ИСО 14001:2004 "Экологиялық менеджмент жүйелері. Талаптар және қолдану бойынша нұсқаулық жайлы


1. Кіріспе.
2. Қолдану саласы.
3. Терминдер мен анықтамалар.
4. Экологиялық менеджмент жүйесіне қойылатын талаптар.
5. Заңнамалық жəне басқа талаптар.
6. Қорытынды.
Қолданылған әдебиеттер тізімі.
Әр түрлі ұйымдар өзінің экологиялық саясаты мен экологиялық мақсаттарын есепке ала отырып қоршаған ортаға қызметінің, өнімінің жəне қызмет көрсетуінің нəтижелерінің əсер етуін бақылау арқылы экологиялық тиімділікке қол жеткізуге жəне оны көрсетуге барынша мүдделі бола бастады. Бұл заңнаманы қатаңдандыру, экономикалық саясат пен қоршаған ортаны қорғауға бағытталған басқа да шараларды дамыту, сондай-ақ қоршаған орта мəселелеріне мүдделі тараптардың назарының көтеріңкі болу жəне тұрақты даму шарттарымен жүзеге асырылады.
Көптеген ұйымдар экологиялық тиімділігін бағалау үшін экологиялық «талдау» немесе «аудиттер» жүргізеді. Дегенмен өздігінен осы «талдаулар» мен «аудиттер» ұйымның өзінің экологиялық тиімділігі заңнамада қарастырылған талаптар мен экологиялық саясатына жауап беріп қана қоймай, болашақта оларға сəйкес келетініне сенімділікпен қамтамасыз ету үшін жеткіліксіз. Тиімділігін қамтамасыз ету үшін «талдаулар» мен «аудиттер» менеджмент жүйесі аясында жүргізілуі жəне ұйымның жалпы əкімшілік қызметімен біртұтас бірігуі тиіс.
Экологиялық менеджментке таратылатын халықаралық стандарттар экологиялық жəне экономикалық мақсаттарға қол жеткізуде ұйымдарға көмектесу үшін менеджменттің басқа элементтерімен біріктіріле алатын экологиялық менеджменттің тиімді жүйесінің элементтерімен ұйымдарды қамтамасыз етуге арналған.
Осы стандарттар басқа халықаралық стандарттар сияқты саудадағы тарифсіз кедергілерді жасау мақсатында пайдалагуға не ұйымның құқықтық міндеттемелерін қатаңдандыруға немесе өзгертуге арналмаған.
Осы стандарт ұйымның заңнамалық талаптарды жəне маңызды экологиялық аспектілер туралы ақпаратты ескеретін экологиялық саясат пен мақсаттарды əзірлей жəне енгізе алуы үшін экологиялық менеджмент жүйесіне қойылатын талаптарды белгілейді. Оны географиялық жағдайы, мəдени жəне əлеуметтік ерекшеліктері əр түрлі, барлық түрдегі жəне көлемдегі ұйымдар қолдана алады.
1. Описание стандарта ISO 22000 (ГОСТ Р ИСО 22000);
2. 4.7. Основные требования международных стандартов ISO к системам
менеджмента качества и безопасности- Монографии - Российская Академия Е;
3. Подготовка к сертификации по международным стандартам: IFS, BRC, ISO 9001, ISO14001, HACCP. - CSEM.ru.

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БАӨЖ
Тақырыбы: ИСО 14001:2004 "Экологиялық менеджмент жүйелері. Талаптар және қолдану бойынша нұсқаулық".Орындаған: Орынбай М.
Тексерген: Толеубекова С.С.Семей2015
Мазмұны:
1. Кіріспе.
2. Қолдану саласы.
3. Терминдер мен анықтамалар.
4. Экологиялық менеджмент жүйесіне қойылатын талаптар.
5. Заңнамалық жəне басқа талаптар.
6. Қорытынды.
Қолданылған әдебиеттер тізімі.

1. Кіріспе.
Әр түрлі ұйымдар өзінің экологиялық саясаты мен экологиялық мақсаттарын есепке ала отырып қоршаған ортаға қызметінің, өнімінің жəне қызмет көрсетуінің нəтижелерінің əсер етуін бақылау арқылы экологиялық тиімділікке қол жеткізуге жəне оны көрсетуге барынша мүдделі бола бастады. Бұл заңнаманы қатаңдандыру, экономикалық саясат пен қоршаған ортаны қорғауға бағытталған басқа да шараларды дамыту, сондай-ақ қоршаған орта мəселелеріне мүдделі тараптардың назарының көтеріңкі болу жəне тұрақты даму шарттарымен жүзеге асырылады.
Көптеген ұйымдар экологиялық тиімділігін бағалау үшін экологиялық талдау немесе аудиттер жүргізеді. Дегенмен өздігінен осы талдаулар мен аудиттер ұйымның өзінің экологиялық тиімділігі заңнамада қарастырылған талаптар мен экологиялық саясатына жауап беріп қана қоймай, болашақта оларға сəйкес келетініне сенімділікпен қамтамасыз ету үшін жеткіліксіз. Тиімділігін қамтамасыз ету үшін талдаулар мен аудиттер менеджмент жүйесі аясында жүргізілуі жəне ұйымның жалпы əкімшілік қызметімен біртұтас бірігуі тиіс.
Экологиялық менеджментке таратылатын халықаралық стандарттар экологиялық жəне экономикалық мақсаттарға қол жеткізуде ұйымдарға көмектесу үшін менеджменттің басқа элементтерімен біріктіріле алатын экологиялық менеджменттің тиімді жүйесінің элементтерімен ұйымдарды қамтамасыз етуге арналған.
Осы стандарттар басқа халықаралық стандарттар сияқты саудадағы тарифсіз кедергілерді жасау мақсатында пайдалагуға не ұйымның құқықтық міндеттемелерін қатаңдандыруға немесе өзгертуге арналмаған.
Осы стандарт ұйымның заңнамалық талаптарды жəне маңызды экологиялық аспектілер туралы ақпаратты ескеретін экологиялық саясат пен мақсаттарды əзірлей жəне енгізе алуы үшін экологиялық менеджмент жүйесіне қойылатын талаптарды белгілейді. Оны географиялық жағдайы, мəдени жəне əлеуметтік ерекшеліктері əр түрлі, барлық түрдегі жəне көлемдегі ұйымдар қолдана алады.
Жүйенің табысты болуы барлық деңгейдегі жəне ұйымның барлық бөлімдері, əсіресе, жоғарғы басшылық өзіне алған міндеттемелеріне байланысты. Осы типті жүйе ұйымға экологиялық саясатты қалыптастыруға, экологиялық саясатта қарастырылған міндеттемелерді орындау үшін мақсаттар мен процестерді белгілеуге, сондай-ақ экологиялық менеджмент жүйесінің тиімділігін жақсарту үшін қажетті əрекеттерді қабылдауға жəне аталған жүйенің осы стандарт талаптарына сəйкестігін көрсетуге мүмкіндік береді. Осы стандарттың негізгі мақсаты - қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету жəне əлеуметтік экономикалық қажеттіліктермен балансты сақтау кезінде оның ласталуының алдын алу. Осы стандарт талаптарының көпшілігін кез келген уақытта қарауға немесе қайта қарауға болатыны еске сақтау керек.
Стандарттың жаңа нұсқасында бірінші басылымның түсіндірілуіне
көңіл аударылды жəне пайдаланушылардың мүдделеріне байланысты екі
стандарттың үйлесімділігін арттыру үшін Исо 9001 ережелеріне ерекше
көңіл аударылады.
Осы стандартың 4-тарауындағы жəне А қосымшасындағы тараушалардың нөмірлері қарапайым пайдалану үшін біріктірілген. Мысалы, 4.3.3 жəне А.3.3 тармақтары мақсаттарға, міндеттерге жəне бағдарламаға(ларға) қатысты, ал 4.5.5 жəне А.5.5 тармақтары ішкі аудитке қатысты. Бұдан басқа, В қосымшасы ИСО 14001 :2004 жəне ИСО 9001 :2000 арасындағы байланысты белгілейді жəне керісінше.

2. Қолдану саласы.
Осы стандарт ұйымға таратылатын заңнамалық талаптар мен басқа да талаптарды жəне маңызды экологиялық аспектілер туралы ақпараттарды есепке ала отырып, ұйымдарға экологиялық саясаты мен мақсаттарын əзірлеуде жəне іске асыруда көмек көрсету мақсатында экологиялық менеджмент жүйесіне қойылатын талаптарды белгілейді. Ол ұйымның өзі бақылай алатын жəне оларға əсер ете алатын аспектілер ретінде анықтайтын экологиялық аспектілерге қолданылады. Стандарт экологиялық тиімділігінің нақты критерийлерін белгілемейді.
Осы стандартты:
* экологиялық менеджмент жүйесін əзірлегісі, енгізгісі, жұмыс
жағдайында ұстағысы жəне жақсартқысы;
* b) белгіленген экологиялық саясатқа өзінің сəйкестігін растағысы;
* c)осы стандартқа сəйкестігін:
1) өзін-өзі бағалау жəне өз-өзін декларациялау жүргізу;
2) берілген ұйымның қызметіне мүдделі тараптардың, мысалы, тапсырыс берушілердің оның сəйкестігін растауын алу;
3) сыртқы тараптың оның өзін-өзі декларациялағанын растауы алу;
4) сыртқы тараптың оның экологиялық менеджмент жүйесін сертификатауытіркеуі арқылы көрсеткісі келетін кез келген ұйым қолдануға болады.
Осы стандарттың барлық талаптары экологиялық менеджменттің кез келген жүйесіне қосуға арналған. Оларды қолдану дəрежесі ұйымның экологиялық саясаты, қызметінің, өнімінің жəне қызмет көрсетуінің сипаты, сондай-ақ ол жұмыс істейтін орналасқан жері, шарттары сияқты факторларға байланысты. А қосымшасында осы стандартқа оны қолдану жөнінде анықтамалық басшылық берілген.
3. Терминдер мен анықтамалар.
1. Үнемі жақсарту (continual improvement): Ұйымның экологиялық
саясатына сəйкес экологиялық тиімділікті жақсарту мақсатында экологиялық менеджмент жүйесін жетілдіруді қайталайтын процесс емес.
2. Түзету əрекеті (corrective action): Анықталған сəйкессіздіктің
себептерін жою үшін қабылданған əрекет.
3. Қоршаған орта (environment): Ауаны, суды, жерді, табиғи ресурстарды,
флораны, фаунаны, адамды жəне олардың өзара əрекетін қоса, ұйым жұмыс істейтін сыртқы орта.
4. Экологиялық аспект (environmental aspect): Қоршаған ортаға əсер ете
алатын ұйымның қызметінің, оның өнімінің немесе қызмет көрсетуі элементтері.
5. Қоршаған ортаға əсер ету ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Исо 14001:2004 "экологиялық менеджмент жүйелері. талаптар және қолдану бойынша нұсқаулық"
ИСО 14001:2004 "Экологиялық менеджмент жүйелері. Талаптар және қолдану бойынша нұсқаулық
Кәсіптік қауіпсіздік және денсаулық менеджмент жүйелері. Талаптар
Менеджмент жүйелері
ИСО 22000:2005 “Тағам өнімдерінің қауіпсіздік менеджмент жүйелері. Тағам тізбегіне қатысатын ұйымдарға қойылатын талаптар”
Экологиялық менеджмент жүйесі
ҚР СТ OHSAS 18001:2008 "Кәсіптік қауіпсіздік және денсаулық менеджмент жүйелері. Талаптар"
"тағам өнімдерінің қауіпсіздік менеджмент жүйелері. тағам тізбегіне қатысатын ұйымдарға қойылатын талаптар"
Экологиялық құқық, менеджмент және маркетинг
Сапа менеджмент жүйесіне қойылатын талаптар
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь