Web программалау тілі

Веб-программалау– веб бағдарламаларды құруға арналған программалау бөлімі.
Веб-программалау тілі – веб технологиялармен жұмыс жасауға арналған программалау тілдері. Веб-программалау тілдерін екіге бөлуге болады клиенттік және серверлік.
Клиенттік - атауынан сай клиент тілдер үшін бағдарлама клиент жағында өңделеді , әдетте, олардың браузерді орындайды.Бұдан клиент тілдеріндегі ең үлкен қиындық пайда болады. Бағдарлама (скрипт) орындалуының бастысы браузермен тығыз байланысты. Бір браузердің нұсқалары әртүрлі болса, программалауда өзгеше орындалады. Клиенттік серверде жұмыс жасағанда серверге жүктеме аз түседі. Бірде бір артықшылығы осыда деп айтуға болады.
Серверлік – қолданушы кез-келген жүктеме орындағанда бірінші болып сервер орындайды. Процесстер аяқталғаннан кейін ғана қолданушыға файл түрінде келеді. Файлдар типі HTML, PHP, ASP, ASPX, Perl, SSI, XML, DHTML, XHTML болады.
Жұмыс бағдарламасы сайт орналасқан серверде толық тәуелді болып табылады, және белгілі бір тілде нұсқасы қолдану толығымен орындалады. Серверлік программалау тілдері жататындар: PHP, Perl , Python, Ruby, кез келген .NET тілді ( технология ASP.NET ) , Java , Groovy .
Серверлік программалаудың басты мүмкінділігі ДБ жүйесімен қолдану байланыстылығы. Кезкелген уақытта қолданыста болады.
        
        СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ОӨЖ
Тақырыбы:Web программалау тілі
Орындаған: Самажанов Н.Р. ... ... ... 2015
Веб-программалау - веб бағдарламаларды құруға арналған программалау бөлімі.
Веб-программалау тілі - веб ... ... ... ... программалау тілдері. Веб-программалау тілдерін екіге бөлуге болады клиенттік және ... - ... сай ... ... үшін ... ... жағында өңделеді , әдетте, олардың браузерді орындайды.Бұдан клиент тілдеріндегі ең үлкен қиындық пайда болады. Бағдарлама ... ... ... ... ... ... Бір ... нұсқалары әртүрлі болса, программалауда өзгеше орындалады. Клиенттік серверде жұмыс жасағанда серверге жүктеме аз ... ... бір ... ... деп ... ... - ... кез-келген жүктеме орындағанда бірінші болып сервер орындайды. Процесстер аяқталғаннан кейін ғана қолданушыға файл түрінде келеді. Файлдар типі HTML, PHP, ASP, ASPX, Perl, SSI, XML, DHTML, XHTML ... ... сайт ... серверде толық тәуелді болып табылады, және белгілі бір тілде нұсқасы қолдану толығымен орындалады. Серверлік программалау ... ... PHP, Perl , Python, Ruby, кез ... .NET ... ( технология ASP.NET ) , Java , Groovy .
Серверлік программалаудың басты мүмкінділігі ДБ ... ... ... ... ... ... ... Web - серверге жіберілетін скриптердің көмегімен Web-беттерінің динамикалық генерациясына қажетті бағдарламалау тілі. Сіз бетті РНР және HTML-дің көмегімен ашасыз. ... ... ... ашқанда, сервер html-код қосылған РНР операторларын орындайды және нәтижені пайдаланушының браузеріне ... Бұл ... дәл ... ASP және Cold ... ... ... Дегенмен ASP және Cold Fusionға қарағанда, РНР ашық бастапқы кодты өнім ... ... және ... ... РНР Windows NT және Unix-тің көптеген версияларында жұмыс жасайды. Ол Аpache - дегі ... ... ... ... Егер ... Apache ... түрінде болса РНР оңай және жылдам жұмыс жасайды. Бұл кезде процессті жасауға байланысты ... ... ... ... Сондықтан нәтижесі тез шығады және сервердегі сақтаудағы шығынды азайтатын mod _perl-ді орнатудың қажеттілігі ... ... ... ... операциялардан басқа сіз РНР көмегімен НТТР-тақырыптарды қалыптастырып HTTP орната аласыз. Сонымен ... ... ... ... ... ... бағыттай аласыз. РНР берілгендер қорына енуге үлкен мүмкіндіктер ашады. Бұл сізге PDF ... ... ... ... ... жасауға мүмкіндік береді.
РНР операторлары сіздің бетіңізге Web-беттерді қойып береді, сондықтан арнайы ортада жүзеге асырудың қажеттілігі туындамайды. Сіз РНР-кодының ... ... ... Бұл тегтердің арасындағылардың барлығы РНР код ретінде ... РНР ... ... Си және Рerl ... ұқсас келеді сіз ауспалыларды оларды пайдаланудан бұрын ... ... ... ... оңай ... ... Дегенмен РНР Apache құрылған жағдайда бәрінен жылдам жұмыс жасайды. РНР Web - ... оны ... ІІS және Netscape ... Server ... реті бар. Егер ... РНР ді орнатуға бағдарламалық қамтамасыз етудің көшірмесі жоқ болса, оны сізге ресми Web - сайттан ала аласыз. Ол ... сіз РНР дің ... ... мен ... бейнеленген түсіндірілген жетекшілікті таба аласыз.
Соңғы он бес жылдары интернеттiң қиял-ғажайып дамуы және адамдардың арасындағы қарым-қатынастың жаңа ... ... Бұл ... алдыңғы өлкелерiне (WWW ) World Wide Webде болады.
НТМL (HyperText Markup ... ... ... ... World Wide Web (WWW) ... тараған гипермәтіндік жүйені әзірлеу технологиясының бір компоненті ... 1989 жылы Тим ... ... ... тілі ... ... құрылымын полиграфиялық деңгейде ресімдеумен сипатгауға мүмкіндік береді. Нәтижелендіруші құжат әр түрлі иллюстрацияны, аудио-, бейне-фрагменттерді және т.б. ... ... тіл ... ... Лари Уолл мәтіндер мен файлдарды өндеу үшін ойлап тапты. Реrl-дың шифрын былайша ашуға болады: Practical Extraction and Report Language ... іс ... ... және есептіліктерді жасаудың тілі).
W 30 консорциум ұсынған виртуль шындықты моделдейтін Virtual Reality Modeling Language (VRML) тілі WWW ... ... үшін үш ... ... ... ... ... сипаттауға арналған. Ол жалпақ кескіндерді суреттеуде пайдаланылатын НТМL белгілеудің ... ... ... ... ... тілі ( ... деп ... желілерде жұмыс істейтін программаларды (қолданбаларды) жасауға арналған. Java тілінде жазылған программалар көбінесе ғаламдық желілерге (в глобальной сети) динамикалық жарнамаларды орналастыруда ... Java ... ... ... ... , осылайша пайдаланушылардың назарын аударады.
SUN Microsystems және Netscape Communications корпорациялары JavaScript ... ... Java және ... ... WWW ... ... ... қолданбалы программаларды жазуға мүмкіндік бар.
Intranet-қосымшаларды өңдеу үшін ... ... мен ... кең ... қолданылады:
-- Web-құрылымын құруға арналған HTML гипермәтінінің тілі;
-- Үшөлшемді сценаларды басқаруға арналған VRML виртуальды ... ... Java тілі және ... ... ... құралдары;
-- Интерактивтібеттердіөңдеугеарналғансценарийтілдері.
Java - бұларнайытаратылғанортағаарналыпқұрылғанқосымшалардыөңдеудіңқазіргікездегітілі.Java - программистердіңұзақоқуынқажететпейтінқарапайымобъектілі-бағытталғантіліболыптабылады.Java программалаудыңтаныстілі, мұндағы Java ... ... - ... - ... ... технологиясыкелесінегізгібөліктердентұрады: Java объектілі-бағытталғантіліндегіпрограммалаужәнемобильді Java байткодтарынөңдеу, соныменқатар JavaScript программалауыдакіреді.
Java ортасындағыпрограммалаужүйесікомпьютерлікплатформағаарналғанпрограммалардыкомпилирлеугемүмкіндікбереді.Бұлжағдайда Java-программалардыңбастыерекшелігі - қауіпсіздікжәнетаратылғанжүйелердіқамтамасызететін Java топтарынқолдануболыптабылады.
Мобильді Java ... ... HTML ... APPLET тегыенгізілгенболатын. HTML құжаттардыңөңделуібраузерменорындалады, яғниеңбіріншіқұжатсұралады, оныңмазмұныталданады, кейінегер APPLET тегтеріболса, апплеттержұктеледі.Бұлсызбаданбраузердіңбіруақыттабайт-кодтардыңинтерпретаторыретіндедеқолданылатыныанықталады.
Қазіргікезде Java-ғапрограммалардыңвизуальдыөңдеужұйелерініңбірнешетүрлеріенгенболатын:
-- Sun фирмасыныңJavaWorkShopпрограммасы;
-- Symantec фирмасының Symantec Café for ... Windows NT ... Borland ... Latte ... ... фирмасыныңVisial J++ программасы;
JavaScriptтілі Netscape компаниясымен HTML беттердіқараутіліретіндеөңделді.JavaScript тілі - ... ... тілі Netscape ... ... ... ... Navigator-дыңжұмысаймағыныңэлементтерісияқтыобъектілергенегізделген. Бұлмаңыздыпрограммалардыжазуғамүмкіндікбереді. JavaScript тілініңкөмегіменлокальдыанықтамалықжұйесіжәнеграфикасыбаркөптерезеліинтерфейстіұйымдастыруғамүмкіндікбереді. JavaScript тіліндебірнешефункционалдықмұмкіндіктерді: жаңатерезеніңашылуы, калькулятордыпрограммалауғажәнемәтіндіжүзегеасыруғаболады.
Intranet-кебайланыстыбастыхаттамалар мен ... ... пен ... ... ... ... CGI шлюзді интерфейс;
-- тиімдіқосымшалардықұруғаарналған Web-серверлердіңқолданбалыинтерфейстері;
-- мобильдіJava-қосымшалардыңмәліметтербазасынакіруінеарналған JDBC интерфейсі.
Осыаталғанхаттамаларменинтерфейстерденбасқа Intranet-тепочталықпротоколдар, ... ... ... ... www-дің әрекеттері гипермәтінді беруге арналған HTTP хаттамасына тығыз байланысты болып келеді. Басқа да хаттамалардасияқты HTTP ... да ... ASCII ... арқылыберілетінкомандаларжиынтығыболады. HTTP транзакциясытөртбөліктентұрады: қосылудыорнату, сұраныс, жауапжәнеаяқтау. Клиент-программасы ... ... ... ... HTTP ... HTTP ... ... немесе сервер қосылудыжабады. HTTP-ң әрбіртранзакциясы осы сипатталғансызбағабағынады. Көпжағдайда HTTP ... бар ... (HTML ... ... ... бар файл ... видео, дыбыснемесемультипликациясы бар файл) сұрайды.
CGI - CommonGatewayInterfaceспецификациясы NCSA тобыменұсынылды. CGI интерфейсіарнайыwwwмүмкіндіктерінкеңейтуүшінөңделді. CGI интерфейсіндеқосылуәдісіқарапайымболыпкеледі. HTTP хаттамасындасипатталғанкіруәдістері CGI ... ... ... API ... InternetInformationServer-геарналған ISAPI жәнеNetscapeсерверінеарналған NSAPI.
ISAPI-дің DDL-кітапханаларыекікіріснүктегеиеболады:
-- Get ... Version - ... ... - ... ... GetServerVariable - қосымшаақпараттыатыбойыншасұрау;
-- ReadClient - ... ... ... - ақпаратты HTTP-клиенткежіберу;
-- ServerSupportFunction - сервергеорналасужәнепроцестіңжағдайытуралыақпараттықайтару.
NSAPI интерфейсі ISAPI интерфейсінеұқсасаболыпкеледі, бірақсерверконфигурациясыментығызбайланыстыжәнеанағұрлымкүрделіболыпкеледі.NSAPI интерфейсініңәрбірфункцияконфигурациясыNetsiteконфигурациясыныңобъектілімәліметтербазасындаберілуқажет.NSAPI ... ... ... ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
JSP, PHP, ASP Web программалау тілдеріне шолу. Сайт құру кезеңдері5 бет
VBSCRIPT программалау технологиясы көмегімен Web сайт құру84 бет
Web- программалау тілдері6 бет
Интернетте программалау технологиясын, Web builder бағдарламасын зерттеу және негізгі әдістерін үйрене отырып, «Дүниетану» деп аталатын оқу-танымдық сайт жасақтау39 бет
C# Тілінің негіздері32 бет
Delphi программалау ортасы туралы10 бет
HTML тілі6 бет
WEB-САЙТТАР ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ОНЫ ҚҰРУ НЕГІЗДЕРІ48 бет
WEB-сервер түсінігі және оны ұйымдастыру кезеңдері48 бет
WEBbrowser компонентін қолданып бағдарлама құру16 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь