Шағын комплектілі мектепте өзбетінше жұмысты ұйымдастыру

МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..2

I тарау. Өз бетінше жұмыстың педагогикалық.психологиялық
мәселелері
§1.1. Өзбетінше жұмыстың педагогика ғылымындағы түсінігі ... ... ... ... ... ... 3
§.1.2. Шағын комплектілі мектепте математиканы оқытудағы өзбетінше жұмыстың түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5

II тарау. Шағын комплектілі мектепте өзбетінше жұмысты
ұйымдастыру.
§2.1. Өзіндік жұмыс дербестік таным әрекетінің ұйымдастыру формасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12
§.2.2 .Математика оқулығы, өзбетінше жұмысты ұйымдастыру құралы...16
§.2.3. Диференциалды оқыту элементтерін өзбетінше жұмысты ұйымдастыруда қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..19
§2.4. Шығармашылық тапсырманы орындау.өзбетінше жұмыс істеуге тәрбиелеу жолы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..22
§2.5 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруда бағдарламалап оқыту ... ... ... ... ... ..25
§2.6.Өзбетінше жұмыстарды пайдалану іс.тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... .30

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .47

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48
Кіріспе.
Еліміздің егемендік алып, тәуелсіздіктің даңғыл жолына түсуі саяси-әлеуметтік өміріміздің басты буыны - білім саласына да көптеген өзгерістер алып келді.
Бүгінгі заман талаптары білім мекемелері мен ұстаздар алдына орасан зор міндеттер жүктейді. Сондықтан қазіргі таңда ауыл мектебіне, оның ішінде шағын комплектілі мектепке ерекше көңіл бөлініп, оның мәселелері мемлекеттік деңгейде көтерілуде. Ауыл мектебі - қашанда дана мен даралар шыққан білім ордасы, тәрбие мен білімнің сарқылмас кәусар бұлағы. Сондықтан да болар Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолдауымен 3 жылымызды «Ауыл жылы» атағаны, яғни сондықтан ғылыми жұмысты «Шағын комплектілі бастауыш мектепте математикадан өз бетінше жұмысты ұйымдастыру» атты курстық жұмыс жазудан бастадым.
Зерттеу әдісі — педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерден тақырыпқа сай материалдар жинақтау, озат тәжірибелі мұғалімдер сабағына қатысу, бақылау ізденушілік және зерттеушілік жұмыстары.
Зерттеу объектісі - шағын комплектілі мектепте оқушыларға математиканы оқыту процесі.
Зерттеу пәні - шағын комплектілі мектепте ұйымдастыруды үйрету жолдары мен әдістері
Зерттеу мақсаты - шағын комплектілі мектепте математикадан өз бетінше жұмыстың түрлерін ұйымдастыру арқылы олардың ойлау қабілеттерін арттырып, теориялық білімді тереңдете түсуі, пәнге деген қызығушылығын қалыптастыру; оқушылырадың логикалық ой-өрісін кеңейтіп, ізденушілік қасиеттерін тәрбиелеу.
Зерттеу міндеті - 1. Шағын комплектілі мектепте математикадан өз бетінше жұмыстардың түрлері және оны оқытуда пайдалану;
2. Шағын комплектілі мектептің бастауыш класс мұғалімдерінің озат іс-тәжірибелері мен әдіс-тәсілдерін, олардың түрлерін жинақтап қорыту.
Зерттеу нәтижесі - 1. Бастауыш класта математиканы оқытуда;
2. «Педагогика және бастауыш мектепте оқыту әдістемесі» мамандығына арнайы семинар және студенттердің педагогикалық іс-тәжірибесінде көмекші құрал ретінде пайдалануға болады.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Асқарбаев А., Храпченко Г.М. Мектептердегі оқытудың
мазмұны мен әдістері. Алматы. «Мектеп», 1981
2. Әлиева К.С., Бэйдібекова Е., Ысқақоваа Ә. Шағын
комплектілімектептің бастауыш кластарында математикадан
өзбетінше жұмыстарды ұйымдастыру. Шымкент, 1992.
3. Бэйдібекова Е. I. Логикалық ойлауға үйрету (Бастауыш
мектеп.-Алматы, 1987.№3.)
4. Бантонова М.А., Бельтюкова Г.В., Половшикова А.М.
Методика преподования математики в начальник классах:
учебн. Пособие. (Под. Редак. М.А. Бантовой.-М.:Просвечение,
1975-335с.)
5. Бантова М.А. және т.б. «Бастауыш кластарда математиканы
оқыту метдикасы »Алматы. «Мектеп»,1978
6. Демидова С.И., Деницева Л.О. Самостоятельная работа
деятельность учащихся при обучени математике. Сб. Статей. -
М.:Просвечение,1985.
7. Истомина Н.В. и др. «Практикум по методико преподования
математики в нач. классах». М.: Просвещение,1986 г.
8. Ирощников П.П.Обучение математике в малокомплектной
школе. М.: Просвещение,1988.
9. Концевая Л.А. Исползьзования учебника в самостоятельной
работе школьника.( Проблемы школьного ученика.( Сборник)).
Вып. 2.- М.: Просвещение,1974-66-77с.
10. Құлмағанбетова Б. «Аз комплектілі мектепте сабақты ұйымдастыру». Алматы. «Мектеп,» 1976
11. Менчиская Н.А., Моро М.И Вопросы методики и психологии обучения арифметике в начальных классах.- М.: Просвещение, 1983.
12.ОспановТ.К. Бастауыш кластарда математиканы оқыту методикасы,- Алматы, 1987.-1446.
ІЗ.Пышкало М.А. и др «Самостоятельная работа учащихся в малокомлектной школе».-М.: Педагогика, 1974
14.Самостоятельная работа учащихся. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1984.
15.Сәтімбеков И. Математиканы қалай қызғылықты өткізуге болады (Бастауыш мектеп.-Алматы,1987.№5.)
16.(Бастауыш мектеп 2002 №7, «Ауыл мектебі»
17. Ауыл мектебі 2003, № 5
18. Шағын комплектілі мектеп 2004, № 3
19. Қазақстан мектебі 2003, №9 (өзіндік жұмыс - кәсіби біліктілік көзі)
20. Теория и методика воспитательной работы Под рук.
Л.В.Байбородовой, А.Э.Мельников, Ярославль 2000.
21. Қазақстан мектебі 2004, №4 (Шағын кешенді мектепте)
22. Бастауыш мектеп 2002, №4 (Шағын жинақталған мектептерде)
23. Бастауыш мектеп 2000, № 4 (Өзіндік жұмыстың маңызы және оны ұйымдастыру жолдары)
24. Әдіскер мұғалім 2005, № 3 (өзбетінше жұмыстарды
ұйымдастыру)
25. Бастауыш мектеп 2002 № 7, "Шағын жинақталған
мектептерді дамыту тұжырымдамасының жобасы және оны
тәжірибеге енгізу жолдары"
26. Бастауыш мектеп 2002 № 7. Шағын комплектлі мектеп:
"Мазмұны мен әдістері".
27. Бастауыш мектеп 2002 № 7. Жаңа экономиялық жағдайда
шағын комплектілі мектептің түйінді мәселелері және дамуы.
28. Бастауыш мектеп 2002 № 7. Шағын комплектілі мектептер
үшін мұғалім даярлау проблемалар және оларды шешудің
жолдары.
29. Математика. Алматы "Атамұра" 2002 ж. 2-сынып.
30. Математика. Алматы "Атамұра" 2001 ж. 1-сынып.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе.....................................................................
.................................................2
I тарау. Өз бетінше жұмыстың педагогикалық-психологиялық
мәселелері
§1.1. Өзбетінше ... ... ... ... ... мектепте математиканы оқытудағы өзбетінше жұмыстың
түрлері.....................................................................
............................5
II тарау. Шағын комплектілі мектепте өзбетінше ... ... ... ... ... ... ... .Математика оқулығы, өзбетінше жұмысты ұйымдастыру құралы...16
§.2.3. Диференциалды оқыту элементтерін ... ... ... ... ... орындау-өзбетінше жұмыс істеуге тәрбиелеу
жолы........................................................................
..................................22
§2.5 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруда бағдарламалап
оқыту......................25
§2.6.Өзбетінше ... ... ... ... алып, тәуелсіздіктің даңғыл жолына түсуі саяси-
әлеуметтік өміріміздің ... ... - ... ... да ... өзгерістер
алып келді.
Бүгінгі заман талаптары білім мекемелері мен ұстаздар ... ... ... ... Сондықтан қазіргі таңда ауыл мектебіне, оның ішінде
шағын комплектілі мектепке ерекше көңіл ... оның ... ... ... Ауыл ... - ... дана мен ... білім ордасы, тәрбие мен білімнің сарқылмас кәусар бұлағы. Сондықтан
да болар Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ... 3 ... ... атағаны, яғни сондықтан ғылыми ... ... ... ... ... өз ... ... ұйымдастыру» атты
курстық жұмыс жазудан бастадым.
Зерттеу әдісі — педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерден ... ... ... озат тәжірибелі мұғалімдер сабағына қатысу,
бақылау ізденушілік және зерттеушілік жұмыстары.
Зерттеу ... - ... ... ... оқушыларға
математиканы оқыту процесі.
Зерттеу пәні - шағын комплектілі мектепте ұйымдастыруды үйрету жолдары
мен әдістері
Зерттеу мақсаты - ... ... ... ... өз бетінше
жұмыстың түрлерін ұйымдастыру арқылы олардың ойлау ... ... ... тереңдете түсуі, пәнге деген қызығушылығын қалыптастыру;
оқушылырадың логикалық ... ... ... ... ... - 1. Шағын комплектілі мектепте математикадан өз
бетінше жұмыстардың түрлері және оны оқытуда ... ... ... ... ... ... ... озат іс-
тәжірибелері мен әдіс-тәсілдерін, олардың түрлерін жинақтап қорыту.
Зерттеу нәтижесі - 1. ... ... ... ... ... және ... ... оқыту әдістемесі» мамандығына
арнайы семинар және студенттердің педагогикалық ... ... ... ... ... ... Өз ... жұмыстың педагогикалық-психологиялық
мәселелері.
§1.1. Өзбетінше жұмыстың педагогика ғылымындағы түсінігі
Кез-келген қоғамның өсіп-өркендеуі, әлемдік өркениеттен өзіндік орнын
алуы, оның білім деңгейіне байланысты. ... ... өз ... күннен бастап білім беру ісін реформалауға ... ... Заң ... ... ... беру жүйесіне бағытталған
тұжырымдамалар, ... ... ... ... және төл
оқулықтардың жазылуы - орта мектеп өміріне қатысты реформалардың жүргізіліп
жатқандығының айқын куәсі.
Қазіргі ... яғни ... ... өмір ... ... республикамыз
әлеуметтік-экономикалық дағдарысты басынан кешіруде. Бұл дағдарыс білім
жүйесіне, әсіресе, ауыл мектептеріндегі білім сапасына кері әсерін ... жоқ. ... ірі ... ұсақ ... ... ... ұласуына байланысты ауыл тұрғындары жұмыссыздыққа ұшырап,
қалалы жерлерге қоныс аударуда. ... ... орта ... ... жинақталған мектептерге айналды.
Соңғы алынған мәліметтер бойынша республикамызда ... орта ... 8242 ... 3906-сы жинақталған мектеп екен. Осы айтылып отырған
«шағын комплектілі» мектепке мынадай түсінік беруімізге болады: 1) ... өте аз ... 2) ... ... ... жоқ ... 3) ... саны аз
болғандықтан, әр деңгейдегі сынып оқушылары біріктірілген мектеп.
Шағын комплектілі мектептердегі мұғалімнің жұмысы орта ... ... ... ... ... ... әрі ... әрі киын екендігі
белгілі. Сол себепті мұндай мектептерде оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру аса
шеберлікті қажет ... ... ... ... ... жүгінсек, шағын комплектілі мектептердегі бір ... ... әр ... ... ... ... деңгейі жалаң
оқыған сыныптың оқушыларына қарағанда тиянақты да терең екендігі байқалады.
Өйткені қатар оқылған сыныптардағы оқушылар ... өз ... ... ... ... ... Олар ... басшылығымен
әртүрлі өздігінен істейтін жұмыстың түрлеріне төселіп алады.
Шағын комплектілі мектептердегі оқу-тәрбие ... ... ... келе жатқан шетелдіктердің, атап айтсақ Батыс Еуропа, Австралия,
АҚШ, Канада, Қытай, ... ... ... ... ... ... отырып, шағын комплектілі мектептерде ... ... аса ... ... көз ... жаңа ... технологияны оқытудың ұжымдық тәсілі
1984 ... бері В.К. ... ... ... ... ... тәсілінің басты идеясы оқу сабақтарындағы оқушылардың
ауыспалы құрамдарының жұптарындағы өзара қарым-қатынасы негізінде сабақтың
оқыту ... ... ... ... ... ауыспалы құрам жұптарының (АҚЖ) жұмысын тұңғыш рет 1918
жылы Украинада талантты инженер-ұстаз Ривин Александр Григоревич қолданған.
Г.К.Селевконың кітабында оқытудың ұжымдық ... (О¥Т) ... ... ... ... ... деп ... жұптарды оқытудың бір-
бірімен тілдесу арқылы, яғни оқушы бірін-бірі оқыта отырып жүзеге асырылуын
айтамыз». Оқытудың ұжымдық тәсіліне ... ... төрт ... ... ... ... және ... Осының ішінде ұжымдық
ұйымдастыру мұндағы ауыспалы ... ... ... «оқушы-мұғалім»
рөлін орындауы қазіргі кездегі оқытудың жаңа түрі болып табылады.
Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңында шағын комплектілі мектеп
оқушыларының саны аз, біріктірілген ... бар, оқу ... ... формасы бар жалпы білім беретін мектеп деп
көрсетіледі.
Республика шағын комплектілі ... үш типі ...... ... ... ...... сатылы шағын комплектілі мектеп;
Үшіншісі — жоғары сатылы шағын комплектілі мектеп: Олардың бәріне тән
қасиеттер:
1. тек ... ... ... ... (бұл ... ... ... басым),
2. тек біріктірілген сынып комплектінің және бала саны аз ... ... тек бала саны аз жеке ... болуы (бұл негізгі және орта
шағын комплектілі мектепте басым).
Шағын комплектілі мектеп — қоғамның ... сай, ... ... ... ... қамтамасыз ететін, Үкіметіміздің
мектеп туралы нормативтік құжаттармен анықталған қызметін атқаруды ... ... ... беретін мектептің бір типі.
Шағын комплектілі мектептің қоғамның барлық даму кезеңінде және бүгінде
білім беруді реформалау, білім ... ... ... ... ... өз ... ... отырғанын мойындамау тарихқа жасалған қиянат
болар еді.
Бұл мектептер шалғайдағы ... ... ... ... ... кепілі болып табылады. Өйткені отбасының тұрмыс-
тіршілігі мен балаларын ... ... үшін ... ... ... ... ұмтылады. Осы орайда, қазіргі қиын жағдайларға
қарамастан, бұл ... ... ... ... ... қолайлы жағдайлар бар ... ... ... Олар:
1. Ауыл мектептерінде оқушының жеке басының ... ... ... жағдай мол. Әр оқушының үй-жағдай, ата-
анасының ... ... ... ... ... ... дейін білуге мүмкіндік бар. Бұл жағдай оқушының
дамуына әсер ететін факторларға көңіл аударып жоспарлауға ... ... ... ... мен ... ... тыс жұмыстар және факультативтік сабақтар жүргізуге ... Оқу ... ... ... - ... үшін өте ... ... Білім беру кезінде оқушының жеке басының ерекшелігін
нақтылы ескере отырып, оқу ісін ... ... ... ... Шағын комплектілі мектептерді оқушылардың өз бетімен көбірек
жұмыс істеуіне тура келеді. Бұл үрдістің ұтымды жақтарын пайдалана
отырып, ... ... ... ... жүргізуге,
қорытынды жасай білу дағдыларын байыта түсу мүмкіндіктерін үнемі есте
ұстау керек. Үй тапсырмаларын оқушының ... ... мен ... ... ... ... де естен шығармаған жөн.
5. Сыныпта оқушылардың аздығы, олардың әрқайсысының ... ... ... ... ... ... және танымдылық
белсенділіктерінің деңгейлерін үнемі бақылап отыруға уақыт жеткілікті.
6. Практикалық, лабораториялық және ... ... ... ... ... ... ... балалардың
аздығы қолайлы жағдай туғызады.
7. 0қушыларды еңбекке баулу, еңбек дағдыларын ... ... ... де ... ауыл ... мүмкіндіктері мол. Өйткені олардың ата-
аналары ауылдағы мамандық иелері. Ал, оқушылар болса ... ... ... ... ауыл мектептері оқушылардың бойына табиғатты
қорғау, оны аялау, эстетикалық талғамын қалыптастыруда ... орта ... ... сүйіспеншілігін тәрбиелеуде де мүмкіндіктер бар.
Міне, осындай мүмкіндіктерді ескерсек шағын ... ... ... ... ... ... ... арттыру-маңызды
әлеуметтік-экономикалық және педагогикалық проблема. Уиткені, Қазақстандағы
мектептің 76 пайызы ауылдық. Оның 65 пайызы шағын ... ... ... ... оқытудың ерекше көңіл аударылатын бір саласы
оқушылардың өздігінен орьщдайтын жұмыстары. Өзбетінше тапсырмаларды ... ... ... ... әртүрлі танымдық есептерді шешу талап
етіледі. Осының нәтижесінде оқушылар ... ... ... ... оқу ... қатынас, жолдастық
көмек қалыптасады.
Өз ... ... ... ... отырып, сабақтың барлық
жүйесінде оқушылардың танымдық белсенділігін дамыту керек. Оқулықпен жұмыс
істеуде, есептерді ... ... ... ... және ... орындау кезінде өз бетінше жұмыс ... ... ... өз ... ... жаңа ... меңгеруге
дайындық, жаттығулық, қайталап пысықтау және ... ... өз ... жұмысы жаңа сабақты сапалы түрде меңгеру, жаңа
дағдыны қалыптастыру, өткен материалдарды қайталау мақсатында қолданылады.
Бұған есептерді шешу, ... ... оқу ... ... алу
жатады.
Жаңа білімді меңгеру үшін жоғарғы сыныптарда ... ... ... ... Өз ... ... қолдану, білім, дағды, іскерлікті
бекіту және қалыптастыруда орын алады.
Қайтадан пысықтап қайталау өзбетінше жұмыстың тақырыпты оқудың немесе
бағдарлама бөлімін ... ... ... Ол жазбаша жұмыс түрлерімен және
бақылау жұмысымен ерекшеленеді.
Өз бетінше жұмыста тапсырма жалпы және жеке ... ... ... ... ... өз ... ... орындайды. Көбінесе шағын
комплектілі мектепте өзбетінше жұмыстың жеке түрлері ... ... өз ... ... ... ... түрі де ... лабораториялық жұмыстың кейбір түрлері, жергілікті ... ... және ... өз ... ... ... ... мұғалімнің
басшылығының сапасына байланысты. Ол өзбетінше жұмыстың мақсатын анықтап
оқушыларды ой-еңбегін қабылдауға үйретіп, сыныптың ... ... ... ... қате ... ... Сөйтіп,
қорытынды жасап, әрбір жұмыстың нәтижесін бағалайды. Математика ... ... ... ... жас ... ... ... .
Бастауыш сыныптарға арналған математика бағдарламасының ... ... ... ... байланысты төрт түрлі мақсатты
көздейтіндігі ... ... ... - ... сәйкес математикалық білім, икемділік және
машықтандырудың белгілі бір көлемін оқушылардың игеруі;
2. Тәрбиелік - шынайы ғылыми ... ... ізгі ... ... және т.б. ... қалыптастыру; ,
3. Дамытушылық — логикалық ... ... ... ... түсу;
4. Практикалық меңгерген математикалық білімдерін нақтылы жағдайларды
практикалық ... ... ... білуімен байланысты икемділікті
қалыптастыру.
Осы мақсаттардың ... ... ... ... тиімді жолмен сұрыптап
алуға, оны оқытып үйретудің жан-жақты үйлестірілген, ойластырылған ... ... ... ... ... ... ... алуы, өзбетінше жұмыс түрлерін пәндердің ерекшелігіне қарай құруға
байланысты.
§.1.2. Шағын комплектілі мектепте математиканы оқытудағы өзбетінше
жұмыстың түрлері.
«Білім негізі - ... - деп ... ... Бұл ұзақ ... қиыны мен қызығы қатар жүретін педагогикалық мол тәжірибеден алынған
сөз. Ия, білімнің ... ... ... ... ... ... бүгіннен де нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға
апаратын күш тек ... ... ... ... шағын комплектілі деп аталатын мектептің
өзіндік ерекшелігі бар. Осы мектепте ерекше көңіл ... ... бір ... ... ... ... ... Мұғалім
оқушылардың өздері орындайтын жұмыс түрлерін әр пәннің ерекшелігін ескеріп,
күні бұрын жоспар жасап әр тақырыптың ауыр, жеңілдігіне қарап ... ... ғана әр ... ... ... ал ... ... жұмысы сапалы болады. Яғни мектептің бастауыш сыныптары білімнің
негізгі қалануымен бірге, өзбетінше жұмыстардың өте қажетті ... ... ... ... ... ... ... талдай алу, есепке қойылған
суретке түсінуі, өзбетінше шығаруы, өрнектерді түрлендіруі, теңдеулерді
шешу, ... ... ... қалыптастыруы, оқу барысында бір мақсатқа
бағытталған жүйелі жаттығулар арқылы іске асырылады. Мұндай ... ... ... ... ... негізгі ерекшелігі, оқушының берілген
есепті мұғалімнің көмегінсіз өзінің шешуі. Есепті орындауда жақсы нәтижеге
жету ... ... ... ... дағдысына сүисіне отырып
бақылаушылығын, ойлауын, есепті шығару жолдарын ... ... ... бір қате ... ... ... нәтижесінде қате жауап алынуы
мүмкін. Шығарған есебі қате болып, ... ... ... мұғалім
оны тоқтатып, қателерін жөндеу керек пе? ... ... ... ... ісін ... ... ... керек пе? Жоқ элде оқушының
шығарған есеошщ қате екендігіне көзін жеткізіп, қателерін ... ... ... ме? ... ... ... әдістерін белгілейтін
мұндай сұрақтар әр мұғалімнің алдынан шығады.
Сондықтан шағын комплектілі мектепте ... ... ... жұмыстарын дұрыс ұйымдастыра білу талап етіледі. Шағын комплектілі
мектептің оқу ... ... ... ... ... ... көп ... Уақытты дұрыс пайдалана білу үшін мұғалім күні ... ... ... ... ... ... түрлі-түсті суреттер, сызба кестелер арқылы дайындау керек.
Уақытты дұрыс пайдалану оқушылардың сабаққа деген ... , ... ... ... жұмыс жүргізу үшін бір сыныпқа 5-10 ... ... ... ... БІр ... әңгіме өткізілсе,
екінші сынып оқушылары өздігінен орындалатын жұмыстармен айналысады. Бұл
кезде мұғалім оқушылардың ... ... ... орындағандықтарына
бақылау жасап тексеріп, бағалап отыруы қажет.
Шағын комплектілі мектептердегі сабақтың шамасы 20-25 ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істейтін мұғалім кей сабақтарында өзбетінше жұмыс
өткізбеуі де мүмкін. Ал ... ... ... ... ... ... жеке ... жұмыс істейтін мұғалімнің алдына
қойылатын талаппен бірдей, бірақ өзбетінше жұмыс көбірек істелінеді.
Шағын комплектілі мектептер ... ... ... ... ... ... ... уақытты тиімді пайдалана білуге
байланысты.
Өзбетінше ... ... ... ... ... ... ... керек. Мұндай жұмыс тапсырылғанда оның ауыр, жеңілдігіне,
қанша уақытта орындалатынына баса назар аударған ... ... ... ... ... ... комплектілі мектептердің математика сабақтарында өзбетінше
орындайтын жұмыстардың оқып ... ... ... ... болады. Бұлардың әрқайсысына тоқталып өтейік.
а)Оқып-үйренетін өзбетінше жұмыс
Егер өзбетінше жұмыстар жаңа білімді игеру ... ... атап ... ... ... ... ... тексеру, логикалық
есептерді шешу, қорытындыларды салыстыру т.б. ұйымдастырылса бұл оқып-
үйренетін ... ... ... ... бұл түрі жаңа ... игеру барысында қандай
дидактикалық ... ... ... сол жаңа ... өту ... «қосылғыштардың орнын ауыстырғаннан қосындының мәні өзгермейді»
деген ... I - ... ... ... ... тапсырма
қарастырылады. (27- бет)
3+1 1+3
Бірінші қосылғыш неге аз? Екінші қосылғыш ше? ... мәні ... ... ... ... қосылғыш неге тең? Екінші қосылғыш ше?
Қосындының мәні неге тең. ... ... ... ... Оқушыларға өзбетінше
шешуге осы тапсырманы беруге болады. Мысалы ... ... ... II - ... ... ... мынадай тапсырма
қарастырылады. (10 бет)
Қосындының және айырманың мәндерін тауып жаз 6+3
Қосылғыштарды ата, ... ... ата, ... ... ... ... ... сан шықты? Қосындының мәнінен екінші қосылғышты
азайтқанда ше? Қандай қорытынды жасауға ... Осы ... ... ... Осы ... ... ... болады.
Барлық оқып-үйренетін өзбетінше жұмысы сияқты бұл тапсырмаға ерекше
мән-мағына беру керек. Осыдан ... ... ... ... өзі табуына, байқауына жол ашылады, тек сұрақтар жүйесі мұқият
қарастырылуы тиіс. Соньшен ... бұл ... ... ... ... ... Орындаған өзбетінше жұмыстарға қорытынды жасау өте
мағызды.
Яғни қосындының мәнінен қосылғыштардың бірін азайтқанда, ... ... ... ... азайтумен тексеруге болады.
Осындай қорытынды жасау барлық мысалдарды сапалы түрде ... үшін ... ... ... ... ... функциясын ашу, ондағы
қорытылатын түжырымды дәлелдеу үшін де ... ... ... ... бұл түрі ... ... ... немесе
алгоритмді пайдалану кезінде жүргізіледі. Әуелі өзшдік жұмыстың бұл түрі
мұғалімнің ... ... ... ... Бұл ... ... толық
игеріледі деуге болады. Тек оқушылардың жаттығуларды өзбетінше орындаулары
ғана осындай тұжырымға келтіре алады. Машықтанатын өзбетінше ... ... ... ... мен ... ... ... онда оқу
материалының мазмұны жаңа ... ... ... ... ... ... жоспарлағанда жаттығу
тапсырмаларында анықтау ... ... ... ... қандай ... ... ... ... не шығарылатын ... ... ... ... жұмыс берілетіндігін анықтау
керек.
Өзбетінше жұмыстың машықтанатын типі ... ... соң және сол ... ... ... үшін ... «Белгісіз көбейткішті табу» тақырыбында белгісіз көбейткішті
табу үшін 2-4 ... ... оны ... ... ... ... бір немесе бірнеше варианты беріледі.
|5-2 |9-3| |
|= |= | |
| |5 |7 |
| |1 | |
|4 |8 |2 |
|3 |5 |7 |
|8 |1 |6 ... ... Екі ... ... ... ... тапсырма беріледі.
Олар 2,3,6,8,9 цифрларын пайдаланып, квадраттың бос көздерін жатық жол, тік
жол және үзік ... ... ... 15 ... етіп ... ... бұрын толтырса, сол команда ұтады. Команда өкілдері класқа
қарап тұрып, бастаушының «Кірісіңдер!» деген ... ... ... оң ... ... тез қабылдап, зейінін қалыпқа келтіру үшін, жаңылтпаш есептің
де пайдасы бар.
Класта барп 30 ... бірі ... ... ... ... ... ... нешеу?
Қақпашы нешеу?
Оқушылар тез-ақ ойланып шығарады. Тақтаға бақташы - 10. бақшашы - 10,
қақпашы - 10 деп жазады.
Тақтаға ... ... есеп ... сабақ өту барысында да
оқушыларға өзбетінше есеп шығаруға болады. Шығарылған есептің ... ... ... есептерді тапсырмаға беріп, қосымша материалдар ... ... ... ... ... ... танымын
дамытуға болады. Оқушыларға ... ... беру ... ... патриоттық сезімге бөлеу болып табылады. Сондықтан
құрастырған ... ... ... Де ... ... жөн. Қазіргі заманымыз-
космос заманы. Сондықтан ғылымның кереметін мақтан ететіндей, ғылыми
жаңалыққа оқушы ойын ... ... ... ... ... ... отыру керек.
Мәселен көрнекілікті пайдалана отырып, Союз - 3 ... ... 8 км ... ... ... ұшу ... 56 мың км ... қанша уақытта жер шарын айналып шығар еді?
56000:8 = 7000; 7000 : 60 = ... = 1 сағ. 57 ... ... ... ... ... оқушылары үшін қиын есеп емес. Немесе
ауданды есептеуге жеке ... өз ... ... ... ... отбасы мүшесіне неше шаршы ... ... ... ... ... ... есепті төмендегіше шешіп келді.
Отбасында 6 адам бар. Үйдің ұзындығы - 9 м, ені - 8 м 9-8= 72 ... кв.м : 6 = 12 ... ... ... өз ... ... ... өзіне тиесі бөлек
туралы түсінуге, ұқыптылыққа, затты пайдалана білуге бейімдейді және өзінің
сол отбасының ... ... ... Өзіндік және шығармашылық
жұмыстар орындағанда техникалық құралдар пайдалануға ... ... ... ... есептерін эпидиаскоппен көрсететін өзгеше мақтана қараса,
одан артық қуаныш бар ма? Оқушылардың ішінде тез, ауызша ... ... тез ... ... ... оқушыларға қосымша тапсырмалар
беріліп, оның дарындылығын дамытып отырғанымыз дұрыс. Оқушылар өзіндік
қабілетін, дүниетанымын, дүниеге ... ... ... жұмыстың пайдасы зор.
§2.5 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруда бағдарламалап оқыту.
Бағдарламалап оқытудың ... ... ... ... ... ... Оның ... жетілуіне көптеген елдердің ғалымдары да өз
үлестерін қосты. ... ... ... ... ... ... ... Э.Дрефенштендт т.с.с. ғалымдар
болды.Олар бағдарламалап оқытудың мазмұнын аша ... оған ... ... ат ... ... ... өз еңбектерінде
бағдарламалап оқытуды дидактиканың жаңа бір ... ал ... өз ... ... ... формасы, ал үшіншілері оқытудың бір
әдісі ... ... ... ... бағдарламалап оқытуды былайша
анықтауға болады. Оқу материалын бағдарлама ... ... ... ... ... ... ... сипаты мен ретін
анықтайтын және оқылатын материалды меңгеру барысын үдайы ... жүйе ... ... деп ... оқыту мынадай принциптерді басшылыққа алады.:
а) ... ... және ... ... ... ... тиісті
оқу материалдарын үқыпты іріктеуге үйрету.
ә) Оқу материалдарын берудің ... ... ... ... Оқу ... ... ... үлестерге мүшелеу;
в) Оқушылардың оқу қызметін рет-ретімен бақылау, басқару және ... ... ... ... материалдармен жұмыс кезінде ... мен ... ... ... бағдарламалап оқытудың әлементтерін бастауыш кластардың
өзінде-ақ қолдану мүмкіндіктері бар. Енді ... ... ... ... ... ... ... 7 кг-нан алма салынды. Егер әрбір жәшікте 8 кг-нан салынса,
осы ... ... ... қажет болар еді?
2. Дүкенге 302 нанэкелінді. Ол барлық экелінуге тиісті ... 1/5 ... ... ... ... нан әкелінуі тиіс?
3. 37 • 4 + 84 : 7 ; 1250 • 70 - 2160 : ... және 919884 ... 5/7 ... ... ... өз ... ... кетеалмайтын оқушылар үшін мұғалім
қосымша мынадай керточканы алдын-ала дайындап, өзінде ... ... ... жұмыстар кезінде класты аралаған ... ... осы ... ... таратады.
Карточка 8-1,1 -А 1.
|Жәшіктердің |Жәшіктің саны ... ... ... ... | | |
|7 кг |16 ... ... |? | |
2. ... ... ... болады?
З.Амалдардың орындалу ережесін пайдалан.
4.Алғашқыда берілген сандардың 1/7 бөлігін, соңынан 5/7 бөлігін тап.
Егер кейбір оқушылар бұл нұсқаудан ... де ... ... алмаса, онда
екінші кезекте төмендегі үлгідей қосымша тағы бір карточкаларды тьиісті
оқушыларға ... ... 8-1,1 ... 7 ... жәшіктердегі алмалар салмағы 17 ■ 61 кг
8 кг-дық жәшіктердегі алмалар салмағы 18 ■ хі кг
1. Теңдеу құрыңыз және оны шешіңіз.
2. ... оңға ... ... және бөлу амалдарынорындаңыз.
4. Берілген сандарды 7-ге бөліп оның бір ... ... 5/7 ... үшін бір ... 5-ке ... ... ... пайдаланудың машинасыз тексеруін
перфопапкілер мен первокарталарды пайдалану арқылы жетістіруге болады.
Первопапкіні барлық класс оқушыларына ... ... ... Қағаздан
дайындау қажет. Мысалы, 12 см х 10,5 см өлшемді етіп салуға болады.
|Айдарбеков А |
|\ Ж ... \ |
| |
| |1 ... ... түсініктер |П-2, Ж-3, ... П-9 ... Он ... ... |П-3, ... П-12 ... ... қосу және ... ... Ж-4, |
| ... |,П-20, Ж-21 ,Ж-22. ... ... жүз ... ... үйрендік ... ... ... ... ... ... ... ... | ... Жүз ... сандар, сандарды |Д-1,Д-2,Ж-3, Ж-4, Ж-5,П-6, П- 7 |
|жазу, оқу, салыстыру, қосу және | ... | ... ... ... қосу ... ... ... | ... қосу және ... ... ... ... ... ... қосу ... ... ... | ... ... ... жазбаша қосу ... ... ... | ... мың ... ... оқу, ... |
|_лсазу, және ... | ... және ... _8_. Біз нені |Д-1,Ж-2,П-3,П-4 ... | |
1 ... ... П-2. ... Әр ... |о | |
| | | | | |
| |о |т | |\ |
П - 5. ... Сол ... - оң жақта.
П 7. Сызықтар
Ж - 3. ¥зын-қысқа. Биік-аласа. Қалың-жұқа.
|П-8. ... ... ... |
|V ^ | |/ ... /\ |X |• • |
| | | |
|/ \ / \ / | | |
|/ \ / \ " | | ... Бөліктерге бөлу және құрастыру
Он көлеміндегі сандар. п-з.
0
1
2
2>0 0

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 46 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Шағын комплектті мектептерде математиканы оқыту әдістері28 бет
Excel программасының қосымша мүмкіндіктері. Жұмыстық беттерді редакторлеу16 бет
Turbo Pascal жүйесінде файлдармен жұмысты ұйымдастыру технологиясы15 бет
«Автомобиль тасымалдары» пәнінен курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар22 бет
«Дендрология» пәні бойынша жұмыстың оқу бағдарламасы20 бет
«Жалпы тіл кемістіктері бар балалармен жүргізілетін логопедиялық жұмыстың ерекшеліктері»28 бет
«МАКРОЭКОНОМИКА» ПӘНІ КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ36 бет
Білім алушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты жобамен жұмысты ұйымдастыру3 бет
Балалар бақшасында тілді дамыту жөніндегі жұмыстың мазмұны мен ұйымдастырылуы34 бет
Бастауыш сынып оқушыларын жауапкершілікке үйретуде өзбетінше жұмыстардың маңызы (Әдебиеттік оқу пәнін оқыту әдістемесі бойынша, 3-сынып)55 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь