Байланыстырғыш заттар және оның жіктелуі, қолданылуы мен қасиеттері, ерекшеліктері


І Кіріспе
1.1. БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР. АУАДА ҚАТАТЫН БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР.
1.2. ГИДРАВЛИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР.
1.3. ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР

ІІ Негізгі бөлім
2.1. ГИПСТІ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР НЕГІЗІНДЕГІ БЕТОНДАР ҚАСИЕТІНЕ МИНЕРАЛДЫ ТОЛТЫРҒЫШТАРДЫҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 2.2 Ауа әгі, өндіру технологиясы, түрлері, қасиеттері, қолданылуы.
ІІІ Қорытынды.
БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР. Гипсті және ангидритті байланыстырғыш заттар. Номенклатурасы және классификациясы. Оларды өндіруге қолданылатын шикізаттық материалдар. Гипстік байланыстырғыштар, модификциялық құрамына байланысты олардың бета және альфа кальий сульфаты негізіндегі түрлері, Өнеркәсіп қалдықтары мен табиғи шикізаттан өндірілген гипстің физико-химиялық негізгі мен өндіру әдістері. Гипсті байланыстырғыштарды өндіру барысындағы технологиялық процестердің автоматтандырылуы жэне механизациялануы туралы негізгі мәліметтер. Өндірісті бақылау. Зауыттағы еңбекті және қоршаған ортаны қорғау. Бета, альфа модификациясы, гипсті байланыстырғыштардың қатаюы мен байланысуы. Ле Шателье, М.А. Байков жэне т.б. қатаю теориялары. Осы саладағы жаңа зерттеулер. Ауалық қүрылыс әгі. Номенклатура және классификациясы. Шикізат олардың химиялық қүрамы мен физикалық қасиеттерін бағалау. Өндірістің технологиялық схемасы. Әктің өнгуі және осы процестің физико-химиялық негіді Сөнген әктің ауада корбанаттанып қатуы. Сөнбеген әктің гидратты қатаюы. Автоклавтағы термоылғалды өңдеу негізіндегі әкті кремнеземисті композициялардың силикатты қатаюының теориясы. Автоклавта қатайған қүрылыс материалдар мен бұйымдар өндірісінде әктің қолданылуы. Магнезиалды байланыстырғыш заттар. Номенклатура жэне классификациясы. Каустикалық магнезит пен доламитті өндірудегі шикізатттар, оларға қойылатын талаптар. Магнезиалды байланыстырғыш түзуші ретінде магнезиалды түздың сулы ертінділері. Қатаю теориясы, кұрылыс қасиеттері және қолдану салалары.

ГИДРАВЛИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР. Гидравикалық әк. Гидравикалық модуль бойЫнша гидравикалық әктің классификациялануы. Шикізат түрлері жэне күйдіру принципттерінің химиялық жэне минералогиялық құрамға тәуелділігі. РоманЦемент Химиялық және минералогиялық қүрамы. Шикізаттық жэне өндірІстік негіздері. Қатаю теориясы. Қүрылыстық қасиеттері жэне қолданылу аясы. Портландцемент Анықтамасы, құрамы мен классификациясы. Клинкердің химиялық және минералогиялық құрамы. Модуль, коэффициент және минералогиялық қүрамы бойынша клинкердің сипатамасы.
1. Будников П.П. Гипс, его исследование и применение.–М.: Стройиздат, 1973.- 280 с.
2. Волженский А.В., Роговой М.И., Стамбулко В.И. Гипсоцементные и гипсошлаковые вяжущие и изделия. – М.: Стройиздат, 1970.- 263 с.

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемелекеттік Университеті

СӨЖ

Тақырыбы: Байланыстырғыш заттар және оның жіктелуі, қолданылуы мен қасиеттері, ерекшеліктері.

Орындаған: Байгаскин.Е.Н.
Тобы: СТ-409
Тексерген: Уркинбаева Ж.И.

Семей.
2015 жыл.

Жоспар:

І Кіріспе
1.1. БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР. АУАДА ҚАТАТЫН БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР.
1.2. ГИДРАВЛИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР.
1.3. ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР

ІІ Негізгі бөлім
2.1. ГИПСТІ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР НЕГІЗІНДЕГІ БЕТОНДАР ҚАСИЕТІНЕ МИНЕРАЛДЫ ТОЛТЫРҒЫШТАРДЫҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 2.2 Ауа әгі, өндіру технологиясы, түрлері, қасиеттері, қолданылуы.
ІІІ Қорытынды.

БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР. АУАДА ҚАТАТЫН БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР. Гипсті және ангидритті байланыстырғыш заттар. Номенклатурасы және классификациясы. Оларды өндіруге қолданылатын шикізаттық материалдар. Гипстік байланыстырғыштар, модификциялық құрамына байланысты олардың бета және альфа кальий сульфаты негізіндегі түрлері, Өнеркәсіп қалдықтары мен табиғи шикізаттан өндірілген гипстің физико-химиялық негізгі мен өндіру әдістері. Гипсті байланыстырғыштарды өндіру барысындағы технологиялық процестердің автоматтандырылуы жэне механизациялануы туралы негізгі мәліметтер. Өндірісті бақылау. Зауыттағы еңбекті және қоршаған ортаны қорғау. Бета, альфа модификациясы, гипсті байланыстырғыштардың қатаюы мен байланысуы. Ле Шателье, М.А. Байков жэне т.б. қатаю теориялары. Осы саладағы жаңа зерттеулер. Ауалық қүрылыс әгі. Номенклатура және классификациясы. Шикізат олардың химиялық қүрамы мен физикалық қасиеттерін бағалау. Өндірістің технологиялық схемасы. Әктің өнгуі және осы процестің физико-химиялық негіді Сөнген әктің ауада корбанаттанып қатуы. Сөнбеген әктің гидратты қатаюы. Автоклавтағы термоылғалды өңдеу негізіндегі әкті кремнеземисті композициялардың силикатты қатаюының теориясы. Автоклавта қатайған қүрылыс материалдар мен бұйымдар өндірісінде әктің қолданылуы. Магнезиалды байланыстырғыш заттар. Номенклатура жэне классификациясы. Каустикалық магнезит пен доламитті өндірудегі шикізатттар, оларға қойылатын талаптар. Магнезиалды байланыстырғыш түзуші ретінде магнезиалды түздың сулы ертінділері. Қатаю теориясы, кұрылыс қасиеттері және қолдану салалары.

ГИДРАВЛИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР. Гидравикалық әк. Гидравикалық модуль бойЫнша гидравикалық әктің классификациялануы. Шикізат түрлері жэне күйдіру принципттерінің химиялық жэне минералогиялық құрамға тәуелділігі. РоманЦемент Химиялық және минералогиялық қүрамы. Шикізаттық жэне өндірІстік негіздері. Қатаю теориясы. Қүрылыстық қасиеттері жэне қолданылу аясы. Портландцемент Анықтамасы, құрамы мен классификациясы. Клинкердің химиялық және минералогиялық құрамы. Модуль, коэффициент және минералогиялық қүрамы бойынша клинкердің сипатамасы. Клинкерді ылғалды, қүрғақ Жэне аралас тэсілдермен өндіру. Олардың артықшылықтары мен кемшіліктері. Өндіріс тэсілін таңдау принциптерінің шикізат қасиеттері мен жанармай түріне тәуелділігі. Күйдіру. Өндірісте қолданылатын күрғақ және ылғал әдістер мен пештсрдің негізгі түптері. Клинкерді айналмалы және шахталық пештерде күйдіру кезіндегі процестер. Портландцементтің байланысуының және қатаюының физико-химиялық негіздері Цемент минералдарының гидролизденуі мен гидратациясы. Қатаю теориясы. Ертіндідегі цементтеуші гидраттардың түзілуі (Ле Шателье, Михааэлис, А.А. Байков және т.б теориялары). Портландцнменттің фізика-техникалық қасиеттері. Шынайы тығыздығы, орташа сусымалы тығыздығы. Су қажеттІлігі жэне илемінің орташа қоюлығы. Байланысу мерзімдері. Көлем өзгеруінің біркелкілігі Байланыстырғыштың берілген массасының жоғарлығына байланысты цемент тасының өзіндік бұзылуы салдары. Цементтің активтілігі, беріктігі және маркалары, олардың стандарт бойынша анықтау. Цемент беріктігінің минералогиялық құрамына, ұсақтау жағыдайына, су мен цементтің араласу мөлшеріне байланысына, гидратация жағыдайына қатаю жағыдайы мен үзақтығына, қоспа жән' басқа факторларға тэуелділігі. Ылғалдылықтың өзгеруіне байланысты цемент тасының шөгуі мен ісінуі. Кептіру мен ылғалдауды алмастырудың цемент тасының қасиеттеріне ықпалы.Цемент тасының жарықшақтануға беріктігі. Цемент тастың физикалық каррозиясы. Каррозияның тұзды формасы. Аязға төзімділігі және он цементтің минералогиялық қүрамы мен тастың құрылымы тэуелділігі. Портландцементтің түрлері Тез қатаятын, пластифицирленген және гидрофобты цементтер. Сульфатқа төзімді, ақ жэне түрлі түсті цементтер. Атомобиль жолдарының бетонын қаптайтын, асбестцемент бұйымдарын жасайтын, микротолтырғышты портландцемент. Оларды өндіру ерекшеліктері. Қүрылыстық қасиеттері мен пайдалану салалары. Активті минералды қоспалар мен пуццоланды цементтер Активті минералды қоспалардың классификациясы мен номенклатурасы. Табиғи жэне жасанды қоспалар. Пуццолан-портландцемент жэне оны өндіру. Қатаюы мен қасиеттері. Пайдалану салалары мен ерекшеліктері. Әк -пуццоланды цемент. Олардың түрлері. Шикізаттар мен өндіру әдістері. Қатаю теориясы мен қасиеттері. Қолданылу аясы және құрылыста пайдалану ерекшеліктері. 6. Шлактар мен шлакты цемент тер Домна шлактары және олардың химиялық қүралдары. Қара металдан қайта алынған шлактар мен гранулданған отын шлактары, олардың қасиеттері, пайдалануы. Электртермофосфоршлагы. Шлак пен күлдің рационалды пайдаланудағы мүмкіндігі технологиялық схема шлактардан т.б. өндіріс қалдықтарын қүрылыс материал өндіргендегі табиғатты қорғау проблемаларын шешу мэселелері. Шлакопортландцемент. Өндіру технологиясы, қатаю теориясы мен қасиеттері. Пайдаланғандағы шарттары мен салалары. Сульфат-шлакты цемент, қатаю теориясы, қасиеттері, сульфатқа төзімділігі. Өндіру тәсілдері мен пайдалану салалары. Автоклавта қатаятын шлакты байланыстырғыштар мен нефелинді цементтерден алынатын бетондар. Шлак негізді байланыстырғыштар. Құрамы, қасиеттері, пайдалану. Глиноземді цемент. Анықтамасы. Глиноземді цементінің химиялық құрамы мен қүрылымы. Шикізаттар. Өндіру. Қатаю теориясы; ангидрит-глиноземді цемент. Құрылыстық қасиеттері, цементті қолдану шарттары, пайдалану салалары. Көлемі ұлғаятын, шөкпейтін, кернеулі цементтер. Олардьщ құрамдары, дайындау әдістері. Цементтердің қатаю ерекшеліктері. Құрылыстық қасиеттері мен пайдалану салалары. Гипсцементпуццоланды байланыстырғыш заттар және қышқылға төзімді цемент Өндірудің физико-химиялық негізі. Өндіру технологиясы, қасиеттері, пайдалану. Қышқылға төзімді цементтің құрамы, қаситтері, қолданылу аясы. ОРГАНИКАЛЫҚ

БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР
Органикалық байланыстырғыш заттардың классификациясы: полимерлер, битумдар мен дегтер. Полимерден, битумнан, дегтен өндірілген құрылыс конструкцияларыды, бұйымдарды, материалдарды пайдалану салалары. Полимерлену; түрлері, механизмдері. Баспалдақты полимерлену. Негізгі заңдылықтары. Полимерлену реакцияларын жүргізу тәсілдері. Поликонденсация: түрлері мен механизмдері. Поликонденсациялану процесі не ықпал ететін факторлар және баспалдақты полимерленудің негізгі заңдылықтары. Молекулалық массалар. Олигомерлер мен полимерлердің қүрылымы. Плоликонденсация реакцияларын жүргізу әдістері. Полимерцементті бетондар Қүрамы. Алу тәсілдері, қасиеттері. Пайдалану салалары. Қүрғақ қүрылыс араласпалары. Қүрамы. Қасиеттері. Пайдалпну салалары. Битумдар мен деготтер Битумдар. Түрлері мен маркілері. Алу тәсілдері, қасиеттері мен пайдалану салалары. Деіггтер. Алу тәсілдері, қасиеттері және пайдалану салалары. Битум мен дегт өндіргенде еңбекті, техниканы, қоршаған ортаны қорғау шаралары.

ГИПСТІ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР НЕГІЗІНДЕГІ БЕТОНДАР ҚАСИЕТІНЕ МИНЕРАЛДЫ ТОЛТЫРҒЫШТАРДЫҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ

Портланцементке қоспа ретінде минералды толтырғыштарды пайдалану кең түрде таралуда. Оларды үйлесімді шамада және үйлесімді дисперсияда қосу байланыстырғыш заттарды сақтау кезіндегі клинкерлік құрамды шығынын төмендетуге немесе беріктік көрсеткіштерін жоғарылатуға мүмкіндік береді.
Гипсті байланыстырғыш заттар қасиеттеріне минералды толтыр-ғыштардың әсері туралы жүйелі зерттеулер ғылыми-техникалық әде-биеттерде кездеспейді. Осы бағытта әртүрлі минералды толтырғыштардың гипсті байланыстырғыш заттардың беріктік көрсеткіштеріне әсерін зерттеу қорытындылары бар. Зерттеулер байланыстырғыш заттардың күйдірілген құрамды бөлігіне жұмсалатын шығындарды азайту мақсатында минералды толтырғыштарды пайдаланудың тиімді болатынын бағалау үшін жүргізілді. Толтырғыштар ретінде байланыстырғыш заттар құрамына ұнтақталған мономинералды доломит, бархан құмы, кварцты құм, гипс қосылды. Бұл қоспаларды таңдап алғанымыз, жергілікті минералды шикізатын пайдалану мүмкіндігіне байланысты. Минералды толтырғыштар, беттік үлесі 90м2кг ұнтақталып гипсті байланыстырғыш заттар құрамына әк қоспасымен бірге қосылды және С-3, олар оптимальды мөлшерде алынды. Байланыстырғыш заттардың майдалану кезіндегі жұқалығы N008 елегіште қалған қалдық бойынша 7% құрайды.
Әртүрлі минералды толтырғыштардың әсерін зерттеу қорытынды-ларын сараптау 1-3 суреттерде көрсетілген. Осы зерттеулерде минералды толтырғыштардың гипсті байланыстырғыш заттардың беріктік көрсеткіштеріне дисперсиялық әсерлері де бірге зерттелді. Сараптама қаралған қоспалардың гипсті байланыстырғыш заттар кезіндегі бетондар беріктік көрсеткіштерінің үйлесімді мөлшерде жоғарылауына және байланыстырғыш заттардың күйдірілген бөлігіне жұмсалатын шығындардың азаюына көмектесетінін көрсетті, бұл көрсеткіштер өзінің тиімділігі жағынан әртүрлі.
Ең тиімді толтырғыштар бұл барханды құм (сурет 1) және доломит (сурет 2), оларды тұтқырғыш массасынан 10% мөлшерінде, 300-500 м2кг беттік үлесімен енгізу гипсті байланыстырғыш заттар негізіндегі бетонның беріктігін 20% жоғарылатады және қоспалар қосылмаған толтырғыштардың бақылау үлгілерімен салыстырғанда 16-17% өсіреді.

Сурет 1 - Гипсті байланыстырғыш заттар негізіндегі үлгілер беріктігінің қосылған бархан құмды толтырғыштар мөлшеріне және беттік үлесіне байланысты өзгеруі.

Сурет 2 - Гипсті байланыстырғыш заттар негізіндегі үлгілер беріктігінің қосылған доломитті толтырғыштар мөлшеріне және беттік үлесіне байланысты өзгеруі.
Қосылған толтырғыш қоспа мөлшері:
Байланыстырғыш заттар массасына байланысты: ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Байланыстырғыш заттар
«Шыны. Оның қасиеттері және қолданылуы»
Бейорганикалық байланыстырғыш заттар
Фосфор қышқылы,оның қасиеттері,қолданылуы
Мыстың касиеттері мен қолданылуы
Гидротациялық (бейорганикалық) байланыстырғыш заттар
Заттар және олардың қасиеттері
Органикалық заттар және олардың жіктелуі
Бетондар және олардың құрамы, ерекшеліктері, қасиеттері, құрылыста қолданылуы
Құрғақ құрылыс қоспалары мен құрылыс ерітінділері, жіктелуі, қасиеттері, ерекшеліктері, қолданысы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь