Пруденциалдық нормативтерді сақтауды тексеру және оны қолданатын шаралар


1. Пруденциялық нормативтер түсінігі, түрлері
2. Пруденциалдық нормативтерді сақтау
3. Пруденциалдық нормативтерді қолданатын шаралар
4. Қорытынды
5. Пайдаланған әдебиеттер
1. Пруденциалдық нормативтер – уәкілетті орган белгілейтін және арызгер мен лицензиат ұстануға тиісті нормалардың қаржылық көрсеткіштері.
Банк қызметін реттеу шараларының ішіндегі ең маңыздысы — пруденциялық нормативтер. 2002 жылы 3 маусымдағы Ұлттық банк Басқармасының № 213 қаулысымен бекітілген «Екінші деңгейдегі банктерге арналған пруденциялық нормативтер туралы» ережеге сәйкес банкiлер мiндеттi түрде сақтау үшiн уәкiлеттi орган белгiлейтiн пруденциалдық қалыптардың құрамына:
 банкінің жарғылық капиталының ең төменгi мөлшерi;
 банктің меншікті капиталының ең төменгі мөлшері;
 өз капиталы жеткiлiктiлiгiнің коэффицентi;
 бір қарыз алушыға жасалатын тәуекелдiң ең көп мөлшерi;
 өтiмдiлiк коэффицентi;
 ашық валюталық позиция лимиттерi енедi.
1. Банктіқ жарғылық, капиталының, ен, төменгі мөлшері
Банктік жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерін Ұлттық банк Басқармасы бекітеді. Банк акционерлерден өзінің акцияларын номиналдық бағадан төменгі деңгейде ғана, сондай-аң ондай сатып алу кез келген пруденциялық нормативтер мен орындауға міндетті басқа да нормалар және лимиттерді бұзба-ған жағдайда ғана сатып ала алады.
2. Меншті қаражаттардың жеткілікті коэффициенті
Меншікті капитал (К) — бұл I деңгейлі капитал мен II деңгейлі капитал (I деңгейлі капиталдан аспайтын мөлшерде) қосындысынан банктік инвестицияларын шегеру арқылы есептеледі.
Банк инвестициясы — акцияның (жарғылық капиталда қатысу үлесі) және еншілес ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды ұйымдардың субординирленген қарызына жұмсалымдар сомасы.
Ұйымдардың субординирленген қарызына жұмсалымдар мынадай шарттардың біріне сәйкес келуге тиіс:
— жоғарыда аталған заңды тұлғалардың қаржылық есебі халықаралың стандартңа сәйкес жасалуы және аудиторлык. корытындымен расталуы тиіс;
1. Ақша, несие, банктер. Ред. Ғ.Сейтқасымов. - А.,2009 ж.
2. 2002 жылы 3 маусымдағы Ұлттық банк Басқармасының № 213 қаулысымен бекітілген «Екінші деңгейдегі банктерге арналған пруденциялық нормативтер туралы» ережесі.
3. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы.
4. Хамитов Н.Н. –“ Банк ісі” Алматы : Экономика, 2006 ж.

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

СӨЖ

Тақырыбы: Пруденциалдық нормативтерді сақтауды тексеру және оны қолданатын шаралар

Орындаған: Оразбаева А.М. (ФН-305)
Тексерген: Акишева Д.М.

Семей 2015 ж.
Жоспар:
1. Пруденциялық нормативтер түсінігі, түрлері
2. Пруденциалдық нормативтерді сақтау
3. Пруденциалдық нормативтерді қолданатын шаралар
4. Қорытынды
5. Пайдаланған әдебиеттер1. Пруденциалдық нормативтер - уәкілетті орган белгілейтін және арызгер мен лицензиат ұстануға тиісті нормалардың қаржылық көрсеткіштері.
Банк қызметін реттеу шараларының ішіндегі ең маңыздысы -- пруденциялық нормативтер. 2002 жылы 3 маусымдағы Ұлттық банк Басқармасының № 213 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерге арналған пруденциялық нормативтер туралы ережеге сәйкес банкiлер мiндеттi түрде сақтау үшiн уәкiлеттi орган белгiлейтiн пруденциалдық қалыптардың құрамына:
банкінің жарғылық капиталының ең төменгi мөлшерi;
банктің меншікті капиталының ең төменгі мөлшері;
өз капиталы жеткiлiктiлiгiнің коэффицентi;
бір қарыз алушыға жасалатын тәуекелдiң ең көп мөлшерi;
өтiмдiлiк коэффицентi;
ашық валюталық позиция лимиттерi енедi.
1. Банктіқ жарғылық, капиталының, ен, төменгі мөлшері
Банктік жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерін Ұлттық банк Басқармасы бекітеді. Банк акционерлерден өзінің акцияларын номиналдық бағадан төменгі деңгейде ғана, сондай-аң ондай сатып алу кез келген пруденциялық нормативтер мен орындауға міндетті басқа да нормалар және лимиттерді бұзба-ған жағдайда ғана сатып ала алады.
2. Меншті қаражаттардың жеткілікті коэффициенті
Меншікті капитал (К) -- бұл I деңгейлі капитал мен II деңгейлі капитал (I деңгейлі капиталдан аспайтын мөлшерде) қосындысынан банктік инвестицияларын шегеру арқылы есептеледі.
Банк инвестициясы -- акцияның (жарғылық капиталда қатысу үлесі) және еншілес ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды ұйымдардың субординирленген қарызына жұмсалымдар сомасы.
Ұйымдардың субординирленген қарызына жұмсалымдар мынадай шарттардың біріне сәйкес келуге тиіс:
жоғарыда аталған заңды тұлғалардың қаржылық есебі халықаралың стандартңа сәйкес жасалуы және аудиторлык. корытындымен расталуы тиіс;
жоғарыда аталған заңды тұлғалардың акциялары Қазақстан қор биржасының ресми тізімінің А категориясына енуге тиіс:
жоғарыда аталған заңды тұлғалардың қарыз рейтинг! Standard & Poors және басқа халықаралық рейтингтік агенттіктердің А рейтингінен төмен болмауға тиіс.
Бірінші деңгейлі капитал (КІ) мыналардан құралады:
төленген жарғылық капитал;
қосымша капитал;
өткен жылдардағы бөлінбеген таза табыс (өткен жылдардағы таза табыс есебінен құрылған кррлар, резервтер);
шегерілген (-) :
-- материалдың емес активтер (Халыкаралың ңаржы есебіне Халыңаралың стандартына сәйкес банктің негізгі ңызметінің маңсатына алынған лицензияланган бағдарламалың ңамсыздандыру);
өткен жылдардағы зиян;
ағымдың жылдағы шығыстардың ағымдык. жылғы табыстардан артың сомасы.
Екінші деңгейлі капитал мыналардан кұралады:
ағымдың жылдағы табыстардан ағымдың жылғы шығыстардың артың сомасы;
бағалы ңағаздар мен негізгі ңүралдарды ңайта бағалау мөлшері;
тәуекелді есепке алып өлшенген активтер сомасының 1,25%-нан аспайтын сомадағы жалпы резервтер (провизиялар) мөлшері;
бірінші деңгейлі капитал сомасының 50%-нан аспайтын сомадағы банктің субординарлық қарызы;
Банктін, субординарлык, қарызы -- бұл мынадай талаптарға сәйкес келетін, банктің қамтамасыз етілмеген міндеттемесі:
1. депозит немесе міндеттеме болып табылмауға тиіс;
2. банктің немесе онымен байланысты аффилирленген түлғалар талаптары бойынша кепілдік ретінде ңамтамасыз етілмеуге тиіс;
3. алдын ала (толың немесе жартылай) өтелмеуге тиіс;
4. банктің таратылуы барысында соңгы кезекте ңанағаттандырылуға тиіс (акционерлер арасында ңалған мүлікті бөлу алдында).
Банктің субординарлың ңарызы -- бастапңы кайтару мерзімі 5 жылдан жогары болып келетін, меншікті капиталға жататын субординарлык. ңарыз.
Егер облигация ҚР-ның заңдылыктарына сәйкес шығарылса, субординарлық қарызға және меншікті капиталға жатуы мүмкін.
Банктің субординарлық қарызы меншікті капитал ретінде есепке алынады және бес жыл ішінде мынадай мөлшерде қалып, қалғаны қайтарылады:
1-ші жылы -- субординарлық қарыздық 80% сомасы;
2-ші жылы -- субординарлық карыздық 60% сомасы;
3-ші жылы -- субординарлық қарыздық 40% сомасы;
4-ші жылы -- субординарлық қарыздық 20% сомасы;
5-ші жылы -- субординарлық қарыздың 0% сомасы.
Меншікті қаражаттардың (меншікті капиталдың) жеткіліктілігі төмендегідей екі коэффициенттің көмегімен есептеледі:
Банктің бірінші деңгейлі капиталының, оның барлық активтерінің сомасына қатынасы 0,06-дан кем болмауға тиіс.
к1=КI-ИКА
мұндағы, КІ -- бірінші деңгейлі меншікті капитал;
ИК -- банктің акцияға жұмсаған инвестициялары және басқа да заңды тұлғалардың субординарлық қарызы;
А - банктің жиынтық балансына сәйкес барлық активтерінің сомасы.
Банктің меншік капиталының, оның тәуекел дәрежесіне байланысты өлшенген активтеріне қатынасы, 0,12-ден кем болмауы тиіс:
к2 = КАр - Пс
Мұндағы, К -- банктік меншік капиталы;
Ар -- тәуекел дәрежесіне байланысты өлшенген активтер және баланстан тыс міндеттемелер сомасы. Тәуекел дәрежесіне байланысты өлшенген активтерді есепке алу барысында кастадиандық келісімшарт негізінде банкке қабылданған ақшалар есепке алынбайды;
Пс -- арнайы резервтер (күмәнді және үмітсіз активтер бойынша ұқрылған провизиялар) қосылған меншікті капиталға қосылмаған, құрылған жалпы резервтер сомасы (яғни тәуекелді есепке алып, өлшенген активтер сомасының 1,25% асатын со - масы).
3. Бір қарыз алушда келетін тәуекелдің, жоғарғы мөлшері
Бір қарыз алушы -- ҚР-ның заңдарында немесе жасалған келісімшартта кезделген негізде қарыз алушы немесе үшінші бір тұлғаның алдында алдағы 2 айдың ішінде не белгісіз мерзімге несиелік тәуекелге баратын банк тарапынан туындайтын талаптары бар әрбір жеке және заңды тұлға.
2. "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабының 1-тармағын орындау үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқармасы қаулы етеді:
1. Қаржы агенттіктері үшін мынадай пруденциалдық нормативтер белгіленсін:
1) меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері - кем дегенде 1 миллиард теңге;
2) меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенті - кем дегенде 0,08.
2. Меншікті капиталдың мөлшерін, меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициентін есептеу тәртібі осы қаулының 1-қосымшасымен айқындалады деп белгіленсін.
3. Қаржы агенттіктерінің пруденциалдық нормативтерді сақтауын бақылауды бағалы қағаздар рыногын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті орган.
4. Қаржы агенттігінің пруденциалдық нормативтерді сақтауы мақсатында:
1) есепті тоқсаннан кейінгі бірінші айдың он бесінен кешіктірмей осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес ресімделген есепті тоқсаннан кейінгі бірінші айдың бірінші күнінің басындағы жағдай бойынша пруденциалдық нормативтерді сақтау туралы мәліметтерді, сондай-ақ бухгалтерлік баланс және пайда мен зиян туралы есеп уәкілетті органға ұсынады;
2) уәкілетті органға оның жазбаша талап етуі бойынша осындай талап етуді алған күннен кейінгі күннен кешіктірмей өткен жұмыс күнінің немесе уәкілетті органның талап етуінде көрсетілген кез келген өзге өткен күннің басындағы жағдай бойынша пруденциалдық нормативтерді сақтау туралы қағаз тасымалдауыштағы мәліметтерді ұсынады.
Белгілі бір күнгі жағдай бойынша пруденциалдық нормативтерді сақтау туралы мәліметтер бес жыл бойы қаржы агенттігінде сақталады.
Осы қаулының талаптарына сәйкес қаржы агенттігі ұсынған құжаттарды қарау кезінде уәкілетті орган пруденциалдық нормативтерді сақтау туралы мәліметтердің шынайылығын тексеру үшін қажетті құжаттарды ұсынуды одан талап етуге құқылы.
Пруденциалдық нормативтер мәндері белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда қаржы агенттігі сәйкессіздік анықталған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде оларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын қоса бере отырып, пруденциалдық нормативтерді ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қылмыстық заң бойынша қолданатын шаралар
Ақпараттық жүйенің деңгейін бағалау және оны қолданатын аудандар
Синисоидалық ток және оны сипаттайтын негізгі шаралар
Жасөспірім дзюдошыларының дайындық үлгісін жасау және оны эксперимент барысында тексеру
Еліміздің банк саласында пруденциалдық реттеу саясаты
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтерді әзірлеу
Карантиндік тексеру
Аудиторлық тексеру
Жеміс ағаштарына зиян келтіретін кеміргіш бунақденелердің таралуы, биологиясы, зияндылығы және оларға қарсы қолданатын күресу шаралар жүйесі
Медицинада колданатың бактериалды препараттар
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь