Санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы жайлы ақпарат


І Кіріспе
ІІ Негізгі бөлім
2.1 санитарлы.көрсеткіштік микроорганизмдер
2.2 Зерттеулердің принциптері
2.3 Зерттеудің әдістері
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Санитарлы - көрсеткіш микроорганизмдер – СКМ –санитарлық микробиологияның өзіндік әдісі. Қоршаған ортаның әрбір объектісіне тән санитарлы - көрсеткіш микроорганизмдер бар.Санитарлы - көрсеткіш микроорганизмдергеадам организмі мен жылы қанды жануарлардың асқазан ішек жолдары мен жоғары тыныс алу мүшелерінің облигатты микрофлорасының өкілдері жатады.
СКМ – ге қойылатын талаптар:
• • адам организмі мен жылы қанды жануарлардың бөлінділерінде әрдайым болу және қоршаған ортаға көп мөлшерде бөліну;
• • адам организмі мен жылы қанды жануарлардан басқа табиғи резервуарлары болмауы қажет;
• • қоршаған орта объектілерінде белсенді көбеюге қабілетсіз (тағамдық өнімдерден басқа);
• • патогенді микроорганизмдерге қарағанда, қоршаған ортада ұзағырақ тіршілік ету;
• • қоршаған ортада сыңарлары мен аналогтары жоқ;
• • қоршаған ортада биологиялық қасиеттерін өзгертпейді немесе салыстырмалы аз өзгергіштік тән;
1.Поздеев О.К. Медицинская микробиология: Учеб.для вузов /О.К.Поздеев; под ред. В.И. Покровского.-2-е изд.испр.-М.:ГЭОТАР-МЕД, 2004.-768 с

2 Лабинская А.С. Микробиология с техникой микробиологических методов исследования // М: Медицина, 1968, 466с.

3 Толысбаев Б.Т, Бияшев К.Б. , Мықтыбаева Р.Ж .«Ветеринариялық санитарлық миеробиология», 2008.

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
 Қазақстан республикасының Білім және Ғылым миністірлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

БӨЖ
Тақырыбы:Санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы . Оларға қойылатын талаптар. Санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері.

Орындаған: Көкенаев М.М
Тексерген: Омарбеков.Е .О

Семей.2015жыл

Жоспар
І Кіріспе
ІІ Негізгі бөлім
2.1 санитарлы-көрсеткіштік микроорганизмдер
2.2 Зерттеулердің принциптері
2.3 Зерттеудің әдістері
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі

І. Кіріспе.
Санитарлы - көрсеткіш микроорганизмдер – СКМ –санитарлық микробиологияның өзіндік әдісі. Қоршаған ортаның әрбір объектісіне тән санитарлы - көрсеткіш микроорганизмдер бар.Санитарлы - көрсеткіш микроорганизмдергеадам организмі мен жылы қанды жануарлардың асқазан ішек жолдары мен жоғары тыныс алу мүшелерінің облигатты микрофлорасының өкілдері жатады.
СКМ – ге қойылатын талаптар:
• адам организмі мен жылы қанды жануарлардың бөлінділерінде әрдайым болу және қоршаған ортаға көп мөлшерде бөліну;
• адам организмі мен жылы қанды жануарлардан басқа табиғи резервуарлары болмауы қажет;
• қоршаған орта объектілерінде белсенді көбеюге қабілетсіз (тағамдық өнімдерден басқа);
• патогенді микроорганизмдерге қарағанда, қоршаған ортада ұзағырақ тіршілік ету;
• қоршаған ортада сыңарлары мен аналогтары жоқ;
• қоршаған ортада биологиялық қасиеттерін өзгертпейді немесе салыстырмалы аз өзгергіштік тән;

ІІ.Негізгі бөлім
Санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердардың едәуір ақпараттық тобына ішек таяқшалары бактериялары жатады (ІТТБ). Оған жұқпалы ауруларды (тиф, дизентерия және т.б.), тағамнан улануды (Salmonella туысының кейбір бактериялары) туғызатын микроорганизмдер және адам мен жануарлардың ішегіндегі тұрақты қалыптысы – ішек таяқшасы (Escherichia) мен оның түрлері жатады. Ішек таяқшасы – барлық аталған микроорганизмдер ішінде санитарлық көрсеткіш болып есептеледі. Себебі, олардың қоршаған ортада өзгеріссіз сақталу мерзімі патогенді микроорганизмдердің тіршілік мерзімдерімен сәйкес келеді. Сонымен қатар, ішек таяқшаларын анықтау әдістері де тиімді болып табылады. Ішек таяқшалары тобының бактерияларының бөлек туыстарының санитарлық – көрсеткіштік мәні бірдей болмайды. Escherichia туысы бактерияларының тағам өнімдерінде, суда, топырақта, жабдықтарда табылуы бұл объектілердің жуық арада фекальді ластанудың болуының көрсеткіші. Ол үлкен санитарлық және эпидемиологиялық мәнге ие. Citrobacter мен Enterobacter туысының бактериялары едәуір ескі фекальді ластану көрсеткіші болып табылады. Сондықтан олардың санитарлық – көрсеткіштік мәні Escherichia туысының бактерияларына қарағанда төмен шамаға тең болады.
2.1 Санитарлы -көрсеткіштік микроорганизмдер
Бірінші топ санитарлы-көрсеткіштік микроорганизмдердің топтасуы (адам және жануарлар ішек микрофлорасы өкілдерінің фекальді ластануы):
1-ішек таяқшалары тобындағы бактериялар саны (ІТТБ);2-энтерококктар;
3-протей; 4-сульфитредуцирлеуші клостридиялар;5-термофилдер, 6-ішек бактериофагтары, 7-сальмонеллалар;8-бактероидтар, бифидо- және лактобактериялар;9-көкіріңді таяқша;10-Candida туыстастығының саңырауқұлақтары; 11-ацинетобактер.
Екінші топ (жоғары тыныс алу жолдарының комменсалдары, ауа-тамшылы ластану индикаторлары):
1-стрептококктар;
2-стафилококктар.
Үшінщі топ(өзін-өзі тазарту индикаторы — сыртқы ортада мекендеушілер):
1-протеолиттер;2-аммонификаторлар және нитрификаторлар;3-аэромоносалар және бделловибриондар;4-споралы микроорганизмдер;5- саңырауқұлақтар және актиномицеттер;6-целлюлозобактериял ар.

1-топтағы санитарлы-көрсеткіштік микроорганизмдер
Судың тағам өнімдерінің, топырақтың санитарлы бактериологиялық көрсеткіштерінің бақылауы бойынша әрекет етуі нормативті құжаттарда ІТТБ есебі ескерілген.
ІТТБ – унитарлы санитарлы –бактериологиялык және экологиялық ұғым бірақ токсономикалық емес .Бұл топ экологилық ерекшеліктері олардың индикаторлық тәуелдігін анықтайтын Echerica, Citrobacter, Enterо-bacter, Serratia,Klebsiella текті микроорганизмдермен ұсынылған.Асқазан таяқшалары тобы –грам теріс, спора түзбейтін, 24-48 сағ ішінде 37+-0,50 С қышқыл және газ түзіп глюкоза және лактозаны ірітетін , оксидазалы белсенділіксіз қысқа таяқшалар.Кей ресми құжаттарда (су, топырақ, тағам өнімдері бойынша) принципті мағынаға емес ІТТБ формулалары бар.

Эшерихиялар. Өзіне типтік түр E.coli қосатын жаңа фекальді ластану көрсеткіш. Eschichia тағамдық токси-коинфекциялық мүмкін себебі идентификация үшін лактозаның 44+-0,5 0 С ферменттік қабілеттілігін және цитоқұрамды орталарда өсуінің болмауын ескре отырып биохимиялық тесттерді қолданады. Судағы тұқым өкілдерін- термотолерантты колиқалыпты бактериялар , емдік саздардағы-фекалды колиқалыпты бактериялар ,тағам өнімдеріндегі –E.coli ретінде сипаттайды.
Клостридиялар. Clostridium perfringens-өзінің қабілеттері мен кемшіліктеріне ие басқа СКМО:
-адам асқазанында әрдайым табылады
-спора түзу есебінен сыртқы ортада ұзақ сақталады,
-осы бактерияларға жолдас болатын микрофлора құртушы әсер етеді
-споралар активті хлордың 1,2-1,7м\г су концентрациясына тұрақты.
Клостридиялар спораларын өсіріп тастауы үшін температуралық шок \15-20 мин бойы +78 0С қыздыру қажет. Мук –те 4.2.1018-01 ауыз суының санитарлы микробиологиялық талдауы бойынша судың темпера-туралық шок міндеті болып табылады.Осы СКМО титрін анықтау территория жағдаиын ағып жатқан сани-тарлы бақылауында кеңес беріледі. Сульфитредуциенттеуді клостриді суда табу тесттері Ресей АҚШ және т.б.елдер стандарттары қарастырады.
Термофилдер. Негізінен споралы, 55-65 0С өсуші СКМО толық тобы сыртқы ортада тіршілік етеді және компоспен және қимен ластану көрсеткіші қызметін атқарады. Қи мен компос шіріген кезде температура 600 С-қа дейін көтеріледі ,термофилдер күшті көбееді.Ластану дәрежесі туралы термофилдер дәрежесі айтады.Ресейде оларды топырақты зерттеу арқылы анықтайды. Концервтерде термиялық өңдеуде индикатор, әсіресе ыстық климатта сақтау жағдайларында.
Бактериофагтар - СКМО ретінде ішек таяқшалары бактериофагтар, колифагтар, салмонелла, шигелла фагтары қолданады. Олар осы фагтар бейімделген сәйкес бактериялары бар жерде анықтайды.Фагтар қоршаған ортада 9 айдай тірі қалады. Олар фекалді ластану көрсеткіші ретінде құнды фагтар ағын сулар-дан энтеровирустардікіндей жиілікпен бөлінген.Фагтарды Грация әдісімен табу қиын емес осылайша ақтаңдақ тәрізді бірліктерді есептейді.БОЕ\л САН Пин 2.1.4.1074-01,Ауыз суы. Орталықтандырылған жүйе ауыз су құбырындағы су сапасына гигиеналық талап қойылады . Сапасын анықтауда колифагтар және олардың болуын тексеру енгізілген.
2-топтағы санитарлы-көрсеткіштік микроорганизмдер
Стафилококктар – кеңінен таралған бактериялар тобы. Қоздырғыш топырақта, ауада таралады, көбінесе адамда болады және тері қабығының, жоғарғы тыныс алу жолдарының және ішектің сілемей қабығындағы дұрыс микрофлораның бөлігі болып табылады. Жиі жағдайда стафилококк тасымалдаушылар кездеседі. Ол спораларды құрмайды. Қоршаған ортада: жоғары температураға (кемінде 80 градус), күн сәулесіне, мұздатқанда, химиялық және дәрілік препараттарға тұрақты. Қайнатқан жағдайда бірден өледі, стафилококкты фенол және сутегі тотығы жоя алады. 60°C градус температурада бір сағат бойы сақталады.  Көбеюіне 37-40°C температура оңтайлы.Стафилококк жылдам бұзылатын тамақ өнімдерінде: крем кондитерлік өнімдер, көкөністер мен ет салаттары, сүт және сүт өнімдері, майға салынған балық консервілерінде, дайын тағамдарда болады. Бұл ретте өнімдердің органолептикалық қасиеттері (дәмі, түсі, иісі) өзгермейді.

Стрептококк (лат. Streptococcus)- Грам оң хемоорганотропты факультативты анаэробты аспороген туысының бактериялары. Терісі іріңдеп қабынған ( тілме) науқастан (1874 Бильрот ),іріңді аурумен сепсис болғанда (1879, Пастер) стрептококктарды табады. Стрептококктар:полиморфті,ұсақ кокктар,шар тәріздес,сопақша,жаңа бөленген дақылдарда кейде капсула тұзеді. Дақылдандыру: факультативті анаэробтар.Көмірсу,қан,сарысу қосыл-ған орталарда өседі. Жануарлар мен адамдардың паразиттері болып табылады. Көбінесе, ас қорыту және тыныс жолдарында, көп жағдайда ауыз және мұрын қуысында көптеп ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы
Санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы. Оларға қойылатын талаптар
Санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы. Оларға қойылатын талаптар.Санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері
1.Санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы. Оларға қойылатын талаптар.2.Санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері
1.санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы. оларға қойылатын талаптар. 2.санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері
1.санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы. оларға қойылатын талаптар. 2. Санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері
Санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы . Оларға қойылатын талаптар. Санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері
Санитарлық көрсеткіш микрооргагизмдердің сипаттамасы. Оларға қойылатын талаптар.Санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері
Кадрларды іріктеу процесі және сипаттамасы жайлы ақпарат
Психикалық аурулар сипаттамасы, ерешеліктері жайлы ақпарат
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь