Бу турбинасын жобалау кезіндегі негізгі есептер жайлы


Кіріспе 3
1 Турбинада сұрыпталған бу энергиясы өндірілмеуі және турбинаға бу шығыны коэффициенттерінің есебі 4
2 Турбинадағы будың кеңею процесінің есебі 5
3 Турбинадағы бу параметрлерін анықтау 6
Қорытынды 8
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 9
Турбинаның ыстық жағдайынан жеңіл түсу мақсатымен оның жұмыс уақытында жүктеме астыңдағы бу температурасының оңтайлылығын жоғарылату, соңғының алдындағы камераға ЖҚЦ алдыңғы тығыздалғандары беріледі, ыстық буды реттейтін клапондардың штоктарымен араластыру есебінен немесе бастапқы бу құбырының есебінен жоғарылайды.
Турбина автоматты тоқтатқыш клапонның алдында өлшенген, 535°С температура шамасында және қысым 9,0МПа болған жағдайындағы жаңа бумен жұмыс істеуге есептелінген. Конденсаторға кірердегі суытылатын сулардың есепті температурасы 10°С. Суытылатын судың номиналды саны– 16000 м3/сағ.
Жаңа будың номиналды шығыны - 420т/сағат құрайды, номиналды режимдегі конденсаторға келіп түсетін будың минималды есепті саны, жүйелі жылытқыштар жылытудың төменгі және жоғарғы сатыларында қосылған, жабық диафрагма 18 т/с құрайды.

Турбинада өндірілетін нақты теплоперепад:
∑Hi = HiЦВД + HiЦСД + HiЦНД = 423 + 736 + 488 = 1647 кДж/кг
Аралық бу қыздырғышсыз турбинада сұрыпталған бу энергиясы өндірілмеу коэффициенті келесі теңдеумен анықталады:
yi =
1. Ривкин С. А., Александров А. А. Термодинамические свойства воды и водяного пара. – М.: Энергия, 1975. – 79 с.
2. В. Я. Рыжкин Тепловые электрические станции. – М.: Энергия, 1976. – 447 с.
3. Паровые и газовые турбины./М. А. Трубилов, Г. В. Артемьев, В. В. Фролов и др.: Под ред. А. Г. Костюка. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 345 с.
4. Щепетильников М. И., Хлопушин В. И. Сборник задач по курсу ТЭС. -,: Энергоатомиздат, 1983. – 175 с.
5. Баженов М. И., Богородский А. С. Сборник задач по курсу «промышленные тепловые электростанции». – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 128 с.

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 4 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті

Инженерлік-технологиялық факультет
(факультеттің атауы)

Техникалық физика и жылуэнергетика кафедрасы
(кафедраның атауы)

СӨЖ
(жұмыстың аты)

Жылулық және атомдық электрстанцияларының қозғалтқыштары
(пән аты)

Бу турбинасын жобалау кезіндегі негізгі есептер
(жұмыстың тақырыбы)

Орындаған: ТЭ-317 тобы студенті Тексерген: Қасымов. А. Б.
(Оқытушының аты-жөні)
___________ Оразкенов. Б. Е.
(қолы) (Студенттің аты-жөні)
____________ ____________ _______ _____ ____________
(баға) (күні) (қолы) (күні)

Семей қ.
2015 ж.

Мазмұны

Кіріспе 3
1 Турбинада сұрыпталған бу энергиясы өндірілмеуі және турбинаға бу шығыны коэффициенттерінің есебі 4
2 Турбинадағы будың кеңею процесінің есебі 5
3 Турбинадағы бу параметрлерін анықтау 6
Қорытынды 8
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 9

Кіріспе

Турбинаның ыстық жағдайынан жеңіл түсу мақсатымен оның жұмыс уақытында жүктеме астыңдағы бу температурасының оңтайлылығын жоғарылату, соңғының алдындағы камераға ЖҚЦ алдыңғы тығыздалғандары беріледі, ыстық буды реттейтін клапондардың штоктарымен араластыру есебінен немесе бастапқы бу құбырының есебінен жоғарылайды.

1 Турбинада сұрыпталған бу энергиясы өндірілмеуі және турбинаға бу шығыны коэффициенттерінің есебі

Турбина автоматты тоқтатқыш клапонның алдында өлшенген, 535°С температура шамасында және қысым 9,0МПа болған жағдайындағы жаңа бумен жұмыс істеуге есептелінген. Конденсаторға кірердегі суытылатын сулардың есепті температурасы 10°С. Суытылатын судың номиналды саны - 16000 м3сағ.
Жаңа будың номиналды шығыны - 420тсағат құрайды, номиналды режимдегі конденсаторға келіп түсетін будың минималды есепті саны, жүйелі жылытқыштар жылытудың төменгі және жоғарғы сатыларында қосылған, жабық диафрагма 18 тс құрайды.

Турбинада өндірілетін нақты теплоперепад:
∑Hi = HiЦВД + HiЦСД + HiЦНД = 423 + 736 + 488 = 1647 кДжкг
Аралық бу қыздырғышсыз турбинада сұрыпталған бу энергиясы өндірілмеу коэффициенті келесі теңдеумен анықталады:
yi =
Аралық бу қыздырғышы бар турбина үшін:
yi =
Сұрыптау үлесінің турбинада сұрыпталған бу энергиясы өндірілмеу коэффициентіне көбейтінділер жиынтығын анықтаймыз:
∑αi*yi = α1*y1 + α2*y2 + α3*y3 + α4*y4 + α5*y5 + α6*y6 + α7*y7 = 0,1684 кДжкг
Турбинаға бу шығыны:
D0 = кгс

мұндағы: ηм - турбинаның механикалық ПӘК-і (ηм = 0,990,995),
ηг - генератор ПӘК-і (ηг = 0,9750,99).
Сұрыптаулардан бу шығыны:
Di = αi*D0, кгс;
Қоректік су шығыны:
Dпв = αпв*D0 = 1,04*149 = 155 кгс
Аралық бу қыздырғышқа бу шығыны:
Dпп = D0 - D1 - D2= 129,7 кгс
Үрлеуге бу шығыны:
Dпр = αпр*D0 = 2,98 кгс. [1]
ЛМЗ-ның К-100-90 түріндегі бу турбинасының номиналды қуаттылығы 110 мың. кВт және максималды 115 мың. кВт 3000 айналыммин конденсациялық қондырғы мен екі сатылы желі суының қайнатылып келуі генератордан айнымалы тоқтың қуаттылығы 120 мың. кВт ТВФ-120-2 түріндегі сутегінің суытылып үздіксіз келуіне арналған.
Турбинада екі жылытқыш іріктеу (құрал) бар олар - жоғарғы және төменгі, жүйелі суды сатылап жылытуға арналған.
Номиналды жылыту жүктемесі (жиынтық екі іріктеу бойынша)
175 Гкалсағ (Q буы =340 тсағ) жаңа будың номиналды параметрлерінде қамтамасыз етіледі, конденсаторға кірердегі номиналды шығындағы суытылатын судың температурасы 10оС.
Турбина жиырма жеті сатыдан тұратын, бір білікті үш цилиндрлі агрегат болып табылады. Турбинада буды бөлетін шүмек бар. Бу қораптарында орналасқан цилиндрде қайнатылған жаңа бу, тоқтатқыш клапоннан қайта жүретін тұрбалар арқылы төрт реттеуші клапонға түседі.
ЖҚЦ - бу жүргіздіретін орташа мойынтіректің жағында орналасқан (жоғары қысымды цилиндр ағымға қарсы орта қысымды цилиндрге сәйкес жасалған). Соған сәйкес ЖҚЦ - сол жақ айналымы күрек тәріздес құрылғы. Екі реттеуші клапон ЖҚЦ жоғарғы жағында орналасқан және екеуі төменде орналасқан. Барлық клапондар бір тоқымды, жүктен босатылған емес. Жоғары қысымды цилиндр - құйылған, арнайы құйылған (табандары) бар, олар турбина мойынтірегінің алдыңғы және екіншісіне сүйенеді. Цилиндрде екі реттелінетін топай саты мен сегіз қысым сатысы бар. Ротор тұтас қорытылған жоғарғы қысым. [2]
Турбинаның ыстық жағдайынан жеңіл түсу мақсатымен оның жұмыс уақытында жүктеме астыңдағы бу температурасының оңтайлылығын жоғарылату, соңғының алдындағы камераға ЖҚЦ алдыңғы тығыздалғандары беріледі, ыстық буды реттейтін клапондардың штоктарымен араластыру есебінен немесе бастапқы бу құбырының есебінен жоғарылайды.
Пайдалы судың қайнауы 232 оС температурасына дейін турбинаның номиналды жүктемесі кезіндегі регенераторды қондыру арқылы жүзеге асады.
Кері клапондар, турбинадан шыққан бу іріктеу құбырларында қондырылған турбина ротарының кері ағын буының екпінін жою үшін қызмет етеді. Олардың еріксіз жабылуы үшін жетегінің клапондары жабдықталған. Генератордың желіден сөндірілуі тоқтатқыш клапонды жабу кезінде жетектердің жүзеге асуы. Жетектер взводы қашықтықтан щит арқылы өндіріледі. [3]

2 Турбинадағы будың кеңею процесінің есебі

Таза будың параметрлері бойынша Р0 = 12,75 МПа и t0 = 565°С h - s диаграммада О нүктесін табамыз (сурет 7) ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Бу турбинасын жобалау кезіндегі негізгі есептер
Турбинаны жобалау кезіндегі негізгі есептер
Бу қазанының жұмысы кезіндегі бу шығындары және ПӘК
«Батыс-2» кешеніндегі бу қазандығының автоматтандырылуын жобалау
Қатты су арынды режим кезіндегі гидродинамикалық есептер
Парсонның бу турбинасы жайлы ақпарат
Бу қазанының беттері жайлы мәлімет
Бу қондырғысын автоматтандыру
Ақтөбе мұнай өңдеу зауытының бу генераторының автоматтандырылуын жобалау
Персонның бу турбинасы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь