсіпкерлік мәселелрі бойынша норматив тік құқықтық ... ... ... ... ... ... ... қоғамда елеулі
орынға ие болды. Басты ... ... ... ... республика азаматтарының конституциялық құқықтарының шынайы және
ажырамас ... ... қол ... ол үшін мемлекет қажетті
жағдайларды жасады.
Шағын кәсіпкерлікті реттеудің нормативтік құқықтық негзі ... ... ... ... жекелеген бөлімінде
салық жүктемесін айтарлықтай төмендететін және салық салу жүйесін, соның
ішінде ... ... ... ... фермер қожалықтарына, заңды
тұлғалар – ауыл шаруашылығы өнімдерін ... ... ... ... ... көзделді. Шағын бизнес субъектілері үшін арнайы
салық режимі бір жолға ... ... және ... ... ... ... жылдардың ішінде Қазақстан
Республикасының салық ... не ... ... ... үшін ... одан әрі ... ... өзгерістер мен толықтырулар
енгізілді.
Мемлекеттік бағдарлама көзделген іс-шаралар жоспарын іске асару ... ... ... бюджеттен 159,12 млн.тенге көлемінде қаражат
бөлініп жатыр.
Бағдарламаны іске асару кезеңінде кәсіпкерлікті ... ... 400 ... ... ... ... ... қамтылуы тиіс.
Бағдарламада көзделген шараларды нақтылы іске ... ... ... ... саны 550 ... ... оның ішінде: 2004 жылы –
510 мыңға дейін; 2005 жылы – 530 ... ... 2006 жылы – 550 ... ... ... ... ... саны 2004 жылы – 1,4 млн. адамға
дейін; 2005 жылы - 1,5 млн. ... ... 2206 жылы – 1,6 млн. ... ЖІӨ ... ... ... үлесі 27 %-ға дейін оның
ішінде: 2004 жылы - 23 %-ға дейін; 2005 жылы - 25 %-ға ... 2006 жылы -
27 %-ға ... ... ... болатын.
Кәсіпкерлер жиі кездесетін нарықтық инфрақұрылым объектісі - бұл
бизнес – инкубаторлар. Қазақстанда ...... ... құру
бастапқы қадамда тұр. Қазіргі кезде ... 50 – ге ...... ... ... Олар жергілікті ... ... ... ... кәсіпкерліктідамыту және
қолдаудың ... ... ... ... ... күні Қазақстанда қызмет ететін ...... ... ...... және инновациялық орталықтар
ассоциациясына (КАБИЦ) кіреді.
Мониторингтік ... ... ... - ... ... ... ... жасалған инфрақұрылымның бұл
нысанын құрудың концепциясына сай келмейтінін ... олар ... және ... ... ... шектеліп қана қояды,
немесе мәселелердің азғантай спектрі ... ... ... ... бойынша респонденттердің 31,35 % - бизнес- инкубаторлар
қызметін ... ... ... бөлінген:
- құқықтық қызметтер – 31%;
- аудиторлық және бухгалтерлік қызметтер – ... ...... ... алу ... қызметтер – 16%:
- лизингтік қызметтер – 7,4%.
Инфрақұрылымның ... ... - ... ... ... консалтингтік компаниялар шағын ... ... ... ... ... қамтамасыз ету;
- аудит және бухгалтерия;
- маркетингтік ... ...... ... заңдылығы;
- кедендік қызметтер және т.б.
Қолданыстағы салық жүйесінің осы кезеңде экономикалық реттеуіш ретінде
шағын кәсіпкерлік субъектілері ... ... ... ... ... ... ... жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер көлемінің
ұлғаюын қамтамасыз етуі өте ... ... ... ... кәсіпкерлік субъектілеріне
кредиттер беру рәсімдерін және онымен байланысты шығыстарды:
- шағын бизнес субъектілері үшін ... ... ... ... жөніндегі тетіктерді әзірлеу және енгізу;
- шағын бизнес ... ... ... ... ... ... негіздемесімен ауыстыра отырып, несие
берілетін іс-шара бойынша бизнес-жоспарларды ... ... ... ... ... шағын бизнес кәсіпорындарының қаржы жағдайын бағалау
өлшемдерін, ... ... ... ету ... ... ... ... оңтайландыру қажет болады.
Бағдарламаны іске асару шеңберінде кәсіпкерлердің қызметті игеруге
немесе кеңейтуге ... ... ... ... ... және ... мен мақсаттарын есепке алу жолымен қысқарту үшін ... Осы ... ... ... ... ... инфроқұрылымын
жергілікті жерлерде дамытуға жауапкершілігін және ... ... ... ... орталығы мен оның филиалдық
желісі, кәсіпкерлердің жұмыс ... ... ... ... ... мен технопарк тер, оқу ... ... ... ... арттыру есебінен
мүмкін болады деп күтілген.
Кәсіпкерлердің қоғамдық бірлестіктер ... ... ... таралуда.
Шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін ірі кәсіпорындармен шағын бизнестің
ықпалдасуы үлкен маңызға ие болады. Сондықтан мемлекет ... ... ... ... құрылымдардың ынтымақтастығын ұйымдастыру мен қолдау жөнінде
іс-шаралар жүргізілуде. Бұл қолдау:
- шағын ... ... ... ... бизнестің ірі бизнеспен өзара іс-қимылын франчайзинг
қағидаттарымен қамтамасыз ... ... ... өндірісіне және қызметтер көрсетуге ірі
кәсіпорындардың тапсырыстарының негізгі үлесін отандық ... ... ... ... 70-90 ... ... кәсіпкерліктің минай-газ және тау-кен-металлургия, соның
ішінде шетел қатысатын компаниялармен байланыстарды нығайту; тиімді
жұмыс істеу және ірі ... ... алу ... ... ... ... деңгейін жетілдіру;
- жоғары технологияларды қолданатын өндірістік процесстерге (минай-
газ ... ... ... радиоэлектроника, аспап жасау және басқа
салалар) шағын кәсіпкерліктің ... ... ету. ... ... мен ... қызметтер көрсетуді қоса алғанда,
минай-газ саласының тіршілік әрекерінің қамтамасыз ету бойынша
инфроқұрылымының даму ... ... ... ... ... құны жоғары тауарлар шығару, сон дай-ақ жүйе
қалыптастыратын кәсіпорындарға тауарлар жеткізу және ... ... ... ... тарту жөнінде іс-шаралар
әзірленеді;
- шағын кәсіпорындарды ірі кәсіпорындардың тиісті ... ... ... ... ... ... ету жолымен жүзеге асырылады.
Шағын бизнес субъектілеріне беру мақсатында ... ... ... және ... ... ... ... ақпаратпен қамтамасыз ету шағын ... ... ... ақпаратты қамтитын кәсіпкерлікті қолданудың бірыңғай
ақпараттық желісінің жұмыс істеуі арқылы жүзеге асырылады.
Шағын кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ... ... ... ... ... қоғамдық санасында азаматтардың күделікті материалдық
қажеттіліктерді ... көзі ғана ... ... лайықты өмір
сүруді қамтамасыз ететін кәсіпкерлік бастамасына оңды көзқарас қалыптастыру
үшін насихат жұмысын ұйымдастыру ықпал ететін ... ... ... апарат құралдарын тарта оырып, ақпараттық-танымдық сипатқа ... ... ... ... ... ... ... осы бағыттың аясында әйелдер мен жастар кәсіпкерлігін
дамытуды насихаттау жүргізіледі. Кәсіпкерлердің осы ... ... ... баса ... ... ... ... дербес
айналасу үшін күш-жігері және ниеті бар азаматтарды қолдауды республикалық
және жергілікті бюджеттердің ... ... ... шеңберінде жүзеге асару болжанған.
Соңғы он жыл ішінде қалыптасқан кәсіпкерлік ортада ... ... ... ... ... және ... реттеудің негіздерін
жетілдіру қажеттігін бірінші орынға қойып отыр.
Осы мақсатта ... ... ... қолданыстағы
нормативтік құқықтық актілерде орын алған қайшылықтарды жою және экономика
дамуының қазіргі ... ... ... ... келтіру мәніне
тексеру жүргізіледі.
Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің таратылу тәртібі ықшамдалады.
Қызметтің ... ... және ... ... беру жүйесі
оңтайландырылады, сон дай-ақ оларды беру рәсімдері мен тәртібі
жетілдірілді.
Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне бұл ... ... ... ... үшін жер ... беру ... оңайлатылды..
Бүгінгі күні өнеркәсіп өндірісі көлемінің 85 %- ы жеке ... ... ЖІӨ - дегі ... және орта бизнестің ... 25 % ... ... жеке ... ... ... 60 % - дан астамы еңбек етеді. Кәсіпкерлікті
қолдау үшін бес ... ... ... ... асырылуда.
Бүгінде біздің елімізде кәсіпкерлікті дамытудың перспективасы
айқындалды. Қазіргі ... ... ... ... жолдауы
негізінде шағын және орта ... 2006 – 2008 ... ... ... ... ... жаңа ауқымды бағдарламасы
әзірленуде. ... құру ... ... ... ... соңғы жылдары ғана лицензияланатын ... 350 – ге ... ... Кейбір лицензияларды беру өңірлік деңгейге
көшіріліп, процедуралар ... ... ... одан әрі нығайту мәселесіне Қазақстан халқына
арналған ... ... да ... ... бөлінген. Бүгінде
біздің елімізде кәсіпкерлікті дамытудың перспективасы ... ... ... басшысының халыққа жолдауы негізінде шағын
және орта ... 2006 – 2008 ... ... ... ... шаралардың жаңа ауқымды бағдарламасы әзірленуде. Бизнес
құру ... ... ... ... Тек ... ... лицензияланатын қызметтердің 350 – ге жуық түрлері ... ... беру ... ... ... ... қарапайымдандырылды.
Елбасымыз Жолдауында басты міндетіміз – ұлттық ... ... ... ... ... жеке ... ... рөл бөлетінімізді атап көрсеткен:
”Бірлесе отырып бізге ... ... емес ... ... ... ... экспорттық әлеуетті ұлғайтатын басты көз
де солар болу ... ... жету үшін ... ... бар. Арнайы
құрылған даму институттары – Қазақстанның ... ... даму ... ... қор, ... ... ... Инжиниринг және технологиялар трансферті
орталығы осы ... қоса ... 120 ... тенгеден астам қаржы
жинақтауға жағдай туғызды. Өзі өмір сүрген ... ... ... ... ... ... 1 ... 570 миллиард ... 760 – тан ... ... қарады. Қазіргі уақытта сомасы 60
млрд. теңгеден ... 90 – ға ... жоба ... ... ... ... қоры жұмыс істейді, ол шағын және
орта бизнеске ... ... ... ... ... ... ... үлкен назар
аударуда. Ол: ... ... мен ... ... барлық
кәсіпкерлердің қолы жете ... ... ... кәсіпкерлікті
дамыту қоры” өзіндік бір „үлкен ... ... ... демекші, Қорға биылғы жылы республикалық ... ... ... ... ... болды. Ол қаржы біріншіден, ... құру мен ... ... ... – 3 ... ... бизнес субъектілері ... ... ... ... – 4 ... ... , ... қаржы
лизингін, франчайзингті несиелеуді, халықаралық стандартты ... ... ... ... 3 ... ... көлемінде бөлінеді.
Нәтижесінде шағын бизнесті ... ... 25 ... ... ... ... бұл – шағын кәсіпкерлікті дамытудағы мемлекет
тарапынан жасалған ... ... ... ... ... ... қолдау қорының
бағдарламалары ... жеке ... ... ... ... ... және бұл жолда ... ... ... ... 50 % - н өтеп ... болады.
Мемлекет басшысы ... ... де, ... ... ... баға ... конкурстар өткізуді ... ... ... және ... әлеуетті мықты ... ... ... мен ... ... беделін
барынша биіктете беру керек, деді Президент.
1.3 ... ... ... ... ... даму тенденциясы
Шағын кәсіпкерлік субъектілерішаруашылық кешеннің ... және ... ... ... ... ... ... тұтынатын әр түрлі ... ... ... кең ... ... ... делдалдық,
коммерциялық, және қаржылық қызметпен ... ... ... және ... талдау 2001 – 2005 жылдар
аралығында жүргізілді.
Шағын ... ... ... негізгі нәтижелері
2–кестеде көрсетілген.
Кесте 1.1 - 2005 жылға есептелген ... ... ... бізнес
кәсіпорындарының саны
| ... ... ... ... |
| ... |Қорытын-д|Барлығы |Олардан |
| | ... % | ... |
| | | |
| ... ... |Барлығы |Олардан |
| | ... | ... |
| | | |
| |мың |%- бен |млн. |%- бен |
| ... | ... | |
| | |
| |2001 |2002 |2003 |2004 ... ... ... |2 585 |4 374 |7 717 |12 295 ... ішінде: | | | | ... және ... |- |431 |431 |431 ... және жабдықтар |2 585 |3 943 |7 286 |11 029 ... ... ... |189 |358 |860 |1 381 |
| | | | | ... ... құн |2 396 |4 016 |6 857 |10 914 ... базистік жылмен салыстырғанджа 9 710 мың теңгеге өсті. Құрамына
жеке тоқталайық: үй және ... ... 2001ж. ... 2002ж. ... ... Құны – 431 мың ... ... ғимаратты сатып алуымен, ал оған дейін «РМЗ» АҚ-нан жалға ... ... 2004 ж. ... да құралдар енгізілді. Құны – 835
мың тенге. ... мен ... 2001ж. – 2 585 мың ... 2002ж. – ... тенге, 2003ж. – 7 286 мың тенге, 2004ж. – 11 029 мың тенге. Машина мен
жабдықтардың өсу ... 2002ж. ... ... ... ол ... өсуі ... өндіріспен бірге, көмекші өндіріс пайда болды. Кәсіпорын
профиль дайындайтын негізгі құрал-станды жалға алмай, енді өзі ... ... ... токарлық және фрезерлік станоктар жасап шығаруға
сұраныстың өсуі фактор ретінде болды.
Үй және ғимарат ... ... ... ... ... және жабдықтарға өздері жасап шығаратын және сатып
алынатын жабдықтар жатады. Оларға мысалы:
1. ... ... ... профиль майыстырғыш стан;
- тарқатқыш;
- орағыш;
- дискіленген қайшылар;
- ... ... 6 ... ... ... бет станы;
- компрессор;
- т.б.
2. Сатып алынатын:
- бұрғылау станоктары;
- ... ... ... станоктар;
- гидропресс;
- механикалық ара;
- профильдейтін стан;
- балқытқыш автомат және ... ... ... ... деңгейі, пайдалану тиімділігі
кәсіпорын қызметінің нәтижелеріне үлкен әсерін тигізеді. ... ... ... ... ... ... қаржы жағдайына.
Негізгі қорды сипаттайтын, ... ... ... ... ... ... ... жатқызамыз:
1) қор рентабельділігі
2) қор қайтарымдылығы
3) қор сиымдылығы
4) кесте бойынша талдау жасау:
Негізгі қордды пайдалану тиімділігінің жалпылама ... - ... Оның ... тек қор ... ғана ... ... ... өнім рентабельділігіне де тәуелді.
Кесте 2.2 - Қорды пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері
|№ ... |Өл ... |%-қ үлес ... |
| | |шем | ... |+/- |
| | ... | | |
| | |гі | | | |
| | | |2002 |
| |2001 |2002 |2003 |2004 |
| | | |2002 |2003 |2004 |2003 - |2004 - 2003 |
| | | | | | |2002 | |
|1 ... ... |мың тг.|5682 |75471 |135252 |69789 |59781 |
|2 ... ... |мың ... |86400 |144000 |28800 |57600 |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
|3 ... |мың тг.| |57600 |57600 | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
|4 ... ... |% |10 |87 |94 |77 |7 |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | ... ... қуаттық та жыл сайын өсіп отырған: 2003ж. ... ... ... 28800 мың ... ал 2004 ж. 57600 мың ... көтерілді. Бұған болған себеп: өндірістік ... ... ... ... ... табу үшін ... ... көрсеткіштер қолданды:
57600+57600
ӨҚорт.ж.= ------------------- = 57600 мың тг. – 2002 ... = 86400 мың тг. – 2003 ... = 144000 мың тг. – 2004 ... ... және ... жылдағы өндірістік қуаттылықтар. Олар
кестедегі өндірістік ... ... болу ... ... отырды.
Өндірістік қуаттылық өсімі. Шығаратын ... ... ... ... ... өнім көлемін ұлғайту ... ... ... ... Қуаттылықты көтеру кәсіпорынды
қайта жарақтандыру және техникалық ... ... ... іске ... жылдық қуаттылықты ... ... ... ... ... сипаттайтын жалпы коэффициентті пайдалану
арқылы таптық.
өнім ... ... ... ... х 100%
өндірістік орт.ж. қуаттылық
2002 жылы бұл коффициенттің мәні - 10% болды. Яғни бұл ... ... тек 10 % - ы ғана ... жылы - ... жылы - 94%, 2002 жылы ... төмен болу себебі - ... ... ... 2003 жылы бұл ... алдыңғы жылмен
салыстырғанда өнім көлемінің өсуі ... 77% - ға ... жылы тағы 7% -ға. ... бұл ... 100% - ға жақындауы –
жақсы нәтижесі сипаттайды. Яғни ... ... ... ... ... сипаттайды.
Кесте 2.5 - «Прогресс – СМ» ЖШС технико - экономикалық көрсеткіштері
|№ |Көрсеткіштер |Өлш. ... |%-қ үлес ... |
| | ... ... |+/- |
| | |і | | | |
| | | |
| | |2002 |2003 |2004 ... ... |30 |28 |30 ... | | | | ... саны | | | | ... ... ... |20 |16 |17 ... саны | | | | ... | | | | ... ... |6 |8 |7 ... ... |6 |3 |4 ... ... |2 |2 |2 ... ... |6 |3 |4 ... ... |4 |5 |5 ... |адам |4 |5 |5 ... | | | | ... | | | | ... ... |2 |2 |3 ... | | | | ... бойынша жұмыс күші қозғалысына талдау жасайық. 2002 жылы
жыл ... ... ... саны 25 адам ... 4 ... 11 ... босатылды. Сонымен жыл ... ... саны 18 ... тең ... 2003 жылы жыл ... саны 30 ... тең болған. Себебі ... 13 ... және ... ... 2004 жылы ... 11 ... ... ... ... ... ... санының ... ... ... ... ... 2002 жылы оның мәні 0,1- ге, 2003 жылы 0,46- ... жылы 0,36- ға тең ... ... ... коэффициенті босатылған қызметкерлер
саны мен ... ... адам ... ... ... аз адам
қызметінен босатылса, соғұрлым бұл ... мәні ... 2.7 - ... күші қозғалысын талдау
|№ |Көрсеткіштер |Өлшем |Жылдар. |%- қ үлес ... +/- |
| | ... | ... | |
| | | |2002 |2003 |
| | |2002 |2003 |2004 |2003/ |
| | | | | |2002 |
| | | |2002 |
| | |2002 |2003 |2004 ... | | | | |02 |03 |
|2 ... |0,9 |0,9 |0,93 |- |0,03 |
| ... | | | | | |
|3 ... |0,2 |0,1 |0,07 |-0,1 |-0,03 |
| ... | | | | | |
|4 ... жабу |0,1 |0,1 |0,34 |- |0,24 |
| ... | | | | | ... ... ... ... құру көздерінің
жалпы көлеміндегі өзіндік ... ... ... ... мәліметтер кәсіпорынның қарыз капиталына тәуелді екенін
және меншік ... ... ... ... алмайтындығын білдіреді.
Оған тәуелсіздік коэффициентінің төмен мәні ... 2002 ж. – ... ж. – 0,1; 2004 жылы 0,03- ке ... 0,07- ге тең ... ... ... ... де өсіп отыр. Кәсіпорын үшін
оптималды ... ... ... Кн = 0,5 – ... ... ... Кз = 0,4 – 0,5
- қаржыландыру ... ... ... жабу ... ... ... коэффициенті
Кф. у.≥ 0,5
Біздің мысалымызда қаржыландыру коэффициенті 2002 жылы 0,2 ... 2003 жылы 0,1, 2004 жылы 0,07 – ге тең ... =0,2; Кф =0,1; Кф= 0,07. Яғни Кф( ... ... ... ... қарыз капиталынан
қаржыландыратынын көрсетеді.
Кесте 2.11 - Табыстылық көрсеткіштері
|№ |Көрсеткіштер ... ... +/- |
| | |2002 |2003 |2004 ... | | | | |02 |03 |
|2 ... ... |17,4 |27,7 |3,6 |10,3 |-24,1 |
| ... - Дт.а. | | | | | |
|3 ... қорлар |15,5 |25,1 |3,5 |9,6 |-21,6 |
| ... - Дп.ф. | | | | | |
|4 ... ... |17,7 |12,5 |10,4 |-5,2 |-2,1 |
| ... - До.N | | | | | |
|5 ... өнім |2,5 |4,3 |0,5 |1,8 |-3,8 |
| ... - ДN | | | | | |
|6 ... ... |70 |97,4 |37,4 |27,4 |-60 |
| ... - Дс.к. | | | | | |
|7 ... ... |3 |5,1 |1 |2,1 |-4,1 |
| ... - До.д. | | | | | ... жабу ... талдасақ, меншік капитал мен
ұзақ ... ... ... ... ... ... екнін байқауымызға болады. 2004 жылы бұл ... ... мәні 0,1- ден 0,34- ке ... ... ... ... кәсіпорын ұзақ мерзімді несиелер тартты. Және алдағы ... ... ... ... табыстылығы- кәсіполрын мүлкінің
тиімділігінің жалпы ... ... Ол таза ... ... қатынасымен анықталынады. 2002 жылы ол 10,6 %- ға ... 2003 жылы 2%- ға жуық ... Бұл таза ... ... 2004 жылы ... төмендеген- 10 %- ға. Себебі
таза табыс кезең ... ... ... ... Яғни ... 1 ... ... бөлігі құнынан табыстың неше ... ... ... Оған өткізілген өнім ... ... ... ... әсер етеді. 2.11- кесте ... жылы ... ... ... ... ... өнім табыстылығы да 2004 жылы ... ... ... өнім ... ... ... пен таза ... қатынасы
ықпал етті, ал ол өз алдына ... ... ... ... ... ... төмендегідей формула арқылы
табылады:
Дч
Дт.а.= ---------- ... таза ... ... ... ... ... ... активтерге салынған 1 ... ... ... ... ... табыстылығы 2002 жылы- 17,4%, ... - 27,7 %, 2004 жылы 3,6 %-ды ... ... ... таза ... ... ... орташа жылдық құны мен ... ... ... ... құнына қатынасымен анықталады. Мына ... ... = ... ... + ... - негізгі өндірістік қорлардың орташа жылдық құны
ГСОб.ПФ - ... ... ... орташа жылдық құны
Сөйтіп, 2002 жылы ол 15,5 %- ға, 2003 жылы 25,1 % - ... жылы 3,5%- ға тең ... ... табыстылығы 2002 жылы 17,7 % болып, 2003 ... - ға ... 12,5% - ды ... ал 2004 жылы 10,4 % - ға
дейін жетті.
Меншік капитал ... мына ... ... ----- ... өте ... ... Ол өнімнен түскен табыс пен
өзіндік капитал ... ... 2003 жылы 2002 ... оның мәні таза ... өсу есебінен өсті. Ал 2004 жылы
38 % - ға ... ... 2004 жылы таза ... ... 4214 ... 961,6 мың тенгеге дейін төмендеді.
Негізгі қызмет табыстылығы 2002 жылы 3% ... ... 5% - ға ... ... ... ... ... өзіндік
құны және кезең шығындарының өсуі ... ... ... ... ... ... ... жоғары болды. Ал 2004 ... - ға ... ... ... Оған ... ... тым өсіп
кетуі, өзіндік құнның өсуі әсер етті.
Баланстың ... ... ... ... төлем қабілеттілігін талдау.
Кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын сипаттайтын көрсеткіштердің
бірі- оның ... ... яғни ... бар ақша ... өзінің төлем ... өтеу ... ... ... ... ... тұрақтылығының сыртқы
көрінісі.
Төлем қабілеттілікті ... ... үшін тек ... ... және болжау мақсатымен ғана ... ... үшін де ... Несие берер алдында банк несие ... ... ... болу ... Бір- бірінен экономикалық
қатынасқа түсу үшін кәсіпорындар да ... ... ... егер оған ... да бір ... несие немесе
төлемді мәулетке қалдыру туралы ... ... ... ... ... өте ... ... төлем қабілеттілікті бағалау ... ... ... ... іске ... Ол ... қаражаттарына айналуы үшін қажетті ... ... ... активті инкассалау уақыты аз ... ... ... ... Баланс өтемділігі дегеніміз, шаруашылық
субъектінің активтерін ... бар ... ... ... төлем
міндеттерін өтеу мүмкіндігі, нақтырақ айтсақ- бұл ... ... ... жабу ... ... те болады.
Олардың ақшаға айналу мерзімі төлеу міндеттемелерін өтеу ... ... ... - бұл ... өтемділігіне қарғанда
жалпы түсінік. Баланс өтемділігі төлем қаражаттарын, яғни ... ішкі ... ... ... Бірақ егер кәсіпорын өзінің
қызметі ... ... ... ие ... ... қаржыларын тарта
алады.
Төлем қабілеттілік және ... ... өте ... ... ... ... бар. ... қабілеттілік
өтемділік деңгейіне тәуелді ... ... ... ... ... ... ... қисаптың қазіргі жағдайын да, оның
перспективаларын да ... ... ... ... кезеңде
төлем қабілеттілігі бар, ... ... ... ... ... ... арсындағы байланысты 2.2 - суреттен көруге
болады.
| ... ... ... |
| ... ... |
| ... ... |
|Кәсіпорын иммиджі, | |Активтердің ... ... | ... ... | ... |
Сурет 2.3 - ... ... пен ... ... арасындағы өзара байланыс
Баланс өтемділігін талдау кему өтемділігі ... ... ... ... ... тез өтеу ... бойынша
топталған пассивтер ... ... ... ... негізделеді.
Кесте 2.12 - «Прогресс-СМ» ЖШС ... ... ... ... ... ... |
| | |2002 |2003 |2004 |
|1 ... өтемділік |0,0007 |0,02 |0,05 |
|2 |Тез ... |0,126 |0,123 |0,32 |
|3 ... ... |1,186 |1,147 |1,5 ... кестедегі мәліметтерге сүйенсек, абсолютті
өтемділік коэффициенті 2002 ... 0,0007, бұл- ... ... 2002 жылы ... ... ... төмен болу
себебі, ақша ... ... ... ... 2002 ... ... 4444 мың тенгені ғана ... 2003 жылы ... 144 есе ... 640176 мың ... жетті, соның
есебінен ... ... Ал 2004 жылы 813 мың ... ... мың тенгені құрды. Бұл жылы көрсеткіш сәл ғана ... ... ... ... өсіп ... ... бұл әлі ... және біз кәсіпорынның абсолютті ... яғни ... ... өтей алу ... ... ... ... абсолютті өтемді активтер мен тез
өтемді активтердің ... ... ... ... тең. 2002 жылы ол 0,126- ға, 2003 жылы 0,123- ке ... Салыстырмалы түрде азғантай ауытқу ... 2004 ... ақша ... сонымен бірге дайын өнім, ... ... ... мәні жоғарылап, 0,32 - ге ... ... ... жасасақ, жалпы бұл ... ... ... ... ЖШС ... ... ... жабу деңгейін көрсетеді. 2002 жылы
ағымды өтемділік- 1,186 , 2003 ... 1,147- ге тең ... ... жылы 1,5 - ке ... ... Ауытқуға ағымдағы активтердегі
ақша ... ... ... ... ... өзгерістер, сонымен
бірге пассивтердегі несиелік қарыздардың ... ... ... ... әсер ... ... алдыңғы жылмен салыстырғанда
бұл жақсы көрсеткіш, бірақ ... ... ... мән:
К(2
Кәсіпорынның қаржы жағдайын тек осы көрсеткіштер ... ... ... ... бұл- ... ... және ... сипаттама беру қиын. Сол себепті өтемділікті ... ... ... үшін ... ... көрсеткіштің факторлық ... ... Таза ... = ... х ... Х1* Х2 ... ... ... мерзімді қарыздар
7491
796
Х1 2002 = ------ = 9,4 Х2 2002 ... = ... 2003 = ... = 8 Х2 2003 = ... = 0,1
4214
29448,5
36675,2
961,7
Х1 2004 = ... = 387 Х2 2004 ... = ... - 1 ... таза табысқа қанша ағымдағы ... ... - ... ... сипаттайтын және ... ... ... өзінің қарыздарын өтей алу көрсеткіші.
Сонда 2002 жылы 1 ... таза ... 9,4 ... активтердің құны келді. 2003 жылы - 8 ... 2004 ... ... ... 387 ... ... ... көрсеткіш мәні аз
болса, соғұрлым тиімді.
Таза табыс есебінен ... ... ... ... 2004 жылы ... Яғни өтеу ... ... Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпкерлік дамуын жетілдіру
жолдары
3.1 ҚР шағын кәсіпкерліктің болашақ даму ... және оны ... ... қолдана отырып шешу жолдары
24 наурыз күні Астанада басталған Қазақстан ... ... өз ... ... ... кезеңінде кәсіпкерлікті одан әрі ... ... ең ... міндеттердің бірі, деп. атап өтті. (4(
Шағын кәсіпкерлікті дамыту және ... ... ... де болса көп мәселелер сипат ... ... ... ... Әбішұлы кәсіпкерлікті одан әрі дамытуға тоқталды.
Осы ... „2006 – 2008 ... ... ... дамыту мен қолдау бағдарламасы” ... Ол ... ... даму Стратегиясын, „ҚР шағын кәсіпкерлікті қолдау ... „2003 – 2015 ... ... ...... ... 2005 ... 18 ақпанында ҚР ... ... ... және 2005 жылы 25 ... ... Қазақстан
кәсіпкерлер Конгресіндегі мәліметтерді жүзеге асыру ... ... ... іске ... үшін жағдайлар
туғызу және ... ... ... ... құру ... ... мен ... қаржыландыру көздері – жыл сайын
40,5( 50 ) ... ... ... ... бюджет қаржысы.
Бағдарламаны жүзеге асыру нәтижесінде 3 жылда 150 ... ... ... ЗТ ... жаңа ... ... ... ... ... ... істейтін ШБС саны (шаруа фермер
қөожалықтарын есепке ... 2006 жылы – 180 мың, 2007 жылы – ... 2008 жылы – 300 мың ... деп ... ... Индустрия және сауда ... ... ... ... ... ... ... өкілдерінің „Атамекен”
жалпыұлттық одағы құрылды
Елдегі шағын ... ... және ... ... 3.1- ... көрсетеміз.
Кесте 3.1 - Шағын бизнестің макро-микро деңгейіндегі проблемасы және он
мүмкіндік шешу жолдары
|Макродеңгей ... ... ... ... ... ... ... |
|Салық заңының |Материалды ... ... ... ... |
|нақты еместігі, |өндіріс саласына |қабілеттілігінің |құрал-жабдықтарды|
|салықтың жоғары |салықты ... ... ... ... ... ... | ... шикізат; |
| | | ... ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... ... ... |Заңды жетілдіру, |Ликвидті ... және ... ... заң |кепілдіктің ... ... ... ... ... ... құру. |
|жоқтығы. | | | ... ... ... ... ... ... |өндіріс ... болу ... аз ... ... ... ... |
|уақыт ликвидті |азарту, ... ... ... ... ... ... ... |төмендету; | ... ... ... ... | ... ... ... ... | ... ... |
| ... кепі | |тәжірибелерін |
| ... ... | ... ... |
| ... | | |
| ... | | |
| ... ... | | |
| ... ... | | |
| ... | | ... ... ... |Кәсіпорындарда |
|прессинг ... ... |
| ... ... ... |қызметін |
| ... ... ... |
| | | ... апарат |
| | | ... құру ... | | ... ... | | ... |
| | | ... ... ... және ... ... ... жоспар |
|қамта-масыздандыру|аймақтық дәрежеде|жоспарлаудың |құру барысында |
|дың әлсіздігі. ... ... ... |
| ... тік | ... |
| ... құру. | ... және |
| | | ... |
| | | ... ... ... ... |
|кәсіпкерлікті |компанія-лар, |алық базаның ... ... ... |франчайзинг |әлсіздігі. ... ірі және ... ... | ... |
|дамымауы. ... қор, | ... |
| ... | ... |
| ... | | |
| ... тер, | | |
| ... | | |
| ... | | |
| ... | | ... ... ... ... ... алға ... |өндіріс |саясат ... ... ... ... ... ... ... |кәсіпорындарға |жетіспеушілігі. ... ... ... | ... |
| ... ... | ... |
| | | ... |
| | | ... және |
| | | ... ... ... ... және ... ... ... кадр |кәсіпкерлік |проблемасы. |топтастыруда ... ... ... оқыту | ... ... ... ... | ... |
| ... | ... ... |
| ... Кармен | ... және |
| ... ... ... |
| ... | ... ... ... | | ... ... ... ... ... ... шағын, орта және ірі кәсіпорындардың кооперациясы жоқ. Шағын, орта
кәсіпкерлік сауда және қызмет ... ... ... ... өндіріс саласында жеткілікті дамымаған. ... ... ... ... ... өнімімен толып кеткен, оның көбісінің сапасы өте төмен.
Сол себептен халық ... ... ... ... орта ... шығаруға болушы еді. Шағын, орта ... ... ... ... үшін және он іске ... үшін ...
мемлекет тарапынан қолдау керек.
Салық заңына жиі өзгерістер енгізу, ол жаңа процедуралар, жаңа есеп
беру оның төлеу ... ... Орта ... әр ... кәсіпорын
бюджетне 50 % табысын аударады, ал 40 %-дай ... ... ... 61
% ... ... ... батыс мемлекеттерінде мүндай кәсіпорындардан
33-35 % табысын алу дұрыс деп. ... ... ... ... ... мунда
жаңа өз ісін бастап келе жатқан ... ... ... олар ... ... ... және одан әрі дамыту үшін толықтыратын басқа ... ... ... одан ... ... қарамастан шағын
кәсіпкерлікті қолдаудағы ... ... ... ... ... ... әр түрлі үкімет тарапынан әртүрлі өзгертулер және
министірлік, ведомстволардан ... ... бәрі ... ... болмауы,
әртүрлі заңды актілердің тура іске аспауы ... ... ... ... ... үшін ... ... жасалынуға мүмкіндік
бермейді.
Еліміздің шағын кәсіпорындарныда шығарылған өнімдерінің төмен бәсеке
қабілеттілігі, ол ... ... ... ... алынған шикізат өнімдері және
ескіріп кеткен құрал-жабдықтардың себебі. ... шешу ... ... ... жолдары болушы еді. Осы себептен де біраз жылдар
бойы сауда делдалдық қызмет кәсіпкерлер үшін ... ... ... ... қол ... ... қалуда. Шағын кәсіпкерлік
субъектілерінің ... ... ... ... қызметтер көрсетуден
алатын кірісі олар алған кірістің жалпы көлемінің 60 %-дан астамын құрайды.
Шағын ... ... кері әсер ... ... да факторлар шағын
кәсіпкерліктің қызметін реттейтін қолданыстағы заңнамадағы ... және кей ... ... ... ... болып
табылады, бұл әкімшілік кедергілерді ұлғайтуға әкеледі.
Шағын ... ... ... ... ... ... кіру ... сыртқы және ішкі ортадағы
барлық шартқа ... ... ... ... ... мен қолдау
қажеттігіне негізделген қосымша шығындарға ұшырауына әкеледі.
Республикада шағын ... ... ары ... ... ... кедергілердің бірі- қаржы ... ... ... шет ... ... қол ... ... отандық тауар өндірушілердің төменгі ... ... Бұл ... ...... ... бәсеке
қабілеттілігін өсіруді көздеп, шағын ... ... ... ... көлемін ұлғайтуға бағытталған
қызметін ... ... ... ... дайындауда бизнес-инкубаторлар, өнеркәсіп аймақтары және
технопарктер, бұл ... ... ... қуат ... ... бұл ... ... дамуына алкен үлесін қосады: біріншіден,
жұмыс орындарын құрады; ... ... өнім ... өсу ... ... қамтамасыз етеді. Республикамызда белгілі бір ... ... қуат ... бар, бұл көптеген кәсіпкерлерге өз
ісін ... ... ... зерттеулер нәтижелері бизнес - инкубаторлардың
жпртысынан астамы ... ... ... ... ... ... ... сай келмейтінін көрсетті: олар тек
оффистік және ... ... ... шектеліп қана қояды,
немесе мәселелердің ... ... ... қызмет көрсетеді. Бұл
зерттеулер бойынша ... 31,35 % - ... ... ... пайдаланбаған. Бизнес – инкубаторлар қызметін кеңейту
қажет.
Кесте 3.2 – Шағын ... ... ... ... ... ... ... қызметтер
|Көрсетілетін қызметтер |Қызметттер түрлері ... | ... ... ... ... жалға беру; ... және ... ... конференц – залдарды, кенлісім |
|орындармен қамту ... ... ... ... |
| ... ... ... |Секретарьлық қызмет; ақпаратты мәліметтер |
| ... ... ... ... |
| ... қызмет көрсету; |
| ... және т. б. ... ... |
| ... ... заманғы ... ... ... |
|телекоммуникациялық ... т.б. ... ... | ... берушілік қызметтер|Кәсіпкерлік қызметтің жекелеген аспектілері|
| ... ... ... және ... |
| ... беріп отыру; |
| ...... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... электрлік құрылғыларды |
| ... ... ... |
| ... ... ... кеңестер; |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... қызметтер |Нарықтық экономика негіздері; |
| ... ... |
| ... және ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... |
| ... және техникалық білімдер. |
|Іскерлік байланыстарды ... ... ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... |
| ... жөндеу ... ... ... – жоспарлар құру, жобаларды талдау, |
|қызметтер ... ... ... т.б. ... И. Малый бизнес ... ... и ... ... ... и ... РК, ... 2002- С167
Шағын кәсіпкерлікті ілгері дамыту үшін елде мынадай шаралар
жүргізу ... ... ... ... ... ... өзгерту:
- Шағын кәсіпкерліке жағымды салық климатын құру;
- ... ... есеп ... ... мен мерзімдерін
қайта қарау. Бұл ... ... ... ... аспау керек;
- Салық салу жайындағы сұрақтар ... ... ... ... ... ... ... есептілік бланкілерін
ақысыз тартуды қамтамасыз ету.
- Салық ... ... ... ... ... ... аумақтарда орналасқан, сонымен ... ... ... ... ... 3 ... 5 ... дейінгі корпоративті
салықтан босату түрінде салық жеңілдіктері берілу ... ... ... ... үшін ... ... мен ... барынша қарапайымдау.
2. Кәсіпкерлікті дамыту саясатында өзгерістер жүргізу.
- Жалпы ... ... және ... ... ... кәсіпкерлік секторы үшін сандық және
сапалық ... ... қою, және ... ... ... қамтамсыз ету;
- Мемлекеттік қаржыландыру көмек ... мен ... мен ... ... ... арасындағы
сәйкестікті қамтамасыз ету;
- Қабылданған бағдарламалар ... ... ... ... ... көмек көрсетуге
жергілікті ... ... ... ... жалпы бақылау;
- Шағын кәсіпкерлік секторының ... ... және ... ... ету, кәсіпкерлікті дамыту бағдарламаларының
орындалуын және бұл ... ... ... соңғы
нәтижелердің оларды құруда көзделген мақсаттарға сәйкестігін
анықтау үшін қажетті ... ... ... кәсіпорындардың ірі кәсіпорындармен үйлестірудің тиімді
механизмін ... ... ... ... актілерден үстем тұруын бекіту, сонымен
бірге шағын және орта ... ...... ... :
- Кәсіпкерлікті ынталандыру, ... ... ... және орта ... ... қадағалау – бақылау
функцияларын іске ... ... ... санын азайту.
Мемлекеттік органдарда реттейтін процедураларды азайту мен
антимонопольді ... ... ... бойынша нақты
жоспар болу керек;
- Шағын кәсіпкерлерге ... ... ... ... ... ... ... Үкімет жүйесі
элементтерін енгізу.
4. Шағын кәсіпорындар үшін, әсіресе кәсіпкерлік қызметті ... ... ... құру үшін ... ... ... ... көздеріне кепілдік қамтамасыз ету мәселелерін
шешу және шағын және орта ... ... ... бойынша
банктік %- рды төмендету ... ... ... ... ... жою;
- Шағын кәсіпкерлікті ... ... ... ... ... ... үшін ... қызмет инфрақұрылымын
дамыту(лизинг, венчурлі капитал, ... ... ... ... және т.б.);
5. Шағын кәсіпорындарға консалтингтік ... ... ... ... ... ... инфрақұрылымын құру;
- Бюджет қаржысы есебінен ... ... ... өз
ісін жаңадан бастаған кәсіпкерлерге ... ... ... ... ... ... ... қажеттіліктерін анықтау негізінде бизнес
сферасында ... ... ... ... ету ... ... ... мен дамытуда
қызмет ететін инфрақұрылымдар элементтер ... ... ... ... бизнес инфрақұрылымын дамыту.
- Шағын ... ... үшін ... ... ... ... барлық қызметтер ... ... ... ... ... ... ... өнеркәсіптік парктер, оқу ... - ... ... т.б. ... және
тармақталған торабын құру,
- Осы орталықтардың ... ... ... ... ... және шағын ... ... ... ... ... ... инфрақұрылым элементтерінің жоғары
білімді басқару ... мен ... ... мен
дайындауды ұйымдастыру.
Шағын кәсіпкерлікте оңды өзгеріс болу үшін, ол шағын кәсіпкерліктің
дұрыс, нақты дамуына жол бермейтін ... ... жою ... 3.3 - ... ... ... қызметіне SWOT
–есеп беру
| | ... ... ... жақтары |
| | ... ... оның ... құру ... ... ... ... |бастапқы капитал проблемасы; |
|қабіліттілігі; ... алу ... ... ... ... және ... |қамтамасыздандыру; ... ... ... орта жайлы ақпараттардың |
|тұтынушылармен жеке ... оның ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... және оның құнының |
|адамдардың творчествалық |тым ... ... ... іске ... |материалды-техникалық базаның ... ... ... ... ... және оған ... |
|жергілікті бюджет базасын қатайту. ... ... |
| ... ... |
| | ... ... төнуі |
| | ... ... ... және шетелдік Ірі және |
|салық төлеу жеңілдігі; |орта ... ... ... программаны құру; |мемлекеттік органдармен арақаныстық|
|„Импортты ауыстыру” программасын ... ... ... ... ... ... ... ... қолдау |сұраныс тарапынан төлеу ... ... ... ... ... және орта ... ... арзан импорттық өнімнің |
|франчайзингті және субподрядты |болуы. ... ... | ... ... ... ... | ... тарапынан шағын | ... ... ... | ... ... қазіргі кездегі экономикалық-ұйымдастыруының
қамтамасыздандырылуына қарай отырып, оның күшті және әлсіз ... ... ... ... ... даму ... ... жағдайына бір жағынан қарайтын
болсақ, сұраныстың ... ... ... ... ... ... ол ... және қызмет көрсету салаларында тұтынушылармен
тығыз қатынаста екендігін көрсетеді. Басқа жағынан шағын ... ... ... кете ... ол ... ... ... импорт
өнімдерінің болуы, бұл олардың өнімінің бәсеке қабіліттілігін ... ... ... өнім ... үшін ... технология, құрал-жабдақ қажет,
бірақта оған бәрінің жағдайы келе ... ... ... үшін ... ... ... жадай ғана емес, ал сонымен қатар білікті, білімді кәсіпкерлер
керек. Мамандарды дайындайтын, олдардың квалификациясын жоғарылату, ... ... ... оқу ... жоғарғы оқу орындары болғанымен,
көптеген шағын және орта Қазақстанның қалаларында кадр дайындау жүйесі енді
құрылып келе жатыр.
Шағын кәсіпорын ... ... ... ... ... ... ... нәтижеге жеткен білікті кәсіпкерлер ат салысуы
керек. Сонымен қатар кәсіпкерлер кадрларын алдыңғы ... ... ... ... тәжірибеден өткізу керек, және де бизнес-
инкубаторларында. Кәсіпкерлерді ... ... ... әртүрлі қорлардан, мемлекет аралық демеушілермен ғана ... ... ... ... де ... керек.
Сондай-ақ жоғары оқу орындарында, орта арнайы оқу орындарында, мектеп
тарапынан кәсіпкерлік қызметпен ... ... ... ... ... Бұл ... мынадай программаны қамту ... өз ... ... ... табу; маркетинг тік зерттеу; бизнес-
жоспар құру; менеджерлер командасын құру; ... ... ... ... ... және есеп ... қаржы көздері және т.б.
Шағын кәсіпкерлікті ақпаратпен қамтамасыз ету ... ... шешу үшін ... ... жасалуы тиіс:
- құқықты ақпаратсияқты мемлекеттік ақпарат ресурстарын алу және
тарату жағдайын жақсарту; ... ... алу және ... ... ... ... және ... шағын және орта кәсіпкерлік құрылымдарының
ақпараттық алмасуды ... ... ... ... ... әдіс-тәсілдерінің
қатарына болып венчурлік қаржыландыру формасын жатқызуға болыды.
Шағын кәсіпкерліктің дамуын ынталандыруда икемді таңдау салық саясаты
керек. Бұл ... ... ... ... ... салымын және
өндірісті дамыту үшін кәсіпорын табысына ... ... және сон ... ... сала ... ... ... салық
салымын 35-40 % төмендету бұл кәсіпорынның функционалды капиталын ... ... жаңа ... ... құру ... жалақы қорынан азайту; салық
салу ... ... ... ... ... делдалдық салаға
көбейту, негізгі салада енді өз ісін бастап келе ... ... ... ... компанияларға салықты жеңілдету. Салық жағдайын
салық төлеушінің ... ... ... ... жеткізуге
болмайды. Шағын және орта кәсіпкерлік туралы салық саясатын икемді жүргізу
жүйесінде бұл ... бір ... ... ... ... ... дифференциялдау. Міндетті түрде біздің тәжірибеге дүниежүзілік
тәжірибеде ... ... ... ... түсу ... бүл ... ... нәтижесін береді.
Шағын және орта кәсіпорындардың ... ... үшін ... ... қолдауын көрсету керек, ол лизинг, венчурлі
қаржыландыру, франчайзинг, тура қарыз беру, бұның бәрі ... ... кең ... ... 2004 жылы 19 ... Президенттің Қазақстан халқына
жолдауында айтып кеткендей: Бәсеке ... ... ... ... жылы ... ... ... бағыттары мыналар болған:
- экономиканы одан әрі ырықтандыру және ... ... ... ... ... мен ... ... экономикасының ашықтығын күшейту;
- Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын жүзеге асыру;
- инфрақұрылымдарды дамыту.
Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын жүзеге ... ... ... айта ... жөн.
Біз экономикамызды дамытуда іс жүзінде тиімділік беретін үздік
халықаралық тәжірибелерді енгізуіміз керек. ... бір ... ... ... тұрғыдан келу бола алады.
Сонымен қатар перспективалы бағыт – шетелдің жетекші банкілері және
комапнияларымен бірлескен ... Осы ... ... ... банк імен ... құру және даму банктерімен бірлесе отырып,
„Солтүстік-Оңтүстік” электр ... ... ... ... ... құны 280 млн. ... (4(
2003 жылы „Қазақстан-Инжиниринг” ұлттық компаниясы біздің ірі машина
жасау зауыттарымызды жаңғырту ... ... ... ... құрады.
Еліміздің экспорт әлеуетінің өсуіне индустрияның базалық салаларын,
бірінші ... ... мен ... ... ... одан әрі ... ... етуї тиіс. Шет елдердің тәжрибесіне келсек, ... жаңа ... ... ... ... ... 8 мемлекет кіреді: оның
қатарындағы 4 мемлекет Азиялық: ... ... ... Бұл мемлекеттерді жиі „жолбарыс” мемлекеттері деп
танылады. ... 4 ... ... ...... ... Чили жатады.
Оңтүстік-Шығыс Азиядағы ЖИМ-ң экономикалық даму ерекшеліктері.
Оңтүсік-Шығыс Азия мемлекеттерінің экономикалық дамуында мемлекет
үлкен роль ... ... ... және ... айтарлықтай қатаң
тежеу. Импортқа кеден жіне әкімшілік жол бермеушілік туралы протекционизм
саясаты өзінің ... ... ... ... Ал ... импорт алмастыру саясаты жүрген, бұл: жергілікті тұтынушылар тек
жергілікті тауар ... ... ... ... ... ... ұлттық өндірушілерді қорғау және ... ... ... ... Азия ... ... капиталдарын белсенді
тарту, жаңа өндірістерге инвестиция салынып, үздік технологиялар алынып
жатты. Шетел капиталының ағылу себебі ... ... ... ... болуы
және оңтайлы инвестициялық климат. Шетел капиталы мен технология алынған
есебінде аймақтарында бәсеке ... ... ... пайда болды. Аса
маңызды даму барысындағы ... ... ролі ... ... ... ... ... сапасы күшті өнімдерінен
қорғайтын жоғары кеден салымдары;
- тиімді жергілікті өндіріс тауарлары ішкі ... тез ... ... ... ... ... ... арналған импорттық
тауарларға жұмсалмай, оған үздік құрал-жабдықтар мен технологиялар
алынды, бұл ... ... ... ынталандырды.
Экономикалық стратегисяның даму барысында, ... ... ... ... даму ... және шетел бәсекелестігінен
жергілікті өндірушілерді қорғау – ... ... ... анықтаған. Оңтүстік-
Шығыс Азия елдерінің үкімет тарапынан дұрыс шешім қабылдауының нәтижесінде
осындай даму ... ... ... ... ... ... ... нарық конъюнктурасына тез ... ... ... ... ... ... ... нарық
заңдарының негізінде, нарық жағдайына және ... ... ... ... ... ... ... бағыттарымен икемді келуі бұл аймақтағы елдерге өте жақсы нәтиже
әкелді.
Артықшылығы бар салалар және ... ... ... ... төмен пайызбен несие алу болды. Осының негізінде экономиканың жоғары
деңгейде ... ... ... ... ... проблемасы шешілді.
Нәтижесінде әр салада маманданған ірі ... ... ... ... ... жергілікті компанияларға үкімет өз
тарапынан кепілдік берді, бұл шетел несиелеріне жол ... де біз ... ... ... Азия ... қолдансақ, SWOT есеп беру де көрсеткендей „әлсіз жақтары” ... ... ... ... ... ... ... алу
барысында үкімет тарапынан кепілдік берілсе, сонымен қатар ... 2004 ... ... ... ... ... ... Оңтүстік—Шығыс Азия елдерінің тәжірибесін дұрыс
пайдалансақ, онда жаңа ... ... құру ... ... ... және ... ... қатар оларға уақытша монополия
мумкіндігін берген жағдайда жоғары нәтижелерге ие ... ... ... ... деп. ... ... ... шығарылатын шикізат
түрлері: минай, түсті металургия және т.б. экспортталуынан түскен пайдадан
(жаңа үздік ... ... ... ... ... ... ... отандық өндіріс орындарын жандандыра
отырып, импорттық ... ... ... ... ... ... ... болады. Біз экономикамызды дамытуда іс
жүзінде тиімділік беретін үздік халықаралық ... ... ... бір ... ... ... ... тұрғыдан келу бола алады.
Шағын кәсіпкерлікті ... ... - бір ... ... кластерлік әдісті қолдану.
24 наурыз күні ... ... ... ... ... өз ... ... қазіргі кезеңінде кәсіпкерлікті одан әрі ... ... ең ... ... ... деп атап ... ... дамытудың бизнес белсенді қатыса алатын келесі
бір келешегі мол ... ... ... ... ... ... ... индустриалды дамыған елдер үнемі тиімді
біріктіруді ... ... ... ... факторларын кешенді және
балансталған түрде ... ең ... ... бірі – ... ... бұл әдісті жіте тексеру керек. ... ... ... кластерлер көп. АҚШ – та бұл тек «Силиконовая ... ... ... ... ... әр штатындағы көптеген ... ... ... ... ... ... бар.
Олар Ресейде де пайда болуда. Санкт- ... және ... ... кластерлер өзінің қызметін іске ... ... - ... ... ... ... және оның жаңа ... 500 әлемдегі ең қуатты суперкомпъютерлердің бірі ... ... ... және ... ... ... ал ... первое» атты алғашқы ... ... 8 жыл ... ... және ... күні ... бір
кездері депрессиялық болған аймағында – Хмельнец ... ... ... ... ... процестер жалпылама сипат
алуда.(9(
Әр кластердің ... тән ... бар, және ол ... ... және ... ... ... Класикалық
түсінікте – бұл өзара байланысқан ... ... ... ... университеттермен, зерттеу мекемелерімен,
инфрақұрылымдық ... және ... ... ... ... ... ... оларда кластерлердің
келесідей типтері орын алуда:
- ірі ... ... мен ... ... ... шағын және орта кәсіпорындар ... ... ... мен ... ... боп ... ... кластерлік өндірістік жүйелерді құру мақсатында
экономика ... ... ... ... ... ... түрде жүргізу керектігі көзделуде. Ең алдымен ... ... оның ... ... ... зерттеу. Одан кейін қандай да бір ... ... ... ... ... ... біргше кластерлік
әдісті ... жек және ... ... ... ... ... бәсеке қабілеттілігі өсімінің катализаторы
ретінде болып анықтаушы рольді ... ... ... ... пайда болу және дамуында басты ... ... ... бір ... Бұрынғы ГДР- да Дрезден қаласы тоқырау
жағдайында ... ... ... кейін мемлекеттің
көмегімен бұл ... 760 ... ... кластер құрылған
болатын. Ол 10 жылдың ішінде тек ФРГ ... ғана ... ... ... ... ... және «Силиконды Саксония»
аталуға ... Бұл ... ... ... ... 840 млн. доллар және ... ... 200 ... бөлу ... ... Бастапқы этапта кластерлердің даму
потенциалы бар ... ... саны ... ... ... ... Бұл металлургия, ...... ... ... жеңіл және тамақ өнеркәсібі, құрылыс материалдар
өндіру және ... ... Бұл ... ... саясат бойынша халықаралық «дөңгелек үстелде» ... ... әдіс ... ... жақын орналасқан
жабдықтаушылар іздеуге, олардың ... сапа мен ... ... ... Жаңа ... ... ... тиімді ауыстырушы ... ... ... ... ... ... - ... Уол-
стрит пен Лондондағы Сити ... ... ... Оларда білікті
кадрлар, мамандарндар шоғырландырылған. ... мен ... ... ... тиімді бизнесті аяғынан тік тұрғызу ... ... ... ... да ... ... кепі лі –
ауқымды ... ... ... ... ... қалған елдерінің айналасы
ондаған жылдар ... „ Азия ... ... ... ... ... ... Әлемнің аса Ірі ... ...... одағ ы мен Азия – ... ... ... ... Қазақстан үшін бұл өте – ... ... - деді ... ... және аймақтық кластерлер ... айта кету ... ... ... құру - өте ... ...
министр Даниял Ахмтов, Шымкент облысында болып мақта ... ... ... ... ... Мақта өсіру шаруашылығын, мақтаны
қайта өңдеу кәсіпорындарын, ... ... және ... ... өндірістік тізбеге ... ... өте ... ... Бұны ... ... ... тізбегі
деуімізге болады.
Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, ... ... ... ... ... және орта бизнесті дамытуға қуатты күш береді.
Кластерлердің әйгілі ... ... ... ... және аралық өнім өндірісі мен шағын кәсіпорындарға қызмет
көрсетуді делегирлейді. Мұндай әдіс ... ... ... ... бизнестің бәсекеге қабілеттілігінің өсуіне, аймақ табыстылығының
көтерілуіне мүмкіндік береді, тұрғындардың жұмыспен ... ... ... әдіс ... ... саясат белгілі бір
өзгертулерге ұшырайды: салымдар тек жеке фирмалардың ғана ... ... ... қабілеттілігіне жетуді мақсат ету қажет. Бұл сонымен
бірге, шағын және орта кәсіпорындарды инвестициялық ресурстармен қамтамасыз
етуге ... ... ... ... және ... ... екі жоғары
технологиялы кластер құру мүмкіндігі бар. IT –кластерге қатысты бастама
бар. Бұл ... ... ... жатқан технопарк. Ал ... онда ең жаңа ... ... ... және ... ... кадрлардың жоқтығынан оның болашағы анық емес. Басқа да генно-
инжинерлік және ... ... қиын ... ... ... ... ... биотехнологиялық орталықтың
ғылыми лабораториясын қомақты қаржы бөлу арқылы қайта құру қажет.
Әрине, өнеркәсіпті модернизациялау үшін қандай-да бір қазіргі ... біз шет ... ... ... ... шет елдік фирмалармен
бірлескен кәсіпорындар шығарады. Бірақ, республикадағы ... ... ... ... ғылыми әлеуетті тиімді қосу
мәселесі әлі де ... Ал, ... ... мекемелер мен университеттерде
бар.
Шет елдік тәжірибе көрсеткендей кластер құру үшін сәйкес ... ... Ең ... бұл- ... де, ... де жаңа ... жүйе
құру тиімділігін түсіну. Маңызды болып үйлестіруге республиканың әртүрлі
салаларының ... ... ... ... табылады. Өкінішке орай, біздің ... ... ... ... ... өте ... деңгейде. Бизнесмендерді үйлестіру
тиімділігіне сендіру және оларды алдыңғы тәжірибелермен таңыстыру ... ... ... ... ... семинарлар,
таңыстыру және аналитикалық шаралар өткізілуі қажет.
Біздің ... ... ... қамтамасыз ету маңыздылығын
айта кету қажет. Инновацияны басқару, инновациялық менеджмент- бұл арнайы
кадрларды дайындауды қажет ететін спецификалық, ... ... ... Инновациялық менеджмент саласы бойынша кадрларды дайындау жүйесін
қайта құру ... ... ... орай, жоғары білім мамандықтарының
арнайы стандарттарды жоғары оқу орындарына мұндай қайта құру ... ... және ... ... ... дайындаудың жалпы
уақыт бюджетінде оқу бағдарламаларының жартысына дейін ЖОО-ның ... ... ... енгізуге мүмкін жаңа ... Бұл ... ең ... ... және ... ... дайындау мүмкіндігін ашатын дұрыс және перспективті шешімі.
Сонымен, Қазақстандағы кластерлік саясаттың жобасына ... ... ... ... ... кластерлік әдіс
тұрғысынан талдау;
2) ... ... ... ... ... ... таңдау және
оларды жүзеге асыру бойынша жұмыс жасау;
3) ... ... үшін ... ... және реформаларды қолдаудың экономикалық механизміне
түзетулер енгізу қажет;
4) инновациялық менеджмент бойынша кадрларды дайындау және ... ... әдіс ... байланысты қиындықтарды бағалау және
мониторинг жүргізу, сондай-ақ оларды жеңуге шешім қабылдау;
6) жиналған ... ... жаңа ... талаптандыру.
2. Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігін басқару жүйесі кәсіпкерлік
қызметтің тиімділігінің негізгі факторы ретінде
Егеменді ел ... ... алып ... ... ... ел экономикасы түбегейлі өзгерістерге душар болды.
Әсіресе елдің экономикалық өміріндегі ... ... ... ... ... ... еркін бәсеке, бәсеке қабілеттілік, ер кін
сауда, жеке меншік билігі, т.б. осы ... ... ене ... Ал ... ... ... яғни ... шаруашылық жүргізуші
субъектілердің жұмыс жасауы, қызмет көрсетуі, өнім өндіруі – ... ... ... ... одан әрі ... ... тұрақсыз және сыртқы факторлардың анықталмағандық жағдайында
ұзақ мерзімді перспектива кәсіпорнының әрі қарай ... ... ... ... ететін бәсеке қабілеттілік пен ... ... ... бәсеке қабілетті стратегия тиімді басқарудың мақсатты
құралы ретінде әртүрлі функцияналды бағыттағы және ... ... ... ... ... ... ... көрсететін ұйымдар үшін болып отыр.
Қазіргі кезде көптеген кәсіпорындар үшін ... ... ... ең ... ... ... көпшілік тарапынан
осы бір мәселе көп көңіл аударуда. Ол сату ... ... ... ... ... ... ... экономикалық стратегиясының
бастр ажырамас құралына айналды. Осыған сәйкес әрі ... ... ... ... әрі ... бар ... ... көрсеткіштері
жоғынан ерекшелінетін өнімдерін өндіру арқылы бәсекелестерді ығыстыруға
және ... ... ... ... бәсекеге қабілеттілігі – қатысты өлшем, өйткені ол сату
уақыты мен нарықта бәсекеге түсетін ... ... ... ... ... қабілеттілігі – бұл экономиканың, техникалық,
ұйымдастырушылық мүмкіндіктерінің жиынтығы.
Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігі – бұл бәсекелестік күрес жағдайында
өзінің альп ... ... ... сақтап қалуға немесе үлкейтуге
жеткілікті әлеуетті.
Қазіргі кезде ... ... жаңа ... мен ... белгіленген. Оның негізгі мақсаты – ел ... жаңа ... ... яғни ... ... бәсекеге
қабілеттілігін арттыру.
Елбасымыз Қазақстан кәсіпкерлер Конгресіндегі кәсіпкерлерге
арналған ... ... ... ... ... ... үлкен үміт күтетінін, оның бұл ... ...... жол екеніне сенімін ... ... ... ... ... ... тарапынан күш – жігердің бәрі ... атап ... ... Бұл - өте ... ... ... асыру процесінде ... әр ... ... әсер етді. Олар сыртқы және ішкі
болуы ... – СМ” ЖШС - ң ... ...... ... ... профильдер дайындау. Және кәсіпорын ... ... өнім ... Ол ... ... өндіріп
шығару саласында қызмет ... ... ... ... ... Егер ... азайса, өндіріс уақытша болса да, тоқтап
қалады. ... ... ... олар ... ... жақсарту
керек. Ол үшін кәсіпорын бәсеке ... ... ... ... ... – СМ» ЖШС – ң ... ... керек. Ол үшін :
1 ... ... ... ара қатынасты
жетілдіру.
Кәсіпорын қызметін талдағаннан кейін енді оның ... ... ... ... ... орта ... жабдықтаушылар, заңдар,
тұтынушылар және бәсекелестер жататынын білеміз.
Тұтынушыларға келсек, олардың мінез – құлқын ... ... ... ... және оны арттыруға ... ... ... ... ... ... ... жүргізу керек:
1. жүргізетін шара - тұтынушылар ... жеке ... ... ... ... негізгі тұтынушылары - құрылыс компаниялары
Олар мысалы, ...... ЖШС, ... Сервис” ЖШС, Гепро –
Терезе” ЖШС, ”Кали””ЖШС, ... ЖШС және т.б. ... ... ... ... ... ... кәсіпорын тұтынушыларының 90
% – ға жуығы - заңды тұлғалар. Оны ...... ... ... - тек ... ... сатып алушылар. Кәсіпорынға ... ... ... ... яғни ... нарығын кеңейту
мақсатында жеке ... ... ... ... ... ... ... шара – соңғы тұтынушыға өнім өндіру.
Мысалы кәсіпорын ... ... ... ... ... ... профнастил құрылыс саласында өте ... ... ...... ЖШС ... ... осы құрылыс ... ... ету ... алып ... ... ... ... бұл материалға
сұраныстың үлкен екенін байқауға ... ... ... оны ... ғана ... үй шаруашылығында да пайдалануға болады.
Мысалы, ... , ... ... ... ... болады.
Арнайы профиль дайындауда техника ... ... мен ... тек белгілі ұзындық бойынша ... ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін. Сондықтан
қалған бөлігі қоймада қалып ... Оны ... деп ... ... оларға прайс – лист жасалып, дайын өнім ретінде
сатуға ... бар, ... ... ... ... ... керек.
3 жүргізілетін шара – ... ... ... ... ... ... зерттеу.
Әрине кәсіпорынның ішкі ... ... бар. ... ... мемлекет тарапынан болсын, инвесторлар жағынан ... ... бәрі де ... болуы мүмкін. Олардың қатарына
мыналарды жатқызуға болады: ... ... мен ... ... өнім мен ... диверсификациялау, бәсеке қабілетті
өнім ... ... ... ... ... және ... өзгерістерге тез бейімделу, ол өзгерістерге
сезімталдықты ... ... және ... ... ... ... ... негіздеу және іске асыру, және ... ... шығу және ... және тағы ... да ... ... және
технологиялық сауалдар барлық қайта ұйымдастырылудан кейін ... ... ... ... ... - СМ» ЖШС ... ... өнім арқылы
төлем жүргізе бастауы себебінен олардың барлығымен ... ... ара ... ... үшін ... ... қызметінің ролін арттыруға ... ... ... ... ... зерттеулерін жүргізу керек. Сол себепті
келесі сұрақтарға ... ... табу ... ... аналогиялық өніммен кім жабдықтайды ?
- Біздің өнім не үшін ... ... ?
- ... өнім ... ... қолану үшін оны жақсарту
мүмкін бе?
- Кәсіпорын өзінің қызмет ... ... ма ?
- ... ... қандай өзгерістер енгізілу керек ?
- ... ... яғни ... ... ... ... шығаратын өнім сапасы қандай ?
- ... ... ... ... ... ... ... маркетинг бөлімі жоқ. Бірақ олар үшін ... ... ... «ASV – ... ЖШС ... ... ... мүлдем кәсіпкерлік қызметті жетілдіру саясаты ... айту ... ... ... 2002 жылы жаңа өнім енгізу арқылы,
соған сәйкес ... ... ... ... ... көлемі артып, өнімді өткізуден түскен табыстың ... ... ... 201,4 % -ға ... ... ... ... 2004 жылы өнім бағасын төмендету саясаты ... ... ... ... ... алдыңғы жылғы бағамен
сатылды. Өткізілген өнім көлемі болжанғандай ... ... ... ... ... ... та ... Бірақ мұнда ... бұл- - ... ... ... және ... ... өнімнің
өзіндік құнының да өсуі.
Кесте3.4 - Кәсіпорын табысын талдау
|№ |Көрсеткіштер |Өлш. ... |%-қ үлес ... |
| | ... ... |+/- |
| | |і | | | |
| | |2002 |2003 |2004 ... ... ... |2004-2003 | |1
|Өнім өткізуден түскен табыс |мың тг |32086 |96696 |188212 |301,4 ... |91516 | |2 ... ... ... құны |мың тг ... |168659 |320,5 |199,5 |58171 |84107 | |3 |Жалпы табыс |мың тг ... |19553 |213 |161 |6439 |7409 | ... ... ... өнімді өткізуден түскен табыс
2004 жылы ... ... ... ... ... ... өнімнің
өзіндік құны да өскенін байқаймыз.
Оларға ... ... ... ең ... ... маркетолог немесе инициативті ... ... үшін ... ... ... ... Әрине кәсіпорын ... ... алып ... ... ... ... ... әлдекқайда көп
шығын алып келуі мүмкін.
2 ... - өнім ... ... Тек ... ... профильдер дайындауға емес ... ... ... ... ... ... стандартты емес ... ... ғана емес сату үшін ... ... сұранысты
өсіру. Ал сұраныс өссе, өндіру ... де ... ... тура ... бұл өндірістік қуаттылықтың жоғарылауына
себепші болады.
3 ұсыныс – ... ... Бұл ... ... өте
үлкен сипат алуда. ... ... ... деп тек ... мен ... ғана ... емес, бұл енгізілген кез
келген жаңашылдық. Ол жаңа ... ... жаңа өнім ... ... ... ... құрылыс күрт дамуда. Осында ... 3 ... ... ... бұл ... ... оларға қажетті материалдар,
соның ішінде профильдерді анықтап, жаңа ... ... ... ... жаңа ... ... станоктар өндірісін
ары қарай жетілдіре беру керек. Кәсіпорынның ... ... ... және тауарлы материалдық қорларды
кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігін ұдайы жоғарылауын ... ... ... ... ... мен ... ... жатыр.
3. ұсыныс – меншік ақпараттар қөздерін құру.
Ақпаратпен қамтамасыз ету стратегиясы өз ... ... ... ... арасында байланыстырушы бубн қызметін
птқарады. Өйткені оның қызметі кәсіпорынның сыртқы және ішкі ... Ол ... ... және ... ... жетілдіруді
өзіне қосады. Сонымен қатар маркетинг тік зерттеулерді ұйымдастыру және
аудит бағыттарын таңдау жұмыстарын да ... ... ... ... зерттеу. Тауарлар өндірісіні
мен жабдықталуымен сипатталатын көрсеткіштерді талдауға ... ... ... ... ... мен ... Сондықтан
ақпаратты қамтамасыз етудің ... ...... сұранысының
негізгі даму заңдылықтары мен ... ... және ... бере алатын көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... ... тауар ассортиментін жаңарту;
- материалдар, шикізатпен, өндірістік ... ... ... ... ... ... тауарлар сатулары;
- нарықтағы кәсіпорын алатын үлестің ... ... ... ... ... өзгеруі;
- тұтынушылар сұранысындағы өзгерістер.
5 ...... ... ... ... Кәсіпорынның
бәсекеге қабілетін басқару жүйесінің ең негізгі қағидасы – бұл ... түрі мен ... ... және ... ... негізделген
өндірісті басқару жүйесінің бағыт-бағдары негізінде жаңа технологиямен жаңа
өнім енгізу, кәсіпорынның материалдық-техникалық базасын ескере отырып ... ... ... және ... ... ... негізінде қызметтердің перспективалы бағыттарын анықтау түсініледі.
Маркетингтік зерттеулер есебімен стратегиялық жоспарлау жүргізу
керек. Әйтпесе бұл ... ... ... ... ... бұл артықшылықтарсыз кәсіпорын дами алмайды және ... ... ... ... ... – бұл ... банкроттылық
жағдайы.
Қазіргі таңда кәсіпорынды тиімді әрі ұтымды басқару жүйесі әліде болса
төмен деңгейде ... ... ... қатар нарық қатынастарына бейімделген
басқарудың функционалды ... ... ... жағдайында
туындайтын көптеген мақсаттарға қол жеткізіле бермеуі. ... ... ... сай, қазіргі басқару қағидасына негізделген,
жоғары бәсекелік потенциалды және стратегилық бағытты қамтамасыз ... ... ... тұжырымдамасын енгізу қажет болып табылады.
Басқару жүйесі жүйелік және жағдайлық тәсілдердің келесі қағидаларында
құрылуы қажет:
- толық щаруашылық және өндірістік тәуелсіздік;
- ... ... ... ер кін ... ... орта мен нарық қажеттілігін бағыт-бағдар жасау;
- қоршаған ортаның өзгеруіне байланысты ... ... ... ... нарық талаптары мен инновацияның байта қалыптастыруға байланысты
басқару құрылымының ... ... ... ... ... ... ұйымның міндеттеріне сәйкес, екологія мен ... ... ... ... ... ... ... қатынастардың талаптарына сәйкес жүйенің ... ... мен ... ... ең маңызды міндеттері болып ... ... ... ... ... ету;
- қызметкерлеодің жұмыс уақытын тиімді қолдану және еңбек жағдайымен
қоса ... ... ... ... ... ақпараттық және құжаттық қызмет көрсетілуін дамыту және
ұйымдастыру мен есептегіш техникамен бөлімшелерді жарақтандыру. ... ... ... кез ... ... ... жеңіп, топ жарып алға шығуына мүмкіндік беретін бәсекеге қабілетті
стратегияның маңызы соңғы кезде күрт ... ... ... ... жағдайда тек ұйымның ішкі жағдайын қадағалап қана ... ... ... ... өзгерістердің артынан ілесуге мұрша
беретін ұзақ мерзімді бәсеке қабілеті стратегиясын құрастыра бастауы ... ... ... ... ... ... ... үлгіде көрсетуге болады:
1) кәсіпорынның сыртқы ортада жүзеге асыратын, атап айтқанда тауарлық,
баға белгілеу, жабдықтаушылармен ... ақша және ... ... ... трансакциялық шығындарды төмендету,
сыртқы экономикадағы қызмет стратегиясы.
2) ... ішкі ... ... ... яғни ... ... ... қызмет, қызметкерлерді
ынталандыру, ақпаратпен қамтамасыз ету стратегиялары.
Өндірісте шығындарды төмендету стратегиясы ... ... ... ... бәсеке қабілеттілігін жоғарылатуға
бағытталған. Ол өндіріс ... әрі ... ... ... ... ... қозғалысындағы шығындарды стратегиялық
талдаудың есебінен ... ... ... ... қағидаларын
жасап шығару қажет.
Персоналды ынталандыру стратегиясы тиімді, жоғары сапалы. Әрі ... ... ... ... жағдайда персоналдың
қызығушылығын ... ... ... ... ... ... ... қабілеттілігін жоғарылатуға бағытталуы
тиіс.
Бүгінгі таңдағы ... ... бірі ... ... ... ол ... бәсеке қабілеттелігі жоғарылату, сол сияқты
„Прогресс-СМ” ЖШС- кәсіпорнының ... ... ... ... және сол ... ... орта ... мен байланысын
қамтамасыз ететін бәсеке қабілетті басқару жүйесін құру қажет. Осы ... жаңа ... ... ... ... басқару
жүйесін құру процессін жеделдеткен жөн. Сонымен қатар атап ... ... ... ... ... ... етілуін және
стратегиялық бағыт-бағдарын күшейте түсу керек.
6 ұсыныс- ұйымдастырушылық қызметінің бағдарламасын ... ... ... ... ... ...... құру. Ол сыртқы деңгейдегі ... тез ... ... Бұл ... және ... ... ... – СМ» ЖШС стратегиялық жоспарлау ... ... ... ... ... ... ... керек:
- жалпы ұйымдастырушылық стратегия ... ... ... ... ... негізгі мақсаттарын анықтау;
- нарықтағы қызметінің ең маңызды деген ... ... ... нарығындағы маркетингтік стратегияны құрастыру;
- ... ... ... даму перспективаларын шығару;
- кәсіпорынның жалпы даму концепциясын құрастыру.
Бәсеке қабілеттілікке мемлекеттік ... ... ... ... ... күресте қол жеткізілетіні баршаға мәлім.
Қорытынды
Шағын кәсіпкерліктің бүгінгі таңда нарықтық жағдайда ... ... ... шет ел тәжірибесі дәлел бола ... ... ... ... елде орта ... жеке ... ... дамыту сияқты экономикалық,
әлеуметтік функцияларды атқаруы оның ... ... да ... ... алып отыруын көрсетеді..
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік көптеген түрде
дамуда. Бір сөзбен айтқанда, кәсіпкерлік экономиканың жаңа сала ... Оның ... даму мына ... ... – ол, жеке ... ... еркіндігі.
Шағын кәсіпкерлікті дамытуды жетілдіру мақсатында мемлекет
тарапынан қолдау саясаты ... ... ... Қазақстандағы
кәсіпкерліктің маңыздылығын айқындаған, қазіргі кездегі даму жағдайын
талдап, ... ... ... және ... шешу ... ... кәсіпкерлерінің Конгресі өткізілді. Қазақстан
Президенті өзінің халыққа Жолдауында да ... ... ... республикалық бюджеттен 10 млрд. ... ... ... ... кәсіпкерлікті қолдау және дамытудың 2006- 2008 ... ... ... Ол ... ... іске асыру үшін жағдайлар ... және ... ... ... құру мақсатында құрылды.
Қазақстан Республикасының «Шағын ... ... ... ... ... Заңды тұлға құрмайтын жеке адамдар
және ... ... ... саны 50 ... ... ... саны ... мың ... ... ... кәсіпкерлік субъектілері болып ... Яғни ... ... 2 ... бойынша анықталады: жұмыскерлердің
орташа саны және ... ... ... ... ... жеке ... сондай- ақ
мынадай ұйымдық- құқықтық нысандардағы ... ... ... ... ... ... толық серіктестік;
- коммандиттік серіктестік;
- жауапкершілігі ... ... ... ... бар ... ... ... – СМ» ЖШС 1997 жылы «РМЗ» ААҚ – ы ... ... ... ... ... «Шағын
кәсіпкерлікті мемлекеттік ... ... ... және басқа да заң
актілеріне сәйкес ... – СМ» ЖШС ... ... өндіру саласында қызмет
етеді. Негізгі қызметі – арнайы ... ... ... ... ... ... ... ассортименті тек размерлер бойынша бөлінеді. ... ... ... және ...... - ПЖ – 28,5 х 17,5, ПЖ – 40 х19 х 7,5 , ПЖ – 16 - ПЖ – 33 ... , ПЖ – 26 х 24 х 22 х 13 , ПЖ – 35 х 30 х 19, ПЖ – 30 х 21,5 х 9, ПЖ ... х 20 х 16, ПЖ – 15,5 х 34,5, ПЖ – 35 х 30 х 20 х 10, ПЖ – 35,3 х 30 ... ПЖ – 24,5 х 34,5, ПЖ – 25 х 35, ПЖ – 35 х 32, ПЖ – 19 х 59, ПЖ ... х 45, ПЖ – 17 х 63, ПЖ – 35 х 62,5, ПЖ – 50 х 50, ПЖ – 56 х ... жылы ... профильдің көтерме бағадағы көлемі (мың
тг.) ... ... ... ... – 13458,4 ... бұл
көрсеткіш 2002 жылы – 5682, 2003 жылы – 75471 ... ... ... қоса ... ... – 2001 жылы – 13539, 2002 жылы – ... жылы – 92997 мың теңге құрған. Мұнда 2002 жылы ... ... ... ... өнім ... ... мен ҚҚС – сыз)
өскен. 2003 жылы 2002 ... ... 64805 мың ... Бұл ... өсу себебі – кәсіпорын өніміне сұраныстың
артуы, ... ... ... тапсырыстар санының артуы.
Кәсіпорын өнімінің сапасы техникалық жағдай бойынша анықталады.
Мұнда ... ... ... ... ... шекті
ауытқулары номиналды размерлерінен ұзындығы бойынша плюс 40 ... ... ... ... онда ... талаптары, қабылдау
талаптары көрсетілген.
2004 жылдан ... ... - СМ» ЖШС ... ... ... ... Келісімшарті бойынша «КЦС» өзіне
аралық, ... ... ... ... өнім ... ... рөліне, алатын орнына
тоқталсақ, кәсіпорын өнімі сұранысты қанағаттандыруға ... ... ... тек ... Талдықорған қаласын қамти қоймай,
Алматы, Павлодар, Қарағанды, Теміртау және ... яғни ... да ... - СМ» ... нің ... тұтынушыларына әр түрлі
құрылыс кәсіпорындары жатады. Мысалы: «Қали» ЖШС-і, «Реал-Пласт» ... ... ... ... ... ... ... Строй
Сервис» ЖШС-і, «СОНЕТ» ЖШС-і, «Гепро-Терезе» ЖШС-і, ... ... ... «PAKPEN» АҚ-ы, «Қаз. инвест. компан. «ХУАСИН» ... ... ... ... ЖШС-і, «Выбор» ЖШС-і, «ALUWIN» ЖШС-і,
«Сто Пласт» ЖШС-і, «W&B» ЖШС-і, «Trans ... ... ... ... ... «S.B.» ... «Риик» ЖШС-і, «ЦЕНТРПЛАСТ» ... ... ... ... ... «Каратал Пласт» ЖШС-і, «Таир-СВ» ЖШС-і,
«Версия LTD» ЖШС-і, «Век» ЖШС-і, «Эммануил» ЖШС-і, «Асыл» ... ... ... – СМ» ... ... жүргізуде. Бірақ
табыстың төмендеу тенденциясы пайда болуы әбден ... ... ... өсу, ... жаңа ... ... ... құрал
– жабдықтарды енгізу ... ... ... ... ... жетілмеген. Сол себепті ол өз ... ... ... Маркетинг қызметі келісімшарт бойынша басқа кәсіпорын ... ... ... ... ... ... талдай келе оның меншік капиталының
аздығы есебінен ... ... ... атап өтуіміз ... ақша ... ... ... міндеттемелерін жабу - ... ... – СМ» ЖШС ... ... қарамастан,
кәсіпорын жұмыс істеуде, дамуда. Өндіріс ... 2002 ... ... ... ... ... және бюджетке жыл
сайын прогрессивті түрде салық ... ... ... көзі ... ... ... Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
Қазақстан халқына Жолдауы ... 2005 ... 18 ... 2005 ж. 18 ақпан. 1-3 бет.
2. Қазақстан Республикасының Заңы. „2005 жылға арналған ... ... 2004 ж. 2 ... ... ... ... 8 желтоқсан.
3. Қазақстан Республика ... ... ... ... ... және ... ... бағдарламасын іске асару жөніндегі іс-шаралар жоспарын
бекіту туралы: 2004ж., 6 ақпан, № 149 //Қазақстан ... мен ... ... ... Актілер жинағы. 2004,
№ 6.
4. Сейфолла Шайынғазы, ... ... ... ... // ... Қазақстан, 2005ж.,26 наурыз.
5. Қазақстан Республикасы Президентініңің Қазақстан халқына Жолдауы,
Астана ... ... ... ... кәсіпорындарды және тиімділігі ... ... ... ... белгіленген тәртіппен шағын кәсіпкерлік
субъектілеріне берудің 2001-2005ж.ж. арналған салалық бағдарламасын
бекіту туралы: 2001ж. 17 ... № 969 ... // ... ... мен ... ... Үкіметінің
Актілер жинағы.- 2001ж. - № 26.
7. Абсалянова Н. ... ... ... 2003, № ... ... Республикасы мен оның өңірінің әлеуметті – экономикалық
көрсеткіштері, ... 2005, ҚР ... ... Агенттігі.
9. Қазақстан Республикасының Заңы „Шағын кәсіпкерлікті мемелекеттік
қолдау ... ... ... Заңына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы // Егемен Қазақстан.- 2002. – 10 шілде.
10. Статистический ежегодник, Алматы, ... ... ... ... ... ... меншіктің пайдаланатын
объектілерін кейіннен меншікке өтеусіз беру құқығымен мүліктік жалға
алуға (жалға беруге) ... ... ... беру ... ... ... ... план развития в РК до 2010г.: Собрания актов
Президента РК и ... РК, 2001г., № 43, 44. стр. ... ... К. ... ... не для ... ... правда-
2004-3 июля.
14. Соколенко С. ... ... в ... индустрии
//Промышленность Казахстана – 2004-№4. –С30-34.
15. Актуальная проблема развития экономики ... в ... ... ... ...... Экономика, 2000г.
16. На Казахстанском рынке отмечается спрос на готовые предприятия
малого бизнеса// Панорама, 2004, ... ... ... и ... ... ... образования Казахстана на
стыке эпох: Материалы международного науч. – практ. конф.: ...... : ... ... ... и ... в ... управления предпринимательской
деятельностью: Учебно-практ. Пособие/ Под ред. Т.А. ... ... ... ... ... А.О. ... ... организационные и правовые
основы деятельности” М.: 1998г.
20. Блинов А.О., ... И.Н.: ... на ... ... М.: ... В.А. Рубе. Малый бизнес история, теория, практика.
-----------------------
Кәсіпкерліктің түрлері
Өндірістік
Жаңарпташылық
Ғылыми-техникалық
Тауар өндіру
Қызмет көрсету
Өндірістік тауарды тұтыну
Ақпартаттық
Өндірістік ... ... сату ... ... ... ... ... басқару
Әкімшілік жолмен басқару
Қаржылық басқару
Қорларды басқару
Маркетинг
Ақпартаттық технополис
Өндіріс
Арнайы қызметтер
Өндірістік
Ревизор
Директор
Қатысушылардың жалпы жиналысы
Сурет 2.1 - «Прогресс-СМ» ЖШС-ң ... ... ... ... ... ... ... инженері
Профильдер дайындау цехының басшысы
Механикалық учаскенің басшысы
слесарьлар
электромонтер
краншы
электродәнекерші
қырнаушылар
фрезерлеушілер
газ электродәнекершісі
нормалаушы

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 101 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Turbo Pascal жүйесінде қайталанатын процестерді ұйымдастыру технологиясы25 бет
Турбо Паскаль жүйесінде қосалқы программаларды ұйымдастыру технологиясы туралы18 бет
Кәсіпорынның банкроттығын диагностикалау және бейдағдарыстық бағдарламаны әзірлеу55 бет
"Ай Ер Нур" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін бойынша өндірістік іс-тәжірибе есебі37 бет
"Су шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде негізгі құралдардың есебі мен ішкі аудитін ұйымдастыру және оның жетілдіру жолдарын67 бет
«Kaz Commerce Egineering» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалпы сипаттамасы11 бет
«Агросервис Шапағат» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің есептіліктері мен алғашқы құжаттары33 бет
«Альмурат - К» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік14 бет
«АСМЕЛ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұйымдастыру - экономикалық сипаттамасы27 бет
«Ата-аналардың бала тәрбиелеудегі жауапкершілігі»5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь