Бухгалтерлік есеп стандартына түсініктеме


Бухгалтерлік есеп стандарттары.

Стандарттар – қаржылық есеп беруді дайындау ережелері. Бухгалтерлік есеп стандарттары – есеп жүйесін реттеудің екінші деңгейі, олар қаржылық есеп беретін барлық субьектілер үшін нормативті құқықтық құжаттар болып табылады.
Стандарттардың негізінде есептің жеке учаскелері, сонымен қатар шаруашылық субьектілерінің салалық ерекшеліктері бойынша бухалтерлік есепті жүргізудің базалық тәртіптері бекітіледі.Стандарттар есептің әр түрлі аспектілерін суреттейді және оның қандайда бір әдістері мен амалдарын дұрыс пайдалануды талдаудың әдістемелік негізі, құралы болып қызмет атқарады. Бүкіл әлемде қаржылық есеп берулерде қолданылатын бухалтерлік есеп принциптерін бірегейлендіруге қол жеткізу үшін 1973 жылы Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары комитеті (ҚЕХСК) Австралия, Канада, Франция, Германия, Жапония, Мексика, Ұлыбритания, АҚШ-тың кәсіби бухгалтарлері арасындағы келісім нәтижесінде құрылды. 1983 жылдан бері барлық кәсіби бұгалтерлік ұйымдар – Бухгалтерлердің Халықаралық Федерация мүшелері ҚЕХСК-ның мүшелері болды.
Қаржылық есеп берудің Халықаралық стандарттары комитеті (ҚЕХСК) барлық жерде қабылданып, ұстану үшін 41 қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарын жете зерттеп, жасап, жариялады және ұсынды.
ЕХСК-ның басты мақсаты – егер мыналар анықталып, қол жеткізілсе, қаржылық есеп беруді ұсыну:
• Міндеттер, оларды шешу үшін қаржылық ақпарат талап етіледі;
• ақпараттық жүйе құру принциптері;
• осы ақпараттың сапалық сипаттамалары.
• қаржылық есеп беру элементтері.
1997 жылы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасы халықаралық бухалтерлік есеп стандарттарына көшу негізінде қазіргі кезде стандарттық түрде қолдану бойынша әдістемелік ұсыныстарды дайындаумен толықтырылып отыратын 20 стандарттарын еңгізді.Қазақстанда бухгалтерлік есеп жүйесін реттеудің төрт деңгейлі жүйесі бар деп санауға болады.
Бірінші деңгейлі бухгалтерлік жүйені Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есеп туралы заң құрайды.Бүгінгі таңда «Бухгалтерлік есеп туралы» заң 1995 ж 25 желтоқсаннан бастап әрекет етуде.Бухгалтерлік есеп заңы мемлекетте бухгалтерлік есеп жүйесін анықтайды,қаржылық есеп беру
Пайдаланылған әдебиеттер.

1. Н.Қ.Қабылова..Е.Н. Оразалинов. «Бухгалтер». Астана 2007ж.

2. Қ.К.Кеулімжаев. Н.А.Құдайбергенов.«Бухгалтерлік есеп теориясы және негіздері». Алматы 2006ж.

3. Қ.К.Кеулімжаев. З.Н.Әнібаева. Н.А.Құдайбергенов. «Бухгалтерлік есеп принциптері». Алматы 2003ж
.
4. В.Л.Назарова. «Бухгалтерлік сееп». Алматы 2005ж.

5. В.Л.Радастовец. Т.Ғ.Ғабдуллин. О.И.Шмидт.
«Кәсіборындағы бухгалтерлік есеп». Алматы 2005ж.

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 4 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
Бақылау жұмысы
Тақырыбы:Бухгалтерлік есеп стандартына
түсініктеме.

Бухгалтерлік есеп стандарттары.

Стандарттар – қаржылық есеп беруді дайындау ережелері. Бухгалтерлік
есеп стандарттары – есеп жүйесін реттеудің екінші деңгейі, олар қаржылық
есеп беретін барлық субьектілер үшін нормативті құқықтық құжаттар болып
табылады.
Стандарттардың негізінде есептің жеке учаскелері, сонымен қатар
шаруашылық субьектілерінің салалық ерекшеліктері бойынша бухалтерлік есепті
жүргізудің базалық тәртіптері бекітіледі.Стандарттар есептің әр түрлі
аспектілерін суреттейді және оның қандайда бір әдістері мен амалдарын
дұрыс пайдалануды талдаудың әдістемелік негізі, құралы болып қызмет
атқарады. Бүкіл әлемде қаржылық есеп берулерде қолданылатын бухалтерлік
есеп принциптерін бірегейлендіруге қол жеткізу үшін 1973 жылы Қаржылық
есеп берудің халықаралық стандарттары комитеті (ҚЕХСК) Австралия, Канада,
Франция, Германия, Жапония, Мексика, Ұлыбритания, АҚШ-тың кәсіби
бухгалтарлері арасындағы келісім нәтижесінде құрылды. 1983 жылдан бері
барлық кәсіби бұгалтерлік ұйымдар – Бухгалтерлердің Халықаралық Федерация
мүшелері ҚЕХСК-ның мүшелері болды.
Қаржылық есеп берудің Халықаралық стандарттары комитеті (ҚЕХСК) барлық
жерде қабылданып, ұстану үшін 41 қаржылық есеп берудің халықаралық
стандарттарын жете зерттеп, жасап, жариялады және ұсынды.
ЕХСК-ның басты мақсаты – егер мыналар анықталып, қол жеткізілсе,
қаржылық есеп беруді ұсыну:
• Міндеттер, оларды шешу үшін қаржылық ақпарат талап етіледі;
• ақпараттық жүйе құру принциптері;
• осы ақпараттың сапалық сипаттамалары.
• қаржылық есеп беру элементтері.
1997 жылы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасы халықаралық
бухалтерлік есеп стандарттарына көшу негізінде қазіргі кезде стандарттық
түрде қолдану бойынша әдістемелік ұсыныстарды дайындаумен толықтырылып
отыратын 20 стандарттарын еңгізді.Қазақстанда бухгалтерлік есеп жүйесін
реттеудің төрт деңгейлі жүйесі бар деп санауға болады.
Бірінші деңгейлі бухгалтерлік жүйені Қазақстан Республикасында бухгалтерлік
есеп туралы заң құрайды.Бүгінгі таңда Бухгалтерлік есеп туралы заң 1995 ж
25 желтоқсаннан бастап әрекет етуде.Бухгалтерлік есеп заңы мемлекетте
бухгалтерлік есеп жүйесін анықтайды,қаржылық есеп беру үрдісін дайындау
және пайдаланғанда, ішкі бақылау мен сыртқы аудитті талап етуде, заңды
және жеке тұлғалардың талаптары мен міндеттерінде есептің жалпы ережесі
мен негізгі принциптерін орнатады.
Екінші деңгейлі бухгалтерлі есеп жүйесін реттеу бухгалтерлік есеп
стандарттарын, шот жоспарын және бухгалтерлік есеп жүйесімен тікелей
байланысты емес, бірақ банк қызметімен байланысты болып келетін заң
актілерінен тұрады. ҚР ҰБ туралы заң комерциялық банктерді реттеудегі
және мемлекетік ақша несие саясатындағы Ұлттық банктің ролін анықтайды.
Банк және банк қызмекерлері туралы заң банк жүйесін және қызметкерлерінің
маңызын, банктердің құрылуын, депозиттердің мүдесін қорғау, бухгалтерлік
есепті ұйымдастыру тәртібін және аудиторлық тексеріс жүргізу және олардың
қызметін тоқтата тұрудың мәндерін ашып көрсету.Сондайақ Төлемдер менақшаны
аудару заңы, Бағалы қағаздар наығы туралы заң бағалы қағаздер нарығын
құқықтық реттеуге,ақшаны почта байланысы арқылы аудары қатынастарынан басқа
түрлерікөрсетілген. Нарықтық экономика жағдайында банктерде бухгалтерлік
есептің жүзеге асуын жетілдірудің бірден бір бағыты оның
халықаралықстандартқа сәйкес келуі.Бүгінгі таңда бухгалтерлік есепте екі
әртүрлі бағыт бар:континентік және англо-американдық. Континентік бағыт
мемлекеттік органдардың талабына сай есептілікті дамытса, англо-американдық
бағыт кредиторлар мен инвесторлар алдында есеп беруді мақсат етеді.Қазіргі
қолданыстағы бухгалтерлік есептің халықаралық стандарты (JASs) кейбір
елдерде тіпті ұлттық деп саналады немесе оның негізінде ұлттық стандарт
жасалады.Қазіргі кезде (халықаралық бухгалтерлік есеп стандарты – 41)
қабылдануы көп уақытты талап ететін 120 стандарт қабылданған.Кейбір
стандарт халықаралық деңгейге қарағанда біршама прогрессивті, әсіресе бұл
бағалы қағаздар есебінде, табыс салығы, мүмкін және шартты міндеттемелерде
ерекше байқалады. Ұлттық стандарттар біршама нақтырақ болады, бірақ
бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттарындағы есеп беру мәселелері,
мысалы топтардың шоғырландырма есебі ұлттық стандарттың талабына толық
жауап бере алады.Қазақстандағы 1996 жылығы бухгалтерлікстандарты 1997 ж 1
қаңтарда іске қосылды, бүгінгі таңда 30 стандарт бар, олар бухгалтерлік
есепті реттеудің екінші деңгеін көрсетеді.Оны ҚР бухгалтерлік есеп
жөніндегі Ұлттық комитеті жасап, бекітеді.
1997 жылдың аяғында банк жүйесіне қабылданып, арнайы бекітілген Банктің
қаржылық есептігі және Банктің табысы және шығысы деген ұлттық стандарт
қабылданды.2000 жылы банктерді одан әрі жетілдіру және бухгалтерлік есептің
халықаралық стандартына жету үшін бас бухгалтерлік есеп жасау ҚР ҰБ
Басқармасы №325 қаулысымен бекітілген бухгалтерлік есептің ұсақ-түегіне
дейін ескерілген шот жоспары жасалынды.2003 жылдан бастап Қазақстан барлық
банкі қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына ауысты.
Үшінші деңгейі – бұл стандарттарды тәжіребиеде қолданудың нұсқаулары мен
ұсыныстары және тәжіребиелік сипаттамасы.
Төртінші деңгейі – банктің есеп саясаты. Бухгалтерлік есеп туралы заңды
бекіткендей, Қазақстанның бухгалтерлік есеп органдардың нормативтік
актісімен, реттеуші бухгалтерлік есеп туралы заңын басшылыққа ала отырып,
банктер өздерінің есеп саясатын өздері қалыптастырады. Олар тек қана
бугалтерлік есепті реттеуді жүзеге асыратын, оны жүргізуді ұйымдастырудың
жаңа тәсілдері жасалғанда немесен оның қызмет жағдайы толық өзгергенде
органдардың нормативтік актілері немесе республика заңдары өзгергенде қайта
қаралуы мүмкін. Бухгалтерлік есеп мәліметтерінің салыстырмалығын
қамтаммассыз ету мақсатында, есеп саясатына өзгертулер қаржылық жылдың
басынан бастап енгізілуі керек.
Банктің есеп саясаты ұғымына ол таңдағы бухгалтерлік есепті жүргізу
әдісін жиынтығы кіреді: банктің жарғылық қызметін топтастырудың әдісі
және бағалау, ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Бухгалтерлік есеп
"Бухгалтерлік есеп."
Бухгалтерлік есеп және аудит
Бухгалтерлік есеп қағидалары
Бухгалтерлік есеп жүйесінің мәліметтері
Бухгалтерлік есеп жүргізу нысандары
Бухгалтерлік және қаржылық есеп
Бухгалтерлік есеп нысандары
Бухгалтерлік есеп беру
Бухгалтерлік баланс және есеп беру
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь