Модельдеу,дискретті,теориялық.Case технологиялар


1. Модельдеу және оның типтері
2. Теоретико.графтық модельдер.
3. Дискреттік модельдеу
4. CASE құралдары туралы мәлімет.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1. Модельдеу және оның типтері. Модельдеу (моделирование; simulation) - кез-келген құбылыстардың, процестердің немесе объект жүйелерінің қасиеттері мен сипаттамаларын зерттеу үшін олардың үлгісін құру (жасау) және талдау; бар немесе жаңадан құрастырылған объектілердің сипатын анықтау немесе айқындау үшін олардың аналоктарында (модельде) объектілердің әр-түрлі табиғатың зеттеу әдісі. Модель төрт денгейде түпнұсқанын гноселогиялық орынбасары бола алады: 1 - элеметтер денгейінде, 2 - құрлым деңгейіде, 3 - қалып - күй немесе қызметік деңгейін, 4 – нәтижелер деңгейінде. Сипаты бойынша модельдеу объектінің геометриялық, физикалық, динамикалық және қызметтік сипатын нақты дәл береді. Идеалдық моделдеуге объектінің ойдағы бейнесі жатады. Ойша модельдеу тіл көмегімен іске асырылады. Компьютерлік модельдеу — бұл да оқып үйренетін объекті теориясының модельденуі. Модельденетін жүйе элементтерінің сапасына процедуралар, ал модельдеу объектісі жүйе болса, онда көрсеткіштер мен белгілер әсер етуі мүмкін.
Модельдеу үш элементтен тұрады:
• Субъект, мұнда адам зерттеуші қатысады;
• Зерттеу объектісі(жүйелер);
• Объект моделі(жүйелер), бұл объекті мен субъектіні байланыстырушы аралық.
Модельдеудің негізгі проблемаларының бірі ретінде түпнұсқа және модель дәрежесін анықтауды көрсетуге болады. Түпнұсқа және модельдер рөлінде болатын жүйелер әр түрлі және өзара толық ұқсас болуы мүмкін емес. Негізінде модельдеуде түпнұсқаның барлық сипаттары бейнеленбейді, тек қана сипаттамалық топтағылар анықталады.
Модельді уақыт факторына байланысты динамикалық және статистпикалық деп екі топқа жіктеуге болады.
Статистикалық модель деп объект жөнінде алынған ақпараттың белгілі бір уақыт бөлігіндегі үзіндісін айтуға болады.
Динамикалық модель уақыт барысындағы объектінің қасиеттерінің өзгерісін көрсету мумкіндігін береді. Бұл мәселелерді динамикалық модельге сүйене отырып анықтауға болады.
Материалдық модельді басқа сөзбен заттық немесе физикалық деп
айтуға да болады. Олар түпнүсқаның геометриялық және физикалық
қасиеттерін көрсетеді. Материалдық модельдердің қарапайым мысалдарға
балалар ойьшшықтарын алуға болады. Ойыншықтар көмегімен кішкене
кезінен бала қоршаған орта жөнінде түсінік ала бастайды. Мысалы, кішкене жұмсақ жолбарыс ойыншығымен ойнаған бала, зоопаркте оны бірден таниды.
Материалдың модель объектіні, процесті, құбылысты материалдың жағынан зерттеуге мүмкіндік береді.
Ақпараттық модельді қолмен ұстап, көзбен көре алмаймыз. Себебі, олар тек ақпараттарға ғана құрылады. Мұндай модельдер қоршаған ортаны ақпараттық жағынан зерттеуге мүмкіндік береді.
1. Вентцель Е.С. Исследование операций. – М., «Советское радио», 1972. - 552 с.
2. Вентцель Е.С. Элементы динамического программирования. – М.: Наука, 1964.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

Автоматика және электротехника кафедрасы

СӨЖ

Тақырыбы: Модельдеу,дискретті,теориялық.Case технологиялар.

Орындаған: Нұрғалиева Т.Т
Тобы: ВТ-305
Қабылдаған: Қожахметова Д.О

Семей 2015 ж

Мазмұны:
1. Модельдеу және оның типтері
2. Теоретико-графтық модельдер.
3. Дискреттік модельдеу
4. CASE құралдары туралы мәлімет.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі

1. Модельдеу және оның типтері. Модельдеу (моделирование; simulation) - кез-келген құбылыстардың, процестердің немесе объект жүйелерінің қасиеттері мен сипаттамаларын зерттеу үшін олардың үлгісін құру (жасау) және талдау; бар немесе жаңадан құрастырылған объектілердің сипатын анықтау немесе айқындау үшін олардың аналоктарында (модельде) объектілердің әр-түрлі табиғатың зеттеу әдісі. Модель төрт денгейде түпнұсқанын гноселогиялық орынбасары бола алады: 1 - элеметтер денгейінде, 2 - құрлым деңгейіде, 3 - қалып - күй немесе қызметік деңгейін, 4 - нәтижелер деңгейінде. Сипаты бойынша модельдеу объектінің геометриялық, физикалық, динамикалық және қызметтік сипатын нақты дәл береді. Идеалдық моделдеуге объектінің ойдағы бейнесі жатады. Ойша модельдеу тіл көмегімен іске асырылады. Компьютерлік модельдеу -- бұл да оқып үйренетін объекті теориясының модельденуі. Модельденетін жүйе элементтерінің сапасына процедуралар, ал модельдеу объектісі жүйе болса, онда көрсеткіштер мен белгілер әсер етуі мүмкін.
Модельдеу үш элементтен тұрады:
* Субъект, мұнда адам зерттеуші қатысады;
* Зерттеу объектісі(жүйелер);
* Объект моделі(жүйелер), бұл объекті мен субъектіні байланыстырушы аралық.
Модельдеудің негізгі проблемаларының бірі ретінде түпнұсқа және модель дәрежесін анықтауды көрсетуге болады. Түпнұсқа және модельдер рөлінде болатын жүйелер әр түрлі және өзара толық ұқсас болуы мүмкін емес. Негізінде модельдеуде түпнұсқаның барлық сипаттары бейнеленбейді, тек қана сипаттамалық топтағылар анықталады.
Модельді уақыт факторына байланысты динамикалық және статистпикалық деп екі топқа жіктеуге болады.
Статистикалық модель деп объект жөнінде алынған ақпараттың белгілі бір уақыт бөлігіндегі үзіндісін айтуға болады.
Динамикалық модель уақыт барысындағы объектінің қасиеттерінің өзгерісін көрсету мумкіндігін береді. Бұл мәселелерді динамикалық модельге сүйене отырып анықтауға болады.
Материалдық модельді басқа сөзбен заттық немесе физикалық деп
айтуға да болады. Олар түпнүсқаның геометриялық және физикалық
қасиеттерін көрсетеді. Материалдық модельдердің қарапайым мысалдарға
балалар ойьшшықтарын алуға болады. Ойыншықтар көмегімен кішкене
кезінен бала қоршаған орта жөнінде түсінік ала бастайды. Мысалы, кішкене жұмсақ жолбарыс ойыншығымен ойнаған бала, зоопаркте оны бірден таниды.
Материалдың модель объектіні, процесті, құбылысты материалдың жағынан зерттеуге мүмкіндік береді.
Ақпараттық модельді қолмен ұстап, көзбен көре алмаймыз. Себебі, олар тек ақпараттарға ғана құрылады. Мұндай модельдер қоршаған ортаны ақпараттық жағынан зерттеуге мүмкіндік береді.
Ақпараттық модель дегеніміз -- объектінің, процестің, қубылыстың қасиеттері мен күйін сипаттайтын ақпарат жиынтығы және сыртқы әлеммен өзара байланыс болып табылады.
2. Теоретико-графтық модельдер. Теориялық модельдер заңдылықты оқу негізінде тұрғызылады. Формальдық модельдер (мысалы, эмперикалық) қарағанда олар көптеген жағдайларда әмбебап және технологиялық параметрлерді өзгертудің кең диапазондары үшін әділетті. Теориялық модельдер сызықтық және сызықтық емес болуы мүмкін, ал модельдің айнымалыларының көптеген мәндерінің қуаттылығына байланысты үзіліссіз және дискреттік деп бөлінеді. Технологиялық жобалау кезінде айнымалылары өзіндік дискреттік шамаларды ұсынатын дискреттік модельдер кең таралған, ал көптеген шешімдер - жұп модельдерді сондай-ақ динамикалық және статистикалық деп айырады. Технологиялық жағдайларды жобалаудың көптеген жағдайларында теңдеулері объекттегі процестердің инерттілігін ескермейтін статистикалық модельдер қолданылады.
Толық ММ жобаланатын объекттің барлық элементтерінің байланысы ескеріледі, Мысалы маршруттық технология. Макро - ММ элемент аралық байланыстардың аз санын бейнелейді. Аналогтық ММ функционльды модельдерді (теориялық немесе эмперикалық) ұсынады, технологиялық процестердің параметрикалық оптимизациясы кезінде қолданылады. Алгоритмдік ММ алгоритм түрінде ұсыналады. Имитациялық модель объектке енгізілген сыртқы әрекеттер кезінде зерттелетін объекттің өзін ұстауын сипаттайтын алгоритмдік болып табылады.
Нақты есептер жағдайында эффективті математикалық модельдеудің типін таңдау оның технологиялық барлығымен, шығыс технологиялық ақпаратының бейнелеу формасымен, зерттеудің жалпы мақсатымен анықталады. Функциональдық ММ жалпы түрі келесідей болады:
Есептің күрделілігіне байланысты модельдерді құрудың әртүрлі принциптері қолданылады.Үнемі дәлдігі оң , бірақ тәжірибе үшін өте пайдалы модельді дайындау қажеттілігі туындайды. Екі тапсырмалар туындайды: бір жағынан сандық шешімді алу бәрәнен оңай модельді дайындау керек ,ал екінші жағынан- модельді максимальді кмүмкін дәлдігін қамтамасыз ету. Модельді қарапайымдылау мақсатымен айнымалыларды жою, айнымалылар сипатын өзгерту, айнымалылар арасындағы фунционалды қатынсаты өзгерту (мысалы, сызықтық аппроксимация), шектеулерді өзгерту (олардың модификациясын ,есептер шартына шекреулерді біртіндеп өзгерту) секілді тәсілдер қолданылады. Есептердің құрылымын зерттеу кезінде тиімді құрал бола тоырып, модельдер жаңа стратегияларды табуға мүмкіндік береді.
3. Дискреттік модельдеу - оқиғалардың үзіліссіз табиғатынан абстракциялануды жəне модельденетін жүйелердің негізгі оқиғаларын ғана қарастыруды ұсынатын модельдеу тəсілдемесі. Дискреттік-оқиғалық модельдеу неғұрлым дамыған жəне жаппай қызмет көрсететін логистикалар мен жүйелерден көлік жəне өндірістік жүйелерге дейін - қосымшалардың аса үлкен аясына ие. Модельдеудің осы моделі ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Case - технологиясы
Аналитикалық модельдеу. Имитациялық модельдеу
Аналитикалық модельдеу. имитациялық модельдеу. массалық қызмет көрсету жүйесін модельдеу
Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары
Информатика курсында білімді моделдеу
Дискреттік модельдеу
Екіөлшемді дискретті кездейсоқ шамалар
Дискреттік модельдер. Теоретико-графтық программалау. CASE- технологиясы. Детерминделген модельдер
Ақпараттық модельдеу
Аналитикалық модельдеу. имитациялық модельдеу. кластерлық анализ
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь