Парсонның бу турбинасы жайлы ақпарат


І. Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім
2.1. Сұйық отындар
2.2. Газтәрізді отындар
2.3. Сұйық және газтәрізді отындарға арналған оттықтар
2.4. Механикалық бүріккіштер
ІІІ. Қорытынды
ІV. Пайдаланған әдебиеттер
Бу Турбинасы — будың потенциалдық энергиясын кинетикалық энергияға, одан кейін оны айналушы біліктің механикалық энергиясына түрлендіретін турбина. Бу Турбинасы — жылу электр стансасындағы (ЖЭС) электр генераторларын қозғалысқа келтіретін негізгі қозғалтқыш. Бу Турбинасы бу машинасына қарағанда анағұрлым ықшам, қолдануға ыңғайлы әрі тиімді және параметрі жоғары буды пайдалануға, таза конденсат алуға, сондай-ақ, электр энергиясын өндірумен қатар тұтынушыларға параметрлері әр түрлі бу беруге мүмкіндік береді. Барлық дерлік Бу Турбиналары көп сатылы болып келеді.
1. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. - М.: Энергия, 1977.-424 с.
2. Поляков В.Л., Скворцов Л.С. Насосы и вентиляторы. - М.: Стройиздат, 1990. - 336 с.
3. Рихтер Л.Д., Елизаров Д.П., Лавыгин В.М, Вспомогательное оборудование тепловых электростанций.-М.: Энергоатомиздат, 1987.-216 с.
4. Малюшееко В.В., Михайлов А.К. Энергетические насосы: Справочное пособие. -М.: Энергоизднт, 1981. - 200 с.
5. Малюшенко В.В., Михайлов А.К. Насосное оборудование тепловых электростанций. -М.: Энергия, 1975.-280 с.
6. Аэродинамический расчёт котельных установок (нормативный метод).-Л.: Энергия, 1977.-256 с.
7. Ядерные энергетические установки. Под общ. ред. Н. А. Доллежаля. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 629 с.
8. Марцинковекий В.А., Борона П.Н. Насосы атомных электростанций, -М.: Энергоатомиздат, 1987.-256 с.
9. Митенков Ф-М., Новинский Э.Г., Будов В.М. Главные циркуляционные насосы АЭС. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 320 с.

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Қазақстан Республикасының Ғылым және Білім министрлігі
қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

Тақырыбы: Парсонның бу турбинасы.

Орындаған: Аманжолов Қ.С.
Тексерген:Касымов А.С

Семей қ. 2015 ж
Жоспар

І. Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім
2.1. Сұйық отындар
2.2. Газтәрізді отындар
2.3. Сұйық және газтәрізді отындарға арналған оттықтар
2.4. Механикалық бүріккіштер
ІІІ. Қорытынды
ІV. Пайдаланған әдебиеттер

Кіріспе

Бу Турбинасы -- будың потенциалдық энергиясын кинетикалық энергияға, одан кейін оны айналушы біліктің механикалық энергиясына түрлендіретін турбина. Бу Турбинасы -- жылу электр стансасындағы (ЖЭС) электр генераторларын қозғалысқа келтіретін негізгі қозғалтқыш. Бу Турбинасы бу машинасына қарағанда анағұрлым ықшам, қолдануға ыңғайлы әрі тиімді және параметрі жоғары буды пайдалануға, таза конденсат алуға, сондай-ақ, электр энергиясын өндірумен қатар тұтынушыларға параметрлері әр түрлі бу беруге мүмкіндік береді. Барлық дерлік Бу Турбиналары көп сатылы болып келеді.

0.1. Бу трубинасына жалпы сипаттама.

Бу немесе газ турбинасы будың немесе газдың потенциалды энергиясы кинетикалық, ал кинетикалық энергиясы иіннің бұрылуның механикалық энергиясына айналатын қозғалтқыш болып табылады.
Бу Турбинасы -- жылу электр стансасындағы (ЖЭС) электр генераторларын қозғалысқа келтіретін негізгі қозғалтқыш. Бу Турбинасы бу машинасына қарағанда анағұрлым ықшам, қолдануға ыңғайлы әрі тиімді және параметрі жоғары буды пайдалануға, таза конденсат алуға, сондай-ақ, электр энергиясын өндірумен қатар тұтынушыларға параметрлері әр түрлі бу беруге мүмкіндік береді. Барлық дерлік Бу Турбиналары көп сатылы болып келеді. Бу Турбинасы активті турбина және реактивті турбина болып ажыратылады. Активті турбинада жылу энергиясының едәуір мөлшерін бір сатының көлемінде механикалық энергияға айналдыруға болады. Сондықтан мұнда турбина сатыларының саны аздау болып келеді де, ауқымы кішірек, ал таза реактивті турбинада сатылар саны көп болады да, нәтижесінде ол ауқымды (көлемді) болып келеді. Сондықтан экономикалық тұрғыдан алғанда өндірісте құрама турбиналар жиі қолданылады. Бұларда жоғары қысымда активті блок, ал төмен қысымда реактивті блок жұмыс істейді. Бу Турбиналары орнықты (конденсациялық турбиналар, жылуландыру турбиналары, т.б.) және көліктік (кемелік) түрлерге бөлінеді. Конденсациялық Бу Турбинасында будың жұмыстық циклі конденсаторда (бу шықтандырғышта) аяқталады. Оның негізгі артықшылықтарының бірі -- жеке бір қондырғыдан үлкен қуат (1200 МВт-қа дейін және одан да артық) алу мүмкіндігінің барлығы. Сондықтан барлық жылу және атом электр станцияларында электр генераторларының жетегі ретінде конденсациялық Бу Турбинасы қолданылады. Сонымен бірге оларды кемелердің негізгі қозғалтқыштары, ортадан тепкіш домналық ауа үрлеуіштердің, компрессорлардың және сораптардың, т.б. жетегі ретінде де пайдаланады. Жылуландыру Бу Турбинасынан параметрлері реттелінетін бу алынады немесе қарсы қысыммен жұмыс істейді (конденсаторы болмайды), ал оның турбинасының сатыларынан бұрып алынған бу жылуландыру мақсаттарына пайдаланылады. Қазақстанның ірі жылу электр орталықтарында (ғ3 Павлодар ЖЭО; ғ2, ғ3 Қарағанды ЖЭО) бірлік қуаттары 100, 110, 135 МВт-тық жылуландыру Бу Турбиналары орнатылған. Сонымен қатар республикамыздың ірі жылу электр ст-ларында (конденсациялық) бірлік қуаты 200 -- 500 МВт (мыс., Тараз ЖЭС-інде 200 МВт, Ақсу ЖЭС-інде 300 МВт, Екібастұз ЖЭС-інде 500 МВт), айналу жиілігі 3000 айн.мин, буының қысымы 35 МПа, температурасы 540ӘС болатын Б.т-лары жұмыс істейді.

0.2. Бу турбиналарының классификациясы

Бу турбиналарын келесі белгілері бойынша топтастыруға болады:
1) Сатылар санына қарай:
а) бір сатылы;
б) көп сатылы.
2) Бу ағының қозғалысына қарай:
а) осьтік;
б) радиалдық.
3) Қорап санына қарай :
а) бір қорапты;
б) екі қорапты;
в) көп қорапты.
4) Будың үлестіру принципі бойынша:
а) дроссельді (таза бу параллельді түрде бір немесе бірнеше реттеуші қақпақша арқылы түрбинаның шүмегіне (сопло) үдейді);
б) буы тізбектеліп ашылатын шүмек қатары арқылы үдейтін шүмекті бу үлестіруі;
в) таза будың бірінші сатылы шүмекке әкелуінен басқа келесі сатыларға суландыруға әкелінетін сулы бу үлестіру.
5) Будың қозғалу принципі бойынша:
а) активті;
б) реактивті.
6) Жылулық процестің сипаты бойынша:
а) регенерациялы конденсациялық турбиналар. Бұл турбиналарда басты бу ағыны конденсаторға бағытталады және бу ондірісіндегі қолданылатын жасырын бу түзілу жылулығы жоғалатындықтан, осы жоғалтуды турбинаның аралық сатысынан төмендету үшін жартылай реттелмеген регенеративті бу сұрыптау жүзеге асады;
б) өндірістік немесе жылыту қажеттіліктері үшін аралық сатыдағы бір немесе екі реттеуші бу іріктеуі бар конденсациялық турбиналар;
в) Қарсықысымды турбиналар. Атқарылған будың барлық мөлшерінің жылулығы өндірістік немесе жылыту мақсатына жұмсалады. Бұндай турбиналардың конденсаторы болмайды, және ақырғысатыдан шыға берістегі қысым конденсациялық турбинаның соңғы қысымынан жоғары болады;
7) Таза будың параметрлері бойынша:
а) орташы қысымды (р0 = 34,3 бар);
б) жоғарылатынған қысым (р0 = 88 бар, t0 = 535 0C);
в) жоғары қысым (р0 =127,5 бар, t0 = 565 0C);
г) аса қауіпті параметрлері (р0 =127,5 бар, t0 = 565 0C).

0.3. Бу турбиналарының белгіленді

1) Әріпті белгілену:
К - конденсациялық;
Т - сұрыпталған буы теплофикациялық реттелетін конденсациялық;
ПТ - сұрыпталған буы өндірістік және теплофикациялық реттелетін конденсациялық;
Р - сұрыпталған буы реттелмейтін қарсы қысымды турбина;
ПР - қарсы қысымды және сұрыпталған буы өндірістік реттелетін турбина.

2) Сандық белгілену;
Бірінші сан - турбина қуаты, МВт.
Екінші сан - таза будың номиналды қысымы, бар.

Таза будың қысымынан кейін сұрыптаудың реттелген қысымы, қарсы қысым жазылуы мүмкін.
Лавальдің белсенді түрдегі бір сатылы бу турбинасы. Білік сапталған диск жіне жұмыс қалақшаларымен бірге турбинаның маңызды бөлігін құрайды - ротор. Ротор турбина қорабында құрылған (5). Біліктің мойындары мойынтірікте жатыр.
Бу бастапқы қысымнан р сонғы қысымға р2 дейін суны шүмекте немесе шүмектер табында ұлғаяды. Қысымның төмендеуі әнтальпия мен температураның азаюымен бірге жүреді, яғни шүмекте бу ағысының кинетикалық энергиясына айналатын жылылың энергиясы іске асады. Будың шүмектегі ұлғаю процессі кезінде жылдамдығы с0 - дан с1 дейін өседі ал жұмыс қалақшаларының арналарында с1 - ден с2 қалақшаларына әсер етіп, турбина роторы айналу иінінің механикалық жұмысын атқарады. Турбина белсенді типті болғандықтан, барлық ұлғаю процессі тек қозғалыссыз арналарда ғана болады, ал кинетикалық энергия ұлғаласыз жұмыс қалақшаларындағы механикалық жұмысқа айналады.
Таза бу турбина қалақшаларына таза буға арналған сақиналы камерадан өтеді. Қоратың қозғалыссыз және қозғалатын бөліктерінде будың өтуғе канал ретінде бағыттаушы және жұмыс қалақшалары бекітілген. Бу қалақшалар арасындағы канал арқылы ағып өтіп, сақиналы камерадан шығаралым келте құбырға келіп түседі, содан кейін конденсаторға. Қозғалыс барысында бу ақырын р0 қысымынан р2 қысымына дейін кеңейеді. Ал жылу құрамыныңтөмендеуімен қатар жүреді, турбина реактивті болғандықтан, төмендеу қозғалыссыз каналарда және қозғалысты (жұмыс) каналдарында болады.

0.4. Турбиналы сатыдағы будың энергияға айналуы

Ротор осі бойында турбиналық сатының осьтік типтегі схематикалық сызбасы мен шүмектңк және жұмыс қалақшалары бойынша диаметрдің цилиндрлік жаймасы.
Шүмектік қалақша каналдарында жқмыс денесі (бу) шүмек қалақшаларының қысымнан р0 саңылаудағы шүмек пен жұмыс қалақшаларының арасындағы қысымға дейін р1 кеңейеді. Бу шүмек қалақшаларының шыға берісінде кеңею процесі кезінде, α1 бұрышымен жұмыс қалақшаларының айналмалы жылдамдығының и1 векторына бағытталған с1 жылдамдығын қабылдайды (абсолютті жылдамдық).
Бұрыштағы ағын бағыты шүмекті қалақшаларының пішіні мен қондырғысына байланысты беріледі. Жұмыс қалақшалары ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Парсонның бу турбинасы
Персонның бу турбинасы
Парсо бу турбинасы
Жылу және атомдық электрстанцияларының турбинасы
Бу турбиналық АЭС-тер
Бу қазанының беттері жайлы мәлімет
Жылу мен электр энергияны аралас өндіруге арналған бу турбиналар жайлы
Бу турбинасының жылулық есебі
Бу турбинасын жобалау кезіндегі негізгі есептер жайлы
Бу түрлері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь