Байланыстырғыш заттар және оның жіктелуі, қолданылуы мен қасиеттері, ерекшеліктері

І Кіріспе
1.1. БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР. АУАДА ҚАТАТЫН БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР.
1.2. ГИДРАВЛИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР.
1.3. ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР

ІІ Негізгі бөлім
2.1. ГИПСТІ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР НЕГІЗІНДЕГІ БЕТОНДАР ҚАСИЕТІНЕ МИНЕРАЛДЫ ТОЛТЫРҒЫШТАРДЫҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 2.2 Ауа әгі, өндіру технологиясы, түрлері, қасиеттері, қолданылуы.
ІІІ Қорытынды.
БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР. Гипсті және ангидритті байланыстырғыш заттар. Номенклатурасы және классификациясы. Оларды өндіруге қолданылатын шикізаттық материалдар. Гипстік байланыстырғыштар, модификциялық құрамына байланысты олардың бета және альфа кальий сульфаты негізіндегі түрлері, Өнеркәсіп қалдықтары мен табиғи шикізаттан өндірілген гипстің физико-химиялық негізгі мен өндіру әдістері. Гипсті байланыстырғыштарды өндіру барысындағы технологиялық процестердің автоматтандырылуы жэне механизациялануы туралы негізгі мәліметтер. Өндірісті бақылау. Зауыттағы еңбекті және қоршаған ортаны қорғау. Бета, альфа модификациясы, гипсті байланыстырғыштардың қатаюы мен байланысуы. Ле Шателье, М.А. Байков жэне т.б. қатаю теориялары. Осы саладағы жаңа зерттеулер. Ауалық қүрылыс әгі. Номенклатура және классификациясы. Шикізат олардың химиялық қүрамы мен физикалық қасиеттерін бағалау. Өндірістің технологиялық схемасы. Әктің өнгуі және осы процестің физико-химиялық негіді Сөнген әктің ауада корбанаттанып қатуы. Сөнбеген әктің гидратты қатаюы. Автоклавтағы термоылғалды өңдеу негізіндегі әкті кремнеземисті композициялардың силикатты қатаюының теориясы. Автоклавта қатайған қүрылыс материалдар мен бұйымдар өндірісінде әктің қолданылуы. Магнезиалды байланыстырғыш заттар. Номенклатура жэне классификациясы. Каустикалық магнезит пен доламитті өндірудегі шикізатттар, оларға қойылатын талаптар. Магнезиалды байланыстырғыш түзуші ретінде магнезиалды түздың сулы ертінділері. Қатаю теориясы, кұрылыс қасиеттері және қолдану салалары.

ГИДРАВЛИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР. Гидравикалық әк. Гидравикалық модуль бойЫнша гидравикалық әктің классификациялануы. Шикізат түрлері жэне күйдіру принципттерінің химиялық жэне минералогиялық құрамға тәуелділігі. РоманЦемент Химиялық және минералогиялық қүрамы. Шикізаттық жэне өндірІстік негіздері. Қатаю теориясы. Қүрылыстық қасиеттері жэне қолданылу аясы. Портландцемент Анықтамасы, құрамы мен классификациясы. Клинкердің химиялық және минералогиялық құрамы. Модуль, коэффициент және минералогиялық қүрамы бойынша клинкердің сипатамасы.
1. Будников П.П. Гипс, его исследование и применение.–М.: Стройиздат, 1973.- 280 с.
2. Волженский А.В., Роговой М.И., Стамбулко В.И. Гипсоцементные и гипсошлаковые вяжущие и изделия. – М.: Стройиздат, 1970.- 263 с.
    
    Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым МинистрлігіСемей қаласының Шәкәрім атындағы Мемелекеттік УниверситетіСӨЖ Тақырыбы: Байланыстырғыш заттар және оның ...          ... мен ... ерекшеліктері.Орындаған: Байгаскин.Е.Н.Тобы: СТ-409Тексерген: Уркинбаева Ж.И.Семей.2015 жыл.Жоспар: І Кіріспе 1.1. БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР. АУАДА ҚАТАТЫН БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР.1.2. ГИДРАВЛИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР.1.3. ... ... ... ... бөлім 2.1. ГИПСТІ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР НЕГІЗІНДЕГІ БЕТОНДАР ҚАСИЕТІНЕ МИНЕРАЛДЫ ТОЛТЫРҒЫШТАРДЫҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ                                                    2.2 Ауа әгі, ... ... ... қасиеттері, қолданылуы.ІІІ Қорытынды. БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР. АУАДА ҚАТАТЫН БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР. ... және ... ... ... ... және классификациясы. Оларды өндіруге қолданылатын шикізаттық материалдар. Гипстік байланыстырғыштар, модификциялық құрамына байланысты олардың бета және альфа ... ... ... ... ... қалдықтары мен табиғи шикізаттан өндірілген гипстің физико-химиялық негізгі мен ... ... ... ... ... барысындағы технологиялық процестердің автоматтандырылуы жэне механизациялануы туралы негізгі мәліметтер. Өндірісті бақылау. Зауыттағы еңбекті және қоршаған ортаны қорғау. Бета, альфа модификациясы, ... ... ... мен ... Ле ... М.А. ... жэне т.б. ... теориялары. Осы саладағы жаңа зерттеулер. Ауалық қүрылыс әгі. Номенклатура және классификациясы. Шикізат олардың химиялық қүрамы мен ... ... ... ... ... ... ... өнгуі және осы процестің физико-химиялық негіді Сөнген әктің ... ... ... ... әктің гидратты қатаюы. Автоклавтағы термоылғалды өңдеу негізіндегі әкті кремнеземисті композициялардың силикатты қатаюының теориясы. Автоклавта қатайған қүрылыс материалдар мен бұйымдар ... ... ... ... ... заттар. Номенклатура жэне классификациясы. Каустикалық магнезит пен доламитті өндірудегі ... ... ... ... ... ... ... ретінде магнезиалды түздың сулы ертінділері. Қатаю теориясы, кұрылыс қасиеттері және ... ... ... ... ...                   ... әк. Гидравикалық модуль бойЫнша гидравикалық әктің классификациялануы. Шикізат түрлері жэне күйдіру принципттерінің химиялық жэне ... ... ... ... ... және ... қүрамы. Шикізаттық жэне өндірІстік негіздері. Қатаю теориясы. Қүрылыстық ... жэне ... ... ... ... құрамы мен классификациясы. Клинкердің химиялық және минералогиялық құрамы. Модуль, коэффициент және ... ... ... ... ... ... ылғалды, қүрғақ Жэне аралас тэсілдермен өндіру. Олардың ... мен ... ... ... ... ... шикізат қасиеттері мен жанармай түріне тәуелділігі. Күйдіру. ... ... ... және ... ... мен ... ... түптері. Клинкерді айналмалы және шахталық пештерде күйдіру кезіндегі процестер. Портландцементтің байланысуының және қатаюының физико-химиялық негіздері Цемент минералдарының гидролизденуі мен ... ... ... ... ... ... түзілуі (Ле Шателье, Михааэлис, А.А. Байков және т.б теориялары). Портландцнменттің фізика-техникалық қасиеттері. Шынайы тығыздығы, ... ... ... Су ... жэне ... орташа қоюлығы. Байланысу мерзімдері. Көлем өзгеруінің біркелкілігі Байланыстырғыштың берілген массасының жоғарлығына байланысты цемент ... ... ... салдары. Цементтің активтілігі, беріктігі және маркалары, олардың стандарт бойынша анықтау. Цемент беріктігінің минералогиялық құрамына, ұсақтау жағыдайына, су мен цементтің араласу ... ... ... ... ... ... мен үзақтығына, қоспа жән' басқа факторларға тэуелділігі. Ылғалдылықтың ... ... ... ... ... мен ... ... мен ылғалдауды алмастырудың цемент тасының қасиеттеріне ықпалы.Цемент ... ... ... ... ... ... каррозиясы. Каррозияның тұзды формасы. Аязға төзімділігі және он цементтің минералогиялық ... мен ... ... ... ... түрлері Тез қатаятын, пластифицирленген және гидрофобты цементтер. Сульфатқа төзімді, ақ жэне түрлі түсті цементтер. Атомобиль жолдарының ... ... ... ... ... микротолтырғышты портландцемент. Оларды өндіру ерекшеліктері. Қүрылыстық қасиеттері мен пайдалану салалары. Активті минералды қоспалар мен ... ... ... ... ... классификациясы мен номенклатурасы. Табиғи жэне жасанды қоспалар. Пуццолан-портландцемент жэне оны өндіру. Қатаюы мен ... ... ... мен ... Әк -пуццоланды цемент. Олардың түрлері. Шикізаттар мен өндіру әдістері. Қатаю теориясы мен қасиеттері. Қолданылу аясы және ... ... ... 6. ... мен ... цемент тер Домна шлактары және олардың химиялық ... Қара ... ... ... ... мен ... отын ... олардың қасиеттері, пайдалануы. Электртермофосфоршлагы. Шлак пен күлдің рационалды пайдаланудағы мүмкіндігі технологиялық схема шлактардан т.б. өндіріс қалдықтарын ... ... ... табиғатты қорғау проблемаларын шешу мэселелері. Шлакопортландцемент. Өндіру технологиясы, қатаю ... мен ... ... ... мен ... ... ... қатаю теориясы, қасиеттері, сульфатқа төзімділігі. Өндіру тәсілдер|і мен пайдалану салалары. Автоклавта қатаятын ... ... мен ... ... ... ... Шлак негізді байланыстырғыштар. Құрамы, қасиеттері, пайдалану. Глиноземді цемент. Анықтамасы. Глиноземді цементінің химиялық құрамы мен қүрылымы. Шикізаттар. Өндіру. Қатаю теориясы; ангидрит-глиноземді ... ... ... цементті қолдану шарттары, пайдалану салалары. Көлемі ұлғаятын, шөкпейтін, кернеулі цементтер. Олардьщ құрамдары, дайындау әдістері. Цементтердің қатаю ерекшеліктері. Құрылыстық қасиеттері мен ... ... ... байланыстырғыш заттар және қышқылға төзімді цемент Өндірудің физико-химиялық негізі. Өндіру технологиясы, қасиеттері, пайдалану. Қышқылға төзімді цементтің ... ... ... ... ... ... ... байланыстырғыш заттардың классификациясы: полимерлер, битумдар мен дегтер. Полимерден, битумнан, дегтен өндірілген құрылыс конструкцияларыды, бұйымдарды, материалдарды пайдалану салалары. Полимерлену; түрлері, ... ... ... Негізгі заңдылықтары. Полимерлену реакцияларын жүргізу тәсілдері. Поликонденсация: түрлері мен ... ... ... не ... ... ... және баспалдақты полимерленудің негізгі заңдылықтары. Молекулалық массалар. Олигомерлер мен полимерлердің қүрылымы. Плоликонденсация ... ... ... ... ... ... Алу тәсілдері, қасиеттері. Пайдалану салалары. Қүрғақ қүрылыс араласпалары. Қүрамы. Қасиеттері. Пайдалпну салалары. Битумдар мен деготтер Битумдар. Түрлері мен маркілері. Алу ... ... мен ... ... Деіггтер. Алу тәсілдері, қасиеттері және пайдалану салалары. Битум мен дегт ... ... ... ... ... ... шаралары. ГИПСТІ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР НЕГІЗІНДЕГІ  ... ... ... ТОЛТЫРҒЫШТАРДЫҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУПортланцементке қоспа ретінде минералды толтырғыштарды ... кең ... ... Оларды үйлесімді шамада және үйлесімді дисперсияда қосу байланыстырғыш заттарды сақтау кезіндегі клинкерлік ... ... ... ... ... көрсеткіштерін жоғарылатуға мүмкіндік береді.Гипсті байланыстырғыш заттар қасиеттеріне минералды толтыр-ғыштардың әсері туралы жүйелі зерттеулер ғылыми-техникалық әде-биеттерде кездеспейді. Осы бағытта ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіштеріне әсерін зерттеу қорытындылары бар. Зерттеулер байланыстырғыш заттардың күйдірілген құрамды бөлігіне жұмсалатын шығындарды азайту мақсатында ... ... ... ... ... ... үшін жүргізілді. Толтырғыштар ретінде байланыстырғыш заттар құрамына ұнтақталған мономинералды доломит, бархан құмы, ... құм, гипс ... Бұл ... ... ... ... ... шикізатын пайдалану мүмкіндігіне байланысты. Минералды толтырғыштар, беттік үлесі 90м2/кг ұнтақталып гипсті байланыстырғыш заттар құрамына әк қоспасымен бірге ... және С-3, олар ... ... ... ... ... ... кезіндегі жұқалығы N008 елегіште қалған қалдық бойынша 7% құрайды.Әртүрлі минералды толтырғыштардың әсерін ... ... ... 1-3 ... көрсетілген. Осы зерттеулерде минералды толтырғыштардың гипсті байланыстырғыш заттардың беріктік көрсеткіштеріне дисперсиялық әсерлері де бірге зерттелді. Сараптама қаралған ... ... ... ... кезіндегі бетондар беріктік көрсеткіштерінің үйлесімді мөлшерде жоғарылауына және байланыстырғыш заттардың күйдірілген бөлігіне жұмсалатын шығындардың ... ... ... бұл ... өзінің тиімділігі жағынан әртүрлі.Ең тиімді толтырғыштар бұл ... құм ... 1) және ... (сурет 2), оларды тұтқырғыш массасынан 10% мөлшерінде, 300-500 м2/кг беттік үлесімен енгізу гипсті байланыстырғыш заттар негізіндегі бетонның беріктігін 20% жоғарылатады және ... ... ... бақылау үлгілерімен салыстырғанда 16-17% өсіреді.Сурет 1 - Гипсті байланыстырғыш заттар негізіндегі үлгілер беріктігінің қосылған бархан құмды толтырғыштар мөлшеріне және беттік ... ... ... 2 - Гипсті байланыстырғыш заттар негізіндегі үлгілер беріктігінің қосылған доломитті толтырғыштар мөлшеріне және беттік үлесіне ... ... ... ... мөлшері:Байланыстырғыш заттар массасына байланысты: 1-5, 2-10 карбонатты толтырғыштар ... ... 3-5% және ... ... 500 және 300м2/кг болатындай аз мөлшерде қосу гипсті байланыстырғыш заттар негізіндегі бетон үлгілерінің беріктігін бақылау ... ... 21-18% ... ... ... [2]. ... үлгілерімен салыс-тырғанда кварцты толтырғышты қосқанда, беріктіктің ең аз өсуі 4% құрайды. Байланыстырғыш ... ... 5 және 10% ... ... ... ... сәйкес 300 және 900 м2/кг.Сурет 3 - Гипсті байланыстырғыш заттар негізіндегі үлгілер беріктігінің қосылған толтырғыштар мөлшеріне және беттік үлесіне байланысты ... ... ... ... ... ... ... мөлшері, оны қосқанда гипсті тас беріктік көрсеткіші азаймайды, бақылау үлгілерімен салыстырғанда, байланыстырғыш заттар массасынан беттік үлесі 300-500м2/кг бархан құмы және ... ... үшін 20%, ... ... ... беттік үлесі 90-150м2/кг кварцты толтырғыштар үшін - 15%, байланыстырғыш заттар массасынан ... ... - 300 м2/кг ... ... үшін - 10%. Ауа әгі, ... технологиясы, түрлері, қасиеттері,            ... әгі деп ... тау ... ... ... ... ... айтады. Ауа әгін өндіру үшін карбонаттардың құрамында балшықтардың мөлшері 6% тен аспауы шарт. Шикі зат ... ... ... карбонаты пайдаланылады. Ол 900 ... 1200 С-та құрамынан көміртегі (IV) оксиді (газ) мына ... ... ... ... ... CaCO3 = CaO + ... ... шахталы немесе айнымалы катты, сұйық я газ күйіндегі отындарды қолданып, күйдіріледі. Күйдірілген затты одан әрі өндіру әдісіне байланысты ауа ... ... ... ... ... кесек және ұнтақталған қайнама әктер және сөндірілген ұлпа әк. Сөндірілмеген ауа әктері су тисе өте тез ... және көп жылу ... ... ... ... әк қамырының иленгіштігі өте жақсы болады. Бірақта әк алу үшін қолданылатын ... ... ... ... ... ... ... т.б. көбейген сайын өндірілген өнімнің сапасы төмен дей береді : әк баяу ... ... аз ... қамыр нашар иленеді. Сөндірілген ұлпа әк алу үшін күйдірілген әк ... ... әк оған көп су ... ... ... гидратор атты машинада сөндіріледі. Бұл жағдайда әк өз көлемін 2 ... 3,5 есе ... - те уақ ... ... айналады. Алынған ұлпа әктің орташа тығыздығы 400... 500 кг/м3, ұнтақ түйірлерінің мөлшері микронға жуық, яғни кәдімгі цемент ұнтақтары мөлшерінен кіші. ... ... ... әк ... ... ... өте үлкен, су ұстағыш қасиеті және қамырының иленгіштігі жоғары болады. Әктің сапасы оның активтілігі сөнуінің жылдамдығы және әктегі сөнбеген түйірлердің ... ... ... Құрамындағы магний оксидінің мөлшеріне байлансты әк кальцийлі, магнезиялы және жоғары магнезиялы я доломитті болып бөлінеді. Магний ... ... ... ... ... ... Сөну ... байланысты әк тез сөнетін (8 минутқа дейін), орташа сөнетін (25 мин-қа дейін) және баяу сөнетін (25мин-тан ұзақ ... ... ... ... ... ... ерітінділерінің беріктігі төмен. Мысалы, сөнген әктен дайындалған ерітінділердің 26 тәулік ... ... ... сығуға беріктігі 0,4 ... 1 МПа аралығында ұнталған сөнбеген әктен ... ... ... беріктігі 5 МПа-ға дейін. Сондықтан ауа әгінің сорты әктің беріктігі ... емес , оның ... ... ... ... ... сорт әкте басы боскальций және магний оксидтері 90 проценттен , екінші сортта 80, ал үшінші сортта 70 проценттен кем болмауы ... ... бұл ... су қосқанда сөнбейтін, күюі жетпеген я аса күйіп кеткен түйірлерді мөлшері сәйкесінше 7, 11 және 14 ... ... ... байланыстырғыш заттар. Сұйық шыны. Гидравликалық әк.МАГНЕЗИАЛДЫ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАРҒА каустикалық магнезит және каустикалық доломит жатады. Каустикалық магнезит табиғи магнезитті 750 ... 850 ... ... одан ... ... ... ... ... нәтижесінде магнезит магний оксидіне және көміртегі оксидіне (IV) ыдырайды: MgCO3=MgO+CO2 ... ... алу үшін ... ... тек магний карбонаты ғана ыдырайтын температураға дейін қыздырады да, одан соң тиірменге тартып ұнтайды.Басқа байланыстырғыш заттардан ерекше, магнезиалды байланыстырғыштарды сумен ... тұз ... ... ... ... ... магний сульфаты ерітінділерімен шылайды. Бұл жағдайда байланыстырғыш тез ... одан ... ... 1:3 ... құм) ... ... артады, өйткені қатайғанда Mg (OH) 2 бірге магнийдің су хлориды да (3MgO* MgCl2 *6HO2 ) ... ... ... ... Р сығу 60 ...100 МПа; оларды ксиолит және фибролит деп аталатын ағаш үгінділері мен жаңқалары, көнеп сабағы, т.б. ... ... ... ... еден төсеуге қолданылатын тақтайлар, еденнің жіксіз негізін және ... жылу ... ... ... үшін ... ... Магнезиалды байланыстырғыш заттарда активті магний тотығы көбейген сайын олардың беріктігі жоғарылайды. Сондықтан каустикалық ... ... ... ... ... 2 есе ... ШЫНЫ деп ... 1,3 ... 1,5 г/см 3 натрий немесе калий силикаттарының колоидты су мөлшері 50...70 процент.Сұйық шыны ауада баяу ... , ... ... ... ... Бұл ... кремний қышұылы коагуляцияланып гель пайда болады: Na2O*SiO2*2H2O+CO2=SiO2*2H2O+Na2CO3Сұйық шынының қатаю процесін тездету үшін оған қоспа ретінде көбінесе кремний фторлы ... ... Бұл зат ... ... химиялық реакцияға түскен кремний қышқылының гелі, басқаша айтқанда , бойына көп су ... тұра ... ... ... тез пайда болады:2Na2O*SiO2*6H2O+Na2SiF6 =2SiO2*6H2O+6NaFСұйық шынылар кремний тотығының сілті металл тотығына қатынасымен сипатталынады. Бұл қатынас сұйқ шыны ... ... ... ... деп ... оның ... 2,6 ... 4 ... болады. Құрылыста көп қолданылатын натрийлі сұйық шынының модулі 3 ... 4 аралығында.Натрийлі сұық шыны алу үшін ... ... құм және ... ... шихтаны 1300-1400 градуста балқытады. Онан соң балқыған щыны тез ... осы ... шыны ... да ... деп ... ... ... зат қысымы 0,6 ... 0,7 МПа , ал температурасы 150С градус су буының әсерімен автоклавта ерітіледі. Осылай сұйық шыны ... ... шыны ... зат ... ... ... ... өндіруде пайдаланылады. Ол үшін 25 ... 30 проценттен көп болмауы керек кварц, кварцит, андезит, диабаз тағы да ... ... ... ... ... Мұндай цементтің сығуға беріктігі 50 ... 60 МПа-ға жетеді. Натрийлі сұйық шыны негізінде отқа отқа ... ... те ... ... шамот, динас, т.б. отқа төзімді заттардың ұнтақтары қолданылады. ... ... отқа ... ... ... ӘК деп ... 6-дан 20 процентке дейін балшық қоспасы бар мергельды әктасты 900 ... 1100 градуста күйдіргенде пайда болатын байланыстырғыш затты атайды. Бұл ... ... қаты ... ... ... ... төмен негзгі силикаты , алюминаы және ферриті түзіледі. Бұл ... тек ... ғана ... су астында да қатайып тасқа айналу қасиеті бар. Құрамында кальций тотығы және жоғарыда көрсетілген минералдары бар гидраликалық әк тәулік ... , ал әрі ... (21 ... суда ... ... ... 1,7 ... 3 МПа-дан кем емес сығу беріктігіне ие болады.Гидравликалық әк ... ... ... ... нашар. Сол себепті қазіргі уақытта бұл байланыстырғыш зат аз тараған: қалау және сылау ... ... ... ... ... ... ... және бетондарда пайдаланылады.Қорытынды. Сонымен, жүргізілген зерттеулер қорытындысына қарай, байланыс-тырғыш заттарды ең жоғары дәрежеде толықтыру есебінен оның ... ... ... ... сақтау бархан құмын немесе доломитті толтырғыштарды (беттік үлесі 300 м2/кг) пайдалану көп есе тиімді болатыны анықталды.Әдебиеттер:1.   ... П.П. ... его ... и ... - М.: Стройиздат, 1973.- 280 с.2.   Волженский А.В., Роговой М.И., Стамбулко В.И. Гипсоцементные и     ... ... и ... - М.: ... 1970.- 263 с. 
    
   

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Аритмияға қарсы негізгі препараттардың жіктелуі, әсер ету механизмдері, қолдану көрсеткіштері мен қарсы көрсеткіштері19 бет
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары5 бет
Биоконструкцияға қажетті табиғи көздер. Экожүйенің генетикалық ресурстары жəне биоалуантүрлілі4 бет
Туристік аудандардың қалыптасуының алғы шарттары. аумаққа рекреациялық баға берудің әдістемесі4 бет
ҚР сот сараптамасы пәнінен лекциялар44 бет
Ауа әгі4 бет
Байланыстырғыш заттар11 бет
Бейорганикалық байланыстырғыш заттар16 бет
Бейорганикалық байланыстырғыш материалдарға түсінік4 бет
Бетон материалы5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь