Лексикалық дағдыларды қалыптастыру

Жоспар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3.6

I бөлім Шетел тілін оқытудың жалпы мазмұны, оның құрамдас бөліктері және мақсаттары

1.1. Шетел тілін тілдік емес жоғарғы оқу орнында оқытудың мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7.12
1.2. Шетел тілін оқытуда лексиканың маңызы және оны меңгеру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12.14

II бөлім Лексикалық дағдыларды қалыптастыру

2.1. Лексиканы іріктеу критерийлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15.17
2.2. Экономикалық сөздіктің сипаттамасы және оны іріктеу қағидалары— ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..17.19
2.3. Шетел тілін оқытуда лексикалық материалмен жұмыс ... ... ... ... .19.23

III бөлім Сөздік минимуммен жұмыс жасау әдістемесі

3.1. Экономикалық сөздікпен жұмыс жасауға арналған әдістемелік нұсқаулар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23.28
3.2. Тәжірибелік оқытуға арналған тапсырмалар мен жаттығулар ... ... .29.37
3.3. Тәжірибелік оқытудың қорытындысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...38

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .39.40

Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .42.43

Қосымша материал: Экономикалық сөздік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..45.60
Кіріспе

Қазақстан республикасы тәуелсіздік алған уақыттан бастап шетел тілдерінің мәртебесі жоғарылады. Мемлекетіміздің шет елдермен халықаралық қатынасы дүниежүзілік мемлекеттер арасындағы интеграциялық үрдісінің дамуымен байланысты өркендеуде. Елімізде шетелдік ұйымдар мен инвесторлардың, компаниялардың, банктердің қатары да өсуде. Сондықтан да шетел тілін жетік игерген мамандарға деген қажеттілік күннен-күнге артуда.
Әлемдік білім алу кеңістігінде (шет ел тілін оқыту) интеграциялық процестердің тереңдеп, кең қанат жайған жағдайында шет ел тілін оқыту өзекті біліктілігі жоғары дәрежеде маманданған білім жағынан бәсекеге түсе алатын, өзін халықаралық еңбек жәрмеңкесінде еркін сезініп, жүре алатын мамандар дайындау мәселесінің бөлінбес бөлігі болып табылады.
Тәуелсіздік мемлекет болу – қазақ халқының ежелден аңсаған арманы болатын. Тағдыр осыдан жеті жыл бұрын халқымызға армандаған тәуелсіздігін сыйлады. Мемлекетіміздің егемендік жолмен дамуының алғашқы жылдары, өтпелі кезеңнің қандай да болсын қиыншылықтарын басымыздан кешіре тұрсақ та, біздің халқымыздың, қоғамымыздың, саяси күштеріміздің бойынан жас мемлекетімізді нығайту, экономиканы реформалау, құқықтық демократиялық қоғам орнату, рухани бірлік пен ұлтаралық келісім ахуалын қалыптастыру жөніндегі ұлан-ғасыр жұмыстарды батыл бастауға ерік-жігер мен ақыл-парасат жеткілікті өмір көрсетіп отыр.
Шетел тілін арнайы кәсіби тіл ретінде оқыту өзіндік мән-мазмұны, құрылымы бар толық аяқталған курс болып табылады. Қазіргі заман тілдері; тіл үйрету, оқыту, бағалау, европа одағы қолдаған жалпы европалық біліктілік стандартына қол жеткізуге бағытталған. Демек, мектеп қабырғасында шет ел тілін үйренудің негізі қаланса, ол жоғарғы оқу орынында болашақ мамандарға шет ел тіліне кәсіптік бағдар беріледі.

Осыдан келіп оқытылатын тілдік материалды іріктеу және оны негізгі білім беру кешенін ұйымдастыруға енгізу келіп шығады. Алайда студенттер шет елдердің сөйлеген сөзін түсініп, газет, журнал, кітаптардағы текстерді оқып, олардың мазмұнын сөздіктің көмегімен түсіндіруі қажет етеді.
Осы ұсынылып отырған зерттеу жұмысында іріктеліп жасалатын сөздік тілдік емес жоғарғы оқу орнында экономика мамандығы бойынша шетел тілін оқитын студенттер үшін маңызды.
Қазіргі таңда шетел тілін тілдік емес жоғарғы оқу орнында үйрету барысында оқыту мазмұнына қандай компоненттер кіретінін анықтау, соның ішінде лексикамен жұмысқа көңіл бөлу аса маңызды. Сонымен қатар «Экономика» мамандығы бойынша сөздікті іріктеу (ағылшын тілі) – көп зерттелмеген салалардың бірі. Осыған байланысты біз зерттеліп отырған тақырыпты таңдауды жөн көрдік. Тақырыптың өзектілігі осыған негізделеді.
Біздің алға қойған мақсатымыз зерттеу жүргізу барысында арнайы лексикамен жұмыс істеудің теориялық негіздеріне сүйене отырып, белгілі әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулар беру. Шетел тілін тілдік емес жоғары оқу орнында оқытуды, атап айтқанда, оның негізінде экономика мамандығы бойынша ағылшынша-орысша-қазақша сөздер минимумын жасап, лексикалық материалмен жұмыс жасау жолдарын терең арнайы зерттеу.
Аталған мақсатқа жету үшін төмендегідей міндеттерді жүзеге асыру керек.
а) лексикалық материалды іріктеу жолдарын анықтау;
ә) арнайы сөздік жасауға қойылатын талаптарды анықтау
б) экономикалық сөздік құрастыру
в) экономикалық сөздікпен жұмыс жасауға арналған әдістемелік нұсқаулар беру.


Зерттеу нысаны Экононмика мамандығында оқитын орыс және қазақ бөлім студенттеріне шетел тілін (ағылшын тілі) оқыту процесі.
Зерттеу пәні - шетел тілін оқытудың мазмұнының бір компоненті ретінде арнайы лексикалық материалмен жұмыс жасау, лексикалық дағдыларды қалыптастыру қарастырылады.
Зерттеу әдістері Алға қойған мақсат пен міндеттерді жүзеге асыру үшін төмендегідей зерттеу әдістері қолданылады.
- зерттеу тақырыбына байланысты ғылыми әдістемелік әдебиеттерді сын көзбен талдау,
- студенттердің арнайы лексиканы (экономикалық) қолдануын сабақ барысында бақылау,
- экономикалық лексиканы меңгеруге байланысты тест жұмысын жасау,
- ғылыми-тәжірибелік оқытуды жүргізу.
Зерттеудің теориялық маңызы және практикалық құндылығы Жұмыс барысында жасалған тұжырымдар осы мәселенің одан әрі зерттелуіне негіз бола алады. Бұл еңбекті жоғарғы оқу орнындарының оқытушылары студенттерге лекция оқығанда пайдалануына болады. Зерттеу жұмысы бойынша арнайы курс оқуға, семинарлар жүргізуге қолдануға болады. Сол сияқты мектеп мұғалімдері үшін де бұл еңбек өте пайдалы көмекші құрал бола алады.
- студенттердің сөздік қорын экономика мамандығы бойынша дамытуда лексикалық минимумды іріктеу қағидаларын анықтау,
- жұмыс барысында зерттеудің теориялық әдістемесін жасау.
Зерттеуде қарастырылатын мәселелер сөздіктер жасау ісінің құрамдас бір бөлігі болып табылады. Шетел тілдерінен орыс, қазақ тілдеріне немесе керісінше орыс, қазақ тілдерінен ағылшын тіліне тікелей экономикалық сөздікпен, яғни 3 тілде қолдану өте құнды.
Ғылыми жаңалығы. Біздің зерттеу жұмысымыздың бірден-бір жаңалығы «экономика» мамандығы бойынша лексикалық минимумды іріктеу, соның негізінде сөздік жасау аса маңызды.
Тіліміздің жедел қарқынмен дамуының арқасында сөздікті қолдану мәселесі негізгі болып, бұл мәселелердің шешімін талап етеді.
-жүргізілген зерттеу жұмысының нәтижесі тілдік емес жоғары оқу орнында білім беруде қолдануға ұсынылады.
-жасалынатын сөздік ағылшын тілі практика сабағында студенттерге көмекші құрал ретінде ұсынылады.
Сонымен қатар осы оқу құралы кез келген оқу орнында шетел тілін оқыту барысында қолдануға болады. Бұл жұмыстың нәтижесі экономистердің құжаттарын, мәтіндерін аудару теориясына да өз үлесін қоса алады. Зерттеу жұмысының нәтижесі ағылшынша-орысша –қазақша сөздіктер оқу құралын жасауға септігін тигізеді деп ойлаймыз.
Ғылыми болжам. Егер арнайы лексикамен (экономикалық) жұмыс істеуде оны меңгеруге тиімді болатын әдіс-тәсілдерді қолдансақ, арнайы лексиканы меңгеру ұтымды болмақ.
        
        Жоспар
Кіріспе---------------------------------------------------------------------
-----------------3-6
I бөлім Шетел тілін оқытудың жалпы мазмұны, оның ... ... ... ... ... тілдік емес жоғарғы оқу орнында оқытудың мазмұны ----------
----------------------------------------------------------------------------
-----------------7-12
1.2. Шетел тілін оқытуда лексиканың маңызы және оны меңгеру ... ... ... ... ... ... ... іріктеу критерийлері ----------------------------------------
-----15-17
2.2. Экономикалық сөздіктің сипаттамасы және оны іріктеу қағидалары—--------
----------------------------------------------------------------------------
--------------17-19
2.3. Шетел тілін ... ... ... ... ... ... ... минимуммен жұмыс жасау әдістемесі
3.1. Экономикалық сөздікпен жұмыс жасауға арналған әдістемелік ... ... ... ... тапсырмалар мен жаттығулар---------29-37
3.3. Тәжірибелік оқытудың қорытындысы---------------------------------------
38
Қорытынды-------------------------------------------------------------------
----------39-40
Қолданылған әдебиеттер------------------------------------------------------
-------42-43
Қосымша материал: Экономикалық сөздік--------------------------------------
45-60
Кіріспе
Қазақстан республикасы тәуелсіздік ... ... ... ... ... ... ... шет елдермен халықаралық
қатынасы ... ... ... ... ... ... өркендеуде. Елімізде шетелдік ... ... ... ... ... да ... Сондықтан да
шетел тілін жетік игерген мамандарға деген қажеттілік күннен-күнге артуда.
Әлемдік білім алу кеңістігінде (шет ел ... ... ... ... кең ... жайған жағдайында шет ел ... ... ... ... дәрежеде маманданған білім жағынан бәсекеге түсе
алатын, өзін халықаралық еңбек жәрмеңкесінде еркін сезініп, жүре ... ... ... ... бөлігі болып табылады.
Тәуелсіздік мемлекет болу – қазақ халқының ежелден ... ... ... ... жеті жыл ... ... ... тәуелсіздігін
сыйлады. Мемлекетіміздің егемендік жолмен дамуының алғашқы жылдары, өтпелі
кезеңнің ... да ... ... басымыздан кешіре тұрсақ та,
біздің халқымыздың, қоғамымыздың, саяси күштеріміздің ... ... ... ... ... ... ... орнату, рухани бірлік пен ұлтаралық келісім ахуалын қалыптастыру
жөніндегі ұлан-ғасыр ... ... ... ... мен ақыл-парасат
жеткілікті өмір көрсетіп отыр.
Шетел тілін арнайы кәсіби тіл ретінде оқыту ... ... бар ... ... курс ... ... ... заман тілдері;
тіл үйрету, оқыту, бағалау, ... ... ... ... ... ... қол ... бағытталған. Демек, мектеп
қабырғасында шет ел тілін үйренудің негізі ... ол ... оқу ... ... шет ел ... ... ... беріледі.
Осыдан келіп оқытылатын тілдік материалды іріктеу және оны негізгі
білім беру кешенін ұйымдастыруға енгізу келіп шығады. Алайда ... ... ... ... ... газет, журнал, кітаптардағы текстерді
оқып, олардың ... ... ... ... ... етеді.
Осы ұсынылып отырған зерттеу жұмысында ... ... ... емес жоғарғы оқу орнында экономика мамандығы бойынша шетел тілін
оқитын ... үшін ... ... ... ... ... емес ... оқу орнында үйрету
барысында оқыту мазмұнына ... ... ... ... ... ... жұмысқа көңіл бөлу аса маңызды. Сонымен қатар «Экономика»
мамандығы бойынша сөздікті ... ... ... – көп зерттелмеген
салалардың бірі. Осыған ... біз ... ... ... ... көрдік. Тақырыптың өзектілігі осыған негізделеді.
Біздің алға қойған мақсатымыз ... ... ... ... ... ... ... негіздеріне сүйене отырып, ... ... мен ... ... Шетел тілін тілдік емес жоғары
оқу орнында оқытуды, атап ... оның ... ... мамандығы
бойынша ағылшынша-орысша-қазақша сөздер минимумын жасап, лексикалық
материалмен жұмыс ... ... ... ... ... ... жету үшін ... міндеттерді жүзеге асыру
керек.
а) лексикалық материалды іріктеу жолдарын анықтау;
ә) арнайы сөздік жасауға қойылатын талаптарды анықтау
б) экономикалық сөздік құрастыру
в) ... ... ... ... ... ... нұсқаулар
беру.
Зерттеу нысаны Экононмика мамандығында оқитын орыс және қазақ бөлім
студенттеріне шетел тілін (ағылшын тілі) оқыту процесі.
Зерттеу пәні - ... ... ... ... бір ... ... лексикалық материалмен жұмыс жасау, лексикалық ... ... ... Алға ... ... пен міндеттерді жүзеге асыру үшін
төмендегідей зерттеу әдістері қолданылады.
- зерттеу тақырыбына байланысты ғылыми әдістемелік ... ... ... ... ... лексиканы (экономикалық) қолдануын ... ... ... ... ... ... тест жұмысын жасау,
- ғылыми-тәжірибелік оқытуды жүргізу.
Зерттеудің ... ... және ... ... ... жасалған тұжырымдар осы мәселенің одан әрі зерттелуіне негіз ... Бұл ... ... оқу ... ... студенттерге
лекция оқығанда пайдалануына болады. Зерттеу жұмысы ... ... ... семинарлар жүргізуге қолдануға болады. Сол сияқты мектеп мұғалімдері
үшін де бұл еңбек өте пайдалы көмекші ... бола ... ... сөздік қорын экономика мамандығы бойынша дамытуда
лексикалық минимумды іріктеу қағидаларын анықтау,
- жұмыс барысында зерттеудің теориялық ... ... ... ... ... ... ... құрамдас бір
бөлігі болып табылады. Шетел тілдерінен орыс, қазақ тілдеріне ... ... ... ... ... тіліне тікелей экономикалық
сөздікпен, яғни 3 тілде қолдану өте құнды.
Ғылыми жаңалығы. ... ... ... ... ... мамандығы бойынша лексикалық минимумды іріктеу, соның негізінде
сөздік жасау аса маңызды.
Тіліміздің жедел қарқынмен дамуының ... ... ... ... ... бұл ... ... талап етеді.
-жүргізілген зерттеу жұмысының нәтижесі тілдік емес жоғары оқу орнында
білім беруде ... ... ... ... тілі практика сабағында студенттерге
көмекші құрал ретінде ұсынылады.
Сонымен қатар осы оқу ... кез ... оқу ... ... ... ... ... болады. Бұл ... ... ... ... аудару теориясына да өз үлесін қоса алады. Зерттеу
жұмысының нәтижесі ағылшынша-орысша –қазақша сөздіктер оқу ... ... ... деп ... ... Егер ... ... (экономикалық) жұмыс істеуде
оны меңгеруге тиімді болатын әдіс-тәсілдерді қолдансақ, арнайы ... ... ... ... ... ... ... жалпы мазмұны, оның құрамдас бөліктері және
мақсаттары
1.1. Шетел тілін тілдік емес жоғарғы оқу орнында оқытудың мазмұны
Оқытудың жалпы ... және оның ... ... ... ... ... тек бір шамалы бөлігін қамтиды.
Осыған орай, методикада «тіл мен сөз ... ... ... ... Бұл ... алға қойған міндетті шешуге қажетті тілдік материалдың ең
аз көлемі, тақырыптар минимумы мен ... ... ... Әр ... ... ... ... іріктеледі. Осы жерде минимумдарды
іріктеп алуды неден бастау керек деген сұрақ туады.
Іріктеліп алынуға тиісті оқыту ... ... ... – тақырып
минимумы, яғни әуелі тақырып минимумын іріктеп алу керек, өйткені тақырыпты
білмей тұрып, мәтіндерді, ... ... ... ... ... соң сол
тақырыптарға сәйкес тіл материалы мен мәтіндер минимумын іріктеуге кірісу
керек.
Тіл материалын (лексиканы, ... ... ... ... ... лексика атқарады. Ең алдымен лексика іріктеліп алынып, соған
сәйкес грамматикалық материал іріктеледі. Грамматикалық ережелер сөздермен
жұмыс істеуге жетекші ... ... Ол үшін ... алынған грамматикалық
ережелер көптеген сөздерді қамтуы керек. Әйтпесе, олар өз қызметін ... ... ... ... ... сонан соң сөздермен жұмыс
істеуге лайықты, оларды жинақтап ... ... ... ... керек. Бұдан кейін тіл материалы мен тақырыптар минимумын ... ... мен ана ... жоқ ... ... ... болады.
Лингвистика мен әдістеме ғылымдарында әдетте продуктивті сөзде
қолданылатын ... ...... ... ал ... сөздегі
тілдік материал – пассивтік материал деп аталады. Бұлардың айырмашылығын
лексиканы меңгерудегі ерекшелік арқылы көрсетуге болады. Белгілі бір ... үшін ... ... сол ... ... оның грамматикалық
формаларын, мағыналарын және ең бастысы оның басқа сөздермен ... білу ... ... ... (пассивтік материал) сөздің
тіркесуін білудің қажеті жоқ, ... ... ... ... ... тіркестер дайын күйде берілген. Бұл жерде айтылған (немесе
жазылған) сөзді басқа сөздерден ажырата білу керек, оны ... ... білу ... ... ... ... сөздің қиындығы бірдей емес, олардың
сипаттары да әр түрлі болады. Сол сияқты грамматикалық ... ... ... ... тиістілері мен пассивті түрде меңгерілетіндері
бар.
Әр адамның активтік тіл материалы ... тіл ... ... ... ... кем болады. Шетел тілін оқытуда да ... үшін ... ... тіл ... ... сөз үшін ... материалдан әлдеқайда кемірек болуы керек, сонымен қатар активтік
түрде меңгерілетін тілдік ... ... ... пассивтік
миинмумның құрамына соның бір бөлігі ретінде кіруге тиіс.
Шетел тілін оқытуда білім, іскерлік, дағдылар үлкен рөл ... ... ... ... ... үшін ... арақатынасын,
оларды меңгеретін ретін білу керек.
Шетел тілін оқытуда білім деп сөздерді ... ... ... ... ... сөз бен ... сөз ... осы
тілдік материалмен істелетін операцияларға қажетті мәліметтерді меңгеруді
айтамыз.
Сонымен, шетел тілінде сөзді ... ... ... ... және ... сөз ... ... материалды қолдану
әрекетін автоматтандыру деп айтуға болады.
В.А.Бухбиндер мен В.Штраустың баспасынан шыққан «Основы ... ... ... атты ... ... ... мазмұнына
тіл материалын, іскерліктер мен дағдыларды, сөз материалын және ана тілінде
жоқ тіл құбылыстарын енгізуді ұсынады. [6]
Ал сөз ... ... ... ... ... ... ... монолог және диалог түріндегі айтылымдар үлгісі, ... ... ... мен ситуациялар кіреді. Бұл мәтіндерде әр
түрлі функционалдық стильдер; яғни ... ... ... ... стильдер көрініс табады. [31]
Сонымен қатар оқытудың мазмұнына сөз материалын да енгізу керек ... ... ... Олай ... ... ... ... компонеттерден
тұрады: арнайы іріктеліп алынған, меңгеруге ... тіл ... ... ... және ... ... және жазбаша сөзді дамытуға негіз болып табылатын тақырыптар; ауызша
және жазбаша ... ... ана ... жоқ тіл ... лексикалық, грамматикалық, орфографиялық ... ... ... әдебиетті қолдану іскерлігі; сөз ... ... ... пен ... ... ... үлгілері).
Яғни, әдістемелік әдебиеттерді талдай отырып, біз шетел тілін оқыту
мазмұнын ... ... ... тілге оқытудың негізгі мақсаттарының бірі-ол практикада әр түрлі
ситуацияларда қолдана білу керек. Жоғарыда берілген оқытудың ... ... ... ... ... лингвоелтанымдық), ә)
қарым-қатынас процесінде қандай құралдарды қолдануын ... б) ... ... ... ... ... туралы ретінде қолдану,
в) сфера, тақырып, ситуациялар онда оқыту мазмұны ... ... ... ... ... ... ... құрайды. Оқыту мазмұны
тұрақты емес. Оны мемлекеттік ... ... ... ... проблемалардың маңыздысының бірі-оқыту мазмұнын әрбір оқыту
орнына лайықты етіп таңдау ... ... ... ... бұл ... ... бойынша жүзеге асырылады. 1-принцип-алға қойылған оқыту мақсатына
жету үшін тілдік мазмұнының жетекшелігі мен ... ... ... үшін қол ... болу. Бұнда оқушы таңдап алынған
материалды меңгеруге мүмкіншілігі ... сөз ... ... Бұл жерде тілге
құрал ретінде баса назар аударайық. Арнайы шетел тілін үйрететін жоғары ... ... ... қалыптастыру ерекше орын алуы тиіс. Оның маңызы
тілді оқытуда, үйренуде тілдік емес басқа ... ... өз ... ... ... ... меңгеруіне атсалысу. Соған байланысты жаңа
технологиялық оқыту ... ... оқу ... сапалы білімді
қадағалаудағы жаңа тәсілді нығайтуға негізделген.
Тіл үйретуде сондай-ақ жоғары оқу орнына сай оқу ... ... ел ... ... ... ... дағдыларды білуі тиіс:
- фонетика: дыбыстардың оқылу ережелері және алфавиттегі әріптерді сөз
тіркесінде, әріп тіркестерінде, дұрыс айту;
- орфография: белгілі бір дыбыстарға сәйкес ... ... мен ... жаза ... ... тілдік қолданыста жиі кездесетін белгілерінің
орфография жағынан дұрыстығы сәйкестігін білу;
- лексика: сөзжасам үлгілері, көп ... ... ... ... ... байланысты терминдер мен лексикалық
құрылымдарды меңгеру;
- грамматика: негізгі қаржы және экономика мамандықтары саласында ... ... ... меңгеру.
Студенттер мынадай іскерліктерді де меңгеруі керек:
оқу: мәтіндерді сөздікпен және сөздіксіз оқу; ... ... ... оқыған мәтіннің мағынасын түсіну және есте сақтау;
жазу: ... ... ... тұжырым жазу, құрастыру, іскерлік,
ресми және жеке адамның шағын хатын жазу;
- аударма: аударма ... ... ... ... шет ... мәтінді қазақ тілінде немесе орыс тілінде аудару;
- аудирование (тыңдап ... шет ел ... ... ... ... ... сәйкес өз ойын, пікірін шет ел тілінде
қалыптасқан тілдік нормаға сай ... ... қою, ... ... ... бойынша шет ел тілінде әңгімелесе білу. Өзі оқыған, тыңдаған ... ... ... [16 ... ... жұмысымызда лексика маңызды орын алады. Лексикаға
байланысты төмендегі ұғымдар, білімдер шет тілі ... ... ... үшін рөлі зор. [17 ... – лексикалық жүйенің басты бірлігі. Тілдегі номинацияның негізгі
тәсілдері. Лексиканың этимологиялық негіздері. Семасиология. ... ... ... ... ... ... Сөз
мағыналарын ажырату әдістері және мағына компоннетерін ... Ана ... ... ... ... ... мағыналық құрылымының ұлттық ... ... ... ... ... ... өзгермелілігі.
Тілдің лексикалық жүйесіндегі семантикалық топтар.
Омонимия және оның тілдің лексикалық ... ... ... Сөз ... Сөздің морфологиялық және деривациялық құрылымы. Сөз
құрылымының тарихи өзгермелілігі. Тілдегі сөз құрылымын морфемдік және сөз
тудыру ... ... ... принциптері мен әдістері.
Сөз тудыру моделі туралы ұғым. Сөз тудыру жүйесінің негізгі және
кешенді бірліктері. Сөз ... ... ... ... ... тудыру тәсілдері. Сөз тудырудың ұлттық - мәдени ерекшеліктері. Кірме
сөздер – тілдің сөздік қорын байытудың тәсілдері мен ... ... ... тіркесуі. Валенттілік туралы ұғым. Еркін және
тұрақты сөз тіркестері. Фразеологиялық бірліктер. Фразеологиялық бірлікпен
сөздің бір-біріне сәйкестігі. ... ... ... ... ... және ... ... Лексикографияның
негіздері. [18 ]
Тілдік емес жоғары оқу орнында оқытылатын пәндердің студенттерге жалпы
білім беруде өзіндік ... бар. ... тілі де ... ... ... ... атсалысады. Шетел тілін үйрену студенттердің логикалық ой-
өрісін дамытуға көмегін тигізеді. Атап айтқанда, мәтінге, ... ... ... ... ... ... айту студенттердің логикалық жүйелі
ойлауын дамытады. Шетел тілін оқып-үйрену барысында студенттер оның жүйесі,
ерекшеліктері жөнінде мағлұмат ... ... ... және ... ... неміс, француз тілдеріндегі шақ ... ... ... ... ... Бұл мағлұматтар
студенттердің жалпы білім деңгейін арттырады. Ал ... ... ... ... ... орны ... ... тілін оқытуда лексиканың маңызы және оны меңгеру жолдары
Оқу процесінде студенттер меңгеруге тиісті шетел тілі аспектілерінің
ішінде аса ...... ... ... ... да, ... қорын
игермей шетел тілін іс жүзінде игеру мүмкін емес.
Басқа білім салаларының ішінде лексиканың ... орын ... ... ... ... ... меңгермегендіктен, сөзде
грамматикалық қателер бола тұрса да, адамдар арасында қатынас болуы мүмкін,
олар ... ... ... ... ... ... түсіну үшін немесе өз ойын айтып жеткізу ... ... ... ... ... бола ... яғни ... сөзін түсіне алмаймыз, өз ойымызды да айтып жеткізе алмаймыз.
Сондықтан шетел ... ... ... меңгерудің маңызы ерекше, олай
болса, лексикаға көп көңіл бөлу керек. Әрине, бұл ... ... өз ... ... мақсаты екен деген қорытынды шықпау керек. Маңызы
қандай зор ... ... ... ... мақсаты емес, тек сол
мақсатқа жетудің өте маңызды құралы. ... ... ... үшін ... ... қолдана алу үшін меңгеру керек, яғни басқа ... ... ... ... өз ойын ... немесе жазбаша түрде жеткізу үшін
қажетті лексиканы қолдана алатындай шамада меңгеру жөн. Онсыз ... ... ... мен ... ... ... емес.
Шетел тілін оқытуда лексиканы меңгертуге қойылған ... ... шет ... ... сөзін түсініп, газет, ... ... ... ... ... ... көмегімен
түсінулері қажет етеді. Әдістеме саласында алдыңғы ... ... ... ... ... пайымдауынша, шетел тілін оқытуда ... ... орын ... оқуға берілген. [13 ]
Ал лексика тек сол мәтіннің мазмұнын ... ... ... ... ... ... ... түсіндіріліп, керекті құралдармен әрі қарай
пысықтау, бекіту жұмыстары жүргізілген. Жаңа сөзді меңгеруде студенттерден
төмендегідей нақты ... ... ... ... емес ... ... сай оқи ... өтілген грамматикалық және лексикалық материалдар негізінде құрылған
мәтіндерді сөздіктің көмегінсіз оқи, ... және ... ... ... шетел тілінде қойған сұрағына жауап бере алу;
- өтілген материалдарға құралған оқытушының ... ... ... ... ... ... ... саяси және
әлеуметтік өзгерістер болып жатқанда жоғары оқу орнында шетел ... да оған жаңа ... ... ... ... ... өз алдына
егеменді ел болуына байланысты шетел тілдерін оқытудың жаңа кезеңі туды.
Сол ... де оқу ... оқу және ... ... ... ... ... етіп отыр. Бүгінде пәндерді оқытуда ... ... ... ... ... ескере
отырып оқыту көзделуде. Сондай-ақ студенттердің елтану, лингвоелтану,
экономикалық, ... ... ... ... арқылы
оларды болашақ мамандыққа дайындауға үлкен мән берілуде.
II ТАРАУ Лексикалық дағдыларды қалыптастыру
2.1. Лексиканы іріктеу критерийлері
Шетел ... ... ... сол ... ... сөздік қорын меңгеру
мүмкін емес, өйткені шетел тілін оқытуға бөлінген ... ... ... ... ... ... ... принциптерін біршама
толық түрде қамтыған И.В.Рахманов ең ... ... ... пен ... ... ... атап ... [29] Ол әуелі ... ... ... ... 1) ... ... ... 2)
стильдік шектелмегендігі, 3) семантикалық құндылығы, 4) сөз тудыру
құндылығы, 5) көп ... 6) ... сөз ... ... ... 7) ... алғашқы үшеуі негізгі, соңғы төртеуі қосымша принциптер. Осы
принциптер негізінде пассивтік сөздікті ... ... соң, ... ... ... іріктеп алу керек.
Ол үшін жоғарыда аталған принциптерге қосымша тағы да екі ... ... ... ... және ... ... ... совет методикасында қолданылып жүрген сөздерді іріктеу
принциптерін үш топқа бөледі: I топ статистикалық ... II ... ... III топ – ... ... Бұл ... тығыз байланысты және жоғарыда ... ... ... ... одан әрі дамытады. [30] Бұл принциптер
мыналар:
I топқа ... ... ...... қолданылу жиілігі және
оның көп тарағандығы сөздің қолданылу жиілігі деп оның бір ... ... ... бәрінде неше рет кездескен санын айтады. Ал оның көп
тарағандығы дегеніміз зерттелген мәтіндерде сол сөздің кездесуі (әр ... ... бір рет ... ... ... іріктеп алу үшін бұл
принципті жеке-жеке емес, комплексті түрде пайдаланған ... ... ... ... ... мақсатын ескеретін принциптер жатады,
яғни активтік лексиканы бір бөлек, пассивтік лексиканы бір бөлек іріктеуді
талап ететін ... Бұл ... ... ... ... ... ... тақырыптарға сәйкестік принципті. Бұл принцип
бойынша минимумға тек оқытылатын тақырыптарға сәйкес келетін ... ... ә) ... ... ... яғни минимумға көптеген ұғымдарды
бейнелеуге қатысатын сөздерді ... ... Бұл ... ... арнайы
терминдер мен белгілі топтар ғана қолданылатын ... ... ... минимумға енгізілмейді: б) семантикалық принцип бойынша минимумға
бағдарламалық ... ... аса ... ... іріктеліп алынады.
III топқа жататын принциптер мыналар: а) сөздердің бір-бірімен тіркесу
қабілетін ескеру. Бұл принципке негізінде минимумға неғұрлым көп ... ... сөз ... ... сөз ... ә) сөз тудыру
құндылығы, яғни сөздің туынды сөздерге негіз болу ... Бұл ... ... көп ... ... ... бола ... сөйтіп жаңа сөздің
мағынасын болжауға, өз бетімен ... ... ... сөздер алынады: б)
сөздің көп ... ... ... в) ... ... шектелмеген сөздерді енгізу принципі бойынша тілдің әр түрлі
стилінде қолданылатын сөздер іріктеліп ... г) ... ... сөз
ретінде қолданылу мүмкіндігін ескеру принципі және ғ) синоинмдерді
минимумға енгізбеу ... ... ... I, II топ ... ... ... III топ принциптерінің кейбіреулері қолданылады: синонимдерді енгізбеу,
тіркесу қабілеті, сөз тудыру құндылығы және көп мағыналық принциптері.
Пасивтік ... ... I топ ... мен ... ... тудыру құндылығы көп мағыналық принциптері және тақырыпқа ... ... ... ... және оны ... ... таңда қаржы және экономикалық сектордың маңызы әлеуметтік
қоғамда үлкен рөлге ие. Сауда және финанстық ... ... өсуі ... ... ... туындатып отыр.
Экономикалық сферадағы маман иелері жаңа стандарт ... ... ... және шет ... азаматтармен қарқынды қарым-қатынас қалыптастыру үшін
жаңа экономикалық сөздіктің қажеттілігіне жүгіліп отыр.
АҚШ ... және ... ... және халықаралық
қатынастардың дамуы, ағылшын тілінің мәртебесін көтеріп, және ... ... ... тек ... ... ... ... жоқ, сонымен
қатар Қазақстан республикасында да таралып отыр. Осыған байланысты ... жаңа ... ... ... ... ... ... сөздер келіп жетті. Экономикалық сөздікке ... ... ... ... ... мән берейік.
Сөз - лексикалық тұлға. Сөз – тілдің ең маңызды, ең басты ...... ... ... бір ... ... ... лексика деп аталады. Лексика
тіл білімінде сөздік құрам деген терминнің синонимі ретінде ... ... ... ... ... бір тілдің бүтіндей сөз байлығы
деген ұғымды білдіреді.
Сөз мағынасы қоғамның ... ... ... пен ... ... ... ... де мүмкін. Мысалы: құн деген сөз бұрынғы
заманда кісі өлтірген адамның төлейтін айыбы ... ... құн ... ... ... ... Балақаевтың: «... сөз байлығын молайту, сөз тіркестерін,
сөйлемдерді ... ... ... ... білу, сөздердің орфографиялық
нормаларын сақтап, дұрыс оқу-қазақ тілі студенттердің ... ... ... ... - дегені орынды пікір. [7]
Шет тілдер сөздерінің сөздігі (Словарь иностранных слов) шығу төркіні
басқа тілдік сөздер мен ... ... ... ... ... етеді.
Шет тілдер сөздерінің сөздігі шығу төркіні басқа тілдік сөздердің ... ... ... ғылымдар мен көпшілікке арналған ғылыми-техникалық
әдебиетте, газет-журналдарда қолданылатын шет ... ... мен ... ... сөздерінің сөздігінде, біріншіден, шет тілдік сөздердің
мағынасы түсіндіріледі, екіншіден, ол сөздердің шығу ... қай ... ... ... Аталған «Сөздікте» түбірлес бірнеше сөздің біреуінің
ғана шығу ... қай ... сөз ... ... ... Price – ... баға, бағалау деген түбірлес бірнеше сөздің біреуі – ... ... ... кейін ғана оның этимологиясы жайында түсінік берілген.
«Орфографиялық сөздік», «Тарихи сөздік» деп ... ... ... «Орфографиялық сөздікте» сөздердің қалай жазылатындығы көрсетіледі,
бұл сөздік дұрыс жазудың анықтығышы (справочник) ретінде қолданылады.
«Тарихи сөздікте» тілдің ескі жазба нұсқаларында ... ... ... ... де, ... ... ... тілдегі
сөздермен аударылады; ертеде қолданылған сөздерге тарихи тұрғыдан түсінік
беріледі. Мұндай сөздік ерте ... ... ... ... үшін өте ... ... жүргізу үшін лексикографияның теориясы мен
практикасын жете білу ... ... ... ... жұмыс
лексикографтардан (сөздік жасаушылардан) лексикологияны, оның семасиология,
фразеология, этимология атты салаларын жете ... ... ... ... ... үшін ... мен ... мәселелерін
де жете меңгере білу қажет.
Сөздік – белгілі бір ... ... бір ... ... ... фразеологизмдердің ) жиынтығын көрсететін анықтамалық құрал.
Сөздікте сөздер белгілі бір ... ... да, олар не ... ... не ... тілге аударылады. Сөйтіп, сөздік әлгі тіл
туралы, сол тілдегі сөздер, олардың сыр-сипаты туралы әр түрлі ... ... ...... лексикалық байлығын (сөздерді, сөз
тіркестерін) түгел жинап, оларды ретке келтіру, әліпбилік немесе ... ... ... ендіру; сөйтіп әрбір тұрақты тіркеске тілдік
тұрғыдан жан-жақты ... ... ... ... екі ... ... Бірі – тілдік
бірліктердің сыртқы құрылымы жағынан, екіншісі – олардың мазмұны жағынан.
Мазмұны жағынан тілдік бірліктердің ... ... ... ... ... ... ... Ал құрылымы жағынан әрбір сөз ... ... ... ... мол тілдік (лексикалық, грамматикалық,
стильдік, этимологиялық т.б.) мәліметтер беріледі. [43 ... ... кең ... қою үшін ... тек орысша-қазақша немесе
қазақша-орысша сөздіктерді жасау ғана емес, сонымен бірге, олардың ... ... ... сияқты немесе бұларға керісінше
сөздіктерді жасаған абзал. Жасап қана қоймай бірте-бірте ... ... ... ... жетілдіре беру керек.
Сонда ғана сөздік жасаудың ұстанымдары (принциптері) айқындалады,
теориясы дамиды, тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... көмекші құрал ретінде баспадан шыққан. ... ... ... ... ... сөздік қазіргі таңда заман
талабына сай «ағылшынша-орысша-қазақша жалпы экономикалық және сыртқы сауда
сөздігі» деп ... ... ... ... ... экономикалық
терминдер, сонымен қатар сауда құқығы, ... ... ... т.б. сол
секілді терминдер қамтылған. [39 ... ... ... және ... сауда»
сөздігінің негізгі мақсаты – ... ... орыс және ... ...... ... және заңды құжаттарды аударудың негізгі
көмекші құралы ретінде қызмет атқару
2.3. ... ... ... лексикалық материалмен жұмыс
Тілді оқытуда, үйретуде лексиканы түгел ... ... емес ... ... ... лексикалық материалдарды ... ... ... ... не ... ... анықтап алу қажет.
Жоғарыда айтылғандй шетел тілі аспектілерінің ішінде аса маңыздысы –
лексика. Сөзде грамматикалық қателер бола ... да, ... ... ... ... олар ... ... алады. Демек, сөзде кейбір
грамматикалық қателердің болуы, сол ... ... ... келтірмейді. [11]
Ал басқа біреудің сөзін түсіну үшін немесе өз ойын айтып ... ... ... ... ... ... бола ... яғни басқа
адамның сөзін түсіне ... өз ... да ... ... шетел тілін оқытуда лексиканы меңгерудің маңызы ерекше.
Олай ... ... көп ... бөлу керек. Әрине, бұл айтылғаннан
лексиканы меңгеру өз алдына оқыту ... екен ... ... ... ... зор болғанымен лексиканы меңгеру оқытудың мақсаты емес, ... ... ... өте ... құралы. Сонымен лексиканы лексика үшін
емес, оны сөзде қолдана алу үшін ... ... яғни ... ... ... немесе тыңдап түсіну, өз ойын ауызша немесе жазбаша түрде жеткізу үшін
қажетті лексиканы қолдана алатындай шамада меңгеру жөн. ... ... ... ... мен ... ... мүмкін емес.
Өзге тілді дәрісханаларда оқитын студенттерді топтарға бөлу негізінен
дәрісханадағы оқытуға ... ... пен ... ... ... ... ... топтар 2 топқа бөлінеді:
бастауыш және жалғастырушы топ.
Жоғары оқу ... ... ... ... ... ... ... яғни күнделікті ... ... ... ... Ал ... деңгейдегі топтардың алдына
коммуникативтік бағыттағы сөздермен бірге мамандығына ... ... ... алға қойылады. Осыған байланысты берілетін лексикалық
материалдарды сұрыптау да осы ... ... ... жүреді. Бастапқы
деңгейге сұрыпталып берілген лексикалық ... ... ... лексикалық материалдарды салыстыруға болмайды.
Оқыту кезеңі де тілдік материалды меңгертуге әсер ететіні ... ... ... ... ... саны мен ... Бір ... ... ... мен төрт жыл ... ... ... айырмашылғы жер мен көктей.
Ғалым Н.И.Никитинаның пікірінше, тіл дамыту мақсатындағы жаттығулар
жүйесі тілдің ... ... ... ... ... Атап ... ... қабылдау, сөйлеудің ауызша түрін, тыңдай білу, әрі ... ... оқу және ... ... еске ... ... ... оқу және мазмұнын айту, жазбаша жатқа
жазу және мазмұндама жазу.
3. ауызша ... ... ... ... ... ... ... шығарма жазу.
Ғалымның тұжырымдауы бойынша, әр сабақта есту, оқу мәтінінің мазмұнын
айту жұмыстары үнемі ... ... Әр тіл ... ... материалдардың біріктелуіне аса көңіл аударылып, осыған ... ... ... жиі қолданылып, тіл ... өлең ... ... отыру тиімді деп есептейді.[24]
Бастапқы деңгейдегі үйретушінің қанша сөзді меңгеру керек екенін білу
алдында біз мектептен шет тілі пәні ... ... бір ... ... ... ... ... меңгеріп келгендігін білуіміз қажет. Жыл
сайын студенттермен жүргізген ... ... ... олар ... 400-500 ... ... біліп келетіндігі белгілі. Осынша сөзді
меңгерген студент сұрақ-жауап ... ... ... ... алатындығы
анықталды. Тіл үйренуші өзі жайында, отбасы, жұмыс кестесі, жұмыс ... ... ... ... ... ... ... сұрақтарға жауап береді.
Яғни, бастауыш ... өзі ... ... ... ... деп бөлетін
болсақ, оны бастауыш деңгейге жатқызуға болады. Бұл кезеңде ... ... қоры бар, ... қабылдауға танымын білдіре алады. Одан әрі
бастауыш (жоғары) деңгейді үйренушінің білгенін ... ... ... ... ... және тану процесін жүзеге асыруға дағдыландыру
мақсаты алға қойылады. Бұл деңгейде үйренші шетел ... ... ... ... ... ... қолдана білу керек.
Тұрмыстық, іскери тақырыптағы сұхбаттарға қатысып, өз ... ... ... басқа адамға әңгімелеу, өзіне қажетті ақпаратты алу үшін
сұхбатты өрбіту бұл ... ... ... ... ... ... ... оқу орнына түскен студенттерге тілдік материалды сұрыптап беруде
осы жағдайларды ... ... ... ... қатынас құралы ретінде меңгерудің
негізін ... ... ... ... оқыту мәселесіне байланысты
теориялық тұрғыдан және әдістемелік жақтан жан-жақты қарастырған ... ... ... ... ... бөлетін нәрсе – тілдік
тұлғалардың жеке қолданылуы емес, ... ... ... байланысқа түсу
арқылы белгілі бір ойды, пікірді жеткізуге себепші болатын заңдылықтары.»
[27]
Тіл – ... ... қол ... үшін ... және ... әлем
туралы бүкіл білімдері мен ұғым түсініктерінің жиынтығын ... ... ... ... мақсат – үйренуші өз ойын еркін айта білуі. Тілді
үйрету барысында мыналарды еске ... ... ... ... ... ... ... (білмегеннен білгенге, жеңілден қиынға,
нақтыдан жалпыға және қысқадан кеңейтуге) жүргізу,
2. Үйрету күнделікті өмірде жиі ... ... ... ... ... ... ... қабілетіне, мүмкіншілігіне қарай
берілуі,
4. Оқу материалдары шындыққа сай, күнделікті тіршілік аясында алынуы.
Ағылшын тілінің базалық деңгейін білу үшін 3000 сөз ... ... ... ... Осы 3000 сөздің 500-і етістік, 500-і сын есім, 1500-і
зат есім, қалған сөз табы 500 бірлікті құрайды ... [26] Тіл ... үшін ... сөз жеткілікті екеніне шет елдік ғалымдар түрлі
дәледер ... ... ... ... ... сөйлейтін адамдар
күнделікті қарым-қатынас барысында 2500 сөзді пайдаланды десе, К.Огден
әдетте 1000 сөз ... ... ... ... кез-келген қарым-
қатынас үшін 2000 сөз қажет дейді. [19] Яғни лексикалық минимум бірліктерін
төмендегідей көрсетуге болады.
Лексикалық минимум 400-600 ... ... Сөз ... жұрнақтар. Зат есім тудыратын жұрнақтар: er/-or,
ment, -ance/-ence,-ing, - ness, - tion/sion, - ... есім ... ... ... -ful, ... жұрнақтары. Конверсиялық сөзжасау әдісі.
III ТАРАУ Сөздік минимуммен жұмыс жасау әдістемесі
3.1. Экономикалық сөздікпен жұмыс жасауға ... ... ... ... ... сөздер қорының белгілі бір салаға қатысты
жинақталып, түсіндірме қызметін атқаратын сөздік қорын айтамыз.
Арнайы минимум ... ... ... ... ... ... санасы лексикография теориясының дәрежесімен тікелей
байланысты. ... ... ... ... ... болса,
сөздіктер де соғұрлым мазмұнды сапалы болмақ.
Қазіргі шетел тілін ... ... ... минимум құрамын
кеңейтуде. Лексикалық минимумды ең бірінші экономикалық ... ... ... ол ... қай ... сөз екені
көрсетіледі.
Аталмыш сөздікте түбірлес бірнеше сөздің біреуінің ғана шығу төркіні,
қай тілдік сөз ... ... ... экономист, экономия деген
түбірлес бірнеше сөздің біреуі – экономика деген сөзден кейін ғана ... ... ... ... ... ...... қатар сөздік минимумның бір ерекшелігі сөздің ... ... ... ... ... ... оны талдау
түсіндіру ол сөздің жазылуы немесе ... ғана ... ... ... ... да ... ... валюта – currency
Сөздік минимум әртүрлі сөздіктерді жасау жұмыстарының тәжірибелерін
ғылыми тұрғыдан қорытындылаудың ... және ... ... ... ... ... етудің негізінде жасалады.
Бұл жерде біз Н.Шанскийдің пікіріне қосыламыз, яғни ... ... үшін ... ... зерттеп, сосын түбірін шығару керек. Ал енді
А.С.Сигмовыйдың пікірінше, сөздік минимум жасау үшін әдістемелік ... ... ... ... ... ... негізінде жасау керек.
[37]
«Орысша және шет ... ... ... ... әдістемесі»
алайық. (Н.И.Красов) I тарау 18 сабақтан яғни ... ... ... ... ... ... қол қою. II тарау-жалпы тауардың
бағасы туралы сөйлесу, әртүрлі формадағы келісім-шарттар. Яғни әр ... және ... ... ... ... қатар аталмыш
әдістемеде әңгімелер, іскери жұмыстар және сұрақтар мен жауаптар т.б. ... ... ... ... ... түрі бар. ... ... әр түрлі,
өзінше қажеттіліктерді өтеу үшін жасалады. Экономика саласына ... ... ... ... бірнеше түрге бөлінеді.
1. Сөздіктердің қазіргі тілде жаппай және жиі қолданылатын ... ... ... ... ... беруді мақсат етеді. ... ... ... ... деп ... Сөздіктердің белгілі бір түрі экономика саласындағы барлық термин
сөздерді түгел қамтып сипаттауды мақсат етеді. ... ... ... сөздік
деп аталады. Сөздіктердің ендігі түрі белгілі бір саладағы ... ... оның ... бір ... ... ... түрін «Кіші сөздік» деп
аталады. Сөздіктердің бұл түріне терминологиялық сөздікті жатқызуға болады.
[5 ]
Сөздікте ... ... ... ... ... (немесе мағыналары)
түсіндіріліп, оған анықтама беріледі. Сөзге берілген анықтаманың түсінікті
және тұжырымды ... ... ... сөзге анықтама оның синонимі арқылы
беріледі. Мысалы, аккредиттендірілген сөздің 16 синонимі бар. ... ... ... оның ... ... ... ... анықталады. Мысалы, экономист деген экономика саласындағы қызметкер
деген түрде түсіндірме анықтама беріледі.
Сонымен экономикалық ... ... ... ... үшін ... айтқанындай ауыз екі тілді қолданған сөздердің ... ... ой ... ... ... ... ... сөздерді жаттай
бергеннен, сөйленер сөздерді белгілі бір жағдайда кейде тіпті мүлдем ... ... білу ... [50] ... ... ... қорындағы
жемісті жұмыстың маңызды алғы шарты ... ... және де ... ... ... ... ... салуына тәрбиелеу болып табылады.
Кейіннен әдіскер-ғалым М.Т.Баранов сөздіктерді іріктеуде сөздік жұмыс,
лексикалық ... ... ... ... ... – стилистикалық
жұмыстардан ажырата қарастыру керектігіне назар аударады.
Бұл жайлы «сөздік жұмыстар мағынада қолданыла ... ... ... және ... ... ... жиынтығын
білдіреді деп, бұл терминге түсінік береді. [31]
Ал ғалымдар Е.А.Баринова., Л.Ф.Боженкова., В.И.Лебедев сөздіктерді
іріктеуде әдістемелік ... ... ... ... жаңа ... ... сөздік орфографиялық жұмыс
3. сөздерді бір ғана сапаға байланысты икемделу мәселесі. [ 1 ]
Сонымен бірге шетел әдіскерлерінің ... ... ... ... құрауда және оны іріктеуде белгілі әдістемелік нұсқауларға
жүгіну керектігін ескереді. Мұнда «әдістеме» ... ... ... ... ең ... кезеңдерінде әдістемені ғылым деп
қараудан гөрі, оны өнер деп санау ... ... Бұл ... өкілдерінің
пікірі бойынша шетел тілін оқытудың біріңғай ... ... ... емес,
өйткені ол өнер.
Шетел тілінің қанша мұғалімі болса, оқытудың сонша әдістемесі де
болмақ. Әрине, бұл ... ... ... ... ... етек алған пікір.
Алайда бүкіл шетел тілін оқыту ісін мұғалімнің өнеріне ғана байланыстырып,
соған тәуелді етіп қою, әдістеме ... ... ... орынсыз. Сондықтан
кейін келе бұл көзқарастың қате ... ... ... ... ... бас ... Сөйтіп, әдістемеде оны ғылым деп қарайтын көзқарас
мықтап орын ала ... ... ... ... ... бар, осыны анықтап
алайық. Яғни, сөздік құрастыру үшін, белгілі бір әдістемелерге жүгіну тиіс.
Бұл ... ... ... ... іске ... ... сөздіктерге қатысты қандай әдістемелік нұсқаулар
ұсынуға болады соған тоқталайық. Бұл ... жету ... ... ... ... ... Шетел тілін оқыту теориясының басты қағидаларына сүйеніп, сөздік –
минимум құру. (экономикалық)
2. Студенттерді экономиканы ... ... ... таныстыру.
3. Студенттерге қазіргі кездегі әдістеменің жетістіктерін ескеріп,
шетел ... ... ... экономикалық сөздікті меңгеруде шығармашылық
ізденіске бағыттау.
Сөздікке тілімізде соңғы 15-20 жыл ішінде ... ... ... жаңа тұлғалар мен тіркестер және мағынасы жаңғырған сөздер
енгізіледі. Бірақ бұл – ... бір ... ... ... ... әдебиетті
қамти түгел жиналған материалдар емес.
Мұнда, негізінен, күнделікті баспасөзде, оның өзінде де соңғы 7-8 ... жиі ... ... ... ... ... ... сөздіктерді қарастырсақ: айналым - (оборачиваемость) белгілі ... ... ... ... ... ... және ... айналымын жақсарту, айналмалы қаржының ... ... - ... Баға ... Базаршы – (торговец) сауда-саттықпен
айналысатын адам. Зейнетақы – ... ... жасы ... ... ... кезінде, сондай–ақ уақытша еңбекке жарамсыз
және ... ... ... ... қоры тарапынан берілетін ақшалай
көмек. Қайтарым – (отдача) Негізгі ... ... бір ... өнім мөлшері.
Мүлікбасы – (товаровед) товар жайын айыра білетін маман. ... ... ... табыспен келген дүние-мүлікті, ақшаны мемлекет
меншігіне қайтару. [42]
Халықаралық келісім ... ... ... ... ... басқа да құжаттардың, тіпті кез-келегн салаға
(қорғаныс, ... ... ... т.б.) қатысты заңдық актілердің
мәтіндерінде, сайып келгенде, қоғамдық ... күре ... ... ... сөздіктер міндетті түрде қолданылатыны ... Бұл ... ... ... ... мемлекеттік мәртебе алған
ұлттық тіліміздің экономика саласындағы терминдерінің қазіргі ... ... ... оқу ... ... ... студенттер үшін
мамандыққа қатысты экономикалық ағылшынша-орысша-қазақша сөздіктер іскери
жұмыстар үшін өте қажет. Мұндай сөздіктер ... ... да ... ... «Ішкі экономикалық сөздіктер термині, ... ... ... 1993.)
3.2. Тәжірибелік оқытудағы арналған тапсырмалар мен жаттығулар
Сөздік пен термин сөздерді оқытуда орындалатын ... ... ... ... дамытатын, есте сақтау қабілетін арттыратын
болуы ... ... ... үшін ... ... әдіс, тәсілдерін
дұрыс таңдап, студенттерді лексиканың мағынасын дұрыс түсініп, ... ... ... ... ... үшін ... үйреткенде түрлі
көрнекілерді қолдана отырып тапсырмаларды жасауда, ... ... алар орны ... Тапсырма дегеніміз – жұмыс, жүктелмеген
міндет. Жаттығу дегеніміз – ... бір ... ... ой мен ... ... ... ... арттыру мақсатымен ... ... ... оқу, ... ... өте ... орын алады. Өйткені ол
белгілі бір іс-әрекетті меңгеру үшін соған ... ... ... ... Жаттығу оқу процесін сапалы ... ... ... ... ... ... болуы үшін ол белгілі бір ... сай ... ... ғана ... ... орындалуы, жүргізілуге тиісті іс, оқу,
қимыл т.б. жетіле береді.
Студенттер лексиканы толық ... үшін оны ... қана ... Жаңа ... ... әрі ... пысықтау үшін арнайы
тапсырмалар мен жаттығулар жасалуға тиіс.
Жаттығулардың мынадай екі түрін ажыратуға болады: ... ... ... ... және репродуктивтік сөзді тек
түсінуді ғана емес, оны өз бетімен қолдана алуға да ... ... ... ... ... ... а) ... танымдық белсенділіктерін ... ... ... ... ... ... ... тек практикалық
қана емес, білімді міндеттерін дербес іске асыруы керек.б) ... ... ... орналасып, көбінесе ауызша болуы шарт. [7]
Н.Д.Гальскова тұжырымдауынша жаттығудың көп ... ... ... көп болуынан қалыптасқан деп көрсетеді. Әр ... ... ... ... сипаты әрі алуан болғандықтан оларды
жіктеу әр түрлі ... ... ... ... ... ... жете аша ... пайдалы. Лексикасын
оқытудың ленгвистикалық негізіне тұғыр болар пікірлерді тұжырымдаған
Ұйықбаев Қ., орыс ... ... ... ... ... С.Н.Ожегов.,
Ю.Ш.Шмелева., Н.М.Шанский., В.В.Степанова сияқты ғалымдардың зерттеу
еңбектерінен көреміз. Бұл ... ... ... жүйелілік
қатынасты бірінші қатарда алып қарайды, яғни лексиканың зерттеу обьектісі
болған сөз жеке дара ... оны ... ... қатынаста,
байланыста алып, екі жақты негізде зерттеуді алға қойған.
1. Лексика бөлімінің білімдік, танымдық негізін ашу.
2. ... ең кіші ... ... фонетика, грамматика, стилистиканы
студенттің түсінуіне, сөйтіп, бүкіл тілдік ... ... ... мүмкіндік
беру .[37.38 ]
Лексиканы оқытуда алға қойылатын бұл екі мақсаттың да жас жеткіншек
үшін маңызы зор. Себебі ана ... ... ... адамның барлығы сол тілдің
заңдылықтарын, қыр-сырын, сипатын, ... ... біле ... деуге
болмайды.
Лексиканы оқу арқылы студент сөз жүйесін түсінеді, әрі сөздің орынды
қолданылуы арқылы ойды толық және дәл ... ... ... сан ... ... жете түсініп, талдап, таңдап қолдана білуге, көркем
шығарманың жерлігін түсінуге дағды ... ... ... үшін ... ... ... ... алдық.
Planning
Ex 1. Rules of economy?
Below are ten principles of ... Insert the words and phrases in ... into the correct spaces. Do you agree with any or all of ... People face ... The cost of ... is what you …... to get it.
3. Rational people think at the …… .
4. People respond to …… .
5. …… can make everyone better off. Markets are usually a good way ... …… ... ... can ... improve market …… .
8. A country’s …… of living depends on ite ability to produce goods ... Prices …… when the ... prints too much ... Society faces a ... tadeoff between …… and ... 2 Complete the ... ... is valid for a short term. This … agreement was signed only
recently.
They produce equipment of high quality. This … ... is in great ... the ... distance from here to that town is very long. You can get there only by
a … ... plant produces these goods on a large scale. The … ... enable
the plant to cut costs.
3-жаттығу
Ex 3 a) Read the text. "The duty of ... number of ... terms are used for ... ... ... and ... The term ... is used
more frequently in profit – making organizations, while the others are ... widely in ... and non – profit ... such ... and social work ... What then, is a ... used ... the term “management” refers to those people who
are responsible for making and carrying out decisions within the system. An
individual manager is a person who directly ... people in ... basic ... seem to apply to managers in all types ... they include hard work on a variety of ... ... personal relationships. Almost everything a manager does involves
decisions. The reason for making a decision is that a problem exists. ... – making there is always some ... and ... is a hard job. There is lot to be and ... little ... do ... engineer can finish a design on a ... day, and the lawyer can
win or lose a case at a certain time. But the manager's job is like “Old
Man ... it just keeps ... Say what you have learned from the text ... ... words which mean “manager”; 2. the meaning of the words
“management”; 3. characteristics features common to all ... 4. ... of a ... Think and ... What individual managers make up management in an organization?
2. What concrete activities is a production manager (financial ... manager, ... manager) ... ... What types of ... does a manager need to make ... What magazines (reference books, etc.) does a manager have to see on ... ... енді ... келетін болсақ коммуникативті міндеттерді сөйлеу
барысында қолдана алу студенттердің шетел тілінде сөйлеу сапасын ... осы ... ... ... ... ... ... Яғни сөйлеудің кез келген мәселесі жағдаятында олар
коммуникативтік іскерліктері мен қабілеттіліктерін көрсете білу ... ... ... ... ... ... ... маңыздылығы қажеттігі неде және оны ... ... ... ... ... 1-2 курстардың «Шетел тілі пәні»
сабағына талдау ... ... Ал енді ... ... ... ... ... ЭФ-05-4к4 топ
15.03.05.
Сабақтың тақырыбы: “Time management”
Сабақтың мақсаты:
а) жаңа сөздерді бекіту
ә) коммуникативті дағдыны дамыту
Бізді бұл ... ... ... шетел тілінде қарым-қатынас
жасауы, оқытушының тақырыпқа сай жағдаяттарды ... ... ... коммуникативті тапсырмалардың дұрыс ұйымдастырылуы деген сұрақтар
болды.
Жаңа сөздермен танысып, ... ... ... ... жіберілген қателерге талдау жасалды. Бұндай жаттығулар
студенттердің ... ... ... ... ... ... шығармашылық істің басы.
Ал келесі сабақтың талдаулары 2-курста мәселелі – ... ... ... жаңа ... ... ... ... ЭФ-04-4к1 топ
29.03.05.
Сабақтың тақырыбы: “Білім беру жүйесі”
Сабақтың мақсаты: жаңа лексиканы қабылдау арқылы студенттердің тілдік
білімі мен ... ... ... Бұл ... жету ... – мәселелі тапсырмалар түрлерін топтық жұмыс түрінде
ұйымдастырылды. ... ... ... ... ... «Higher ... in Kazakhstan» деген мәтін берілді. Топ 4-
адамнан тұратын 2 ... ... ... ... тапсырмалары: а) мәтінді
мұқият оқу ә) жоғары ... беру ... ... ... ... ... ... табу. Топ жұмыс жасап ... ... ... ... Бұл ... әр ... өз пікірін басқалардан
қалыспай айтуға, бірін-бірі тыңдап, сұрақ қойып, пікір ... Әрі ... ... ... ... коммуникативтік дағдыны жетілдіреді,
алған ақпаратты нақ түсініп оны біреуге ... өз ойын ... ... ... қарым-қатынас жасауы өзара әрекетшілдік сипатта
нақты коммуникация үрдісіне жақындады деп талдау жасауға болады.
Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... жаттығулар студенттерге
ұғынықты және түсінікті болды. (85℅)
- осы ... ... ... ... ... оятты (90℅)
Алынған нәтижелер бойынша біз коммуникативті сипаттағы әр түрлі
коммуникативті тапсырмалар мен ... ... тілі ... ... коммуникативтік біліктілігін қалыптастырады және де сабаққа
деген белсенділіктерін арттыруда өте ... орын ... деп ... ... өткен материалды жинақтап қорытуда немесе жаңа сабақты
бекіту кезінде тест түрлерін пайдаланып, өз іс-тәжірибемде ... ... ... ... ... тексеру) білім деңгейін
анықтап, методика мен ... ... ... мен студенттердің
білімін, іскерлігі мен дағдысын, сандық және ... ... ... ... ... бір ... ... сұрақтар мен тапсырмалар жиынтығы.
Тест сондай-ақ жеке тұлғаның ақыл ... мен ... да ... ... ... әдісінің тиімділігі: а). Барлық тексерушілер бір деңгейде болады;
ә). Білім, іскерлік пен ... ... ... ... б). Бір ... көлемде қиындығы бірдей тапсырмалар береді; в). ... ... ... үшін кілт ... ... орындағанда астын сызу,
дөңгелектеу, сәйкестендіру қолданылады.
Тест тексеру мақсатына байланысты күнделікті аралық, ... ... Тест тек қана ... ол ... ... атқарады.
I. Бақылауды жүзеге асыруына байланысты:
1. күнделікті
2. аралық
3. ... ... ... ... ... дағды
3. іскерлік
4. аралас
III. Нәтижені тексеру әдісіне байланысты:
1. обьективті
2. ... ... ... ... ... ... ... әдісіне байланысты:
1. графикалық
2. вербальды
3. цифрлі
4. Кеңістік-графикалық
1970- жылдардың ортасында кадрларды кәсіптік аттестациядан өткізуде
және тілді ... ... ... ... ... кездері жоғарыда аталған тест түрлері ... деп ... тест ... ... ... Бұл тест ... ... сай, оқудың әр кезеңі үшін тілді меңгеру деңгейі
анықталады. Шетелдік әдістемеде бұл мақсатта TOEFL ... (Test of ... a Foreign ... ... Оның ... жоғары оқу орынында
қажетті ағылшын тілін меңгеру деңгейі тексеріледі. АҚШ ... ... ... ... 75% -і, ... көрсеткіш болып
есептелінеді. Беделді университеттерге түсу үшін 600 балл жинау керек. Тест
ашық және жабық, TOEFL тест ... ... Тест ... ... мен
студенттердің білімін бақылауға болады.
Ағылшын тілін кәсіби тіл ретінде оқытатын оқу орнында экономика
мамандығы ... ... тілі ... ... ... тестті
қолдануға болады.
1. I want to find a new secretary, so I’ll call an employment…. .
a) Agency
b) ... ... ... Post office
2. All the information about the staff of the firm can be found in…. .
a) Personnel office
b) Personal ... ... ... ... She has a good…..for the position: a college degree, good work
experience.
a) Qualification
b) Mark
c) Diploma
d) Background
e) Talent
4. Don’t disturb me, please, ... annual ... Am ... Is working
c) are working
d) have been working
e) has been working
5. Руководитель отдела
a) Head of department
b) Manager of department
c) President of ... Vice ... of ... Chair of de
f) partment
Тест жұмысы оқытуда ... ... ... ... лексиканы үйренуге қиындық тудыратын жайттар ескеріле отырып
жүргізіледі. Яғни ... тілі ... ... ... жұмыс жасалынады. Бірінші студенттерге мәтін беріледі, екінші
мәтіннің ... ... ... ... Ал осыдан
кейін TOEFL тесттері арқылы студенттердің білімін бақылауға болады.
Мысалы «Trade credit» тақырыбында TOEFL тест ... ... ... may provide ... aid to ... by allowing ... to sixty days (or more) in which to pay for ... This
delayed payment, which may also be granted by manufactures, is a form ... known as trade credit is a payment delay that a supplier grants ... ... 80 and 90 percent of all ... between business ... trade credit. ... the purchased goods are delivered along with
a bill (or invoice) that states the credit terms. If the amount is paid ... no interest is ... charged. In fact, the seller may offer ... discount are ... on the ... What is trade credit?
A) This delayed payment
B) If the amount is paid
C) The terms of a ... In fact, the ... How many percents of all ... involve trade ... 80 and 90 ... ) 60 and 70 percent
C) 50 and 60 percent
D) 70 and 80 percent
3. The word “payment” in line 2 is closest in meaning ... ... ... продажа
D) трата
4. The word “for” in line 2 refers ... ... ... ... ... көрсетілген екі тестің қорытындысы тексеріледі де қорытынды
шығарылады.
3.3. Тәжірибелік оқытудың қорытындысы
Тәжірибелік оқыту жоғарыда айтылғандай әдіс бойынша ... ... ... ... емес ... оқу ... шетел тілін
үйретудегі лексиканы студенттердің ана тілінің ерекшелігін ескере отырып
оқыту әдісінің ... ... ... ... 2004 жылы Шымкент қаласында М.Әуезов атындағы ОҚМУ-
дың ЭФ-03-4к1 тобында 15 ... ... ... ... ... тілі пәнінің мұғалімі З.Агатаева жүргізді. Тест жұмыстары 2-курс
студенттеріне бесінші және алтыншы модульде өткізілді.
Сабақтардың негізгі міндеті студенттерді ... жаңа ... ... ... ... ... қалыптастыру болатын.
Зерттеу міндеті бойынша ... ... ... ... және ... ... ... нәтижелерді салыстыру арқылы
студенттердің сөздерді қаншалықты меңгергенін, яғни ... ... ана ... тиімді ықпалын пайдаланып, оның тиімсіз ықпалын
болдырмау үшін ... ... ... ... ... көзделеді.
Тест жұмысы оқытуда лингвистикалық салыстыру мен педагогикалық бақылау
нәтижесін көрсеткен лексиканы үйренуге қиындық тудыратын жайттар ескеріле
отырып ... ... ... тексерілді. Одан соң әр тестің
нәтижесі салыстырылды.
Қорытынды
Зерттеу ... ... ... ... ... ... қоғамдағы
маңыздылығы өте жоғары екендігі туралы тұжырымдамалар берілді деуге болады.
Мемлекетіміздің шет елдермен халықаралық қатынастарда мәртебесі ... ... да ... ... ... меңгерген мамандарға ... ... ... жұмысымның негізін қалаған мәселе, студенттердің сөзді орынды
қолдануын қалыптастыру жолдары мен тілін дамыту ... ... ... ... ... ... ... дағдысын
қалыптастыруда лексика саласынан алған тиянақты ... ... ... ... білім арқылы нақтылы, дәл, анық сөйлесуді қалыптастырудың
жолдары дәлелденді.
Бірінші тарау бойынша. Тілдік емес ... оқу ... ... ... жалпы білім беруде өзіндік үлесі бар. Шетел тілі де
студенттердің ... ... ... ... ... ... ... үйрену
студенттердің логикалық ой-өрісін дамытуға көмегін тигізеді. Атап айтқанда,
мәтінге, тақырыпқа жоспар құру, ... ... ... ... ... логикалық жүйелі ойлауын дамытады. Шетел тілін ... ... оның ... ерекшеліктері жөнінде мағлұмат алады.
Мысалы, белгілік және ... ... ... ... француз
тілдеріндегі шақ жүйесінің ерекшеліктері туралы ... ... ... ... ... жалпы білім деңгейін арттырады. Ал болашақ
мамандыққа байланысты лексикаға байланысты ... орны ... ... ... ... мазмұнын әрбір
оқыту орнына лайықты етіп ... ... ... ... ... бұл ... 2
принцип бойынша жүзеге асырылады. 1-принцип-алға қойылған оқыту мақсатына
жету үшін тілдік ... ... мен ... ... меңгеру үшін қол жететіндей болу.
Бұнда оқушы таңдап ... ... ... ... ... ... отыр. Бұл жерде тілге құрал ретінде баса ... ... ... ... ... ... оқу ... жетік маман қалыптастыру
ерекше орын алуы ... Оның ... ... ... ... тілдік емес
басқа маман иелеріне, өз мамандықтарына қатысты шетел тілін ... ... ... байланысты жаңа технологиялық оқыту ... оқу ... ... ... ... жаңа ... ... тарау бойынша. Бұл жұмыс теориялық жағынан маңызды.
Сөздік жасауды кең жолға қою үшін бұрынғыдай тек ... ... ... ... ғана ... ... бірге, олардың шеңберін
үлкейтіп, ағылшынша-орысша-қазақша деген сияқты немесе бұларға керісінше
сөздіктерді ... ... ... қана қоймай бірте-бірте олардың көлемін
ұлғайта, сапасын арттыра, ... беру ... ғана ... жасаудың ұстанымдары (принциптері) ... ... ... ... ... бойынша. Практика жағынан мұнда ... ... пен ... сөздерді оқытуда орындалатын тапсырмалар мен
жаттығулар студенттің ойлауын дамытатын, есте ... ... ... ... ... меңгерту үшін істелінетін жұмыстың әдіс, тәсілдерін
дұрыс таңдап, студенттерді ... ... ... түсініп, дұрыс
қолдануға төсілдіру керек. Сондықтан әдіскер үшін сөздерді үйреткенде түрлі
көрнекілерді ... ... ... жасауда, жаттығулар жүйесін
қолдануда алар орны ерекше.
Н.Д.Гальскова тұжырымдауынша ... көп ... ... ... көп ... ... деп ... Әр түрлі авторлардың
зерттеулеріндегі жаттығу түрінің ... әрі ... ... ... әр ... ... ... деген. [10]
Лексиканы оқу арқылы студент сөз жүйесін түсінеді, әрі ... ... ... ойды толық және дәл жеткізуге, қызмет ететін сан ... ... жете ... талдап, таңдап қолдана білуге, көркем
шығарманың жерлігін түсінуге дағды алады.
Сөздік минимум ... ... ... ... ... ... қорытындылаудың негізінде және лексикологиялық зерттеулер
мен олардың жетістіктерін таяныш етудің негізінде жасалады.
Зерттеу жұмысымның қойылған ... ... ... ... ... әртүрлі сөздіктерді жасау жұмыстарының тәжірибелерін
ғылыми тұрғыдан қорытындылаудың негізінде және лексикологиялық ... ... ... ... етудің негізінде жасалады.
Осы ұсынылып отырған зерттеу жұмысында сөздік, ... ... ... ... тілі ... ... ... үшін маңызды.ө
Қолданылған әдебиеттер
1. Артықбаева А. Қ. «Методика обучения ... ... речи ... ... . Канд. Дисс. – М: 1982, -240.
2. Артемова А.Ф., ... О.А. ... ... ... и ... состава»ИЯШ, 2005, №1, 101-102 стр.
3. Andrian Wallwork “Business options” Oxford, ... ... А., ... Ғ., ... Ш. ... ... ... Алматы, «Санат»1990, 136-бет.
5. Әбдіғалиев С.А. «Неміс тілін оқытудың негіздері». Алматы, ... 58-59 ... ... Қ. ... ҚХҚ және ӘТУ, ... №2, (6), 2003, ... Бухбиндер В.А., Штраус В.Н. «Основы методики преподавания иностранных
языков». Киев, «Высшая школа»1986.
8. Бенюх О.П., Чернов Г.В. «Русско - ... ... ... 1964.
9. Белбаева М. «Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы». Алматы, «Білім»1976, 10-
11 беттер.
10. Гез Н.И. «Теория обучения иностранным языкам». Лингводидактика и
методика. М., ... ... 1982, 42-46 ... ... Н.Д. ... ... и ... обучения иностранным
языкам». ИЯШ, 2004, №1 стр 3-4
12. Гальскова Н.Д. ... ... ... ... ... ... 2000, стр. 79-85
13. Григорев В.Б. Христорожденственный // ВШ, 1986, №5, с ... ... Б.И. ... мәселесінің қазіргі технологиялық жақтары».
Москва, «Высшая школа»1979, 34-36 стр
15. Джин Л.К. «Характеристика словаря-миниммума банковской терминологии».
Вестник, 2001, №3, стр. 124-129
16. Жданова И.Ф., ... Э.А. ... ... ... ... язык» 2001.
17. Жалпы білім беру пәндері бойынша. Типтік оқу бағдарламалары.
ҚР білім және ғылым министрлігі. ... ... ... ... Алматы, 2005.
18. Жапбаров А. «Оқушының тілін дамыта оқытудың мазмұны». Қазақстан жоғары
мектебі; Алматы, 2004. №2, 68-69 беттер.
19. ... ... ... жалпыға міндетті. Білім беру
стандарты. Бакалавриат. Астана, 20004, 30-31 беттер.
20. Қазақша-орысша, орысша-қазақша сөздік «Экономика және қаржы». Алғы ... ... ... ... H. „Handbuch der Semasiologie”. Heidelberg, 122 S.
22. Лапидус Б.А. «Проблемы содержания обучения языку в языковом вузе»
Москва, ... ... 8-9 ... ... Б.А. «К ... о ... процесса обучения иноязычной устной
речи и типологии упражнений». ИЯШ, 1970, №1, стр. 65-68.
24. Лешкова Т.А. «Экономическая игра на уроке ... ... ИЯШ, ... стр ... Никитина Е.И. «Методические рекомендации к урокам развития связной
речи» М., Н.И.И. школ, 1989, стр.115.
26. Оспанова К.Т. ... ... для ... ... ... с. ... ... К.Т., Жақыпова С.Н., Агатаева З.А. «Шетел тілдерін оқытудың
әдістері мен принциптері» ... ... ОҚМУ ... ... №8,
Шымкент, 2005, 150-151 беттер.
28. Оразбаева Ф.А. «Қазіргі қазақ тіліне арналған жаттығулар». Алматы,
«Білім»1998.
29. Ожегов С.Н. «Словарь русского языка» М., ... 1990, ... ... И.В. ... устной речи на иностранном языке». Москва,
«Высшая школа», 1980, 4-6 стр.
31. Рахманов И.В. Предисловие к Словарю наиболее употребительных слов
английского, немецкого, ... ... М., ... 1960 -237 ... ... Г.В. ... обучения иностранным языкам». Москва,
«Просвещение»1991.
33. Palmer H. “The Oral method of teaching ... ... ... ... test from the ... of ... local ... Cambridge BEC preliminary. Cambridge University, Press, 2002.
35.Соловова Е.Н. «Методика ... ... ... ... ... Москва, «Просвещение» 2003.
36.Степанова В.В. «Признаки слова как основа ... ... ... 1979, 47 стр.
37. Susan Norman with Elanor Melville “We Mean ... An ... in business English. Longman, ... ... Д.Н. ... ... язык лексика». Учебное пособие для
студентов М., Просвещение,1988, с 335.
39. ... Н.М. ... ... ... ... М.:
«Просвещение»1972, стр. 276.
40. Шадиева Н.Х. «Термин сөздерді деңгейлік тапсырмалар ... ... ... ... ... №1, 2002,139-140 беттер.
41.Щерба Л.В. «Языковая система и речевая деятельность» ... ... 1974, 304-311 ... ... Л.В. ... с ... точки зрения» Москва- Ленинград,
1947, 90-93 стр.
43. Щукин А.Н. ... ... ... Москва, «Филоматис», 2004, 123-
125 стр.
44. Экономикалық сөздік. Алғы сөз. «Болашақ». 1999, Қарағанды, 210 б.
45. Худайбергенова А.Т. ... ... ... ... ... ... (на ... русского, английского и
казахского языков)» Канд.дисс. А: 2003, -178с.
Қосымша ... ... ... минимум – 600 бірлік таңба
A a
abandon – отказываться от. – қарсы болу
abandonment – ...... ...... (ся) – ... ... түсіру
abatement – скидка, снижение – жеңілдік, бағасын кеміту, төмендету
abstract –выписка – көшірме
accord – согласие, ...... ... – счет – ... есеп
accumulation – накопление -жинақ
accountant – бухгалтер, счетовод – бухгалтер, есепші, есеп жүргізуші
active – актив - актив
actual – наличный товар – ... ......... ... – отсрочка – мерзімін ұзарту
adjust – исправлять түзеу, жөндеу
advantage – ...... ...... ...... ... – дело - іс
affix – прикреплять – бекіту, тіркеу
allege – утверждать – бекіту
allocation – распределение – ... ...... ...... саны
amount of money – денежная сумма салық саны
analysis – анализ - талдау
annul – аннулировать, отменять - өзгерту, жою
appeal – ...... ...... – мәлімдеме
appraisement – оценка - бағалау
appraiser – оценщик – бағашы
apprise – извещать - хабарлау
arrangement – соглашение, договоренность – ... ...... - мерзімін өткізу
B b
backlist – ассортимент товаров - әр алуан ... ...... резерв, запас – қарыз, қор, резерв запас
back-to-back – компенсационный - компенсациялық
bail – залог, ...... ... ... – баланс, сальдо, остаток – ... ... ... пен шығыс
арасындағы айырма)
bank – банк - банк
bankbook – ... ... ... ...... ... ... – банкир - банкир
banking – банковское дело – банк ...... - ... – торговаться, договариваться – саудаласу, келісу, дәделесу
barge – баржа - баржа
barter – бартер, товар обмен – ... ... ...... база – ... ... – корзина, набор – кәрзеңке, алу, алыну
benefit – выгода, прибыль – пайда, ... ...... ... ... – ауу, ... ... тенденция
big – большой, крупный – үлкен, ірі
bilateral – двусторонний – екі жақты, екі бетті
bill –счет, список, документ – ... ... ... ... broker – ... брокер – векселді брокер
billing – выписка счета – есеп ...... ...... алу, міндетті
bit – мелкая монета – ұсақ тиын
blank – бланк, пропуск – бланк, кіргізу, өткізу
bloc – блок - ......... - доля, квота – сыбаға, үлес, бөлім
C c
card – карточка - карточка
care – обслуживание – күту, ... ...... - ...... - тасымалдау
category – категория - категория
certificate – удостоверение, свидетельство, сертификат – куәлік, ... ...... ... – көну, жол беру, тапсыру
charge – назначать цену, (плата) – бағасын қою, (төлеу)
cheap – дешевый - ...... ...... ...... книжка – чек кітапшасы
checklist – контрольный список – бақылау тізімі
cheque – чек - чек
cipher – шифр - шифр
citizen – ... ...... ...... ... – талап, тілек
close – закрывать - жабу
closing-out – сделка - келісім
codify – кодировать – кодпен жазу
coefficient – коэффициент – ......... ...... - ... – инкассатор - инкассатор
commercial – торговый, коммерческий – сауда, саудалық
companion – компаньон - серіктес
company – компания - бірлестік
competence – компетенция - ......... ...... ...... – день, сутки – күн, тәулік
deadline – предельный срок – ең ... ...... ...... үлестіру, беру
dealer – торговец - саудагер, сатушы
dealing – сделка – келісім, ымыраласу
dearth – недостаток, нехватка – жетіспеушілік, тапшылық
debit – ... - ... – долг – ... ... - ... ...... дебитор
decision – решение, постановление – шешім шығару, қаулы
decoding – расшифровка – шифрлі
decrease – уменьшение, понижение – ... ... ...... ...... кеміту, алу, ұстап қалу
defalcation – растрата – жұмсап қою
deferment – отсрочка – мерзімін ... ... ......... ... ... – задержка, приостановка – тоқтау, кідіріс
delegation – делегация - делегация
delivery – доставка, ...... ... беру, жеткізіп тұрушылық
dependability – надежность - сенімділік
dependence – зависимость – тәуелділік, ...... в ... ... – банке ақша салу, депозит
depository – склад, хранилище – қойма, сақтау орны
deprivation – лишение, потеря ...... ... ... ... – план, проект – жоспар, проект, жоба, нұсқа
desk – стол, ... ...... ... ......... кідіру
detriment – ущерб, вред - зиян, зарар, кемістік, залал
diffuse – расходовать – жұмсау, ... ...... ...... ... ... дисконт (векселді
есепке алу)
E e
earn – зарабатывать – табыс кіргізу, күн көрістік қаржы табу.
easement – задаток – задаток.
economic – ...... ............ – үнемдеу
economy – экономика – экономика
effectual –эффективный – ... ......... ... ... - ... – эмиграция – эмиграция
emolument – вознаграждение, компенсация – ақы төлеу, сыйлық ... ... ...... ...... – салу, финанс ақша салу, зат бөлу
endowment – вклад – вклад, ақша салу
enrich –обогащать – байыту
ensure –обеспечивать, гарантировать – қамтамасыз ету, ... ...... ... – экономикалық бірлік
entrance – вход – кіру, кіру ақысы
enumeration – перечисление – санап шығу, санап өту
envelope – ......... ...... тең, біркелкі
escalation – шкала – шкала
estimate – оценка, смета – бағалау, баға ... ...... ...... ...... – баға қою
evasion – уклонение – ауытқу, шетке шығып кету
examiner – ... ...... ... эксперт
F f
fabricate – производить, изготовлять – жасап шығару, жасау, әзірлеу
factor – фактор, движущая сила – ... ... ... – неудача, провал – сәтсіздік, күйзеліске ұшырау
fall – падение, понижение – түсу, арзандау, төмендеу
false – ...... ... ......... ... – ходкий товар - өтімді тауар
favor – услуга, одолжение – көмек, қызмет
fee – гонорар, вознаграждение – ... ... ақы, ... ...... документы, дело – тігілген документ, іс
filiation – филиал – филиал
filling –подача документов документті беру
fill – наполнять - ......... ақша, қаражат
financial – финансовый - финанс
financier – финансист - финансист
fine – пеня, штраф - өсім, штраф, жаза, айып
firm – ... - ...... ...... ...... - белгілеу
flatten – разорять - ойсырату
floater – полис страхование имущество – қауіпсіздендіру мүлік полисі
folder – папка, скоросшиватель – ... ... – лист ... ... – бухгалтерлік журнал беті
forfeit – штраф, конфискация – ... ... ...... - ... – поддельный – қолдан жасалған, жасанды
form – форма - форма
found – основывать, учреждать – ашу, құру, ұйымдастыру
flactional – дробный – ... шек ...... - жеңілдік
G g
gain – прибыль – пайда, кіріс
gainful – доходный, прибыльный – кірісті, табысты, пайдалы
gainless – ... ...... ... ... ... – биржевой спекулянт – спекулянт биржа алыпсатары
gateway – перевалочный пункт – ... ...... ... - ... ... баға қою
generation – поколение, производство - өндіріс, өндіру, жасау
give – давать, выдавать – беру, жіберу
giveaway – товар - тауар
glut – ... – мол, ... ...... ...... ... әрекет ету
gold – золото - алтын
government – правительство - үкімет
grace – отсрочка, ...... ... жеңілдік
grader – сортировщик – сорттаушы
graft – взятка, взяточничество – пара, пара ... ......... ... – дар – сый, тарту
granting – предоставление – беру, ...... ... - ... ... кесте
gratis – бесплатно – тегін, ақысыз
H h
haggle – торговаться - саудаласу
half-price – пол-цены – жарты бағасы
half-stock – ... ...... ......... ... көру, байқау
halve – делить пополам – тең бөлу
harden – ......... ...... ... ... – уличный торговец – көше саудагері
head – верх, заглавие – жоғары, басы
headman – ... ...... ...... - ...... – жәрдемші, көмекші
hereditament – имущество - мүлік
heritage – наследство - ......... ... ......... сапалы
high-value – ценный, драгоценный – бағалы, қымбатты, құнды
hire – наем, прокат – жалдау, прокат
hoarding – накопление – қор, жинақ
hoisting – ...... ...... – ие ... ... ету
holder – владелец – ие, қожа
holding back – выдержка – төзім, шыдам
hold-up – задержка – ... ... ...... ...... документ
homogeneous - однородный – біркелкі, бірыңғай
honorarium – гонорар – гонорар, қалам ақы
hour – час, ... срок – ... ... ...... - ... – закладывать - мүлік салу
hypothecation – ипотека, ипотечный залог – ... ... ... ... – идентичный – бірдей, пара-пар, тең
illegitimate – незаконный – заңсыз, заңға қайшы
illustration – иллюстрация – ... ... ... – иммигрант - иммигрант
immigration – иммиграция – имиграция
import – импорт – импорт (елге шетелден ... ...... - ...... - орындалмайтын
impress – отпечаток - таңба
imprest – аванс - аванс
improving – улучшение – жақсару, асылдандыру
inaccessible – ... – қол ... – дюйм - ......... қосу
income – доход – кіріс, табыс, пайда
increase – ... ... - өсу ... арту, көбею
incur – терпеть (убытки) – шыдау, төзу, (шығын)
indivisible – неделимый, единый - бөлінбейтін, бірыңғай
inducement – стимул – ... ...... ... - ... ... – инфляционный - инфляциялық
influx – приток, прилив – толысу, көтерілу
inform – сообщать – белгілі бір қасиет беру
information – информация – ... ...... – компонент, сыңар
injury – вред, ущерб –зиян, залал, кемістік
insert – вкладывать – салу, ақша салу
inquiry – ...... ............... – обложка - мұқаба
job – работа, дело, труд – жұмыс, іс, еңбек
jobber – ...... ...... ... – біріккен, бірлескен, жалпы
jointly – совместно – бірге, бірлесіп, қосылып
joint-stock – акционерный - акционерлік
journal – журнал - журнал
jump – подниматься, ......... тез ... ... – записывать в журнал учете – журналға жазып есепке алу
journalizing – запись ... в ...... ... ... ...... хранят – ұстау, сақтау
keeper – хранитель, владелец – сақтаушы, ие, қожа
kerb – неофициальная биржа – жай ... ... ... – ключ - ...... - клавиатура
kickback – вознаграждение – ақы төлеу, сыйлық беру
kind – сорт, вид – сорт, өң, кескін
kit – компонент, ...... ...... вексель – көпірме вексель
kitting – изменение, подделка суммы чека - өзгеріс, жасанды чек суммасы
knock – сбивать цену – ... ... ... ...... сведение – білім, мәлімдеу, таныстыру
Ll
label – этикетка – ......... ... – облагать (налогам) – салық салу
layout – показ, ...... ... ...... ...... ету, басқару
leaf – лист - парақ
leak – утечка – ... ...... - ...... - ... – долгосрочная аренда, лизинг – аренда ұзақ мерзімді, лизинг
leasure – досуг – бос уақыт
leave – отпуск - ...... ...... ... – этап – этап, кезең
lend – ссуда, заем - қарыз
lender – заимодавец, ...... ... кредитор
lessee – арендатор - арендатор
letter – письмо – хат
level – уровень – деңгей, шек
licence – ......... - ...... ... (цену) – көтеру, жоғарылату (бағаны)
limit – предел, лимит – жою, ... ...... ... долг – шек, ...... ... кредит – қарыз, кредит, несие
loaner – кредитор, ссудодатель, заимодавец - ... ... ... – заемщик – қарыз жинаушы
long – долгий, долгосрочный – ұзақ, ұзақ ...... - ... ......... ... қалу
lucrative – прибыльный, доходный – кірісті, табысты, пайдалы
Mm
macroeconomics – макроэкономика – макроэкономика
macro marketing – ......... ...... ...... изготовление - өндіріс, өндіру, жасау
management – управление – басқару, басшылық ету
manager – руководитель, ...... ...... ... ... шығару, жасау, даярлау
markdown – снижение цены – бағаны төмендету
market – рынок, биржа – базар, биржа
marketing – торговля, продажа – ... ...... ...... зат, ... – срок (платеж) – төлеу мерзімі
maximal – максимальный – максимал, барынша көп
measure – измерять - өлшеу
mediator – посредник - делдал
meeting – ... ...... ... – товары - тауарлар
merchant – торговец, купец – саудагер, сатушы, көпес
merit – ... ...... ... – сообщение – хабарлау
messenger – посыльный курьер – курьер, ... ...... - ...... ... – тапсырма, делегация
mix – структура, состав – құрылым, құрылыс, құрам
mobilization – ... - ...... ... – арбитр, делдал
moiety – половина, доля – жарты, сыбаға, үлес
money – деньги - ақша
money-saving – экономный – үнемді
mortage – залог, ...... ... ... – движимое имущество – жылжымалы мүлік
Nn
narrative – изложение – мазмұндама
negotiate – договариваться, обсуждать – келісу,уәделесу, талқылау
net – ... ... – таза ... – сеть – тор, жүйе, тармақ
newcomer – новичок – жаңа келген, ...... ...... ... – назначение - белгілеу
nonbank – небанковский – банктік емес
noncash – ... – бары ... ... ...... - еңбексіз
notary – нотариус - нотариус
notation – запись, отметка – жазып алу, белгі
notify – извещать, ...... ... ...... - айналым
nonstock – нестандартный – стандарты емес
norm – норма, стандарт – норма, шама, мөлшер
note – заметка, запись – ... алу, ...... ... – вексель қаланушы, ұстаушы
notice – извещение, уведомление – хабарлау ескерту
null – недействительный – заңды емес, жарамсыз
nullify – аннулировать – жою, ... ......... ... – цифра – сан
Oo
obligator – должник - қарыздар
observe – наблюдать, соблюдать – ... ... ...... – алу, алып тұру
occupational – профессиональный – кәсіпшілік, кәсіби
odd – нечетный, лишный – тақ, артық
off-budget – ...... ... ...... ... ... – возмещать, компенсировать – төлеу, орнын толтыру, есесін қайыру
offsetting – зачет – есептеу, есепке жатқызу
onset – ... ...... ... – действие, работа - әрекет, қимыл, жұмыс
optimal – ...... ...... - ұйымдастыру
original – первоначальный – алғашқы, бастапқы
outflow – отлив – кему, төмендеу
outlay – ... ... - ...... – мерзімі асқан
overabundant – избыточный – мол, көп
overcharge – завышенная цена – көтерме баға
overdue – просроченный – ... ...... ... ...... баға, қайта
бағалау
overt – открытый (о ...... ...... - өзіне меншікті
owner – собственник, владелец – меншік иесі, ие, қожа
owe – задолжать – қарыздар ...... - ...... ...... буда, байлам
paid – платный – ақылы, ақы, төленетін
paper – бумага - қағаз
parity – ... ...... ... ... – экономность, бережливость – үнемділік, ұқыптылық, сақтық
part – часть, доля – бөлік, бөлім, ... ... ... ... – партнер, серік
partnership – товарищества, компания – жолдастық, серіктік
pass – пропуск, ... - ... ... ...... ... – жинақ кітапшасы
passport – паспорт - паспорт
patent – патент - патент
pawn – залог, заклад – залог, кепіл, заклад
pawnshop – ...... ... ... ... ... ... орын)
pay – плата, выплата – төлеу
payer – плательщик – төлеуші
payment – платеж, плата - төлеу
pecuniary – денежный, финансовый – ... ... ...... - штрафты
penalty – штраф, пеня – штраф, жаза, айып
pension – пенсия, ...... ... ақы
pensionable – пенсионный – пенсия, пенсиялық
percent – процент - процент
peril – опасность, риск – қауіпті, тәуекел, қауіп-қатер
petition – ... ... ... - ......... талғау
piece – штука – дана
pledge – залог, заклад – залог, кепіл, заклад
price – цена - ... ... ... ... прибыль – пайда, табыс, кіріс
Qq
qualification – квалификация – ... ...... сорт – ... сорт
quantum – количество, сумма – құрамы, сомма
quarantine – карантин – карантин, уақытша тиым
question – вопрос - ...... - ...... ... лист – ... ... сұрақ жазатын қағаз
queue – очередь - кезек
quick – быстрый, скорый – жылдам, ...... ...... компенсациясы
quittance – освобождение - босату, босану
quorum – кворум – кворум
quota – доля, квота – сыбаға, үлес, бөлім, норма
quote – ... ... цену – баға ... –коэффициент – коэффициент
quoting – копирование – көшіріп алу
Rr
raise – повышение – жоғарылау, көтерілу
rank – ...... ... – выкуп – төлеу, төлеп алу
rate – оценивать – бағалау, баға қою
ratepayer – налогоплательщик – салық төлеуші
ratify – ...... ...... ...... баға кесу, рейтинг
ratio – отношение, соотношение – көңіл бөлу, қарау, қатысу
rationality – рациональность – рационалдық, ұтымдылық
readdress – переадресовывать – жаңа ... ... ...... – қайта бөлу, жаңадан бөлу
reappraisal – переоценка – ... ...... – орын ... – причина – себеп
rebate – скидка – жеңілдік, бағасын кеміту
recede – ......... – алу, алып ... – взаимный - өзара
recommendation – рекомендация - ......... ... ...... протокол – жазып алу, хаттама
recovery –возврат - қайтару
red – задолженность - қарыз
redeem – выкупать, погашать, ... ... - өтеп алу, ... ...... ... – есептеу, қайта санау (вексель)
Ss
sacrifice – убыток – зиян, шығын
sag – падение, понижение (цен) – ... ... ... –оклад –оклад, еңбек ақы мөлшері
sale – продажа - сату
salesman –продавец, торговец - сатушы, саудагер
save – экономить, ... ...... ... ... – недостаток, нехватка – жетіспеушілік, тапшылық
schedule – расписание, график – кесте, ...... ...... ... ... – счет – ... есеп
seal –печать, клеймо, пломба – мөр, таңба, белгі, пломба
secretary – секретарь - ......... қатерсіздік
segment – часть, доля – бөлік, бөлім, сыбаға, үлес
segregation – отделение, изоляция – ... ... ...... - ......... сатып жіберу
semiannual – полугодовой - жарты жылдық
series – серия, ряд, – ... ......... ... ...... служба – жұмыс, қызмет
serviceman – инструктор – инструктор, нұсқаушы
setoff – зачет – есептеу, есепке жатқызу
settlement – расчет, расплата – ... ... ......... ...... - акционер
share–list – список акций - акция тізімі
shed – склад - қойма
sheet – ...... ... тізімі)
shopping – покупка – сатып алу
shortcut – сокращенный – ... ...... – қысқа мерзімді
signature – подпись – қол қою
Tt
table – таблица, расписание, табель – таблица, ... ......... ... ... – разговор, беседа - әңгіме, кеңес
talon – талон – талон (квитанцияның түбіршігі)
tap – сорт, марка – сорт, марка
target – цель – ... ...... - ...... - ...... – салық салу
taxpayer – налогоплательщик – салық төлеуші
team – ... - ...... (в банке) – кассир (банкте)
tendency – тенденция - ...... ...... ұсыныс, ұсыныс жасау
territory – территория – территория, жер көлемі
test – испытание – байқау, сынау
textile – ... - ............ ... – таңба, символ
tolerance – допуск – кіру рұқсаты
ton – тонна – тонна
total – сумма, итог – сомма, қорытынды
trade – торговля – ...... знак – ... ...... - саудагер, сатушы
trading – обмен – айырбас, ауыстыру, алмасу
trustworthiness – кредитоспособность – борыш төлеу қабілеттілігі
try-out – проба – ... ... ... байқау
tumble – падать (о ценах) – түсу (баға)
turkey – провал, ...... ... ... сәтсіздік
turn – оборот – айналым, айналыс
typical –типичный – типтілік, белгілі, типке жататындық
Uu
ultimo – прошлого месяца - ... ......... ... ... – неизбежный – шарасыз
unconditional – безусловный – сөзсіз, сөз ...... цены – ... ... жіберу, кемітіп жіберу
undergrade – невысокого качество – жоғары сапалы емес
underlease – субаренда – субаренда
underlessee – субарендатор – субарендатор
underlessor – арендодатель – ... ... ... ... – низкооплачиваемый – төмен төлем ақы
undertaker – предприниматель – кәсіп иесі, кәсіпорын қожасы
undertaking – ...... ...... – ұзақ ...... - жұмыссыз
unfunded – краткосрочный – қысқа мерзімді
unissued – ... - ...... – іске ... қиын, асырылмаған
uplift – подъем (цен) – жоғары (баға)
Vv
vacancy – вакансия – вакансия, бос орын
vacation – ... ...... ... – действительный – ақиқат, шын
validate – утверждать - ...... цены – ... ......... баға кесу
valuator – оценщик – бағашы, баға белгілеуші
value – ценность, ...... ... ...... - бағалы
variation – изменение, отклонение – өзгеру, ауу, ауытқу
varied – разнообразный – түрлі
vary – менять, изменять – алмастыру, ... ...... сейф – ... ... ... – тенденция – тенденция
venal – продажный - сатылатын
venality – ... - ...... ...... сатып жіберу, сауда жасау
vendee – покупатель – сатып алушы, алушы
vendor – продавец – сатушы, дүкенші
vendue аукцион – аукцион
vent – ......... ...... ... ... – проверка, контроль – тексеру, бақылау
vice –manager – заместитель управляющего – бастықтың орынбасары
vice-president –вице-президент – вице-президент (президенттің орынбасары)
visa – виза – виза ... ... ... қол)
visit – визит – (біреуге ресми түрде барып жолығу)
vocation – профессия - мамандық, кәсіп
volume – ... ...... ... ... путешествие –рейс, саяхат жасау
Ww
wait – ожидание - күту, ......... ......... – чеки – чек ... ақша ... ... ... ... ... ... нұсқау жазылатын арнаулы документ)
wall – барьер, преграда – ... ... ... – ценная бумага – бағалы қағаз
want – недостаток – жетіспеушілік, тапшылық, кемдік
ware – товар, изделия – тауар
warehouse – склад, хранилище – ... ... ...... – қоймашы, зат сақтаушы
warn – предупреждать – ескерту
warrant – доверенность – сенім ......... ...... поручитель – гарант, кепілші
wastage – гарантия – гарантия, шарт, кепіл
weaken – потеря, утруска – ... жою, ... ... – ослабнуть, понизиться - әлсіреу, төмендеу (баға)
well-paid – высокооплачиваемое – жоғары төленетін
wholesale – оптом – толайым, көтерме
wholesale – оптовый – ... ...... побеждать – ұтыс, жеңіп шығу, үстем болу
word – формулировать – ... ...... труд – ... ...... - жұмысшы
worth – цена, стоимость – баға, құн
wrap – обертывать, упаковывать – орап қою, орау, ...... цены – ... ... –off – ... (со счета) – көшіріп алу (есептеп)
Yy
year – год - жыл
yearly – ... – жыл ...... сертификат – алтын куәлік
yield – выработка, доход, добыча - өндіру, ... ... ...... ... - алып келу ... кіріс)
Zz
zero – нуль, ноль – нөль, жоққа шығару
zone – зона, район – зона, аудан, аймақ
zoning – районирование - ... ... ... ... материал
Тақырыптар, ситуациялар, сөз үлгілері
Оқыту барысында анықтама қолдану іскерлігі
Ана тіліндегі жоқ құбылыстар
Оқыту мазмұны
Лингвотанымдық
материал
Елтанымдық
материал
Тілдік қарым-қатынас іскерлігі
Тілдік дағдылар
economic margin rise trade ... up ... outcomes standart ...

Пән: Тілтану, Филология
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 39 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
2-3 сынып оқушыларын ағылшын тілінде сөйлеуге үйрету17 бет
Основы преподавания немецкого языка (на казахском языке)68 бет
Шетел тілі сабағында инновациялық педагогикалық технологияларды пайдаланудың теориялық негіздері16 бет
Шәкәрім шығармашылығындағы діни терминдердің маңызы8 бет
“Тіл мәдениеті және лексикалық норма”74 бет
Дағды және оны қалыптастырудың өзіндік ерекшеліктері12 бет
Дәрігердің әріптестерімен коммуникативті дағдыларды қолдануын бағалау әдістері. Конструктивті сынаудың негіздері10 бет
Дәрігердің әріптестерімен коммуникативтік дағдысын бағалау әдісі15 бет
Оқу дағдылары және оқу жұмысының тәсілдері5 бет
Сабақтың түрлері және оның дидактикалық құрылымы11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь