Сусыз карналлит, құрғатылған карналлит, скн пеші, карналлитті хлоратор, анодты хлоргаз, мұнайлы кокс, жылулық, материалдық байланстар

Мазмұны

Кіріспе 9

1 Жалпы түсіндірме хаттама 10
1.1 Кәсіпорынның қысқаша сипаттамасы және жобалау үшін бастапқы мәліметтер 10
1.2 Өнімнің атаулары, сапасы және техникалық деңгейі 11
1.3 Технологиялық және жобалық негізгі шешімдер 12
1.4 Энергия қорына сұраныс 12
1.5 Жұмысшылардың саны және кәсіби.біліктілік құрамы. Жұмыс орындарының саны және жабдықталуы 13
1.6 Жобаның негізгі технико.экономикалық көрсеткіштері 14

2 Бас жоспар және көлік 16
2.1 Құрылыс алаңын таңдау және қысқаша сипаттамасы 16
2.2 Жергілікті жердің, грунттың, грунттық сулар рельефтерінің
сипаттамасы 17
2.3 Көлік 17

3 Технологиялық шешім 18
3.1 Шикізат базасы, шикізат сипаттамасы 18
3.2 Карналлитті түпкілікті ылғалсыздандыру үшін аппараттардың салыстырмалы сипаттамалары 18
3.2.1 Магнийді алу тәсілдері 18
3.2.2 СКН пеші және карналлиттік хлоратордың салыстырмалы
сипаттамасы 19
3.2.3 Хлораторда сусыз карналлитті алу технологиясын жетілдірудің негізгі бағыттары 20
3.3 Карналлитті ылғалсыздандырудың теориялық негізі 20
3.4 Сусыз карналлитті алудың технологиялық сұлбасын таңдау және негіздеу 22
3.4.1 Құрал.жабдықтарды таңдау және технологиялық сұлбаны сипаттау 23
3.5. Негізгі технологиялық үрдістердің сипаттамасы 24
3.5.1 Шикізаттың және негізгі технологиялық материалдардың
сипаттамасы 24
3.5.2 Карналлиттік хлоратордың қондырғысы және жұмыс принципі 25
3.5.3 Сусыз карналлитті өндіру 26
3.5.4 Негізгі технологиялық үрдістердің режимдік параметрлері 27
3.6 Карналлитті хлоратордың негізгі өлшемдерін анықтау 28
3.6.1 Есептеу үшін бастапқы мәліметтер 28
3.6.2 Еріткіштің өлшемдерін анықтау 28
3.6.3 Хлорлаушы камералардың өлшемдерін анықтау 28
3.6.4 Миксер өлшемдерін анықтау 29
3.6.5 Хлораторлардың өлшемдерін анықтау 29
3.7 Магний және хлор бойынша материалдық баланстың есептеулері 30
3.7.1 Бастапқы мәліметтер 30
3.7.2 Еріткіштегі балқыма құрамының есептелуі 31
3.7.3 Хлоркамералардағы балқыма құрамының есептелуі 32
3.7.4 Хлооратор миксеріндегі балқыма құрамын есептеу 33
3.7.5 Хлордың үлесті шығысын есептеу 34
3.7.6 Мұнай коксының шығысын есептеу 34
3.7.7 Технологиялық газдың санын және құрамын есептеу 35
3.7.8 Еркін материалдық баланс 38
3.8 Жылу балансын есептеу 39
3.8.1 Бастапқы мәліметтер 39
3.8.2 Еріткіштің жылу есебі 41
3.8.3 Хлоркамералардың жылу есебі 46
3.8.4 Миксердің жылу есебі 49
3.9 Электрлық қуаттылықты есептеу 51
3.9.1 Еріткішті есептеу 51
3.9.2 Хлорлау камерасын есептеу 52
3.9.3 Миксерді есептеу 52
3.10. Технологиялық процестерді автоматтандыру 53
3.10.1 Технологиялық процесті реттеу нысаны ретінде талдау 53
3.10.2 Автоматтандырудың мақсаты 54
3.10.3 Автоматтандырудың техникалық құралдар кешенін таңдау және автоматтандыру сызбасын сипаттау 54

4 Жобаның қауіпсіздігі және экологиялылығы 56
4.1 Қауіпті өндіріс факторларын талдау 56
4.2 Ұйымдастыру шаралары 58
4.3 Техникалық шаралар 59
4.4 Жалпы алмастыру желдетуімен қамтамасыз ету 59
4.5 Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету 60
4.6 Санитарлық.гигиеналық шаралар 60
4.7 Жұмыс орындарының жарықтандыруын қамтамасыз ету 61
4.7.1 Табиғи жарықтандыруды жобалау 61
4.7.2 Жасанды жарықтандыруды жобалау. 63
4.8 Өрт қауіпсіздігінің шаралары. 65
4.9 Қоршаған ортаны қорғауға байланысты шаралар. 70
4.9.1 Ауаның ластануын азайту. 70
4.9.2 Карналлитті хлораторлар шламдарын (ШКХ) пайдаға асыру әдістері 72
4.9.3 Қышқылды тоқтау суларын пайдаға асыру 72

5 Еңбекті ұйымдастыру және өндірісті басқару жүйесі 73
5.1 Жұмыс уақытының қорын есептеу 73
5.2 Бір жұмысшының бір жылдағы жұмыс уақытының балансы 75
5.3 Жұмысш ауысымын есептеу 77
5.4 Жылдық жалақы қорын есептеу 82

6 Құрылыстық шешімдер 87
6.1 Құрылыс алаңдарының сипаттамасы 87
6.2 Ауа алмасуды ұйымдастыру 87
6.3 Жарықтандыру 88
6.4 Коррозияға қарсы қорғаныс 88

7 Сметалы құжаттама 89
7.1 Ғимаратқа, құрылымға және қондырғыларға кететін толық шығынды есептеу 89
7.1.1 Жоспарланатын цехтің құрылысына кететін шығындардың сілтемелі сметасы 91
7.2 Тауарлы өнімнің өзіндік құнын есептеу 91
7.2.1 Шикізаттың және көмекші материалдардың шығынын есептеу 91
7.2.2 Электроэнергияның шығынын есептеу 92
7.2.3 Өзіндік құн калькуляциясы 93
7.3 Жобаның экономикалық тиімділігін анықтау 94

Қорытынды 96

Әднбиеттер тізімі 97
КІРІСПЕ


Магнийді өндірістік көлемде өндіру ХІХ-шы ғасырдың аяғында басталған. Қазіргі кезде ол үлкен көлемді қамтыған. Өндірістің бірқатар жаңа салаларының пайда болуы және жаңа технологияны енгізудегі магнийдің қолдануының кеңеюі, бұл металды өндірудің көлемінің өсуіне және технологияның жетілуіне әкелді. Магний өндірісінің өсуі және іс жүзінде сарқылмайтын табиғи қорлар болуы осы металдың және оның балқымаларының қасиеттерін одан әрі зерттеу, оларды пайдаланудың жаңа салаларын табуға қызығушылық туғызады.
Көптеген елдерде, соның ішінде Қазақстанда, «УКТМК» АҚ-да магнийді өндірудің негізгі әдісі болып табылады, яғни магнийді магний хлориді балқымасын электролиздеу арқылы алу.
Қазіргі таңда магнийлі өндіріс орындарының, соның ішінде УКТМК-нің негізгі мәселелері келесігідей:
- өнімнің өзіндік құнын төмендету;
- алынатын магнийдің және жартылай өнімдердің сапасын арттыру;
- өнімділікті арттыру;
- әрбір технологиялық бөліктегі үрдістерді басқарудың толық автоматтандырылған жүйесін құру және енгізу.
- өндіріс қалдықтарын кешенді түрде өндеу және қолдану.
Жоғарыдағы мәселелерді шешу өндіріс жұмысшыларының, жобалаушылардың және ғылыми жұмыскерлердің негізгі мақсаты болып табылады. Осы мәселелердің шешілуі Қазақстан металлургиясының одан әрі дамытуға септігін тигізбек.
        
        РЕФЕРАТ
Жобадағы түсіндірме қағаз 98 бет, 25 кесте, сызбалар 7, әдебиеттер
тізімі 25.
СУСЫЗ КАРНАЛЛИТ, ҚҰРҒАТЫЛҒАН КАРНАЛЛИТ, СКН ... ... ... ... ... ... ... МАТЕРИАЛДЫҚ БАЛАНСТАР.
Осы жұмыстың мақсаты сусыз карналлитті алатын цехті жобалау болып
табылады.
«Негізгі түсіндірме қағаз» бөлігінде өндіріс ... және ... ... жобаның негізгі техника-экономикалық көрсеткіштері
берілген.
Одан ары құрылыс ... ... ... ... жер ... ... климаттың көрсеткіштерімен топырақ суларының
сипатаммасы берілген.
Түсіндірме қағаздың келесі бөлімдерінде, әдебиеттерді және ... ... ... ... ... ... алу үшін ... мен технологиялық схеманы таңдау және негіздеу жүргізіледі.
Жобадағы тапсырма мен ... ... ... есептеулер жүргізіледі: карналлитті хлораторлардың өлшемдері
анықталады, материалдық және ... ... ... ... жүргізілді, сондай-ақ үрдісті автоматтандырудың функционалды
сұлбасы құрылды.
Сонымен қатар түсіндірме қағазда ... ... ... мен
қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау, сәулеттік-құрылыс шешімдері,
құрылыс ... ... және ... ... ... ... соңғы бөлімдерінде, цех жұмысшыларының санын
есепке араластырып жұмыс ... қоры ... ... ... ... және цех ... өзіндік құн калькуциясы құрылды, жобаның
негізгі техника-экономикалық көрсеткіштері есептелінді.
Мазмұны
Кіріспе
9
1 ... ... ... ... ... ... сипаттамасы және жобалау үшін бастапқы
мәліметтер
10
1.2 Өнімнің атаулары, сапасы және ... ... ... ... және ... ... ... 12
1.4 Энергия қорына сұраныс 12
1.5 Жұмысшылардың саны және кәсіби-біліктілік құрамы. Жұмыс орындарының
саны және жабдықталуы
13
1.6 Жобаның негізгі ... ... 14
2 Бас ... және ... ... ... алаңын таңдау және қысқаша сипаттамасы ... ... ... грунттың, грунттық сулар рельефтерінің
сипаттамасы 17
2.3 Көлік 17
3 ... ... ... Шикізат базасы, шикізат сипаттамасы ... ... ... ... үшін ... ... Магнийді алу тәсілдері ... СКН пеші және ... ... ... 19
3.2.3 Хлораторда сусыз карналлитті алу технологиясын жетілдірудің негізгі
бағыттары
20
3.3 Карналлитті ылғалсыздандырудың теориялық негізі ... ... ... ... ... ... ... және негіздеу
22
3.4.1 Құрал-жабдықтарды таңдау және технологиялық сұлбаны сипаттау 23
3.5. Негізгі технологиялық ... ... ... Шикізаттың және негізгі технологиялық материалдардың
сипаттамасы
24
3.5.2 Карналлиттік хлоратордың қондырғысы және жұмыс принципі ... ... ... ... ... ... ... үрдістердің режимдік параметрлері 27
3.6 Карналлитті хлоратордың негізгі өлшемдерін анықтау 28
3.6.1 Есептеу үшін бастапқы ... ... ... ... ... ... ... камералардың өлшемдерін анықтау 28
3.6.4 Миксер өлшемдерін ... ... ... ... ... ... ... және хлор бойынша материалдық баланстың есептеулері 30
3.7.1 ... ... ... ... ... құрамының есептелуі 31
3.7.3 Хлоркамералардағы балқыма құрамының есептелуі 32
3.7.4 Хлооратор миксеріндегі балқыма ... ... ... ... ... ... ... 34
3.7.6 Мұнай коксының шығысын есептеу ... ... ... ... және ... ... 35
3.7.8 Еркін материалдық баланс ... Жылу ... ... ... ... ... 39
3.8.2 Еріткіштің жылу есебі 41
3.8.3 Хлоркамералардың жылу есебі 46
3.8.4 Миксердің жылу есебі ... ... ... ... ... Еріткішті есептеу 51
3.9.2 Хлорлау камерасын есептеу 52
3.9.3 Миксерді есептеу 52
3.10. Технологиялық процестерді автоматтандыру ... ... ... ... ... ... ... 53
3.10.2 Автоматтандырудың мақсаты 54
3.10.3 Автоматтандырудың техникалық құралдар кешенін таңдау және
автоматтандыру сызбасын ... ... ... және экологиялылығы 56
4.1 Қауіпті өндіріс факторларын талдау 56
4.2 Ұйымдастыру шаралары 58
4.3 Техникалық шаралар 59
4.4 ... ... ... ... ету ... ... ... қамтамасыз ету 60
4.6 ... ... ... Жұмыс орындарының жарықтандыруын қамтамасыз ету 61
4.7.1 Табиғи жарықтандыруды жобалау ... ... ... ... ... Өрт қауіпсіздігінің шаралары. 65
4.9 Қоршаған ортаны қорғауға байланысты шаралар. 70
4.9.1 Ауаның ластануын азайту. 70
4.9.2 Карналлитті хлораторлар ... (ШКХ) ... ... ... ... ... тоқтау суларын пайдаға асыру 72
5 Еңбекті ұйымдастыру және өндірісті басқару жүйесі ... ... ... ... ... 73
5.2 Бір жұмысшының бір жылдағы жұмыс уақытының балансы 75
5.3 Жұмысш ауысымын есептеу 77
5.4 ... ... ... ... 82
6 Құрылыстық шешімдер 87
6.1 Құрылыс алаңдарының сипаттамасы 87
6.2 Ауа алмасуды ұйымдастыру ... ... ... Коррозияға қарсы қорғаныс 88
7 Сметалы құжаттама ... ... ... және ... ... ... ... есептеу
89
7.1.1 Жоспарланатын цехтің құрылысына кететін шығындардың сілтемелі ... ... ... өзіндік құнын есептеу 91
7.2.1 Шикізаттың және көмекші материалдардың шығынын есептеу 91
7.2.2 Электроэнергияның шығынын есептеу ... ... құн ... 93
7.3 Жобаның экономикалық тиімділігін анықтау 94
Қорытынды 96
Әднбиеттер тізімі 97
КІРІСПЕ
Магнийді ... ... ... ... ... ... басталған.
Қазіргі кезде ол үлкен ... ... ... бірқатар жаңа
салаларының пайда болуы және жаңа технологияны енгізудегі ... ... бұл ... өндірудің көлемінің ... ... ... ... ... ... өсуі және іс жүзінде
сарқылмайтын табиғи қорлар болуы осы металдың және оның ... одан әрі ... ... ... жаңа ... ... ... елдерде, соның ішінде Қазақстанда, «УКТМК» АҚ-да магнийді
өндірудің негізгі әдісі болып ... яғни ... ... ... ... арқылы алу.
Қазіргі таңда магнийлі өндіріс орындарының, соның ішінде УКТМК-нің
негізгі мәселелері келесігідей:
- өнімнің өзіндік құнын ... ... ... және ... ... ... ... өнімділікті арттыру;
- әрбір технологиялық бөліктегі үрдістерді ... ... ... құру және ... ... қалдықтарын кешенді түрде өндеу және қолдану.
Жоғарыдағы мәселелерді шешу өндіріс жұмысшыларының, жобалаушылардың
және ғылыми жұмыскерлердің ... ... ... табылады. Осы мәселелердің
шешілуі Қазақстан металлургиясының одан әрі дамытуға септігін тигізбек.
1 ... ... ... Кәсіпорынның қысқаша сипаттамасы және жобалау үшін бастапқы
мәліметтер
Технологиялық жобалау үшін бастапқы мәліметтер:
- жобалау нысанының ... ... ... ... ... цех;
- жобалау нысанының сипаты – жаңа құрылыс;
- цехтың өндірістілігі – күніне 300 тонна сусыз карналлит;
- ... ... ... қос сулы ... ... карналлиттің құрамы (салмағы бойынша %):
|ΜgCl2-47,9 |С – 0,02 |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... |Н2О ... |
| | ... ... |
- ... ... СТП ... талаптарына сәйкес болу керек.
Кәсіпорынның қысқаша сипаттамасы
Сусыз карналлит ... ... цех ... хлор ... ... ... алудың қолданыстағы технологиясымен «Өскемен ТМК» АҚ
аумағында жобаланады. ... ... ... алу осы ... ... ... өзгертіліс болып табылады.
Сусыз карналлитті алудың негізгі технологиялық аппараты хлоратор ... ... ... ... ... цехында «КС» пешінде
алынатын ылғалсыздандырылған карналлит болып табылады.
Сонымен ... ... ... ... пайдалануға
болады, себебі «Өскемен ТМК» АҚ карналлитті қабылдап алу қоймасы ... ... үшін ... ... бар. Сусыз карналлитті алу үшін
негізгі технологиялық материалдар ретінде электрыдыраулық ... ... ... және ... ... алу цехынан пневмокөлікпен
жеткізілетін мұнай коксы пайдаланылады.
1.2 Өнімнің атаулары, сапасы және техникалық деңгейі
Тауарлық өнімнің сипаты
Сусыз карналлит.
Химиялық формуласы – КСl · ... ...... ... – бұл ... калий, натрийдың хлорлық тұздарының және
ілеспе қоспалардың (магний оксиді, темір тұздары, кремния, ... ... ... ... 700 ден 750°С ... бір текті,
әлсіз сарғылт жеңіл ағатын сұйық болып көрінеді. Сұйық сусыз карналлиттің
700°С ... ... 1,62 ... ... еру ... ... онда ... натрий,
магний хлорлық тұздарының болуына байланысты.
Ерітілген карналлит суытылған кезде қатады және сарғылт ақ түсті қатты
затқа ... ... ... ... ... ... ... ұшырайды, жанбайды, соққы кезінде жеңіл сынады.
Қатты карналлиттің тығыздығы – 1,95 г/см3.
Сусыз карналлит магнийді электролитикалық тәсілмен алу үшін ... ... ... ... және сынақтан өткізу
Сусыз карналлит СТП 3826-2.1-105 сәйкес бақыланады. ... ... құю ... ... және ЦЛК ... ... беру үшін ОТК жіберіледі. Алынған талдау нәтижелері ... ... ... 1 - ... ... ... түрі |Сапа көрсеткіші ... ... ... әдісіне |
| | | ... |
| | | ... ... ... |Магния хлориді |Химиялық |А ... |
| ... ... | |А 3826-24 |
| ... | |А 3826-67 ... ... қабылдап алу
Сусыз карналлитті қабылдау өлшенгеннен кейін электрыдыратқышпен жүзеге
асырылады. Электрыдыратқыштық бөлімге жіберілетін сусыз ... ... ... ... ... ... рапортқа жазылып отырылады.
Жіберілетін сусыз карналлиттің саны ... ... ... жөнелтпе құжатында ресімделеді:
- күні;
- ауысым нөмірі;
- еріту салмағы;
- ауысым шеберінің және аға ... ... ... ... ... және ... ... хлораторшымен хлораторлардың шөмішіне құйылады және
электрыдыратқыштық бөлімшеге жіберіледі.
Дайын өнімді жеткізуге ... және ... ... Технологиялық және жобалық негізгі шешімдер
Сусыз карналлитті алу үшін жобаланған цехты ... ... ... ... ... Алынған сусыз карналлит
электрыдыратқыш цехына цехты қосып тұрған цехаралық ... ... ... карналлит және мұнай коксы тиесінше
электрыдыратқыш цехының «КС» пеші ... және ... ... ... ... ... Анодтық хлоргаз электрыдыратқыш
цехына хлорлық компрессорлар арқылы ... ... ... пайдалану кезіңде карналлиттің электрыдыратқыш цехының құрамына
кіретін қабылдау және силостық қоймаларын пайдаланамын.
1.4 Энергия қорына ... ... ... ... ... алу ... ... жылу- және
су-қорларын талап ететін өте энергиясыйымды өндіріс ... ... бұл ... ... ... «Өскемен ТМК» АҚ дұрыс жерде
орналасқан.Жобаланатын цех мақсатты түрде Өскемен ... шет ... ... Үлбі және ... ... ауданында, су бастауының жанында
орналастырылған. Құрылыс алаңы Үлбіден 1,5 километрде орналасқан, ... ... және ... (құйылыс) төгу мүмкінідігін қамтамасыз
етеді.
Өскеменнің шет жақтарында Бұқтырма ГЭС-ы, Өскемен ГЭС-ы, Өскемендік
ЖЭЦ-ы, Согра ... ... ... ... бұлар бірыңғай энергетикалық
жүйеге біріккен.
1.5 Жұмысшылардың саны және кәсіби-біліктілік ... ... саны және ... ... ... осы түсіндірме жазбахатының 5 бөлімінде
келітірілген.Жобаланатын цехта жұмысшылардың жылпы саны – 77 адам. ... ... ... 23 – ... және 19 адам ИТЖ ... ... және КҚКЖ (кіші қызмет көрсету жұмысшылары). Бұл
мәліметтер 1.2 және 1.3 кестелерінде көрсетілген.
Кесте 2 – ... және ... ... саны және ... құрамы.
|Кәсіптер ... ... ... |
| ... | | ... |Негізгі |5 |9 ... ... |4 |9 ... ... ... |4 |5 ... машисті |Негізгі |4 |6 ... ... ... ... |4 |6 ... | | |35 ... ... | | | ... ... |6 |2 ... |Қосымша |5 |2 ... ... ... |5 |3 ... | | | |
| | | |7 ... ... | | | ... ... |6 |1 ... |Қосымша |5 |1 ... ... |4 |6 ... | | |8 ... ... | | | ... слесарі |Қосымша |6 |1 ... ... ... |5 |1 ... ... ... |4 |6 ... | | |8 ... | | |58 ... 3 – ИТЖ, ... және КҚКЖ саны және санаты
|Лауазым ... ... ... ... |ИТЖ |1 ... ... цех бастығының |ИТЖ |1 ... | | ... ... |ИТЖ |1 ... ... |ИТЖ |1 ... механик |ИТЖ |1 ... ... |ИТЖ |1 ... ... |ИТЖ |1 ... шебері |ИТЖ |5 ... ... |1 ... ... |1 ... ... |1 ... ... |1 ... ... еден жуушысы |КҚКЖ |3 ... | |19 ... ... ... технико-экономикалық көрсеткіштері
1) Кәсіпорын қуаты: жылына 1095000 тонна сусыз карналлит, құны –
4838 млн.теңге.
2) ... ... ... өз ... ... ...
40910,2 теңге/т.
3) Цех құрылысының жалпы құны – 232441753 теңге.
4) Күрделі жұмсалымның өтелімділігі мерзімі – 0,65 жыл.
5) Негізгі ... ... ... пен ... – 24050610 ... – 165317352 теңге.
6) Кәсіпорынның шикізатқа және ... ... ... | ... |- 121545 т |
| | |
| |- 8739,2 т ... | |
| |- 634 т ... ... |- |
| |2190 п/м ... | |
| |- 328,5 кг ... ... | |
| |- 19053 мың м3 ... су | |
| |- 54,75 мың м3 ... ауа | |
| |-92,2 ... ... | |
7) бір ... ... өндірістілігі – сусыз карналлиттің 150
т/күніне.
8) Хлораторлардың саны – 3.
2 БАС ... ЖӘНЕ ... ... ... ... және қысқаша сипаттамасы
Сусыз карналлитті алудың жобаланатын бөлімшесі Шығыс Қазақстан
облысының ... ... ... ТМК» АҚ аумағында орналасқан.
Комбинатқа Алматы ... ... ... ... тұр, ол ... 1 км ... өтеді, жақсы жабдықталған автомобиль ... бар. ... ... сулы және әуе ... бар.
Аудан 2.01-82 нормативтер мен ережелер жинағына сәйкес 1 В ... ... ... жылдық және бір күндік температураларды ... ... ... ... ... табиғи жағдайлары келесі мәліметтермен сипатталады:
- ауаның орта ... ... ... ... ең суық ... (қаңтар) орта температурасы -10°С-нан -44°С-ге дейін
өзгереді;
- ең жылы айдың (шілде) орта ... ... ... ... ... қар ... – 1,5 ... нормативтік желді жүктеме – 0,38 кПа;
- сылақтың қату тереңдігі – 2 м;
- ауданның сейсмологиясы – 6 ... жел ... ... және ... бағыттағы желдердің
болуымен сипатталады.
Құрылыс ауданында жеткілікті ... ... бар, ... ... ... ресурстарымен қиындықтар жоқ. Сондықтан аудан жалпы
комбинаттың құрылысы үшін ... мол және ... ... ... Құрылыс алаңы қарапайым ауа тазалауға, тікелей сәлелеуге қатысты
санитарлық ... ... ... ... беті бар, ол су
бетінің және су ағындысының ағып ... ... ... ... бас тоған сорғы станциясынан жүзеге асырылады. Бас тоған
құрылыс алаңынан үш ... ... Үлбі ... ... ... ... және ... ағындысы көін құрту
станциясына және комбинат аумағынан ары 500 ... ... ... келіп түседі. Көзін құртқаннан және тазалағаннан кейін судың
бір бөлігі өнеркәсіпке, ал енді бір ... ... ... ... қарсы қауіпсіздігі, алдын алу іс-шараларын жүргізу және
апат жағдайларында өрт сөндіру әрекеттегі өрт ... ... ... (СВПЧ)
2.2 Жергілікті жердің, грунттың, грунттық сулар рельефтерінің
сипаттамасы
Қарастырылатын алаң ... ... ... Үлбі
өзенінің екінші жайылма үсті террасасына негізделген. Өсім грунты қабығының
және сары топырақ түріндегі ... ... ... ... қойтасты-
жұмыртасты және жұмыртасты грунттар жатады. Алаңның негізгі параметрлері
және ... ары ... ... ... ... ұйымдастыру ойластырылған беті бойынша ғимараттан автожолдар
астауларына арықарай сел құбырларына жауынды ... ... ... ... ... ... алу керек.
Тазалық жүргізу бойынша талаптарды қамтамасыз ету мақсатында көп ... мен ... ... ... ... ... ... қарастырылған.
2.3 Көлік
Цех ғимаратына технологиялық талаптарды және өртке ... ... ... ... автожолдары жобаланған және жасалынған.
Автожолдар асфальт жабылуымен ... ... ... Ішкі ... ... ... және цех аралық дәліздегі № 3 аралас
цехымен байланысқан.
Хлораторлардың қызмет етуі жүк ... 10 ... ... ... ... бұл үшін ... ... жолдар
қалтырылған.
Комбинат аумағында және бөлімшелерде жұмыс істейтін адамдардың ... ... ... ... асырылады.
Тазалық жүргізу бойынша талаптарды қамтамасыз ету мақсатында көп жылғы
шөптер мен бұталар ... ... ... көгалдандыру және
көріктендіру қарастырылған.
Осы бөлімде пайдаланылған анықтамалық материал 2.1 ... 4 – ... ... ... НжЕЖ ... ... 11-89 ... ... бас ... ... 242 ... кәсіпорындарын жобалаудың санитарлық нормалары |
|НжЕЖ ІІІ-4 құрылыста қауіпсіздік ... ... 2.05.07 ... ... |
3 ... ... ... ... шикізат сипаттамасы
Магний көп тараған элементтер қатарына жатады: 2,35 % жер қыртысында,
магний санының 3,7 % ... ... ... ... ол еркін түрде кездеспейді.
Магний силикаттар, карбонаттар, хлоридтер және ... әр ... ... ... Бұл араласулардың көбі минералдардың қайта
жасалуы болып табылады. Магний үшін ... ... ... ... ... ... ... (MgCl2·6Н2О);
- Карналлит (MgCl2·КСl2·6Н2О);
Карналлит – бар қоспаларға байланысты әр түрлі түсі бар ... түр – ... ... ашық күлгін-сарыға дейін; сонымен
қатар карналлит ... ... сәл ... де ... ... 1-ден 2-ге ... ... бойынша) дейін, тығыздылығы 1,62
г/см3 болады. Карналлит өте жоғары ылғалданғыштығымен ерекшеленеді.
Карналлит қазбалы ... ... ... ... Ол әр түрлі
материалдардың қоспасынан тұратын шоғырлар түрінде болады, оның ... ... (NaCl), ... (CaSO4) және ... (KCl) ... ... және Украинада карналлиттің ірі орындары бар,
Қазақстанда табиғи қымбат ... ... ... ... ... ... магнийлер бар (карналлит, бишофит).
Қазбалы рудалар түріндегі магнийлік тұздардың ірі ... ... ... (АҚШ, ... ... Израиль және т.б.) магнийді судан алу
өте дамыған.
3.2 Карналлитті түпкілікті ылғалсыздандыру үшін ... ... ... алу ... ... ... алу үшін екі әртүрлі ... ... ... және ... Көп ... ... ... Магнийді
алу үшін бастапқы шикізат теңіз суының, тұздықтардың MgCl2, сонымен қатар
доломит, магнезит, карналлит және т.б. болады. ... ... ... шикізатты электролизге дайындау сусыз карналлитті концентрациялау
кезеңдерін және алуды қосады.
Сусыз карналлитті алу екі ... ... ... ... емес ... ... карналлитті алумен қатты ... ... ... және 750-800°С температурасында сусыз карналлитті алумен
түпкілікті ылғалсыздандыру.
3.2.2 СКН пеші және карналлиттік хлоратордың салыстырмалы сипаттамасы
Карналлиттің түпкілікті ылғалсыздандырылуын ... ... ... ... ... (СКН ... ... хлораторда жүргізуге болады.
СКН пештерінде түпкілікті ылғасыздандыру үшін ... өз ... ... екі ... ... және кететін газдарды
шаю скрубберінен құралады.
СКН пеші ... тік ... ... тәрізді болады. Пешке жиынтық
арқылы болатты электродтар енгізілген. Жылытқыш эелементі балқытылған
карналлит болып ... ... ... ... ... ... ағынды науаша бойынша миксерлерге үздіксіз
құйлады, онда ол 780-850°С дейін жылытылады және ... ... ... ... ... ... ... істейді.
MgCl2 –дің 50 % және Н2О-ның 0,5-0,9 % жуығы бар сусыз ... ... ... ... ... ... және электрыдыратқышқа
бағыттайды.
Хлораторлардағы түпкілікті ... ... ... ... ... хлорлаумен алуға әкеледі. Карналлитті
хлоратор бірегей аппаратты ... онда MgО ... ... және ... ... ... ... үрдістері қосылған.
Хлоратор үш бөлімнен: балқынды камерадан, екі реакциялық (хлорлайтын)
камерадан және ... ... олар бір ... ... Қатты
карналлит ұсақталған мұнай коксымен бірге балқымалы камераа үздіксіз
салады, онда ... ... бір ... судың негізгі бөлігін
жоғалтады. Ары ... ... ... қарай балқыма біртіндеп хлорлаудың екі
камерасынан ... және ... ... ... ... камераларда хлорланғаннан кейін балқымада су мүлдем қалмайды, ал
оксид магнийдің құрамы 0,6-0,9 % дейін төмендейді. ... ... ... тұндыру принсипі бойынша жұмыс істейді. Миксер-тұндырғыштан
мөлдір сусыз ... 50 % ... ... 0,08 % ... ... және 0,08 % ... ... ағызу жолдары арқылы алқымалы
қондырғымен карналлиттік ... ... және ... айтылғанның негізінде және өнеркәсіптік пештердің жұмыс
тәжірибесінен СКН пештері мен хлораторлардың сипаттамаларын ... ол ... ... өндіру СКН қарағанда екі және одан көп есе жоғары.
2)MgCl2 жағымды қолдану карналлиттен хлораторға СКН қарағанда 10-12%
жоғары, ... аз ... ... ... ... энергия шығын 8-10% төмен,
себебі хлорлаудың экзотермиялық реакциясынан жылу ... ... ... ... хлоратордың жылу шығындары СКН қарағанда аз.
4)Хлоратордың сусыз карналлитінде MgCl2 құрамы 52 % ... ... ... ... өнім 49 % ... ... артықшылықтардың көмегімен көптеген магнийлік
зауыттарды хлораторды пайдаланады, онда карналлитті көміртегінің қатысуымен
балқымады хлорлайды және ... ... ... Мұнда бір аппаратта
балқыту және каранллиттің кейбірін ылғалсыздандыру, қалған ылғалды ... және ... ... ... ... ... ... карналлитті
қатты қоспалардан тазарту үрдістері біріктірілген.
3.2.3 Хлораторда сусыз карналлитті алу технологиясын жетілдірудің
негізгі бағыттары
Жоғарыда ... ... ... ... маңызды
кемшіліктері де бар: хлорды пайдаланудың төмен деңгейі (50% аспайды), ... ... ... ... ... ... өсуіне тікелей
әкеледі. Сонымен қатар, хлоратордың КCl·MgCl2 карналлиттің электрыдырауына
кері әсер ететін көміртегінің (0,05%) бар болуы.
Бұдан хлораторды жетілдіру үш ... жүру ... ... қарқынын
арттыру, хлорды пайдалану деңгейін көбейту және сусыз карналлиттің сапасын
арттыру.
Арнайы мүддені карналлиттің гидролизі өнімдерін газ ... ... газ) ... ... ... келтіруді ауыстыру арқылы балқымады
хлорлауды қарқынды ету. ... ... ... ... ... жылдамдықта өтеді, себебі бұл жағдайда хлорлаушы реагенті хлор
мен ... ... ... ... ... ... болып табылады.
3.3 Карналлитті ылғалсыздандырудың теориялық негізі
Карналлитті ылғалсыздандыру екі кристалды форма жасаумен – екісулы
және сусыз екі ... ... = ... + ... = ... + ... ... ... ... ... басталады және 90°С
кезіңде соңына дейін барады, ал ... ... ... карналлитке
ауысуы 150°С кезіңде басталады және 180-200°С кезіңде аяқталады.
Каранллитті ылғалсыздандырудың шамасына ... оны ... ... ... ... ... кезіңде балқиды, хлорлы
калийге және алтысулы хлорлы магнийге толығымен ыдырайды; екісулы карналлит
263,8°С ... ... ... ал ... - 490°С ... ... ... күйде ылғалсыздандырған кезде ескеру қажет.
Алтысулы карналлитті жылдам қыздырумен сусыз карналлитті алуға
болмайды, ... ... ... бұл кезде өзінің кристалданған суында
балқиды, ал ары қарай ерітіндіні ... ... ... ... және ... техникалық қиындықтарды білдіреді. Бірақ өнеркәсіптік
шеңберде қатты күйдегі карналлитті баяу жылытқанның өзінде ... ... ... ... жоқ карналлитті алу мүмкін емес.
Түпкілікті ылғасыздандыру және ... ... ... үшін алдымен
ылғалсыздандырылған карналлитті балқыту қажет, ал оксид магнийді сусыз
балқудан тұндыру арқылы арылту қажет ... ... ... ... ... ... яғни ылғалсыздандыруды екі кезеңде жүргізу қажет:
1) ... ... емес ... ... ... ... қатты күйдегі ... ... және ... ... сусыз карналлитті алумен
түпкілікті ылғалсыздандыру.
Балқытылған карналлит сондай-ақ гидролизге ұшырайды, оның дәрежесі
температура көтерілген сайын артады.
Балқытылған және ... ... ... ... ... ... магний болады, ол гидролиденген карналлитті термиялық диссоциациялау
салдарынан пайда болады. Егер ... ... ... ... ... онда ... ... хлорланады:
2MgО+С+Cl2 = ... ... су да ... Cl2 = 4H2O+ ... ... ... оны ... болады,
сонымен қатар оксид магнийді хлорлы магнийге ауыстыруға болады ... ... ... ... ... ... ... балқымасында өлшенген MgО хлорлауының
жылдамдығы температура артқан сайын өсетіні және 750°С кезіңде ... ... ... ... ... ... MgО хлорлауының жылдамдығы балқыту құрамына байланысты,
ол мына факторлардың лимиттеу әрекетімен түсіндіріледі:
1) MgО ... хлор ... ... ... орнына келтірусіз
хлорлау кезіңде);
2) солай-ақ көміртегі бөлшектеріне (қатты көміртегінің қатысуымен
хлорлау кезіңде) оттегіні ... ... ... = ... ... ... Сусыз карналлитті алудың технологиялық сұлбасын таңдау және
негіздеу
Технологиялық ... ... және ... түпкілікті ылғалсыздандыру үшін аппараттарды салыстыру СКН
пештері алдында хлораторлардың ... ... ... ... алу үшін ... ... таңдаймын.
Себебі жобаланатын цех «КС» пешінде карналлитті ылғалсыздандыру
өндірудің бар ... ... ТМК ... ... сусыз
карналлитті алудың технологиялық сұлбасының кі нұсқасы бар.
1 нұсқа. Шикізат ретінде сатымды ... ... ... ... ретінде «Өскемен ТМК» аҚ «КС» ... ... ... ... ... ... ... мақсатқа сәйкестілігі
сатымды ылғалсыздандырылған карналлиттің (1 нұсқа) және ... ТМК» ... ... ... (2 ... ... анықталады,
сонымен қатар әлемдік нарықтағы шикізаттың екеуінің де бар болуы. Сондықтан
нұсқалардың біреуін тек уақыттың анықталған ... ... ... ... ... ... ... және екінші нұсқа бойынша бір уақытта карналлитті алу
мүмкіндік беретін ... ... ... әмбебап сұлбасын таңдаймын.
Келешекте «Өскемен ТМК» АҚ «КС» ... ... ... өз құнын төмендетіп және алтысулы карналлитті ... бар ... ... ... ... ... сәйкес болады деп
ойлаймын.
3.4.1 Құрал-жабдықтарды таңдау және технологиялық сұлбаны сипаттау
1 нұсқа. ... ... ... ... вагондарда
немесе биг-багтарда карналлиттің қабылдау қоймасына келіп түседі және
пневмобұрандалы сорғымен құбыр желісі ... ... ... ... ... үшін жіберіледі. Сүрлемді мұнарасынан карналлит құбыр
желісі бойынша пневмокамералы ... ... ... ... шығыс бункеріне жіберіледі.
2 нұсқа. «КС» пешінен ылғалсыздандырылған карналлит құбыр ... ... ... сүрлемді мұнарасына жіберіледі.
Карналлитті хлоратордың шығыс бункеріне ... ... ... да
қарастырылған.
Ары қарай бірінші және екінші ... ... ... жоқ. ... сипатталған технологиялық қайта балқытулар екі
нұсқа үшін де әділетті ... ... ... ТМК» АҚ ... ... № 2 цехқа түседі. Ұсқаталғаннан кейін ... ... ... ... ... ... ... жеткізіледі.
Шығыс бункерінен карналлит және мұнай коксы шнекті құнарлармен
карналлитті ... ... ... ... орнына келтірушіні таңдау ... ТМК ... ... ... цехтың бар болуымен ... ... ... ... Cl2 -нің 90% кем емес бар ... хлоргаз
пайдаланылады, ол электрыдыратқыш цехынан хлор желілері ... ... ... ... ... хлорлайтын камералардың
фурмдарына тікелей жеткізіледі.
Хлор ... 0,6 атм. ... ... ... ... ... сығулы ауа жіберу қажет. Егер мұны істемес, онда
балқыма ... ... ... ұйып ... және оны ... ... мүмкін.
Сығылған ауа құбыр желілері бойынша ... ... ... ... ... ... ... негізінде (300 т/күніне сусыз
карналлит) нұсқаулыққа 150 т/ күніне өндіргіштігімен карналлитті хлораторды
қабылдаймын. Хлораторладың қажетті саны мына ... ... ... = ПЦ / ... ПЦ – цехтың өндіргіштігі, 300т/күніне;
ПК – карналлитті ... ... 150 ... = 300 / 150 = ... үш ... ... екі ... және біреуі
резервті.
Хлоратор миксерінен алынған сусыз карналлит жоғарғы құйлыстың леткасы
арқылы карналлитті ... ... және ... электрыдыратқышына
жіберіледі.
Хлоратордан мерзіммен құйлатын шлам жәшіктерде үйіндіге шығарылады.
ТҚС газдары газ тазартуға бағытталады, онда ... ... ... арқылы атмосфераға шығарылады.
Шығыс бункерлерінің шаңы бункерге қайта келуімен қолды сүзгілерге
түседі, ... саны – ... ... ... қондырғыға біреуден. Шаңнан
тазартылған ауа атмосфераға шығарылады. Бұл үшін үш желдеткіш жобаланған.
3.5 Негізгі технологиялық үрдістердің сипаттамасы
3.5.1 Шикізаттың және ... ... ... ... ... ... – КСl·MgCl2·2H2O.
Молекулалық салмағы – 205,9.
Ылғалсыздандырылған карналлит ТУ 48-10-14 талаптарына немесе келісім-
шарт талаптарына ... болу ... ... ... ұнтақты, ылғал тартқыш. Тығыздығы – 1,62 г/см3.
Үйінді салмағы – 0,7-0,9 г/см3.
Жарылғыш ... ... ... ... вагондарда немесе цемент
тасушыларда келіп түседі, сүрлемді мұнараларда сақталады, ... ... ... ... ... өндіру үшін шикізат ретінде қолданылады.
Ұсақталған мұнайлы коксы.
Химиялық формуласы – С.
Атомдық салмағы – 12,01.
СТП 3826-2.2-116 талаптарына сәйкес болу керек.
Құрамында көміртегінің 90 % кем емес ... қара ... ... ... ... ... ... өртке қауіпсіз, кокспен шаң ауалық ... ... ... жол ... жеткізіледі, ұсақталғаннан кейін кәсіпорын
шегінде құбыр желісі бойынша пневмосорғылар арқылы жеткізіледі.
Хлораторларда карналлитті ... ... ... ... ... ... 3826-2.1-103 талаптарына сәйкес болу керек.
Карналлитті хлорлау әдісімен толық ... үшін ... кем емес хлор ... бар хлорауалық қоспаны білдіреді.
Анодтық хлоргаз тұншықтырғыш газ ... ... және ІІ ... ... ... ... ... хлор желілері бойынша жеткізіледі.
3.5.2 Карналлиттік хлоратордың қондырғысы және жұмыс принципі
Хлоратор еріткіштен, хлорплаудың екі ... және ... ... және ... ... қаптама ішіне алынған ... ... ... ... ... ... жылу
шығармайды. Шамоттық қалаумен қаптаманың ішкі ... ... ... ... ... ... Еріткіш жиынтығында болатты электродтарды
шығару, ылғалсыздандырылған карналлитті және мұнай коксын тиеу ... ... ... үшін ... ... Еріткіштегі балқыма бір
фаздық тоқпен балқымаға батырылған 4 ... ... ... ... ... ... ... қалғандарды тазарту және шламдарды жою
үшін терезелер бар.
Еріткіш пен ... оң жақ ... ... қабырғада балқымаға
қайта тоқ беру үшін шойыннан жасалған каналдар бар.
Хлорлаудың екі камерасының әр біреуі түсіп қалу деңгейінде екі ... ... Хлор ... 90% кем емес хлор ... ... газ) ... арқылы хлор камералардың
төменгі бөлігіне түседі. Балқымада хлорлағаннан ... су ... ... ... газ ... ... – хлорлы сутегі және ... ...... жайылғыш газадар құрамында шығып кетеді, ал
магний ... ... ... ... ... хлорлы магний балқымады
қалып қояды.
Түсіп қалу деңгейінде камералар құйылым леткаларымен жабдықталған.
Камералар ... ... ... ... ... Сол жақ хлор
камерасынан ... ... ... ... ... арқылы миксер-
тұндырғышқа келіп түседі.
Балқыманы қыздыру үшін оң жақ ... ... ... екі ... ... ... ... саңылаулар бар.
Миксер-тұндырғышқа жиынтық арқылы екі болатты электродтар енгізілген.
Магний тотығы, басқа қатты қоспалар щлам түрінде түбіні тұнады, ал ... ... өте ... ... ... ... ... шығады.
Қатты қоспалардан арылған сусыз карналлитті ... ... ... ... ... және электрыдырату үрдісіне жібереді. Шламды мерзіммен
миксерден құяды және қатты қалдықтың тұнуынан кейін еріткішке құяды.
Хлоратор түзілісі ГОСТ ... СССР ... ... ... ... ... өнеркәсібінің кәсіпорындары мен
ұйымдары үшін қауіпсіздіктің жалпы ережелері»; «Магний өндіру ... ... 1996 ж., ... қ., талаптарына жауап береді.
3.5.3 Сусыз карналлитті өндіру
Хлоратор ... ... ... балқымада
қалпына келтіргіштің, әдетте мұнай коксының қатысуымен хлорлау арқылы ... ... алу үшін ... ... сатысының
жүйелілігі еріткіш, хлорлау камералары және ... ... ... мұнау коксының мөлшерленген санымен
алдын ала ... ... онда ... ... ериді. Карналлиттің
еруі аусымды тоқтың электр энергиясы ... ... ... ... ... еріту кезіңдегі судың ... ... бір ... + H2O = MgОНCl + ... ... ... ... бөлінуімен және өте терең – магнийді
оксихлоридыін ажыратуымен:
MgОНCl = MgО+ ... ... ... гидролизі жүреді.
Магний тотығы еріткіш шламына кетеді және балқытылған карналлит ... ... ... ... канал арқылы хлорлау камераларына шығарылады.
Анодтық хлоргаз 90% кем емес хлор концентрациясымен фурмалар ... ... ... ... ... ... камераларында
балқыма түпкілікті ылғалсыздандырумен және:
2MgО + 2Cl2 + С = 2MgCl2 + ... ... ... ... ... ... тотығын бір
уақытта хлорлаумен 750-820°С дейін қайнатылады.
Анодтық хлоргаздың құрамындағы оттегіні мұнай коксының көміртегімен СО
және СО2 құраумен байланыстыру келесі ... ... ... + О2 = ... + СО2 = ... + О2 = ... ... ... ... екі камерасын өтеді және
екінші камерадан миксер-тұндыртышқа ағады. Бірінші камерада балқыманың
хлорға ... ... ... ... ... Екі ... ... жиналып қалған шламдарды жою үшін төменгі құйылымның леткалары
бар.Хлоратор миксері балқыма тармағымен ... ... ... ... ... мөлдір сусыз карналлит құрамында 50% кем емес
хлорлы магнийдің, 0,08 % кем емес ... ... бар ... қондырғысымен құйылмалы текалар арқылы карналлиттік шөміштерге
құйылады және ... ... ... ... ... болмау керек. Щламның аранйы деңгейге дейін жиналған ... ... ... және ... ... ... ... қорапқа
түседі және үйіндіге шығарылады.Балқыманың бір ... ... ... ізді жүруі және балқыма мен хлордың қарама-қарсы нақты әрекеті миксерге
сусыз карналлиттің (КСl·MgCl2) ... ... ... ... кеңістігінен газдар газ ... және ... ... ... ... Негізгі технологиялық үрдістердің режимдік параметрлері
Кесте 5 – Режимдік ... ... ... ... ... балқымасының температурасы°С: | |
|- ... |480-540 |
|- ... ... |750-820 |
|- ... |700-750 ... ... ... %: | |
|- ... ... көп емес |0,8 |
|- ... көп емес |0,08 |
|- ... ... кем емес |50,0 ... ... алдындағы қысымы, кгс/см2 кем | ... |0,6 ... ... ... ... % кем ... |
| |90 ... шығысындағы ыдырауы, мм.вод.ст. кем| ... | ... ... ... мг/л: |4-6 |
|- Cl2, көп емес | |
|- НСl, көп емес |8 ... ... саны ... |15 |
| ... ... ... ... негізгі өлшемдерін анықтау
3.6.1 Есептеу үшін бастапқы мәліметтер
Карналлиттік хлоратордың өлшемдерін есептеудің негізіне ... ... ... ... ... ... практикалық
мәліметтер салынған:
- карналлитті еріту жылдамдығы – 1 м2еріткіш алаңына 1,8 т/сағ,
- магний оксидін хлорлау ...... ... 1 ... 55 ... ... өлшемдерін анықтау
Ылғалсыздандырылған карналлиттің шығысы:
150 · 1,11 = 166,5 т/күніне
мұнда 150 – ... ... ... ...... 1 т ... карналлттің
шығысы (төмен қара) немесе
|166,5 | ... |= ... ... ... | ... |= 3,86 м2 ... ... ... ... ... · 2,7 = 4,05 м2
Биіктігі 1 м қабылданады.
3.6.3 Хлорлаушы камералардың өлшемдерін анықтау
Материалдық ... ... ... ... ... ... ... карналлиттің 1 т-на 42,14 кг MgО ... ... ... өз ... миксерге – 25,28 кг MgО келіп
түседі. Бұдан хлорланады:
42,14 – 25,28 = 16,86 ... ... 1 т-на ... 16,86 · 6,94 = 117 кг/сағ
Хлорлаушы камералардың талап етілетін алаңы:
|117 | ... |= 2,12 м2 ... | |
|2 |= 1,06 м2 |
- бір ... ... ... ... бір ... жұмысын және оларды хлор бойынша
біркелкі емес тиелу мүмкіндігін екере отырып бір ... ... ... таңдаймын:
1,9 · 1 = 1,9 м2 немесе екі ... – 3,8 ... ... 4,5 м ... ... ... ... сусыз карналлит м 3 сиымдылығымен карналлиттік шөмішке
құйылады, сондықтан ... ... ... ... ... – 9 ... жосардағы өлшемі: 2,7 х 1,8 м, биіктігі 1,9 м.
3.6.5 Хлораторлардың өлшемдерін анықтау
Конструктивтік ... және ... ... ... хлораторлардың өлшемдерін қабылдаймын:
- жоспардағы ауданы – 7510 х 4060 мм,
- ... – 5335 ... ... және хлор ... материалдық баланстың есептеулері
3.7.1 Бастапқы мәліметтер
1) КС пешінен ылғалсыздандырылған карналлиттің құрамы (салмағы бойынша
%):
|MgCl2 – 47,9 |С – 0,02 |
| | ... – 2,81 |SіО2 – 0,007 |
| | ... – 40,6 |SО4-2 – 0,037 |
| | ... – 3,8 |Н2О ... – 4,0 |
| | ... – 0,1 |Fе – 0,004 |
2) ... ... балқымдағы тотығының концентрациясын электрыдыратқыш
талаптарына сәйкес 0,8 % қабылдаймыз.
3) Шаңды әкету – тиелетін карналлитен 0,2 %.
4) Еріткіштегі хлорлы магнийдің ... ... – 8 %. ... ... ең ... ... қабылданды.
5) Мұнай коксындағы құрамындағы көміртегі – 90 % кем емес (ГОСТ 3278-
65)
6) Еріткіштен шламның шығуы ылғалсыздандырылған карналлиттің 1 ... 4,53 кг, ... 46,43 ... Шлам ... (салмақ бойынша %):
- еріткіштен
MgCl2 – 24,0; MgО – 46,0
- миксерден
MgCl2 – 25,0; MgО – 32,0
8) ... ... ... ... ... ... 120 ... – 60 % дейін; ... 150 ... ... ... ... ... ... мүмкін. Осыған байланысты
хлорлау дәрежесі 40 % қабылдаймыз.
9) Хлоргаздың құрамы (көлемі бойынша) – 70 % хлор және 30 % ... ... ... ... ... ... сору он есе.
3.7.2 Еріткіштегі балқыма құрамының есептелуі
Есептеу ылғалсыздандырылған карналлиттің 1 т-на жүргізіледі.
Еріткішке түсетін ылғалсыздандырылған карналлиттің саны:
1000 – (1000 · 0,002) = 998 ... ... ... ... 998 · 0,479 = 478,04 ... 998 · 0,0281 = 28,04 кг
Гидролизденген MgCl2 саны:
478,04 · 0,08 = 38,24 ... қоса MgО ... ... · 0,423 = 16,18 ... ... · 0,766 = 29,29 кг
Еріткіштен балқымадағы ... ... 0,3 % ... ... ... ... ... кететін судың саны мынаны құрайды:
938,83 · 0,003 = 2,82 ... ... ... ... – 7,22 – 2,82 = 29,88 кг
Еріткіште балқыма алынды:
998 – 29,88 – 29,29 = 938,83 кг
Еріткіште ... ... 478,04 – 38,24 = 439,8 ... 28,04 + 16,18 = 44,22 кг
Н2О 2,82 ... 4,53 кг шлам ... ... ... 4,53 · 0,24 = 1,09 кг
MgО 4,53 · 0,46 = 2,08 ... ... ... балқыма салмағы:
938,83 – 4,53 = 934,3 кг
Хлоркамераларына өтетін балқыманың құрамында:
MgCl2 немесе 438,71 кг
MgО=немесе 42,14 ... ... ... ... ... ... 40 % хлорлау дәрежесі кезіңде хлорланған магний
тотығының маны ... ... · 0,4 = 16,86 ... бірге миксерге түсетін магний тотығының саны:
42,14 – 16,86 = 25,28 кг
Пайда болған MgCl2 саны:
Балқыманың хлорлағаннан кейінгі салмағы:
934,3 + 39,79 – 16,86 = 957,23 ... ... ... құрамы:
MgCl2 немесе 478,5 кг
MgО немесе 25,28 кг
3.7.4 Хлооратор миксеріндегі балқыма құрамын есептеу
Миксерге түскен балқыманың салмағы – 957,23 ... ... ... ... – 46,43 кг ... ... ... 46,43 · 0,25 = 11,61 кг
MgО 46,43 · 0,32 = 14,86 ... ... ... ... 466,89 кг
MgО немесе 10,42 кг
Дайын балқыманың құрамында 8% MgО болу жағдайында балқымадан ... ... шлам саны 9,94 кг ... ... арқылы алынған).
Миксерден шығатын шламның саны:
46,43+9,97= 56,4 кг
Шламмен бірге шығатындар:
MgCl2 56,4 · 0,25 = 14,1 ... 56,4 · 0,32 = 18,05 ... ... ... – 9,97 = 900,83 ... ... ... шығысын есептеу
Магний тотығын хлорлауға хлор шығысы:
2MgО + С + 2Cl2= 2MgCl2 + ... ... ... хлорлауға хлор шығысы.
2Н2О + С + 2Cl2= 4НCl + ... ... ... = 40,78 ... 60 % ... дәрежесінде НCl пайда болуына шығысты ескерумен
хлор шығыс:
Кететін газбен хлорды жоғалту:
67,97 – 40,58 = 27,19 ... ... ... шығысын есептеу
MgО хлорлау реакциясына көміртегінің шығысы:
Суды хлорлау реакциясына ... ... ... ... ... ... ... келесідегідей есептеледі.
Хлоргазбен бірге түсетін ауаның саны:
мұнда, 67,97 – хлор ...... ... үлесі;
29 және 71,07 – ауаның және хлордың тиесінше молекулярлық салмағы.
Хлоргазбен ... ... ... 0,21 – ... оттегінің үлесі;
32 – оттегінің молекулярлық салмағы.
Бұдан, көміртегінің екі ... ... ... ... ... балқымамен бірге электрыдыратқышқа 0,08% болғанды кетеді:
Көміртегінің жалпы шығысы:
2,51-0,94-1,04-0,72 = 5,21 кг
Мұнай коксында 90% көміртегі болғанда мұнай коксының шығысы:
3.7.7 ... ... ... және ... ... НCl саны ... гидролиз реакциясы есебінен 29,29
кг.
НCl саны суды хлоркамераларда хлрлау есебінен ерекшеленгені:
НCl жалпы ... ... ... саны – 29,88 ... ... ... саны – 27,19 кг
немесе
MgО хлорлаған кезде СО2 жасалады:
суды ... ... ... ... ... кезде:
Барлық жасалатын СО2:
немесе
Ауамен хлоргазға түсетін азот саны:
немесе
мұнда, 0,79 – ... ... ... ... газдардың саны мен құрамы келесідегідей:
|НCl |40,73 кг |25,0 нм3 |28,94% ... |29,88 кг |37,18 нм3 |43,04% ... ... |27,19 кг |8,58 нм3 |9,93% ... |16,45 кг |8,37 нм3 |9,69% ... |9,08 кг |7,26 нм3 |8,40% ... |123,33 кг |86,39 нм3 |100% ... ... ... он есе ... ... зиянды
қалдықтардың концентрациясы:
Хлорлы сутегі 2,9% (көлемді) немесе
Хлор 1,0% (көлемді) немесе
Ауа сорылады:
86,39 · 10 = 863,9 ... ... ... ... ...
Кесте 6 – Магний бойынша материалды баланс
|Кіріс баптары ... |
| |кг |% ... ... ... ... |139,09 |100 ... оның ... MgCl2 |122,15 |87,82 ... ... |16,94 |12,18 ... |139,09 |100 ... ... ... |
| |кг |% ... ... ... ... саны, |122,78 |88,27 ... ... MgCl2 |118,42 |85,14 ... ... |4,36 |3,13 ... ... шламдағы магний саны, |1,53 |1,1 ... ... MgCl2 |0,28 |0,2 ... ... |1,25 |0,9 |
|4 ... ... ... саны, |14,48 |10,41 ... ... MgCl2 |3,6 |2,59 ... ... |10,88 |7,82 ... Магнийдің шаңмен бірге шығындары |0,28 |0,2 ... |139,09 |100 ... 7 – Хлор ... ... баланс
|Кіріс баптары ... |
| |кг |% ... ... ... хлор саны |356,85 |84,33 ... ... ... ... саны |67,97 |15,67 ... |424,82 |100 ... ... ... |
| |кг |% ... ... ... хлор ... |345,98 |79,75 ... ... шламдағы хлор саны, |0,81 |0,19 ... ... ... хлор ... |10,5 |2,42 ... ... ... хлор саны: | | ... ... хлор |27,19 |6,27 ... НCl ... |39,62 |9,14 ... ... шаңмен бірге шығындары |0,72 |0,17 ... |424,82 |100 ... ... ... баланс
Кесте 8 – Еркін материалдық баланс
|Кіріс баптары |Саны ... ... ... |
| |кг |% | |кг |% ... |1000 |92,12 |1. ... |900,83 |82,98 ... | ... | | ... | | | | | ... | | | | | ... ... |79,81 |7,35 |2. Шлам |56,4 |5,2 ... | | | | | ... ... ... |0,53 |3. ... |123,33 |11,36 |
| | | ... | | |
| | | |4. ... әкету|2,0 |0,18 |
| | | |5. ... |3,04 |0,28 ... |1085,6 |100 ... |1085,6 |100 ... Жылу ... ... Бастапқы мәліметтер
1) Сусыз карналлиттің 1 т-на ылғалсыздандырылған карналлиттің шығысы
(51,55% MgCl2):
2) хлоратордың 150 т/күніне өндіргіштігі ... және ... ... ... ... ... 0,8 сағаттық өндіргіштігі:
кг/сағ (стандартты)
кг/сағ (анық)
Материалдық баластың мәліметтері бойынша сағаттық материалдық ағым:
1) Ылғалсыздандырылған карналлит
7577,59 · 1,11 = 8411,1 ... ... 8411,1 · 0,479 = 4028,9 ... 8411,1 · 0,0281 = 236,4 ... 8411,1 · 0,04 = 336,4 ... ... ... · 5,79 · 0,001 = 48,7 кг/сағ
3) Хлор (100%)
8411,1 · 67,97 · 0,001 = 571,7 ... ... ... ... өтетін еріткіштегі балқыма
кг/сағ
Оның ішінде
MgCl2 7858,5 · 0,4696 = 3690,3 кг/сағ
MgО 7858,5 · 0,0451 = 354,4 ... ... ... ... буы ... ... шламы
кг/сағ
8) Хлоркамерадан миксерге өтетін балқыма
кг/сағ
9) Хлоркамерадан кететін газдар – 388,1 кг/сағ, оның ... ... ... ... ... ... ... шлам
кг/сағ
12) Хлоратордағы шаңды кетіру
кг/сағ
3.8.2 Еріткіштің жылу есебі
Жылу шығысы
1) Ылғалсыздандырылған карналлитті жылытуға, ерітуге және қыздыруға
жылудың шығысы:
Q = m·(c1 · ∆t1 + q + c2 · ∆t2 ... m – ... ... ... ...... карналлиттің 20º-тан 460ºС-ге дейін
шегіндегі жылу сыйымдылығы, кДж/(кг·град)
∆t1 – жылутың температуралық интервалы
∆t1= ......... ... жасырын жылуы, кДж/кг;
c2 – карналлит балқымасының жылу сыйымдылығы, ...... ... ... ... ... – t2бастапқы
(16)
Есептеуде шаманың келесі ... ... = 0,8709 ... = 20 0С
t1соңғы = 460 0С
t2бастапқы = 460 0С
t2соңғы = 500 0С
q = 422,9 ... = 1,0 ... = 8411,1 · [0,8709 · (460 – 20) + 422,9 + 1,0 · (500 – 460)] ... ... ... ... ... тиелетін мұнай коксының
жылытуға жылу шығысы:
Q2 = 48,7 · 0,837 · (500 – 20) = 19566 кДж/сағ
мұнда, 0,837 – ... жылу ... ... ... магнийдің гидролизі реакциясына жылу шығысы (пайда болу
жылуының ... ... + Н2О = MgО + 2НCl + ... ... ... болу жылуы:
MgCl=кДж/сағ
мұнда, 641,4 кДж/моль - MgCl2 энтальпиясы.
Гидролиз реакциясына судың шығысы:
кг/сағ
Н2О пайда болу жылуы:
кДж/сағ
мұнда 286,047 кДж/моль - Н2О энтальпиясы.
Соңғы қосылулардың пайда болу ... ... ... бойынша пайда болады (еріткіштегі балқыманың
құрамы есебін қара):
кг/сағ
MgО пайда болу жылуы:
кДж/сағ
мұнда, 602,26 кДж/моль - MgО ... ... ... ... шығатын НCl саны:
кг/сағ
НCl пайда болу жылуы:
кДж/сағ
мұнда, 92,378 кДж/моль - НCl энтальпиясы.
Гидролиз ... жылу ... = ...... = 473791 кДж/сағ
4) Суды жоғалтуға жылудың шығысы.
Жоғалған судың саны:
кг/сағ
Суды жылыту мен ... ... ... = = 473791 ... 40907 ... – судың айналу жылуы.
5) Судың қоршаған ортаға жоғалуы.
Есептеуде хлоратордың жылу ... ... ... ... ... ... жылуының шығындарын келесі формула бойынша есептедік:
Qк = αк (tст – tв) · F, ... αк – ... жылу беру ... кДж/(м2 сағ град);
tст , tв – қабырғалар мен қоршаған ауаның температурасы, ºС;
F – жылу ... бет, ... ... ... ... ... ... қабырғалар үшін:
αк = ... ... беті ... айналған көлдеңен қабырғалар үшін:
αк = ... ... беті ... ... ... ... ... үшін келесі мәліметтер пайдаланды (3.5 кестесін қара).
Кесте 8– Жылу шығындарының ауданын есептеу
|Бет ... ... ... ... м2 |
| |0С | ... ... беті |65 |2 · 2,16 · 2 = 8,64 ... тік қабырғалар) | | ... ... (тік) |65 |2,16 · 4 = 8,64 ... беті (көлдеңен) |120 |2 · 4 = 8 ... ... беті |140 |1,5 · 4 = 6 ... | | ... беті |220 |0,23 ... ... беткі жылударының шығыны:
... = ... = 18529 ... беткі жылуларының шығыны:
... =11,7 ... ... ... беті ... шығыны:
Qк =5,9·F
(24)
Qк = 5,9 ·6=14060 кДж/сағ
Электродтар беті жылуының ... ... = 9,2 ... ... пен электродтар бетіндегі конвекция жылуының шығыны:
ΣQк = 18529+29599+1060+1591=63779 ... ... 30 % ... ... ... мен ескерілімеген
жылу шығындары құрайтынын қабылдаймыз, бұл ... ... ... шығындары:
ΣQк = 1,3 ΣQк = 1,3·63779 = 94569 кДж/сағ
Жылудың еріткішпен қосылған шығыны:
Q1+Q2+Q3+Q4+ΣQжалпы=716598+19566+473791+575829+82913=8268697 кДж/сағ
Жылудың кірісі
Жылудың кірісімен хлоркамералардағы ... ... ... жылу ... оның ... емес ... ... байқамаймыз.
Бұдан, электр эенргиясынан жылудың кірісі 8268697 ... ... 9 – ... жылу ... ... ... |
| ... |% ... энергиясынан жылу |826897 |100 ... |826897 |100 ... ... ... |
| ... |% ... ... ... ... |7116598 |86,07 |
|және қайнату | | ... ... ... |19566 |0,24 ... жоқ ... |575829 |6,96 ... ... ... жылу |473791 |5,73 ... ... ... |82913 |1,00 ... |8268697 |100 ... ... жылу ... ... ... балқымаларды жылытуға жылудың шығысы:
2)
Q1=7858,5 · 1,0 · (800-500)=2357550кДж/сағ
мұнда, 1,0 – сусыз карналлиттің жылу сыйымдылығы, кДж/(кг·град);
7858,5 – хлоркамераға түсетін балқыманың саны ... ... ... ...... ... 0С;
500 – балқыма еріткішінен түсетін температура, 0С.
2) хлоргазды жылытуға жылу ... · 0,595 · ... 571,7 – ... хлордың саны, кг/сағ;
100,1 – хлоргазбен бірге түсетін ауаның саны, кг/сағ;
0,595 – құрамында көлемді Cl2 -нің 70 % және ... ... 30 ... ... жылу ... ... ... ортаға жылу шығындары.
Есептеулер үшін келесі мәліметтер пайдаланылған (9 кестені қара)
Кесте 10 – Жылу шығындары ауданыңы есебі
|Бет жағының учаскесі ... ... м2 |
| |ºС | ... ... беті |65 ... = 39,5 ... тік ... | | ... ... ... беті|180 |2,5*4 = 10 ... | | ... ... ... ... |65 |3*4 =12 ... | | ... ... ... қабырғалары |65 |2*4 = 8 ... | | ... ... беті |65 |3,8*4= 15,2 ... | | ... беті |400 |1,9 ... жақтар бетінің жылу шығындары:
Qк = 9,2·39,5+9,2·12+9,2·8 = 63800 кДж/сағ
Хлоркамералардың жоғарғы бетінің жылу ... = 11,7·10 = 66579 ... ... бетінің жылу шығындары
Qк =5,9·15,2 = 10452 кДж/сағ
Электродтар бетінің жылу ... = 9,2·1,9 = 29327 ... мен ... беті ... жылу ... = 63800+66579+10452+29327 = 170158 кДж/сағ
Жылу шығының 30 % сәулелендірумен ... ... мен ... ... ... қабылдаймыз, бұл кезде жылудың жалпы шығындары:
ΣQжалпы = 1,3 ΣQк = 1,3·170158 = 221205 кДж/сағ
Хлоркамералармен жылудың қосылған шығысы:
Q1+Q2+ΣQжалпы= 2357550+311782+221205=2890537кДЖ/сағ
Жылудың ... ... ... хлорлау және көміртегі мұнай коксын қышқылдандыру
реакциясынан жылудың кірісі:
2MgО + 2Cl2 +С = 2MgCl2 + ... ... ... жылу реакцияға қатысушылардың соңғы және
бастапқы ... ... ... ... ... ... анықталады.
Бастапқы қосылулардың пайда болу жылулары:
MgО = ... 141,81 - MgО ... ... ... ... – MgО ... ... қосылулардың пайда болу жылулары:
MgCl2 = кДж/сағ
мұнда, 334,67 - MgCl2 ... ... ... - MgCl2 ... ... = ... 77,43 - СО2 жасайтынның саны, кг/сағ;
110,6 - СО2 энтальпиясы, кДж/моль.
Хлорлау реакциясының жылу эффектісі:
(2252438+194631) – 2119268 = 327801 ... ... ... ... ... жану реакциясынан жылудың
кірісі:
кДж/сағ
3) Электр энергиясынан жылудың кірісі (әртүрлілігі бойынша):
2890537 – 327801 – 80341 = 2482395 ... 11 – ... жылу ... баптары ... |
| ... |% ... және ... ... ... хлорлау |327801 |11,34 ... ... жылу | | ... оттегі есебінен көміртегінің жануы |80341 |2,78 ... ... жылу | | ... ... ... жылу |2482395 |85,88 ... |2890537 |100 ... ... ... |
| ... |% ... ... |2357550 |81,56 ... ... |311782 |10,78 ... ... ... |221205 |7,65 ... |2890537 |100 ... Миксердің жылу есебі
Жылу шығысы
Есептеулер үшін келесі мәліметтер қолданылды (12 ... ... 12 – Жылу ... ... ... ... учаскесі ... ... м2 |
| |ºС | ... ... беті |65 ... = 12,86 ... тік ... | | ... ... ... |65 |3,215*4 = 12,86 ... бет жағы ... |180 |2*4 =8 ... ... бет жағы ... |1,5*4 = 6 ... бет жағы |400 |0,2 ... жақтарының бетіндегі жылу шығындары:
Qк = 9,2·12,86+9,2·12,86 = 27579 кДж/сағ
Қақпақтың бет жағындағы жылу шығындары:
Qк = 11,7·8 = 52363 ... ... бет ... жылу ... = 5,9·6 = 14060 ... бет ... ... = 9,2·0,1 = 3087 кДж/сағ
Миксердің бет жағы мен электродтардың конвекциясының жылу шығындары:
ΣQк = 27579+53263+14060+3087=97989 кДж/сағ.
Жылу шығының 30 % ... ... ... мен 20 ... жылу шығындары құрайтынын қабылдаймыз, бұл ... ... ... 1,5ΣQк ... ... ... ... хлоркамералардағы балқымадан миксер қабырғасы арқылы
жылу өткізгіштігімен оның маңызды емес шамалар түрлерін байқамаймыз.
Бұдан, электр ... ... жылу 146984 ... ... ... және ... жылу балансы негізінде
карналлитті хлоратордың жылу балансы алынды (13 кестені қара).
Кесте 13 – Карналлитті хлоратордың ... жылу ... ... ... |
| ... |% ... ... болатын жылу |10898076 |96,39 ... ... ... жылу |408142 |3,61 ... ... |100 ... баптары ... |
| ... |% ... ... қыздыру, |9474148 |83,8 ... және ... | | ... ... ... |19566 |0,17 ... жоғалуы |575829 |5,09 ... ... |311782 |2,76 ... ... жылу |473791 |4,19 ... ортаға шығындар |451102 |3,99 ... ... |100 ... ... қуаттылықты есептеу
3.9.1 Еріткішті есептеу
Пайдаланатын электр қуатын формула бойынша есептейміз:
Pшығын = ... Qэ – ... ... болатын жылу;
Q – жылу эквиваленты, Q= 3600 кДж;
k – коэффицент, k=0,9.
Pшығын = кВт
Трансформатордың ... ... ... ... ... шығынын ескерумен трансформатордың 15% мөлшерінде
қуаттылық қосымшасы болу керек.
Онда трансформатордың қондыру ... ... ... 1,15 · ... ≈ 3000 ... ... ... есептеу
Пайдаланылатын электр қуаты:
Pшығын = кВт
Трансформатордың қондырғы қуаты:
Рқонд= 1,15 · 766=881 ≈ 900 ... ... ... ... ... = кВт
Өндірістік карналлитті хлораторлар жұмысы кезіңде алынған практикалық
мәліметтерді, сонымен ... ... ... ... ... ... ... трансформаторының қондырғы қуаттылығын қабылдаймын:
Рқонд= 150 кВт
3.10 Технологиялық процестерді автоматтандыру
3.10.1 Технологиялық процесті реттеу нысаны ретінде талдау
Карналлитті хлоратор үздіксіз ... ... және оның ... ... айтылған процестер бір уақытта жүріп отырады. ... ... ... ... ... ... ... айнымалылары кіру
және шығу айнымалыларына бөлінеді. ... кіру ... ... ... ... температурасы;
✓ Карналлиттің беру жылдамдығы;
✓ Карналлиттің химиялық құрамы;
✓ Хлор газының жұмсалуы;
✓ Хлор газындағы ... Хлор ... ... ... ... ... берілетін қуат;
Процестің шығу айнымалыларына төмендегілер жатады:
✓ Алынған сусыз карналлиттің температурасы;
✓ Шыққан газдарды сирету;
✓ Шыққан ... ... ... ... шығу ... ... үлкен ықпал
тигізеді. Демек, кіру ... ... ... ... шығу
айнымалыларының қажетті мәнін алуға болады.
Кіру айнымалылары басқарылатын :
✓ Карналлиттің беру жылдамдығына;
✓ Хлор ... ... ... жұмсалуына;
✓ Электродтарға берілетін қуаттарға;
және басқарылмайтын:
✓ Берер карналлиттің температурасына;
✓ Карналлиттің химиялық құрамына;
✓ Хлор ... ... ... бақыланатын кіру
айнымалысы болып табылатын Cl2 болып бөлінеді.
Кіру айнымалыларына сондай-ақ, ... ... ... ... режимнің режимдік айнымалыларын жатқызуға болады.
Режимдік айнымалыларыдың ... шығу ... ... кіру
айнымалыларына байланысты болады.
Режимдік айнымалыларына мыналар жатады:
✓ Балқыту қондырғысындағы температура;
✓ Хлорлаушы камералардағы температура;
✓ Араластырғыштағы ... ... ... карналлитті алу процесінің дискретті-
үздіксіз сипаты бар екендігін атап айтқан жөн, нақтырақ айтсақ, ... ... ... ... ... ... ал бастапқы шикізат
жүктемесі, дайын сусыз карналлит пен шламды шығару ... ... ... Автоматтандырудың мақсаты
Сусыз карналлит алу процесін автоматтандырудың мақсаты карналлитті
хлорлаушының жұмысын басқару, ол балқыту ... ... ... ... және ... шамасынша көбірек сусыздандыру, хлорлау
камераларында – сусыздандыру кезінде пайда болған магний оксидін толығымен
хлорлау, ал араластырғышта – магний ... және ... да шлам ... қоспаларының тұнбалары бар балқыманы қою кезінде ... ... ... ... ... ... ... қондырғыға жүктелетін
карналлит санын өзгерту арқылы реттеу ... ... ... ... берілетін электр қуатының мөлшерімен тиімді.
Берілген деңгейдегі хлорлау камераларындағы температураны ұстап тұру
үшін осы ... ... ... ... ... мөлшерін
өзгертеді.
Хлорлау процесін дұрыс басқару үшін температура режимін реттеп,
хлорлаушы қондырғысындағы хлорлаушы камералары ... ... ... жеткіліксіз. Сонымен қатар аппаратқа үрделетін хлор мөлшерін, оның
қысымы мен фурмалар бойынша үлестіруді бақылау қажет. Хлор ... ... ... хлор ... 0,6 ... ... ... байқау үшін,
хлорлау қондырғыларының хлорлаушы камераларының фурмаларына қысылған ауа
жіберу үшін ... Мұны ... ... ... ... ... онда қатып қалып, істен шығаруы мүмкін.
3.10.3 Автоматтандырудың техникалық құралдар ... ... ... ... ... процесінің сызбасы Д бетінде берілген.
Жиынтық (свод) арқылы ... ... ... ... ... ... ... үшін хромель-алюмельді термобудың
жұмыс істеп ... ұшы ... ... 22а поз.) Электронды
потенциометр ... ... ... ... ... ... ... берілген температраның ауытқуының импульстарын жіберетін ЭКТ-2Д25
(22б поз) тиристорлі электр жетегінің ... ... ... Бұл
двигатель жүктеме шнектің айналу жылдамдығын өзгертеді, демек, жүктелетін
карналлит қоспасының мұнай коксімен жұмсалуын да ... ... ... ... ... қуатының
мөлшерін өзгерту үшін хлорлау камерасы электродтарының қорек ... саты ... ... ... ... ... сатыларын қайта
қосуды карналлитті ... ... ... көрсету алаңына
орнатылған қалқандағы милливольтметр (поз 21б) көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... хлорлаушы камераларда және ... ... ... ... үшін ... ... (поз 21а) ... қайта қосқыштың көмегімен балқытушы ... ... ... ... қосуға болады да, ... ... ... температураны анықтауға болады. Бұл
милливольтметр шығатын газдардың температурасын газ құбырындағы хромель-
алюмельді термобу ... ... үшін ... ... ... ... карналлитті хлорлау қондырғыларындағы
әртүрлі камераларға берілетін тоқтың кернеу және күшінің мөлшерін білу
қажет. Бұл өлшемдер ... ... ... ... ... мен
амперметр көрсеткіштері бойынша бақыланады.
Аппаратқа үрделетін хлордың мөлшері мен қысымын бақылау ... ... ... ... ... ... ... Диафрагмадағы қысымның ауытқуы хлорлаушы ... ... U ... ... ... ... жұмсалатын жалпы хлор хлор ... ... ... ... Диафрагмадағы қысымның ауытқуын
тексеріп отыратын құралды поз. дифманометрі деп атайды, ал қайталама құралы
дегеніміз – ... поз 1б ... ол ... ... хлор ... ... жазып отырады. Аспап қалқан тұрған бөлмеге
орнатылған.
Хлор құбырындағы қысымға бақылау жүргізгенде ... ... ... ал ... ... ... - ... тұрған
бөлмеге орнатылған потенциометр пайдаланылады.
Хлорлау қондырғысының жиынын ... ... үшін U ... ... сызықтарға берілетін ауа шығыны ДМ – дифманометрлерімен
өлшенеді және вентильдердің көмегімен бірдей деңгейде ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... факторларын талдау
Жобаланып отырған сусыз карналлит алу цехы зиянды ... ... Бұл ... ... ... факторлары мыналар: карналлит тозаңы;
хлор; хлорсутек; тұздардың балқытулары; кокс тозаңдары; көміртек оксиді.
1) Карналлит тозаңы – ұнтақталған ... зат, ауыз ... көз және ... ... ... әсер ... Жұмыс аймағының ауасындағы
рұқсат етілетін ең шекті ... ... ... ... зақым алған адамды таза ауаға шығарып, денсаулық пунктіне
апару қажет. Қорғаныс құралдары: әртүрлі маркілі ... ... ... нормаға сай бір адамға арналған
арнайы киім. Бөлініп шығу орындары: пневмотрассаның, бункерлердің,
пневмовинтті сорғылардың, жүктейтін және жүк ... ... ... шаралары:
✓ Пневмотранспорттық жабдықтың және құбырлардың дұрыстығын
қадағалау;
... ... ... ... қалыпты жұмысын қамтамасыз
ету.
2) Хлор – жағымсыз тұншықтырғыш иісі бар ... ... ... ... ең ... концентрациясы 1мг/м³. Зияндылық класы –
ІІ. Дем алу мүшелеріне әсер етеді, уланған ... ... ... ... ... ... тұсының қысылып ауруы, ... ... ... ... ... құсу, тамақты күйдіріп,
тырнау, тұмау, түшкіру, көзден жас ағызу тудырады. ... ... ...... ... ісінуі пайда болады.
Қауіпсіздік шаралары:
✓ Жабдықтарды, коммуникацияны қажетті ... ... Ауа ... және ... ... ... ... істеуін
қамтамасыз ету.
Қорғаныс құралдары: БКФ маркілі (М немесе В) қорабы бар ... ... ... құрал, КИП-5 маркілі оттекті-оқшаулаушы ... ... ... ... ... ... киімін шешіп, дереу
газдалған аймақтан әкету. Ұзақ уақыт ... дем ... ... ... ... ... сутек (HCl) – түссіз тұншықтырғыш газ. Ауадағы ылғалға ... ... тұз ... ... тудырады. Рұқсат етілетін
ең шекті концентрациясы 5мг/м³. Дем алу мүшелеріне ... ... ... ... ... ... қуысының қысылып, ауырғаны
сезіледі, ... ... ... ... пайда болады.
Зияндылық класы – ІІ.
Алғашқы көмек: оттекпен дем алдырып, тыныш, жылы жерге апару ... ... ... ... сода ерітіндісімен жуады. Зақым алған адамды
денсаулық пунктіне апарады. Бөлініп шығу орындары: газ жүру ... ... ... ... ... БКФ ...... В) қорабы бар сүзгіші бар
газдан қорғайтын құрал.
Қауіпсіздік шаралары:
✓ Газ ... ... және ... ... қадағалау;
✓ Боровтардың және хлораторлардан ... ... ... жұмысын қамтамасыз ету;
✓ Хлораторлардағы сиреудің 4÷6 болуын қамтамсыз ету.
4) Балқытылған тұздардың температурасы 600ºC ... ... ... ... немесе тамған кезде дене қатты күйіп қалады.
Қорғаныс ... ... ... ... киім, арнайы аяқ киім,
киіз қалпақ, қорғаныс көзілдірігі немесе қалқанша.
Алғашқы ... ... жер ... ... ол ... абайлап спиртпен
немесе күюге қарсы ерітіндімен сүрту керек, қатты күйген болса, жедел
жәрдем шақыру керек ... ... ... ... денсаулық пунктіне апару
керек.
Қауіпсіздік шаралары:
✓ Балқытуға және шламға арналған құралдар мен ыдыстар құрғақ ... ... ... ... ... ... жоғарғы шетінен 200мм-ден аз
болмауы керек;
✓ Балқымасы бар шөмішті ... ... ... қою керек;
✓ Шөмішті бір орыннан екінші орынға орналастыру үшін бір қалыпты,
қатты ... ... ... ... ... ... ... қорапты арнайы бөлінген жерге қою керек.
5) Кокс тозаңы – ұнтақ, өрт ... бар қара ... зат. ... ... ... ... ең ... концентрациясы 5мг/м³.
Ашық отпен жұмыс істеген кезде кокс тозаңының ... ... ... ... су ... ... тиіс. Бункерлерде коксты сөндіру
үшін аргон инертті газы қолданылады. Ұзақ уақыт өте ылғал және ... ... ... кокс көміртек оксидін түзіп, тотығады.
Кокс сақталған ыдыстардың ішінде жөндеу ... ... үшін ... ішін кокстан тазалап, ондағы ауа ортасында көміртек ... ... ... алу мүшелерін кокс тозаңынан қорғау құралдары – «гүлтекше»
респираторлары немесе тозаңға қарсы сүзгіші бар БКФ ... бар ... ... ... ... (СО) – түссіз, дәмсіз, иіссіз улы газ. Ауа
құрамында 12,5 ден 74 %-ға ... ... ... қаупі бар қоспа
түзеді. Ағзаға түскен кезде қан ... ... ... ... ... ... ... аймағындағы ауада рұқсат
етілетін ең шекті концентрациясы 20мг/м³.
Алғашқы көмек: газдалған аймақтан зақымданған адамды ... ... ... ... тұрған киімді шешіп, денсаулық пунктіне жіберу керек.
Дем алу мүшелерін қорғау құралдары: ... ... ... СО, М және БКФ маркілі газдан қорғайтын құрал ... ... ... көп ... жағдайда міндетті түрде оқшаулаушы және шлангілі
газдан ... ... ... Ұйымдастыру шаралары
Сусыз карналлит өндіру әртүрлі агрессивті жағдайларда ... ... ... және ... ... Бұл ... ... бұзылғанда
және алдын алу шараларын бұзғанда өндіріс ғимаратының атмосферасына, жерге,
ағын суға түсуі мүмкін және жұмысшыларға да, ... ... ... ... ... да ... ... Өндіріс барысында жұмысшылар
әртүрлі механизмдерді, электр ... ... жүк ... ... көрсетеді. Бұл жағдайларда қауіпсіздік техникасы
ережелерін сақтамау апат немесе бақытсыздық ... ... ... ... арнайы дайындықтан өткен адамдар ғана жұмысқа қабылдануы
керек.
Жұмысқа алғаш қабылданған және ... ... ... ... мекеменің еңбекті қорғау бөлімінде қауіпсіздік техникасы бойынша
кіріспе нұсқау алуы ... ол ... ... ... және ... өзін өзі ұстау ... өрт ... ... ... қорғау бөлімі жұмысшының қолына «нұсқаудың жеке
карточкасын» береді де, оны осы құжаттармен цехқа жібереді. Цех ... ... ... ... ... ... аяқ киіммен, арнайы
қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етеді, тұрмыстық бөлмеде оған орын бөліп
береді, ... ... ... туралы нұсқау беріп, шеберге жібереді,
шебер осы жұмысшының еңбекті қорғау талаптарын орындауына ... ... ... ... ... ... ... мамандық бойынша
қауіпсіздік техникасынан емтихан тапсырған соң ғана жіберіледі.
Хлорлау қондырғысына қызмет көрсететін хлорлаушылар ПТЕ және ... ... ІІ ... тобы ... ... ... ... барысында жұмысшыларға апат жағдайын жою
жоспары бойынша жұмыстар әдісі ... ... кем ... 2 рет ... ... ... мәні еңбек тәртібін сақтау, ... ... аяқ ... дем алу ... ... ... кию ... болып табылады.
Өндірістік жарақат, кәсіби аурулардың алдын алу үшін, сусыз карналлит
өндірісінде апат ... үшін ... ... ... ... енгізілген.
Мекеменің барлық цехтарында еңбекті қорғау кабинеті ... ... ... ... ... қауіпсіздік техникасы мен
өндірістік санитарияның талаптарын орындауға деген саналы қатынас тәрбиелеу
орталығы болуға ... ... ... карналлит алудың технологиялық процесі бекітілген технологиялық
нұсқауға сәйкес жүзеге асырылады. ҚР Мемтаулытехникалық бақылауы ... ... ... ... ... жоба ... ... жарықтағы хлорлау қондырғысының арасындағы қашықтық – 7м-ден артық
және 7,940м ... ... ... ... ... ... ... ені –
6,0м-ден артық және 7 м болады.
- хлорлау ... хлор ... ... ... вставкалары бар;
- хлорлау қондырғысын басқару орталық қалқаннан жүргізіледі;
- балқытылған карналлит пен шлам хлорлау ... ... ... ... шөміштегі балқыманың деңгейі ... ... ... ... ... ... шөміштер тығыз жабылатын қақпақпен жабдықталған;
- хлорлау қондырғысынан шламды төгу ... ... ... ... ... ... алмастыру желдетуімен қамтамасыз ету
Хлорлау қондырғысының бөлімдеріндегі негізгі зиян өндірістік жылу
бөліп шығару, хлор мен ... ... ... ... ... ... мен ... сутекті шығару үшін сорып шығару ... хлор мен ... ... ... бар ауа ... қорғалған
ерекше боровтар мен ауа құбырлары арқылы №2 газ тазалаушыға тасымалданады,
онда ол зиянды газдардан тазаланып, ... соң ... ... ... ... 100м биіктікке лақтырылады.
Келіп тұрған ауа жұмыс аумағына ПУ-1 және ПУ-2 ... ... ... ... ... ... ... (приток) еселік мөлшері
сағатына 12 -ге тең. ... ...... ... ... ярусы.
Кран жүргізушісінің кабинасына таза ауа беріп тұру ПУ-3 тармақты
жүйе арқылы жүзеге ... ... ... ... ... жүзеге асады.
4.5 Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Электр жетегі бар ... ... ... тоғы 12 ... ... қондырғыларына қызмет көрсетумен байланысы бар ... ... ... әкеп ... ... ... соғуы, термикалық күю,
терінің металлдануы. 0,1А және одан жоғары ток өте қауіпті және ... ... ... ... ... төмендегідей түрлері белгілі:
✓ Электрлік соғу ток жүргізуші бөлігімен тікелей ... ... және ... ішкі ... ... ... ... – электрлік күю, сәуле ... ... ... ... ... ... ... тогынан зақым алған жағдайда зақымданған адамды
дереу ток ... ... ... ... дем ... ... ... көзді күюден қорғау үшін қорғаныс көзілдірігін кию
керек. Хлорлау қондырғыларының бөлімдерінен ... алып ... ... ... ... кезде бастау керек, олардың жұмысшының
өтінімінсіз қосылмайтындығын қадағалау қажет.
Қорғаныс шаралары: хлорлау ... ... ... ... ... ... ... тұйықталмаған құрылымдарға
жұмысшылардың тиісуіне жол бермеу керек.
4.6 ... ... ... ... ... ... ету қарастырылған. Арнайы
киім бүтін, ыңғайлы, өлшеміне сай берілуі керек. Бекітілген мерзімге ... киім мен аяқ ... ... ... ... «арнайы киім салоны» болады, ол арнайы киім мен аяқ киімнің
есебін, берілуін, жөнделуін қадағалайды.
Арнайы киім мен аяқ киімге мыналар ... ... ... ... киім; каска; КР қышқыл өткізбейтін қолғабы; ... ... ... ... ... емес ... ... бәтіңке.
Жұмысшылардың ауысым алдында және одан кейін киім ауыстыруы үшін душы
бар ... ... ... олар ... ... ... ... үнемі тазалық пен тәртіп сақталады. Бұл
бөлмелерде мезгіл-мезгіл санитарлық тазалау жүргізіледі.
Карналлит бөлімінің барлық жұмысшылары ... ... ... ... әр ... ... беріледі. Сүт тарату пунктінде бір талонға жұмысшы
500гр сүт ала алады. Ұжымдық келісім-шартқа сәйкес 6 ... ... 1 ... ... ... ауыз ... ... етілуі тиіс. Су ішу
режимі ҚР Денсаулық Министрлігі бекіткен ... ... ... ... ... сай ... тиіс.
Цехтың барлық жұмысшылары газдан қорғайтын құралдың және ... ... ... ... қоры ... жерді, сондай-ақ, санитарлық
посттар мен су бұрқағы орналасқан ... ... ... ... ... жарықтандыруын қамтамасыз ету
Технологиялық жабдықтарға тәулік бойы қызмет көрсететін жұмысшылардың
қалыпты жұмысы үшін ұтымды жарықтандырудың маңызы ... ... ... жарық жасайды, ол шыны блоктар мен
ғимараттың ұзындығы бойымен ... ... ... ... ... ... ... терезе қуысынан түседі.
Жасанды жарық УПД үлгісіндегі шамдармен қамтамасыз етіледі. ... ... ... ... ... ... ... тәуелсіз көзі
бар апаттық жарықтандыру да қарастырылған.
Ылғалды жайда, жабық бөлмелерде, пештерде, құдықтарда және т.б. ... үшін ... 36 және 12В ... ... ... ... алдын алу және еңбек өнімділігін арттыру үшін
жақсы жарықтандыру ... ... ... ... ... адамның жұмыс
қабілеті мен белсенділігіне қолайлы психофизикалық әсер ... ... ... ... ең ... ... режимі анықталуы мүмкін.
4.7.1 Табиғи жарықтандыруды жобалау
Табиғи жарықтандыру МСН 2.04-05-95 және СНРК 2.04-05-2002 «Табиғи және
жасанды ... ... ... ... ... ... жарықтандыру (терезесі бар сыртқы қабырғаларға жалғасқан
аймақтар) және жоғарыдан жарықтандыру ... ... ... ... ... нормалау мен есептеуді тәуелсіз түрде жүргіземіз.
Ғимаратты бүйірінен жарықтандыру кезіндегі вакуумдық сепарация ... ... ... ... ... төмендегі формуламен жүргіземіз:
Sо=eн К3·· ήо·Sn·Кзд/ ... ·r1 ... eн - ... ... IV ... ... ғимараттар үшін
КЕО қалыпты мәні = 0,878;
Жарық климатының IV белдеуінде орналасқан ... үшін ... ... ... мәні – КЕО ... формуламен
анықтаймыз:
eн =eн ·m·С=1,3·0,9·0,75=0,878,
мұндағы eн - КЕО ... 1 ... ... ... = 1,3 ... үшін;
m- жарық климатының коэффициенті, 4 кесте бойынша = 0,9 – IV
жарық белдеуі;
С – ... ... ... коэффициенті, 5 кесте бойынша =
0,75.
К3 – қор коэффициенті, 3 кесте ... = 1,3 - ... ... - ... жарықтық сипаты, 26 кесте бойынша = 16;
Sn – ғимарат еденінің ауданы, = 24·66= 1584м²;
Кзд – қарсы ... ... ... ... ... 27 кесте бойынша = 1,1;
r1 – көршілес ғимараттың төбесіндегі шағылысқан және ... ... ... арқасында бүйірдегі жарықтандыру КЕО
жоғарылауын есептейтін коэффициент, 30 кесте бойынша= ...... ... ... ... төмендегі формуламен
анықталады:
τо = τ1 · τ2 · τ3 · τ4 · τ5 = 0,9 · 0,8 · 1 · 1 · 0,9 = ... τ1 ,τ2 ,τ3 ,τ4 ,τ5 – 28-29 ... ... коэффициенттер;
τ1=0,9; τ2= 0,8; τ3=1; τ4=1; τ5=0,9.
Sо=eн ·К3· ήо·Sn·Кзд/ 100·τо·r1 = ... 223,21 ... мәні ... ... типтік құрылымын таңдаймыз:
ені 9м болатын бір ярусты тік төртбұрышты ... ... ... жоғарғы
жағынан аспалы ашылу бұрышы α=45° және өлшемдері 1·65, ... ... ... шыны ... ... ... ... жарықтандыруды жобалау мынандай мәселелерді шешуді мақсат
етеді: жарықтандыру жүйесін таңдап алу, ... ... ... түрі,
шамдардың орналасу сызбасын таңдау, жарық техникасының есептеуін орындау.
Жасанды жарықтандырудың екі жүйесі жобаланады: жалпы және ... ... ... ... қосылады). Жобаланатын цехта
жалпы жарықтандырудың ... ... ... ... ... барлық технологиялық жабдықтар жергілікті жарықтандырумен
қамтамасыз етіледі.
Жарықтандыру ды ... ... ... ... ... ... көзін таңдау. Өндіріс ғимаратын жарықтандыру үшін әдетте,
газ разрядтау шамын ... ... ... 10,8м ... шамдар, ДРЛ және ДРИ шамдары қолданылатын болса,
цехты ... үшін ДРЛ ... ... ... ... 6 ... кем емес биіктікте орнатылған шамдарды аламыз.
2) Жарықтандыру ... ... алу. ... цехы үшін ... аламыз.
3) Шамдардың түрін таңдап алу. Ортаның жағдайларына байланысты
шамалы ылғалдылық СОР типті ... ... ... ... ... таңдау. Шамдар біркелкі етіп бүкіл цех
бойынша орнатылады.
5) Жұмыстың сипатын анықтау. Жоғарғы нақтылықпен ... ... ілу ... ... ... ... ... арналған
шамдардың санын есептеуді 4.2. суретке сәйкес төмендегі формула ... = H - hc= 20-0,5= ... H – ... ... = ... - төбе мен шам осінің арасындағы қашықтық, 0,5м ... ... ... ... ... биіктігі:
h= Hс - hр =19,5-0,8 = 18,7м,
мұндағы hр – ... ... ... ... 0,8м деп аламыз.
Шамдардың көзге шағылысуын азайту үшін олардың аспасының биіктігін
еденнен 3...6м кем емес етіп ... ... ... ... биіктігі бұл
жағдайды қанағаттандырады.
Көршілес шамдардың ара қашықтығы мына теңдеумен анықталады:
Lа=2·Hc= 2·19,5= 39м
.
Шамдардың көршілес қатарлары арасындағы қашықтық ... ... √ Sn ∕ Hc =√ 1584/ 19,5 = ... тұтынуға қажетті мөлшерін төмендегі формуламен анықтаймыз:
n= Sn ∕ Lа * Lв= 1584/ 2,04*39 = 19,91≈ ... ... ... 4 ... 5 шамнан деп аламыз.
Жалпы жарықтандыру пайдалану коэффициенті әдісі бойынша есептеледі. ή
жарық ағынының ... ... ... үшін І ... ... да, 4 ... бойынша оның мәні бағаланады.
і= Sn ∕ Hc(А+В) = ... = ... ... бар і= 0,9 ... ... ... әдісі бойынша есептеу үшін шамдағы жарық ағынын
анықтайтын негізгі формула төмендегідей:
Fл = ... Sn ·z ∕ n·ή, ... Е – көру ... IV разрядына арналған қалыпты жарықтандыру =
750лк;
Кз – қор ... 1 ... ... = ... – ғимарат еденінің ауданы, = 1584м²;
z – жарықтандырудың біркелкі еместігі, = 1,1 деп
алынады;
n- ... ... =20 ... – жарық ағынын пайдалану коэффициенті =55.
Fл =750*1,5*1584*1,1/ 20*55 = 1782лм.
F = 1782 лм жарық ағыны болған ... ... 220В ... қуаты 150Вт
ДРЛ типті лампа орнату қажет. ДРЛ типті лампалар ... ... ... және
жақсы спектрлі құрамымен сипатталады.
Жалпы жарықтандырудың алынған мәні нормативке сәйкес келеді, яғни,
жұмыс ... ... ... Өрт ... ... ... ... өртке қарсы техника өрттің алдын алуға және өрт
сөндіруге арналған әдістердің, айлабұйымдардың, машиналардың, ... ... ... ... ... техниканың міндеті өрттің шығу себебін, олардың ... аса ... ... ... мен ... ... ... өртті қысқа
мерзімде жоюдың құралдары мен әдістерін ... ... өрт ... оның әлі ... ... ... ... өртке төзімді құрылыс жабдықтарын таңдап алу және
жинақтаумен, өртке қарсы кедергілерді ... және ... ... мен ... ... су ... жобалаумен, өрт сөндіру жүйесін
таңдаумен қамтамасыз етіледі. Бұл шаралар ... ... ... ... және ережелермен реттеледі.
Ғимарат және құрылысты пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз
ету өрттің алдын алуға, өрт ... ... ... ... ... ... ... ғимараттан адамдар мен ... ... ... ... және өрт сөндіру бөлімдерінің оқшауланып, өрт сөндіруді
ойдағыдай ... ... ... ... бағытталған өрттің алдын алу шаралары.
Өрт шығудың алдын алу және өрт шыққан жағдайда оның жайылуын шектеу
шараларына мыналар ... ... оның жеке ... ... ... және ... төзімділік шегін дұрыс ... ... ... ең ... ... бекіту, өртке қарсы кедергілер
арасындағы аудан мөлшерінің ... ... ... мен
құрылыстардың арасындағы өртке қарсы алшақтығының сәйкестігін анықтау,
қоныстанған мекендерді дұрыс жоспарлау және ... ... ... ... ... тез шектеуі және өртті
оқшаулауы үшін, оларды шақыру және олардың өрт шыққан ... тез ... ету үшін ... кезінде байланыс және дабылдаудың тиімді әрі
сенімді құралдарын, өртке қарсы сенімді сумен ... су ... келу ... ... өрт ... ... өтуіне
жарамды жолдар мен жүріп өтуін қарастыру керек.
Сонымен қатар цехта жанып жатқан ғимараттан эвакуация жолдарын және
эвакуациялық ... ... ... мен енін ... ... ... өте алатын есікпен қамтамасыз ету, баспалдақ пен өрт қаупі
кезіндегі баспалдақтардың қажетті мөлшерін орнату арқылы ... ... ... түрде эвакуациялау мәселесі шешілуі тиіс.
Цехтарды өрт қауіпсіздігімен ойдағыдай қамтамасыз ету үшін өрттің
алдын алудың формалары мен ... ... ... отыру қажет. Осы
ғимараттарға қауіпсіздік қамтамасыз етіп ... ... ... ... ... ... ... жобалануы мен құрылысы кезінде
ескерілуі тиіс. Нақтырақ айтсақ, бұл ... ... ... ... ... өндіріс ғимараттарын жайландыру, ... жылу беру ... ... ... ... сумен жабдықтау қондырғыларын
орнату кезінде эвакуациялық шығу жолдарымен жеткілікті түрде қамтамасыз
ету.
Жылыту ... мен ... ... ... ... ... ... істеп тұруы тиіс. Өту жолдары, ... ... ... және т.б. ... ... ... керек, ал жолдар мен ғимарат
пен су көзіне жақын ... ... ... өтіп, қыс кезінде қардан
тазаланып тұруы керек. Әрбір ... ... ... және ... жұмыс
істеп тұрған өрт сөндірудің алғашқы құралдары болуы тиіс.
Ғимараттар ... ... ... ... ... ... арасында өрттің жайылуына кедергі болатын жасыл желек отырғызу да
жатады. Бұл шара аса қажетті және ... ... ... пен жеке құрылыс
секторында тиімді болып ... ... ... ... өсіп тұруы
үйлерді найзағайдан да өорғайды.
Өрт қауіпсіздігінің негізгі ... цех ... ... таза болып,
қалдықтардан үнемі тазаланып отыруы тиіс. Жыл ... қар ... ... ... ... ... қажет.
Ғимаратқа және өрттік су көздеріне өту және жақын келу ... ... ... мен жабдықтарын алу үнемі оңай ... ... ... ... келетін жол үнемі бос болуы керек, өрт ... цех ... ... ... ... ... де жарамды болуы тиіс.
Эвакуациялық шығудың барлық есіктері ғимараттан шығатын бағытта еркін
ашылуы тиіс. Өрт шыққан ... ... ... ... ... ... ... тиіс. Дәліздер, өту жолдары, шығу жолдары
мен басқыш алаңдарының дұрыстығы ... ... ... ... ... түспейтін эвакуация жолдары ... ... ... керек.
Жоғарыда айтқандай, ғимараттың қауіпсіздігіне оны жобалау ... ... ... ... өрт ... адамдар мен материалдық
құндылықтарды эвакуациялау жолдарына ерекше мән береді. Эвакуациялық өтулер
мыналардан шығуы мүмкін:
а) ғимараттың 1-қабатынан – тікелей ... ... ... ... басқыш
алаңына;
б) ғимараттың кез-келген қабатынан, 1-ден басқа, - сыртқа шығатын жеке
есігі бар басқыш алаңынан ... ... ... цех ... ... құрал және жабдықтармен қамтамасыз етілуі тиіс.
Өрт ... ... ... ... жатады: өрт сөндіргіштер,
су толтырылған бөшкелер, құм салынған қап немесе жәшіктер және саймандар –
сүймен, ... ... ... ... қарсы құрал-саймандарды басқа
шаруашылық немесе ... ... ... тиым ... ... ... қарапайым құрылыс-шаруашылық құрал-
саймандарынан ... ... ... ... жәшік, күректің, балтаның
сабы) оларды қызыл ... ... (СН В. 3.11. (РК) ... ... ... автоматты өрт дабылы жүйесімен автоматты өрт сөндіру мен
дабыл беру ... ... ... ) Құм ... ... ... ... және лғалдануынан сақтау үшін мұқият жауып
қою керек. Оларда «Өрт ... ... құм» ... жазу ... ... ... деген жазу жазылады.
Алғашқы құралдардың жиынтығын көрінетін жерге және ... ... ... ... ... ... Біздің жағдайда қалқан
фирманың диспетчер бөлмесіне ілінген.
Бұндай өрт құралдары қалқанында мыналар болуы ... екі ... ... ... балта, күректер. Бұндай қалқандардың дауысты дабылмен
қамтамасыз етілгені дұрыс. ... ... ... ... ... ... ... сөндіруші құралдары мен өрт сөндіретін заттарды жанып жатқан
материалдың физикалық-химиялық ерекшеліктеріне ... ... ... ... сұйық (су, тұз ерітінділері және т.б.), газ тәрізді (су
буы, газ тәрізді көмір қышқылы және т.б.), көбіктәріздес, ... ... құм, өрт ... газ бөліп шығаратын қатты көмір қышқылы және
т.б.).
Қатты жанғыш материалдар, сондай-ақ, әртүрлі жанғыш ... емес ... (1м2 кем ... шыққан өрттің үлкен емес ошағын сөндіру
үшін ОП-5 ... өрт ... ... ОУ-2, ОУ-5, ... өрт сөндіргіштер қолданылады. Көмір қышқылды ... ... ... жана ... ... ... ... қолдануға
болмайды.
Өрт сөндіргіштерді ғимараттың сыртында немесе жылу берілмейтін бөлмеде
сақтаған кезде оның әдеттегі заряды тек оң ... ғана ... ... Өрт ... ... суық кезінде жұмыс істеуі үшін әдеттегі
заряд қысқыға ауыстырылуы керек. ... жыл ... ... және сәуір
айларында барлық өрт сөндіргіштердің заряды мұқият тексеріледі, ал ... өрт ... ... ... ... ауыстырады.
Бұл тексеру мен ауыстыруды тек тәжірибелі өрт сөндіру қызметкерлері ғана
өткізе алады.
Өртке қарсы құрал-саймандардан басқа өрт ... ... ... ... ... ... сумен жабдықтау бар. Өртке қарсы сумен
жабдықтауға өрт ... үшін суды алу, ... және ... арналған кешенді
қондырғылар жатады.
Өртке қарсы сумен жабдықтау су құбырларын және өртке арналған ... ... да ... асуы ... ... су ... ... шаруашылық-ауыз су құбырларымен де
біріктіреді, олар ... және ... ... ... өрт ... сыртынан да, ішінен де суды қажетінше қатты ағынмен өрт
сөндіруге ... ... суды ... ... тұру және қамтамасыз етіп отыру.
Техникалық-экономикалық мақсатқа байланысты өртке қарсы су ... және ... ... ... ... ... ... өрт кезінде
сорғы станцияларында орналасқан өрт ... қосу ... ... ... су ... су ... ... қажетті ағыс қозғалмалы
өрт сорғыштарының көмегінсіз ... ... және ... ... ... ... ... төмен өртке қарсы су ... ... ... ... ... ... ... жасалады.
Осы жүйе гидранттарының жер бетіндегі еркін ағысы 10 м-ден кем болмауы
тиіс. Ол жылжымалы өрт ... ... ... ... ... ету
үшін қажет болады. СНиП 2.04.09.-84 «Ғимараттың және құрылыстардың өртке
қарсы ... ... ... ... ... су алу үшін желілерде
өртке қарсы гидранттар ... ... ... үшін су ... ... су алу ... жер асты және ер үсті өрт гидранттары алынады. Оны ... ... ... жер ... ... ... асты гидранттары ең аз зақымданады, өйткені жер бетіне шығып
тұрған бөліктері жоқ, оларды қыс ... жылы ... ... ... жасалады.
Барлық гидранттарға жылжымалы өрт сорғыларымен жабдықталған жақын ... ... ... тиіс. Сонымен қатар, құдық люктарының қақпағы
батпақтан, қыс кезінде мұз бен ... ... ... ... ... су ағызылып отырылуы керек.
Жеке ғимарат үшін қызмет көрсететін гидранттар санын анықтау үшін бір
өрт ... ... ... 20литр/сек деп алғанда оны ... ... ... ... шығындарға бөлу арқылы есептеуге болады.
Қоймалардың әрқайсысына кем дегенде 2 өрт сөндіру гидранты ... ... ... өрт сөндіру гидранттарына ПГ әріптік индексі,
гидранттың нөмірі, ... ... ... және ... пен ... ... ішкі диаметрі сандық көрсеткішпен белгіленгенара
қашықтығының жарықтық немесе флуоресцентті ... ... ... ... ... ... ... тұрғын үйлердің қабырғаларына
орналастырады.
Өрт сөндіру гидранттарына кем дегенде 6 айда бір рет ... ... ... және су ... жұмыс істеп тұрғанын тексеру қажет.
Өрттің жайылуын шектеу және ... тез ... өрт ... ... ... ... үшін және ... уақытында келіп
жетуі үшін тиімді де сенімді байланыс құралдары, ... өрт ... ... су ... ... ... сондай-ақ, өрт
сөндіру техникасының жүруіне жарамды жолдары болуы тиіс.
Сондай-ақ, жаным жатқан ғимараттан адамдар мен ... ... ... жолы және ... ... адамдардың жүруіне кедергісіз
болатын өрт жағдайындағы басқыштар арқылы эвакуациялау ... ... ... ... өртке қарсы қауіпсіздігі ... осы ... ... және ... ... ... өнеркәсіптерге арналған ержелерінің талаптарына сай қамтамасыз
етілуі ... ... ... ... техникалық директоры дайындап,
бекіткен нұсқауы болуы керек, онда өндіріс ... ... ... өрт ... ... мен ... ... тиіс.
Өзінің технологиялықбпроцесі бойынша сусыз карналлит өндіретін цех 2
«Г» класына ... ... ... ... ... шығудың себептері: өрт ... ... ... жүйесінің ақауы ... және ... ... ... ... болу, сондай-ақ, ... ... ... ... төгілуінің алдын алу үшін төмендегі
ережелерді орындау қажет:
✓ Оған ылғалды материал жүктемеу;
✓ Судың пешке тікелей ... ... ... мен ... ... ... ... қыздырып алу;
✓ Беті ашық шөміштерде ... ... ... оны ... ... ... ... толтыру – аспалы кранмен тасымалдау
кезінде балқыманы шайқамау. ... ... ... ... ... оны құғатылған құрғақ карналлитпен сөндіру керек.
Қосымша есіктің ені 2,4м, дәліздер 2,4 м-ден тар емес ... ... ... ... ... ... жүйесіне қосылған және көпшіліктің қолы
жететін жерде орналасқан
Сонымен, жоғарыда айтылғаннан ... ... ... ... ... ... бөліп алуға болады. Оларға біріншіден,
еркін алуға болатын өрт ... ... ... жатады. Екіншіден,
қоймаларға апаратын жол үнемі ақаусыз және өрт сөндіруші ... ... ... ... ... ... егер ... тұрғын
жайлар, диспетчерлік бөлмелер болса, өрт сөндірудің алғашқы ... ... ... ... ... тиіс.
4.9 Қоршаған ортаны қорғауға байланысты шаралар
4.9.1 Ауаның ластануын ... ... ... ... тек ... ... ... сондай-ақ, ішкі ауасын да ластайды. Сыртқы және ішкі ауаның ластануын
бірдей азайтуға бағытталған ... ... бар. Ол ең ... улы заттарды усыз немесе улылығы төмен заттармен алмастырудан,
қалдықтарды басқа технологиялық процестер мен өндірістерде ... ... ... ... ... бұл аппаратура мен
коммуникацияны герметизациялау, ... ... ... ала болжанбаған және жоспардағы ашуы кезінде зиянды заттар ауаны
ластамайтындай етіп ... ... ... ... ... ... енгізу мүмкін емес болған жағдайда, зиянды
заттар бөлініп шыққан жерлерде желдетпелі қорған ... ... ... әртүрлі шатырлар, бортты сорулар, ауа сорғыш панельдер.
Сорулар мен қорғандар технологиялық жабдықты әзірлеу ... ... ... және оның ... ... бөлігі болуы керек. Дайын
технологиялық қондырғыны ... ... және ... ... ... төмендетеді, ал сорылатын ауаның мөлшері көп ... ... ... немесе процесті сипаттайтын
көрсеткіштерге ... ... ... ... ... де енгізілуі тиіс. Шаң ... ... ... ... ... ... онда ... жағдайларда гидроқысу
қолданылады (шаң көзіне су себу).
Кең таралған аспирациялық жүйеге циклон жатады. ... ... ... ... ... ... ... сондықтан корпустың
ішінде жоғарғы жағында айналып жүрген шаң бөлшектері басылып, төменнен
жойылады, ал ... газ ... ... ... ... атмосфераға
өтеді. Циклон қызметінің тиімділігі, әсіресе, ұсақ дисперлі ... ... ... батарейлі циклон қолданылады, ол тазаланатын ... ... бір ... ... ... жеке циклондар тобын құрайды.
Шаңды сорудың тиімділігін арттыру үшін ... ... ... ішкі ... шаң ... ... ... шаң бөлгіштер
және басқа да шаң сору қондырғыларына су себіледі. Шаң ... ... ... ... ... кең ... аппарат матадан
дайындалған сүзгіштер болып табылады. Онда газды-шаңды ... ... ... ... ... жабысады. Матаны шаңнан тазалау үшін оны мезгіл-
мезгіл қағып, кейде ауамен үрделеді.
Шаңнан тазалаудың ... ... үшін ... ... шаң ... ... пайдалануға болады: алдымен шаңның ірі фракцияларын
сору үшін циклон қояды, одан ... ... ... ... ... ... шаң сорғыштар кеңінен таралған. Бұл түрдің кең
таралған аппараты ротоклон ... ... Онда ... ... әсерінен пайда болған қысымнан сулы қабаттан құйындатып өтеді.
Бұл жағдайда ... ауыр ... су ... ... да, ротоклонның
төменгі жағына түседі, ол жерден жойылады, ал тазаланған ағын атмосфераға
кетеді. ... ... ... ... ... циклонмен жиынтықтағы
скрубберлер, барботерлер, жуғыш мұнаралар, көбікті аппараттар, Вентури шаң
сорғыштары жатады.
Сумен шаңды ... ... бір ... ... сумен қаныққан газдың
ағынынан бөліп алатын конденсатты қондырғылар жатады.
Енді құрамында хлор мен хлорлы ... бар ... ... ... ТҚС-тағы ауаны тазартуды қарастырайық. ... ... ... ... ... HCl суда жақсы ериді және газдарды одан
тазарту дәрежесі 96-98% болады. ... ... су тұз ... ол ... ... ... Cl суда ... ерімейді,
сондықтан оларды әктас сүтімен суарады.
2Ca(ОН)2 +2Cl2 = Ca Cl2 + Ca(О Cl)2 +Н2 ... ... (N2O, FeO3, Cu2O) ... бактың ішінде
90ºC жіктейді.
Ca(О Cl)2 >Ca ... ... екі ... ... ... ... ... суарады.
Cl- дың 85-98% игеріледі.
Тазаланған газдарды атмосфераға биіктігі 120-150м құбырлар арқылы
жібереді. Ағын суларда ... ... ... бар: ... ... ... иондары және көп мөлшердегі хлоридтер.
Сондықтан оларды құрғатады, ... олар ағын ... ... ... ... ... Қазіргі кезде ағынсыз
өндірісті ұймдастыру қажет етіледі.
4.9.2 Карналлитті хлораторлар шламдарын (ШКХ) ... ... ...... ... ... аса ... материал, ол баяу
және тез еритін заттардан тұрады. Шламды суды ... ... ... сапалы құрамы MgCl2, KCl, NaCl, CaCl2 береді, тұнбада баяу
еритін MgO қалады.
Көптеген ... ... ... ... ... мен
клинкерлерге құрамында хлордың белгілі мөлшері бар материалдарды қосу ... ... әсер ... оның ... суға ... және ... да
құрылыс материалдарына сай ерекшеліктерін арттырады. Сондықтан ШКХ құрылыс
материалдарында пайдалану өндіріс қалдықтарын қайта өңдеудегі ... ... ... ... ... ... ... апарып төгеді, онда жатып
судың әсерінен ... ... ... ... ... ... ... ластап, қоршаған ортаға, адамдардың денсаулығына орасан зор
зиян келтіреді.
4.9.3 Қышқылды тоқтау суларын пайдаға асыру
Шаң ... ... ... жер асты ... ... ... көбінесе сумен шайылып кетеді. Олардың
сумен әрекеттесуінің нәтижесінде суда жақсы еріп,көбінесе ... ... ... сутек бөлініп шығады, ол өндіріс қалдықтарының - қышқылды
тоқтау суларының ... ... әкеп ... ... ... қышқылды тоқтау
сулар қайта өңделмейді, заводтың канализация құбырларына жәберіледі, ол ... ... зиян ... ... да ... ... осы ... өңдеу аса маңызды мәселе болып табылады.
Қышқылды тоқтау сулардан тұзын шығару, ректификация арқылы адсорбция
жолымен тауарлық тұз ... ... ... ... ... ... ... алдын аласу:
жинақтаудың 6:1 қатынасында сулау кезіндегі экстурзия ... де ... ... ... ... және ... 10-20 сағ бойы ... минерализатор ретінде пайдаланылатын өнім ... ... ... ... жӘне ... ... жүйесі
5.1 Жұмыс уақытының қорын есептеу
Жобаланатын цех қателіктің 1-ші категориясына жатады, өндіріс үздксіз.
Цехтің үздіксіз жұмыс ... ... ... ... 6 ... ... 4
ауысымды жұмыс режимін қабылдаймыз.
Бригадалар санын анықтаймыз:
8760:(365-52)·6=4,66
мұндағы 365 – бір жылдағы күндер саны;
52 – демалыс күндер;
6 – ... ... ... ... 5 деп қабылдаймыз.
Жұмыс аптасының негізгі элементтерін есептеуді, келесі теңдеу арқылы
жүргіземіз:
(30)
мұндағы а – бір ... ... ... ... ...... ... ұзақтығы;
В – жұмыс күннің ұзақтығы, сағат;
Т – бір аптадағы күнтізбелік күндер саны;
Т1 – ... ... ... ... ... ... 14
|а |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... |4 |8 |12 |16 |20 |24 |28 ... |24 |26 |30 |34 |38 |42 |46 ... ... демалыс күндері әрбір 5 ауысым бойынша. Ауысым ... ... ... ... ... ауысқан кездегі демалыс
келесідегідей:
4-тен 3- ке 24 +12=36 ... 2- ге ... ... 1- ге 12 +24=36 ... 4- ке 18 ... ... ... анықтаймыз:
(365-(52+8))·6-365·20/24·6=73 сағат;
мұндағы, 20 – периодтағы күндер саны;
24 – период.
Бір жылдағы аяқталмаған уақыт мөлшері 73 ... ... 12 ... шығу ... өндірістік емес ауысымды құрастырамыз:
Сонда аяқталмаған уақыт мөлшері:
73-(6·12) = жылда 1 ... ... ... ... ... ... 1200-1800
4 ауысым 1800-2400
Н - өндірістік емес ауысым
В - ... Бір ... бір ... ... ... балансы
Кесте 14 – Жұмыс уақытының балансы
|Атауы ... ... ... 36 |Жұмыс апатасы 36 |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... |Үзілісті өндіріс |
|Ауысым графигіне | | | ... ... |Тк |365 |365 ... ... |Т1 |52 |52+9=61 ... | | | ... ... |Тн= Тк- Т1 |365-52=313 ... ... | | | ... ... |Т2ТΣ |18 18 |41 ... ... | | | ... ... | | | ... | | | ... ... |Тэф=Тн- ТΣ |313-18=295 ... ... қоры | | | ... ... ... |94,2 |86,5 ... | | | ... ауысымының | |6 |6 ... ... | | | ... ... |Тп |1770 |1680 ... уақыт қоры| | | ... ... |1,49 |1,09 ... | | | ... көмекші қызметтегі жұмысшылар үшін:
7) Оқу күндерін төлеу
Б) Технологиялық ауысым жұмысшылар үшін:
В) көмекші қызметтегі жұмысшылар үшін:
8) Берілген мамандықтар үшін ... және ... ... ... ... ... ... 30 %-ке дейін.
Есептеулердің нәтижесін 5.6-ші «Жұмысшылардың жалақы қорын есептеу»
кестесін енгіземіз.
ИТҚ, жұмысшылар және төменгі қызмет ... (ТҚК) ... ... ... ... ... ... мөлшері бойынша
штаттық кестеге сәйкес жүргіземіз.
ИТҚ, жұмысшылар және (ТҚК) жылдық жалақы қорын ... ... ... кіргіземіз.
Цехтың барлық жұмысшылар жалақы қоры 16749000 теңгені құрайды.
1 т. сусыз карналлит үшін шығындардың мөлшері:
16749000:109500=153 теңге
Әлеуметтік сақтандыруға бөлінулердің (10%) ... ... ... ... ... ақы қоры 16749000 теңгені құрайды.
1 т. сусыз карналлит үшін шығындардың мөлшері:
16749000:109500=153 теңге
Әлеуметтік сақтандыруға ... (10%) ... ... т. ... ... үшін ... ... шығатын шығындардың
мөлшері:
1674900:109500=1,53 теңге
Еңбекті қорғауға бөлінулердің (10%) мөлшері:
16749000·0,1=1674900 теңге
1 т. сусыз карналлит үшін осы ... ... ... ... ... және ТҚК-дің жалақы қоры 6455880 теңгені құрайды.
1 т. сусыз карналлит үшін шығындардың мөлшері:
6455880:109500=59 теңге
Әлеуметтік сақтандыруға бөлінулердің (10%) ... ... ... ... бөлінулердің (10%) мөлшері:
6455880 ·0,1=645588 теңге
1 т. сусыз карналлит үшін шығындардың мөлшері:
645588:109500=5,9 ... ... ... суды бір ... бар, суды ... ... құбыр
арқылы жүзеге асырылады.
Цехті өндірістік сумен қамтамасыз ету №1-ші хлорлы компрессорлар және
№2-ші ... цехі ... ... ... ... ... есептеу
Мыналарды қосады:
жұмыс уақыты;
жұмыс уақытының жобалы балансы;
бригадалар саны;
жұмысқа шығу графигы.
Цехты жобалау үшін, келесі жұмыс уақытын аламыз:
тоқтаусыз;
отыз алты ... ... ... ... ... саны - үш ... ... ұзақтығы – сегіз сағат;
жұмыс күнінің ұзақтығы - алты.
Кесте 15– Шығу кестесі
|№ |1 |2 |3 |4 |5 ... | ... ... ... №|Дәреже | | |
| | ... | | | |
| | ... | | | | |
| | |ика| | | | | |
| | |ция| | | | | |
| | |-ны| | | | | |
| | |ң | | | | | |
| | |нег| | | | | |
| | |ізі| | | | | |
| | | | ... ... ... б/ша ... |
| | | | | | | ... |
| | | | | | | ... |
| | | | ... ... ... б/ша ... |
| | | | | | | ... |
| | | | | | | ... |
| | | | ... ... ... б/ша ... ... |ИТР |1 |310 |1,2 |379000 |454800 ... ... цех ... ... |1 |290 |1,2 |348000 |417600 ... ... |ИТР |1 |270 |1,2 |324000 |388800 ... ... |ИТР |1 |240 |1,2 |288000 |345600 ... ... |ИТР |1 |210 |1,2 |252000 |302400 ... ... |ИТР |1 |210 |1,2 |252000 |302400 ... ... |ИТР |1 |190 |1,2 |228000 |273600 ... ... |ИТР |5 |190 |1,2 |1140000 |1368000 ... ... |1 |80 |1,2 |96000 |115200 ... ... |1 |80 |1,2 |96000 |115200 ... ... |1 |80 |1,2 |96000 |115200 ... |МОП |1 |100 |1,2 |120000 |144000 ... ... ... |МОП |3 |87 |1,2 |313200 |375840 ... |- |- |- |- |5379900 |6455880 |
6 ... ШЕШІМДЕР
6.1 Құрылыс алаңдарының сипаттамасы
Цехтың өндірістік ғимараты бір корпустан тұрады. Фундаменттің толтыру
тереңдігін, топырақтың кедергісі мен жүктемесін есепке ала ... 3,5 ... ... ... темірбетонды блоктардан жиналған. Ғимараттың
негізі ... ... ... ол ... ... ... ... олар темірбетонды блоктарда орналасқан.
Фундаменттер бөлек-бөлек орналасқан, столб ... ... ... ... ... жинақталған фундаментті
балкалар орналастырылған. Топырақ суларының барысында фундаменттерде
гидрооқшаулағыштар болады.
Жобада кран ... ... Жүк ... 16 ... ... ... ауыстыруға, қондырғыларды монтаждау мен демонтаждауға
арналған.
Ғимарат биіктігінің белгісі 5,6 м (нормаға сәйкес).
Орын ауыстыратын жүк, ... ... 0,5 м ... ... ... биіктігін 25 м деп қабылдаймыз. Цехқа кіретін есіктің биіктігі
5м, ені 5 м деп қабылдаймыз.
Негізгі өтетін ... ... ... ... ... тұрмыстық корпусқа шығарылған.
6.2 Ауа алмасуды ұйымдастыру
Цехта табиғи ауа алмасу бөлмеде ... ауа ... ... ... ... ұйымдасқан қадағаланатын табиғи ауа алмастырғыш
аэрацияның көмегімен іске асады. Цехта аэрация жалпы ауа желдетудің ... ... ... ... ауа ... ... ... іске асыруға
мүмкіндік береді. Жобаланған цехта аэрация жобаланған ғимараттың ... ... ... ... есіктер және аэрациялық шамдар
арқылы іске асады. Жасанды ауа желдету, құйыла ауа ... ... ... ... ауа ... ... бөлмеде өндірістік ортаның қажетті
метифологиялық параметрлері қолдау табады. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы
40-60 % құрайды, қысқы уақыттағы ауаның температурасы - 15 °С, ... -
30 ... ... бойы ... ... іске ... ... қалыпты
жұмыс істеуі үшін ... ... ... орын ... ... шыны блоктардан қаланған цехтың жанама терезе ... ... ... ... ... оның ... бөлігінде орналасқан
аэрациялық шамдар арқылы өтетін шашыраңқы жарық арқылы іске асады. Жасанды
жарықтандыру УПД ... ... ... ... ... ... ... біркелкі болуы тиіс. Электр энергиясының көзіне
тәуелсіз апат кезінде жарықтандыруда қарастырылған. Дым ... ... ... ... және тағы ... ... жұмыстар
үшін жұмыс істеу қуаты 36 және 12 В тасымалданбалы жарық түсіргіштері ... ... ... ... ... ... ... құрылымдарына қарсы әсерін тигізетін бөлінулер
арқылы алады. Соған байланысты ... ... ... тұрақты
едендер, қондырғының астындағы ... ... ... ... ... ... болулары және
жапсырымдары қарастырылған.
Құрылыстық құрылымдарды коррозияға қарсы қорғау ... ... ... 0,030 ... ... аластату 1:2 құрамдағы
қалыңдығы 20мм цементті-құмды лаймен ... ... ... ... және өзге ... ... ... сыртқы беттері БН-ІV маркалы ыстық
бетонды жағы ... ... ... және ... бетонды қоршағыш ... ... және ... ... ... ... 200 ... жабындысының металды қабығымен қорғалады;
- цехтің едені қышқылға қарсы кірпіштен қабылданған.
Металқұрылымдар келесі схема ... ... ... ... – 1 ... ... шпатвлекасының және ХВ-784 лагының 1:1 қатынастағы ... 2 ... ... ХВ-785 – 3 қабық;
- лак ХВ-784 – 2 қабық.
7 СМЕТАЛЫ ҚҰЖАТТАМА
7.1 Ғимаратқа, құрылымға және қондырғыларға ... ... ... ... ... ... АҚ тәжірибесі негізінде жүргіземіз.
Цех ғимаратының көлемі 76500 м3.
Ғимараттың 1 м3 ... 200 ... деп ... ... ғимараттың құны
келесіге тең:
76500·200=15300000 теңге
Ғимараттың және цех құрылымының толық құнын ... 20-шы ... 20– ... ... ... ... ... |Құрылыстық |Монтажды |Басқалары|Толық |Амортизация|
| | ... ... |(10%) ... | |
| | |(20%) |(20%) | | | |
| | | | | | |% ... ... ... |3060000 |1530000 |22950000|8 |1836000|
|ғимараты | | | | | | | ... |415935 |83187 |83187 |415935 |623393 |15 |93585 ... | | | | | | | ... |63629 |63629 |318144 |477217 |15 |71583 ... | | | | | | ... құбыры | | | | | | | ... | | | | ... ... және құрылымдардың жоспарлы жөндеуі барлық құнның 3,5 %-ын
құрайды:
24050610·0,035=841771 теңге
1 т. сусыз карнолитке кететін ... ... пен ... қамтамасыз ету барлық құнның 1 %-ын құрайды:
24050610·0,01=240506 теңге
Кесте 21– Цехтің негізгі қондырғысының құны
|Атауы ... ... ... ... ... |
| | ... ... |
| | | ... құны | |
| | ... |Толық | |% ... |
| | ... ... ... | | | |
| | | |(24%) | | | | ... |3 ... ... |10 |14880000 |
|хлоратор | | | | | | | ... |3 |70400 |16896 |87296 |261888 |10 |26189 ... ... |57871 |13889 |71760 |143520 |10 |14352 ... ... |3 |263883 |63332 |327215 |981645 |5 |49082 ... |1 |14458 |3470 |17928 |17928 |5 |8964 ... шүмек | | | | | | | ... |1 |67356 |16165 |83521 |83521 |5 |4176 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | ... | ... |
| | | | | ... | |1498276 ... | | | | | | | ... (10%) | | | | | | | ... | | | | ... | ... |
1 т. ... ... кететін шығындар келесі мәнді құрайды:
240506:109500=2,2 теңге
Негізгі қондырғының кезекті жөндеуіне шығатын шығындар барлық ... %-ын ... ... т. ... ... кететін шығындар келесі мәнді құрайды:
9092454:109500=83 теңге
Негізгі қондырғыға қызмет көрсету үшін шығатын шығындар барлық құнның
1,5 %-ын құрайды:
165317352·0,015=2479760 теңге
1 т. ... ... ... ... ... ... ... теңге
Өндірісті дайындауға және игеруге кететін шығындар, цехтің негізгі
қондырғысының және ... пен ... ... ... 23 ... теңге
1 т. сусыз карноллитке кететін шығындар келесі мәнді құрайды:
43073791:109500=393,4 теңге
7.1.1 ... ... ... ... ... ... 22 – Шығындардың сілтемелі сметасы
|Аталуы ... ... ... ... және ... |24050610 ... ... ... ... және ... ... ... шығындар | ... ... ... Тауарлы өнімнің өзіндік құнын есептеу
7.2.1 Шикізаттың және көмекші ... ... ... 23 – ... және ... ... ... |Шығын ... ... құны |
| | ... | |
| | ... теңге| |
| ... ... | ... |Жылдық |
| ... ... |, ... |, ... | |е, ... ... |
|Сусыз карноллит, т |1,11 |121545 |31855 |35359 |3781,82 ... газ, кг |79,81 |8739195 |18 |1436,6 |157,31 ... кг |5,79 |634005 |12,6 |72,95 |7,99 ... ауа, м3 |0,5 |54750 |0,478 |0,239 |0,026 ... су, мың |0,174 |19053 |3398 |591,25 |64,742 ... | | | | | ... асбест, кг |0,003 |3285 |38,8 |1,16 |0,13 ... ... ... есептеу
Кесте 24– Электроэнергияның шығынын есептеу
|Аталуы ... ... ... ... |ын қуат, |жұмыс ... ... |
| ... ... ... | |
| | | ... | ... |2 |4050 |8760 ... ... өзге | |1469 |8760 ... ... | | | | ... | | | ... ... шығындар | | | |8383145 ... | | | | ... | | | ... ... АҚ ... ... 1 ... бағасы 65 тиын.
Электрэнергияның толық құны:
92214593·0,65=59939485 теңге
1 т. сусыз карноллитке кететін шығындар келесі мәнді құрайды:
59939485:109500=547,4 теңге
7.2.3 ... құн ... 25 – ... ... ... құн калькуляциясы
|Шығындар бөлімінің|Өлшем |Шығындар ... ... ... ... |
| |і | | |
| | |1т. ... карналлит |Бір | |
| | ... ... | |
| | | ... |
| | | ... | |
| | | |млн. | |
| | | ... | |
| | ... ... | |
| | | |, ... | | |
| | | | ... | | ... ... және | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | |
|- ... карналлит |т |1,11 |31855 |35359 |3871,8 |86,43 |
|- ... |кг |79,81 |18 |1436,6 |157,31 |3,51 |
|- ... |кг |5,79 |12,6 |72,85 |7,99 |0,18 ... бөлім | | | ... |90,12 ... ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... | | | | | | |
|- ... |п/м |0,02 |1443,8 |28,87 |3,16 | |
|- ... ... |кг |0,003 |38,8 |1,16 |0,13 | ... ... | | | |30,03 |3,3 |0,07 ... ... | | | | | | ... ... ... | | | | | | ... ... |842,1 |0,65 |547,4 |59,9 | ... энергиясы | | | | | | ... су |мың ... |3398 |591,25 |64,74 | ... ауа |м3 |0,5 |0,478 |0,239 |0,026 | ... ... | | | |1138,9 |124,7 |2,78 ... ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... және |теңге | | |153 |16,75 | ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... жалғасы |
|- ... ... | | |1,53 |1,675 | ... | | | | | | ... | | | | | | |
|- ... қорғауға|теңге | | |1,53 |1,675 | ... | | | | | | ... ... | | | |183,6 |20,1 |0,45 ... ... | | | | | | ... ... ... | | | | | ... ... | | | | | | ... | | | | | | |
|- ... ... | | |150,5 |16,48 | ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | |
|- ... ... | | |265,7 |29,09 | ... | | | | | | ... ... | | | | | | |
|- ... ... | | |22,6 |2,48 | ... күту | | | | | | ... ... | | | |438,8 |48,05 |1,07 ... ... | | | | | | ... Цехтік шығындар| | | | | | |
|- ... және ... | | |182,7 |20,01 | ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | |
|- ... және ... | | |7,7 |0,842 | ... | | | | | | ... ... | | | | | | |
|- ... пен |теңге | | |2,2 |0,24 | ... күту | | | | | | |
|- ... ... | | |59 |6,456 | ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... | | | | | | |
|- ... ... | | |5,9 |0,6456 | ... | | | | | | ... | | | | | | |
|- ... ... | | |5,9 |0,6456 | ... | | | | | | ... ... | | | |263,4 |28,8 |0,64 ... ... | | | | | | ... ... құн| | | ... |95 ... ... | | ... |5 |
|шығындар (цехтің | | | | | | ... ... 5 | | | | | | ... | | | | | | ... ... | | ... |99,9 ... | | | | | | ... тыс ... | | |40,87 |4,48 |0,1 ... ( | | | | | | ... өзіндік| | | | | | ... 5 %) | | | | | | ... ... құн ... | | ... |100 ... Жобаның экономикалық тиімділігін анықтау
Толық өзіндік құнға шыққандағы пайданың мөлшерін – 8 % ... ... ... бойынша анықталады:
Пп=Су·0,008·к
Пп=40910,2·0,008·109500=3583774400 теңге
Цехтің рентабельдігін анықтаймыз:
мұндағы, Сө - барлық өнімнің өзіндік құны.
R=10%
Цехтің өзін ақтау мерзімін келесі формуламен анықтаймыз:
мұндағы, К – ... ... мен ... және қондырғыға кететін
шығындар
жыл немесе 8 ай
Қорытынды
Карналлитті ... ... ... ... ... ... осы ... жобаның нәтижелерін ескере отырып келесі шешімдерге
келеміз:
1) Сусыз карналлиттін өзіндік құн ... ... ... құн ... көп мөлшерді «шикізат және негізгі материалдар»
бөлімі – 90,12% алатынын көреміз, сонын ішінде сусыз карналлит – ... – 3,51%. ... ... ... өзіндік құнын төмендету үшін
УКТМК-ның «ҚҚ» пешіндегі ылғалсыз карналлитті ... ... ... қажет екендігін көреміз, карналлит балқымасын хлораторда ... ... ... ... ... ... ... сапасын арттыру үшін технологиялық үрдісті толық
автоматтандыру және бақылау сұлбасын енгізу қажет.
Қоршаған ортаны қорғау мақсатында карналлитті хлоратордың ... ... ... ... ... одан ары өндеу
қажет.

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 90 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Магний шикізатын өндіру15 бет
«1С Кәсіпорын» жүйесінде материалдық емес активтер есебін жүргізу32 бет
«Материалдық емес активтердің есебі мен аудиты»75 бет
«Қазақтың дәстүрлі материалдық мәдениеті». Оқу құралы97 бет
Алматы облысы Көксу ауданы «Үйгентас» ЖШС топырақтары және оларды ауылшаруашылығында пайдалану55 бет
Алматы облысы Көксу ауданының табиғи жағдайында қант қызылшасының аурулары14 бет
Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Көксу ауданында 76 га жерге бақ отырғызу26 бет
Ауыр мунай шикізатын кокстеу процесі28 бет
Ақау, ысырап және тауарлы-материалдық қор қалдықтарының есептері4 бет
Ақуыз - органикалық дүниенің материалдық негізі15 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь