Қазақ фразеологиясының стильдік ерекшеліктері;.Қазақ фразеологизмдерінің қалыптасуындағы ұлттық мәдени маңызы бар түпдеректер;.Фразеологизмдердің көркем әдебиетте қолданылуы

Қазақ тіл білімінде, түркологияда да фразеологияның жалпы проблемалары бұл күнге дейін түбегейлі зерттеліп, өзінің тиянақты шешімін тапқан жоқ деуге болады. Аталған категория дұрысы, лексикалық тұрғыдан зерттеліп келді.
Қазақ фразеологиясының тіл ғылымының бір саласы ретінде қалыптасып, дамуы және зерттелуі академик І.Кеңесбаевтың есімімен тығыз байланысты. Ол сонау 40-жылдардан кейін-ақ түркітануда фразеология, фразелогиялық тіркестер, табиғалы жөнінде ғылыми түсінік қалыптастырады. Оның көлемі зерттеулерінен соң, бірсыпыра түркі тілдес халықтар тіліндегі түрлі фразеологизмдерді талдап, даму бағытын саралау өзге ұлттардағы тілші ғалымдардың үлесіне тиді.
І.Кеңесбаевтың 1977 жылы «Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігінің» шығуы тек қана қазақ тіліндегі үлкен жетістік қана емес, туыстас тілдер үшін де көш бастағанын атап кету керек.
І.Кеңесбаев фразеологияны тілді құрамды бөлшектерінен, тіл ярустарынан бөліп алмайды, тілдің сол бөлшектерінен түбірлі айырмасын, бас белгілерін анықтайды.
Фразеологиялық тұлғалар мағынасының эмоционалды компоненті – олардың семантикалық құрылымындағы негізгі коннотациялардың бірі. Образды метафоралық, экпрессивті және стилистикалық мағыналармен қатар бұл коннотация фразеологиялық тұлғалардың стилистикасында маңызды орын алады. Түсіндірме, фразеологиялық сөздіктерде фразеологизмдердің мағыналық құрамының маңызды бөлімі қамтылу керек. Шындығында, бұл мәселе жеріне жеткізіле берілмей жүр. А.И.Молотков «Орыс тілінің фразеологиялық сөздігіне» кіріспе мақаласында: «Сөздікте фразеологизмдердің эмоционалды-экспрессивті бағасы өте шектеулі түрде беріледі... Бұл шектеу әр фразеологизмнің айқын эмоционалды-экспрессивті сипаттамасы туралы айтылған негіз жоқтың қасы және осы қатынаста белгіні қалыптастырудың қиындығымен түсіндіріледі. Әйткенмен де, кейбір фразеологизмдер сөздікте әзіл, мысқыл, тұрпайы, жақтырмау, дөрекі т.б. белгілермен көрсетілген. Мұндай белгілердің қойылуы фразеологизмдердің эмоционалды-экспрессивті реңктері туралы мәселенің шешілуіне практикалық жақтан келуін ғана білдіреді»[1, 125б.].
1. Кеңесбаев І. Фразеологиялық сөздік. – Алматы: Арыс, 2007. – 800 б.
2.Болғанбаев Ә. Қазақ тілінің лексикологясы. – Алматы: Мектеп, 1988. – 218 б.
3.Смағұлова Г.Н. Мағыналас фразеологизмдердің ұлттық-мәдени аспектілер-Алматы Қазақ университеті,1998.-200 бет
4.Қалиев Ғ, Болғанбаев Ә. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы. Алматы: «Сөздік- Словарь»,2006.-264 бет
5 Аймауытов Ж. Шығармалар жинағы. Алматы: Жазушы, 1989. 560 б.
6 Майлин Б. Бес томдық шығармалар жинағы. Алматы: Жазушы, 1986.
7 Бөкей О. Таңдамалы шығармалар жинағы. Бірінші том. Алматы: Жазушы, 1994. 496 б.
    
    Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгiСемей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетіCӨЖТақырыбы: ... ... ... ... ... ұлттық мәдени маңызы бартүпдеректер;.Фразеологизмдердің көркем әдебиетте қолданылуы.Орындаған: Қасымбекова А.А.Тексерген:Қабылқақ А.АТобы:ФИ-403Семей, ... тіл ... ... да фразеологияның жалпы проблемаларыбұл күнге дейін түбегейлі зерттеліп, өзінің тиянақты шешімін тапқан жоқдеуге ... ... ... ... ... ... ... фразеологиясының тіл ғылымының бір саласы ретінде қалыптасып,дамуы және зерттелуі академик І.Кеңесбаевтың есімімен тығыз байланысты. Олсонау 40-жылдардан кейін-ақ түркітануда фразеология, ... ... ... ... түсінік қалыптастырады. Оның көлемізерттеулерінен соң, бірсыпыра түркі тілдес халықтар тіліндегі түрліфразеологизмдерді талдап, даму бағытын саралау өзге ұлттардағы тілшіғалымдардың үлесіне тиді.І.Кеңесбаевтың 1977 жылы ... ... ... ... шығуытек қана қазақ тіліндегі үлкен жетістік қана емес, туыстас тілдер үшін ... ... атап кету ... ... ... ... бөлшектерінен, тіл ярустарынанбөліп алмайды, тілдің сол бөлшектерінен түбірлі ... бас ... ... ... ... ... ... семантикалық құрылымындағы негізгі коннотациялардың бірі. Образдыметафоралық, экпрессивті және стилистикалық мағыналармен қатар бұлконнотация фразеологиялық тұлғалардың стилистикасында маңызды орын алады.Түсіндірме, фразеологиялық сөздіктерде ... ... ... ... қамтылу керек. Шындығында, бұл мәселе жерінежеткізіле берілмей жүр. А.И.Молотков «Орыс тілінің фразеологиялықсөздігіне» кіріспе мақаласында: «Сөздікте фразеологизмдердің эмоционалды-экспрессивті ... өте ... ... ... Бұл ... ... ... эмоционалды-экспрессивті сипаттамасы туралы айтылғаннегіз жоқтың қасы және осы қатынаста ... ... ... ... де, ... ... сөздікте әзіл, мысқыл,тұрпайы, жақтырмау, дөрекі т.б. белгілермен көрсетілген. Мұндай белгілердіңқойылуы фразеологизмдердің ... ... ... ... ... ... келуін ғана білдіреді»[1, 125б.].Тілімізде көкейге қонымды көркем, орамды алуан түрлі тұрақты сөзтіркестері кездеседі. Тіл қатынасына ... ... ... ... ... ... Мақал-мәтелдер мен барабар жоғары бағалап олардықастерлей сақтап келеді.Фразеологизмдер-кемінде екі сөздің тіркесуінен жасалған біртұтас, құрамымен құрылымы тұрақты, даяр ... ... ... ... ... ... қас қаққанша, тайға таңба басқандай, ат үсті қарау,үріпауызға ... ... ... ... ... сөз ... Бұл фразеологизмдердің әрқайсысы сөздердің бір-бірімен тіркесжұмсалуынан жасалғанмен мағынасы жағынан біртұтас, құрамы мен ... ... ... ... ... ... тіл ... фразеологияның жалпы проблемалары бұл күнге дейін түбегейлізерттеліп, өзінің тиянақты шешімін тапқан жоқ.Фразеологизмдер-сөйлеу тілінде де, жазу ... де ... ... ... ... Ал оның ... ... әсіресе көркем және публицистикалық шығармалардаайқын көрінеді. Фразеологизмдер- сөз шеберлері суреткердің ... жасу үшін ... ... ... ... ... сөз ... образдылық-мәнерлегіштікқызмет атқармайды, олар көбінесе белгілі бір ... , ... ... ... Ал ... ... ... белгілі стильдік мақсатта, жалпы халықтық формадажәне өңдеумен ... [2, ... ... ... тіркестер-тіл ішінде өз заңдылықтарына сәйкесөмір сүретін айрықша категория. Олардың әр алуан ... ... ... ... ... ... пән-фразеология. Фразеологияжөнінде филология ғылымының докторы К.Ахановтың пікірлері көңіл аударарлық.«Тіл біліміне кіріспе» ... 1997) ... ... ... ... фразеологияны негізінен екі топқа бөледі де, бірін-еркін сөз тіркесі,екіншісін-тұрақты фразеологиялық тіркес деп атайды. Мұның алдыңғысынсинтаксистің құрамына талдап, кейінгісін ... ... сөз ... [3. ... ... ... ... екі түрлі мағынасын ашып көрсетеді.Біріншіден «белгілі бір тілдегі ... ... сөз ... ... ... ... сол тіркестер жиынтығын ғылыми түрдезерттеп талдайтын ілім мағынасында түсініледі. Автор тұрақты ... ... ... нақты талдайды. Фразеологизмдерге тән мынадайнақты, басты ерекшеліктерді көрсетеді:Тұрақты сөз тіркестерінің құрылымындағы сөздердің орнына қарағанда,әлдеқайда тұрақты, бекем болады.Фразеологизмдер – ұлттық тілдің ... ... ... ... көрсететін фразеологиялық тұлғалар. Тілдегі мұндаймағыналас тіркестерді пайдаланып, ... ... ... ... ... шеберлерінің міндеті. Ал белгілі бір жазушы тіліндегі мағыналасфраеологизмдерге талдау жасау – оның ... ... ... ... ... мен ... стиліне тән сөз қолдау ерекшеліктеріненкөп мағлұмат береді. Мәселен, пародия, шымшыма шумақтар, әзіл-оспақтөңірегінде мұндай өзгешеліктер ... ... ... ... синонидер үлесі – ойдың тереңдігі мен ішкі қуатын күшейтудетаптырмайтын тіркестер екендігі. Тегінде көркемдік тұрғысынан көркеммәтіннің тілдік талдауларының ең сүбелі жері – ... ... ... ... ... ... табиғаты, окказионалдық қолданыстатым образддылыққа негізделім,сөйлеу стандартына сай келмей тұрғандайболады. Бірақ мұнда мына ерекшеліктерге назар ... ... ... ... ... айналаны, дүниені қабылдауда адамның ұлттық мәдениойлау ерекшелігін аңғартып жүреді. Рухани әлемнің үзік-үзік бөліктері солұлттың мәдениетінде ... ... ... ... ... ... арақ ... сенен гөрі иманды. Қартайсада аттан түспей, көштен ... ... ... Өліспей беріспек емес, тастай қатып, халықтың барша дәулеті құйылғанқазанның құлағынан айрылар сыңай танытпайды«Мұндағы қазаның ... ... соны ... жаңа тіркес, авторлыққолданыстың сәтті үлгісі. «Қазан» сөзінің коннатациясына орай, соңғыуақытта қазақ тілінде тұрақталған тіркестер бар. Мысалы: «қара қазандақайнап өсу», «қазанның ... ... ... ... айырылмау». Абайфразеологиясын зерттеген ғалым Р.Сыздық «Фразеологизмдер – сандаған жылдармен ғасырлардың қазынасы, бұл бір жағынан, екінші жағынан, ол жекеқаламгердің табысы, ... ... - ... [3. ... ... үшін ... мәдени маңызы бар түп деректертөркінінің бірі – қазақтардың қазіргі интелектуалдық рухани ... ... ... ... қолданыста окказионал фразеологизмдердің мағыналарында ұлттықмәдени ойлау ерекшеліктер, стереотиптер арқылы тұтастай ұлт менталдығынайқындайтын тұрақты тіркестер тобы жиі корінеді. Уақыт өте келе ... ... ... ... ... ... ... бағыттары туралы мынаны айтуға болады.Ғалымдардың айтуына қарағанда, «мәдениет» сөзіне екі жүзден астам ... ... ... Әдетте материалдық және рухани деп екіге бөлінетінбұл ұғымның соңғы жылдары жан-жақты зерттеле бастауы – ұлттың өркениетзаманынында өз орнын ... өз ... ... ... ... кеңестік дәуірдегі «Кеңестік мәдениетке» біріктірілген көп ұлттыңтөл мәдениеті (ұлт мәдениеті) біртұтас ... ... тіл ... ... ... ... ... көптеген пәндер жиынтығында қарастырылады. Мәселен, қазақмәдениеті туралы айтса, көшпелі қазақтың материалдық өндіріс жүйесі, оныңөткен өмірі – тарихымен, жер ...... ... ... ойлау жүйесі – психологиямен, өнері - әдебиетімен, т.б.ғылыми салаларымен ұштасып жатады. [ 4.56]Мәдениеттің ... түрі ... бойы ... ... беріледі. Бұләдетте, дәстүр, дәстүр жалғастығы деп танылады. Соған орай, әр ұлттықөзіндік бітім-болмысын, қадыр қасиетін, басқалардан ұлт ретіндеайырмашылықтарын, бүгінгі тілмен ... ... ... ... пен өркениет (цевилизация) кей тұста бірінің орнына біріауыстырылып қолданыла береді. Тіпті мағыналас болып кеткендей. Алайда ... ... ... ... ХХ ... өркениет ғасыры десек, бұл кездегімәдениет өзіндік ерекшеліктерімен басқалай дамыды. Өркениеттілікке тәнжағдай қоғамның жоғары әлеуметтік, материалдық дамуы десек, мәдениет ұғымыбұл арада ... ... ... ... ... ... қазақ ұлтының рухани мәдениетінің дамуында керіүрдіс пайда болды. ... ... ... ... салт ... ... таңда ана тілі арқылы өзіндік мәдени таным түсінігін қайтадантүгендеуде.Бұл ретте тұтастай мәдениет деген ұғымды қалыптастыратын ... ... ... ... ... ... байланысты. Бұлар ешуақыттаөз бетімен бөлек дамымайды. Өркениеттің қай сатысында ... ... ... ... ... ... ... отырады. Бірақ кейдеөркениет мықтап дамығанда оның адамзат ... ... ... ... ұлт тілі мен ... төндірген қаупі де болады. Мәселен, азұлттың жойылуы, аты-жөнінің өзгеруі, рухани мәдениеттің сақталмауы, арықарай жасалмауы т.б..[ 4. ... ... ... ... танып білу үшін кейбірфакторларды ескеру керек. Олар: мотивациялық және танымдық. Қазақ еліндегідала заңдарының ерекше ықпалымен қалыптасқан рухани ... ... ... ... ... ... және оның өміршең боп сақталуы тектілге ғана қатысты. Демек, мәдениеттің қай ... ... та, оның түрі ... тек сөз ... ұрпақтан-ұрпаққа жеткізілген. Енденше тіл арқылымәдениеттану – ұлттың, халықтың кешегісі мен бүгінгісін тану.Қазақ халқының рухани жан-жақты дамуына, ... ... ... өз ... зор үлес қосқан ақын-жазушылардың туындыларынзерттеп, олардың қаламына іліккен, ... ... ... ... таразылап, анықтау қазіргі кезде өзекті мәселе екендігінде дау жоқ.Әр қаламгер заман озған сайын ... ... ... ... ... жаңғыртып, жаңартып қолданады. Ж.Аймауытұлы,Б.Майлин және О.Бөкей көркемсөз үлгілерінің ішінде фразеологизмдерді ... ... ... ... соны ... шебер пайдаландыЖ.Аймауытов, Б.Майлин, О.Бөкей өздерінің шығармаларында фразалықтіркестерді талғаммен, ... ... ... ... әрі бай, ... ... ... Сөйтіп, жалпы фразеологиялық тіркестер – жазушыныңкөріктеу тәсілдерінің ең ... ... бірі ... табылады.Аталған ақын-жазушылардың туындыларының тілін зерттеу барысында, олардыңқазақ ... ... ... жалпы лексикалық байлығын өз шығармаларындакөркемдікпен қолданғанын анықтадық. Туындыларында қолданған қарапайымсөздердің эстетикалық әсерін күшейтіп, әсерлеп, поэтикалық тілге ерекшеажар берген. Қазақ тілі ... ... неше ... көркемдеу тәсіліарқылы құбылтып, шығармаларына көркемдеу құралы еткен. ... сөз ... ... ауыз ... үлгілерін шеберпайдаланып, ойнақы өрнек жасауынан байқалады.Ақын-жазушыларымыз тұрақты тіркестерді өз ойын, көзқарасы мендүниетанымын, жағдайларды ... ... ... ... ... реңк беру мақсатында молынан пайдаланды. Жұмысты қорытындылайкеле мынандай мәселелер анықталды:1) Ақын-жазушылрымыз жалпы халықтық қолданыстағы бейнелі тұрақтытіркестер тұлғасын еш өзгертпей, сол ... ... ... ... ... ... ... өз мақсатына орай құбылтыпқолданған;2) Ақын-жазушыларымыз ойын мәнерлілікпен жеткізуде ... ... ... ... варианттарды, фразеологиялық синонимдерді,плеоназмдарды шебер пайдаланған;3) Айтылатын ойды мейлінше ашық-айқын, мәнерлі, көркем түрде жеткізіп,әр ойды ... түсу ... ... ... көркемдігін танытда, оқиға немесежағдайды тайға таңба басқандай етіп көрсетуде антонимдерді, сонымен қатарконтекстік ... өз ... ... еткен;4) Ұлттың даралығын сипаттайтын, ұлттық болмысты танытатын, ұлттыңдүниетанымын ерекшелігін жеткізуде қызмет ететін «мәдени кодтарды»шығармашылықпен қолданған;Ақын-жазушыларымыз өз ойын нақты бейнелеу ... жаңа ... ... заттың толық мән-мағынасын аща алмайтын сөздерге синоним тудыру үшін,өз сезімін ерекше ... ... ... ... ... ... тұрғыда, концептілк сөздер де молынан ұшырасады.О.Бөкей тіліндегі ... ... ... ... ... ... ... Фразеологизмдердің түрлі сөз табынан екендігі, сөйлем мүшесі қызметінатқаратындығы анықталды.2. Ақын ... ... ойға жан ... бейнелі тұрақты тіркестердіқолдануда шеберлік танытты.3. Етістікті, есімді фразеологизмдер дайын күйінде де, авторлық ... ақын ... ... ... [ ... фразеологизмдердің жасалуына сан түрлі құбылыстар, ұғымдартүсініктер себеп болған. Солардың бастылары: Бірқыдыру фразеологизмдерөлшемдік ұғымдардың ... ... ... Мысалы: а) уақыт, мерзімөлшемдері: күншыға, сәске, түсте, тапатал түсте, шаңқай түсте, күн ұясынакіргенде, көз байлана, қас қарая, құлқын ... т.б. ... ... ... ... бір ... реңк үстеп қолдануды жазушы көркемпрозада кеңінен және шебер пайдаланған. Мысалдармен дәлелдейік: ... ... ... ... ... тым алыстан сиқырлана көзқысысады. Қас қарайды / кешқұрым қараңғы түсу мезеті туралы айтылады.Б.Майлин тіліндегі фразеологизмдердің лексика-семантикалық,грамматикалық ерекшелігін зерттеуде төмендегідей ... ... ... ... ... қолданылуы;2. фразеологизмдердің кейіпкерге тілдік мінездеме беруде жұмсалуы;3. фразеологизмдердің кейіпкер ... ... ... Б. ... шығармашылығындағы фразеологизмдердің қолданылуерекшелігінің тағы бір қыры, фразеологиялық түйдектер – мақал-мәтелдердіңкейіпкер тілінде қолданылуы.Фразеологизмдерді Б.Майлин өз қажетіне сай ... ... ... ... ... талғамына, қоғамдық саяси, философиялықкөзқарасына сәйкес болып келеді. [ 6. 195]Жазушы ... ... бар ... сөз айшықтарын өз шығармасындашығармашылық тұрғыда жұмсай отырып, өзіне тән ғана стиль құрайды. ЯғниБелинский айтқандай даралық слог ... ... ... ... психологиялық келбетін (көңіл-күйін, ішкі жан дүниесін)көрсету үшін;-образдылықты күшейту мақсатында-портрет жасауға, сол ... ... ішкі ... ашу ... ... ... ... қолданудаавтор олардың көпшілік жүрегіне жақын, қарапайым болып келуін ескергенсекілді:- трансформацияланған фразеологизмдер: туғалы түз көрмеу, күштілерге ... тіс ... ... контаминацияланған фразеологизмдер: аузын шайнап қала берді, қуығынаншаншыла отыр;- жеке ... ... ... ... епті кісі: қуарған қу басөмір -бейне жапырақсыз ағаш; шықпаған шыбынды сүйретіп т.б.Ж.Аймауытұлының сөз қолданудағы ... ... ... оның ... ... ... дәл көрсететін құлқын сәрі, қас қарайған кез, апақ-сапақта, қызыл іңір, таң ала ... т.б. ... ... ... ... ... [5. 255]Әр ... ұлттық мәдени ерекшеліктері оның ұрпақтан-ұрпаққа берілетіной сандығынан көрініс табады. Сол ой сандығын орынды, ұтымды пайдалану –сол ... ... ... ерекше етіп бағалайтын, сол замандытолыққанды суреттейтін тілдік құралы деп есептейміз. Ал осы ... ... ... ұшан-теңіз.Ақын-жазушылар шығармаларындағы фразеологизмдер:1. Фразеологизмдердің түрлі сөз табынан екендігі, сөйлем мүшесі қызметінатқаратындығы анықталды.2. Ақын-жазушыларымыз халық тіліндегі ойға жан бітірер бейнелі тұрақтытіркестерді ... ... ... ... ... фразеологизмдер дайын күйінде де, авторлық өңдеуменде ақын-жазушыларымыздың шығармасында молынан кездеседі.Сонымен бұл фразеологизмдердің ерекшеліктеріне, олардың ... және ... ... қолдану тәсіліне Ж.Аймауытұлы, Б.Майлинжәне О.Бөкей шығармаларына сүйене отырып, талдаулар жасалды.Көркем шығарма тіліндегі фразеологизмдерді талдап қарастыру – ... ... ... ... ... ... айқындау болыптабылады. [ 5]Пайдаланылған әдебиеттер:1. Кеңесбаев І. Фразеологиялық сөздік. – Алматы: ... 2007. – 800 ... Ә. ... ... ...... ... 1988. – 218б.3.Смағұлова Г.Н. Мағыналас фразеологизмдердің ұлттық-мәдени аспектілер-Алматы Қазақ университеті,1998.-200 бет4.Қалиев Ғ, Болғанбаев Ә. ... ... ... ... ... Алматы: «Сөздік- Словарь»,2006.-264 бет5    Аймауытов Ж. Шығармалар жинағы. Алматы: Жазушы, ... ... Б. Бес ... ... жинағы.  Алматы: Жазушы, 1986.7    Бөкей О. Таңдамалы шығармалар жинағы. Бірінші том. Алматы: Жазушы,1994.  496 б. 
    
   

Пән: Тілтану, Филология
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 12 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақ фразеологиясының стильдік ерекшеліктері. Қазақ фразеологизмдерінің қалыптасуындағы ұлттық мәдени маңызы бар түпдеректер. Фразеологизмдердің көркем әдебиетте қолданылуы11 бет
Қазақ фразеологиясының стильдік ерекшеліктері.қазақ фразеологизмдерінің қалыптасуындағы ұлттық мәдени маңызы бар түпдеректер.фразеологизмдердің көркем әдебиетте қолданылуы11 бет
Қазақ фразеологиясы5 бет
Қазақ фразеологиясының стильдік ерекшеліктері6 бет
1.Қазіргі қазақ тілі лексикасының шығу арналары; 2.Өзге тілден енген сөздер; 3.Қазіргі қазақ тілі лексикасының стильдік мәні; 4.Лексикография7 бет
Адам қоғамының қалыптасуындағы табиғаттың ролі9 бет
Баспасөз жарияланым аттарының тілдік – стильдік ерекшеліктері62 бет
Бауыржан Момышұлының қаламынан туған көркем шығармаларының жазылу тарихын, көркемдік стильдік ерекшелігін талдауды негіздеу67 бет
Бағаның қалыптасуындағы теориялар11 бет
Жазбаша түпдеректер: публицистер, анналшылар, тарихшылар5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь