6М070100 «Биотехнология »мамандығының «Тағам өнімдерінің биотехнологиясы» пәнінің тәжірибелік сабақтары бойынша ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


1 Тағам өнімдерінің химиялық құрамын меңгеру
2 Шикізат пен көмекші материалға қойылатын талаптарды меңгеру
3 Тұқымды қайта өңдеу технологиясын меңгеру
4 Көкөністерді өндіру технологиясын меңгеру
5 Нан технологиясын меңгеру
6 Нан . тоқаш өнімдерінің технологиясын меңгеру
7 Шарап өндіру технологиясын меңгеру
8 Сыра өндіру технологиясын меңгеру
9 Спирт өндіру технологиясын меңгеру
10 Еттің жетілу процесстерін меңгеру
11 Шұжық өнімдерін өндіру технологиясын меңгеру
Тәжірибелік сабақ №1
Тақырыбы: Тағам өнімдерінің химиялық құрамын меңгеру
Мақсаты: Тағам өнімдерінің химиялық құрамын зерттеу
Сабақты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар:
1. Келесі сұрақтар бойынша жазбаша және ауызша жауапқа дайындалу:
1.1. Шикізат пен дайын өнімді сараптау әдістері туралы түсініктер
1.2. Сараптама әдістерінің классификациясы
2. Бақылау сұрақтарына жауап беру.
2.1.Өнеркәсіптегі сапаны бақылау дегенді қалай түсінесіз
2.2 . Өндірісте сапаға кім жауапты
2.3. Сұрыптау дегенді қалай түсінесіз
2.4. Сараптамаға сынама таңдау қалай жүргізіледі
2.5. Орташа нүктелік және біріктірілген сынамалар бірінен қалай ажыратылады
2.6. Сынаманы сараптамаға дайындаудың негізі неде
2.7. Кедергі жасайтын қоспаларды қандай әдіспен жояды

Ұсынылатын әдебиеттер
1 Физико-химические методы анализа под ред. Алесковского и Яцимирского. Из-во «Химия», 2005
2 Ляликов Ю.С., Клячко Ю.А. Теоретические основы современного качественного анализа.М.: Изд-во «Химия», 2008
3 Инихов Г.С. Методы анализа молока и молочных продуктов. М.:
Изд-во «Пищевая промышленность», 2005
4. Лабораторный практикум по общей технологии пищевых продуктов.Под ред. Фалуниной З.Ф., М.: Пищевая промышленность, 2009Тәжірибелік сабақ №2
Тақырыбы: Шикізат пен көмекші материалға қойылатын талаптарды меңгеру
Мақсаты: Тағам өнімдерінің фотоколориметриялық сараптама әдістері мен принциптерін меңгеру
Сабақты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар:
1. Келесі сұрақтар бойынша жазбаша және ауызша жауапқа дайындалу:
1.1 Тағам өнімдерінің заттарын фотометриялық анықтау принціпі
1.2 Бегер-Ламберт-Бер заңы

2. Бақылау сұрақтарына жауап беру.
Бақылау сұрақтары:
1) Сандық фотометриялық өлшемдерге арналған кең таралған қандай әдіс?
2) Фотоколориметриялық сараптама әдісінің артықшылығы?
3) Фототоктың үлкендігі не үшін қолданылады?
4) Ленталық фотоколориметриялық сараптама әдісінің қандай артықшылықтары бар?
1 Физико-химические методы анализа под ред. Алесковского и Яцимирского. Из-во «Химия», 2005
2 Ляликов Ю.С., Клячко Ю.А. Теоретические основы современного качественного анализа. М.: Изд-во «Химия», 2008
3 Инихов Г.С. Методы анализа молока и молочных продуктов. М.:
Изд-во «Пищевая промышленность», 2005
4. Лабораторный практикум по общей технологии пищевых продуктов. Под ред. Фалуниной З.Ф., М.: Пищевая промышленность, 2009

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 12 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

Инженерлік-технологиялық факультеті

Стандарттау және биотехнология кафедрасы

6М070100 Биотехнология мамандығының
Тағам өнімдерінің биотехнологиясы
пәнінің тәжірибелік сабақтары бойынша
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Семей 2013 жыл
Тағам өнімдерінің биотехнологиясы пәнінің тәжірибелік сабақтарына арналған әдістемелік нұсқаулар
Құрастырушы: т.ғ.к., Какимова Ж.Х 6М070100 Биотехнология мамандығының магистранттары үшін

Әдістемелік нұсқаулықтар Стандарттау және биотехнология кафедрасының отырысында қарастырылып бекітілді
Протокол № 1 29 тамыз 2013 жыл

Кафедра меңгерушісі: Ж.Х. Какимова.

МАЗМҰНЫ

Тақырыптары
Сағат саны
1
Тағам өнімдерінің химиялық құрамын меңгеру
1
2
Шикізат пен көмекші материалға қойылатын талаптарды меңгеру
1
3
Тұқымды қайта өңдеу технологиясын меңгеру
2
4
Көкөністерді өндіру технологиясын меңгеру
2
5
Нан технологиясын меңгеру
1
6
Нан - тоқаш өнімдерінің технологиясын меңгеру
3
7
Шарап өндіру технологиясын меңгеру
1
8
Сыра өндіру технологиясын меңгеру
1
9
Спирт өндіру технологиясын меңгеру
1
10
Еттің жетілу процесстерін меңгеру
1
11
Шұжық өнімдерін өндіру технологиясын меңгеру
1

Барлығы:
15

Тәжірибелік сабақ №1
Тақырыбы: Тағам өнімдерінің химиялық құрамын меңгеру
Мақсаты: Тағам өнімдерінің химиялық құрамын зерттеу
Сабақты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар:
1. Келесі сұрақтар бойынша жазбаша және ауызша жауапқа дайындалу:
1.1. Шикізат пен дайын өнімді сараптау әдістері туралы түсініктер
1.2. Сараптама әдістерінің классификациясы
2. Бақылау сұрақтарына жауап беру.
2.1.Өнеркәсіптегі сапаны бақылау дегенді қалай түсінесіз
2.2 . Өндірісте сапаға кім жауапты
2.3. Сұрыптау дегенді қалай түсінесіз
2.4. Сараптамаға сынама таңдау қалай жүргізіледі
2.5. Орташа нүктелік және біріктірілген сынамалар бірінен қалай ажыратылады
2.6. Сынаманы сараптамаға дайындаудың негізі неде
2.7. Кедергі жасайтын қоспаларды қандай әдіспен жояды

Ұсынылатын әдебиеттер
1 Физико-химические методы анализа под ред. Алесковского и Яцимирского. Из-во Химия, 2005
2 Ляликов Ю.С., Клячко Ю.А. Теоретические основы современного качественного анализа.М.: Изд-во Химия, 2008
3 Инихов Г.С. Методы анализа молока и молочных продуктов. М.:
Изд-во Пищевая промышленность, 2005
4. Лабораторный практикум по общей технологии пищевых продуктов.Под ред. Фалуниной З.Ф., М.: Пищевая промышленность, 2009

Тәжірибелік сабақ №2
Тақырыбы: Шикізат пен көмекші материалға қойылатын талаптарды меңгеру
Мақсаты: Тағам өнімдерінің фотоколориметриялық сараптама әдістері мен принциптерін меңгеру
Сабақты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар:
1. Келесі сұрақтар бойынша жазбаша және ауызша жауапқа дайындалу:
1.1 Тағам өнімдерінің заттарын фотометриялық анықтау принціпі
1.2 Бегер-Ламберт-Бер заңы

1. Бақылау сұрақтарына жауап беру.
Бақылау сұрақтары:
1) Сандық фотометриялық өлшемдерге арналған кең таралған қандай әдіс?
2) Фотоколориметриялық сараптама әдісінің артықшылығы?
3) Фототоктың үлкендігі не үшін қолданылады?
4) Ленталық фотоколориметриялық сараптама әдісінің қандай артықшылықтары бар?

Ұсынылатын әдебиеттер:
Негізгі:
1.Сендэл Е.Б. Колориметрическое определение следов металлов. Пер. с англ, под ред. В. Н. Прусакова. М. Мир, 2005.
2.Бабко А.К., Пилипенко А.Т. Фотометрический анализ. Общие сведения и аппаратура. М., Химия, 2006
.Коренман И.М. Фотометрический анализ. Методы определения органических веществ. М., Химия, 2008
.Булатов М.И., Калинкин И.П. Практическое руководство по фотоколориметрическим и спектрофотометрическим методам. М., Химия, 2005
.Кеслер И. Методы инфракрасной спектроскопии в химическом анализе. Пер. с нем. под ред. М.М. Кусанова. М., Мир, 2008

Тәжірибелік сабақ №3
Тақырыбы: Тұқымды қайта өңдеу технологиясын меңгеру
Мақсаты: Тұқымды қайта өңдеу технологиясын меңгеру
Сабақты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар:
1.Келесі сұрақтар бойынша жазбаша және ауызша жауапқа дайындалу:

2.Бақылау сұрақтарына жауап беру.

Бақылау сұрақтары
1) Жартылай фабрикаттар дегенимиз не ?
2) Көкөністік дәмтатым консервілері
3) Концентрленген жартылайфабрикаттар
4) Жеміс консервілері қандай топтарға бөлінеді?

Ұсынылатын әдебиеттер:
1.Физико-химические методы анализа под ред. Алесковского и Яцимирского. Из-во Химия, 2008
2. Ляликов Ю.С., Клячко Ю.А. Теоретические основы современного качественного анализа.М.: Изд-во Химия, 2007
2 Инихов Г.С. Методы анализа молока и молочных продуктов. М.:
Изд-во Пищевая промышленность, 2006
4. Лабораторный практикум по общей технологии пищевых продуктов.Под ред. Фалуниной З.Ф., М.: Пищевая промышленность, 2005

Тәжірибелік сабақ №4
Тақырыбы: Изучение технологии переработки овощей
Мақсаты: Изучить технологии переработки овощей
Сабақты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар:
1.Келесі сұрақтар бойынша жазбаша және ауызша жауапқа дайындалу:
2.1 Көкөністік дәмтатым консервілері.
1. Бақылау сұрақтарына жауап беру.

Бақылау сұрақтары:
1) Тартылған көкөністік дәмтатым консервілері
2) Тартылған көкөніс консервілері кесілген көкөніс консервілерінен қандай айырмашлықтары бар?
3) Фарш компонеттерін дайындау
4) Көкөністік дәмтатым консервілері қандай температурада стерильденеді ?
Ұсынылатын әдебиеттер:
Я. С. Уманский, Ю. А. Скаков, А. Н. Иванов, Л. Н. Расторгуев. Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия. -- М.: Металлургия, 2004
* Д. Синдо. Т. Оикава. Аналитическая просвечивающая электронная микроскопия. -- М.: Техносфера, 2006

Тәжірибелік сабақ №5
Тақырыбы: Нан технологиясын меңгеру

Мақсаты: Нанды өндіру әдістерін білу.
Сабақты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар:
1.Келесі сұрақтар бойынша жазбаша және ауызша жауапқа дайындалу:
1.1 Өндірістің технологиялық сұлбасы.
1.2 Нанды дайындау әдістері.
1.3 Нанты илеу және ашыту.
1.4 Нанты бөлу. Нанды пісіру.
1.5 Нанды шығару.

Бақылау сұрақтары:
1)Бидай ұнынан жасалған нан қандай әдістермен дайындалады?
2) Қара бидай ұнынан жасалған нан немен ерекшеленеді?
3) Ашытқы деген не ?
4)Нанның физикалық қасиеттері

Ұсынылатын әдебиеттер:
1.Физико-химические методы анализа под ред. Алесковского и Яцимирского. Из-во Химия, 2005
2. Ляликов Ю.С., Клячко Ю.А. Теоретические основы современного качественного ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
6М070100 - Биотехнология мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханы БАҒДАРЛАМАСЫ
«Биотехнология негіздері» пәнінің оқу-әдістемелік кешені
Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі
Минералды заттар.Тағам өнімдерінің гигенасы
Минералды заттар.Tағам өнімдерінің гигиенасы
Минералды заттар. тағам өнімдерінің гигиенасы
Биотехнология мамандығы бойынша магистратураға түсуге арналған емтихан бағдарламасы
Мәдениеттану пәнінен семинар сабақтарына арналған әдістемелік нұсқаулар
Аудит негіздері пәнінен әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулар
«Жануарлар биотехнологиясы» пәнінен зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь