Төмен қосындылы құрылыс болаттары. Арматуралық болаттар жайлы

Кіріспе
1 Болат
2 Құрылыс болаттары
3 Құрылыс металл конструкцияларына арналған болаттарды тандап алу
4 Арматуралық болаттар
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Кострукциялық болаттар деп машина бөлшектерін және құрылыс конструкцияларын жасауға қолданылатын болаттарды айтады. Бұл болаттар көміртекті және легірленген болып бөлінеді. Конструкциялық болаттарда көміртегінің шамасы 0,5…0,6%-дан аспайды.
Көміртекті конструкциялық болаттар. Олар: жай сапалы, сапалы, аспаптық болып бөлінеді.
Жай сапалы болаттар қасиеттеріне қарай үш топқа бөлінеді:
А тобы — тек механикалық қасиеттеріне кепілдік берілетін.
Б тобы — химиялық қасиеттеріне кепілдік берілетін.
В тобы — механикалық және химиялық қасиеттеріне кепілдік берілетін.
А тобының болаттары Ст әріптерімен және 0,1,2,3,4,5,6 нөмірлерімен таңбаланады. Нөмір саны артқан сайын оның беріктігі жоғары болады, ал пластикалық қасиеті төмендейді . Болат қасиеттері 1-кестеде көрсетілген. Б тобының болаттары Б әріптерімен таңбаланады. Мысалы, БСтО, БСтІ, БСт2, БСт3, БСт4.
В тобының болаттары В әрпімен және санмен таңбаланады. Мысалы, ВСт2, ВСт3 т.б. болаттарды тотықсыздандыруға байланысты қайнайтын(КП), тыныш(СП), жартылай тыныш(ПС) деп бөледі.
Жай сапалы болаттар арматура, құрылыс конструкцияларын және үлкен жүктеме түспейтін машина бөлшектерін жасауда қолданылады. А тобы болаттарынан ыстық кезінде өңделмейтін бұйымдар жасалады. Бтобыболаттарын күйінде күйінде өңделетін бұйымдар жасалады. В тобы болаттарынан пісірілетін конструциялар жасалады.

Болат — темір мен көміртектің қорытпасы. Болаттың негізін феррит құрайды. Ферриттің беріктігі төмен және өте пластикалы келеді, сондықтан оны таза түрінде құрылыс конструкциясында пайдаланбайды. Беріктігін жоғарылату үшін: көміртек қосадыкөміртекті болат; қоспа компоненттермен (сыңарлармен) легирлендіріледі – легирлендірілген болат; термиялық беріктендіріледі.
Көміртекті болат, құрамына байланысты, азкөміртекті, ортакөміртекті және жоғарыкөміртекті болып бөлінеді.
Азкөміртекті болатта көміртектің шамасы 0,09-0,22%-дан аспайды. Олар, дағдылы беріктіктегі азкөміртекті болат деп аталып, құрылыс конструкцияларында пайдаланылады.
Ортакөміртекті болатта көміртек 0,25-0,5% арасында қосылады. Бұны машина құрылысында қолданады.
Жоғары көміртекті болаттағы көміртек 0,6-1,2%-ға дейін жетеді. Осындай болаттар аспаптық (инструментальный) өнеркәсіпте айдаланылады.
1. Металлургия стали. Явойский В.И., Кряковский Ю.В., Григорьев В.П. и др – М. : Металлургия, 1983. – 584 с.
2. Кудрин В.А. Металлургия стали. – М. : Металлургия, 1989. –560 с.
3. Бигеев А.М. Металлургия стали. – М. : Металлургия, 1988. –480 с.
4. Толымбеков М.Ж. Болат балқыту өндірісінің негіздері. 1–бөлім. – Алматы: РБК, 1994. – 164 б.
    
    Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігіСемей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетіСӨЖТақырыбы: Төмен қосындылы ... ... ... ... ... ... ... Е.Т.Семей қаласы2015 жылМАЗМҰНЫКіріспе1 Болат2 Құрылыс болаттары3 Құрылыс металл конструкцияларына арналған болаттарды тандап алу4 Арматуралық болаттарҚорытындыПайдаланылған әдебиеттерКіріспеКострукциялық ...  деп  ...  ...  және  ...  ...  ...  ...  айтады.   Бұлболаттар   көміртекті   және   ...   ...    ... ...  көміртегінің  шамасы 0,5…0,6%-дан  ... ...  ... Олар: жай  сапалы,  сапалы,аспаптық болып бөлінеді.Жай сапалы болаттар ... ... үш ... бөлінеді:А тобы — тек механикалық ... ... ... тобы — ... қасиеттеріне  кепілдік  берілетін.В тобы —  механикалық  және  ...  ...  ...  тобының  болаттары  Ст  ...   және  ... ...   ... саны ... сайын  оның  беріктігіжоғары  болады,  ал  ...  ...  ...  .   ... ... ... Б ... болаттары  Б  әріптеріментаңбаланады.  ... ... ... БСт2, БСт3, ...  тобының  болаттары В  әрпімен  және  санмен   ...  ВСт2, ВСт3 т.б.  ...   ...  ... ... жартылай тыныш(ПС) деп бөледі.Жай  сапалы болаттар  арматура,  ... ...  ...  жүктеме  түспейтін  машина  бөлшектерін  жасауда  ... тобы  ... ...  кезінде  өңделмейтін  бұйымдар  жасалады.Бтобыболаттарын күйінде күйінде ... ...  ...  В  ... ... ... ... — темір мен көміртектің қорытпасы. Болаттың негізін ферритқұрайды. ... ... ... және өте ... ... ... таза ... құрылыс  конструкциясында  пайдаланбайды.  Беріктігінжоғарылату үшін: көміртек қосадыкөміртекті болат; қоспа ...  ......  ...  ... болат, құрамына байланысты, азкөміртекті, ортакөміртектіжәне ... ... ... ... ... ... ... аспайды. Олар,дағдылы  беріктіктегі  азкөміртекті  ...   деп  ...  ... ... ... ... 0,25-0,5% арасында қосылады. Бұнымашина  ... ... ... ... ... 0,6-1,2%-ға дейін жетеді. Осындайболаттар аспаптық (инструментальный) өнеркәсіпте айдаланылады.Лигерлендірілген болаттар легирлендіруші  ...  ...    ...    ...    ... деп ... ... легирлеңдіруші элементтердің шамасы 2,5%,орталегарлендірілгенде — 2,5-5%, жоғары легирлеңдірілгенде -10% дан  ...  ...  ...  ...  ... Олар ... ... көтеріңкі болаттар депаталады.Металл  конструкцияларды  ...  ...  ...  сапасы  мынадаймеханикалық қасиеттерімен анықталады:1) Статикалық әсерлерге ... ... яғни ... ... δи менаққыштық шегі δу бойынша;2) Динамикалық әсерлер мен морт ... ... ... яғни әр ... ... соққы тұтқырлығы (ударная вязкость) бойынша;3) Пластикалық көрсеткіштері, яғни салыстаырмалы қалдықты ұзаруы ... ... ... ... тағы ... рет қайталанатын жүктеугекедергісімен,  болаттың  химиялық  құрамымен  және  оны  ...  ...  ...  және  ... анықталады.Болат  вариантты  жобалау  және  ...  ... ... ... ... үшін болатты тандау келесі параметрлерге:а)  конструкцияны    құрастыру   және    ...   ... ...  температурасына. Мұнымен  төмен  температура  болғануақытында морт сыну қаупі ескеріледі;ә)    әр    ...   ...    ...  ...  ... ... ... түріне (статикалық, динамикалық, вибрациялықжәне т.б);б)  кернеулену   ...   ... ...  ...  ...   ... жағдайы);в)  меншікті кернеу деңгейін, кернеулер ... ... және ...   ...   касиетін   анықтайтын,   ... ... ...  ...  сайын  болат  касиетінің өзгеруін ескеруүшін,элементтерде қолданылатын прокат қалындығына ... ҚМжЕ ... РК) [4] ... ... ...  ...  кұрылысконструкциялардың түрлері, материалы жұмысының  ... ... ... ... топқа ерекше ауыр жағдайларда жүмыс жасайтын немесе тікелейдинамикалық, вибрациялық немесе жылжымалы ... ... ... ... мен ... элементтері жатқызылған (кранастыарқалықтар; жұмыс алаңшаларының арқалықтары; ... ... ...  ...  конструкциялары;  биіктігі  60  метрден  ... ... ... және ... ... конструкциялар өте күрделі жағдайларда жұмыс жасайды.Сондықтан бұл конструкцияларға ... ... үшін өте ... ... ... ... жүктеме кезінде созуға жұмыс жасайтын (фермалар;рамалар ригельдері; қабатаралық жабын және төбе ... ... ... ... ... тіректері және т.б.)  ...  ...  ...  элементтері,  және  де  дәнекерленгенқосылыстары жоқ кезіндегі бірінші ... ... ... ... статикалық жүктеме кезінде көбінесе сығу кернеу әсерінежұмыс жасайтын дәнекерленген конструкциялар (мәселен, ұстындар, ... ... ... және ... ... сығыла-майысқан элементтер)және де дәнекерленген қосылыстары жоқ кезіндегі екінші топтағыконструкциялар жатқызылған.Төртінші топқа қосалқы конструкциялар (байланыстырғыштар; фахверкэлсмснттері; сатылар; қоршаулар және т.б.) және де ... жоқ ... ... топтағы конструкциялар кірістірілген.Егер үшінші мен төртінші топтағы конструкциялар үшін статикалық жүктсмелеркезіндегі беріктік талабымен шектелу жеткілікті болса, бірінші мен ... үшін ... ... ... және морт қирауға кедергісінбағалау маңыздысы болып табылады.Дәнекерленетін конструкциялар  үшін  ...  ...  ... анықтау керек. Дәнекерлі қосылыстары жоқ конструкцияларэлементтеріне  қойылатын  талаптардың  ...  ...  ... ... ... ... кернеулер шоғырлануының төмендегі жәнебаска факторлар олардың жұмыс жағдайын жақсартады.ҚР ҚМжЕ [4] -тің 50-кестесінде ... ... және ... ауданның ауа райына байланысты болаттардың тізімі келтірілген.Әр  топ  ...   ...   ...   ...   техникалық-экономикалықкөрсеткіштерін (болат ...  жөне  ...  ... және ... ... ... ... керек.Конструкция   құрамына   (мәселен,   құрамалы   ... екі ... ... ... ... ...  -беріктігі жоғарылау болатты қатты жүктелген элементтер үшін (фермалар,аркалықтарбелдемелері),  ал  ...  ...  ...  ... үшін (фермалар керегеторлары, арқалықтар қабырғасы).Болат ферриттен және перлиттен ... ... ... ... ... Осы екі ... ... болаттың жүктемеәсерінен жүмысын анықтайды.Зерттеулердің  ...  ... ... ...  жанамакернеулер әсерінен феррит түйірлерінде  ... ...  ... ... ...  ...  ...  болуына  болат құрамындағыберіктеу  ... ...  ...  ...  ... ... ...  беріктігі  таза темірге карағанда едәуір жоғары ... ... ...  байланысты созу кезіндегі жұмысынмына түрде көрсетуге болады.Бірінші кезеңде пропорционал шегіне σр ... әсер ... ... ... ... ... болады. Мұны серпімді жүмыскезеңі деп атайды. Материалдың осылай жұмыс ...  ...  ... атом ... ... бүлінуі арқасында  пайдаболады. Сондыктан үлгіден жүктемені түсіргеннен  кейін,  ол  ... ... ... одан әрі ... ... түйірлерінде жеке ысырулар пайда болуынакелтіреді. Ксрнеулср мсм ...  ...  ... яғии деформациялар кернеулерден тезірек өсе бастайды ... ... ... ... ... өсуі ... ... жеке ысырусанын көбсйтіп, оны ... ... ... Бұл ... тұрақтыкернеулер кезіндеүлкен деформациялар пайдаболуына келтіреді, яғни аққыштық,алаңшасы құралады. Бұл ... ... ... ... шек  ... сәйкес келеді.Азкөміртекті болаттардың және ...  ...  ... алаңшасының үзындығы 1,5-2% шамасында болады. Деформациялардыңдамуы феррит түйірлерінде ... ... ...  мен  үлкенкайтымсыз ысырулар нетижесінде пайда болады. Сондықтан жүктемені алғаннансоң ... бір  ...  ...  ал  ...   ... келтіреді.Деформациялардың одан әрі дамуына беріктеу және қатандау  перлиттүйірлері кедергі ... ... ... жалпы ысыру жазықтығы пайдаболуы үшін ферриттің жеке түйірлеріндегі ... ...  ... ... немесе осалдау жерлерін жарып өтуі ... Бүл  ... ... ... ... ... уақытша кедергісінедейінгі, сыртқы әсерлерге кедергісі көтерілетін, осы кезең өздігіненберіктену қезеңі деп ... Осы ...  ... ... ретінде өтеді.Созған кезде ұзарту бойлық деформациясьша тарылу көлденең деформациясыілесе ... ... ... ...  ...  ұзару  мен  ... ... ... шоғырлануы арқасында  "мойынша  (шейка)"қүралады. Мойынша орынында үлгі ... тез ... Осы ... ... төмендеуіне қарамастан, мойынша қимасындағы кернеукөтеріле береді. Осыньң ... ... ...   ... ... ... алаңшасы пайда болу тек қүрамына 0,1-0,3% ... ... ... тән.  ...  кемдеу  кезінде  ферриттүйірлеріндегі ... тыю үшін ... ... ... ал ... ... түйірлері көп болып феррит деформациясын үнемі тыйыптұрады.Сондықтан   ...   ...   ...   ...   ... үшін шартты аққыштықшегі  σ0,2  0,2%-ға  тең  ... ... ... созу ... жұмысының негізгі көрсеткіштері болып улкендеформациялардың дамуыалдынсипаттайтынσуаққыштық шегі ... ... ... жүктемесіне сәйкес келетін  σууақытша  кедергісі  жәнематериалдыңпластикалық  ...  ...  ...  Олүш  ...  ...  Мемлекеітік  стандартындакелтірілген.Азкөміртекті  болаттыңаққыштықшегіненуақытша  кедергісіне  дейінгіаралықтағы материалдың ... ... ... коры ... көп ... ... болаттың пластикалық қасиеттерін кеңінен пайдалануға мүмкіндікбереді. Беріктігі жоғары болаттыңаққыштық шегі уақытша кедергісіне ... ... ... ... ... ... ... пайдалануға шек қойылған.Серпімді жұмысы кезеңіндебарлық прокатталған болаттар үшін серпімділікмодулі Е=2.06∙105 ... ... ... σр ... ... дейінгіаралықтағы кернеулер кезінде серпімділік модулі кемиді.Пластикалық деформациядан кейін өздігінен беріктену кезеңіне ауысуы,сонан соң ... ... өсті ... ... ... ... ... өтеді. Максималды жанама кернеулер әсер ... ... ... қарқынды ағу жазықтығыпайда болады.Екі өстер бойынша жүктелген кездеметалдың пластикалық күйіне ауысуы,өсер ... ... ... және ... ара ... ... өстері  бойынша  таңбалары  бірдей  ... ... ... ... ... ... ағукөлбеген (наклонный) жазықтықтар бойынша ысыру арқылы өтеді. Мұндағыкернеулер жалғыз өстіжүктелген кездегісімен ... ... ... ... әр ... ... бір ... созылыпекінші бағытында сығылса, онда пластикалық ағуы жалғызөсті жүктелген кезінеқарағанда ... ... ... ... біркелкі емес  таралғанкезде,  болаттың  ... ... ... ... ... серпімді аймақтары  кедергітуғызады. Сондықтан қимасының аққыштыққа шалдыққан бөлігінде ... ... ... Осы ... ... σу көтерілуінекелтіріледі.Әр  түрлі  болаттардың  ...  ...  ...  диаграммасыпараметрлерініңшамасы бойынша елеулі ажырасады. Егер осы ... ... σ/ σ0,2 және ... онда ... болады. Мұндағы σ0,2 менξ0,2сәйкес ақкыштық шегі мен аққыштықалаңшасының  басындағы  ...  ...  ...  осындайдиаграммалар унификацияланған ретінде пайдалануға мүмкіндік ...  ... ... алюминийдің болаттан едәуір айырмашылығы бар. Егерболаттың ... ... ... ... ρал=2,7т/м3, яғни үшесе дерліктей  болаттан  ...  Егер  ...  ...  ... ... алюминийде Еал=0,71∙105МПа, мұнда да үш есе кемболаттан. Алюминийдің созу диаграммасында аққыштық алаңшасы жоқ. ... ... ... σО2=20-30МПа, уақытша кедергісінің кернеуі σu =60-70МПа. Ал, болат үшін ең кіші аққыштық шегінің кернеуі σуmin=190МПа болса,ең кіші уақытша ... ... ... ... өте ... оның үзілер кезіндегі ұзаруы 40-50%-ға жетеді.Таза алюминий оңай коррозияланады, бірақ тез арада бетінде жұқа тотығуүлпегі пайда болып, коррозияның одан әрі ... ... ... болғандықтан алюминий таза түрінде конструкциялардақолданылмайды. Сондықтан оны беріктендіреді: а) ... ә) ... яғни ... ала ... б) ... ...  коспалардың  құрамына  байланысты  ... ... ... таза ... ... 2...5 есе ... ... ретінде магний, марганец, мыс, кремний, мырыш және кейбірбасқа элементтер пайдаланылады.Осы қорытпаларды ... ала ... ... аққыштықшегінің кернеуін σ0,2 1,5...2 есе көтеруге болады.Көп компонентті алюминий қорытпалары термиялық өңдегеннен кейін тозуүрдісінде  ...  ...  ...  ...   ... деп ... ... уақытша кедергісі σu=400МПа-данасуы мүмкін, бірақ пластикалылығы кеміп ... ... ... ...  ...  (А1-Мg,  АІ-Мn)  термиялық  ... ... Бұл ... ... беріктендірілмейтіндерідеп аталынады. Осы себептерден алюминий қорытпаларының маркалары көпболады.Алюминий қорытпалары әр түрлі термиялық ... және ... ... Бұл ... ... ... ... мягкий);Н-нагартовкаланған;1/2Н -жартылай нагартовкаланған;Т-шыңдалған   (закаленный)   және     3...6      ...    ... ... ... ... ... және  бірнеше сағат арасында жоғарланған температуракезінде ... ... ... ... және жасандытүрдетоздырылған.Жеткізу  күйінің  таңбасы  ...  ... ... қосылады. Мысалы, АМг-М, АД-35-Т1 жәнет.т. Құрылыста келесі қорытпалар қолданылады:1) магналиялар депаталатын алюминиймен ... ... Ол ... ... және магнийдің пайыздағы шамасын көрсететін санменбелгіленеді. МысалыАМг6;2) дюралюминдер деп  аталатын мыс, магний жәнеаздау ...  ...  ... ... ... ...  цифрменбелгіленеді (Д1, Д16);3)   ... деп  ...  ... магнкй (0,7%), мыс(0,4%),марганец  немесе  хромдармен алюминийдіңқорытпасы. Маркасында"АВ" әріптерімен белгіленеді.Алюминий  қорытпалары  ...  ...  ...  ... ... конструкцияларында сирек пайдаланылады. Олар көбінесекөтергіш және қоршаушыміндеттерінқатарынан атқаратын конструкцияларды жәнесуық солтүстік, жер сілкінетін немесе жетуге қиын ... ... 4. ... ... ... ... болаттың пропорционал шегіне дейін мүлде серпімдідерліктей екені созу диаграммасынан жақсы байқалады; бұл кезде оныңсерпімділік модулі тұрақты және өте үлкен  (Е = ... МПа). ... соң ... ... бөлігінен кейін пластикалық ағысы басталады.Аққыштық ... ... ...  мүлдем  пластикалы  дерліктей,  ... ... Епл нөл ... ... ... ... шегінедейін мүлдем серпімді, одан кейін мүлдем пластикалы жұмыс жасайтын, ...  ...  ...  көп  ...  ... 5.  Болат жұмысының идеалданған диаграммасыМұндай ұқсату конструкциялар есептеуін едәуір жеңілдетеді және болатжұмысының талдау шегін кеңейтеді.Акқыштық алаңшасы жоқ ... ... ... ... модулінің 1% на тең.Сондықтан онымен санаспай пластикалық модулін нөлге ... ... да ... диаграммасын қолдануға болады.Арматура (латынша: аrmatura — құралдандыру, жабдықтандыру) — машиналардың,құралымдардың және ғимараттардың негізгі бөлігінің құрамына енбейтін, ... ... ... ... ... ... (әдетте бір қалыпты)құрылғылар мен ... ... ... ... ... ...   құбыр өткізгішті арматура,•   электр машинасын жасаудағы ...   ... ... ...   ... ... ... желілеріндегі арматура,•   жарық техникасындағы арматура,•   ... ... ...   ... ... ... ...   Құбыр Арматурасы су, бу, газ және ... ... ... ... ... ... т.б. ... қайта өңделетін өнеркәсіптерде;•   электр ... ... ... ... ...  ... және қосалқы бөлшектерінде;•   электр жүйелеріндегі Арматура қалқандарда, патрондарда, ажыратып-қосқыштарда т.б.;•   ... ...  ...  ...  ...  оқшаулағыштардыбағанаға, ал сымдарды оқшаулағыштарға бекітуге арналған бөлшектер ментетіктер ...   ... ... ... ... ... ... және көзді өткіржарық сәулесінен қорғауға, электр тогын жеткізуге, электр шамдарын ... ... ... ... ... ... жарық беретін құрылғылардыңбөлшектері құрамында;•   металлургия пештеріндегі Арматура  пештің  ...  ... және оның ... бетін салқындатуға қажетті металл бөлшектеріқұрамында;•   ... ... ... ... үшін ... ... өзек, сым,каркас, тор т.б. түрінде қолданылады.Ол әр түрлі пішінде жасалады . ... ... ... ... ...  болат  пайдаланылады.  Қазақстанда  Арматура  Қарағандыда,Теміртауда, Павлодарда ... ... ... ыстықтай илемделген болатОсы стандарт кәдімгі және алдын-ала кернеуленген темірбетон құрылымдарынарматуралауға арналған ... және ... ... ... ... болатқа таралады (арматура 25г2с).Төмен қосындылынған болаттардың химиялық ... ... ... ... ... құймаларға, блюмстерге және дайындамаларға таралады.Жүйелі кескінді арматура 10Бетонмен ... ... үшін ... ... ... барөзектің бойлық осінің бұрынышың астындағы  беткі  ...  ... ... ат800 ... ілінісуді бұдырлануы жоқ беткі қабаты тегіс дөңгелек өзектер.Беріктік класыСтандарттармен тағайындалған болат ағысының физикалық ... ... ... ... ... бүгілу бұрышыКөлденең шығыңқылар (бұдырлану) және өзектің бойлық осінің ... ... ... ... ... ... ... қатарлас  өлшенген  екі  кезекті  көлденеңшығыңқылардың орталары арасындағы арақашықтық.Көлденең шығыңқылардың биіктігіӨзектің ... ... тіке ... астындағы көлденең шығыңқының еңжоғары ...  ...  ...  өзегінің  беткі  қабатына  дейінгіарақашықтық.Жүйелі кескіннің а400с арматурасының ... ... ... нөмірі)Дөңгелек тегіс өзектің көлденең қиылысының ауданы бойымен тең шамаласдиаметрі.Көлденең қиылыстың нақтылы ... сол ... ... ... ... ... ... қиылысыныңауданына баламалы көлденең қиылыстың ауданы.МЕМСТ 10884-81Осы стандарт бойынша а500с арматурасы механикалық ... ... ... ... Ат-IV, Ат-V, Ат-VI, ... Ат-VIII.Арматураны 16осы стандарт бойынша келесі таңбалы болаттардан дайындайды:|Арматуралық болаттың класы |Болаттың ...               ...           |Ст5 ...                  ... ... АТ-IVK   |20ГС; 25Г2С; 35ГС; 28С; 10ГС2; 08Г2С; 25С2Р; ||Ат-V (К и СК)       |20ГС; 20ГС2; 08Г2С; 10ГС2; 28С; 25Г2С; 35ГС; ||              ... ...                 ...           |30ХС2                     ... ... ... ... арматураны A-I (A240),  A-II(A300), A-III (A400), A-IV (A600), A-V (A800), A-VI (A1000) ... ... ... ... ... A-I (A240) ... тегіс етіп дайындайды, A-II (A300), A-III (A400), A-IV (A600), A-V (A800), A-VI (A1000) класстарының арматураларын ... ... ... ... ... ... A-II (A300), A-III (A400), A-IV(A600), A-V (A800) класты арматураларды тегіс етіп дайындайды.Жүйелі кескінді арматураны 18 үш ... ... желі ... ... ... ... мен көлденең шығыңқылары бар дөңгелек кескіндердібілдіреді. Диаметрі 6 мм ... ... үшін бір ... ... ... ... ... болуы мүмкін, диаметрі 8 мм болатын -екі кірмелі желінің бойымен.Кәдімгі орындалған A-II (А300) ... 25г2с ... және ... Ас-II (Ас300) кескіннің екі жағында бірдей кірмесі барбұрамалы желілері бойымен жүретін шығыңқылары болу ... (A400) ... және A-IV (А600), A-V  (A800),  А-VI  ... ... бір ... оң жақ кескіні, екінші жағынан сол жақкірмелері бар бұрамалы ... ... ... болу ...  ...  бөлінетін  кескіннің  жақтары  бойымен  бұрамашығыңқыларының ... ... ... 12 ... ... A-I (A240) және A-II (А300) ... ... 10 мм-ге дейінгі A-III (A400) класының арматурасын 10 орамдарданемесе  өзектерде  ...  ...  ...  ...  өзектердедайындайды. А-IV (А600), A-V(A800) және A-VI (A1000) ... ... ... ... 6 және 8 мм ... ... ... келісуарқылы орамдарда дайындайды.Арматураны ат800 кестеде көрсетілген көміртекті және төмен қосындалғанболаттан дайындайды. A-IV (A600) класты ... үшін ... ... тұтынушымен келісуі арқылы тағайындайды.Әртүрлі класты арматураны дайындау үшін қолданылатын болаттың таңбалары(МЕМСТ 5781-82)Ескертпе: 22Х2Г2АЮ, ... және ... ... ... A-V (А800)класты арматураны дайындауға рұқсат етіледі. Жақшада көрсетілген өлшемдердайындаушының ... ... ... ... болаттың класы                        ... ... мм                           ... таңбасы                              ||                                     || A-I (А240)                                || 6-40                                   ... ... ...                           ||                                     || A-II (А300)                               ...                                  ||40-80                                   ... ...                               ...                                   ||                                     ... ...                              ...                                  ...                                  ...                                   ||                                     ... (A400)                               || 6-40                                   ||6-22                                   ... 25Г2С                               ...                                  ||                                     || A-IV (A600)                               ||10-18                                   ||(6-8)                                   ...                                  ...                                  || 80С                                   ...                                  ||                                     || A-V (А800) (6-8)                             ...                                  ...                                  ...                                 ||                                     ... (А1000)                               ...                                  ... ... ...                       ||                                     ... ... ...  ...  ТШ  ...  ... ... А400С және А500С арматураны шығарады.  Илемдеуағыында арматураны термикалық  ...  ...  ...  ... аз ... ... оның ... дәнекерленгіштігін жәнеиілімділігін, жоғары тұтқырлығы мен төзімділігін қамтамасыз етеді. Осыарматура өзінің қасиеттері ... ... ... ... ... Мем. ... темірбетонды құрылымдарда дәл сондай диаметрлі25Г2С и 35ГС таңбалы АA-III класты (МЕМСТ 5781-82) және 400С және ... ... ... ... 10884-81) арматураны қолдануға кеңес береді.Термотехникалық және термикалық ... ... 6-40 мм  ... ... ... жауапты темірбетонды  құрылымдардың  құрылысынаарналған ... ... ... ... ... ... ... арматуры (ГОСТ 5781-82)|Кескіннің нөмірі   |1 м кескіннің |Метрлердің   |Көлденең қиылыстың ... ...   ... кг  ... 1 тн  ... ... см2 ||диаметрі), мм     |       |        |          || 6          |0,222     ...    ...       || 8          |0,395     ...    | 0,503        || 10         | 0,617    ...    | 0,785       || 12         | 0,888    ...    | 1,131       || 14         | 1,210    ...     | 1,540       || 16         | 1,580    ...     | 2,010       || 18         | 2,000    ...     | 2,540       || 20         | 2,470    ...     | 3,140       || 22         | 2,980    ...     | 3,800       || 25         | 3,850    ...     | 4,910       || 28         | 4,830    ...     | 6,160       || 32         | 6,310    ...     | 8,040       || 36         | 7,990    ...     | 10,180       || 40         | 9,870    ...     ...       || 45         ...    | 80,13     ...       || 50         ...    | 64,89     ...       || 55         ...    | 53,62     ...       || 60         ...    | 45,07     ...       || 70         ...    | 33,10     ...       || 80         ...    | 25,34     ...       |ТБҚ ... ... ... арматуралық болат (арматура).МЕМСТ 10884-94Мынадай ... ... ... ... ... ... ... қасиеттерге - беріктік класы байланысты (бір шаршымилиметрге қатысты ньютондармен ... ... ... ... ... ... ... нормаланған мағынасы);• пайдалану сипаттамаларына байланысты - ... ... ... ... ... қарсы (әріпсаны К).Ат400С, Ат500С, Ат600, Ат600С, Ат600К, Ат800, Ат800К, Ат1000, ... ... ... ... ... ... тұтынушымен келісуіарқылы беріктік класы Ат800 және жоғары арматуралық болатты тегіс ... ... ... ... ... ... ... арматуралықболатының өзектерінің немесе байламасының ұштары мынадай түсті шайылмайтынбояулармен боялу керек:• Ат400С - ақ;• ... - ақ және ... Ат600 - ... Ат600С - сары және ақ;• Ат600К - сары және қызыл;• Ат800 - ... ... - ... және ... Ат1000 - көк;• Ат1000К - көк және қызыл;• Ат1200 - қара.Тисті класты арматураны дайындау үшін көміртекті және ... ... ... таңбалары.|Арматуралық болаттың класы|Болаттың таңбасы                ...          ... ...                 ...          ... ...                 ...          ...                     ...          ... 35ГС, 28С, 27ГС            ...          ... 08Г2С, 25С2Р              ...          ... 20ГС2, 08Г2С, 10ГС2, 28С, 25Г2С, 22С,  ||             |35ГС, 25С2Р, 20ГС2               ...          ... 25С2Р                  ...          ... 20ГС2, 25С2Р              ...         ...                    ...          ...                     ... әдебиет1. Металлургия стали. Явойский В.И., Кряковский Ю.В., Григорьев В.П. идр – М. : Металлургия, 1983. – 584 с.2. ... В.А. ... ... – М. : ... 1989. –560 с.3. ... А.М. ... ... – М. : Металлургия, 1988. –480 с.4. Толымбеков М.Ж. Болат ... ... ... 1–бөлім. –Алматы: РБК, 1994. – 164 б. 
    
   

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 14 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Төмен қосындылы құрылыс болаттары. Арматуралық болаттар9 бет
Төмен қосындылы құрлыс болаттары9 бет
Төмен қосындылы құрлыс болаттары. арматуралық болаттар10 бет
Абель ласерд атындағы автомобиль мұражайы12 бет
Англиядағы ассоциативтік психология5 бет
Жастардың жүрегіне жара салған желтоқсан10 бет
Мағжан Жұмабаевтың “Түркістан” өлеңіндегі тілдік ерекшеліктер8 бет
Темір бетон мен қақпа жаппаны шептік жағдайын есептеу және есептік жүктемеде пайда болатын ригельді ішкі күштерді анықтау20 бет
Фурье түрлендіруі26 бет
Арматуралық болаттар. Суық штамптауға арналған болаттар6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь