Аудиторларды бағалау кезеңдері

Сапа аудитінің құқықтық (нормативтік) базасы (Аудит бойынша топты нысандау) ҚР СТ ИСО 190011-2002 стандарты аудит, аудит бағдарламасын басқару, сапа менеджменті жүйелерінің және/немесе қоршаған ортаны қорғау аудитін жүргізу қағидаларыі бойынша, сондай-ақ осы стандарт жұргізу кезіндегі аудиторлардың құзыреттілігі жөніндегі ұсыныстардан тұрады. Бұл сапа менеджменті жүйелеріне және/немесе қоршаған ортаны қорғаудың ішкі және/немесе сыртқы аудиттерін жүргізу және оларды басқару қажет ұйымдардың барлығына қатысты. Нормативтік сілтемелер Осы стандартта мына мемлекетік стандарттарға сілтемелер қолданылған: ҚР СТ ИСО 9000-2000 Сапа менеджментінің жүйелері. Негізгі ережелер және сөздік. ҚР СТ ИСО 9001-2001 Сапа менеджментінің жүйелері. Талаптар. ҚР СТ ГОСТ Р ИСО 14001-2000 Қоршаған ортаны басқару жүйелері. Талаптар және қолдану жөнінен ұсыныстар. Анықтамалар Осы стандарта ҚР СТ ИСО 9000 сәйкес терминдар мен анықтамалар қолданылады. Оларға қосымша осы стандартта мынадай термендер мен оның анықтамалары бекітілген: Аудит жоспары: «Орындағы» іс-әрекет және аудит жүргізуге келісім жазбасы. Аудит саласы: Аудит тереңдігі мен шектері. Ескерту – Аудит саласы өзіне ұйымның орналасқан жерін, ұйымдастыру құрылымын, іс-әрекет түрлерінің және үрдістерінң сипатамасын, сондай-ақ қажетті уақыт мерзімін көрсетуді қосады. Аудит бойынша топты нысандау Аудит жүргізу мүмкіндігі танылғаннан кейін аудит бойынша топты күту және аудит қағидаларына жету үшін қажетті құзіреттілікті есепке алып, оның басшысын тағайындау керек. Егер аудитті бір аудитор іске асырса, ол топ басшысының барлық міндеттерін атқару тиіс. 7 бөлім қажетті құзіреттілікті анықтау бойынша басшылықтардан тұрады және аудиторларды бағалаужөнінен үрдістерді көрсетеді. Аудит бойынша топтың саны мен құрамын анықтаған жағдайда келесілерді ескеру керек: - аудит мақсаты, сала, критерийлер, орналасқан жері және ұзақтығ; - аудит кешенді немесе бірлескен болып табылады; - мақсатқа жету үшін қажетті аудит бойынша тпотың қажетті құзіретттілігі; - заң, нормативтік, шарттық талатар және аккредиттеу/сертификаттау жөніндегі орандар талаптары; - мүдделер дауын болдырмау мақатында тексерілетін әрекеттен аудит бойынша топтың тәуелсіздігін қамтамасыз ету жөнінен талаптар; - аудит бойынша топтың тексерілетін ұйыммен тиімді ынтымақтастық және бірге жұмыс істеу мүкіндігі; - олардың өздерінің тәжірибелері арқылы немесе техникалық сарапшы көмегімен аудит тілі және ұйымның әлеуметтік және мадени құндылықтарын түсіну. Аудит бойынша топтың құзіреттілігін қамтамасыз ету үрдісі келесі кезеңдерден тұру керек: - аудит қағидаларына жету үшін қажетті білім мен тәжірибелерді; - аудит бойынша топқа талап етілетін білік пен тәжірибемен мүшелерді таңдау. Топты қажетті білікпен қамтамасыз ету үшін оған техникалық сарапшыны қосуға болады. Техникалық сарапшылар аудитор жетекшілігінде жұмыс істеу керек. Машықтанушылар аудит бойынша топқа қосыла алады, бірақ үкімсіз немесе басшылықсыз аудит жүргізу құқығына ие бола алмайды. Клиент пен тексеріленетін ұйым 4 бөлімде көрсетілген, аудит жүргізу қағидаларына негізделген қалыпты негізде топ мүшесін ауыстыруды талап етуге қақылы. Топ мүшесін ауыстыру үшін негіз, мысалы, мүдделер дауы (ол болып тексерілетін ұйымның бұрыңғы қызметкері немесе оған кеңес беру қызметін ұсынған тұлға) және дұрыс емес тәртіп болуы мүмкін.
    
    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІСЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫМЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ«Стандарттау және биотехнология» кафедрасыСРО Аудиторларды бағалау кезеңдеріОрындаған: Қаржаубай ... СМ ... ... ... 2015Сапа аудитінің құқықтық (нормативтік) базасы (Аудит бойынша топты нысандау)ҚР СТ ИСО ... ... ... ... бағдарламасын басқару, сапаменеджменті жүйелерінің және/немесе қоршаған ортаны қорғау аудитін жүргізуқағидаларыі ... ... осы ... ... кезіндегі аудиторлардыңқұзыреттілігі жөніндегі  ұсыныстардан  тұрады.  Бұл  сапа  ... ... ... ... ... ішкі ... сыртқыаудиттерін жүргізу және оларды басқару қажет ұйымдардың барлығына қатысты.Нормативтік сілтемелер Осы стандартта  мына  ...  ... ... ҚР СТ ИСО ... Сапа менеджментінің жүйелері.Негізгі ережелер және ... ҚР СТ ИСО ... Сапа ... ... ҚР СТ ГОСТ Р ИСО ... Қоршаған ортаны басқаружүйелері. Талаптар және ... ...  ...  ...  Осыстандарта ҚР СТ ИСО 9000 ... ... мен ... ... ... осы стандартта мынадай термендер мен оның анықтамаларыбекітілген: Аудит жоспары: «Орындағы» ... және ...  ... ... ... саласы: Аудит тереңдігі мен шектері. Ескерту – Аудитсаласы өзіне ұйымның орналасқан жерін, ... ... ... және ... ... сондай-ақ қажетті уақыт мерзімінкөрсетуді қосады. Аудит бойынша топты нысандау Аудит жүргізу ... ... ... ... ... күту және ... қағидаларына жетуүшін қажетті құзіреттілікті есепке алып, оның ... ... ... ... бір аудитор іске асырса, ол топ басшысының ... ... ... 7 ... ... ... анықтау бойынша басшылықтардантұрады және аудиторларды бағалаужөнінен үрдістерді көрсетеді. Аудит бойыншатоптың саны мен құрамын анықтаған ... ... ... ... ... ... ... критерийлер, орналасқан жері және ұзақтығ; - аудиткешенді немесе ... ... ... - ... жету үшін қажетті аудитбойынша тпотың қажетті құзіретттілігі; - заң, нормативтік, шарттық талатаржәне ... ... ... ... - ... болдырмау мақатында тексерілетін әрекеттен аудит ... ... ... ету ... талаптар; - аудит бойынша топтыңтексерілетін ұйыммен тиімді ынтымақтастық және ... ... ... ... ... өздерінің тәжірибелері арқылы немесе техникалық сарапшы көмегіменаудит тілі және ұйымның әлеуметтік және ... ... ... Аудитбойынша топтың құзіреттілігін қамтамасыз ету үрдісі келесі кезеңдерден тұрукерек: - аудит қағидаларына жету үшін ... ... мен ... ... ... ... ... етілетін білік пен тәжірибемен мүшелерді таңдау.Топты қажетті білікпен қамтамасыз ету үшін оған ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істеу керек.Машықтанушылар аудит ... ... ... ... бірақ үкімсіз немесебасшылықсыз аудит жүргізу  ...  ие  бола  ...  ...  ... ұйым 4 ... ... аудит жүргізу қағидаларынанегізделген қалыпты негізде топ мүшесін ауыстыруды талап етуге қақылы. Топмүшесін ауыстыру үшін ... ... ... дауы (ол ... тексерілетінұйымның бұрыңғы қызметкері немесе оған кеңес беру ... ... ... ... емес ... ... мүмкін. Кез- келген негіз аудит бойынша ... ... ... ... да болсын шешім қабылдар  ... және ... ... ... ... тиіс ... ... топбасшысына және аудит бағдарламасын басқаруға жауапты ... ... ... ... ... ала байланыс Тексерілуші ұйыммен алдынала ... ... ... ресми емес сипатта болуы және аудит бағдарламасынбасқаруғ а жауапты тұлғамен немесе аудит ... топ ... ... ... ала ... ... - тексеретін ұйым өкілдері менақпарат алмасу арналарын анықтау; - ... ... - ... және ... ... топ құрамына қатысты ақпратпен қамтамасыз ету; -жазбаларды қаса сәйкес ... қол ...  -  ... ... ... - аудитке келісімді рәсімдеу; - аудитбойынша ... ... ... ... ету ... ... бекіткенкелісімге қол жеткізу. 1.2. Аудит ... Жүйе ... Сапа ... үш түрі бар: ... ... (өндіріс) аудиті және өнім аудиті, арықарай осы категориялардың әрқайсысы талқыланады. Диаграмма бұл ... ... ... ... ...  ... өзінен өзін жүргізе беруге болады. Ол өнімнің немесе қызметтің бірнемесе бірнеше ... ... ... үрдіс аудитін жүргізген кезде,көбінесе белгілі уақытты өнім ... ... ... ... ... ... нәтижелерге бағытталған. Жүйе аудиті сапаны қамтамасыз ету ... ... ... ...  ...  және  өнімді  шығарубағдарламасы немесе қызмет көрсетуге бағытталған. Жүйе ... ... ... кіреді. Мұнда өнім аудитіне аз уақыт жұмсау ... ... ...  ...  ...  ...  пәні(мақсаты) оның масштабымен анықталады. Кез-келген аудитке қажетті ... ... ... – бір ... және ... ... көп емес. Нақтыаудитті орындауға қажетті аудиторлардың  ...  оның  ... ... аумағының үлкендігі мен оның тереңдігіне байланысты)байланысты. ... ... ... барлық аспектілерін қамту үшін біраудитор жеткіліксіз болып жатады, ал төрт ... ... ... ... ... ... ... аудитін жүргізу үшін екіүш аудиторлардың ... ... ... ... Жүйе ... Бұл көп еңбектіталап ететін және өте ... ... Ол, ... екі ... бес ... ... мүмкін. Сапа басқару жүйесі жүзеге асырылып жатыр ма және ... ... ... ... ... сай ... ... негізінде анықтау үшін жүргізіледі. Жүйе аудиті сыртқы және ... ... Жүйе ... үшін ... мен ... анықтап алу керек.Жүйенің толық аудитін жүргізу үшін екі үш ... ... ... ... ... жүйе үшін ... санын, әдетте жылдық аудит кестесінқұрған кезде белгілейді. Жүйе аудиті жаңа ... ... үшін ... ... ... ... ... шарт ретінде жүргізілуі мүмкін.Келісім-шарт ... ... ...... ... ... қабілетін бағалау, сонымен қатар, жеткізушіге тауар немесе қызметтіөндіруге қажетті көмектің керек не керек еместігін ... Бұл ... ... шолу ... ... берілмей жүргізіледі. Жаңажеткізушіні қабылдағаннан ... ... ... кең ... аудиттержүргізіледі, олар сатушының немес жеткізушінің сапасын тексеру ретіндеқарастырылады. Өнім ... әсер ... ... ... өзгерістерболған кезде, жүйенің аудиті жүргізіледі, оларды көбінесе сапа ... ... деп ... Бұл ... түрі өнім ... нашарлаған кезденемесе ұйымды басқару өзгерістері кезінде қажет. Ескерту: Жеткізуші ғанаинспекцияланады, ... ... ... инспекцияланбайды. Егер  компаниятұтынушы аудитінің объекті болса, ол бұл ... ... ... ... Жүйе ... ... және ... бойынша үрдіс және өнім аудитіненасып түседі, ол сапа жүйесі ... ... ... элементтерін зерттеп,оның өнім мен қызметке әсер етуін қарастырады. Аудит жүргізудің қағидаларыіАудит ... ... ... қатарын жетекшілікке алу керек. Олараудитті негізінде ... ...  ...  алатын  ақпаратпенқамтамасыз ете отырып менеджмент және ... ... дем ... ... ... аспабы ете алады. Осы қағидаларыді қатаң сақтау аудит нәтижесібойынша объективті қортындылардың алғы шарты болып табылады, ... ... ... ... ... ... ... ұқсас жағдайларда дәлсондай қортынды жасайды. ... ... ... ... ... а) ... тәртіп – кәсіпшіліктің негізі. Аудит жүргізуде сенімділік,адалдық, құпиялық және кішіпейілділік өте маңызды. б) ...... дәл ... ... ... міндетеме. Аудиттердің байқаулары, аудитнәтижелері бойынша қорытындылар және жазбалар аудит бойынша іс-әрекеттердідұрыс және дәл ... ... ... ... ... кінараттар,шешілмеген проблемалар мен дау- дамайлар есепте ... в) ...... ... ... ... пен ... ой. Аудиторлардыңкәсіптік сақтығына орындалатын тапсырмалардың маңыздылығы және клиентер менбасқа да қызығушы талаптардың сенімі ... ... ... маңыздыалғы шарт болып табылады. Аудит тәуелсіз және ... ... ... және ... аудит  жүргізуді  мынадай  қағидаларымен  ...  ...... ... ... мен ... ... өздерінің іс-әрекеттерінде тәуелсіз және мүдделі алдын алуларымен дау-дамайлардан тәуелсіз. Аудиторлар бақылау мен қорытындылар негізіндекуәліктендірудің ғана ... ... ету ... ... барлықүрдісінің барысында объективті пікірді ұсынады. д) Куәлік – жүйелі аудитүрдісінде сенімді және шығарылатын ... жету үшін ... ... ... тексеріледі. Ол бар ақпараттарды талдауға негізделеді, себеюіаудит ... ... ...  ...  ...  ...  ... сәйкес пайдалану аудит  қортындысын  жасағанда  болатынсенімділікпен  ...  ...  ...  ...  ... ... сапа жөніндегі ғылымның жаңа ... ... және ... ... ... ... Кәсіби ұйымдарменASQC араласу, аудитор үшін ... ... ... ... ... ... ... біліп отыру үшін, сапа саласындағы білімін ... алу, оны ... және ... ... ... келешекке қадам жасау. Бұл барлық ... ... ... ... ... бар ... ... 
    
   

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Аудит жалпылама түсінік; пайда болуы; мәні және түрлері35 бет
Аудит негіздері пәнінен әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулар20 бет
Аудит пәніне қысқаша лекциялар жинағы56 бет
Аудит стандарттары және аудитордың кәсіби этикасы25 бет
Аудит субъектілері және құқықтық негіздері32 бет
Аудитордың жұмыс құжаттары28 бет
Аудиторлық істің этикалық құқықтық механизмдері26 бет
Аудиттің заңды жауапкершілігі мен оны құқықтық реттеу30 бет
Аудиттің мәні, мақсаттары, міндеттері және маңызы28 бет
Аудиттің стандарттары және аудиторлардың кәсіби этикасы30 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь