Логикалық элементтер жайлы мәлімет

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..2
Бульдік алгебра негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...2 Электронды есептеу машиналарының, цифрлы өлшеуіш ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
Курс сандық электрондық құрылғылардың жұмыс принциптеріне, олардың құрылымына және нығаюына арналған. Мұнда сандық аппараттың басты түрлері, олардың жұмыс істеу әдістері қарастырылған. Қарапайым сұлбатехникалық шешімдер мен олардың даму тенденциялары оқытылады. Сандық техникалардың өндірістің әртүрлі саласында кең қолданылуы интегральдық микросхемалардың пайда болуымен байланысты. Дискретты транзисторлар мен диодтардан құралған сандық құрылғылар едәуір габариттер мен салмақты болды, олар элементтердің санының көп болуынан және әсіресе дәнекерлі бірігулердің себебінен сенімсіз жұмыс істеді. Ондаған, жүздеген, кейде мыңдаған компоненттен тұратын ИМсхемалар сандық құрылғыларды дайындау мен жобалаудың жаңа жолын табуға мүмкіндік берді. Бөлек микросхеманың сенімділігі элементтер санына көп байланысты емес, және жекеленген транзитордың сенімділігіне жақын, ал қолданылатын қуат жеке компонентке қайта есептегенде интеграция деңгейінің жоғарылауынан шұғыл кемиді.
ТМД елдерінің өнеркәсіптері интегралдық микросхемалардың (ИС) көлемді тізімдемесін шығаруда. Автоматика құрылғыларын және есептеу техникасын құрау үшін К155 сериялы сандық микросхемалар кең таралуда, олар транзисторлы-транзисторлық логиканың(ТТЛ) биополярлы ИС-ның стандартты технологиясымен дайындалады.
Сандық микросхемалар функцияларына қарай комбинациялы және тізбектелген деп бөлінеді. Біріншісіне ішкі жадысы жоқ ИС жатады, бұл ИС-дың шығу жағдайы нақты уақыттағы кіріс сигналдарының деңгейлерімен анықталады.
Екінші топқа-жағдайы нақты уақыттағы кіріс сигналдарының деңгейлерімен ғана емес, ішкі жадысының бар болуынан микросхеманың осыған дейінгі сәттегі де жағдайымен анықталатын микросхемалар жатады.

Заманауй сандық техникалардың және жүйелердің элементтік базасы сандық интегралды схемалар болып табылады. Сандық интегралды схема (ИС) – бұл микроэлектронды зат. Интегралды технология әдісімен жасалған (көбіне жартылай өткізгіштер), жеке корпусқа жалғанған және дискретті (сандық) сигналдың өзгеру функциясын жүзеге асырады.
1. Воробьев Е.П., Сенин К.В. Интегральные микросхемы производства СССР и их зарубежные аналоги. – М.: Радио и связь, 1990.
2. Голденберг Л.М., Бутыльский Ю.Т., Поляк М.Н. Цифровые устройства на интегральных схемах в техники связи. – М.: Радио и связь, 1989.
3. Зельдин Е.А. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной аппаратуре. – Л.: Энергоатомиздат, 1988.
    
    Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіСемей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетіСӨЖТақырыбы: Логикалық элементтерОрындаған: Асылбеков МТексерген: Адылканова А.Ж.2015Мазмұны:Кіріспе......................................................................................................................2Бульдік алгебранегіздері.......................................................................................2 Электронды есептеу ... ... ... ... құрылғылардың жұмыс принциптеріне, олардың құрылымына және нығаюына арналған. ... ... ... ... ... жұмыс істеу әдістері қарастырылған. Қарапайым сұлбатехникалықшешімдер мен олардың даму ... ... ... ... әртүрлі саласында кең қолданылуы интегральдық микросхемалардыңпайда болуымен байланысты. Дискретты транзисторлар мен диодтардан ... ... ... ... мен ... ... олар ... көп болуынан және әсіресе дәнекерлі бірігулердің себебінен сенімсізжұмыс істеді. Ондаған, жүздеген, кейде мыңдаған ... ... ... ...  дайындау мен жобалаудың жаңа жолын табуғамүмкіндік берді. Бөлек микросхеманың ... ... ... ... емес, және жекеленген транзитордың сенімділігіне жақын, алқолданылатын қуат жеке компонентке қайта есептегенде интеграция деңгейініңжоғарылауынан шұғыл кемиді.ТМД елдерінің өнеркәсіптері интегралдық микросхемалардың (ИС) ... ... ... ... және ... техникасынқұрау үшін К155 сериялы сандық микросхемалар кең таралуда, олартранзисторлы-транзисторлық логиканың(ТТЛ) биополярлы ... ... ... ... функцияларына қарай комбинациялы және тізбектелген депбөлінеді. Біріншісіне ішкі жадысы жоқ ИС жатады, бұл ИС-дың шығу ... ... ... ... ... ... топқа-жағдайы нақты уақыттағы кіріс сигналдарының деңгейлерімен ғанаемес, ішкі жадысының бар ... ... ... ... ... ... анықталатын микросхемалар жатады. Заманауй сандық техникалардың және жүйелердің элементтік базасы сандықинтегралды ... ... ... Сандық интегралды схема (ИС) – бұлмикроэлектронды зат. Интегралды технология әдісімен жасалған (көбінежартылай өткізгіштер), жеке корпусқа жалғанған және дискретті (сандық)сигналдың ... ... ... ... ... шығып жатқан сандық(ИС) номенклатурасы кең және өзгеру функциялары алуан ... ... ... сандық  (ИС) жүзеге асырады,олар логикалықэлемент деп аталады (ЛЭ).    Сандық (ИС),демек және құрылғыларды жұмысын сипаттау үшін,осылардыңнегізінде құрылған,бульдік алгебра немесе логикалық алгебра ... ... ... ... ... негізгі түсінігі логикалық айнымалы және логикалықфункция болып табылады.   ... ... екі ... бірін қабылдайды,оның бірі “0” символыменбелгіленсе,бірі – “1” (бұл жағдайларды басқашада белгілеуге болады “ИЯ”немесе “ЖОҚ” және т.б.)Екілік айнымалылар ... х1, х2,… ... ... ... ... деп атауға даболады.    Логикалық (бульдік) функция (белгіленуі - y) деп екілік айнымалыфункцияны айтады,ол да екі мүмкін жағдайдың біреуін қабылдайды: “0” ...  + ...  - ... ... ...   немесе & - конъюнкция операциясы,  - инверсия операция ( * - аргумент немесе функция символы).    Сандық техникада үлкен мәні бар ... ... ... жәнеЛЭ,осыны орындайтын функцияларды суреттеп кетеміз.“Терістеу” функциясы – бұл бір аргумент функциясы ... ... ... ... ... ... :   ...   -логикалық функция,   - аргумент.Инвертор: а) шартты бейнеленуі; б) уақыттық диаграммасы; в) ақиқат кестесі“Конъюнкция”  функциясы – бұл екі ... одан көп ... ... ... атаулары:логикалық көбейту,ЖӘНЕ логикалық байланысы).Екіаргументті функцияның аналитикалық формасы:   и    или   или ... (а) және (б) үш ... ... ... ... ... диаграммасы (в) және ақиқат кестесі (г) екі кірісті конъюнктор.    “ЖӘНЕ” ЛЭ ақпарат ағымын ... ... ... ... ... ... ... ,олар кейбір ақпаратты алыпбарады,басқасына – басқарушы сигнал: ақпаратты жіберу – ...... ... оны ... деп ... ... – бұл екі немесе одан көп санды аргументтер ... ... ... ... байланысы).  или  .“Дизъюнкция” функциясын атқарушы ЛЭ дизъюнктор немесе ... ЛЭ ... ... және ... ЛЭ  уақыттық“Шеффер штрихы” функциясы (басқаша атауы – логикалық байланыс “ЖӘНЕ-ЕМЕС”)– бұл екі ... одан көп ... ... ... ... ... ... 4, б суретінде келтірілген.”ЖӘНЕ” функциясыныңинверсиясы екенін аңғаруға қиын емес,яғни конъюнкцияның терістелуі.Функция1 ге тең, егер аргументтерінің біреуі 0 ге тең ... ... 0 ге тең ... ... 1 ге тең ... белгіліенуі “ЖӘНЕ-ЕМЕС”: .“Шеффер штрихы” функциясын жүзеге асыратын ЛЭ шартты ...  4, ... ... ... ЛЭ ... ... ... кез келген логикалықфункцияны жүзеге асыруға борлады.(ЕМЕС,ЖӘНЕ,НЕМЕСЕ)  5, а-в суретіндекелтірілгендей.Электронды есептеу машиналарының, цифрлы өлшеуішЭлектронды есептеу машиналарының, цифрлы өлшеуіш ... ... ... ... ... ... деп аталатынқарапайым тізбек жатады. Логикалық элементтердің тізбектерінің ескерілетіншама- олардың кірмесі мен шықпасындағы кернеулердің бары не жоғы немесеолардың ... ... ... бары ... жоғарғы деңгейді«1»деп, ал оның жоғары немесе төменгі деңгейі «0» деп алынады. Осы себептіде жоғарыда аталған құрылғыларда екілік санау жүйесін ... ... ... ... ЕМЕС, ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ деп аталатын қарапайым үш түрлітізбекті барлық логикалық және цифрлық құрылғылардың негізіне алуғамүмкіндік береді. ЕМЕС логикалық элементі ... ... ... ... ... Мұны ... алгебрада А=В деп жазылады да,«А» деген «В» емес деп оқиды. Ендеше нөлді бірлік теріске шығады (0=1 ) ... ... нөл ... шығарады (1=0). ЕМЕС логикалық элементінтранзистордың көмегімен орындау сұлбасы келтірілген. Егер кірмеге кернеуберілсе (A=1), онда транзистор ашылады да ... ... ... ... Rk резисторына түседі. Сондықтан шықпада кернеу нөлге тең деп алуғаболады, яғни В=0. Кірмелік сигнал жоқ ... (А=0) ... ... ... ... ... көп ... шықпаның кернеуішамамен қорек көзінің кернеуіне тең болады, яғни В=1. Былайша ... ... ... В жоқ» , «А жоқ ... В ... элементі С=АхВ логикалық көбейту амалын орындайды. Бұл «С айтымыдұрыс, егер А және В ... ... ... ... ... ... Басқашаайтқанда «С бар, егер А да және В да бар болса». Шықпалық кернеу ... ... ... кернеу VT1 және VT2 транзисторлары ашықболғанда ғана пайда болады. Ал транзистордың екеуі де ашық ... үшін ... В ... ... де ... беру ... Күй кесіндісінен көріптұрғандай С= 1, егер А= 1 және В= 1 болса. Басқа ... ... даС= ... элементіC=A +B қосу амалын орындайды. Бұл «С айтымы дұрыс, егер Аайтымы дұрыс болса немесе В айтымы дұрыс болса» ... ... ... ... «С бар, егер А бар ... ... В бар ... НЕМЕСЕэлементін диодтардың көмегімен құрған тізбекте кернеу кірмелердің біреуіненемесе екеуіне кернеу берген жағдайда пайда болады. Тізбектің күйкестесінен көрініп тұрғандай, С 1 егер А 1 де В 0 ... А 0 де В 1, ал С0, егер А 0 және В 0 ... ... ... ... ... ... одан да көп амалдарды орындайтын НЕМЕСЕ-ЕМЕС һәм ЖӘНЕ- ЕМЕС депаталатынэлементтер де кеңінен қолданылады.НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементінің ... күй ... және ... ... ... оның шақпасындағыкернеу шамамен қорек көзінің кернеуіне жуық болады, яғни А= 0 және В= ... ғана С=1. Егер ... ... ... ... де ... берілсе,онда транзистор ашылады да шықпасында кернеу шамамен нөлге тең болады, яғниС=0,егер А=1, В=1 немесе А=1, В= 0 ... А=0, ... ... ... ... күй кестесі және шартты белгісі 2-суреттекелтірілген. Бұл тізбекте екі ... ... ... ... ғана шықпадакернеу болмайды, яғни С=0,егер А=1және B= 1 болса.Қалған ... да ... ... ... ... де ... болатындықтаншықпада қорек көзінің кернеуіне тең кернеу болады. НЕМЕСЕ –ЕМЕС һәм ЖӘНЕ-ЕМЕС элементтерінен триггерлерді де құрастыруға болады. Бастапқыдатриггердің Q шықпасы «1» ... ал Q ... «0» ... екен ... R,S ... «0» ... ... келеді. Шынында да Э1 элементініңкірмелерінде «0» болғандықтан шықпасында «1», ал Э2 элементінің Rкірмесінде «1» де, S ... «0» ... ... «0» ... ... S ... «1» ... ал R кірмесінде «0» сигнал бергенненоның күйі өзгермейді. Триггердің күйін өзгерту үшін S ... «0» ... R ... «1» беру ... ... жағдайда оның Qшықпасында «0»сигналда Q шықпасында «1» ... ... ... ЕМЕС ... ... осы секілді жұмыс істейді. Бірақ НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементтерінен тұратынтриггерінің ... бір ... «0» ... ... болмайды. Өйткенімұндай сигналдардан тізбектің триггерлік жұмыс күйі бұзылады.Мультивибратор басқаруының қағидасың үлгісі элементтерінің есебін ... ... ... ... эмиттерлік элемент ретіндежоғары жиілікті, аз қуатты транзисторды алайық.Эмиттерлік қайталаушыныңқысымын Еn1>Uвых.=1В, яғни Еn1=-10В шартынан алайық.Төмендегідей сипаттарға ие 1Т308А ... дәл ... ... ... ... ... ... жиілік fгр>90мГц;- коллекторлық базаның шектік қысымы Uкбо=20В;- эмиттер-базаның мүмкін болатын шектік қысымы Uэб=3В;- коллектордың максималды тогы Iкmax=50мА;- базаның ... беру ... ... ... ... Е.П., Сенин К.В. Интегральные микросхемы производства СССРи их ... ... – М.: ... и ... 1990.2. ... Л.М., Бутыльский Ю.Т., Поляк М.Н. Цифровые устройства наинтегральных схемах в техники связи. – М.: ... и ... 1989.3. ... Е.А. ...  ...  ...  в  ... аппаратуре. – Л.: Энергоатомиздат, 1988. 
    
   

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Арифметикалық және логикалық командалар . avr тегінденгі микроконтроллерларды пайдалану ерекшеліктері . Тактілі генераторлардың сыртқы элементтері . Интерфейстарды шешудің негізгі сұлбалары5 бет
Жалпы білім беру мектептерінде математикалық логика элементтерінің оқытылуы және турбо пролог логикалық программалау тілі88 бет
Логикалық функцияларды ЭЕМ-де іске асыру, логикалық элементтер ЭЕМ-де сандарды көрсету әдістері11 бет
Логикалық элементтер25 бет
Логикалық элементтер және олардың түрленуі18 бет
Логикалық элементтер мен функциялар17 бет
Логикалық элементтер, эем-де логикалық функцияларды іске асыру16 бет
Логикалық элементтер. ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ, ЕМЕС базисіндегі сандық қондырғылар сұлбаларын зерттеу22 бет
Аналогты-сандық және сандық-аналогты түрлендіру әдістері24 бет
Бастауыш сынып математика сабағында халықтық педагогика элементтерін пайдалану44 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь