Өндірістік қазандықтын жылутехникалық басқару жүйелері жайлы мәліметКіріспе 2
1 Бу қазандық агрегаттардың негізгі элементтері 4
2 Энергетикалық жылу фикацияның тиімділігі 6
3 ЖЭС бумен турбинамен ортақ танысу. 7
4 Бу турбиналы ЖЭО.ның отынның абсолютті және меншікті үнемділігі 9
5 Жылу электр орталығының отын түрлері 10
Қорытынды 12
Пайдаланылған әдебиеттер 13
Электр энергиясының өндiрулерiн технологиялық тiркесте сонымен бiрге сәйкесiнше (ЭС ) жылулық және атом электр станциялары ЖЭС және негiзгi жабдық болатын АЭС бумен турбиналар қолданылады. Түрге байланысты iстеп шығарылатын энергиялар (электр энергиясының өндiрiсi үшiн) конденсациялық және (электр және жылулық энергияның өндiрiсi үшiн) теплофикация бу турбина электр станциялары танып бiледi. (КЭС ) алғашқы олардың iшiнен ГРЭС деп аталуға қабылдалған - Мемлекеттiк аудан электр станциялары, екiншi - ЖЭО - жылу электр орталықтар. Барлығы негiзiнде (ПГУ ) бу газды қоюлар қалыптасатын бу газды технология қолдану кеңiрек табады. Бумен турбиналармен оларда қатар газды энергетикалық турбиналар да қолданылады. Бұдан басқа, электр энергиясын электр станцияларының келесi түрлерiн iстеп шығарады: СЭС - гидравликалығы; ГФЭС - су жинағыш; ВЭС - жел күшiмен қимылдаушы; СЭС - күн; ПЭС - келу; ГеоТЭС – геотермалдi.Қазiргi энергетиканың негiзi, ол энергияның өзгеруiн технология әр түрлi табиғи көз құрайды. Әлемде дәл қазiр (мұнай отыны, көмiр және газ) органикалық тек көз негiзделетiн теплоэнергетика өте кең елестеткен. Соңғы он жылдықтарда белсене ВВЕР және РБМК (энергияның алғашқы көзi - ядролық отын) РБМКтiң түрлердiң жылулық нейтрондарына атом энергетикасы реакторларды қолданып та дамыды.
Мiне осылай жылу энергиясы өндiрiледi. Ал электр энергиясын өндiргенде қыздырылған аралық дене жұмыс өндiргiш ретiнде қозғалтқыштарға жiберiлiп, механикалық жұмыс атқарылып болған соң шыққан жүйесiне қайтып келедi. Қозғалтқыштарға тiркелген электр генераторларына аралық дене атқарған механикалық энергия – электр энергиясына айналады.
1 Рихтер Л.Д., Елизаров Д.П., Лавыгин В.М, Вспомогательное оборудование тепловых электростанций.-М.: Энергоатомиздат, 1987.-216 с.
2 Малюшееко В.В., Михайлов А.К. Энергетические насосы: Справочное пособие. -М.: Энергоизднт, 1981. - 200 с.
3 Малюшенко В.В., Михайлов А.К. Насосное оборудование тепловых электростанций. -М.: Энергия, 1975.-280 с.
4 Аэродинамический расчёт котельных установок (нормативный метод).-Л.: Энергия, 1977.-256 с.
5 Ядерные энергетические установки. Под общ. ред. Н. А. Доллежаля. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 629 с.
6 Марцинковекий В.А., Борона П.Н. Насосы атомных электростанций, -М.: Энергоатомиздат, 1987.-256 с.
7 Митенков Ф-М., Новинский Э.Г., Будов В.М. Главные циркуляционные насосы АЭС. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 320 с.

Пән: Физика
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 11 бет
Таңдаулыға:   
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ

"Техникалық физика және жылуэнергетика" кафедрасы

" Электрстанцияны автоматты басқару жүйелері" пәнінен
ОӨЖ
Тақырыбы: Өндірістік қазандықтын жылутехникалық басқару жүйелері

Орындаған: Қалиева Қымбат
Оқу тобы: ТЭ-215
Тексерген: аға оқытушы Сейсенбаева М.К

Семей 2015ж
Мазмұны

Кіріспе 2
1 Бу қазандық агрегаттардың негізгі элементтері 4
2 Энергетикалық жылу фикацияның тиімділігі 6
3 ЖЭС бумен турбинамен ортақ танысу. 7
4 Бу турбиналы ЖЭО-ның отынның абсолютті және меншікті үнемділігі 9
5 Жылу электр орталығының отын түрлері 10
Қорытынды 12
Пайдаланылған әдебиеттер 13

Кіріспе

Электр энергиясының өндiрулерiн технологиялық тiркесте сонымен бiрге сәйкесiнше (ЭС ) жылулық және атом электр станциялары ЖЭС және негiзгi жабдық болатын АЭС бумен турбиналар қолданылады. Түрге байланысты iстеп шығарылатын энергиялар (электр энергиясының өндiрiсi үшiн) конденсациялық және (электр және жылулық энергияның өндiрiсi үшiн) теплофикация бу турбина электр станциялары танып бiледi. (КЭС ) алғашқы олардың iшiнен ГРЭС деп аталуға қабылдалған - Мемлекеттiк аудан электр станциялары, екiншi - ЖЭО - жылу электр орталықтар. Барлығы негiзiнде (ПГУ ) бу газды қоюлар қалыптасатын бу газды технология қолдану кеңiрек табады. Бумен турбиналармен оларда қатар газды энергетикалық турбиналар да қолданылады. Бұдан басқа, электр энергиясын электр станцияларының келесi түрлерiн iстеп шығарады: СЭС - гидравликалығы; ГФЭС - су жинағыш; ВЭС - жел күшiмен қимылдаушы; СЭС - күн; ПЭС - келу; ГеоТЭС - геотермалдi.Қазiргi энергетиканың негiзi, ол энергияның өзгеруiн технология әр түрлi табиғи көз құрайды. Әлемде дәл қазiр (мұнай отыны, көмiр және газ) органикалық тек көз негiзделетiн теплоэнергетика өте кең елестеткен. Соңғы он жылдықтарда белсене ВВЕР және РБМК (энергияның алғашқы көзi - ядролық отын) РБМКтiң түрлердiң жылулық нейтрондарына атом энергетикасы реакторларды қолданып та дамыды.
Мiне осылай жылу энергиясы өндiрiледi. Ал электр энергиясын өндiргенде қыздырылған аралық дене жұмыс өндiргiш ретiнде қозғалтқыштарға жiберiлiп, механикалық жұмыс атқарылып болған соң шыққан жүйесiне қайтып келедi. Қозғалтқыштарға тiркелген электр генераторларына аралық дене атқарған механикалық энергия - электр энергиясына айналады.

1 Бу қазандық агрегаттардың негізгі элементтері

Бу қыздырушы - оған түсетін қаныққан буды берілген температураға дейін қыздыруға арналған. Қазіргі кездегі, қазандық агрегаттардың бу қыздырғыштары бірден бір жауапты элементтері болып есептеледі, себебі бу қыздырғыштардың бетін қыздыру өте ауыр жағдайда болуда. Оларды жасау, бір жағынан бу - қыздырғыштарды газдардың жоғарғы температура (800...1100°С) облысында орналастырудағы мақсаты, оның қыздыру бетін кеміту, ал басқа жағынан кемшілігі - қабырғасынан буға жылу беру коэффициентінің аздығы.
Бу қыздырғыштың болып көрінуі, ішкі кіші диаметрлі (20... 40 мм) болат құбырлы, жылан түтіктердің параллелді (қос-қостан) қосылу жүйесін, түтінді газдармен, оның сыртынан жұғыса ағуы. Жылан түтіктердің ұштарын, дөңгелек қималы коллекторға пісіреді. Тұтастығын арттыру үшін және қос жылан түтіктегі қажетті жылдамдығын қамтамасыздандыру үшін, екі қатарлы және үш қатарлы түрінде жасайды.
Бу мен газдың ағыс қозғалысының бағытына байланысты - тік ағынды жылан түтікшелісі, жеңілденген температуралық режимде жұмыс орындайды, бірақ, ең үлкен қыздыру бетінің ауданын қажет етеді. Қарама - қарсы ағынды сүлбеде, ең үлкен температуралы тегеурінді алуға мүмкін болады және қыздыру бетінің ең кіші ауданына сәйкес келеді, бірақ, оны, будың қыздырылуы көп емес кезіндегісіне (375...400°С дейінгі), қолдануға болады және газдың бастапқы температурасы 800...900°С жоғары болмағандығысына қолданады. Будың қыздырылуының өте жоғарғы температура жағдайына, аралас сүлбені қолданады. Су үнемдегіштері - ұшпалы газдардың жылуымен, сумен қатамасыздандырушыны, жылытуға арналған құрылғы. Үнемдегішті қондырғы 5... 12 % дейін, отынды үнемдеуге мүмкіндік береді.
Суды жылыту дәрежесіне байланысты, үнемдегіштер қайнамайтын және қайнайтын болып бөлінеді. Қайнамайтынында - судың шығар жеріндегі қанығу температурасынан, 30...50°С төмен ұсталып тұрады. Қайнаушы үнемдегіштерде - қазандықтағы берілген қысым кезіндегі, қайнау температурасына дейінгі, судың қыздырылуы өтеді. Жасалу материалдары бойынша, үнемдегіштер, құйылған шойынды және болат жыланды түтікше болып бөлінеді. Шойынды үнемдегіштердің қондырғыдағы қысымы 2,8 МПа артпауы тиіс.
Қазандықтың, аз қуаттылығына арналған, шойынды үнемдегіштерінің негізгі типтері болып, ВТИ жүйесіндегі қатпарлы үнемдегіштер жатады. Оның жиналыстырылуы, шойынды горизонталды құбыр 1, диаметрі - 6076 мм көлденең квадратты қатпарлы, құбыр бойымен орналасқан.
Құбырларды бір бірімен бұйық (калач) 2 көмегімен жалғастырады. Суды, сұйық сорғышпен төменгі қатардың, соңғы құбырына айдамалайды және үнемдегіштердің барлық құбырларымен кезектесе ағып өтеді. Шойынды үнемдегіштер, қайнамайтын типіне жатады; үнемдегіштің құбырында булы көпіршіктің суға айналуы кезіндегі, құбырда гидравликалық соққы құбылысының пайда болуынан сақтау үшін, онда бу пайда болуына жол бермейді.
Ауа жылытқыш. Қазандық агрегаттың ауа жылытқышынын жылулық балансындағы мағынасы, елеулі түрде, сулы үнемдегіштегі жылытудан айырмашылығы бар. Үнемдегішті қамтамасыздандыратын судың, ұшпалы газ жылуын қабылдауынан, ыстық су ретінде тікелей қазандық барабанға құйылады да, оның азаю салдары есебінен, будың пайда болуынан қазандықтың ПӘК артады.
Қолданылған ауа жылытқыштағы, ұшпалы газ жылуын, ауаны жылыту үшін, оттыққа кіргізеді. Осының арқасында, оттықтағы температура артады және отынның химиялық және механикалык түгел жанбауындағы, жылу шығыны кемиді. Ылғалды отынды жағу кезіндегі, ауа жылытқыштың маңызы өте ерекше зор, ал сонымен қатар, көмірдің ұшпалы заттарының аз шығуы да әсерін тигізеді.
Беттегі күлді, өзі үрлеуін қамтамасыз ету үшін, газдың жылдамдығы 14... 18 мс, ауа жылдамдығы 6...8 мс болуы тиіс.
Регенеративті ауа жылытқыштағы жылу алмасуы, кезектесіп қыздыру және газбен салқындатылуымен және жай айналушы роторға бекітілген, тік гоприрланған пластинамен 1, ауа ағысы нәтижесінде өтеді. Сол кезде, жылудың пластинамен шоғырлануынан, ыстық газбен жұғыса ағады да, одан кейін, ауа ағыны арқылы пластинадан өткен кезде, ауа беріледі. Регенеративті ауа жылытқышты ірі қондырғыларда қолданады.
Ауа жылытқышты құбырларының, сыртқы тотықтануын болдырмаудың, бірнеше тәсілдері бар. Оның біреуі - ауаны рециркуляциялау, яғни жылытылған ауа бөлігін, желдеткіштің сорушы потрубкасына қайтадан енгізу. Өте ылғалды отынды жағу кезінде, өте ұтымды пайдалану болып, ауа жылытқыштың алдында орналасқан, колориферден пайдаланылған бумен, ауаны жылыту тәсілі.


2 Энергетикалық жылу фикацияның тиімділігі

Жылу және электр энергиясын қатар өндіруге бағытталған аралас жылумен қамтамасыз ету - жылуфикация.
Жылуфикация орталықтан жылумен қамтамасыз етудің жоғары формасы. Электр және жылу энергияларымен эффективті қамтамасыз ету жылуфикация үрдісімен байланысты. Жылуфикация - қос (параллельді) энергияны, яғни электр және жылу энергияларды өңдеу кезіндегі көп тұтынушыларды бір ортада (орталықтандырылған) қамтамасыз ету.
Жылуфикациядағы энергия көзі - жылу электр орталығы деп аталады. Жылуфикация альтернативті үрдіс - жылу және электр энергияларын бөлек-бөлек өңдеу. Бұл жағдайда электр энергиясы өндірілетін көзі - конденсациялық электр стансация (КЭС) деп аталады. Ал жылу энергиясын өңдеу көзі - ол қуаттылықттары әртүрлі қазандықтар. Конденсациялық электр стансацияларының тағы бір түрі - мемлекеттік аудандық электр станциясы (МАЭС).
Жылуфикацияда энергиямен рационалды қамтамасыз етудің 2 түпкі бастамалары орын алады:
- Бір мезгіл параллельді екі электр және жылу энергияларын өңдеу.
- Көп тұтынушыларды бір ортадан жылумен қамтамасыз ету.
Жылуфикацияға шектеу - көп тұтынушылардың шоғырлануының қажеттілігі, яғни қала қажет, онсыз мүмкін емес.
Орталықтан жылумен қаматамасыз етудің артықшылықтары:
* Елдегі көп шағын жылу көздері жойылып, бұлардың орнына қуаты жоғары жылу көзі салынады. Салыну орыны географиялық нүктенің үстем жел бағыттарына байланыстырғанда ық шеті, мұндай жағдайда қаланың экономикалық жағдайы жақсарады. Ауа атмосферасы тазалығы деңгейі жоғарылайды.
- Қуатты жылу көздердің оттық кеңістіктерінде сапасы төмен оттықтарды эффективті жағуға жағдай туады.
- Экономикалық және тәжірибелік іске асыру жағынан қуаты жоғары жылу көздерде түтіндерді зиянды заттардан тазарту үрдісін шағын көздерді тазарту үрдісімен салыстырғанда ыңғайлы.
Жылуфикацияның эффективтігі (жылуфикацияның эффективтігін T-S диаграммада дәлелдеу) конденсациялық электр станциясының және жылуфикациялық электр станциясының идеалды бу циклдерін салыстырумен анықталады.
Тұтынушыларға жылумен электрстанциялары - жылу электр орталықтары деп аталады. Жылу энергиясы ыстық су түрiнде жылыту процестерiнде пайдаланылса, төменгi потенциалды бір түрiнде өнеркәсiпте және де басқа салаларда қолданылады. Энергияның екi түрiн бiрден шығаратын осындай орталықтар отын үнемiне жолашып басқа жылу электрстанцияларынан әлдеқайда ұтымды.

3 ЖЭС бумен турбинамен ортақ танысу.

1.2-шi сурет негiзгi жинайтын жабдығы (бумен турбина және электрлiк генератор) турбиналы және (энергетикалық Қазан) қазан бөлiмшелерде анықталатын жэс құрастырылым көрсетiлген.

1.2-шi сурет. Жылулық электр станциясының құрастырылымы.

(1.3-шi сурет) бұдан әрi үш цилиндрлi бумен турбинаның конструкциясын қаралады. Турбиналар бас элементтермен оның цилиндрлары болып табылады: ЦВД - биiк қысымның цилиндры; ЦСД - орташа қысым; Цнд - турбиналы баспалдақтарында су перiсiнiң жылулық энергиясының өрнектеуiнiң процесстерi пара болған аласа ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Altyntau Kokshetau ЖШС – ті жылумен қамтамасыз ету жүйесін автоматты басқаруды жетілдіру
Астана қаласындағы «Сарайшық» көп қабатты ТК жылыту жүйесі
Қазақстан Республикасының мемлекеттік энергияны үнемдеу бағдарламасы
«Батыс-2» кешеніндегі бу қазандығының автоматтандырылуын жобалау
Қазандық қондырғылардағы тарту және үрлеуші қондырғыларды автоматтандыру жүйесін жобалау
Өндірістік қазандықтын жылутехникалық басқару жүйелері жайлы
Өндірістік қазандықтын жылутехникалық басқару жүйелері
Бу қондырғысын автоматтандыру
Жылыту жүйелеріне арналған жылу тасымалдағыштар
Өндірістік қазандықтын жылутехникалық басқару жүйелері жайлы ақпарат
Пәндер