Вирустардың жіктелу принциптері және олардың номенклатурасы. Вирустардың көбеюінің биогенетикалық ерекшеліктері және кқбею сатылары


І Кіріспе
ІІ Негізгі бөлім
2.1 Вирустардың жіктелу принциптері және олардың номенклатурасы.
2.2 Вирустардың көбеюінің биогенетикалық ерекшеліктері және кқбею сатылары.
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Вирустар жануарлардың, өсімдіктердің,батериялардың, микроскоииялық саңыраукулақгардың, қарапайымдылардың және баскд да тірі ор- гакизмдердің облигатты клетка ішіндік паразиті. Бүлар өмірдің клеткасыз, бірақ өзіндік геномы арқылы тек тірі клеткаларда кобею кзсисгі бар түрі. Вирустар тіршілігі екі формада бс-лады - бірінші, клегкадан тыс нсмссс жансыз фэрмасы, ал скі-шіісі - вегетативгі немесе жанды- репродукцияланатын түрі. Вириондардың массасын және оның құрамдарын Дальтонмен өлшейді
1 Килодальтон (кД)- 1000 Д
1Мегадальтон (МД) = 1000 кД = ю6Д ЪШ
1 Миллидальтон (мД) = 10'3 Д
Вирустардын үзындық өлшем бірлігі - қазіргі халыкдральіқ өлшем бірлігі (СИ) бойыпша нанометрмен (нм) өлшенеді.
Імкм — 10'6 м
1 нм = 10‘9 м
1 мм = 1000 мкм
1 мкм = 1000 нанометр (нм)
1 нм '10 ангстрсм (А°)
Бірақ осыіщай өте усақтыгыиа қарамастаы олар баска тірі инфекциялық агенггер тәріздес, өз бойларында генстикалык. информацияларды сақтай отырып, түкым қуаяаушьыык. озгергіштік және де табапі жәнс жасанды сүрыптауга оолатын қасиетгерімен оипатталады. Вирустардыц ілзгы бір ерскшелігі - өзінін зат алмасу процесінің жоқіыгы ссбеіпі сш нәрссмсн қореқгснбейді, тыныс алу, белок синтездеу жэне энергия құру жүйелері жоқ.Жасаиды қоректік орталарда (ет пептонды агар, ет пептонды сорпа ж.т.б.) өспейді. Олар ушін тек тірі клетка керек. Бул қасиетгерін алғаш рет орыстың і'алым-ботанигі Дмитрий Иосифович Ивановский (1864-1920) темекі теңбілінің пайда болу себептерін зерттеуінде аныкхаған. Вирустар тек бір ғана - РНҚ немесе ДНҚ-дан турады. Ал егср вирустарды электроңды микроскоп көмегімен зертгесек оңда» олардың шар, таяқша немесе жіпше төріздес сыртқы пішіңдерін көруге болады. Диагност икалық маңызы зор кзсиеті-кейбір вирустардың (кутыру, шешек, гепатит ж.т.б.) клет¬ка ның цитоплазмасында, ядросында өздеріне тән шоғырлануы яғни клетка ішіңдік ядролық немесе цитоплазмалық денешіктер тѵзуіВирустардың кұрылымын кдрастырсак, олар нуклеоидген- вирионның оргалық бөлігі -Сіұл нуклеин қышкдаынан түрады Бұл қышқыл сыргқы белокіік кдбықшамен - капсидпеь жа- былған, ал әрб.р капсид капсомерлерден тураты
1.Жалпы микробиология (оқу-әдістемелік құрал). Микробиология кафедрасы-ның профессорлары Б.А. Рамазанова, А.Л. Котова, Қ.Қ.Құдайбергенұлы, оқытушылар: Б.М. Хандиллаева, Г.Р. Амзеева, Т.С. Бегадилова, А.М. Бармакова, Д.Ж. Батырбаева. Алматы. 2006. – 176 б.
2.Поздеев О.К. Медицинская микробиология: Учеб.для вузов /О.К.Поздеев; под ред. В.И. Покровского.-2-е изд.испр.-М.:ГЭОТАР-МЕД, 2004.-768 с
3 Лабинская А.С. Микробиология с техникой микробиологических методов исследования // М: Медицина, 1968, 466с.
4 Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам исследования / под. ред. М.О.Биргера // М: Медицина, 1973., 456с.
5.Красильников А.П., Романовская Т.Р. Микробиологический словарь –справочник // Минск: Асар, 1999. – 399с.

Пән: Ветеринария
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 11 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Қазақстан республикасының Білім және Ғылым миністірлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БӨЖ
Тақырыбы: Вирустардың жіктелу принциптері және олардың номенклатурасы. Вирустардың көбеюінің биогенетикалық ерекшеліктері және кқбею сатылары.

Орындаған: Абдрахимов.Б
Тексерген: Омарбеков.Е .О

Семей.2015жыл
Жоспар
І Кіріспе
ІІ Негізгі бөлім
2.1 Вирустардың жіктелу принциптері және олардың номенклатурасы.
2.2 Вирустардың көбеюінің биогенетикалық ерекшеліктері және кқбею сатылары.
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі

І Кіріспе
Вирустар жануарлардың, өсімдіктердің,батериялардың, микрос коииялық саңыраукулақгардың, қарапайымдылардың және баскд да тірі ор- гакизмдердің облигатты клетка ішіндік паразиті. Бүлар өмірдің клеткасыз, бірақ өзіндік геномы арқылы тек тірі клеткаларда кобею кзсисгі бар түрі. Вирустар тіршілігі екі формада бс-лады - бірінші, клегкадан тыс нсмссс жансыз фэрмасы, ал скі-шіісі - вегетативгі немесе жанды- репродукцияланатын түрі. Вириондардың массасын және оның құрамдарын Дальтонмен өлшейді
1 Килодальтон (кД)- 1000 Д
1Мегадальтон (МД) = 1000 кД = ю6Д ЪШ
1 Миллидальтон (мД) = 10'3 Д
Вирустардын үзындық өлшем бірлігі - қазіргі халыкдральіқ өлшем бірлігі (СИ) бойыпша нанометрмен (нм) өлшенеді.
Імкм -- 10'[6] м
1 нм = 10`[9] м
1 мм = 1000 мкм
1 мкм = 1000 нанометр (нм)
1 нм '10 ангстрсм (А°)
Бірақ осыіщай өте усақтыгыиа қарамастаы олар баска тірі инфекциялық агенггер тәріздес, өз бойларында генстикалык. информацияларды сақтай отырып, түкым қуаяаушьыык. озгергіштік және де табапі жәнс жасанды сүрыптауга оолатын қасиетгерімен оипатталады. Вирустардыц ілзгы бір ерскшелігі - өзінін зат алмасу процесінің жоқіыгы ссбеіпі сш нәрссмсн қореқгснбейді, тыныс алу, белок синтездеу жэне энергия құру жүйелері жоқ.Жасаиды қоректік орталарда (ет пептонды агар, ет пептонды сорпа ж.т.б.) өспейді. Олар ушін тек тірі клетка керек. Бул қасиетгерін алғаш рет орыстың і'алым-ботанигі Дмитрий Иосифович Ивановский (1864-1920) темекі теңбілінің пайда болу себептерін зерттеуінде аныкхаған. Вирустар тек бір ғана - РНҚ немесе ДНҚ-дан турады. Ал егср вирустарды электроңды микроскоп көмегімен зертгесек оңда олардың шар, таяқша немесе жіпше төріздес сыртқы пішіңдерін көруге болады. Диагност икалық маңызы зор кзсиеті-кейбір вирустардың (кутыру, шешек, гепатит ж.т.б.) клет - ка ның цитоплазмасында, ядросында өздеріне тән шоғырлануы яғни клетка ішіңдік ядролық немесе цитоплазмалық денешіктер тѵзуіВирустардың кұрылымын кдрастырсак, олар нуклеоидген- вирионның оргалық бөлігі -Сіұл нуклеин қышкдаынан түрады Бұл қышқыл сыргқы белокіік кдбықшамен - капсидпеь жа- былған, ал әрб.р капсид капсомерлерден тураты
ІІ Негізгі бөлім
2.1 Вирустардың жіктелу принциптері және олардың номенклатурасы.
Вирустар жануарлардың, өсімдіктердің,батериялардың, микрос коииялық саңыраукулақгардың, қарапайымдылардың және баскд да тірі ор- гакизмдердің облигатты клстка іпііндік ш.разиті. Бүлар омірдің клеткасыз, бірақ өзіндік геномы арқылы тек тірі клеткаларда кобею кзсисгі бар түрі. Вирустар тіршілігі екі формада бс-лады - бірінші, клегкадан тыс нсмссс жансыз фэрмасы, ал скі-шіісі - вегетативгі немесе жанды- репродукцияланатын түрі. Клсткадан тыс түрін вирустық бөлшсктср -вирнон деп те атайды.Ал виру- стын клеткаңын ішіңдегі түрін вирус- клетка кешені деген балама атгармсн де түсіндіреді.Баскя гірі организидсрмсн оның ішінде сгжсй-тегжейлі зерттелгсн микроорганизмдермен салыстырганда внрустардын мөлшсрі, көлемі өтс үсак. Әдеггегі лабораторияларда колданылып жүрген жарық иикросконтарьмың комегімен оларды коруге болмайды. Бүларды көру үшін арнаһы курал - элекгронды микроскоп ксрск. Вириондардың мас.сасын және оның к\'рамдарын (нуклеин кышқылдарын -РНК* ДНҚ, бслоктарын, липндтсрін, углсводтарын Дальтонмсн (Д) өлшейді. Вириондар пішіндері әртүрлі болуы мүмкін:таяқша тәрізді(темекі мазоикасы вирусы),оқ тәрізді(құтыру вирусы),сфералы(полиомиелит,АИТВада мның иммунды тапшылық вирустары),сперматозоидқа ұқсас(көптегенбактериофагтар).Вирус тардыңөлшемдерінэлектрондымикроскоп арқылы,ультрафильтрация әдісімен,ультрацентрифугалау әдісімен анықтайды.Ең ұсақ вирустардың бірі-полиомиелит вирусы, ал ең ірі- табиғи шешек вирусы.Вирустар бірегей геномға ие, себебі олар тек ДНҚ немесе РНҚ-дан тұрады, сондықтан да ДНҚ құрамды,РНҚ құрамды вирустар болып бөлінеді.Олар әдетте гаплоидты, яғни бірғанагендержиынтығыбар.
Вирустардың геномы нуклеин қышқылдарының әртүрлі пішіндерінентұрады:қос жіпшелі,бір жіпшелі,сызық тәрізді,сақина тәрізді,бөлшекті.РНҚ құрамды вирустардың ішінде оң(плюсжіпшелі РНҚ)геномды вирустарды ажыратады.Бұл вирустардың плюсжіпшелі РНҚсы екі қызмет атқарады:тұқым қуалаушылық және ақпараттық.Сондайақ РНҚ құрамды вирустардың ішінде теріс (минус-жіпшелі РНҚ) геномдар бар.Бұл вирустардың минус-жіпшелі РНҚ-сы тек тұқымқуалаушылық қызметін атқарады.Вирустардың геномы жасушаға генетикалық паразиттілігін көрсете отырып провирус түрінде жасушаның генетикалық аппаратына қосылуға қабілетті.Вирустардың қарапайым және күрделі құрылымды түрлерін бөледі.Қарапайым вирустарда нуклеин қышқылы ақуызды қабықшамен байланысқан,мұны капсид(латын сөзіненcapsaқапшық)деп атайды.Капсид капсомерлерден тұрады,бұл қайталанатын морфологиялық суббірліктерден тұрады.Нуклеин қышқылы мен капсид өзара байланысып нуклеокапсид құрайды.Күрделі вирустардағы капсид қосымша липопротеидті қабықша-"тікендері" бар суперкапсидпен қапталған.Вириондардың капсидтерінің симметрия типтері спиральды,кубты және күделі болып келеді.Спиральды симметрия типі нуклеокапсидтің бұралмалы тәрізді құрылымымен, ал кубты симметрия типіқұрамында вирусты нуклеин қышқылы бар капсидтен изометриялы қуысты денешіктің түзілуімен байланысты.
Капсид пен суперкапсид вириондарды қоршаған орта әсерінен қорғайды, жасушамен таңдамалы өзара байланысын қамтамасыз етеді,вирионның антигендік және иммуногендік қасиетін анықтайды.Вирустардың ішкі құрылымын жүрекше деп атайды.
Вирусологияда келесі таксономиялық категорияларды қолданады:Тұқымдас, тұқымдас асты, туыстық.
Дегенмен мұндай жіктелу барлық вирустарға тән емес,әсіресе тұқымдас асты. Вирустың түрі бактериялардағы сияқты биноминалбдыатқа ие емес. Кейбір вирустардың нуклеин қышқылдары плазмидаға ұқсап зақымданған жасушаның цитоплазмасында орналасуы мүмкін.
2.2 Вирустардың көбеюінің биогенетикалық ерекшеліктері және кқбею сатылары.
Вирустар - адам, жануар, құс, өсімдік және бактериялардың вирус ауруларын қоздырушылар.
Вирустар - тек клетканың ішінде ғана тіршілік ететін тоғышарлар. Себебі олар тек тірі клеткалар немесе организмдер ішінде ғана өсіп жетіледі.
Вирустар жоғары сатыдағы организмдер сияқты жыныстық жолмен де, бактериялар сияқты бөліну жолымен де көбеймейді. Сондықтан да көбею деген сөздің репродукция латынның re - қайталану, pioducere - өндіру, пайда болу деген сөздерінен шыққан термин қолданылады.
Вирустарда ерекше дисьюнктивтік көбею жолы кездеседі. Бұл ерекшелікті мынандай жағдайдан байқауға болады: зақымдалған клеткада вирус жолғалып кетеді де, олардың компонеттерінің құралуы біраз уақытқа созылады. Вирус белгілі бір мерзімде және ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Вирустардың жіктелу принциптері жайлы ақпарат
Вирустардың жіктелу принциптері
Вирустар туралы мәлімет
Вирустардың жіктелу принциптері. Олардың номенклатурасы. Вирустардың көбеюінің биогенетикалық ерекшеліктері және көбею сатылары туралы ақпарат
Вирустардың жіктелу принциптері жайлы мәлімет
Вирустар туралы ақпарат
Вирустар жайлы
Вирустардың жіктелу принциптері. олардың номенклатурасы. 2.Вирустардың көбеюінің биогенетикалық ерекшеліктері және көбею сатылары
Вирустардың жіктелу принциптері,олардың наменклатурасы
Вирустар
Пәндер