Салықтан жалтару мәселелерінің қазіргі жағдайын талдау

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

І. САЛЫҚТАН ЖАЛТАРУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ.ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ
8
1.1. Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасының салық жүйесінің
жалпы сипаттамасы
8
1.2. Салықтарды төлеуден жалтарудың ұғымы, алғы шарттары
және түрлері
13
1.3. Салықтық әкімшілік салықтан жалтаруды реттеудің құралы ретінде
16

II. САЛЫҚТАН ЖАЛТАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ ҚАЗІРГІ
ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ
21
2.1. Қордай ауданы бойынша жалпы салықтық түсімдерді талдау 21
2.2. Салықтық заң бұзушылықтарды және салықтан жалтаруды талдау 25
2.3. Салық төлеуден жалтару мәселесін басқарудың шет елдік
тәжірибесін талдау
32

III. САЛЫҚТАН ЖАЛТАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ ЖӘНЕ САЛЫҚТЫҚ ӘКІМШІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
38
3.1. Салықтан жалтарудың негізгі мәселелері және оларды шешу жолдары
38
3.2. Кәсіпорындарды салықтық.әкімшілік реттеуді жетілдіру
жолдары
42

ҚОРЫТЫНДЫ 46

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 52
КІРІСПЕ

Тақырыптың өзектілігі. Қазақстан Республикасының дербес салық жүйесінің құрылғанына 15 жылдан астам, Салық кодексінің іске қосылғанынан 6 жылдан астам уақыт өтті. Осы уақыт ішінде экономикамыз, экономикалық қатынастар құрылымы, меншік құрылымы, мемлекет пен салық төлеушілер арасындағы қарым-қатынастар, тіпті халқымыздың салықтық мәдениеті де айтарлықтай елеулі өзгерістерге ұшырады. Бір жағынан, мемлекет салық саясатының мақсаттарын, міндеттерін және функцияларын тереңінен қарастырды, ал екінші жағынан – көптеген экономикалық қатынастар әлі де болса қазіргі салықтық заңнамамен қамтылмай, бір мәселелер өз шешімін таба алмай келеді.
Дегенмен де, біз қазір өз дамуымыздың жаңа, өркениетті сатысында келеміз. Біз алдымызға экономикалық жоғары дамыған елдердің экономикалық-қаржылық жүйесінің принциптері мен тәжірибесін қойып отырмыз. Кеңес дәуіріндегі салық жүйесінің элементтерінен толықтай арылып, негізгі салықтық ұғымдар мен категориялардың нақты анықтамасын, барлық салық субъектілері арасындағы қарым-қатынастарды регламенттеуді қазіргі нарық талаптарына сай орната білдік.
Біріншіден, салықтармен және бюджетке міндетті басқа да төлемдермен байланысты барлық сұрақ бір құжатқа біріктіріліп, осы құжатпен реттеледі – бұл салық кодексі.
Екіншіден, салықтық заңнаманың негізгі нормалары нақты анықталған. Бұл қосарланған салық салу мүмкіндігін барынша жоққа шығаруға себеп бола алады.
Алайда, кез-келген жүйе өз кемшіліктеріне ие. Сол секілді, Қазақстан Республикасының қазіргі салық жүйесіне тән кемшіліктер де жоқ емес. Бұл ең алдымен, экономикамыздың түрлі салалары мен буындары арасындағы салықтық ауыртпалықты теңестірумен байланысты мәселе болып отыр. Қазіргі кезде салықтардың ең ауыртпалығы сауда мен қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындарының мойнына түсіп отыр (мұнда материалдық шығындардың және негізгі құралдарды пайдаланудың үлесі төмен). Осындай жағдай әлеуметтік салаларда да көрініс табады – үлкен көлемдегі коммуналдық шығындар, ғимараттар, жер учаскелері, персонал саны, олардың еңбекақысы дегендей. Сонымен қатар жекелеген салалардың өркендеуін де қамтамасыз ету мәселесі кесе-көлденең тұр – ауыл шаруашылығы, шағын бизнес, әлеуметтік сала.
Салықтық ауыртпалықтың деңгейі – бұл ең басты мәселе. Осы орайда кәсіпорындар мен кәсіпкерлерді салықтық ауыртпалықтан құтылу мәселелері оларды салықтарды төлеуден жалтаруға мәжбүрлесе, екінші жағынан мемлекетіміздің бюджетінің қаражаттармен толық қамтамасыз етілуін міндет едеп тұтатын салық органдары мұндай салықтық заң бұзушылықтарды болдырмауға және бақылауға, салық төлеушілерге жазалау шараларын қолдануға итермелейді. Экономикамыздың дамуына белгілі бір кедергісін тигізіп отырған осы бір қарама-қайшылықты жою – міне мемлекетіміздің салық саясатында ұстанатын басты бағыты міне осы болуы тиіс деп ойлаймын. Бұл тек біздің қоғамымызда ғана емес, барлық елдерде, тіпті дамыған шет мемлекеттерде де өзекті мәселе болып табылады. Алайда, ол мемлекеттерде мұндай әрекеттердің болмауына заңнамалық тұрғыдан да, кәсіпорындар тарапынан да біраз тәжірибе жинақталған, ал біз осы тәжірибені өз практикамызда қолдана білу керекпіз.
Жұмыстың мақсаты және міндеттері. Жұмыстың мақсаты – салықтық заң бұзушылықтың және салық төлеуден жалтарудың отандық және шет елдік практикадағы мәселелерін қарастыра отырып, оларды болдырмаудың жолдарын іздестіру болып табылады. Осы мақсат жұмыстың мынадай міндеттерін анықтап береді:
- салықтан жалтарудың (жасырынудың) экономикалық-құқықтық негіздерін қарастыру;
- салықтан жалтару жолдары мен себептерін, салықтарды өндіріп алу шараларын талдау; салықтан жалтару мәселелерін шешудің шет елдік тәжірибесін зерттеу;
- салықтан жалтару мәселелерін шешудің тиімді жолдарын қарастыру және іздестіру.
Жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан және қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Бөлімдердің атауы, құрылымы және мазмұны жұмыстың тақырыбына, мақсатына және міндеттеріне сәйкес келеді.
Бірінші тарауда Қазақстан Республикасының қазіргі салық жүйесінің жалпы сипаттамасы, ондағы салықтан жалтарудың негізгі мәселелері және салықтық әкімшілік шаралары қарастырылатын болады.
Екінші тарауда салықтан жалтару мәселелерінің қазіргі жағдайын талдау жүзеге асырылады. Талдау жұмыстары Жамбыл облысы, Қордай ауданы бойынша Салық комитетінің 2003-2005 жылғы мәліметтері негізінде жүргізілетін болады. Сонымен қатар, мұнда біз салықтан жалтару мәселесімен күресудің шет елдік тәжірибесін де қарастыратын боламыз.
Үшінші тарауда салықтық заң бұзушылықтар мен салық төлеуден жалтаруды болдырмаудың қазіргі кездегі мәселелеріне, кәсіпорындарды (салық төлеушілерді) салықтық-әкімшілік реттеу шараларына көңіл бөлетін боламыз.
Зерттеу объектісі. Зерттеу объектісі ретінде Жамбыл облысы, Қордай ауданы Салық комитетінің қаржылық қызметінің нәтижелері қарастырылады.
Зерттеудің пәні. Зерттеудің пәні ретінде салықтар мен басқа да бюджетке міндетті төлемдердің бюджетке толық әрі уақтылы түсуін қамтамасыз етумен байланысты мемлекет пен салық төлеушілер арасында пайда болатын экономикалық қатынастар қарастырылады.
Жұмыс барысында салық теориясы мен практикасына байланысты отандық, шет елдік ғалымдардың еңбектері, Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік-құқықтық актелері мен нормалары, Қордай облысы бойынша Салық комитетінің мәліметтері қолданылады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Порохов Е.В., «Теория налоговых обязательств», Алматы – 2001
2. Ермекбаева Б.Ж. Лесбеков Г.А. Основы налогообложения. Алматы. 2005 –
3. Мельников В.Д., Ильясов К.К., «Финансы», Алматы -2005
4. Оспанов М.Т. Проблемы совершенствования системы управления налогами в Республике Казахстан. - Алматы, Познание, 2000 г.
5. Юткина Т.Ф., «Налоги и налогообложение», Москва –2001
6. Аймаков Б. Налоговая система в условиях рыночных отношений, Финансы Казахстана, 1999. №8. – С. 12-14.
7. Налоговый кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
8. Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане. Алматы. 2004. – 160 с.
9. Баязитова А. Малый бизнес: проблемы развития. // Мысль, Алматы, № 2 1999 г.
10. Баймуратов. У "Национальная экономическая система" - Алматы 2001т.
11. Мельник Д.Ю. «Налоговый менеджмент» – Москва: Финансы и статистика 2002 г.349стр.
12. Вареха Ю.М. "Влияние российской налоговой системы на коэффициент чистой рентабельности продаж и некоторые, важные для экономики следствия"// Менеджмент в России и за рубежом, №4 2006 г.
13. Юткина Т.Ф. "Налоги и налогообложение" - Москва 2000 г.
14. Оспанов М.Т. "Налоговая реформа и гармонизация налоговых отношений" Санкт-Петербург 2001г.
15. Хан Дитгер "Планирование и контроль: концепция контроллинга" - Москва 2000 г
16. Арабкин В. "Сколько весят налоги". Алматы: «Аян-адет» 2000 г. 40с.
17. Русакова И.Г., Кашин В.А. "Налоги и налогообложение" - Москва" Финансы, ЮНИТИ" 2003 г.
18. Сержантов К.А. "Как уменьшить налоги законными способами" - Алматы 1997г.
19. Адырбеков И.А. Стратегическое развитие предпринимательства: теория и практика становления рыночной экономики Казахстана. - Алматы, Казахстан, 2000 г.
20. Аттапханов К.А. Налоговая система как составляющая экономической безопасности Казахстана. //Вестник по налогам и инвестициям, 2003. - №5. – С
21. Худяков А.И., «Теория налогообложения», Алматы – 2002
22. Еспаев С. Рыночные основы и механизмы налогообложения в Казахстане. //Столичное обозрение, 15 января 2001.
23. Ошакбаев Т. «Что является налоговым нарушением», Начнем с понедельника12.05.2002
24. Оспанов М. Наиболее слабым звеном в нашей налоговой системе остается налоговое администрирование. //Вестник по налогам и инвестициям, 2002. - №2
25. Ромлекулов А.С. Контроль как приоритетное направление в пополнении доходов бюджета. //Финансы Казахстана, 2000. - №5
26. Арыстанбаева С.С. Проблемы налогового регулирования экономики среднеазиатских республик // Вестник КазГАУ . 2002. - №12.
27. Положение о Налоговом комитете по Кордайскому району Жамбылской области от 01.03. 2004 г.
28. Конституция (Основной закон) Республики Казахстан. Алматы, 1995Указ
29. Отчет Налогового Комитета по Кордайскому району Жамбылской области за 2003-2005 гг.
30. Черник Д.Г. «Налоги и финансовая система зарубежных стран», Москва – 2003
31. Илимжанова З.У. "Управление и прогнозирование налогов"- Алматы 2000 г.
32. Горбунов А.Р." Налоговое планирование и создание компаний за рубежом" - Москва 1999 г.
33. Акуов Т. «Малому бизнесу – малые налоги», 21 век , 4.02.2003 г.
34. Адасбаев Б. «Анализ развития МП в РК» , Аль-Пари , 2004 г.
35. Адамов В. Программа Алматинской Ассоциации предпринимателей 2000.// Налоговые вести, 03.03.2000 г.
36. Бекбасаров А.У. Налогообложение индивидуальных предпринимателей. // Малый и средний бизнес, 17.05.2004.
37. Алипов А. Воздействие налогообложения на развитие малого и среднего бизнеса //Азия: Экономика и жизнь, 2003. - №13
38. Ермекбаева Б.Ж. К вопросу совершенствования налоговой системы РК//Вестник КазГАУ, 2002. - №8
39. Асанов Ж. Малому бизнесу мешают многочисленные контролеры.// Налоговые вести, 08.05.2000 г.
40. Лукпанов Ж.О., «Налогообложение предпринимательской деятельности в Республике Казахстан: состояние и перспективы», Алматы – 2004
        
        МАЗМҰНЫ
|КІРІСПЕ |5 |
| | | ... ... ... ... ... | |
| | |8 ... ... ... Республикасының салық жүйесінің | |
| ... ... |8 ... төлеуден жалтарудың ұғымы, алғы шарттары | |
| ... ... |13 ... ... салықтан жалтаруды реттеудің құралы ретінде | |
| | |16 |
| | | ... ... ... ... ... | |
| ... ... |21 ... ... ... ... салықтық түсімдерді талдау |21 ... заң ... және ... ... ... |25 |
|2.3.|Салық төлеуден жалтару мәселесін ... шет ... | |
| ... ... |32 |
| | | ... ЖАЛТАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ ЖӘНЕ САЛЫҚТЫҚ ӘКІМШІЛІКТІ | |
| ... ... |38 ... жалтарудың негізгі мәселелері және оларды шешу жолдары | |
| | |38 ... ... ... ... | |
| ... |42 |
| | | ... |46 |
| | | ... ... ... |52 ... өзектілігі. Қазақстан Республикасының дербес салық
жүйесінің құрылғанына 15 ... ... ... ... іске қосылғанынан 6
жылдан астам уақыт өтті. Осы уақыт ішінде экономикамыз, ... ... ... ... ... пен ... ... қарым-қатынастар, тіпті халқымыздың салықтық мәдениеті де
айтарлықтай елеулі ... ... Бір ... ... ... ... міндеттерін және функцияларын тереңінен қарастырды,
ал екінші жағынан – көптеген экономикалық қатынастар әлі де болса қазіргі
салықтық заңнамамен ... бір ... өз ... таба ... келеді.
Дегенмен де, біз қазір өз дамуымыздың жаңа, өркениетті сатысында
келеміз. Біз алдымызға ... ... ... ... ... ... ... мен тәжірибесін қойып отырмыз. Кеңес
дәуіріндегі ... ... ... ... арылып, негізгі
салықтық ұғымдар мен категориялардың нақты ... ... ... ... қарым-қатынастарды регламенттеуді қазіргі нарық
талаптарына сай орната білдік.
Біріншіден, салықтармен және бюджетке міндетті басқа да ... ... ... бір ... ... осы құжатпен реттеледі –
бұл салық кодексі.
Екіншіден, салықтық заңнаманың ... ... ... ... Бұл
қосарланған салық салу мүмкіндігін барынша жоққа шығаруға себеп бола алады.
Алайда, ... жүйе өз ... ие. Сол ... ... ... ... ... тән кемшіліктер де жоқ емес. Бұл ең
алдымен, экономикамыздың түрлі салалары мен буындары арасындағы ... ... ... ... ... ... ... кезде
салықтардың ең ауыртпалығы сауда мен қызмет көрсету ... ... ... отыр ... ... шығындардың және
негізгі құралдарды пайдаланудың үлесі төмен). Осындай жағдай әлеуметтік
салаларда да көрініс ...... ... ... шығындар,
ғимараттар, жер учаскелері, персонал саны, олардың ... ... ... ... салалардың өркендеуін де қамтамасыз ету мәселесі
кесе-көлденең тұр – ауыл шаруашылығы, шағын бизнес, әлеуметтік сала.
Салықтық ауыртпалықтың ... – бұл ең ... ... Осы ... мен кәсіпкерлерді салықтық ауыртпалықтан құтылу мәселелері
оларды ... ... ... ... ... жағынан
мемлекетіміздің бюджетінің қаражаттармен толық ... ... ... ... салық органдары мұндай салықтық заң бұзушылықтарды болдырмауға
және бақылауға, салық төлеушілерге жазалау шараларын қолдануға итермелейді.
Экономикамыздың дамуына белгілі бір ... ... ... осы бір
қарама-қайшылықты жою – міне мемлекетіміздің салық саясатында ... ... міне осы ... тиіс деп ... Бұл тек ... ... ... барлық елдерде, тіпті дамыған шет мемлекеттерде де өзекті мәселе
болып ... ... ол ... ... ... болмауына
заңнамалық тұрғыдан да, кәсіпорындар тарапынан да ... ... ал біз осы ... өз ... ... білу керекпіз.
Жұмыстың мақсаты және міндеттері. Жұмыстың мақсаты – ... ... және ... ... жалтарудың отандық және шет елдік
практикадағы мәселелерін ... ... ... ... ... ... табылады. Осы мақсат жұмыстың мынадай міндеттерін анықтап
береді:
салықтан жалтарудың (жасырынудың) экономикалық-құқықтық ... ... ... мен себептерін, салықтарды өндіріп алу шараларын
талдау; салықтан жалтару ... ... шет ... ... ... ... ... шешудің тиімді жолдарын қарастыру және
іздестіру.
Жұмыс кіріспеден, үш ... ... және ... ... ... ... атауы, құрылымы және мазмұны
жұмыстың тақырыбына, мақсатына және міндеттеріне сәйкес келеді.
Бірінші тарауда Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ондағы салықтан жалтарудың негізгі мәселелері және
салықтық әкімшілік шаралары ... ... ... салықтан жалтару мәселелерінің қазіргі жағдайын талдау
жүзеге асырылады. Талдау жұмыстары ... ... ... ... бойынша
Салық комитетінің 2003-2005 жылғы мәліметтері негізінде жүргізілетін
болады. Сонымен қатар, мұнда біз ... ... ... ... шет
елдік тәжірибесін де қарастыратын боламыз.
Үшінші тарауда салықтық заң бұзушылықтар мен салық төлеуден жалтаруды
болдырмаудың ... ... ... ... ... ... ... шараларына көңіл бөлетін боламыз.
Зерттеу объектісі. Зерттеу объектісі ретінде Жамбыл облысы, Қордай
ауданы Салық комитетінің қаржылық ... ... ... ... ... пәні ... ... мен басқа да
бюджетке міндетті төлемдердің бюджетке толық әрі ... ... ... ... ... пен салық төлеушілер арасында ... ... ... ... ... ... ... мен практикасына байланысты отандық,
шет елдік ғалымдардың еңбектері, Қазақстан Республикасының ... ... ... мен ... ... ... ... Салық
комитетінің мәліметтері қолданылады.
І. САЛЫҚТАН ЖАЛТАРУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1. Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасының салық жүйесінің
жалпы сипаттамасы
Салықтардың пайда болуы ... ... ... жіктерге
бөлінумен және мемлекеттің пайда ... ... ... ... ... төлемдер ретінде жалпы ішкі өнімнің бір ... ... ... ... ... ... ... ішкі өнімді өндіру
процесінің қатысушылары жүзеге асырады:
өз еңбегінің арқасында материалдық және ... емес ... және ... бір ... ... жұмысшылар;
кәсіпкерлік салада қызмет етуші шаруашылық субъектілері, капитал
иелері.
Салықтық ... ... және ... да ... есебінен
мемлекеттің қаржы ресурстары қалыптасады. Салықтардың экономикалық мазмұны,
осылайша, мемлекеттік қаржыны қалыптастыру ... ... ... ... бір ... және ... ... жағынан, арасындағы
өзара қарым-қатынастардан көрініс табады. /1/
Экономиканы мемлекеттік ... ... ... ... ... Осындай тұтқалардың бірі – салықтар болып табылады. Бұл мынадай
себеппен ... ... ... ... ... ... ... анықтайтын нормативтік актілер ғана шығару
арқылы ғана емес, ... ... ... ... ... ... бір ... тікелей қайтарымсыз негізде алу арқылы
да араласа алады. Рас, кәсіпорындардан алынған ... ... ... ... ... ... ... салаларға және халықтың
әлеуметтік топтарына. Осылайша, салықтар ішкі жалпы ... және ... ... маңызды роль атқарады.
Жалпы ішкі өнімді бөлу және қайта бөлу барысында салықтардың фискалдық
және ретеуші функциялары ... ... ... өзінің табыстарын
қалыптастыра отырып, экономикаға мақсатты ықпал етеді.
Қаржы ресурстарымен қамсыздану себебін жетекшілікке ала ... ... ... ... ... үлкен көлемін жұмылдыруға
тырысып бағады. Бұл бағытта ол ... ... ... ... ... ашық
әділетсіздікке де баруы мүмкін: оның қолайлы ұдацы өндірісіне қажетті
ресурстарының бір ... алу, ... ... ... мен мүліктердің
шын иелерінен оның өндірген тауарлары мен ... ... ... ... ... жол беру және сол ... ... жағдайларында мемлекет, әдетте, ұдайы ... ... ... ол ... ... бұл ... тікелей тауар
өндірушілере береді. Осылайша, оның қаржылық қызметі жасалған байлықты
(өндірілген өнімді) бастапқы бөлу ... ... бөлу ... ... осы ... ... қаржысының төменгі өндірістік буындағы
жағдайларға тәуелді ... қала ... ... ... экономика
жағдайларында мемлекеттік меншік құқығын пайдалана ... ... ... ... ... ... ... көлемін алып, содан
кейін жетіспей жатқан ... ... ... ... мен айналым қаражаттарына салымдар және басқа да мемлекеттік
қаржыландыру формалары ... ... ... еді. Ал ... өз ... бар, олар кәсіпорындарды мемлекеттік ... ... қаже ... ... оның өндірген құнының немесе
өнімінің тек ұдайы өндірістік базадан асып түсетін (мемлекеттің қөзқарасы
бойынша) бөлігі ғана ... ... ... ... ... экономиалық табиғатын және ішкі мазмұнын қарастыра
отырып, біз ... ... ... ... ... Бұл ... деген жалпы ұғым ғылыми астракция болып табылады. Практика жүзінде
экономиканы, бірінші ... ... ... ... ... ... жүйесі арқылы жүзеге асырылады.
Салық жүйесі дегеніміз – бұл мемлекетте жиналатын салықтардың, сондай-
ақ ... ... ... мен әдістерінің жиынтығы болып табылады.
Салық жүйесінің әрбір құрамдас ... ... ... ... құралы болып табылады. /3,4/
Салық жүйесінің әрбір құрамдас бөлігі мемлекеттік реттеудің нақты
құралы болып табылады. Салықтардың экономикаға ... ... ... ... ... ... ішкі ... және ұлттық табысты қайта бөлу құралы
ретінде олар ... етіп ... ... экономикалық өсімнің
пропорциялары мен қарқындарынан экономикаға біршама кеш ... ... кері ... ... салықтық реттеудің тиістіі шараларын
уақытында қолдану жағдайларында ғана тиімді бола ... ... ... ... ... маңызды құралы болып табылады, ... ... ... ... әсер ... ... ... даму
деңгейін теңестіру, артта қалған аймақтардың экономикасын көтеруді жылдам
ынталандыру және әлеуметтік саланы қолдау үшін ... ... ... ... ... ... ... салықтық
саясатты жүзеге асыру барысындағы нақты тарихи кезеңдерде мемлекеттің
шешуге тырысатын міндеттері үлкен әсер ... ... ... ... ... ... деңгейдегі салықтық реттеуді күшейтеді, өйткені жалпы ... ал ... ... оның ... де өзгерісіне алып
келеді. Дәл осы бағытта халықтың төлем қабілеті бар сұранысын төмендете
немесе ... ... ... қосымша салық салудың кеңеюі әсер етеді.
Эконмикалық процестерді реттей отырып, ... ... ... ... ықпал ету барысында табыстарға салынатын ... ... ... ... ... ... ... жүйесі
мемлекет бекіткен және орталықтандырылған ... ... ... ... мақсатындағы жиналатын салықтардың және басқа да міндетті төлемдердің,
сонымен қатар оларды ... ... ... ... және ... қызметі органдарының жиынтығы болып табылады. /5/
Салық салу жүйесінің қалыптасу заңдылықтары экономикалық қатынастардың
принциптері мен ... ету ... ... ... салудың дұрыс
қалыптаспаған принциптері себеп-салдарлы байланыстарды бұрмалайды, салық
салу ... ... ... ... ... және ... ... тұрақсыздығына алып келеді. Осыған
байланысты салық салу принциптерін қалыптастыруды және ... ... ... ... ... өзгерісер жағдайында салық жүйесінің
тұрақтылығкын қамтамасыз ете алатын салық салу ... ... ... жүргізу керек. Салық салу жүйесінің ... ... ... сандық және сапалық параметрлерімен байланысының
объективті қажеттіліктерін сипаттайтын принциптерге ... ... ... ... ... жүйесінің теріс нәтижелерін төмендетуге немесе
жоюға мүмкіндік береді. ... ... ... сондай-ақ, ішкі
жағдайларға, даму ерекшеліктеріне және әрбір елдің экономикалық мүдделеріне
сүйенеді, яғни ... ... ... ... ... ... ... дейін капиталистік
қатынастарды бастан кешірмеген болатын. Тәуелсіздік алумен және ... ... ... ... ... ... ... тарихи және экономикалық өзгерістердің
ықпалымен қалыптасқан саясатын қалыптастырып ... ... ... үшін ... салу ... ... және қызмет ету тәжірибесін,
принциптерін зерттеу және игеру өте көкейтесті мәселе. Бұл ұлттық ... ... ... ... заңдылықтарды барынша толық
ескеру қажет екендігіне куә ... ... ... ... ... ... мәселелерді шешуде негіз болатындар – экономикалық
өсімнің параметрлері, болжамды салықтық потенциал және оны ... ... ... ... үлгісінің ұдайы өндіріс процесіне әсерінің
схемасы үздіксіз дайындалуда және жетілдірілуде. /6/
Салық жүйесінің қандай болу ... ... ... ... ... жетістігі де жоғары ... ... ... мынадай
талаптарға жауап беруі тиіс:
салық жүйесінің тұрақтылығы;
салықтарды жинау механизмінің реттелгендігі (бұл салықтардың ... ... ... ... оңайлатады);
өндіріс факторларын емес, соңғы өнімді жеңілдету. Салық реформасының
мәселесі ... ... ... ... ... Бұл ... ... және несиелік саясат барысында
өндірістегі ... ... ... мен ... да ... ... және ... мемлекеттік салықтардың субординациясы. Жалпы
мемлекеттік және жергілікті ... ... ... ... ... ... ресурстарының қалыптастырудағы
субъективтілік олардың дамуын дербес басқарудың кепілдігі ... ... ... ... ... төлеушілердің теңдестігі, салық саясатының бір
тектілігі;
салық жүйесінің қарапайымдылығы (нақты ... жолы – ... ... ... ... қажеттіліктерінен экономикалық
мәмілелер мен әрекеттердің басым бөлігін қамтитын ... ... ... ... ... Республикасында салық салудың мынадай
принциптері бекітілген.
Салық салудың ... ... ... ... салықтық заңнамаға сәйкес
өзінің салықтық міндеттемелерін толық көлемде және ... ... ... салудың анықтылық принципі. Салықтар мен ... ... ... ... да төлемдер анықталған болуы тиіс. Салық салудың
анықтылығы салықтық заңнамасында салық ... ... мен ... болу ... ... және ... ... орнатылуы
тиіс.
Салық салудың әділеттік принципі. Қазақстан Республикасында ... ... ... және міндетті болып табылады. Жекелеген ... ... жол ... ... ... ... принципі. Салық жүйесі Қазақстан
Республикасының барлық ... ... ... ... үшін бірдей
болып табылады.
Салықтық заңнаманың жариялылық принципі. Салық салу ... ... ... ... ... ... ... түрде
жариялануы тиіс.
Салықтардың және салықтық сипаттағы алымдар мен төлемдердің тізімі
Қазақстан Республикасының Салық кодексімен бекітіледі және 9 ... ... ... салығы;
Жеке табыс салығы;
Қосылған құн салығы;
Акциздер;
4-1) Экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына салынатын ... ... ... ... мен ... төлемдері;
Әлеуметтік салық;
Жер салығы;
Көлік құралдары салығы;
Мүлік салығы.
Негізгі салық ... қоса ... ... салық жүйесі
алымдардың 12 түрін және төлемдердің 9 түрін, ... ... ... және ... төлемдерді қамтиды. /8/
Салық жүйесін зерттеудің себептерінің бірі – ... ... ... ... ... яғни бірнеше
салаларда қызмет етеді және көп ... бола ... ... ... ... яғни ... бір уақытта өңдеуші, сауда, қызметтер саласына немесе ауыл
шаруашылығы саласына жатқызуға болады. Бұл салық ... ... ... және ... ... ... түрлі ұйымдар үшін салық
салу ерекшеліктерін білуді қажет ... ... ... ... ... ... салалық нормативтік құжаттардың жоқтығымен де ... ... ... ... тән ... ... бар. /9/
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе айта кету керек, жалпы ... ... ... даму ... ... ... ... ережелерінің және ... ... ... ... ... ... ... қозғаушы
және дамытушы күш болып табылады.
1.2. Салықтарды төлеуден жалтарудың ұғымы, алғы шарттары және түрлері
Баршаға белгілі, ... ... ... ... ие. ... ... дамуы салықтардың мынадай қоғамдық мүдделерді
қамтамасыз етуімен байланысты:
халықты әлеуметтік қамтамасыз ету;
мемлекеттік ... ... ... ... ... ... зерттеулерді жүргізу;
төтенше, күтпеген оқиғалар үшін жалпы мемлекеттік ... ... және ... да ... ... орындалуын
қамтамасыз ету.
Мұндай мемлекеттік шаралар үшін ... ... ... ... ету үшін ... түрлі бағдарламаларын және әрекеттерін
жүзеге асыруға кеткен ресурстар ... ... ... қол ... ... ... ... қатар бұл халықта салықтық мәдениетті оятуға
септігін тигізеді. /10/
Қазақстанның салық жүйесі кәсіпкерлікті дамытуға ... ... ... ... Кәсіпкерлік мемлекеттің стратегиялық бағыттарын
жүзеге асырудың негізгі құралдарының бірі болып табылады. ... ... ... ... ... ... бірі ... жүйесі тұрақты болуы тиіс. Салықтық заңнамаға үнемі өзгерістер
мен толықтырулар енгізу, салықтық ... ... ... ... ... қазіргі салық жүйесінің
қоғамымыздың экономикалық және саяси дамуын және қоғам санасының деңгейін
толық көлемде көрсете ... ... ... ... ... қамтамасыз ету – күрделі
мәселе, оның шешілуі негізінен объективті және ... ... ... ... ... салықтық заңнаманы бұзушылықтардың және
салықтан жалтару әрекеттерінің де ... және ... ... ... ... мемлекет үшін субъективті болып табылатын себептер
кәсіпкерлер үшін мейлінше объективті болып табылады. ... салу ... ... экономикалық және саяси санасының шынайы ... ... ... ... ... ... өзгерістері
кезінде салық жүйесіні өзіндік үлгісі қалыптасып үлгерді. Сонда-да, қазіргі
салықтық реттеуден тек мемлекет пен ... ... ғана ... ... салық төлеушілердің де мүдделерін ескеретін көзқарас талап етілуде.
Дәл осы ... ... ... ... ... ... ... мәселелердің ауыртпалығын өз
мойнымен көтереді. Экономиканың даму ... ... ... ... жаңа,
осы даму кезеңдеріне сәйкес мәселелері қалыптасып келеді. /11/
Салық жүйесінің және салықтық ... ... ... ... бірқатар сұрақтар әлі де болса жан-жақты,
мемлекет деңгейінде қарастыруды қажет ... Атап ... ... салық салу
базасын анықтау үшін шығындарды ... ... мен ... ... ... сұрақтар әлі күнге дейін өз шешімін таба алмай келе жатыр.
Салықтан жалтару әдетте салық объектісін ... ... ... секілді басқа да жолдармен салық органдарына табыстардың ... бір ... ... ... ... бас ... келіп тіреледі.
Қазақстан билік органдары тарапынан жіберілген кемшілік пе әлде қателік ... олар ... ... ... ... деп ... жәй ... заң бұзушылық ретінде қарастырады. Салық төлеуден ... ... ... ... ... әдетте, сот процесінде
қарастырылмайды. Мұндай әкімшілік заң ... үшін жәй ... ... ... алумен ғана жазалайды.
Салықтан жалтару жағдайларында мемлекет салық ... ... ... ... /12/
оперативті жауап қайтару шаралары: банктік шоттар ... ... қою, ... ұйымдардағы қаржы қаражаттарын тұтқындау;
қаржылық-құқықтық санкциялар: төленбеген салық сомасын толық ... ... ... үшін айыппұл, қаржылық және ... ... үшін ... салықтық төлемнің мерзімін кешіктіргені үшін
өсімпұлдар, сондай-ақ жасырылған бүкіл мүлікті тәркілеу ... ... ... салықтық заңнаманы ... ... ... ... және ... айыппұлдар салу;
қылмыстық жауапкершілік шаралары: заңмен бекітілген ... ... бас ... ... ... жұмыстары, мүлікті тәркәлеу және
т.с.с.
Сонымен қатар, Қазақстанның Салық кодексінде «Салықтық міндеттемені
мәжбүрлеп өндіріп алу ... деп ... №49 бабы ... ... салу
практикасына сәйкес салықтық міндеттемені өндіріп алудың ... ... ... ақша ... ... ақшалардың көмегімен;
дебиторлардың қарыздары есебінен;
салық төлеушінің қарамағындағы мүліктерді сату есебінен;
мәжбүрлі ациялар ... ... ... ... салық жүйесіне қарсылық білдіру әкімшілік заң
бұзушылық деп ... Өз ... ... Республикасының басқа да
заңнамаларында мұндай заңға қарсы әрекеттер үшін әкімшілік және ... ... ... жүктелетін әкімшілік заң
бұзушылықтардың тізімі 1 кестеде берілген.
1 кесте – Қазақстандағы әкімшілік салықтық заң бұзушылықтар
|№ |Заң ... ... |
| ... ... тұру ... бұзу |
| ... салу объектісінің есебін жүргізбеу немесе оның есебін заң бұзу|
| ... ... |
| ... салу ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... мәліметтерді енгізу |
| ... және ... да ... ... ... ... |
| ... және жеке тұлғалардың табыстарынан табыс салығын дұрыс ұстамау|
| |Салықтардың және басқа да міндетті ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... қызметі органдарының жұмысшыларын салықтарды есептеу және |
| |төлеу бойынша құжаттарды тексеруге жібермеу немесе ... да |
| ... ... |
| ... ... мен ... ... заңды талаптарын |
| ... |
| ... ... ... есеп және ... да шоттары туралы салық |
| |органдарына хабарламау |
| ... ... ... ... өсімпұлдардың сомасын |
| |өндіріп алу жөніндегі салық органдарының инкассолық талаптарын |
| ... |
| ... ... оның филиалын немесе өкілеттілігін заңды мемлекеттік |
| |тіркеуден өткізбей қызмет ету |
| ... ... ... және инвестицилық ережелерді бұза |
| |арқылы жүргізу |
| ... ... ... қадағаламау |
| ... ... ... ... ... тексеруге |
| |жіберуден бас тарту ... ... ... Ф.С. ... в Казахстане», Алматы – 2002, |
|22-бет ... заң ... ... айта ... олардың белгілі бір кері
нәтижелермен байланысты екенін ескерген жөн. Мұндай заң ... ... ... төлеушінің бухгалтерлік және салықтық есеп жүйесіне тікелей
байланысты болып ... Сол ... ... және ... сүйене отырып, бухгалтерлік және салықтық есепті жүргізу
тәртібіне ... ... ... кету керек, әлемнің көптеген мемлекеттерінде әр ... ... ... ... ... ... Бұл ... бұқаралық ақпарат
құралдарының мәліметтері дәлел бола алады. Атап айтар болсақ, шет елдерде
салықтан бас ... ... үш ... ...... ... ... мәні заңның әлсіз жерлерін қолдана
отырып ... ... ... азайту құралдары мен әдістерін
қолдану мүмкіндігінің болуына келіп тіреледі;
заңсыз – бұл салықтық ... ... ... ... ... салық төлеудің мерзімін кешіктіру; салықтық жеңілдіктерді және
преференцияларды заңсыз қолдану; табыстарды ... ... ... ... ... дамыған шет елдерде салықтық заңнаманы жетілдіруге
бағытталған шараларға басты көңіл бөлінеді, ... дәл осы ... ... ... жалтару ықтималдығы мен мүмкіндігіні төмендетеді.
Осыдан ... ... ... да шет елдердің оң нәтижелі тәжірибесін
қолдану, салық жүйесінің фискалдық сипатын ... ... ... ... тек ... ... шараларға ғана көңіл бөлмей, қоғамымыздағы
салықтық мәдениетті және этиканы көтеру мәселесін де ескеру керек. /14/
1.3. Салықтық әкімшілік салықтан ... ... ... ... ... ... ... негізгі формасы ретінде,
есептік мәліметтердің нақтылығын ... ... мен ... да міндетті
төлемдерді есептеудің, уақтылы және толық төленуін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... салық төлеушілердің
салықтық мәдениетін көтеру мақсаты да жүзеге асырылады.
Әрбір салық комитетінде ... ... ... ... жоспар
болады және оның тәртібі ҚР Салық кодексімен ... ... ... ... дұрыс шешімдер қабылдау үшін
(соның ішінде салық ... үшін ... ... де) үшін ... маңызды жағдайларды анықтаулары тиіс. Салық ... ... бар ... құжаттарды қабылдауы, барлық түсініктемелер мен
мәліметтерді жинауы тиіс. Салық төлеуші тексеру ... іске ... ... ... бір ... ... ... талап қоя алады. Тексеруден
кейінгі құжаттар мен түсініктемелер ... ... ... ... ... ... материалдық
жауапты тұлғаларының және басшыларының жауапкерсіздігі, Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ... ... табылады.
/15/
Салық органдарының жұмысында салық төлеушінің көрсетілген мекен-жай
бойынша орналаспауы да ... ... ... Бұл, ең алдымен, бір
күндік фирмалар пайда болып, ... ... ... ... тұру ... орналасады.
Қазіргі кездегі салық органдарының және салық төлеушілердің ... ... ... ... ... ... болатын негізгі
мәселелердің бірі – салықтық тексерулерді жүргізудің тәртібін заң ... ... ... ... Республикасының Салық кодексіне сәйкес салықтық тексерулер
құжаттық және рейдтік болып бөлінеді. Өз кезегінде, ... ... ... және ... тексерулер болып бөлінеді (ішкі түрлер).
Кешенді тексеру деп салықтардың және басқа да міндетті төлемдердің
барлық түрлері ... ... ... орындалуын тексеруді
айтады. /16/
Кешенді тексерумен салыстырғанда, тақырыптық тексерулер ... ... ... басқа да міндетті төлемдердің түрлеріне
қатысты, мысалға, қосылған құн салығына қатысты, жүргізіледі.
Қарсы тексерулер, егер де ... ... ... ... кезде салық
төлеушінің салықтық есебіндегі операциялардың дұрыстығын анықтау үшін осы
салық төлеушімен байланысты үшінші ... ... ... ... ... ... жүргізіледі. Қарапайым тілмен айтар
болсақ, егер тексеру барысында бір компания қандай-да бір тауарларды екінші
бір ... ... ... ... онда ... ... аталған екінші
компанияда осы операциялардың есепке алынғанын тексеруге ... бар. ... ... ... ... ... тауарлардың бағасы мен көлемі,
мәміленің жалпы сомасы тексеруге алынады.
Рейдтік тексерулерге келетін болсақ, онда ... ... ... жекелеген салық төлеушілердің ... ... ... ... ... ... жүргізеді, атап айтар болсақ: салық
төлеушінің салық органдарында ... ... ... ... фискалды жады
бар бақылау-кассалық машиналарды қолданудың ... ... ... да ... ... ... бар болуын; акциздік тауарларды өндіру,
сақтау және сату ... ... ... ... ... ... ... қандай-да бір жекелеген кәсіпкердің қызметін
тексерумен байланысты болса, рейдтік ... бір ... ... ... ... ... ... бір мезгілде бір
көшеде, бір мөлтекауданда орналасқан салық төлеушілерді тексеру, ... ... ... ... ... ... салықтық тексерулер жылына бір реттен артық жүргізілмеу керек
деп бекітілсе, ... ... ... ... бір ... ... ... және бір ған салық түрі бойынша жүргізіледі. Сонымен
қатар, Салық кодексі ... ... ... жүргізу кезеңдері
жүргізілмейтін жағдайлардың қатаң шектелген тізімін ... ... ... ... ... оның ... ... қосылған құн
салығын қайтарып беру жөніндегі арызын тексеру.
Салық кодексіне сәйкес салықтық ... ... ... ... жүргізу жөніндегі шешім қабылданғаннан күннен бастап 30 күн
шеңберінен аспауы тиіс.
Салықтық тексеру мерзімі ... ... ... тұрған салық органының
тиісті шешімі болмаса, салық төлеуші ... ... ... ... ... ... құқылы.
Салық кодексі салықтық тексерулерді жүргізу процесінің тәртібін
регламенттейді. Оған ... ... ... ... келесідей
болып табылады: салық органдарының ... ... және ... өзі. ... ... ... тексерулердің түрлеріне камералық тексерулер
де жатады. Қазақстан ... ... ... ... ... салықтық бақылаудың жеке формасы ретінде қарастырылады.
Салық кодексіне сәйкес, ... ... деп ... ... ұсынған
салықтық есебін және басқа да құжаттарын зерттеу және ... ... ... ... ... ... ... Камералық тексеру
тікелей салық органының орналасқан жерінде жүзеге асырылады.
Салық органы салық төлеушінің ... және ... да ... ... жағдайда салық төлеушіге аталған қателіктерді түзету
туралы ескерту жіберіледі. /19/
Құжаттық және ... ... ... ... ... берілген.
2 кесте – Камералық және құжаттық тексерулердің ... ... ... ... ... | | ... салық органының орналасқан |- ірі елді-мекендерде тексеруді|
... ... ... ... ... ... |ақпа-раттар негізінде барлық | |
| ... ... және ... |
| ... ... | |
| | |- ... ... ... және |
| | ... ... ... |
| |- ... ... ... |- ... есептеулердің |
| ... ... ... ... және |
| ... ұсыну тәртібін тексеру|қарама-қайшылығы және бастапқы |
| ... ... ... және ... ... |
| ... да құжаттар). |түсініктемелерді ... ... ... ... ... жоспар |- ... ... және ... ... ... бір ... ... факторларға |
| ... ... ... |
| |- ... жағдайын субъективті |- салық жұмысшылары мен |
| ... ... ... ... ... |
| | |сөз ... |
| |- есеп ... және ... | |
| ... ... | |
| ... жою ... | |
| | |- ... ... |
| | ... ... |
| | ... мен ... |
| | ... |
| |- ... ... | |
| ... ... | |
| |- әрі ... ... |- салықтық заңнаманың жекелеген|
| ... үшін ... ... ... салық төлеушіге |
| |нақты заң бұзушылықтарды көрсету.|түсіндіре алмауы ... ... ... Ф.С. «Налоги в Казахстане», Алматы – 2002, 21-
бет
Салықтық тексерулердің мерзімін бұзумен байланысты ... ... орын ... үшін заң ... ... ... жүргізудің
басталу кезеңі анықталған. Тексеруді бастау ... деп ... ... ... тексеруді жүргізу туралы бұйрықтың берілген күні
есептеледі.
Сонымен қатар, ... ... ... ... салық органдарының
құзіретті тұлғалары салық төлеушіге ... ... ... ... ... ... салықтық тексеруді жүзеге асырушы тұлғаларды табыстарды
немесе салық салу ... ... үшін ... ... ... мен қоймаларға жіберуге міндетті болып табылады.
Салықтық тексеру біткеннен кейін ... ... ... ... ... актін дайындайды, мұнда Салық ... ... ... ... ... біткен күні болып салықтық тексерушінің ... ... ... ... ... күні ... тексерудің нәтижесінде ешқандай салықтық заң бұзушылықтар
анықталмаған болса, онда бұл ... ... ... ... ... ... /22, ... тексеру актін салықтық тексеруді жүргізген салық органының
құзіретті тұлғаларымен бекітіледі, және салықтық тексерулер мен ескертулер
журналында тіркеледі, ... және ... ... ... ... ... актінің бір данасы салық төлеушіде қалуы тиіс.
Салықтық тексеру біткеннен кейін анықталған нәтижелердің негізінде
салықтық тексеру актінде ... ... ... ... міндеттемелері
мен қарыздары туралы айтылып, салық төлеушіге жіберіледі. ... ... ... мен ... ... Егер де ... тексеру
нәтижесінде ешқандай салықтық заң бұзушылықтар анықталмаса, салықтық
тексеру нәтижелері бойынша ... ... ... ... келе айта кету ... ... әкімшіліктің және салықтық
бақылаудың маңызды құралы бола отырып, салықтық тексерулер көптеген
жағдайларда салық ... мен ... ... арасындағы қатынастарда
өзара «есептесу» болып табылады. Дәл осы салықтық тексерулердің нәтижесінде
салық төлеуші тарапынан салықтық ... ... ... ... ... болмағанын немесе мұндай әрекеттердің болғанын ... ... ... ... ... салық органдары қорытынды
шығарады.
Бірінші жағдайда әділетті салық төлеуші мемлекет ... ... ... ие ... және ... салықтық тексеруге негіздердің
де аз ... ... ... жағдайда әділетсіз салық төлеуші үшін салықтық
тексерулер оның болашақ қызметінде де жиі орын алуы ... ... ... ... ... ... жіті ... алатын болады. /25,
26/
II. САЛЫҚТАН ЖАЛТАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ ҚАЗІРГІ
ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ
2.1. Қордай ауданы бойынша жалпы салықтық түсімдерді талдау
Нарықтық экономика ... ... ... ... табысын
арттыруды және жекелеген шаруашылық ... ... және ... ... ... ету ... аса ... болып табылады.
Кәсіпкерліктің және мемлекеттің дамуына ықпал ету құралдарының ... ... сөз жоқ, ... ... Кез-келген мемлекеттің нарықтық
дамуы экономиканың барлық жақтарын реттеу құралы ретінде салық ... ... ... ... бұл ... қаржы саясатының өзекті бағыттарын жүзеге асыру
мақсатында, жеке және заңды тұлғалардың ... ... ... үшін ... құрал болып табылады. Кәсіпорындардың және олардың
орналасқан аймақтардың дамуына, бірінші кезекте ... әсер ... ... ... солардың ішінде табыс салығы болып табылады. /26/
Қордай ауданы әлі күнге дейін Жамбыл облысының жергілікті ... ... ... ... ... ... ... етуде өзіндік ролін атқарып келеді. Бұған оның бүкіл Жамбыл
облысы бойынша бюджеттік түсімдердің 27% ... ... бола ... ... ... ... ... салық комитеті жергілікті және
республикалық бюджетке салықтық және басқа да ... ... ... ... ... ... ... міндет тұтатын мемлекеттік мекеме болып
табылады. Ол мемлекеттік табыстарды ... ету ... ... және ... ... ... ... құзіретті. /27/
Комитет өз қызметі барысында Қазақстан Республикасының Конституциясын,
нормативтік-құқықтық актілерін және заңдарын, ... ... және ... ... табыстар Министрлігінің және
басқа да құжаттарды жетекшілікке алады. /28/
Салық ... ... ... ... болып табылады:
мемлекеттік бюджетке түсімдерді және мемлекет алдындағы ... да ... ... қарастыратын салықтық заңнаманың және басқа да
заңнамалық актілердің негізінде ... ... ... ... және ... ... қамтамасыз ету;
бюджетке міндетті салықтардың, алымдардың және басқа да ... ... ... ... ... ... азайту, заңды
немесе жеке тұлғалар тарапынан салық салу объектісін ... ... ... төлеуден басқаша жалтару жағдайларын анықтау;
аталған жағдайлар бойынша салықтарды өндіріп алу ... және ... ... да ... міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету;
салық төлеушілерге олардың міндеттерін және құқықтарын уақытында түсіндіру;
салық төлеушілерді салықтық заңнамадағы және салық салу ... ... ... ... ... туралы уақытында хабардар ету.
Өзіне жүктелген жоғарыдағы міндеттерге сәйкес Комитет мынадай ... ... ... ... және ... да ... міндетті төлемдердің түсуін
және мемлекет алдындағы басқа да қаржылық ... ... ... және ... да ... ... қадағалануын
бақылау;
салықтардың, алымдардың және басқа да бюджетке міндетті төлемдердің түсуін
және мемлекет ... ... да ... ... ... ... және басқа да заңнамалық ... бұзу ... ... және ... да ақпараттарды тексеру;
салықтардың, алымдардың және басқа да бюджетке міндетті ... ... ... алдындағы басқа да қаржылық ... ... ... және ... да ... ... ... бойынша
салық төлеушілер арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізу;
қарама-қайшылықтар актілерін және салық төлеушілердің арыздарын қарастыру,
олардың есебін жүргізу;
заң бұзушылықтарды ... және ... ... заң ... мен
қылмыстардың себептерін және шарттарын жоюға ... ... ... мен ... да ... ... ... бойынша жұмыстардың
нәтижелері туралы бекітілген тәртіп бойынша есеп ұсыну;
төмен тұрған салық органдарына әдістемелік және ... ... ... ... ... ... шоттар ашу және жүргізу;
мамандардың біліктілігін арттыру бойынша жұмыстар жүргізу. /27/
Қордай ауданы бойынша салық комитетінің салықтарды және ... ... ... ... ... бойынша жұмыстарының нәтижесі 3 кестеде
келтірілген. /29/
3 кесте – Қордай ауданы бойынша бюджетке ... және ... да ... ... талдау, мың теңге
|Көрсеткіштер |Код |2003 ж. |2004 ж. |2005 ж. |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... ... ... ... салығы|1 |77936,8 |191677,9 |194498,2 |
|Әлеуметтік салық |2 ... ... ... ... ... ... салығы |3 |38465,0 |53827,9 |55859,8 ... ... ... |4 |2729,7 |1394,5 |792,6 ... ... ... салығы|5 |15163,4 |14257,5 |13231,6 |
|Жеке тұлғалардың ... ... |6 |691,8 |655,2 |696,6 ... ... |8 |45492,1 |31404,0 |39906,1 ... ... ... |10 |2334,4 |3533,7 |3811,9 ... ... | | | | ... тұлғалардың көлік |11 |3325,1 |6056,5 |5502,0 ... ... | | | | ... жер ... | | | |38,7 ... |19 |164,8 |960,7 |1571,3 ... ... ... ... | | | ... | | | | ... үшін төлемдер |26 |2190,8 |2218,3 |1966,1 ... ... ... |30 |625,9 |785,9 |232,9 ... | | | | ... ... |31 |710,0 |595,9 |214,8 ... ... ... |32 |206,9 |74,3 |20,4 ... | | | | ... ... |39 | |32,4 |20,4 ... ... ... ... |40 |1482,9 |1401,9 |1186,6 ... ... | | | | ... ... сатып алу |76 |1138,3 |1857,5 |1266,9 ... баж |77 |1988,3 |621,3 |773,1 ... ... |78 |189,7 |359,7 |555,7 ... ... ... үшін|80 |6085,1 |9652,7 |10336,0 ... | | | | ... ... мен |81 | | |1206,8 ... | | | | ... ... |88 |3328,3 | | ... | | | | ... ... ... |96 |2476,5 |2267,7 |3100,4 ... ... | | | | ... ... ... | ... ... |496231,8 |
|бойынша | | | | |
|3 ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... ... ... ... ... |77936,9 ... ... ... құн салығы |14 |58440,5 |84899,5 |45682,5 ... |70 |43,3 | | ... |19 |4731,7 |5442,3 |5331,9 ... ... үшін ... |23 | | |3031,7 ... ... ... қоры |28 |16640,8 |58,4 |1303,3 ... | | | | ... ... ... үшін|80 |6085,1 |9652,7 |10336,0 ... | | | | ... ... сатудан |83 | | |15,2 ... | | | | ... ... |84 |1916,7 |32887,6 | ... емес ... |95 |1888,7 |3576,8 |608,8 ... ... бюджет | |167683,7 ... ... ... | | | | ... ... ... | ... |793310,6 |757039,5 ... ... ... ауданы бойынша салық комитетінің есебі (Н1 және Н2)
3 кестеден байқайтынымыз, 2005 жылы ... 757 039,5 мың ... яғни бір ... ... ... ... 31 543,3 мың
теңнегі құраған.
Аталған жылы бюджеттің табыс бөлігінің орындалуы124,8% құраған, яғни
болжам бойынша салықтық ... мен ... да ... 635703,0 мың ... ... іс жүзінде 793 145,8 мың теңге бюджетке түскен (республикалық
бюджеттің ... 241 61,0 – мың ... ... – 328 138,9 мың ... ... ... болжама 394 342,0 мың теңге, нақты – 465 006,9
мың теңге).
Өткен жылмен ... ... 302 115,1 мың ... немесе 1,6
есе артан, сәйкесінше жергілікті бюджетке түсімдер 141 659,9 мың теңгеге,
немесе 1,4 есе, ал ... ... – 160 455,2 мың ... ... ... артқан.
2006 жылдын 1 қаңтарындағы есеп бойынша бюджеттің табыстар бөлігінің
жоспардан артық орындалуы аймақтағы ірі кәсіпорындардан түскен салықтардың
есебінен ... ... ... ... Кен» АҚ тау кен ... ... 419831,6 мың теңге көлемінде, немесе барлық түсімдердің 52,9%
мөлшерінде кіріс түскен. Қордай энергия кешені ... 206 617,4 мың ... ... ... ... ал ... ... АҚ бойынша
139 912,1 мың теңге, немесе ... ... 17,6% ... ... ... ... ... корпоративтік табыс
салығы бойынша бюджет кірістерінің өсуі бірінші кезекте ... ... ... ... ... ... өсуі нәтижесінде болып отыр.
Бюджетке түсімдерді талдай отырып, және әрбір ... түрі ... жеке ... отырып, 2001-2005 жылдар ... ... ... ... ... 7 7936,8 мың ... 194 498,2 мың ... жеке табыс салығының 38 465,0 мың ... 5 5859,8 мың ... ... ... ... салық бойынша түсімдер аталған кезеңде 116 621,2 ... мың 159 442,9 ... ... ... ... ... табыстар
164,8 мың теңгеден 1 571,3 мың теңгеге дейін артқан. Сонымен қатар, ... ... ... ... да ... түсімдердің біршама болса да
артқанын (691,8 мың теңгеден 696,0 мың теңгеге дейін) байқауға ... ... заң ... және ... ... ... заң ... және салықтан жалтару жағдайларын бақылау
жұмыстарын Қорда ауданы бойынша Салық ... оның ... ... ... ... ... алу ... жүзеге асырады.
Салықтық аудит бөлімінің басты міндеттеріне мыналар жатады: салық
комитетіне ұсынылған декларациялардың және ... ... ... ... дұрыс есептелуін, уақтылы және толық төленуін
тексеру, сондай-ақ салықтық қарыздарды өндіріп алу жұмыстары ... ... ... алу ... бірігіп жұмыс жасау болып
табылады. Өзінің құрамында бөлім құрылымдық бөлімше құқығында екі ... ... ... ... ... аудит секторы және жеке тұлғалар
бойынша ... ... ... ... ... алу бөлімінің негізгі міндеттері мыналар:
салық төлеушілердің бюджет алдындағы қарыздарын талдау;
салық төлеушілердің және оның ... ... ... ... ұсыну және оны бақылау;
бюджет алдындағы қарызгерлердің банктік шоттарындағы ... ... заң ... ... және жою ... ... белгісі бар
салықтық заң бұзушылықтар бар салықтық тексерулердің ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындар бойынша мәліметтер жинау, оларды тиісті шешімдер
қабылдау үшін «Салық ... ... ... бойынша бөлімге» беру;
тіркеуге тұрмаған және декларацияларды өткізбеген салық төлеушілер бойынша
тиісті материалдар жинау, олар бойынша ... ... ... ... ... ... беру. /27/
Қордай ауданы бойынша салық төлеушілерді есепке тіреуге алу бойынша
бөлімінің ... ... ... ... 4 ... ... ... кесте – Қордай ауданы бойынша 2003-2005 жылдары ... ... ... ... ... ... ... |01.01.2005ж. |
|Заңды тұлғалар |181 |230 |235 ... ... |13 |21 |30 ... бойынша қызмет ететін |8 |16 |13 ... ... | | | ... ... қызмет ететін |220 |330 |344 ... ... | | | ... |422 |576 |622 ... көзі: Қордай ауданы бойынша салық комитетінің есебі (Н1 және Н2)|
4 кестеден байқағанымыздай, 2005 жылдың 1 қаңтарында ... ... 235 ... ... ... 155 ... ... тұлға, 29
бюджеттік ұйымдар, 30 филиалдар, 21 қоғамдық бірлестіктер тіркелген. Бұған
қоса есепке кәсіпкерлікпен айналысатын 357 жеке ... және ... ... 30 қожа ... ... соңғы жылдары тіркеуге алынған салық төлеушілердің саны
артып ... Бұл жеке ... ... ... ... ... жеке тұлғалардың көбеюімен түсіндіріледі. Жалпы 2006 жылдың 1
қаңтарында корпоративтік табыс салығы бойынша 145 кәсіпорын ... ... ... ... ... ... 64 кәсіпорын бар.
Есепті 2005 жыл бойына жалпы құжаттық тексеруге 21 кәсіпорын ... ... ... ... ... төлеушілердің 10,2% және салық төлеуге
тартылған кәсіпорындардың 27,3% құраған.
Тексеруге алынған аталған кәсіпорындардың ... 10 ... заң ... ... 4163,3 мың ... ... табыс салығы және өсімпұлдар қосылған, соның ішінде 1394,2
мың теңге сома немесе 33,5 % табыс салығы ... 1384,7 мың ... ... ... 246,3 мың ... өсімпұл қосылып, 9,5 мың теңге өндіріліп
алынған. Тексеру нәтижесінде шегерілген ... ... 3607,3 ... ... ... толық көрсету үшін Қордай ауданы бойынша салық
комитетінің мәліметтері ... ... ... ... салық
төлеушілердің саны мен салықтық тексерулердің ... ... ... ... ... ... ... және орман шаруашылығы». 2006 жылдың ... ... ... 2 ... ... ... ішінде бір кәсіпорын
салық төлеуге тартылған, тексеру жұмыстары жүргізілген жоқ.
«Тау кен өңдеу өнеркәсібі». 2006 ... 1 ... ... ... ... тіркелген, соның ішінде 8 кәсіпорын салық төлеуге тартылған.
Солардың ішінде екі ... ... ... (жалпы кәсіпорындардың
20%), екі кәсіпорында да заң бұзушылық жағдайлары анықталған ... және ... ... ... ... ЖШС ... ... бойынша 339,9 мың теңге қосылған,
соның ішінде 331,0 мың теңге салық, мың теңге 8,9 өсімпұл, ... ... ... ... өнеркәсіп». 2006 жылдың 1 қаңтарына есепте барлығы 28
кәсіпорын ... ... ... 24 ... салық төлеуге тартылған.
Аталған саладағы алты кәсіпорында ... ... ... ... ... заң ... ... Қосылған салықтар 663,8 мың
теңгені, өсімпұлдар 4,2 тыс. мың ... ... ... сома 668,0 ... ... ... и К» ЖШС – 1551,6 мың ... «Ниль» ЖШС фирмасы –
1130,7 мың теңге және «Аз» ЖШС ... – 49,8 мың ... ... ... 2732,1 мың ... ... отыр («Жупар и К» кәсіпорнында).
«Электр энергиясын, газды және суды өндіру және бөлу». 2006 жылдың 1
қаңтарына есепте барлығы 4 ... ... ... ішінде 3 кәсіпорын
салық төлеуге тартылған. Салықтық тексерулер ... ... бір ... төлеушіде заң бұзушылық анықталған және ... 139,4 мың ... ... 2006 ... 1 ... есепте барлығы 4 кәсіпорын
тіркелген, соның ішінде 3 кәсіпорын салық төлеуге ... ... ... тексерулер жұмыстары жүргізілмеген.
«Сауда, автокөліктерді және бұйымдарды ... 2006 ... ... ... барлығы 25 кәсіпорын тіркелген, соның ішінде 11 ... ... ... ... ... ... 6 ... 2 соның ішінде ... заң ... ... 2916,9 мың теңге салық, 232,6 мың теңге өсімпұл, жалпы 3149,5
мың теңге сома қосылған, ... 1,3 мың ... ... ... және ... 2006 ... 1 ... есепте
барлығы 2 кәсіпорын тіркелген, екі кәсіпорын да салық төлеуге тартылған,
тексеру жұмыстары ... ... және ... 2006 жылдың 1 қаңтарына есепте барлығы 5
кәсіпорын тіркелген, соның ... 3 ... ... ... ... ... жұмыстары жүргізілген жоқ.
«Жылжымайтын мүлікпен операциялар, аренда және қызметтер». 2006 жылдың
1 қаңтарына есепте барлығы 29 ... ... ... ... 24
кәсіпорын салық төлеуге тартылған. Салық төлеушілер мен салық ... ... ... ... ... ... бір кәсіпорын
өз қызметін есепті жылы жаңадан бастаған, бір кәсіпорын бұрынғы медициналық
қызмет көрсету саласынан ауысқан және ... ... ... үш ... есебінен шыққан. Тексеру жұмыстары үш кәсіпорында жүргізілгенімен,
заң бұзушылықтар анықталмай ... ... да ... ... және жеке қызметтер». 2006 жылдың 1
қаңтарына есепте барлығы 27 кәсіпорын тіркелген, соның ... 2 ... ... ... бір ... ... ... жүргізіліп, заң
бұзушылықтар анықталған жоқ.
«Кәсіпкерлік (шағын және орта бизнес) – заңды тұлғалар. Жалпы заңды
тұлғалардың ішінде ... ... ... ... 89 ... бар, соларды ішінде 46 кәсіпорын салық төлеуге ... ... 13 ... және орта кәсіпорындарда жүргізіліп, 6
кәсіпорында заң бұзушылықтар анықталған және 3149,5 мың ... ... 1048,4 мың ... ... ... ... ... 2916,9 мың теңге
салықтарды, 232,6 мың ... ... ... ... шығындар
сомасы 1,3 мың теңгені құрайды.
Қордай ауданы бойынша салық комитетінің салық ... ... ... ... 5 ... және 1 ... ... /29/
5 кесте – Қордай ауданы бойынша салық комитетінің салық ... ... ... мың ... |2004 |2005 ... | | |, +/- |
|1 |2 |3 |4 ... қарыз салық төлеушілердің жалпы |44 |8 141,0 |+8097,0 ... | | | ... ... ... ... |44 |42 |-2 ... қарыздың жалпы сомасы |84558,9 |58 708,5 ... ... ... 1) негізгі төлем, соның |47122,4 |35 495,0 ... ... | | | ... ... ... |6070,8 |3289,1 |-2781,7 ... ... |30530,6 |19 164,7 ... |
|3) айыппұлдар |6905,9 |4 048,8 |-2857,1 ... ... ... бар жеке ... |0 |8 099,0 |8 099,0 ... тұлғалардың бюджетке қарыздарының |0 |5371,1 |5371,1 ... ... (104102, 104302, 104402 | | | ... ... | | | ... ішінде: 1) негізгі төлем |0 |4 711,3 |4 711,3 ... ... |0 |659,8 |659,8 ... ... |0 |0,0 |0,0 ... ... тұрған қарыз салық |30 |16 |-14 ... саны | | | ... ... ... ... ... |38708,0 |4301,4 ... |
|қарызының жалпы сомасы | | | ... ... 1) ... ... |24917,0 |2 084,5 ... |
|2) өсімпұлдар |11169,0 |1 754,5 |-9414,5 ... ... |2622,0 |462,4 |-2159,6 ... ... орындалмаған салықтық | | | ... ... ... ету | | | ... | | | ... ... ... |16 |24 |8 ... сомасына |28484,0 |21053,0 |-7431,0 ... ... ... ... | | | ... | | | |
|- ... берілген қарыз салық |0 |2 |2 ... саны | | | |
|- ... саны |0 |2 |2 |
|- ... ... |0 |7 427,6 |7427,6 ... пайдалану құқығын шектеу туралы |4 |2 |-2 ... | | | ... ... алынған қарызгер салық |4 |2 |-2 ... | | | |
|- ... ... |4258,6 |9 036,8 |4778,2 ... ... ... қарызды мәжбүрлеп | | | ... ... | | | ... ... саны |18 |50 |32 ... ... |50779,3 |76060,4 |25281,1 |
|5 ... ... | | | |
|1 |2 |3 |4 ... ... банктік шоттарына | | | ... ... ... | | | |
|- ... саны |196 |96,0 |-100 |
|- ... ... |26712,5 |18 698,3 |-8014,2 |
|- ... ... ... ... алу |92 |53,0 |-39 ... саны | | | |
|- ... ... |10236,4 |10 100,3 |-136,1 ... ақшалар есебінен өндіріп алды | | | |
|- ... саны |5 |2,0 |-3 |
|- ... алу ... |18 |12,0 |-6 |
|- ... ... |372,6 |175,0 |-197,6 ... ... ... | | | ... ескертулер жіберілді | | | |
|- ... ... ... ... алған |6 |2 |4 ... саны | | | |
|- ... ... |7672,3 |2078,5 |-5593,8 |
|- ... ... ... дебиторлар саны |2 |0 |-2 |
|- ... саны |2 |0 |-2 |
|- ... ... |356,6 |0 |-356,6 ... ... ... ... |13973,0 |17679,1 |3706,1 ... көзі: Қордай ауданы бойынша салық комитетінің есебі (Н1 және ... ... және 1 ... ... 2005 ... 1 ... төленбей қалған салықтық қарыздың сомасы 47 122,4 мың теңгені
(жалпы жалпы түсімдердің 12,6%), соның ... ... ... ... – 6 070,8 мың теңгені құраған. Жүргізілген қарыздарды өндіріп алу
жұмыстарының нәтижесінде ... ... ... мың ... 5 ... Қарыздардың азайуы негізінен әрекетсіздік танытып ... ... ... ... ... отыр.
2006 жылдын 1 қаңтарына бюджетке төленбей қалған ... ... 35495,0 мың ... ... ... 4,7 %), ... ... салықтық қарыздардың сомасы мың теңгеге 11 627,5 немесе ... ... ... ... табыс салығы бойынша қарыз 2781,7
мың теңгеге азайған. Қарыздардың ... ... ... ... ... ... міндеттемелерін орындау үшін барлық шараларды қолданудың
нәтижесінде, сонымен қатар төлем қабілетсіз кәсіпорындарды ... ... ... мүмкін болып отыр.
Қордай облысы бойынша Салық комитетінің салықтық тексерулер ... ... ... алу ... ... ... 6 кестеде
келтірілген. /29/
6 кесте – Жүргізілген тексерулер және анықталған салықтық қарыздар бойынша
жұмыстарды талдау
|Көрсеткіштер |2004 ж. |2005 ж. ... |
| | | |лар, | |
| | | |+; - | ... ... құжаттық тексерулер |65 |76 |11 |117,0 ... ... ... ... |48 |54 |6 |112,5 ... ... |17 |22 |5 |129,4 ... ... ... |11446,8 |13945,5 |2498,7 |121,8 ... ... салықтар |10420,0 |13402,4 |2982,4 |128,6 ... |1026,8 |543,1 |-483,7 |52,9 ... ... |2428,3 |2595,6 |167,3 |106,8 ... ... ... сомалар |11059,0 |9119,2 ... ... ... ... |10145,6 |9038,9 ... ... |913,4 |80,3 |-833,1 |8,8 ... ... ... ... |1759,6 |757,1 ... ... ... алу пайызы |96,6 |65,4 | |67,7 ... ... ... |97,4 |67,4 | |69,2 ... |89,0 |14,8 | |16,6 ... ... |72,5 |29,2 | |40,5 ... ... ... ауданы бойынша салық комитетінің есебі (Н1 және Н2)
Кестеден ... 2005 жылы ... 76 ... ... ... ішінде 42 кешенді тексеру, 23 тақырыптық тексеру және 11
қарсы тексеру), бұл 2004 жылмен ... 11 ... ... ... заңды тұлғалар және 22 жеке тұлғалар алынған.
Тексерулер нәтижесінде қосылған сомалар 13945,5 мың ... ... ... 13402.4 мың теңгені, өсімпұлдар 543,1 мың теңгені) құраған,
бұл өткен жылмен ... 2498,7 мың ... ... ... ... 2595,6 мың ... ... бұл өткен
жылмен салыстырғанда 167,3 мың теңгеге артық.
Қосылған салық және өсімпұлдар сомасының 9119,2 мың ... ... бұл ... ... алдындағы міндеттемелердің 65,4% құрайды. /29/
Осылайша, Қордай ауылы бойынша салықтардан жасырыну ... ... ... ... ... ... талдауға алынған жылы
біршама өскенін байқаймыз.
2.3. Салық төлеуден ... ... ... шет ... ... ... да мемлекеттік қаржының маңызды категорияларының бірі
және кәсіпкерлер үшін негізгі шығындар элементі және ... ... ... үшін ... ... ... ең негізгілері және
қызметтің түпкі нәтижесі – ... ... ... ... ... бүкіл адамзат тарихында мемлекет өзінің қаржы органдары арқылы
жеке және заңды тұлғаларға барынша көп ... және ... ... салық салуға тырысады. Ал салық төлеушілер болса, салықтық
ауыртпалықтан жалтарудың заңды жолдарын да, заңсыз ... да ... ... ... ... ... тырысады.
Батыс елдерінде салықтық мәселелердің ... ... ... ие ... ұзақ ... болды. Жоғары салықтық
мөлшерлемелер ... ... ... қате ... ... өте қолайсыз қаржылық ... ... ... ... алып келуі мүмкін.
Салықтарды басқарудың мәні шет елдік практикада ... ... ... ... жолдарын және әдістерін қолдана отырып,
өздерінің ... ... ... ... ... ... ... Бұған қоса, салықтық құқықта көптеген сұрақтар ... ... ... ... бірнеше мағына беретіндей анықталған
болып табылады, бұл өз ... ... ... ... ... қолдана
білуді қажет етеді. Бұл салада барынша «салықтық-экономиялық» жолдарды және
әдістерді таңдау салық органдарының осыған ... ... ... ... тіпті керек болса, өздерінің құқықтарын ... ... болу ... ... ... ... органдарымен тікелей байланысқа
түсуді де қажет етеді. /30/
Мұндай заңды саланың шеңберінен тыс ... ... ... ... ... яғни ... ... салықтық қылмыстар ретінде
қарастырылатын қасақана әрекеттер мен түрлі қулықтар, ... ... ... шегі ... ... және әр ... ... болады: мысалға, бірқатар елдерде белгілі бір салықтық қулықтар мен
алаяқтықтар қылмыс деп есептелсе, енді бір ... ... бұл ... ... ... ... қарастырылуы мүмкін. Бизнес ... ... ... де ... ... ... алайда мұнда
басымдылық позициясына ірі халықаралық ... ... ... ... ... ... ... салықтық заңнамаларын
қолдана отырып, салықтық қаскүнемдік әрекеттерін салық билік органдары үшін
қол жеткізбейтіндей және жабық ... ... ... ие ... компаниялар салықтан заңды жолмен де, заңсыз жолмен де ... ... ... ... ... ... жоғары білікті салықтық
сарапшылармен (эксперттермен) және заңгерлермен толықтырады. Сонымен қатар,
көптеген жағдайларда олар жеке ... ... ... ... заң және бухгалтерлік компаниялардың көмегіне жүгінеді.
Сондай-ақ, салықтық жоспарлаудың ең ... ... ... ... салу ... және ... ... зерттей отырып,
қызмет ету мемлекетін немесе аймағын да таңдап алуды жүзеге асырады.
Дамыған шет ... ... ... ... үшін салық
режимдері арасында айтарлықтай өзгешеліктер болатыны бәрімізге белгілі.
Қандай-да бір ... түрі үшін ... ... ... ... ... ... өзінің мәні жағынан «салықтан тығылу» мекені ... ... ... үшін ... бір ... түрі үшін (немесе
кәсіпорын түрі ... ... ... ... ... бола ... ... Сонымен қатар, шет ... ... ... бірқатар салықтық жеңілдіктер ұсынатын мемлекеттер де
кездеседі, ең алдымен ... ... ... ... мемлекеттер болып табылады.
Мұнда бұл мемлекеттер шет ... ... және ... ... ... ... қамтамасыз етуді арттырудан және тағы сол ... ... ... ие ... ... су көлігі саласындағы
компанияларды Панамада, Либерияда немесе Грецияда; халықаралық банктерді
Люксембургте және ... ... ... ... ... ... компанияларын Швейцарияда және Лихтенштейнде
орналастырған барынша пайдалы болып келетіні ... ... ... басқару кезінде салықтық мөлшерлемелерге ғана ... ... ... ... ақша ... ... еркіндігі жағдайларында
компаниялар корпоративтік салық 20-25% құрайтын немесе ... ... ... қызмет еткенше, 40-50% құрайтын мемлекеттерде
әрекет ететінін түсіну ... ... ... ... ... ... ... салық менеджменті ... ... ... ... 20-25% ... деңгейде төлемейді. Ал халықаралық
деңгейде салық менеджментін қолданушы компаниялар тіпті 10-15% ... ... ... Бұл ... ... ... салықтық
мөлшерлемелермен бірдей болып келеді. Сол ... ... ету ... ... да ... ... пайдасына шешіле бермейді.
Салық салу практикасында мемлекеттер арасындағы ... жиі ... елге ... ... қиын жағдайға қояды. Жергілікті заңдарды
және әдет-ғұрыпты жақсы ... ... ... және ... келеді. /31/
Өнеркәсіптік дамыған елдердің барлығы да қосарланған салық салуды
болдырмас үшін ... ... ... ... ... үшін дивидендтік несие беріледі. ... әдіс ... ... ... ... ... табыс
салығының мөлшерлемесінен төмен ... ... ... ... де ... үшін салықтар төлейді. Таза табысқа салынатын
салық әдетте 56% құрайды, ал бөлінген табысқа салынатын ... 36% ... ... ... ... құнын алдымен ... ... ... ... ... ... содан кейін жеке
тұлғалар үшін салықтық мөлшерлемелердің шкаласы бойынша салық төлеуі тиіс.
Салықтық ... ... ... мен шет ... үшін және ... ... әр ... болып келуі мүмкін
(шегерімдерді алып тастағандағы салық). ... ... ... мөлшерлемелерінің және дивидендтерге салықтардың
өзгешеліктері 7 кестеде берілген. ... ...... шет ... салықтық мөлшерлемелер
|Мемлекеттер |Ұлттық |Шет ... ... |
| ... (%) ... ... (%) |
| | ... (%) | ... |35 |35 |25 ... |45 |45 |25 ... |42 |42 |25 ... |56 |50 |25 ... |18 |18 |0 ... |25 |25 |55 ... |33 |33 |0 ... |35 |35 |0 ... |34 |34 |30 ... ... ... Д.Г. ... и ... зарубежных стран. Москва – 2003
5 кестенің мәліметтері ... ... ... мөлшерлемелеріне
қатысты өзгешеліктерді көрсетеді, алайда оларды тікелей салыстыру ... ... ... ... ... ... ... түзетуге жатады, мысалға, салықтық келісімдерге сәйкес. Әрбір
елде табыстарға салық салудың ... ... ... қатар, өзіндік
салықтарды басқару жүйесі бар. Алайда, олардың барлығы жалпы түрде ... таба ... ... ... әдетте қандай-да бір салық режимінен басқа
бір, салық мөлшерлемесі төмен режимге ... ... ... ... ... ... ретіндегі мүлікті осы мүліктің барлығын немесе оның бір
бөлігін қайырымдылық ұйымдарына уақтылы беру ... ... ... ие ... ... ... ... ретіндегі мүліктерге
салынатын салықтардың жоғары болуы және қайырымдылық ... ... ... ие болу ... мұндай акцияның үлкен маңызы
бар екендігіне ешқандай шек келтіруге болмайды.
Салық объектісін ауыстыру көптеген жағдайларда мәмілелердің ... ... ... қашу мақсатында қолданылады. Мысалға, жерді
сатудың орнына жерге ие компанияларды сату жиі ... ... ... де, ... ... ... де жасауға болады. Банк ісінде несиелердің орнына кепілдіктер
беруге, инвестициялық салады құралды сатудың ... оны ... беру ... ... ... ... режиміне көшу салық төлеушіні ауыстыру
арқылы да жүзеге асырылуы мүмкін. Мысалға, ... ... ... ... ... жауапкершілігі шектеусіз серіктестіктен жауапкершілігі
шектеулі серіктестікке, жабық ... ... ашық ... ... және сол ... практикасында салықтардан қашып құтылудың негізгі үш ... ... ... салықты төлеу мерзімін ұзарту және
капиталдан табыстарға салынатын түрлі салықтық ... ... ... ... ... салықты төлеу мерзімдерін ... ... ... ... ... ... да бірнеше
әдістері қолданылады.
Активтердің нарықтық құнының өсуінен алынатын табыс аталған активті
сатқаннан кейін ғана ... ... ... Егер ... құны өсіп ... сатып алса, ол бұл активті сатпастан, салық төлеу мерзімін ұзарта
алады. Егер ол тұтыну тауарларын ... алу ... ... бір ... ... онда осы ... кепілдікке қойып, несие алған дұрыс
болады. Бұл әдістің одан әрі қарай да артықшылықтары бар: егер ... ... ... ... дейін активті сатуды кейінге қалдыратын болса,
онда бұл активтің ... ... ... да ... ... ... ... да).
Арбитраж бір тауарға деген бағаның айырмасындағы артықшылықтарды
қолдануды қарастырады. Егер ... ... бір ... үшін 300 доллармен
және Цюрихте 375 доллармен сатылса, және осы ... ... ... құны 20 ... ... ... бір тұлға алтынды Нью-Йоркте
сатып алып, оны ... ... ... ... кепілдендірілген
табысқа қол жеткізеді. Салықтық ... ... ... түрлері
немесе жекелеген тұлғалар бойынша ... ... ... қолдануды да қарастырады. /32/
Салықтық тәуекелдер сақтандырылмайды және оларды көптеген жағдайларда
шартты ... ... ... ... байланысты) және
болжамдалатын (салық теориясы мен салық саясатын жақсылап зерттей отырып,
болжамдауға ... деп ... ... де, шет ... ... ... құрылымында салықтық
мөлшерлемелердің өсуінен болған бизнеске келген шығындардың орнын толтыруға
мүмкіндік беретін қандай да бір «стабилизаторлар» ... ... ... ... ... етіп ... ... салық салмау секілді
экономиканы дамыту шарттары да қолданылатынын ескеру қажет. Мұнда ... өзі ... ғана ... осы ... ... ... ... да
сөз қозғалып отыр.
Салықтық ауыртпалықты төмендету жөніндегі нақты ұсыныстар әлі ... жоқ және ... та ... ... ... субъектісі өзінің
орналасқан территориялық ерекшелігіне ... ... ... ие. ... кез-келген өнеркәсіптік дамыған елдерде
корпоративтік менеджмент ... ... ... ... ... ... ... жолдарын қолдану Қазақстан ... да ... ... ... ... ... МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ ЖӘНЕ САЛЫҚТЫҚ ӘКІМШІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУ
ЖОЛДАРЫ
3.1. Салықтан жалтарудың негізгі мәселелері және оларды шешу жолдары
Жоғарыда келтірілген талдау жұмыстары және басқа да ... ... ... ... мен ... ... ... айтарлықтай ізін қалдыратыны белгілі. Зерттеу нәтижелері
кәсіпорындар тарапынан ... ... заң ... ... ... ... ... органдарында есепке тұрмау;
салықтық есепті ұсынудан жалтару;
ақша қаражаттарын кіріске алмау;
бухгалтерлік есептің ақпараттарын бұрмалау немесе оның ... ... ... ... ... ... қолға алу және салықтық
бақылауды тиімді ұйымдастыру, сөз жоқ, ... ... ... ... етеді. Салықтық тексерулерді жүргізу қазіргі ... ... ... ... мынадай заңдылықты айта кету керек: егер де заңды
тұлғаларды салықтық тексеру толығымен шаруашылық ... ... ... ... жеке ... тексеру негізінен әрдайым
салық органының территорисында жүзеге асырылады. Бұл, ең ... ... ... ... алаңдарының, немесе ... ... жеке ... ... жатататын құжаттарының
көлемі заңды тұлғалармен салыстырғанда анағұрлым аз ... ... ... ... ... ... ... құжаттарды салық органына
ұсыну қабілеті жоғары болады.
Салықтық ... ... ... ... үшін рейдтік тексерулер
маңызды роль атқарады. Бұл тексеру түріне соңғы ... ... ... /33/
Қордай ауданы бойынша Салық комитетінің мәліметтері бойынша ... ... ... салықтық тексеру жұмыстарының аз нәтиже
бергенін байқаймыз, бұл өз ... ... ... ... ... ... ... мониторинг шараларын ... ... ... ... аудан бойынша жекелеген салықтық
жеңілдіктерді ... ... ... ... төлеушілер үшін кәсіпкерлік қызметті жүргізу жөнінде дәлелдерді
көрсету бойынша білім беру, заң ... ... ... ... ... жөндеу-құрылыс және тұрмыстық қызмет көрсету
секілді салаларында айтарлықтай қиындықтар тудырады. Ал аталған қызметте үй
шеңберінде ... ... онда ... ... ... ... ... болмай шығады. Мұнда тіпті рейдтік тексерулердің өзі де көмекетесе
алмайды.
Көлік саласында қызмет көрсетумен ... ... ... ... ... ... ... жұмысы тек аудан бойынша ғана емес,
бүкіл аймақ бойынша, ... ... ... де ... емес.
Тікелей кәсіпорындармен және жеке тұлғалармен жұмыс істейтін салық
инспекторларыныың пікірінше ... ... ... мен ... ... әлі де ... көптеген жұмыстарды жүргізу қажет. Сонымен
қатар сыртқа шығу арқылы жүргізілетін салықтық тексерулердің ... ... де ... ... ... салу ... ... негізінен өндірістік қызметпен
айналысатын кәсіпорындар жұмыс жасайды. Табыс салығынан басқа олар қосылған
құн салығын ... және ... мен ... ... ... ... салықтарды есептеуді және төлеуді жүзеге асырулары қажет.
Сонымен қатар, ... ... ... жеке кәсіпкерлер
қызметінің еңбекті ұйымдастыру, табыстар мен шығындарды есепке елу ... да осы ... ... ... ... келеді. Бұл жұмыстар заңды
тұлғалардағы принциптерге сәйкес жүргізіледі. Алайда жеке кәсіпкерлердің
бухгалтерлік ... ... ғана ... ... ... ... ... жүргізу ережелерін бұзғаны үшін салықтық жауапкершілік
қарастырылмайды.
Өндірістік ... ... құн ... ... ... ... ... көзі бола алатын базаны қалыптастыру айтарлықтай қиындықтар
тудырады. Мұндағы басты мәселе мынадай: ... ... ... ал ... барынша толық көрсетуге тырысады.
Салықтық тексерулер үшін салық ... ... ... ... ету ... ... ... табылады, өйткені бұл мәселе
шешілмейінше кәсіпорындарды сапалы түрде ... ... ... емес.
Таңдаудың жоғары тиімді жүйесін қолдану ғана салық органдарының күш-жігерін
салықтық заң бұзушылықтар болуы нақты мүмкін салық ... ... ... ... ... салықтық тексеруден өткізу үшін ... ... ... салық төлеушілердің мынадай категориялары алынады:
өзінің салықтық есебінде (мысалға, декларацияда) өте үлкен шығындарды және
айналымды көрсететін, яғни салық салынатын ... өте ... ... салықтық тексерулер кезінде салықтық заң бұзушылықтар анықталған
және қаржылық санкциялар қолдану ... ... ... ... есеп ... ... немесе нольдік салықтық есеп ... ... ... ... құн салығының өте үлкен сомасын ұсынатын салық
төлеушілер;
бірқатар есепті кезеңдерде ... ... ... ... ... ... құқық қорғау органдары және басқа да салық
органдары тарапынан үстінен арыздық ақпараттар түскен салық төлеушілер.
Жасырылған табыс ... бар ... ... ... ... ... ... айналысатын кәсіпорындардың қаржылық-шаруашылық
қызметтің нәтижелерін салыстырмалы талдауды жүзеге асырады.
2006 жылдың басында Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... салу мәселесіне, сондай-ақ Салық
кодексіндегі жаңа өзгерістер ... ... ... ... ... ... ... жүйесін кәсіпорындар Қазақстан Республикасының
Салық кодексімен қарастырылған салық салудың жалпы (дәстүрлі) жүйесімен
қатар қолдана алады. ... ... ... жүйесіне көшуді кәсіпорындар
(шағын және орта бизнес ... ... ... шешеді.
Жеке кәсіпкерлермен салық салудың қарапайым ... ... ... ... ... ... төлеуді (кәсіпкерлік қызметтен
алынған табысқа қатысты), қосылған құн ... ... ... ... жүзеге асыру мақсатында қолданылатын мүлікке қатысты), сонымен
қатар олардың жеке тұлғалардың пайдасына төлейтін сыйақыларын төлеуді ... ... ... ... ... есептелетін біртұтас
салықты төлеумен ауыстыруды қарастырады.
Салық салудың қарапайым жүйесін ... жеке ... ... салық салудың жалпы (ортақ) режиміне сәйкес төлейтін болады.
Салық салудың қарапайым жүйесін мынадай тұлғалар қолдана алмайды:
акциздік тауарларды өндірумен, сонымен ... ... ... ... ... ... (жалпыға таралған пайдалы қазбалардан басқа) жеке
кәсіпкерлер;
жекелеген қызмет түрлері үшін біртұтас табыс салығын ... ... ... ... ... ... ... көшуге құлық білдірген жаңадан
тіркелген жеке кәсіпкерлер салық салудың қарапайым жүйесіне көшу ... ... ... есепке тұру туралы өтінішімен қоса бірге беруге
құқылы. Салық салудың қарапайым жүйесін қолданушы салық төлеушілер ... ... ... ... ... ... түріне көшуге құқығы жоқ (егер
де заңнамамен басқа да жағдайлар қарастырылмаған ... ... ... ... ... ... салудың жалпы режиміне көшкен
салық төлеуші салық салудың қарапайым жүйесіне қайта көшуге құқылы, ... ... оған ... ... қолдануға құқық алғаннан кейін екі жыл
өткен соң ғана беріледі.
Үкімет ... ... ... деп есептейді: «Салықтық
ауыртпалықтың төмендеуі міндетті түрде шағын кәсіпорындардың көбеюіне алып
келеді, ... ... оның ... ... ... жаңа жұмыс орындарының ... ... алып ... ... табыстарының шынайы мөлшерін жасыруды тоқтатыны да
аса ... ... ... ... ... ... аудара отырып,
әділетті және ашық жұмыс жасаған ... ... ... ... Үкімет алдағы жылдары жылдық табысы 50 млн. теңгеден
аспайтын және жұмысшыларының штаттық саны 20 ... ... ... ... ... ... ... қолдана алады жоспарлауда.
Еліміздің Президенті «таңдау ... ... және орта ... ... ... ... атап кетті.
Бұл салықтар, естеріңізге түсіре кетелік, қазіргі кезде шағын бизнес
төлейтін бірқатар салықтардың ... ... ... ... ... ... салығы, қосылған құн салығы, мүлік салығы. Әлеуметтік
салықты төлеуден шағын бизнес ... тағы да ... ... ... ... 100%-дық салықтық жеңілдік
беріледі.
Егер кәсіпорын алынған ... ... ... ... ... және шағын кәсіпорын критерийлеріне жауап беруден қалса, онда ол
салық салудың қарапайым жүйесіне көшуіне тура ... ... ... ... ... ... ... төмендейді, яғни салықтан жалтару жағдайлары да төмендейді деп
болжам жасауға ... ... ... ... ... ... ... перспективасын аймақтық жергілікті органдар бұзуы мүмкін. Егер
олар аталған схема бюджетке ... ... ... ... ... ... ... септігін тигізеді деп шешсе (бұл туралы
біраз экономистер сөз қозғап жүр), онда шағын бизнеске салық салу ... қала ... ... ... салықтық-әкімшілік реттеуді жетілдіру жолдары
Кәсіпорындарға салық салуды жетілдіру ... ... ... салық
салудың қарапайым схемасы қоладнылады. Жоғарыда айтып ... ... ... ... ... ... қолдану жеке тұлғалардың
табысына салынатын салықты төлеуді (кәсіпкерлік қызметтен алынған табысқа
қатысты), ... құн ... ... ... ... қызметті жүзеге
асыру мақсатында қолданылатын мүлікке қатысты), сонымен қатар ... ... ... ... ... төлеуді салық кезеңіндегі
шаруашылық қызметінің нәтижелері ... ... ... салықты
төлеумен ауыстыруды қарастырады.
Сонымен қатар, кәсіпорындар салық ... ... ... ... арендалық төлемдерді, іссапарлық шығындарды, жарнамалық
шығындарды да ... ... ... ... ... мәселелердің бірі – осы саладағы табыстарды
және мүліктерді заңдастыру (легализациялау) болып табылады.
Әкімшілік ... тағы да бір ... ... сол ... күйінде
қала бермек: салықтық ауыртпалықтың қолайлы деңгейін қалыптастыру арқылы,
кәсіпкерлік сектордағы даму ... ... ... Сол ... ... ... ... кәсіпкерлерге қаржы ресурстарына қол
жеткізуді жеңілдету жөнінде көмек беретін 44 ... ... ... ... көмектер 1999 жылы құрылған шағын кәсіпкерлікті
қолдау қоры арқылы да жүргізілуде. Былтырғы 2006 жылы аталмыш қор 60 млн.
теңгеден ... ... ... бұл да өз ... ... алу үшін ... болғаны белгілі.
Сонымен қатар, Қазақстанда кәсіпорындарды салықтық тіркеуді «бір
терезеден» жүзеге асыру және әкімшілік кедергілерді жою ... де ... ... ... үшін ... салудың қарапайым схемасын қолдану тек
материалдық шығындардың ... ... ... ... ғана ... деп
саналады. /38/
Салық салу кезінде кәсіпорында бір ғана салық салу және ... ... ... – бұл ... ... түскен табыс. Жиынтық
табысқа салық салу кезінде де салық салу ... ... ... ... ... тек ... ... түскен табысты ғана емес, сонымен қатар өнімнің
өзіндік құнын да бақылау қажет, ал бұл ең ... қиын ... ... ... ... ... ... үшін салық салудың
қарапайым жүйесіне көшу олардың материалдық ... ... ... ... жағдайда ғана тиімді болмақ. Мұндай кәсіпорындардың қатарына
қызмет түрі өндіріспен емес, ... ... және ... атқарумен
байланысты кәсіпорындар жатады.
Шағын кәсіпорындарға салынатын салықтар ... өз ... ... ... ... маңызды аймақтық бағдарламаларды
жүзеге асырушы, сонымен қатар, өз қызметін өзекті ... ... ... ... беруді қарастыруы қажет.
Көптеген жағдайларда салық төлеушілер өздерінің салық төлеп ... ... ... ... ... ... де ... асырады. Бұл
жағдайда қызмет түрлері бойынша салықтарды жалпыға ... ... ... сондай-ақ шаруашылық қызметтің нәтижелерінің бухгалтерлік есебін де
бөлек жүргізген дұрыс. Шағын кәсіпорындар үшін бұл айтарлықтай қиын.
Кәсіпкерлікті ... ... ... ... бір ... қажет емес салықтық жеңілдіктерді беру арқылы
бәсекелестікті бәсеңдетіп алмауы тиіс. ... ... ... жеңілдіктер олардың аймақтардағы жұмыс орнын ... ... ... ... ... ... ... ресурстарды толық қолдану арқылы ... ... ... жеке кәсіпкерлерге салынатын салық дамыған елдерде
мынадай формаларда болатынын айтып кетуге болады: жеке тұлғаларға салынатын
табыс ... ... ... ... ... ... салық
салуға негізделген салықтар. Бұл, әрине, Батыс елдерінің кәсіпорындарына
салынатын салықтардың бәрі емес, бұл ... ... ... ... ... шешуші роль атқаратын салықтар болып табылады.
Салықтық реттеу ... ... ... орнату ерекше
маңызға ие. Аталған процестің теориялық мағынасы салықтың екі функциясы –
фискалдық және ... ...... ... ... келіп тіреледі. Дәл осы функцияның өзара қатынасы практика үшін
аса маңызды. /39/
Ұтымды ... ... ... құру оның ... ... ... ... салықтық мөлшерлемелердің деңгейіне, тәуелді
болады. Салықтық мөлшерлемелердің градациясы салықтық реттеудің маңызды
бөлігі болып ... ... ... ... ... ... екі, ... тығыз
байланысты салаға бөлінеді: салықтық жеңілдіктер және салықтық санкциялар.
Салықтық жеңілдіктер – бұл салықтардың ... ... ... жүзеге асыру формасы болып ... ... ... ... ... салық салудың бір формасын басқамен
ауыстырумен, салықтық мөлшерлемелердің дифференциациясымен, олардың қолдану
саласының өзгеруімен және ... ... ... ... ... негізгі әдістерінің бірі болып табылады.
Қазақстан Республикасының Салық кодексінде ... ... да бір ... жоқ, салықтық шегерімдер туралы сөз
қозғалмаған, ал ... ... оның ең ... ... ... ... ... ғана келіп тіреледі. Өздеріңіз ... ... ... ... ... тізімі және оларды қолданатын
нақты субъектілер мен қолдану салалары салықтық заңнамада айтылмағанда,
қайда ... ... ... кез-келген анықталмағандық салықтық
субъективизмге және волонторизмге қолайлы ... ... ... ... ... салық органдары, бір жағынан, ... ... ... өз пайдаларына шешуге тырысады.
Шын мәнінде, салықтық жеңілдіктер салықтық міндеттемелерді төмендетуге
бағытталған салықтық реттеу шаралары ... ... Бұл ... ... ... ... міндеттемелерді азайтуға альтернатива ретінде
қолданылуы тиіс. Бұған қоса, салықтық жеңілдіктерді оның кең ... ... ... ... ... ... Кең мағынасы тұрғысынан салықтық
жеңілдіктер барлық жеңілдіктерді қамтиды: салықтық амнистия, бұрын төленген
салықтарды қайтару, ... ... ... ... ... премиялар, салықтық шегерімдер мен салықтық
несиелер. Тар ... ... ... жеңілдіктер тізімінен салықтық
шегерімдерді немесе несиелерді, және ... да ... ... алады
немесе тізімнен алып тастайды. /30/
Кәсіпорындарды салықтық реттеудің клесі міндеті – тиімді салық жүйесін
жасау және қолдау, яғни тиісті ... ... ... ... Осыдан,
түптеп келгенде, тек салық жүйесінің тиімділігі емес, бүкіл экономикалық
және қоғамдық игілік жағдайлар тәуелді болады.
Салықтық бақылауды ... ... ... ... ... салықтық реттеудің құралы ретінде қарастыру қажет. Салықтық
бақылаудың нақты қызмет етуіне ... ... ... мыналар жатады:
құқықтық база – салық төлеушілердің құқықтық статусын анықтайды;
ұйымдастырушылық ... ету – ... ... ... ... ... формалары мен ... ... ... ... ... ... ... ету – оның мақсаты ... ... да, ... ... ... да ... ... барынша
тиімді және уақтылы орындауды қамтамасыз ету.
Айта кету керек, салық органдары мен кәсіпорындар бір-бірімен ажырамас
бірлікте ... Сол ... ... ... ... ... ... салықтық бақылау қажет. /40/
ҚОРЫТЫНДЫ
Салық жүйесі дегеніміз – бұл мемлекетте жиналатын салықтардың, сондай-
ақ ... ... ... мен ... ... ... ... жүйесінің әрбір құрамдас бөлігі мемлекеттік экономикалық ... ... ... ... /3,4/
Салықтардың және салықтық сипаттағы алымдар мен төлемдердің ... ... ... ... бекітіледі және 9 салық түрлерін
қамтиды: 1) Корпоративтік табыс ... 2) Жеке ... ... 3) ... ... 4) Акциздер; 4-1) Экспортталатын шикі мұнайға, газ ... ... ... 5) Жер қойнауын пайдаланушылардың салықтары мен
арнайы ... 6) ... ... 7) Жер ... 8) ... ... 9) ... салығы.
Негізгі салық түрлерімен қоса Қазақстан Республикасының салық жүйесі
алымдардың 12 түрін және төлемдердің 9 ... ... ... ... және ... ... қамтиды. /8/
Салықтан жалтару әдетте салық объектісін ... ... ... ... ... да жолдармен салық органдарына табыстардың немесе
мүліктің бір бөлігі туралы ... ... бас ... келіп тіреледі.
Қазақстан билік органдары тарапынан жіберілген кемшілік пе әлде ... ... олар ... ... ... қылмыс деп танымай, жәй ... заң ... ... ... Салық төлеуден жасырыну
әрекеттерімен салық органдары айналысады, олар, әдетте, сот ... ... ... заң ... үшін жәй ... ... ... алумен ғана жазалайды.
Салықтан жалтару жағдайларында мемлекет ... ... ... ... ... ... ... шаралары: банктік шоттар ... ... қою, ... ... ... ... ... санкциялар: төленбеген салық сомасын толық өндіріп алу,
табысты жасырғаны үшін айыппұл, қаржылық және ... ... үшін ... ... ... ... ... үшін
өсімпұлдар, сондай-ақ жасырылған бүкіл мүлікті тәркілеу ... ... ... ... ... ... үшін
кәсіпорындардың лауазымды тұлғаларына және азаматтарға айыппұлдар салу;
қылмыстық жауапкершілік шаралары: заңмен бекітілген ... ... бас ... ... түзету жұмыстары, мүлікті тәркәлеу және
т.с.с.
Сонымен қатар, Қазақстанның Салық кодексінде «Салықтық міндеттемені
мәжбүрлеп ... алу ... деп ... №49 бабы жалпы салық салу
практикасына ... ... ... ... алудың мынадай тәртібін
қарастырады:
банктік шоттардағы ақша қаражаттарының есебінен;
қолма-қол ақшалардың көмегімен;
дебиторлардың қарыздары есебінен;
салық төлеушінің қарамағындағы мүліктерді сату есебінен;
мәжбүрлі ациялар ... ... заң ... ... айта ... ... ... бір кері
нәтижелермен байланысты екенін ескерген жөн. Мұндай заң бұзушылықтар ... ... ... ... және ... есеп ... тікелей
байланысты болып келеді. Сол себепті ... және ... ... ... бухгалтерлік және салықтық есепті жүргізу
тәртібіне түзетулер енгізу қажет.
Салықтық тексерулер, ... ... ... ... ретінде,
есептік мәліметтердің нақтылығын анықтау, салықтар мен басқа да міндетті
төлемдерді есептеудің, уақтылы және ... ... ... ету ... ... тексерулерді жүргізумен қатар салық төлеушілердің
салықтық мәдениетін көтеру мақсаты да жүзеге ... ... ... ... сәйкес салықтық тексерулер
құжаттық және рейдтік болып бөлінеді. Өз кезегінде, құжаттық ... ... және ... ... ... ... ... түрлер).
Кешенді тексеру деп салықтардың және басқа да міндетті төлемдердің
барлық түрлері ... ... ... орындалуын тексеруді
айтады.
Кешенді тексерумен салыстырғанда, тақырыптық тексерулер жекелеген
салықтардың түрлеріне ... ... да ... ... ... ... ... құн салығына қатысты, жүргізіледі.
Қарсы тексерулер, егер де салық органы тексеру жүргізген кезде салық
төлеушінің салықтық ... ... ... анықтау үшін осы
салық төлеушімен ... ... ... ... ... ... ... жағдайда жүргізіледі. Қарапайым ... ... егер ... барысында бір компания қандай-да бір тауарларды екінші
бір компаниядан сатып алғанын ... онда ... ... ... ... осы ... есепке алынғанын тексеруге құқығы бар. Бұл
жағдайда мәміленің мерзімі, сатып алынған тауарлардың бағасы мен ... ... ... тексеруге алынады.
Рейдтік тексерулерге келетін болсақ, онда мұндай тексерулерді салық
органдары ... ... ... ... ... ... жөніндегі сұрақтар бойынша жүргізеді, атап айтар болсақ: салық
төлеушінің салық органдарында салықтық тіркеу есебіне ... ... ... ... ... ... ... лицензияның немесе
басқа да рұқсат беруші құжаттардың бар ... ... ... ... және сату ... ... хронометраждық зерттеулерді
жүргізу тәртібін.
Құжаттық тексерулер қандай-да бір ... ... ... ... ... ... ... бір мезгілде бірнеше
шаруашылық ... ... ... ... бір ... ... бір ... орналасқан салық төлеушілерді тексеру, немесе
бірден бірнеше түнгі клубтарды тексеру секілді).
Қазіргі кездегі салықтық ... ... ... ... ... ... ... Салық кодексіне сәйкес камералық
тексерулер салықтық бақылаудың жеке формасы ретінде қарастырылады.
Салық кодексіне сәйкес, камералық тексеру деп ... ... ... ... және басқа да құжаттарын зерттеу және талдау ... ... ... ... тексеруін айтамыз. Камералық ... ... ... ... ... ... асырылады.
Қордай ауданы әлі күнге дейін Жамбыл облысының жергілікті бюджетін
және Қазақстан ... ... ... ... ... ... өзіндік ролін атқарып келеді. Бұған оның бүкіл ... ... ... ... 27% ... дәлел бола алады.
Талдау нәтижелері көрсеткендей, Қордай ауданы бойынша 2005 ... 757 039,5 мың ... ... яғни бір оперативті жұмысшыға келеті
ауыртпалық 31 543,3 мың теңнегі құраған.
2006 жылдын 1 қаңтарындағы есеп ... ... ... ... ... ... ... ірі кәсіпорындардан түскен салықтардың
есебінен болып отыр. Мысалға, «Қаратау Кен» АҚ тау кен ... ... 419831,6 мың ... көлемінде, немесе барлық түсімдердің ... ... ... ... ... ... бойынша 206 617,4 мың теңге,
немесе барлық түсімдердің мөлшерінде13,4%, ал «Алтын Диірмен» АҚ ... 912,1 мың ... ... ... түсімдердің 17,6% мөлшерінде кірістер
түскен.
2005 жылдың 1 қаңтарында Қордай ауданы бойынша 235 ... ... 155 ... ... тұлға, 29 бюджеттік ұйымдар, 30 филиалдар,
21 қоғамдық бірлестіктер ... ... қоса ... ... 357 жеке ... және ауыл ... айналысатын 30 қожа
шаруашылығы алынған.
Осылайша, соңғы жылдары тіркеуге алынған салық төлеушілердің саны
артып келеді. Бұл жеке ... ... ... ... патент
негізінде, жеке тұлғалардың көбеюімен түсіндіріледі. Жалпы 2006 жылдың 1
қаңтарында корпоративтік табыс салығы бойынша 145 кәсіпорын ... ... ... салық төлеуге тартылғандары 64 кәсіпорын бар.
Есепті 2005 жыл ... ... ... ... 21 кәсіпорын алынған,
олардың салмақ үлесі жалпы салық төлеушілердің 10,2% және салық төлеуге
тартылған кәсіпорындардың 27,3% ... ... ... ... ішінен 10 кәсіпорында
салықтық заң ... ... 4163,3 мың ... көлемінде
корпоративтік табыс салығы және өсімпұлдар қосылған, соның ішінде ... ... сома ... 33,5 % ... ... ... 1384,7 мың теңге сомасы
өндіріліп алынған, 246,3 мың теңге өсімпұл қосылып, 9,5 мың теңге өндіріліп
алынған. Тексеру нәтижесінде ... ... ... 3607,3 ... ... ... 1 қаңтарына бюджетке төленбей қалған салықтық қарыздың
сомасы 35495,0 мың теңгені ... ... 4,7 %), ... ... ... ... сомасы мың теңгеге 11 627,5 немесе 24,7%
азайған. Солардың ішінде корпоративтік табыс салығы бойынша қарыз 2781,7
мың ... ... ... төмендеуі негізінен «Алтын Инвест» АҚ
бюджет алдындағы міндеттемелерін ... үшін ... ... ... ... ... ... қабілетсіз кәсіпорындарды банкрот деп
жариялаудың нәтижесінде мүмкін болып отыр.
2005 жылы барлығы 76 құжаттық тексеру жүргізілген ... ... ... ... 23 ... ... және 11 ... тексеру), бұл 2004
жылмен салыстырғанда 11 тексеруге артық. Тексеруге 54 заңды тұлғалар және
22 жеке ... ... ... ... ... 13945,5 мың теңгені (соның
ішінде салықтар 13402.4 мың теңгені, ... 543,1 мың ... ... ... ... ... 2498,7 мың теңгеге артық.
Салынған айыппұлдар сомасы 2595,6 мың ... ... бұл ... салыстырғанда 167,3 мың теңгеге артық.
Қосылған салық және өсімпұлдар сомасының 9119,2 мың теңгесі өндіріліп
алынған, бұл жалпы бюджет алдындағы ... 65,4% ... ... ауылы бойынша салықтардан жасырыну нәтижесінде
бюджетке тиісті, алайда төленбей ... ... ... ... ... өскенін байқаймыз.
Салықтарды басқарудың мәні шет елдік ... ... ... ... ... жолдарын және әдістерін қолдана ... ... ... ... ... немесе жасыруға
келіп тіреледі. Бұған қоса, салықтық құқықта көптеген сұрақтар құқықтық
норманы нақты анықталмаған ... ... ... ... анықталған
болып табылады, бұл өз кезегінде ... ... ... ... ... ... етеді. Бұл салада барынша «салықтық-экономиялық» жолдарды және
әдістерді ... ... ... ... ... ... ... және, тіпті керек болса, өздерінің құқықтарын салықтық ... болу ... ... ... салық органдарымен тікелей байланысқа
түсуді де қажет ... шет ... ... ... ... ... де, ... жолмен де
жасырыну мақсатында арнайы қызмет бөлімшелерін құрып, оларды жоғары білікті
салықтық ... ... және ... ... ... ... жағдайларда олар жеке кеңес берумен айналысатын
арнайы ... заң және ... ... көмегіне
жүгінеді.
АҚШ практикасында салықтардан қашып құтылудың негізгі үш ... ... ... ... ... ... ұзарту және
капиталдан табыстарға салынатын түрлі салықтық мөлшерлемелер ... ... ... ... ... ... әлі күнге
дейін жоқ және болмақ та ... ... ... ... ... ... ... қарамастан өзінің қызмет
ерекшеліктеріне ие. Алайда, кез-келген ... ... ... ... жүйесі әрекет етеді. Салықтық ауыртпалықты
төмендетудің осындай заңды ... ... ... ... да ... ... ... ауданы бойынша Салық комитетінің мәліметтері бойынша рейдтік
тексерулермен салыстырғанда басқа салықтық тексеру жұмыстарының аз ... ... бұл өз ... жекелеген салық ... ... ... ... ... ... ... бермеді, нәтижесінде бүкіл аудан бойынша жекелеген салықтық
жеңілдіктерді қолданушылардың ерекшеліктерін ескере бермейді.
Салық ... үшін ... ... жүргізу жөнінде дәлелдерді
көрсету бойынша білім беру, заң қызметтері, аудиторлық, консультациялық
және бухгалтерлік ... ... және ... ... ... салаларында айтарлықтай қиындықтар тудырады. Ал аталған қызметте үй
шеңберінде ... ... онда ... ... ... тіпті де
мүмкін болмай шығады. Мұнда тіпті рейдтік тексерулердің өзі де ... ... ... ... ... ... қызметін
тексеру тіпті қиын, өйткені олардың жұмысы тек аудан бойынша ғана емес,
бүкіл аймақ бойынша, республика ... ... де ... емес.
Салықтық тексерулер үшін салық төлеушілерді ұтымды (рационалды)
таңдауды қамтамасыз ету негізгі мәселе болып ... ... бұл ... ... сапалы түрде салықтық бақылау ... ... ... тиімді жүйесін қолдану ғана салық органдарының күш-жігерін
салықтық заң бұзушылықтар болуы нақты мүмкін ... ... ... ... ... ... ... бар екенін анықтау мақсатында салық
салушылар осындай ... ... ... қаржылық-шаруашылық
қызметтің нәтижелерін салыстырмалы талдауды жүзеге асырады.
Жеңілктерді ... ... ... ... салық салу
жұмысының перспективасын аймақтық жергілікті органдар ... ... ... ... ... бюджетке қаражаттардың түсуін қамтамасыз етуін емес,
бизнесмендердің салықтан құтылуына септігін тигізеді деп шешсе (бұл ... ... сөз ... жүр), онда шағын бизнеске салық салу ... қала ... ... ... Порохов Е.В., «Теория налоговых обязательств», Алматы – 2001
2. Ермекбаева Б.Ж. ... Г.А. ... ... ... 2005 –
3. Мельников В.Д., Ильясов К.К., «Финансы», ... ... ... М.Т. ... совершенствования системы управления налогами в
Республике Казахстан. - Алматы, Познание, 2000 г.
5. Юткина Т.Ф., «Налоги и ... ... ... Аймаков Б. Налоговая система в ... ... ... ... 1999. №8. – С. ... ... кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
8. Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане. Алматы. 2004. – 160 с.
9. Баязитова А. ... ... ... развития. // Мысль, Алматы, № 2 1999
г.
10. Баймуратов. У "Национальная ... ... - ... ... ... Д.Ю. ... ... – Москва: Финансы и статистика 2002
г.349стр.
12. Вареха Ю.М. "Влияние российской налоговой ... на ... ... ... и ... ... для экономики следствия"//
Менеджмент в России и за рубежом, №4 2006 г.
13. Юткина Т.Ф. "Налоги и налогообложение" - Москва 2000 ... ... М.Т. ... реформа и гармонизация налоговых отношений"
Санкт-Петербург 2001г.
15. Хан Дитгер "Планирование и контроль: концепция контроллинга" - ... ... ... В. ... весят налоги". Алматы: «Аян-адет» 2000 г. 40с.
17. Русакова И.Г., Кашин В.А. "Налоги и налогообложение" - Москва" ... 2003 ... ... К.А. "Как ... ... ... ... - Алматы
1997г.
19. Адырбеков И.А. Стратегическое ... ... ... и
практика становления рыночной экономики Казахстана. - Алматы, Казахстан,
2000 г.
20. Аттапханов К.А. ... ... как ... ... Казахстана. //Вестник по налогам и инвестициям, 2003. - №5.
– С
21. Худяков А.И., «Теория налогообложения», Алматы – 2002
22. ... С. ... ... и ... налогообложения в Казахстане.
//Столичное обозрение, 15 ... ... ... Т. «Что ... ... ... ... с
понедельника12.05.2002
24. Оспанов М. Наиболее слабым звеном в ... ... ... остается
налоговое администрирование. //Вестник по налогам и инвестициям, 2002. -
№2
25. Ромлекулов А.С. Контроль как ... ... в ... ... ... ... 2000. - №5
26. Арыстанбаева С.С. Проблемы налогового ... ... ... // ... КазГАУ . 2002. - №12.
27. Положение о Налоговом комитете по Кордайскому району Жамбылской области
от 01.03. 2004 ... ... ... ... ... Казахстан. Алматы, 1995Указ
29. Отчет Налогового Комитета по Кордайскому району ... ... ... ... ... Д.Г. ... и ... система зарубежных стран», Москва –
2003
31. Илимжанова З.У. "Управление и прогнозирование налогов"- ... 2000 ... ... А.Р." Налоговое планирование и создание компаний за рубежом" -
Москва 1999 г.
33. Акуов Т. «Малому бизнесу – ... ... 21 век , ... ... ... Б. ... развития МП в РК» , Аль-Пари , 2004 г.
35. Адамов В. ... ... ... ... ... ... ... г.
36. Бекбасаров А.У. Налогообложение индивидуальных предпринимателей. ... и ... ... ... ... А. Воздействие налогообложения на развитие малого и среднего
бизнеса //Азия: Экономика и жизнь, 2003. - ... ... Б.Ж. К ... ... налоговой системы
РК//Вестник КазГАУ, 2002. - №8
39. Асанов Ж. Малому бизнесу мешают многочисленные контролеры.// ... ... ... ... Ж.О., «Налогообложение предпринимательской деятельности в
Республике Казахстан: состояние и перспективы», Алматы – ... ...... ... ... заң ... |Заң бұзушылық түрлері |
| ... ... тұру ... бұзу |
| ... салу ... ... ... немесе оның есебін заң бұзу|
| |арқылы ... |
| ... салу ... ... |
| ... ... ... ... ... ұсынбау немесе |
| ... ... ... ... ... |
| |Салықтарды және ... да ... ... ... ... |
| ... және жеке тұлғалардың табыстарынан табыс салығын дұрыс ұстамау|
| |Салықтардың және басқа да міндетті ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... қызметі органдарының жұмысшыларын салықтарды есептеу және |
| |төлеу бойынша құжаттарды тексеруге жібермеу немесе ... да |
| ... ... |
| ... ... мен ... ... заңды талаптарын |
| ... |
| ... ... ... есеп және басқа да шоттары туралы салық |
| ... ... |
| ... ... салықтардың, айыппұлдардың, өсімпұлдардың сомасын |
| |өндіріп алу жөніндегі салық органдарының инкассолық талаптарын |
| ... |
| ... ... оның филиалын немесе өкілеттілігін заңды мемлекеттік |
| |тіркеуден өткізбей қызмет ету |
| ... ... ... және инвестицилық ережелерді бұза |
| |арқылы жүргізу |
| ... ... ... ... |
| ... ... жұмысшыларын жүргізілген операцияларды тексеруге |
| |жіберуден бас тарту ... ... ... Ф.С. ... в ... Алматы – 2002, |
|22-бет ... ... А. ... |Ф-03-1 ... ... ... мәселелері ... |1 ... жылы ... |
2 ...... және ... тексерулердің артықшылықтары мен
кемшіліктері
|Тексеру |Артықшылықтары ... ... | | ... ... органының орналасқан |- ірі елді-мекендерде тексеруді|
... ... ... ... ... ... ... ... ... | |
| ... есептерді және есеп| |
| ... ... | |
| | |- ... ... ... және |
| | ... ... ... |
| |- салық төлеушінің түрлі |- ... ... |
| ... ... ... ... және |
| ... ұсыну тәртібін тексеру|қарама-қайшылығы және бастапқы |
| ... ... ... және ... ... |
| ... да ... ... ... ... |
|Құжаттық|- алдын-ала құрылған жоспар |- ... ... және ... |немесе қандай-да бір өзгерістер |субъективті факторларға |
| ... ... ... |
| |- ... ... ... |- ... жұмысшылары мен |
| ... ... ... ... ... |
| | |сөз ... |
| |- есеп ... және ... | |
| ... қателіктерді | |
| ... жою ... | |
| | |- ... ... |
| | ... ... |
| | ... мен ... |
| | ... |
| |- ... ... | |
| ... ... | |
| |- әрі ... ... |- салықтық заңнаманың жекелеген|
| ... үшін ... ... ... ... ... |
| ... заң бұзушылықтарды көрсету.|түсіндіре алмауы ... ... ... Ф.С. ... в ... ... – 2002, ... |Қайнарбаева А. ... |Ф-03-1 ... ... ... ... ... |1 ... жылы |2006/2007 |
3 ...... ... ... ... салықтар және басқа да төлемдер
бойынша кірістерді талдау, мың теңге
|Көрсеткіштер |Код |2003 ж. |2004 ж. |2005 ж. |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... ... ... ... салығы|1 |77936,8 |191677,9 |194498,2 ... ... |2 ... ... |159442,9 |
|Жеке тұлғалардың табыс салығы |3 |38465,0 |53827,9 |55859,8 ... ... ... |4 |2729,7 |1394,5 |792,6 ... ... мүлік салығы|5 |15163,4 |14257,5 |13231,6 ... ... ... ... |6 |691,8 |655,2 |696,6 ... ... |8 |45492,1 |31404,0 |39906,1 ... ... ... |10 |2334,4 |3533,7 |3811,9 ... ... | | | | ... ... ... |11 |3325,1 |6056,5 |5502,0 ... ... | | | | ... жер салығы | | | |38,7 ... |19 |164,8 |960,7 |1571,3 ... ... ... ... | | | ... | | | | ... үшін төлемдер |26 |2190,8 |2218,3 |1966,1 ... ... ... |30 |625,9 |785,9 |232,9 ... | | | | ... ... |31 |710,0 |595,9 |214,8 ... ... тірекеуден |32 |206,9 |74,3 |20,4 ... | | | | ... ... |39 | |32,4 |20,4 ... ... ... ... |40 |1482,9 |1401,9 |1186,6 ... ... | | | | ... ... сатып алу |76 |1138,3 |1857,5 |1266,9 ... баж |77 |1988,3 |621,3 |773,1 ... ... |78 |189,7 |359,7 |555,7 ... ... ... үшін|80 |6085,1 |9652,7 |10336,0 ... | | | | ... ... мен |81 | | |1206,8 ... | | | | ... ... |88 |3328,3 | | ... | | | | ... ... салықтық |96 |2476,5 |2267,7 |3100,4 ... ... | | | | ... ... ... | ... |465115,3 |496231,8 ... | | | | |
|3 ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... ... тұлғалардың табыс салығы|1 |77936,9 |191678,0 ... ... құн ... |14 |58440,5 |84899,5 |45682,5 ... |70 |43,3 | | ... |19 |4731,7 |5442,3 |5331,9 ... бергені үшін төлемдер |23 | | |3031,7 ... ... ... қоры |28 |16640,8 |58,4 |1303,3 ... | | | | ... ... ластағаны үшін|80 |6085,1 |9652,7 |10336,0 ... | | | | ... ... ... |83 | | |15,2 ... | | | | ... ... |84 |1916,7 |32887,6 | ... емес ... |95 |1888,7 |3576,8 |608,8 ... ... бюджет | ... ... ... |
|бойынша | | | | ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ауданы бойынша салық комитетінің есебі (Н1 және Н2)
|Аты-жөні |Қайнарбаева А. ... |Ф-03-1 ... ... ... мәселелері |
|Бөлім |2 ... жылы ... |
4 ...... ауданы бойынша 2003-2005 жылдары есепке тұрған ... ... ... ... ... ... ... тұлғалар |181 |230 |235 ... ... |13 |21 |30 ... ... ... ... |8 |16 |13 ... ... | | | ... ... қызмет ететін |220 |330 |344 ... ... | | | ... |422 |576 |622 ... ... ... ... бойынша салық комитетінің есебі (Н1 және Н2)|
|Аты-жөні |Қайнарбаева А. ... |Ф-03-1 ... ... ... ... ... |2 ... жылы |2006/2007 |
5 ...... ... бойынша салық комитетінің салық жинау ... ... мың ... |2004 |2005 ... | | |, +/- |
|1 |2 |3 |4 ... ... салық төлеушілердің жалпы |44 |8 141,0 |+8097,0 ... | | | ... ... ... ... |44 |42 |-2 ... ... жалпы сомасы |84558,9 |58 708,5 ... ... ... 1) ... ... соның |47122,4 |35 495,0 |-11627,5 |
|ішінде: | | | ... ... ... |6070,8 |3289,1 |-2781,7 ... ... |30530,6 |19 164,7 ... ... ... |6905,9 |4 048,8 |-2857,1 ... Бюджетке қарызы бар жеке тұлғалар |0 |8 099,0 |8 099,0 ... ... ... ... |0 |5371,1 |5371,1 ... ... (104102, 104302, 104402 | | | ... бойынша) | | | ... ... 1) ... ... |0 |4 711,3 |4 711,3 ... ... |0 |659,8 |659,8 ... айыппұлдар |0 |0,0 |0,0 ... ... ... ... салық |30 |16 |-14 ... саны | | | ... ... ... ... бюджетке |38708,0 |4301,4 |-34406,6 |
|қарызының жалпы сомасы | | | ... ... 1) ... ... |24917,0 |2 084,5 ... ... ... |11169,0 |1 754,5 |-9414,5 ... ... |2622,0 |462,4 |-2159,6 ... ... орындалмаған салықтық | | | ... ... ... ету | | | ... | | | ... ескертулердің сомасы |16 |24 |8 ... ... |28484,0 |21053,0 |-7431,0 ... ... бойынша операцияларды | | | ... | | | |
|- ... ... ... салық |0 |2 |2 ... саны | | | |
|- ... саны |0 |2 |2 |
|- ... сомасы |0 |7 427,6 |7427,6 ... ... ... шектеу туралы |4 |2 |-2 ... | | | ... ... ... ... салық |4 |2 |-2 ... | | | |
|- ... ... |4258,6 |9 036,8 |4778,2 ... ... ... ... ... | | | ... ... | | | ... ескертулердің саны |18 |50 |32 ... ... |50779,3 |76060,4 |25281,1 |
|5 ... ... | | | |
|1 |2 |3 |4 ... ... банктік шоттарына | | | ... ... ... | | | |
|- ... саны |196 |96,0 |-100 |
|- ... сомасы |26712,5 |18 698,3 |-8014,2 |
|- ... ... ... ... алу |92 |53,0 |-39 ... саны | | | |
|- ... ... |10236,4 |10 100,3 |-136,1 ... ... ... ... алды | | | |
|- ... саны |5 |2,0 |-3 |
|- ... алу ... |18 |12,0 |-6 |
|- ... сомасы |372,6 |175,0 |-197,6 ... ... ... | | | ... ... ... | | | |
|- ... сомасы туралы ескерту алған |6 |2 |4 ... саны | | | |
|- ... ... |7672,3 |2078,5 |-5593,8 |
|- ... ... ... ... саны |2 |0 |-2 |
|- ... саны |2 |0 |-2 |
|- ... ... |356,6 |0 |-356,6 ... ... ... ... |13973,0 |17679,1 |3706,1 ... ... ... ... ... ... комитетінің есебі (Н1 және Н2)
|Аты-жөні |Қайнарбаева А. ... |Ф-03-1 ... ... ... мәселелері |
|Бөлім |2 ... жылы ... |
6 ...... ... және анықталған салықтық қарыздар бойынша
жұмыстарды талдау
|Көрсеткіштер |2004 ж. |2005 ж. ... |
| | | |лар, | |
| | | |+; - | ... ... ... тексерулер |65 |76 |11 |117,0 ... ... ... ... |48 |54 |6 |112,5 ... ... |17 |22 |5 |129,4 ... ... ... |11446,8 |13945,5 |2498,7 |121,8 ... ... ... |10420,0 |13402,4 |2982,4 |128,6 ... |1026,8 |543,1 |-483,7 |52,9 ... ... |2428,3 |2595,6 |167,3 |106,8 ... ... ... ... |11059,0 |9119,2 ... ... ішінде салықтар |10145,6 |9038,9 ... ... |913,4 |80,3 |-833,1 |8,8 ... ... ... ... |1759,6 |757,1 ... |
|6. Өндіріп алу пайызы |96,6 |65,4 | |67,7 ... ... ... |97,4 |67,4 | |69,2 ... |89,0 |14,8 | |16,6 ... ... |72,5 |29,2 | |40,5 ... ... ... ауданы бойынша салық комитетінің есебі (Н1 және Н2)
|Аты-жөні |Қайнарбаева А. ... |Ф-03-1 ... ... ... ... ... |2 ... жылы ... ... ...... ... салықтар мен басқа да төлемдер бойынша
қарыздардың, айыппұлдардың және өсімпұлдардың сомасы

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 47 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Салықтық әкімшілік мәселелері44 бет
Кеден төлемдері мен алымдарын төлеуден жалтару қылмыстарының алдын алу және ашу, тергеу60 бет
Макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуде салықтан жалтарынудың әсері6 бет
Салық төлеуден жалтарыну4 бет
Салық құқығы. Салық төлеуден жалтарынудың себептері3 бет
Салықтан жалтарынудың мемлекеттік бюджетке әсері10 бет
Салықтардан жалтарыну проблемалары және оларды шешу жолдары67 бет
Қазақстан Республикасы қылмыстық заңы бойынша кеден төлемдері мен алымдарын төлеуден жалтарғаны үшін қылмыстық жауаптылық64 бет
Абель ласерд атындағы автомобиль мұражайы12 бет
Астрофотометрия элементтері. Жұлдыздық шамалар9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь