Аудиторларды бағалау кезеңдері


Сапа аудитінің құқықтық (нормативтік) базасы (Аудит бойынша топты нысандау) ҚР СТ ИСО 190011-2002 стандарты аудит, аудит бағдарламасын басқару, сапа менеджменті жүйелерінің және/немесе қоршаған ортаны қорғау аудитін жүргізу қағидаларыі бойынша, сондай-ақ осы стандарт жұргізу кезіндегі аудиторлардың құзыреттілігі жөніндегі ұсыныстардан тұрады. Бұл сапа менеджменті жүйелеріне және/немесе қоршаған ортаны қорғаудың ішкі және/немесе сыртқы аудиттерін жүргізу және оларды басқару қажет ұйымдардың барлығына қатысты. Нормативтік сілтемелер Осы стандартта мына мемлекетік стандарттарға сілтемелер қолданылған: ҚР СТ ИСО 9000-2000 Сапа менеджментінің жүйелері. Негізгі ережелер және сөздік. ҚР СТ ИСО 9001-2001 Сапа менеджментінің жүйелері. Талаптар. ҚР СТ ГОСТ Р ИСО 14001-2000 Қоршаған ортаны басқару жүйелері. Талаптар және қолдану жөнінен ұсыныстар. Анықтамалар Осы стандарта ҚР СТ ИСО 9000 сәйкес терминдар мен анықтамалар қолданылады. Оларға қосымша осы стандартта мынадай термендер мен оның анықтамалары бекітілген: Аудит жоспары: «Орындағы» іс-әрекет және аудит жүргізуге келісім жазбасы. Аудит саласы: Аудит тереңдігі мен шектері. Ескерту – Аудит саласы өзіне ұйымның орналасқан жерін, ұйымдастыру құрылымын, іс-әрекет түрлерінің және үрдістерінң сипатамасын, сондай-ақ қажетті уақыт мерзімін көрсетуді қосады. Аудит бойынша топты нысандау Аудит жүргізу мүмкіндігі танылғаннан кейін аудит бойынша топты күту және аудит қағидаларына жету үшін қажетті құзіреттілікті есепке алып, оның басшысын тағайындау керек. Егер аудитті бір аудитор іске асырса, ол топ басшысының барлық міндеттерін атқару тиіс. 7 бөлім қажетті құзіреттілікті анықтау бойынша басшылықтардан тұрады және аудиторларды бағалаужөнінен үрдістерді көрсетеді. Аудит бойынша топтың саны мен құрамын анықтаған жағдайда келесілерді ескеру керек: - аудит мақсаты, сала, критерийлер, орналасқан жері және ұзақтығ; - аудит кешенді немесе бірлескен болып табылады; - мақсатқа жету үшін қажетті аудит бойынша тпотың қажетті құзіретттілігі; - заң, нормативтік, шарттық талатар және аккредиттеу/сертификаттау жөніндегі орандар талаптары; - мүдделер дауын болдырмау мақатында тексерілетін әрекеттен аудит бойынша топтың тәуелсіздігін қамтамасыз ету жөнінен талаптар; - аудит бойынша топтың тексерілетін ұйыммен тиімді ынтымақтастық және бірге жұмыс істеу мүкіндігі; - олардың өздерінің тәжірибелері арқылы немесе техникалық сарапшы көмегімен аудит тілі және ұйымның әлеуметтік және мадени құндылықтарын түсіну. Аудит бойынша топтың құзіреттілігін қамтамасыз ету үрдісі келесі кезеңдерден тұру керек: - аудит қағидаларына жету үшін қажетті білім мен тәжірибелерді; - аудит бойынша топқа талап етілетін білік пен тәжірибемен мүшелерді таңдау. Топты қажетті білікпен қамтамасыз ету үшін оған техникалық сарапшыны қосуға болады. Техникалық сарапшылар аудитор жетекшілігінде жұмыс істеу керек. Машықтанушылар аудит бойынша топқа қосыла алады, бірақ үкімсіз немесе басшылықсыз аудит жүргізу құқығына ие бола алмайды. Клиент пен тексеріленетін ұйым 4 бөлімде көрсетілген, аудит жүргізу қағидаларына негізделген қалыпты негізде топ мүшесін ауыстыруды талап етуге қақылы. Топ мүшесін ауыстыру үшін негіз, мысалы, мүдделер дауы (ол болып тексерілетін ұйымның бұрыңғы қызметкері немесе оған кеңес беру қызметін ұсынған тұлға) және дұрыс емес тәртіп болуы мүмкін.

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Стандарттау және биотехнология кафедрасы

СРО

 Аудиторларды бағалау кезеңдері

Орындаған: Қаржаубай Д.М.

Топ: СМ 213

Тексерген: Толеубекова С.С

Семей 2015

Сапа аудитінің құқықтық (нормативтік) базасы (Аудит бойынша топты нысандау)
ҚР СТ ИСО 190011-2002 стандарты аудит, аудит бағдарламасын басқару, сапа
менеджменті жүйелерінің жәненемесе қоршаған ортаны қорғау аудитін жүргізу
қағидаларыі бойынша, сондай-ақ осы стандарт жұргізу кезіндегі аудиторлардың
құзыреттілігі жөніндегі ұсыныстардан тұрады. Бұл сапа менеджменті
жүйелеріне жәненемесе қоршаған ортаны қорғаудың ішкі жәненемесе сыртқы
аудиттерін жүргізу және оларды басқару қажет ұйымдардың барлығына қатысты.
Нормативтік сілтемелер Осы стандартта мына мемлекетік стандарттарға
сілтемелер қолданылған: ҚР СТ ИСО 9000-2000 Сапа менеджментінің жүйелері.
Негізгі ережелер және сөздік. ҚР СТ ИСО 9001-2001 Сапа менеджментінің
жүйелері. Талаптар. ҚР СТ ГОСТ Р ИСО 14001-2000 Қоршаған ортаны басқару
жүйелері. Талаптар және қолдану жөнінен ұсыныстар. Анықтамалар Осы
стандарта ҚР СТ ИСО 9000 сәйкес терминдар мен анықтамалар қолданылады.
Оларға қосымша осы стандартта мынадай термендер мен оның анықтамалары
бекітілген: Аудит жоспары: Орындағы іс-әрекет және аудит жүргізуге
келісім жазбасы. Аудит саласы: Аудит тереңдігі мен шектері. Ескерту – Аудит
саласы өзіне ұйымның орналасқан жерін, ұйымдастыру құрылымын, іс-әрекет
түрлерінің және үрдістерінң сипатамасын, сондай-ақ қажетті уақыт мерзімін
көрсетуді қосады. Аудит бойынша топты нысандау Аудит жүргізу мүмкіндігі
танылғаннан кейін аудит бойынша топты күту және аудит қағидаларына жету
үшін қажетті құзіреттілікті есепке алып, оның басшысын тағайындау керек.
Егер аудитті бір аудитор іске асырса, ол топ басшысының барлық міндеттерін
атқару тиіс. 7 бөлім қажетті құзіреттілікті анықтау бойынша басшылықтардан
тұрады және аудиторларды бағалаужөнінен үрдістерді көрсетеді. Аудит бойынша
топтың саны мен құрамын анықтаған жағдайда келесілерді ескеру керек: -
аудит мақсаты, сала, критерийлер, орналасқан жері және ұзақтығ; - аудит
кешенді немесе бірлескен болып табылады; - мақсатқа жету үшін қажетті аудит
бойынша тпотың қажетті құзіретттілігі; - заң, нормативтік, шарттық талатар
және аккредиттеусертификаттау жөніндегі орандар талаптары; - мүдделер
дауын болдырмау мақатында тексерілетін әрекеттен аудит бойынша топтың
тәуелсіздігін қамтамасыз ету жөнінен талаптар; - аудит бойынша топтың
тексерілетін ұйыммен тиімді ынтымақтастық және бірге жұмыс істеу мүкіндігі;
- олардың өздерінің тәжірибелері арқылы немесе техникалық сарапшы көмегімен
аудит тілі және ұйымның әлеуметтік және мадени құндылықтарын түсіну. Аудит
бойынша топтың құзіреттілігін қамтамасыз ету үрдісі келесі кезеңдерден тұру
керек: - аудит қағидаларына жету үшін қажетті білім мен тәжірибелерді; -
аудит бойынша топқа талап етілетін білік пен тәжірибемен мүшелерді таңдау.
Топты қажетті білікпен қамтамасыз ету үшін оған техникалық сарапшыны қосуға
болады. Техникалық сарапшылар аудитор жетекшілігінде жұмыс істеу керек.
Машықтанушылар аудит бойынша топқа қосыла алады, бірақ үкімсіз немесе
басшылықсыз аудит жүргізу құқығына ие бола алмайды. Клиент пен
тексеріленетін ұйым 4 бөлімде көрсетілген, аудит жүргізу қағидаларына
негізделген қалыпты негізде топ мүшесін ауыстыруды талап етуге қақылы. Топ
мүшесін ауыстыру үшін негіз, мысалы, мүдделер дауы (ол болып тексерілетін
ұйымның бұрыңғы қызметкері немесе оған кеңес беру қызметін ұсынған тұлға)
және дұрыс емес тәртіп болуы мүмкін. Кез- келген негіз аудит бойынша топ
мүшелерін алмастыру жөнінен қандай да болсын шешім қабылдар алдында
клиентпен және тексеретін ұйыммен мәселені шешуі тиіс аудит бойынша топ
басшысына және аудит бағдарламасын басқаруға жауапты тұлғаларғп ұсынылуы
керек. тексерілетін ұйыммен алдын ала байланыс Тексерілуші ұйыммен алдын
ала байланыс ресми немесе ресми емес сипатта болуы және аудит бағдарламасын
басқаруғ а жауапты тұлғамен немесе аудит бойынша топ басшысымен анықталуы
керек. Алдын ала байланыс қағидаларыы: - тексеретін ұйым өкілдері мен
ақпарат алмасу арналарын анықтау; - құзіреттіліктерді анықтау; - аудит
кестесі және аудит бойынша топ құрамына қатысты ақпратпен қамтамасыз ету; -
жазбаларды қаса сәйкес құжаттарға қол жеткізугеталаптар; - орындағы
қауіпсіздік ережелерін анықтау; - аудитке келісімді рәсімдеу; - аудит
бойынша топты ілесетін тұлғалармен қамтамасыз ету қажеттігі туралы бекіткен
келісімге қол жеткізу. 1.2. Аудит түрлері Жүйе аудиті Сапа аудитінің
негізгі үш түрі бар: жүйенің аудиті, (өндіріс) аудиті және өнім аудиті, ары
қарай осы категориялардың әрқайсысы талқыланады. Диаграмма бұл түрлердің
арасындағы қарым-қатынасты көрсетеді. Диаграммада келтірілгендей, өнім
аудитін өзінен өзін жүргізе беруге болады. Ол өнімнің немесе қызметтің бір
немесе бірнеше түрлеріне бағытталған. Барлық үрдіс аудитін жүргізген кезде,
көбінесе белгілі уақытты өнім аудитіне бөледі, мұндай аудит үрдіс шығысында
алынған нәтижелерге бағытталған. Жүйе аудиті сапаны қамтамасыз ету ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Аудит даму кезеңдері
Аудиторлық тексеруді жоспарлау кезеңдері
Бағалау
Меркантилизм кезеңдері
Жас кезеңдері
Жүктілік кезеңдері
Мүлікті бағалау
Бағалау құны
Экономикалық теорияның даму кезеңдері
Палеолит кезеңдері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь