Тауарлы-материалдық қорларды талдау

Мазмұны:

Кіріспе 3

1 бөлім. Тауарлы.материалдық қорлардың есебі.
1.1. Тауарлы.материалдық қорлар және оларды жіктеу мен бағалау. 5
1.2. Тауарлы.материалдық қорлардың қозғалысын есептеу кезінде
жасалатын құжаттар. 11
1.3. Тауарлы.материалдық қорлардың қоймадағы және
бухгалтериядағы есебі. 17
1.4. Тауарлы.материалдық қорларды түгелдеу және оларды
есеп беруде ашып көрсету. 29
1.5. ЖШС «Плодоконсервный ЮГ» бухгалтериясының
құрылымы мен технологиялық процесі. 36

2 бөлім. Тауарлы.материалдық қорларды талдау.
2.1. Тауарлы.материалдық қорларды талдаудың мақсаты
және міндеттері. 39
2.2. Тауарлы.материалдық қорлардың қалыптасу көздері. 42
2.3. ЖШС «Плодоконсервный ЮГ».тың тауарлы.материалдық
қорлар құрамы мен құрылымын талдау. 50
2.4. Дайын өнім қорларын талдау. 51
2.5. Материалдық ресурстарды пайдалануды талдау. 53

3 бөлім. Тауарлы.материалдық қорлардың аудиті.
3.1. Материалдар аудиті. 56
3.2. Дайын өнім және тауарлар аудиті. 66
3.3. Аяқталмаған өндіріс аудиті.
69
Қорытынды. 71

Пайдаланылған әдебиеттер 72
КІРІСПЕ.
Шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайында шаруашылық жүргізуші субъектінің күрделі экономикалық тетігін нақты, жақсы жолға қоймайынша, сондай-ақ толық, сенімді ақпаратсыз басқару жүйесін іс жүзінде жүзеге асыру мүмкін емес.Экономиканың барлық саласындағы кәсіпорындардың иелері мен еңбек ұжымдары шикізатпен материалдарды ұқыпты жұмсауға, бәсекеге жарамды өнімдерін өндіруге (ұлғайтуға), оның сапасын көтеруге, өзіндік құнын төмендетуге, қоршаған ортаны сақтауға мүдделі. Бұл орайда, шаруаға қырсыздыққа, кәсіпорынның материалдық қорларын, ақша қаражаттарын және басқада ресурстарын заңсыз және тиімсіз жұмсауға және тонауға қарсы күресте бухгалтерлік есептің маңызымен мәнін айрықша бағаламауға болмайды. Бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуының маңызы зор. Бухгалтерлік есеп материалдардың сақтануы, шығындар нормасының төмендетілуі, тиімді қолданылуы туралы мәліметтерді жинақтайды. Тауарлы-материалдық қорлар есебінің жалпы принциптері бухгалтерлік есептің № 7 «Тауарлы-материалдық қорлар есебі» стандарты негізінде ұйымдастырылып, мұнда есептің негізгі бағыттары көрсетілген.
- тауарлы-материалдық қорлардың өзгерісі;
- тауарлы-материалдық қорлардың өзіндік құны және бағалануы;
- шығындардың есептелуі;
- есеп берудегі айқындама.
Тауарлы – материалдық қорлар субъектінің айналымдық қорының негізгі бөлігі болып табылады. Оның құрамына материалдар, аяқталмаған өндіріс, тауарлар кіреді. Нарықтық экономика жағдайында айналымдық қордың айналымдылығын жоғарлату оның маңызды және нақты көрсеткіші болып табылады. Өнімнің өзіндік құнында материалдардың үлес салмағы өнеркәсіптерде 70% құрайды, яғни пайда түсірудің негізгі көзі болып табылады. Осы мәліметтердің нәтижесінде дипломдық жұмысымның тақырыбын «Тауарлы-материалдық қорлар» деп алдым. Негізгі мақсатым ЖШС «Плодоконсервный ЮГ» - та тауарлы-материалдық қорлардың алатын орнын, ұйымдастырылу тиімділігін, бағалануын ашып көрсету. Осы дипломдық жұмысымдағы негізгі міндетім төмендегі мәліметтерді қарастыру:
- Тауарлы-материалдық қорларды жіктеу мен бағалау;
- Тауарлы-материалдық қорлардың қозғалысын есептеу кезінде жасалатын құжаттар;
- Тауарлы-материалдық қорлардың қоймадағы және бухгалтериядағы есебі;
- Тауарлы-материалдық қорларды түгелдеу және оларды есеп беруде ашып көрсету;
- Тауарлы-материалдық қорларды талдау;
- Тауарлы-материалдық қорлардың аудиті.
ЖШС «Плодоконсервный ЮГ»-та тауарлы-материалдық қорлар 42% құрайды. ЖШС «Плодоконсервный ЮГ»-тың тарихына қысқаша тоқталып өтейік. Бұл кәсіпорын 1965жылы құрылған.
Негізгі өндіретін өнімдері:
- алма шырыны;
- томат шырыны;
- томат пастасы;
- алма пюресі;
- жүзім шырыны және т.б.
ЖШС «Плодоконсервный ЮГ» - тың дайын өнімдерін Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша тұтынады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР :
1. Т. Әбдіқалықов
«Бухгалтерлік есеп және аудит»
Алматы 2000ж.
2. Ә. Әбдіманов
«Бухгалтерлік есеп теориясы және принциптері»
Алматы 2001ж.
3. К.Ш. Дүйсенбаев, Э.Т. Төлегенов
«Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау»
Алматы «Экономика» 2001ж
1. С.Ж. Жақыпбеков
«Тауарлы – материалдық қорлар есебі»
Шымкент 1999ж.
2. В.К. Радостовец, Т.Ғ.Ғабдулин
«Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп»
Алматы 2003ж
3. Г.В. Савицкая
«Анализ хозяйственной деятельности предприятия»
Минск 2000г
4. И.Т. Балабанов
«Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта»
Москва 1994г
5. В.В. Ковалев
«Финансовый анализ»
Москва 1995г
7. А. Д. Шеремет, М.И.Баканов
«Теория анализа хозяйственной деятельности Москва 1987г
8. А.К. Мишкин
«Учет, анализ, аудит на предприятий»
Москва 1996г
9. Ю.А. Бабаев.
«Теория бухгалтерского учета» М: 2001г;
И. А. Беложецкий.
«Ревизия и контроль в промышленности» М: 1987г;
1. Б. М. Белокилонов.
«Организация бухгалтерского учета на промышленных предприятиях в условиях рыночной экономики» А: 1992г;
2. В.Р. Захарьин.
«Теория бухгалтерского учета» М:2002г;
3. Ф.И. Васькин, К.К.Пугинскас.
«Таблично автоматизированные формы бухгалтерского учета» М:1990г;
4. Н.Г. Волков.
«Руководство по бухгалтерскому учету на предприятиях» М:1995г;
5. Е .П. Казлова; Н.В. Парашутин.
«Бухгалтерский учет в промышленности» М:1989г;
6. Л.М. Крамаровский, В.Ф.Максилеева.
«Оценка качества бухгалтерского учета на предприятиях» М:1990г;
7. Л.В. Либерман.
«Учет материальных ценностей» М:1989г;
8. В.В. Пакков.
«Бухгалтерский учет в материально техническом снабжении» М:1989г;
19. В.В. Патров.
«Бухгалтерский учет товарных операций» М:1997г;
20. В.В. Радостовец, О.И. Шмидт.
«Теория и отраслевые особенности бухгалтерского учета» А:2000г;
21. С.Н. Щадилова.
«Основы бухгалтерского учета» М:1998г;
22. Н.П. Кондраков.
«Бухгалтерский учет» М: 2000г;
23. В.К. Радостовец, В.В. Радостовец, О.И. Шмидт.
«Бухгалтерский учет на предприятии» А: 2002г;
24. Р.А. Альборов.
«Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК» М:2000г;
25. К.Ш. Дюсембаев, С.К. Егембердиева, З.К. Дюсембаева.
«Аудит и анализ финансовой отчетности» А:1998г;
26. М.С. Ержанов, А.М. Ержанова.
«Основы бухгалтерского учета и новая корреспонденция счетов»
А: 2003г;
27. П.С. Безруких, Л.И. Власенко, Н.П. Горшков и другие.
«Бухгалтерско – аудиторский портфель» М:1994г.
28. Ю.А. Данилевский. «Аудит промышленных акционерных обществ» М:1995г.
29. А.К. Шишкин, В.А. Микруков, И.Д. Дышкат.
«Учет, анализ, аудит на предприятии» М:1996г;
30. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П.
«Финансовый анализ » М: «Приор»,1996г
31. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С.
«Методика финансового анализа» М: ИНФРАМ, 1995г;
        
        Мазмұны:
Кіріспе 3
1. ... ... ... есебі.
1. Тауарлы-материалдық қорлар және оларды жіктеу мен бағалау. 5
2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... және
бухгалтериядағы ... ... ... ... және ... беруде ашып ... ЖШС ... ЮГ» ... мен ... ... ... ... қорларды талдау.
2.1. ... ... ... ... ... ... ... қалыптасу көздері.
42
3. ЖШС «Плодоконсервный ЮГ»-тың ... ... мен ... ... ... өнім ... талдау.
51
5. Материалдық ресурстарды пайдалануды талдау. 53
3 ... ... ... ... ... ... Дайын өнім және ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... жүргізуші
субъектінің күрделі экономикалық тетігін нақты, жақсы жолға қоймайынша,
сондай-ақ толық, сенімді ақпаратсыз ... ... іс ... жүзеге асыру
мүмкін емес.Экономиканың барлық саласындағы ... ... ... ... ... ... ... жұмсауға, бәсекеге жарамды
өнімдерін ... ... оның ... ... ... құнын
төмендетуге, қоршаған ортаны сақтауға мүдделі. Бұл орайда, ... ... ... ... ақша ... ... ресурстарын заңсыз және тиімсіз жұмсауға және ... ... ... ... маңызымен мәнін айрықша бағаламауға болмайды.
Бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуының маңызы зор. Бухгалтерлік ... ... ... ... төмендетілуі, тиімді
қолданылуы туралы мәліметтерді жинақтайды. Тауарлы-материалдық ... ... ... ... ... № 7 ... есебі» стандарты негізінде ұйымдастырылып, мұнда есептің негізгі
бағыттары көрсетілген.
- тауарлы-материалдық қорлардың өзгерісі;
- тауарлы-материалдық қорлардың өзіндік құны және ... ... ... есеп ... ...... қорлар субъектінің айналымдық қорының негізгі
бөлігі болып табылады. Оның ... ... ... ... ... Нарықтық экономика жағдайында айналымдық қордың
айналымдылығын ... оның ... және ... көрсеткіші болып табылады.
Өнімнің өзіндік құнында ... үлес ... ... ... яғни ... ... ... көзі болып табылады. Осы
мәліметтердің ... ... ... ... ... ... деп ... Негізгі мақсатым ЖШС «Плодоконсервный ЮГ» -
та тауарлы-материалдық қорлардың алатын орнын, ұйымдастырылу тиімділігін,
бағалануын ашып ... Осы ... ... ... ... мәліметтерді қарастыру:
- Тауарлы-материалдық қорларды жіктеу мен бағалау;
- Тауарлы-материалдық қорлардың қозғалысын есептеу кезінде жасалатын
құжаттар;
- ... ... ... және ... ... ... қорларды түгелдеу және оларды есеп беруде ашып
көрсету;
- Тауарлы-материалдық қорларды талдау;
- Тауарлы-материалдық қорлардың аудиті.
ЖШС «Плодоконсервный ЮГ»-та тауарлы-материалдық қорлар 42% ... ... ... ... ... ... өтейік. Бұл
кәсіпорын 1965жылы құрылған.
Негізгі өндіретін өнімдері:
- алма шырыны;
- томат ... ... ... алма ... жүзім шырыны және т.б.
ЖШС «Плодоконсервный ЮГ» - тың ... ... ... Қазақстан облысы
бойынша тұтынады.
1. Тауарлы-материалдық қорлардың есебі.
1.1.Тауарлы-материалдық қорлар және оларды жіктеу мен бағалау.
Өндіріс процесіне еңбек құралдарымен қатар материалдық ... ... ... ... ... ... айырмашылығы еңбек заттары
өндіріс процессіне бір - ақ рет қатысады және ... құны ... ... ... ... ... ... өзіндік құнын құрайды.
Тауарлы-материалдық қорлар келесідей активтер түрінде ... ... ... ... мен ... орындауға арналған
шикізаттар, материалдар, сатып алынған жартылай шикізаттар және құрастырушы
бұйымдар, отын, ыдыс және ... ... ... ... және ... ... өндіріс; субъект қызметі барысында сатуға
шығарылған дайын ... ... ... ... ... алудың
алдында мынадай негізгі міндеттер тұрады: қорларды кіріске дер кезінде және
толық есепке алу, ... ... ... ... ... ... барлық операцияларды толық және дер кезінде құжаттау;
көліктік-дайындау шығындары мен дайындалған ... ... ... және толық анықтау; ішкі ресурстарды жұмылдыру мақсатында
субъектіге ... емес ... ... ... ... ... ... мен қозғалысы туралы дәл мәліметтерді алу. Өндіріс
барысындағы функционалдық ролі мен ... ... ... материалдық
қорлар негізгі және көмекші болып бөлінеді.
Негізгілер – дайындалатын өнімнің ... ... ... ... болса, көмекші материалдар өндірілетін өнімнің ... ... ... ... ... оның ... ... құрай алмайды.
Өнімге қажетті қасиеттерді беру үшін ... ... ... қосымша пайдаланылады. Бірақ, материалдарды негізгі және
көмекші етіп бөлу ... ... ие, ... олар ... шығаруға жұмсалған
материалдардың санына, технологиялық сипатына және ... да ... ... ... ... ... ... түрін есепке алу үшін 20
«Материалдар» бөлімінің негізгі, активті ... ... ... ... ... ... синтетикалық шоттар кіреді: 201 «Шикізаттар
және ... 202 ... ... шала ... және құрастырушы
бұйымдар, конструкциялар мен бөлшектер, детальдар», 203 «Отын», 204 ... ... ... 205 ... ... 206 ... 207 «Қайта өңдеуге берілген материалдар», 208 ... ... ... ... қажеттігінше әрбір шоттар
бойынша субшоттар және материалдық есебі бойынша аналитикалық (талдамалы)
шоттар аша ... ... ... ... ... ... материалдары,
баланстан тыс шоттарды есепке алады (002, 003).
Материалдардың есебін ұйымдастырудың басты алғы шарты: оларды ... ... ... ... қорларды бағалау кезінде
неғұрлым арзан өзіндік құнымен, не таза құнымен ... ... ... ... ... немесе олардың жекелей, әлде толықтай
ескіруі немесе ... ... ... әғни бір ... ... ... деңгейіне келтіру мүмкіндігі болмаған жағдайда, өзіндік
құнның орнына сату бағасы пайдаланылуы мүмкін. Шикізат, ... ... ... ... ... қосалқы бөлшектер және басқа қосалқы
материалдар кәсіпорын балансында өздерінің ... ... ... Осы баға ... ... синтетикалық есепте де
көрсетіледі; талдамалы есепте – тұрақты есеп бағасымен көрсетіледі. Тауарлы-
материалдық ... ... ... анықтаудың көптеген параметрлері бойынша
үлкен мағынасы бар. Ең алдымен қаржы-шаруашылық қызмет нәтижесіне, әғни
өнімнің жеке ... ... ... ... ... әсер ... өткізілген өнімді, дұрыс есептеу үшін қажет. ... ... ... ... әдісін дұрыс таңдау мен
сатылған ... ... ... ... ... ... ... №7 «Тауарлы-материалдық қорлар» бухгалтерлік есеп стандартты
келесі 4 әдісті ұсынады:
1. Ерекше ... ... ... ... құн ... ФИФО ... ЛИФО ... «Плодоконсервный ЮГ» орташа есептеу құн әдісін қолданады. Бұл әдіс
аталған әдістердің ішіндегі кең ... әдіс ... ... Бұл әдіс
кезінде материалдық қорлардың құны – ай басындағы қалдық құнына ай ... ... ... ... ... ... бағасы есептелінеді.
Тауарлы-материалдық қорлардың бірлігінің орташа есептелген құнын есептеу
үшін мынадай ... ... ... алма ... ж. ... 210 дана 16800 тг сомасына
2002 жылы келіп түскені: 4200 дана 337260 тг сомасына
1литр алма ... ... ... ... дана = 80,28 ... ... ... құны:
4120 дана х 80,28 = 330753,6 теңге
31.12.2002 ж қалдық: 290 дана х 80,28 = 23281,2 теңге
ФИФО әдісі ...... ... ... ... олардың алғашқы кезекте
кіріске алынғандарының өзіндік құны бойынша бағалау әдісі ... ... әдіс ... ... материалдық қорлардың бірінші кезекте кіріске
алынғаны, алғашқы болып яғни бірінші кезекте шығыс етіледі деп ... ... ... ... ... ... бірінен соң бірі кіріске
алынғандағы кезегі бойынша шығыс етіледі. Ай соңында шаруашылық субъектінің
қоймасында ... ... ... құны ... ... ... ... бағаланады.
210х80=16800
350х80=28000
210х80=16800
350х80=28000
500х80,50=40250
240х80,50=19320
470х80=37600
530х80=42400
600х80=48000
810х80,50=65205
410х81=33210
Босатылған материалдардың құны 330785теңге.
Қалдық құны 354275-330785,0=23490теңге
ЛИФО әдісі
Шаруашылық субъектісіне ең ... ... ... ... ... ... ... шығыс етіледі немесе жұмсалады деген ... ... ... ... ... шығыс етілетін материалдар шаруашылық
субъектісіне ең соңғы кіріске алынған материалдардың ... ... ... ... Ал ай ... ... ... қалған
материалдар алғашқы кіріске алынған материалдардың ... құны ... ... құны ... құны ... ... қалдығы
|Көрсеткіштер |Орт.өлш.құн |ФИФО әдісі |ЛИФО әдісі |
| ... | | ... |23281,2 |23490 |23200 ... ... ЮГ» ... өнімі мен өткізу бойынша жоспардың
орындалуын талдау.
5
к
е
с
т
е
.
|өндірілген өнім|Өнім өндірісі көлемі, мың ... ... ... мың теңге ... | | |
| ... ... |+,- ... ... |нақты |+,- ... % ... ... |82500 |84390 |1890 |2,29 |82500 |89880 |7350 |+8,94 ... | | | | | | | | ... |262715 |262835 |120 |1,3 |262715 |268420 |5675 |+8,01 |
| ... қорлардың бағалау әдістерін салыстыру.
Орташа өлшенген құн әдісі
ФИФО әдісі ЛИФО ... | | ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... |
| ... ... |
| ... ... |
| ... ... |
| ... ... |
| ... | |
| | | ... ... құны |Босатылған ... құны ... ... құны ... ... |330785 ... |331075 ... ... құны 23281,2 ... ... құны 23490 ... ... құны 23200 ... ... «Плодоконсервный ЮГ» 2002 ж. ТМҚ орташа есептелген құн әдісі
1 – кесте.
|Көрсеткіштер ... ...... ... 2 л ... ... ... |
| ... 1 ... ... дана ... 1 данаға |
| |ны| | | |
| |, | | | |
| |да| | | |
| |на| | | |
| | | | | ... ... және ... | | ... | ... | ... | | ... | |
| | ... | | ... | |
| | ... | | | | |
| | ... жинақ | | | | |
| | ... | | | | |
| | | | | | |
| | | | ... ... | |
| | | | ... ... | |
| | | | ... | |
| | | | | | |
| | | | ... айналым | |
| | | | ... | |
| | | | | | |
| | ... | ... ... | |
| | ... ... | |есебіне арналған | |
| | ... ... | ... мен | |
| | ... | ... | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |Бас ... | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |№ 1-сн және 4 сн | |
| | | ... бойынша | |
| | | ... | |
| | | | | |
| | | | | |
1 ... ... ... алудың ерекшеліктері
Материалдар есебін дұрыс ұйымдастыру үшін материалдардың номенклатуралық
тізімі мен баға көрсеткішін ... ... ... ... деп ... пайдалынатын материалдардың белгілі бір түрлеріне олардың
аты, сапасы, мөлшерлері және тағы да басқа көрсеткіштері бойынша ... ... ... ... ... әр материалдардың дұрыс аты,
оған берілген номенклатуралық ... ... ... ... ... номенклатуралық тізімде әрбір материалдардың ... ... ... ... ... Сондықтан номенклатуралық тізімді –
номенклатуралық баға көрсеткіші деп те атайды. ... ... ... ... тізімде көрсетілгенде әдетте
белгілі бір өздерінің топтары бойынша және кіші ... мен ... мен ... ... ... тиіс. Әрбір топқа тиісті ... яғни шифр ... Шифр ... ... ... саны әрбір
топқа жататын материалдар санына байланысты. ... ... бұл ... жазылған алғашқы құжатқа, есеп регистрларына және
әртүрлі кестелерге (таблицаларға) қойылатын болғандықтан есеп қызметінің
жұмысын ... үшін сан ... ... және оның ... аз
болғаны дұрыс әрі ыңғайлы ... ... ... ... сол ... материалдардың қай шотқа, сондай-ақ ... ... ... көрсететіндей етіп тағайындау керек. Материалдардың
номенклатуралық нөмірін 7 цифрдан құрастыру ыңғайлы ... ... ... 3 ... ... келесі 2 цифры қай топқа жататынын көрсетсе, соңғы 2
цифры материалдардың осы топ ... ... ... ... ... бес саннан да құрастыруға болады. Ол жағдайда оның
алдыңғы бірінші цифры шоттың ... екі ... қай ... ... ал ... цифры материалдардың топ ішіндегі реттік санын көрсететіндей болып
тағайындалуы керек. Номенклатуралық баға ... ... ... есеп ... ... қаралған тізімдері бойынша
топталғаны дұрыс. Бұл статистика ... ... ... есеп беру ... ... ... ... әр тобы бойынша жаңадан алынған материалдарға бос орын ... сан ... Егер ... көп ... болмаса бір
номенклатуралық нөмірге түрлері бір тектес, бірақ бағасы мен сортында аздап
айырмашылығы бар материалдарды ... ... Бұл ... ... ... орташа бағаға сәйкес тағайындалады. Материалдарға ... ... ... ... ол ... ... кіріс-шығыс
құжаттарында, қоймадағы есеп карточкасында және материалдық есеп беруде
көрсетіледі. Егер шаруашылық субъектісіне кейбір ... ... ... мен ... түссе ондай материалдар ... ... ... ... ... қайтадан саналып кіріске алынады.
Материалдардың номенклатуралық баға көрсеткіші, әсіресе, материалдар
есебін ... ... ... ... ... арқылы жүргізгенде өте
тиімді.
Кәсіпорын 20-шы ... ... ... есепке алған
қорлардың әртүрлі сипаттары мен өндірістік нысаналары болады. Оларды есепке
алу осы сипаттарына және мақсаттарына ... ... ... ... ... түрлерін есепке алудың ерекшеліктерін ұйымдастырудың
мәселесін қарастырып көрейік.
201-шотта өндірілетін ... ... ... оның ... ... ... ... оның керекті құрастырушысы болып табылатын
шикізаттар мен негізгі материалдардың, өнім ... ... ... қызметіне, сондай-ақ техникалық мақсатқа пайдаланатын, өнім
өндіру процессіне ... ... ... ... ... кіріске алынуы мен есептен шығарылуы есептелінеді.
202-шотта шығарылатын өнімді жинақтау үшін сатылып алынған өңдеу және
жинақтауды керек ... ... ... жинақтаушы бұйымдардың,
бөлшектердің шаруашылық субъектісіндегі есебі жүргізіледі.
203-шотта тасымалдау құралына пайдаланатын, сондай-ақ өндірістің
технологиялық ... ... ... және үйді ... ... ... мен ... газ, көмір, т.б.) отындардың қалдығы және кірісі
мен шығысы есептеледі.
Ыдысты ... алу 204 ... және ыдыс ... шотында
жүргізіледі. Бұл шотта, картоннан, ағаш талшықты, синтетикалық және басқа
материалдардан жасалған ыдыс, қаптар, ыдыс материалдары, ыдыс ... ... ... ... мен бөлшектер есепке алынады. ... және ыдыс ... ... негізгі құралдар» шотында ... ал бір ... аз ... ... 204 ... ... ... тауарлы-материалдық қорлардың бөлінбейтін бөлігі болып
табылады, олар ішкі және ... ... ... ... Ішкі ...... ... пласмас банкілер, флакондар, тюбиктер т.б. Бұндай
ыдыстардың құны ... ... ... яғни олар ... ... ... өтеді. Сыртқы ыдыс – бұл ыдыстар ... ... ... тауар. Олардың құны сатып алынатын тауарлардың өзіндік
құнына жатқызуға немесе қайтарып беруге ... әғни көп рет ... ... мен жабдықтардың барлық түрлерін жөндеуге арналған «Қосалқы
бөлшектер» 205-«Қосалқы бөлшектер» деген шотта есепке ... ... ... шоттары болады. «Қосалқы бөлшектерді» талдамалық шотта
олардың келісілген ... ... ... маркілеріне жіктей отырып,
жалпы сомасы бойынша ... ... ... бөлшектердің үлкен
номенклатурасының болуына байланысты олардың есебі бухгалтерияда ... ... ... ... әрбір қосалқы бөлшектерге карточка
ашылады. Қосалқы бөлшектердің жекелеген түрлері олардың саны мен ... ... ... ... агрегаттық әдісі кезінде қоймаларда
айналым қорының әрбір ... ... ... ... алу ... ... ... қосалқы бөлшектер мен машиналар» деген
талдамалық ... ... мен ... ... ... ... ... тораптар, агрегаттар мен бөлшектер ... ... ... ... ... және ... техникадан
алынған қосалқы бөлшектер мен шиналар 205-шотының дебеті бойынша «Негізгі
емес қызметтен ... ... да ... ... ... кредитінен,
олардың қалған ресурсына сәйкес бағасы бойынша кіріске тіркеледі.
206 «Басқа да материалдар» деген шотта басқа ... ... Бұл ... ... ... есеп ... үшін
арналған талондарды және басқа да материалдарды ескеруі мүмкін. Қоймаларда
жатқан таңбалар, қатаң түрде сақталатын есеп беру ... ... ... ... ... ... 006 – ... тыс шотта есепке
алынады, «Басқа материалдар» 206 және 006 – шоттар бойынша бланкілердің
кірістері мен ... ... және ... ... ... рәсімделеді.
Бұл қорлардың талдамалық есепке алынуы материалдық жағынан жауапты ... ... ... ... ... ... ұйымдастырылады. Баланстан
тыс шоттан билеттерді, абонементтерді номиналдық құны бойынша есептен
шығару олардың ... ... ... негізінде жүргізіледі.
Кәсіпорынға жетіспей қалған таңбалармен келтірілген зиян билеттердің,
талондардың нақты құнына ... ... ... 206 – ... сонымен
қатар, өндіріс қалдықтары, ... ... ... ... ... алынған, осы кәсіпорынға пайдалануға немесе сатуға
жарайтын материалдар есепке алынады.
Құрылыс материалдарының барлық ... ... ... ... ... ... ... немесе ағымдағы жөндеу, ... ... ... ... ... ... Бұл ... құрылыс және
монтаж жұмыстарын жүргізгенде немесе құрылыс бөлшектерін ... ... ... мен ... конструкцияларын, бөліктерін әрілеу кезінде
пайдаланылатын құрылыс материалдары, конструкциялар мен бөлшектердің барлық
түрлері: материалдар (алебастр, ... бор, ... ... ... мен ... ... ... – шот бойынша талдама есеп материалдардың ... ... ... баға ... ... ... материалдары, конструкциялары мен
бөлшектері түскенде 208 шоты дебеттеледі және 671 ... ... есеп ... деген шоты кредиттеледі, оларға ақы төлеу ... ... ... және 441 ... ... ... ... ақша» шотының
кредиті бойынша бейнеленеді.
Құрылыс материалдарын босату лимиттік-жинақтама карталары арқылы талап
накладнойы бойынша ... Ай ... ... ... ... ... ... материалдардың құрылыста жұмсалуы туралы есепті өндірістік
нормалар бойынша белгіленетін шығыстар мен салыстыра ... ... ... есеп ... ай өткеннен кейін, келесі айдың 5-ші күнінен кешіктірмей
бухгалтерияға ұсынылады. Есеп әрбір объектілері бойынша ... ... ... ... ...... ... туралы құжаттар мен
мәліметтердің ... ... ... ... объект бойынша қолданылып
жүрген нормалармен салыстыра отырып ... ... ... ... артық жұмсау немесе үнемдеу есепте ажыратылып көрсетіледі.
Есепті кәсіпорын басшысы толықтай бекітеді, артық ... ... ... ... ... өндіріс шығындарына жатқызылады.
1.4. Тауарлы-материалдық қорларды түгелдеу және оларды есеп беруде
ашып көрсету.
Тауарлы-материалдық ... ...... ... ... ... ... қоймалық және бухгалтерлік есепке алынуын қамтамасыз
ететін бақылаудың бір тәсілі. Оны ... ... ... ... ... ... ... барлық ұйымдармен кәсіпорындарда
жүргізеді. Түгелдеу ... ... ... ... ... ... ... тауарлы-материалдық қорлардың (шикізаттың,
материалдардың, дайын өнімнің және басқалардың) нақты қолда барын көрсету
үшін қолданылады (№7 ... ... ... ... материалдық
қорларды әрбір тұрған орны мен материалдық жағынан жауапты тұлғалары
бойынша ... ... ... ... әрбір материалдық жағынан
жауапты адамнан қолхат алынады. ... ... ... ... жеке атау бойынша номенклатуралық нөмірі, түрі, ... ... және саны ... ... ... ... жарамсыз
немесе бүлінген материалдар мен дайын өнімдерге тиісті актілер жасалады.
Нысанның соңында соңғы бетінде комиссия ... ... қояр ... ... ... кезінде қозғалысқа түскен жағдайда
құжаттардың соңғы нөмірлерін жазу үшін екі бос жол қалдырылады. Егер ... ... ... барысында табылса, онда оны тізімге енгізеді.
Белгіленген ... ... ... ... ... ... ... үшін бухгалтерияға беріледі.
Тауарлы-материалдық қорларды түгелдеу, әдетте, белгілі бір қоймада, үй-
жайында ... ғана ... ... ... ... бір ... ... түріне ретсіз ауысуға жол берілмейді. Тауарлы-
материалдық қорлар бір материалдық жауапты адамда әртүрлі оқшауланған ... ... ... ... сақтау орны бойынша ... ... ... ... ... соң, ... кіруге пломба
қойылып, комиссия жұмыс істеу үшін келесі үй-жайға ... ... ... ... ... оның ... ... комиссия мүшелері
қойма меңгерушісінің және басқа да материалдық ... ... ... қорлардың нақты бар-жоғын оларды міндетті түрде ... ... ... ... тексеріледі. Тізімдерге материалдық жауапты
адамдардың сөзінен немесе олардың нақты бар-жоғын тексерместен есепке алу
деректері ... ... ... жол ... ... ... тауарлы-материалдық қорларды материалдық
жауапты адамдар түгелдеу комиссиясы мүшелерінің көзінше қабылдап алады және
түгелдеу аяқталғаннан кейін түскенін ... ... ... ... ... ... ... кезінде келіп түскен ... ... ... ... бар жеке ... ... Тізімде: олар
қашан, кімнен түскені, кіріс құжаттарының күні мен нөмірі, ... мен ... ... ... бір ... кіріске алу
құжатында түгендеу комиссиясының төрағасы қол қойып, «Түгелдеуден кейін»
деген белгі қояды, онда осы ... ... ... ... ... ... ұзақ ... бойы жүргізілген кезде, ерекше жағдайларда және
кәсіпорын ... мен ... ... ... ғана ... тауарлы-материалдық қорларды материалды жауапты тұлға түгендеу
комиссиясының мүшелерінің көзінше босата алады. Бұл құндылықтар ... ... ... қорлар» деген атпен жеке түгелдеу
тізіміне енгізіледі. Тугелдеу тізімі түгелдеу кезінде ... ... ... ... ... ... рәсімделеді. Шығыс
құжаттарында түгелдеу комиссиясы төрағасының қолы қойылып, белгі соғады.
Басқа кәсіпорындарға ... ... ... ... ... ... ... да өз меншігіндегі тауарлы-материалдық қорлар сияқты
түгендеуден өткізеді. Жауапты сақтауға қабылданған тауарлы-материалдық
қорларға ... ... ... ... да, ... ... ... алынғандығын растайтын тиісті құжаттарға сілтеме
жасалынады. Жолда келе ... ... ... ... ... ... басқа кәсіпорындардың қоймаларында жатқан тауарлы-материалдық
қорларды түгелдеу тиісті шоттардағы сомалардың негізділігін ... ... ... Бұл ... ... қорлардың,
тиісті түрде рәсімделген құжаттар мен расталған қалдықтары болуы ... келе ... ... ... өнімді берушілердің төлем
талаптарымен немесе оларды алмастыратын құжаттармен; тиелгендері – ... ... ... ақы ... ... ...
банк мекемесінің міндеті растауымен; басқа ұйымдардың қоймаларында
жатқандары – түгелдеу ... ... ... ... ... ... ... қолхаттарымен; бір қалада орналасқан өнім ... ...... ... ... ... ... расталады.
Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер үшін ... ... ... ... ... ... үшін ұзақ ... бойы ақы төлеуді
кешіктіргенде мұндай кешіктірудің себебі анықталады, ол ... ... ... ... түскен тауарлы-материалдық
қорлардың кіріске тіркелмеу фактілері анықталған кезде, оларды ... ... ... ... ... ... ... қорларды түгелдеудің нәтижелері «Жол
үстіндегі материалдар мен тауарларды түгендеу актісімен» рәсімделеді. Жол
үстіндегі ... ... ... актісінде әрбір жеке
жөнелту бойынша мынадай деректер келтіріледі: атауы, саны мен ... ... ... осы ... ... ... есепке алынуына негіз болған
құжаттардың тізбесі мен нөмірлері. Бұл ретте белгіленген мерзімде келмеген
және есепте жолда келе ... ... мен ... ... есепте
тұрған жүктер бойынша оларды іздестіру үшін қандай шаралар ... ... ... және ... ... ... ақы төлемеген тауарлы-
материалдық қорларға арналған түгелдеу тізімдерінде әрбір жеке тиеу бойынша
стаып алушының аты, ... ... ... тиеу ... ... ... ... нөмірі және шот-фактура бойынша жүргізіледі.
Басқа кәсіпорындардың ... ... ... ... қорлардың сақтауға өткізілгендігін растайтын ... ... ... ... Осы қорларға түгелдеу тізімдерінде олардың
атауы, саны, сорты, нақты құны, жүкті сақтауға қабылданған ... ... ... ... мен күні ... ... ... осы
қорлар тұрған кәсіпорындардан түгелдеу тізімдерінің көшірмелері алынған
кезде ... ... ... ... ... бар ... бойынша белгіленген санымен салыстырылады.
Басқа кәсіпорындарда қайта өңдеуде тұрған тауарлы-материалдық қорларға
арналған тізімдерде өңдеуші кәсіпорынның атауы, ... ... ... ... ... бойынша нақты құны, қорлардың қайта өңдеуге
берілген күні, құжаттардың нөмірлері мен күні көрсетіледі.
Ыдыстар тізімдемеге ... ... мен ... бойынша енгізіледі (жаңа,
қолданыста болған, жөндеуді қажет ететін және т.б.). тексеру алдында бос
ыдыстар түрлері ... ... ... ағаштан жасалған ыдыс, картон мен
қағаздан жасалған ыдыс, шыны ... ... және мата емес ... ... ... болып қалған ыдысты түгелдеу нәтижесінде жұмыс
комиссиясы бүліну ... және ыдыс үшін ... ... ... акт ... ... нәтижелерін анықтау үшін бухгалтерия түгелдеу
тізімдерінің негізінде тауарлы-материалдық қорларды тугелдеу нәтижелерін
салыстыру ведомостарын жасайды. Оларға тек ... бар ... ... (№8 ... тауарлы-материалдық қорлардың атауы мен олардың
сипаттамасы, түгелдеу ... ... мен ... ... ... ... (артығы, жетіспеушілігі) түзетілуі, қайта сұрыпталуы,
түпкілікті қалдықтарының ... ... ... ... ... ... Тізімге бухгалтер қол қояды; материалдық
жауапты адам да түгелдеу ... ... ... үшін ... ... ... ... тәртіппен реттейді:
- артық қалдықтар мен жетіспеушіліктің өзара есебі «Материалдар»
бөлімі шоттарының дебеті мен кредиті бойынша бейнелейді;
- ... ... ... ... ... тиіс және олардың пайда болу
себептері мен кінәлі ... ... ... ... қорлардың
сомасына «Материалдар» бөлімшесінің шоттары (201-208) дебеттеліп,
«Негізгі емес қызметтен алынатын басқа табыстар», яғни 727 – ... ... ... зияны мен бүліну сомасына
334 «Басқа дебиторлық қарыздар» шотының, «Қорлардың бүлінуінен
болған жетіспеушіліктер мен зиян» ... ... шот ... ... ... ішкі ... ... (201-208) кредиттеледі;
- табиғи кемуінің салдарынан нормалардың шегінде материалдық
қорлардың жетіспеушілігін ... ... ... ... ... ... ... шотының «Қорлардың бүлінуінен
болған жетіспеушіліктер мен зиян» ... ... шоты ... 126 ... ... 821 «Жалпы және әкімшілік
шығыстар», 938 «Басқа ... ... және ... кему нормаларынан тыс жетіспеушілік қорлардың ... ... ... ... ... ... ... мүмкін және
соған себепті болған тұлғалар табылмауы ... ... ... ... қойылған талап негізсіз болған жағдайда 334 «Басқа
дебиторлық қарыздар» шотының ... ... ... мен ... ... ... шоты кредитінен, 821 «Жалпы
және әкімшілік ... ... ... ... есептен
шығарылады.
Материалдық қорларды ұрлау, олардың жетіспеушілігі, ... жою ... ... кезінде шеккен зиян белгіленген ... ... ... ... ... ашып ... ... субъектінің қаржылық есеп беруінде: тауарлы-материалдық қорларын
бағалау үшін қабылданған есеп ... ... ... ... ... құнын; егерде тауарлы-материалдық қорлардың
өзіндік құны ... ... ... ... онда олардың ең ... және ... ... ... ... ашып көрсетеді;
«ФИФО» әдісінің немесе орташа мен таза ... ... ... ... құнын; жыл соңындағы міндеттемелер үшін кепілдік ретінде
қойылған тауарлы-материалдық ... ... ... т.б. осы сияқты
мәліметтерін ашып көрсетуге тура келеді.
Аяқталмаған өндірістің есебі. Бухгалтерлік есеп стандартты
бухгалтерлік есепті қаржылық және ... деп ... және ... ... бухгалтерияның құрамын екі бухгалтерияға, әғни қаржылық және
басқару бухгалтериясына бөлуді ... ... 90-шы ... ... 91-ші ... шала ... 92-ші «Көмекші өндіріс», 93-ші «Қосымша
шығындар», 94-ші «Әлеуметтік ... 95-ші ... ... ... ... ... ... қаржылық бухгалтерияда
жүргізіледі. Баланстық және басқа да есеп беруді жасау үшін ... ... ... ... ... ... ... өндірістің қалдықтары беріледі. Аяқталмаған өндірістің құнын
есепке алу үшін ... ... 21-ші ... ... ... ... ... 211 «Негізгі өндіріс», 212
«Меншікті өндірістің шала ... 213 ... ... ... шоттар.
Аяқталмаған өндірістің қалдықтарын басқару бухгалтериясынан қаржы
бухгалтериясына беру 211, 212, 213, 214 – шоттарының ... ... ... өндіріс», 910 «Меншікті өндірістің шала ... ... ... 950 ... ... шоттарының кредиті бойынша
(егер де, ақауды өндірісте жөндеу ... ... ... ... ... бейнеленеді.
Келесі есепті жылдың басында аяқталмаған өндірістің 211, 212, 213,
214– шоттарында есепке алынған құны ... ... ... ... ... ... ... кредитімен 900, 910, 920, 950 –
шоттардың дебеті бойынша көрсетіледі. Осылайша 211, 212, 213 және 214 ... ... ... ... Олар ... ... ... қаржы
бухгалтериясында есепке алуға және оның қалдықтары туралы деректерді
баланста көрсетуге ... 211 – 214 – ... жай ... ... ... өнім ... ... қайта жасаулар мен өндіріс сатылары бойынша
талдамалық есебін жүргізуді талап етпейді.
211 – 214 – шоттарда ... ... ... ... ... алу ... көлемінде 900, 910, 920 және 950 – шоттарында, ... ... ... ... ЖШС ... ЮГ» бухгалтериясының құрылымы мен технологиялық
процесі.
ЖШС «Плодоконсервный ЮГ» бухгалтериясының құрылымы ... ... ... ... бас ... кәсіпорын бухгалтериясын
басқарады. Ол бухгалтерлік есептің дұрыс ... ... ... ... ... бақылайды.Еңбек ақы есептеу бөлімі
жұмысшылардың, қызметкерлердің ... ... ... ... ақы ... ... ... есеп айырысуын және т.б. еңбек ақыға
байланысты мәліметтерді қарастырады. Материалды бөлім материалдық қорлардың
келіп түсуін, ... ... Бұл ... ... құралдардың есебі
жүргізіледі. Өндірістік калькуляция бөлімінде өндірістік шығындар ... ... ... ... ... ... есеп беру ... өнім бөлімінде дайын өнімнің қоймадағы ... және оның ... ... ақша ... келіп түсуі,сақталуы, шығарылуы
туралы операциялар жүргізіледі. Ол ... ... ... ... ... ... ... «Плодоконсервный ЮГ» - тың бухгалтериясы ... ... ... байланыста, себебі құрылымдық бөлімдегі құжаттарды
бухгалтерия толтырып бақылайды. Құрылымдық ... ... ... бөлімі, еңбек ақы бөлімі, бас механиктің бөлімі, бас энергетиктің
бөлімі, ... ... ... ... ... ... Әр бөлімнің
бухгалтериямен тікелей байланысы бар екенін ... №3 ... ... ... ЮГ» ... өнім ... үшін ... мен
материалдар сатып алынады. Шикізаттар мен материалдар технологиялық
процестен өтіп, дайын өнімге ... ... ... Мысалы ретінде
томат шырыны қандай технологиялық процестен өтетінін төмендегі №4 ... ... ... «Плодоконсервный ЮГ»-тағы бухгалтерлік аппаратының құрылымы.
ЖШС «Плодоконсервный ЮГ» бухгалтериясы мен құрылымдық бөлімдердің өзара
байланысы.
№3 кесте.
|Құрылымдық бөлімдер. ... аты және ... ... ... ... жеке |
| ... ... ... және |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... және ... ақы бөлімі ... ... ... |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... |
|Кадрлар бөлімі ... ... ... ... |
| ... жіберу бұйрықтары. |
|Бас механиктің бөлімі ... ... ... |
| ... ... ... бөлімі |Энергияны қолданғаны туралы есептеу |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... бөлімі ... ... ... ... ... және ... ... |
2. ... ... ... ... қорларды талдау мақсаты және міндеттері.
Өндірісті қарқындатудың маңызды элементі – материалдық ресурстардың
пайдаланылуын ... ... ... ... ... ... ... негізгі шарттарының бірі материалды – ... мен ... ... қамтамасыз етілуінің деңгейіне
байланысты.
Материалдар мен техникалық ресурстарды үнемді пайдалану, ... және ... ... ... - ... бағдарламаны іске
асырады.
Өнімді өндіру мен өткізу көлемі бір – ... ... ... ... ... ... ... мен
шектелмеген сұраныста бірінші орында өнім өндіру көлемі тұрады. ... қана ... бар ... және ... ... ғана ... ... өндіру мен өткізу көлемінің өсу қарқыны тауардың сапасының
жоғарылауы тікелей ... ... ... пен ... ... ... Сондықтан бұл көрсеткіштерді талдаудың маңызды мәні бар.
Тауарлы – материалдық қорлардың негізгі міндеттері:
1. Материалды – техникалық ... ... ... оның
орындалу деңгейін және оның өндірілген өнім көлеміне ... ... құны мен ... ... ... ... ... пайдалану тиімділігінің деңгейін бағалау.
3. Материалдық ресурстардың ішкі өндірістік резервтерінің үнемделуін және
оларды пайдалану бойынша нақты шараларды өңдеуді ... ... ... мен ... динамикасын және жоспардың орындалу деңгейін
бағалау.
5. Бұл көрсеткіштердің көлемінің ... әсер ... ... Өнім ... мен ... жоғарлатудың ішкі шаруашылық резервтерін
көрсету.
7. Көрсетілген резервтерді тереңдету бойынша шараларды өңдеу.
Өнімді өндіру мен өткізуді талдаудың объектісі
4
кесте
Материалдық ресурстарды және ... ... мен ... ... ... ... – техникалық қамсыздандырудың жоспары,
мәлімдемелер, шикізаттар мен материалдарды жеткізу ... ... ... ... ... ... ... есеп беру
және өндірістік шығындар туралы есеп беру, материалдық ресурстардың
қалдығы, ... ... және т.б. ... ... ... өндіру мен өткізуді талдау үшін келесідей ақпарат ... ... ...... ... графиктер –
жоспарлар, «Өнім бойынша отчет» ф №1 (жылдық), ф №2 «Табыс пен ... ... және ... ЮГ» ... ... ... мен өткізу көлемінің өсуі
жылдан – жылға ұлғаюда, тауардың ... ... ... ... ... пен кәсіпорынның табыстылығына әсер етеді.
Бұл кәсіпорында тауарлы – материалдық ... ... ... де ... ... Өнімді өндіру мен өткізу динамикасы және
жоспардың орындалу деңгейі көбінесе 100% - ға ... ... ... мен ... ... бір – бірімен тығыз байланыста. Кәсіпорын тек
қана ... бар ... және ... ... ғана ... Себебі сонда
ғана кәсіпорын таза ... ... ... ... алу жөніндегі шоттардың корреспонденциясын
қарастырайық:
1.Мынадай тауарлы-материалдық қорлар қоймаларға келіп түсіп, кіріске
алынады:
20-шы ... ... ... ... ... де ... ... қосылған құн салығы (ҚҚС) төлеушілерден түскен
материалдық қорлардың құнына, 331-ші ... ... ... ... ... шоты дебеттеліп – жабдықтаушылардың жалпы салықтық шот-
фактурасындағы сомасына 671-шоты кредиттеледі.
2. Негізгі құралдарды ... ... ... ... ... ... да ... шоты дебеттеледі де,
727 «Негізгі емес қызметтен түскен ... ... ... ... ақаулардан алынған материалдар, өндіріс қалдықтары,
өндірістен қоймаларға қайтарылған материалдар кіріске ... ... ... ... ... де, ... ... кредиттеледі.
2.2. Тауарлы – материалдық қорлардың қалыптасу көздері.
Кәсіпорынның тауарлы – ... ... мен ... ... ... ... ... көрсеткіштері қаржылық
тұрақтылықты талдау үшін басты роль атқаратынына сәйкес, кәсіпорынның
қаржылық тұрақтылығының ... ... бірі ... ... өз көздерімен қамтамасыз етілу коэффициенті саналады, ... ... ... тауарлы – материалдық қорлар мен шығындардың
құнына қатынасымен ... Бұл ... ...... мен ... жабу ... деп те ... Ол келесі
формуламен есептеледі:
Кк/қ=Мак/Қтм
В. В.Ковалев (8), Э.А.Маркарьян және Г.П. Герасименко (30) ... ... және ұзақ ... қарыз қаражаттарының сомасын
кәсіпорынның қорлары мен шығындарының құнына қатынасымен анықтайды.
Материалды айналым қаражаттарын жабу ... ... ... ... мен ... меншікті қаражаттармен жабылғанын
және қарыз қаражаттарын тартуды ... ... ... ... ... ... мәліметтерінің
негізіне алынған оның қалыпты мәні,-деп жазады ... ... ... ... ... мен шығындардың меншікті айналым қаражаттарымен қамтамасыз
етілудің қалыпты коэффициенті, меншікті қаражат көздерімен ... ... ... қалғандарын қысқа мерзімді қарыздармен жабу назарға алынып
анықталады. Бірақ бұл ... ... мен ... ... олардың айналу
жылдамдығы жоғарылаған кезде негізделген қажеттілікке сәйкес болу керек.
Егер олардың мөлшері негізгі қажеттіліктен асып ... онда ... ... ... ... бір ... жаба алады, яғни
көрсеткіш 1 болуы мүмкін, ... ... ... ... жақсы екендігін көрсетпейді. Сондықтан
материалдық қорлардың ... ... ... қамтамасыз етілу
көрсеткіштерінің деңгейін ең бірінші материалдық қорлардың ... ... ... ... қаржылық тұрақтылығын тек қана қаражат көздерінің құрамымен
емес, сонымен бірге қаржылық есеп ... ... ... ... сипатталады. Сондықтан меншікті қаражаттардың құрылымын бағалаумен
қатар кәсіпорынның қарыз қаражаттарының құрылымы да қарастырылады.
Талдаушының келесі ... ...... ... ... ... тұрақтылығы дәрежесі бойынша топтауға мүмкіндік беретін
абсолютті көрсеткіштерін зерттеу.
Қаржылық тұрақтылықтың абсолютті көрсеткіштері – тауарлы-материалдық
қорлардың, ... ... ... ... ... ... ... қорлардың қалыптасу көздерін сипаттайтын үш
негізгі ... ... ... ... капиталының бар болуы (Ма.к).
Бұл көрсеткіш меншікті ... мен ... ... ... ұзақ
мерзімді активтердің (баланс активінің 1бөлімі) арасындағы айырма ретінде
анықталады. Ол меншікті айналым қаражаттарын сипаттайды. Алдыңғы кезеңмен
салыстырғанда оның ... ... ... ... ... Құрылысына қарай меншікті айналым капиталының бар болуын
Былай жазуға ... ... ... ... талдау коэффициенттерін есептеп
табу үшін пайдаланылады: кәсіпорынның ағымды ... жабу ... ... ... мәні ... ... болмау керек), тауарлы-
материалдық қорларды жабу коэффициенті (бұл ... ... мәні ... ... емес) және тағы басқалары.
2. Тауарлы-материалдық қорлардың меншікті және ұзақ мерзімді
қарыздың ... ... бар ... ... ... ... ... көрсеткішті, яғни меншікті ... ұзақ ... ... ... қосу ... ... анықталады:
Мак/ұз=Мак+Ұз=Мак+ІІбП.
3. Тауарлы-материалдық қорлардың негізгі қалыптасу көздерінің жалпы
мөлшері алдыңғы көрсеткішті қысқа мерзімді несиелер мен ... ... ... мына ... ... ... қордың бар болуының үш көрсеткішіне тауарлы-
материалдық қорлар мен шығындардың олардың ... ... ... үш ... ... ... айналым капиталының (Ма.к) артықтығы (+) ... ... ... ... және ұзақ мерзімді
қалыптасу көздерінің артықшылығы (+) немесе жетіспеушілігі (-) (Мак/ұз):
+-Мак/ұз=Мак/ұз-КШ
3.Қорлардың негізгі ... ... (НК) ... ... (+) немесе жетіспеушілігі (-):
+-НК=НК-КШ
Тауарлы-материалдық қорлардың, ... ... ... ... үш ... ... ... қаржылық
жағдайын оның ... ... ... ... төрт ... бөлуге
мүмкіндік береді:
1.Қаржылық жағдайдың абсолютті тұрақтылығы;
2.Қаржылық жағдайдың қалыпты тұрақтылығы;
3.Тұрақсыз қаржылық жағдайы;
4.Дағдарысты қаржылық жағдайы.
Қаржылық жағдайдың ... ... мына ... ... ... теңсіздік тауарлы-материалдық қорлар меншікті айналым
капиталымен жабылатынын көрсетеді, яғни ... ... ... ... ... жағдай өте сирек кездеседі. Оның үстіне, бұл
жағдай ең дұрыс деп қарастырылмауы ... ... ... ... ... ... ... көздерін пайдалана алмайды, пайдаланғысы келмейді
немесе пайдалануға мүмкіндігі жоқ.
Қаржылық жағдайдың қалыпты тұрақтылығы мына ...

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 73 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорында тауарлы-материалдық қорларды аудиттеуді ұйымдастыру жолдары84 бет
Тауарлы - материалдық қорлардың ұғымы, классификациясы және бағалануы30 бет
Тауарлы материалдық қорлардың есебі29 бет
Тауарлы-материалдық қорларды бағалау33 бет
Тауарлы-материалдық қорлардың бухгалтериядағы есебі34 бет
Тауарлы-материалдық қорлардың есебі75 бет
Тауарлы-материалдық қорлардың есебі және оны талдау30 бет
Тауарлы-материалдық қорлардың сипаттамасы мен есеп саясаты24 бет
Тауарлық-материалдық қорлардың экономикалық мазмұны және ғалымдар мен тәжірибешілердің еңбегінде оның есебін жетілдіру сұрақтары мен мәселелері63 бет
Құрылыстағы тауарлы - материалдық қорлардың есебі34 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь