Баға, баға жасау туралы

1 Баға түрлері, жіктелуі. 3
2 Баға жүйесі, негізгі белгілері . 6
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 10
Бірқатар экономикалық белгілерге қарай бағалардың бірнеше жіктеулері бар:
А) Бағаны қою объектісіне қарай материалдық өнімге және қызметтерге қойылатын бағалар болады. Материалдық өнімдерге қойылатын бағалар түрлері:
А.1. Өнеркәсіп өніміне көтерме бағалар – бұл меншік формаға тәуелсіз өнеркәсіп кәсіпорындарының, фирмаларының, ұйымдарының тауарлары ірі көлемде сатылатын, және сатып алынатын бағалар. Көбінесе, бұл бағамен тауарды әртүрлі делдалдар сатып алады. Көтерме бағалардың екі түрі бар: кәсіпорынның көтерме бағасы (сату бағасы) және өнеркәсіптің сату бағасы.
Кәсіпорынның көтерме бағасы – бұл кәсіпорын шығындарының осы кәсіпорынға қажет қалыпты пайданың, жанама салықтардың қосындысы. Қалыпты пайда – бұл кәсіпорынның ұдайы өндірісін қамтамасыз ететін ақша мөлшері. Пайда нормасы көптеген факторларға тәуелді болады. Кәсіпорынның көтерме бағасына қарай кәсіпорын қызметінің негізгі құндық көрсеткіштері талдауға салынады, жоспарланады және есептелінеді. Кәсіпорынның көтерме бағасының ерекше түрі – трансфертты бағалар – кәсіпорын, фирма ішіндегі бөлімшелер арасында қолданылатын баға деңгейі.
Өнеркәсіптің көтерме бағасы деп тұтынушы кәсіпорындар, ұйымдар жабдықтау –сату (көтерме сауда) ұйымдарынан тауарды сатып алатын бағаларды айтамыз. Бұл кәсіпорынның көтерме бағасының құрамына, сондай-ақ, жабдықтау-сату ұйымының шығындары, пайдасы және ол төлейтін салықтар қосылады. Бұл бағалар өткізу өрісімен тығыз байланыста болады. Өнеркәсіптің көтерме бағасының ерекше түрі ретінде биржалық келісімдер немесе тауар бағасын көрсетуге болады. Ол биржадағы котировкаларға, жеткізу ара-қашықтығына, шегерім мен қосылымдарға, тауар сапасына, санына қарай қалыптасады.
1. Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында: ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы, Астана, 2005 жылғы 18 ақпан. – Алматы: Жеті жарғы, 2005.
2. Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында: ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы, Астана, 2006 жылғы 1 наурыз. – Егемен Қазақстан, 2 наурыз 2006.
3. Қазақстанның бәсеке қабілеттілігі, экономиканың бәсеке қабілеттілігі, ұлттың бәсеке қабілеттілігі: ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. – Егемен Қазақстан, 19 наурыз 2004.
4. Назарбаев Н. Ә. Жаңа заман – жаңа экономика. – Егемен Қазақстан, 16 желтоқсан, 2004.
5. Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейінгі дамуының стратегиялық жоспары: ҚР Президентінің бұйрығымен бекітілген, 2001 жылғы 4 желтоқсан, № 735. - Астана, 2001.
6. Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған индустриалды - инновациялық даму стратегиясы. – ҚР Президенті мен ҚР Үкіметінің актілер жинағы, № 30, 2002.
    
    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫБІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІСЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫМЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІИнженерлік - технологиялық факультетіТФ және ЖЭ кафедрасыСӨЖТақырыбы:Баға және баға ... ... ... ... ... :1 Баға ... жіктелуі.	32 Баға жүйесі, негізгі белгілері .	6Пайдаланылған әдебиеттер тізімі	101 Баға ... ... ... ... ... ... бірнеше жіктеулері бар: А) Бағаны қою объектісіне қарай ... ... және ... қойылатын бағалар болады. Материалдық өнімдерге қойылатын бағалар түрлері: А.1. Өнеркәсіп өніміне ... ... - бұл ... ... ... өнеркәсіп кәсіпорындарының, фирмаларының, ұйымдарының тауарлары ірі көлемде сатылатын, және ... ... ... ... бұл бағамен тауарды әртүрлі делдалдар сатып алады. Көтерме бағалардың екі түрі бар: ... ... ... ... ... және өнеркәсіптің сату бағасы. Кәсіпорынның көтерме бағасы - бұл ... ... осы ... қажет қалыпты пайданың, жанама салықтардың қосындысы. Қалыпты ... - бұл ... ... ... ... ететін ақша мөлшері. Пайда нормасы көптеген факторларға тәуелді болады. Кәсіпорынның көтерме бағасына қарай кәсіпорын қызметінің негізгі құндық ... ... ... ... және ... Кәсіпорынның көтерме бағасының ерекше түрі - трансфертты бағалар - кәсіпорын, ... ... ... ... ... баға ... Өнеркәсіптің көтерме бағасы деп тұтынушы кәсіпорындар, ұйымдар ... - сату ... ... ... ... сатып алатын бағаларды айтамыз. Бұл кәсіпорынның көтерме бағасының құрамына, сондай-ақ, жабдықтау-сату ... ... ... және ол ... ... ... Бұл бағалар өткізу өрісімен тығыз байланыста болады. Өнеркәсіптің көтерме бағасының ерекше түрі ... ... ... ... тауар бағасын көрсетуге болады. Ол биржадағы котировкаларға, жеткізу ара-қашықтығына, шегерім мен ... ... ... санына қарай қалыптасады. А.2. Құрылыс тауарларының бағалары - үш түрі бар: 1. ... ... ... құн (әр ... ... кететін шекті шығындар; 2. прейскурантты баға - типтік құрылыс объектісінің соңғы ... ... ... ... шығындар деңгейі; 3. келісімдік баға - тапсырыс беруші мен орындаушы ... ... ... ... А.3. Сатып алу бағалары - ауылшаруашылық өнімді сату бағалары. Бұл бағалар бойынша баға ... ... және қала ... ... ... мәселесі үлкен орын алады. Бұл жерде ауылшаруашылық өнімнің жылына бір рет өткізілуін есебке алу ... ... ... осы мәселеге аса зор көңіл бөліну керек (субвенциялар, жеңілдетілген несиелер, материалдық-техникалық көмек және т.с.с.). А.4. Бөлшек сауда бағалары - ... ... ... ... ... ... өрісінен тұтыну өрісіне ауысады. Бұл бағаны анықтау үшін өнеркәсіптің көтерме ... ... ... ... және салықтары қосылады. Б. Қызметтерге қойылатын бағаларды тарифтер деп атайды. Олар транспортты, коммуналды, тұрмысты болып бөлінеді. Б.1. Транспорттық тарифтер - ... ... ... ... төлем мөлшері. Құрамына транспорттық ұйымның шығындары, пайдасы және ҚҚС ... ... екі ... ... ... ... үшін және ... үшін. Б.2. Коммуналдытарифтер - отын, жылу, су, канализация, газ, ... ... Б.3. ... - ... ... ... В. Қызмететуөрісінеқарай - әлемдік, біріңғаймемлекеттік (немесебелбеулі) жәнеаймақтық (зональды, жергілікті) бағаларболады. Г. Тұтынушыжүктердіжеткізубойыншатранспорттықшығындардытөлеутәртібінеқарай - өнімдішығаруорнындағыбаға ... ... ... ... ... ... базистікнүктенегізіндеанықталатынбағалар (фирмаәртүрлігеографиялықнүктелердебіртауарғабазистікбағатағайындайды, сондаісжүзіндегібағаныанықтауүшінеңжақыннүктедегібазистікбағағатұтынушығажеткізушығындарынқосады). Д. Бағаныорнатутәртібінеқарайеркінжәнереттелетінжәнетіркелгенбағаларболады. Д.1. Еркінбағаларсұранысжәнеұсынысықпалыныңнегізіндеқалыптасады. Д.2. Реттелетінбағалар - олардасұраныспенұсынысқанегізделеді, бірақмемлекеттікоргандардыңықпалынадатәуелдіболады (экономикалық (несие, кеден, салық, ... ... ... ... бағаныөзгертудіңшектікоэффициенттері, шектібағаларментарифтеренгізу) реттеу. Д.3. Тіркелгенбағалар - мемлекеттікелейорнататынбағалар (прейскурантты, , бағалардытіркеу). Е. Тауардыңжаңаболудәрежесінеқарайжаңатауарларбағаларыжәненарықтаұзақсатылатынтауарбағаларыболады. Е.1. Жаңатауарға бағасы, ... ... ... ... ... ... ... - ауыспалы (скользящая) немесетүсіпбаражатқанбағалар (сұраныспенұсынысара-қатысынатәуелділік), ұзақмерзімдібаға (жаппайалынатынтауарүшін), нарықтыңтұтынушылықсегментінеарналғанбағалар (әртүрлісегменттергеәртүрлібағақолдану), икемдібағалар (сатушыөзітезарадаөзгертеалатынбағалар), артықшылығыбарбағалар (үлесі 70-80 % болатынкомпанияларбағаларынтүсіреалады), ендішығарылмайтынөнімдергебағалар (берілгентауарлардамұқтажтұтынушыларғаарналған), ... ... ... ... ... Ж) ... ... айналымын қамтамасыз етуге қарай экспортты және импортты бағалар болады. Бұлбағаларәлемдікбағалардеңгейінетәуелдіболады. Бұл жерде тауарды тасымалдау шығындарын өтеуге байланысты (франкировкаға) әртүрлі ... ... ... жеткізу станциясы - тауар бағасына оны вагоннан шығаруға дейін болған транспорттық шығындар кіреді.Франко-жіберу станциясы - тауар ... ... ... ... ... ... шығындар кіреді, кейінгі шығындар бағадан тыс төленеді. Франко - қай ... ... ... ... төленетінін көрсетеді. З) Есебке алу және статистикада қолданылатын бағалар ... ... ... ... үшін ... бағалар индексы, ағымдағы, орташа бағалар, салыстырылатын және өзгеріссіз бағалар жатады. И) Ғылыми-зерттеу ұйымдарында, сондай-ақ, ... ... және ... ... ... қолданылады. 2 Баға жүйесі, негізгі белгілері .Барлық баға түрлері бір-бірімен тығыз байланыста болып, біріңғай жүйені құрайды. ... ... ... ... ... транспорт тарифтерінатауғаболады. Бұлнегізгібөліктерөзкезегіндебірнешеішкібөліктергебөлінеді. Бағалар жүйесіндегі байланыстар сұйықтықтар бар кеңдіктердің қосылуы ... ... яғни бір баға ... ... өз ... ... ... түрлеріне, бөліктеріне тізбек бойынша әсер етеді. Баға жүйесінде ... ... ... ... ... ... ... алады (отын-энергетикалық сала, металлургия, ауылшаруашылықтағы сатып алу бағалары). Бағалар тек тура әсер етпей, сондай-ақ кері әсер де алады, мысалы, отын ... ... ... өсуі, берілген салаға қажет техниканың, материалдардың қымбаттануына әкелуі мүмкін. Жоспарлы экономикада берілген салалардың ... ... ... ... ... ... ... шектеулер), қазір жағдай басқаша. Біріңғай жүйеге кіретін бағалардың өзара байланыстылығы, тәуелділігі келесі жағдайлармен айқындалады: 1.Барлық бағалар ... ... ... ... яғни құн, сұраныс, ұсыныс заңдарына негізделіп. 2.Барлық кәсіпорындар, фирмалар, ұйымдар өзара байланысқан, ... ... бәрі де ... ... ... құрайды. Байланыстүрлері: өндірістік, экономикалық, технологиялықжәнет.б. Дегенмен, бағалардың өзара байланыстылығы жеке баға түрлерінің және топтарының дербес, өздігінен өзгеруін, қозғалысын жоқ ... ... оған ... бола ... ... жүйесі олар қызмет ететін экономикалық ортамен өте тығыз байланыста болады. Бағалар ... ... ... ... құрылымы, бағалар динамикасы сияқты көрсеткіштермен сипатталады. Баға жасау үшін ... ... және ... ... ... үшін ... ... қажет. Бұлақпаратқатауаржәненарықтуралы, бәсекежәнеүкіметсаясатыжөнінде, өндірісжәнешығындартуралы, тауарсатукөлемдері мен пайдадеңгейіжөніндеақпаратжатады.Пайдаланылған әдебиеттер тізімі* Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару ... ҚР ... ... ... Жолдауы, Астана, 2005 жылғы 18 ақпан. - Алматы: Жеті ... 2005.* ... өз ... жаңа серпіліс жасау қарсаңында: ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы, Астана, 2006 жылғы 1 наурыз. - ... ... 2 ... 2006.* ... бәсеке қабілеттілігі, экономиканың бәсеке қабілеттілігі, ұлттың бәсеке қабілеттілігі: ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. - ... ... 19 ... 2004.* Назарбаев Н. Ә. Жаңа заман - жаңа ... - ... ... 16 ... 2004.* ... ... 2010 ... дейінгі дамуының стратегиялық жоспары: ҚР Президентінің бұйрығымен бекітілген, 2001 жылғы 4 желтоқсан, № 735. - Астана, 2001.* Қазақстан Республикасының ... ... ... ... - ... даму стратегиясы. - ҚР Президенті мен ҚР Үкіметінің ... ... № 30, 2002. 
    
   

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Баға жасау7 бет
Баға жасау саясаты6 бет
Баға және баға жасау13 бет
Баға және баға жасау жайлы ақпарат31 бет
Баға және баға жасау жайлы мәлімет10 бет
Баға және баға жасау процесі жайлы12 бет
Баға және баға жасау туралы7 бет
Баға және баға жасау туралы ақпарат9 бет
Баға және баға жасау туралы мәлімет3 бет
Баға, баға белгілеу және баға жасау8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь