Санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы


І Кіріспе
ІІ Негізгі бөлім
2.1 санитарлы.көрсеткіштік микроорганизмдер
2.2 Зерттеулердің принциптері
2.3 Зерттеудің әдістері
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Санитарлық микробиология – ғылым, қоршаған ортаның микрофлорасын зерттейді (патогенді бактериялар мен вирустар) және олардың адам ағзасына тигізетін әсерін зерттейді. Санитарлық микробиология арқылы біз судың, ауаның, топырақтың және күнделікті қолданатын заттардың, тағам өнімдерінің санитарлық жағдайын қадағалаймыз. Топыраққа түскен адам мен жануарлардың қалыпты микрофлорасы, сонымен қатар, патогенді микроорганизмдер әдетте ұзақ өмір сүрмейді. Дегенмен, адамның қалыпты микрофлорасы өкілдері топырақ биоценозы құрамына қосылуға қабілетті. Ал бөлек түрлері тұрақты мекенетушілері болып қала береді. Осыған байланысты, топырақтан табылған адам мен жануарлардың қалыпты микрофлорасы осы биотоптың ластанғанының белгісі. Мұндай микроорганизмдерді санитарлық – көрсеткіштік микроорганизмдер деп атайды. Санитарлық – көрсеткіштік микроорганизмдер (СКМ) – қоршаған ортаның, СКМ-нің түсу жолымен түсіп отыратын, патогенді микроорганизмдермен жанама ластануын көрсететін өзіндік индикаторлар.
Санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердардың едәуір ақпараттық тобына ішек таяқшалары бактериялары жатады (ІТТБ). Оған жұқпалы ауруларды (тиф, дизентерия және т.б.), тағамнан улануды (Salmonella туысының кейбір бактериялары) туғызатын микроорганизмдер және адам мен жануарлардың ішегіндегі тұрақты қалыптысы – ішек таяқшасы (Escherichia) мен оның түрлері жатады. Ішек таяқшасы – барлық аталған микроорганизмдер ішінде санитарлық көрсеткіш болып есептеледі. Себебі, олардың қоршаған ортада өзгеріссіз сақталу мерзімі патогенді микроорганизмдердің тіршілік мерзімдерімен сәйкес келеді. Сонымен қатар, ішек таяқшаларын анықтау әдістері де тиімді болып табылады.
1.Жалпы микробиология (оқу-әдістемелік құрал). Микробиология кафедрасы-ның профессорлары Б.А. Рамазанова, А.Л. Котова, Қ.Қ.Құдайбергенұлы, оқытушылар: Б.М. Хандиллаева, Г.Р. Амзеева, Т.С. Бегадилова, А.М. Бармакова, Д.Ж. Батырбаева. Алматы. 2006. – 176 б.
2.Поздеев О.К. Медицинская микробиология: Учеб.для вузов /О.К.Поздеев; под ред. В.И. Покровского.-2-е изд.испр.-М.:ГЭОТАР-МЕД, 2004.-768 с
3 Лабинская А.С. Микробиология с техникой микробиологических методов исследования // М: Медицина, 1968, 466с.
4 Толысбаев Б.Т, Бияшев К.Б. , Мықтыбаева Р.Ж .«Ветеринариялық санитарлық миеробиология», 2008.

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
 Қазақстан республикасының Білім және Ғылым миністірлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

БӨЖ
Тақырыбы:Санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы . Оларға қойылатын талаптар. Санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері.

Орындаған: Темешов Д . А
Тексерген: Омарбеков.Е .О

Семей.2015жыл

Жоспар
І Кіріспе
ІІ Негізгі бөлім
2.1 санитарлы-көрсеткіштік микроорганизмдер
2.2 Зерттеулердің принциптері
2.3 Зерттеудің әдістері
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі

І. Кіріспе.
Санитарлық микробиология – ғылым, қоршаған ортаның микрофлорасын зерттейді (патогенді бактериялар мен вирустар) және олардың адам ағзасына тигізетін әсерін зерттейді. Санитарлық микробиология арқылы біз судың, ауаның, топырақтың және күнделікті қолданатын заттардың, тағам өнімдерінің санитарлық жағдайын қадағалаймыз. Топыраққа түскен адам мен жануарлардың қалыпты микрофлорасы, сонымен қатар, патогенді микроорганизмдер әдетте ұзақ өмір сүрмейді. Дегенмен, адамның қалыпты микрофлорасы өкілдері топырақ биоценозы құрамына қосылуға қабілетті. Ал бөлек түрлері тұрақты мекенетушілері болып қала береді. Осыған байланысты, топырақтан табылған адам мен жануарлардың қалыпты микрофлорасы осы биотоптың ластанғанының белгісі. Мұндай микроорганизмдерді санитарлық – көрсеткіштік микроорганизмдер деп атайды. Санитарлық – көрсеткіштік микроорганизмдер (СКМ) – қоршаған ортаның, СКМ-нің түсу жолымен түсіп отыратын, патогенді микроорганизмдермен жанама ластануын көрсететін өзіндік индикаторлар.

ІІ.Негізгі бөлім
Санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердардың едәуір ақпараттық тобына ішек таяқшалары бактериялары жатады (ІТТБ). Оған жұқпалы ауруларды (тиф, дизентерия және т.б.), тағамнан улануды (Salmonella туысының кейбір бактериялары) туғызатын микроорганизмдер және адам мен жануарлардың ішегіндегі тұрақты қалыптысы – ішек таяқшасы (Escherichia) мен оның түрлері жатады. Ішек таяқшасы – барлық аталған микроорганизмдер ішінде санитарлық көрсеткіш болып есептеледі. Себебі, олардың қоршаған ортада өзгеріссіз сақталу мерзімі патогенді микроорганизмдердің тіршілік мерзімдерімен сәйкес келеді. Сонымен қатар, ішек таяқшаларын анықтау әдістері де тиімді болып табылады. Ішек таяқшалары тобының бактерияларының бөлек туыстарының санитарлық – көрсеткіштік мәні бірдей болмайды. Escherichia туысы бактерияларының тағам өнімдерінде, суда, топырақта, жабдықтарда табылуы бұл объектілердің жуық арада фекальді ластанудың болуының көрсеткіші. Ол үлкен санитарлық және эпидемиологиялық мәнге ие. Citrobacter мен Enterobacter туысының бактериялары едәуір ескі фекальді ластану көрсеткіші болып табылады. Сондықтан олардың санитарлық – көрсеткіштік мәні Escherichia туысының бактерияларына қарағанда төмен шамаға тең болады.
2.1 Санитарлы -көрсеткіштік микроорганизмдер
Бірінші топ санитарлы-көрсеткіштік микроорганизмдердің топтасуы (адам және жануарлар ішек микрофлорасы өкілдерінің фекальді ластануы):
1-ішек таяқшалары тобындағы бактериялар саны (ІТТБ);2-энтерококктар;
3-протей; 4-сульфитредуцирлеуші клостридиялар;5-термофилдер, 6-ішек бактериофагтары, 7-сальмонеллалар;8-бактероидтар, бифидо- және лактобактериялар;9-көкіріңді таяқша;10-Candida туыстастығының саңырауқұлақтары; 11-ацинетобактер.
Екінші топ (жоғары тыныс алу жолдарының комменсалдары, ауа-тамшылы ластану индикаторлары):
1-стрептококктар;
2-стафилококктар.
Үшінщі топ(өзін-өзі тазарту индикаторы — сыртқы ортада мекендеушілер):
1-протеолиттер;2-аммонификаторлар және нитрификаторлар;3-аэромоносалар және бделловибриондар;4-споралы микроорганизмдер;5- саңырауқұлақтар және актиномицеттер;6-целлюлозобактериял ар.

2.2Санитарлық микробиологиялык зерттеулердің принцептері
1-сынаманы стерильді күйде алу —. Сынаманы алған кездегі қателік дүрыс емес және қайтымсыз қортынды сараптамаларға әкеліп соғады. Сынаманы тасымалдау кезінде зерттелетін объектідегі бастапқы микрофлораның көбейіп кетпеуін және тіршілігін жоймау үшін жағдай жасау қажет. Сондықтан да, сынаманы алғаннан кейін 2 сағат ішінде зерттеуді өткізу қажет, бірақ осы уақыт ішінде оны жеткізу мүмкін болмаса, онда сынаманы контейнер тоңазтқышта +4–10ºс сақтау және тасымалдау уақытты 6 сағатқа дейін. Әр сынама құжатпен қоса зертханаға жіберіледі: құжатта зерттелетін материалдың аты, сынаманың номері, алу уақыты, алған жері, объектінің сипаттамасы, сынаманы алған маманның аты-жөні, қолы жазылады.
2— сараптамаларды әр жерден жекелеп жүргізу.Объектіде әр түрлі микроорганизмдер бар. Сондықтан да зертелетін объектіден сынаманы әр учаскілерден алады, мүмкіншілкке қарай сынаманың санын көп мөлшерде алады және объекті жайлы толық сипат беруге мүмкіндік береді. Зертханаға жеткізілген сынаманы араластырып, керекті материалды дәл өлшеп алады да әрі қарай зерттеу жүргізіледі.
3— сынаманың алуын қайталау — салыстырмалы нәтижесін алу үшін қажет. зерттелетін материалдар тұрақсыз яғни өзгеріп тұрады (су, ауа және т.б.), онда уақыт бойынша және кеңістікте микрофлораның ауысуы өте жоғары. Патогенді микроорганизмдер қоршаған ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы жайлы ақпарат
Санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы. Оларға қойылатын талаптар
1.санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы. оларға қойылатын талаптар. 2.санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері
Санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы. Оларға қойылатын талаптар.Санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері
1.санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы. оларға қойылатын талаптар. 2. Санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері
1.Санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы. Оларға қойылатын талаптар.2.Санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері
Санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы . Оларға қойылатын талаптар. Санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері
Санитарлық көрсеткіш микрооргагизмдердің сипаттамасы. Оларға қойылатын талаптар.Санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері
Санитарлық микробиологиялық зерттеу
Көліктерді ветеринарлық - санитарлық өңдеу
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь