Автоматтар теориясы

1. Ертедегі есептеу құралдары
2. Автоматтар түсінігі, түрлері
3. Автоматтың формальді анықтамасы
Адамзат қарапайым есептеу құралдарын қолдануды мыңдаған жылдар бұрын бастады. Есептеудің ең көп тараған түрі - айырбас саудасында қолданылатын тауарлардың санын анықтау болатын. Ең қарапайым шешім ретінде айырбасталатын тауардың салмақ эквивалентін пайдалануды айтуға болады, себебі бұл жағдайда, тауардың құрамындағы заттардың санын есептеу қажет болмайтын. Бұл мақсаттарда қарапайым балансирлік шеккілер қолданылатын, олар массаны анықтауға арналған алғашқы құрылғы болды.
Эквиваленттілік принципі "абак" деп аталатын құралда да пайдаланылды. Заттарды санау үшін, бұл құралдағы сүйектерді қозғау қажет болатын.
Тісті сақиналарды ойлап табуға байланысты, есептеулерді орындауға арналған құрылғылар күрделене түсті. XX ғасырдың басында табылған антикитерлік механизм (б.з.д. І ғасырда батып кеткен антикалық кемеден табылған) ғаламшарлардың қозғалысының үлгісін көрсете алатын еді. Болжам бойынша, бұл құралды діни мақсаттарда күнтізбелік есептеулер жүргізу, күн және ай тұтылуын болжау, егін егу және жинау уақыттарын анықтау үшін қолданған. Есептеулер жүргізу үшін 30-дан астам қола сақиналар және бірнеше циферблаттар қолданылды. Ай фазаларын есептеу үшін, диффернциалдық тасымал пайдаланылды (ғалымдар бұл тәсілді ХVI ғасырда ойлап табылған деген болатын). Антика мәдениеті құлдыраған соң, бұндай құралдар жойылып кетті. Күрделілігі осы шамалас механизмдерді құру үшін, адамзатқа бір жарым мыңжыл қажет болды.
1623 жылы Вильгельм Шикард "Есептеуіш сағаттар" - төрт арифметикалық амалды орындай алатын механикалық калькуляторды ойлап тапты. Құрылғының бұлай аталу себебі, сағаттардағы сияқты, бұл құралда да тісті сақиналар мен жұлдызшалар қолданылды. Бұл құрылғыны іс жүзінде алғаш рет Шикардтың досы, философ және астроном Иоганн Кеплер пайдаланды.
Бұдан соң Блез Паскаль ("Паскалина", 1642 ж.) және Готфрид Вильгельм Лейбниц өз машиналарын жасап шығарды. 1820 жылы Charles Xavier Thomas төрт арифметикалық амалды орындай алатын механикалық калькуляторларды (Томас арифмометрі деп аталатын құрал Лейбниц жұмыстарына негізделген) жасап, саудаға шығарды. Ондық сандарды есептеуге арналған механикалық калькуляторлар 1970-жылдарға дейін қолданылды.
Сонымен қатар, Лейбниц қазіргі заманғы компьютерлердің негізі болып табылатын екілік санақ жүйесін де сипаттады. Бірақ, 1940-жылдарға дейінгі шыққан машиналардың басым бөлігі (Чарльз Бэббидждің машинасы және ЭНИАК) ондық жүйені қолданған болатын.
    
    Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым МинистрлігіСемей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетіАвтоматика және ... ... ... ... ... И.Тобы: ВТ-305Қабылдаған: Адылканова А.ЖСемей 2015 жылДәрістерТақырыбы 1 Автоматтар теориясыМақсаты:   ... ... ... ... ... ... ... Автоматтар түсінігі, түрлеріАвтоматтың формальді анықтамасыЕртедегі есептеу құралдарыАдамзат қарапайым есептеу құралдарын қолдануды мыңдаған жылдар бұрынбастады. Есептеудің ең көп тараған түрі - ... ... ... ... ... ... Ең ... шешім ретіндеайырбасталатын тауардың салмақ эквивалентін пайдалануды айтуға болады,себебі бұл жағдайда, ... ... ... санын есептеу қажетболмайтын. Бұл мақсаттарда қарапайым балансирлік шеккілер ... ... ... ... алғашқы құрылғы болды.Эквиваленттілік принципі "абак" деп аталатын құралда да пайдаланылды.Заттарды санау үшін, бұл құралдағы сүйектерді қозғау қажет ... ... ... ... ... ... орындауға арналғанқұрылғылар күрделене түсті. XX ғасырдың басында ... ... ... І ... ... кеткен антикалық кемеден табылған)ғаламшарлардың қозғалысының үлгісін көрсете алатын еді. Болжам бойынша, бұлқұралды діни ... ... ... ... күн және ... ... егін егу және ... уақыттарын анықтау үшін қолданған.Есептеулер жүргізу үшін 30-дан астам қола сақиналар және бірнешециферблаттар қолданылды. Ай фазаларын есептеу үшін, диффернциалдық тасымалпайдаланылды (ғалымдар бұл ... ХVI ... ... ... ... ... мәдениеті құлдыраған соң, бұндай құралдар жойылып кетті.Күрделілігі осы шамалас механизмдерді құру ... ... бір ... ... ... жылы Вильгельм Шикард "Есептеуіш сағаттар" - төрт арифметикалық амалдыорындай алатын механикалық калькуляторды ойлап ... ... ... себебі, сағаттардағы сияқты, бұл құралда да тісті сақиналар менжұлдызшалар қолданылды. Бұл құрылғыны іс жүзінде ... рет ... ... және ... Иоганн Кеплер пайдаланды.Бұдан соң Блез Паскаль ("Паскалина", 1642 ж.) және Готфрид ВильгельмЛейбниц өз машиналарын жасап шығарды. 1820 жылы Charles Xavier Thomas ... ... ... алатын механикалық калькуляторларды (Томасарифмометрі деп аталатын құрал Лейбниц жұмыстарына негізделген) жасап,саудаға шығарды. Ондық сандарды ... ... ... 1970-жылдарға дейін қолданылды.Сонымен қатар, Лейбниц қазіргі заманғы компьютерлердің негізі болыптабылатын екілік санақ ... де ... ... ... ... ... басым бөлігі (Чарльз Бэббидждің машинасы және ЭНИАК)ондық жүйені қолданған болатын.Сандарды көбейту және бөлу амалдарын осы ... ... қосу ... ... орындауға болады (Джон Непер). Нақты сандарды сызғыштағыұзындық интервалдары көмегімен көрсетуге болады, бұл жаңалық логарифмдіксызғыштарды ойлап табуға негіз ... бұл ... ... көбейту және бөлуамалдарын оңай орындауға болатын еді. Логарифмдік сызғыштар қалтакалькуляторлары пайда болғанға дейін қолданылды. Айға адам ... ... ... өз ... ... пайдаланған болатын.Автоматтар теориясы — теориялық кибернетиканың дискреттіақпараттың түрлендіргіштерін зерттейтін саласы.Ол есептеуішмашиналарды жобалауғажәне биология, экономика тағыбасқакүнделікті өмір талабы асақажететкенғылымсалаларындағыақпараттардықайта өңдеупроцестерініңматематикалықмодельдерінжасауғабайланыстыпайдаболды.АвтоматтартеориясыАвтоматтартеориясыныңнегізі абстракт автомат пен автоматтаркомпозициясыұғымдарынантұрады.Абстракт автомат ұғымықарастырылатынқондырғыны,яғниөзіжүзегеасыратынақпараттардықайтаөңдеуалгоритмітұрғысынансипаттайды.Автоматтаркомпозициясықондырғыныоныңқұрылысытұрғысынанқарастырады.Қазіргіавтоматтартеориясы — сан алуанмәселелері бар ... ... ... ... – бұл ... да бір ... ... алгоритм, мүмкін болғанжағдайда ол жиынды басқа  жиынға  ...  ...  ... ... келесі түрде болады: автомат кіру ... ... ... ... ... бар ... ... тұрады,сонымен қатар көмекші және шығыстық лентасы ... ... ... ... бар:1) танығыштар – шығыссыз автоматтар, олар кіру тізбегі берілген ... ... ме соны ... түрлендіргіштер – шығысы бар ... олар x ∈L  ... кіру ... х –ті у ... ... ... ... сызықтық тізбегі ретінде  ... ... ... ... кіру ... бір ... ... алады.Автоматтың лентасы шексіз, бірақ әрбір уақыт моментінде ұяшықтардыңтек ақырлы саны ғана бос емес болады. Бос емес аймақтың ... оң ... ... ... арнайы соңғы маркерлерді алуы мүмкін. Маркер лентаныңтек бір жақ соңында ғана тұруы немесе мүлдем болмауы ... бас ... ... ... ... кіру ... бір ұяшығыноқиды. Автоматтың бір жұмысының тактісінде енгізу бастиегі бір ұяшық оңғажылжуы немесе бір ... ... ... ... ол тек қана  ... яғни ...  жұмыс  істеу  барысында  кіру  лентасыныңұяшықтарындағы символдар ... ...  - ... сақтаудың көмекші  қоймасы.  Ондағыберілгендер ... ... ... және оған жазылуы да мүмкін.Басқару құрылғысы – автоматтың тәртібін ... ... ... ... ... ... кіру символына сәйкес күйдің және жұмыслентасынан  алынып  тасталған  ...  ...  ...  ... ... бар күйлердің ақырлы жиынын береді Басқару құрылғысыжұмыс бастиегінің жылжу бағытын және жұмыс лентасына қандай ... ... ... ... ... тактілерінің қандай да бір тізбегінорындай отыра жұмыс істейді. Тактінің ең басында кіру символы ... ... ... ... ... Одан ... ... ақпарат пенағымды жағдайға байланысты, автоматтың іс - әрекеті анықталады:1) кіру ... оңға ... ... бір ... ... ... ... қандай да бір ақпарат жазылады;3) басқару құрылғысының жағдайы ... шығу ... ... ол бар ... ... ... жұмыс істеу тәртібін автоматтың конфигурациясы терминіменсипаттаған ыңғайлы, ол келесіден тұрады:а) басқару ... ... кіру ... ... кіру ... жағдайымен бірге;в) жұмыс лентасындағы берлігендер кіру бастиегінің жағдайымен бірге;г) шығу лентасындағы берілгендер, егер ол бар болса.Басқару құрылғысы ... ... ... ... ... ... үшін ... ақырлы жиыны бар болуы мүмкін, оныңәрқайсысын автомат осы ... шыға  ...  ...  ... ... ... егер ... конфигурация үшін тек бір ғанакелесі такт мүмкін болса.Автоматтардың келесі типтері болады: 1) Тьюринг  ... (ТМ); ...... ... ... 3) магазиндік жадысы бар автомат (МЖ-автомат); 4) ақырлы автомат (АА).Ақырлы ... ... ...  күрделілігі  анықтайды.Мысалы:1) Тьюринг машинасы екі жаққа да шексіз ленталардан тұрады;2) ...... ... ... ... ... ... ұзындығының сызықтық функциясын береді;3) МЖ-автоматта жұмыс лентасы LIFO ... ... ... ақырлы автоматтарда жұмыс лентасы болмайды.Автоматтың формальды анықтамасыИнициалданбаған автомат – бұл А = (К, X, Y, δ, γ) ... ... К – ... ... ... ... Х – кіру ... Y –шығу алфавиті; δ– К: Х→К ... ... өту ... γ– К: ... беретін шығу функциясы.Автоматтың функцияларын келесі түрдегі командалардың жиыны ретіндеберуге болады: qx →py, мұндағы q және p ∈K, x ∈X, y ∈Y.ti ... ... ... ... q жағдайда болсын, ал кірулентасынан x символы оқылсын делік. Егер командалардың жиынында qx ... бар ... онда ti ... шығу летасына у символы жазылады,ал келесі ti +1 ... ... ... р ... ... яғни:y(t) = γ(q(t), x(t)), q(t-1) =δ(q(t), x(t)).Егер qx →py ... ... онда ... ... және ... қабылданған символға ешқандай әсер білдірмейді, сонымен қатаруақыттың келесі моментіндегі символдарды да қабылдамайды.Инициалданбаған автоматтың ... ... ... ... автомат ерікті болуы мүмкін.Егер қандай да бір алғашқы жағдай алдын – ала бекітілген болса, ... ... ... автомат деп атайды, яғни q(0) = q0.Инициалданған автомат – бұл А = (К, X, Y, δ, γ, q0) ... ... К – ... ... ... ... Х – кіруалфавиті; Y – шығу алфавиті; δ- өту функциясы (К:Х →К бейнелеуі); γ– шығуфункциясы (К:Х →У ... q0 – ... ... 
    
   

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
АЛГОРИТМНІҢ ПРАКТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ. АВТОМАТТАР ТЕОРИЯСЫ11 бет
Компьютерлерді ұйымдастыру және автоматтар теориясы9 бет
Математикалық логика және дискретті математика126 бет
: көркем әдебиеттің табиғаты, ерекшелігі және мәндері.әдебиет теориясындағы әдеби шығарма, орта және автор мәселелері. әдеби туынды және оның мазмұны мен құрылымы5 бет
Автокөлік салалары бойынша қаржылық есеп және оны талдаудың теориялық негіздері50 бет
Автоматты басқару теориясы пәнінен курстық жұмыс31 бет
Автоматты басқару теориясы пәнінен электронды оқулық жасау66 бет
Автомобильді немесе өзге де көлік құралдарын ұрлау мақсатынсыз заңсыз иеленгендігі үшін қылмыстық жауаптылық белгілеу мәселелері бойынша кездесетін сұрақтар мен кемшіліктерді толықтыру және оны құқық қорғау органдары қызметкерлерінің тәжірибеде қолдану тиімділігін жетілдіру жолдарын теориялық тұрғыда анықтау101 бет
Автономды және индуцирлі инвестицияның теориялық негіздері. Кәсіпорынның инвестициялық портфелінің тиімділігін талдау35 бет
Киімдер дүкенінің автоматтандырылуының теориялық негіздері21 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь